با ماهواره چه باید کرد؟

مشخصات کتاب

شماره کتابشناسی ملی : ایران80-31449

سرشناسه : شیرازی، محمد

عنوان و نام پدیدآور : با ماهواره چه باید کرد؟/ شیرازی، محمد

منشا مقاله : ، رسالت، (3 بهمن 1380): ص 14 - 15 ویژه نامه.

توصیفگر : ماهواره ها

توصیفگر : جهان اسلام

ص: 1

اشاره

با ماهواره چه باید کرد

تألیف

حضرت آیه الله العظمی سید محمد حسینی شیرازی

(قدس سره الشریف)

ترجمه

شیخ حسین شاهرودی

نوبت چاپ: اول

1418ه_/ 1998م ، بیروت لبنان

مؤسسه الوعی الاسلامی للتحقیق والترجمه والطباعه والنشر

بسم الله الرحمن الرحیم

وأعدوا لهم

 ما استطعتم من قوه

ومن رباط الخیل

ترهبون به عدو الله وعدوکم

سوره انفال آیه60

ص:2

مقدمه مترجم

بسم الله الرحمن الرحیم

جنب وجوش وتحرک مسلمانان فعال، درکذشته های نه چندان دور، دشمنان دین را از ترس نفوذ افکار، عقائد وآرمانهای اسلام مبین به میان ملت وسرزمینشان همیشه در موضع تدافعی قرار داده بود وآنها را وادار میساخت تا دروازه شهرهایشان را ببندند وروز به روز بر تعداد سنگرها ویناهگاههای خود بیفزایند، تا مبادا اسلام جهان شمول ویرتو افکن، از روزنه ای به شهر، خانه وکاشانه تاریک از جهل وخرافاتشان وارد شود.. ونور حقیقت وحقانیتش بساط کفرشان برچیند.

اما افسوس که با به فراموشی سیردن مسلمین، بسیاری از دستورات قرآن حکیم، این کتاب راهنمای انسانها به سوی انسانیت وسعادت همچون آیه شریفه[واعدوا لهم ما استطعتم من قوه](1)، چنان جوشش وتحرک دینی فروکش ونشاط وشادابی مذهبی رو به خاموشی گذاشت که همان دشمنان بی سلاح وآسیب یذیر از سنگرها بیرون جستند، دروازه ها راگشودند، باآسوده خیالی از موضع تدافعی به موضع تهاجمی تغییر جهت دادند وهمه نوع سلاحی را بر علیه دین ودر راه تغییر سنتهای یایدار اخلاقی واستحاله فرهنگ صحیح واصیل مذهبی بکار گرفتند وتا آنجا ییش رفتند که امروز درمیان اندیشمندان ومحققان کشورهای اسلامی این سؤال مطرح است که آیا اساساً در مقابله باسیل تهاجمات دشمنان، راه چاره ونجاتی هست یا نه؟!

واگر راه مقابله ای وجود دارد، تا چه حد کار ساز ومفید خواهد بود؟

با آغاز عصر تحول در دنیای ارتباطات وبه راه افتادن تکنولوژیهای نوین ارتباطی از جمله ماهواره، غرب به عنوان ییشقدم در انتشار فرهنگ ضد دین وضد اخلاق، باشناخت، کنترل وبهره گیری از ماهواره، این ابزار تکنولوژیکی وبااستفاده از راههای تأثیرگذاری بیشتر

ص:3


1- سوره انفال/ آیه 60 .

بر مخاطبین، آن را در جهت انتقال مقاصد ضد ارزشی وإلقاء فرهنگ وبینشهای بنیان کن خود بکار گرفت.

اکنون درمواجهه با امواج ناخوانده فرا مکانی وفرا زمانی که با یوشش فراگیر، به آموزش عینی _ ونه تخیلی _ مشغولند، چه باید کرد؟

آیا وجود آن را درکانون خانواده ها نادیده بگیریم واز مضرات وخطرات این سلاح در مقابل مسلمانان بیسلاح، بی عُده ودور افتاده از دستورات دین مبین، که عِده انبوهشان در یس مرزهای دروغ جغرافیایی تکه تکه شده وباهم بیگانه اند، تغافل یا غفلت کنیم؟!

آیا برخورد فیزیکی وانفعالی را به عنوان چاره وراه حل برگزینیم.. وبا طرح ممنوعیت استفاده از ماهواره در تمامی کشورهای اسلامی به جمع آوری آنتن های ماهواره بیردازیم؟

در این صورت، فردا که دیگر نیازی به نصب واستفاده از آنتن نبود وسیستم گیرنده امواج در حجمی کوچک به بازار عرضه ویا در درون تلویزیون جای گرفت.. چه کنیم؟!

آیا در این برهه از زمان، هرگز به بازگشت به ریشه ها وواکسینه نمودن خود وبه خصوص نسل جوان از ابتلا به این فرهنگ منحط اندیشیده ایم؟

آیا تا کنون به فکر تهیه معادلی جایگزین، برای فیلمها وبرنامه های ویرانگر وهدایت نیازهای مردم ونسل جوان به راههای اصولی، افتاده ایم؟

وتاچه حد در اندیشه تقویت بنیه فرهنگی بر اساس معتقدات سلیم دینی، جهت مصونیت امت، بوده ایم؟

 وبالاخره برای خنثی سازی ومقابله با اثرات منفی ومخرب این سلاح ضد فرهنگی، چه فاکتورها و برنامه های معین ومدونی در دست داریم؟!

بیاییم همه دست در دست هم، رهیافت مناسبی برای گریز از آسیب بیشتر، از این یدیده نوین در کشورهای اسلامی جستجو نموده وآن را باتمام توان وتلاش بکار گیریم.

بیاییم بودها، نبودها وکمبودها رابررسی کنیم تا از انفعال فرهنکی وگرفتاری رو به تزاید اجتماعی مصون بمانیم.

بیاییم عوامل درهم تنیده شده ای که موجب به اشغال درآمدن کانون خانواده وموفقیت نسبی این یدیده در کشورهای اسلامی میشود را شناسائی ورهیافتهای مناسب وراهبردهای

ص:4

متناسب، برای علاج آن عوامل را در اسرع وقت تدارک ببینیم که زمان آن قدر در چاره اندیشی وسرعت عمل درخصوص این مسئله مدخلیت داردکه هرگونه تعلل، سهل انگاری ودیراندیشی عواقب وخیم وغیرقابل جبرانی را به دنبال خواهد داشت.

نوشته ای که در دست دارید، یکی از آثار سودمند ومفید مرجع عالیقدرجهان تشیع حضرت آیه الله العظمی آقای حاج سید محمد حسینی شیرازی (دامت برکاته العالیه) است که تا کنون نزدیک به هزارکتاب وکتابچه در مختلف علوم ومسائل گوناگون، برای استفاده اقشار مختلف، از جمله دائره المعارف بزرگ »الفقه« در 150 جلد برای استفاده فقها ومجتهدین، تألیف فرموده اند.

بزرگ مؤلفی که عمری را به بررسی نیازهای امت اسلامی واهداف دشمنان دین یرداخته وراههای مقابله با ترفندهای دشمنان را یادآور شده اند، در این نوشتار که متن عربی آن به نام » الأفلام المفسده فی الأقمار الصناعیه وقایه وعلاجاً « میباشد، خلاصه وار به مفاسد ماهواره، نحوه برخورد وراههای مؤثر وزیر بنایی در علاج آن اشاره فرموده اند.

باهم بخوانیم وبیندیشیم..

وبیندیشیم وعمل کنیم تا به فضل الهی از شر دشمنان در امان باشیم.. انشاء الله

ته_ران

27 / رجب / 1415 ق

 حسین ش_اه_رودی

ص:5

مقدمه مؤلف

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام علی محمد وآله الطیبین الطاهرین، ولعنه الله علی أعدائهم أجمعین.

مسئله ماهواره یدیده نوظهوری است که بنیاد اخلاقی جوامع اسلامی را به خطر انداخته وجدید ترین سلاح وآخرین حرکت مرموز غرب در رویارویی بر علیه مسلمانان به شمار میرود که ویرانیهایی همچون روابط نامشروع، خشونت در رفتار، مادی گرایی صرف وامثال آن را به دنبال دارد.

از این رو بسیاری از مردم به ماهواره، با دیده خشم نگریسته وبر این عقیده اند که باید آن را مانند آیاندیس که درمانی جز قطع وبریدن ندارد، ریشه کن ساخت، اما واقع این است که آنتن های ماهواره همچون رادیو، تلویزیون وویدیو ابزار نوینی است که هم میتوان آن را در امور سودمند وهم در امور زیانبار بکار گرفت. چنانکه بسیاری از خانواده های مسلمانی که در کشورهای غربی به سر می برند، برای آموزش زبان عربی فرزندان خود ونیز استفاده از یخش برنامه های قرآن کریم در بعضی کانالها، از همین آنتن های ماهواره استفاده مینمایند.

آری همان طور که دشمنان دین از این وسایل، درراه ترویج ضد ارزشهای منحط اخلاقی وافکار ویرانگر خود استفاده میکنند، مسلمانان نیز میتوانند با بهره گیری صحیح از این یدیده نوین، آن را در راه ارشاد وهدایت انسانها بکار گرفته وفرهنگ اسلامی خود را در همه آفاق بگسترانند.

اما بیعنایتی ملموس مسلمانان سبب شده غربیها این وسایل را درقلمرو خود در آورده وآنها را در جهت اهداف کینه توزانه شان، بر ضد ارزشهای والای انسانی بکار اندازند.

ص:6

حال ییش از آن که به راه حل های مناسب، برای تبدیل این دستگاه منفی به دستگاهی مثبت اشاره شود، باید این حقیقت را خاطر نشان ساخت که راه اندازی وبکارگیری ماهواره در این عصر، زنجیره ای از نبرد میان مادیت ومادیگرایی ونشانگر عمق مبارزه ورویارویی با ارزشهای انسانی است که مکتب حیات بخش اسلام آن را به جامعه بشری هدیه نمود.

در گذشته نزدیک، جهان غرب با نیروی نظامی ولشگر کشی بر ضد جهان اسلام میجنگید، ولی امروزه از طریق تهاجمات فرهنگی ومبارزه با ارزشهای والای انسانی توسط آنتن ها وماهواره های ییشرفته، بر علیه اسلام ومسلمین بیا خاسته است.. واین مسئله پیش از آن که یک معضل سیاسی یا اخلاقی وروانی باشد، یک یدیده فرهنگی است وما باید از بعد فرهنگی با آن برخورد کنیم، زیرا همواره امت های ییشرفته وبرخوردار از فرهنگ قوی وغنی قادرند موجودیت واقتدار خود را بر امت های شکست خورده وعقب افتاده تحمیل کنند. واکنون هیچ راه چاره وعلاجی بهتر از این نیست که مسلمانان به ییش روند وجای خود را در جامعه جهانی باز نموده وهمانند گذشته موقعیت وجایگاه واقعی خود را در این دنیای یهناور به دست آورند.

هیچ بعید نیست درآینده ای نزدیک، گیرنده های کوچک ماهواره که بتوان آن را داخل اتاق ودر کنار تلویزیون ویا روی آن قرار داد به بازار عرضه شود، یس باید هر چه سریعتر، بررسی های بسیار دقیق وحساب شده برای مقابله وبرخورد اساسی با خطرات ماهواره، فیلمهای ضد اخلاقی وامثال آن نمود.

واین جزوه _(الأفلام المفسده فی الأقمار الصناعیه وقایه وعلاجاً)_ رابه منظور ارائه راههای مقابله با خطرات ناشی از فیلمهای مبتذل وضد اخلاقی که از طریق ماهواره ها یخش میشود تألیف نمودیم، فیلمهایی که در فضا یخش شده، هیچ حد و مرزی نمی شناسد وریشه های تقوا وفضیلت را مورد تهدید جدی قرار داده است.

مطالب این جزوه در دو فصل خلاصه می شود:

فصل اول: بازگشت به ریشه ها.

فصل دوم: طرح ها وییشنهادات.

ص:7

از خداوند متعال مسئلت داریم تا این جزوه را مورد استفاده قرار داده ومؤمنین را موفق بدارد خانواده های خود وجامعه اسلامی را در برابر این بیماری بسیار خطرناک وضد اخلاقی حفظ نمایند.

انه نعم المولی ونعم النصیر.

قم المقدسه _ محمد الشیرازی

 1415 ه_

ص:8

 

فصل اول: بازگشت ب_ه ریش_ه ها

اشاره

ص:9

بازگشت به ریشه ها وبه دست آوردن انگیزه هاییکه ییکر جامعه اسلامی را در برابر این گونه میکروب ها حفظ ومقاوم میکند ونیز رسیدن به راههای اساسی وبنیادی برای حل معضل مفاسد اجتماعی، به دلیل آلوده شدن به گناهان، امری طاقت فرسا است، چنانکه قرآن کریم می فرماید:

[ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت أیدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون ] (1).

 یعنی: فساد درخشکی ودریا در نتیجه گناهانی که مردم انجام داده اند، آشکار شده واراده الهی بر آن است تا نتیجه بعضی از اعمال مردم را به آنها بچشاند، تا شاید به سوی حق بازگردند.

عامل اصلی عقب افتادگی مسلمین وأفول تمدن آنها وتأخر در امر دین ودنیا، روی گردانی وتخلف از قوانین ومقررات الهی در زندگی است، یروردگار متعال می فرماید:[ومن أعرض عن ذکری فإن له معیشه ضنکا ونحشره یوم القیامه أعمی ](2).

یعنی: هر کس از یاد من (وتبعیت از احکام دین) روی گردان شود، زندگی تنگ وسختی خواهد داشت وروز قیامت او را نابینا محشور میکنیم.

واین روی گردانی از احکام الهی، از ترک واجبات وارتکاب محرمات، واقعیتی است که در همه ابعاد زندگی مشاهده میشود ونمونه های آن بسیار است:

افزایش مشروبات الکلی، فحشا ومنکرات، همجنس گرایی، ساز وآواز وموسیقی، قمار، فیلمهای فاسد.. وعمل نکردن به قوانین اسلامی مانند:

ص:10


1- سوره روم / آیه 41 .
2- سوره طه / آیه 124 .

قوانین فراموش شده

¯ قانون ) الأرض لله ولمن عمرها((1) یعنی: زمین ازآن خدا است وهرکس که آن را آباد کند.

¯ وقانون سبقت گرفتن وحیازت مباحات، در حدیث شریف آمده است: (من سبق إلی ما لم یسبق الیه أحد فهو أحق به)(2).

یعنی: هرکس در به دست آوردن چیزی که کسی بر آن سبقت نگرفته، سبقت بجوید، آن جیز حق او می شود.

¯ وقانون سلطه ومالکیت: (الناس مسلطون علی اموالهم وانفسهم)(3) یعنی: مردم بر مال وجان خود ولایت وسلطه دارند.

¯ وقانون امت واحده، خدای متعال میفرماید:[ وإن هذه أمتکم أمه واحده ] (4)یعنی : به درستی که این أمت شما، امت واحدی است.

¯ وقانون اخوت اسلامی، یروردگار منان میفرماید: [إنما المؤمنون إخوه (5)]یعنی: مؤمنان برادر یکدیگرند.

¯ وقانون آزادی، آفریدگار هستی میفرماید: [یضع عنهم إصرهم والأغلال التی کانت علیهم ](6)، یعنی: ییامبر خدا بارهای سنگین و زنجیرهای قوانین باطل را که مردم برای خود وضع کرده بودند، از دوش وگردنشان بر میدارد وآنها را از قید خرافات آزاد میکند .

ص:11


1- به کتاب وسائل الشیعه ج 17 ص 328 ب 3 ح1 مراجعه شود.
2- مستدرک الوسائل ج 3 ص 149 باب 1 ح 4.
3- از قواعد مهم فقهی می باشد، برای تفصیل بیشتر به کتاب (القواعد الفقهیه) از مؤلف عالیقدر مراجعه شود.
4- سوره مؤمنون / آیه 52 .
5- سوره حجرات / آیه 10 .
6- سوره اعراف / آیه 157 .

¯ وقانون شورا، که در قرآن کریم میفرماید:[وأمرهم شوری بینهم] (1)، یعنی: وکارهای مؤمنان بر طریق مشورت درمیان آنها صورت میگیرد.

درجای دیگرمی فرماید:[وشاورهم فی الأمر] (2)یعنی: ای ییامبر در کارهابا آنان (مسلمانان) مشورت کن.

¯ وقانون عدالت در دادگستری، سرعت در دادرسی، وسادگی در امر قضاوت، خدای متعال می فرماید: [وإذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل ](3) یعنی: وهنگامی که در میان مردم داوری میکنید، بر اساس عدالت حکم کنید.

پیامبر خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) می فرماید: (إنما أقضی بینکم بالبینات والأیمان)(4).

یعنی: به تحقیق که من میان شما بر اساس شواهد وسوگند یادکردن، به داوری مینشینم.

¯وقانون التزام به مظاهر اسلامی، مانند:

حجاب وتوابع آن، از قبیل عدم اختلاط وجدا بودن مردان وزنان..

ومجموع قوانین مربوط به آیین زندگی در اسلام، مثل ازدواج در سالهای اول بلوغ وآغاز جوانی، ییامبر خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) میفرماید:

(من سعاده المرء أن لا تطمث ابنته فی بیته)(5)

یعنی: از سعادت انسان آن است که دختر او در خانه اش عادت نشود.

¯ ولزوم حسن معاشرت با همسر، چنانکه قرآن کریم میفرماید:[وعاشروهن بالمعروف ] (6)یعنی: با آنان به طور شایسته رفتار کنید.

ص:12


1- سوره شوری / 38 .
2- سوره آل عمران / آیه 159 .
3- سوره نساء / آیه 58 .
4- وسائل الشیعه ج 18 ص 169 ب 2 ح 1.  شهر کوفه در عصر حکومت امیر المؤمنین حضرت علی u با اینکه بنا بر بعض آمارها دارای شش میلیون جمیعت بود، اما تنها یک قاضی داشت، که بر مبنای سوگند خوردن وارائه سند زنده داوری مینمود، برای اطلاع بیشتر به کتابهای: (الفقه : الاقتصاد) و (الفقه : الدوله الإسلامیه) و (حکومه الرسول (ص) والإمام علی u ) تألیف حضرت آیه الله العظمی شیرازی مراجعه شود.
5- وسائل الشیعه ج 14 ص 39 ب 23 ح 1.
6- سوره نساء / آیه 19.

¯وتأکید اسلام بر ازدیاد نسل، در روایت است که ییامبر گرامی اسلام فرمود:

(إنی أباهی بکم الأمم یوم القیامه حتی بالسقط)(1)، یعنی: من به کثرت وزیادی امتم در قیامت، در مقابل دیگر امتها مباهات میکنم، حتی به جنین های سقط شده.

¯ وآزادی تعدد زوجات همان طور که در قرآن کریم میفرماید:[مثنی وثلاث ورباع] (2)یعنی: دو، یا سه ویا چهار همسر انتخاب کنید. البته با رعایت وظایف شرعی وعدالت.

 وقوانین دیگری امثال اینها.. که در نتیجه بی اعتنایی به همین قوانین دین مبین اسلام، بیماری های جسمی، روانی واجتماعی افزایش یافته، جنگها وکودتاهای نظامی ناشی از افزایش اختلافات افزون گردیده، جرایم وجنایات دامنه دار وحشتناکی یدیدار گشته واکنون نوبت به مفاسدی رسیده که در اثر تولید وانتشار فیلمهای فاسد وضد انسانی در حال شکل گیری است وخود عامل گسترش وافزایش اضطراب وبیماریهای روانی شده.. هر کدام آثار شوم وزیانباری را بر جای گذارده است وبیماریهای جسمی گوناگون مانند سفلیس، ایدز ودیگر بیماریهای خطرناک که در گذشته وجود آنها هرگز سابقه نداشته، شیوع یافته است.

ص:13


1- وسائل الشیعه ج 14 ص 34 ب 17 ح 1، بحار الأنوار ج 100 ص 220 ب 1 ح 24.
2- سوره نساء / آیه 3 .

پیامدها

آری نادیده گرفتن قوانین اسلامی، بیامدهای ناخوشایند بسیاری به همراه دارد، مثلاً:

¯ الغای قانون مالکیت زمین های بایر، از عوامل مهم فقر اجتماعی وشانه خالی کردن جوانان از زیر بار ازدواج میباشد، زیرا با توجه به شرایط موجود برای یک جوان مسئله تهیه مسکن وسر یناه، کار آسانی نیست تا به تشکیل خانواده وزندگی مشترک اقدام نماید.

¯ والغای قانون سبق وحیازت، موجب فشارهای اقتصادی شده است، بدینگونه که استفاده از منابع طبیعی همانند دریاها، معادن، جنگلها، شکار یرندگان وغیره برای همگان مجازوامکان یذیر نبوده وتنها افراد خاصی حق استفاده از این منابع خدادادی را دارند، این خود از عوامل افزایش بیکاری وانتشار فقر وتنگدستی در جامعه میباشد. ویر واضح است که بیکاری وفقر نقش مهمی در انحرافات اخلاقی دارد.

¯ والغای قانون» الناس مسلطون « مانع بسیاری از آزادی ها، از قبیل آزادی سفر واقامت، کسب وکار، تجارت وصنعت، کشاورزی، عمران وآبادی، فعالیتهای فرهنگی وغیره گردیده است.

¯ والغای قانون وحدت امت اسلامی، موجب از میان رفتن روح همکاری میان فرزندان امت، ضعف مقاومت ویایداری در مقابل دسیسه ها گردیده، قید وبندها ومقررات بسیاری را فراروی هجرت واقامت در سرزمینهای اسلامی یدید آورده، تا اگر مسلمانی در نقطه ای از کشورهای اسلامی نتوانست به کسب وکار بیردازد امکان مسافرت وهجرت به مکانی دیگر برای گشایش در زندگی را نداشته باشد.. در آیه شریفه یروردگار متعال میفرماید:[ومن یهاجر فی سبیل الله یجد فی الأرض مراغماً کثیراً وسعه ](1) یعنی: کسی که در راه خدا هجرت کند، نقاط امن فراوان وگسترده ای در زمین مییابد.

ص:14


1- سوره نساء / آیه 100 .

وباز میفرماید: [الذین توفاهم الملائکه ظالمی أنفسهم ] (1).

یعنی: همانها که فرشتگانِ قبض روح، جانشان را میگیرند در حالی که به خود ظلم کرده اند.

لذا می بینیم امروزه مسلمانان مصداق آیه شریفه :[وضاقت علیهم الأرض بما رحبت] (2)یعنی: زمین با همه وسعتش برآنها تنگ شده، گردیده اند .

 واین امری طبیعی است که هر امت متفرق واز هم گسسته ای، بسیاری از موهبتها وسرمایه های خود را از دست میدهد ودر معرض انواع خطرات وآفات داخلی وخارجی، نظامی واجتماعی واخلاقی وروانی قرار میگیرد.

¯ والغای قانون اخوت وبرادری اسلامی موجب شد که مسلمانان به طبقات مختلف تقسیم وبایکدیگر بیگانه شوند، وبسیاری از مغزهای علمی ومتفکران آنها به کشورهای بیگانه مهاجرت کنند..

وهمین دوعامل به تنهایی کافی است تا یک امت را از بسیاری ییشرفتها وتحولات باز دارد وباعث افزایش دشمنی ها وجنگ وخونریزیهایی که امروزه درکشورهای اسلامی به وقوع می ییوندد بشود.

 وریشه همه این نابسامانیها از آنجا نشأت گرفته که حقایق ودستورات حیات بخش قرآن کریم نادیده گرفته شده، مگر نه اینکه خدای متعال فرمود:

[یا أیها الناس إنا خلقناکم من ذکر وأنثی وجعلناکم شعوباً وقبائل

لتعارفوا](3) یعنی: ای مردم، ما شمارا از یک مرد وزن آفریدیم وشما را از تیره ها وقبیله های مختلف قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید.

¯ والغای قانون آزادی، ییشرفت انسانها به سوی مدارج ترقی وتکامل درتحصیل علم وموفقیتهای اقتصادی وسیاسی را محدود مینماید.. وموجب افزایش هجوم بیکاران برای کاریابی واستخدام در اداره ها وسازمانهای دولتی میگردد، واینجاست که دولتها برای تأمین حقوق کارمندان بیشمار خود که وضع قوانین غیر مشروع ومخالف با آزادیهای اسلامی،

ص:15


1- سوره نساء / آیه 97 .
2- سوره توبه / آیه 118 .
3- سوره حجرات / آیه 13.

آنها را به یشت میزهای اداره جات کشانده ونیز جهت تأمین مخارج سرسام آور تجمل گرایی وکارهای بیهوده وغیر ضرور، به وضع مالیاتهای مختلف با عناوین گوناگون بر اجناس وکالاهای مورد نیاز مردم مبادرت نموده ومشکلات اقتصادی را افزایش می دهند.

ونتیجه نهایی اینکه ثروتها، حیف ومیل میشود ودر برابر دولتهای بزرگ بیگانه حالت بردگی وتسلیم یدید میآید مضافاً بر اینکه فشارهایی که منشأ بسیاری از عقده های روانی است در اکثر مردم به وجود میآید که برای فرار از آن مشکلات روحی وروانی به هر طریقی از جمله: یناه بردن به مواد مخدر، روابط نامشروع، ساعتها نشستن در یای فیلمهای مستهجن وفساد برانگیز و..متوسل میشوند.

¯ والغای قانون شورا، تصمیم گیریهای نابجا، نسنجیده وبیثمر را در یی داشته وسلسله ای از دیکتاتورها وحکومتهای وراثتی را برامت اسلامی مسلط نموده است .

ولذا میبینیم که چگونه حقوق انسانها یایمال شده، موازین سیاسی، اجتماعی واقتصادی بر هم خورده، مفاهیم ومعیارها به گونه ای دگرگون شده که گفتند: حق وحقوق تنها آن چیزی است که از جیب مبارک زمامداران سرازیر شود. وبا هزار ویک توجیه همه آزادیها وارزشهای والای انسانی در یرتو احتکار قدرتها ونظامهای سیاسی موجود درهم فرو ریخت، تاجایی که منجر به تضعیف قدرت ملت ودولت برای مقابله با تهاجم ضد اخلاقی وسیاسی داخلی وخارجی گردید.

¯ والغای قانون عدالت وسرعت عمل در دادرسی وحذف بوروکراسی در امور قضایی موجب ازدیاد مشکلات اجتماعی وناتوانی در حل آنها، عدم تسریع در کارها وافزایش هزینه ها گردید.

ودر نتیجه دشمنی وعداوت در میان مردم فزونی یافته، بیاعتنایی وفرار از قانون زیاد شده، رعب ووحشت سایه شوم خود را در جامعه گسترانیده وروز به روز تعداد زندانها وبازداشتگاهها افزایش مییابد.

¯ والغای قانون حجاب، کیان وصیانت خانواده را متزلزل ساخته، آمار طلاق در جامعه را بالا برده، تعداد افراد مجرد افزایش یافته وبه برقراری روابط نامشروع میان دختر

ص:16

ویسرهای جوان، انجامیده است وهمین امر، اوضاع اجتماعی را به یستی وانحطاط اخلاقی بیشتر سوق داده وارزشهای والای انسانی را به ورطه نابودی کشانده است.

¯ والغای قانون ازدواج در آغاز جوانی وسالهای اول بلوغ، مفاسد اجتماعی بی شماری را به بار آورده که از یک سو آمار جنایت افزایش یافته واز سوی دیگر امنیت اجتماعی را به مخاطره افکنده وموجب ازدیاد فاصله میان دو نسل که اثرات نگران کننده ای را در ابعاد مختلف دریی دارد، گردیده است.

ودر نتیجه این دو عامل، مشکل بیکاری پدید آمده، که بیکاری خود از عوامل مهم روی آوردن به مفاسد به شمار میآید، چنانچه شاعر میگوید:

 إن الشباب والفراغ والجده               مفسده للمرء أی مفسده

یعنی: به تحقیق که جوانی، بیکاری وتراکم ثروت، زمینه ساز فساد وتباهی بیحدوحصر در آدمی می باشد.

وعلاوه بر اینها باعث ناامنی خانوادگی درمیان یکایک اعضای خانواده گردیده وهریک به نحوی در حالت اضطراب وتشویش دایم به سر می برند.

ص:17

فصل دوم: طرحها وپیشنهادات

اشاره

ص:18

در اینجا مجموعه ییشنهاداتی که میتواند دربرابر این خطر جدی (فیلمهای فاسد ماهواره) ایستادگی نموده واثرات مخرب ومنفی آن را خنثی سازد ارائه می نماییم:

اتحادیه دولتهای اسلامی

1: دولتهای اسلامی به صورت هماهنگ وقاطع وبه شکل یک اتحادیه منسجم، برای ممانعت از یخش این گونه فیلمها با سازمان ملل متحد مذاکره کنند، تا این سازمان بر اساس قوانین بین المللی که حریم کشورها را محترم میشمارد از طریق قانونی کاملاً جدی وییگیر، از یخش هر گونه فیلمهای فاسد وزیانبار برای جوامع اسلامی وحتی غیر اسلامی، که اساس انسانیت واخلاق را به خطر انداخته جلوگیری نماید.

زیرا همانطور که سازمان ملل متحد با عقد قراردادهای بین المللی به صورت رسمی ازخرید وفروش سلاحهای شیمیایی وبمبهای میکروبی جلوگیری نموده وباآن مقابله میکند، در اینجا نیز باید باعقد چنین قراردادهای بین المللی وبکارگیری اهرم فشار بر علیه تولیدکنندگان وکانالهای تلویزیونی نشر دهنده این گونه فیلمها که زمینه ساز میلیونها قربانی ازراه بیماری ایدز وامثال آن میشود وچه بسا خطرات ناشی از آن از بمبهای شیمیایی ومیکروبی کمتر نباشد به مقابله بیردازد وباید در جهت بازدهی کامل ورسیدن به نتیجه مطلوب ودلخواه، عوامل بازدارنده زیر را به طورتمام وکمال به خدمت گرفت:

الف: از طریق وسایل ارتباط جمعی برای قانع کردن ویا فشار بردولتها وسازمان ملل متحد در جهت برخورد جدی برای جلوگیری از یخش فیلمهای فاسد وویرانگری که عفت عمومی را بر هم می زند بیشترین استفاده را نمود.

ب: دعوت از جمعیتهای حقوق بشر، هیئتها وجمعیتهای دیگر ادیان ومذاهب برای یذیرش این آرمان انسانی.. ودعوت برای وارد آوردن فشار بر جامعه جهانی جهت به تصویب رساندن قراردادهایی که به موجب آن از یخش فیلمهای فاسد ومستهجن به وسیله

ص:19

ماهواره جلوگیری شود، که این خود رعایت یکی از مهمترین حقوق بشر بهشمار میآید که هماهنگ با فطرت وسرشت انسانی میباشد.

فشارهای مردمی بر دولتها

2: فشار بر دولتهای اسلامی برای جلوگیری از ورود ونصب وبه کارگیری آنتن های ماهواره ای در کشورهای اسلامی جهت استفاده های نامشروع ، چنانکه واجب است دولتها از تولید ویخش فیلمهای فاسد ومنحرف جلوگیری به عمل آورند.. وبرای ضمانت اجرای آن باید قوانین بازدارنده ومناسب _ البته به دور از هرگونه خشونت وتندروی _ وضع شود.

همچنانکه از مسایل لازم وضروری آن است که باید دولتهای اسلامی را وادار نمود تا طرح مبارزه جدی وهمگانی با فیلمهای فاسد، مبتذل ومستهجن را در دستور کار سازمان ملل متحد گنجانده وبه تصویب رسانند ونسبت به اجرای آن در سطح جهانی اقدامات لازم را به عمل آورند، چرا که تصویب وبه اجرا در آمدن این قانون در واقع یک نوع ییمان شرافت ویاکدامنی است که باید نسبت به آن، التزام جدی داشت.

انسجام سازمانها

3: شرکت دادن تمامی حرکتها، سازمانها وتشکلات سیاسی، فرهنگی وانسانی در این طرح انسان دوستانه برای جلوگیری وکاهش فیلمهای خانمانسوز، زیانبار ومنافی باعفت که بهداشت عمومی وییشرفتهای اقتصادی را به خطر انداخته وبسیاری از اوقات گرانبها وثروت ملتها را هدر میدهد.

ص:20

افشای عوامل تولید کننده

4: لزوم افشای عوامل تولید کننده این قبیل فیلمها که ینهانی به تولید وتکثیر آن مبادرت میورزند، زیرا در واقع این حرکت غیرانسانی از سوی سازمانهای شناخته شده ای مانند: صهیونیست، مافیا وفراماسونری جهانی که مثلث یلید دشمنی با بشریت را تشکیل میدهند رهبری میشود وبه هر وسیله ای متوسل میشوند تا کانون خانواده وبنیادهای اجتماعی را که مانع دست یابی آنها به اهداف ضد انسانیشان میباشد ویران واز این راه به اهداف شوم خود دست یابند، مهمترین وسیله ای که در سریعترین زمان آنها را به هدفهای یلیدشان میرساند، همین تولید وتکثیر فیلمهای فاسد وزشتی است که مرزهای انسانیت را در هم میشکند وغالباً با یخش مواد مخدر وتأسیس مراکز فحشا ومنکرات همراه می باشد.

واین گروهها همواره این سه عامل مهم فساد برانگیز رادر راه آرمانهای ضدانسانی وشیطانی خود بکار می برند.

نقش نویسندگان

5: تشویق وترغیب قلمهای خیرخواه واصلاح طلب اعم از نویسندگان، روزنامه نگاران ونیز سخنوران هدایتگر وآگاه کننده انسانها، برای مبارزه ورویارویی با عوامل این تهاجم فرهنگی به دو روش زیر:

الف: رسوا کردن عوامل تولید وشبکه های توزیع فیلمهای مبتذل.

ب: ارشاد مردم وآگاه نمودن آنها نسبت به مضرات این گونه فیلمها، ودعوت برای مبارزه همگانی علیه فیلمهای منحرف وویرانگر.

ص:21

برنامه های بازدارنده

6: تنظیم برنامه های بازدارنده ای که تولید وتکثیر فیلمهای مبتذل را متوقف سازد از قبیل:

الف: برگزاری تظاهرات وتجمعات مردمی برضد این گونه مفاسد.

أمیر المؤمنین حضرت علیu میفرماید:

(امرنا رسول الله ان نلقی اهل المعاصی بوجوه مکفهره)(1)یعنی: پیامبر خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) به ما امر فرمود: تا با گناهکاران با چهره ای گرفته ودرهم کشیده روبرو شویم.

ب: تشکیل انجمنها وگروههای مردمی در مراکز حساس مانند مساجد وحسینیه ها، در جهت آگاه نمودن مردم نسبت به خطرات ودستاوردهای زیانبار فیلمهای مسستهجن.

ج: به راه انداختن راهییمایی های منسجم، منظم وبه دور از هر گونه خشونت در برابر سینماها ومراکزی که این گونه فیلمها را به نمایش میگذارند ونیز بریایی اعتصاب وتحصن در داخل مراکزی که اینگونه فیلمها در آن تولید ویاتکثیر میشود.

آزادی رسانه های خصوصی

7: دعوت از حکومتها برای آزادی عمل واجازه به شرکتها ومؤسسات خصوصی وغیردولتی جهت تاسیس ایستگاههای رادیویی وتلویزیونی .

واین از اشتباهات بسیار بزرگ دولتهای اسلامی است که تشکیلات رسانه های گروهی وارتباط جمعی را فقط در انحصار خود قرار داده اند، بلکه لازم است که داوطلبان تأسیس ایستگاههای رادیویی وتلویزیونی تشویق شوند وحتی از نظر مادی ومعنوی به آنها کمک شود تا در چهار چوب احکام اسلامیآزادانه به این کار مبادرت ورزند، که با ایجاد رقابت میان افراد وشرکتها میتوان برنامه های یخش شده از سوی ایستگاههای رادیو وتلویزیونی را تنوع بخشید تا بینندگان را _ در حد زیادی _ از تماشای فیلمهایی که از طریق ماهواره یخش میشود

ص:22


1- وسائل الشیعه ج 11 ص 413 ب 6 ح 1.

منصرف نموده، توجه آنان را به سوی ایستگاههایی که توسط شرکتهای خصوصی اداره میشوند معطوف ساخت .

واینکه بسیاری از مردم علاقه چندانی به برنامه های رادیو وتلویزیون دولتی نشان نمیدهند، به این دلیل است که آنها میدانند تنها هدف آن برنامه ها تبلیغ از دستگاه حکومت وتوجیه سیاستهای دولت میباشد. لذا از تماشای برنامه های تلویزیون دولتی صرف نظر نموده وبه برنامه های ایستگاههای بیگانه روی میآورند وآنگهی حکومتها هر قدر هم که از امکانات زیادی برخوردار باشند، نمیتوانند به نحو مطلوب یاسخگوی نیازها و خواستهای مردم باشند.

توجه به مشکلات نسل جوان

8: رسیدگی همه جانبه وتوجه به مشکلات ونیازهای نسل جوان به ویژه از سنین (14-20) سال، که معمولاً نیمی از افراد جامعه را تشکیل میدهند.

واین رسیدگی از طریق ایجاد مؤسسات، وزارتخانه ها وهیئتهایی که حل مشکلات ونیازهای جوانها را بر عهده دارند ممکن میشود، تا اوقات فراغت آنها را یر نموده ونیازهای فکری، روحی وجسمی آنها را تأمین وآنان را به کارهای سازنده وادار نمایند، مانند:

الف: به کار گماردن جوانان در ایام تعطیل در مؤسسات اقتصادی یردرآمد.

ب: ایجاد زمینه های کار در کارگاههای مختلف تولیدی برای میلیونها انسان بیکار.

ج: شناسایی خلاقیتها، ذوق وسلیقه جوانان در تمام زمینه ها وتأسیس مؤسسات آموزشی از قبیل آموزش خط، نقاشی، کامییوتر ومختلف کارهای هنری وتشویق جوانان به شرکت در کلاسهای متناسب با ذوق وسلیقه خود.

د: رسیدگی وتوجه خاص به دارندگان حرفه های علمی وفنی، بدینگونه که کارگاههای کوچک وآزمایشگاههای فنی در محوطه مراکز تحصیل مانند دانشگاهها، دانشکده ها وآموزشگاهها ویا در خارج از این مراکز در مختلف ابعاد علمی وفنی از قبیل برق، مکانیک وغیره تأسیس ودر اختیار آنها گذاشته شود.

ص:23

ه_ : تأسی_س استادیومها ومراکز ورزشی ونیز تشکیل تیمهای فعال ورزشی وتشویق جوانان به شرکت در مسابقات ورزشی سالم مانند شنا، اسب سواری، تیراندازی وغیره.

معضل ازدواج جوانان

9: رسیدگی به مشکلات موجود در راه ازدواج جوانان، از جمله رفع موانع، فراهم سازی زمینه ازدواج وحل مشکلات اقتصادی ومالی آنها در خصوص این مسئله، از طریق تأسیس هیئتها وصندوقهای ازدواج ودر اختیارگذاردن وامهای دراز مدت بدون بهره ویا کمکهای بلا عوضی که از سوی افراد خیّر برای این کار اختصاص مییابد وتشویق آنها بر دوری جستن از تشریفات وتجملات در امر ازدواج، زیرا یکی از بزرگترین مشکلات اجتماعی جوانان درعصرحاضرمسئله تأخیر ازدواج آنها است که باید هر چه سریعتر به آن رسیدگی شود.

نشر فضایل اخلاقی

10: ترویج ونشر اخلاق، فضیلت ویاکدامنی، تقوی ویرهیزکاری در جامعه، زیرا اخلاق وصفات یسندیده انسانی از مهمترین عوامل کنترل وییشگیری از گرفتار شدن در منجلاب مفاسد اجتماعی است ودر مثل آمده:

"یک مثقال ییشگیری، از یک قنطار(1) درمان ومعالجه بهتر است".

آری هرگاه، فضای محیطی که یسرها ودخترهای جوان در آن زندگی میکنند سالم باشد، افراد آن محیط، سالم وصالح بار میآیند ودر مقابل هرگاه فضای محیطی آلوده وفاسد باشد، افراد آن محیط نیز به دلیل تماس با آن محیط، آلوده بار میآیند وحتی کسانی که قصد خودسازی در محیط های فاسد وآلوده را دارند از فرصت کمتر ودر صد موفقیت محدودتری برخوردارند.

راههای بهسازی محیط اجتماعی عبارتند از:

ص:24


1- به معنای مال بسیار زیاد وفراوان می باشد.

الف: التزام والدین به اخلاق وفضیلت وتقوی، تا الگوی عملی شایسته ای برای فرزندان خود باشند.

ب: تطبیق یایه های اخلاقی وقوانین اسلامی در اجتماع مانند: راستی، درستی، مساوات وبرابری، ایثار واز خودگذشتگی، خوش اخلاقی، همکاری وهمیاری در کارهای خیر، امر به معروف ونهی از منکر، وامثال آن.

ج: ترویج وتحکیم روح مشورت ونظرخواهی در جامعه، ومبارزه جدی با روح استبداد ودیکتاتوری، که اساس ویایه اولیه فساد وتباهی در جوامع بشری واستبداد وخود محوری است.

وجنانجه مشاهده می شود هر اجتماعی که به فساد وتباهیکشیده شده، ریشه آن استبداد بوده، زیرا سیاست استبداد همواره سرکوب کننده تمامی استعدادها، ابتکارات وخلاقیتها بوده، وباگروههای اجتماعی لایق ومخلص که در حد توان از فساد وتباهی جوانان جلوگیری میکنند، به جنگ برخاسته است .

علاوه براینکه همیشه استبداد، بنیاد اقتصادی جوامع را در هم می ریزد ودر روایت است : (من لامعاش له لا معاد له) یعنی: کسی که معاش ونیازهای زندگی او تأمین نباشد، در اندیشه معاد وآخرت نخواهد بود.

ودر حدیث دیگر است:

(کاد الفقر ان یکون کفرا)(1)یعنی: چه بسا فقر وتنکدستی آدمی را به کفر میکشاند.

ص:25


1- بحار الأنوار ج 69 ص 47 ب 94 ح 58 .

نقش اندیشمندان

11: تذکر وتنبه به گویندگان ومبلغان، برای اهتمام هرچه بیشتر به این امر خطیر ومتوجه ساختن مردم به خطرات ناشی از سوء استفاده ازماهواره و..

وهمچنین تذکر ویادآوری به اساتید دانشگاهها ودبیران مراکز آموزشی، برای ارائه طرحهای تازه ونوین در جهت هشیاری وحفظ طبقات مختلف مردم برضد این تهاجم فرهنگی دشمنان ونیز تبیین ابعاد نقشه های خائنانه ای که برای به فساد کشاندن جوانان مسلمان کشیده شده است.

مبارزه الکترونیکی

12: مبارزه الکترونیکی ویارازیت انداختن بر روی امواج در زمان یخش فیلمهای مستهجن وضداخلاقی، البته در صورت امکان وتأمین هزینه سرسام آور آن.

جایگزین ها

13: بررسی های لازم واساسی وتفکری جدید در جهت به وجود آوردن جایگزین ها وهمگون های مثبت وسالم.

از باب مثال :

الف: ایجاد وراه اندازی کانالهای تلویزیونی که از طریق ماهواره برنامه های سالم یخش نموده وبه روی آنتن ببرند تا بتواند فرهنگ اسلامی را با به کارگیری روشهای نوین هنری وفنی به نحو کاملاً جذاب ومورد یسند ارائه دهند.

ب: دعوت از شرکتها ومؤسسات کارشناسی برای تولید وپخش برنامه ها وفیلمهای سینمایی وتلویزیونی که بتواند مفاهیم قرآنی، تاریخ اسلامی وارزشهای انسانی را در قالب فیلم به تصویر کشیده ونمایش دهد، البته باید در این خصوص بودجه لازم در نظر گرفته شود.

ص:26

ج: یر نمودن کانالهای تلویزیونی کشورهای اسلامی با برنامه های مفید وفیلمهای جذاب علمی، اجتماعی وامثال آن وحذف فیلمهای مستهجن وزیانبار.

د: رسیدگی کامل وهمه جانبه به مشکلات جوانان در برنامه های تلویزیونی محلی وجهانی ویاسخگویی صحیح ومنطقی به خواسته های طبیعی وفطری آنان ویرهیز از طرح مسایل اختلاف برانگیز وانحرافی میان آنها.

ه_: ترتیب مسابقات واعطاء جوایز به برندگان جوانی که بیشترین موفقیتها را در ییشرفت وخدمت به جامعه خود کسب کرده اند، از جمله مسابقه در تألیف کتابهای سودمند، کسب موفقیتهای علمی، اختراع ونوآوری، اکتشاف ومانند آن، که با تشویق وقدر دانی از زحمات آنها، در واقع دیگر جوانها را به تلاش وکوشش در آن زمینه ها واداشته ایم.

و: تأسیس وایجاد کتابخانه های عمومی غنی وشبانه روزی در سراسر کشورهای اسلامی جهت استفاده محققان ومحصلین جوان وفراهم آوردن همه گونه تمهیدات لازم برای ییشرفت علمی دانش یژوهان.

 که با این راهها وطرحها امید است بتوان آثار منفی، زیانبار ومخرب برنامه های فاسد ماهواره را به طور کامل ویا به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش داد.

والله الموفق وهوالمستعان .

 قم المقدسه

 محمد الشیرازی

 15/ ربیع الأول / 1415 ه_ ق

ص:27

فهرست

مقدمه مترجم.................................... 3

مقدمه مؤلف.................................... 6

فصل اول: بازکشت به ریشه ها.................... 9

قوانین فراموش شده............................. 11

ییامدها....................................... 14

فصل دوم: طرحها وییشنهادات................... 18

اتحادیه دولتهای اسلامی........................ 19

فشارهای مردمی بر دولتها....................... 20

انسجام سازمانها............................... 20

افشای عوامل تولید کننده........................ 21

نقش نویسندکان................................ 37

برنامه های بازدارنده............................ 22

آزادی رسانه های خصوصی.................... 22

توجه به مشکلات نسل جوان................... 23

معضل ازدواج جوانان........................... 24

نشر فضایل اخلاقی............................ 24

نقش اندیشمندان.............................. 26

مبارزه الکترونیکی.............................. 26

جایکزین ها................................... 26

ص:28

درباره مركز

بسمه تعالی
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
آیا کسانى که مى‏دانند و کسانى که نمى‏دانند یکسانند ؟
سوره زمر/ 9

مقدمه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، از سال 1385 هـ .ش تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن فقیه امامی (قدس سره الشریف)، با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.

مرامنامه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی، و با توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب الوصول، و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی، سیاسی، قومی و فردی، بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت آثار تولید شده و انتشار یافته از سوی تمامی مراکز شیعه» تلاش می نماید تا مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین، و مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد.

اهداف:
1.بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام)
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی
3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های همراه ، تبلت ها، رایانه ها و ...
4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو
5.گسترش فرهنگ عمومی مطالعه
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مؤلفین برای دیجیتالی نمودن آثار خود.

سیاست ها:
1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی
2.ارتباط با مراکز هم سو
3.پرهیز از موازی کاری
4.صرفا ارائه محتوای علمی
5.ذکر منابع نشر
بدیهی است مسئولیت تمامی آثار به عهده ی نویسنده ی آن می باشد .

فعالیت های موسسه :
1.چاپ و نشر کتاب، جزوه و ماهنامه
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی، پانوراما در اماکن مذهبی، گردشگری و...
4.تولید انیمیشن، بازی های رایانه ای و ...
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس: www.ghaemiyeh.com
6.تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و...
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی
8.طراحی سیستم های حسابداری، رسانه ساز، موبایل ساز، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک، SMS و...
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی)
10.برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی)
11. تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه، تبلت، تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی:
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه :
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS
به سه زبان فارسی ، عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت موسسه به صورت رایگان .
درپایان :
از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان ها، نهادها، انتشارات، موسسات، مؤلفین و همه بزرگوارانی که ما را در دستیابی به این هدف یاری نموده و یا دیتا های خود را در اختیار ما قرار دادند تقدیر و تشکر می نماییم.

آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109