فرهنگ لغت فنلاندی به فارسی

مشخصات کتاب

سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1390
عنوان و نام پدیدآور:فرهنگ لغت فنلاندی به فارسی/ واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان
مشخصات نشر:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان ۱۳90.
مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه
موضوع : فارسی -- واژه‌نامه‌ها -- چندزبانه.
موضوع : فنلاندی -- مکالمه و جمله‌سازی -- چندزبانه.
موضوع : فارسی -- مکالمه و جمله‌سازی -- فنلاندی

A

aakkosellinen

: الفبایی.

aakkoset

: الفبا.

aakkosto

: الفبا.

aallokko

: ریز ریز کردن , بریدن , جدا کردن , شکستن, باد کردن , اماس کردن , متورم کردن , باد غرور داشتن , تورم , برجستگی , برجسته , شیک , زیبا (د.گ.- امر.) عالی

aallonharja

: اوج , راس , قله , منتها درجه , باوج رسیدن, تاج , کلا له , قله , یال , بالا ترین درجه , به بالا ترین درجه رسیدن , ستیغ, اوج , قله , حد اعلی, نوک , قله , راس , کلا ه نوک تیز , منتها درجه , حداکثر , کاکل , فرق سر , دزدیدن , تیز شدن , بصورت نوک تیز درامدن , به نقطه اوج رسیدن , نحیف شدن.

aallonmurtaja

: موج شکن.

aallonpituus

: طول موج.

aallonpituusalue

: بند و زنجیر , تسمه یا بند مخصوص محکم کردن , نوار , لولا , ارکستر , دسته ء موسیقی , اتحاد , توافق , روبان , باند یا بانداژ , نوار زخم بندی , متحد کردن , دسته کردن , نوار پیچیدن , بصورت نوار در اوردن , با نوار بستن , متحد شدن.

aallonpohja

: کمترین و نازلترین قیمت , پایین ترین قسمت, ابشخور , سنگاب , تغار.

aaltoileva

: پرچین و شکن , پرموج , پر تلا طم , جنبش بعقب و جلو , متموج.

aaltoilla

: ضربه , صدای چلپ , اویخته وشل , برگه یا قسمت اویخته , زبانه کفش , بال وپرزدن مرغ بهم زدن , پرزدن , دری وری گفتن, موج بلند , موج غلتان , موج خروشان , جریان سریع وغیر عادی , برق موجی از هوا , تشکیل موج دادن , موجدار بودن , خروشان بودن , موج زدن, موج دار کردن , تموج داشتن , موجدار بودن , نوسان داشتن, موج , خیزاب , فر موی سر , دست تکان دادن , موجی بودن , موج زدن.

aaltopituus

: طول موج.

aamen

: امین , چنین باد , خداکند , انشاء الله.

aamiainen

: صبحانه , ناشتایی , افطار , صبحانه خوردن.

aamu

: بامداد , صبح , پیش از ظهر.

aamuateria

: صبحانه , ناشتایی , افطار , صبحانه خوردن.

aamuisin

: هر بامداد , هر صبح.

aamunkoitto

: سپیده دم , فجر , سرخی شفق , اغاز, سپیده دم , صدای بانگ خروس, صبح , سپیده دم , بامداد, بامداد , صبح , پیش از ظهر, طلوع افتاب , طلوع خورشید , تیغ افتاب , مشرق, طلوع افتاب.

aamunsarastus

: فجر , سپیده دم , طلوع , اغاز , اغاز شدن.

aamup iv

: بامداد , صبح , پیش از ظهر.

aamupala

: صبحانه , ناشتایی , افطار , صبحانه خوردن.

aamupivisin

: هر بامداد , هر صبح.

aamurusko

: سپیده دم , فجر , سرخی شفق , اغاز, فجر , سپیده دم , طلوع , اغاز , اغاز شدن.

aapinen

: کتاب الفباء , مبادی اولیه , بتونه , چاشنی , وابسته بدوران بشر اولیه , باستانی , ابتدایی.

aapiskirja

: کتاب الفباء , مبادی اولیه , بتونه , چاشنی , وابسته بدوران بشر اولیه , باستانی , ابتدایی.

aaria

: اواز یکنفره.

aarniomets

: جنگل.

aarre

: گنج , گنجینه , خزانه , ثروت , جواهر , گنجینه اندوختن , گرامی داشتن , دفینه.

aarrekammio

: خزانه داری , گنجینه , گنج , خزانه, طاق , گنبد , قپه , سردابه , هلا ل طاق , غار , مغاره , گنبد یا طاق درست کردن , جست زدن , پریدن , جهش.

aasi

: خر , الا غ , ادم نادان و کند ذهن , کون, الا غ , خر , ادم نادان وکودن.

aasialainen

: اسیایی.

aataminaikainen

: باستانی , دیرینه , قدیمی , کهن , کهنه , پیر.

aate

: سبب , علت , موجب , انگیزه , هدف , مرافعه , موضوع منازع فیه , نهضت , جنبش , سبب شدن , واداشتن , ایجاد کردن (غالبا بامصدر), انگاره , تصور , اندیشه , فکر , خیال , گمان , نیت , مقصود , معنی , اگاهی , خبر , نقشه کار , طرزفکر, کمال مطلوب , هدف زندگی , ارمان , ارزو , ایده ال , دلخواه, مبحث افکار و ارزوهای باطنی , خیال , طرز تفکر , ایدءولوژی , انگارگان, گمان , اندیشه , فکر , افکار , خیال , عقیده , نظر , قصد , سر , مطلب , چیزفکری , استدلا ل , تفکر.

aatelinen

: عضو دسته ء اشراف , طرفدار حکومت اشراف , نجیب زاده, اشرافی , اعیانی, عضو طبقه اشراف , نجیب زاده , اشراف زاده, ازاده , اصیل , شریف , نجیب , باشکوه, نجیب زاده, نجیب زاده , اعیان زاده , شریف , اشرافی.

aatelisarvo

: مقام سلحشوری , سمت سلحشوری , شوالیه گری, مقام سناتوری , مقام اشرافی , اعیانی, کنیه , لقب , سمت , عنوان , اسم , مقام , نام , حق , استحقاق , سند , صفحه عنوان کتاب , عنوان نوشتن , واگذارکردن , عنوان دادن به , لقب دادن , نام نهادن.

aatelismies

: اقا , شخص محترم , ادم با تربیت , اصیل, نجیب زاده, همتا , جفت , قرین , همشان , عضو مجلس اعیان , صاحب لقب اشرافی , رفیق , برابر کردن , هم درجه کردن , بدرجه اشرافی (مثل کنت وغیره) رسیدن , برابر بودن با , بدقت نگریستن , باریک شدن , نمایان شدن , بنظررسیدن , همال.

aatelisnainen

: بانو , خانم , زوجه , رءیسه خانه.

aateliton

: عمومی , معمولی , متعارفی , عادی , مشترک , پیش پاافتاده , پست , عوامانه , : مردم عوام , عمومی , مشارکت کردن , مشاع بودن , مشترکا استفاده کردن, شخص غیر اشرافی, زبون , فروتن , متواضع , محقر , پست , بدون ارتفاع , پست کردن , فروتنی کردن , شکسته نفسی کردن, خوار , دون , پست , صغیر , افتاده , فروتن , بی ادب , بطورپست.

aateluus

: نجابت , اصالت خانوادگی , طبقه نجبا.

aatos

: گمان , اندیشه , فکر , افکار , خیال , عقیده , نظر , قصد , سر , مطلب , چیزفکری , استدلا ل , تفکر.

aatto

: شب عید , شب , شامگاه , در شرف , حوا , جنس زن.

aava

: پهن , عریض , گشاد , پهناور , زن هرزه, پهنا , وسعت , فضای زیاد , بسط و توسعه , گسترش, متمایل به توسعه, باز , ازاد , اشکار , باز کردن , باز شدن, فراخ , جادار , وسیع , جامع , گشاد , فضادار , مفصل, پهن , عریض , گشاد , فراخ , وسیع , پهناور , زیاد , پرت , کاملا باز , عمومی , نامحدود , وسیع.

aave

: ظهور , خیال , روح , تجسم , شبح , منظر, شبح , روح , روان , جان , خیال , تجسم روح , چون روح بر خانه ها و غیره سرزدن, خیال , منظر , ظاهر فریبنده , شبح , خیالی , روح, سایه , حباب چراغ یا فانوس , اباژور , سایه بان , جای سایه دار , اختلا ف جزءی , سایه رنگ , سایه دار کردن , سایه افکندن , تیره کردن , کم کردن , زیر وبم کردن, شبح , روح , خیال وفکر , تخیل , وهم, شبح , روح , خیال وفکر , تخیل , هم, روح , شبح , دیو , جن , ترساندن, خیال , منظر , روح , شبح , روح مرده کمی قبل یا پس از مرگ.

aavemainen

: روح مانند , روحی , خیالی , طیفی , بینایی, شبح وار.

aavikko

: بیابان , دشت , صحرا , شایستگی , استحقاق , سزاواری , :ول کردن , ترک کردن , گریختن, پهن , مسطح , هموار , صاف , برابر , واضح , اشکار , رک و ساده , ساده , جلگه , دشت , هامون , میدان یا محوطه جنگ , بدقیافه , شکوه , شکوه کردن, چمن , چمنزار , مرغزار , فلا ت چمن زار.

aavistaa

: حدس , گمان , ظن , تخمین , فرض , حدس زدن , تخمین زدن.

aavistus

: احساس , حس, انگاره , تصور , اندیشه , فکر , خیال , گمان , نیت , مقصود , معنی , اگاهی , خبر , نقشه کار , طرزفکر, اشاره , پی , اطلا ع مختصری که با ان به چیزی پی برند , گزارش , اگاهی , خبر , کوره خبر, حواس پنجگانه , حس , احساس , هوش , شعور , معنی , مفاد , حس تشخیص , مفهوم , احساس کردن , پی بردن, بدگمانی , سوء ظن , تردید , مظنون بودن.

abi

: قبول شده در دانشگاه.

abiturientti

: قبول شده در دانشگاه.

abortti

: سقط جنین , بچه اندازی , سقط نوزاد نارس یا رشد نکرده , عدم تکامل.

absoluuttinen (phys.)

: مطلق , غیر مشروط , مستقل , استبدادی , خودرای , کامل , قطعی , خالص , ازاد از قیود فکری , غیر مقید , مجرد , دایره نامحدود.

absorboiva (phys.)

: جاذب , جالب , دلربا , جذاب , درکش , دراشام.

abstrakti

: ربودن , بردن , کش رفتن , خلا صه کردن , جداکردن , تجزیه کردن , جوهرگرفتن از , عاری ازکیفیات واقعی(در مورد هنرهای ظریف)نمودن , :خلا صه , مجمل , خلا صه ء کتاب , مجرد , مطلق , خیالی , غیرعملی , بی مسمی , خشک , معنوی , صریح , زبده , انتزاعی , معنی.

abstraktio

: تجرید , انتزاع , چکیدگی.

additiivinen (math.)

: افزودنی , افزاینده , :(ش.) ماده ای که برای افزایش خواص ماده ء دیگری به ان اضافه شود.

adjungaatti (math.)

: همدست , کمک , مشوق , ضمیمه , معاون , یار , دستیار , معاون استاد.

adjunkti (math.)

: همدست , کمک , مشوق , ضمیمه , معاون , یار , دستیار , معاون استاد.

adjutantti

: یار , کمک , مساعد , یاور , اجودان , معین.

adoptio

: مربوط به قضیه پسر خواندگی عیسی(نسبت به خدا) , اختیار , اتخاذ , قبول , اقتباس , استعمال لغت بیگانه بدون تغییر شکل ان , قبول به فرزندی , فرزند خواندگی.

adventti

: ظهور و ورود (چهار یکشنبه قبل از میلا د مسیح).

adverbi

: قید , ظرف , معین فعل , قیدی , عبارت قیدی.

aerosoli

: تعلیق مایع یا جسم بصورت گرد و گاز در هوا.

af ri

: کار , امر , کاروبار , عشقبازی(با جمع هم میاید), مقدار , اندازه , قدر , حد , معامله کردن , سر و کار داشتن با , توزیع کردن.

affiini (math.)

: نسبت سلبی , نسبت ازدواجی.

affiininen (math.)

: نسبت سلبی , نسبت ازدواجی.

afrikka

: افریقا.

afrikkalainen

: افریقایی.

agentti

: پیشکار , نماینده , گماشته , وکیل , مامور , عامل.

aggressiivinen

: پرخاشگر , متجاوز , مهاجم , پرپشتکار , پرتکاپو , سلطه جو.

agnostikko

: عرفای منکر وجود خدا.

ahdas

: تنگ , کم پهنا , باریک , دراز و باریک , کم پهنا , محدود , باریک کردن , محدود کردن , کوته فکر, سفت , محکم , تنگ (تانگ) , کیپ , مانع دخول هوا یا اب یا چیز دیگر , خسیس , کساد.

ahdinko

: بدبختی , فلا کت , ادبار و مصیبت , روزبد, پریشانی , اندوه , محنت , تنگدستی , درد , مضطرب کردن , محنت زده کردن, امتحان سخت برای اثبات بیگناهای , کار شاق, محاکمه , دادرسی , ازمایش , امتحان , رنج , کوشش, محنت , رنج , ازمایش سخت , عذاب , اختلا ل, ازار , ازار دادن , رنجه کردن , زحمت دادن , دچار کردن , اشفتن , مصدع شدن , مزاحمت , زحمت , رنجه.

ahdistaa

: دلخورکردن , ازردن , رنجاندن , اذیت کردن , بستوه اوردن , خشمگین کردن , تحریک کردن , مزاحم شدن, دستفروش , دوره گرد , خرده فروش , گورکن , خرسک , شغاره , :سربسر گذاشتن , اذیت کردن , ازار کردن, طعمه دادن , خوراک دادن , طعمه رابه قلا ب ماهیگیری بستن

ahdistus

: ارنگ , تشویش , دل واپسی , اضطراب , اندیشه , اشتیاق , نگرانی.

ahertaa

: هل دادن , فشار دادن , تکان دادن , بزور وادار کردن , پیش بردن , فریفتن , گول زدن , تکان , شتاب , عجله , فشار , زور.

ahkera

: مشغول , اشغال, سخت کوش , کوشا , کوشنده , ساعی , پشت کاردار, ماهر , زبر دست , ساعی , کوشا.

ahmatti

: ادم پر خور , شکم پرست , دله, خوک , گراز , خوک پرواری , بزور گرفتن, خوک , گراز , مثل خوک رفتار کردن , خوک زاییدن , ادم حریص وکثیف , قالب ریخته گری.

ahmia

: بلعیدن , فرو بردن , حریصانه خوردن, گلو , حلق , دره تنگ , گلوگاه , ابکند , شکم , گدار , پر خوردن , زیاد تپاندن , با حرص و ولع خوردن , پر خوری کردن , پر خوری.

ahnas

: حریص , ازمند , مشتاق , ارزومند , متمایل, مشتاق , ذیعلا قه , ترد و شکننده, ازمند , حریص , طماع , دندان گرد , پر خور, گرسنه , دچار گرسنگی , حاکی از گرسنگی , گرسنگی اور , حریص , مشتاق, تیزکردن , شدیدبودن , شدیدکردن , نوحه سرایی کردن , تیز , پرزور , تند , حاد , شدید , تیز , زیرک , باهوش , مشتاق, پر از اشتیاق , مشتاق, بسیار گرسنه , پر ولع , پر اشتیاق, سبع , پرخور , حریص , پرولع , خیلی گرسنه.

ahne

: حریص , ازمند , مشتاق , ارزومند , متمایل, مشتاق , ذیعلا قه , ترد و شکننده, ازمند , حریص , طماع , دندان گرد , پر خور, تیزکردن , شدیدبودن , شدیدکردن , نوحه سرایی کردن , تیز , پرزور , تند , حاد , شدید , تیز , زیرک , باهوش , مشتاق.

ahnehtia

: اندوخته , ذخیره , احتکار , ذخیره کردن , احتکارکردن , انباشتن , گنج, خوک , گراز , خوک پرواری , بزور گرفتن.

ahneus

: زیاده جویی , از , حرص , طمع, از , حرص , طمع , حریص بودن , طمع ورزیدن, از , غارتگری , یغماگری , درنده خویی.

aho

: نقل وانتقال بانکی , تسویه , تسطیح , مکان مسطح, چمن , چمن زار , مرغزار , راغ , علفزار.

ahtaa

: پرکردن , چپاندن , خودرا برای امتحان اماده کردن , باشتاب یاد گرفتن, پر کردن , سیر کردن , نسخه پیچیدن , پر شدن , انباشتن , اکندن , باد کردن, تنگ هم چیدن , خوب جا دادن , پرکردن , مخفی کردن , پریدن , انباشتن , بازداشتن, چیز , ماده , کالا , جنس , مصالح , پارچه , چرند , پرکردن , تپاندن , چپاندن , انباشتن.

ahven

: نشیمن گاه پرنده , چوب زیر پایی , تیر , میل , جایگاه بلند , جای امن , نشستن , قرار گرفتن , فرود امدن , درجای بلند قرار دادن.

aidosti vhenev (math.)

: کاهنده , کاهشی.

aie

: نیت , قصد , مرام , مفاد , معنی , منظور , مصمم, قصد , منظور , خیال , غرض , مفهوم , سگال, برنامه , طرح , نقشه , تدبیر , اندیشه , خیال , نقشه کشیدن, قصد , عزم , منظور , هدف , مقصود , پیشنهاد , در نظر داشتن , قصد داشتن , پیشنهادکردن , نیت.

aihe

: بر امد , پی امد , نشریه , فرستادن , بیرون امدن , خارج شدن , صادر شدن , ناشی شدن , انتشار دادن , رواج دادن , نژاد , نوع , عمل , کردار , اولا د , نتیجه بحث , موضوع , شماره, ماده , جسم , ذات , ماهیت , جوهر , موضوع , امر , مطلب , چیز , اهمیت , مهم بودن , اهمیت داشتن, زیرموضوع , مبتدا , موکول به , درمعرض گذاشتن, موضوع , مطلب , مقاله , فرهشت , انشاء , ریشه , زمینه , مدار , نت , شاهد, موضوع , مبحث , عنوان , سرفصل , ضابطه.

aiheuttaa

: اوردن , رساندن به , موجب شدن, سبب وقوع امری شدن, سبب , علت , موجب , انگیزه , هدف , مرافعه , موضوع منازع فیه , نهضت , جنبش , سبب شدن , واداشتن , ایجاد کردن (غالبا بامصدر).

aiheuttaja

: پیشکار , نماینده , گماشته , وکیل , مامور , عامل.

aika

: عمر , سن , پیری , سن بلوغ , رشد , دوره , عصر.(.vi &.vt): پیرشدن , پیرنماکردن , کهنه شدن(شراب), دوره , مدت , موقع , گاه , وقت , روزگار , عصر , گردش , نوبت , ایست , مکث , نقطه پایان جمله , جمله کامل , قاعده زنان , طمث , حد , پایان , نتیجه غایی , کمال , منتهادرجه , دوران مربوط به دوره بخصوصی, تاحدی , قشنگ , شکیل , خوش نما , خوب , بطور دلپذیر , قشنگ کردن , اراستن, کاملا , بکلی , تماما , سراسر , واقعا, محدود کردن , از روی للامت دادن , مضایقه کردن , کم دادن , بقناعت واداشتن, لفظ , اصطلا ح , دوره , شرط, وقت , زمان , گاه , فرصت , مجال , زمانه , ایام , روزگار , مد روز , عهد , مدت , وقت معین کردن , متقارن ساختن , مرور زمان را ثبت کردن , زمانی , موقعی , ساعتی.

aikailla

: بیهوده وقت گذراندن , اتلا ف وقت , اهمال کار.

aikainen

: زود , بزودی , مربوط به قدیم , عتیق , اولیه , در اوایل , در ابتدا.

aikaisin

: زود , بزودی , مربوط به قدیم , عتیق , اولیه , در اوایل , در ابتدا, بزودی , زود , عنقریب , قریبا , طولی نکشید.

aikakausi

: مبدا , تاریخ , اغاز تاریخ , عصر , دوره , عهد , عصرتاریخی , دوران, دوره , مدت , موقع , گاه , وقت , روزگار , عصر , گردش , نوبت , ایست , مکث , نقطه پایان جمله , جمله کامل , قاعده زنان , طمث , حد , پایان , نتیجه غایی , کمال , منتهادرجه , دوران مربوط به دوره بخصوصی.

aikakauslehti

: مجله , مخزن.

aikamuoto

: کشیده , عصبی وهیجان زده , زمان فعل , تصریف زمان فعل , سفت , سخت , ناراحت , وخیم , وخیم شدن , تشدید یافتن.

aikana

: درمدت , هنگام , درجریان , در طی, برای , بجهت , بواسطه , بجای , از طرف , به بهای , درمدت , بقدر , در برابر , درمقابل , برله , بطرفداری از , مربوط به , مال , برای اینکه , زیرا که , چونکه, در صورتیکه , هنگامیکه , حال انکه , مادامیکه , در حین , تاموقعی که , سپری کردن , گذراندن, در خلا ل مدتی که , در حالیکه , درمدتی که , ضمن اینکه.

aikavli

: فاصله , مدت , فرجه , ایست , وقفه , فترت , خلا ل.

aikoa

: قصد داشتن , خیال داشتن , فهمیدن , معنی دادن , بر ان بودن , خواستن, باید , بایست , بایستی , فعل معین, خواست , اراده , میل , خواهش , ارزو , نیت , قصد , وصیت , وصیت نامه , خواستن , اراده کردن , وصیت کردن , میل کردن , فعل کمکی 'خواهم. '

aikomus

: دانستن , فرض کردن , ارزیابی کردن , شمردن ,رسیدن , ناءل شدن(به) , به نتیجه رسیدن , قراول رفتن , قصد داشتن , هدف گیری کردن , نشانه گرفتن.(.N) :حدس , گمان , جهت , میدان , مراد , راهنمایی , رهبری , نشان , هدف , مقصد, طرح کردن , قصد کردن , تخصیص دادن , :طرح , نقشه , زمینه , تدبیر , قصد , خیال , مقصود, نیت , قصد , مرام , مفاد , معنی , منظور , مصمم, قصد , منظور , خیال , غرض , مفهوم , سگال, قصد , عزم , منظور , هدف , مقصود , پیشنهاد , در نظر داشتن , قصد داشتن , پیشنهادکردن , نیت.

aikuinen

: بالغ , بزرگ , کبیر , به حد رشد رسیده, بالغ , رشد کردن , کامل , سررسیده شده.

ailahteleva

: نامنظم , سرگردان , غیرمعقول , متلون , غیرقابل پیش بینی , دمدمی مزاج.

aina

: همواره , همیشه , پیوسته , همه وقت, مخفف.رعوع

ainainen

: بدون عمر معینی , نامحدود, ابدی , ازلی , جاودانی , همیشگی , فناناپذیر , بی پایان , داءمی , پیوسته , مکرر , لا یزال , جاوید, جاودانی , ابدی , ازلی , همیشگی داءمی, همیشگی , ابدی , مدام, ایست ناپذیر , بلا انقطاع , بدون وقفه , مسلسل , پایان ناپذیر, بی پایان.

ainaisesti

: برای همیشه , تا ابد , جاویدان , پیوسته , تا ابدالا باد.

aine

: مقاله , انشاء , ازمایش کردن , ازمودن , سنجیدن , عیارگیری کردن(فلزات) , تالیف , مقاله نویسی, ماده , جسم , ذات , ماهیت , جوهر , موضوع , امر , مطلب , چیز , اهمیت , مهم بودن , اهمیت داشتن, جسم , جوهر , مفاد , استحکام, خط , دستخط , نوشته , نوشتجات , نویسندگی.

aineellinen

: مادی , جسمانی , مهم , عمده , کلی , جسمی , اساسی , اصولی , مناسب , مقتضی , مربوط , جسم , ماده, مادی , فیزیکی, قابل لمس , محسوس , پر ماس پذیر , لمس کردنی.

aineenvaihdunta

: سوخت وساز , دگرگونی , متابولیزم , تحولا ت بدن موجود زنده برای حفظ حیات.

aineisto

: مفروضات , اطلا عات , سوابق , دانسته ها, مادی , جسمانی , مهم , عمده , کلی , جسمی , اساسی , اصولی , مناسب , مقتضی , مربوط , جسم , ماده.

ainoa

: فقط , تنها , محض , بس , بیگانه , عمده , صرفا , منحصرا , یگانه , فقط بخاطر, کف پا , تخت کفش , تخت , زیر , قسمت ته هر چیز , شالوده , تنها , یگانه , منحصربفرد , تخت زدن.

ainoastaan

: عادل , دادگر , منصف , باانصاف , بی طرف , منصفانه , مقتضی , بجا , مستحق , :(d.g.) فقط , درست , تنها , عینا , الساعه , اندکی پیش , درهمان دم, فقط , تنها , محض , بس , بیگانه , عمده , صرفا , منحصرا , یگانه , فقط بخاطر.

ainutlaatuinen

: بیتا , بی همتا , بیمانند , بی نظیر , یکتا , یگانه , فرد.

airo

: پارو , پارو زدن, پاروی عقب کشتی , پارو زدن.

aistia

: حواس پنجگانه , حس , احساس , هوش , شعور , معنی , مفاد , حس تشخیص , مفهوم , احساس کردن , پی بردن.

aistillinen

: وابسته به عشق شهوانی , هوس ران , شهوانی , جسمانی , خوش گذران , نفسانی.

aita

: حصار , دیوار , پرچین , محجر , سپر , شمشیر بازی , خاکریز , پناه دادن , حفظ کردن , نرده کشیدن , شمشیر بازی کردن.

aitio

: غرفه , جای ویژه در تاتر و غیره , لژ.

aito

: اصلی , بکر , بدیع , منبع , سرچشمه, راستین , حقیقی , واقعی , موجود , غیر مصنوعی , طبیعی , اصل , بی خدشه , صمیمی, واقعی , بتحقیق , بحقیقت , قابل اثبات حقیقت.

aitoustodistus

: گواهینامه , شهادت نامه , سند رسمی , گواهی صادر کردن.

aivan

: بهیچ وجه , ابدا, کاملا , کلا , سراسر, کاملا , بطور اکمل , تمام و کمال , جمعا , رویهم , تماما.

aivastaa

: ستوسه , عطسه , عطسه کردن.

aivo

: مغز , مخ , کله , هوش , ذکاوت , فهم , مغز کسی را دراوردن , بقتل رساندن.

aivot

: مغز , مخ , کله , هوش , ذکاوت , فهم , مغز کسی را دراوردن , بقتل رساندن.

ajaa

: رفتن , روانه ساختن , رهسپار شدن , عزیمت کردن , گذشتن , عبور کردن , کارکردن , گشتن , رواج داشتن , تمام شدن , راه رفتن , نابود شدن , روی دادن , بران بودن , درصدد بودن , راهی شدن, وادار کردن , بر ان داشتن , مجبور ساختن, تحریک کردن , تهییج کردن , دارای انگیزه شده, موتور , محرک, بجلو راندن , سوق دادن , بردن , حرکت دادن, سواری , گردش سواره , سوار شدن.

ajaa takaa

: تعقیب کردن , دنبال کردن , شکار کردن , واداربه فرار کردن , راندن واخراج کردن, تعقیب , مسابقه , شکار.

ajaa tiehens

: دور انداختن , اشغال , چیز دورانداخته , چیز بی مصرف.

ajajan istuin

: صندلی لژ.

ajallinen

: دنیوی , غیر روحانی , جسمانی , زمانی , وابسته بگیجگاه , شقیقه ای , موقتی , زودگذرفانی.

ajan

: بالا ی , روی , بالا ی سر , بر فراز , ان طرف , درسرتاسر , دربالا , بسوی دیگر , متجاوز از , بالا یی , رویی , بیرونی , شفا یافتن , پایان یافتن , به انتها رسیدن , پیشوندی بمعنی زیادو زیاده و بیش.

ajanjakso

: عمر , سن , پیری , سن بلوغ , رشد(با Of) , دوره , عصر.(.vi &.vt): پیرشدن , پیرنماکردن , کهنه شدن(شراب), مبدا تاریخ , اغاز فصل جدید , عصر , دوره , عصرتاریخی , حادثه تاریخی, مبدا , تاریخ , اغاز تاریخ , عصر , دوره , عهد , عصرتاریخی , دوران, دوره , مدت , موقع , گاه , وقت , روزگار , عصر , گردش , نوبت , ایست , مکث , نقطه پایان جمله , جمله کامل , قاعده زنان , طمث , حد , پایان , نتیجه غایی , کمال , منتهادرجه , دوران مربوط به دوره بخصوصی.

ajankohta

: لحظه , دم , ان , هنگام , زمان , اهمیت, وقت , زمان , گاه , فرصت , مجال , زمانه , ایام , روزگار , مد روز , عهد , مدت , وقت معین کردن , متقارن ساختن , مرور زمان را ثبت کردن , زمانی , موقعی , ساعتی.

ajankohtainen

: معاصر , همزمان , هم دوره, جریان , رایج , جاری, بموقع , بهنگام , بجا , بوقت , بگاه.

ajanlasku

: تقویم, شرح وقایع بترتیب زمانی.

ajanviete

: سرگرمی , تفریح , گیجی , گمراهی , فریب خوردگی , پذیرایی , نمایش, پذیرایی , سرگرمی, مشغولیات , سرگرمی , تفریح , کاروقت گذران , ورزش.

ajastin

: کسی که وقت را نگه می دارد , ساعت.

ajatella

: اندیشه کردن , درعالم فکر فرورفتن, تصور کردن , پنداشتن , فرض کردن , انگاشتن , حدس زدن , تفکر کردن, تفکر کردن , اندیشه کردن , قصد کردن , تدبیر کردن , سربجیب تفکر فرو بردن , عبادت کردن, سنجیدن , اندیشه کردن , تعمق کردن , تفکر کردن , سنجش, بازتابیدن , منعکس کردن , تامل کردن.

ajaton

: نامناسب , بی انتها.

ajattelematon

: بی پروا, تند , عجول , بی پروا , بی احتیاط , محل خارش یا تحریک روی پوست , جوش , دانه, بی پروا , بی بیاک , بی ملا حظه , بی اعتنا, بی فکر , بی ملا حظه , لا قید , ناشی از بی فکری.

ajattelija

: هوش , فهم , قوه درک , عقل , خرد , سابقه, عقلا نی , ذهنی , فکری , خردمند , روشنفکر, اندیشمند , فکر کننده , متفکر , فکور.

ajatus

: انگاره , تصور , اندیشه , فکر , خیال , گمان , نیت , مقصود , معنی , اگاهی , خبر , نقشه کار , طرزفکر, تصور , اندیشه , فکر , نظریه , خیال , ادراک , فکری, گمان , اندیشه , فکر , افکار , خیال , عقیده , نظر , قصد , سر , مطلب , چیزفکری , استدلا ل , تفکر.

ajatusmaailma

: مبحث افکار و ارزوهای باطنی , خیال , طرز تفکر , ایدءولوژی , انگارگان, فلسفه , حکمت , وارستگی , بردباری , تجرد.

ajatustapa

: گرایش , حالت , هیلت , طرز برخورد , روش و رفتار.

ajo

: سواری , گردش سواره , سوار شدن.

ajoneuvo

: وسیله نقلیه , ناقل , حامل , رسانه , برندگر , رسانگر.

ajo-onginta

: راندگی.

ajopuu

: چوب اب اورده , تخته پاره روی اب.

ajorata

: بجاده , راه , معبر , طریق , خیابان , راه اهن, سواره رو , وسط خیابان , زمین جاده.

ajosuunta

: جهت , سو , هدایت, راه , جاده , طریق , سبک (سابک) , طرز , طریقه.

ajotie

: سواره رو , وسط خیابان , زمین جاده.

ajuri

: محرک , راننده, کامیون ران , راننده یک جفت حیوان یا دستگاه اسب ودرشکه.

akateeminen

: مربوط به فرهنگستان ادبی یا انجمن علمی , عضو فرهنگستان , طرفدار حکمت و فلسفه افلا طون, عضو فرهنگستان , عضو انجمن دانش , عضو اکادمی.

akka

: عجوزه , ساحره , مه سفید , حصار.

akku

: انباشتگر, باطری.

akkuna (old/poetic)

: پنجره , روزنه , ویترین , دریچه , پنجره دار کردن.

akseli

: محور , قطب , محور تقارن , مهره اسه, محور , چرخ , میله , اسه, محور , مدار , میله , پاشنه , مخور چرخ , عضو موثر ,محور اصلی کار , نقطه اتکاء , روی چیزی چرخیدن , روی پاشنه گشتن , چرخیدن , چرخاندن , روی پاشنه چرخیدن, میله , استوانه , بدنه , چوبه , قلم , سابقه , دسته , چوب , تیر , پرتو , چاه , دودکش , بادکش , نیزه , خدنگ , گلوله , ستون , تیرانداختن , پرتو افکندن, دوک , دوک نخ ریسی , هرچیزی شبیه دوک , دسته کوک ساعت , رقاصک ساعت , بشکل دوک درامدن , دراز و باریک شدن.

aksiooma

: اصل , اصل موضوعه.

aktiivinen

: کاری , ساعی , فعال , حاضر بخدمت , دایر , تنزل بردار , با ربح , معلوم , متعدی , مولد , کنش ور , کنش گر.

aktinium

: پیشوندی است برابر -اد لا تین که قبل ازث و ق به اینصورت در می اید مثل (ACcept) که از (ADceptare) گرفته شده است , و نیز پسوندی است لا تینی یا یونانی معادل ءع- مانند (maniac) , مخفف اصطلا ح شیمیایی الءثیثلء ثمی باشد.

ala-

: پایین اوردن , تخفیف دادن , کاستن از , تنزل دادن , فروکش کردن , خفیف کردن , پست تر , پایین تر , :اخم , عبوس , ترشرویی , هوای گرفته وابری , اخم کردن.

ala

: مساحت , فضا , ناحیه, میدان , رشته , پایکار, پیشه , حرفه , شغل , اقرار , اعتراف , حرفه یی , پیشگانی , پیشه کار, سوداگری , بازرگانی , تجارت , داد وستد , کسب , پیشه وری ,کاسبی , مسیر , شغل , حرفه , پیشه , امد ورفت , سفر , ازار ,مزاحمت , مبادله کالا , تجارت کردن با , داد وستد کردن.

ala-aste

: مدرسه ابتدایی.

alaikinen

: نوجوان , در خور جوانی , ویژه نو جوانان.

alainen

: مستخدم , کارگر , مستخدم زن , کارمند, تابع , مادون , مرءوس.

alakerta

: طبقه پایین , واقع در طبقه زیر.

alam ki

: سرازیری , سرپایینی , نشیب , انحطاط.

alamaailma

: راه اهن زیر زمینی , تشکیلا ت محرمانه و زیرزمینی , واقع در زیرزمین , زیر زمین.

alankomaat

: کشور هلند , هلندی.

alaosa

: پایه , مبنا , پایگاه, پا , قدم , پاچه , دامنه , فوت (مقیاس طول انگلیسی معادل 21 اینچ) , هجای شعری , پایکوبی کردن , پازدن , پرداختن مخارج.

alap

: ته , پایین , تحتانی.

alapuolella

: درزیر , پایین , مادون, زیر , پایین , در زیر , از زیر , پایین تر از , روی خاک , کوچکتر , پست تر , زیرین , پایینی , پایین تر , تحتانی , تحت نفوذ , تحت فشار, زیر , درزیر , تحت , پایین تراز , کمتر از , تحت تسلط , مخفی در زیر , کسری دار , کسر , زیرین.

alaraja

: کران پایین.

alas

: پر دراوردن جوجه پرندگان , پرهای ریزی که برای متکا بکار میرود , کرک , کرک صورت پایین , سوی پایین , بطرف پایین , زیر , بزیر , دلتنگ , غمگین , پیش قسط.

alaspin

: پر دراوردن جوجه پرندگان , پرهای ریزی که برای متکا بکار میرود , کرک , کرک صورت پایین , سوی پایین , بطرف پایین , زیر , بزیر , دلتنگ , غمگین , پیش قسط.

alaston

: بحالت طبیعی , ساده و بدون چاشنی, لخت , عریان , ساده , اشکار , عاری , برهنه کردن , اشکارکردن, برهنه , عریان , عادی , لخت, لخت , برهنه , پوچ , عریان , بی اثر.

alemmuus

: پستی , مادونی.

alempi

: پست , نا مرغوب , پایین رتبه , فرعی , درجه دوم, پایین اوردن , تخفیف دادن , کاستن از , تنزل دادن , فروکش کردن , خفیف کردن , پست تر , پایین تر , :اخم , عبوس , ترشرویی , هوای گرفته وابری , اخم کردن, واقع در پایین , در زیر , زیر , پایین , واقع در زیر, زیر , درزیر , تحت , پایین تراز , کمتر از , تحت تسلط , مخفی در زیر , کسری دار , کسر , زیرین.

alempi kerros

: سفره , لا یه, زیر لا یه , طبقه زیر , بنیاد , پی , طبقه زیر.

alennus

: کاستن , کاهش, تنزل, تنزل رتبه, تخفیف , نزول , کاستن , تخفیف دادن , برات را نزول کردن, تحقیر , احساس حقارت, تقلیل , کاهش , ساده سازی, فروش , حراج.

alennushinta

: سودا , معامله , داد و ستد , چانه زدن , قرارداد معامله , خرید ارزان (باا) , چانه زدن , قرارداد معامله بستن, تنزل قیمت , ارزان.

alentaa

: پست کردن , تحقیرنمودن , کم ارزش کردن, دست انداز جاده , ضربت , ضربت حاصله دراثر تکان سخت , برامدگی , تکان سخت (در هواپیماو غیره) , تکان ناگهانی , ضربت (توام باتکان) زدن, کاستن , کاهش, پست کردن , خفت دادن , تنزل رتبه دادن , منحط کردن, تنزل رتبه دادن , کسر مقام یافتن, کم شدن , نقصان یافتن , تقلیل یافتن, کم ارزش کردن , دست کم گرفتن, پست کردن , تحقیر کردن , اهانت کردن به, پایین اوردن , تخفیف دادن , کاستن از , تنزل دادن , فروکش کردن , خفیف کردن , پست تر , پایین تر , :اخم , عبوس , ترشرویی , هوای گرفته وابری , اخم کردن, تنزل قیمت , پایین اوردن قیمت, کم کردن , کاستن (از) , تنزل دادن , فتح کردن , استحاله کردن , مطیع کردن, انداختن , موکول کردن , محول کردن , واگذار کردن , منتسب کردن, چاک دادن , خیلی کم کردن , نشان ممیز.

alentaa arvoa

: کم بها کردن , مستهلک کردن.

alentaa hintaa

: تنزل قیمت , پایین اوردن قیمت.

alentua

: تمکین کردن , فروتنی کردن , خود را پست کردن , تواضع کردن, پایین امدن , فرود امدن , نزول کردن, غروب کردن , غرق شدن , روی کاغذ امدن , پایین رفتن, چاهک , فرو رفتن , فروبردن, دولا شدن , خم شدن , سرفرود اوردن , خمیدگی , تمکین , خشوع کردن.

aleta

: پایین امدن , فرود امدن , نزول کردن, غروب کردن , غرق شدن , روی کاغذ امدن , پایین رفتن, چاهک , فرو رفتن , فروبردن.

aleta arvossa

: کم بها کردن , مستهلک کردن, تنزل قیمت دادن , از ارزش و شخصیت کسی کاستن, کمتر از ارزش واقعی تخمین زدن.

alfa

: حرف اول الفبای یونانی , اغاز , شروع , ستاره ء اول.

algebra

: جبر , جبر و مقابله.

algebrallinen

: جبری.

algoritmi

: الگوریتم.

alhaalla

: درزیر , پایین , مادون, پر دراوردن جوجه پرندگان , پرهای ریزی که برای متکا بکار میرود , کرک , کرک صورت پایین , سوی پایین , بطرف پایین , زیر , بزیر , دلتنگ , غمگین , پیش قسط.

alhaalta

: درزیر , پایین , مادون.

alhainen

: پایه , مبنا , پایگاه, عمومی , معمولی , متعارفی , عادی , مشترک , پیش پاافتاده , پست , عوامانه , : مردم عوام , عمومی , مشارکت کردن , مشاع بودن , مشترکا استفاده کردن, قابل تحقیر , خوار , پست, زبون , فروتن , متواضع , محقر , پست , بدون ارتفاع , پست کردن , فروتنی کردن , شکسته نفسی کردن, صدای گاو , مع مع کردن , : پست , کوتاه , دون , فرومایه , پایین , اهسته , پست ومبتذل , سربزیر , فروتن , افتاده , کم , اندک , خفیف , مشتعل شدن , زبانه کشیدن, خوار , دون , پست , صغیر , افتاده , فروتن , بی ادب , بطورپست, میانه , متوسط , وسطی , واقع دروسط , حد وسط , متوسط , میانه روی , اعتدال , منابع درامد , عایدی , پست فطرت , بدجنس , اب زیرکاه , قصد داشتن , مقصود داشتن , هدف داشتن , معنی ومفهوم خاصی داشتن , معنی دادن , میانگین, پست , فرومایه , فاسد , بداخلا ق , شرم اور , زننده.

ali

: زیر , درزیر , تحت , پایین تراز , کمتر از , تحت تسلط , مخفی در زیر , کسری دار , کسر , زیرین.

aliarvioida

: ناچیز پنداشتن , دست کم گرفتن , تخمین کم, چیزی را کمتر از قیمت واقعی نرخ گذاشتن , ناچیز شمردن , دست کم گرفتن, کمتر از ارزش واقعی تخمین زدن.

aliarviointi

: سبک شماری سهل گیری , ناچیز شماری, تقویم یاارزیابی کمتر از میزان واقعی , کم ارزش گذاری

alibi

: غیبت هنگام وقوع جرم , جای دیگر , بهانه , عذر , بهانه اوردن , عذر خواستن, بهانه , دستاویز , عذر , معذور داشتن , معاف کردن , معذرت خواستن , تبرءه کردن.

alikehittynyt

: کم پیشرفت , رشد کافی نیافته , عقب افتاده.

alikersantti

: گروهبان.

alin

: خیلی پست تر , پایین تر , پایین ترین , اسفل, کمترین , دست کم , حداقل , کمینه , کهین.

alin parveke

: اشکوب کوتاه , نیم اشکوب که میان دو طبقه ساختمان واقع باشد , نیم اشکوب.

alinomaa

: همواره , همیشه , پیوسته , همه وقت.

alistaa

: پیروزی یافتن بر , فتح کردن , تسخیر کردن, زنجیر , بازداشت , جلوگیری , لبه پیاده رو , محدود کردن ,دارای دیواره یا حایل کردن , تحت کنترل دراوردن , فرونشاندن, چیره شدن , حکمفرما بودن , تسلط داشتن , تفوق یافتن, باز داشتن و نهی کردن , منع کردن , مانع شدن , از بروز احساسات جلوگیری کردن, تحت انقیاد در اوردن , مطیع کردن , منکوب کردن, تابع , مادون , مرءوس, موقوف کردن.

alistamaton

: رام نشده , سوقان گیری نشده , مسلسل , ناشکسته.

alisteinen

: تابع , مادون , مرءوس, زیر , درزیر , تحت , پایین تراز , کمتر از , تحت تسلط , مخفی در زیر , کسری دار , کسر , زیرین.

alistua

: ترک گقتن , واگذارکردن , تسلیم شدن , رهاکردن , تبعیدکردن , واگذاری , رهاسازی , بی خیالی, عقب انداختن , بتعویق انداختن , تاخیرکردن , تسلیم شدن , احترام گذاردن, تسلیم شدن, منصرف شدن , ول کردن , ترک کردن , تسلیم کردن , دست برداشتن از, انکار کردن , سرزنش یا متهم کردن, مستعفی شدن , کناره گرفتن , تفویض کردن , استعفا دادن از , دست کشیدن, تسلیم کردن , اراءه دادن , تسلیم شدن, واگذار کردن , سپردن , رهاکردن , تسلیم شدن , تحویل دادن , تسلیم , واگذاری , صرفنظر, چاپلوسی کردن , با چرخ کوچک مخصوص غلتاندن , چرخ, ثمر دادن , واگذارکردن , ارزانی داشتن , بازده , محصول , حاصل , تسلیم کردن یا شدن.

alistunut

: مطیع , فروتن , حلیم , خاضع , خاشع , سربزیر.

alistuva

: رام , سر براه , تعلیم بردار , مطیع, مطیع , فروتن , حلیم , خاضع , خاشع , سربزیر.

alistuvainen

: رام , سر براه , تعلیم بردار , مطیع, مطیع , فروتن , حلیم , خاضع , خاشع , سربزیر.

alitse

: زیر , پایین , در زیر , از زیر , پایین تر از , روی خاک , کوچکتر , پست تر , زیرین , پایینی , پایین تر , تحتانی , تحت نفوذ , تحت فشار, زیر , درزیر , تحت , پایین تراز , کمتر از , تحت تسلط , مخفی در زیر , کسری دار , کسر , زیرین, در زیر , از زیر , زیرین , پایینی , پایین.

alittaa

: تپیدن , زدن , کتک زدن , چوب زدن , شلا ق زدن ,کوبیدن , :ضرب , ضربان نبض وقلب , تپش , ضربت موسیقی , غلبه , پیشرفت , زنش.

alituinen

: ثابت, پیوسته , پی درپی , داءمی , همیشگی , مکرر , متناوب, پیوسته , مداوم, لا ینقطع , پیوسته , پی در پی , بی پایان.

aliupseeri

: افسر دون رتبه , درجه دار , افسر وظیفه.

alivuokralainen

: شاگرد شبانه روزی, مستاجر , ساکن , مسافر (مهمانخانه) , مهماندار, مستاجر , مسافر.

alkaa

: اغاز کردن , اغاز نهادن , شروع کردن , اغاز شدن, اغاز کردن , شروع کردن, ابتکار کردن , وارد کردن , تازه وارد کردن , اغاز کردن , بنیاد نهادن , نخستین قدم را برداشتن, باز , ازاد , اشکار , باز کردن , باز شدن, سرچشمه گرفتن , موجب شدن, حاصل , خلا صه , چکیده کلا م , ادامه یافتن , از سرگرفتن , دوباره بدست اوردن , باز یافتن, شروع , اغاز , اغازیدن , دایرکردن , عازم شدن, تعهد کردن , متعهد شدن , عهده دار شدن , بعهده گرفتن , قول دادن , متقبل شدن , تقبل کردن.

alkaa uudestaan

: حاصل , خلا صه , چکیده کلا م , ادامه یافتن , از سرگرفتن , دوباره بدست اوردن , باز یافتن.

alkeellinen

: خام , ناپخته , زمخت, ابتدایی , مقدماتی, بدوی , اولیه , اصلی, ناقص , اولیه , بدوی , ابتدایی.

alkeis-

: ابتدایی , مقدماتی.

alkio

: جسم بسیط , جوهر فرد , عنصر , اساس , اصل , محیط طبیعی , اخشیج , عامل, جنین , رویان , گیاهک تخم , مرحله بدوی, ثبت , فقره , قلم , دخول , مدخل , ادخال, اندام , عضو , کارمند , شعبه , بخش , جزء, هاگ , تخم میکروب , تخم قارچ , هاگ اوردن.

alkoholi

: الکل , هرنوع مشروبات الکلی.

alkoholi-

: الکلی , دارای الکل , معتاد بنوشیدن الکل.

alkoholijuoma

: الکل , هرنوع مشروبات الکلی, مست کننده , مستی اور , مسکر, مستی اور , مسکر , مکیف.

alkoholisti

: الکلی , دارای الکل , معتاد بنوشیدن الکل.

alku

: اغاز , ابتدا , شروع, سبب , علت , موجب , انگیزه , هدف , مرافعه , موضوع منازع فیه , نهضت , جنبش , سبب شدن , واداشتن , ایجاد کردن (غالبا بامصدر), اغاز , جشن فارغ التحصیلی, حاملگی , لقاح تخم وشروع رشد جنین , ادراک , تصور, افرینش , خلقت , ایجاد, تاخت و تاز , حمله , هجوم , اصابت , وهله , شروع, خاستگاه , اصل بنیاد , منشا , مبدا , سرچشمه , علت, ریشه , بن , اصل , اصول , بنیاد , بنیان , پایه , اساس , سرچشمه , زمینه , ریشه کن کردن , داد زدن , غریدن , از عددی ریشه گرفتن , ریشه دار کردن, منبع , منشاء, بهار , چشمه , سرچشمه , فنر , انبرک , جست وخیز , حالت فنری , حالت ارتجاعی فنر , پریدن , جهش کردن , جهیدن , قابل ارتجاع بودن , حالت فنری داشتن , ظاهر شدن, شروع , اغاز , اغازیدن , دایرکردن , عازم شدن, سر چشمه , منبع.

alkuaine

: جسم بسیط , جوهر فرد , عنصر , اساس , اصل , محیط طبیعی , اخشیج , عامل.

alkuasukas

: بومی , ساکن اولیه , اهلی , قدیم , گیاه بومی, بومی , اهلی , محلی.

alkukirjain

: نخستبن , اول , اولین , اصلی , اغازی , ابتدایی , بدوی , واقع در اغاز , اولین قسمت , پاراف.

alkuluku

: اول , عمده , نخست , زبده , درجه یک, عدد اول.

alkuper

: خاستگاه , اصل بنیاد , منشا , مبدا , سرچشمه , علت.

alkuper inen

: اصلی , بکر , بدیع , منبع , سرچشمه.

alkusoitto

: سوراخ , شکاف , اغاز عمل , پیش در امد , افشا , کشف , مطرح کردن , باپیش در امداغاز کردن.

alla

: درزیر , پایین , مادون, زیر , پایین , در زیر , از زیر , پایین تر از , روی خاک , کوچکتر , پست تر , زیرین , پایینی , پایین تر , تحتانی , تحت نفوذ , تحت فشار, زیر , درزیر , تحت , پایین تراز , کمتر از , تحت تسلط , مخفی در زیر , کسری دار , کسر , زیرین, در زیر , از زیر , زیرین , پایینی , پایین.

allapin oleva

: دژم , دلتنگ , پریشان , افسرده , غمگین , ملول, پر دراوردن جوجه پرندگان , پرهای ریزی که برای متکا بکار میرود , کرک , کرک صورت پایین , سوی پایین , بطرف پایین , زیر , بزیر , دلتنگ , غمگین , پیش قسط, دل افسردگی , غمگینی , سربزیری , ویرانی, افسرده , دل شکسته.

allas

: استخر , ابگیر , حوض , برکه , چاله اب , کولا ب , اءتلا ف چند شرکت با یک دیگر , اءتلا ف , عده کارمند اماده برای انجام امری , دسته زبده وکار ازموده , اءتلا ف کردن , سرمایه گذاری مشترک ومساوی کردن , شریک شدن , باهم اتحادکردن.

allekirjoittaa

: نشان , نشانه , علا مت , اثر , صورت , ایت , تابلو , اعلا ن , امضاء کردن , امضاء , نشان گذاشتن , اشاره کردن.

allekirjoitus

: نشان , نشانه , علا مت , اثر , صورت , ایت , تابلو , اعلا ن , امضاء کردن , امضاء , نشان گذاشتن , اشاره کردن, امضاء , دستینه , صحه , توشیح , امضاء کردن.

alleviivata

: باقوت تلفظ کردن , تایید کردن (در) , اهمیت دادن , نیرو دادن به, زیر چیزی خط کشیدن , تاکید کردن , خط زیرین, خط یا علا متی زیرچیزی کشیدن , تاکید , زیرین خط.

almu

: صدقه , خیرات.

almut

: صدقه , خیرات.

aloite

: پیشقدمی , ابتکار , قریحه , اغازی, جنبش , تکان , حرکت , جنب وجوش , پیشنهاد , پیشنهاد کردن , طرح دادن , اشاره کردن, اشاره , تلقین , اظهار عقیده , پیشنهاد , الهام.

aloitekyky

: پیشقدمی , ابتکار , قریحه , اغازی.

aloitekykyisyys

: عمل تهورامیز , امرخطیر , اقدام مهم , , سرمایه گذاری , تشکیلا ت اقتصادی , مبادرت بکاری کردن , اقدام کردن, پیشقدمی , ابتکار , قریحه , اغازی.

aloittaa

: اغاز کردن , اغاز نهادن , شروع کردن , اغاز شدن, اغاز کردن , شروع کردن, شروع , اغاز , اغازیدن , دایرکردن , عازم شدن.

aloittelija

: مبتدی , تازه کار, تازه کار.

aloitus

: شروع , اغاز , اغازیدن , دایرکردن , عازم شدن.

alokas

: مبتدی , تازه کار, نوچه , ادم تازه کار , مبتدی , ادم خام یا ناشی, تازه کار , نو اموز , مبتدی , جدیدالا یمان , ادم ناشی , نوچه, تازه سرباز , کارمند تازه , نو اموز استخدام کردن , نیروی تازه گرفتن , حال امدن, پیش اهنگ تازه کار , ادم تازه وارد , تازه کار.

altis

: متمایل , مستعد , مهیا , درازکش , دمر.

altistaa

: بی پناه گذاشتن , بی حفاظ گذاردن , درمعرض گذاشتن , نمایش دادن , افشاء کردن, زیرموضوع , مبتدا , موکول به , درمعرض گذاشتن.

alttari

: قربانگاه , مذبح , محراب , مجمره.

alue

: مساحت , فضا , ناحیه, قلمرو, محیط , اطراف , احاطه , دور و بر , پرگیر, میدان , رشته , پایکار, بوم , سرزمین , ناحیه , فضا , محوطه بسیار وسیع و بی انتها.

alueellinen

: منطقه ای.

alumiini

: فلز الومینیوم , الومینیوم بنام اختصاری (آل).

alus

: پیشه , هنر , صنعت , مهارت , نیرنگ, کشتی , جهاز , کشتی هوایی , هواپیما , با کشتی حمل کردن , فرستادن , سوار کشتی شدن , سفینه , ناو, اوند , کشتی , مجرا , رگ , بشقاب , ظرف , هر نوع مجرا یا لوله.

alushame

: زیرپوش زنانه , زیر پیراهنی زنانه , هرچیزی شبیه شلیته

alushousut

: تنکه (tonokeh) , زیر پوش , زیر شلواری.

alusta

: اساس , ماخذ , پایه , زمینه , بنیان , بنیاد, نیمکت , کرسی قضاوت , جای ویژه , روی نیمکت یامسند قضاوت نشستن یا نشاندن , نیمکت گذاشتن (در) , بر کرسی نشستن, سه پایه نقاشی, میز کار مکانیکی و نجاری و غیره.

alustava

: استانه ای , اولیه , مقدمات , مقدماتی , ابتدایی , امتحان مقدماتی.

alusvaate

: زیر پوش , لباس بزیر , زیر جامه.

alusvaatteet

: زیر پیراهنی , زیرپوش , لباس زیر, زیر پوش , زیرجامه , لباس زیر.

ambulanssi

: بیمارستان سیار , بوسیله امبولا نس حمل کردن , امبولا نس.

amerikium

: هستم , اول شخص.

amerikka

: امریکا , کشور امریکا.

amerikkalainen

: امریکایی , ینگه دنیایی , مربوط بامریکا.

amerikkalainen jalkapallo

: رگبی (یکنوع توپ بازی).

ammatti

: پیشه , حرفه , شغل , اقرار , اعتراف , حرفه یی , پیشگانی , پیشه کار.

ammattikieli

: گویش عامیانه , زبان ویژه ء دزدان , لهجه ء ولگردان, اصطلا حات مخصوص یک صنف یا دسته , زبان دزدها وکولی ها ,طرزصحبت , زبان ویژه , مناجات , گوشه دار , وارونه کردن , ناگهان چرخانیدن یاچرخیدن , باناله سخن گفتن , بالهجه مخصوصی صحبت کردن , خبرچینی کردن , اواز خواندن , مناجات کردن, سخن دست و پا شکسته , سخن بی معنی , اصطلا حات مخصوص یک صنف , لهجه خاص, زبان ویژه , زبان صنفی ومخصوص طبقه خاص, لهجه ولا یتی وشهرستانی , لهجه محلی , لهجه عوام, بزبان عامیانه , واژه عامیانه وغیر ادبی , بزبان یا لهجه مخصوص , اصطلا ح عامیانه, بومی , محلی , کشوری , زبان بومی , زبان مادری.

ammattiopisto

: کالج , دانشگاه.

amme

: وان حمام , جای شستشوی بدن درحمام.

ammottaa

: خمیازه , نگاه خیره با دهان باز , خلا ء , خمیازه کشیدن , دهان را خیلی باز کردن , با شگفتی نگاه کردن , خیره نگاه کردن, دهن دره کردن , خمیازه کشیدن , با حال خمیازه سخن گفتن , دهن دره.

ammua

: صدای گاو , مع مع کردن , : پست , کوتاه , دون , فرومایه , پایین , اهسته , پست ومبتذل , سربزیر , فروتن , افتاده , کم , اندک , خفیف , مشتعل شدن , زبانه کشیدن, صدای گاو کردن , صدای گاو.

ammukset

: مهمات, قلعه , دفاع , مهمات , تدارکات , جنگ افزار تهیه کردن.

ammunta

: جنگ با تفنگ یا تپانچه.

ammus

: گلوله , گلوله تفنگ, نارنجک, جسم پرتاب شونده , مرمی , موشک , پرتابه, پوست , قشر , صدف حلزون , کاسه یا لا ک محافظ جانور (مثل کاسه لا ک پشت) , عامل محافظ حفاظ , جلد , پوست فندق وغیره , کالبد , بدنه ساختمان , گلوله توپ , پوکه فشنگ , قشر زمین , سبوس گیری کردن , پوست کندن از , مغز میوه را دراوردن (از پوست).

ammuskella

: پرتاب کردن , شتاب کردن , ضربه , شتاب , پوست پشم دار , خامسوز , پوست خام , پوست کندن , پوستک , پی درپی زدن , پی در پی ضربت خوردن, فلفل , فلفل کوبیده , فلفلی , باضربات پیاپی زدن , فلفل پاشیدن , فلفل زدن به , تیرباران کردن.

ampaista

: جنس نر اهو وحیوانات دیگر , قوچ , دلا ر , بالا پریدن وقوز کردن(چون اسب) , ازروی خرک پریدن , مخالفت کردن با (دربازی فوتبال وغیره) , جفتک , جفتک انداختن, درکردن (گلوله وغیره) , رها کردن (از کمان وغیره) , پرتاب کردن , زدن , گلوله زدن , رها شدن , امپول زدن , فیلمبرداری کردن , عکسبرداری کردن , درد کردن , سوزش داشتن , جوانه زدن , انشعاب , رویش انشعابی , رویش شاخه , درد , حرکت تند وچابک , رگه معدن, (معمولا بصورت جمع) اشک , سرشک , گریه , : دراندن , گسیختن , گسستن , پارگی , چاک , پاره کردن , دریدن , چاک دادن.

ampeeri

: امپر (واحد شدت جریان برق).

ampiainen

: زنبور (بی عسل).

amplitudi (phys.)

: فزونی , دامنه , فراخی , فراوانی , استعداد , میدان نوسان , فاصله ء زیاد , دامنه , بزرگی , درشتی , انباشتگی , سیری , کمال.

ampua

: اتش , حریق , شلیک , تندی , حرارت , اتش زدن ,افروختن , تفنگ یاتوپ را اتش کردن , بیرون کردن , انگیختن, درکردن (گلوله وغیره) , رها کردن (از کمان وغیره) , پرتاب کردن , زدن , گلوله زدن , رها شدن , امپول زدن , فیلمبرداری کردن , عکسبرداری کردن , درد کردن , سوزش داشتن , جوانه زدن , انشعاب , رویش انشعابی , رویش شاخه , درد , حرکت تند وچابک , رگه معدن, هرزدادن , حرام کردن , بیهوده تلف کردن , نیازمند کردن , بی نیرو و قوت کردن , ازبین رفتن , باطله , زاءد , اتلا ف.

ampuma-ase

: اسلحه گرم, تفنگ , توپ , ششلول , تلمبه دستی , سرنگ امپول زنی و امثال ان , تیر اندازی کردن.

ampumahauta

: چال , جان پناه , خندق , گودال , سنگر , استحکامات خندقی , شیار طولا نی , کندن , خندق زدن.

amputoida

: بریدن , جدا کردن , زدن , قطع اندام کردن.

amuletti

: طلسم , دوا یا چیزی که برای شکستن جادو و طلسم بکار میرود.

analoginen

: مانند , نظیر , شباهت , شی قابل قیاس , لغت متشابه.

analyysi

: تحلیل , کاوش.

analyyttinen (math.)

: تجزیه ای , تحلیلی , مربوط به مکتب یا فلسفه ء تحلیلی , روانکاوی , قابل حل بطریق جبری.

analyyttinen

: تجزیه ای , تحلیلی , مربوط به مکتب یا فلسفه ء تحلیلی , روانکاوی , قابل حل بطریق جبری.

ananas

: اناناس.

anarkia

: بی قانونی , هرج و مرج , بی ترتیبی سیاسی , بی نظمی , اغتشاش , خودسری مردم.

animaatio

: جان بخشی , انگیزش , تحریک , سرزندگی.

ankanliha

: اردک , مرغابی , اردک ماده , غوطه , غوض , زیر اب رفتن , غوض کردن.

ankara

: جانور خوی , حیوان صفت , وحشی , بی رحم , شهوانی, بیرحم , ظالم , ستمکار , ستمگر , بیدادگر, تند , درشت , خشن , ناگوار , زننده , ناملا یم, شدید , سخت, سخت , سخت گیر , طاقت فرسا , شاق , شدید, سخت , اکید , سخت گیر , یک دنده , محض , نص صریح , محکم, سخت , دقیق , غیر قابل کشش , کاسد , تند وتیز , سختگیر , خسیس , محکم بسته شده, نامهربان , بی مهر , بی محبت , بی عاطفه.

ankerias

: مارماهی.

ankka

: اردک , مرغابی , اردک ماده , غوطه , غوض , زیر اب رفتن , غوض کردن.

ankkuri

: لنگر , لنگر کشتی.(.vi &.vt) :لنگر انداختن , محکم شدن , بالنگر بستن یانگاه داشتن.

anoa

: دادخواست , عرضحال , عریضه , تظلم , دادخواهی کردن , درخواست کردن, خواهش , درخواست , تقاضا , خواسته , خواستار شدن , تمنا کردن , تقاضا کردن.

anomus

: دادخواست , عرضحال , عریضه , تظلم , دادخواهی کردن , درخواست کردن, خواهش , درخواست , تقاضا , خواسته , خواستار شدن , تمنا کردن , تقاضا کردن, درخواست , تقاضا , دادخواست , عرضحال , مرافعه , خواستگاری , یکدست لباس , پیروان , خدمتگزاران , ملتزمین , توالی , تسلسل , نوع , مناسب بودن , وفق دادن , جور کردن , خواست دادن , تعقیب کردن , خواستگاری کردن , جامه , لباس دادن به.

ansa

: دام , تله , بند , کمند , بدام انداختن , با تله گرفتن, زانویی مستراح وغیره تله , دام , دریچ-ه , گیر , محوطه کوچک , شکماف , نیرنگ , فریب دهان , بدام انداختن , در تله انداختن.

ansaita

: وارد کردن , اوردن , سود بردن, سزیدن , سزاوار بودن , شایستگی داشتن , لا یق بودن , استحقاق داشتن, تحصیل کردن , کسب معاش کردن , بدست اوردن , دخل کردن , درامد داشتن, سود , بهره تقویت , حصول, شایستگی , سزاواری , لیاقت , استحقاق , شایسته بودن , استحقاق داشتن, نقشه یا عملی را متوقف ساختن , متوقف شدن , توقیف کردن.

ansastaa

: بدام انداختن , بغرنج کردن , گوریده شدن , خشمگین کردن, بدام انداختن , تله انداختن , گول زدن , اغفال کردن, دام , تله , بند , کمند , بدام انداختن , با تله گرفتن, یکجور دام یا تور , پابند , کملا ف , الت ترسیم بیضی , تعدیل , تعدیل کردن , بدام افتادن , محدود ساختن, زانویی مستراح وغیره تله , دام , دریچ-ه , گیر , محوطه کوچک , شکماف , نیرنگ , فریب دهان , بدام انداختن , در تله انداختن.

ansio

: شایستگی , سزاواری , لیاقت , استحقاق , شایسته بودن , استحقاق داشتن.

ansioton

: متاثر , متاسف , غمگین , ناجور , بدبخت.

antaa

: افزودن , اضافه کردن, اداره کردن , تقسیم کردن , تهیه کردن , اجرا کردن , توزیع کردن , تصفیه کردن , نظارت کردن , وصایت کردن , انجام دادن , اعدام کردن , کشتن , رهبری کردن(ارکستر).(.N): مدیر , رءیس , مدیر تصفیه , وصی, سهم دادن, بخشیدن , ارزانی داشتن

antaa anteeksi

: بهانه , دستاویز , عذر , معذور داشتن , معاف کردن , معذرت خواستن , تبرءه کردن, بخشیدن , عفو کردن , امرزیدن, پوزش , بخشش , امرزش , گذشت , مغفرت , حکم , بخشش , فرمان عفو , بخشیدن , معذرت خواستن.

antaa haltuun

: سپردن , تسلیم کردن , امانت گذاردن , ارسال کردن.

antaa ilmi

: علیه کسی اظهاری کردن , کسی یا چیزی را ننگین کردن , تقبیح کردن.

antaa lahjaksi

: بخشیدن , ارزانی داشتن

antaa suuntaa

: تصمیم گرفتن , مصمم شدن , حکم دادن , تعیین کردن, نفوذ , تاثیر , اعتبار , برتری , تفوق , توانایی , تجلی, تنظیم کردن , میزان کردن , درست کردن.

antaa takeeksi

: گیاهان پنیرک , شاهدانه صحرایی , ختمی , پس زانو , پی بردن , لنگ کردن , اذیت کردن , ران خوک.

antaa tehtv ksi

: واگذار کردن , ارجاع کردن , تعیین کردن , مقرر داشتن , گماشتن , قلمداد کردن , اختصاص دادن , بخش کردن , ذکر کردن, نمایندگی دادن به , نمایندگی کردن , سپردن, نامزد کردن , گماشتن , معین کردن , تخصیص دادن , برگزیدن, سپردن , واگذارکردن , بامانت سپردن, تعیین کردن , معین کردن , معلوم کردن , جنبه خاصی قاءل شدن برای , مشخص کردن , ذکرکردن , مخصوصا نام بردن , تصریح کردن, گفتن , بیان کردن , نقل کردن , فاش کردن , تشخیص دادن , فرق گذاردن , فهمیدن.

antaa tippi

: پول چای , انعام , اطلا ع منحرمانه , ضربت اهسته , نوک گذاشتن , نوک دارکردن , کج کردن , سرازیر کردن , یک ورشدن , انعام دادن , محرمانه رساندن , نوک , سرقلم , راس , تیزی نوک چیزی.

antaa valtaa

: زیبا کردن , قشنگ کردن , ارایش دادن , زینت دادن , با زر و زیور اراستن, پوشاندن , اراستن, گذاردن , نهادن , منصوب کردن , اعطاء کردن سرمایه گذاردن.

antaa ylen

: گربه , شلا ق زدن , قی کردن , شلا ق لنگربرداشتن, گیره ای که مته را در ماشین نگه میدارد , مرغک , عزیزم ,جانم , جوجه مرغ تکان , صدایی که برای راندن حیوان بکار میرود, استفراغ کردن , خالی کردن , ریختن, صدای خوک یاگراز , صدای غاز وحشی یا بوق ماشین وامثال ان, استفراغ کردن , قی , استفراغ , بالا اوردن , :رنگ ابی تیره , ابی سیر, برگشتن , برگرداندن , قی کردن, اوغ زدن , قی کردن, قی کردن , فوران کردن (مواد اتشفشانی) , با فشار خارج کردن , بخارج ریختن, بلند کردن , کناره گیری کردن از , قی کردن-, قی کردن , استفراغ کردن , برگرداندن , هراشیدن.

antautua

: تسلیم شدن, تسلیم کردن , اراءه دادن , تسلیم شدن, واگذار کردن , سپردن , رهاکردن , تسلیم شدن , تحویل دادن , تسلیم , واگذاری , صرفنظر, ثمر دادن , واگذارکردن , ارزانی داشتن , بازده , محصول , حاصل , تسلیم کردن یا شدن.

anteeksianto

: بخشش , عفو , گذشت, پوزش , بخشش , امرزش , گذشت , مغفرت , حکم , بخشش , فرمان عفو , بخشیدن , معذرت خواستن.

anteeksipyynt

: پوزش خواستن , معذرت خواستن , عذر خواهی کردن.

antenni

: انتن هوایی رادیو , هوایی, شاخک , موج گیر , انتن.

antennikeila (phys.)

: شاهین ترازو , میله , شاهپر , تیرعمارت , نورافکندن , پرتوافکندن , پرتو , شعاع.

anti

: محصول , چیدن , گیسو را زدن , سرشاخه زدن , حاصل دادن , چینه دان, بخشش , پیشکشی , پیشکش , نعمت , موهبت , استعداد , پیشکش کردن (به) , بخشیدن (به) , هدیه دادن , دارای استعداد کردن , ره اورد , هدیه, بر امد , پی امد , نشریه , فرستادن , بیرون امدن , خارج شدن , صادر شدن , ناشی شدن , انتشار دادن , رواج دادن , نژاد , نوع , عمل , کردار , اولا د , نتیجه بحث , موضوع , شماره, پیشکش , هدیه , ره اورد , اهداء , پیشکشی , زمان حاضر , زمان حال , اکنون , موجود , اماده , مهیا , حاضر , معرفی کردن , اهداء کردن , اراءه دادن.

antiikki

: کهنه , عتیقه , باستانی.

antimoni

: سنگ سرمه , توتیای معدنی , انتیمون.

antoisa

: حاصلخیز , پرثمر , بارور , برومند , پربرکت, فراور , مولد ثروت , تولید کننده , مولد , پر حاصل, توانگر , دولتمند , گرانبها , باشکوه , غنی , پر پشت , زیاده چرب یا شیرین.

anturi

: حساس , حسی , گیرنده یا دریافت کننده خاطرات حسی , ضبط کننده.

ao.

: اختصاص دادن , برای خود برداشتن , ضبط کردن , درخور , مناسب , مقتضی, شایسته , چنانکه شاید وباید , مناسب , مربوط , بجا , بموقع , مطبوع.

apina

: میمون , بوزینه, بوزینه , میمون , تقلید در اوردن , شیطنت کردن.

apinoija

: تقلید کردن , مسخرگی کردن , دست انداختن تقلیدی.

apostoli

: فرستاده , رسول , پیغ ,امبر , حواری , عالیترین مرجع روحانی.

apotti

: راهب بزرگ , رءیس راهبان.

appelsiini

: پرتقال , نارنج , مرکبات , نارنجی , پرتقالی.

approksimaatio (math.)

: نزدیکی , شباهت زیاد , قریب بصحت , تخمین.

approksimoida (math.)

: تقریبی , تقریب زدن.

aprikoosi

: زردالو.

apu

: کمک کردن , یاری کردن , مساعدت کردن , پشتیبانی کردن , حمایت کردن , کمک , یاری , حمایت , همدست , بردست , یاور, کمک , مساعدت, کمک کردن , یاری کردن , مساعدت کردن (با) , همدستی کردن , مدد رساندن , بهترکردن چاره کردن , کمک , یاری , مساعدت , مدد , نوکر , مزدور, اسودگی , راحتی , فراغت , ازادی , اعانه , کمک , امداد , رفع نگرانی , تسکین , حجاری برجسته , خط بر جسته , بر جسته کاری , تشفی , ترمیم , اسایش خاطر , گره گشایی , جبران , جانشین , تسکینی, گزیر , علا ج , دارو , درمان , میزان , چاره , اصلا ح کردن , جبران کردن , درمان کردن.

apu-

: کمکی, کمکی , معین , موید , متمم , فرعی , تابع, تکمیلی , اضافی.

apua

: کمک کردن , یاری کردن , مساعدت کردن (با) , همدستی کردن , مدد رساندن , بهترکردن چاره کردن , کمک , یاری , مساعدت , مدد , نوکر , مزدور.

apulainen

: معاون , یاور , دستیار , بردست , ترقی دهنده, کمک کردن , یاری کردن , مساعدت کردن (با) , همدستی کردن , مدد رساندن , بهترکردن چاره کردن , کمک , یاری , مساعدت , مدد , نوکر , مزدور, یار , هم دست , کمک , یاور, حامی , پشتیبان , نگهدار.

apulanta

: کود , ابستن کننده.

apulause

: مقدمه موضوع , صغرای قیاس منطقی , کبرای قیاس منطقی , اصل موضوع.

apuri

: معاون , یاور , دستیار , بردست , ترقی دهنده, یار , هم دست , کمک , یاور.

arabialainen

: عربی , عرب, تازی , عربی , زبان تازی , زبان عربی , فرهنگ عربی (عرب آراب).

arastaa

: خجالتی , کمرو , رموک , ترسو , مواظب , ازمایش , پرتاب , رم کردن , پرت کردن , ازجا پریدن.

aritmeettinen

: علم حساب , حساب , حسابی , حسابگر , حسابدان.

arka

: هوشیار , محتاط , مواظب, ضعیف , کم نور , غش , ضعف کردن , غش کردن, یونجه گل قرمز , کمرو , وحشی صفت, حساس , نفوذ پذیر , دارای حساسیت, خجالتی , کمرو , رموک , ترسو , مواظب , ازمایش , پرتاب , رم کردن , پرت کردن , ازجا پریدن, زخم , ریش , جراحت , جای زخم , دلریش کننده , سخت , دشوار , مبرم , خشن , دردناک , ریشناک, نازک , حساس , لطیف , دقیق , ترد ونازک , باریک , محبت امیز , باملا حظه , حساس بودن , ترد کردن , لطیف کردن , انبار , اراءه دادن , تقدیم کردن , پیشنهاد , پول رایج , مناقصه ومزایده, ترسو , کمرو , محجوب, زود رنج , نازک نارنجی , حساس , دل نازک.

arkikielen

: گفتگویی , محاوره ای , مصطلح , اصطلا حی.

arkikielt

: گفتگویی , محاوره ای , مصطلح , اصطلا حی.

arkisto

: بایگانی , ضبط اسناد و اوراق بایگانی, بایگانی.

arkistoida

: بایگانی , ضبط اسناد و اوراق بایگانی.

arkkitehtuuri

: معماری.

arkku

: صندوق , یخدان , جعبه , تابوت , خزانه داری , قفسه سینه, تابوت.

armahdus

: عفو عمومی , گذشت , عفو عمومی کردن.

armahtaa

: مخالفت نکردن , مخالف نبودن , رها ساختن , افراط کردن (دراستعمال مشروبات و غیره) , زیاده روی کردن , شوخی کردن , دل کسی را بدست اوردن , نرنجاندن, پوزش , بخشش , امرزش , گذشت , مغفرت , حکم , بخشش , فرمان عفو , بخشیدن , معذرت خواستن, دریغ داشتن , مضایقه کردن , چشم پوشیدن از , بخشیدن , برای یدکی نگاه داشتن , درذخیره نگاه داشتن , مضایقه , ذخیره , یدکی , لا غر , نحیف , نازک , کم حرف.

armeija

: مجموع نیروهای زمینی و هوایی و دریایی , نیروهای مسلح, ارتش , لشگر , سپاه , گروه , دسته , جمعیت , صف.

armo

: توفیق , فیض , تاءید , مرحمت , زیبایی , خوبی , خوش اندامی , ظرافت , فریبندگی , دعای فیض و برکت , خوش نیتی , بخشایندگی , بخشش , بخت , اقبال , قرعه , جذابیت , زینت بخشیدن , اراستن , تشویق کردن , لذت بخشیدن , مورد عفو قرار دادن, رحمت , رحم , بخشش , مرحمت , شفقت , امان, پوزش , بخشش , امرزش , گذشت , مغفرت , حکم , بخشش , فرمان عفو , بخشیدن , معذرت خواستن.

armolahja

: صدقه , خیرات, نیکی , احسان , بخشش , کرم, دستگیری , صدقه , خیرات , نیکوکاری, نوبت بازی , اعانه.

armollinen

: دستگیر , سخی , مهربان , خیریه, ترحم کردن , دلسوز , غم خوار , رحیم , شفیق , مهربان, توفیق دهنده , فیض بخش , بخشنده , رءوف , مهربان , دلپذیر , زیر دست نواز , خیر خواه , خوشایند , مطبوع دارای لطف, بخشایشگر , رحیم , کریم , رحمت امیز , بخشنده , مهربان.

armonaika

: مجازات کسی را بتعویق انداختن , رخصت.

armonisku

: کشتن از روی ترحم.

armoton

: بیرحم, بی ترحم , بی رحم, بیرحم, بی رحم , جبار , ستمکار , نامهربان.

aro

: چمن , چمنزار , مرغزار , فلا ت چمن زار, دشت بی درخت , زمین هموار, جلگه وسیع بی درخت, تندرا , دشت های بی درخت پوشیده از گلسنگ نواحی قطبی.

aromi

: ماده ء عطری , بوی خوش عطر , بو , رایحه.

arpa

: طاس تخته نرد , بریدن به قطعات کوچک , نرد بازی کردن, بسی , بسیار , چندین , قواره , تکه , سهم , بخش , بهره , قسمت , سرنوشت , پارچه , قطعه , توده انبوه , قرعه , محوطه , قطعه زمین , جنس عرضه شده برای فروش , کالا , بقطعات تقسیم کردن , تقسیم بندی کردن , جورکردن , بخش کردن , سهم بندی کردن.

arpajaiset

: رسم , نقشه کشی , قرعه کشی, قرعه کشی , بخت ازمایی , لا طاری , امر شانسی , کار الله بختی , شانسی , قرعه, نوعی بازی قدیمی , لا تار , بخت ازمایی کردن.

arpakuutio

: طاس تخته نرد , بریدن به قطعات کوچک , نرد بازی کردن, جفت طاس.

arpi

: چال , چال دار کردن , گودال , حفره , چاله , سیاه چال , هسته البالو و گیلا س و غیره , به رقابت واداشتن , هسته میوه را دراوردن , در گود مبارزه قرار دادن, جای زخم یا سوختگی , اثر گناه , شکاف , اثر زخم داشتن , اثر زخم گذاشتن.

arseeni

: اکسید ارسنیک بفرمول.sA2O3, چنانکه , بطوریکه , همچنانکه , هنگامیکه , چون , نظر باینکه , در نتیجه , بهمان اندازه , بعنوان مثال , مانند

artikkeli

: کالا , متاع , چیز , اسباب , ماده , بند , فصل , شرط , مقاله , گفتار , حرف تعریف(مثل تهع).

artikuloida

: مژده دادن , اعلا م کردن , صریحا گفتن , تلفظ کردن, تلفظ کردن , رسما بیان کردن , ادا کردن.

arvaamaton

: نامنظم , سرگردان , غیرمعقول , متلون , غیرقابل پیش بینی , دمدمی مزاج, ناگاه , غیره مترقبه , غیرمنتظره.

arvata

: حدس , گمان , ظن , تخمین , فرض , حدس زدن , تخمین زدن, استنتاج کردن , استنباط کردن , پی بردن به , حدس زدن , اشاره کردن بر.

arvella

: فرض کردن , پنداشتن , گرفتن, باور کردن , اعتقادکردن , گمان داشتن , ایمان اوردن , اعتقادداشتن , معتقدبودن, پنداشتن , فرض کردن , خیال کردن, نظر یا عقیده خود را اظهار داشتن , اظهار نظر کردن , نظریه دادن, فرض کردن , مسلم دانستن , احتمال کلی دادن , فضولی کردن, فرض کردن , پنداشتن , فرض کنید, حدس زدن , گمان بردن , حدس , گمان , تخمین , ظن, اندیشیدن , فکر کردن , خیال کردن , گمان کردن.

arvio

: ارزیابی , تعیین قیمت , تقویم , ارزیابی کردن , تعیین قیمت کردن , دید زدن, تشخیص , تعیین مالیات , وضع مالیات , ارزیابی , تقویم , براورد , تخمین , اظهارنظر, براورد , دیدزنی , تخمین , تقویم , ارزیابی , قیمت , شهرت , اعتبار , براوردکردن , تخمین زدن, تخمین , براورد, داوری , دادرسی , فتوی , رای, نظریه , عقیده , نظر , رای , اندیشه , فکر , گمان.

arvioida

: ارزیابی کردن , تقویم کردن , تخمین زدن, رسیدگی کردن (به) , ملا حظه کردن , تفکر کردن, براورد , دیدزنی , تخمین , تقویم , ارزیابی , قیمت , شهرت , اعتبار , براوردکردن , تخمین زدن, ارزیابی کردن , تقویم کردن , قیمت کردن , سنجیدن , شماره یا عدد , چیزی رامعین کردن, نرخ , میزان , سرعت , ارزیابی کردن.

arvioida hintaa

: ارزش , قیمت , بها , بها قاءل شدن , قیمت گذاشتن.

arviointi

: ارزیابی , تعیین قیمت , تقویم , ارزیابی کردن , تعیین قیمت کردن , دید زدن, تشخیص , تعیین مالیات , وضع مالیات , ارزیابی , تقویم , براورد , تخمین , اظهارنظر.

arviolta

: تقریبا.

arvo

: هزینه , ارزش , ارزیدن, ارزش , قدر, ازرش , قیمت , بها , سزاوار , ثروت , با ارزش.

arvoesine

: باارزش , پربها , گرانبها , قیمتی , نفیس.

arvoinen

: مستحق, شایسته , لا یق , شایان , سزاوار , مستحق , فراخور.

arvoitus

: معما , چیستان , لغز , مسلله بغرنج وپیچیده, معما , چیستان , لغز , رمز , بیان مبهم, رمز , راز , سر , معما , صنعت , هنر , حرفه , پیشه, گیچ کردن , اشفته کردن , متحیر شدن , لغز , معما , چیستان , جدول معما, سوراخ سوراخ کردن , غربال کردن , سرند , معما , چیستان , لغز , رمز , جدول معما , گیج و سردر گم کردن , تفسیریا بیان کردن, محرمانه , راز.

arvokas

: باوقار , بزرگ , معزز , بلند مرتبه , موقر, گرانبها , نفیس , پر ارزش , تصنعی گرامی , : قیمتی , بسیار , فوق العاده.

arvonanto

: رابطه , نسبت , رجوع , مراجعه , احترام , ملا حظه , احترام گذاشتن به , محترم داشتن , بزرگداشت , بزرگداشتن.

arvonnousu

: برخاستن , ترقی کردن , ترقی خیز.

arvostaa

: قدردانی کردن (از) , تقدیر کردن , درک کردن , احساس کردن , بربهای چیزی افزودن , قدر چیزی را دانستن, دوست داشتن , مایل بودن , دل خواستن , نظیر بودن , بشکل یا شبیه (چیزی یا کسی) بودن , مانند , مثل , قرین , نظیر , همانند , متشابه , شبیه , همچون , بسان , همچنان , هم شکل , هم جنس , متمایل , به تساوی , شاید , احتمالا , فی المثل , مثلا , همگونه, انعام , جایزه , ممتاز , غنیمت , ارزش بسیار قاءل شدن , مغتنم شمردن, رابطه , نسبت , رجوع , مراجعه , احترام , ملا حظه , احترام گذاشتن به , محترم داشتن , بزرگداشت , بزرگداشتن, گنج , گنجینه , خزانه , ثروت , جواهر , گنجینه اندوختن , گرامی داشتن , دفینه.

arvostaa enemmn

: ترجیح یافتن یادادن , برتری دادن , رجحان دادن , برگزیدن.

arvostella

: انتقاد , سرزنش , سرزنش کردن, متهم بجنایت کردن , مجرم خواندن , جانی قلمداد کردن, سرزنش کردن , سرزنش و توبیخ رسمی , مجازات.

arvostus

: قدر , اعتبار , اقدام , رعایت ارزش , نظر , شهرت , ارجمندشمردن , لا یق دانستن , محترم شمردم, رابطه , نسبت , رجوع , مراجعه , احترام , ملا حظه , احترام گذاشتن به , محترم داشتن , بزرگداشت , بزرگداشتن.

arvovalta

: نفوذ , تاثیر , اعتبار , برتری , تفوق , توانایی , تجلی, حیثیت , اعتبار , ابرو , نفوذ , قدر ومنزلت, برجستگی , امتیاز , پیشامدگی , برتری.

arvuutella

: حدس , گمان , ظن , تخمین , فرض , حدس زدن , تخمین زدن, اندیشیدن , تفکر کردن , معاملا ت قماری کردن , احتکارکردن , سفته بازی کردن.

ase

: سلا ح , تسلیحات , جنگ افزار, اسلحه گرم, تفنگ , توپ , ششلول , تلمبه دستی , سرنگ امپول زنی و امثال ان , تیر اندازی کردن, جنگ افزار , سلا ح , اسلحه , حربه , مسلح کردن.

aseellinen

: مسلح , مجهز , جنگ اماد.

aseen piippu

: بشکه , خمره چوبی , چلیک , لوله تفنگ , درخمره ریختن , دربشکه کردن , با سرعت زیادحرکت کردن.

aseistaa

: بازو , مسلح کردن.

aseistettu

: مسلح , مجهز , جنگ اماد.

asema

: بازخانه , انبارگاه , انبار , ایستگاه راه اهن , مخزن مهمات, موقعیت , موضع , مرتبه , مقام , جایگاه, مرحله , صحنه, ایستادن , تحمل کردن , موضع , دکه , بساط, ایستگاه , جایگاه , مرکز , جا , درحال سکون , وقفه , سکون ,پاتوق , ایستگاه اتوبوس وغیره , توقفگاه نظامیان وامثال ان , موقعیت اجتماعی , وضع , رتبه , مقام , مستقرکردن , درپست معینی گذاردن, وضعیت , شاء ن, ایست , ایستادن , ایستاندن.

asenne

: گرایش , حالت , هیلت , طرز برخورد , روش و رفتار, چشم انداز , دور نما , منظره , چشم داشت , نظریه, وضع , حالت , ساختمان , طرز ایستادن , ایستایش, ایستادن , تحمل کردن , موضع , دکه , بساط.

asennus

: جفت سازی , سوار کنی , لوازم, نصب , تاسیسات, پایه , نگین دار , ارایش , اسباب , سوار شدن یا کردن.

asentaa

: فراهم اوردن , انباشتن , گرداوردن , سوار کردن , جفت کردن , جمع شدن , گردامدن , انجمن کردن , ملا قات کردن, در محلی قرار دادن , در محل معینی قرار دادن, کار گذاشتن , نصب کردن , منصوب نمودن, پیوند , بهم پیوستن , پیوند دادن, کوه , تپه , : بالا رفتن , سوار شدن بر , بلند شدن , زیادشدن , بالغ شدن بر , سوار کردن ,صعود کردن , نصب کردن , صعود , ترفیع , مقوای عکس , پایه , قاب عکس , مرکوب (اسب , دوچرخه وغیره), کارخانه , گیاه , مستقر کردن , کاشتن.

asento

: مطرح کردن , گذاردن , قراردادن , اقامه کردن , ژست گرفتن , وانمود شدن , قیافه گرفتن , وضع , حالت , ژست , قیافه گیری برای عکسبرداری ,سوال پیچ کردن باسلوال گیر انداختن, موقعیت , موضع , مرتبه , مقام , جایگاه, وضع , حالت , پز , چگونگی , طرز ایستادن یا قرار گرفتن , قرار دادن, وضع , حالت , ساختمان , طرز ایستادن , ایستایش.

asepalvelus

: خدمت اجباری, لیست اسامی , فراخواندن , احضار کردن , جمع اوری کردن , جمع شدن , جمع اوری , اجتماع , ارایش , صف, خدمت داوطلبانه نظام.

asetella

: تعدیل کردن , تنظیم کردن, دریک ردیف قرار گرفتن , بصف کردن , درصف امدن , ردیف کردن, مرتب کردن , ترتیب دادن , اراستن , چیدن , قرار گذاشتن , سازمند کردن, برپا کردن , برپایی , مقدمه چینی, تغییرمکان , نوبت کار , مبدله , تغییردادن.

asetelma

: تعدیل , تنظیم, ترتیب , نظم , قرار , مقدمات , تصفیه, ترکیب , ساخت , انشاء , سرایش , قطعه هنری, اهنگ , مقام , جای نگین , قرارگاه , کار گذاری , وضع ظاهر

asettaa

: مرتب کردن , ترتیب دادن , اراستن , چیدن , قرار گذاشتن , سازمند کردن, سپرده , ته نشست , سپردن, زمان ماضی واسم فعول فءند , : برپاکردن , بنیاد نهادن , ریختن , قالب کردن , ذوب کردن , ریخته گری , قالب ریزی کردن, بنیاد نهادن , برقرار کردن , تاسیس کردن , موسسه , بنداد , بنگاه , بنیاد , انجمن , هیلت شورا , فرمان , اصل قانونی , مقررات, خواباندن , دفن کردن , گذاردن , تخم گذاردن ,داستان منظوم , اهنگ ملودی , الحان , : غیر متخصص , ناویژه کار , خارج از سلک روحانیت , غیر روحانی, جا , محل , مرتبه , قرار دادن , گماردن, ادعا , قرار دادن , ثابت کردن , فرض کردن , فرض, موقعیت , موضع , مرتبه , مقام , جایگاه, گذاردن ,قراردادن ,به زور واداشتن ,عذاب دادن ,تقدیم داشتن ,تعبیر کردن ,بکار بردن ,منصوب کردن , ترغیب کردن ,استقرار ,پرتاب ,سعی ,ثابت, مجموعه , نشاندن , دستگاه, برپا کردن , برپایی , مقدمه چینی, واقع در , واقع شده , درمحلی گذاردن , جا گرفتن.

asettaa alttiiksi

: بی پناه گذاشتن , بی حفاظ گذاردن , درمعرض گذاشتن , نمایش دادن , افشاء کردن.

asettaa ehdoksi

: حالت , وضعیت , چگونگی , شرط , مقید کردن , شرط نمودن, صلا حیت داشتن , واجد شرایط شدن , توصیف کردن, قید کردن , قرار گذاشتن , تصریح کردن.

asettaa epilyksen alle

: ابر , توده ابرومه , توده انبوه , تیره وگرفته , ابری شدن , سایه افکن شدن, فاسد کردن , خراب کردن , فاسد, الوده کردن , بی حرمت کردن , بی عفت کردن , گردنه , رژه رفتن , گذرگاه, الوده شدن , لکه دار کردن , کثافت , الودگی, لکه دار کردن , رنگ کردن , الوده شدن , لکه , ملوث کردن , فاسد کردن , عیب.

asettaa rinnakkain

: پیش هم گذاشتن , پهلوی هم گذاشتن.

asettelu

: تعدیل , تنظیم, ترتیب , نظم , قرار , مقدمات , تصفیه, اهنگ , مقام , جای نگین , قرارگاه , کار گذاری , وضع ظاهر

asettua

: فروکش کردن , کاستن , تخفیف دادن , رفع نمودن , کم شدن , اب گرفتن از(فلز) , خیساندن (چرم) , غصب یا تصرف عدوانی , بزورتصرف کردن , کاهش , تنزل , فرونشستن, توده , لخته خون , دلمه شدن , لخته شدن (خون), بستن , دلمه کردن , لخته شدن (خون), رفته رفته کوچک شدن , تدریجا کاهش یافتن , کم شدن , تحلیل رفتن, مکان یابی کردن , قرار دادن, کردن, واریز , تسویه , جا دادن , ماندن , مقیم کردن , ساکن کردن , واریز کردن , تصفیه کردن , معین کردن , ته نشین شدن , تصفیه حساب کردن , نشست کردن, واگذاشتن , نشست کردن , فرو نشستن , فروکش کردن, سست کردن , ضعیف کردن , سست شدن , ضعیف شدن , کم نیرو شدن , کم کردن , تقلیل دادن.

asettua aloilleen

: مکان یابی کردن , قرار دادن, کردن, واریز , تسویه , جا دادن , ماندن , مقیم کردن , ساکن کردن , واریز کردن , تصفیه کردن , معین کردن , ته نشین شدن , تصفیه حساب کردن , نشست کردن.

asetukset

: پیکر بندی , هیلت , ترتیب , شکل , قواره , وضعیت یا موقعیت.

asetus

: ایین نامه , نظامنامه , قانون ویژه , قانون فرعی وضمنی, فرمان , حکم , دستور خدا, حکم کردن , حکم , فرمان, فرمان , حکم , قانون, قانون, فرمان , امر , حکم , مشیت , تقدیر , ایین, تنظیم , تعدیل , قاعده , دستور , قانون , ایین نامه, قاعده , دستور , حکم , بربست , قانون , فرمانروایی , حکومت کردن , اداره کردن , حکم کردن , گونیا, قانون موضوعه , قانون , حکم , اساسنامه.

asevelvollisuus

: خدمت اجباری, لیست اسامی , فراخواندن , احضار کردن , جمع اوری کردن , جمع شدن , جمع اوری , اجتماع , ارایش , صف, خدمت داوطلبانه نظام.

asfaltti

: قیر خیابان , اسفالت , قیر معدنی , زفت معدنی, موادی که برای اسفالت خیابان بکار میرود , مواد قیری که درساختمان اسفالت بکارمیرود , اسفالت کردن.

asia

: کار , امر , کاروبار , عشقبازی(با جمع هم میاید), سوداگری , حرفه , دادوستد , کاسبی , بنگاه , موضوع , تجارت, بر امد , پی امد , نشریه , فرستادن , بیرون امدن , خارج شدن , صادر شدن , ناشی شدن , انتشار دادن , رواج دادن , نژاد , نوع , عمل , کردار , اولا د , نتیجه بحث , موضوع , شماره, ماده , جسم , ذات , ماهیت , جوهر , موضوع , امر , مطلب , چیز , اهمیت , مهم بودن , اهمیت داشتن, چیز , شی ء , کار , اسباب , دارایی , اشیاء , جامه , لباس , موجود.

asiaintila

: واقعیت , حقیقت , وجود مسلم.

asiakas

: موکل , مشتری , ارباب رجوع, مشتری.

asiakaskunta

: ارباب رجوع , مشتریان , پیروان , موکلین, حمایت , پشتیبانی , سرپرستی , قیمومت.

asiakirja

: فصل یاقسمتی از کتاب , مجلد , دفتر , کتاب , درکتاب یادفتر ثبت کردن , رزرو کردن , توقیف کردن, مدرک , سند , دستاویز , ملا ک , سندیت دادن, پرونده , سوابق , دوسیه.

asiallinen

: رزرو شده , محتاط , خاموش , کم حرف , اندوخته , ذخیره, محتاط در سخن , کم گو.

asian laita

: موقعیت , محل , وضع.

asian tila

: حالت , وضعیت , چگونگی , شرط , مقید کردن , شرط نمودن, موقعیت , محل , وضع.

asianhaara

: نمود , سیما , منظر , صورت , ظاهر , وضع , جنبه.

askel

: گام , قدم , خرامش , شیوه , تندی , سرعت , گام زدن , با گامهای اهسته و موزون حرکت کردن قدم زدن , پیمودن , با قدم اهسته رفتن , قدم رو کردن, گام , قدم , صدای پا , پله , رکاب , پلکان , رتبه , درجه , قدم برداشتن , قدم زدن, گام های بلند برداشتن , با قدم پیمودن , گشادگشاد راه رفتن , قدم زدن , قدم , گام , شلنگ زدن, گام برداری , پاگذاشتن , راه رفتن , لگد کردن.

askelma

: گام , قدم , صدای پا , پله , رکاب , پلکان , رتبه , درجه , قدم برداشتن , قدم زدن.

askeltaa

: گام , قدم , خرامش , شیوه , تندی , سرعت , گام زدن , با گامهای اهسته و موزون حرکت کردن قدم زدن , پیمودن , با قدم اهسته رفتن , قدم رو کردن, گام , قدم , صدای پا , پله , رکاب , پلکان , رتبه , درجه , قدم برداشتن , قدم زدن, گام های بلند برداشتن , با قدم پیمودن , گشادگشاد راه رفتن , قدم زدن , قدم , گام , شلنگ زدن.

assistentti

: معاون , یاور , دستیار , بردست , ترقی دهنده.

astatiini

: بسوی , بطرف , به , در , پهلوی , نزدیک , دم , بنابر , در نتیجه , بر حسب , از قرار , بقرار , سرتاسر , مشغول.

aste

: زینه , درجه , رتبه , پایه , دیپلم یا درجه تحصیل, درجه , نمره , درجه بندی کردن , نمره دادن.

asteikko

: کفه ترازو , ترازو , وزن , پولک یا پوسته بدن جانور , فلس , هر چیز پله پله , هرچیز مدرج , اعداد روی درجه گرماسنج وغیره , مقیاس , اندازه , معیار , درجه , میزان , مقیاس نقشه , وسیله سنجش , خط مقیاس , تناسب , نسبت , مقیاس کردن , توزین کردن.

astella

: گام , قدم , خرامش , شیوه , تندی , سرعت , گام زدن , با گامهای اهسته و موزون حرکت کردن قدم زدن , پیمودن , با قدم اهسته رفتن , قدم رو کردن, گام های بلند برداشتن , با قدم پیمودن , گشادگشاد راه رفتن , قدم زدن , قدم , گام , شلنگ زدن, گام برداری , پاگذاشتن , راه رفتن , لگد کردن.

astia

: ظرف , گلدان , گلدان نقره و غیره, اوند , کشتی , مجرا , رگ , بشقاب , ظرف , هر نوع مجرا یا لوله.

astiasto

: لوازم میز یا سفره , ظروف سفره , کارد و چنگال.

astua

: گام های بلند برداشتن , با قدم پیمودن , گشادگشاد راه رفتن , قدم زدن , قدم , گام , شلنگ زدن, گام برداری , پاگذاشتن , راه رفتن , لگد کردن.

asua

: ساکن بودن , اقامت گزیدن, زندگی کردن , زیستن , زنده بودن , :زنده , سرزنده , موثر , دایر.

asukas

: ساکن , اهل , مقیم , زیست کننده در, مستاجر , ساکن , مسافر (مهمانخانه) , مهماندار, مقیم , مستقر, کرایه نشین , مستاجر , اجاره دار , اجاره کردن , متصرف بودن.

asumaton

: اشغال نشده , خالی , بدون مستاجر.

asumus

: همسازی , تطابق , جا , منزل , وسایل راحتی , تطبیق , موافقت , سازش با مقتضیات محیط , وام , کمک , مساعده, خانه , سرای , منزل , جایگاه , جا , خاندان , برج , اهل خانه , اهل بیت , جادادن , منزل دادن , پناه دادن , منزل گزیدن , خانه نشین شدن.

asunto

: اپارتمان, مسکن, تخت , پهن , مسطح, خانه , سرای , منزل , جایگاه , جا , خاندان , برج , اهل خانه , اهل بیت , جادادن , منزل دادن , پناه دادن , منزل گزیدن , خانه نشین شدن, محل اقامت , اقامتگاه.

asuttaa

: ساکن بودن , اقامت گزیدن, ساکن شدن(در) , مسکن گزیدن , سکنی گرفتن در , بودباش گزیدن در , اباد کردن, مردم , خلق , مردمان , جمعیت , قوم , ملت , اباد کردن , پرجمعیت کردن , ساکن شدن, دارای جمعیت کردن , ساکن شدن , مسکون کردن, مستقر بودن , اقامت داشتن, کلبه , خانه , خانه کوچک وسردستی ساخته شده , کاشانه , زیستن.

asvaltti

: قیر خیابان , اسفالت , قیر معدنی , زفت معدنی, موادی که برای اسفالت خیابان بکار میرود , مواد قیری که درساختمان اسفالت بکارمیرود , اسفالت کردن.

asymptootti (math.)

: خط مجانب , مماس ازلی.

ateisti

: منکر خدا , خدانشناس , ملحد.

ateria

: غذا , خوراکی , شام یا نهار , ارد (معمولا غیر از ارد گندم) بلغور.

atlantti

: اقیانوس اطلس.

atomi

: هسته , اتم , جوهر فرد , جزء لا یتجزی , کوچکترین ذره.

attraktio (math.)

: کشش , جذب , جاذبه , کشندگی.

attraktori (math.)

: مجذوب کننده.

auki

: باز , ازاد , اشکار , باز کردن , باز شدن.

aukio

: مربع , مجذور , چهارگوش , گوشه دار , مجذور کردن.

aukko

: سوراخ , گودال , حفره , نقب , لا نه خرگوش و امثال ان , روزنه کندن , در لا نه کردن, پوک , میالن تهی , گودافتاده , گودشده , تهی , پوچ , بی حقیقت , غیر صمیمی , کاواک , خالی کردن, دهانه , چشمه , جای خالی , سوراخ , سراغاز , افتتاح , گشایش.

auktoriteetti

: قدرت , توانایی , اختیار , اجازه , اعتبار , نفوذ , مدرک یا ماخذی از کتاب معتبریا سندی , نویسنده ء معتبر , منبع صحیح و موثق , اولیاء امور.

aulis

: مشتاق , ذیعلا قه , ترد و شکننده, سخی , بخشنده , زیاد, مفید , کمک کننده, فراوانی , وفور , ولخرجی , اسراف کردن , ولخرجی کردن , افراط کردن, ازاده , نظر بلند , دارای سعه نظر , روشنفکر , ازادی خواه , زیاد , جالب توجه , وافر , سخی, مایل , راضی , حاضر , خواهان , راغب.

aura

: نشله و تجلی هر ماده (مثل بوی گل) , رایحه , تشعشع نورانی, خیش , گاو اهن , شخم , ماشین برف پاک کن , شخم کردن , شیار کردن , شخم زدن , باسختی جلو رفتن , برف روفتن ,خیش , گاو اهن , شخم , ماشین برف پاک کن , شخم کردن , شیار کردن , شخم زدن , باسختی جلو رفتن , برف روفتن .

auringonlasku

: تاریک وروشن , هوای گرگ ومیش , هنگام غروب , تاریک نمودن.

auringonnousu

: سپیده دم , فجر , سرخی شفق , اغاز, سپیده دم , صدای بانگ خروس, صبح , سپیده دم , بامداد, بامداد , صبح , پیش از ظهر, طلوع افتاب , طلوع خورشید , تیغ افتاب , مشرق, طلوع افتاب.

auringonpimennys

: گرفتگی , گرفت , کسوف یا خسوف , تحت الشعاع قرار دادن.

auringonvarjo

: چتر , سایبان , حفاظ , چتر استعمال کردن.

aurinko

: افتاب , خورشید , درمعرض افتاب قرار دادن , تابیدن.

aurinkoinen

: تابناک , روشن , درخشان , تابان , افتابی , زرنگ , باهوش, درخشان , تابناک, صیقلی , براق , افتابی , درخشان , پرنور, افتابی , روشن , افتاب رو , رو بافتاب , تابناک, افتاب گیر , منور از نور افتاب.

autio

: ویران کردن , از ابادی انداختن , مخروبه کردن , ویران , بی جمعیت , متروک , حزین, تهی , خالی.

autiomaa

: بیابان , دشت , صحرا , شایستگی , استحقاق , سزاواری , :ول کردن , ترک کردن , گریختن, زمین بایر , لم یزرع.

auto

: خودرو , اتومبیل , ماشین متحرک خودکار , ماشین خودرو , اتومبیل راندن , اتومبیل سوار شدن, اتومبیل , واگن , اطاق راه اهن , هفت ستاره دب اکبر , اطاق اسانسور.

automaatit

: ماشینها , ماشینهای خودکار.

automaatti

: ماشین , ماشین خودکار.

automaattinen

: دستگاه خودکار , خودکار , مربوط به ماشینهای خودکار , غیر ارادی.

autonomia

: خودگرانی.

autonominen

: دارای حکومت مستقل , خودمختار , دارای زندگی مستقل , خودکاربطور غیر ارادی , واحد کنترل داخلی.

autonrengas

: خسته کردن , خسته , از پا درامدن , فرسودن , لا ستیک چرخ , لا ستیک , لا ستیک زدن به.

auttaa

: کمک کردن , یاری کردن , مساعدت کردن , پشتیبانی کردن , حمایت کردن , کمک , یاری , حمایت , همدست , بردست , یاور, کمک کردن , مساعدت کردن, اسان کردن , تسهیل کردن , کمک کردن, کمک کردن , یاری کردن , مساعدت کردن (با) , همدستی کردن , مدد رساندن , بهترکردن چاره کردن , کمک , یاری , مساعدت , مدد , نوکر , مزدور.

auttakaa

: کمک کردن , یاری کردن , مساعدت کردن (با) , همدستی کردن , مدد رساندن , بهترکردن چاره کردن , کمک , یاری , مساعدت , مدد , نوکر , مزدور.

avain

: کلید.

avara

: پهناور , وسیع , بزرگ , بسیط , کشیده, فراخ , جادار , وسیع , جامع , گشاد , فضادار , مفصل, پهناور , وسیع , بزرگ , زیاد , عظیم , بیکران, پهن , عریض , گشاد , فراخ , وسیع , پهناور , زیاد , پرت , کاملا باز , عمومی , نامحدود , وسیع.

avaruudellinen

: فضایی , فاصله ای.

avaruus

: فضا , وسعت , مساحت , جا , فاصله , مهلت , فرصت , مدت معین ,زمان کوتاه , دوره , درفضا جا دادن , فاصله دادن , فاصله داشتن.

avata

: باز , ازاد , اشکار , باز کردن , باز شدن.

avata kaikille ihmisryhmille

: تمام کردن , کامل کردن , درست کردن , یکی کردن , تابعه اولیه چیزی را گرفتن , اختلا ط, درهم کردن , اشوردن , سرشتن , قاتی کردن , امیختن , مخلوط کردن , اختلا ط.

avautua

: باز , ازاد , اشکار , باز کردن , باز شدن, اشکار کردن , فاش کردن , اشکار شدن , رها کردن , باز کردن , تاه چیزی را گشودن.

avioero

: طلا ق , جدایی , فسخ.

avioliitto

: ازدواج , عروسی , جشن عروسی , زناشویی , یگانگی , اتحاد , عقید , ازدواج , پیمان ازدواج.

aviomies

: شوهر , شوی , کشاورز , گیاه پرطاقت , نر , شخم زدن , کاشتن , باغبانی کردن , شوهردادن , جفت کردن.

avoinna

: باز , ازاد , اشکار , باز کردن , باز شدن.

avoktinen

: سخی , بخشنده , زیاد, گشاده دست , سخاوتمند , بخشنده , علنی.

avustaa

: کمک کردن , مساعدت کردن.

avustaa vuorosanoissa

: سخن رهنما , ایماء , اشاره برای راهنمایی خواننده یاگوینده یا بازیگر , چوب بیلیارد , صف , ردیف , : اشاره کردن , راهنمایی کردن , باچوب بیلیارد زدن , صف بستن, بیدرنگ , سریع کردن , بفعالیت واداشتن , برانگیختن , سریع , عاجل , اماده , چالا ک , سوفلوری کردن, یاداوری کردن , یاداور شدن , بیاد اوردن.

avustaja

: معاون , یاور , دستیار , بردست , ترقی دهنده.

B

bakteeri

: میکرب , جنین , اصل , ریشه , منشاء, زیاچه , میکرب.

balansoitu (math.)

: متعادل , متوازن.

ballaadi

: شعر افسانه ای , تصنیف , اواز یکنفری که در ضمن ان داستانی بیان میشود , یک قطعه ء رومانتیک, خواباندن , دفن کردن , گذاردن , تخم گذاردن ,داستان منظوم , اهنگ ملودی , الحان , : غیر متخصص , ناویژه کار , خارج از سلک روحانیت , غیر روحانی

balleriina

: رقاصه , رقاصه بالت.

banaani

: موز.

barium

: بع بع (گوسفند) , بع بع کردن , مثل گوسفند صدا کردن, فلز دو ظرفیتی , فلز باریم.

basso

: نوعی ماهی خارداردریایی , بم , کسی که صدای بم دارد.

beeta

: بتا , دومین حرف الفبای یونانی.

beige

: رنگ قهوه ای روشن مایل بزرد و خاکستری , پارچه ای که از پشم طبیعی رنگ نشده ساخته شود.

belgialainen

: بلژیکی , اهل بلژیک.

bensiini

: گازولین , بنزین.

bensiiniasema

: پمپ بنزین.

beryllium

: مصدر فعل بودن , امر فعل بودن , وجود داشتن , زیستن , شدن , ماندن , باش, فلز بریلیوم بعلا مت Be برنگ خاکستری فولا دی.

betoni

: سفت کردن , باشفته اندودن یا ساختن , بهم پیوستن , ساروج کردن , :واقعی , بهم چسبیده , سفت , بتون , ساروج شنی , اسم ذات.

bikinit

: لباس شنای زنانه دوتکه , مایوی دوتکه.

bilineaarinen (math.)

: دوسویه , دوسویگی , دارای دو خط مستقیم , وابسته بدو خط مستقیم.

bin ri-

: دودویی , دوتایی.

bin riluku

: عدد دودویی.

binomi

: دوجمله ای (در جبر و مقابله).

biokemia

: زیست شیمی.

biologi

: زیست شناس , عالم علم الحیات.

biologia

: زیست شناسی.

bisnesmies

: تاجر , بازرگان.

bonus

: انعام , جایزه , حق الا متیاز , سودقرضه , پرداخت اضافی, سودسهام , سود, انگیزه , فتنه انگیز , اتش افروز , موجب , مشوق.

britti

: بریتانیایی , انگلیسی , اهل انگلیس , زبان انگلیسی.

brittilinen

: بریتانیایی , انگلیسی , اهل انگلیس , زبان انگلیسی, خاک انگلیس , انگلیسی , اهل بریتانیا.

brokadi

: زری , زربفت , پارچه ابریشمی گل برجسته.

brutaali

: جانور خوی , حیوان صفت , وحشی , بی رحم , شهوانی.

budjetti

: بودجه.

bunkkeri

: سنگر وپناهگام زیر زمینی , انباربزرگ , پرشدن انبار, قوطی حب دارو وغیره , لا نه توپ ومسلسل.

bussi

: گذرگاه , مسیر عمومی, کالسکه , واگن راه اهن , مربی ورزش , رهبری عملیات ورزشی را کردن , معلمی کردن, اتوبوس , توده مردم , عامه.

byrokraatti

: مامور اداری , مامور دولتی , مقرراتی واهل کاغذ بازی , دیوان سالا ر.

byrokratia

: رعایت تشریفات اداری بحد افراط , تاسیسات اداری , حکومت اداری , مجموع گماشتگان دولتی , کاغذ پرانی , دیوان سالا ری, نوار باریک قرمز , فرمالیته اداری.

C

caddy

: چای دان , توپ تنیس , لولو , شبح.

celsiusaste

: سانتیگراد , صدبخشی.

chili

: دارفلفل , برباس , گردفلفل , خوراک لوبیای پر ادویه.

chilipippuri

: دارفلفل , برباس , گردفلفل , خوراک لوبیای پر ادویه.

D

data

: مفروضات , اطلا عات , سوابق , دانسته ها, ماخذ , اطلا ع.

defektiivinen (math.)

: ناقص , ناتمام , دارای کمبود , معیوب.

degeneroitunut (math.)

: روبه انحطاط گذاردن , فاسد شدن , منحط.

dekkaritarina

: رمز , راز , سر , معما , صنعت , هنر , حرفه , پیشه, داستان پلیسی , فیلم پلیسی , رمان پلیسی.

delegoida

: نمایندگی دادن , وکالت دادن , محول کردن به , نماینده.

delegointi

: نمایندگی , وکالت , هیات نمایندگان.

demari

: سوسیال دمکرات.

demokraatti

: طرفداراصول حکومت ملی , عضو حزب دموکرات.

demokratia

: دموکراسی , حکومت قاطبه مردم.

demoni

: خدایی که دارای قوه خارق العاده بوده , دیو.دیو , جنی , شیطان , روح پلید , اهریمن.

depressio

: پژمانی , افسردگی , سرافکندگی , دلمردگی, تو رفتگی , گود شدگی , فرودافت , کسادی , تنزل , افسردگی , پریشانی.

derivaatta (math.)

: اشتقاقی , مشتق , فرعی , گرفته شده , ماخوذ.

derivoida

: فرق گذاشتن , فرق قاءل شدن , دیفرانسیل تشکیل دادن.

derivointi

: مشتق گیری , فرق گذاری.

desibeli

: , دسیبل.

desimaali

: دهدهی , رقم دهدهی , اعشاری.

desimaaliluku

: عدد دهدهی.

despootti

: حاکم مطلق , سلطان مستبد , ستمگر , ظالم, دیکتاتور , فرمانروای مطلق , خودکامه.

detalji

: جزء , تفصیل , جزءیات , تفاصیل , اقلا م ریز , حساب ریز , شرح دادن , بتفصیل گفتن , بکار ویژه ای گماردن , ماموریت دادن.

determinantti

: تعیین کننده , تصمیم گیرنده , عاجز , جازم.

devalvaatio

: کاهش , تنزل قیمت پول.

devalvoida

: تنزل قیمت دادن , از ارزش و شخصیت کسی کاستن.

dia

: رنگ دانه کرومیوم , رنگ زرد فرنگی , اب ورشو, لغزش , سرازیری , سراشیبی , ریزش , سرسره , کشو , اسباب لغزنده , سورتمه , تبدیل تلفظ حرفی به حرف دیگری , لغزنده , سرخونده , پس وپیش رونده , لغزیدن , سریدن.

diagnoosi

: تشخیص , تشخیص ناخوشی.

diagnosoida

: تشخیص دادن , برشناخت کردن.

diagonaali (math.)

: مورب , اریب , دوگوشه , قاطع دو زاویه , قطر.

dialogi

: مکالمه ء دو نفری , مکالمات ادبی و دراماتیک , گفتگو , صحبت , گفت و شنود , هم سخنی.

diesel

: دیزل , موتور دیزل.

differenssiyht l

: معادله تفاضلی.

differentiaalilaskenta

: حساب فاضله.

differentiaaliyht l

: معادله دیفرانسیل.

differentioituva (math.)

: تشخیص پذیر , قابل تشخیص , فرق گذاشتنی.

diffraktio (phys.)

: پراش , انکسار.

diffuusio

: ریزش , افاضه , انتشار , پخش.

digitaalinen

: انگشتی , پنجه ای , رقمی , وابسته به شماره.

diiva

: سردسته زنان خواننده اپرا, خواننده برجسته زن اپرا یا کنسرت.

dimensio (math.)

: بعد.

dimensio

: بعد.

diplomaatti

: سیاستمدار , رجل سیاسی , دیپلمات.

diplomi

: گواهینامه , شهادت نامه , سند رسمی , گواهی صادر کردن, دانشنامه , دیپلم , گواهینامه.

diskanttikaiutin

: بلندگوی دارای صدای ناهنجاروگوشخراش.

diskata

: سلب صلا حیت کردن از , شایسته ندانستن , مردود کردن(درامتحان وغیره).

disketti

: گرده , قرص, گرده کوچک, نرم , مسخره وار , سست, گرده لرزان.

diskriminantti (math.)

: مشخص کننده , تفکیک کننده , جدا کننده.

distribuutio (math.)

: توزیع , پخش.

divergenssi (math.)

: تباین , انشعاب.

divisioona

: تقسیم , بخش , قسمت.

dogmaattinen

: جزمی , متعصب , کوته فکر.

dogmi

: عقیده دینی , اصول عقاید , عقاید تعصب امیز.

dokata (informal)

: مشروب الکلی , مشروبات الکلی بحد افراط نوشیدن , مست کردن, گیج کردن , سردرگم وهاج وواج شدن , داءم الخمر بودن , گیج کردن.

dokumentti

: مدرک , سند , دستاویز , ملا ک , سندیت دادن.

dollari

: دلا ر , .

dominoida

: چیره شدن , حکمفرما بودن , تسلط داشتن , تفوق یافتن.

donna

: پهن , عریض , گشاد , پهناور , زن هرزه.

draama

: درام , نمایش , تاتر , نمایشنامه.

duaali (math.)

: همزاد , دو واحدی.

duuri

: مهاد , بزرگ , عمده , متخصص شدن.

dynaaminen

: وابسته به نیروی محرکه , جنباننده , حرکتی , شخص پرانرژی , پویا.

dynamiitti

: دینامیت , با دینامیت ترکاندن , منفجر کردن.

dyyni

: ریگ روان , خاکریز یاتپه شنی ساحل که بادانها را جابجا میکند , توده شن ساحلی , تل شنی.

E

edelleen

: بیشتر , دیگر , مجدد , اضافی , زاءد , بعلا وه , بعدی , دوتر ,جلوتر , پیش بردن , جلو بردن , ادامه دادن , پیشرفت کردن , کمک کردن به, بیشتر , زیادتر , بیش, ارام , خاموش , ساکت , بی حرکت , راکد , همیشه , هنوز , بازهم , هنوزهم معذلک , : ارام کردن , ساکت کردن , خاموش شدن , دستگاه تقطیر , عرق گرفتن از , سکوت , خاموشی.

edellinen

: پیر , سالخورده , کهن سال , مسن , فرسوده , دیرینه , قدیمی , کهنه کار , پیرانه , کهنه , گذشته , سابقی , باستانی, قبلی.

edellytt

: حالت , وضعیت , چگونگی , شرط , مقید کردن , شرط نمودن, خواستارشدن , درخواست , مطالبه , طلب , تقاضا کردن , مطالبه کردن, مستلزم بودن , شامل بودن , فراهم کردن , متضمن بودن , دربرداشتن , حمل کردن بر , حبس یاوقف کردن , موجب شدن, مطلبی را رساندن , ضمنا فهماندن , دلا لت ضمنی کردن بر , اشاره داشتن بر , اشاره کردن , رساندن, ایجاب کردن , مستلزم بودن, مجبور کردن , وادار کردن , مرهون ساختن , متعهد شدن , لطف کردن, پیش پنداشتن , از پیش فرض کردن , دربرداشتن , متضمن بودن, صلا حیت داشتن , واجد شرایط شدن , توصیف کردن, بایستن , لا زم داشتن , خواستن , مستلزم بودن , نیاز داشتن, تعیین کردن , معین کردن , معلوم کردن , جنبه خاصی قاءل شدن برای , مشخص کردن , ذکرکردن , مخصوصا نام بردن , تصریح کردن, قید کردن , قرار گذاشتن , تصریح کردن.

edellytykset

: تسهیلا ت , امکانات.

edelt

: مقدم بودن , جلوتر بودن از , اسبق بودن بر.

edeltj

: اسبق , سابق , قبلی , جد , اجداد , پیشنیان.

edesauttaa

: اعانه دادن , شرکت کردن در , همکاری وکمک کردن , هم بخشی کردن, تشویق کردن , دلگرم کردن , تشجیح کردن , تقویت کردن , پیش بردن , پروردن, بیشتر , دیگر , مجدد , اضافی , زاءد , بعلا وه , بعدی , دوتر ,جلوتر , پیش بردن , جلو بردن , ادامه دادن , پیشرفت کردن , کمک کردن به, مشارکت کردن در , سهم دادن در , کردن , دارفانی را وداع گفتن, ترفیع دادن , ترقی دادن , ترویج کردن.

edess

: پیش از , قبل از , پیش , جلو , پیش روی , درحضور , قبل , پیش از , پیشتر , پیش انکه.

edestakaisin

: پس وپیش , عقب وجلو رفتن.

edet

: جلو رفتن , جلو بردن , پیشرفت , مساعده, کوره اهنگری , دمگاه , کوره قالگری , جعل , تهیه جنس قلا بی , جعل کردن , اسناد ساختگی ساختن , اهنگری کردن , کوبیدن , جلو رفتن.

edist

: بالا بردن , زیاد کردن, تشویق کردن , دلگرم کردن , تشجیح کردن , تقویت کردن , پیش بردن , پروردن, بیشتر , دیگر , مجدد , اضافی , زاءد , بعلا وه , بعدی , دوتر ,جلوتر , پیش بردن , جلو بردن , ادامه دادن , پیشرفت کردن , کمک کردن به, مشارکت کردن در , سهم دادن در , کردن , دارفانی را وداع گفتن, ترفیع دادن , ترقی دادن , ترویج کردن.

edisty

: جلو رفتن , جلو بردن , پیشرفت , مساعده, پیشرفت کردن , جلو رفتن, سوار شدن (بر) , پیش رفتن , کار کردن , گذران کردن , گذراندن, پیشرفت , پیشرفت کردن.

edistynyt

: پیشرفته , ترقی کرده , پیش افتاده , جلوافتاده.

edistys

: پیشرفت , پیشرفت کردن, تصاعد.

edistysaskel

: پیشرفت , ترقی , ترفیع , سهم الا رثی که در زمان حیات پدر به فرزندان می دهند , پیش قسط, پیشرفت , پیشرفت کردن, تصاعد.

edullinen

: سودمند , نافع , باصرفه, ارزان , جنس پست , کم ارزش , پست, ارزان , کم خرج , معقول , صرفه جو , ساده.

edustaja

: پیشکار , نماینده , گماشته , وکیل , مامور , عامل, نمایندگی دادن , وکالت دادن , محول کردن به , نماینده, نماینده , حاکی از , مشعربر.

eestaas

: پس وپیش , عقب وجلو رفتن.

egypti

: کشور مصر.

egyptil inen

: مصری.

ehdokas

: داوطلب , خواهان , نامزد , کاندید , داوخواه.

ehdollinen

: شرطی , مشروطه , موکول , مقید , نامعلوم.

ehdoton

: مطلق , غیر مشروط , مستقل , استبدادی , خودرای , کامل , قطعی , خالص , ازاد از قیود فکری , غیر مقید , مجرد , دایره نامحدود, امر , مقتدر , توانا , معتبر, رده ای , کلا سیک, معین , قطعی , تصریح شده , صریح , روشن , معلوم, قطعی , قاطع , صریح , معین کننده , نهایی.

ehdottaa

: نصیحت کردن , اگاهانیدن , توصیه دادن , قضاوت کردن , پند دادن , رایزنی کردن, تقدیم داشتن , پیشکش کردن , عرضه , پیشنهاد کردن , پیشنهاد , تقدیم , پیشکش , اراءه, پیشنهاد کردن, مطرح کردن , پیشنهاد کردن , اراءه دادن , تقدیم کردن , رواج دادن, تسلیم کردن , اراءه دادن , تسلیم شدن, اشاره کردن بر , بفکرخطور دادن , اظهار کردن , پیشنهاد کردن , تلقین کردن.

ehdottoman trke

: وخیم , بسیار سخت , قاطع, ضروری , واجب , بسیارلا زم , اصلی , اساسی ذاتی , جبلی , لا ینفک , واقعی , عمده.بی وارث را) , مصادره کردن.

ehdotus

: پیشنهاد , عرضه , تقدیم , پیشنهاد کردن , تقدیم داشتن , عرضه داشتن, پیشنهاد , طرح , طرح پیشنهادی , اظهار , ابراز, موضوع , قضیه , کار , مقصود , قیاس منطقی , پیشنهاد کردن به , دعوت بمقاربت جنسی کردن, اشاره , تلقین , اظهار عقیده , پیشنهاد , الهام.

ehe

: درست , صحیح , بی کسر , کامل , تمام , انتگرال, رام نشده , سوقان گیری نشده , مسلسل , ناشکسته, تمام , درست , دست نخورده , کامل , بی خرده , همه , سراسر , تمام , سالم.

eheys

: درستی , امانت , راستی , تمامیت , بی عیبی , کمال.

ehj

: رام نشده , سوقان گیری نشده , مسلسل , ناشکسته, تمام , درست , دست نخورده , کامل , بی خرده , همه , سراسر , تمام , سالم.

ehk

: شاید , احتمالا, گویا , شاید , ممکن است , توان بود , اتفاقا.

ehk isev

: پیشگیرانه , احتیاطی.

ehk ist

: جلوگیری کردن , پیش گیری کردن , بازداشتن , مانع شدن , ممانعت کردن.

ehto

: تهیه , قید, شرط , قید , بند , جمله شرطی, تصریح , تشخیص , ذکر خصوصیات , مشخصات, قید , قرار , تصریح, لفظ , اصطلا ح , دوره , شرط.

ehtoollisleip

: شیرینی پنجره ای , نان فطیر.

ei

: پاسخ نه , منفی , مخالف , خیر , ابدا, نقیض , نقض , نفی.

ei ajantasainen

: از مد افتاده , منسوخه , قدیمی.

ei ikin

: هرگز , هیچگاه , هیچ وقت , هیچ , ابدا , حاشا.

ei koskaan

: هرگز , هیچگاه , هیچ وقت , هیچ , ابدا , حاشا.

ei kukaan

: هیچ کس , هیچ فرد , ادم بی اهمیت , ادم گمنام, چیز غیر موجود , جیز وهمی و خیالی , عدم.

ei kykene

: منفی فعل < توانستن.>, .

ei lainkaan

: هیچ , هیچیک , هیچکدام , بهیچوجه , نه , ابدا , اصلا.

ei luottaa

: بی اعتمادی , بدگمانی , سوء ظن , اعتماد نداشتن.

ei mik n

: چیزی , هر چیزی , هیچ , بهیچوجه , ابدا , صفر , هیچ چیز, هیچ , عدم , نیستی , صفر , نابودی , بی ارزش, صفر , هیچ , معدوم, حوری دریایی , هیچ , هیچکس , رای مخالف دادن , وتو کردن , منع کردن , اصلا , بهیچ وجه , نه خیر, هیچ , نیستی , صفر , بی ارزش , ابدا, پوچ , تهی, صفر , هیچ , مبداء , محل شروع , پایین ترین نقطه , نقطه گذاری کردن , روی صفرمیزان کردن, فشار , انرژی , زیپ , زیپ لباس را کشیدن , زیپ دار کردن , با سرعت وانرژی حرکت کردن , زور , نیرو.

ei miss n

: هیچ جا , هیچ کجا , در هیچ مکان.

ei mit n

: هیچ , نیستی , صفر , بی ارزش , ابدا.

ei ole

: ندار , , فقیر.

ei olla huomaavinaan

: پهن وکوتاه , کلفت وکوتاه , سرزنش , منع , جلوگیری , سرزنش کردن , نوک کسی را چیدن(دارای بینی) سربالا , خاموش کردن (سیگار).

ei pysty

: منفی فعل < توانستن.>, .

ei voi

: منفی فعل < توانستن.>, .

ei yht n

: هیچ , هیچیک , هیچکدام , بهیچوجه , نه , ابدا , اصلا.

eik

: نه این و نه ان , هیچیک , هیچیک از این دو.

eilen

: دیروز , روز پیش , زمان گذشته.

eilinen

: دیروز , روز پیش , زمان گذشته.

eittm tn

: غیر قابل بحث , بدون مناقشه , بی چون و چرا , بدون مباحثه , مسلم, بی چون و چرا , مسلما , بی گفتگو , بطور غیر قابل بحث , بطور مسلم, مثبت , یقین, جواب ناپذیر , بیجواب , قاطع , دندان شکن , تکذیب ناپذیر, محقق , غیرقابل منازعه , غیرقابل اعتراض , رد نکردنی.

eka (informal)

: نخست , نخستین , اول , یکم , مقدم , مقدماتی, بهترین , پیش ترین , جلوترین , دردرجه نخست.

eksakti

: دقیق.

eksentrisyys (phys.)

: دوری از مرکز , گریز از مرکز , غرابت , بی قاعدگی.

ekstrapoloida

: برون یابی کردن.

ekvivalenssi (math.)

: تعادل.

ekvivalentti (math.)

: معادل , هم بها , برابر , مشابه , هم قیمت , مترادف , هم معنی , همچند , هم ارز.

el

: زندگی کردن , زیستن , زنده بودن , :زنده , سرزنده , موثر , دایر.

el in

: جانور , حیوان , حیوانی , جانوری , مربوط به روح و جان یا اراده , حس و حرکت, چهارپا , حیوان , جانور.

el inrotu

: پروردن , باراوردن , زاییدن , بدنیااوردن , تولید کردن , تربیت کردن , فرزند , اولا د , اعقاب , جنس , نوع , گونه.

el ke

: حقوق بازشنستگی , مقرری , پانسیون , مزد , حقوق , مستمری گرفتن , پانسیون شدن.

el m

: جان بخشی , انگیزش , تحریک , سرزندگی, جان , زندگی , حیات , عمر , رمق , مدت , دوام , دوران زندگی , موجود , موجودات , حبس ابد, زندگی , معاش , وسیله گذران , معیشت , زنده , حی , درقیدحیات , جاندار , جاودانی, خش , اختلا ل , پارازیت , سروصدا.

el mkerta

: زیستنامه , بیوگرافی , تاریخچه زندگی , تذکره , زندگینامه, جان , زندگی , حیات , عمر , رمق , مدت , دوام , دوران زندگی , موجود , موجودات , حبس ابد.

el mniloinen

: احساساتی , پر هیجان , با حرارت , گرم , جوشان, فراوان , پرپشت , فیض بخش , پربرکت.

el mntarina

: زیستنامه , بیوگرافی , تاریخچه زندگی , تذکره , زندگینامه, جان , زندگی , حیات , عمر , رمق , مدت , دوام , دوران زندگی , موجود , موجودات , حبس ابد.

el mnvaihe

: ملک , املا ک , دارایی , دسته , طبقه , حالت , وضعیت.

el tt

: پرورش دادن , رشد دادن, خورد , خوراندن , تغذیه کردن , جلو بردن, نگاه داشتن , اداره کردن , محافظت کردن , نگهداری کردن ,نگاهداری , حفاظت , امانت داری , توجه , جلوگیری کردن , ادامه دادن , مداومت بامری دادن, نگهداشتن , برقرار داشتن, نگهداشتن , متحمل شدن , تحمل کردن , تقویت کردن , حمایت کردن از.

el ttminen

: وسیله معاش , نان وپنیر, وسیله معاش , معاش , اعاشه , معیشت, نگهداری , تغذیه , معاش , اعانت.

elanto

: وسیله معاش , نان وپنیر, وسیله معاش , معاش , اعاشه , معیشت, زندگی , معاش , وسیله گذران , معیشت , زنده , حی , درقیدحیات , جاندار , جاودانی, نگهداری , تغذیه , معاش , اعانت.

elatus

: وسیله معاش , نان وپنیر, وسیله معاش , معاش , اعاشه , معیشت, زندگی , معاش , وسیله گذران , معیشت , زنده , حی , درقیدحیات , جاندار , جاودانی, نگهداری , تغذیه , معاش , اعانت.

ele

: اشاره , حرکت , اشارات و حرکات در موقع سخن گفتن , وضع , رفتار , ژست , قیافه , ادا.

elefantti

: پیل , فیل.

eleganssi

: براز , ظرافت , لطافت , زیبایی , وقار , ریزه کاری , سلیقه.

elektroni

: الکترون.

eliitti

: سرامدن , برگزیدن , نخبه , زبده , گلچین , ممتاز.

elikko (informal)

: جانور , حیوان , حیوانی , جانوری , مربوط به روح و جان یا اراده , حس و حرکت.

eliminointi

: زدودگی , رفع.

elinik

: جان , زندگی , حیات , عمر , رمق , مدت , دوام , دوران زندگی , موجود , موجودات , حبس ابد, عمر , مدت زندگی , دوره زندگی , مادام العمر , ابد.

elinkunta

: کلیه جانوران یک سرزمین یایک زمان , حیوانات یک اقلیم , جانور نامه , جانداران , زیا.

elintarha

: باغ وحش.پیشوند بمعنی حیوان - جانور و متحرک.

elintrke

: حیاتی , واجب.

elinvoimainen

: حیاتی , واجب.

ellipsi (math.)

: بیضی , شلجمی , تخم مرغی , حذف , ادغام.

ellipsoidi

: بیضی.

elliptinen (math.)

: بیضی , افتاده , محذوف.

elmys

: بستن , محکم زدن , چتری بریدن (گیسو) , صدای بلند یا محکم , چتر زلف, پوتین یاچکمه , اخراج , چاره یافایده , لگدزدن , باسرچکمه وپوتین زدن, اروین , ورزیدگی , کارازمودگی , تجربه , ازمایش , تجربه کردن , کشیدن , تحمل کردن , تمرین دادن, تراز , بطورناگهانی غضبناک شدن , بهیجان امدن , چهره گلگون کردن (در اثر احساسات و غیره) , سرخ شدن , قرمز کردن , اب را با فشار ریختن , سیفون توالت , ابریزمستراح را باز کردن (برای شستشوی ان) , تراز کردن , لگدزدن , باپازدن , لگد , پس زنی , تندی, نی بوریا , بوریا , انواع گیاهان خانواده سمار ,یک پر کاه , جزءی , حمله , یورش , حرکت شدید , ازدحام مردم , جوی , جویبار , هجوم بردن , برسر چیزی پریدن , کاری را با عجله و اشتیاق انجام دادن, هیجان , بهیجان اوردن , بتپش دراوردن , لرز , لرزه.

elo

: روح , جان , روان , رمق , روحیه , جرات , روح دادن , بسرخلق اوردن.

elohopea

: سیماب , جیوه , تیر , پیک , پیغام بر , دزدماهر , عطارد , یکی از خدایان یونان قدیم, جیوه.

eloisa

: سرزنده وبشاش , تند , چابک , باروح , رایج , چست , تیز , اراسته , پاکیزه, باروح , زنده , جالب توجه , سرزنده , از روی نشاط , با سرور وشعف, روشن , واضح , زنده.

elokuu

: همایون , بزرگ جاه , عظیم , عالی نسب , ماه هشتم سال مسیحی که 13 روزاست , اوت.

elokuva

: پرده نازک , فیلم عکاسی , فیلم سینما , سینما , غبار , تاری چشم , فیلم برداشتن از, ضربت اهسته و سبک با شلا ق , تکان ناگهانی , تلنگر , تکان دادن , بریدن , قطع کردن ,(معمولا بصورت جمع) سینما, سینما, فیلم سینما , سینما.

elokuvateatteri

: سینما.

eloperinen

: عضوی , ساختمانی , موثر درساختمان اندام , اندام دار , اساسی , اصلی , ذاتی , بنیانی , حیوانی , الی , وابسته به شیمی الی , وابسته به موجود الی.

elossa

: زنده , در قید حیات , روشن , سرزنده , سرشار , حساس.

elosteleva

: پراکندگی کردن , ازهم پاشیدن , اسراف کردن, هرزه , فاجر , بداخلا ق , ازروی هرزگی , فاسد.

eltaantunut

: ترشیده , بو گرفته , باد خورده , فاسد , نامطبوع , متعفن.

eltys

: وسیله معاش , نان وپنیر, نگاه داشتن , اداره کردن , محافظت کردن , نگهداری کردن ,نگاهداری , حفاظت , امانت داری , توجه , جلوگیری کردن , ادامه دادن , مداومت بامری دادن, وسیله معاش , معاش , اعاشه , معیشت, نگهداری , تغذیه , معاش , اعانت.

elukka

: جانور , حیوان , حیوانی , جانوری , مربوط به روح و جان یا اراده , حس و حرکت, چهارپا , حیوان , جانور.

elv

: زنده , در قید حیات , روشن , سرزنده , سرشار , حساس.

elv n

: زنده , در قید حیات , روشن , سرزنده , سرشار , حساس, زندگی کردن , زیستن , زنده بودن , :زنده , سرزنده , موثر , دایر.

elvytys

: بهبودی , بازیافت , حصول , تحصیل چیزی , استرداد , وصول , جبران , بخودایی , بهوش امدن, اعاده , ترمیم, احیا , بهوش اوری, احیا , تجدید , تمدید , استقرارمجدد , تقویت.

emissio (phys.)

: انتشار سهام دولتی و اوراق قرضه و اسکناس , نشر , بیرون دادن , صدور , خروج(طب)دفع مایعات.

emnt

: زن میزبان , زن مهماندار , بانوی صاحبخانه.

empi

: تامل کردن , مردد بودن , بی میل بودن.

empiirinen

: تجربی.

emsuora

: مولد , زاینده.

enemmist

: اکثریت.

enemmn

: بیشتر , زیادتر , بیش.

energia

: انرژی.

englanti

: بریتانیا , انگلیس, انگلستان.

englantilainen

: انگلیسی , مربوط به مردم و زبان انگلیسی , بانگلیسی دراوردن, انگلیسی.

enin

: بیشترین , زیادترین , بیش از همه.

eniten

: بیشترین , زیادترین , بیش از همه.

enkeli

: فرشته , مالک.

enkelim inen

: فرشته ای , وابسته به فرشته.

ennakko-

: پیشاپیش , پیش , جلو , قبلا , اماده , راحت , مقدم بر.

ennakkokatsaus

: بازدید , تجدید نظر , رژه , نشریه , مجله , سان دیدن , بازدید کردن , انتقاد کردن , مقالا ت انتقادی نوشتن , بازبین , دوره کردن.

ennakkoluulo

: تبعیض , تعصب , غرض , غرض ورزی , قضاوت تبعیض امیز , خسارت وضرر , تبعیض کردن , پیش داوری.

ennakoida

: پیش بینی کردن , انتظار داشتن , پیشدستی کردن , جلوانداختن , پیش گرفتن بر , سبقت جستن بر, پیشخوان , بساط , شمارنده , ضربت متقابل , درجهت مخالف , در روبرو , معکوس , بالعکس , مقابله کردن , تلا فی کردن , جواب دادن , معامله بمثل کردن با, از پیش دانستن , از غیب اگاهی داشتن, قبلا تهیه دیدن , پیش بینی کردن , از پیش دانستن, پیش دستی کردن بر , پیش جستن بر , پیش افتادن , ممانعت کردن , کمین , کمینگاه, پیش بینی کردن , اخطار کردن.

ennalta

: پیشاپیش , پیش , جلو , قبلا , اماده , راحت , مقدم بر.

enne

: فال , نشانه , پیشگویی , بفال نیک گرفتن, نشانه , فال بد , خبر بد , شگفتی , بد یمن بودن, نشانه , نشان , علا مت , فال نما , شگون , گواهی دادن بر , خبردادن از , پیشگویی کردن, وابسته به اثار اتی وپیش بینی مرض.

ennen

: پیش از , قبل از , پیش , جلو , پیش روی , درحضور , قبل , پیش از , پیشتر , پیش انکه.

ennen kuin

: تا , تااینکه , وقتی که , تا وقتی که.

ennenaikainen

: پیش رس , قبل از موقع , نابهنگام , نارس, قبلی.

ennennkem tn

: نادیده , مشاهده نشده , مکشوف نشده.

ennusmerkki

: فال , نشانه , پیشگویی , بفال نیک گرفتن, نشانه , فال بد , خبر بد , شگفتی , بد یمن بودن, نشانه , نشان , علا مت , فال نما , شگون , گواهی دادن بر , خبردادن از , پیشگویی کردن, وابسته به اثار اتی وپیش بینی مرض.

ennustaa

: پیش بینی کردن , انتظار داشتن , پیشدستی کردن , جلوانداختن , پیش گرفتن بر , سبقت جستن بر, فرا خواندن , فرا خوان, پیش گویی کردن , تفال بد زدن , قبلا بدل کسی اثر کردن, از پیش نشان دادن , تخمین زدن , پیش بینی کردن, پیشگویی کردن , ازپیش اگاهی دادن , از پیش خبر دادن , نبوت کردن, پیشگویی کردن , قبلا پیش بینی کردن, پیش بینی کردن , تشخیص دادن قبلی مرض, وعده , قول , عهد , پیمان , نوید , انتظار وعده دادن , قول دادن , پیمان بستن, غیبگویی یا پیشگویی کردن.

eno (mother's side)

: عمو , دایی , عم.

eno

: عمو , دایی , عم.

ensimm inen

: نخست , نخستین , اول , یکم , مقدم , مقدماتی, بهترین , پیش ترین , جلوترین , دردرجه نخست.

enteill

: غیب گو , فال بین , فالگیر , شگون , پیش بینی کردن (باتفال), بمبارکی افتتاح کردن , گشودن , پیشگویی کردن, حاکی بودن از , دلا لت کردن بر , دال بر امری, پیشگویی کردن , نشانه بودن (از) , حاکی بودن از , دلا لت داشتن (بر) , شگون داشتن, پیش بینی , پیش بینی کردن, از پیش خبر دادن , از پیش حاکی بودن از, پیشگویی کردن , ازپیش اگاهی دادن , از پیش خبر دادن , نبوت کردن, فال , نشانه , پیشگویی , بفال نیک گرفتن, از پیش خبر دادن , پیشگویی کردن , حاکی بودن, پیشگویی کردن , قبلا پیش بینی کردن, از پیش نشان دادن , از پیش تصور کردن , قبلا اعلا م کردن , قبلا نشان دادن, نشانه , نشان , علا مت , فال نما , شگون , گواهی دادن بر , خبردادن از , پیشگویی کردن, پیش بینی کردن , تشخیص دادن قبلی مرض.

entinen

: تشکیل دهنده , قالب گیر , پیشین , سابق , جلوی , قبل , در جلو, دیر , دیراینده , اخیر , تازه , گذشته , کند , تا دیر وقت , اخیرا , تادیرگاه , زیاد , مرحوم, قبلی.

entsyymi

: مواد الی پیچیده ای که درموجود زنده باعث تبدیل مواد الی مرکب به مواد ساده تر وقابل جذب می گردد , انزیم , دیاستاز.

ep aito

: جعلی , قلب , بدلی , جعل کردن, تقلیدی , بدلی.

ep inhimillinen julmuus

: سبعیت , بیرحمی , قساوت, وحشیگری , بی رحمی , قساوت قلب.

ep jatkuvuus (math.)

: ناپیوستگی , عدم پیوستگی , انفصال , عدم اتصال , انقطاع.

ep kelpo

: ناشایسته , نامناسب , بیجا , خارج از نزاکت, بی اعتبار , باطل , پوچ , نامعتبر , علیل , ناتوان , :(ءنوالءداتع) ناتوان کردن , علیل کردن , باطل کردن, نامناسب , ناباب.

ep lineaarinen

: غیرخطی.

ep luotettavuus

: سفسطه , دلیل سفسطه امیز , استدلا ل غلط.

ep miellyttv

: نامطبوع , ناگوار , ناخوش ایند.

ep onni

: بدبختی , بیچارگی , بدشانسی.

ep onnistuminen

: خرابی , قصور , عدم موفقیت.

ep ptev

: نا مناسب , غیر کافی , ناشایسته , بی کفایت , نالا یق.

ep pyh

: بی دین , خدانشناس , سنگدل , لا مذهب, عمل کفر امیزکردن , کفرامیز , نامقدس کردن, نامقدس , کفر امیز , سنگدل.

ep rid

: مرز , زمین شخم نشده , مانع , مایه ء لغزش , طفره رفتن از , امتناع ورزیدن , رد کردن , زیرش زدن, طفره رفتن , ردکردن , طفره , امتناع , روگردانی, گیرکردن , لکنت زبان پیدا کردن , با شبهه وتردید سخن گفتن , تزلزل یا لغزش پیداکردن, تامل کردن , مردد بودن , بی میل بودن, دودل بودن , دل دل کردن , تردید داشتن , مردد بودن , نوسان کردن , جنبیدن , تلوتلو خوردن, متزلزل شدن , فتور پیدا کردن , دو دل بودن , تردید پیدا کردن , تبصره قانون , نوسان کردن, لنگ بودن , جنبیدن , تلوتلو خوردن , وول خوردن , مرددبودن , مثل لرزانک تکان خوردن , لنگی چرخ , لق بودن.

ep symmetrisyys

: عدم تقارن.

ep todennk inen

: غیر محتمل, غیر محتمل , غیر جذاب , قابل اعتراض , بعید.

ep vakaa

: نااستوار , بی ثبات , بی پایه , لرزان , متزلزل, متغیر , بی ثبات کردن , متزلزل کردن , لرزان , لق.

ep virallinen

: غیر رسمی , دارای عدم رسمیت , غیر مستند.

ep ystv llinen

: تند , پرتگاه دار , سراشیبی , ناگهان , ناگهانی , بیخبر , درشت , جداکردن.

ephuomaavainen

: بی ملا حظه , بی فکر , سهل انگار , بی پروا, نامهربان , بی مهر , بی محبت , بی عاطفه.

epill

: شک , تردید , شبهه , گمان , دودلی , نامعلومی , شک داشتن , تردید کردن, بدگمان شدن از , ظنین بودن از , گمان کردن , شک داشتن , مظنون بودن , مظنون , موردشک.

epily

: بی اعتمادی , بدگمانی , سوء ظن , اعتماد نداشتن, بیم , شبهه , عدم اطمینان , ترس , بدگمانی, بدگمانی , اطمینان نکردن به , ظن داشتن, حالت تهوع , عدم اطمینان , بیم , تردید , ناخوشی همه جاگیر, اندک , ذره , واحد سنجش چیز جزءی , تردید , بیم , محظور اخلا قی , نهی اخلا قی , وسواس باک , تردید داشتن , دو دل بودن , وسواس داشتن, بدگمانی , سوء ظن , تردید , مظنون بودن.

epjatkuva (math.)

: منقطع , غیر مداوم , منفصل.

epjatkuvuuspiste (math.)

: ناپیوستگی , عدم پیوستگی , انفصال , عدم اتصال , انقطاع.

epkohtelias

: بی تربیت , خشن , زمخت , خام , بی ادب , غیر متمدن, بی تربیت , بی تمدن , وحشی , بی ادب.

epluotettava

: نامطملن , غیر قابل اطمینان , نامعتبر.

epluottamus

: بدگمانی , اطمینان نکردن به , ظن داشتن.

epm r inen

: مبهم, دارای دومعنی , دارای ابهام , دو پهلو , نامعلوم, نا محدود , بیکران , بی حد , بی اندازه , غیرقابل اندازه گیری , نامعین , غیر قطعی , غیر صریح , نکره.

epoikeus

: بی عدالتی , بی انصافی , ستم , بیداد , ظلم , خطا.

eponnistua

: بچه انداختن , سقط کردن , نارس ماندن , ریشه نکردن , عقیم ماندن , بی نتیجه ماندن, خراب شدن , تصورکردن , موفق نشدن.

eppuhtaus

: ناپاکی , الودگی , کثافت.

eprehellinen

: نادرست , متقلب , تقلب امیز , دغل , فاقد امانت.

epselv

: مبهم, دارای دومعنی , دارای ابهام , دو پهلو , نامعلوم, ضعیف , کم نور , غش , ضعف کردن , غش کردن, نا معلوم , تیره , غیر روشن , درهم , اهسته , ناشنوا.

epsuora

: غیر مستقیم , پیچیده , غیر سر راست , کج, نیابتی , به نیابت قبول کردن , جانشین.

eptasa-arvo

: نا برابری , عدم تساوی , اختلا ف , فرق , ناهمواری.

eptosi

: دروغ , کذب , کاذبانه , مصنوعی , دروغگو , ساختگی , نادرست , غلط , قلا بی , بدل.

epvarmuus

: بیم , شبهه , عدم اطمینان , ترس , بدگمانی, حالت تهوع , عدم اطمینان , بیم , تردید , ناخوشی همه جاگیر, اندک , ذره , واحد سنجش چیز جزءی , تردید , بیم , محظور اخلا قی , نهی اخلا قی , وسواس باک , تردید داشتن , دو دل بودن , وسواس داشتن.

epyht l

: نا برابری , عدم تساوی , اختلا ف , فرق , ناهمواری.

epyhten inen

: بی ربط , گسیخته , متلا شی , در رفته , نامربوط, متناقض , بی ربط.

epyhtenev isyys

: عدم تجانس , ناسازگاری.

er

: سرزدن , بالغ شدن , رسیدن , :مبلغ , مقدار میزان, دسته, حمل , ارسال , محموله , مرسوله, بازی , مسابقه , سرگرمی , شکار , جانور شکاری , یک دور بازی , مسابقه های ورزشی , شوخی , دست انداختن , تفریح کردن , اهل حال , سرحال, گرما , گرمی , حرارت , تندی , خشم , عصبان

er maa

: بیابان , دشت , صحرا , شایستگی , استحقاق , سزاواری , :ول کردن , ترک کردن , گریختن, زمین بایر , لم یزرع, بیابان , صحرا , سرزمین نامسکون و رام نشده.

er nty

: سپری شدن , بپایان رسیدن , سرامدن , دم براوردن , مردن, بالغ , رشد کردن , کامل , سررسیده شده.

er ntymisp iv

: سر رسید , موعد مقرر.

er piv

: تاریخ انقضا.

erehdys

: لغزش , اشتباه , غلط , سهو , خطا , عقیده نادرست , تقصیر, عیب , نقص , تقصیر, اشتباه.

erehty

: خطاکردن , دراشتباه بودن , غلط بودن , گمراه شدن , بغلط قضاوت کردن, اشتباه.

erehtymt n

: لغزش ناپذیر , مصون از خطا , منزه از گناه.

erehtyvinen

: جایز الخطا , اشتباه کننده.

erektio

: نصب , ساختمان , نعوظ , شق شدگی.

erheellinen

: نادرست , پراز غلط , غلط , اشتباه , مغلوظ.

eri

: جدا , کنار , سوا , مجزا , غیرهمفکر, گوناگون , مختلف , متغیر , متمایز, مخصوص , ویژه , خاص , بخصوص , مخمص , دقیق , نکته بین , خصوصیات , تک , منحصر بفرد, جدا , جداگانه , جدا کردن , تفکیک کردن, چند , چندین , برخی از , جدا , مختلف , متعدد, ویژه , خاص , استثنایی.

eri v

: مخالف , معاند, متباعد , انشعاب پذیر , منشعب , مختلف.

erikoinen

: ویژه , خاص , استثنایی.

erikois-

: ویژه , خاص , استثنایی.

erikoisesti

: ویژه , مخصوص , خاص , استثنایی , مخصوصا.

erikoispiste (math.)

: غرابت , شگفتی , یکتایی , منحصر بفردی.

erilainen

: متمایز , متفاوت, ناهمسان , ناهمانند, گوناگون , مختلف , متغیر , متمایز, دارای رنگهای گوناگون , رنگارنگ , گوناگون , متنوع, گوناگون , مختلف , چندتا , چندین , جورواجو.

erill nolo

: غربت , بیگانه کردن , بیگانگی, جدایی , تفکیک.

erillinen

: جدا , مجزا , مجرد , مجزاکردن, مجزا کردن , سوا کردن , در قرنطینه نگاهداشتن , تنها گذاردن , منفرد کردن , عایق دار کردن.

erinomainen

: پسندیده , قابل پسند , قابل تحسین , ستودنی, تابان , مشعشع , زیرک , بااستعداد , برلیان , الماس درخشان, عالی , ممتاز , بسیارخوب , شگرف, نفیس , بدیع , عالی , دلپسند , مطبوع , حساس , دقیق , شدید , سخت, باشکوه , مجلل , عالی, باشکوه , باجلا ل , عالی , براق , پرزرق وبرق

erioikeus

: امتیاز , رجحان , مزیت , حق ویژه , امتیاز مخصوصی اعطا کردن , بخشیدن.

eripuraisuus

: مخالفت , عدم موافقت , اختلا ف , ناسازگاری, ناسازگاری , اختلا ف , دعوا , نزاع , نفاق , ناجور بودن , ناسازگار بودن, اختلا ف عقیده , نفاق , اختلا ف , شقاق.

erist

: جدا کردن , مجزا کردن , روپوش دار کردن , با عایق مجزا کردن , بصورت جزیره دراوردن, مجزا کردن , سوا کردن , در قرنطینه نگاهداشتن , تنها گذاردن , منفرد کردن , عایق دار کردن, جدا , جداگانه , جدا کردن , تفکیک کردن.

eriste

: مقره , بنداور , عایق , جدا کننده , عایق کننده.

eritt

: دفع کردن , بیرون انداختن , پس دادن, ترشح کردن , تراوش کردن , پنهان کردن.

erittin

: بشدت , بافراط, بیشترین , زیادترین , بیش از همه, بسیار , خیلی , بسی , چندان , فراوان , زیاد , حتمی , واقعی , فعلی , خودان , همان , عینا.

erityinen

: ویژه , خاص , استثنایی.

erityisen

: ویژه , مخصوص , خاص , استثنایی , مخصوصا.

erkkeri

: پنجره جلو امده شاه نشین ساختمان.

ero

: حرکت , عزیمت , کوچ , مرگ , انحراف, فرق , تفاوت , اختلا ف , تفاوت , تفاضل, اختلا ف, ناجوری , بی شباهتی , عدم توافق , اختلا ف, طلا ق , جدایی , فسخ, غربت , بیگانه کردن , بیگانگی, رخنه , درز , دهنه , جای باز , وقفه , اختلا ف زیاد , شکافدار کردن, استعفا , واگذاری , کناره گیری , تفویض , تسلیم, بازنشستگی, جدایی , تفکیک, ترک , انشعاب , دوبخشی , شکافتن.

eronteko

: تمیز , فرق گذاری , تبعیض, تمیز , فرق , امتیاز , برتری , ترجیح , رجحان , تشخیص.

eroosio

: فرسایش , سایش , فساد تدریجی , تحلیل , ساییدگی.

eroottinen

: وابسته به عشق شهوانی

erota

: تفکیک کردن , تجزیه , انحلا ل, فرق داشتن , اختلا ف داشتن , تفاوت داشتن, تقسیم کردن , پخش کردن , جداکردن , اب پخشان, طلا ق , جدایی , فسخ, جزء , قطعه , پاره , جدا کردن , جداشدن, ول کردن , ترک کردن , چشم پوشیدن, مستعفی شدن , کناره گرفتن , تفویض کردن , استعفا دادن از , دست کشیدن, جدا , جداگانه , جدا کردن , تفکیک کردن.

erotiikka

: تحریک احساسات شهوانی بوسیله تخیل ویابوسایل هنری , تحریکات جنسی , تمایلا ت جنسی.

erotin

: الت خامه گیری , دستگاه تجزیه , فارق , جدا ساز.

erottaa

: روانه کردن , مرخص کردن , معاف کردن, تمیزدادن , تشخیص دادن , دیفرانسیل گرفتن , دیدن , مشهورکردن , وجه تمایزقاءل شدن, جداکردن , باهم بیگانه کردن , نفاق انداختن, جزء , قطعه , پاره , جدا کردن , جداشدن, کیسه , گونی , جوال , پیراهن گشاد و کوتاه , شراب سفید پر الکل وتلخ , یغما , غارتگری , بیغما بردن , اخراج کردن یا شدن , درکیسه ریختن, جدا , جداگانه , جدا کردن , تفکیک کردن.

erottaja

: الت خامه گیری , دستگاه تجزیه , فارق , جدا ساز.

erottaminen

: اخراج , مرخصی , برکناری, اخراج , دفع , راندگی , بیرون شدگی , تبعید, ازاد کردن , نجات, رها کردن , ازاد کردن , مرخص کردن , منتشر ساختن , رهایی , ازادی , استخلا ص , ترخیص , بخشش, کیسه , گونی , جوال , پیراهن گشاد و کوتاه , شراب سفید پر الکل وتلخ , یغما , غارتگری , بیغما بردن , اخراج کردن یا شدن , درکیسه ریختن, گونی , چتایی , درحال یورش وچپاول.

erottelu

: تمیز , فرق گذاری , تبعیض, جدایی , افتراق , تفکیک , تبعیض نژادی.

erottua

: فرق داشتن , اختلا ف داشتن , تفاوت داشتن, برجسته بودن , دوام اوردن , ایستادگی کردن , برجسته , عالی.

erotuomari

: داور مسابقات , داور , داوری کردن , داور مسابقات شدن, سرحکم (هاکام) , سرداور , داور مسابقات , حکمیت , داوری , داوری کردن.

erotus

: فرق , تفاوت , اختلا ف , تفاوت , تفاضل, اختلا ف, ناجوری , بی شباهتی , عدم توافق , اختلا ف, رخنه , درز , دهنه , جای باز , وقفه , اختلا ف زیاد , شکافدار کردن.

erotuskyky

: تحلیل , تجزیه , حل , نتیجه , ثبات قدم , عزم , قصد , نیت , تصمیم , تصویب.

erpallo

: اخرین امتیاز برای بردن مسابقه.

ers

: یک , تک , واحد , شخص , ادم , کسی , شخصی , یک واحد , یگانه ,منحصر , عین همان , یکی , یکی از همان , متحد , عدد یک , یک عدد , شماره یک, یک کسی , کسی , یک شخص , شخصی.

es

: کشاندن , چیز سنگینی که روی زمین کشیده میشود , کشیدن , بزور کشیدن , سخت کشیدن , لا روبی کردن , کاویدن , باتورگرفتن , سنگین وبی روح.

esanssi

: فروهر , هستی , وجود , ماهیت , گوهر , ذات , اسانس.

esiin

: از حالا , دور از مکان اصلی , جلو , پیش , پس , این کلمه بصورت پیشوند نیز بامعانی فوق بکارمیرود , تمام کردن , بیرون از , مسیر ازاد, جلو , پیش , ببعد , جلوی , گستاخ , جسور , فرستادن , رساندن , جلوانداختن , بازی کن ردیف جلو, خارج , بیرون از , خارج از , افشا شده , اشکار , خارج , بیرون , خارج از حدود , حذف شده , راه حل , اخراج کردن , اخراج شدن , قطع کردن , کشتن , خاموش کردن , رفتن , ظاهر شدن , فاش شدن , بیرونی.

esiinty

: کنش ,فعل ,کردار ,حقیقت ,فرمان قانون ,اعلامیه , پیمان , سرگذشت , پرده نمابش(مثل پرده اول) , کنش کردن , کار کردن , رفتار کردن , اثر کردن , بازی کردن , نمایش دادن , تقلید کردن , مرتکب شدن , به کار انداختن, رفتارکردن , سلوک کردن , حرکت کردن , درست رفتار کردن , ادب نگاهداشتن, رخ دادن , واقع شدن , اتفاق افتادن, انجام دادن , کردن , بجا اوردن , اجرا کردن , بازی کردن , نمایش دادن , ایفاکردن, بازی , نواختن ساز و غیره , سرگرمی مخصوص , تفریح , بازی کردن , تفریح کردن , ساز زدن , الت موسیقی نواختن , زدن , رل بازی کردن , روی صحنه ء نمایش ظاهرشدن , نمایش , نمایشنامه, خدمت کردن , خدمت انجام دادن , بکار رفتن , بدرد خوردن , توپ رازدن, کسی را لو دادن , حاضر شدن , حضور یافتن , سر موقع حاضر شدن, رخ دادن , ظهور , ظاهر شدن.

esiintyj

: ایفا کننده.

esiintym

: جمع اوری , توده , ذخیره , انباشتگی, سپرده , ته نشست , سپردن, رویداد , خطور.

esiintyminen

: ظهور , پیدایش , ظاهر , نمایش , نمود , سیما , منظر.

esiintymispelko

: وحشت حاصله در اثر ظهور در صحنه نمایش.

esi-is

: نیا(جمع نیاکان) , جد , اجداد, نیا(نیاکان) , جد (اجداد) , سلف , .

esikartano

: بارگاه , حیاط , دربار , دادگاه , اظهار عشق , خواستگاری.

esikatselu

: بازدید , تجدید نظر , رژه , نشریه , مجله , سان دیدن , بازدید کردن , انتقاد کردن , مقالا ت انتقادی نوشتن , بازبین , دوره کردن.

esikaupunki

: حومه شهر , برون شهر.

esikaupunkilainen

: ساکن حومه.

esikoulu

: کودکستان , باغ کودک, کودکستان , مدرسه بچه های کمتر از پنج سال, وابسته بدوره پیش کودکستان , کودکستان , کودکستانی.

esikunta

: چوب بلند , تیر , چوب پرچم , ستاد ارتش , کارمندان , پرسنل , افسران وصاحبمنصبان , اعضاء , هیلت , با کارمند مجهز کردن وشدن.

esikuntap llikk

: رءیس ستاد.

esikuva

: نمونه , مثال , مثل , سرمشق , عبرت , مسلله , بامثال و نمونه نشان دادن, نمونه , سرمشق , نظیر , مانند , مثال , مثل , نسخه.

esikuvallinen

: رده ای , کلا سیک, شایان تقلید , ستوده , نمونه وسرمشق, کامل , مام , درست , بی عیب , تمام عیار , کاملا رسیده , تکمیل کردن , عالی ساختن.

esilehti

: صفحه سفید اول واخر کتاب.

esileikki

: تحریک , برانگیختن , انگیزش.

esiliina

: پیش دامن , پیش بند , کف , صحن, شخصی که همراه خانم های جوان میرود , نگهبان یاملا زم خانم های جوان , نگهبانی کردن , همراه دختران جوان رفتن (برای حفاظت انها) , اسکورت.

esill

: خارج , بیرون از , خارج از , افشا شده , اشکار , خارج , بیرون , خارج از حدود , حذف شده , راه حل , اخراج کردن , اخراج شدن , قطع کردن , کشتن , خاموش کردن , رفتن , ظاهر شدن , فاش شدن , بیرونی, نمایش , جلوه , اراءه , اشکارسازی , اظهار , علا مت , مظهر, پیدا , پدیدار , مریی , نمایان , قابل رویت , دیده شدنی.

esillepano

: نمایش , نمایش دادن , نمایاندن, نمایش دادن , درمعرض نمایش قراردادن , اراءه دادن , ابراز کردن, نمایش , اراءه , نمایشگاه , حقوق تقاعد.

esilukija

: خواننده.

esimaku

: پیش چشی , ازمایش قبلی , پیش بینی کردن.

esimerkki

: نمونه , مثال , مثل , سرمشق , عبرت , مسلله , بامثال و نمونه نشان دادن, نمونه , سرمشق , نظیر , مانند , مثال , مثل , نسخه, مثال , تصویر, مدل , نمونه , سرمشق , قالب , طرح , نقشه , طرح ریختن , ساختن , شکل دادن , مطابق مدل معینی در اوردن , نمونه قرار دادن, نمونه , مسطوره , الگو , ازمون , واحد نمونه , نمونه گرفتن , نمونه نشان دادن , خوردن.

esimies

: رءیس کارفرما , ارباب , برجسته , برجسته کاری , ریاست کردن بر , اربابی کردن (بر) , نقش برجسته تهیه کردن , برجستگی, صندلی , مقر , کرسی استادی در دانشگاه , برکرسی یاصندلی نشاندن, رءیس , سر , پیشرو , قاءد , سالا ر , فرمانده , عمده , مهم, کتابدار , موزه دار , نگهبان , متصدی, سرکارگر , سرعمله , مباشرت کردن, سر , کله , راس , عدد , نوک , ابتداء , انتها , دماغه , دهانه , رءیس , سالا ر , عنوان , موضوع , منتها درجه , موی سر , فهم , خط سر , فرق , سرصفحه , سرستون , سر درخت , اصلی , عمده , مهم , : سرگذاشتن به , دارای سرکردن , ریاست داشتن بر , رهبری کردن , دربالا واقع شدن, اصلی , عمده , مایه , مدیر, بالا یی , بالا تر , مافوق , ارشد , برتر , ممتاز, ناظر , سرپرست.

esinahka

: پوست ختنه گاه.

esine

: کالا , متاع , چیز , اسباب , ماده , بند , فصل , شرط , مقاله , گفتار , حرف تعریف(مثل تهع), محصول مصنوعی , مصنوع, فقره , اقلا م , رقم , تکه , قطعه خبری , بخش, مقصود , شی ء, چیز , شی ء , کار , اسباب , دارایی , اشیاء , جامه , لباس , موجود.

esineellinen

: سفت کردن , باشفته اندودن یا ساختن , بهم پیوستن , ساروج کردن , :واقعی , بهم چسبیده , سفت , بتون , ساروج شنی , اسم ذات, وابسته بواقع امر , حقیقت امری , واقعی, مادی , جسمانی , مهم , عمده , کلی , جسمی , اساسی , اصولی , مناسب , مقتضی , مربوط , جسم , ماده.

esineellist

: خاصیت و ماهیت چیزی رامعین کردن , بنظر اوردن , بصورت مادی و خارجی مجسم کردن, تبدیل بماده کردن , بصورت شیی یا ماده دراوردن , جسمیت دادن به.

esipuhe

: دیباچه , سراغاز , پیش گفتار, مقدمه , دیباچه , معارفه , معرفی , معرفی رسمی , اشناسازی , معمول سازی , ابداع , احداث, دیباچه , مقدمه , سراغاز , اغاز , پیش گفتار , دیباچه نوشتن.

esirippu

: پرده , جدار , دیوار , حجاجب , غشاء , مانع.

esite

: کتاب کوچک , کتابچه , دفترچه , رساله , جزوه, جزوه , رساله , کتاب کوچک صحافی نشده که گاهی جلد کاغذی دارد, پوشه , لفاف (در کاغذ) , تاه کن, بروشور , برگچه , ورقه, جزوه , رساله چاپی, گزارش هیلت دولت , نامه سفید , کتاب سفید.

esitell

: اشنا کردن , اگاه کردن , مسبوق کردن , مطلع کردن, اثبات کردن(با دلیل) , نشان دادن , شرح دادن , تظاهرات کردن, تفسیرکردن , به تفصیل شرح دادن , واضح کردن, نو اوری کردن , ایین تازه ای ابتکار کردن , تغییرات و اصلا حاتی دادن در , چیزتازه اوردن , بدعت گذاردن, معرفی کردن , نشان دادن , باب کردن , مرسوم کردن , اشنا کردن , مطرح کردن, پیشکش , هدیه , ره اورد , اهداء , پیشکشی , زمان حاضر , زمان حال , اکنون , موجود , اماده , مهیا , حاضر , معرفی کردن , اهداء کردن , اراءه دادن.

esitelm

: سخنرانی , خطابه , کنفرانس , درس , سخنرانی کردن , خطابه گفتن , نطق کردن, معرفی , نمایش , اراءه , عرضه , تقدیم, گفتگو , صحبت , حرف , مذاکره , حرف زدن.

esitelmij

: مدرس , تدریس کننده , سخنران, اراءه کننده , معرفی کننده, گوینده , حرف زن , متکلم , سخن ران , سخنگو , ناطق , رءیس مجلس شورا.

esitt kysymys

: جستار , سوال, سوال , پرسش , استفهام , مسلله , موضوع , پرسیدن , تحقیق کردن , تردید کردن در.

esitt

: کنش ,فعل ,کردار ,حقیقت ,فرمان قانون ,اعلامیه , پیمان , سرگذشت , پرده نمابش(مثل پرده اول) , کنش کردن , کار کردن , رفتار کردن , اثر کردن , بازی کردن , نمایش دادن , تقلید کردن , مرتکب شدن , به کار انداختن, جلو رفتن , جلو بردن , پیشرفت , مساعده, معرفی کردن ,

esittelij

: اراءه کننده , معرفی کننده.

esittely

: نمایش , اثبات, نمایش , نمایش دادن , نمایاندن, نمایش , اراءه , نمایشگاه , حقوق تقاعد, مقدمه , دیباچه , معارفه , معرفی , معرفی رسمی , اشناسازی , معمول سازی , ابداع , احداث, معرفی , نمایش , اراءه , عرضه , تقدیم, نشان دادن , نمودن , ابراز کردن , فهماندن , نشان , اراءه , نمایش , جلوه , اثبات.

esitys

: نمایش , اراءه , نمایشگاه , حقوق تقاعد, اجرا , نمایش , ایفا , کاربرجسته , شاهکار, معرفی , نمایش , اراءه , عرضه , تقدیم, پیشنهاد , طرح , طرح پیشنهادی , اظهار , ابراز.

espanja (language)

: اسپانیولی , اسپانیایی.

espanja

: کشور اسپانیا.

espanjalainen

: اسپانیولی, اسپانیولی , اسپانیایی.

essee

: مقاله , انشاء , ازمایش کردن , ازمودن , سنجیدن , عیارگیری کردن(فلزات) , تالیف , مقاله نویسی.

est

: بنداوردن , انسداد , جعبه قرقره , اتحاد دو یاچند دسته بمنظور خاصی , بلوک , کنده , مانع ورادع , قطعه , بستن , مسدود کردن , مانع شدن از , بازداشتن , قالب کردن , توده , قلنبه, پسین , عقبی , مانع , واقع در عقب , پشتی , عقب انداختن , پاگیرشدن , بازمانده کردن , مانع شدن , بتاخیر انداختن, بازداشتن , مانع شدن , ممانعت کردن, جلوگیری کردن , پیش گیری کردن , بازداشتن , مانع شدن , ممانعت کردن.

est

: کشاندن , چیز سنگینی که روی زمین کشیده میشود , کشیدن , بزور کشیدن , سخت کشیدن , لا روبی کردن , کاویدن , باتورگرفتن , سنگین وبی روح.

est minen

: بنداوردن , انسداد , جعبه قرقره , اتحاد دو یاچند دسته بمنظور خاصی , بلوک , کنده , مانع ورادع , قطعه , بستن , مسدود کردن , مانع شدن از , بازداشتن , قالب کردن , توده , قلنبه, کنده ای کردن , انسداد, دخالت , فضولی.

este

: مانع, پاگیری , بازماندگی , اذیت , ازار , مانع , سبب تاخیر, مانع , سبدترکه ای , چهار چوب جگنی , مسابقه پرش از روی مانع , از روی پرچین یاچارچوب پریدن , از روی مانع پریدن , فاءق امدن بر, مانع , عایق , رادع , محظور , اشکال , گیر, گیر , مانع , رداع , سد جلو راه , محظور , پاگیر, انسداد , منع , جلو گیری , گرفتگی, مانع , گره , گیر , بمانعی برخورد کردن.

esteetn

: روا , مجاز , قابل قبول, لا یق , ذی صلا حیت , شایسته , دارای سر رشته, شایسته , قابل , دارای شرایط لا زم , مشروط.

esteratsastus

: اسب دوانی باپرش از مانع , اسبدوانی صحرایی.

estetiikka

: زیبایی شناسی , زیبایی گرایی , مبحث (هنرهای زیبا).

estetty

: عاجز , ناتوان.

estimaatio

: تخمین , براورد.

estimaatti

: براورد , دیدزنی , تخمین , تقویم , ارزیابی , قیمت , شهرت , اعتبار , براوردکردن , تخمین زدن.

estimoida

: براورد , دیدزنی , تخمین , تقویم , ارزیابی , قیمت , شهرت , اعتبار , براوردکردن , تخمین زدن.

estimointi

: تخمین , براورد.

esto

: بازداری , جلوگیری از بروز احساسات.

estoton

: خود بخود , خود انگیز , بی اختیار , فوری, بی لجام , مطلق , ازاد , نامحدود , بی بند و بار , ازاد.

estynyt

: عاجز , ناتوان.

et isin

: نهایی , اجل , اخر , غایی , بازپسین , دورترین.

et ll

: دوراز, بسیار , بمراتب , زیاد , خیلی , دور دست , بعید , بعلا وه, پرت , خیلی دور , دوردست , دور افتاده.

et nty

: جلوتر از دیگران حرکت کردن (در مسابقه وغیره) , دیگران را پست سرگذاشتن, پس گرفتن , باز گرفتن , صرفنظر کردن , بازگیری.

etana

: گلوله بی شکل , چارپاره , جانور کندرو , جانور تنبل , گردونه کندرو , اسب کندرو , یک جرعه مشروب , تکه فلز خام , مثل حلزون حرکت کردن , یواش یواش وکرم واربیهوده وقت گذراندن , لول زدن , ضربت مشت , ضربت سنگین زدن به, حلزون , لیسک , نرم تن صدف دار , بشکل مارپیچ جلو رفتن , وقت تلف کردن , انسان یا حیوان تنبل وکندرو

eteen

: پیش از , قبل از , پیش , جلو , پیش روی , درحضور , قبل , پیش از , پیشتر , پیش انکه, برای , بجهت , بواسطه , بجای , از طرف , به بهای , درمدت , بقدر , در برابر , درمقابل , برله , بطرفداری از , مربوط به , مال , برای اینکه , زیرا که , چونکه, از حالا , دور از مکان اصلی , جلو , پیش , پس , این کلمه بصورت پیشوند نیز بامعانی فوق بکارمیرود , تمام کردن , بیرون از , مسیر ازاد, جلو , پیش , ببعد , جلوی , گستاخ , جسور , فرستادن , رساندن , جلوانداختن , بازی کن ردیف جلو.

eteen ja taakse

: پس وپیش , عقب وجلو رفتن.

eteenpin

: پیش , جلو , درامتداد حرکت کسی , روبجلو , سربجلو, جلوتر , پیشتر, از حالا , دور از مکان اصلی , جلو , پیش , پس , این کلمه بصورت پیشوند نیز بامعانی فوق بکارمیرود , تمام کردن , بیرون از , مسیر ازاد, جلو , پیش , ببعد , جلوی , گستاخ , جسور , فرستادن , رساندن , جلوانداختن , بازی کن ردیف جلو, بطرف جلو , به پیش, بسوی جلو , به پیش , بجلو.

eteerinen

: انتن هوایی رادیو , هوایی.

etel

: جنوب , جنوبی , بسوی جنوب , نیم روز.

etenev

: جلو , پیش , ببعد , جلوی , گستاخ , جسور , فرستادن , رساندن , جلوانداختن , بازی کن ردیف جلو, بسوی جلو , به پیش , بجلو.

etenkin

: مخصوصا , بطور عمده.

etev

: توانا بودن , شایستگی داشتن , لایق بودن ,قابل بودن , مناسب بودن , اماده بودن , ارایش دادن , لباس پوشاندن , قادر بودن , قوی کردن, برجسته , بلند , متعال , بزرگ , والا مقام , هویدا, زبردست , چیره , ماهر , حاذق , متخصص, برجسته , والا, ماهر , استادکار.

etiketti

: برچسب , اتیکت , متمم سند یا نوشته , تکه باریک , لقب , اصطلا ح خاص , برچسب زدن , طبقه بندی کردن.

etikka

: سرکه.

etinen

: دور , کناره گیر, دور , فاصله دار , سرد , غیرصمیمی, خیلی دور , دورافتاده , پرت , پریشان, دور , دوردست , بعید.

etisyys

: فاصله, چاپ افست , جابجاسازی , مبدا , نقطه شروع مسابقه , چین , خمیدگی , انحراف , وزنه متعادل , رقم متعادل کننده , متعادل کردن , جبران کردن , خنثی کردن , چاپ افست کردن, رسایی , چشم رس , تیررس , برد , دسترسی , حدود , خط مبنا , منحنی مبنا , درصف اوردن , اراستن , مرتب کردن , میزان کردن , عبور کردن , مسطح کردن , سیر و حرکت کردن.

etninen

: نژادی , قومی , وابسته به نژادشناسی , کافر.

etsaus

: قلم زنی.

etsi

: نگران بودن , منتظر بودن , درجستجو بودن , بیمار بودن, جستجو , جستجو کردن, طلب کردن , پیگردی کردن.

etsiv

: کارگاه.

ett

: ان , اشاره بدور , ان یکی , که , برای انکه.

ettika

: سرکه.

etu-

: جلو , پیش.

etu

: فایده , صرفه , سود , برتری , بهتری , مزیت , تفوق , :مزیت دادن , سودمند بودن , مفید بودن, امتیاز , رجحان , مزیت , حق ویژه , امتیاز مخصوصی اعطا کردن , بخشیدن.

etuk teen

: پیش , جلو , درامتداد حرکت کسی , روبجلو , سربجلو, پیشاپیش , پیش , جلو , قبلا , اماده , راحت , مقدم بر.

etuoikeus

: چیز اکتسابی , عایدی اکتسابی , حاصل , زحمت وهنرشخصی , عایدی اضافه برحقوق, حق ویژه , امتیاز مخصوص , حق ارثی , امتیاز, امتیاز , رجحان , مزیت , حق ویژه , امتیاز مخصوصی اعطا کردن , بخشیدن.

etuoikeuttaa

: التفات , توجه , مرحمت , مساعدت , طرفداری , مرحمت کردن , نیکی کردن به , طرفداری کردن, امتیاز , رجحان , مزیت , حق ویژه , امتیاز مخصوصی اعطا کردن , بخشیدن.

etuosa

: جلو , پیش.

etup ss

: مخصوصا , بطور عمده.

etupuoli

: نمای سر در , جبهه , نمای خارجی, صورت , نما , روبه , مواجه شدن, جلو , پیش, روی سکه , روی اسکناس , روی هر چیزی , طرف مقابل , قضیه تالی , معکوس.

eturauhanen

: غده پروستات

eturivi

: جلو , صف جلو , جلودار , طلا یه, جلو دار , پیش لشگر , پیشتاز , پیشقرال.

eturyhm

: پیشقدم , پیشرو , پیشگام , پیشقراول , بال جناح , جلو دار , پیشوا , رهبرکردن , جلو داربودن , کامیون سر بسته, جلو دار , پیش لشگر , پیشتاز , پیشقرال.

etusija

: تقدم , برتری, برتری , رجحان , ترفیع , مزیت , اولویت , تقدم, حق تقدم , برتری.

etusormi

: انگشت نشان , سبابه , انگشت شهادت, راهنما(مثلا در جدول و پرونده) , شاخص , جاانگشتی , نمایه , نما , راهنمای موضوعات , فهرست راهنما , :دارای فهرست کردن , بفهرست دراوردن , نشان دادن , بصورت الفبایی (چیزی را) مرتب کردن, انگشت نشان , سبابه.

euforia

: رضامندی , خوشی , خوشحالی , رضایت , مشاط.

eukko

: عجوزه , ساحره , مه سفید , حصار, زن جادوگر , ساحره , پیره زن , فریبنده , افسون کردن , سحر کردن , مجذوب کردن.

euro

: کانگوروی بزرگ خاکستری رنگ.

euroopalainen

: اروپایی , فرنگی.

eurooppa

: قاره اروپا.

eurooppalainen

: اروپایی , فرنگی.

ev

: پره ماهی , بال ماهی , پرک , دست , بال , پره طیاره , پر , با باله مجهزکردن.

ev t

: اندرز , رایزنی , صوابدید , مشورت , مصلحت , نظر , عقیده , پند , نصیحت , اگاهی , خبر , اطلا ع, مشروب الکلی , مشروبات الکلی بحد افراط نوشیدن , مست کردن, راهنمایی , هدایت , راهنما , رهبری , رهنمود.

evakko

: فراری یا پناهنده ای که درموقع جنگ محل خود راتخلیه میکند , مهاجر , فراری.

evakuoida

: تهی کردن , خالی کردن , تخلیه مزاج کردن , ترک کردن , محروم کردن.

evaluaatio

: ارزیابی.

evankelinen

: انجیلی , پروتستان , پیرو این عقیده که رستگاری و نجات دراثرایمان به مسیح بدست میاید نه دراثر کردار و اعمال نیکو , مژده دهنده.

evankelis-luterilainen

: وابسته به مارتین لوتر , کلیسای لوتران.

evankeliumi

: انجیل , مژده نیکو , بشارت درباره مسیح , یکی از چهار کتابی که تاریخچه زندگی عیسی را شرح داده.

eversti

: سرهنگ.

evoluutio

: فرضیه سیرتکامل , تغییرشکل , تحول , تکامل تدریجی , چرخش , حرکت دورانی , فرگشت.

evst

: نصیحت کردن , اگاهانیدن , توصیه دادن , قضاوت کردن , پند دادن , رایزنی کردن, کوتاه مختصر , حکم , دستور , خلا صه کردن , کوتاه کردن , اگاهی دادن, اندرز , مشاوره دو نفری , مشورت , تدبیر , پند دادن (به) , توصیه کردن , نظریه دادن , رایزنی, تهیه , قید.

F

faarao

: فرعون , نوعی ابجو قوی.

faksi

: رونوشت عینی.

fakta

: واقعیت , حقیقت , وجود مسلم.

faktori

: عامل (عوامل) , حق العمل کار , نماینده , فاعل , سازنده , فاکتور , عامل مشترک.

falsetti

: صدای تیز , غیر طبیعی.

fanaatikko

: شخص متعصب , دارای احساسات شدید(مذهبی وغیره) , دارای روح پلید , دیوانه.

fani

: باد بزن , تماشاچی ورزش دوست , باد زدن , وزیدن بر.

fantasia

: قوه مخیله , وهم , هوس , نقشه خیالی , وسواس , میل , تمایل , فانتزی, خیالی , فانتزی.

fariseus

: زهد فروش , ریاکار , فریسی.

farmari

: کشاورز.

farmariauto

: ماشین کبریتی , استیشن واگن.

farmarihousut

: شلوار کار ابی رنگ , شلوار کاوبوی.

farmi

: کشتزار , مزرعه , زمین مزروعی , پرورشگاه حیوانات اهلی , اجاره دادن به , کاشتن زراعت کردن در.

farssi

: نمایش خنده اور , تقلید , لودگی , مسخرگی , کار بیهوده.

fasaani

: قرقاول , مرغ بهشتی.

fasetti

: صورت کوچک , سطوح کوچک جواهر و سنگهای قیمتی , تراش , شکل , منظر , بند , مفصل.

fasismi

: اصول عقاید فاشیست , حکومت فاشیستی.

fasisti

: فاشیست.

f-avain

: کلیدی که زیر ف ومیان ث قرار میگیرد.

fax

: رونوشت عینی.

feminismi

: عقیده به برابری زن ومرد , طرفداری اززنان.

feministi

: طرفدار حقوق زنان.

feodaalinen

: تیول گرای , تیولی , ملوک الطوایفی , وابسته به تیول , فلودال.

fermium

: فرمیوم.

fetissi

: طلسم , اشیاء یاموجوداتی که بعقیده اقوام وحشی دارای روح بوده و موردپرستش قرارمی گرفتند , بت , صنم , خرافات.

fiksu

: ناقلا , زرنگ , زیرک , باهوش , با استعداد , چابک, زرنگ , زیرک , ناتو , باهوش , شیک , جلوه گر , تیر کشیدن (ازدرد) , سوزش داشتن.

filatelia

: تمبر شناسی , تمبر جمع کنی , جمع اوری تمبر.

filmata

: پرده نازک , فیلم عکاسی , فیلم سینما , سینما , غبار , تاری چشم , فیلم برداشتن از.

filmi

: پرده نازک , فیلم عکاسی , فیلم سینما , سینما , غبار , تاری چشم , فیلم برداشتن از, سینما.

filosofi

: فیلسوف.

filosofia

: افراس , افراه , عقیده , اصول , حکمت , تعلیم , گفته, اصول , عقیده , اعتقاد , رویه , مکتب , سیستم عملی , گرایش , اصالت.پسوندی بمعنی< عمل> و< کار> و< طریقه عمل> و< حالت> و< شرط> و< پیروی.>, فلسفه , حکمت , وارستگی , بردباری , تجرد.

filtteri

: صافی.

finaali (in game)

: اخرین , پایانی , نهایی , غایی , قطعی , قاطع.

finaali

: بخش اخر , اهنگ نهایی , اخر , عاقبت.

finni

: خسارت واردکردن , اسیب زدن , لکه دار کردن , بدنام کردن , افترا زدن , نقص, جوش , کورک , عرق گز , جوش دراوردن.

finnit

: جوش صورت و پوست , غرور جوانی.

firma

: شرکت, شرکت , تجارتخانه , کارخانه , موسسه بازرگانی , استوار , محکم , ثابت , پابرجا , راسخ , سفت کردن , استوار کردن.

fluori

: فلورین , فلور.

foneemi

: واگ , واج , حرف صوتی , صدای صوتی , صدا , صوت.

fonetiikka

: اواشناسی , مبحث تلفظ صوتی حرف وکلمات , صوت شناسی.

fonologia

: واجگان , صدا شناسی , دانش دگرگونی صدا در زبان.

formaatti

: قطع , اندازه شکل , نسبت.

formuloida

: تنظیم کردن.

fosfori

: فسفر (بعلا مت اختصاری P) , جسم شب تاب , جسم تابنده

fossiili

: سنگواره , فسیل , مربوط بادوار گذشته.

fotoni

: واحد شدت نور وارده بشبکیه چشم , فوتون.

fraasi

: عبارت.

fregatti

: فرقت , کشتی بادبان دار , نوعی قایق پارویی.

frekvenssi

: بسامد , فرکانس , فراوانی.

funkis

: عقیده بر اینکه شکل وساختمان بایستی منطبق با احتیاج باشد , اعتقادباستفاده عملی از شغل وپیشه.

funktio

: تابع , وظیفه , کار کردن, نقشه برداری , نگاشت.

funktionaali

: تابعی , وظیفه مندی , در حال کار.

funktori

: عمل کننده , اجراکننده , انجام دهنده.

fuuga

: قطعه موسیقی که دران چند تن پشت سرهم دنباله اواز را میگیرند , نوعی الت بادی موسیقی.

fuusio

: ذوب , گداختگی , امیزش.

fysiikka

: فیزیک.

fysioterapia

: تن درمانی , ورزش درمانی, تن درمانی.

fyysikko

: فیزیک دان.

fyysinen

: مادی , فیزیکی.

G

gaelin kieli

: زبان بومی اسکاتلندی.

galaksi

: کهکشان , جاده شیری.

galleria

: گالری , راهرو , سرسرا , سالن , لژ بالا , جای ارزان , اطاق نقاشی , اطاق موزه.

gallium

: گالیوم , علا مت چا میباشد.

gallona

: گالن , پیمانه ای برابر 3587/3 لیتر.

gallup

: رای جویی , پهنه , رای , اخذ رای دسته جمعی , تعداد اراء اخذ اراء (معمولا بصورت جمع) , فهرست نامزدهای انتخاباتی , مراجعه به اراء عمومی , رای دادن یا اوردن , راس کلا ه.

gangsteri

: اوباش , اراذل , همدست تبه کاران , گانگستر.

gaselli

: بز کوهی , اهوی کوهی , غزال.

g-avain

: علا مت کلید چ (سل) موسیقی.

geeni

: ژن , عامل موجود در کروموزوم که ناقل صفات ارثی است.

geisha

: رقاصه ژاپونی , گیشا , فاحشه.

generaattori

: مولد , زاینده.

generoida

: تولید کردن , زاییدن.

genetiikka

: علم پیدایش , شاخه ای از علم زیست شناسی که در باره انتقال وراثت(توارث) واختلا ف موجودات و مکانیسم انان در اثر توارث بحث میکند , نسل شناسی.

geologi

: زمین شناس.

geometria

: علم هندسه.

geometrinen

: هندسی.

gepardi

: یوزپلنگ وحشی.

germanium

: ژرمانیوم , نوعی عنصر شبه فلز.

gerundi

: اسمی که از اضافه کردن (ءنگ) باخرفعل بدست میاید , اسم مصدر , اسم فعل.

gibraltar

: جبل الطارق.

giljotiini

: گیوتین , ماشین گردن زنی , کاغذ بر , با گیوتین اعدام کردن.

globaali

: سراسری.

graafi

: نمودار , نمایش هندسی , نقشه هندسی , گرافیک , طرح خطی , هجای کلمه , اشکال مختلف یک حرف , با گرافیک و طرح خطی ثبت کردن , با نمودار نشان دادن.

grafiikka

: نگاره سازی , رسم.

grafiitti

: سرب سیاه , مغز مداد , گرافیت.

gramma

: نخود , یکجور باقلا , گرم , یک هزارم کیلوگرم.

grammaatikko

: متخصص دستور زبان.

graniitti

: سنگ خارا , گرانیت , سختی , استحکام.

gravitaatio

: سنگینی , ثقل , جاذبه زمین , درجه کشش , وقار , اهمیت , شدت , جدیت , دشواری وضع.

greippi

: لیمو.

grillata

: سرخ کردن (روی اتش) , کباب کردن , سوختن , داد وبیداد.

grilli

: جوشاننده , پزنده , بهم زننده , جوجه یا پرنده کبابی, سیخ شبکه ای , گوشت کباب کن , روی سیخ یا انبر کباب کردن , بریان کردن , عذاب دادن , پختن , بریان شدن.

groteski

: غریب و عجیب , بی تناسب , مضحک , تناقض دار.

guinea

: کشور گینه در افریقا , 12 شیلینگ.

H

h

: اه , پیف.

h ikist

: خیره کردن , تابش یا روشنی خیره کننده.

h ipy

: گذشتن , طی شدن , رد شدن, ناپدید شدن , غایب شدن , پیدا نبودن, کم کم ناپدید شدن , بتدریج محو و ناپدید شدن(مانند بخار) , بطرف صفر میل کردن, محو کردن , محو شدن, ناوگان , عبور سریع , زود گذر , بادپا , بسرعت گذشتن , تندرفتن, رو بکاهش گذاشتن , نقصان یافتن , کم شدن , افول , کم و کاستی , وارفتن , به اخر رسیدن, ناپدید شدن , به صفر رسیدن, موم , مومی شکل , شمع مومی , رشد کردن , زیاد شدن , رو به بدر رفتن , استحاله یافتن.

h iriintynyt

: اشفته , ناراحت.

h ivhdys

: اثر , نشان , رد پا , جای پا , مقدار ناچیز , ز ترسیم , رسم , ترسیم کردن , ضبطکردن , کشیدن , اثر گذاشتن , دنبال کردن , پی کردن , پی بردن به.

h kil

: شانه مخصوص شانه کردن لیف های کتان وابریشم , کتان زن , حشره پردار , شانه کردن , از هم بازکردن , شکافتن , متلا شی کردن.

h lin

: اشوب , اضطراب , جنبش , اغتشاش , هیاهو, قطع , شکستن, اختلا ل , مزاحمت, بال زنی دسته جمعی , لرزش , اهتزاز , بال و پر زنی , حرکت سراسیمه , بال بال زدن(بدون پریدن) , لرزیدن , در اهتزاز بودن , سراسیمه بودن , لرزاندن, هایهوی , سروصدا , نق نق زدن , اشوب , نزاع , هایهو کردن , ایراد گرفتن , خرده گیری کردن , اعتراض کردن, اشوب , غوغا , پراشوب.

h list

: اشوب , اضطراب , جنبش , اغتشاش , هیاهو, صدای بلند , غوغا , طنین بلند , طنین افکندن, غوغا , اشوب , همهمه , هیاهو, همهمه , سر و صدا , قیل و قال , داد, غوغا , هنگامه, هنگامه , همهمه , غوغا , شلوغ , جنجال , اشوب , التهاب , اغتشاش کردن , جنجال راه انداختن.

h lkk minen

: اهسته دویدن , جلو امدگی یا عقب رفتگی , باریکه , بیقاعدگی , هل دادن , تنه زدن به, خرامیدن , رقصیدن , جست وخیز کردن , شلنگ انداختن , تاخت رفتن (اسب وغیره) , بجست وخیز دراوردن , جست وخیز وشلنگ تخته , تاخت , حرکت خرامان, یورتمه , یورتمه روی , بچه تاتی کن , یورتمه رفتن , صدای یورتمه رفتن اسب , کودک , عجوزه.

h ll

: شل , سست , لق , گشاد , ول , ازاد , بی ربط , هرزه , بی بندوبار , لوس وننر , بی پایه , بی قاعده , رهاکردن , درکردن(گلوله وغیره) , منتفی کردن , برطرف کردن , شل وسست شدن , نرم وازاد شدن , حل کردن , از قید مسلولیت ازاد ساختن , سبکبار کردن , پرداختن.

h ly

: لرزیدن , دودل بودن , هیجان, ضربه , صدای چلپ , اویخته وشل , برگه یا قسمت اویخته , زبانه کفش , بال وپرزدن مرغ بهم زدن , پرزدن , دری وری گفتن, هایهوی , سروصدا , نق نق زدن , اشوب , نزاع , هایهو کردن , ایراد گرفتن , خرده گیری کردن , اعتراض کردن, غریو , هیاهو , خروش , همهمه , شلوغ , اشفتگی, خش , اختلا ل , پارازیت , سروصدا, سر وصدا , جنجال , هیاهو , امد ورفت ه , حالت اضطراب , نگرانی , مضطرب , شدن , اشوبناک کردن.

h lytt

: هشدار , اگاهی از خطر , اخطار , شیپور حاضرباش , اشوب , هراس , بیم و وحشت , ساعت زنگی , :از خطر اگاهانیدن , هراسان کردن , مضطرب کردن.

h mh kki

: عنکبوت , کارتنه , کارتنک , ناتنک.

h mmennys

: اسیمگی , پریشانی , درهم وبرهمی , اغتشاش , دست پاچگی.

h mr

: پنهان , مرموز , رمزی, تار , تاریک , تیره کردن , :کم نور , تاریک , تار , مبهم, تاریک وروشن , هوای گرگ ومیش , هنگام غروب , تاریک نمودن, ضعیف , کم نور , غش , ضعف کردن , غش کردن, نفوذ ناپذیر , مرموز, اسرار امیز , مرموز , مبهم, تاریک روشن , هوای گرگ ومیش , شفق.

h mrt

: لکه , تیرگی , منظره مه الود , لک کردن , تیره کردن , محو کردن , نامشخص بنظر امدن, تیره , تار , محو , مبهم , نامفهوم , گمنام , تیره کردن , تاریک کردن , مبهم کردن , گمنام کردن.

h my

: تاریک وروشن , هوای گرگ ومیش , هنگام غروب , تاریک نمودن, تاریک روشن , هوای گرگ ومیش , شفق.

h nen

: اورا (مونث) , ان زن را , باو , مال او, ضمیر ملکی سوم شخص مفردمذکر , مال او (مرد) , مال انمرد.

h pisy

: بی حرمتی , هتک حرمت, تخلف , تخطی.

h rk

: گاونر , نر , حیوانات نر بزرگ , فرمان , مثل گاو نر رفتارکردن , بی پرواکارکردن, گاو نر, راندن , بردن , راهنمایی کردن , هدایت کردن , گوساله پرواری , رهبری , حکومت, برج ثور , گاو گردون , گاو.

h rski

: ترشیده , بو گرفته , باد خورده , فاسد , نامطبوع , متعفن.

h t

: پریشانی , اندوه , محنت , تنگدستی , درد , مضطرب کردن , محنت زده کردن, امر فوق العاده و غیره منتظره , حتمی , ناگه اینده , اورژانس.

h tinen

: هوسباز , دمدمی مزاج , بوالهوس, اتفاقی , غیر مهم , غیر جدی, سرسری , از روی سرعت وعجله , باسرعت وبیدقتی, عجول , شتاب زده , دست پاچه , تند , زودرس, کسیکه از روی انگیزه انی و بدون فکر قبلی عمل میکند, گذرنده , زود گذر , فانی , بالغ بر , در گذشت, باری بهر جهت , سرسری , بی مبالا ت, بوالهوس , وسواسی , دهن بین , غریب , خیالباف.

h ttila

: بحران, امر فوق العاده و غیره منتظره , حتمی , ناگه اینده , اورژانس.

h veliisyys

: ازرم , شکسته نفسی , عفت , فروتنی.

h vi

: شکست دادن , هزیمت , مغلوب ساختن.

h vij

: بازنده , ورق بازنده , اسب بازنده , ضرر کننده.

h vit

: ناپدید شدن , غایب شدن , پیدا نبودن, گم کردن , مفقود کردن , تلف کردن , از دست دادن , زیان کردن , منقضی شدن , باختن(در قمار وغیره) , شکست خوردن, ناپدید شدن , به صفر رسیدن.

h vittj

: مخرب , ویرانگر , نابود کننده , ناو شکن, رزمنده , جنگ کننده , جنگنده , مشت باز.

h vytn

: بی باک , دلیر , خشن وبی احتیاط , جسور , گستاخ , متهور , باشهامت, برنجی , بی شرم , بی باک , بی پروایی نشان دادن , گستاخی کردن, (z.e.) از خود بیخود شدن , تلنگر , ضربت سبک وناگهانی , تلنگر زدن , :گستاخ , جسور , پر رو, گستاخ , چشم سفید , پر رو, گستاخ , جسور, بی حیا , بی شرم , بی شرمانه , ننگ اور.

h yry

: بخار , بخار دهان , بخار از دهان خارج کردن , متصاعد شدن , بوی بد دادن, بخار , دمه , بخار اب , بخار دادن , بخار کردن, بخار , دمه , مه , تبخیر کردن یا شدن , بخور دادن , چاخان کردن.

haaksirikko

: بلا , بیچارگی , بدبختی , مصیبت , فاجعه, بدبختی , حادثه بد , مصیبت , بلا , ستاره ء بدبختی, کشتی شکستگی , غرق کشتی , غرق , کشتی شکسته شدن.

haalea

: نیم گرم , ولرم , ملول , غیر صمیمی , بی اشتیاق, کمرنگ , رنگ پریده , رنگ رفته , بی نور , رنگ پریده شدن ,رنگ رفتن , در میان نرده محصور کردن , احاطه کردن , میله دار کردن , نرده , حصار دفاعی , دفاع , ناحیه محصور , قلمروحدود, نیم گرم , ولرم , سست.

haalia

: گرداوردن , جمع کردن , وصول کردن, گرد اوری کردن.

haalistua

: محو کردن , محو شدن.

haamu

: ظهور , خیال , روح , تجسم , شبح , منظر, شبح , روح , روان , جان , خیال , تجسم روح , چون روح بر خانه ها و غیره سرزدن, خیال , منظر , ظاهر فریبنده , شبح , خیالی , روح, سایه , حباب چراغ یا فانوس , اباژور , سایه بان , جای سایه دار , اختلا ف جزءی , سایه رنگ , سایه دار کردن , سایه افکندن , تیره کردن , کم کردن , زیر وبم کردن, سایه , ظل , سایه افکندن بر , رد پای کسی را گرفتن , پنهان کردن, شبح , روح , خیال وفکر , تخیل , وهم, روح , شبح , دیو , جن , ترساندن.

haapa

: درخت اشنگ , کبوده , صنوبر لرزان.

haara

: شاخه , ترکه , تنه درخت , شانه حیوان, شاخه , شاخ , فرع , شعبه , رشته , بخش , شاخه دراوردن , شاخه شاخه شدن , منشعب شدن , گل وبوته انداختن , مشتق شدن , جوانه زدن , براه جدیدی رفتن, خوراک دهنده , خورنده , چرنده , چارپایان پرواری , رود فرعی , بطری پستانک دار , سوخت رسان , ناودان, چنگال , محل انشعاب , جند شاخه شدن, دلا لت , معنی , مستلزم بودن , مفهوم, ساق پا , پایه , ساقه , ران , پا , پاچه , پاچه شلوار , بخش , قسمت , پا زدن , دوندگی کردن, عضو , عضو بدن , دست یا پا , بال , شاخه , قطع کردن عضو , اندام زبرین , اندام زیرین, انشعاب , شاخه شاخگی, خراجگزار , فرعی , تابع , شاخه , انشعاب.

haarakiila

: محل انشعاب شاخه از بدنه درخت , دوشاخه , نقطه انشعاب (مثل محل انشعاب بدن انسان بدو پا), مرغک , خشتک , بغل دم , پشت بند , عقربک.

haarautua

: شاخه , شاخ , فرع , شعبه , رشته , بخش , شاخه دراوردن , شاخه شاخه شدن , منشعب شدن , گل وبوته انداختن , مشتق شدن , جوانه زدن , براه جدیدی رفتن, تقسیم کردن , پخش کردن , جداکردن , اب پخشان, چنگال , محل انشعاب , جند شاخه شدن.

haarniska

: زره , جوشن , سلا ح , زره پوش کردن , زرهی کردن.

haarukka

: چنگال , محل انشعاب , جند شاخه شدن.

haaskat

: مردار , لا شه , گوشت گندیده.

haaskata

: ویران کردن , خراب کردن, نابودی , خرابی , خرابه , ویرانه , تباهی , خراب کردن , فنا کردن , فاسد کردن, دور انداختن , اشغال , چیز دورانداخته , چیز بی مصرف, اشغال , مهمل , خاکروبه , زواءد گیاهان , بصورت اشغال در اوردن, هرزدادن , حرام کردن , بیهوده تلف کردن , نیازمند کردن , بی نیرو و قوت کردن , ازبین رفتن , باطله , زاءد , اتلا ف.

haaskaus

: هرزدادن , حرام کردن , بیهوده تلف کردن , نیازمند کردن , بی نیرو و قوت کردن , ازبین رفتن , باطله , زاءد , اتلا ف.

haastaa

: فرا خواندن , فرا خوان, بمبارزه طلبیدن , رقابت کردن , سرپیچی کردن , سرتافتن , متهم کردن , طلب حق , گردن کشی , دعوت بجنگ, گپ زدن , دوستانه حرف زدن , سخن دوستانه , درددل , گپ, دعوت کردن , طلبیدن , خواندن , وعده گرفتن , مهمان کردن , وعده دادن, گفتگو , صحبت , حرف , مذاکره , حرف زدن.

haastaja

: رقابت , مسابقه, رقیب , هم چشم , حریف , هم اورد, هم اورد , رقیب , حریف , هم چشم , هم چشمی کننده , نظیر , شبیه , هم چشمی , رقابت کردن.

haastattelu

: دیدار (برای گفتگو) مصاحبه , مذاکره , مصاحبه کردن.

haaste

: مراحل مختلف چیزی , پیشرفت تدریجی ومداوم , جریان عمل ,مرحله , دوره عمل , طرز عمل , تهیه کردن , مراحلی را طی کردن , بانجام رساندن , تمام کردن , فرا گرد , فراشد , روند , فرایند.

haava

: پیچانده , پیچ خورده , کوک شده , رزوه شده.(.vi &.vt , .n) زخم , جراحت , جریحه , مجروح کردن , زخم زدن.

haavauma

: زخم , قرحه , زخم معده , قرحه دار کردن یا شدن , ریش کردن , ریش.

haavautua

: زخم شدن , تولید قرحه کردن , ریش شدن.

haavautuma

: زخم , قرحه , زخم معده , قرحه دار کردن یا شدن , ریش کردن , ریش.

haave

: خواب , خواب دیدن , رویا دیدن, دید , بینایی , رویا , خیال , تصور , دیدن , یا نشان دادن (دررویا) , منظره , وحی , الهام , بصیرت.

haaveksija

: ادم خیال باف.

hahmo

: دخشه, شکل , رقم , پیکر.

hahmotella

: طرح کلی , رءوس مطالب.

hahmotelma

: رسم , نقشه کشی , قرعه کشی, طرح , انگاره , نقشه ساده , مسوده , شرح , پیش نویس ازمایشی , زمینه , خلا صه , ملخص , مسوده کردن , پیش نویس چیزی را اماده کردن.

hahmottaa

: جسم دادن (به) , مجسم کردن , دربرداشتن , متضمن بودن, طرح کلی , رءوس مطالب, طرح , انگاره , نقشه ساده , مسوده , شرح , پیش نویس ازمایشی , زمینه , خلا صه , ملخص , مسوده کردن , پیش نویس چیزی را اماده کردن.

hai

: سگ دریایی , کوسه ماهی , متقلب , گوش بری , گوش بری کردن.

haikailla

: میل داشتن , ارزو کردن , میل , ارزو , کام , خواستن , خواسته, ارزومند چیزی بودن , اشتیاق داشتن , مردد ودودل بودن, ارزو کردن , اشتیاق داشتن , مشتاق بودن.

haima

: لوزالمعده , خوش گوشت.

hairahtunut

: عیار , اواره , سرگردان , حادثه جو , کمراه , منحرف , بدنام

haista

: تعفن , گند , بوی بد دادن , بدبو کردن , تعفن داشتن , بد بودن.

haistaa

: بویایی , شامه , بو , رایحه , عطر , استشمام , بوکشی , بوییدن , بوکردن , بودادن , رایحه داشتن , حاکی بودن از.

haitallinen

: مضر , پرگزند.

haitari

: اکوردءون, ارغنون, عضو , الت , ارگان, یکنوع الت موسیقی بادی.

haitata

: بازداشتن , مانع شدن , ممانعت کردن.

haitta

: مانع شونده , منع کننده , بازدارنده , ترساننده, زیان , بی فایدگی , وضع نامساعد , اشکال, اشکال , مانع , زیان , بی فایدگی, امتیاز به طرف ضعیف در بازی , اوانس , امتیاز دادن , اشکال , مانع , نقص, پاگیری , بازماندگی , اذیت , ازار , مانع , سبب تاخیر, مانع , عایق , رادع , محظور , اشکال , گیر.

hajaantua

: پراکنده کردن , متفرق کردن, پراکندگی کردن , ازهم پاشیدن , اسراف کردن, پراکندن , پخش کردن , ازهم جدا کردن , پراکنده وپریشان کردن , افشاندن , متفرق کردن.

hajaantuminen

: تباین , انشعاب.

hajalla

: شکسته , شکسته شده , منقطع , منفصل , نقض شده , رام واماده سوغان گیری.

hajanainen

: شکسته , شکسته شده , منقطع , منفصل , نقض شده , رام واماده سوغان گیری, بی قاعده , پرت , بی ترتیب , درهم و برهم , بی ربط, منتشر شده , پراکنده , پخش شده , افشانده , افشاندن , پخش کردن , منتشر کردن, بی ربط , گسیخته , متلا شی , در رفته , نامربوط, متناقض , بی ربط, سوگند ملا یم , بخدا , : طاق , تک , فرد , عجیب و غریب , ادم عجیب , نخاله, ترک , انشعاب , دوبخشی , شکافتن, تک وتوک , تک تک , پراکنده , انفرادی , گاه وبیگاه, سرگردان , ولگردی , ولگرد , راه گذر , جانور بی صاحب , اواره کردن , سرگردان شدن , منحرف شدن , گمراه شدن.

hajanaisuus

: اسیمگی , پریشانی , درهم وبرهمی , اغتشاش , دست پاچگی, ناسازگاری , اختلا ف , دعوا , نزاع , نفاق , ناجور بودن , ناسازگار بودن, پراکندگی , تفرق, عدم ربط , عدم چسبندگی , ناجوری , عدم تطابق , ناسازگاری , تناقض.

hajareisin

: با پاهای از هم گشاده (مثل سوار اسب شدن) , دارای پای گشاد , گشادگشاد, با پاهای گشاد از هم.

hajautettu

: توزیع شده.

hajauttaa

: عدم تمرکز دادن , حکومت محلی دادن به, از حالت تغلیظ خارج کردن.

hajoaminen

: ریزش , افاضه , انتشار , پخش.

hajonta

: توزیع , پخش.

hajota

: سقوط ناگهانی , درهم شکننده , فروریختن , درهم شکستن , از اثر انداختن , تجزیه کردن , طبقه بندی کردن , تقسیم بندی کردن, مجسمه نیم تنه , بالا تنه , سینه , انفجار , ترکیدگی , ترکیدن , خرد گشتن , ورشکست شدن , ورشکست کردن , بیچاره کردن, فروریختن , متلا شی

hajotelma

: تجزیه, عامل بندی , فاکتور گیری, تیغه , دیواره , وسیله یا اسباب تفکیک , حد فاصل , اپارتمان , تقسیم به بخش های جزء کردن , تفکیک کردن , جدا کردن.

hajottaa

: تفکیک کردن , تجزیه , انحلا ل, مجسمه نیم تنه , بالا تنه , سینه , انفجار , ترکیدگی , ترکیدن , خرد گشتن , ورشکست شدن , ورشکست کردن , بیچاره کردن, بسرعت رفتن , بسرعت انجام دادن , فاصله میان دو حرف , این علا مت ( ? ) , بشدت زدن , پراکنده کردن, خرد کردن , تجزیه شدن , فرو ریختن , از هم پاشیدن , فاسد شدن , متلا شی شدن یاکردن, برطرف کردن , دفع کردن , طلسم را باطل کردن, پراکنده کردن , متفرق کردن, پراکندگی کردن , ازهم پاشیدن , اسراف کردن, جزء , قطعه , پاره , جدا کردن , جداشدن, پراکندن , پخش کردن , ازهم جدا کردن , پراکنده وپریشان کردن , افشاندن , متفرق کردن, تصادم , خردشدگی , برخورد , خرد کردن , شکست دادن , درهم شکستن , بشدت زدن , منگنه کردن , پرس کردن , ورشکست شدن , درهم کوبیدن.

hajuste

: عطر , بوی خوش , معطر کردن.

haka

: دندان ناب , دندان انیاب (در سگ و مانند ان) , نیش, قلا ب , چنگک , دام , تله , ضربه , بشکل قلا ب دراوردن ,کج کردن , گرفتارکردن , بدام انداختن , ربودن , گیر اوردن.

hakanen

: تحریک احساسات , تجدید و احیای روحیه , بند شلوار , خط ابرو , بابست محکم کردن , محکم بستن , درمقابل فشار مقاومت کردن , اتل.

hakata

: تپیدن , زدن , کتک زدن , چوب زدن , شلا ق زدن ,کوبیدن , :ضرب , ضربان نبض وقلب , تپش , ضربت موسیقی , غلبه , پیشرفت , زنش, ریز ریز کردن , بریدن , جدا کردن , شکستن, بریدن , گسیختن , گسستن , چیدن , زدن , پاره کردن , قطع کردن , کم کردن , تراش دادن (الماس وغیره) , عبور کردن ,گذاشتن , برش , چاک , شکاف , معبر , کانال , جوی , تخفیف , بریدگی, کلنگ , سرفه خشک وکوتاه , چاک , برش , شکافی که بر اثر بیل زدن یا شخم زده ایجاد میشود , ضربه , ضربت , بریدن ,زخم زدن , خردکردن , بیل زدن , اسب کرایه ای , اسب پیر , درشکه کرایه , نویسنده مزدور , جنده.

hakea

: نگران بودن , منتظر بودن , درجستجو بودن , بیمار بودن, تعقیب کردن , تعاقب کردن , تحت تعقیب قانونی قرار دادن , دنبال کردن , اتخاذکردن , پیگیری کردن , پیگرد کردن, جستجو , جستجو کردن, طلب کردن , پیگردی کردن.

hakea katseellaan

: همتا , جفت , قرین , همشان , عضو مجلس اعیان , صاحب لقب اشرافی , رفیق , برابر کردن , هم درجه کردن , بدرجه اشرافی (مثل کنت وغیره) رسیدن , برابر بودن با , بدقت نگریستن , باریک شدن , نمایان شدن , بنظررسیدن , همال.

hakkailla

: لا س , حرکت تند وسبک , لا س زدن , اینسو وانسو جهیدن, تندرفتن , نقل مکان کردن, بال زنی دسته جمعی , لرزش , اهتزاز , بال و پر زنی , حرکت سراسیمه , بال بال زدن(بدون پریدن) , لرزیدن , در اهتزاز بودن , سراسیمه بودن , لرزاندن.

hakusana

: ثبت , فقره , قلم , دخول , مدخل , ادخال.

halailla

: دراغوش گرفتن , در بر گرفتن , بغل کردن , پذیرفتن , شامل بودن.

halata

: دراغوش گرفتن , در بر گرفتن , بغل کردن , پذیرفتن , شامل بودن, دراغوش گرفتن , بغل کردن , محکم گرفتن.

halaus

: دراغوش گرفتن , بغل کردن , محکم گرفتن.

hali

: دراغوش گرفتن , بغل کردن , محکم گرفتن.

haljeta

: قطاری , پشت سر هم.

halkaisija

: مورب , اریب , دوگوشه , قاطع دو زاویه , قطر, قطر دایره , ضخامت , کلفتی, بادبان سه گوش جلو کشتی , لب زیرین , دهان , حرف , ارواره , نوسان کردن , واخوردن , پس زنی , وقفه.

halkaista

: دونیم کردن , دو نصف کردن, جزء , قطعه , پاره , جدا کردن , جداشدن, ترک , انشعاب , دوبخشی , شکافتن.

halkeama

: کاف , رخنه , ترک , شکاف , ضربت , ترق تروق , ترکانیدن , را بصدا دراوردن , تولید صدای ناگهانی وبلند کردن , شکاف برداشتن , ترکیدن , تق کردن.

hallinta

: فرمان, کنترل, اداره , ترتیب , مدیریت , مدیران , کارفرمایی, اربابی , سلطه.

hallinto

: اداره ء کل , حکومت , اجرا , الغاء , سوگند دادن , تصفیه , وصایت , تقسیمات جزء وزارتخانه ها در شهرها , فرمداری, دولت , حکومت , فرمانداری , طرز حکومت هیلت دولت , عقل اختیار , صلا حدید.

hallintovalta

: اجازه , اختیار, تسلط , نفوذ , غلبه.

hallita

: فرمان, کنترل, چیره شدن , حکمفرما بودن , تسلط داشتن , تفوق یافتن, حکومت کردن , حکمرانی کردن , تابع خود کردن , حاکم بودن , فرمانداری کردن , معیف کردن , کنترل کردن , مقرر داشتن, دانشور , چیره دست , ارباب , استاد , کارفرما , رءیس , مدیر , مرشد , پیر , خوب یادگرفتن , استاد شدن , تسلط یافتن بر , رام کردن, مسلط یا مشرف بودن بر , چشم پوشی کردن , چشم انداز, برتی جستن بر , فاءق امدن بر , بلندتربودن, جلوگیری کردن از , نگهداشتن , مهار کردن, قاعده , دستور , حکم , بربست , قانون , فرمانروایی , حکومت کردن , اداره کردن , حکم کردن , گونیا.

hallitsematon

: غیرقابل جلوگیری , کنترل ناپذیر , غیرقابل نظارت.

hallitsija

: فرمانروا , حکمران , رءیس , سر , خط کش.

hallituksen raportti

: کتاب سفید, گزارش هیلت دولت , نامه سفید , کتاب سفید.

hallitus

: دولت , حکومت , فرمانداری , طرز حکومت هیلت دولت , عقل اختیار , صلا حدید.

halpa

: ارزان , جنس پست , کم ارزش , پست, ارزان , کم خرج , معقول , صرفه جو , ساده.

haltia

: جن , پری, پری , جن , افسونگری , ساحره.

halu

: میل داشتن , ارزو کردن , میل , ارزو , کام , خواستن , خواسته.

haluamaton

: بی میل , بی تمایل.

halukas

: مایل , راضی , حاضر , خواهان , راغب.

haluta

: میل داشتن , ارزو کردن , میل , ارزو , کام , خواستن , خواسته, خیال , وهم , تصور , قوه مخیله , هوس , تجملی , تفننی , علا قه داشتن به , تصور کردن, خواست , خواسته , خواستن , لا زم داشتن , نیازمند بودن به , نداشتن , کم داشتن , فاقد بودن , محتاج بودن , کسر داشتن , فقدان , نداشتن , عدم , نقصان , نیاز , نداری, خواستن , میل داشتن , ارزو داشتن , ارزو کردن , ارزو , خواهش , خواسته , مراد , حاجت , کام , خواست , دلخواه.

haluton

: بی میل , بی تمایل.

haluttu

: قابل انتخاب , واجد شرایط , مطلوب.

halveksia

: بی اهمیتی , کم گرفتن , ناچیز پنداشتن, بی احترامی , بی حرمتی , اهانت , عدم رعایت.

halveksittu

: پایه , مبنا , پایگاه, قابل تحقیر , خوار , پست, میانه , متوسط , وسطی , واقع دروسط , حد وسط , متوسط , میانه روی , اعتدال , منابع درامد , عایدی , پست فطرت , بدجنس , اب زیرکاه , قصد داشتن , مقصود داشتن , هدف داشتن , معنی ومفهوم خاصی داشتن , معنی دادن , میانگین, پست , فرومایه , فاسد , بداخلا ق , شرم اور , زننده.

halveksua

: خوار شمردن , حقیر شمردن, خوار شمردن , حقیر شمردن , تحقیر کردن , نفرت داشتن, اهانت , استغنا , عار (دانی) , تحقیر , خوار شمردن, تمسخر , تحقیر , بی اعتنایی , حقارت , خوار شمردن , اهانت کردن , استهزاء کردن , خردانگاری , خردانگاشتن.

halveksunta

: تحقیر , اهانت , خفت , خواری, بی ادبی , بی تربیتی , خشونت , تندی , عدم نزاکت, بی احترامی , بی حرمتی , اهانت , عدم رعایت.

hame

: دامن لباس , دامنه , دامنه کوه , حومه شهر , حوالی , دامن دوختن , دامن دار کردن , حاشیه گذاشتن به , از کنار چیزی رد شدن , دور زدن , احاطه کردن.

hammas

: دندان ناب , دندان انیاب (در سگ و مانند ان) , نیش, دندان , دندانه , نیش , دارای دندان کردن , دندانه دار کردن , مضرس کردن.

hammasharja

: مسواک دندان.

hammaspyr

: چرخ دندانه دار , چرخ دنده.

hammassrky

: دندان درد , درد دندان.

hammastahna

: خمیر دندان.

hammastikku

: خلا ل دندان , دندان کاو.

hampaanjuuri

: دندان ناب , دندان انیاب (در سگ و مانند ان) , نیش.

hamstrata

: نهانگاه , ذخیره گاه , چیز نهان شده , مخزن , پنهان کردن, اندوخته , ذخیره , احتکار , ذخیره کردن, احتکارکردن , انباشتن , گنج, انداختن , کنار گذاشتن, انبار کردن , ذخیره کردن (درمحل مخفی برای اینده) , انباشتن , محبوس کردن , پنهانگاه.

hamuilla

: کورمالی , دست مالی , کورمالی کردن , در تاریکی پی چیزی گشتن , ازمودن.

hamuta

: کورمالی , دست مالی , کورمالی کردن , در تاریکی پی چیزی گشتن , ازمودن.

han

: همانا , حتما , مطملنا, براستی , راستی , حقیقتا , واقعا , هر اینه , در واقع , همانا , فی الواقع , اره راستی, سریع تر , بلکه , بیشتر , تا یک اندازه , نسبتا , با میل بیشتری , ترجیحا, یقینا , محققا , مسلما , بطور حتم.

hana

: شیر اب , شیر بشکه, شیر اب , ضربت اهسته , ضربات اهسته وپیوسته زدن , شیر اب زدن به , از شیر اب جاری کردن , بهره برداری کردن از , سوراخ چیزیرا بند اوردن.

hangata

: مالیدن , سودن , ساییدن , پاک کردن , اصطکاک پیدا کردن , ساییده شدن.

hanhi

: قاز , غاز , ماده غاز , گوشت غاز , ساده لوح واحمق , سیخ زدن به شخص , به کفل کسی سقلمه زدن , مثل غاز یا گردن دراز حمله ور شدن وغدغد کردن , اتو , اتو کردن , هیس , علا مت سکوت.

hankala

: پیچیده , مختلط, سخت , دشوار , مشکل , سخت گیر , صعب , گرفتگیر, سخت , سفت , دشوار , مشکل , شدید , قوی , سخت گیر , نامطبوع , زمخت , خسیس , درمضیقه.

hankala tilanne

: سر , کله , راس , عدد , نوک , ابتداء , انتها , دماغه , دهانه , رءیس , سالا ر , عنوان , موضوع , منتها درجه , موی سر , فهم , خط سر , فرق , سرصفحه , سرستون , سر درخت , اصلی , عمده , مهم , : سرگذاشتن به , دارای سرکردن , ریاست داشتن بر , رهبری کردن , دربالا واقع شدن, تنگ , باریک , دشوار , باب , بغاز , تنگه , در مضیقه , در تنگنا , تنگنا.

hankaluus

: مسلله , مشکل.

hankausaine

: ساینده , تراشنده , سوزش اور , سایا.

hankautuma

: خراش , سایش , ساییدگی, پوست رفتگی , تراش, پنجول زدن , با ناخن و جنگال خراشیدن , خاراندن , پاک کردن , زدودن , باکهنه یاچیزی ساییدن یا پاک کردن , تراشیدن , خراشیدن , خراش , اثر خراش , گیر , گرفتاری, خراشیدن , خاراندن , خط زدن , قلم زدن , خراش , تراش.

hanke

: عمل تهورامیز , امرخطیر , اقدام مهم , , سرمایه گذاری , تشکیلا ت اقتصادی , مبادرت بکاری کردن , اقدام کردن.

hanki

: کبره , کبره بستن , قسمت خشک و سخت نان , پوست نان , قشر , پوسته سخت هر چیزی , ادم جسور و بی ادب, برف , برف باریدن , برف امدن, تره تیزک سنگی , برف باد اورد , برف توده.

hankkia

: بدست اوردن , حاصل کردن , اندوختن , پیداکردن, دست یافتن , رسیدن , ناءل شدن , موفق شدن , تمام کردن , بدست اوردن , بانتهارسیدن , زدن, بدست اوردن , فراهم کردن , گرفتن.

hansikas

: دستکش, دستکش دارای یک جا برای چهار انگشت ویکجا برای انگشت شست.

hansikaslokero

: جعبه کوچک مخصوص اچار و غیره در جلو اتومبیل , جعبه داش بورد.

hapan

: ترش , حامض , سرکه مانند , دارای خاصیت اسید , جوهر اسید , ترشرو , بداخلا ق , بدجنسی , جوهر , محک, ترش , تند , ترش بودن , مزه اسید داشتن , مثل غوره وغیره) , ترش شدن.

haparoida

: کورمالی , دست مالی , کورمالی کردن , در تاریکی پی چیزی گشتن , ازمودن.

happi

: اکسیژن , اکسیژن دار.

happo

: ترش , حامض , سرکه مانند , دارای خاصیت اسید , جوهر اسید , ترشرو , بداخلا ق , بدجنسی , جوهر , محک.

hapuilla

: کورمالی , دست مالی , کورمالی کردن , در تاریکی پی چیزی گشتن , ازمودن.

harakka

: کلا غ جاره , زاغی , کلا غ زاغی , ادم وراج , زن بد دهن.

harava

: شیار , اثر , شن کش , چنگک , چنگال , خط سیر , جای پا , جاده باریک , شکاف , خمیدگی , شیب , هرزه , فاجر , بد اخلا ق , فاسد , رگه , سفر , با سرعت جلو رفتن , با چنگک جمع کردن , جمع اوری کردن.

haravoida

: شیار , اثر , شن کش , چنگک , چنگال , خط سیر , جای پا , جاده باریک , شکاف , خمیدگی , شیب , هرزه , فاجر , بد اخلا ق , فاسد , رگه , سفر , با سرعت جلو رفتن , با چنگک جمع کردن , جمع اوری کردن.

harha

: سفسطه , دلیل سفسطه امیز , استدلا ل غلط, فریب , گول , حیله , خیال باطل , وهم.

harhaanjohtaa

: فریفتن , فریب دادن , گول زدن , اغفال کردن , مغبون کردن, فریب دادن , اغفال کردن, گمراه کردن , باشتباه انداختن , فریب دادن.

harhaanjohtava

: بی راهه , کج , غیر مستقیم , منحرف , گمراه, غلط , سفسطه امیز, مایل , مورب.

harhainen

: پیشقدر دار.

harhaluulo

: سفسطه , دلیل سفسطه امیز , استدلا ل غلط.

harhauttaa

: توپ زدن , حریف را از میدان درکردن , توپ , قمپز , چاخان , سراشیب , پرتگاه, وانمود , نمایش دروغی , تظاهر , خدعه , فریب , حمله خدعه امیز , وانمود کردن.

harhautus

: شاه ماهی سرخ , موضوع مطرح شده برای فرار از طرح موضوع مورد بحث , پی نخود سیاه فرستادن.

harja

: پاک کن , ماهوت پاک کن , لیف , کفش پاک کن و مانند ان , قلم مو , علف هرزه , ماهوت پاک کن زدن , مسواک زدن , لیف زدن , قلم مو زدن , نقاشی کردن , تماس حاصل کردن واهسته گذشتن , تندگذشتن , بروس لوله, تاج , کلا له , قله , یال , بالا ترین درجه , به بالا ترین درجه رسیدن , ستیغ.

harjaksinen

: زبر , دارای موی زبر , جنگی.

harjoitella

: مشق , ورزش , تمرین , تکرار , ممارست , تمرین کردن , ممارست کردن , پرداختن , برزش , برزیدن, گفتن , تمرین کردن , تکرار کردن, قطار , سلسله , تربیت کردن.

harjoittaa

: بکار بردن , بکار زدن , استعمال کردن , اجرا کردن , اعمال کردن , متصل کردن , بهم بستن , درخواست کردن , شامل شدن , قابل اجرا بودن, مزد , دستمزد , اجرت , کار مزد , دسترنج , حمل کردن , جنگ بر پا کردن , اجیر کردن , اجر.

harjoittelija

: کار اموز , فرهیختگر.

harjoittelu

: مشق , ورزش , تمرین , تکرار , ممارست , تمرین کردن , ممارست کردن , پرداختن , برزش , برزیدن.

harjoitus

: تمرین , مشق نظامی , مته زدن , مته , تعلیم دادن , تمرین کردن, ورزش , تمرین , مشق , عمل کردن , استعمال کردن , تمرین دادن , بکارانداختن.

harjoitustehtv

: ورزش , تمرین , مشق , عمل کردن , استعمال کردن , تمرین دادن , بکارانداختن.

harjus

: ماهیان وابسته به ماهی قزل الا.

harkita

: ارزیابی کردن , تقویم کردن , تخمین زدن, قدر , اعتبار , اقدام , رعایت ارزش , نظر , شهرت , ارجمندشمردن , لا یق دانستن , محترم شمردم, ملا حظه , مراعات , رعایت , توجه , درود , سلا م , بابت , باره ,نگاه , نظر , ملا حظه کردن , اعتنا کردن به , راجع بودن به , وابسته بودن به , نگریستن , نگاه کردن , احترام.

harkitsematon

: بی احتیاط , بی تدبیر, بی احتیاط , بی ملا حظه, فاقد حس تشخیص , بی تمیز , بی احتیاط , بی ملا حظه, تند , عجول , بی پروا , بی احتیاط , محل خارش یا تحریک روی پوست , جوش , دانه.

harkittava asia

: چگونگی , شرح , تفصیل , رویداد , امر , پیشامد , شرایط محیط , اهمیت, ملا حظه , رسیدگی , توجه , مراعات.

harkittu

: بافکر باز ودرست , با اندیشه صحیح , مطرح شده, کلمه پسوندیست بمعنی' راه و روش و طریقه و جنبه' و' عاقل.'

harmaa

: خاکستری , کبود , سفید(درمورد موی سرو غیره) , سفید شونده , روبه سفیدی رونده , باستانی , کهنه , پیر , نا امید , بد بخت , بیرنگ, خاکستری, خاکستری , قزل , سرخ تیره , موی سفید , خرس خاکستری امریکا , نیشخند زدن , نالیدن , خاکستری کردن.

harmaanruskea

: رنگ قهوه ای کمرنگ , سمند , خاکی , اسب کهر , سماجت کردن , ازار دادن.

harmi

: ازردن, اسیب , صدمه , اذیت , زیان , ضرر , خسارت , اسیب رساندن (به) , صدمه زدن , گزند.

harmonia

: هم اهنگی , هم صدایی , توافق صدا, هارمونی , تطبیق , توازن , هم اهنگی , همسازی.

harmonikka

: اکوردءون, ارغنون, عضو , الت , ارگان, یکنوع الت موسیقی بادی.

harmoninen

: هم اهنگ , موزون , هارمونیک , همساز.

harrastaja

: مرید , جانسپار , فدایی , مخلص , پارسا , زاهد , هواخواه , مجاهد.

hartia

: شانه , دوش , کتف , هرچیزی شبیه شانه , جناح , باشانه زور دادن , هل دادن.

harva

: شل , سست , لق , گشاد , ول , ازاد , بی ربط , هرزه , بی بندوبار , لوس وننر , بی پایه , بی قاعده , رهاکردن , درکردن(گلوله وغیره) , منتفی کردن , برطرف کردن , شل وسست شدن , نرم وازاد شدن , حل کردن , از قید مسلولیت ازاد ساختن , سبکبار کردن , پرداختن.

harvoin

: بسیار کم , بندرت , خیلی کم , ندرتا.

hasis

: حشیش , بنگ.

hassu

: مضحک , خنده دار , خنده اور , عجیب , بامزه.

hattu

: کلا ه , کلا ه کاردینالی.

haudata

: بخاک سپردن , دفن کردن , از نظر پوشاندن, فراموش کردن , فراموشی , صرفنظر کردن , غفلت.

haukata

: گاز گرفتن , گزیدن , نیش زدن , گاز , گزش , گزندگی , نیش, لقمه یا تکه کوچک , گاز زدن , اندک اندک خوردن , مثل بز جویدن, چیدن , کندن , کلنگ زدن و(به) , باخلا ل پاک کردن , خلا ل دندان بکاربردن , نوک زدن به , برگزیدن , بازکردن(بقصد دزدی) , ناخنک زدن , عیبجویی کردن , دزدیدن , کلنگ , زخمه , مضراب , خلا ل دندان , خلا ل گوش (toothpick) , هرنوع الت نوک تیز.

hauki

: کلنگ دوسر , نیزه دسته چوبی , میخ نوک تیز , نوک نیزه , هرچیز نوک تیز , قله کوه نوک تیز , اردک ماهی , عزیمت کردن , سریعا رفتن , رحلت کردن , نیزه زدن , باچیز نوک تیزسوراخ کردن.

haukka

: قوش , شاهین , باز , توپ قدیمی, باز , قوش , شاهین , بابازشکار کردن , دوره گردی کردن , طوافی کردن , جار زدن و جنس فروختن , فروختن.

haukku

: پوست درخت , عوعو , وغ وغ کردن , پوست کندن.

haukkua

: پوست درخت , عوعو , وغ وغ کردن , پوست کندن.

haukotella

: خمیازه , نگاه خیره با دهان باز , خلا ء , خمیازه کشیدن , دهان را خیلی باز کردن , با شگفتی نگاه کردن , خیره نگاه کردن, دهن دره کردن , خمیازه کشیدن , با حال خمیازه سخن گفتن , دهن دره.

haukotus

: خمیازه , نگاه خیره با دهان باز , خلا ء , خمیازه کشیدن , دهان را خیلی باز کردن , با شگفتی نگاه کردن , خیره نگاه کردن, انحراف کشتی از مسیر خود , انحراف , تجاوز از حدود , از مسیر خود منحرف شدن, دهن دره کردن , خمیازه کشیدن , با حال خمیازه سخن گفتن , دهن دره.

hauli

: چارپاره , ساچمه درشت.

haulikko

: تفنگ ساچمه ای.

haupitsi

: خمپاره انداز , توپ کوتاه لوله.

hauras

: ترد , شکننده , بی دوام , زودشکن.

hauta

: قبر , گودال , سخت , بم , خطرناک , بزرگ , مهم , موقر , سنگین , نقش کردن , تراشیدن , حفر کردن , قبر کندن , دفن کردن, گور , ارامگاه , قبر , در گرو قرار دادن , مقبره.

hautoa

: بر خوابیدن , روی تخم خوابیدن , جوجه کشی کردن.

havahtua

: بیدار شدن , بیدار ماندن , بیدار کردن , بیدار.

havainnollistaa

: توضیح دادن , بامثال روشن ساختن , شرح دادن , نشان دادن , مصور کردن , اراستن , مزین شدن.

havainto

: چیز درک شده , چیز مفهوم , ادراکات , درک, درک , ادراک , مشاهده قوه ادراک , اگاهی , دریافت.

havaintokyky

: درک , ادراک , مشاهده قوه ادراک , اگاهی , دریافت.

havaita

: دریافتن , درک کردن , فهمیدن , فرا گرفتن, یافتن , کشف کردن, پی بردن , دریافتن , یافتن , پیدا کردن , کشف کردن , مکشوف ساختن, پیدا کردن , یافتن , جستن , تشخیص دادن , کشف کردن , پیدا کردن , چیز یافته , مکشوف , یابش, یاداشت , تبصره , توجه کردن , ذکر کردن, ملا حضه کردن , اخطار , اگهی, درک کردن , دریافتن , مشاهده کردن , دیدن , ملا حظه کردن, خال , نقطه , لک , موضع , بجا اوردن.

havitella

: ارزومند چیزی بودن , اشتیاق داشتن , مردد ودودل بودن.

hawaijilainen

: اهل هاوایی , مربوط به هاوایی.

he (persons)

: انها , ایشان , انان.

he

: ایشان را , بایشان , بانها, انها , ایشان , انان.

hedelm

: میوه , بر , سود , فایده , فرزند , میوه دادن , ثمر.

hedelm itys

: حاملگی , لقاح تخم وشروع رشد جنین , ادراک , تصور, لقاح , عمل کود دادن.

hehku

: تابش , درخشندگی , شکوه, شید , تابندگی , تشعشع , درخشندگی , پرتو, درخشندگی , شکوه , جلا ل , تشعشع , نور افشانی, تابیدن , درخشیدن , نورافشاندن , براق کردن , روشن شدن , روشنی , فروغ , تابش , درخشش.

hehkua

: تابیدن , برافروختن , تاب امدن , قرمز شدن , در تب و تاب بودن , مشتعل بودن , نگاه سوزان کردن , تابش , تاب , برافروختگی , محبت , گرمی.

hehkuva

: درحال اشتعال , در حالت هیجان , تابان , مشتعل و فروزان

hei

: چیزهای کناری یاثانوی , فرعی , خداحافظ, هالو (کلمه ای که در گفتگوی تلفنی برای صدا کردن طرف بکار میرود) , سلا م کردن, فریاد خوش امد مثل هالو و چطوری و همچنین بجای اهای بکار میرود.

heid n (persons)

: شان , خودشان , مال ایشان , مال انها.

heidn

: شان , خودشان , مال ایشان , مال انها.

heijastava

: وابسته به اینه طبی یا سپکولوم.

heijaste

: بازتاب , واکنش , عکس العمل غیرارادی.

heijastin

: بازتابنده , جسم منعکس کننده , جسم صیقلی , الت انعکاس.

heijastua

: بازتابیدن , منعکس کردن , تامل کردن.

heijastus

: انعکاس , باز تاب , اندیشه , تفکر , پژواک.

heijastuvuus

: بازتاب پذیری.

heikent

: ناتوان کردن , ضعیف کردن, سست کردن , ضعیف کردن.

heiket

: کاهش , شیب پیدا کردن , رد کردن , نپذیرفتن , صرف کردن(اسم یاضمیر) , زوال , انحطاط , خم شدن , مایل شدن , رو بزوال گذاردن , تنزل کردن , کاستن, غروب کردن , غرق شدن , روی کاغذ امدن , پایین رفتن, رو بکاهش گذاشتن , نقصان یافتن , کم شدن , افول , کم و کاستی , وارفتن , به اخر رسیدن, موم , مومی شکل , شمع مومی , رشد کردن , زیاد شدن , رو به بدر رفتن , استحاله یافتن.

heikko ni

: روی هوایا اب شناور ساختن , وزش نسیم , بهوا راندن , بحرکت در اوردن.

heikko

: ضغیف , کم زور , ناتوان , عاجز , سست , نحیف, نازک , سست , نحیف , شکننده , زودگذر , سست در برابر وسوسه شیطانی , گول خور , بی مایه, فقیر , مسکین , بینوا , بی پول , مستمند , معدود , ناچیز , پست , نامرغوب , دون, بیمار , ناخوش , ناتوان , رنجور, سست , کم دوام , ضعیف , کم بنیه , کم زور , کم رو.

heila

: دوست پسر , رفیق.

heilahtelu

: اختلا ف , دگرگونی , تغییر , ناپایداری , بی ثباتی , تغییرپذیری , وابسته به تغییر و دگرگونی.

heilua

: ارتعاش , تکان , لرزش , تزلزل , لرز , تکان دادن , جنباندن , اشفتن , لرزیدن, این سو وان سو جنبیدن , تاب خوردن , در نوسان بودن , تاب , نوسان , اهتزاز , سلطه حکومت کردن , متمایل شدن یا کردن و بعقیده ای.

heilua edestakaisin

: متزلزل شدن , فتور پیدا کردن , دو دل بودن , تردید پیدا کردن , تبصره قانون , نوسان کردن, بافتن , درست کردن , ساختن , بافت , بافندگی.

heilunta

: کج شدن, این سو وان سو جنبیدن , تاب خوردن , در نوسان بودن , تاب , نوسان , اهتزاز , سلطه حکومت کردن , متمایل شدن یا کردن و بعقیده ای, کجی , کج کردن کج شدن.

heiluri

: اونگ , جسم اویخته , پاندول , نوسان , تمایل.

heiluttaa

: زرق وبرق دادن (شمشیر) , باهتزاز دراوردن (شمشیر وتازیانه) , تکان دادن سلا ح (ازروی تهدید), پرت کردن , انداختن , افکندن , پرتاب , جفتک پرانی , بیرون دادن , روانه ساختن, تزءینات نگارشی , جلوه , رشد کردن , نشو ونما کردن , پیشرفت کردن , زینت کاری کردن , شکفتن , برومند شدن , اباد شدن , گل کردن, تکان نوسانی دادن , جنباندن , نوسان کردن , سنگ , تخته سنگ یا صخره , سنگ خاره , صخره , جنبش , تکان, ارتعاش , تکان , لرزش , تزلزل , لرز , تکان دادن , جنباندن , اشفتن , لرزیدن.

heimo

: تبار , قبیله , طایفه , ایل , عشیره , قبایل.

hein

: علف خشک , گیاه خشک کرده , یونجه خشک , حشک کردن (یونجه ومانند ان) , تختخواب , پاداش.

hein sirkka

: ملخ , اتش بازی کوچک.

hein t

: علف خشک , گیاه خشک کرده , یونجه خشک , حشک کردن (یونجه ومانند ان) , تختخواب , پاداش.

heinkuu

: ماه ژوءیه.

heinsorsa

: اردک وحشی , نوعی مرغابی وحشی.

heit (persons)

: ایشان را , بایشان , بانها.

heitin

: هاون , هاون داروسازی , خمپاره , شفته , ساروج کردن , باخمپاره زدن.

heitt henkens

: مردن , درگذشتن.

heitt

: پرتاب , پرت , لگد , پرتاب کردن , پرت کردن , انداختن, قیر , پرتاب , ضربت باچوگان , نصب , استقرار , اوج پرواز , اوج , سرازیری , جای شیب , پلکان , دانگ صدا , زیروبمی صدا , استوارکردن , خیمه زدن , برپاکردن , نصب کردن , توپ رابه طرف چوگان زن پرتاب کردن , توپ را زدن, پرتاب , انداختن , پرت کردن , افکندن , ویران کردن.

heitto

: پرتاب , پرت , لگد , پرتاب کردن , پرت کردن , انداختن, پرتاب , انداختن , پرت کردن , افکندن , ویران کردن.

heittomerkki

: نقل کردن , مظنه دادن , نشان نقل قول.

hekottaa

: صدای مرغ درحالت تخم گذاری , غدغد (مثل غاز) , وراجی , هرزه درایی , قات قات کردن.

hela

: استر برنجی یا فلزی , عایق , غلا ف حیله گردان, حلقه یا بست فلزی ته عصا , حلقه , بست فلزی زدن, جفت سازی , سوار کنی , لوازم, اثاثه , اثاث خانه , سامان , اسباب , وسایل , مبل, پایه , نگین دار , ارایش , اسباب , سوار شدن یا کردن.

hele

: تابناک , روشن , درخشان , تابان , افتابی , زرنگ , باهوش, شناور , سبک , سبکروح , خوشدل, بشاش , خوش روی, ملیح , دلپذیر , دارای ملودی.

helium

: او (ان مرد) , جانور نر, گاز خورشید , بخار افتاب , گاز هلیوم.

hell

: نجیب , با تربیت , ملا یم , ارام , لطیف , مهربان , اهسته , ملا یم کردن , رام کردن , ارام کردن, نازک , حساس , لطیف , دقیق , ترد ونازک , باریک , محبت امیز , باملا حظه , حساس بودن , ترد کردن , لطیف کردن , انبار , اراءه دادن , تقدیم کردن , پیشنهاد , پول رایج , مناقصه ومزایده.

hella

: رسایی , چشم رس , تیررس , برد , دسترسی , حدود , خط مبنا , منحنی مبنا , درصف اوردن , اراستن , مرتب کردن , میزان کردن , عبور کردن , مسطح کردن , سیر و حرکت کردن, بخاری , فرخوراک پزی , گرمخانه , کوره.

helle

: گرما , گرمی , حرارت , تندی , خشم , عصبانیت , اشتیاق , وهله , نوبت , تحریک جنسی زنان , طلب شدن جانور , فحلیت , گرم کردن , برانگیختن , بهیجان امدن.

hellit

: تحقق یافتن , وقوع یافتن.

helma

: اغوش , سینه , بغل , بر , پیش سینه , بااغوش باز پذیرفتن ,دراغوش حمل کردن , رازی رادرسینه نهفتن , دارای پستان شدن (درمورد دختران), سبحاف اهم (صدایی که برای صاف کردن سینه دراورند) , سینه صاف کردن , تمجمج کردن , لبه , کناره دار کردن , لبه دار کردن , حاشیه دار کردن , احاطه کردن, لبه انتهای تحتانی لباس وپیراهن وکت, دامن لباس , لبه لباس , سجاف , محیط , محل نشو ونما , اغوش , سرکشیدن , حریصانه خوردن , لیس زدن , با صدا چیزی خوردن , شلپ شلپ کردن , تاه کردن , پیچیدن.

helmi

: مهره , دانه تسبیح , خرمهره , منجوق زدن , بریسمان کشیدن , مهره ساختن, مروارید , در , لولو , اب مروارید , مردمک چشم , صدف , بامروارید اراستن , صدف وارکردن , مرواریدی.

helmikuu

: فوریه.

helminauha

: کنار دریا , کنار رود , کرانه , بندرگاه , رشته , لا , لا یه ,رودخانه , مجرا , مسیر , رسیدن , بصخره خوردن کشتی , تنها گذاشتن , گیر افتادن , متروک ماندن , بهم بافتن وبصورت طناب دراوردن, زه , زهی , نخ , ریسمان , رشته , سیم , ردیف , سلسله , قطار , نخ کردن (باسوزن و غیره) , زه انداختن به , کشیدن , :ریش ریش , نخ مانند , ریشه ای , چسبناک , دراز , به نخ کشیدن (مثل دانه های تسبیح) , بصف کردن , زه دارکردن.

helposti

: به اسانی.

helposti muistettava lyhenne

: وابسته به قوه حافظه.

helposti venyv

: کشیدن , امتداددادن , بسط دادن , منبسط کردن , کش امدن , کش اوردن , کش دادن , گشادشدن , :بسط , ارتجاع , قطعه(زمین) , اتساع , کوشش , خط ممتد , دوره , مدت.

helpottaa

: سبک کردن , ارام کردن , کم کردن, اسانی , سهولت , اسودگی , راحت کردن , سبک کردن , ازاد کردن, اسان کردن , تسهیل کردن , کمک کردن.

helpotus

: کاهش , تخطفیف , فروکش , جلوگیری , غصب, وقفه , شکاف , فاصله , التقای دو حرف با صدا, توقف , وقفه , تعطیل , ایست , تعلیق , بی تکلیفی , اویزان , اویزانی , اندروا , اونگان , اندروایی , اویزش.

helppo

: اسان , سهل , بی زحمت , اسوده , ملا یم , روان , سلیس, اسان , باسانی , باسانی قابل اجرا , سهل الحصول, ساده.

helppous

: سهولت , امکان , وسیله.

helvetin esikartano

: کنار دوزخ , برزخ.

helvetti

: دوزخ , جهنم , عالم اموات , عالم اسفل , سروصدا راه انداختن.

helyt

: گلوبند , النگو, چیزقشنگ وبی مصرف , اسباب بازی بچه, زیور الا ت , کلا ه برداری , نمایش پر سر وصدا و تو خالی, بازیچه , چیز قشنگ بی مصرف , چیز جزءی , چیز ناقابل, تازگی , نوظهوری , چیز تازه , چیز نو, گول زنک , چیز کم خرج , جواهر بدلی , دزدکی وزیر جلی کار کردن.

hemmotella

: بچه , کودک , طفل , نوزاد , مانند کودک رفتار کردن , نوازش کردن, خروس باز , خروس جنگی, نیم پزکردن , اهسته جوشاندن یا پختن , بادقت زیاد بکاری دست زدن , نازپرورده کردن , نوازش کردن, بره دست اموز , بچه نازپرورده, بیش ازمیزان احتیاج کارمند گرفتن , استخدام کارمند اضافی, مخالفت نکردن , مخالف نبودن , رها ساختن , افراط کردن (دراستعمال مشروبات و غیره) , زیاده روی کردن , شوخی کردن , دل کسی را بدست اوردن , نرنجاندن, ادم ناز پرورده , شخص زن صفت , ناز کشیدن, بناز پروردن , نازپرورده , متنعم کردن.

hemmottelu

: بخشیدن , لطف کردن , از راه افراط بخشیدن , ولخرجی کردن , غفو کردن , زیاده روی , افراط.

hengenlahja

: استادان دانشکده یا دانشگاه , استعداد , قوه ذهنی , استعداد فکری, پیمانه , واحد.

hengenvaarallinen

: فوق العاده خطرناک , بسیار وحشتناک (مثل سرعت زیاد).

hengiss

: زنده , در قید حیات , روشن , سرزنده , سرشار , حساس.

hengitt sis n

: تنفس کردن , تو کشیدن , در ریه فروبردن , استنشاق کردن , بداخل کشیدن , استشمام کردن.

hengitt ulos

: بیرون دادن , زفیرکردن , دم براوردن.

hengitt

: دم زدن , نفس کشیدن , استنشاق کردن, دم زدن , نفس کشیدن , تنفس کردن , امید تازه پیدا کردن , بو کردن , بهوش امدن.

hengstynyt

: بی نفس , بی جان , نفس نفس زنان , مشتاق.

henke salpaava

: بی نفس , بی جان , نفس نفس زنان , مشتاق.

henkev

: باروح , زنده , جالب توجه , سرزنده , از روی نشاط , با سرور وشعف, بذله گو , لطیفه گو , شوخ , لطیفه دار , کنایه دار.

henki

: جان , زندگی , حیات , عمر , رمق , مدت , دوام , دوران زندگی , موجود , موجودات , حبس ابد, شخص , نفر , ادم , کس , وجود , ذات , هیکل, , روح , جان , روان , رمق , روحیه , جرات , روح دادن , بسرخلق اوردن.

henki-

: روحانی , معنوی , روحی , غیر مادی , بطور روحانی.

henkil

: شخص , فرد , تک , منحصر بفرد , متعلق بفرد, شخص , نفر , ادم , کس , وجود , ذات , هیکل.

henkilkunta

: استادان دانشکده یا دانشگاه , استعداد , قوه ذهنی , استعداد فکری, چوب بلند , تیر , چوب پرچم , ستاد ارتش , کارمندان , پرسنل , افسران وصاحبمنصبان , اعضاء , هیلت , با کارمند مجهز کردن وشدن.

henkinen

: روحانی , معنوی , روحی , غیر مادی , بطور روحانی.

henkivartija

: گاردمخصوص , مستحفظ شخص.

hepenet

: گلوبند , النگو, چیزقشنگ وبی مصرف , اسباب بازی بچه, زیور الا ت , کلا ه برداری , نمایش پر سر وصدا و تو خالی, بازیچه , چیز قشنگ بی مصرف , چیز جزءی , چیز ناقابل, تازگی , نوظهوری , چیز تازه , چیز نو, گول زنک , چیز کم خرج , جواهر بدلی , دزدکی وزیر جلی کار کردن.

heppu

: مرد , شخص , ادم , مردکه , یارو, شخص , مرد , یارو , فرار , گریز , با طناب نگه داشتن , با تمثال نمایش دادن , استهزاء کردن , جیم شدن, مرد , انسان , شخص , بر , نوکر , مستخدم , اداره کردن , گرداندن (امور) , شوهر , مهره شطرنج , مردی.

heprea

: زبان عبری , عبرانی , یهودی.

heprealainen

: زبان عبری , عبرانی , یهودی.

her tt

: بیدار کردن , برانگیختن , تحریک کردن, بیدار کردن , بیدار شدن, بیرون کشیدن , استخراج کردن , استنباط کردن, , احضارکردن , فراخواندن , برگرداندن , بیرون کشیدن, اتش , حریق , شلیک , تندی , حرارت , اتش زدن ,افروختن , تفنگ یاتوپ را اتش کردن , بیرون کردن , انگیختن, انگیختن , باصرار وادار کردن , تحریک کردن, برانگیختن , تحریک کردن , وادار کردن, روشن شدن , گرفتن , برافروختن, تحریک کردن , دامن زدن , برانگیختن , برافروختن , خشمگین کردن, بیداری , شب زنده داری , شب نشینی , احیاء , شب زنده داری کردن , از خواب بیدار کردن , رد پا , دنباله کشتی.

her tyskello

: ساعت شماطه ای.

herjata

: طعمه دادن , خوراک دادن , طعمه رابه قلا ب ماهیگیری بستن , دانه , چینه , مایه تطمیع , دانه ء دام, کفرگویی کردن , به مقدسات بی حرمتی کردن, نفرین , دشنام , لعنت , بلا , مصیبت , نفرین کردن , ناسزا گفتن , فحش دادن, فحش , لعنت , فحش دادن , نفرین کردن, شانه کردن , سخت بازپرسی کردن از , سوال پیچ کردن , بباد طعنه گرفتن , شانه, اسم خاص مذکر , ادم گردن فراز , خودنما , لا ف زدن , قلدری کردن , یکی از فرزندان پریام (پرءام), ناسزا , سوگند خوردن , قسم دادن , فحش , ناسزا گفتن.

herkk

: درست , دقیق, نفیس , بدیع , عالی , دلپسند , مطبوع , حساس , دقیق , شدید , سخت, حساس , نفوذ پذیر , دارای حساسیت.

herkku

: هر چیز ظریف و عالی , گوشت یا خوراک لذیذ , مطبوع, ظرافت , دقت , نازک بینی , خوراک لذیذ, زن کامل و محترمه از طبقات پایین , شیرینی , چیز خوردنی , مغز گردو و غیره , قاقا, رفتار کردن , تلقی کردن , مورد عمل قرار دادن.

herkullinen

: لذیذ, باسلیقه تهیه شده , خوش طعم , خوشمزه , گوارا.

herkutella

: ذاءقه , مزه , طعم , چاشنی , ذوق , رغبت , اشتها , مزه اوردن , خوش مزه کردن , با رغبت خوردن , لذت بردن از.

hermo

: عصب , پی , رشته عصبی , وتر , طاقت , قدرت , قوت قلب دادن , نیرو بخشیدن.

hermostua

: اندیشناکی , اندیشناک کردن یابودن , نگران کردن , اذیت کردن , بستوه اوردن , اندیشه , نگرانی , اضطراب , دلواپسی

hermostunut

: وحشت زده و عصبی, عصبی مربوط به اعصاب , عصبانی , متشنج , دستپاچه, پر عصب , پر رگ و پی , نیرومند , عصبانی , پر رو, زیاد کوک شده , خیلی حساس, کله شق , رام نشو , بیقرار , سرکش , چموش.

herne

: نخودفرنگی .

herra

: اقا , عنوان روی نامه وامثال ان برای مردهاعنوانی که یکدرجه پایین تراز <شوالیه> بوده , مالک زمین , ارباب, صاحب , خداوند , ارباب , خداوندگار , فرمانروا , لرد , شاهزاده , مالک , ملا ک , حکمروایی کردن , مانند لرد رفتار کردن , عنوان لردی دادن به, دانشور , چیره دست , ارباب , استاد , کارفرما , رءیس , مدیر , مرشد , پیر , خوب یادگرفتن , استاد شدن , تسلط یافتن بر , رام کردن, اقا (مختصر ان.مر است).

herrasmies

: اقا , شخص محترم , ادم با تربیت , اصیل.

hert eloon

: بالا بردن , ترقی دادن , اضافه حقوق, زنده کردن , احیا کردن , رستاخیز کردن, بلند کردن , بالا بردن.

hert henkiin

: بالا بردن , ترقی دادن , اضافه حقوق, زنده کردن , احیا کردن , رستاخیز کردن, بلند کردن , بالا بردن.

hert

: بیدار شدن , بیدار ماندن , بیدار کردن , بیدار, بیداری , شب زنده داری , شب نشینی , احیاء , شب زنده داری کردن , از خواب بیدار کردن , رد پا , دنباله کشتی.

hertt kuolleista

: زنده کردن , احیا کردن , رستاخیز کردن, بلند کردن , بالا بردن.

hertta (in cards)

: قلب , سینه , اغوش , مرکز , دل و جرات , رشادت , مغز درخت ,عاطفه , لب کلا م , جوهر , دل دادن , جرات دادن , تشجیع کردن , بدل گرفتن.

heti

: مستقیما , سر راست , یکراست , بی درنگ, حالا , اکنون , فعلا , در این لحظه , هان , اینک, بفوریت , بلا درنگ , یکراست, یکراست , فورا , بلا درنگ , رک و بی پرده.

hetkellinen

: زود گذر, زود گذر , ناپایدار , بی دوام , زودریز , اواره, فراری , تبعیدی , بی دوام , زودگذر , فانی , پناهنده, انی , زود گذر, زود گذر , ناپایدار , فانی , کوتاه , تند , فراگذر, سپنج , ناپایدار , فانی , زودگذر , بی بقا.

hetki

: دم , ان , لحظه , ماه کنونی , مثال , فورا, لحظه , دم , ان , هنگام , زمان , اهمیت, هجی کردن , املا ء کردن , درست نوشتن , پی بردن به , خواندن , طلسم کردن , دل کسی رابردن , سحر , جادو , طلسم , جذابیت , افسون , حمله ناخوشی , حمله, در صورتیکه , هنگامیکه , حال انکه , مادامیکه , در حین , تاموقعی که , سپری کردن , گذراندن.

hevonen

: اسب , اسب , سواره نظام , اسبی , وابسته به اسب , قوه اسب , , اسب دار کردن , سوار اسب کردن , اسب دادن به ,بالا بردن , برپشت سوار کردن , شلا ق زدن , بدوش کشیدن , غیرمنصفانه.

hevosenkengittj

: نعلبند , دام پزشک , گروهبان اصطبل.

hevosmies

: مربوط به اسب سواری , اسب سوار , چابک سوار, اسب سوار , سوار کار , سواره نظام.

hidas

: اهسته , کند , تدریجی , کودن , تنبل , یواش , اهسته کردن یاشدن.

hidastaa

: باتلا ق , سیاه اب , گنداب , لجن زار , درباتلا ق فرورفتن, بیشه , درختستان , ترمز , عایق , مانع , ترمز کردن, اهسته , کند , تدریجی , کودن , تنبل , یواش , اهسته کردن یاشدن.

hidastella

: درنگ کردن , تاخیر کردن , دیر رفتن , مردد بودن , دم اخر را گذراندن, قیری , قیراندود , درنگ , درنگ کردن , تاخیر کردن.

hiekka

: ماسه , شن , ریگ , شن کرانه دریا , شن پاشیدن , سنباده زدن , شن مال یا ریگمال کردن.

hieman

: اندک , کم , کوچک , خرد , قد کوتاه , کوتاه , مختصر , ناچیز , جزءی , خورده , حقیر , محقر , معدود , بچگانه , درخور بچگی , پست.

hieno

: زیبا , قشنگ , خوشگل , عالی, نفیس , بدیع , عالی , دلپسند , مطبوع , حساس , دقیق , شدید , سخت, جریمه , تاوان , غرامت , جریمه کردن , جریمه گرفتن از , صاف کردن , کوچک کردن , صاف شدن , رقیق شدن , خوب , فاخر , نازک , عالی , لطیف , نرم , ریز , شگرف, نازنین , دلپسند , خوب , دلپذیر , مطلوب , مودب , نجیب, تاحدی , قشنگ , شکیل , خوش نما , خوب , بطور دلپذیر , قشنگ کردن , اراستن.

hienon hieno

: زیرک , محیل , ماهرانه , دقیق , لطیف , تیز ونافذ.

hienosteleva

: هزار دلا ر , بسیار عالی با شکوه , مجلل , والا , بزرگ , مهم , مشهور , معروف , با وقار , جدی, قلنبه نویس , گزاف گوی, پرمدعا , پرجلوه , پر ادعا ومتظاهر.

hienostuneisuus

: کشت , زراعت , تربیت , تهذیب , ترویج, کشت میکرب در ازمایشگاه , برز , فرهنگ , پرورش , تمدن, صیقل , جلا , واکس زنی , پرداخت , ارایش , مبادی ادابی , تهذیب , جلا دادن , صیقل دادن , منزه کردن , واکس زدن , براق کردن , :لهستانی, تهذیب , تزکیه , پالودگی.

hienotunteisuus

: ظرافت , دقت , نازک بینی , خوراک لذیذ, بصیرت , احتیاط , حزم , نظر , رای , صلا حدید, عقل , ملا حظه , نزاکت , کاردانی , مهارت , سلیقه , درایت.

hienovaraisuus

: قدردانی , تقدیر , درک قدر یا بهای چیزی, تشخیص , تمیز , بصیرت , بینایی , دریافت , درک, بصیرت , احتیاط , حزم , نظر , رای , صلا حدید, چشیدن , لب زدن , مزه کردن , مزه دادن , مزه , طعم , چشاپی , ذوق , سلیقه.

hierarkia

: گروه فرشتگان نه گانه , سلسله سران روحانی وشیوخ , سلسله مراتب.

hieroa

: ماساژ , مشت ومال , ماساژ دادن , مشتمال دادن, مالیدن , سودن , ساییدن , پاک کردن , اصطکاک پیدا کردن , ساییده شدن.

hieta

: ماسه , شن , ریگ , شن کرانه دریا , شن پاشیدن , سنباده زدن , شن مال یا ریگمال کردن.

hietakampela

: تر کردن , کهنه را نم زدن , با چیزنرمی کسی رازدن یا نوازش کردن , اندکی , قطعه , تکه , اهسته زدن.

hietamato

: گوشک , گوش پوش , اویزه , دسته یاهرچیزی که بوسیله ان چیزی را حمل یا بیاویزند , هر عضو جلو امده چیزی , دیرک , تیر , ادم کله خر , کودن , عذاب دادن , بزورکشیدن ,کشیدن وبردن , قالب زدن (بزو) , گنجانیدن , پس زدن دهنه اسب , سنگین حرکت کردن.

hietasimpukka

: از روی شادی جست وخیز کردن , رقصیدن , جهش , جست وخیز , شادی, حلزون دوکپه ای یا صدف خوراکی از جنس پعثتعن , گوشت صدف , بچنگال گرفتن , محکم گرفتن.

hiha

: استین , استین زدن به , در استین داشتن.

hihitt

: صدای خورخور یاخنده , سرود وتسبیح خواندن , مناجات کردن , صدای خرخرکردن , صدای خرناس کردن , خندیدن, بادهان بسته خندیدن , پیش خود خندیدن.

hiihtj

: اسکی باز.

hiili

: قبل از میلا د, ذغال خالص , کربن , الماس بیفروغ, زغال سنگ , زغال , زغال کردن.

hiilikaivos

: کان ذغال سنگ(یاساختمان وابسته به ان) , تجارت ذغال , ذغال فروشی.

hiipi

: خزیدن , مورمور شدن, موش خانگی , موش گرفتن , جستجو کردن, دزدکی راه رفتن , اهسته ودزدکی کاری کردن , طفره رفتن , تمجمج کردن, دزدکی حرکت ه کردن , خود را پنهان ساختن , حرکت پنهانی, دستبرد زدن , دزدیدن , بسرقت بردن , ربودن , بلند کردن چیزی.

hiiret

: موشها.

hiiri

: موش خانگی , موش گرفتن , جستجو کردن.

hiirihaukka

: سنقر , پرنده ای شبیه باز , ادم لا شخور وپست , لا شخور.

hiiva

: خمیر مایه , خمیر ترش , عامل کارگر , مخمر کردن , خمیر کردن , ور اوردن.

hik isev

: مشتعل, درخشان , درخشنده , تابان, برق اسا , خیره کننده, دارای تشعشع.

hiki

: عرق بدن , کارسخت , عرق ریزی, خوی , عرق کردن , عرق , عرق ریزی , مشقت کشیدن.

hikoilla

: تعریق , عرق ریختن , عرق کردن , دفع کردن, خوی , عرق کردن , عرق , عرق ریزی , مشقت کشیدن.

hila

: توری, کار مشبک , شبکه , شبکه بندی , شبکه کاری.

hilata

: کشاندن , چیز سنگینی که روی زمین کشیده میشود , کشیدن , بزور کشیدن , سخت کشیدن , لا روبی کردن , کاویدن , باتورگرفتن , سنگین وبی روح.

hiljainen

: ارام کردن , تسکین دادن , ساکت کردن, خموش , خاموش , ساکت , بیصدا , ارام , صامت , بیحرف.

hilleri

: موش خرمای وحشی اروپایی.

hillit

: جلوگیری کردن از , ممانعت کردن , سرزنش کردن , رسیدگی کردن , مقابله کردن , تطبیق کردن , نشان گذاردن , چک بانک, محتوی بودن , دارا بودن , دربرداشتن , شامل بودن , خودداری کردن , بازداشتن, کنترل, زنجیر , بازداشت , جلوگیری , لبه پیاده رو , محدود کردن ,دارای دیواره یا حایل کردن , تحت کنترل دراوردن , فرونشاندن, افسار , دهنه , تارکش , اشیاء , تهیه کردن , افسار زدن , زین وبرگ کردن , مهارکردن , مطیع کردن , تحت کنترل دراوردن, ریزه , ریز ریز کردن , قیمه کردن , خردکردن , حرف خود را خوردن , تلویحا گفتن , قیمه , گوشت قیمه, معتدل , ملا یم , ارام , میانه رو , مناسب , محدود , اداره کردن , تعدیل کردن, افسار , زمام , عنان , لجام , افسار کردن , کنترل , ممانعت , لجام زدن , راندن , مانع شدن, قاعده , دستور , حکم , بربست , قانون , فرمانروایی , حکومت کردن , اداره کردن , حکم کردن , گونیا, نرم کردن , ملا یم کردن , اهسته ترکردن , شیرین کردن , فرونشاندن , خوابانیدن , کاستن , از , کم کردن , نرم شدن.

hillit n

: خشن وزبر , خشن وبی ادب , قوی , سترک , شدید , مفرط , بلند وناهنجار , توفانی, مفرط , بیش ازاندازه, گزافگر , غیرمعقول , عجیب , غریب , گزاف , مفرط, هرزه , افسار گسیخته , کسیکه پابند مذهب نیست , باده گسار وعیاش , غلا م ازاد شده, هرزه , ول , شهوتران , بد اخلا ق , مبنی بر هرزگی, بسیار مغرور, هرزه , بی بند وبار , فاسد الا خلا ق , ولخرج, وحشی , غیر قابل کنترل , بی قانون و قاعده, نیرومند , ستبر, سرکش , یاغی , متمرد , مضطرب , متلا طم.

hillitty

: فروتن , افتاده , بردبار , حلیم , باحوصله , ملا یم , بیروح , خونسرد , مهربان , نجیب , رام, ملا یم , سست , مهربان , معتدل, معتدل , ملا یم , ارام , میانه رو , مناسب , محدود , اداره کردن , تعدیل کردن, باحیا , افتاده , فروتن , معتدل , نسبتا کم, ارام کردن , تسکین دادن , ساکت کردن.

himme

: کند , راکد , کودن , گرفته , متاثر , کند کردن, ضعیف , کم نور , غش , ضعف کردن , غش کردن.

himo

: شهوت , هوس , حرص واز , شهوت داشتن.

himoita

: ارزو کردن , طلبیدن , اشتیاق داشتن, گرسنگی , اشتیاق , قحطی , گرسنه کردن , گرسنگی دادن , گرسنه شدن , اشتیاق داشتن, شهوت , هوس , حرص واز , شهوت داشتن, گرسنگی کشیدن , از گرسنگی مردن , گرسنگی دادن , قحطی زده شدن, تشنگی , عطش , ارزومندی , اشتیاق , تشنه بودن , ارزومند بودن , اشتیاق داشتن.

himokas

: هرزه , ناشی از هرزگی , شهوت پرست, شهوانی, سرکش , حرف نشنو , بازیگوش , خوشحال , عیاش , گستاخ , جسور , شرور شدن , گستاخ شدن , بی ترتیب کردن , شهوترانی کردن , افراط کردن.

hinaaja

: کشتی یدک کش, برج , قلعه (مثل برج) بلند بودن.

hinata

: باطناب بدنبال کشیدن , پس مانده الیاف کتان یا شاهدانه , طناب , زنجیر , یدک کش , یدک کشی.

hinnoitella

: بار , هزینه , مطالبه هزینه.

hinta

: هزینه , ارزش , ارزیدن, خسارت , خسارت زدن, ارزش , قیمت , بها , بها قاءل شدن , قیمت گذاشتن, باج , هزینه.

hintalappu

: برچسب قیمت کالا.

hioa

: ماسه , شن , ریگ , شن کرانه دریا , شن پاشیدن , سنباده زدن , شن مال یا ریگمال کردن.

hiomapaperi

: ساینده , تراشنده , سوزش اور , سایا.

hiomaton

: خشن , بی نزاکت , دهاتی, خام , ناپخته , زمخت, زبر , خشن , درشت , زمخت , ناهموار , ناهنجار , دست مالی کردن , بهم زدن , زمخت کردن, بریده نشده , قطع نشده , از هم جدا نشده.

hipat

: قسمت , بخش , دسته , دسته همفکر , حزب , دسته متشکل , جمعیت , مهمانی , بزم , پارتی , متخاصم , طرفدار , طرف , یارو , مهمانی دادن یارفتن.

hipyminen

: جزر , فروکش , فرونشینی , زوال , فروکش کردن , افول کردن.

hiri

: اختلا ل , مزاحمت, خش , اختلا ل , پارازیت , سروصدا, اشفتگی , انحراف , اختلا ل.

hiriintyneisyys

: سراسیمگی , اشفتگی , هیجان , تلا طم , تحریک.

hirint

: پاگیری , بازماندگی , اذیت , ازار , مانع , سبب تاخیر, دخالت , فضولی.

hirit

: حواس(کسیرا) پرت کردن , گیج کردن , پریشان کردن , دیوانه کردن, منحرف کردن , متوجه کردن , معطوف داشتن, پذیرایی کردن , مهمانی کردن از , سرگرم کردن , گرامی داشتن , عزیزداشتن , تفریح دادن , قبول کردن.

hiritsev

: مشغول , اشغال, فضول , مداخله گر, فضول , مداخله کن , فضولا نه , ناخواسته.

hirmuinen

: مخوف , مهیب , سهمگین , رشت , ناگوار , موحش.

hirmuteko

: سبعیت , بیرحمی , قساوت, نامردمی , بی عاطفگی , غیرانسانی بودن.

hirnua

: شیهه کشیدن (مثل اسب) , شیهه اسب, شیهه , شیهه کشیدن , خنده کردن, شیهه کشیدن , بع بع کردن , زیر لب خندیدن, شیهه اسب , صدایی شبیه شیهه , شیهه کشیدن.

hirsi

: تیر اهن , شاه تیر , شاهین ترازو.

hirtt

: اویختن , اویزان کردن , بدار اویختن , مصلوب شدن , چسبیدن به , متکی شدن بر , طرزاویختن , مفهوم , تردید , تمایل , تعلیق.

hirvi

: افریده , مخلوق , جانور, عفریت , هیولا , اعجوبه , عظیم الجثه.

hirvi

: اهوی کوهی, گوزن شمالی.

hirvi minen

: با شرارت بی پایان , بیرحم , ستمگر , سبع, تبه کار , بدکار , ستمگر , شریر , بسیار زشت, شدید , دردناک , تالم اور , اندوه اورد, زشت , شنیع , شریر , ظالم , فجیح , تاثر اور, غول پیکر , هیولا.

hirviel in

: اهوی کوهی.

hirvittv

: مکروه , زشت , ناپسند , منفور, مهیب یا ترسناک , ترس , عظمت, وحشتناک , بد, دردناک , محنت زا , ناراحت کننده , رنج اور , رنجور, وحشتناک , وحشت اور , ترسناک , هولناک , بسیار بد , سهمناک, ناگفتنی , توصیف ناپذیر , غیرقابل بیان.

hisk

: مرد , شخص , ادم , مردکه , یارو, شخص , مرد , یارو , فرار , گریز , با طناب نگه داشتن , با تمثال نمایش دادن , استهزاء کردن , جیم شدن.

hissi

: اسانسور , بالا برنده , بالا بر.

historia

: شمردن , حساب کردن , محاسبه نمودن , حساب پس دادن , ذکر علت کردن , دلیل موجه اقامه کردن , تخمین زدن , دانستن , نقل کردن(.N) حساب , صورت حساب , گزارش , بیان علت , سبب, شرح وقایع بترتیب تاریخ , تاریخچه, تاریخ , تاریخچه , سابقه , پیشینه , بیمارنامه, حکایت , داستان , نقل , روایت , گزارش , شرح , طبقه , اشکوب , داستان گفتن , بصورت داستان در اوردن.

hiukkanen

: خرده , ریزه , ذره , لفظ , حرف.

hiukset

: مو , موی سر , زلف , گیسو.

hius

: مو , موی سر , زلف , گیسو.

hivytt

: محو کردن , محو شدن.

hlk t

: برش , موزنی , پشم چینی , شانه فشنگ , گیره کاغذ , گیره یاپنس , چیدن , بغل گرفتن , محکم گرفتن, اهسته دویدن , جلو امدگی یا عقب رفتگی , باریکه , بیقاعدگی , هل دادن , تنه زدن به, یورتمه , یورتمه روی , بچه تاتی کن , یورتمه رفتن , صدای یورتمه رفتن اسب , کودک , عجوزه.

hlm

: نادان , احمق , ابله , لوده , دلقک , مسخره , گول زدن , فریب دادن , دست انداختن, لنگ , چلا ق , شل , افلیج , لنگ شدن , عاجز شدن, مربع , مجذور , چهارگوش , گوشه دار , مجذور کردن, کند ذهن , نفهم , گیج , احمق , خنگ , دبنگ.

hlynp ly

: سخن بی معنی , چرند , یاوه , نوشابه کف الود, یاوه , مهمل , مزخرف , حرف پوچ , بیمعنی , خارج از منطق, چرند , ناچیز , من من کردن , حرف بیهوده زدن , مهمل گویی

hlytin

: هشدار , اگاهی از خطر , اخطار , شیپور حاضرباش , اشوب , هراس , بیم و وحشت , ساعت زنگی , :از خطر اگاهانیدن , هراسان کردن , مضطرب کردن.

hlytys

: هشدار , اگاهی از خطر , اخطار , شیپور حاضرباش , اشوب , هراس , بیم و وحشت , ساعت زنگی , :از خطر اگاهانیدن , هراسان کردن , مضطرب کردن.

hm hkinseitti

: تارعنکبوت.

hm rty

: لکه , تیرگی , منظره مه الود , لک کردن , تیره کردن , محو کردن , نامشخص بنظر امدن, تار , تاریک , تیره کردن , :کم نور , تاریک , تار , مبهم.

hm t

: توپ زدن , حریف را از میدان درکردن , توپ , قمپز , چاخان , سراشیب , پرتگاه, مغشوش شدن , باهم اشتباه کردن , اسیمه کردن , گیج کردن , دست پاچه کردن, وانمود , نمایش دروغی , تظاهر , خدعه , فریب , حمله خدعه امیز , وانمود کردن.

hm ys

: توپ زدن , حریف را از میدان درکردن , توپ , قمپز , چاخان , سراشیب , پرتگاه, وانمود , نمایش دروغی , تظاهر , خدعه , فریب , حمله خدعه امیز , وانمود کردن, مصنوعی , متن اضافی , زیور اضافی , کلا ه گیس, وانمودسازی , تظاهر , بهانه , ادعا, شاه ماهی سرخ , موضوع مطرح شده برای فرار از طرح موضوع مورد بحث , پی نخود سیاه فرستادن, قلا بی , ساختگی , دروغی , ریاکاری , وانمود کردن , بخود بستن , تظاهر کردن, کلوچه یا نان پخته شده در قالب های دو پارچه اهنی.

hmment

: متحیرساختن , مبهوت کردن , مات کردن , سردرگم کردن , سردرگم , متحیر, گیج یا گمراه کردن , مغشوش کردن , دستپاچه کردن , بی نتیجه کردن , پریشانی , اهانت, دارای روح شیطانی کردن , مسحور کردن , سحر و جادو کردن , اذیت کردن, گیج کردن , مست کردن , سرمست کردن, گیج کرد

hn

: او (ان مرد) , جانور نر, اورا (مونث) , ان زن را , باو , مال او, او را (ان مرد را) , به او (به ان مرد), او , ان دختر یا زن , جانور ماده.

hnt

: اورا (مونث) , ان زن را , باو , مال او, او را (ان مرد را) , به او (به ان مرد), دم , دنباله , عقب , تعقیب کردن.

hoitaa

: توجه کردن , مواظبت کردن , گوش کردن (به) , رسیدگی کردن , حضور داشتن (در) , در ملا زمت کسی بودن , همراه بودن (با) , درپی چیزی بودن , از دنبال امدن , منتظرشدن , انتظار کشیدن , انتظار داشتن, تیمار , پرستاری , مواظبت , بیم , دلواپسی (م.م.) غم , پروا داشتن , غم خوردن , علا قمند بودن, دسته , قبضه شمشیر , وسیله , لمس , احساس بادست , دست زدن به , بکار بردن , سرو کارداشتن با , رفتار کردن , استعمال کردن , دسته گذاشتن, مراقب بودن , مواظب بودن , توجه داشتن به, اداره کردن , گرداندن , از پیش بردن , اسب اموخته, پرستار , دایه , مهد , پرورشگاه , پروراندن , پرستاری کردن , شیر خوردن , باصرفه جویی یا دقت بکار بردن, داد و بیداد کردن , مشاجره کردن , نزاع کردن , داد و بیداد , مشاجره , نزاع , گرد اوری وراندن احشام.

hoitamaton

: بی مراقبت.

hoito

: بار , هزینه , مطالبه هزینه, نگهداری , قیمومیت, بررسی , لمس , رسیدگی , اداره (کردن), رفتار , معامله , معالجه , طرز عمل , درمان, للگی , قیمومت , سرپرستی , تعلیم سرخانه.

holhokki

: بار , هزینه , مطالبه هزینه, نگهبان , سلول زندان , اطاق عمومی بیماران بستری , صغیری که تحت قیومت باشد , محجور , نگهداری کردن , توجه کردن.

hollanti

: کشور هلند , هلندی, هلند.

hollantilainen

: هلندی , زبان هلندی , :هرکس بخرج خود , دانگی.

holmium

: ها , ای , به , اهوی , های

holomorfinen

: تجزیه ای , تحلیلی , مربوط به مکتب یا فلسفه ء تحلیلی , روانکاوی , قابل حل بطریق جبری.

holtiton

: بی پروا , بی بیاک , بی ملا حظه , بی اعتنا.

home

: پرمک , کپک , بادزدگی , زنگ گیاهی , کپک زدن, قارچ انگلی گیاهان , کپک قارچی , کپرک , کپرک زدن , قالب , کالبد , با قالب بشکل دراوردن, قالب , کالبد , فطرت , الگو , کپک , کپک زدن, زنگار , زنگار مس , زنگ مس (استات مس).

homeentua

: پرمک , کپک , بادزدگی , زنگ گیاهی , کپک زدن, قارچ انگلی گیاهان , کپک قارچی , کپرک , کپرک زدن , قالب , کالبد , با قالب بشکل دراوردن.

homma

: کار , امر , سمت , شغل , ایوب , مقاطعه کاری کردن , دلا لی کردن, کار , وظیفه , تکلیف , امرمهم , وظیفه , زیاد خسته کردن , بکاری گماشتن , تهمت زدن , تحمیل کردن.

homo

: دسته هیزم , دسته , دسته کردن , بهم بستن , ریشه کردن حاشیه پارچه , بخیه زینتی, جانورانی که انسان وانواع میمون ها نیز جزو ان بشمار میروند , ادم , انسان.

homogeeninen

: مقاربت کننده باهم جنس خود , متوافق , هم جنس , یکجور , مشابه.

homologia

: همانندی وتجانس ساختمان اعضای مختلف جانور یاگیاه در اثر منشعب شدن از یک ریشه یا مبدا متجانس , همسانی , برابری.

honka

: غم و اندوه , از غم و حسرت نحیف شدن , نگرانی , رنج و عذاب دادن , غصه خوردن , کاج , چوب کاج , صنوبر.

hopea

: نقره , سیم , نقره پوش کردن , نقره فام شدن.

hopeinen

: نقره , سیم , نقره پوش کردن , نقره فام شدن.

horisontaalinen

: افقی , ترازی , سطح افقی.

horisontti

: افق , خط افق , افق فکری , بوسیله افق محدود کردن.

horjahtaa

: لغزیدن , سکندری خوردن , سهو کردن , تلوتلوخوردن , لکنت داشتن , اتفاقابرخوردن به.

horjua

: گیرکردن , لکنت زبان پیدا کردن , با شبهه وتردید سخن گفتن , تزلزل یا لغزش پیداکردن.

hotelli

: هتل , مهمانخانه , مسافرخانه.

houkutella

: جلب کردن , جذب کردن , مجذوب ساختن, طعمه یا دام یا توری برای گرفتن اردک و مرغان دیگر , تله , دام , وسیله تطمیع , بدام انداختن , فریفتن, وسیله تطمیع , طعمه یا چیز جالبی که سبب عطف توجه دیگری شود , گول زنک , فریب , تطمیع , بوسیله تطمیع بدام انداختن , بطمع طعمه یا سودی گرفتار کردن , فریفتن , اغوا کردن.

houkutin

: تطمیع , اغوا , فریب.

houkutteleva

: جذاب , خوش ایند.

houkutusvoima

: بطمع انداختن , تطمیع کردن , شیفتن, تطمیع , اغوا , فریب.

housunkannatin

: بند شلوار , بند جوراب, معلق , بند شلوار , بند جوراب.

housut

: شلوار , زیر شلواری , تنکه, شلوار.

hovimestari

: ناظر , پیشخدمت سفره , ابدارباشی.

hp ist

: بدنام کردن, بی حرمت کردن, رسوایی , خفت , تنگ , فضاحت , سیه رویی , خفت اوردن بر , بی ابرویی, ننگ , ننگین کردن , ابروریزی , بی شرفی , رسوایی , نکول , بی احترامی کردن به , تجاوز کردن به عصمت (کسی), تجاوز کردن به , شکستن , نقض کردن , هتک احترام کردن , بی حرمت ساختن , مختل کردن.

hpe

: شرم , خجلت , شرمساری , ازرم , ننگ , عار , شرمنده کردن , خجالت دادن , ننگین کردن.

hss kk

: اشوب , اضطراب , جنبش , اغتشاش , هیاهو, قطع , شکستن, اختلا ل , مزاحمت, بال زنی دسته جمعی , لرزش , اهتزاز , بال و پر زنی , حرکت سراسیمه , بال بال زدن(بدون پریدن) , لرزیدن , در اهتزاز بودن , سراسیمه بودن , لرزاندن, اشوب , غوغا , پراشوب, جنبش , حرکت , فعالیت , جم خوردن , تکان دادن , به جنبش دراوردن , حرکت دادن , بهم زدن , بجوش اوردن , تحریک کردن یا شدن.

huhtikuu

: ماه چهارم سال فرنگی , اوریل.

huhu

: شایعه , شایعه گفتن و یا پخش کردن.

huhupuhe

: شایعه , شایعه گفتن و یا پخش کردن.

huhuta

: صدا , شایعات , گزارش , سروصدا , اوازه, شایعه , شایعه گفتن و یا پخش کردن.

huijaaminen

: فریب , حیله , خدعه, نیرنگ , فریب , گول , حیله , فریب خوردگی , اغفال, دورویی , فریب.

huijari

: فریب , حیله , کلا ه برداری , تقلب , فن , گوش بر , شیاد, دغل باز , وانمود کننده , طرار , غاصب, وانمود گر , عذراورنده , متظاهر , مدعی تاج وتخت, پیشوند بمعنی ' کاذب ' و ' ساختگی ' و ' دروغ.', قلا بی , ساختگی , دروغی , ریاکاری , وانمود کردن , بخود بستن , تظاهر کردن, شیاد , متقلب , حیله گر.

huijaus

: فریب , حیله , خدعه, نیرنگ , فریب , گول , حیله , فریب خوردگی , اغفال, دورویی , فریب.

huilu

: فلوت , شیار , فلوت زدن.

huipennus

: اوج , راس , قله , منتها درجه , باوج رسیدن, اوج , قله , حد اعلی.

huippu

: نوک , قله , راس , کلا ه نوک تیز , منتها درجه , حداکثر , کاکل , فرق سر , دزدیدن , تیز شدن , بصورت نوک تیز درامدن , به نقطه اوج رسیدن , نحیف شدن, قله , نوک , اوج , ذروه , اعلی درجه, سر , نوک , فرق , رو , قله , اوج , راس , روپوش , کروک , رویه , درجه یک فوقانی , کج کردن , سرازیر شدن.

huiskuttaa

: اشاره , اشاره کردن (باسریادست) , بااشاره صدا زدن.

huiskutus

: اهتزاز , تموج , باد بزن, موج , خیزاب , فر موی سر , دست تکان دادن , موجی بودن , موج زدن.

huivi

: حمایل ابریشمی وامثال ان , شال گردن , شال گردن بستن , درشال پیچیدن , روسری.

hukattu

: گمشده , از دست رفته , ضایع , زیان دیده , شکست خورده گمراه , منحرف , مفقود.

hukka (nickname)

: گرگ , حریصانه خوردن , بوحشت انداختن.

hukkua

: غرق کردن , غرق شدن , خیس کردن, گم کردن , مفقود کردن , تلف کردن , از دست دادن , زیان کردن , منقضی شدن , باختن(در قمار وغیره) , شکست خوردن.

hullu

: دیوانه , شوریده , شکاف دار, دیوانه , مجنون , بی عقل , احمقانه, دیوانه , مجنون , ماه زده, دیوانه , عصبانی , از جا در رفته , شیفته , عصبانی کردن , دیوانه کردن, مهره, اجیل , دیوانه , مفتون.

hullutus

: دیوانه کردن , فکر کسی را مختل کردن , دیوانگی , شور , شوق , ترک , شکاف, ایین دینی , مکتب تفکر , هوس وجنون برای تقلید از رسم یا طرز فکری, مد زودگذر , هوس, دیوانگی , خشم زیاد , عشق مفرط , غضب, هیجان واضطراب مسری , اضطراب عمومی, دیوانگی , خشم , غضب , خروشیدن , میل مفرط , خشمناک شدن , غضب کردن , شدت داشتن.

humaani

: بامروت , رحیم , مهربان , باشفقت , تهذیبی.

humaltua

: مست کردن , سرخوش کردن , کیف دادن, خیساندن , خیس خوردن , رسوخ کردن , بوسیله مایع اشباع شدن , غوطه دادن , در اب فرو بردن , عمل خیساندن , خیس خوری , غوطه , غوطه وری , غسل, انداختن , بطور کامل پوشاندن , حمله کردن , بسختی افتادن , اب نمک , ترشی , اهار فروبری , شستشو , مست , مست کردن یاشدن , درترشی فرو بردن , با ترشی مخلوط کردن , غسل دادن , دراب غوطه ورشدن , ترشی.

hummeri

: خرچنگ خاردار, خرچنگ دریایی , گوشت خرچنگ دریایی, خرچنگ خاردار.

hunaja

: انگبین , عسل , شهد , محبوب , عسلی کردن , چرب ونرم کردن.

huntu

: حجاب , پرده , نقاب , چادر , پوشاندن , حجاب زدن , پرده زدن , مستوریا پنهان کردن.

huojennus

: کاهش , تخطفیف , فروکش , جلوگیری , غصب, وقفه , شکاف , فاصله , التقای دو حرف با صدا, مهلت , فرجه , امان , استراحت , تمدید مدت , رخصت , فرجه دادن, توقف , وقفه , تعطیل , ایست , تعلیق , بی تکلیفی , اویزان , اویزانی , اندروا , اونگان , اندروایی , اویزش.

huojentaa

: مجازات کسی را بتعویق انداختن , رخصت.

huojua

: تکاندادن سر بعلا مت توافق , سرتکان دادن , باسراشاره کردن , تکان سر, این سو وان سو جنبیدن , تاب خوردن , در نوسان بودن , تاب , نوسان , اهتزاز , سلطه حکومت کردن , متمایل شدن یا کردن و بعقیده ای.

huojunta

: کج شدن, این سو وان سو جنبیدن , تاب خوردن , در نوسان بودن , تاب , نوسان , اهتزاز , سلطه حکومت کردن , متمایل شدن یا کردن و بعقیده ای, کجی , کج کردن کج شدن.

huokailla

: اه , اه کشیدن , افسوس خوردن , اه حسرت کشیدن.

huokaista

: اه , اه کشیدن , افسوس خوردن , اه حسرت کشیدن.

huokaus

: اه , اه کشیدن , افسوس خوردن , اه حسرت کشیدن.

huokea

: ارزان , جنس پست , کم ارزش , پست, ارزان , کم خرج , معقول , صرفه جو , ساده.

huolellinen

: بادقت , با احتیاط , مواظب , بیمناک, تعمد کردن , عمدا انجام دادن , عمدی , تعمدا , تعمق کردن , سنجیدن , اندیشه کردن , کنکاش کردن, شمرده.

huolestuminen

: تیمار , پرستاری , مواظبت , بیم , دلواپسی (م.م.) غم , پروا داشتن , غم خوردن , علا قمند بودن, ترس , بیم , هراس , ترسیدن(از) , وحشت.

huolestuneisuus

: تیمار , پرستاری , مواظبت , بیم , دلواپسی (م.م.) غم , پروا داشتن , غم خوردن , علا قمند بودن, ترس , بیم , هراس , ترسیدن(از) , وحشت.

huoleton

: خوشدل , شوخ , بشاش , سرحال, سبکبار , بی خیال, زنده دل , شاد , بانشاط , خوش قلب , مشرور , بی غم , سبکبار, خوشدل , شوخ , چابک , سبک , روشن , درخشان , برنگ روشن.

huolettomuus

: بی علا قگی , لا قیدی , عدم علا قه , خونسردی.

huoli

: تیمار , پرستاری , مواظبت , بیم , دلواپسی (م.م.) غم , پروا داشتن , غم خوردن , علا قمند بودن, ترس , بیم , هراس , ترسیدن(از) , وحشت, سردرد , دردسر , خشخاش وحشی, ازردگی , رنجش , ازار , تغییر , حالت تحریک, اندیشناکی , اندیشناک کردن یابودن , نگران کردن , اذیت کردن , بستوه اوردن , اندیشه , نگرانی , اضطراب , دلواپسی

huolia

: بهره , تنزیل , سود , مصلحت , دلبستگی , علا قه.(.vi &.vt) علا قمند کردن , ذینفع کردن , بر سر میل اوردن, اشغال کردن , تصرف کرد, اندیشناکی , اندیشناک کردن یابودن , نگران کردن , اذیت کردن , بستوه اوردن , اندیشه , نگرانی , اضطراب , دلواپسی

huolimaton

: بی دقت, بی احتیاط , بی ملا حظه.

huolimatta

: با وجود , بااینکه , کینه ورزیدن, باوجود اینکه , علی رغم , باوجود , بدون توجه.

huolimattomuus

: نادیده گرفتن , اعتنا نکردن , عدم رعایت, فروگذاری , فروگذار کردن , غفلت , اهمال , مسامحه , غفلت کردن, بی علا قگی , لا قیدی , عدم علا قه , خونسردی.

huolitella

: مرد , مهتر , داماد , تیمار کردن , اراستن , زیبا کردن , داماد شدن.

huoltaa

: خدمت , یاری , بنگاه , روبراه ساختن , تعمیر کردن.

huolto-

: سهولت , امکان , وسیله.

huolto

: نگهداشت, پیاده کردن , پیاده کردن و دوباره سوار کردن , سراسر بازدید کردن , پیاده سوار کردن و بازدید موتور, خدمت , یاری , بنگاه , روبراه ساختن , تعمیر کردن, منبع , موجودی , تامین کردن , تدارک دیدن, تحمل کردن , حمایت کردن , متکفل بودن , نگاهداری , تقویت , تایید , کمک , پشتیبان زیر برد , زیر بری , پشتیبانی کردن.

huomata

: یافتن , کشف کردن, پیدا کردن , یافتن , جستن , تشخیص دادن , کشف کردن , پیدا کردن , چیز یافته , مکشوف , یابش, دریافتن , پی بردن , کشف کردن , مکشوف کردن, ارزه , نمره , نشانه , نشان , علا مت , داغ , هدف , پایه , نقطه , درجه , مرز , حد , علا مت گذاشتن , توجه کردن, یاداشت , تبصره , توجه کردن , ذکر کردن, خال , نقطه , لک , موضع , بجا اوردن.

huomattava

: شایان , قابل توجه , مهم, قابل ملا حضه , برجسته, قابل توجه , عالی , جالب توجه.

huomautus

: حاشیه نویسی, توضیح, نشان گذاری, یاداشت , تبصره , توجه کردن , ذکر کردن, ملا حظه , تذکر , تبصره.

huomen

: فردا , روز بعد.

huomenna

: فردا , روز بعد.

huomenta

: بامداد , صبح , پیش از ظهر.

huominen

: فردا , روز بعد.

huomio

: توجه , رسیدگی, فکر , خاطر , ذهن , خیال , مغز , فهم , فکر چیزی را کردن , یاداوری کردن , تذکر دادن , مراقب بودن , مواظبت کردن , ملتفت بودن , اعتناء کردن به , حذر کردن از , تصمیم داشتن, ملا حضه کردن , اخطار , اگهی, رعایت, مشاهده , ملا حظه , نظر.

huomioida

: قدردانی کردن , اعتراف کردن , تصدیق کردن , وصول نامه ای را اشعار داشتن, عطف کردن , توجه کردن , مخفف تجارتی کلمه ء.آدوعرتءسعمعنت, توجه کردن , مواظبت کردن , گوش کردن (به) , رسیدگی کردن , حضور داشتن (در) , در ملا زمت کسی بودن , همراه بودن (با) , درپی چیزی بودن , از دنبال امدن , منتظرشدن , انتظار کشیدن , انتظار داشتن, ملا حضه کردن , اخطار , اگهی.

huone

: اتاق , تالا ر , اتاق خواب , خوابگاه , حجره , خان(تفنگ) , فشنگ خوریاخزانه(درششلول) , دفترکار , اپارتمان , در اطاق قرار دادن , جا دادن, جا , محل , مرتبه , قرار دادن , گماردن, اتاق , خانه , جا , فضا , محل , موقع , مجال , مسکن گزیدن , منزل دادن به , وسیع تر کردن.

huonekalut

: اثاثه , اثاث خانه , سامان , اسباب , وسایل , مبل.

huono

: زمان ماضی قدیمی فعل بءد , : بد , زشت , ناصحیح , بی اعتبار , نامساعد , مضر , زیان اور , بداخلا ق , شریر , بدکار , بدخو , لا وصول, ناقص , ناتمام , دارای کمبود , معیوب, حد وسط , متوسط , میانحال , وسط, فقیر , مسکین , بینوا , بی پول , مستمند , معدود , ناچیز , پست , نامرغوب , دون, ناشایسته , ناباب , نامناسب , نامناسب کردن.

huonompi

: , بدتر , وخیم تر , بدتری.

huonontua

: بدتر کردن , خراب کردن , روبزوال گذاشتن, بخواب رفتن , مردن, لغزش , خطا , سهو , اشتباه , لیزی , گمراهی , قلمه , سرخوری , تکه کاغذ , زیر پیراهنی , ملا فه , روکش , متکا , نهال , اولا د , نسل , لغزیدن , لیز خودن , گریختن , سهو کردن , اشتباه کردن , از قلم انداختن.

huonovointinen

: ناخوش , رنجور , سوء , خراب , خطر ناک , ناشی , مشکل , سخت ,بیمار , بد , زیان اور , ببدی , بطور ناقص , از روی بدخواهی و شرارت , غیر دوستانه , زیان, ناخوش , بیمار , ناساز , ناتندرست , مریض , مریض شدن , کیش کردن , جستجوکردن , علا مت چاپی بمعنی عمدا چنین نوشته شده , برانگیختن, بیمار , ناخوش , ناتوان , رنجور, بدحال , ناخوش , ناپاک.

huora

: جاکش , دلا ل محبت, زن جوان بد اخلا ق وجلف , هرزه, هرزه , فاحشه , فاسد الا خلا ق, فاحشه , فاحشه شدن , برای پول خود را پست کردن, ترش مزه , تند , زننده , ترش , مزه غوره , زن هرزه , نان شیرینی مربایی, زن شلخته , زن بندوبار , زن هرزه , جنده, فاحشه , فاحشه بازی کردن , فاحشه کردن.

huotra

: نیام , غلا ف , جلد , پوش , غلا فدار کردن , پوشاندن , کند کردن , غلا ف کردن.

hurjastelu

: فرار و اختقا از ترس توقیف , جفتک زنی , فراراز زندگی دشوار.

hurmaava

: فریبا , فریبنده , ملیح.

hurmata

: خوشی , لذت , شوق , میل , دلشاد کردن , لذت دادن , محظوظ کردن.

hurmioitunut

: نشله شده , بوجد امده , نشله ای , جذبه ای.

hurskas

: دیندار , پرهیزگار , زاهد , متقی , پارسا , وارسته.

hus

: کیش (برای راندن مرغ وغیره) کیش کردن , باکیش فرار دادن , چخ.

hutiloida

: سنبل کردن , خراب کردن , از شکل انداختن , وصله وپینه بدنما , کارسرهم بندی , ورم, غنیمت , یغما , تاراج , سودباداورده , فساد , تباهی , از بین بردن , غارت کردن , ضایع کردن , فاسد کردن , فاسد شدن , پوسیده شدن , لوس کردن , رودادن.

huuli

: شوخی , لطیفه , بذله , شوخی کردن, لب , لبه , کنار , طاقت , سخن , بیان , لبی , با لب لمس کردن.

huumori

: مشرب , خیال , مزاح , خلق , شوخی , خوشمزگی , خوشی دادن , راضی نگاهداشتن , خلط , تنابه.

huurre

: ژاله , شبنم منجمد , شبنم , سرماریزه , گچک , برفک , سرمازدن , سرمازده کردن , ازشبنم یا برف ریزه پوشیده شدن, سفید مایل به خاکستری , موسفید , پیر, شبنم یخ زده , سرما ریزه , پژه , اریز, شکر و تخم مرغ روی شیرینی, شبنم یخ زده , سرما ریزه , پله , قافیه , سجع , پساوند , شعر , یخ زدگی , قافیه دار کردن.

huutaa

: فریاد زدن , داد زدن , گریه کردن , صدا کردن , فریاد , گریه , خروش , بانگ , بانگ زدن, جیغ زدن , ناگهانی گفتن , جیغ, فریاد , داد , جیغ , فغان , فریاد زدن , جیغ زدن , داد زدن, فریاد زدن , نعره کشیدن , صدا , نعره , هلهله.

huuto

: فریاد زدن , داد زدن , گریه کردن , صدا کردن , فریاد , گریه , خروش , بانگ , بانگ زدن, جیغ زدن , ناگهانی گفتن , جیغ, فریاد , داد , جیغ , فغان , فریاد زدن , جیغ زدن , داد زدن, فریاد زدن , نعره کشیدن , صدا , نعره , هلهله.

huutokauppa

: حراج , مزایده , حراج کردن , بمزایده گذاشتن.

huvi

: شوخی , بازی , خوشمزگی , سرگرمی , شوخی امیز , مفرح , باصفا , مطبوع , شوخی کردن , خوشمزگی, کیف , لذت , خوشی , عیش , شهوترانی , انبساط , لذت , بخشیدن , خوشایند بودن , لذت بردن.

huvila

: خانه ییلا قی , ویلا.

huviretki

: گردش , گشت , سیر , گردش بیرون شهر, گردش , تفریح , مسافرت کوچک , تفرخ کردن , سفر کوچک کردن, سفر تفریحی , سفر , خوش گذرانی کردن , سور زدن , سفر تفریحی کردن, گردش بیرون شهر , تفرج , وابسته به گردش یا سفر کوتاه, اردک وار راه رفتن , تلوتلو خوردن و راه رفتن , گردش سفر , راه پیمایی تفریحی.

huvittaa

: سرگرم کردن , مشغول کردن , تفریح دادن , جذب کردن , مات و متحیر کردن.

huvivene

: کرجی بادی یا بخاری مخصوص تفرج.

hvi minen

: جزر , فروکش , فرونشینی , زوال , فروکش کردن , افول کردن, رو بکاهش گذاشتن , نقصان یافتن , کم شدن , افول , کم و کاستی , وارفتن , به اخر رسیدن.

hvi v

: ناچیز.

hvitt

: برانداختن , بکلی نابودکردن , منهدم کردن , منقرض کردن , دفع افات کردن, گم کردن , مفقود کردن , تلف کردن , از دست دادن , زیان کردن , منقضی شدن , باختن(در قمار وغیره) , شکست خوردن.

hy dytn

: بی فایده , عاری از فایده , باطله , بلا استفاده.

hy kk j

: حمله کننده.

hy kyaalto

: موج کشند.

hy nteinen

: اشکال , گیر, حشره , کرم خوراک (مثل کرم پنیر و غیره) , کرم ریز , عنکبوت , کارتنه , جمنده.

hy ty

: استعمال کردن , بکاربردن , مصرف کردن , بکارانداختن (.N)کاربرد , استعمال , مصرف , فایده , سودمندی , استفاده , تمرین , تکرار , ممارست.

hydyllinen

: سودمند , نافع , باصرفه, سودمند , مفید , بافایده.

hyeena

: کفتار, کفتار , ادم درنده خو یا خاءن.

hyhen

: پر , پروبال , باپر پوشاندن , باپراراستن , بال دادن.

hyk t

: یورش , حمله , تجاوز , حمله بمقدسات , اظهار عشق , تجاوز یا حمله کردن, افند , تک , تکش , تاخت , حمله کردن بر , مبادرت کردن به ,تاخت کردن , با گفتار ونوشتجات بدیگری حمله کردن , حمله , تاخت و تاز , یورش , اصابت یا نزول ناخوشی.

hyky

: موج بلند , موج غلتان , موج خروشان , جریان سریع وغیر عادی , برق موجی از هوا , تشکیل موج دادن , موجدار بودن , خروشان بودن , موج زدن.

hylje

: خوک ابی , گوساله ماهی , مهر , نشان , تضمین , مهر کردن , صحه گذاشتن , مهر و موم کردن , بستن , درزگیری کردن.

hylly

: تاقچه , رف , فلا ت قاره , هر چیز تاقچه مانند , در تاقچه گذاشتن , کنار گذاشتن.

hylt

: ترک گقتن , واگذارکردن , تسلیم شدن , رهاکردن , تبعیدکردن , واگذاری , رهاسازی , بی خیالی, رو گرفت , روبرداری کردن, سرباز زدن , رد کردن , نپذیرفتن , قبول نکردن , مضایقه تفاله کردن , فضولا ت , اشغال , ادم بیکاره, رد کردن , نپذیرفتن.

hymy

: لبخند , تبسم , لبخند زدن.

hynteistoukka

: کرم , کرم حشره , نوزاد حشره , لیسه.

hyperbeli

: هذلولی , قسع زاءد.

hyperbolinen

: اغراق امیز , اغراقی , شبه هذلولی , وابسته به هذلولی.

hyppy

: جستن , پریدن , خیز زدن , جور درامدن , وفق دادن , پراندن , جهاندن , پرش , جهش , افزایش ناگهانی , ترقی, جست , پرش , خیز , جستن , دویدن , خیز زدن.

hypt yli

: جست , جست زدن , جست بزن.

hypt

: جست , پرش , خیز , جستن , دویدن , خیز زدن, بهار , چشمه , سرچشمه , فنر , انبرک , جست وخیز , حالت فنری , حالت ارتجاعی فنر , پریدن , جهش کردن , جهیدن , قابل ارتجاع بودن , حالت فنری داشتن , ظاهر شدن.

hysteria

: دیوانه کردن , فکر کسی را مختل کردن , دیوانگی , شور , شوق , ترک , شکاف, سرسام , هذیان , پرت گویی , دیوانگی, دیوانه کردن , شوریده کردن , اشفتن , دیوانگی انی , شوریدگی , هیجان, غضب , غیظ , هیجان شدید وتند , خشم , درنده خویی , روح انتقام , اشوب , اضطراب , شدت, تشنج , حمله , غش یا بیهوشی وحمله در زنان , هیجان زیاد , هیستری , حمله عصبی.

hytti

: اطاق کوچک , خوابگاه (کشتی) , کلبه , کابین.

hyttynen

: پشه , حشره دو بال, پشه.

hyty

: سود , نفع , سود بردن.

hyv ostos

: سودا , معامله , داد و ستد , چانه زدن , قرارداد معامله , خرید ارزان (باا) , چانه زدن , قرارداد معامله بستن, خریدن , خرید , ابتیاع , تطمیع کردن, دستبرد زدن , دزدیدن , بسرقت بردن , ربودن , بلند کردن چیزی.

hyv

: جریمه , تاوان , غرامت , جریمه کردن , جریمه گرفتن از , صاف کردن , کوچک کردن , صاف شدن , رقیق شدن , خوب , فاخر , نازک , عالی , لطیف , نرم , ریز , شگرف, خوب , نیکو , نیک , پسندیده , خوش , مهربان , سودمند , مفید , شایسته , قابل , پاک , معتبر , صحیح , ممتاز , ارجمند , کامیابی , خیر , سود , مال التجاره , مال منقول , محموله, نازنین , دلپسند , خوب , دلپذیر , مطلوب , مودب , نجیب, صحیح است , خوب , بسیار خوب , تصویب کردن , موافقت کردن , اجازه , تصویب, زبردست , چیره , ماهر , حاذق , متخصص, ماهر , استادکار.

hyv ksynt

: پذیرش , قبولی حواله , حواله ء قبول شده, تصویب , قبولی , موافقت , پسند, تصویب , موافقت , تجویز.

hyv ksytty

: پذیرفته , مقبول, شایسته , قابل , دارای شرایط لا زم , مشروط.

hyv sti

: خدا حافظ , خدانگهدار , بخدا سپردیم, چیزهای کناری یاثانوی , فرعی , خداحافظ, بدرود , وداع , خدا نگهدار , خداحافظ , تودیع , تودیع کردن, چشمه , جوهردان , دوات , ببالا فوران کردن , روامدن اب ومایع , درسطح امدن وجاری شدن , :خوب , تندرست , سالم , راحت , بسیارخوب , به چشم , تماما , تمام وکمال , بدون اشکال , اوه , خیلی خوب.

hyv tapainen

: با ادب , مودب , فروتن , مودبانه, با ادب , با نزاکت , مبادی اداب.

hyve

: تقوا , پرهیزکاری , پاکدامنی , عفت , خاصیت.

hyveellinen

: فرهومند , پرهیزکار , باتقوا , پاکدامن , عفیف , بافضیلت.

hyvill

: نوازش , دلجویی , دلنوازی کردن , در اغوش کشیدن, گیره ای که مته را در ماشین نگه میدارد , مرغک , عزیزم ,جانم , جوجه مرغ تکان , صدایی که برای راندن حیوان بکار میرود, نوازش کردن , ناز ونیاز کردن, حیوان اهلی منزل , دست اموز , عزیز , سوگلی , معشوقه , نوازش کردن , بناز پروردن, ضربه , ضربت , لطمه , ضرب , حرکت , تکان , لمس کردن , دست کشیدن روی , نوازش کردن , زدن , سرکش گذاردن (مثل سرکش روی حرف کاف).

hyvin

: همیشه , همواره , هرگز , هیچ , اصلا , درهر صورت, چشمه , جوهردان , دوات , ببالا فوران کردن , روامدن اب ومایع , درسطح امدن وجاری شدن , :خوب , تندرست , سالم , راحت , بسیارخوب , به چشم , تماما , تمام وکمال , بدون اشکال , اوه , خیلی خوب, بسیار , خیلی , بسی , چندان , فراوان , زیاد , حتمی , واقعی , فعلی , خودان , همان , عینا.

hyvinvointi

: توانگری , دارایی , ثروت , مال , تمول , وفور , زیادی.

hyvksy

: قبول شدن , پذیرفتن , پسندیدن , قبول کردن, تصویب کردن , موافقت کردن (با) , ازمایش کردن , پسند کردن , رواداشتن.

hyvksyminen

: پذیرش , قبولی حواله , حواله ء قبول شده.

hyvoppisuus

: سهولت , امکان , وسیله.

hyvt tavat

: علم اداب معاشرت , اداب , ایین معاشرت , رسوم.

hyytv

: سرد , خنک, یخی , پوشیده از یخ , بسیارسرد , خنک.

I

i nkaikkisesti

: همیشه , درتمام وقت , برای همیشه.

idea

: انگاره , تصور , اندیشه , فکر , خیال , گمان , نیت , مقصود , معنی , اگاهی , خبر , نقشه کار , طرزفکر.

ideaali

: کمال مطلوب , هدف زندگی , ارمان , ارزو , ایده ال , دلخواه

ideaalinen (math.)

: کمال مطلوب , هدف زندگی , ارمان , ارزو , ایده ال , دلخواه

identiteetti

: هویت , شخصیت , اصلیت , شناسایی , عینیت.

ideoija

: نما , توان, استدلا ل کننده , توضیح دهنده , طرفدار.

idiootti

: ادم سفیه و احمق , خرف , سبک مغز , ساده.

idoli

: بت , صنم , خدای دروغی , مجسمه , لا ف زن , دغل باز , سفسطه , وابسته به خدایان دروغی وبت ها , صنم , معبود.

ies

: زرده تخم مرغ , محتویات نطفه.

ihailija

: تحسین کننده , ستاینده, باد بزن , تماشاچی ورزش دوست , باد زدن , وزیدن بر.

ihailla

: پسند کردن , تحسین کردن , حظ کردن , مورد شگفت قراردادن , درشگفت شدن , تعجب کردن , متحیر کردن , متعجب ساختن.

ihailtava

: پسندیده , قابل پسند , قابل تحسین , ستودنی.

ihailu

: ستایش , پرستش , عشق ورزی , نیایش, پرستش , ستایش , عبادت , پرستش کردن.

ihana

: زیبا , قشنگ , خوشگل , عالی, لذیذ, دلفروز , لذت بخش , خوشی اور , دلپسند , دلپذیر, نفیس , بدیع , عالی , دلپسند , مطبوع , حساس , دقیق , شدید , سخت, خیالی , خارق العاده, جریمه , تاوان , غرامت , جریمه کردن , جریمه گرفتن از , صاف کردن , کوچک کردن , صاف شدن , رقیق شدن , خوب , فاخر , نازک , عالی , لطیف , نرم , ریز , شگرف, مجلل , عظیم , با شکوه , خیلی خوب, دوست داشتنی , دلپذیر , دلفریب, حیرت اور , عجیب , جالب, شگرف , شگفت اور , شگفت انگیز , شگفت , عجیب.

ihanteellinen

: کمال مطلوب , هدف زندگی , ارمان , ارزو , ایده ال , دلخواه

ihme

: معجزه , اعجاز , واقعه شگفت انگیز , چیز عجیب, شگفت , تعجب , حیرت , اعجوبه , درشگفت شدن , حیرت انگیز , غریب.

ihmeellinen

: متحیر کننده , شگفت انگیز, خیالی , خارق العاده, حیرت اور , عجیب , جالب, جانانه , بشاش , تند , خیلی تند , خیلی خوب, ترسناک , هولناک , مهیب , عظیم , فوق العاده, شگرف , ترسناک , مهیب , فاحش , عجیب , عظیم, شگرف , شگفت اور , شگفت انگیز , شگفت , عجیب, شگرف , حیرت اور , حیرت زا , عجیب وشگفت انگیز.

ihmeellisesti

: شگرف , حیرت اور , حیرت زا , عجیب وشگفت انگیز.

ihmetell

: چیز شگفت , شگفتی , تعجب , اعجاز , حیرت زده شدن , شگفت داشتن, شگفت , تعجب , حیرت , اعجوبه , درشگفت شدن , حیرت انگیز , غریب.

ihminen

: انسانی , وابسته بانسان , دارای خوی انسانی, شخص , فرد , تک , منحصر بفرد , متعلق بفرد, مرد , انسان , شخص , بر , نوکر , مستخدم , اداره کردن , گرداندن (امور) , شوهر , مهره شطرنج , مردی, شخص , نفر , ادم , کس , وجود , ذات , هیکل.

ihmis-

: انسانی , وابسته بانسان , دارای خوی انسانی.

ihmis ni

: صدا , ادا کردن.

ihmiset

: توده مردم , ازدحام, انبوه , توده , جرم, گروه , گروه بسیار , جمعیت کثیر , بسیاری, مردم , خلق , مردمان , جمعیت , قوم , ملت , اباد کردن , پرجمعیت کردن , ساکن شدن.

ihmisjoukko

: جمعیت , ازدحام , شلوغی , اجتماع , گروه , ازدحام کردن , چپیدن , بازور وفشارپرکردن , انبوه مردم.

ihmisliha

: گوشت , مغز میوه , جسم , شهوت , جسمانیت , حیوانیت , بشر , دربدن فرو کردن.

ihmisrotu

: مسابقه , گردش , دور , دوران , مسیر , دویدن , مسابقه دادن , بسرعت رفتن , نژاد , نسل , تبار , طایفه , قوم , طبقه.

ihmissusi

: شخصی که تبدیل به گرگ شده باشد.

ihmissy nti

: ادمخواری.

iho

: پوست , چرم , جلد , پوست کندن , با پوست پوشاندن , لخت کردن.

ihonmyt inen

: اماده ومجهز , گرم ونرم , باندازه , راحت واسوده , امن وامان , دنج , راحت , اسوده , غنودن , بطور دنج قرار گرفتن, سفت , محکم , تنگ (تانگ) , کیپ , مانع دخول هوا یا اب یا چیز دیگر , خسیس , کساد.

ihonvri

: رنگ , فام , بشره , تغییر رنگ دادن , رنگ کردن , ملون کردن.

ihra

: فربه , چاق , چرب , چربی , چربی دار , چربی دار کردن , فربه یا پرواری کردن, گریس , روغن اتومبیل , روغن , چربی , مداهنه , چاپلوسی , روغن زدن , چرب کردن , رشوه دادن.

iisyys

: ابدیت , مکرر , بدون سرانجام و سراغاز , بی پایان , ازلیت , جاودانی , بی زمانی, برای همیشه , تا ابد , جاویدان , پیوسته , تا ابدالا باد, ابدیت.

ik

: عمر , سن , پیری , سن بلوغ , رشد(با Of) , دوره , عصر.(.vi &.vt): پیرشدن , پیرنماکردن , کهنه شدن(شراب), ملک , املا ک , دارایی , دسته , طبقه , حالت , وضعیت.

ik luokka

: تولید نیرو , نسل.

ik nkuin

: مثل اینکه , همچنانکه , که, مثل اینکه.

ik ntynyt

: پیر , سالخورده.

ik v ty

: خرحمالی کردن , سخت کار کردن , جان کندن , خسته کردن , ازپادراوردن , حمال مفت , خدمتکار , سیگار.

ikiaikainen

: باستانی , دیرینه , قدیمی , کهن , کهنه , پیر.

ikinen

: پیر , سالخورده.

ikivihre

: بی خزان , همیشه سبز , همیشه بهار , بادوام.

ikkuna

: پنجره , روزنه , ویترین , دریچه , پنجره دار کردن.

ikuinen

: جاودانی, بدون عمر معینی , نامحدود, ابدی , ازلی , جاودانی , همیشگی , فناناپذیر , بی پایان , داءمی , پیوسته , مکرر , لا یزال , جاوید, جاودانی , ابدی , ازلی , همیشگی داءمی, دیرپای , بادوام , ماندنی , ثابت , پاینده , پایا, همیشگی , ابدی , مدام, ایست ناپذیر , بلا انقطاع , بدون وقفه , مسلسل , پایان ناپذیر, بی پایان.

ikuisesti

: همیشه , درتمام وقت , برای همیشه, برای همیشه , تا ابد , جاویدان , پیوسته , تا ابدالا باد.

ikuisuus

: ابدیت , مکرر , بدون سرانجام و سراغاز , بی پایان , ازلیت , جاودانی , بی زمانی, ابدیت.

ikv id

: بیحال شدن , افسرده شدن , پژمرده شدن , بیمار عشق شدن , باچشمان پر اشتیاق نگاه کردن , باچشمان خمار نگریستن, ارزو کردن , اشتیاق داشتن , مشتاق بودن, واحد پول ژاپن , اصرار , تمایل , رغبت شدید.

ikvystyy

: گمانه , سوراخ کردن , سنبیدن , سفتن , نقب زدن , بامته تونل زدن, خسته کردن , موی دماغ کسی شدن , خسته شدن , منفذ , سوراخ , مته , وسیله سوراخ کردن , کالیبر تفنگ , خسته کننده.

ilke

: بد , زیان اور , مضر , شریرانه , بدی , زیان, بد اندیش , از روی بدخواهی , از روی عناد, میانه , متوسط , وسطی , واقع دروسط , حد وسط , متوسط , میانه روی , اعتدال , منابع درامد , عایدی , پست فطرت , بدجنس , اب زیرکاه , قصد داشتن , مقصود داشتن , هدف داشتن , معنی ومفهوم خاصی داشتن , معنی دادن , میانگین, بدسگال , موذی , شیطان , بدجنس, کثیف , نامطبوع , زننده , تند و زننده , کریه, بدسگال , بدکار , شریر , تباهکار , فاسد , بدطینت , نادرست

ilkeys

: بدخواهی , بدنهادی , شرارت , بدسگالی, بداندیشی , بدجنسی , بدخواهی , عناد , کینه توزی , نفرت , قصد سوء, لج , کینه , بغض , بدخواهی , غرض , کینه ورزیدن , برسرلج اوردن.

illallinen

: ناهار(یعنی غذای عمده روز که بعضی اشخاص هنگام ظهر و بعضی شب می خورند) , شام , مهمانی, مهمانی , سور , ضیافت , جشن , عید , خوشگذرانی کردن , جشن گرفتن , عیاشی کردن.

illuusio

: خیال , وهم , تصور , قوه مخیله , هوس , تجملی , تفننی , علا قه داشتن به , تصور کردن, قوه مخیله , وهم , هوس , نقشه خیالی , وسواس , میل , تمایل , فانتزی, فریب , گول , حیله , خیال باطل , وهم, خیالی , فانتزی.

ilma-

: انتن هوایی رادیو , هوایی, مربوط به پرواز یا هواپیما.

ilma

: هوا , هر چیز شبیه هوا(گاز , بخار) , باد , نسیم , جریان هوا , نفس , شهیق , استنشاق , نما , سیما , اوازه , اواز , اهنگ , بادخور کردن , اشکار کردن.

ilmailu-

: مربوط به پرواز یا هواپیما.

ilmaisin

: اندیکاتور , نماینده , شاخص , اندازه , مقیاس , فشار سنج.

ilmaista

: اظهارداشتن , بیان کردن , اداکردن , سریع السیر , صریح , روشن , ابراز کردن, تقدیم داشتن , پیشکش کردن , عرضه , پیشنهاد کردن , پیشنهاد , تقدیم , پیشکش , اراءه, دلا لت کردن بر , حاکی بودن از , باشاره فهماندن , معنی دادن , معنی بخشیدن, توضیح دادن , جزء به جزء شرح دادن , اظهار داشتن , اظهارکردن , تعیین کردن , حال , , چگونگی , کیفیت , دولت , استان , ملت , جمهوری , کشور , ایالت , کشوری , دولتی.حالت

ilmakeh ja avaruus

: جو زمین , فضای ماوراء جو.

ilman

: برون , بیرون , بیرون از , از بیرون , بطرف خارج , انطرف , فاقد , بدون.

ilmapiiri

: پناد , کره ء هوا , جو , واحد فشار هوا , فضای اطراف هر جسمی (مثل فضای الکتریکی ومغناطیسی), عادات ورسوم قومی , صفات وشخصیت انسان, حالت , حوصله , حال , سردماغ , خلق , مشرب , وجه.

ilmasto

: اب وهوا.

ilmatiivis

: محفوظ از هوا , غیرقابل نفوذ بوسیله ء هوا.

ilmaus

: مبین , بیان.

ilmava

: انتن هوایی رادیو , هوایی.

ilme

: نمود , سیما , منظر , صورت , ظاهر , وضع , جنبه, مبین , بیان, نگاه , نظر , نگاه کردن , نگریستن , دیدن , چشم رابکاربردن , قیافه , ظاهر , بنظرامدن مراقب بودن , وانمود کردن , ظاهر شدن , جستجو کردن.

ilmeinen

: بدیهی , اشکار , مشهود, اشکار , هویدا , معلوم , واضح , بدیهی , مریی , مشهود, پیدا , پدیدار , مریی , نمایان , قابل رویت , دیده شدنی.

ilmesty paikalle

: ظاهرشدن , پدیدار شدن.

ilmesty

: ظاهرشدن , پدیدار شدن, انقصال , شکستگی , شکستن, پدیدار شدن , بیرون امدن, کارگاه بافندگی , دستگاه بافندگی , نساجی , جولا یی , متلا طم شدن(دریا) , ازخلا ل ابریا مه پدیدارشدن , ازدور نمودار شدن , بزرگ جلوه کردن , رفعت , بلندی , جلوه گری از دور , پدیدارازخلا ل ابرها.

ilmesty pinnan alta

: انقصال , شکستگی , شکستن.

ilmestys

: ظهور , خیال , روح , تجسم , شبح , منظر.

ilmet

: ظاهرشدن , پدیدار شدن, رخ دادن , واقع شدن , اتفاق افتادن.

ilmi

: اثر , نتیجه , اجراکردن, پدیده , حادثه , عارضه , نمود , تجلی , اثر طبیعی.

ilmiantaa

: اگاهی دادن , مستحضر داشتن , اگاه کردن , گفتن , اطلا ع دادن , چغلی کردن.

ilmiantaja

: حرف مفت زن , فضول , وراج, اگاهگر , مخبر , خبر رسان , کاراگاه , جاسوس , سخن چین, موش صحرایی , ادم موش صفت , موش گرفتن , کشتن , دسته خود را ترک کردن , خیانت.

ilmim inen

: خیالی , خارق العاده, پدیده ای , حادثه ای , عارضی , عرضی , محسوس , پیدا , شگفت انگیز , فوق العاده.

ilmiselv

: پیدا , پدیدار , مریی , نمایان , قابل رویت , دیده شدنی.

ilmoittaa

: اگهی دادن , اعلا ن کردن , اخطار کردن , خبر دادن , انتشاردادن , اشکارکردن , مدرک دادن, مشخص کردن , تفکیک کردن , علا مت گذاردن , علا مت بودن , معنی دادن, اگاهی دادن , مستحضر داشتن , اگاه کردن , گفتن , اطلا ع دادن , چغلی کردن, توضیح دادن , جزء به جزء شرح دادن , اظهار داشتن , اظهارکردن , تعیین کردن , حال , , چگونگی , کیفیت , دولت , استان , ملت , جمهوری , کشور , ایالت , کشوری , دولتی.حالت

ilmoitus

: پیشوندی است لا تین به معنی(به) , حرف اضافه لا تینی بمعنی (به) , اگهی , اعلا ن , خبر , اگاهی, اگهی , اعلا ن , خبر, ملا حضه کردن , اخطار , اگهی.

ilo

: خوشی , لذت , شوق , میل , دلشاد کردن , لذت دادن , محظوظ کردن, خوشی , سرور , مسرت , لذت , حظ , شادی کردن , خوشحالی کردن , لذت بردن از, کیف , لذت , خوشی , عیش , شهوترانی , انبساط , لذت , بخشیدن , خوشایند بودن , لذت بردن.

iloinen

: مهربان , خوش قلب , خوش , ادم شوخ ومهربان , مهربانی , دوستانه , نرم وملا یم , شوخ , شاددل, بشاش , خوش روی, خوش , خوشحال , شوخ , سردماغ , سر کیف, خرسند , خوشحال , شاد , خوشرو , مسرور , خوشنود, خوش , خوشحال , شاد , خوشوقت , خوشدل , خرسند , سعادتمند , راضی , سعید , مبارک , فرخنده, شاد , شاد دل , شاد کام , خوش , خوشحال, خوشحال , بانشاط , سرزنده , چالا ک , شنگول.

iloinen ja huoleton

: مهربان , خوش قلب , خوش , ادم شوخ ومهربان , مهربانی , دوستانه , نرم وملا یم , شوخ , شاددل, خوشدل , شوخ , بشاش , سرحال, بی پروا , بی قید, زنده دل , شاد , بانشاط , خوش قلب , مشرور , بی غم , سبکبار, خوشدل , شوخ , چابک , سبک , روشن , درخشان , برنگ روشن, سهل انگار , اهمال کار , مسامحه کار , بی علا قه.

iloita

: خوشی , لذت , شوق , میل , دلشاد کردن , لذت دادن , محظوظ کردن, لذت بردن , برخوردارشدن از , بهره مندشدن از , دارابودن , برخوردارشدن, خوشی , سرور , مسرت , لذت , حظ , شادی کردن , خوشحالی کردن , لذت بردن از, خوشی کردن , شادی کردن , وجد کردن, شادی کردن , عیاشی کردن , لذت بردن , کیف.

ilottelu

: فرار و اختقا از ترس توقیف , جفتک زنی , فراراز زندگی دشوار.

ilta

: غروب , سرشب.

iltapiv

: بعدازظهر , عصر.

iltarusko

: تاریک وروشن , هوای گرگ ومیش , هنگام غروب , تاریک نمودن.

ilveilij

: لوده , مسخره , مقلد , مسخرگی کردن , دلقک شدن, دلقک , شوخ, کسیکه شوخی زننده کند, حقه باز , شیاد , گول زن , نیرنگ باز , بامبول زن.

ilves

: سیاه گوش , وشق , صورت فلکی شمالی.

imaginaarinen (math.)

: انگاشتی , پنداری , وهمی , خیال , خیالی , تصوری.

imaisu

: فوت , پف , دود ویا بخار , قسمت پف کرده جامه زنانه , غذای پف دار , مشروب گازدار , پفک , پک زدن , چپق یا سیگار کشیدن , بلوف زدن , لا ف زدن , پف کردن , منفجر کردن , منفجر شدن , وزش باد , وزیدن, کشیدن , بطرف خود کشیدن , کشش , کشیدن دندان , کندن , پشم کندن از , چیدن.

imarrella

: چاپلوسی کردن , تملق گفتن از.

ime

: درکشیدن , دراشامیدن , جذب کردن , فروبردن , فراگرفتن , جذب شدن (غدد) , کاملا فروبردن , تحلیل بردن , مستغرق بودن , مجذوب شدن در, کشیدن , رسم کردن , بیرون کشیدن , دریافت کردن , کشش , قرعه کشی, نوشیدن , اشباع کردن , جذب کردن , خیساندن , تحلیل بردن , فرو بردن , در کشیدن, جرعه , چشش , مزمزه , خرده خرده نوشی , مزمزه کردن , خرد خرد اشامیدن , چشیدن, مکیدن , مک زدن , شیره کسی را کشیدن , مک , مک زنی , شیردوشی.

imel

: غله ای , شاخی , چرند, حریره یاخمیرمانند , احساساتی, چرب , روغنی, شکری , شیرین , قندی , محتوی قند, شیرین , خوش , مطبوع , نوشین.

imett

: پرستار , دایه , مهد , پرورشگاه , پروراندن , پرستاری کردن , شیر خوردن , باصرفه جویی یا دقت بکار بردن, پستاندار شیرخوار , کودک شیرخوار , طفل رضیع.

imevinen

: طفل , نوزاد , کودک , شخص ساده و معصوم, کودک , بچه , طفل , بچه کمتر از هفت سال, کودک شیر خوار , طفل رضیع.

imeytyminen

: جذب , درکشی , دراشامی , فریفتگی , انجذاب.

imistynyt

: گیج , بیحس , کر.

immersio (math.)

: غسل , غوطه وری.

impi

: دوشیزه , دختر باکره , جدید.

implikaatio

: دلا لت , معنی , مستلزم بودن , مفهوم.

implisiittinen

: التزامی , مجازی , اشاره شده , مفهوم , تلویحا فهمانده شده , مطلق , بی شرط.

imu

: مک زنی , جذب بوسیله مکیدن , جذب , عمل مکیدن , مکش , سوپاپ تلمبه.

indefiniitti (math.)

: نا محدود , بیکران , بی حد , بی اندازه , غیرقابل اندازه گیری , نامعین , غیر قطعی , غیر صریح , نکره.

indium

: در , توی , لای , هنگامه , در موقع , درون , درونی , میانی , دارای , شامل , دم دست , رسیده , امده , به طرف , نزدیک ساحل , با امتیاز , در میان گذاشتن , جمع کردن.

induktio

: قیاس , قیاس کل از جزء , استنتاج , القاء , ایراد , ذکر , پیش سخن , مقدمه , استقراء.

inen

: شبانه , هر شب, شبانه , عشایی , واقع شونده در شب , نمایش شبانه.

inertia

: جبر , قوه جبری , ناکاری , سکون.

infinitesimaalinen (math.)

: بی اندازه خرد , بینهایت کوچک.

informaatio

: اطلا ع , اخبار , مفروضات , اطلا عات , سوابق , معلومات , اگاهگان , پرسشگاه , استخبار , خبر رسانی.

infrapuna

: وابسته به اشعه مادون قرمز , فرو سرخ.

infrastruktuuri

: پیدایش , شالوده , سازمان , زیر سازی , زیربنا.

inhimillinen

: بامروت , رحیم , مهربان , باشفقت , تهذیبی.

inhottava

: نفرت انگیز , بسیار بد , مکروه , کریه.

injektio (math.)

: تزریق , اماله , تنقیه , داروی تزریق کردنی.

inkluusio (math.)

: گنجایش , دربرداری , دخول , شمول.

innoitus

: شهیق , استنشاق , الهام , وحی , القاء.

innokas

: حریص , ازمند , مشتاق , ارزومند , متمایل, مشتاق , ذیعلا قه , ترد و شکننده, بزرگ , عظیم , کبیر , مهم , هنگفت , زیاد , تومند , متعدد , ماهر , بصیر , ابستن , طولا نی, فدایی , مجاهد , غیور , باغیرت , هواخواه.

innostunut

: مشتاق , علا قه مند.

innostus

: هواخواهی با حرارت , شوروذوق , غیرت , جدیت , الهام , وجدوسرور , اشتیاق, ذوق , حرارت , استعداد , زنده دلی , سبک روحی, سرزندگی , چالا کی , نشاط , نیروی حیاتی , زور.

insin ri

: مهندس.

inspiraatio

: شهیق , استنشاق , الهام , وحی , القاء.

instituutio

: تاسیس قضایی , اصل حقوقی , بنگاه , موسسه , رسم معمول , عرف , نهاد.

integraali

: درست , صحیح , بی کسر , کامل , تمام , انتگرال.

integrandi

: جمله ای که باید تابع اولیه ان را گرفت , تابع زیر انتگرال.

integroida

: تمام کردن , کامل کردن , درست کردن , یکی کردن , تابعه اولیه چیزی را گرفتن , اختلا ط.

integroitava

: جمله ای که باید تابع اولیه ان را گرفت , تابع زیر انتگرال.

integroituva (math.)

: قابل اخذ تابع اولیه , قابل گرفتن انتگرال.

interferenssi

: دخالت , فضولی.

intia

: هندوستان.

intialainen

: هندی , هندوستانی , وابسته به هندی ها.

into

: هواخواهی با حرارت , شوروذوق , غیرت , جدیت , الهام , وجدوسرور , اشتیاق, حرارت شدید , اشتیاق شدید , گرمی , التهاب, جانفشانی , شوق , ذوق , حرارت , غیرت , حمیت , گرمی , تعصب , خیر خواهی , غیور , متعصب.

intohimo

: گرمی , حرارت , تب و تاب , شوق , غیرت, حرارت شدید , اشتیاق شدید , گرمی , التهاب, شهوت , هوس , حرص واز , شهوت داشتن, اشتیاق وعلا قه شدید , احساسات تند وشدید , تعصب شدید , اغراض نفسانی , هوای نفس.

intohimoinen

: گرم , سوزان , تند و تیز, باحرارت , باحمیت , پرشور وشعف , ملتهب, سوزان , مشتاق, اتشین , اتشبار , اتشی مزاج, بسیار باحرارت , بسیار غیور , سوزان , تابان , گرم , مشتاق , حریص, حاره , زیاد گرم , حاد , سوزاننده , سوزان , محترق , بسیار مشتاق.

intoilija

: مرید , جانسپار , فدایی , مخلص , پارسا , زاهد , هواخواه , مجاهد, هواخواه , مشتاق , علا قه مند, شخص متعصب , دارای احساسات شدید(مذهبی وغیره) , دارای روح پلید , دیوانه.

intomielinen

: مشتاق , ذیعلا قه , ترد و شکننده, مشتاق , علا قه مند, تیزکردن , شدیدبودن , شدیدکردن , نوحه سرایی کردن , تیز , پرزور , تند , حاد , شدید , تیز , زیرک , باهوش , مشتاق.

intressi

: بهره , تنزیل , سود , مصلحت , دلبستگی , علا قه.(.vi &.vt) علا قمند کردن , ذینفع کردن , بر سر میل اوردن.

intt

: ادعا کردن, اصرار ورزیدن , پاپی شدن , سماجت , تکیه کردن بر , پافشاری کردن.

intuitio

: درک مستقیم , انتقال , کشف , دریافت ناگهانی , فراست , بصیرت , بینش , شهود , اشراق.

invalidi

: بی اعتبار , باطل , پوچ , نامعتبر , علیل , ناتوان , :(ءنوالءداتع) ناتوان کردن , علیل کردن , باطل کردن.

invarianssi (math.)

: عدم تغییر باقیمانده درتغییرات طولی وخطی , تغییرناپذیری , نامغیر.

invariantti

: غیر متنوع , یکسان , ثابت , نامتغیر.

inventaario

: دفتر دارایی , فهرست اموال , سیاهه , صورت کالا.

investoida

: گذاردن , نهادن , منصوب کردن , اعطاء کردن سرمایه گذاردن.

ioni

: یون , ذره تبدیل شده به برق.

ipana

: بچه بداخلا ق و لوس , کف شیر, بزغاله , چرم بزغاله , کودک , بچه , کوچولو , دست انداختن , مسخره کردن.

irakilainen

: عراقی , وابسته به عراق.

iranilainen

: ایرانی , اهل ایران , وابسته به ایران.

irlantilainen

: ایرلندی.

ironia

: طعنه , وارونه گویی , گوشه و کنایه و استهزاء , مسخره , پنهان سازی , تمسخر , سخریه , طنز, زهر خنده , طعنه , ریشخند , سرزنش , سخن طعنه امیز.

ironinen

: طعنه امیز , طعنه زن , طعنه ای , کنایه دار, طعنه امیز , نیشدار , زهرخنده دار.

irrallinen

: جدا شدنی , جدا کردنی, جدا , غیر ذیعلا قه, جدا , مجزا , مجرد , مجزاکردن, اسان , سهل , بی زحمت , اسوده , ملا یم , روان , سلیس, مجزا کردن , سوا کردن , در قرنطینه نگاهداشتن , تنها گذاردن , منفرد کردن , عایق دار کردن, جدا , جداگانه , جدا کردن , تفکیک کردن, ناوابسته , توفیق نشده , اعزام نشده , ازاد , منتظردستور

irrationaalinen

: غیر عقلا نی , نامعقول , غیر منطقی , بی معنی.

irrota

: تحقق یافتن , وقوع یافتن.

irrotella

: ازاد , مستقل , میدانی, شل کردن , لینت دادن , نرم کردن , سست کردن , از خشکی در اوردن, واچیدن , بی اثرکردن , خنثی کردن , باطل کردن , خراب کردن , ضایع کردن , بی ابرو کردن , باز کردن, رها کردن , باز کردن , ازاد کردن.

irrotettava

: جدا شدنی , جدا کردنی.

irrottaa

: جدا کردن, جدا کردن , گسستن , قطع کردن, از گیر در اوردن , از قید رها کردن , باز کردن, عصاره گرفتن , بیرون کشیدن , استخراج کردن , اقتباس کردن , شیره , عصاره , زبده , خلا صه, ازاد , مستقل , میدانی, شل کردن , لینت دادن , نرم کردن , سست کردن , از خشکی در اوردن, رها کردن , ازاد کردن , مرخص کردن , منتشر ساختن , رهایی , ازادی , استخلا ص , ترخیص , بخشش, واچیدن , بی اثرکردن , خنثی کردن , باطل کردن , خراب کردن , ضایع کردن , بی ابرو کردن , باز کردن, رها کردن , باز کردن , ازاد کردن.

irrotus

: دسته , قسمت , جداسازی , تفکیک , کناره گیری.

irstailu

: هرزگی , هرزه کردن , فاسد کردن , الواطی کردن , عیاشی, عیاشی , فسق , هرزگی, شهوترانی , هرزگی.

irstas

: چرکین , چرک , کثیف , زشت , کثیف کردن, پراکندگی کردن , ازهم پاشیدن , اسراف کردن, هرزه , فاجر , بداخلا ق , ازروی هرزگی , فاسد, هرزه , ناشی از هرزگی , شهوت پرست, هرزه , افسار گسیخته , کسیکه پابند مذهب نیست , باده گسار وعیاش , غلا م ازاد شده, هرزه , ول , شهوتران , بد اخلا ق , مبنی بر هرزگی, شهوانی, زشت و وقیح , کریه , ناپسند , موهن , شهوت انگیز, هرزه , بی بند وبار , فاسد الا خلا ق , ولخرج, شهوتران , شهوانی , شهوت پرست , هرزه, سرکش , حرف نشنو , بازیگوش , خوشحال , عیاش , گستاخ , جسور , شرور شدن , گستاخ شدن , بی ترتیب کردن , شهوترانی کردن , افراط کردن.

irtaimisto

: اموال شخصی.

irtain

: شل , سست , لق , گشاد , ول , ازاد , بی ربط , هرزه , بی بندوبار , لوس وننر , بی پایه , بی قاعده , رهاکردن , درکردن(گلوله وغیره) , منتفی کردن , برطرف کردن , شل وسست شدن , نرم وازاد شدن , حل کردن , از قید مسلولیت ازاد ساختن , سبکبار کردن , پرداختن.

irti

: کنار , یکسو , بیک طرف , دوراز , خارج , بیرون از , غایب , درسفر , بیدرنگ , پیوسته , بطور پیوسته , متصلا , مرتبا , از انجا , از ان زمان , پس از ان , بعد , از انروی , غایب , رفته , بیرون , دورافتاده , دور , فاصله دار , ناجور , متفاوت, ازاد کردن , رها کردن , تجزیه کردن, شل , سست , لق , گشاد , ول , ازاد , بی ربط , هرزه , بی بندوبار , لوس وننر , بی پایه , بی قاعده , رهاکردن , درکردن(گلوله وغیره) , منتفی کردن , برطرف کردن , شل وسست شدن , نرم وازاد شدن , حل کردن , از قید مسلولیت ازاد ساختن , سبکبار کردن , پرداختن, قطع , خاموش , ملغی , پرت , دور.

irtisanoa

: فسخ کردن , لغو کردن , باطل کردن.

irtisanominen

: فسخ , لغو , ابطال, اخراج , مرخصی , برکناری.

irtokivi

: ریگ , سنگریزه , شیشه عینک , نوعی عقیق , باسنگریزه فرش کردن , باریگ حمله کردن , نقش ونگار ریگی دادن به.

irtolainen

: ولگرد , اسمان جل , خانه بدوش , باصدا راه رفتن , پیاده روی کردن , با پا لگد کردن , اوره بودن , ولگردی کردن , اواره , فاحشه , اوارگی , ولگردی , صدای پا, ادم اواره و ولگرد , دربدر , اوباش.

irvailla

: طعنه , طنز , مسخره , ریشخند , استهزاء , طعنه زدن , سخن مسخره امیز گفتن , هو کردن, ساختگی , تقلیدی , تقلید در اوردن , استهزاء کردن , دست انداختن , تمسخر, تمسخر , طنز , طعنه , ریشخند , استهزاء , اهانت وارد اوردن , تمسخر کردن, استهزاء , نیشخند , تمسخر , پوزخند , پوزخند زدن , باتمسخر بیان کردن.

irvistell

: طعنه , طنز , مسخره , ریشخند , استهزاء , طعنه زدن , سخن مسخره امیز گفتن , هو کردن, استهزاء , نیشخند , تمسخر , پوزخند , پوزخند زدن , باتمسخر بیان کردن.

is

: پدر , والد , موسس , موجد , بوجود اوردن , پدری کردن.

is nmaa

: وطن , کشور , میهن, میهن , مادر میهن.

is nt

: گروه , ازدحام , دسته , سپاه , میزبان , صاحبخانه , مهمان دار , انگل دار, دانشور , چیره دست , ارباب , استاد , کارفرما , رءیس , مدیر , مرشد , پیر , خوب یادگرفتن , استاد شدن , تسلط یافتن بر , رام کردن.

isi (childish)

: بابا , باباجان , اقاجان, بابا, پدر , والد , موسس , موجد , بوجود اوردن , پدری کردن.

iske

: راندن , بردن , عقب نشاندن , بیرون کردن , سواری کردن , کوبیدن(میخ وغیره), اصابت , خوردن , ضربت , تصادف , موفقیت , نمایش یافیلم پرمشتری , زدن , خوردن به , اصابت کردن به هدف زدن, کوبیدن , زدن , درزدن , بد گویی کردن از , بهم خوردن , مشت , ضربت , صدای تغ تغ , عیبجویی, قوچ , گوسفند نر , دژکوب , پیستون منگنه ابی , تلمبه , کلوخ کوب , کوبیدن , فرو بردن , بنقطه مقصود رسانیدن , سنبه زدن , باذژکوب خراب کردن , برج حمل, زدن , ضربت زدن , خوردن به , بخاطر خطورکردن , سکه ضرب کردن , اعتصاب کردن , اصابت , اعتصاب کردن , اعتصاب , ضربه , برخورد.

isku

: افند , تک , تکش , تاخت , حمله کردن بر , مبادرت کردن به ,تاخت کردن , با گفتار ونوشتجات بدیگری حمله کردن , حمله , تاخت و تاز , یورش , اصابت یا نزول ناخوشی, دمیدن , وزیدن , در اثر دمیدن ایجاد صدا کردن , ترکیدن.

islanti

: ایسلند , جزیره ایسلند , زبان ایسلندی.

isnmaallinen

: باوفا , وفادار , صادق , وظیفه شناس , صادقانه , ثابت , پا برجای , مشروع.

iso

: بزرگ , با عظمت , سترک , ستبر , ادم برجسته , ابستن , دارای شکم برامده, بزرگ , عظیم , هنگفت, بزرگ , عظیم , کبیر , مهم , هنگفت , زیاد , تومند , متعدد , ماهر , بصیر , ابستن , طولا نی, سترگ , کلا ن , گنده , تنومند , بزرگ جثه, وسیع , جادار , پهن , درشت , لبریز , جامع , کامل , سترگ , بسیط , بزرگ , حجیم , هنگفت, نیرومند , توانا , زورمند , قوی , مقتدر , بزرگ, شگرف , ترسناک , مهیب , فاحش , عجیب , عظیم.

iso iti

: مادر بزرگ , مثل مادر بزرگ رفتار کردن.

iso-britannia

: بریتانیا , انگلیس.

iso-brittania

: بریتانیا , انگلیس.

isois

: پدر بزرگ.

isometrinen

: دارای یک میزان , هم اندازه , دارای ذرات ریز متساوی , هم متر.

israel

: اسراءیل.

istua

: خزان , پاییز , سقوط , هبوط , نزول , زوال , ابشار , افتادن , ویران شدن , فرو ریختن , پایین امدن , تنزل کردن, جریان , روانی , مد (برابر جزر) , سلا ست , جاری بودن , روان شدن , سلیس بودن , بده , شریدن, اویختن , اویزان کردن , بدار اویختن , مصلوب شدن , چسبیدن به , متکی شدن بر , طرزاویختن , مفهوم , تردید , تمایل , تعلیق, نشستن , جلوس کردن , قرار گرفتن.

istuin

: جا , صندلی , نیمکت , نشیمنگاه , مسند , سرین , کفل , مرکز , مقر , محل اقامت , جایگاه , نشاندن , جایگزین ساختن.

istuttaa

: کارخانه , گیاه , مستقر کردن , کاشتن.

istuttaa uutta mets

: مجددا درخت کاری کردن , جنگل تازه اجداث کردن , احیای جنگل کردن.

isyyden m r minen

: وابستگی , پیوستگی , خویشی.

it

: خاور مشرق , شرق , خاورگرایی , بسوی خاور رفتن.

it mainen

: اسیایی, شرقی , مشرقی , اسیایی , خاوری.

italialainen

: ایتالیایی.

iteraatio

: تکرار , گفتن , بازگو.

iti

: مادری کردن , پروردن , مادر , ننه , والده , مام , سرچشمه , اصل.

itikka

: پشه.

itke

: فریاد زدن , داد زدن , گریه کردن , صدا کردن , فریاد , گریه , خروش , بانگ , بانگ زدن, گریه کردن , گریستن , اشک ریختن.

itku

: فریاد زدن , داد زدن , گریه کردن , صدا کردن , فریاد , گریه , خروش , بانگ , بانگ زدن, جار زننده , اشکار , گریان , مبرم, گریه کردن , گریستن , اشک ریختن.

itkupilli

: نی نی کوچولو , زود گریه کن.

itse

: خودش (انزن) , خود ان زن , خودش را, خودش , خود او (درحال تاکید) , خود (ان مرد), خودش (خود ان چیز , خود ان جانور) , خود, خود , خویش , خویشتن , نفس , نفس خود , عین , شخصیت , جنبه , حالت , حال , وضع , لقاح کردن.

itseasiassa

: واقعا , بالفعل , عملا , در حقیقت.

itsehallinto

: خودگرانی.

itseisarvo (math.)

: قدر مطلق.

itsekurittomuus

: بخشیدن , لطف کردن , از راه افراط بخشیدن , ولخرجی کردن , غفو کردن , زیاده روی , افراط.

itsemurha

: خودکشی , انتحار , خودکشی کردن , وابسته به خود کشی.

itsens

: خودش (انزن) , خود ان زن , خودش را, خودش , خود او (درحال تاکید) , خود (ان مرد).

itsep inen

: کله شق , لجوج , سرسخت , خود رای , خیره سر, سمج , خودسر , سرسخت , لجوج , خیره سر , کله شق.

itu

: میکرب , جنین , اصل , ریشه , منشاء.

ivailla

: ساختگی , تقلیدی , تقلید در اوردن , استهزاء کردن , دست انداختن , تمسخر, تمسخر , طنز , طعنه , ریشخند , استهزاء , اهانت وارد اوردن , تمسخر کردن.

J

j

: منجمد کردن , یخ بستن , منجمد شدن , شکر پوش کردن , یخ , سردی , خونسردی و بی اعتنایی.

j d elkkeelle

: کناره گیری کردن , استراحتگاه , استراحت کردن , بازنشسته کردن یا شدن , پس رفتن.

j d jlkeen

: عقب افتادن از , عقب ماندن, بدنبال کشیدن , بدنبال حرکت کردن , طفیلی بودن , دنباله دار بودن , دنباله داشتن , اثر پا باقی گذاردن , پیشقدم , پیشرو , دنباله.

j d

: ماندن , باقیماندن, ماندن , توقف کردن , نگاه داشتن , بازداشتن , توقف , مکث ,ایست , سکون , مانع , عصاء , نقطه اتکاء , تکیه , مهار , حاءل , توقفگاه.

j d eloon

: زنده ماندن , باقی بودن , بیشتر زنده بودن از , گذراندن , سپری کردن , طی کردن برزیستن.

j dytt

: یخ بستن , منجمد شدن , بی اندازه سردکردن , فلج کردن , فلج شدن , ثابت کردن , غیرقابل حرکت ساختن , یخ زدگی , افسردگی, اویزان شدن یا کردن , اندروابودن , معلق کردن , موقتا بیکار کردن , معوق گذاردن.

j dyttminen

: یخ بستن , منجمد شدن , بی اندازه سردکردن , فلج کردن , فلج شدن , ثابت کردن , غیرقابل حرکت ساختن , یخ زدگی , افسردگی.

j hdytin

: سردکن , خنک کننده , کولر , دستگاه خنک کننده.

j inen

: یخی , پوشیده از یخ , بسیارسرد , خنک.

j kaappi

: یخچال برقی , سردخانه , دستگاه مبرد.

j ljitell

: نوای کسی را در اوردن , تقلید کردن , پیروی کردن , کپیه کردن.

j ljitelm

: تقلید , پیروی , چیز تقلیدی , بدلی , ساختگی , جعلی, نسخه عین , المثنی.

j lkeen

: پس از , بعداز , در عقب , پشت سر , درپی , در جستجوی , در صدد , مطابق , بتقلید , بیادبود.

j lkimaku

: بپایان رسانیدن , تمام کردن , رنگ وروغن زدن , تمام شدن , پرداخت رنگ وروغن , دست کاری تکمیلی , پایان , پرداخت کار.

j lleen

: دگربار , پس , دوباره , باز , یکباردیگر , دیگر , از طرف دیگر , نیز , بعلا وه , ازنو, از نو , دوباره , بطرز نوین , از سر.

j mer

: قابل اعتماد , توکل پذیر, پایا , پایدار.

j nis

: خرگوش , خرگوش صحرایی , گوشت خرگوش , مسافر بی بلیط , بستوه اوردن , رم دادن, خرگوش , شکار خرگوش کردن.

j nist

: جوجه مرغ , پرنده کوچک , بچه , مردجوان , ناازموده , ترسو , کمرو.

j nn stermi

: مانده , باقیمانده.

j nnevli

: محدوده , گستردگی , پوشش.

j nnite

: معلق , درحال تعلیق , مردد , اندروایی , اویزانی, کشش , امتداد , تمدد , قوه انبساط , سفتی , فشار , بحران , تحت فشار قرار دادن, اختلا ف سطح , ولتاژ.

j nnitys

: شور , تهییج, انتظار , چشم داشت , توقع, کشش , زور , فشار , کوشش , درد سخت , تقلا , در رفتگی یا ضرب عضو یا استخوان , اسیب , رگه , صفت موروثی , خصوصیت نژادی , نژاد , اصل , زودبکار بردن , زور زدن , سفت کشیدن ,کش دادن , زیاد کشیدن , پیچ دادن , کج کردن , پالودن , صاف کردن , کوشش زیاد کردن, معلق , درحال تعلیق , مردد , اندروایی , اویزانی, امادگی , کشیدگی وسفتی, کشش , امتداد , تمدد , قوه انبساط , سفتی , فشار , بحران , تحت فشار قرار دادن.

j rjest

: وابستگی , پیوستگی , خویشی, سازمان , سازماندهی.

j rjestetty pari (math.)

: جفت مرتب.

j rjestj

: صاحب منصب , عالیرتبه , رسمی , موثق و رسمی.

j rjetn

: پوچ , ناپسند , یاوه , مزخرف , بی معنی , نامعقول , عبث , مضحک, بیفکر, بیحس , بیمعنی , احمق , احمقانه.

j rkev

: دارای قوه قضاوت سلیم, منطقی , استدلا لی, محتاط , از روی احتیاط, معقول , مستدل, معقول , محسوس , مشهود , بارز, صدا , اوا , سالم , درست , بی عیب , استوار , بی خطر , دقیق , مفهوم , صدا دادن , بنظر رسیدن , بگوش خوردن , بصدا دراوردن , نواختن , زدن , بطور ژرف , کاملا , ژرفاسنجی کردن , گمانه زدن.

j rki

: دلیل , سبب , علت , عقل , خرد , شعور , استدلا ل کردن , دلیل و برهان اوردن.

j rvi

: دریاچه , استخر , برکه, دریاچه , خلیج , شاخابه.

j senmaksu

: اشتراک , وجه اشتراک مجله , تعهد پرداخت.

j t

: سردکردن , خنک شدن , سرما , خنکی , چایمان , مایه دلسردی , ناامید , مایوس, یخ بستن , منجمد شدن , بی اندازه سردکردن , فلج کردن , فلج شدن , ثابت کردن , غیرقابل حرکت ساختن , یخ زدگی , افسردگی.

j teallas

: گودال فاضل اب , چاه مستراح, چاه مستراح, چاهک , فرو رفتن , فروبردن, چاه یا انبار فاضل اب , استخر اب کثیف , لجن وکثافت , مخزن.

j teltikku

: اب نبات یا شیرینی که در سر چوب نصب شده وبچه ها انرا میمکند , خروسک , اب نبات چوبی, اب نبات چوبدار , پول.

j tt huomiotta

: نادیده گرفتن , اعتنا نکردن , عدم رعایت, زدودن , رفع کردن, تجاهل کردن , نادیده پنداشتن , چشم پوشیدن , رد کردن , بی اساس دانستن , برسمیت نشناختن, رد کردن , نپذیرفتن, غیر محتمل شمردن , ممنوع ساختن , جلوگیری کردن.

j tt lukuunottamatta

: اخراج بی ادبانه , زدایش, تخفیف , نزول , کاستن , تخفیف دادن , برات را نزول کردن, تجاهل کردن , نادیده پنداشتن , چشم پوشیدن , رد کردن , بی اساس دانستن , برسمیت نشناختن.

j tv

: یخی , پوشیده از یخ , بسیارسرد , خنک.

j ty

: یخ بستن , منجمد شدن , بی اندازه سردکردن , فلج کردن , فلج شدن , ثابت کردن , غیرقابل حرکت ساختن , یخ زدگی , افسردگی.

ja

: و (حرف ربط).

jaardi

: یارد(63 اینچ یا 3 فوت) , محوطه یا میدان , محصور کردن , انبار کردن(در حیاط) , واحد مقیاس طول انگلیسی معادل 4419/0 متر.

jaarli

: کنت , سرباز دلیر.

jaettava (math.)

: سودسهام , سود, صورت کسر , شمارنده.

jaettava

: سودسهام , سود.

jaguaari

: پلنگ خالدار امریکایی.

jahdata

: تعقیب کردن , دنبال کردن , شکار کردن , واداربه فرار کردن , راندن واخراج کردن , تعقیب , مسابقه , شکار, پیروی کردن از , متابعت کردن , دنبال کردن , تعقیب کردن , فهمیدن , درک کردن , در ذیل امدن , منتج شدن , پیروی , استنباط , متابعت, تعقیب کردن , تعاقب کردن , تحت تعقیب قانونی قرار دادن , دنبال کردن , اتخاذکردن , پیگیری کردن , پیگرد کردن.

jahkailla

: اتلا ف وقت کردن , بیهوده وقت گذراندن, بدفع الوقت گذراندن , معوق گذاردن, جای ایستادن اسب در طویله , اخور , غرفه , دکه چوبی کوچک , بساط , صندلی , لژ , جایگاه ویژه , به اخور بستن , از حرکت بازداشتن , ماندن , ممانعت کردن , قصور ورزیدن , دور سرگرداندن , طفره , طفره زدن.

jakaa

: بخش کردن , تقسیم کردن , تخصیص دادن, پخش کردن , تقسیم کردن , تعمیم دادن, تقسیم کردن , پخش کردن , جداکردن , اب پخشان, شکستن , شکستگی , ترک خوردگی , شکاف , برخه , کسر (کسور) ,بخش قسمت , تبدیل بکسر متعارفی کردن , بقسمتهای کوچک تقسیم کردن, سهم , حصه , بخش , بهره , قسمت , بخش کردن , سهم بردن , قیچی کردن.

jakaa tekijihin

: عامل (عوامل) , حق العمل کار , نماینده , فاعل , سازنده , فاکتور , عامل مشترک.

jakaja (math.)

: برخه نام , تقسیم کننده , مشتق کننده , مقسوم علیه , مخرج, مقسوم علیه , بخشی.

jakaminen

: تقسیم , بخش , قسمت.

jakauma

: توزیع , پخش.

jakkupuku

: درخواست , تقاضا , دادخواست , عرضحال , مرافعه , خواستگاری , یکدست لباس , پیروان , خدمتگزاران , ملتزمین , توالی , تسلسل , نوع , مناسب بودن , وفق دادن , جور کردن , خواست دادن , تعقیب کردن , خواستگاری کردن , جامه , لباس دادن به.

jako

: مقدار , اندازه , قدر , حد , معامله کردن , سر و کار داشتن با , توزیع کردن.

jakoj nn s

: مانده , باقیمانده.

jakolasku

: تقسیم , بخش , قسمت.

jakosuhde

: تناسب , نسبت, تناسب, بهر , خارج قسمت.

jakso

: چرخه , چرخه زدن , سیکل, دوره , مدت , موقع , گاه , وقت , روزگار , عصر , گردش , نوبت , ایست , مکث , نقطه پایان جمله , جمله کامل , قاعده زنان , طمث , حد , پایان , نتیجه غایی , کمال , منتهادرجه , دوران مربوط به دوره بخصوصی.

jaksollinen

: دوره ای.

jaksollisuus

: نوبت , دوری , تناوب , حالت تناوبی , دوره.

jalka

: ساق پا , پایه , ساقه , ران , پا , پاچه , پاچه شلوار , بخش , قسمت , پا زدن , دوندگی کردن.

jalkajousi

: کمان زنبورکی , کمان پولا دی.

jalkakyt v

: سنگفرش , پیاده رو , کف خیابان, پیاده رو.

jalkapallo

: فوتبال , بازی فوتبال.

jalkater

: پا , قدم , پاچه , دامنه , فوت (مقیاس طول انگلیسی معادل 21 اینچ) , هجای شعری , پایکوبی کردن , پازدن , پرداختن مخارج.

jalkine

: پاپوش , کفش, کفش , نعل اسب , کفش پوشیدن , دارای کفش کردن , نعل زدن به.

jalkineet

: پاپوش , کفش.

jallittaa

: وانمود , نمایش دروغی , تظاهر , خدعه , فریب , حمله خدعه امیز , وانمود کردن.

jalo

: ازاده , اصیل , شریف , نجیب , باشکوه.

jalokivi

: گوهر , جواهر , سنگ گران بها , جواهر نشان کردن , مرصع کردن, گوهر , جواهر , سنگ گرانبها , زیور , با گوهر اراستن , مرصع کردن.

jalokuusi

: صنوبر , شاه درخت.

jalostamo

: پالا یشگاه , تصفیه خانه.

jano

: تشنگی , عطش , ارزومندی , اشتیاق , تشنه بودن , ارزومند بودن , اشتیاق داشتن.

janoinen

: تشنه , عطش دار , خشک , بی اب , مشتاق.

japani (language)

: ژاپنی , ژاپونی.

japani

: ژاپن , جلا , جلا دادن.

japanilainen

: ژاپنی , ژاپونی.

jarru

: بیشه , درختستان , ترمز , عایق , مانع , ترمز کردن, کشاندن , چیز سنگینی که روی زمین کشیده میشود , کشیدن , بزور کشیدن , سخت کشیدن , لا روبی کردن , کاویدن , باتورگرفتن , سنگین وبی روح.

jarruttaa

: بیشه , درختستان , ترمز , عایق , مانع , ترمز کردن, کاستن سرعت , کندکردن.

jatkaa

: جازن , قلا بی , زنازاده , حرامزاده , چیز تقلبی ساختن (مثل ریختن اب در شیر), ادامه دادن, مقام کسی را پایین بردن , پست کردن, رقیق کردن , ابکی کردن, توسعه دادن , تمدید کردن , عمومیت دادن, همراه رفتن , همراهی کردن , موافق بودن, نگاه داشتن , اداره کردن , محافظت کردن , نگهداری کردن ,نگاهداری , حفاظت , امانت داری , توجه , جلوگیری کردن , ادامه دادن , مداومت بامری دادن, پیش رفتن , رهسپار شدن , حرکت کردن , اقدام کردن , پرداختن به , ناشی شدن از , عایدات, کشیدن , امتداددادن , بسط دادن , منبسط کردن , کش امدن , کش اوردن , کش دادن , گشادشدن , :بسط , ارتجاع , قطعه(زمین) , اتساع , کوشش , خط ممتد , دوره , مدت.

jatkaa asian parissa

: تعقیب کردن , تعاقب کردن , تحت تعقیب قانونی قرار دادن , دنبال کردن , اتخاذکردن , پیگیری کردن , پیگرد کردن.

jatke

: توسیع , تمدید , تعمیم , تلفن فرعی.

jatko-

: بیشتر , دیگر , مجدد , اضافی , زاءد , بعلا وه , بعدی , دوتر ,جلوتر , پیش بردن , جلو بردن , ادامه دادن , پیشرفت کردن , کمک کردن به.

jatkumo

: پیوستگان , رشته مسلسل , تسلسل , پی درپی , مستمر , زنجیره.

jatkuva

: ثابت, پیوسته , مداوم.

jatkuvasti

: همواره , همیشه , پیوسته , همه وقت, برای همیشه , تا ابد , جاویدان , پیوسته , تا ابدالا باد.

jatkuvuus

: پیوستگی , اتصال , استمرار , تسلسل , دوام.

jatsi

: موسیقی جاز , سر و صدا , فریب , نشاط , جاز نواختن.

jauhaa

: کوبیدن , عمل خرد کردن یا اسیاب کردن , سایش , کار یکنواخت , اسیاب کردن , خردکردن , تیز کردن , ساییدن , اذیت کردن , اسیاب شدن , سخت کارکردن, ساییدن , نرم کردن , پودر کردن , نرم کوبیدن.

jauhe

: پودر , پودر صورت , گرد , باروت , دینامیت , پودر زدن به , گرد زدن به , گرد مالیدن بصورت گرد دراوردن.

jauho

: ارد , گرد , پودر , ارد کردن , پودر شدن, پودر , پودر صورت , گرد , باروت , دینامیت , پودر زدن به , گرد زدن به , گرد مالیدن بصورت گرد دراوردن.

jauhot

: ارد , گرد , پودر , ارد کردن , پودر شدن, غذا , خوراکی , شام یا نهار , ارد (معمولا غیر از ارد گندم) بلغور.

jeesus

: عیسی, فدیه دهنده , رهایی بخش , نجات دهنده , باز خریدگر.

jekku

: لطیفه , بذله , شوخی , بذله گویی , خوش طبعی , طعنه , گوشه , کنایه , عمل , کردار , طعنه زدن , تمسخر کردن , استهزاء کردن , ببازی گرفتن , شوخی کردن , مزاح گفتن.

jemma (informal)

: نهانگاه , ذخیره گاه , چیز نهان شده , مخزن , پنهان کردن, انبار کردن , ذخیره کردن (درمحل مخفی برای اینده) , انباشتن , محبوس کردن , پنهانگاه.

jengi (informal)

: جمعیت , ازدحام , شلوغی , اجتماع , گروه , ازدحام کردن , چپیدن , بازور وفشارپرکردن , انبوه مردم, مردم , خلق , مردمان , جمعیت , قوم , ملت , اباد کردن , پرجمعیت کردن , ساکن شدن.

jengi

: دسته , جمعیت , گروه , دسته جنایتکاران , خرامش , مشی , گام برداری , رفتن , سفر کردن , دسته جمعی عمل کردن , جمعیت تشکیل دادن.

jeni

: واحد پول ژاپن , اصرار , تمایل , رغبت شدید.

jenkki (informal)

: امریکایی , ینگه دنیایی , مربوط بامریکا.

jippo

: علف نیزار , علف بوریا , علف شبیه نی , سرازیری , سربالا یی , نشیب , خمیدگی , خم , خم شده , منحنی, اویختن , اویزان کردن , بدار اویختن , مصلوب شدن , چسبیدن به , متکی شدن بر , طرزاویختن , مفهوم , تردید , تمایل , تعلیق, صدای شکستگی , صدای شلا ق , استعداد , حقه , طرح , ابتکار , زرنگی , مهارت.

jljent

: رونوشت , نسخه , نسخه برداری.

jlkeenp in

: پس ازان , بعدازان , سپس , بعدا, سپس , متعاقبا.

jlkel inen

: بچه , کودک , طفل , فرزند, نسل , زاده (در جمع) اولا د , زادگان, زادو ولد , فرزند , اولا د , مبدا , منشا, جوان , تازه , نوین , نوباوه , نورسته , برنا.

jlki

: جای پا , ردپا , جاپا , پی , گام , قدم , گام برداری, اثر , نشان , رد پا , جای پا , مقدار ناچیز , ز ترسیم , رسم , ترسیم کردن , ضبطکردن , کشیدن , اثر گذاشتن , دنبال کردن , پی کردن , پی بردن به, رد پا , اثر , خط اهن , جاده , راه , نشان , مسابقه دویدن , تسلسل , توالی , ردپاراگرفتن , پی کردن , دنبال کردن.

jlkimainingit

: عواقب بعدی , پس ایند.

jlkiruoka

: دندان مز , دسر, شیرین , خوش , مطبوع , نوشین.

jlleenmyyj

: دلا ل , دهنده ورق , فروشنده , معاملا ت چی.

jlleenrakennus

: تجدید بنا , نوسازی , نمونه مطابق اصل , مدل.

jnishousu

: جوجه مرغ , پرنده کوچک , بچه , مردجوان , ناازموده , ترسو , کمرو.

jnne

: عصب , ریسمان , وتر , قوس , زه , تار, ریسمان , طناب نازک , رسن , سیم , زه , وتر, رشته , تار , نخ , بافت , لیف (الیاف) , فیبر, رگ وپی , پی , وتر , تار وپود , رباط, زه , زهی , نخ , ریسمان , رشته , سیم , ردیف , سلسله , قطار , نخ کردن (باسوزن و غیره) , زه انداختن به , کشیدن , :ریش ریش , نخ مانند , ریشه ای , چسبناک , دراز , به نخ کشیدن (مثل دانه های تسبیح) , بصف کردن , زه دارکردن, پوره , پی , وتر , زردپی , اوتار.

jnnitt

: خمیدن , خمش , زانویه , خمیدگی , شرایط خمیدگی , زانویی , گیره , خم کردن , کج کردن , منحرف کردن , تعظیم کردن , دولا کردن , کوشش کردن , بذل مساعی کردن, تحریک احساسات , تجدید و احیای روحیه , بند شلوار , خط ابرو , بابست محکم کردن , محکم بستن , درمقابل فشار مقاومت کردن , اتل, نیرو , زور , تحمیل , مجبور کردن, کشش , زور , فشار , کوشش , درد سخت , تقلا , در رفتگی یا ضرب عضو یا استخوان , اسیب , رگه , صفت موروثی , خصوصیت نژادی , نژاد , اصل , زودبکار بردن , زور زدن , سفت کشیدن ,کش دادن , زیاد کشیدن , پیچ دادن , کج کردن , پالودن , صاف کردن , کوشش زیاد کردن, کشیده , عصبی وهیجان زده , زمان فعل , تصریف زمان فعل , سفت , سخت , ناراحت , وخیم , وخیم شدن , تشدید یافتن, سفت کردن , محکم کردن , تنگ کردن , فشردن , بستن , کیپ کردن , سفت شدن, پایان یافتن , منتج به نتیجه شدن , پایان دادن.

jnnitty

: سفت شدن , تنگ ومحکم کردن یا شدن, کشیده , عصبی وهیجان زده , زمان فعل , تصریف زمان فعل , سفت , سخت , ناراحت , وخیم , وخیم شدن , تشدید یافتن, سفت کردن , محکم کردن , تنگ کردن , فشردن , بستن , کیپ کردن , سفت شدن.

jo

: پیش از این , قبلا, هنوز , تا ان زمان , تا کنون , تا انوقت , تاحال , باز هم , بااینحال , ولی , درعین حال.

jo vuodesta

: بعد از , پس از , از وقتی که , چون که , نظر باینکه , ازاینرو , چون , از انجایی که.

jodi

: ید , عنصر شیمیایی که علا مت ان I میباشد.

jogurtti

: ماست , یوقورت.

johdanto

: مقدمه , دیباچه , معارفه , معرفی , معرفی رسمی , اشناسازی , معمول سازی , ابداع , احداث.

johdattaa

: هدایت کردن , رفتار, مستقیم , هدایت کردن.

johdatus

: مقدمه , دیباچه , معارفه , معرفی , معرفی رسمی , اشناسازی , معمول سازی , ابداع , احداث.

johde

: هادی , رسانا.

johdettu

: زمان ماضی فعل.لعاد

johdin

: هادی , رسانا.

johdossa

: پیش , جلو , درامتداد حرکت کسی , روبجلو , سربجلو, مقدم , پیشتاز , عمده.

johdossa oleva

: پیش , جلو , درامتداد حرکت کسی , روبجلو , سربجلو, مقدم , پیشتاز , عمده.

johon ei voi vastata

: جواب ناپذیر , بیجواب , قاطع , دندان شکن , تکذیب ناپذیر

johtaa

: رقم نقلی, ادامه دادن, صندلی , مقر , کرسی استادی در دانشگاه , برکرسی یاصندلی نشاندن, شیاردار کردن , دریا , کندن (مجرا یا راه) , هرگونه نقل وانتقال چیز یا اندیشه ونظر و غیره , ترعه , مجرا , خط مشی, منتهی شدن به , راهنمایی کردن , رهبری کردن, رساندن , بردن , حمل کردن , نقل کردن, مطلبی را رساندن , ضمنا فهماندن , دلا لت ضمنی کردن بر , اشاره داشتن بر , اشاره کردن , رساندن, وادار کردن , اعوا کردن , غالب امدن بر , استنتاج کردن , تحریک شدن , تهییج شدن, سوق دادن , منجر شدن , پیش افت , تقدم, معتدل , ملا یم , ارام , میانه رو , مناسب , محدود , اداره کردن , تعدیل کردن, فرا فرستادن , پراکندن , انتقال دادن , رساندن , عبور دادن , سرایت کردن.

johtaa orkesteria

: سوق دادن , منجر شدن , پیش افت , تقدم.

johtaja

: فرمدار , مدیر , رءیس , مدیر تصفیه , وصی و مجری, رءیس کارفرما , ارباب , برجسته , برجسته کاری , ریاست کردن بر , اربابی کردن (بر) , نقش برجسته تهیه کردن , برجستگی, رءیس , سر , پیشرو , قاءد , سالا ر , فرمانده , عمده , مهم, اجرایی , مجری, پیشوا , رهبر , راهنما , فرمانده , قاءد , سردسته, مدیر , مباشر , کارفرمان.

johto

: ریسمان , طناب نازک , رسن , سیم , زه , وتر, اداره , ترتیب , مدیریت , مدیران , کارفرمایی, سیم , مفتول , سیم تلگراف , سیم کشی کردن , مخابره کردن.

johtop ts

: پایان , فرجام , اختتام , انجام , نتیجه , استنتاج, تعیین , عزم , تصمیم , قصد.

johtosuora (math.)

: مدیره , هادی , خط راهنما.

joka

: هر , همه , هرکس , هرکه , هرکسی, ان , اشاره بدور , ان یکی , که , برای انکه, که , این (هم) , که این (هم) , کدام, کی , که , چه شخصی , چه اشخاصی , چه کسی.

joka tapauksessa

: بهر حال , در همه حال , بهرصورت.

jokainen

: هر یک , هریک از , هریکی , هر, هر , همه , هرکس , هرکه , هرکسی, هرکس , هرکسی.

jokap ivinen

: روزانه , روزبروز , روزنامه یومیه , بطور یومیه, این جهانی , دنیوی , خاکی, روزانه , یومیه , روزمره , پیش پا افتاده, روزمره , کار عادی , جریان عادی , عادت جاری, روز کار , ایام کار اداری , ساعات کار اداری.

joki

: رودخانه, مسیل , نهر.

jokin

: هرچیز , هرکار , همه کار(در جمله ء مثبت) چیزی , هیچ چیز , هیچ کار , بهراندازه , بهرمقدار, چیزی , یک چیزی , تا اندازه ای , قدری.

joko

: , هریک از دوتا , این و ان.

jokseenkin

: کاملا , بکلی , تماما , سراسر , واقعا.

joku

: چه , کدام , چقدر , (در پرسش) چه نوع , چقدر , هیچ , هر , ازنوع , هیچ نوع , هیچگونه , هیچ, هیچ کس , کسی (در جمله ء مثبت) هرکجا , کسی, هرکس , هرچیز , هرشخص معین, برخی , بعضی , بعض , ب رخی از , اندکی , چندتا , قدری , کمی از , تعدادی , غالبا , تقریبا , کم وبیش , کسی , شخص یا چیز معینی, یک کسی , کسی , یک شخص , شخصی.

jonka

: مال او , مال چه کسی , مال کی.

jonkin verran

: برخی , بعضی , بعض , ب رخی از , اندکی , چندتا , قدری , کمی از , تعدادی , غالبا , تقریبا , کم وبیش , کسی , شخص یا چیز معینی.

jono

: صف اتوبوس و غیره , صف , در صف ایستادن.

joo (informal)

: بله , بلی , اری , بلی گفتن.

jopa

: زوج.

jos

: اگر , چنانچه , ایا , خواه , چه , هرگاه , هر وقت , ای کاش ,کاش , اگر , چنانچه , شرط , حالت , فرض , تصور , بفرض, ایا , خواه , چه.

josko

: ایا , خواه , چه.

joskus

: گهگاه , گاه و بیگاه , بعضی از اوقات, گاهی , بعضی اوقات , بعضی مواقع , گاه بگاهی.

jossain

: یک جایی , دریک محلی , درمکانی.

jossakin

: هرکجا , هر جا, یک جایی , دریک محلی , درمکانی.

josta

: ان , اشاره بدور , ان یکی , که , برای انکه, که , این (هم) , که این (هم) , کدام, , چه کسی را , به چه کسی , چه کسی , کسیکه , ان کسی که.

jota

: , چه کسی را , به چه کسی , چه کسی , کسیکه , ان کسی که.

jotain

: چیزی , یک چیزی , تا اندازه ای , قدری.

jotakin

: چیزی , یک چیزی , تا اندازه ای , قدری.

joten

: از اینرو , بنابر این , از این جهت , پس از این, چنین , اینقدر , اینطور , همچو , چنان , بقدری , انقدر , چندان , همینطور , همچنان , همینقدر , پس , بنابراین , از انرو , خیلی , باین زیادی, برای ان (منظور) , از اینرو , بنابر این , بدلیل ان , سپس, بدین گونه , بدینسان , از این قرار , اینطور , چنین , مثلا , بدین معنی که , پس , بنابر این.

jotenkin

: بطریقی , بیک نوعی , هرجور هست , هر جور.

jotka

: کی , که , چه شخصی , چه اشخاصی , چه کسی.

joukko

: بند و زنجیر , تسمه یا بند مخصوص محکم کردن , نوار , لولا , ارکستر , دسته ء موسیقی , اتحاد , توافق , روبان , باند یا بانداژ , نوار زخم بندی , متحد کردن , دسته کردن , نوار پیچیدن , بصورت نوار در اوردن , با نوار بستن , متحد شدن, خوشه , گروه , دسته کردن , خوشه کردن, دایره , محیط دایره , محفل , حوزه , قلمرو , دورزدن , مدور ساختن , دور(چیزی را)گرفتن , احاطه کردن, گرداوری , گرداورد , کلکسیون , اجتماع , مجموعه, جمعیت , ازدحام , شلوغی , اجتماع , گروه , ازدحام کردن , چپیدن , بازور وفشارپرکردن , انبوه مردم, گروه , گروه بندی کردن, بسی , بسیار , چندین , قواره , تکه , سهم , بخش , بهره , قسمت , سرنوشت , پارچه , قطعه , توده انبوه , قرعه , محوطه , قطعه زمین , جنس عرضه شده برای فروش , کالا , بقطعات تقسیم کردن , تقسیم بندی کردن , جورکردن , بخش کردن , سهم بندی کردن, انبوه , توده , جرم, مجموعه , نشاندن , دستگاه.

joukko-

: بهم پیوسته , انبوه , اشتراکی , اجتماعی , جمعی.

joukkomurha

: قتل عام کردن , کشتار.

joukkue

: گروه , جوخه ء افراد, گروه , گروهه , دسته , دست , جفت , یک دستگاه , تیم , دسته درست کردن , بصورت دسته یاتیم درامدن.

joukossa

: میان , درمیان , درزمره ء , ازجمله.

joulu

: عیدمیلا د مسیح , عید نوءل, جشن میلا د عیسی مسیح.

joulukuu

: دسامبر.

joulupukki

: بابانوءل.

jouluthti

: بنت قنسول.

journalismi

: روزنامه نگاری.

journalisti

: روزنامه نگار.

jousi

: خم شدن , تعظیم کردن , مطیع شدن , تعظیم , کمان , قوس, بهار , چشمه , سرچشمه , فنر , انبرک , جست وخیز , حالت فنری , حالت ارتجاعی فنر , پریدن , جهش کردن , جهیدن , قابل ارتجاع بودن , حالت فنری داشتن , ظاهر شدن.

jousiammunta

: تیراندازی , کمانداری.

jousiampuja

: کماندار , قوس.

jousimies

: کماندار , قوس, کماندار , تیرانداز , صورت فلکی قوس.

jousitus

: توقف , وقفه , تعطیل , ایست , تعلیق , بی تکلیفی , اویزان , اویزانی , اندروا , اونگان , اندروایی , اویزش.

joustaa

: خمیدن , خمش , زانویه , خمیدگی , شرایط خمیدگی , زانویی , گیره , خم کردن , کج کردن , منحرف کردن , تعظیم کردن , دولا کردن , کوشش کردن , بذل مساعی کردن, خم کردن , پیچ دادن , سیم نرم خم شو.

joustava

: کشدار , قابل ارتجاع , فنری , سبک روح , کشسان, خم شو , تاشو , نرم , قابل انعطاف , قابل تغییر.

joustavuus

: قابلیت انعطاف , خمش.

joutavuus

: یاوه , مهمل , مزخرف , حرف پوچ , بیمعنی , خارج از منطق.

jouten

: بیکار , تنبل , بیهوده , بیخود , بی اساس , بی پروپا , وقت گذراندن , وقت تلف کردن , تنبل شدن.

joutilas

: بیکار , تنبل , بیهوده , بیخود , بی اساس , بی پروپا , وقت گذراندن , وقت تلف کردن , تنبل شدن.

joutsen

: قو , دجاجه , متعجب شدن , پرسه زدن , اظهار کردن.

joutua

: مشی , نزدیک شدن, سوار شدن (بر) , پیش رفتن , کار کردن , گذران کردن , گذراندن, پیشرفت , پیشرفت کردن.

jr

: یونجه گل قرمز , کمرو , وحشی صفت.

jrjest

: مرتب کردن , ترتیب دادن , اراستن , چیدن , قرار گذاشتن , سازمند کردن, واگذار کردن , دادن (به) , بخشیدن , دهش , دادن , پرداخت کردن , اتفاق افتادن , فدا کردن , اراءه دادن , بمعرض نمایش گذاشتن , رساندن , تخصیص دادن , نسبت دادن به , بیان کردن , شرح دادن , افکندن , گریه کردن, داشتن , دارا بودن , مالک بودن , ناگزیر بودن , مجبور بودن , وادار کردن , باعث انجام کاری شدن , عقیده داشتن ,دانستن , خوردن , صرف کردن , گذاشتن , کردن , رسیدن به , جلب کردن , بدست اوردن , دارنده , مالک, نگهداشتن , نگاه داشتن , دردست داشتن , گرفتن , جا گرفتن , تصرف کردن , چسبیدن , نگاهداری, پرتاب , انداختن , پرت کردن , افکندن , ویران کردن.

jrjest ytynyt

: منظم , مرتب , باانضباط , گماشته , مصدر , خدمتکار بیمارستان, سازمان یافته , متشکل.

jrjestelm

: سیستم , دستگاه , منظومه.

jrjestely

: ترتیب , نظم , قرار , مقدمات , تصفیه, برنامه , طرح , نقشه , تدبیر , اندیشه , خیال , نقشه کشیدن

jrjestys

: راسته ,دسته ,زمره ,فرقه مذهبی ,سامان ,انجمن ,ارایش ,مرتبه ,سبک ,مرحله ,دستور ,فرمایش ,حواله, ترتیب , مرتب سازی , سفارش دهی.

jrkeily

: استدلا ل.

jrkiper inen

: گویا , عقلی , عقلا یی.

jrkkym tn

: جسم جامد و سخت , مقاوم , یکدنده , تزلزل ناپذیر, محکم , سخت , سخت و درخشان (مانند الماس), نرم نشدنی , سخت , سنگدل , بی شفقت , تسلیم نشدنی, سخت گیر , سر سخت.

jsen

: مربوط ساختن , پیوستن , اشناکردن , درمیان خود پذیرفتن , به فرزندی پذیرفتن , مربوط , وابسته, جسم بسیط , جوهر فرد , عنصر , اساس , اصل , محیط طبیعی , اخشیج , عامل, عضو , عضو بدن , دست یا پا , بال , شاخه , قطع کردن عضو , اندام زبرین , اندام زیرین, اندام , عضو , کارمند , شعبه , بخش , جزء, حامی , پشتیبان , نگهدار.

jte

: هرزدادن , حرام کردن , بیهوده تلف کردن , نیازمند کردن , بی نیرو و قوت کردن , ازبین رفتن , باطله , زاءد , اتلا ف.

jtk (informal)

: معامله کردن , انتخاب کردن , شکاف دادن , ترکاندن , خشکی زدن پوست , زدن , مشتری , مرد , جوانک , شکاف , ترک , ف ک, مرد , شخص , ادم , مردکه , یارو, لنگه , جفت , همسر , کمک , رفیق , همدم , شاگرد , شاه مات کردن , جفت گیری یا عمل جنسی کردن.

jtt laskematta

: اخراج بی ادبانه , زدایش, تخفیف , نزول , کاستن , تخفیف دادن , برات را نزول کردن, روانه کردن , مرخص کردن , معاف کردن.

jtt

: رخصت دادن , اجازه دادن , ستودن , پسندیدن , تصویب کردن , روا دانستن , پذیرفتن , اعطاء کردن, اجازه , اذن , مرخصی , رخصت , باقی گذاردن , رها کردن , ول کردن , گذاشتن , دست کشیدن از , رهسپار شدن , عازم شدن , ترک کردن , : (لعاف) برگ دادن, گذاشتن , اجازه دادن , رها کردن , ول کردن , اجاره دادن , اجاره رفتن , درنگ کردن , مانع , انسداد , اجاره دهی.

juhannus

: نیمه تابستان , چله تابستان.

juhla

: جشن , برگزاری جشن , تجلیل, مهمانی , سور , ضیافت , جشن , عید , خوشگذرانی کردن , جشن گرفتن , عیاشی کردن, جشنواره , عید , سور , شادمانی , جشنی , عیدی, جشن , عید , سرور , جشن گرفتن, جشن , روز مقدس, خوشی , شادی , جشن و سرور , مجلل , با شکوه.

juhla-ateria

: مهمانی , ضیافت , مهمان کردن , سور , بزم.

juhlaillallinen

: مهمانی , ضیافت , مهمان کردن , سور , بزم.

juhlallinen

: پای بند تشریفات وتعارف , رسمی, رسمی , موقر , جدی , گرفته , موقرانه , باتشریفات.

juhlap ivllinen

: مهمانی , ضیافت , مهمان کردن , سور , بزم.

juhlaruokailu

: مهمانی , سور , ضیافت , جشن , عید , خوشگذرانی کردن , جشن گرفتن , عیاشی کردن.

juhlasali

: تالا ر کنفرانس , تالا ر شنوندگان , شنودگاه.

juhlatilaisuus

: جشن , برگزاری جشن , تجلیل.

juhlava

: عیدی , جشنی , وابسته به عید , خوش, بزمی , جشنی , شاد, خوشی , شادی , جشن و سرور , مجلل , با شکوه.

juhlaviikko

: جشنواره , عید , سور , شادمانی , جشنی , عیدی.

juhlavuosi

: جشن , روز شادی , روز ازادی , سال ویژه , سالگرد.

juhlia

: جشن گرفتن , عیدگرفتن , ایین (جشن یاعیدی را) نگاه داشتن , تقدیس کردن , تجلیل کردن, قسمت , بخش , دسته , دسته همفکر , حزب , دسته متشکل , جمعیت , مهمانی , بزم , پارتی , متخاصم , طرفدار , طرف , یارو , مهمانی دادن یارفتن.

juhlia riehakkaasti

: راکت , راکت تنیس , جارو جنجال , سر وصدا , صدای غیر متجانس , عیاشی و خوشگذرانی , مهمانی پر هیاهو .

juhlistaa

: باتشریفات انجام دادن.

juju

: علف نیزار , علف بوریا , علف شبیه نی , سرازیری , سربالا یی , نشیب , خمیدگی , خم , خم شده , منحنی, گرفتن , از هوا گرفتن , بدست اوردن , جلب کردن , درک کردن , فهمیدن , دچار شدن به , عمل گرفتن , اخذ , دستگیره , لغت چشمگیر , شعار, اویختن , اویزان کردن , بدار اویختن , مصلوب شدن , چسبیدن به , متکی شدن بر , طرزاویختن , مفهوم , تردید , تمایل , تعلیق, صدای شکستگی , صدای شلا ق , استعداد , حقه , طرح , ابتکار , زرنگی , مهارت, حیله , نیرنگ , خدعه , شعبده بازی , حقه , لم , رمز , فوت وفن , حیله زدن , حقه بازی کردن , شوخی کردن.

juksa

: نوعی رقص تند , اهنگ رقص تند , جست و خیز سریع , شیرین کاری , با اهنگ تند رقص کردن , جست و خیز کردن , استهزاء کردن.

juksata

: نوعی رقص تند , اهنگ رقص تند , جست و خیز سریع , شیرین کاری , با اهنگ تند رقص کردن , جست و خیز کردن , استهزاء کردن, کسی را دست انداختن , شوخی کردن , متلک, بزغاله , چرم بزغاله , کودک , بچه , کوچولو , دست انداختن , مسخره کردن.

jukurip

: قاطر.

jukurip inen

: کله شق , سرسخت , ادم کودن وسرسخت, قاطر مانند , چموش , خیره سر , لجوج , کله شق , ترشرو, سمج , خودسر , سرسخت , لجوج , خیره سر , کله شق.

julistaa

: اگهی دادن , اعلا ن کردن , اخطار کردن , خبر دادن , انتشاردادن , اشکارکردن , مدرک دادن, اعلا ن کردن , اظهار کردن , شناساندن, اعلا ن کردن , علنا اظهار داشتن , جار زدن, تلفظ کردن , رسما بیان کردن , ادا کردن.

julistaa mittt mksi

: لغو کردن , باطل کردن , خنثی کردن, بی اثر کردن , لغو کردن.

julistaja

: واعظ, اعلا م کننده , جار زن, استدلا ل کننده , توضیح دهنده , طرفدار.

juliste

: نوک , منقار , نوعی شمشیر پهن , نوک بنوک هم زدن (چون کبوتران) , لا یحه قانونی , قبض , صورتحساب , برات , سند , اسکناس , صورتحساب دادن, کارت, ملا حضه کردن , اخطار , اگهی, پروانه رسمی , اعلا میه رسمی , اعلا ن , حمل یا نصب اعلا ن , شعار حمل کردن, دیوار کوب , اعلا ن , اگهی , اعلا ن نصب کردن.

julistus

: اگهی , اعلا ن , خبر, بیان , اظهارنامه , اعلا میه , اعلا م, اعلا ن , اگهی , انتشار , بیانیه , اعلا میه , ابلا غیه.

juljeta

: یارا بودن , جرات کردن , مبادرت بکار دلیرانه کردن , بمبارزه طلبیدن , شهامت , یارایی.

julkaisija

: ناشر.

julkaista

: بر امد , پی امد , نشریه , فرستادن , بیرون امدن , خارج شدن , صادر شدن , ناشی شدن , انتشار دادن , رواج دادن , نژاد , نوع , عمل , کردار , اولا د , نتیجه بحث , موضوع , شماره, چاپ کردن , طبع ونشر کردن , منتشر کردن, رها کردن , ازاد کردن , مرخص کردن , منتشر ساختن , رهایی , ازادی , استخلا ص , ترخیص , بخشش.

julkaisu

: اقدامات , شرح مذاکرات, نشریه , انتشار, معاملا ت , شرح مذاکرات.

julkea

: بی پروا , بی باک , متهور , بی باکانه , بیشرم, بی شرم , گستاخ , پررو , روباز, بی باک , دلیر , خشن وبی احتیاط , جسور , گستاخ , متهور , باشهامت, برنج مانند , برنجین , بی شرم , پررو , نابخرد , بی تدبیر , پست , فرومایه , بدل , قلب , برنگ برنج, برنجی , بی شرم , بی باک , بی پروایی نشان دادن , گستاخی کردن, (z.e.) از خود بیخود شدن , تلنگر , ضربت سبک وناگهانی , تلنگر زدن , :گستاخ , جسور , پر رو, بی احتیاط , بی تدبیر, گستاخ , چشم سفید , پر رو, گستاخ , جسور, بی حیا , بی شرم , بی شرمانه , ننگ اور.

julkinen

: عمومی , اشکار , مردم.

julkisivu

: نمای سر در , جبهه , نمای خارجی.

julkistaa

: هوا , هر چیز شبیه هوا(گاز , بخار) , باد , نسیم , جریان هوا , نفس , شهیق , استنشاق , نما , سیما , اوازه , اواز , اهنگ , بادخور کردن , اشکار کردن, اگهی دادن , اعلا ن کردن , اخطار کردن , خبر دادن , انتشاردادن , اشکارکردن , مدرک دادن, خارج کردن , از اختفا بیرون اوردن , زاییدن, اعلا ن کردن , اظهار کردن , شناساندن, فاش کردن , باز کردن , اشکار کردن, فاش کردن , افشاء کردن , بروز دادن, سهم بردن , بهره مند شدن از , رساندن , ابلا غ کردن , افشاء کردن , بیان کردن , سهم دادن , بهره مند ساختن , افاضه کردن, تبلیغات کردن , اگهی کردن , باطلا ع عمومی رساندن, اشکار کردن , فاش کردن , معلوم کردن.

julkistus

: اگهی , اعلا ن , خبر.

julkkis (informal)

: شهرت , شخص نامدار.

julkku (informal)

: شهرت , شخص نامدار.

julma

: جانور خوی , حیوان صفت , وحشی , بی رحم , شهوانی, بیرحم , ظالم , ستمکار , ستمگر , بیدادگر, سبع , وحشی , رام نشده , غیر اهلی , وحشی شدن , وحشی کردن

julmettu

: ژیان , درنده , شرزه , حریص , سبع , تندخو , خشم الود, ترسناک , هولناک , مهیب , عظیم , فوق العاده.

julmuus

: ظلم , ستم , بیداد.

jumala

: خدا, خدا , الوهیت , الهیات, خداوند , خداوندگار , خدا , ایزد , یزدان , پروردگار , الله, بت , صنم , خدای دروغی , مجسمه , لا ف زن , دغل باز , سفسطه , وابسته به خدایان دروغی وبت ها , صنم , معبود, ابدی , فنا ناپذیر , جاویدان , جاوید.

jumalainen

: خدایی , یزدانی , الهی , کشیش , استنباط کردن , غیب گویی کردن.

jumalallinen

: خدایی , یزدانی , الهی , کشیش , استنباط کردن , غیب گویی کردن.

jumalankielt j

: منکر خدا , خدانشناس , ملحد.

jumalanpelko

: هیبت , ترس (امیخته با احترام) , وحشت , بیم , هیبت دادن , ترساندن, حرمت , احترام , تکریم , احترام گذاردن, ستایش , تکریم , احترام , نیایش , تقدیس.

jumalanpilkka

: کفر , ناسزا (گویی) , توهین به مقدسات.

jumalatar

: الهه , ربه النوع.

jumalinen

: دیندار , پارسا منش , مذهبی , عابد, خدایی , خدا شناس , با خدا, دیندار , پرهیزگار , زاهد , متقی , پارسا , وارسته.

jumaloida

: پرستش , ستودن , عشق ورزیدن (به) , عاشق شدن (به), بت ساختن , صنم قرار دادن , پرستیدن , بحد پرستش دوست داشتن, پرستش , ستایش , عبادت , پرستش کردن.

jumalolento

: خدا, خداوند , خداوندگار , خدا , ایزد , یزدان , پروردگار , الله.

jumaluus

: خدا, خدا , الوهیت , الهیات, خدایی , الوهیت , خدا , رب النوع , جوهر الوهیت.

jumaluusoppi

: خدا , الوهیت , الهیات, یزدان شناسی , علم دین , الهیات , حکمت الهی , خدا شناسی

jumi

: مربا , فشردگی , چپاندن , فرو کردن , گنجاندن(با زور و فشار) , متراکم کردن , شلوغ کردن , شلوغ کردن(با امد و شد زیاد) , بستن , مسدود کردن , وضع بغرنج , پارازیت دادن.

jumiuttaa

: باتلا ق , سیاه اب , گنداب , لجن زار , درباتلا ق فرورفتن.

jumiutua

: باتلا ق , سیاه اب , گنداب , لجن زار , درباتلا ق فرورفتن.

jumppa

: ورزش , تمرین , مشق , عمل کردن , استعمال کردن , تمرین دادن , بکارانداختن.

juna

: قطار , سلسله , تربیت کردن.

junailija

: هادی , رسانا.

junailla

: مرتب کردن , ترتیب دادن , اراستن , چیدن , قرار گذاشتن , سازمند کردن, سازمان دادن , تشکیلا ت دادن , درست کردن , سرو صورت دادن

junanvaunu

: اتومبیل , واگن , اطاق راه اهن , هفت ستاره دب اکبر , اطاق اسانسور, نورد.

juntta

: دسته بندی , حزب , دسته , انجمن سری, قوچ , گوسفند نر , دژکوب , پیستون منگنه ابی , تلمبه , کلوخ کوب , کوبیدن , فرو بردن , بنقطه مقصود رسانیدن , سنبه زدن , باذژکوب خراب کردن , برج حمل, مذاکرات پنهانی وزیر جلی داشتن , رشوه دادن , مداخله وفضولی کردن , ناخنک مردن.

juoda

: نوشیدن , اشباع کردن , جذب کردن , خیساندن , تحلیل بردن , فرو بردن , در کشیدن.

juoda jonkun kunniaksi

: درگروگان , گرو , وثیقه , ضمانت , بیعانه , باده نوشی بسلا متی کسی , بسلا متی , نوش , تعهد والتزام , گروگذاشتن , بسلا متی کسی باده نوشیدن , متعهد شدن , التزام دادن, سلا م , احترام نظامی , سرلا م کردن , سلا م دادن , تهنیت گفتن , درود, نان برشته , باده نوشی بسلا متی کسی , برشته کردن (نان) , بسلا متی کسی نوشیدن , سرخ شدن, مجلس میخواری , ابجو یا شراب مخلوط با ادویه و شکر , میگساری کردن , عیاشی کردن , نوش.

juoksija

: مسابقه گذار , مسابقه دهنده , سریع السیر , تندرو, ریشه هوایی , دونده , گردنده , گشتی , افسر پلیس , فروشنده سیار , ولگرد , متصدی , ماشین چی , اداره کننده شغلی, پاچه , یورتمه ران , اسب یورتمه رو , شخص چابک و پرکار.

juoksu

: دونده , مناسب برای مسابقه دو , جاری , مداوم.

juoksuhauta

: چال , جان پناه , خندق , گودال , سنگر , استحکامات خندقی , شیار طولا نی , کندن , خندق زدن.

juoma

: مشروب , اشامیدنی , نوشابه , شربت, قابل اشامیدن, اشامیدنی , نوشیدنی , قابل شرب.

juomatarjoilu

: , نوش , نوشیدن , شرب , جرعه , افراط در شرب, داءم الخمر بودن , میگساری کردن , همیشه نوشیدن , مست کردن , مشروب , نوشابه.

juominen

: مستی.

juoni

: افسانه , داستان , دروغ , حکایت اخلا قی , حکایت گفتن, دسیسه کردن , توطله چیدن , فریفتن, نقشه , طرح , موضوع اصلی , توطله , دسیسه , قطعه , نقطه , موقعیت , نقشه کشیدن , طرح ریزی کردن , توطله چیدن, برنامه , طرح , نقشه , ترتیب , رویه , تدبیر , تمهید , نقشه طرح کردن , توطله چیدن, حیله گ ری , حیله بازی , گول زنی , نیرنگ.

juonia

: دسیسه کردن , توطله چیدن , فریفتن, نقشه , طرح , موضوع اصلی , توطله , دسیسه , قطعه , نقطه , موقعیت , نقشه کشیدن , طرح ریزی کردن , توطله چیدن, برنامه , طرح , نقشه , ترتیب , رویه , تدبیر , تمهید , نقشه طرح کردن , توطله چیدن.

juonikas

: حیله گر , بامهارت, زیرک , مکار , حیله باز , ماهر , زیرکی , حیله گری, طرح کردن , قصد کردن , تخصیص دادن , :زیرک , حیله گر , طراحی, طرح ریزی , تمهید, زیرک , ناقلا , باهوش , حیله گر , موذی , زرنگ, نیرنگ امیز , خدعه امیز , مهارت امیز , نیرنگ باز.

juonitella

: دسیسه کردن , توطله چیدن , فریفتن.

juontaja

: رءیس تشریفات کردن , بعنوان رءیس تشریفات عمل کردن , رءیس تشریفات شدن, رءیس تشریفات, رءیس تشریفات , متصدی تفریحات یا معرف نطاق جلسه.

juopa

: شکاف , وقفه , فرق بسیار , پرتگاه عظیم, رخنه , درز , دهنه , جای باز , وقفه , اختلا ف زیاد , شکافدار کردن, خلیج , گرداب , هر چیز بلعنده و فرو برنده , جدایی , فاصله ز دوری , مفارقت.

juopotella

: مشروب الکلی , مشروبات الکلی بحد افراط نوشیدن , مست کردن, اشامیدن , نوشانیدن , اشامیدنی , نوشابه , مشروب, گیج کردن , سردرگم وهاج وواج شدن , داءم الخمر بودن , گیج کردن, نوشابه زیاد خوردن , درختستان , باغ , گنبد بودایی , برج بودایی.

juopottelija

: مشروب خور , خمار, مست , مخمور , خیس , مستی , دوران مستی.

juopottelu

: اشامیدن , نوشانیدن , اشامیدنی , نوشابه , مشروب, مستی.

juoppo

: الکلی , دارای الکل , معتاد بنوشیدن الکل, مست , مخمور , خیس , مستی , دوران مستی, ادم مست , میخواره , خمار, مست کردن , سرخوش کردن , کیف دادن, عجیب , مست لا یعقل , بازی ورق رامی, احمق , ساده لوح , مست , احمق کردن , مست کردن, باده پرست , معتاد به شراب.

juopunut

: مست , مخمور , خیس , مستی , دوران مستی.

juoru

: شایعات بی اساس , شایعات بی پرو پا , دری وری , اراجیف , بد گویی , سخن چینی , شایعات بی اساس دادن , دری وری گفتن یانوشتن , سخن چینی کردن , خبر کشی کردن, شایعه , شایعه گفتن و یا پخش کردن.

juoruaja

: شایعات بی اساس , شایعات بی پرو پا , دری وری , اراجیف , بد گویی , سخن چینی , شایعات بی اساس دادن , دری وری گفتن یانوشتن , سخن چینی کردن , خبر کشی کردن, خبرکش , خبرچین.

juoruilla

: شایعات بی اساس , شایعات بی پرو پا , دری وری , اراجیف , بد گویی , سخن چینی , شایعات بی اساس دادن , دری وری گفتن یانوشتن , سخن چینی کردن , خبر کشی کردن.

juosta

: جریان , روانی , مد (برابر جزر) , سلا ست , جاری بودن , روان شدن , سلیس بودن , بده , شریدن, راندن , رانش , دایر بودن , اداره کردن.

juotos

: لحیم , کفشیر , جوش , وسیله التیام واتصال , لحیم کردن , جوش دادن , التیام دادن.

juottaa

: لحیم , کفشیر , جوش , وسیله التیام واتصال , لحیم کردن , جوش دادن , التیام دادن.

juova

: خط , سطر , ردیف , رشته, شعاع , اشعه, برهنه کردن , محروم کردن از , لخت کردن , چاک دادن , تهی کردن , باریکه , نوار, مارک , علا مت , درجه نظامی , پاگون , خط راه راه , یراق , پارچه راه راه , راه راه کردن , تازیانه زدن.

juovikas

: بسته , مسدود , ممنوع.

juro

: یونجه گل قرمز , کمرو , وحشی صفت.

jutella

: گپ زدن , دوستانه حرف زدن , سخن دوستانه , درددل , گپ, عکس , محاوره کردن.

juttu

: مورد , غلا ف, حکایت , داستان , نقل , روایت , گزارش , شرح , طبقه , اشکوب , داستان گفتن , بصورت داستان در اوردن, افسانه , داستان , قصه , حکایت , شرح , چغلی , خبرکشی , جمع , حساب.

jutustella

: گپ زدن , دوستانه حرف زدن , سخن دوستانه , درددل , گپ, تندتند حرف زدن , تند وناشمرده سخن گفتن , پچ پچ کردن , چهچه زدن (مثل بلبل), صحبت کردن , درد دل کردن, شایعات بی اساس , شایعات بی پرو پا , دری وری , اراجیف , بد گویی , سخن چینی , شایعات بی اساس دادن , دری وری گفتن یانوشتن , سخن چینی کردن , خبر کشی کردن, فک , ارواره , گیره , دم گیره , وراجی , تنگنا , هرزه درایی کردن , پرچانگی کردن.

juu (informal)

: بله , بلی , اری , بلی گفتن.

juuri

: عادل , دادگر , منصف , باانصاف , بی طرف , منصفانه , مقتضی , بجا , مستحق , :(d.g.) فقط , درست , تنها , عینا , الساعه , اندکی پیش , درهمان دم, ریشه , بن , اصل , اصول , بنیاد , بنیان , پایه , اساس , سرچشمه , زمینه , ریشه کن کردن , داد زدن , غریدن , از عددی ریشه گرفتن , ریشه دار کردن.

juusto

: پنیر.

juutalainen

: زبان عبری , عبرانی , یهودی, جهود , یهودی , کلیمی, یهودی.

jykev

: قابل اعتماد , توکل پذیر, نیرومند , قوی , پر زور , محکم , سخت.

jyn

: لطیفه , بذله , شوخی , بذله گویی , خوش طبعی , طعنه , گوشه , کنایه , عمل , کردار , طعنه زدن , تمسخر کردن , استهزاء کردن , ببازی گرفتن , شوخی کردن , مزاح گفتن, شوخی , لطیفه , بذله , شوخی کردن.

jyrkk

: ریشه , قسمت اصلی , اصل , سیاست مدار افراطی , طرفدار اصلا حات اساسی , بنیان , بن رست , ریشگی , علا مت رادیکال, سرازیر , تند , سراشیب , گزاف , فرو کردن (در مایع) , خیساندن , اشباع کردن , شیب دادن , مایع (جهت خیساندن).

jyrksti poikkeava

: نامنظم , سرگردان , غیرمعقول , متلون , غیرقابل پیش بینی , دمدمی مزاج.

jyrsij

: جانور جونده (مثل موش).

jyrt

: راندن , بردن , عقب نشاندن , بیرون کردن , سواری کردن , کوبیدن(میخ وغیره), نیرو , زور , تحمیل , مجبور کردن, قوچ , گوسفند نر , دژکوب , پیستون منگنه ابی , تلمبه , کلوخ کوب , کوبیدن , فرو بردن , بنقطه مقصود رسانیدن , سنبه زدن , باذژکوب خراب کردن , برج حمل.

jyv

: دانه , جو , حبه , حبوبات , دان , تفاله حبوبات , یک گندم(مقیاس وزن) معادل 8460/0گرم , خرده , ذره , رنگ , رگه , مشرب , خوی , حالت , بازو , شاخه , چنگال , دانه دانه کردن , جوانه زدن , دانه زدن , تراشیدن , پشم کندن , رگه , طبقه, دانه ریز , جودانه , گرده , دانه , حب و کپسولی که باقند و شکرپوشیده باشد, انواع امراض مختلفی که سابقاانهارا کوفت , سوء هاضمه و سرفه و امثال ان دانسته اند , اختلا ل مزاج , خال , لکه ,(درمورد جوجه)سراز تخم دراوردن , شکستن , شکستن وبازشدن , دانه یا تخم میوه هایی مثل سیب.

K

k ki

: فاخته , صدای فاخته دراوردن , دیوانه.

k mi

: سیم پیچ.

k nnt

: اشامیدن , نوشانیدن , اشامیدنی , نوشابه , مشروب, نوشابه زیاد خوردن , درختستان , باغ , گنبد بودایی , برج بودایی.

k nt

: (z.e.) از خود بیخود شدن , تلنگر , ضربت سبک وناگهانی , تلنگر زدن , :گستاخ , جسور , پر رو, ترجمه کردن , برگرداندن.

k nt en

: در جهت مخالف , بطور عکس , معکوسا , برعکس.

k nteisluku

: وارونه , معکوس , برعکس , مقابل , برگشته, معکوس , دوجانبه.

k pi -

: کوتوله , قدکوتاه , کوتوله شدن , کوتاه جلوه دادن.

k pi

: کوتوله , قدکوتاه , کوتوله شدن , کوتاه جلوه دادن, جنی زیر زمینی , دیو , کوتوله , گورزاد, ادم بسیار قد کوتاه , ریز اندام , ریزه.

k py

: مخروط , میوه کاج , هرچیز مخروطی یاکله قندی , مخروطی شکل کردن , قیف(برای بستنی قیفی).

k r

: طومار , پیچک , نوشته یا فهرست طولا نی , طومار نوشتن , کتیبه نوشتن , ثبت کردن.

k re

: لفاف , بارپیچ , قنداق , کاغذ بسته بندی.

k ri

: طومار , لوله , توپ (پارچه و غیره) , صورت , ثبت , فهرست ,پیچیدن , چیز پیچیده , چرخش , گردش , غلتک , نورد , غلتاندن , غلت دادن , غل دادن , غلتک زدن , گردکردن , بدوران انداختن , غلتیدن , غلت خوردن , گشتن , تراندن , تردادن , تلا طم داشتن, جمع کردن , اندوختن , چرخیدن, باد , نفخ , بادخورده کردن , درمعرض بادگذاردن , ازنفس انداختن , نفس , خسته کردن یاشدن , ازنفس افتادن , : پیچاندن , پیچیدن , پیچ دان , کوک کردن(ساعت و غیره) , انحناء , انحنایافتن , حلقه زدن , چرخاندن, پایان یافتن , منتج به نتیجه شدن , پایان دادن.

k rjess

: مقدم , پیشتاز , عمده.

k rki

: نوک , قله , راس , کلا ه نوک تیز , منتها درجه , حداکثر , کاکل , فرق سر , دزدیدن , تیز شدن , بصورت نوک تیز درامدن , به نقطه اوج رسیدن , نحیف شدن, نوک , سر , نقطه , نکته , ماده , اصل , موضوع , جهت , درجه , امتیاز بازی , نمره درس , پوان , هدف , مسیر , مرحله , قله , پایان , تیزکردن , گوشه دارکردن , نوکدار کردن , نوک گذاشتن (به) , خاطر نشان کردن , نشان دادن , متوجه ساختن , نقطه گذاری کردن, قله , نوک , اوج , ذروه , اعلی درجه, پول چای , انعام , اطلا ع منحرمانه , ضربت اهسته , نوک گذاشتن , نوک دارکردن , کج کردن , سرازیر کردن , یک ورشدن , انعام دادن , محرمانه رساندن , نوک , سرقلم , راس , تیزی نوک چیزی.

k rme

: مار , دارای حرکت مارپیچی بودن , مارپیچی بودن , مارپیچ رفتن.

k rsi

: ایستادگی کردن , پایدارماندن , ماندن , ساکن شدن , منزل کردن , ایستادن , منتظر شدن , وفا کردن , تاب اوردن, خرس , سلف فروشی سهام اوراق قرضه در بورس بقیمتی ارزانتر از قیمت واقعی , لقب روسیه ودولت شوروی , :بردن , حمل کردن , دربرداشتن , داشتن , زاییدن , میوه دادن , تاب اوردن , تحمل کردن , مربوط بودن , تحمل کردن , بردباری کردن دربرابر , طاقت چیزی راداشتن , تاب چیزی رااوردن, تحمل کردن , کشیدن , تن در دادن به , رنج بردن.

k rsimys

: پریشانی , اندوه , محنت , تنگدستی , درد , مضطرب کردن , محنت زده کردن, ازار رساندن , اسیب زدن به , ازردن , اذیت کردن , جریحه دار کردن , خسارت رساندن , اسیب , ازار , زیان , صدمه, محنت , رنج , ازمایش سخت , عذاب , اختلا ل.

k rvent

: سرخ کردن (روی اتش) , کباب کردن , سوختن , داد وبیداد.

k siala

: دستخط , خط.

k site

: فکر , عقیده , تصور کلی , مفهوم, ساختن , ساخت, تصور , اندیشه , فکر , نظریه , خیال , ادراک , فکری, لفظ , اصطلا ح , دوره , شرط.

k sittely

: بررسی , لمس , رسیدگی , اداره (کردن), رفتار , معامله , معالجه , طرز عمل , درمان.

k sitys

: حاملگی , لقاح تخم وشروع رشد جنین , ادراک , تصور.

k sivarsi

: بازو , مسلح کردن.

k t

: گرفتن , از هوا گرفتن , بدست اوردن , جلب کردن , درک کردن , فهمیدن , دچار شدن به , عمل گرفتن , اخذ , دستگیره , لغت چشمگیر , شعار, یافتن , کشف کردن, خال , نقطه , لک , موضع , بجا اوردن.

k teinen

: پول نقد , وصول کردن , نقدکردن , دریافت کردن , صندوق پول , پول خرد.

k tyri

: همدست , یاور.

k yd

: در خور , مقتضی , شایسته , خوراندن, گذشتن , عبور کردن , رد شدن , سپری شدن , تصویب کردن , قبول شدن , رخ دادن , قبول کردن , تمام شدن , وفات کردن ,پاس , سبقت گرفتن از , خطور کردن , پاس دادن , رایج شدن ,اجتناب کردن , گذر , عبور , گذرگاه , راه , گردونه , گدوک , پروانه , جواز , گذرنامه , بلیط, درخواست , تقاضا , دادخواست , عرضحال , مرافعه , خواستگاری , یکدست لباس , پیروان , خدمتگزاران , ملتزمین , توالی , تسلسل , نوع , مناسب بودن , وفق دادن , جور کردن , خواست دادن , تعقیب کردن , خواستگاری کردن , جامه , لباس دادن به, مزد , دستمزد , اجرت , کار مزد , دسترنج , حمل کردن , جنگ بر پا کردن , اجیر کردن , اجر.

k yd vieraissa

: توجه کردن , مواظبت کردن , گوش کردن (به) , رسیدگی کردن , حضور داشتن (در) , در ملا زمت کسی بودن , همراه بودن (با) , درپی چیزی بودن , از دنبال امدن , منتظرشدن , انتظار کشیدن , انتظار داشتن, دیدن کردن از , ملا قات کردن , زیارت کردن , عیادت کردن , سرکشی کردن , دید و بازدید کردن , ملا قات , عیادت , بازدید , دیدار.

k ynns

: درخت مو , تاک , تاکستان ایجاد کردن.

k ynti

: دیدن کردن از , ملا قات کردن , زیارت کردن , عیادت کردن , سرکشی کردن , دید و بازدید کردن , ملا قات , عیادت , بازدید , دیدار.

k ysi

: ریسمان , طناب نازک , رسن , سیم , زه , وتر, طناب , رسن , ریسمان , باطناب بستن , بشکل طناب در امدن, زه , زهی , نخ , ریسمان , رشته , سیم , ردیف , سلسله , قطار , نخ کردن (باسوزن و غیره) , زه انداختن به , کشیدن , :ریش ریش , نخ مانند , ریشه ای , چسبناک , دراز , به نخ کشیدن (مثل دانه های تسبیح) , بصف کردن , زه دارکردن.

k ytnt

: هم ایش , هم ایی , پیمان نامه , انجمن , مجمع , میثاق, پیوند نامه , مقاوله نامه , موافقت مقدماتی , پیش نویس سند , اداب ورسوم , تشریفات , مقاوله نامه نوشتن.

k yts

: طاقت , بردباری , وضع , رفتار , سلوک , جهت , نسبت, رفتار , حرکت , وضع , سلوک , اخلا ق, رویه , اخلا ق , رفتار, هدایت کردن , رفتار, راه , روش , طریقه , چگونگی , طرز , رسوم , عادات , رفتار , ادب , تربیت , نوع , قسم, سیما , وضع , قیافه , ظاهر.

k ytstavat

: طاقت , بردباری , وضع , رفتار , سلوک , جهت , نسبت, رفتار , حرکت , وضع , سلوک , اخلا ق, رویه , اخلا ق , رفتار, راه , روش , طریقه , چگونگی , طرز , رسوم , عادات , رفتار , ادب , تربیت , نوع , قسم, سیما , وضع , قیافه , ظاهر.

k ytt

: بکارگیری , کارگماری , استخدام, ورزش , تمرین , مشق , عمل کردن , استعمال کردن , تمرین دادن , بکارانداختن, استفاده , کاربرد, استعمال کردن , بکاربردن , مصرف کردن , بکارانداختن (.N)کاربرد , استعمال , مصرف , فایده , سودمندی , استفاده , تمرین , تکرار , ممارست, بکارگیری , بهره برداری , بکارگرفتگی.

k ytt notto

: مربوط به قضیه پسر خواندگی عیسی(نسبت به خدا) , اختیار , اتخاذ , قبول , اقتباس , استعمال لغت بیگانه بدون تغییر شکل ان , قبول به فرزندی , فرزند خواندگی.

k yttj rjestelm

: سیستم عامل.

k yttj tunnus

: دخول به سیستم , قطع ارتباط.

k yttkelpoinen

: عملی , متناسب , اعمال کردنی , صفت مقداری , قابل اجراء , قابل اطلا ق , مناسب , عملی , اعمال شدنی.

k ytttapa

: استفاده , کاربرد.

kaakki

: اسب , اسب , سواره نظام , اسبی , وابسته به اسب , قوه اسب , , اسب دار کردن , سوار اسب کردن , اسب دادن به ,بالا بردن , برپشت سوار کردن , شلا ق زدن , بدوش کشیدن , غیرمنصفانه.

kaakko

: جنوب خاوری , جنوب شرقی.

kaali

: کلم , دله دزدی , کش رفتن , رشد پیدا کردن (مثل سرکلم).

kaapia

: رنده , بخاری تو دیواری , شبکه , پنجره , میله های اهنی , قفس اهنی , زندان , صدای تصادم نیزه و شمشیر , رنده کردن , ساءیدن , ازردن , به زور ستاندن, سوهان زدن , تراش دادن , با صدای سوهان گوش را ازردن , سوهان , صدای سوهان.

kaappaus

: دستگیری , اسیر کردن , تسخیر , گرفتن, برهم زدن , ضربت , کودتا, دزدی هواپیما وسایر وساءط نقلیه ومسافران ان, چمچه , ملا قه , خاک انداز , کج بیل , اسباب مخصوص در اوردن چیزی (شبیه قاشق) , ملا قه زنی , حرکت شبیه چمچه زنی , بقدر یک چمچه , بیرون اوردن , گود کردن , کندن, ربایش , تصرف , ضبط , حمله ناگهانی مرض.

kaappi

: قفسه , اطاقک , هیلت وزرا, صندوق خانه , پستو , گنجه , خصوصی , مخفی , پنهان کردن , نهفتن , منزوی شدن, گنجه , قفسه , گنجه ظروف غذا وغیره, میز دم دستی , میز پادیواری , میز کناری.

kaapu

: ردا , لباس بلند و گشاد , جامه بلند زنانه , پوشش , جامه دربر کردن.

kaarevuus

: انحنا , خمیدگی.

kaari

: کمان , قوس, خم شدن , تعظیم کردن , مطیع شدن , تعظیم , کمان , قوس.

kaarna

: پوست درخت , عوعو , وغ وغ کردن , پوست کندن.

kaasu

: گاز , بخار , بنزین , گازمعده , گازدار کردن , باگاز خفه کردن , اتومبیل رابنزین زدن.

kaataa

: ریزش , پاشیدن , تراوش بوسیله ریزش , مقدار ریزپ چیزی , ریزش بلا انقطاع ومسلسل , ریختن , روان ساختن , پاشیدن , افشاندن , جاری شدن , باریدن, ریختن , انداختن افشاندن , افکندن , خون جاری ساختن , جاری ساختن , پوست انداختن , پوست ریختن , برگ ریزان کردن , کپر , الونک, از سر افتادن , برگشتن , واژگون کردن, رقصیدن , جست وخیز کردن , پریدن , افتادن , لغزیدن , ناگهان افتادن , غلت خوردن , معلق خوردن , غلت , چرخش , اشفتگی , بهم ریختگی.

kaataa nestett

: دراب یا چیز دیگری فرو بردن , روی چیزی اب ریختن , خیس کردن, پی بردن به وجود اب یا منابع دیگر زیرزمینی بوسیله گمانه , گمانه زدن , میل زدن, خیساندن , نوشانیدن , اب دادن, ریزش , پاشیدن , تراوش بوسیله ریزش , مقدار ریزپ چیزی , ریزش بلا انقطاع ومسلسل , ریختن , روان ساختن , پاشیدن , افشاندن , جاری شدن , باریدن, غذای مایع , ابگوشت , ترید , شیر , خیس , خیساندن , جذب کردن, انداختن , بطور کامل پوشاندن , حمله کردن , بسختی افتادن , اب نمک , ترشی , اهار فروبری , شستشو , مست , مست کردن یاشدن , درترشی فرو بردن , با ترشی مخلوط کردن , غسل دادن , دراب غوطه ورشدن , ترشی.

kaatua

: واژگون کردن کشتی , واژگون شدن, از سر افتادن , برگشتن , واژگون کردن.

kaatuminen

: خزان , پاییز , سقوط , هبوط , نزول , زوال , ابشار , افتادن , ویران شدن , فرو ریختن , پایین امدن , تنزل کردن, رقصیدن , جست وخیز کردن , پریدن , افتادن , لغزیدن , ناگهان افتادن , غلت خوردن , معلق خوردن , غلت , چرخش , اشفتگی , بهم ریختگی.

kaava

: معادله, فورمول, مدل , نمونه , سرمشق , قالب , طرح , نقشه , طرح ریختن , ساختن , شکل دادن , مطابق مدل معینی در اوردن , نمونه قرار دادن, الگو , نقش, برنامه , طرح , نقشه , ترتیب , رویه , تدبیر , تمهید , نقشه طرح کردن , توطله چیدن.

kaavio

: نوعی چاپ عکاسی که زمینه ان ابی ونقش ان سفید است , چاپ اوزالیدکه برای کپیه نقشه ورسم های فنی بکار میرود , برنامه کار, نمودار , نمایش هندسی , نقشه هندسی , گرافیک , طرح خطی , هجای کلمه , اشکال مختلف یک حرف , با گرافیک و طرح خطی ثبت کردن , با نمودار نشان دادن, الگو , نقش, الگو , مدل.

kadehtia

: رشک , حسد , حسادت , حسد بردن به , غبطه خوردن.

kadmium

: دیسک قشرده.

kadota

: گذشتن , طی شدن , رد شدن, ناپدید شدن , غایب شدن , پیدا نبودن, کم کم ناپدید شدن , بتدریج محو و ناپدید شدن(مانند بخار) , بطرف صفر میل کردن, ناوگان , عبور سریع , زود گذر , بادپا , بسرعت گذشتن , تندرفتن, ناپدید شدن , به صفر رسیدن.

kadotettu

: گمشده , از دست رفته , ضایع , زیان دیده , شکست خورده گمراه , منحرف , مفقود.

kadottaa

: گم کردن , مفقود کردن , تلف کردن , از دست دادن , زیان کردن , منقضی شدن , باختن(در قمار وغیره) , شکست خوردن.

kahakka

: پاک کن , ماهوت پاک کن , لیف , کفش پاک کن و مانند ان , قلم مو , علف هرزه , ماهوت پاک کن زدن , مسواک زدن , لیف زدن , قلم مو زدن , نقاشی کردن , تماس حاصل کردن واهسته گذشتن , تندگذشتن , بروس لوله, برخورد , تصادم , تصادم شدید کردن, رویارویی , رویاروی شدن , برخورد , روبروشدن , مواجه شدن با , مصادف شدن با , دست بگریبان شدن با , مواجهه , تصادف, بادست وپا بالا رفتن , تقلا کردن , بزحمت جلو رفتن , تلا ش , تقلا , کوشش , املت درست کردن, نزاع , غوغا , کشمکش , جنجال , مشاجره , کشمکش کردن , دست بیقه شدن با, کشمکش , زد وخورد , جنگ جزءی , زد وخورد کردن.

kahakoida

: کشمکش , زد وخورد , جنگ جزءی , زد وخورد کردن.

kahdeksan

: عددهشت.

kahdeksankymment

: هشتاد.

kahdeksantoista

: هجده , هیجده.

kahdeksas

: هشتمین , یک هشتم , اکتاو.

kahdesti

: دوبار , دوفعه , دومرتبه , دوبرابر.

kahina

: پاک کن , ماهوت پاک کن , لیف , کفش پاک کن و مانند ان , قلم مو , علف هرزه , ماهوت پاک کن زدن , مسواک زدن , لیف زدن , قلم مو زدن , نقاشی کردن , تماس حاصل کردن واهسته گذشتن , تندگذشتن , بروس لوله, برخورد , تصادم , تصادم شدید کردن, رویارویی , رویاروی شدن , برخورد , روبروشدن , مواجه شدن با , مصادف شدن با , دست بگریبان شدن با , مواجهه , تصادف, کشمکش , زد وخورد , جنگ جزءی , زد وخورد کردن.

kahinoida

: کشمکش , زد وخورد , جنگ جزءی , زد وخورد کردن.

kahlaaja

: مرغ دراز پا , راه رونده در اب.

kahlaajalintu

: مرغ دراز پا , راه رونده در اب.

kahlata

: به اب زدن , بسختی رفتن , در اب راه رفتن.

kahle

: زنجیر , کند وزنجیز , حلقه , رشته , سلسله. (vi&.vt): زنجیرکردن, اهن , اطو , اتو , اتو کردن , اتو زدن , اهن پوش کردن.

kahlita

: زنجیر , کند وزنجیز , حلقه , رشته , سلسله. (vi&.vt): زنجیرکردن.

kahva

: دسته , قبضه شمشیر , وسیله , لمس , احساس بادست , دست زدن به , بکار بردن , سرو کارداشتن با , رفتار کردن , استعمال کردن , دسته گذاشتن.

kahvi

: قهوه , درخت قهوه.

kaikki

: همه , تمام , کلیه , جمیع , هرگونه , همگی , همه چیز , داروندار , یکسره , تماما , بسیار , :بمعنی (غیر) و (دیگر), هرکس , هرکسی, همه چیز.

kaikkialla

: درهرجا , درهمه جا , درهرقسمت , در سراسر.

kaikkialla l snoleva

: حاضر , همه جا حاضر , موجود درهمه جا.

kaikkialla olo

: حضور در همه جا در یک وقت (مثل ذات پروردگار).

kaikkien aikojen

: همیشه , همواره , هرگز , هیچ , اصلا , درهر صورت.

kaino

: خجالتی , کمرو , رموک , ترسو , مواظب , ازمایش , پرتاب , رم کردن , پرت کردن , ازجا پریدن.

kaista

: کوچه , راه باریک , گلو , نای , راه دریایی , مسیر که باخط کشی مشخص میشود , خط سیر هوایی , کوچه ساختن , منشعب کردن.

kaistale

: نوار , روبان , نوار ماشین تحریر , نوار ضبط صوت و امثال ان , نوار فلزی , تسمه , تراشه, کنار دریا , کنار رود , کرانه , بندرگاه , رشته , لا , لا یه ,رودخانه , مجرا , مسیر , رسیدن , بصخره خوردن کشتی , تنها گذاشتن , گیر افتادن , متروک ماندن , بهم بافتن وبصورت طناب دراوردن, برهنه کردن , محروم کردن از , لخت کردن , چاک دادن , تهی کردن , باریکه , نوار.

kaiutin

: بلند گو, گوینده , حرف زن , متکلم , سخن ران , سخنگو , ناطق , رءیس مجلس شورا.

kaivaa

: حفر , کاوش , حفاری , کنایه , کندن , کاوش کردن , فرو کردن, کرم حشره , نوزاد , بچه مگس , زحمتکش , خوراک , خواربار , کوتوله , مزدور , نویسنده مزدور , زمین کندن , جستجو کردن , جان کندن , ازریشه کندن یا دراوردن , قلع کردن , از کتاب استخراج کردن , خوردن , غذا دادن, بیل , بیلچه , خال پیک , خال دل سیاه , بیل زدن , با بیل کندن , بابیل برگرداندن.

kaivata

: میل داشتن , ارزو کردن , میل , ارزو , کام , خواستن , خواسته, نبودن , نداشتن , احتیاج , فقدان , کسری , فاقد بودن , ناقص بودن , کم داشتن, ارزو کردن , اشتیاق داشتن , مشتاق بودن.

kaivo

: منبع , فواره , منشاء , مخزن , چشمه , سرچشمه, منبع , منشاء, بهار , چشمه , سرچشمه , فنر , انبرک , جست وخیز , حالت فنری , حالت ارتجاعی فنر , پریدن , جهش کردن , جهیدن , قابل ارتجاع بودن , حالت فنری داشتن , ظاهر شدن, چشمه , جوهردان , دوات , ببالا فوران کردن , روامدن اب ومایع , درسطح امدن وجاری شدن , :خوب , تندرست , سالم , راحت , بسیارخوب , به چشم , تماما , تمام وکمال , بدون اشکال , اوه , خیلی خوب.

kaivoskaasu

: نم , رطوبت , دلمرده کردن , حالت خفقان پیدا کردن , مرطوب ساختن.

kajahtaa

: صدا , اوا , سالم , درست , بی عیب , استوار , بی خطر , دقیق , مفهوم , صدا دادن , بنظر رسیدن , بگوش خوردن , بصدا دراوردن , نواختن , زدن , بطور ژرف , کاملا , ژرفاسنجی کردن , گمانه زدن.

kajo

: فروغ , روشنایی , نور , اتش , کبریت , لحاظ , جنبه , اشکار کردن , اتش زدن , مشتعل شدن , ضعیف , خفیف , اهسته ,اندک ,اسان ,کم قیمت ,قلیل ,مختصر ,فرار ,هوس امیز ,وارسته ,بی عفت ,هوس باز ,خل ,سرگرم کننده ,غیرجدی ,باررا سبک کردن ,تخفیف دادن ,فرودامدن ,واقع شدن ,وفوع یافتن ,سر رسیدن ,رخ دادن.

kakka

: کشتیدم , صدای قلپ , صدای کوتاه , قسمت بلند عقب کشتی , صدای بوق ایجاد کردن , قورت دادن , تفنگ درکردن , باد وگاز معده را خالی کردن , گوزیدن , باعقب کشتی تصادم کردن , فریفتن , ادم احمق , از نفس افتادن , خسته ومانده شدن , تمام شدن.

kakkonen

: دوم , دومی , ثانی , دومین بار , ثانوی , مجدد , ثانیه , پشتیبان , کمک , لحظه , درجه دوم بودن , دوم شدن , پشتیبانی کردن , تایید کردن.

kakkos-

: دوم , دومی , ثانی , دومین بار , ثانوی , مجدد , ثانیه , پشتیبان , کمک , لحظه , درجه دوم بودن , دوم شدن , پشتیبانی کردن , تایید کردن.

kakku

: کیک , قالب , قرص , قالب کردن , بشکل کیک دراوردن.

kaksi

: دو , عدد دو.

kaksijalkainen

: حیوان دوپا.

kaksikko

: اواز یا موسیقی دو نفری, جفت.

kaksikymment

: عدد بیست.

kaksintaistelu

: جنگ تن بتن , دوءل , دوءل کردن.

kaksiselitteinen

: دارای دومعنی , دارای ابهام , دو پهلو , نامعلوم.

kaksitoista

: دوازده , دوازده گانه , یک دوجین.

kaksois-

: دو برابر , دوتا , جفت , دولا , دوسر , المثنی , همزاد , :دوبرابر کردن , مضاعف کردن , دولا کردن , تاکردن .

kaksoispiste

: دونقطه یعنی این علا مت : , روده بزرگ , قولون , معاء غلا ظ , ستون روده.

kala

: ماهی , انواع ماهیان , ماهی صید کردن , ماهی گرفتن , صیداز اب , بست زدن (به) , جستجو کردن , طلب کردن.

kalanpoikanen

: زاده , تخم , فرزند , حیوان نوزاد , جوان , گروه , گوشت سرخ کرده , بریانی , سرخ کردن , روی اتش پختن , تهییج , سوزاندن.

kalastaja

: ماهیگیر , جانور ماهیخوار , کرجی ماهیگیری, ماهی گیر , صیاد ماهی , کرجی ماهیگیری.

kalastus

: ماهیگیری , ماهیگیری , حق ماهیگیری.

kaleeri

: کشتی پارویی یا بادبانی قرون وسطی , نمونه ستونی و صفحه بندی نشده مطالب چاپی , رانکا , رامکا , اشپزخانه.

kalenteri

: تقویم.

kaliiperi

: قطرگلوله , قطردهانه تفنگ یا توپ , کالیبر , گنجایش , استعداد.

kalium

: یازدهمین حرف الفبای انگلیسی , هر چیزی شبیه.خ, پتاسیم.

kalja

: ابجو انگلیسی , ابجو, ابجو , ابجو نوشیدن.

kalju

: طاس , بیمو , کل , برهنه , بی لطف , ساده , بی ملا حت , عریان , کچل , طاس شدن.

kalkkuna

: کشور ترکیه , بوقلمون , شکست خورده , واخورده.

kalkyloida

: حساب کردن.

kalkyyli

: حساب دیفزانسیل و انتگرال , جبر.

kallio

: تکان نوسانی دادن , جنباندن , نوسان کردن , سنگ , تخته سنگ یا صخره , سنگ خاره , صخره , جنبش , تکان.

kallis

: گران , گزاف , فاخر, عزیز , محبوب , گرامی , پرارزش , کسی را عزیز خطاب کردن , گران کردن, گران , پرخرج, دوست داشتنی , دلپذیر , دلفریب, باارزش , پربها , گرانبها , قیمتی , نفیس.

kallistaa

: خم کردن , کج کردن , متمایل شدن , مستعد شدن , سرازیر کردن , شیب دادن , متمایل کردن , شیب, کجی , کج کردن کج شدن.

kallo

: کاسه سر , جمجمه , فرق سر.

kalpea

: کمرنگ , رنگ پریده , رنگ رفته , بی نور , رنگ پریده شدن ,رنگ رفتن , در میان نرده محصور کردن , احاطه کردن , میله دار کردن , نرده , حصار دفاعی , دفاع , ناحیه محصور , قلمروحدود, درخت بید , رنگ خاکستری مایل به زرد وسبز , زرد رنگ (مثل مریض) , زردرنگ کردن.

kalsium

: کلسیم.

kaltainen

: گونه , نوع , قسم , جور , جنس , گروه , دسته , کیفیت , جنسی ,(درمقابل پولی) , غیرنقدی , مهربان , مهربانی شفقت امیز , بامحبت.

kalu

: الت , افزار , ابزار , اسباب , الت دست , دارای ابزار کردن , بصورت ابزار دراوردن.

kalusteet

: دنده , چرخ دنده , مجموع چرخهای دنده دار , اسباب , لوازم , ادوات , افزار , الا ت , جامه , پوشش , دنده دار(یادندانه دار) کردن , اماده کارکردن , پوشانیدن.

kama

: چیز , ماده , کالا , جنس , مصالح , پارچه , چرند , پرکردن , تپاندن , چپاندن , انباشتن.

kamaa

: چیز , ماده , کالا , جنس , مصالح , پارچه , چرند , پرکردن , تپاندن , چپاندن , انباشتن.

kamat

: دنده , چرخ دنده , مجموع چرخهای دنده دار , اسباب , لوازم , ادوات , افزار , الا ت , جامه , پوشش , دنده دار(یادندانه دار) کردن , اماده کارکردن , پوشانیدن.

kameli

: شتر , سار , مسافرت کردن با شتر , رنگ شتری.

kamera

: دوربین یا جعبه عکاسی.

kammata

: شانه , شانه کردن , جستجو کردن.

kammio

: اتاق , تالا ر , اتاق خواب , خوابگاه , حجره , خان(تفنگ) , فشنگ خوریاخزانه(درششلول) , دفترکار , اپارتمان , در اطاق قرار دادن , جا دادن, اتاق , خانه , جا , فضا , محل , موقع , مجال , مسکن گزیدن , منزل دادن به , وسیع تر کردن.

kampa

: شانه , شانه کردن , جستجو کردن.

kampanja

: زمین مسطح , جلگه , یک رشته عملیات جنگی , لشکرکشی , مبارزه انتخاباتی , مسافرت درداخل کشور.

kamppailla

: جنگ , نبرد , کارزار , پیکار , زد وخورد , جنگ کردن , نزاع کردن , جنگیدن, ستیز , کشاکش , تقلا کردن , کوشش کردن , دست وپا کردن , منازعه , کشمکش , تنازع.

kamppailu

: رزم , پیکار , جدال , مبارزه , ستیز , جنگ , نبرد , نزاع , زد و خورد , جنگ کردن, ستیزه , کشاکش , کشمکش , نبرد , برخورد , ناسازگاری , تضاد , ناسازگار بودن , مبارزه کردن.

kampus

: زمین دانشکده ومحوطه کالج , پردیزه , فضای باز.

kana

: کلفت , متصدی نظافت خانه, جوجه مرغ , پرنده کوچک , بچه , مردجوان , ناازموده , ترسو , کمرو, مرغ , ماکیان , مرغ خانگی.

kanada

: کشور کانادا.

kanadalainen

: اهل کانادا , کانادایی.

kananliha

: جوجه مرغ , پرنده کوچک , بچه , مردجوان , ناازموده , ترسو , کمرو, مرغ , ماکیان , مرغ خانگی.

kananmuna

: تخم مرغ , تخم , تحریک کردن.

kananpoika

: کلفت , متصدی نظافت خانه, جوجه , بچه , نوزاد.

kanava

: (ثهانال=) ترعه , زه اب , مجرای فاضل اب , کاریز ,ابراه , :ترعه زدن , حفرترعه کردن , ابراه ساختن, شیاردار کردن , دریا , کندن (مجرا یا راه) , هرگونه نقل وانتقال چیز یا اندیشه ونظر و غیره , ترعه , مجرا , خط مشی.

kandidaatti

: داوطلب , خواهان , نامزد , کاندید , داوخواه.

kaneli

: دارچین , رنگ زرد سبز.

kanerva

: زمین بایری که علف وخاربن دران می روید , تیغستان , بوته , خاربن , خلنگ زار.

kangas

: (ثانواسس=) کرباس , پارچه مخصوص نقاشی , نقاشی , پرده نقاشی , کف رینگ بوکس یا کشتی, پارچه , قماش, محصول (کارخانه و غیره) , پارچه , قماش , سبک بافت , اساس, مادی , جسمانی , مهم , عمده , کلی , جسمی , اساسی , اصولی , مناسب , مقتضی , مربوط , جسم , ماده, پارچه , پارچه بافته , در (جمع) منسوجات.

kangastus

: سراب , کوراب , نقش بر اب , امر خیالی , وهم.

kangerrella

: گیرکردن , لکنت زبان پیدا کردن , با شبهه وتردید سخن گفتن , تزلزل یا لغزش پیداکردن.

kani

: خرگوش , شکار خرگوش کردن.

kankea

: سخت , سفت و محکم , نرم نشو , جدی , جامد , صلب, سفت , شق , سیخ , مستقیم , چوب شده , مغلق , سفت کردن , شق کردن.

kannattaa

: چسبیدن , پیوستن , وفادار ماندن , هواخواه بودن , طرفدار بودن , وفا کردن , توافق داشتن , متفق بودن , جور بودن , بهم چسبیده بودن, پرداخت کردن (تمام دیون) , تادیه کردن , تسویه کردن , پرداخت , منفعت , جزای کیفر , نتیجه نهایی.

kannustaa

: برانگیختن , جرات دادن , تربیت کردن , تشویق (به عمل بد) کردن , معاونت کردن(درجرم) , تشویق , تقویت , ترغیب (به کار بد), بالا بردن , زیاد کردن, تشویق کردن , دلگرم کردن , تشجیح کردن , تقویت کردن , پیش بردن , پروردن, ترفیع دادن , ترقی دادن , ترویج کردن.

kannustin

: انگیزه , فتنه انگیز , اتش افروز , موجب , مشوق, انگیزه , موجب , وسیله , مسبب , کشش.

kanoninen

: متعارفی.

kansa

: مردم , گروه , قوم وخویش , ملت, ملت , قوم , امت , خانواده , طایفه , کشور, مردم , خلق , مردمان , جمعیت , قوم , ملت , اباد کردن , پرجمعیت کردن , ساکن شدن.

kansakunta

: ملت , قوم , امت , خانواده , طایفه , کشور.

kansalainen

: تابع , رعیت , تبعه یک کشور , شهروند, ملی , قومی , وابسته به قوم یاملتی , تبعه , شهروند.

kansalaiset

: شهروندان , ساکنین , مردم , تبعیت.

kansallinen

: ملی , قومی , وابسته به قوم یاملتی , تبعه , شهروند.

kansallisuus

: ملیت , تابعیت.

kansan nestys

: همه پرسی , رفراندم , مراجعه بارا عمومی , کسب تکلیف.

kansi

: عرشه , عرشه کشتی , کف , سطح , :اراستن , زینت کردن , عرشه دار کردن , پوشاندن , یکدسته ورق, سرپوش , کلا هک , دریچه , پلک چشم , چفت , کلا هک گذاشتن , دریچه گذاشتن , چفت زدن به.

kanssa

: با , بوسیله , مخالف , بعوض , در ازاء , برخلا ف , بطرف , درجهت.

kanta

: پایه , مبنا , پایگاه, اساس , ماخذ , پایه , زمینه , بنیان , بنیاد.

kantaa

: خرس , سلف فروشی سهام اوراق قرضه در بورس بقیمتی ارزانتر از قیمت واقعی , لقب روسیه ودولت شوروی , :بردن , حمل کردن , دربرداشتن , داشتن , زاییدن , میوه دادن , تاب اوردن , تحمل کردن , مربوط بودن , رقم نقلی, نگهداشتن , نگاه داشتن , دردست داشتن , گرفتن , جا گرفتن , تصرف کردن , چسبیدن , نگاهداری, پوشیدن , در بر کردن , بر سر گذاشتن , پاکردن (کفش و غیره) , عینک یا کراوات زدن , فرسودن , دوام کردن , پوشاک.

kantaja

: برنامه , حامل میکرب , دستگاه کاریر , حامل, تحمل کردن , حمایت کردن , متکفل بودن , نگاهداری , تقویت , تایید , کمک , پشتیبان زیر برد , زیر بری , پشتیبانی کردن.

kantap

: پاشنه , پشت سم , پاهای عقب (جانوران) , ته , پاشنه کف , پاشنه جوراب , پاشنه گذاشتن به , کج شدن , یک ور شدن.

kantomatka

: رسایی , چشم رس , تیررس , برد , دسترسی , حدود , خط مبنا , منحنی مبنا , درصف اوردن , اراستن , مرتب کردن , میزان کردن , عبور کردن , مسطح کردن , سیر و حرکت کردن.

kantti

: طرف , سو , سمت , پهلو , جنب , طرفداری کردن از , در یکسو قرار دادن.

kanuuna

: توپ (معمولا بصورت اسم جمع) , استوانه , لوله , بتوپ بستن , تصادم دو توپ, تفنگ , توپ , ششلول , تلمبه دستی , سرنگ امپول زنی و امثال ان , تیر اندازی کردن.

kaoottinen

: پرهرج ومرج , بی نظم.

kapakka

: میخانه ادمی که از این میخانه بان میخانه برود , خمار(کهامماار), کاروانسرا , مهمانخانه , میخانه.

kapasiteetti

: گنجایش , ظرفیت, محتوی , مضم?ون.

kapea

: نازک , باریک , لا غر , نزار , کم چربی , کم پشت , رقیق , کم مایه , سبک , رقیق و ابکی , کم جمعیت , بطور رقیق , نازک کردن , کم کردن , رقیق کردن , لا غر کردن , نازک شدن , کم پشت کردن.

kapina

: طغیان , سرکشی , شورش , تمرد, شورش یا طغیان کردن , اظهار تنفر کردن , طغیان , شورش , بهم خوردگی , انقلا ب , شوریدن.

kapinoida

: یاغی , سرکش , ادم افسار گسیخته , متمرد , یاغی گری کردن , تمرد کردن , شوریدن , شورشی , طغیان گر, شورش یا طغیان کردن , اظهار تنفر کردن , طغیان , شورش , بهم خوردگی , انقلا ب , شوریدن.

kapinointi

: مبارزه طلبی , دعوت به جنگ , بی اعتنایی , مخالفت , مقاومت , اعتراض.

kapitaali

: حرف بزرگ , حرف درشت , پایتخت , سرمایه , سرستون , سرلوله بخاری , فوقانی , راسی , مستلزم بریدن سر یا قتل , قابل مجازات مرگ , دارای اهمیت حیاتی , عالی.

kapitalismi

: رژیم سرمایه داری , سرمایه گرایی.

kappale

: پرگرد , پاراگراف , بند , فقره , ماده , بند بند کردن , فاصله گذاری کردن , انشاء کردن, سرود , نغمه , اواز , سرودروحانی , تصنیف , ترانه , شعر, رد پا , اثر , خط اهن , جاده , راه , نشان , مسابقه دویدن , تسلسل , توالی , ردپاراگرفتن , پی کردن , دنبال کردن.

kapteeni

: سروان , ناخدا , سرکرده.

kapula

: دهان بند بستن , پوزه بند بستن , محدود کردن , مانع فراهم کردن برای , شیرین کاری , قصه یا عمل خنده اور , دهان باز کن.

karaista

: عصب , پی , رشته عصبی , وتر , طاقت , قدرت , قوت قلب دادن , نیرو بخشیدن, فولا د.

karakteristinen (math.)

: منشی , خیمی , نهادی , نهادین , منش نما , نشان ویژه , صفت ممیزه , مشخصات.

karakteristinen funktio

: تابع مشخصه.

karamelli

: اب نبات , نبات , شیرین کردن , نباتی کردن, شیرین , خوش , مطبوع , نوشین.

karata

: گریختن , فرار کردن , دررفتن , رونشان ندادن , روپنهان کردن , پنهان شدن, رستن , گریختن , دررفتن , فرارکردن , رهایی جستن , خلا صی جستن , جان بدربردن , گریز , فرار , رهایی , خلا صی, گریختن , فرار کردن , بسرعت رفتن ,.یلف, گریزان , فراری , گریختن , شخص فراری.

karhu

: خرس , سلف فروشی سهام اوراق قرضه در بورس بقیمتی ارزانتر از قیمت واقعی , لقب روسیه ودولت شوروی , :بردن , حمل کردن , دربرداشتن , داشتن , زاییدن , میوه دادن , تاب اوردن , تحمل کردن , مربوط بودن .

karibu

: (j.S.) گوزن کانادایی , گوزن امریکایی شمالی.

karja

: احشام واغنام , گله گاو, چارپایان اهلی , مواشی وگاو وگوسفندی که برای کشتار یافروش پرورش شود , احشام.

karjua

: جیغ زدن , ناگهانی گفتن , جیغ, فریاد , داد , جیغ , فغان , فریاد زدن , جیغ زدن , داد زدن, فریاد زدن , نعره کشیدن , صدا , نعره , هلهله.

karkea

: زبر , خشن , زمخت , بی ادب.

karkki (informal)

: اب نبات , نبات , شیرین کردن , نباتی کردن, شیرین , خوش , مطبوع , نوشین.

karkotettu

: مطرود , رانده , دربدر , منفور.

karkottaa

: تبعید کردن , اخراج بلد کردن , دور کردن, وادار کردن , بر ان داشتن , مجبور ساختن, کیش (برای راندن مرغ وغیره) کیش کردن , باکیش فرار دادن , چخ.

karkotus

: اخراج , دفع , راندگی , بیرون شدگی , تبعید.

karkulainen

: فراری , تبعیدی , بی دوام , زودگذر , فانی , پناهنده.

karppi

: عیب جویی کردن , از روی خرده گیری صحبت کردن , گله کردن , ماهی کول , کپور.

karsinta

: صفت , شرط , قید , وضعیت , شرایط , صلا حیت.

kartano

: سرسرا , تالا ر , اتاق بزرگ , دالا ن , عمارت, خانه مسکونی , محل سکنی , خانه کشیش, عمارت چند دستگاهی , عمارت بزرگ.

kartio

: مخروط , میوه کاج , هرچیز مخروطی یاکله قندی , مخروطی شکل کردن , قیف(برای بستنی قیفی), شبه مخروطی , مخروطی شکل.

kartioleikkaus

: مخروطی , کله قندی.

kartoittaa

: نقشه , نمودار , جدول (اطلا عات) , گرافیگ , ترسیم اماری , بر روی نقشه نشان دادن , کشیدن , طرح کردن , نگاره.

kartta

: نقشه , نمودار , جدول (اطلا عات) , گرافیگ , ترسیم اماری , بر روی نقشه نشان دادن , کشیدن , طرح کردن , نگاره, نقشه , نقشه کشیدن , ترسیم کردن.

karttaa

: دوری کردن از , احتراز کردن , اجتناب کردن , طفره رفتن از , الغاء کردن , موقوف کردن, طفره زدن از , گریز زدن از , ازسربازکردن , تجاهل کردن.

karu

: نازا , عقیم , لم یزرع , بی ثمر , بی حاصل , تهی , سترون, تند , درشت , خشن , ناگوار , زننده , ناملا یم, زبر , خشن , درشت , زمخت , ناهموار , ناهنجار , دست مالی کردن , بهم زدن , زمخت کردن.

karva

: خز , جامه خزدار , پوستین , خزدار کردن , خز دوختن به , باردار شدن (زبان), مو , موی سر , زلف , گیسو.

karvainen

: پرمو , کرکین.

kas vain

: تصور کردن , پنداشتن , فرض کردن , انگاشتن , حدس زدن , تفکر کردن.

kasa

: توده , ابر متراکم و روی هم انباشته, توده , کپه , کومه , پشته , انبوه , گروه , جمعیت , توده کردن , پرکردن, کپه , توده.

kasaaja

: انباشتگر.

kasaantuminen

: ساختمان , بنا.

kasakka

: قزاق.

kasata

: انباشتن , جمع شده , جمع شونده , اندوختن , رویهم انباشتن, گرداوردن , توده کردن , متراکم کردن, همگرادنی کردن, پخش کردن , تقسیم کردن , تعمیم دادن, توده , کپه , کومه , پشته , انبوه , گروه , جمعیت , توده کردن , پرکردن, کپه , توده, پشته , پشته کردن, تلوتلو خوردن , یله رفتن , لنگیدن , گیج خوردن , بتناوب کار کردن , متناوب , تردیدداشتن.

kasetti

: کاست.

kasi (informal)

: عددهشت.

kaskas

: خزوک , زنجره وجیرجیرک دشتی.

kasku

: حکایت , قصه ء کوتاه , امثال , ضرب المثل, حکایت , داستان , نقل , روایت , گزارش , شرح , طبقه , اشکوب , داستان گفتن , بصورت داستان در اوردن.

kassa

: گیشه فروش بلیط ورودیه نمایش , باجه بلیط فروشی, پول نقد , وصول کردن , نقدکردن , دریافت کردن , صندوق پول , پول خرد, صندوقدار , تحویلدار , بیرون کردن, وجوه , سرمایه , تنخواه , ذخیره وجوه احتیاطی , صندوق , سرمایه ثابت یا همیشگی , پشتوانه , تهیه وجه کردن , سرمایه گذاری کردن, گوینده , قاءل , رای شمار , تحویل دار, تا , تااینکه , تاانکه , تاوقتیکه , :کشت کردن , زراعت کردن , زمین را کاشتن , دخل پول , کشو , دخل دکان , قلک , یخرفت.

kassakaappi

: امن , بی خطر , گاوصندوق.

kassakone

: صندوق پول شمار , ماشین ثبت خرید وفروش روزانه مغازه.

kassi

: کیسه , کیف , جوال , ساک , خورجین , چنته , باد کردن , متورم شدن , ربودن.

kastaa

: تعمید دادن , بوسیله تعمید نامگذاری کردن, نام گذاری کردن (هنگام تعمید) , تعمید دادن, شیب , غوطه دادن , تعمید دادن , غوطه ور شدن , پایین امدن , سرازیری , جیب بر , فرو رفتگی , غسل, دراب یا چیز دیگری فرو بردن , روی چیزی اب ریختن , خیس کردن, اردک , مرغابی , اردک ماده , غوطه , غوض , زیر اب رفتن , غوض کردن, در مایع فرو کردن (هنگام خوردن) , غوطه دادن, فرو بردن , زیر اب کردن , پوشاندن , غوطه دادن , غسل ارتماسی دادن(برای تعمید).

kastanja

: شاه بلوط , بلوط , رنگ شاه بلوطی.

kastanjan ruskea

: شاه بلوط , بلوط , رنگ شاه بلوطی.

kaste

: شبنم , ژاله , شبنم زدن , شبنم باریدن.

kastehelmi

: چکه ء شبنم , قطره ء ژاله.

kastella

: دراب یا چیز دیگری فرو بردن , روی چیزی اب ریختن , خیس کردن, پی بردن به وجود اب یا منابع دیگر زیرزمینی بوسیله گمانه , گمانه زدن , میل زدن, خیساندن , نوشانیدن , اب دادن, غذای مایع , ابگوشت , ترید , شیر , خیس , خیساندن , جذب کردن, انداختن , بطور کامل پوشاندن , حمله کردن , بسختی افتادن , اب نمک , ترشی , اهار فروبری , شستشو , مست , مست کردن یاشدن , درترشی فرو بردن , با ترشی مخلوط کردن , غسل دادن , دراب غوطه ورشدن , ترشی.

kastella lpim rksi

: خوب رنگ گرفتن , خوب نفوذ کردن , رسوخ کردن در , اغشتن , اشباع کردن , ملهم کردن, اشباع کردن, خیساندن , خیس خوردن , رسوخ کردن , بوسیله مایع اشباع شدن , غوطه دادن , در اب فرو بردن , عمل خیساندن , خیس خوری , غوطه , غوطه وری , غسل.

kasti

: مورد , غلا ف, طبقه , صنف , قبیله , طبقات مختلف مردم هند.

kastike

: مرهم گذاری وزخم بندی , مرهم , چاشنی , مخلفات , ارایش , لباس, ابگوشت , شیره گوشت , استفاده نا مشروع, سوس , چاشنی , اب خورش , جاشنی غذا , رب , چاشنی زدن به , خوشمزه کردن , نم زدن.

kastroida

: اخته کردن , تضعیف کردن.

kastua

: پرکردن , فرا گرفتن , پوشاندن , اشباع کردن.

kasvaa

: افزوده شدن , منتج گردیدن , تعلق گرفتن, ثمر اوردن , بارور شدن, بسط دادن , بسط یافتن , منبسط شدن, رستن , روییدن , رشد کردن , سبز شدن , بزرگ شدن , زیاد شدن , ترقی کردن , شدن , گشتن , رویانیدن , کاشتن, افزودن , زیاد کردن , توسعه دادن , توانگرکردن , ترفیع دادن , اضافه , افزایش , رشد , ترقی , زیادشدن, فراوردن , تولید کردن , محصول , اراءه دادن , زاییدن, موم , مومی شکل , شمع مومی , رشد کردن , زیاد شدن , رو به بدر رفتن , استحاله یافتن, روییدن , مثل گیاه زندگی کردن, ثمر دادن , واگذارکردن , ارزانی داشتن , بازده , محصول , حاصل , تسلیم کردن یا شدن.

kasvaa yhteen

: اءتلا ف کردن.

kasvain

: دشپل , تومور , برامدگی , ورم , غده.

kasvattaa

: پروردن , باراوردن , زاییدن , بدنیااوردن , تولید کردن , تربیت کردن , فرزند , اولا د , اعقاب , جنس , نوع , گونه, پرورش دادن , رشد دادن, فرهیختن , تربیت کردن , دانش اموختن , تعلیم دادن, افزودن , زیاد کردن , توسعه دادن , توانگرکردن , ترفیع دادن , اضافه , افزایش , رشد , ترقی , زیادشدن, پرورش , تربیت , تغذیه , غذا , بزرگ کردن (کودک) , بار اوردن بچه , پروردن, پدر یا مادر , والدین , منشاء , بعنوان والدین عمل کردن, پروردن , تربیت کردن , بلند کردن , افراشتن , نمودار شدن , عقب , پشت , دنبال.

kasvattaja

: کشاورز.

kasvatti

: شاگرد , مرید , حواری , پیرو , هواخواه, شاگرد , دانش اموز , مردمک چشم , حدقه, نگهبان , سلول زندان , اطاق عمومی بیماران بستری , صغیری که تحت قیومت باشد , محجور , نگهداری کردن , توجه کردن.

kasvatus

: پرورش , تولیدمثل , تعلیم وتربیت, بچه اوری , بچه زایی, کشت , زراعت , تربیت , تهذیب , ترویج, تربیت , پرورش , روش اموزش و پرورش بچه.

kasvi

: کلیه گیاهان یک سرزمین , گیاه نامه , الهه گل , گیا, کارخانه , گیاه , مستقر کردن , کاشتن.

kasvihuone

: گلخانه, گرمخانه , گلخانه, محل نگاهداری اطفال شیر خوار , پرورشگاه , شیر خوارگاه , قلمستان , گلخانه , نوزادگاه.

kasvikunta

: کلیه گیاهان یک سرزمین , گیاه نامه , الهه گل , گیا.

kasvonpiirre

: خصیصه, نشان ویژه , خط , طرح , سیما , طرح بندی , خطوط چهره , صفات مشخصه.

kasvot

: رخسار , رخ , چهره , رو , صورت , لقا , سیما , منظر , نما.

kasvu

: سود , بهره تقویت , حصول, رشد , نمود , روش , افزایش , ترقی , پیشرفت , گوشت زیادی , تومور , چیز زاءد , نتیجه , اثر , حاصل.

kataja

: پیرو , سرو کوهی.

katala

: فریب امیز , پرنیرنگ, بی راهه , کج , غیر مستقیم , منحرف , گمراه, خیانت امیز , خاءنانه , خیانتکار , خاءن.

katkaista

: بریدن , گسیختن , گسستن , چیدن , زدن , پاره کردن , قطع کردن , کم کردن , تراش دادن (الماس وغیره) , عبور کردن ,گذاشتن , برش , چاک , شکاف , معبر , کانال , جوی , تخفیف , بریدگی, ادامه ندادن , بس کردن , موقوف کردن , قطع کردن.

katkarapu

: میگو گرفتن , جنس میگو.

katkeruus

: زهره , زرد اب , صفرا , تلخی , گستاخی , زخم پوست رفتگی , ساییدگی , تاول , ساییدن , پوست بردن از , لکه , عیب, بدخواهی , خصومت دیرین , عداوت , کینه, رنجش , خشم , غیض.

katko

: قطع , شکستن, رخنه , درز , دهنه , جای باز , وقفه , اختلا ف زیاد , شکافدار کردن, انقطاع , تعلیق.

kato

: نبودن , غیبت , غیاب , حالت غیاب , فقدان, ناپدیدی , ناپیدا شدن , نامرءی شدن, حذف , ادغام , باقوه مکانیکی شکستن.

katolinen

: جامع , بلند نظر , ازاده , کاتولیک , عضو کلیسای کاتولیک

katsella

: دیدن , مشاهده کردن , نظاره کردن , ببین , اینک , هان, نگاه , نظر , نگاه کردن , نگریستن , دیدن , چشم رابکاربردن , قیافه , ظاهر , بنظرامدن مراقب بودن , وانمود کردن , ظاهر شدن , جستجو کردن, پاییدن , دیدبان , پاسداری , کشیک , مدت کشیک , ساعت جیبی و مچی , ساعت , مراقبت کردن , مواظب بودن , بر کسی نظارت کردن , پاسداری کردن.

katso

: دیدن , مشاهده کردن , نظاره کردن , ببین , اینک , هان, نگاه , نظر , نگاه کردن , نگریستن , دیدن , چشم رابکاربردن , قیافه , ظاهر , بنظرامدن مراقب بودن , وانمود کردن , ظاهر شدن , جستجو کردن, رعایت کردن , مراعات کردن , مشاهده کردن , ملا حظه کردن , دیدن , گفتن , برپاداشتن(جشن و غیره).

katsoa

: دیدن , مشاهده کردن , نظاره کردن , ببین , اینک , هان, نگاه , نظر , نگاه کردن , نگریستن , دیدن , چشم رابکاربردن , قیافه , ظاهر , بنظرامدن مراقب بودن , وانمود کردن , ظاهر شدن , جستجو کردن, پاییدن , دیدبان , پاسداری , کشیک , مدت کشیک , ساعت جیبی و مچی , ساعت , مراقبت کردن , مواظب بودن , بر کسی نظارت کردن , پاسداری کردن.

katsoja

: کسیکه پاسداری و نظارت میکند , مراقب, ناظر , بیننده , تماشاگر.

kattaa

: پوشاندن , تامین کردن , پوشش , سرپوش , جلد.

kattaen

: پوشش , سرپوش , جلد , پوشه , دربرگیرنده.

katti

: گربه , شلا ق زدن , قی کردن , شلا ق لنگربرداشتن.

kattila

: دیگ بخار, دیگ , کتری بزرگ , پاتیل, پاتیل , دیگ, مس , بامس اندودن , مس یا ترکیبات مسی بکار بردن, کتری , اب گرم کن , دهل , نقاره , جعبه قطب نما , دیگچه, دیگ , دیگچه , قوری , کتری , اب پاش , هرچیز برجسته ودیگ مانند , ماری جوانا وسایرمواد مخدره , گلدان , درگلدان گذاشتن , در گلدان محفوظ داشتن , در دیگ پختن, روغن دان , کماجدان , ماهی تابه.

katto-

: چتر , سایبان , حفاظ , چتر استعمال کردن.

katto

: سقف , پوشش یا اندود داخلی سقف , حد پرواز, پوشش , سقف , طاق , بام (م.ل.) خانه , مسکن , طاق زدن , سقف دار کردن.

kattohaikara

: لک لک.

kattoikkuna

: پنجره بالا ی در , پنجره نیم گرد کوچک, پنجره سقفی , پنجره طاق.

katu

: خیابان , کوچه , خیابانی , جاده , مسیر.

katua

: سوگواری کردن (برای) , ندبه کردن , زاری کردن , دلسوزی کردن بر , رقت اوردن بر, تاسف خوردن , زاریدن , سوگواری کردن , سوگواری , ضجه و زاری کردن, پشیمانی , افسوس , تاسف , افسوس خوردن , حسرت بردن , نادم شدن , تاثر, اصلا ح شدن , توبه کردن , پشیمان شدن , نادم, پشیمان شدن , افسوس خوردن , دلسوزی کردن , پشیمانی , ناگواری , غم , غصه , ندامت.

katumus

: پشیمانی , افسوس , تاسف , افسوس خوردن , حسرت بردن , نادم شدن , تاثر.

katuvainen

: زمان ماضی قدیمی فعل بءد , : بد , زشت , ناصحیح , بی اعتبار , نامساعد , مضر , زیان اور , بداخلا ق , شریر , بدکار , بدخو , لا وصول, پر تاسف , پشیمان , متاثر.

kauas

: از دور , دورا دور , , دوراز , بسیار , بمراتب , زیاد , خیلی , دور دست , بعید , بعلا وه.

kauha

: دب اکبر , ملا قه, ملا قه , باملا قه کشیدن , باملا قه برداشتن, چمچه , ملا قه , خاک انداز , کج بیل , اسباب مخصوص در اوردن چیزی (شبیه قاشق) , ملا قه زنی , حرکت شبیه چمچه زنی , بقدر یک چمچه , بیرون اوردن , گود کردن , کندن.

kauhea

: مکروه , زشت , ناپسند , منفور, با شرارت بی پایان , بیرحم , ستمگر , سبع, مهیب یا ترسناک , ترس , عظمت, وحشتناک , بد, مخوف , مهیب , سهمگین , رشت , ناگوار , موحش, دردناک , محنت زا , ناراحت کننده , رنج اور , رنجور, وحشتناک , وحشت اور , ترسناک , هولناک , بسیار بد , سهمناک, ناگفتنی , توصیف ناپذیر , غیرقابل بیان.

kauhistuttava

: با شرارت بی پایان , بیرحم , ستمگر , سبع, وحشتناک, مخوف , مهیب , سهمگین , رشت , ناگوار , موحش, زشت , بد گل , کریه.

kauhu

: دهشت , ترس , خوف , وحشت , مورمور , بیزاری, تازیانه , شلا ق , بلا , وسیله تنبیه , غضب خداوند , گوشمالی , تازیانه زدن , تنبیه کردن, دهشت , ترس زیاد , وحشت , بلا , بچه شیطان, تهدید , تهدید کردن , ترساندن.

kaukainen

: دور , فاصله دار , سرد , غیرصمیمی, دوراز , بسیار , بمراتب , زیاد , خیلی , دور دست , بعید , بعلا وه, خیلی دور , دورافتاده , پرت , پریشان.

kaukaisempi

: بیشتر , دیگر , مجدد , اضافی , زاءد , بعلا وه , بعدی , دوتر ,جلوتر , پیش بردن , جلو بردن , ادامه دادن , پیشرفت کردن , کمک کردن به.

kaukana

: از دور , دورا دور , , دوراز , بسیار , بمراتب , زیاد , خیلی , دور دست , بعید , بعلا وه.

kaukana mutta nkyviss

: شخص ان طرفی , ان یکی دیگر , ان, انجا , انسو , انطرف , واقع در انجا , دور.

kaukonk isyys

: مرض دوربینی , دوربینی, دوربینی , مرض دوربینی.

kauko-ohjain

: کنترل از دور.

kaula

: گردن , گردنه , تنگه , ماچ و نوازش کردن.

kaulahuivi

: حمایل ابریشمی وامثال ان , شال گردن , شال گردن بستن , درشال پیچیدن , روسری.

kaulaketju

: گردن بند, کنار دریا , کنار رود , کرانه , بندرگاه , رشته , لا , لا یه ,رودخانه , مجرا , مسیر , رسیدن , بصخره خوردن کشتی , تنها گذاشتن , گیر افتادن , متروک ماندن , بهم بافتن وبصورت طناب دراوردن.

kaulakoru

: گردن بند.

kaulapanta

: یقه , یخه , گریبان , گردن بند.

kaulus

: یقه , یخه , گریبان , گردن بند.

kaunis

: زیبا , قشنگ , خوشگل , عالی, جریمه , تاوان , غرامت , جریمه کردن , جریمه گرفتن از , صاف کردن , کوچک کردن , صاف شدن , رقیق شدن , خوب , فاخر , نازک , عالی , لطیف , نرم , ریز , شگرف, دوست داشتنی , دلپذیر , دلفریب, تاحدی , قشنگ , شکیل , خوش نما , خوب , بطور دلپذیر , قشنگ کردن , اراستن.

kaunistaa

: زیباکردن , ارایش دادن , قشنگ شدن.

kaunotar

: زیبایی , خوشگلی , حسن , جمال , زنان زیبا.

kaupallinen

: تجارتی , بازرگانی.

kaupankynti

: سوداگری , حرفه , دادوستد , کاسبی , بنگاه , موضوع , تجارت, سوداگری , بازرگانی , تجارت , داد وستد , کسب , پیشه وری ,کاسبی , مسیر , شغل , حرفه , پیشه , امد ورفت , سفر , ازار ,مزاحمت , مبادله کالا , تجارت کردن با , داد وستد کردن.

kaupata

: باز , قوش , شاهین , بابازشکار کردن , دوره گردی کردن , طوافی کردن , جار زدن و جنس فروختن , فروختن, دوره گرد , دست فروش , ادم مزدور , ادم پست وخسیس , چک وچانه زدن, فروشنده , دلا ل , تاجر , بازرگان , فروختن, دوره گردی کردن , طوافی کردن, فروش ومعامله , فروختن , بفروش رفتن, فروختن , داد و ستد کردن , طوافی کردن.

kaupitella

: باز , قوش , شاهین , بابازشکار کردن , دوره گردی کردن , طوافی کردن , جار زدن و جنس فروختن , فروختن, دوره گرد , دست فروش , ادم مزدور , ادم پست وخسیس , چک وچانه زدن, فروشنده , دلا ل , تاجر , بازرگان , فروختن, دوره گردی کردن , طوافی کردن, قیر , پرتاب , ضربت باچوگان , نصب , استقرار , اوج پرواز , اوج , سرازیری , جای شیب , پلکان , دانگ صدا , زیروبمی صدا , استوارکردن , خیمه زدن , برپاکردن , نصب کردن , توپ رابه طرف چوگان زن پرتاب کردن , توپ را زدن, فروختن , داد و ستد کردن , طوافی کردن.

kauppa

: دکان , مغازه , کارگاه , تعمیر گاه , فروشگاه , خرید کردن , مغازه گردی کردن , دکه, انباره , انبار کردن , ذخیره کردن, سوداگری , بازرگانی , تجارت , داد وستد , کسب , پیشه وری ,کاسبی , مسیر , شغل , حرفه , پیشه , امد ورفت , سفر , ازار ,مزاحمت , مبادله کالا , تجارت کردن با , داد وستد کردن.

kauppaketju

: زنجیر , کند وزنجیز , حلقه , رشته , سلسله. (vi&.vt): زنجیرکردن.

kauppasaarto

: ممنوعیت , تحریم , مانع , محظور.

kauppasulku

: ممنوعیت , تحریم , مانع , محظور.

kauppatavara

: کالا , مال التجاره , تجارت کردن.

kauppias

: دلا ل , دهنده ورق , فروشنده , معاملا ت چی, بازرگان , تاجر , داد وستد کردن , سوداگر, فروشنده , دلا ل , تاجر , بازرگان , فروختن, فروشنده, بازرگان , سوداگر.

kaupunki

: شهر, شهرک , قصبه , شهر کوچک , قصبه حومه شهر , شهر.

kauris

: اهوی کوهی.

kausi

: فصل , فرصت , هنگام , دوران , چاشنی زدن , ادویه زدن , معتدل کردن , خودادن, لفظ , اصطلا ح , دوره , شرط.

kautta

: سرتاسر , ازاین سو بان سو , درمیان , ازعرض , ازمیان , ازوسط , ازاین طرف بان طرف, بدست , بتوسط , با , بوسیله , از , بواسطه , پهلوی , نزدیک ,کنار , از نزدیک , ازپهلوی , ازکنار , درکنار , از پهلو , محل سکنی , فرعی , درجه دوم, ازمیان , از طریق , بواسطه , در ظرف , سرتاسر, از راه , از طریق , میان راه , توسط , بوسیله.

kauttakulku

: گذر , عبور.

kavala

: زیرک , مکار , حیله باز , ماهر , زیرکی , حیله گری, فریب امیز , پرنیرنگ, دروغ , کذب , کاذبانه , مصنوعی , دروغگو , ساختگی , نادرست , غلط , قلا بی , بدل, حیله گر , مزور, پراز توطله , موذی , دسیسه امیز , خاءنانه, پیمان شکن , خاءن, ناقلا , ادم تودار , ادم اب زیرکاه , موذی , محیل , شیطنت امیز , کنایه دار, خیانت امیز , خاءن , خاءنانه, خیانت امیز , خاءنانه , خیانتکار , خاءن, نهانی , زیر جلی , حقه بازی , تقلب و تزویر.

kaventaa

: تنگ , کم پهنا , باریک , دراز و باریک , کم پهنا , محدود , باریک کردن , محدود کردن , کوته فکر.

kaveri

: مرد , شخص , ادم , مردکه , یارو, دوست , رفیق , یار , دوست کردن , یاری نمودن, یار , شریک , همدست , رفیق شدن.

kavio

: سم , کفشک , حیوان سم دار , باسم زدن , لگد زدن , پای کوبیدن , رقصیدن , بشکل سم.

kdensija

: دسته , قبضه شمشیر , وسیله , لمس , احساس بادست , دست زدن به , بکار بردن , سرو کارداشتن با , رفتار کردن , استعمال کردن , دسته گذاشتن.

keh

: دایره , محیط دایره , محفل , حوزه , قلمرو , دورزدن , مدور ساختن , دور(چیزی را)گرفتن , احاطه کردن.

kehitt yksityiskohtaisesti

: از کار کاردراوردن , در اثر زحمت وکار ایجاد کردن , حل کردن , تعبیه کردن , تدبیر کردن , تمرین.

kehitt

: توسعه دادن , ایجاد کردن, بازکردن , گشادن , بیرون دادن , دراوردن , استنتاج کردن , نموکردن, تفسیرکردن , تاویل کردن , توضیح دادن , روشن کردن , ظاهرکردن, تنظیم کردن.

kehitty

: متمدن کردن , متمدن شدن, بازکردن , گشادن , بیرون دادن , دراوردن , استنتاج کردن , نموکردن, نوین کردن , بطرز نوینی دراوردن , بروش امروزی دراوردن

kehityksen k rki

: جلو , صف جلو , جلودار , طلا یه, جلو دار , پیش لشگر , پیشتاز , پیشقرال.

kehitys

: پیشرفت , توسعه , بسط , ترقی , نمو , ظهور(عکس), فرضیه سیرتکامل , تغییرشکل , تحول , تکامل تدریجی , چرخش , حرکت دورانی , فرگشت.

kehno

: زمان ماضی قدیمی فعل بءد , : بد , زشت , ناصحیح , بی اعتبار , نامساعد , مضر , زیان اور , بداخلا ق , شریر , بدکار , بدخو , لا وصول.

kehno esitys

: پوزش , عذرخواهی (رسمی) , اعتذار , مدافعه, بهانه , دستاویز , عذر , معذور داشتن , معاف کردن , معذرت خواستن , تبرءه کردن.

keho

: جسد , تنه , تن , بدن , لا شه , جسم , بدنه , اطاق ماشین , جرم سماوی , دارای جسم کردن , ضخیم کردن , غلیظ کردن.

kehoittaa

: سفارش کردن توصیه کردن , توصیه شدن , معرفی کردن.

kehottaa

: نصیحت کردن , پند دادن , اگاه کردن , متنبه کردن , وعظ کردن, ادم بد دهان , زن غرولندو , سرزنش کردن , بدحرفی کردن , اوقات تلخی کردن (به) , چوبکاری کردن.

kehottaa vltt m n

: بد دانستن , قبیح دانستن , ناراضی بودن از.

kehr j

: ریسنده , نخ ریس , نختاب , تابنده , عنکبوتی که تار می تند , کارگر یاماشین نخ ریسی, دختر خانه مانده , دختر ترشیده.

kehrt

: فرفره , چرخش (بدور خود) , چرخیدن , ریسیدن , رشتن , تنیدن , به درازاکشاندن , چرخاندن.

kehto

: گهواره , مهد , درگهواره قرار دادن , درچهارچوب یاکلا ف قرار دادن.

kehys

: کادر , مجموعه یک طبقه از صنوف اجتماعی , واحدی از قبیل قضایی واداری ونظامی وغیره, قاب , چارچوب , قاب کردن, استخوان بندی , چارچوب.

keih nheitto

: نیزه دستی سبک , زوبین , پرتاب نیزه.

keihs

: نیزه دستی سبک , زوبین , پرتاب نیزه, نیزه , سنان , نیزه دار , نیزه ای , بانیزه زدن.

keiju

: پری , جن , افسونگری , ساحره.

keijukainen

: جهان پریان , جن وپری, پری , جن , افسونگری , ساحره.

keikari

: نفیس , بدیع , عالی , دلپسند , مطبوع , حساس , دقیق , شدید , سخت.

keila (phys.)

: ردپا , ردیف باریک , راه باریک , اثرماشین چمن زنی , پیچیدن , قنداق کردن , نوار.

keilata

: کاسه , جام , قدح , باتوپ بازی کردن , مسابقه وجشن بازی بولینگ , کاسه رهنما(دستگاه ابزارگیری).

keino

: گزیر , علا ج , دارو , درمان , میزان , چاره , اصلا ح کردن , جبران کردن , درمان کردن.

keinotekoinen

: مصنوعی , ساختگی.

keinu

: اونگان شدن یا کردن , تاب خوردن , چرخیدن , تاب , نوسان , اهتزاز , اونگ , نوعی رقص واهنگ ان.

keinunta

: کج شدن, این سو وان سو جنبیدن , تاب خوردن , در نوسان بودن , تاب , نوسان , اهتزاز , سلطه حکومت کردن , متمایل شدن یا کردن و بعقیده ای, کجی , کج کردن کج شدن.

keinuttaa

: گهواره , مهد , درگهواره قرار دادن , درچهارچوب یاکلا ف قرار دادن, اونگان شدن یا کردن , تاب خوردن , چرخیدن , تاب , نوسان , اهتزاز , اونگ , نوعی رقص واهنگ ان.

keisari

: امپراتور , فرمانفرما.

keisarikunta

: امپراتوری چند کشور که در دست یک پادشاه باشد , فرمانروایی.

keitt

: کورک , دمل , جوش , التهاب , هیجان , تحریک , جوشاندن , بجوش امدن , خشمگین شدن.

keitti

: اشپزخانه , محل خوراک پزی.

keitto

: اشامه , ابگوشت , سوپ.

kekkerit

: قسمت , بخش , دسته , دسته همفکر , حزب , دسته متشکل , جمعیت , مهمانی , بزم , پارتی , متخاصم , طرفدار , طرف , یارو , مهمانی دادن یارفتن.

keko

: توده , کپه , کومه , پشته , انبوه , گروه , جمعیت , توده کردن , پرکردن.

keksi

: تصور یا اندیشه چیزی را کردن, تعبیه کردن , طرح ریزی کردن , تدبیر کردن, تدبیر کردن , درست کردن , اختراع کردن , تعبیه کردن , وصیت نامه , ارث بری , ارث گذاری, پی بردن , دریافتن , یافتن , پیدا کردن , کشف کردن , مکشوف ساختن, اندیشیدن , ابتکارکردن , ابداع کردن, ساختن, کوره اهنگری , دمگاه , کوره قالگری , جعل , تهیه جنس قلا بی , جعل کردن , اسناد ساختگی ساختن , اهنگری کردن , کوبیدن , جلو رفتن, تنظیم کردن, اختراع کردن , از پیش خود ساختن , ساختن , جعل کردن , چاپ زدن , تاسیس کردن.

keksi

: کلوچه , شیرینی , بیسکویت , شیرینی خشک, یکجور شیرینی , ترقه , کلوچه کوچک , فندق شکن.

keksij

: مخترع , جاعل.

keksiminen

: کشف , اکتشاف , پی بری , یابش.

keksint

: بدعت , ابداع , تغییر , چیز تازه , نو اوری, اختراع , ابتکار.

kela

: نخ پیچیده بدور قرقره , ماسوره , قرقره فیلم , حلقه فیلم , مسلسل , متوالی , پشت سر هم , چرخیدن , گیج خوردن , یله رفتن , تلو تلو خوردن, قرقره , ماسوره , هرچیزی شبیه قرقره , دورقرقره پیچیدن.

kelastaa

: نخ پیچیده بدور قرقره , ماسوره , قرقره فیلم , حلقه فیلم , مسلسل , متوالی , پشت سر هم , چرخیدن , گیج خوردن , یله رفتن , تلو تلو خوردن.

kelata

: نخ پیچیده بدور قرقره , ماسوره , قرقره فیلم , حلقه فیلم , مسلسل , متوالی , پشت سر هم , چرخیدن , گیج خوردن , یله رفتن , تلو تلو خوردن.

kellanharmaa

: رنگ قهوه ای روشن مایل بزرد و خاکستری , پارچه ای که از پشم طبیعی رنگ نشده ساخته شود.

kellari

: طبقه زیر , زیر زمین , سرداب, زیرزمین , سرداب , انبار , جای شراب انداختن , گودال سرچاه , پیش چاه.

kellertv

: زردفام , مایل بزردی.

kello

: زنگ زنگوله , ناقوس , زنگ اویختن به , دارای زنگ کردن , کم کم پهن شدن (مثل پاچه شلوار), زمان سنج , گاه شمار , کرونومتر , وقت نگار , گاه نگار, زمان سنج , تپش زمان سنجی , ساعت.

kellua

: جسم شناور بر روی اب , سوهان پهن , بستنی مخلوط با شربت وغیره , شناور شدن , روی اب ایستادن , سوهان زدن.

kelpaamaton

: نامناسب , ناباب.

kelpo

: اراسته , محجوب , نجیب, در خور , مقتضی , شایسته , خوراندن, شایسته , چنانکه شاید وباید , مناسب , مربوط , بجا , بموقع , مطبوع, درخورد , مناسب , شایسته , فراخور , مقتضی, قوی , سالم , معتبر , قانونی , درست , صحیح , دارای اعتبار , موثر.

kelpuuttaa maksuvlineen

: احترام , عزت , افتخار , شرف , شرافت , ابرو , ناموس , عفت , نجابت , تشریفات (در دانشگاه) امتیازویژه , جناب , حضرت , احترام کردن به , محترم شمردن , امتیاز تحصیلی اوردن , شاگر اول شدن.

keltainen

: زرد , اصفر , ترسو , زردی.

kelvata

: در خور , مقتضی , شایسته , خوراندن, درخواست , تقاضا , دادخواست , عرضحال , مرافعه , خواستگاری , یکدست لباس , پیروان , خدمتگزاران , ملتزمین , توالی , تسلسل , نوع , مناسب بودن , وفق دادن , جور کردن , خواست دادن , تعقیب کردن , خواستگاری کردن , جامه , لباس دادن به.

kelvollinen

: اراسته , محجوب , نجیب, درخورد , مناسب , شایسته , فراخور , مقتضی, قابل استفاده , مصرف کردنی , بکار بردنی.

kemia

: علم شیمی.

kemiallinen

: شیمیایی , کیمیایی.

ken

: ان , اشاره بدور , ان یکی , که , برای انکه, که , این (هم) , که این (هم) , کدام, کی , که , چه شخصی , چه اشخاصی , چه کسی.

kenen

: مال او , مال چه کسی , مال کی.

kenet

: , چه کسی را , به چه کسی , چه کسی , کسیکه , ان کسی که.

kengityssepp

: نعلبند , دام پزشک , گروهبان اصطبل.

kenk

: کفش , نعل اسب , کفش پوشیدن , دارای کفش کردن , نعل زدن به.

kenraali (mil.)

: عمومی , جامع , همگانی , متداول , کلی , معمولی , همگان , ژنرال , ارتشبد.

kenraali

: عمومی , جامع , همگانی , متداول , کلی , معمولی , همگان , ژنرال , ارتشبد.

kentt

: میدان , رشته , پایکار.

keppi

: عصا یا چوپ صاحب منصبان , چوب میزانه , باتون یاچوب قانون , عصای افسران, نی , نیشکر , چوب دستی , عصا , باعصازدن , باچوب زدن, چسبیدن , فرورفتن , گیر کردن , گیر افتادن , سوراخ کردن ,نصب کردن , الصاق کردن , چوب , عصا , چماق , وضع , چسبندگی , چسبناک , الصاق , تاخیر , پیچ درکار , تحمل کردن , چسباندن , تردید کردن , وقفه.

kepponen

: لطیفه , بذله , شوخی , بذله گویی , خوش طبعی , طعنه , گوشه , کنایه , عمل , کردار , طعنه زدن , تمسخر کردن , استهزاء کردن , ببازی گرفتن , شوخی کردن , مزاح گفتن, شوخی , لطیفه , بذله , شوخی کردن.

ker j

: انباشتگر.

ker minen

: گرداوری , گرداورد , کلکسیون , اجتماع , مجموعه.

ker ntym

: جمع اوری , توده , ذخیره , انباشتگی.

ker t

: گرداوردن , جمع کردن , وصول کردن, گرد اوری کردن.

keraaminen

: وابسته به سفال سازی , سفالینی , ظرف سفالین.

keramiikka

: وابسته به سفال سازی , سفالینی , ظرف سفالین.

kerho

: چماق , گرز , خال گشنیز , خاج , باشگاه , انجمن , کانون , مجمع(vi&.vti):چماق زدن , تشکیل باشگاه یا انجمن دادن, انجمن , مجمع , جامعه , اجتماع , معاشرت , شرکت , حشر ونشر , نظام اجتماعی , گروه , جمعیت , اشتراک مساعی , انسگان.

kerma

: سرشیر , کرم , هر چیزی شبیه سرشیر , زبده , کرم رنگ , سرشیر بستن.

kerosiini

: نفت چراغ , نفت لا مپا , نفت سفید.

kerran

: یکمرتبه , یکبار دیگر , فقط یکبار , یکوقتی , سابقا.

kerroin

: ضریب , عامل مشترک, مضروب فیه , ضرب کننده , تکثیر کننده.

kerros

: کف , اشکوب , طبقه, لا یه, حکایت , داستان , نقل , روایت , گزارش , شرح , طبقه , اشکوب , داستان گفتن , بصورت داستان در اوردن, لا یه , چینه , طبقه , پایه , رتبه , طبقه نسج سلولی , قشر.

kerrottu

: , گفته شده.

kersantti

: گروهبان, گروهبان دوم.

kerta

: موقع , مورد , وهله , فرصت مناسب , موقعیت , تصادف , باعث شدن , انگیختن, وقت , زمان , گاه , فرصت , مجال , زمانه , ایام , روزگار , مد روز , عهد , مدت , وقت معین کردن , متقارن ساختن , مرور زمان را ثبت کردن , زمانی , موقعی , ساعتی.

kertaluku (math.)

: تعدد , بسیار, راسته ,دسته ,زمره ,فرقه مذهبی ,سامان ,انجمن ,ارایش ,مرتبه ,سبک ,مرحله ,دستور ,فرمایش ,حواله.

kertaluku

: تعدد , بسیار.

kertoa

: درست کردن , مرتب کردن ,متوجه ساختن ,دستور دادن ,اداره کردن ,نطارت کردن ,خطاب کردن ,عنوان نوشتن , مخاطب ساختن , سخن گفتن ,عنوان ,نام و نشان ,سرنامه ,نشانی ,ادرس ,خطاب ,نطق ,برخورد ,مهارت ,ارسال, گفتگوکردن , مکاتبه کردن , کاغذ نویسی کردن , مراوده کردن, پوشا

kertoa tarkemmin

: اتساع دادن , گشاد کردن , بزرگ کردن, استادانه درست شده , بزحمت درست شده , به زحمت ساختن , دارای جزءیات , بادقت شرح دادن, بزرگ کردن , باتفصیل شرح دادن , توسعه دادن , وسیع کردن , بسط دادن, بسط دادن , بسط یافتن , منبسط شدن, اطناب کردن , به تفصیل شرح دادن, تفسیرکردن , به تفصیل شرح دادن , واضح کردن.

kertoja

: گوینده , راوی , گوینده داستان.

kertolasku

: بس شماری , ضرب , افزایش , تکثیر.

kertoma

: حاصلضرب اعداد صحیح مثبت , وابسته به عامل یاکارخانه , مربوط به فاکتور یاعامل مشترک ریاضی.

kertomus

: شمردن , حساب کردن , محاسبه نمودن , حساب پس دادن , ذکر علت کردن , دلیل موجه اقامه کردن , تخمین زدن , دانستن , نقل کردن(.N) حساب , صورت حساب , گزارش , بیان علت , سبب, شرح وقایع بترتیب تاریخ , تاریخچه, تاریخ , تاریخچه , سابقه , پیشینه , بیمارنامه, افسانه , داستان , قصه , حکایت , شرح , چغلی , خبرکشی , جمع , حساب, خط , دستخط , نوشته , نوشتجات , نویسندگی.

kes

: تابستان , تابستانی , چراندن , تابستان را بسر بردن , ییلا ق.

kes kuu

: ماه ژوءن پنجمین ماه سال مسیحی.

kesken

: میان , درمیان , درزمره ء , ازجمله, میان , درمیان , مابین , دربین , درمقام مقایسه, ناتمام , تمام نشده , بی پایان.

keskeytt

: ادامه ندادن , بس کردن , موقوف کردن , قطع کردن, گسیختن , حرف دیگری را قطع کردن , منقطع کردن, ایست , ایستادن , ایستاندن, اویزان شدن یا کردن , اندروابودن , معلق کردن , موقتا بیکار کردن , معوق گذاردن.

keskeytys

: انقطاع , تعلیق.

keski

: مرکز ثقل , قویترین هجای سطر.

keski-

: مرکز, گود , ژرف , عمیق.

keski-aika

: قرون وسطی.

keskiarvo

: معدل , حد وسط , میانه , متوسط , درجه عادی , میانگین , حد وسط (چیزیرا) پیدا کردن , میانه قرار دادن , میانگین گرفتن , رویهمرفته , بالغ شدن.

keski-ik

: دوره بین جوانی وپیری , میان سال.

keskikohta

: مرکز.

keskininen

: دوسره , از دو سره , بین الا ثنین , دو طرفه.

keskinkertainen

: معدل , حد وسط , میانه , متوسط , درجه عادی , میانگین , حد وسط (چیزیرا) پیدا کردن , میانه قرار دادن , میانگین گرفتن , رویهمرفته , بالغ شدن.

keskipiste (math.)

: مرکز, میان , مرکز , وسط ونقطه مرکزی , درمرکز قرار گرفتن , تمرکز یافتن.

keskipiste

: معدل , حد وسط , میانه , متوسط , درجه عادی , میانگین , حد وسط (چیزیرا) پیدا کردن , میانه قرار دادن , میانگین گرفتن , رویهمرفته , بالغ شدن.

keskipiv

: نیمروز , ظهر, نیمروز , ظهر , وسط روز, ظهر , وسط روز , نیم روز, نیمروز , ظهر , اوج , بالا ترین نقطه.

keskipoikkeama

: انحراف متوسط (در مقادیر ریاضی واماری).

keskitetty

: متمرکز.

keskitin

: متمرکز کننده.

keskitt

: متمرکز کردن , تمرکز دادن , تغلیظ.

keskitty

: متمرکز کردن , تمرکز دادن , تغلیظ.

keskiviikko

: چهار شنبه , هر چهار شنبه یکبار.

keskus

: میان , مرکز , وسط ونقطه مرکزی , درمرکز قرار گرفتن , تمرکز یافتن.

keskusta

: مرکز, میان , مرکز , وسط ونقطه مرکزی , درمرکز قرار گرفتن , تمرکز یافتن, مرکز تجارت شهر , قسمت مرکزی شهر.

keskustella

: عکس , محاوره کردن, سخن گفتن , سخنرانی کردن , ادا کردن , مباحثه , قدرت استقلا ل, بحث کردن , مطرح کردن , گفتگو کردن, دراییدن , سخن گفتن , حرف زدن , صحبت کردن , تکلم کردن , گفتگو کردن , سخنرانی کردن.

keskustelu

: گفتگو , گفت وشنید , مکالمه , محاوره, بحث , مذاکرات پارلمانی , منازعه , مناظره کردن , مباحثه کردن, مکالمه ء دو نفری , مکالمات ادبی و دراماتیک , گفتگو , صحبت , گفت و شنود , هم سخنی, سخن گفتن , سخنرانی کردن , ادا کردن , مباحثه , قدرت استقلا ل, بحث , مذاکره, دراییدن , سخن گفتن , حرف زدن , صحبت کردن , تکلم کردن , گفتگو کردن , سخنرانی کردن, گفتگو , صحبت , حرف , مذاکره , حرف زدن, رفتار , معامله , معالجه , طرز عمل , درمان.

keskuudessa

: درمیان , وسط, میان , درمیان , درزمره ء , ازجمله, میان , درمیان , مابین , دربین , درمقام مقایسه.

kest

: ادامه دادن, تحمل کردن , بردباری کردن دربرابر , طاقت چیزی راداشتن , تاب چیزی رااوردن, بازپسین , پسین , اخر , اخرین , اخیر , نهانی , قطعی , دوام داشتن , دوام کردن , طول کشیدن , به درازا کشیدن , پایستن, تحمل کردن , برخورد هموار کردن , طاقت داشتن , مدارا کردن.

kest vyys

: تحمل , پایداری0, بنیه , نیروی حیاتی , طاقت , استقامت , پرچم.

kestit

: جشن , برگزاری جشن , تجلیل, مهمانی , سور , ضیافت , جشن , عید , خوشگذرانی کردن , جشن گرفتن , عیاشی کردن, قسمت , بخش , دسته , دسته همفکر , حزب , دسته متشکل , جمعیت , مهمانی , بزم , پارتی , متخاصم , طرفدار , طرف , یارو , مهمانی دادن یارفتن.

kestit

: خوراک لذیذ , مهمانی , سور دادن.

kestv

: باودام , پایا , دیرپای, دلیل , گواه , نشانه , مدرک , اثبات , مقیاس خلوص الکل , محک , چرکنویس.

ket

: , چه کسی را , به چه کسی , چه کسی , کسیکه , ان کسی که.

ketju

: تسلسل, کنار دریا , کنار رود , کرانه , بندرگاه , رشته , لا , لا یه ,رودخانه , مجرا , مسیر , رسیدن , بصخره خوردن کشتی , تنها گذاشتن , گیر افتادن , متروک ماندن , بهم بافتن وبصورت طناب دراوردن.

kettu

: روباه , روباه بازی کردن , تزویر کردن , گیج کردن.

kettu-

: روباه صفت , محیل , نیرنگ باز , حیله گر.

ketuntapainen

: روباه صفت , محیل , نیرنگ باز , حیله گر.

keuhko

: ریه , جگر سفید , شش.

kevt

: بهار , چشمه , سرچشمه , فنر , انبرک , جست وخیز , حالت فنری , حالت ارتجاعی فنر , پریدن , جهش کردن , جهیدن , قابل ارتجاع بودن , حالت فنری داشتن , ظاهر شدن, فصل بهار , جوانی , شباب , بهار زندگانی.

kevyt

: انتن هوایی رادیو , هوایی, فروغ , روشنایی , نور , اتش , کبریت , لحاظ , جنبه , اشکار کردن , اتش زدن , مشتعل شدن , ضعیف , خفیف , اهسته ,اندک ,اسان ,کم قیمت ,قلیل ,مختصر ,فرار ,هوس امیز ,وارسته ,بی عفت ,هوس باز ,خل ,سرگرم کننده ,غیرجدی ,باررا سبک کردن ,تخفیف دادن ,فرودامدن ,واقع شدن ,وفوع یافتن ,سر رسیدن ,رخ دادن.

kevytmielinen

: بی احتیاط , بی تدبیر, نادان , جاهل , غیر عاقلا نه.

kevytsyd minen

: مهربان , خوش قلب , خوش , ادم شوخ ومهربان , مهربانی , دوستانه , نرم وملا یم , شوخ , شاددل, خوشدل , شوخ , بشاش , سرحال, زنده دل , شاد , بانشاط , خوش قلب , مشرور , بی غم , سبکبار, خوشدل , شوخ , چابک , سبک , روشن , درخشان , برنگ روشن.

kidnapata

: ربودن , دزدیدن (شخص) , دور کردن , ادم دزدیدن , از مرکز بدن دور کردن (طب), بچه دزدی کردن , ادم سرقت کردن , ادم دزدی کردن, بطرف خود اوردن , طرفدار خود کردن , سرقت کردن , سواستفاده کردن , جرزدن , تقلب کردن, ربایش , ربودگی , قاپ زنی , ربودن , قاپیدن , بردن , گرفتن , مقدار کم , جزءی.

kiduttaa

: بد بکار بردن , بد استعمال کردن , سو استفاده کردن از ,ضایع کردن , بدرفتاری کردن نسبت به , تجاوز به حقوق کسی کردن , به زنی تجاوز کردن , ننگین کردن, زجر , عذاب , شکنجه , ازار , زحمت , عذاب دادن , زجر دادن, شکنجه , عذاب , زجر , عذاب دادن , زجر دادن.

kiduttaja

: شکنجه دهنده.

kiehtoa

: مجذوب کردن , شیدا کردن , دلربایی کردن , شیفتن , افسون کردن, هیپنوتیزم کردن , هیپنوتیزم شدن, سوراخ کردن , میخکوب کردن , مبهوت کردن , درجای خود خشک شدن.

kiehua

: کورک , دمل , جوش , التهاب , هیجان , تحریک , جوشاندن , بجوش امدن , خشمگین شدن.

kiekko

: شماره گرفتن , صفحه شماره گیر, صفحه , دیسک , صفحه ساختن , قرص, صفحه مدور , دیسک, گرده , قرص, نعلبکی , زیر گلدانی , بشقاب کوچک , در نعلبکی ریختن.

kiekonheitto

: صفحه مدور , دیسک.

kielellinen

: زبانی , شفاهی , لفظی , فعلی , تحت اللفظی.

kieli

: زبان , لسان , کلا م , سخنگویی , تکلم , بصورت لسانی بیان کردن, زبان , زبانه , شاهین ترازو , بر زبان اوردن , گفتن , دارای زبانه کردن.

kielletty

: ممنوع.

kielt

: رد کردن , انکار کردن, رد کردن , نپذیرفتن , روا نداشتن , قاءل نشدن, قدغن کردن , منع کردن , بازداشتن , اجازه ندادن (adj): ملعون , مطرود, قدغن , تحریم , منع , جلوگیری , ممنوعیت , نهی , حکم بازداشت , حکم نهی , حکم اداری , بازداشتن , محجور کردن , نهی کردن, منع کردن , ممنوع کردن , تحریم کردن , نهی, تبعید کردن , ممنوع ساختن , تحریم کردن , نهی کردن , بد دانستن , بازداشتن از, حق رد , رد , منع , نشانه مخالفت , رای مخالف , رد کردن , قدغن کردن , رای مخالف دادن.

kielto

: قدغن کردن , تحریم کردن , لعن کردن , لعن , حکم تحریم یا تکفیر , اعلا ن ازدواج در کلیسا, قدغن , نهی , ممانعت , منع , بازداشت , جلوگیری, بازداری , جلوگیری از بروز احساسات, نهی کردن , جلوگیری, ممنوعیت , منع, ترک , منع , تخطله , تبعید , محکومیت , محرومیت, چراغ قرمز , چراغ خطر.

kieltolaki

: ممنوعیت , منع.

kieltytyminen

: ممنوعیت , منع.

kiemurrella

: پیچ , خم , دور , گردش , راه پر پیچ وخم , پیچ وخم داشتن , مسیر پیچیده ای را طی کردن , چماب, ولگردی , سر گردانی , پریشانی , بی هدفی , کردن , پرسه زدن, نخ , رگه , نخ کردن , بند کشیدن, سرگردان بودن , اواره بودن , منحرف شدن, باد , نفخ , بادخورده کردن , درمعرض بادگذاردن , ازنفس انداختن , نفس , خسته کردن یاشدن , ازنفس افتادن , : پیچاندن , پیچیدن , پیچ دان , کوک کردن(ساعت و غیره) , انحناء , انحنایافتن , حلقه زدن , چرخاندن.

kieriskell

: غلتیدن , در گل و لا ی غوطه خوردن.

kiero

: بی راهه , کج , غیر مستقیم , منحرف , گمراه, مایل , مورب.

kierre

: مارپیچی , مارپیچ , حلزونی , بشکل مارپیچ , بشکل مارپیچ دراوردن , بطورمارپیچ حرکت کردن.

kierrell

: ولگردی , سر گردانی , پریشانی , بی هدفی , کردن , پرسه زدن.

kierros

: دایره , محیط دایره , محفل , حوزه , قلمرو , دورزدن , مدور ساختن , دور(چیزی را)گرفتن , احاطه کردن, حوزه قضایی یک قاضی , دور , دوره , گردش , جریان , حوزه , مدار , اتحادیه , کنفرانس , دورچیزی گشتن , درمداری سفر کردن , احاطه کردن, دامن لباس , لبه لباس , سجاف , محیط , محل نشو ونما , اغوش , سرکشیدن , حریصانه خوردن , لیس زدن , با صدا چیزی خوردن , شلپ شلپ کردن , تاه کردن , پیچیدن, گرد(گعرد) کردن , کامل کردن , تکمیل کردن , دور زدن , مدور , گردی , منحنی , دایره وار , عدد صحیح , مبلغ زیاد.

kiert

: دوری کردن از , احتراز کردن , اجتناب کردن , طفره رفتن از , الغاء کردن , موقوف کردن, حلقه کردن , فردادن , پیچاندن , حلقه , فر, طفره زدن از , گریز زدن از , ازسربازکردن , تجاهل کردن.

kierto

: گردش , دوران , انتشار , جریان , دوران خون , رواج , پول رایج , تیراژ(روزنامه یامجله), طومار , لوله , توپ (پارچه و غیره) , صورت , ثبت , فهرست ,پیچیدن , چیز پیچیده , چرخش , گردش , غلتک , نورد , غلتاندن , غلت دادن , غل دادن , غلتک زدن , گردکردن , بدوران انداختن , غلتیدن , غلت خوردن , گشتن , تراندن , تردادن , تلا طم داشتن, چرخش , دوران , گردش بدور.

kiertoilmaus

: حسن تعبیر , استعمال کلمه ء نیکو و مطلوبی برای موضوع یا کلمه ء نامطلوبی.

kiertorata

: حدقه , مدار , فلک , مسیر , دور , حدود فعالیت , قلمرو , بدور مداری گشتن , دایره وار حرکت کردن.

kiertv

: عیار , اواره , سرگردان , حادثه جو , کمراه , منحرف , بدنام

kierty

: پیچ , خم , دور , گردش , راه پر پیچ وخم , پیچ وخم داشتن , مسیر پیچیده ای را طی کردن , چماب, نخ , رگه , نخ کردن , بند کشیدن, سرگردان بودن , اواره بودن , منحرف شدن, بافتن , درست کردن , ساختن , بافت , بافندگی, باد , نفخ , بادخورده کردن , درمعرض بادگذاردن , ازنفس انداختن , نفس , خسته کردن یاشدن , ازنفس افتادن , : پیچاندن , پیچیدن , پیچ دان , کوک کردن(ساعت و غیره) , انحناء , انحنایافتن , حلقه زدن , چرخاندن.

kierukka

: سیم پیچ.

kietoa

: گره , برکمدگی , دژپیه , غده , چیز سفت یا غلنبه , مشکل , عقده , واحد سرعت دریایی معادل 01/ 6706 فوت در ساعت , گره زدن , بهم پیوستن , گیرانداختن , گره خوردن , منگوله دار کردن , گره دریایی, شانه مخصوص جداکردن تارهای نخ , پیچ انداختن در , گره دار کردن , دام بلا , چیز در هم پیچیده , نخ گوریده , گوریدگی , از هم جدا کردن الیاف, درهم وبرهم کردن , درهم پیچیدن , گرفتار کردن , گیر افتادن , درهم گیر انداختن , گوریده کردن.

kihlaantunut

: سفارشی , قراردادی , نامزدی , نامزد شده, نامزد شده, نامزد شده , سفارش شده.

kihlattu

: نامزد شده, نامزد (مرد) , نامزد گرفتن.

kiihdytt

: شتاباندن , تسریع کردن , تند کردن , شتاب دادن , بر سرعت (چیزی) افزودن , تند شدن , تندتر شدن.

kiihke

: گرم , سوزان , تند و تیز, باحرارت , باحمیت , پرشور وشعف , ملتهب, سوزان , مشتاق, اتشین , اتشبار , اتشی مزاج, بسیار باحرارت , بسیار غیور , سوزان , تابان , گرم , مشتاق , حریص, حاره , زیاد گرم , حاد , سوزاننده , سوزان , محترق , بسیار مشتاق.

kiihko

: تعصب , کوته فکری, اشتیاق وعلا قه شدید , احساسات تند وشدید , تعصب شدید , اغراض نفسانی , هوای نفس, جانفشانی , شوق , ذوق , حرارت , غیرت , حمیت , گرمی , تعصب , خیر خواهی , غیور , متعصب.

kiihkoilija

: شخص متعصب , دارای احساسات شدید(مذهبی وغیره) , دارای روح پلید , دیوانه.

kiihottaa

: برانگیختن , جرات دادن , تربیت کردن , تشویق (به عمل بد) کردن , معاونت کردن(درجرم) , تشویق , تقویت , ترغیب (به کار بد), بکارانداختن , تحریک کردن , تکاندادن , اشفتن , پریشان کردن , سراسیمه کردن, تکان دادن , مضطرب ساختن , به هیجان اوردن, براشفتن , برانگیختن , تحریک کردن , القاء کردن, انگیختن , باصرار وادار کردن , تحریک کردن, رم دادن , از خواب بیدار شدن , حرکت دادن , بهم زدن , بهیجان در اوردن , میگساری , بیداری, شیراب یا سویچ برق را بازکردن , بجریان انداختن , روشن کردن.

kiihottava

: وابسته به عشق شهوانی , وابسته

kiihtymys

: شور , تهییج.

kiihtynyt

: هذیانی , پرت گو, بی عقل , اتشی , عصبانی , از کوره در رفته, دیوانه , عصبانی , از جا در رفته , شیفته , عصبانی کردن , دیوانه کردن, بی لجام , مطلق , ازاد , نامحدود , بی بند و بار , ازاد.

kiihtyvyys

: شتاب , افزایش سرعت , تسریع.

kiikari

: دارای دو چشم , دوربین دو چشمی.

kiikku

: اونگان شدن یا کردن , تاب خوردن , چرخیدن , تاب , نوسان , اهتزاز , اونگ , نوعی رقص واهنگ ان.

kiikkua

: اونگان شدن یا کردن , تاب خوردن , چرخیدن , تاب , نوسان , اهتزاز , اونگ , نوعی رقص واهنگ ان.

kiikuttaa

: اونگان شدن یا کردن , تاب خوردن , چرخیدن , تاب , نوسان , اهتزاز , اونگ , نوعی رقص واهنگ ان.

kiillotettu

: تابناک , روشن , درخشان , تابان , افتابی , زرنگ , باهوش, فروزنده , رخشان , رخشنده , پر زرق وبرق , پر جلوه, صیقلی , براق , افتابی , درخشان , پرنور.

kiilt

: نور ضعیف , پرتو انی , سوسو , تظاهر موقتی , نور دادن , سوسو زدن, تابیدن , درخشیدن , نورافشاندن , براق کردن , روشن شدن , روشنی , فروغ , تابش , درخشش.

kiilt v

: کم نور , سوسوزن, جلا دار , براق , صیقلی , صاف , خوش نما, فروزنده , رخشان , رخشنده , پر زرق وبرق , پر جلوه, پر زرق وبرق , براق, درخشان , تابناک, صیقلی , براق , افتابی , درخشان , پرنور.

kiilua

: نور ضعیف , پرتو انی , سوسو , تظاهر موقتی , نور دادن , سوسو زدن, تابیدن , برافروختن , تاب امدن , قرمز شدن , در تب و تاب بودن , مشتعل بودن , نگاه سوزان کردن , تابش , تاب , برافروختگی , محبت , گرمی.

kiimainen

: شاخی , سفت , سخت , شیپوری , شهوتی, خشن , بی تربیت , افسار گیسخته , سرکش , زبان دراز , گدای سمج و بی ادب , شهوانی, شهوانی , وحشی , پوسیده.

kiina

: کشورچین , چینی , ظروف چینی.

kiinalainen

: چینی , چینی ها (درجمع ومفرد) , زبان چینی.

kiinnitetty

: تند , تندرو , سریع السیر , جلد و چابک , رنگ نرو , پایدار , باوفا , سفت , روزه , روزه گرفتن , فورا.

kiinnitt

: پیوستن , ضمیمه کردن , اضافه نمودن , چسبانیدن, بستن , پیوستن , پیوست کردن , ضمیمه کردن , چسباندن , نسبت دادن , گذاشتن , ضبط کردن , توقیف شدن , دلبسته شدن, جاسازی کردن, پیوند زدن (مج) نشاندن , جادادن, بستن , محکم کردن , چسباندن , سفت شدن, تثبیت کردن , محکم کردن , متمرکز کردن, .= عمبعد, کاشت , جای دادن , فرو کردن , کاشتن , القاء کردن.

kiinte

: سخت , سفت و محکم , نرم نشو , جدی , جامد , صلب.

kiintopiste

: ممیز ثابت.

kiire

: عجله , شتاب , سرعت , عجله کردن, شتاب کردن , شتابیدن , عجله کردن , چاپیدن , بستوه اوردن , باشتاب انجام دادن , راندن , شتاب , عجله , دستپاچگی.

kiireellinen

: فشار , فشاراور , مبرم , مصر , عاجل, مبرم.

kiireesti

: شتابان , باشتاب , باعجله, بسرعت , تند.

kiirehti

: عجله , شتاب , سرعت , عجله کردن, شتاب کردن , شتابیدن , عجله کردن , چاپیدن , بستوه اوردن , باشتاب انجام دادن , راندن , شتاب , عجله , دستپاچگی, نی بوریا , بوریا , انواع گیاهان خانواده سمار ,یک پر کاه , جزءی , حمله , یورش , حرکت شدید , ازدحام مردم , جوی , جویبار , هجوم بردن , برسر چیزی پریدن , کاری را با عجله و اشتیاق انجام دادن.

kiireinen

: مشغول , اشغال, نامزد شده , سفارش شده.

kiiski

: پاپ پیشوای کاتولیکها , خلیفه اعظم.

kiist

: رد کردن , انکار کردن.

kiista

: نشانوند , استدلا ل, هم ستیزی , مباحثه , جدال , ستیزه , بحث, بحث , مذاکرات پارلمانی , منازعه , مناظره کردن , مباحثه کردن, ستیزه , چون وچرا , مشاجره , نزاع , جدال کردن , مباحثه کردن , انکارکردن, جدلی , اهل جدل , بحث , بحث وجدل.

kiistaton

: غیر قابل بحث , بدون مناقشه , بی چون و چرا , بدون مباحثه , مسلم, بی چون و چرا , مسلما , بی گفتگو , بطور غیر قابل بحث , بطور مسلم, تکذیب ناپذیر , انکار ناپذیر , غیر قابل تکذیب, مثبت , یقین, جواب ناپذیر , بیجواب , قاطع , دندان شکن , تکذیب ناپذیر, محقق , غیرقابل منازعه , غیرقابل اعتراض , رد نکردنی.

kiistell pikkuasioista

: دعواومنازعه , پرخاش کردن , ستیزه کردن, جنجال کردن , مشاجره کردن , دعوا , سروصدا, ور رفتن , وقت گذراندن , خرده گرفتن, مغلطه کردن , از مرحله پرت کردن , مشاجره کردن, کنایه , نیش کلا م , نیرنگ در سخن , زبان بازی کردن , ایهام گویی کردن , محاجه , محاجه کردن, جرو وبحث کردن , ستیزه , داد وبیداد , نزا مختصر , ستیزه کردن.

kiistell

: بحث کردن , گفتگو کردن , مشاجره کردن , دلیل اوردن , استدلا ل کردن, ستیزه کردن , مخالفت کرده با , رقابت کردن , ادعا کردن, بحث , مذاکرات پارلمانی , منازعه , مناظره کردن , مباحثه کردن, حصار , دیوار , پرچین , محجر , سپر , شمشیر بازی , خاکریز , پناه دادن , حفظ کردن , نرده کشیدن , شمشیر بازی کردن.

kiistm tn

: غیر قابل بحث , بدون مناقشه , بی چون و چرا , بدون مباحثه , مسلم, بی چون و چرا , مسلما , بی گفتگو , بطور غیر قابل بحث , بطور مسلم, تکذیب ناپذیر , انکار ناپذیر , غیر قابل تکذیب, مثبت , یقین, محقق , غیرقابل منازعه , غیرقابل اعتراض , رد نکردنی.

kiitos

: دلپذیرکردن , خشنود ساختن , کیف کردن , سرگرم کردن , لطفا , خواهشمند است, تشکر , سپاس , سپاسگزاری , اظهارتشکر , تقدیر , سپاسگزاری کردن , تشکر کردن.

kiitt

: تشکر , سپاس , سپاسگزاری , اظهارتشکر , تقدیر , سپاسگزاری کردن , تشکر کردن.

kiivaus

: اب دادن (فلز) , درست ساختن , درست خمیر کردن , ملا یم کردن , معتدل کردن , میزان کردن , مخلوط کردن , مزاج , حالت , خو , خلق , قلق , خشم , غضب.

kiivet

: بالا رفتن , صعود کردن , ترقی کردن.

kikattaa

: با خنده اظهار داشتن , با نفس بریده بریده(دراثرخنده)سخن گفتن , ول خندیدن.

kikkare

: سنده , گه , پشکل.

kikkeli

: چیز کوچک وجزءی , بچه , طفل.

kilist

: درگروگان , گرو , وثیقه , ضمانت , بیعانه , باده نوشی بسلا متی کسی , بسلا متی , نوش , تعهد والتزام , گروگذاشتن , بسلا متی کسی باده نوشیدن , متعهد شدن , التزام دادن, سلا م , احترام نظامی , سرلا م کردن , سلا م دادن , تهنیت گفتن , درود, نان برشته , باده نوشی بسلا متی کسی , برشته کردن (نان) , بسلا متی کسی نوشیدن , سرخ شدن, مجلس میخواری , ابجو یا شراب مخلوط با ادویه و شکر , میگساری کردن , عیاشی کردن , نوش.

killinen

: تند , پرتگاه دار , سراشیبی , ناگهان , ناگهانی , بیخبر , درشت , جداکردن, ناگهانی , ناگهان , بی خبر , بی مقدمه , فوری , تند , بطور غافلگیر , غیر منتظره , سریع.

kilo

: یک کیلوگرم معادل هزارگرم, کیلو گرم , هزار گرم

kilogramma

: کیلو گرم , هزار گرم

kilpa

: رقابت , مسابقه, مسابقه , گردش , دور , دوران , مسیر , دویدن , مسابقه دادن , بسرعت رفتن , نژاد , نسل , تبار , طایفه , قوم , طبقه.

kilpailija

: رقابت , مسابقه, رقیب , هم چشم , حریف , هم اورد, هم اورد , رقیب , حریف , هم چشم , هم چشمی کننده , نظیر , شبیه , هم چشمی , رقابت کردن.

kilpailla

: رقابت کردن با , هم چشمی کردن , مسابقه دادن, ستیزه کردن , مخالفت کرده با , رقابت کردن , ادعا کردن, هم اورد , رقیب , حریف , هم چشم , هم چشمی کننده , نظیر , شبیه , هم چشمی , رقابت کردن, رقابت کردن , هم چشمی کردن , رقیب شدن.

kilpailu

: رقابت , مسابقه, مباحثه وجدل کردن , اعتراض داشتن بر , ستیزه کردن , مشاجره , مسابقه , رقابت , دعوا.

kilpailukyky

: صلا حیت , شایستگی , کفایت , سررشته.

kilpailukykyinen

: لا یق , ذی صلا حیت , شایسته , دارای سر رشته.

kilparata

: خط سیر مسابقه , مسیر مسابقه.

kilpi

: سپر , پوشش , حامی , حفاظ , پوشش محافظ , بوسیله سپر حفظ کردن , حفاظ پیدا کردن.

kilpikonna

: هر نوع لا ک پشت ابی , کبوتر قمری , لا ک پشت , لا ک پشت شکار کردن.

kiltti

: گونه , نوع , قسم , جور , جنس , گروه , دسته , کیفیت , جنسی ,(درمقابل پولی) , غیرنقدی , مهربان , مهربانی شفقت امیز , بامحبت, نازنین , دلپسند , خوب , دلپذیر , مطلوب , مودب , نجیب.

kimma (informal)

: واحد شتاب برابر یک سانتی متر بر مجذور ثانیه , دختر, دختر , دختربچه , دوشیزه , کلفت , معشوقه.

kimmoisa

: کشدار , قابل ارتجاع , فنری , سبک روح , کشسان.

kimmota

: بالا جستن , پس جستن , پریدن , گزاف گویی کردن , مورد توپ وتشرقرار دادن , بیرون انداختن , پرش , جست , گزاف گویی, کران, دوباره بجای اول برگشتن , حرکت ارتجاعی داشتن , منعکس شدن , پس زدن , برگشتن , جهش کردن , دارای قوه ارتجاعی , واکنش , اعاده, بحال خود برگشتن , بحال نخستین برگشتن , پس زدن , عود کردن , پس نشستن , فنری بودن , واکنش داشتن بر, انعطاف داشتن , برگشتن , به عقب برگشتن , مرتجع شدن, کمانه , کمانه کردن , با گلوله کمانه دار زدن, بهار , چشمه , سرچشمه , فنر , انبرک , جست وخیز , حالت فنری , حالت ارتجاعی فنر , پریدن , جهش کردن , جهیدن , قابل ارتجاع بودن , حالت فنری داشتن , ظاهر شدن.

kimpale

: تکه بزرگ یا کلفت وکوتاه (درمورد سنگ ویخ وچوب) , کنده , مقدار قابل توجه, کلوخ , خاک , لخته , دلمه, قلنبه , کلوخه , گره , تکه , درشت , مجموع , ادم تنه لش , توده , دربست , یکجا , قلنبه کردن , توده کردن , بزرگ شدن

kimppu

: بقچه , بسته , مجموعه , دسته کردن , بصورت گره دراوردن , بقچه بستن.

kineettinen (phys.)

: جنبشی , وابسته بحرکت , وابسته به نیروی محرکه.

kiniini

: گنه گنه , جوهر گنه گنه.

kinkku

: گوشت ران , ران خوک نمک زده , ران و کفل , مقلد بی ذوق وبی مزه , تازه کار , بطور اغراق امیزی عمل کردن , ژامبون.

kinuta

: خواهش کردن (از) , خواستن , گدایی کردن , استدعا کردن , درخواست کردن.

kipata

: رو گرفت , روبرداری کردن.

kipe

: ازار رساندن , اسیب زدن به , ازردن , اذیت کردن , جریحه دار کردن , خسارت رساندن , اسیب , ازار , زیان , صدمه, ناخوش , رنجور , سوء , خراب , خطر ناک , ناشی , مشکل , سخت ,بیمار , بد , زیان اور , ببدی , بطور ناقص , از روی بدخواهی و شرارت , غیر دوستانه , زیان, دردناک , محنت زا , ناراحت کننده , رنج اور , رنجور, نازک , حساس , لطیف , دقیق , ترد ونازک , باریک , محبت امیز , باملا حظه , حساس بودن , ترد کردن , لطیف کردن , انبار , اراءه دادن , تقدیم کردن , پیشنهاد , پول رایج , مناقصه ومزایده.

kipsata

: گچ , خمیر مخصوص اندود دیوار و سقف , دیوار را با گچ و ساروج اندود کردن , گچ زدن , گچ مالیدن , ضماد انداختن , مشمع انداختن روی.

kipu

: درد , رنج , تقلا , سکرات مرگ , جانکندن, درد , رنج , زحمت , محنت , درد دادن , درد کشیدن.

kire

: کشیده , عصبی وهیجان زده , زمان فعل , تصریف زمان فعل , سفت , سخت , ناراحت , وخیم , وخیم شدن , تشدید یافتن.

kireys

: کشش , امتداد , تمدد , قوه انبساط , سفتی , فشار , بحران , تحت فشار قرار دادن.

kirist

: تهدید , باتهدید از کسی چیزی طلبیدن , باج سبیل , رشوه, سفت شدن , تنگ ومحکم کردن یا شدن, سفت کردن , محکم کردن , تنگ کردن , فشردن , بستن , کیپ کردن , سفت شدن.

kiristj

: کلا ش , اخاذ.

kiristys

: اخذ بزور و عنف , اخاذی , اجحاف , زیاده ستانی.

kirja

: فصل یاقسمتی از کتاب , مجلد , دفتر , کتاب , درکتاب یادفتر ثبت کردن , رزرو کردن , توقیف کردن.

kirjailla

: روشن کردن , درخشان ساختن , زرنما کردن , چراغانی کردن , موضوعی را روشن کردن , روشن (شده) , منور , روشن فکر.

kirjaimellinen

: زبانی , شفاهی , لفظی , فعلی , تحت اللفظی.

kirjaimellisesti

: لفظ بلفظ , کلمه بکلمه , تحت اللفظی.

kirjain

: حرف , نویسه.

kirjakauppa

: کتابفروشی.

kirjallisuus

: ادبیات , ادب وهنر , مطبوعات , نوشتجات, خط , دستخط , نوشته , نوشتجات , نویسندگی.

kirjasin

: حوض غسل تعمید , ظرف مخصوص نگه داری اب مقدس , چشمه , ذوب.

kirjasto

: کتابخانه.

kirjata

: دفتر ثبت , ثبت امار , دستگاه تعدیل گرما , پیچ دانگ صدا , لیست یا فهرست , ثبت کردن , نگاشتن , در دفتر وارد کردن , نشان دادن , منطبق کردن.

kirjautua

: دخول به سیستم, دخول به سیستم , قطع ارتباط.

kirjava

: رنگارنگ.

kirje

: حرف , نویسه.

kirjeenvaihtaja

: خبرنگار , مخبر , مکاتبه کننده , طرف معامله , مطابق.

kirjekuori

: پاکت , پوشش , لفاف , جام , حلقه ء گلبرگ.

kirjo

: طیف.

kirjoitettu

: نوشتاری , کتبی.

kirjoitin

: چاپگر.

kirjoittaa

: گونه , نوع , حروف چاپ , ماشین تحریر , ماشین کردن, نوشتن , تالیف کردن , انشا کردن , تحریر کردن.

kirjoittaa lehteen

: اعانه دادن , شرکت کردن در , همکاری وکمک کردن , هم بخشی کردن.

kirjoitus

: مدت , مرور , کشش , حد , وسعت , اندازه , داستان یانمایشنامه ویاحوادث مسلسل , نشان , اثر , رد بپا , رشته , قطعه , مقاله , رساله , نشریه, رساله , مقاله , شرح , دانش نویسه , توضیح, خط , دستخط , نوشته , نوشتجات , نویسندگی.

kirjoituskone

: ماشین تحریر.

kirkas

: تابناک , روشن , درخشان , تابان , افتابی , زرنگ , باهوش, بلور , شفاف , زلا ل , بلوری کردن, بلورین , شفاف , متبلور , واضح, زلا ل , صاف , ناب , روشن , خالص, شفاف , روشن , واضح , درخشان , زلا ل , براق , سالم, شفاف , حاءل ماوراء , بلورین , روشن , سلیس, شفاف , ناپیدا, روشن , واضح , زنده.

kirkastaa

: روشن کردن , واضح کردن , توضیح دادن, روشن فکرکردن , روشن کردن , تعلیم دادن.

kirkko

: کلیسا , کلیسایی , درکلیسامراسم مذهبی بجا اوردن, کلیسا , به کلیسا رفتن , کلیسای اسکاتلند.

kirkonkirous

: قدغن کردن , تحریم کردن , لعن کردن , لعن , حکم تحریم یا تکفیر , اعلا ن ازدواج در کلیسا, طرد , تکفیر, قدغن , تحریم , منع , جلوگیری , ممنوعیت , نهی , حکم بازداشت , حکم نهی , حکم اداری , بازداشتن , محجور کردن , نهی کردن, نهی کردن , جلوگیری.

kirkua

: جیغ زدن , ناگهانی گفتن , جیغ.

kiroileva

: کفرامیز , کفرگوینده , نوشته وگفته کفر امیز, کفر امیز , بدزبان , بی حرمتی کردن.

kiroilla

: نفرین , دشنام , لعنت , بلا , مصیبت , نفرین کردن , ناسزا گفتن , فحش دادن.

kirosana

: نفرین , دشنام , لعنت , بلا , مصیبت , نفرین کردن , ناسزا گفتن , فحش دادن, فحش , لعنت , فحش دادن , نفرین کردن, قسم دروغ , بد دهانی , کفر گویی , فحش , ناسزا.

kirota

: لعنت کردن , تباه کردن , نفرین کردن , دشنام دادن , هتاکی کردن, نفرین , دشنام , لعنت , بلا , مصیبت , نفرین کردن , ناسزا گفتن , فحش دادن, لعنت کردن , لعنت , فحش , بسیار , خیلی, لعنت کردن , نفرین کردن , التماس کردن, لعنت کردن بر , بدگویی کردن , لعن کردن , ملعون, پیمان , سوگند , قسم خوردن, ناسزا , سوگند خوردن , قسم دادن , فحش , ناسزا گفتن.

kirous

: محکومیت, نفرین , دشنام , لعنت , بلا , مصیبت , نفرین کردن , ناسزا گفتن , فحش دادن, فحش , لعنت , فحش دادن , نفرین کردن, نفرت , تنفر , نفرین , لعنت , مایه ء نفرت , زشتی, اشباعی , جایگیر , تکمیل کننده , پرکننده, پیمان , سوگند , قسم خوردن.

kirsikka

: گیلا س.

kirskuttaa

: رنده , بخاری تو دیواری , شبکه , پنجره , میله های اهنی , قفس اهنی , زندان , صدای تصادم نیزه و شمشیر , رنده کردن , ساءیدن , ازردن , به زور ستاندن, کوبیدن , عمل خرد کردن یا اسیاب کردن , سایش , کار یکنواخت , اسیاب کردن , خردکردن , تیز کردن , ساییدن , اذیت کردن , اسیاب شدن , سخت کارکردن.

kirstu

: صندوق , یخدان , جعبه , تابوت , خزانه داری , قفسه سینه, تابوت.

kirveenvarsi

: دسته , دسته کارد , قبضه , دسته گذاشتن, دسته , دسته تبر , دسته تیشه ومانند ان.

kirves

: تبر , تیشه , تبر دو دم , تبرزین , با تبر قطع کردن یا بریدن.

kirvesmies

: درودگر , نجار , نجاری کردن.

kisa

: رقابت , مسابقه, مباحثه وجدل کردن , اعتراض داشتن بر , ستیزه کردن , مشاجره , مسابقه , رقابت , دعوا.

kisata

: رقابت کردن با , هم چشمی کردن , مسابقه دادن.

kiskonta

: اخذ بزور و عنف , اخاذی , اجحاف , زیاده ستانی.

kiskuri

: کلا ش , اخاذ.

kissa

: گربه , شلا ق زدن , قی کردن , شلا ق لنگربرداشتن, گربه , گربه مانند, گربه ای , وابسته به تیره گربه , گربه صفت.

kissanpentu

: بچه گربه , بچه حیوان, بچه گربه , پیشی , دختر جوان , زن سبک و جلف.

kita

: خمیازه , نگاه خیره با دهان باز , خلا ء , خمیازه کشیدن , دهان را خیلی باز کردن , با شگفتی نگاه کردن , خیره نگاه کردن.

kitalaki

: سق , سقف دهان , کام , ذاءقه , طعم , چشیدن.

kitara

: عود شش سیمه , گیتار , گیتار زدن.

kitka

: سایش , اصطکاک , مالش , اختلا ف , حساسیت.

kitker

: تلخ , تند , تیز , جگرسوز , طعنه امیز.

kitkeryys

: تلخ , تند , تیز , جگرسوز , طعنه امیز.

kitti

: سمنت , سیمان , سمنت کردن , چسباندن , پیوستن, بتونه , سرنج , زاموسقه , ادم ساده وزود باور , بتونه کردن , زاموسقه زدن.

kiusallinen

: خامکار , زشت , بی لطافت , ناشی , سرهم بند , غیر استادانه, سخت , دشوار , مشکل , سخت گیر , صعب , گرفتگیر, دردناک , محنت زا , ناراحت کننده , رنج اور , رنجور.

kiusata

: دستفروش , دوره گرد , خرده فروش , گورکن , خرسک , شغاره , :سربسر گذاشتن , اذیت کردن , ازار کردن, قلدر , پهلوان پنبه , گردن کلفت , گوشت , تحکیم کردن , قلدری کردن, بستوه اوردن , عاجز کردن , اذیت کردن , حملا ت پی درپی کردن , خسته کردن, اذیت کردن , بستوه اوردن , بیحوصله کردن, ازاردادن , اذیت کردن , کسی را دست انداختن , سخنان نیشدارگفتن , اذیت , پوش دادن مو.

kiv ri

: دزدیدن , لخت کردن , تفنگ , عده تفنگدار.

kiva

: سازگار , دلپذیر , مطبوع , بشاش , ملا یم , حاضر , مایل, نازنین , دلپسند , خوب , دلپذیر , مطلوب , مودب , نجیب, خوش ایند , دلپذیر , خرم , مطبوع , پسندیده , خوش مشرب.

kives

: خایه , بیضه , خصیه , تخم.

kivi

: سنگ , هسته , سنگ میوه , سنگی , سنگ قیمتی , سنگسار کردن , هسته دراوردن از , تحجیرکردن.

kivikausi

: عصر حجر.

kiwi

: کیوی , نوعی مرغ زلا ند جدید , دانشجوی هوانوردی.

kiwi-hedelm

: کیوی , نوعی مرغ زلا ند جدید , دانشجوی هوانوردی.

kkininen

: ناگهانی , ناگهان , بی خبر , بی مقدمه , فوری , تند , بطور غافلگیر , غیر منتظره , سریع.

klaani

: خاندان , خانواده , طایفه , قبیله , دسته.

klarinetti

: قره نی , کلا رینت.

klassinen

: رده ای , کلا سیک.

kli

: تیر ته کشتی , حمال کشتی , صفحات اهن ته کشتی , وارونه کردن (کشتی) , وارونه شدن , کشتی زغال کش , عوارض بندری ,خنک کردن , مانع سررفتن دیگ شدن , خنک شدن ,( مج.) دلسردشدن , واژگون شدن , افتادن.

kliimaksi

: اوج , راس , قله , منتها درجه , باوج رسیدن.

kloori

: کلرین.

kmmen

: نخل , نخل خرما , نشانه پیروزی , کامیابی , کف دست انسان ,کف پای پستانداران , کف هرچیزی , پهنه , وجب , با کف دست لمس کردن , کش رفتن , رشوه دادن.

knn minen

: مستی.

koboltti

: پیشوندیست بمعنی با و باهم, کبالت , فلز لا جورد.

kodikas

: دنج , راحت , گرم ونرم, خودمانی , راحت واسوده , خانه دار.

koditon

: دربدر , بی خانمان , اواره.

koe

: ازمایش , تجربه.

koeaika

: ازمون , ازمایش , امتحان کردن , محک , معیار , امتحان کردن , محک زدن , ازمودن کردن, محاکمه , دادرسی , ازمایش , امتحان , رنج , کوشش, استفاده ازمایشی (از هر چیز), ازمون برای گزیدن نامزد مسابقات یانمایش وغیره , ازمایش درجه استعداد , ازمایش.

koehenkil

: خوکچه هندی , انسان یا حیوانی که روی ان ازمایش بعمل میاید , الت دست, زیرموضوع , مبتدا , موکول به , درمعرض گذاشتن.

koersiivinen (math.)

: از روی کره واجبار , اجباری , قهری.

koeta

: اروین , ورزیدگی , کارازمودگی , تجربه , ازمایش , تجربه کردن , کشیدن , تحمل کردن , تمرین دادن.

koetella

: کشش , زور , فشار , کوشش , درد سخت , تقلا , در رفتگی یا ضرب عضو یا استخوان , اسیب , رگه , صفت موروثی , خصوصیت نژادی , نژاد , اصل , زودبکار بردن , زور زدن , سفت کشیدن ,کش دادن , زیاد کشیدن , پیچ دادن , کج کردن , پالودن , صاف کردن , کوشش زیاد کردن, فشار , تقلا , قوت , اهمیت , تاکید , مضیقه , سختی , پریشان کردن , مالیات زیادبستن , تاکید کردن, ازمون , ازمایش , امتحان کردن , محک , معیار , امتحان کردن , محک زدن , ازمودن کردن, کوشش کردن , سعی کردن , کوشیدن , ازمودن , محاکمه کردن , جدا کردن , سنجیدن , ازمایش , امتحان , ازمون , کوشش.

koettaa

: دانستن , فرض کردن , ارزیابی کردن , شمردن ,رسیدن , ناءل شدن(به) , به نتیجه رسیدن , قراول رفتن , قصد داشتن , هدف گیری کردن , نشانه گرفتن.(.N) :حدس , گمان , جهت , میدان , مراد , راهنمایی , رهبری , نشان , هدف , مقصد, کوشش کردن , قصد کردن , مبادرت کردن به , تقلا کردن , جستجو کردن , کوشش , قصد, ازمون , ازمایش , امتحان کردن , محک , معیار , امتحان کردن , محک زدن , ازمودن کردن, کوشش کردن , سعی کردن , کوشیدن , ازمودن , محاکمه کردن , جدا کردن , سنجیدن , ازمایش , امتحان , ازمون , کوشش.

koettelemus

: امتحان سخت برای اثبات بیگناهای , کار شاق, محاکمه , دادرسی , ازمایش , امتحان , رنج , کوشش.

kohdata

: رویارویی , رویاروی شدن , برخورد , روبروشدن , مواجه شدن با , مصادف شدن با , دست بگریبان شدن با , مواجهه , تصادف, صورت , نما , روبه , مواجه شدن, متصل کردن , پیوستن , پیوند زدن , ازدواج کردن , گراییدن , متحد کردن , در مجاورت بودن, تقاطع , اشتراک , ملا قات کردن , مواجه شدن.

kohde

: مقصد , سرنوشت , تقدیر, نشانگاه , هدف , نشان , هدف گیری کردن , تیر نشانه.

kohdella

: رفتار کردن , تلقی کردن , مورد عمل قرار دادن.

kohdistaa

: نشانگاه , هدف , نشان , هدف گیری کردن , تیر نشانه.

kohentaa

: تعدیل کردن , تنظیم کردن, بهبودی دادن , بهتر کردن , اصلا ح کردن , بهبودی یافتن , پیشرفت کردن , اصلا حات کردن, پالودن , تصفیه کردن , خالص کردن , تهذیب کردن , پاک شدن , تصحیح کردن.

kohentaa tulta

: اتش کردن , تابیدن , سوخت ریختن در.

koherentti (phys.)

: چسبیده , مربوط , دارای ارتباط یا نتیجه منطقی.

kohina

: صدای فش فش کردن , با صدای فش فش زدن , فش فش , صدای ضربت تازیانه , باهوش , پیرومد.

kohista

: دامن لباس , لبه لباس , سجاف , محیط , محل نشو ونما , اغوش , سرکشیدن , حریصانه خوردن , لیس زدن , با صدا چیزی خوردن , شلپ شلپ کردن , تاه کردن , پیچیدن, زمزمه , سخن نرم , شکایت , شایعات , زمزمه کردن, من من , غرغر , لند لند , سخن زیر لب , من من کردن , جویده سخن گفتن , غرغر کردن, صدای فش فش کردن , با صدای فش فش زدن , فش فش , صدای ضربت تازیانه , باهوش , پیرومد.

koho

: جسم شناور بر روی اب , سوهان پهن , بستنی مخلوط با شربت وغیره , شناور شدن , روی اب ایستادن , سوهان زدن.

kohota

: بلند کردن , بالا بردن , ترفیع دادن , عالی کردن , نشاط دادن , افراشتن, بالا بردن , ترقی دادن , اضافه حقوق.

kohottaa

: بلند کردن , بلندتر کردن , بالا بردن , زیاد کردن , شدید کردن , بسط دادن, نیرو دادن , قوت دادن , روح بخشیدن , پر زور کردن , تقویت شدن , خوش بنیه شدن, خمیر مایه , خمیر ترش , عامل کارگر , مخمر کردن , خمیر کردن , ور اوردن, اهرم , دیلم , اهرم کردن , بااهرم بلند کردن , بااهرم تکان داد , تبدیل به اهرم کردن , شاهین , میله , میله اهرم, بلند کردن , سرقت کردن , بالا رفتن , مرتفع بنظرامدن , بلندی , بالا بری , یک وهله بلند کردن بار , دزدی , سرقت , ترقی , پیشرفت , ترفیع , اسانسور , بالا رو , جر ثقیل , بالا بر, ثابت کردن , در امدن.

kohta

: محل , مکان, بزودی , زود , عنقریب , قریبا , طولی نکشید.

kohtalo

: سرنوشت , ابشخور , تقدیر , نصیب و قسمت, سرنوشت , تقدیر , قضاوقدر , نصیبب وقسمت , مقدر شدن , بسرنوشت شوم دچار کردن, بحث واقبال , طالع , خوش بختی , شانس , مال , دارایی , ثروت , اتفاق افتادن , مقدرکردن.

kohtalokas

: مهم , شوم.

kohtaus

: منظره , چشم انداز , مجلس , پرده جزء صحنه نمایش , صحنه , جای وقوع , مرحله.

kohteliaisuus

: تعارف , تعریف , درود , تعریف کردن از.

kohtelias

: با ادب , مودب , فروتن , مودبانه, با ادب , با نزاکت , مبادی اداب.

kohtelu

: رفتار , معامله , معالجه , طرز عمل , درمان.

kohti

: اینده , روی , بسوی , بطرف , نسبت به , درباره , نزدیک به , مقارن , درراه , برای.

kohtisuora

: راست گوشه , قاءم, عمودی , ستونی , ستون وار , ایستاده.

kohtuullinen

: معقول , مستدل, دارای عقل سلیم , عاقل , سالم , معقول , معتدل, معقول , محسوس , مشهود , بارز, معتدل , ملا یم , میانه رو.

kohtuuton

: مفرط , بیش ازاندازه, زیاده ستان , زیاد , اخاذ , گزاف, بی اعتدال , زیاد, بی اندازه , بیش از حد , مفرط , غیر معتدل, زیادی , غیر ضروری , ناروا , بی مورد, نابخرد , بیخرد , نامعقول , ناحساب , ناحق , بی دلیل , زورگو.

kohtuuttomasti

: ناروا , بی جهت , بی خود.

kohu

: لرزیدن , دودل بودن , هیجان, ضربه , صدای چلپ , اویخته وشل , برگه یا قسمت اویخته , زبانه کفش , بال وپرزدن مرغ بهم زدن , پرزدن , دری وری گفتن, هایهوی , سروصدا , نق نق زدن , اشوب , نزاع , هایهو کردن , ایراد گرفتن , خرده گیری کردن , اعتراض کردن, سر وصدا , جنجال , هیاهو , امد ورفت ه , حالت اضطراب , نگرانی , مضطرب , شدن , اشوبناک کردن, رسوایی , افتضاح , ننگ , تهمت , تهمت زدن.

koi

: بید , پروانه , حشرات موذی.

koillinen

: شمال خاوری , شمال شرقی , شمال شرق.

koiperhonen

: بید , پروانه , حشرات موذی.

koira

: سگ , سگ نر , میله قلا ب دار , گیره , دنبال کردن , مثل سگ دنبال کردن, سگ شکاری , سگ تازی , ادم منفور , باتازی شکار کردن , تعقیب کردن , پاپی شدن.

koiranpalvelus

: ازار , زیان , بدی , صدمه , بدخدمتی.

koiranpentu

: توله سگ , جوانک خود نما ونادان.

koittaa

: فجر , سپیده دم , طلوع , اغاز , اغاز شدن.

koivu

: درخت فان , غان , توس , درخت غوشه.

koivuvitsa

: درخت فان , غان , توس , درخت غوشه.

koje

: اسباب , الت , دستگاه , لوازم , ماشین , جهاز, دستگاه , اسباب, مجموعه , نشاندن , دستگاه, الت , افزار , ابزار , اسباب , الت دست , دارای ابزار کردن , بصورت ابزار دراوردن.

kokea

: اروین , ورزیدگی , کارازمودگی , تجربه , ازمایش , تجربه کردن , کشیدن , تحمل کردن , تمرین دادن.

kokeellinen

: تجربی, ازمایشی, مدل , نمونه , سرمشق , قالب , طرح , نقشه , طرح ریختن , ساختن , شکل دادن , مطابق مدل معینی در اوردن , نمونه قرار دادن, رهبر , لیدر , خلبان هواپیما , راننده کشتی , اسباب تنظیم ومیزان کردن چیزی , پیلوت , چراغ راهنما , رهبری کردن , خلبانی کردن , راندن , ازمایشی, ازمون , ازمایش , امتحان کردن , محک , معیار , امتحان کردن , محک زدن , ازمودن کردن.

kokeen lp iseminen

: گذرنده , زود گذر , فانی , بالغ بر , در گذشت.

kokeilla

: ازمایش , تجربه, کوشش کردن , سعی کردن , کوشیدن , ازمودن , محاکمه کردن , جدا کردن , سنجیدن , ازمایش , امتحان , ازمون , کوشش.

kokeilu

: ازمون , ازمایش , امتحان کردن , محک , معیار , امتحان کردن , محک زدن , ازمودن کردن, محاکمه , دادرسی , ازمایش , امتحان , رنج , کوشش.

kokemus

: اروین , ورزیدگی , کارازمودگی , تجربه , ازمایش , تجربه کردن , کشیدن , تحمل کردن , تمرین دادن.

kokenut

: ورزیده , با تجربه, ویژه گر , ویژه کار , متخصص , کارشناس , ماهر , خبره.

kokki

: اشپز , پختن.

kokko

: اتش بزرگ , اتش بازی.

koko

: جسم , جثه , لش , تنه , جسامت , حجم , اندازه , بصورت توده جمع کردن , انباشتن , توده , اکثریت, تمام , کامل, تمام , درست , دست نخورده , بی عیب, بزرگی , اندازه , مقدار, بالا پوش , لباس کار , رویهمرفته , شامل همه چیز , همه جا , سرتاسر, اندازه , قد , مقدار , قالب , سایز , ساختن یارده بندی کردن برحسب اندازه , چسب زنی , اهارزدن , بر اورد کردن, تمام , درست , دست نخورده , کامل , بی خرده , همه , سراسر , تمام , سالم.

kokoaminen

: گرداوری , گرداورد , کلکسیون , اجتماع , مجموعه.

kokoelma

: جمع اوری , توده , ذخیره , انباشتگی, تجمع , تراکم, جمع اوری , اجتماع , انجمن , عمل سوار کردن (ماشین یا موتور), گرداوری , گرداورد , کلکسیون , اجتماع , مجموعه.

kokolattiamatto

: فرش , قالی , زیلو, فرش , مفروش, قالیچه , فرش کردن.

kokonaan

: روی هم رفته , از همه جهت , یکسره , تماما , همگی , مجموع , کاملا , منصفا.

kokonainen

: تمام , درست , دست نخورده , بی عیب, درست , صحیح , بی کسر , کامل , تمام , انتگرال, تمام , درست , دست نخورده , کامل , بی خرده , همه , سراسر , تمام , سالم.

kokonais-

: عدد درست , عدد صحیح , عدد تام , چیز درست.

kokonaisluku

: عدد درست , عدد صحیح , عدد تام , چیز درست.

kokonaisuus

: نهاد , وجود, تمام , درست , دست نخورده , کامل , بی خرده , همه , سراسر , تمام , سالم.

kokooja

: انباشتگر.

kokoonpano

: همگذاری , مجمع.

kokous

: جمع اوری , اجتماع , انجمن , عمل سوار کردن (ماشین یا موتور), گرد اوری, جلسه , نشست , انجمن , ملا قات , میتینگ , اجتماع , تلا قی , همایش.

kolehti

: گرداوری , گرداورد , کلکسیون , اجتماع , مجموعه.

kolera

: وبا.

kolikko

: سکه , سکه زدن , اختراع وابداع کردن.

kolkka

: گوشه , قطعه زمین پیش امده , برامدگی.

kolleega

: هم کار , هم قطار, همقطار.

kollega

: هم کار , هم قطار.

kollektiivinen

: بهم پیوسته , انبوه , اشتراکی , اجتماعی , جمعی.

kolmas

: سوم , سومی , ثالث , یک سوم , ثلث , به سه بخش تقسیم کردن

kolmastoista

: سیزده , عدد سیزده.

kolme

: سه , شماره.3

kolmekymment

: سی , عدد سی.

kolmetoista

: سیزده , عدد سیزده.

kolmikko

: سه نفری , بازی سه نفری, مجموعه سه تایی, سه گانگی , معتقد بوجود سه اقنوم در خدای واحد, سه نفر خواننده , قطعه موسیقی مخصوص نواختن یاخواندن سه نفر , سه نفری , سه تایی.

kolmio

: مثلث , سه گوش , سه پهلو , سه بر.

kolmonen

: سوم , سومی , ثالث , یک سوم , ثلث , به سه بخش تقسیم کردن

kolmos-

: سوم , سومی , ثالث , یک سوم , ثلث , به سه بخش تقسیم کردن

kolo

: غار , کاو , مجوف , مقعر , مجوف کردن , درغارجادادن , حفر کردن , فرو ریختن, گودال , کاوی.

koluamaton

: نباخته , شکست نخورده , مغلوب نشده , ضرب نخورده.

kolumni

: ستون, سرمقاله.

kombinaatio (math.)

: ترکیب.

komea

: دلپذیر , مطبوع , خوش قیافه , زیبا , سخاوتمندانه.

komeetta

: ستاره دنباله دار.

komennus

: ماموریت , تصدی , حق العمل , فرمان , حکم , هیلت , مامورین , کمیسیون , انجام , : گماشتن , ماموریت دادن, بماموریت فرستادن , وابسته به ماموریت , ماموریت , هیلت اعزامی یا تبلیغی.

komentaja

: فرمانده , ارشد , سرکرده , تخماق.

komento

: فرمان, اموزش , راهنمایی.

komero

: قفسه , اطاقک , هیلت وزرا, صندوق خانه , پستو , گنجه , خصوصی , مخفی , پنهان کردن , نهفتن , منزوی شدن, گنجه , قفسه , گنجه ظروف غذا وغیره.

komistus

: دلپذیر , مطبوع , خوش قیافه , زیبا , سخاوتمندانه.

kommentoida

: توضیح, ملا حظه , تذکر , تبصره.

kommentti

: توضیح.

kommunikointi

: ارتباط , مکاتبه.

kommutatiivinen (math.)

: مبادله ای , مبنی بر تبدیل یامبادله , تخفیف دار.

kommutatiivisuus (math.)

: جابجایی پذیری.

kompakti (math.)

: فشرده , فشرده کردن.

komparatiivi

: تطبیقی , مقایسه ای , نسبی , تفضیلی (بطور اسم) , درجه تفضیلی , صفت تفضیلی.

kompassi

: قطب نما , پرگار.

kompastua

: لغزیدن , سکندری خوردن , سهو کردن , تلوتلوخوردن , لکنت داشتن , اتفاقابرخوردن به, سبک رفتن , پشت پا خوردن یازدن , لغزش خوردن , سکندری خوردن , سفر کردن , گردش کردن , گردش , سفر , لغزش , سکندری.

kompleksiluku

: عدد مرکب.

komplementti (math.)

: متمم , متمم گرفتن.

komponentti

: اجزاء , ترکیب کننده , ترکیب دهنده , جزء.

kompromissi

: تراضی , مصالحه , توافق , مصالحه کردن , تسویه کردن.

kompuroida

: لغزیدن , سکندری خوردن , سهو کردن , تلوتلوخوردن , لکنت داشتن , اتفاقابرخوردن به.

kondensaattori

: خازن.

kondomi

: مانع بروز مرض , پیشگیری کننده , پیشگیر, رزین , لا ستیک , کاءوچو , لا ستیکی , ابریشمی یا کاپوت , مالنده یاساینده, امن , بی خطر , گاوصندوق, ایمنی , سلا مت , امنیت , محفوظیت.

kondori

: رخ , شاهرخ , کرکس امریکایی.

kone

: موتور , ماشین, ماشین.

konek sky

: دستورالعمل کامپیوتر.

konepistooli

: مسلسل خودکار یانیمه خودکار , مسلسل دستی.

konjakki

: کنیاک , با کنیاک مخلوط کردن, کنیاک.

konjektuuri (math.)

: حدس , ظن , گمان , تخمین , حدس زدن , گمان بردن.

konjugaatti (math.)

: صرف کردن , درهم امیختن , توام.

konkaavi (math.)

: کاو , مقعر.

konkaavius (math.)

: کاوی , تقعر.

konserni

: اءتلا ف چند شرکت باهم برای انجام امور انتفاعی , کنسرسیوم, استخر , ابگیر , حوض , برکه , چاله اب , کولا ب , اءتلا ف چند شرکت با یک دیگر , اءتلا ف , عده کارمند اماده برای انجام امری , دسته زبده وکار ازموده , اءتلا ف کردن , سرمایه گذاری مشترک ومساوی کردن , شریک شدن , باهم اتحادکردن, اتحادیه صنفی , سندیکا , تشکیل اتحادیه دادن.

konsertti

: ساز واواز , انجمن ساز واواز , هم اهنگی , کنسرت , مرتب کردن , جور کردن.

konservatiivinen

: محافظه کار , پیرو سنت قدیم.

konsistentti (math.)

: نامتناقض , استوار , ثابت قدم.

konsonantti

: هم اهنگ , حرف صامت , حرف بی صدا , همخوان.

konsti

: علف نیزار , علف بوریا , علف شبیه نی , سرازیری , سربالا یی , نشیب , خمیدگی , خم , خم شده , منحنی, صدای شکستگی , صدای شلا ق , استعداد , حقه , طرح , ابتکار , زرنگی , مهارت.

kontinuumi (math.)

: پیوستگان , رشته مسلسل , تسلسل , پی درپی , مستمر , زنجیره.

kontraktio (math.)

: انقباض , اختصار , ادغام , همکشیدن , ترنجیدن.

konveksi (math.)

: کوژ , محدب.

konvoluutio (math.)

: پیچیدگی , پیچ , حلقه.

koodi

: رمز , رمزی کردن , برنامه , دستورالعملها.

kooma

: اغماء , بیهشی.

koonta

: همگذاری , مجمع, ساخت.

koordinaatti

: متناسب کردن , هم اهنگ کردن , تعدیل کردن , هم پایه , مربوط , مختصات.

koota

: فراهم اوردن , انباشتن , گرداوردن , سوار کردن , جفت کردن , جمع شدن , گردامدن , انجمن کردن , ملا قات کردن, گرد اوری کردن, تکه , دانه , مهره , وصله کردن, برپا کردن , برپایی , مقدمه چینی.

koota valmiista osista

: ساختن.

kopio

: رونوشت , نسخه , نسخه برداری.

kopioida

: رونوشت , نسخه , نسخه برداری.

koppakuoriainen

: سوسک , :(بععتلءنگ , د-) اویخته شدن , پوشیده شدن , پیش امدن , سوسک وار, اشکال , گیر.

koralli

: مرجان , بسد.

korea

: طلا یی , طلا یی رنگ , طلا یی کردن, شعله دار , زرق وبرق دار , وابسته به مکتب معماری گوتیگ , شعله مانند, پوشیده از گل , پرگل , سلیس وشیوا , گلگون, کشور کره, خود فروش , خوش نما , زرق وبرق دار , خود نما , پر جلوه.

kori

: زنبیل , سبد , درسبد ریختن, شاسی اتومیل , اسکلت , کالبد.

koripallo

: بازی بسکتبال.

koristaa

: زیبا کردن , قشنگ کردن , ارایش دادن , زینت دادن , با زر و زیور اراستن, زیباکردن , ارایش دادن , قشنگ شدن, عرشه , عرشه کشتی , کف , سطح , :اراستن , زینت کردن , عرشه دار کردن , پوشاندن , یکدسته ورق, اذین کردن , پیراستن , ارایش دادن , زینت کردن , نشان یا مدال دادن به, ارایش کردن , ارایش دادن , زینت دادن , زیبا کردن , پیراستن, توفیق , فیض , تاءید , مرحمت , زیبایی , خوبی , خوش اندامی , ظرافت , فریبندگی , دعای فیض و برکت , خوش نیتی , بخشایندگی , بخشش , بخت , اقبال , قرعه , جذابیت , زینت بخشیدن , اراستن , تشویق کردن , لذت بخشیدن , مورد عفو قرار دادن, پیرایه , زیور , زینت , اراستن , ارایش , تزءین کردن.

koriste

: تزیین , ارایشگری , اذین بندی , مدال یا نشان, پیرایه , زیور , زینت , اراستن , ارایش , تزءین کردن, تزءین , ارایش , پیرایش.

koristeellinen

: اذینی , زینتی.

koristella

: زیبا کردن , قشنگ کردن , ارایش دادن , زینت دادن , با زر و زیور اراستن, زیباکردن , ارایش دادن , قشنگ شدن, اذین کردن , پیراستن , ارایش دادن , زینت کردن , نشان یا مدال دادن به, ارایش کردن , ارایش دادن , زینت دادن , زیبا کردن , پیراستن, غنی کردن , پرمایه کردن , توانگرکردن, توفیق , فیض , تاءید , مرحمت , زیبایی , خوبی , خوش اندامی , ظرافت , فریبندگی , دعای فیض و برکت , خوش نیتی , بخشایندگی , بخشش , بخت , اقبال , قرعه , جذابیت , زینت بخشیدن , اراستن , تشویق کردن , لذت بخشیدن , مورد عفو قرار دادن, پیرایه , زیور , زینت , اراستن , ارایش , تزءین کردن.

korjata

: مقیاس وزنی است معادل 4 پک (پعثک) و23 کوارتز (quarts) , پیمانه غله ومیوه که درحدود63 لیتر است , پیمانه , کیل , باپیمانه وزن کردن, درست , صحیح , صحیح کردن , اصلا ح کردن , تادیب کردن, پزشک , دکتر , طبابت کردن , درجه دکتری دادن به, تعمیر کردن , مرمت کردن , درست کردن , رفو کردن , بهبودی یافتن , شفا دادن, تعمیر , مرمت , تعمیر کردن, اعاده کردن , ترمیم کردن.

korjaus

: ثبوت , تثبیت , حاشیه , ریشه , لوازم , فروع , اثاثه, تعمیر , مرمت , تعمیر کردن, جبران غرامت , تاوان , تعمیر , عوض , اصلا ح.

korjausty

: کار گذاشتن , درست کردن , پابرجا کردن , نصب کردن , محکم کردن , استوارکردن , سفت کردن , جادادن , چشم دوختن به , تعیین کردن , قراردادن , بحساب کسی رسیدن , تنبیه کردن , ثابت شدن , ثابت ماندن , مستقر شدن , گیر , حیص وبیص , تنگنا , مواد مخدره , افیون, ثبوت , تثبیت , حاشیه , ریشه , لوازم , فروع , اثاثه, تعمیر , مرمت , تعمیر کردن, جبران غرامت , تاوان , تعمیر , عوض , اصلا ح.

korkea

: برجسته , بلند , متعال , بزرگ , والا مقام , هویدا, فراز , بلند , مرتفع , عالی , جای مرتفع , بلند پایه , متعال , رشید , زیاد , وافر گران , گزاف , خشمگینانه , خشن , متکبر , متکبرانه , تند زیاد , باصدای زیر , باصدای بلند , بو گرفته , اندکی فاسد, ارجمند , رفیع , عالی , بلند , بزرگ , بلند پایه , مغرورانه.

korkeakoulu

: دانشگاه.

korkeakoulun osa

: کالج , دانشگاه.

korkeus

: فرازا , بلندی , ارتفاع , فراز , منتها درجه , مقام رفیع , منزلت, بلندی , جای بلند وبرامدگی , ترفیع, بلندی , رفعت , ارتفاع , جای مرتفع , اسمان , عرش , منتها درجه , تکبر , دربحبوحه , ارتفاعات , عظمت.

korkki

: چوب پنبه , بافت چوب پنبه درخت بلوط , چوب پنبه ای , چوب پنبه گذاشتن (در) , بستن , راه چیزی (را) گرفتن , در دهن کسی را گذاشتن.

korko

: درامد , عایدی , دخل , ریزش , ظهور , جریان , ورودیه , جدیدالورود , مهاجر , واردشونده, بهره , تنزیل , سود , مصلحت , دلبستگی , علا قه.(.vi &.vt) علا قمند کردن , ذینفع کردن , بر سر میل اوردن, بازگشت , مراجعت.

korollaari (math.)

: نتیجه , فرع , همروند.

korostaa

: تکیه ء صدا , علا مت تکیه ء صدا(بدین شکل ') , لهجه , طرز قراءت , تلفظ , قوت , تاکید , تشدید , مد(مادد) , صدا یا اهنگ اکسان(فرانسه) , :با تکیه تلفظ کردن , تکیه دادن , تاکید کردن , اهمیت دادن, با تکیه تلفظ کردن , تکیه دادن , تاکید کردن , اهمیت دادن , برجسته نمودن, باقوت تلفظ کردن , تایید کردن (در) , اهمیت دادن , نیرو دادن به, نقطه گذاری کردن , نشان گذاری کردن , نقطه دار, فشار , تقلا , قوت , اهمیت , تاکید , مضیقه , سختی , پریشان کردن , مالیات زیادبستن , تاکید کردن.

korostus

: تکیه ء صدا , علا مت تکیه ء صدا(بدین شکل ') , لهجه , طرز قراءت , تلفظ , قوت , تاکید , تشدید , مد(مادد) , صدا یا اهنگ اکسان(فرانسه) , :با تکیه تلفظ کردن , تکیه دادن , تاکید کردن , اهمیت دادن, تاکید , اهمیت , قوت , تکیه.

korotus

: برخاستن , ترقی کردن , ترقی خیز.

korppi

: غراب , کلا غ , اهرم , دیلم , بانگ زدن , بانگ خروس.

korppikotka

: کرکس , لا شخور صفت , حریص.

korpraali

: بدنی , جسمی , سرجوخه.

korrelaatio (math.)

: ارتباط , ربط , همبستگی , بستگی دوچیز باهم.

kortit

: دست , عقربه , دسته , دستخط , خط , شرکت , دخالت , کمک , طرف , پهلو , پیمان , دادن , کمک کردن , بادست کاری را انجام دادن , یک وجب.

kortti

: کارت, نقشه , نقشه کشیدن , ترسیم کردن, فهرست خوراک , صورت غذا.

koru

: گوهر , جواهر , سنگ گرانبها , زیور , با گوهر اراستن , مرصع کردن.

korva

: گوش , شنوایی , هرالتی شبیه گوش یا مثل دسته کوزه , خوشه , دسته , خوشه دار یا گوشدار کردن.

korvaamaton

: فوق العاده گرانبها , غیرقابل تخمین , پر بها.

korvakoru

: گوشواره , حلقه , اویز.

korvata

: باز خریدن , از گرو در اوردن , رهایی دادن, جایگزین کردن, عوض , جانشین , تعویض , جانشین کردن , تعویض کردن , جابجاکردن , بدل.

korvaus

: فوق العاده و هزینه ء سفر , مدد معاش , جیره دادن , فوق العاده دادن, جبران کردن , خنثی کردن.

kosia

: تقدیم داشتن , پیشکش کردن , عرضه , پیشنهاد کردن , پیشنهاد , تقدیم , پیشکش , اراءه, پیشنهاد کردن.

kosini

: جیب تمام , کسینوس.

kosinta

: اظهار عشق , معاشقه, پیشنهاد , طرح , طرح پیشنهادی , اظهار , ابراز.

kosiskella

: بارگاه , حیاط , دربار , دادگاه , اظهار عشق , خواستگاری, افسانه , رمان , کتاب رمان , داستان عاشقانه , بصورت تخیلی در اوردن, درخواست کردن , التماس کردن , خواستن , تقاضا کردن , جلب کردن , تشجیع کردن , خواستاربودن , بیرون کشیدن , وسوسه کردن, اظهار عشق کردن با , عشقبازی کردن با , خواستگاری کردن , جلب لطف کردن.

koska

: چنانکه , بطوریکه , همچنانکه , هنگامیکه , چون , نظر باینکه , در نتیجه , بهمان اندازه , بعنوان مثال , مانند, زیرا , زیرا که , چونکه , برای اینکه, برای , بجهت , بواسطه , بجای , از طرف , به بهای , درمدت , بقدر , در برابر , درمقابل , برله , بطرفداری از , مربوط به , مال , برای اینکه , زیرا که , چونکه, بعد از , پس از , از وقتی که , چون که , نظر باینکه , ازاینرو , چون , از انجایی که.

koskaan

: همیشه , همواره , هرگز , هیچ , اصلا , درهر صورت.

koskea

: ربط , بستگی , بابت , مربوط بودن به , دلواپس کردن , نگران بودن , اهمیت داشتن, ازار رساندن , اسیب زدن به , ازردن , اذیت کردن , جریحه دار کردن , خسارت رساندن , اسیب , ازار , زیان , صدمه, وابسته بودن , مربوط بودن , متعلق بودن , مناسب, باز گو کردن , گزارش دادن , شرح دادن , نقل کردن , گفتن, دست زدن به , لمس کردن , پرماسیدن , زدن , رسیدن به , متاثر کردن , متاثر شدن , لمس دست زنی , پرماس , حس لا مسه.

koskemattomuus

: بکارت , دخترکی , دوشیزگی , زندگی تجرد.

kosketeltava

: پرماس پذیر , پرماسیدنی , حس کردنی , قابل لمس , اشکار , واضح, لمس کردنی , وابسته بحس بساوایی , لا مسه ای, قابل لمس , محسوس , پر ماس پذیر , لمس کردنی.

koskettaa

: وابسته بودن , مربوط بودن , متعلق بودن , مناسب, مراجعه کردن , فرستادن , بازگشت دادن , رجوع کردن به , منتسب کردن , منسوب داشتن , عطف کردن به, باز گو کردن , گزارش دادن , شرح دادن , نقل کردن , گفتن, دست زدن به , لمس کردن , پرماسیدن , زدن , رسیدن به , متاثر کردن , متاثر شدن , لمس دست زنی , پرماس , حس لا مسه.

kosketus

: محل اتصال , تماس , تماس گرفتن, دست زدن به , لمس کردن , پرماسیدن , زدن , رسیدن به , متاثر کردن , متاثر شدن , لمس دست زنی , پرماس , حس لا مسه.

koskien

: درباره ء , راجع به , عطف به , مربوط به, درباره , درباب, عطف به , راجع به , در موضوع.

kosolti

: بسیار , زیاد , خیلی , چندین , بسا , گروه , بسیاری, زیاد , بسیار , خیلی بزرگ , کاملا رشد کرده , عالی , عالی مقام , تقریبا , بفراوانی دور , بسی.

kostaa

: کینه جویی کردن (از) , تلا فی کردن , انتقام کشیدن (از) , دادگیری کردن , خونخواهی کردن, پرداخت کردن (تمام دیون) , تادیه کردن , تسویه کردن , پرداخت , منفعت , جزای کیفر , نتیجه نهایی, تلا فی کردن , تاوان دادن , عین چیزی را بکسی برگرداندن, خونخواهی کردن , کینه جویی کردن , انتقام کشیدن , انتقام.

kostea

: نم , رطوبت , دلمرده کردن , حالت خفقان پیدا کردن , مرطوب ساختن, نمناک , تر , نم , مرطوب , نمدار , ابدار , بخاردار, نمناک , نمدار , تر , گریان , مرطوب , پر از اب.

kosteus

: رطوبت , تری , نم , مقدار رطوبت هوا, رطوبت , نم.

kosto

: خونخواهی کردن , کینه جویی کردن , انتقام کشیدن , انتقام, انتقام , کینه , خونخواهی.

kotangentti

: تختخواب سفری , رختخواب بچگانه , برانکار یا تخت مخصوص حمل مریض, کتانژانت.

kotelo

: جعبه , قوطی , صندوق , اطاقک , جای ویژه , لژ , توگوشی , سیلی , بوکس , : مشت زدن , بوکس بازی کردن , سیلی زدن , درجعبه محصور کردن , احاطه کردن , درقاب یا چهار چوب گذاشتن.

kotelointi

: مورد , غلا ف, پوشش , غلا ف , روکش , اندود , لوله جداری , لوله محافظ, پوست , قشر , صدف حلزون , کاسه یا لا ک محافظ جانور (مثل کاسه لا ک پشت) , عامل محافظ حفاظ , جلد , پوست فندق وغیره , کالبد , بدنه ساختمان , گلوله توپ , پوکه فشنگ , قشر زمین , سبوس گیری کردن , پوست کندن از , مغز میوه را دراوردن (از پوست).

koti-

: خانگی , خانوادگی , اهلی , رام , بومی , خانه دار , مستخدم یا خادمه.

koti

: خانه , منزل , مرزوبوم , میهن , وطن , اقامت گاه , شهر , بخانه برگشتن , خانه دادن(به) , بطرف خانه.

kotiin kutsuminen

: بیاد اوردن , فراخواندن , معزول کردن.

kotilksyt

: مشق , تکلیف خانه.

kotimaa

: وطن , کشور , میهن, میهن , مادر میهن.

kotka

: عقاب , شاهین قره قوش.

kotkanpes

: لا نه ء پرنده بر روی صخره ء مرتفع , اشیانه ء مرتفع , خانه ء مرتفع.

koulia

: رام , اهلی , بیروح , بیمزه , خودمانی , راه کردن, قطار , سلسله , تربیت کردن.

koulu

: مدرسه , اموزشگاه , مکتب , دبستان , دبیرستان , تحصیل در مدرسه , تدریس درمدرسه , مکتب علمی یا فلسفی , دسته , جماعت همفکر , جماعت , گروه , دسته ماهی , گروه پرندگان , تربیب کردن , بمدرسه فرستادن , درس دادن.

kouluttaa

: فرهیختن , تربیت کردن , دانش اموختن , تعلیم دادن, پستاکردن , مهیا ساختن , مجهز کردن , اماده شدن , ساختن, قطار , سلسله , تربیت کردن.

koulutus

: اموزش و پرورش.

koura

: دست , عقربه , دسته , دستخط , خط , شرکت , دخالت , کمک , طرف , پهلو , پیمان , دادن , کمک کردن , بادست کاری را انجام دادن , یک وجب.

kova

: سخت , سفت , دشوار , مشکل , شدید , قوی , سخت گیر , نامطبوع , زمخت , خسیس , درمضیقه, تند , درشت , خشن , ناگوار , زننده , ناملا یم, پی مانند , سفت , محکم , شق , با اسطقس , خشن , شدید , زمخت , بادوام , سخت , دشوار.

kova kritiikki

: قوه ء ادراک , ملا حظه , مراقبت , مشاهده , اعتراض , تذکر و اعلا م خطر , انتقاد, انتقاد , سرزنش , سرزنش کردن.

kova ninen

: بلند گو, گوینده , حرف زن , متکلم , سخن ران , سخنگو , ناطق , رءیس مجلس شورا.

kovakuoriainen

: سوسک , :(بععتلءنگ , د-) اویخته شدن , پوشیده شدن , پیش امدن , سوسک وار, اشکال , گیر.

kovera (math.)

: کاو , مقعر.

kovera

: کاو , مقعر.

koverrus

: کاوی , تقعر.

kovertaa

: پوک , میالن تهی , گودافتاده , گودشده , تهی , پوچ , بی حقیقت , غیر صمیمی , کاواک , خالی کردن, چمچه , ملا قه , خاک انداز , کج بیل , اسباب مخصوص در اوردن چیزی (شبیه قاشق) , ملا قه زنی , حرکت شبیه چمچه زنی , بقدر یک چمچه , بیرون اوردن , گود کردن , کندن.

koveruus

: کاوی , تقعر.

kovin

: بسیار , خیلی , بسی , چندان , فراوان , زیاد , حتمی , واقعی , فعلی , خودان , همان , عینا.

kovuus

: سختی , دشواری , اشکال , سفتی , شدت, بیهوشی , بیحسی , بی عاطفگی , غیر محسوسی.

kp l

: پنجه , پا , چنگال , دست , پنجه زدن.

kpl

: هر یک , هریک از , هریکی , هر.

kr ytt

: سوزاندن , اتش زدن , سوختن , مشتعل شدن , دراتش شهوت سوختن , اثر سوختگی, سوزاندن , تبدیل بخاکستر کردن , محو در نور خروشید, خاکستر کردن , سوزاندن , با اتش سوختن, اگاهی دادن , مستحضر داشتن , اگاه کردن , گفتن , اطلا ع دادن , چغلی کردن.

kraatteri

: دهانه اتش فشان , دهانه کوه های ماه , دهانه یا حفره حاصله در اثر بمب وغیره.

kranaatinheitin

: هاون , هاون داروسازی , خمپاره , شفته , ساروج کردن , باخمپاره زدن.

kranaatti

: نارنجک.

kravatti

: کراوات, دستمال گردن , کراوات , بند , گره , قید , الزام , علا قه , رابطه , برابری , تساوی بستن , گره زدن , زدن.

kreikka

: کشور یونان.

kreikkalainen

: یونانی.

kreivi

: شمار , شمردن.

kreivitr

: کنتس.

kriisi

: بحران, امر فوق العاده و غیره منتظره , حتمی , ناگه اینده , اورژانس.

kriittinen

: بحرانی , وخیم , منتقدانه, وخیم , بسیار سخت , قاطع.

kristalli

: بلور , شفاف , زلا ل , بلوری کردن.

kristilliskirkollinen

: کشیش , علم اداره ء کلیساها , مربوط به کلیسا , اجتماعی.

kristitty

: مسیحی.

kristus

: مسیح , عیسی.

kritiikki

: نقد ادبی , انتقاد , عیبجویی , نقدگری , نکوهش.

kromi

: کرومیوم , کروم , فلزی سخت وخاکستری رنگ.

krooninen

: دیرینه , مزمن , سخت , شدید , گرانرو.

krouvi

: مسافرخانه , مهمانخانه , کاروانسرا , منزل , در مسافرخانه جادادن , مسکن دادن.

krp nen

: مگس , حشره پردار , پرواز , پرش , پراندن ,پرواز دادن , بهوافرستادن , افراشتن , زدن , گریختن از , فرار کردن از , دراهتراز بودن , پرواز کردن , : تیز هوش , چابک وزرنگ, مگس.

krryt

: ارابه , گاری , دوچرخه , چرخ , باگاری بردن, ارابه.

krsim tn

: نا شکیبا , بی صبر , بی تاب , بی حوصله , بد اخلا ق.

kruunajaiset

: تاج گذاری.

kruunu

: تاج , فرق سر , بالا ی هرچیزی , حد کمال , تاج دندان , تاج گذاری کردن , پوشاندن(دندان باطلا وغیره).

ksenon

: گزنون , نوعی گاز بی اثر.

ksi

: دست , عقربه , دسته , دستخط , خط , شرکت , دخالت , کمک , طرف , پهلو , پیمان , دادن , کمک کردن , بادست کاری را انجام دادن , یک وجب.

ksine

: دستکش.

ksitell

: درست کردن , مرتب کردن ,متوجه ساختن ,دستور دادن ,اداره کردن ,نطارت کردن ,خطاب کردن ,عنوان نوشتن , مخاطب ساختن , سخن گفتن ,عنوان ,نام و نشان ,سرنامه ,نشانی ,ادرس ,خطاب ,نطق ,برخورد ,مهارت ,ارسال, پوشاندن , تامین کردن , پوشش , سرپوش , جلد, سخن گفتن , سخنرانی کردن , ادا کردن , مباحثه , قدرت استقلا ل, بحث کردن , مطرح کردن , گفتگو کردن, دسته , قبضه شمشیر , وسیله , لمس , احساس بادست , دست زدن به , بکار بردن , سرو کارداشتن با , رفتار کردن , استعمال کردن , دسته گذاشتن, خیش , گاو اهن , شخم , ماشین برف پاک کن , شخم کردن , شیار کردن , شخم زدن , باسختی جلو رفتن , برف روفتن , مراحل مختلف چیزی , پیشرفت تدریجی ومداوم , جریان عمل ,مرحله , دوره عمل , طرز عمل , تهیه کردن , مراحلی را طی کردن , بانجام رساندن , تمام کردن , فرا گرد , فراشد , روند , فرایند, رفتار کردن , تلقی کردن , مورد عمل قرار دادن.

ksitett viss oleva

: دریافتنی , قابل درک.

ksitt

: سرودن , ساختن , درست کردن , تصنیف کردن, دربرداشتن , شامل بودن, تشکیل دادن , تاسیس کردن , ترکیب کردن, دراغوش گرفتن , در بر گرفتن , بغل کردن , پذیرفتن , شامل بودن, ترکیب , ساخت , ساختمان یاحالت داستان ساختگی , در (تاتر)ارایش , گریم , ترکیب کردن , درست کردن , جبران کردن , جعل کردن , گریم کردن , بزک , توالت, تحقق بخشیدن , پی بردن, فهمیدن , ملتفت شدن , دریافتن , درک کردن , رساندن.

ksitt mt n

: پنهان , پیچیده , غامض, عمیق , بی انتها, نفهمیدنی , دور از فهم , درک نکردنی , نا محدود, غیر قابل توضیح , روشن نکردنی , دشوار, پوشیده , نهان , مرموز , عمیق , پیچیده, توضیح ناپذیر , غیر مسلول , غیر قابل توصیف , عریب , مرموز, ژرف , غیرقابل عمق سنجی.

ksittelykerta

: درخواست , درخواست نامه , پشت کار , استعمال, روکش , پوشش.

ksity linen

: صنعت کار , پیشه ور , هنرمند, صنعتگر , صنعتکار , افزارمند, هنرمند , نویسنده , هنرپیشه , صنعت گر, کارگر مزدور , کارگر ماهر.

kske

: بار , وزن , گنجایش , طفل در رحم , بارمسلولیت , بارکردن , تحمیل کردن , سنگین بار کردن, فرمان, اموزاندن , اموختن به , راهنمایی کردن , تعلیم دادن(به) , یاد دادن (به), راسته ,دسته ,زمره ,فرقه مذهبی ,سامان ,انجمن ,ارایش ,مرتبه ,سبک ,مرحله ,دستور ,فرمایش ,حواله, زین , پالا ن زدن , سواری کردن , تحمیل کردن , زین کردن, گفتن , بیان کردن , نقل کردن , فاش کردن , تشخیص دادن , فرق گذاردن , فهمیدن.

ksky

: فرمودن , امر کردن , دعوت کردن , پیشنهاد کردن , توپ زدن ,خداحافظی کردن , قیمت خریدرا معلوم کردن , مزایده , پیشنهاد, فرمان, املا ء , دیکته , تلقین, اموزش , راهنمایی, اظهار , بیان , گفته , تقریر , اعلا میه , شرح , توضیح.

ktev

: ماهر , زبردست , کاردان , چالا ک , استادانه, کابردی , عملی , بکار خور , اهل عمل.

ktk

: نهانگاه , ذخیره گاه , چیز نهان شده , مخزن , پنهان کردن, اندوخته , ذخیره , احتکار , ذخیره کردن , احتکارکردن , انباشتن , گنج, انبار کردن , ذخیره کردن (درمحل مخفی برای اینده) , انباشتن , محبوس کردن , پنهانگاه.

kttely

: دست (دادن).

kude

: پود , دست بافت , پارچه کتانی , دارای پود کردن.

kudos

: الگو , نقش, بافته , بافت , نسج , رشته , پارچه ء بافته, بافتن , درست کردن , ساختن , بافت , بافندگی.

kuherrella

: صدای کبوتر وقمری , بغبغو کردن , با صدای نرم وعاشقانه سخن گفتن , اهسته بازمزمه ادا کردن.

kuhertaa

: صدای کبوتر وقمری , بغبغو کردن , با صدای نرم وعاشقانه سخن گفتن , اهسته بازمزمه ادا کردن.

kuihtua

: محو کردن , محو شدن, پژولیدن , پژمرده کردن یا شدن , پلا سیده شدن.

kuilu

: شکاف , وقفه , فرق بسیار , پرتگاه عظیم, رخنه , درز , دهنه , جای باز , وقفه , اختلا ف زیاد , شکافدار کردن, گلو , حلق , دره تنگ , گلوگاه , ابکند , شکم , گدار , پر خوردن , زیاد تپاندن , با حرص و ولع خوردن , پر خوری کردن , پر خوری, خلیج , گرداب , هر چیز بلعنده و فرو برنده , جدایی , فاصله ز دوری , مفارقت, میله , استوانه , بدنه , چوبه , قلم , سابقه , دسته , چوب , تیر , پرتو , چاه , دودکش , بادکش , نیزه , خدنگ , گلوله , ستون , تیرانداختن , پرتو افکندن.

kuin

: چنانکه , بطوریکه , همچنانکه , هنگامیکه , چون , نظر باینکه , در نتیجه , بهمان اندازه , بعنوان مثال , مانند, دوست داشتن , مایل بودن , دل خواستن , نظیر بودن , بشکل یا شبیه (چیزی یا کسی) بودن , مانند , مثل , قرین , نظیر , همانند , متشابه , شبیه , همچون , بسان , همچنان , هم شکل , هم جنس , متمایل , به تساوی , شاید , احتمالا , فی المثل , مثلا , همگونه, نسبت به , تا , که , تا اینکه , بجز , غیر از.

kuinka

: چگونه , از چه طریق , چطور , به چه سبب , چگونگی , راه , روش , متد , کیفیت , چنانکه, هرچند , اگر چه , هر قدر هم , بهر حال , هنوز , اما.

kuinka tahansa

: هرچند , اگر چه , هر قدر هم , بهر حال , هنوز , اما.

kuiskata

: نجوا , بیخ گوشی , نجواکردن , پچ پچ کردن.

kuitata

: قدردانی کردن , اعتراف کردن , تصدیق کردن , وصول نامه ای را اشعار داشتن, روانه کردن , مرخص کردن , معاف کردن, رسید , اعلا م وصول , دریافت , رسید دادن , اعلا م وصول نمودن , وصول کردن , بزهکاران را تحویل گرفتن, تکان دادن , با بی اعتنایی تلقی کردن, تصویب کردن , تصدیق کردن , صحه گذاردن , ابونه شدن , متعهد شدن , تقبل کردن.

kuitenkin

: بااین وجود , با اینحال, باوجود اینکه , علی رغم , باوجود , بدون توجه, ارام , خاموش , ساکت , بی حرکت , راکد , همیشه , هنوز , بازهم , هنوزهم معذلک , : ارام کردن , ساکت کردن , خاموش شدن , دستگاه تقطیر , عرق گرفتن از , سکوت , خاموشی, با این , با ان , ضمنا , بعلا وه, هنوز , تا ان زمان , تا کنون , تا انوقت , تاحال , باز هم , بااینحال , ولی , درعین حال.

kuittaus

: تایید , تصدیق.

kuitti

: رسید , اعلا م وصول , دریافت , رسید دادن , اعلا م وصول نمودن , وصول کردن , بزهکاران را تحویل گرفتن.

kuitu

: رشته , تار , نخ , بافت , لیف (الیاف) , فیبر.

kuiva

: خشک , بی اب , اخلا قا خشک , :خشک کردن , خشک انداختن , تشنه شدن.

kuivattaa

: زهکش , ابگذر , زهکش فاضل اب , اب کشیدن از , زهکشی کردن , کشیدن , زیر اب زدن , زیر اب.

kuivua

: اب چیزی را گرفتن , بی اب کردن , پسابش داشتن , وابشت کردن, خشک کردن , در جای خشک نگهداشتن.

kuivuus

: خشکی , خشک سالی , تنگی , تشنگی.

kuja

: کوچه , خیابان کوچک, کوچه , راه باریک , گلو , نای , راه دریایی , مسیر که باخط کشی مشخص میشود , خط سیر هوایی , کوچه ساختن , منشعب کردن, راه رفتن , گام زدن , گردش کردن , پیاده رفتن , گردش پیاده , گردشگاه , پیاده رو.

kuje

: دهان بند بستن , پوزه بند بستن , محدود کردن , مانع فراهم کردن برای , شیرین کاری , قصه یا عمل خنده اور , دهان باز کن, شوخی , لطیفه , بذله , شوخی کردن, شوخی , شوخی امیخته با فریب , شوخی خرکی , مزاح , شوخ طبعی , شوخی زننده , تزءین کردن, از رشد بازماندن , کوتاه نگاه داشتن , کوتاه , زور , شاهکار , شیرین کاری , شیرین کاری کردن.

kuka (person)

: که , این (هم) , که این (هم) , کدام, کی , که , چه شخصی , چه اشخاصی , چه کسی.

kuka

: کی , که , چه شخصی , چه اشخاصی , چه کسی, , چه کسی را , به چه کسی , چه کسی , کسیکه , ان کسی که.

kukassa

: شکوفا , پر شکوفه.

kukin

: هر یک , هریک از , هریکی , هر.

kukka

: شکوفه , شکوفه کردن , گل دادنی , بکمال وزیبایی رسیدن, گل , شکوفه , درخت گل , سر , نخبه , گل کردن , شکوفه دادن , گلکاری کردن.

kukkakaali

: گل کلم.

kukkiva

: شکوفا , پر شکوفه.

kukko

: خروس , پرنده نر(از جنس ماکیان) , کج نهادگی کلا ه ,چخماق تفنگ , :مثل خروس جنگیدن , گوش ها را تیز وراست کردن , کج نهادن , یک وری کردن, خروس , جوجه خروس , ادم ستیزه جو.

kukkula

: تپه , پشته , تل , توده , توده کردن , انباشتن.

kukoistaa

: تزءینات نگارشی , جلوه , رشد کردن , نشو ونما کردن , پیشرفت کردن , زینت کاری کردن , شکفتن , برومند شدن , اباد شدن , گل کردن, پیشرفت کردن , رونق یافتن , کامیاب شدن.

kulaus

: , قورت , جرعه , لقمه بزرگ , بلع , قورت دادن , فرو بردن , صدای حاصله از عمل بلع, جرعه طولا نی نوشیدن , اشامیدن , جرعه.

kulho

: کاسه , جام , قدح , باتوپ بازی کردن , مسابقه وجشن بازی بولینگ , کاسه رهنما(دستگاه ابزارگیری).

kuljettaa

: رقم نقلی, شیاردار کردن , دریا , کندن (مجرا یا راه) , هرگونه نقل وانتقال چیز یا اندیشه ونظر و غیره , ترعه , مجرا , خط مشی, رساندن , بردن , حمل کردن , نقل کردن, راندن , رانش , دایر بودن , اداره کردن, فرا فرستادن , پراکندن , انتقال دادن , رساندن , عبور دادن , سرایت کردن.

kuljettaa eteenpin

: بجلو راندن , سوق دادن , بردن , حرکت دادن.

kuljettaminen

: حمل , واگذاری , انتقال , سند انتقال , وسیله نقلیه, ترابری , حمل ونقل , بارکشی , تبعید , انتقال.

kuljetus

: حمل , واگذاری , انتقال , سند انتقال , وسیله نقلیه, ورابری , ورابردن , انقال دادن , واگذار کردن , منتقل کردن , انتقال واگذاری , تحویل , نقل , سند انتقال , انتقالی.

kuljetusj rjestelm

: ترابری , حمل ونقل , بارکشی , تبعید , انتقال.

kulkea

: درنرودیدن , سفر کردن مسافرت کردن , رهسپار شدن , مسافرت , سفر , حرکت , جنبش , گردش , جهانگردی.

kulkea l pi

: عید فصح , عید فطر , غفلت کردن, گذر , عبور.

kulkea ohi

: عید فصح , عید فطر , غفلت کردن, پیش افتادن از , بهتر بودن از , تفوق جستن.

kulkuneuvo

: وسیله نقلیه , ناقل , حامل , رسانه , برندگر , رسانگر.

kulkutauti

: ناخوشی , مرض , علت , دچارعلت کردن, مرض , ناخوشی , بیماری , کسالت , شرارت , بدی.

kulkuv yl

: ارتباط , مکاتبه.

kulkuvline

: حمل , واگذاری , انتقال , سند انتقال , وسیله نقلیه, وسیله نقلیه , ناقل , حامل , رسانه , برندگر , رسانگر.

kulkuyhteys

: ارتباط , مکاتبه.

kullanv rinen

: طلا یی , زرین , اعلا , درخشنده.

kulli (vulg.)

: الت مردی , الت رجولیت , ذکر , کیر.

kulma

: زاویه, گوشه , نبش.

kulmahammas

: دندان ناب , دندان انیاب (در سگ و مانند ان) , نیش.

kulmakarva

: ابرو , پیشانی , جبین , سیما.

kulminaatio

: اوج , قله , حد اعلی.

kulta

: زر , طلا , سکه زر , پول , ثروت , رنگ زرد طلا یی , اندود زرد , نخ زری , جامه زری.

kultainen

: طلا یی , زرین , اعلا , درخشنده.

kultti

: ایین دینی , مکتب تفکر , هوس وجنون برای تقلید از رسم یا طرز فکری.

kulttuuri

: کشت میکرب در ازمایشگاه , برز , فرهنگ , پرورش , تمدن.

kulu

: هزینه , ارزش , ارزیدن, برامد , هزینه , خرج , مصرف , فدیه.

kulua

: مصرف کردن, کم شدن , نقصان یافتن , تقلیل یافتن, گذشتن , منقضی شدن , سپری شدن , سقوط, فرساییدن , خوردن , ساییدن , فاسدکردن , ساییده شدن, همراه رفتن , همراهی کردن , موافق بودن, نسیان , لغزش , خطا , برگشت , انحراف موقت , انصراف , مرور , گذشت زمان , زوال , سپری شدن , انقضاء , استفاده از مرور زمان , ترک اولی , الحاد , خرف شدن , سهو و نسیان کردن , از مدافتادن , مشمول مرور زمان شدن, از پادر اوردن, پاک شدن (رنگ) , تدریجا تحلیل رفتن , فرسوده و از بین رفته شدن, کهنه و فرسوده شدن(در اثر استعمال) , از پا دراوردن و مطیع کردن , کاملا خسته کردن.

kuluma

: خراش , سایش , ساییدگی, ساییدگی , اصطکاک , مالش , خراش, سایش, ساییدگی , اوار.

kulunut

: بی رمق , نیروی خود را از دست داده , از پا درامده , کوفته , خسته , رها شده , کم زور , خرج شده.

kulutettu

: بی رمق , نیروی خود را از دست داده , از پا درامده , کوفته , خسته , رها شده , کم زور , خرج شده.

kuluttaa

: مصرف کردن, خرج کردن , صرف کردن , مصرف کردن, صرف کردن , پرداخت کردن , خرج کردن , تحلیل رفتن قوا , تمام شدن , صرف شدن, مصرف کردن , تحلیل بردن , مورد استفاده قرارگرفتن , از نفس افتادن.

kuluttaa resurssit

: شیره , شیره گیاهی , عصاره , خون , شیره کشیده از , ضعیف کردن.

kuluttaja

: مصرف کننده.

kulutus

: مصرف , سوختن , زوال , مرض سل, برامد , هزینه , خرج , مخارج , صرف , مصرف , پرداخت, مهلت , مدت , سررسید , عرف , ربح پول , سود سرمایه.

kulutuspinta

: گام برداری , پاگذاشتن , راه رفتن , لگد کردن.

kumarrus

: خم شدن , تعظیم کردن , مطیع شدن , تعظیم , کمان , قوس.

kumartaa

: خم شدن , تعظیم کردن , مطیع شدن , تعظیم , کمان , قوس, دولا شدن , خم شدن , سرفرود اوردن , خمیدگی , تمکین , خشوع کردن.

kumartua

: خم شدن , تعظیم کردن , مطیع شدن , تعظیم , کمان , قوس, دولا شدن , خم شدن , سرفرود اوردن , خمیدگی , تمکین , خشوع کردن.

kumi

: رزین , لا ستیک , کاءوچو , لا ستیکی , ابریشمی یا کاپوت , مالنده یاساینده.

kummallinen

: کنجکاو , نادر , غریب, سوگند ملا یم , بخدا , : طاق , تک , فرد , عجیب و غریب , ادم عجیب , نخاله, عجیب وغریب , دارای اخلا ق غریب , ویژه, خیلی ظریف , از روی مهارت , عجیب و جالب, ناشناس , بیگانه , خارجی , غریبه , عجیب , غیر متجانس, خارق العاده , غریب , جادو , مرموز.

kummatkin

: هردو , هردوی , این یکی وان یکی , نیز , هم.

kummiset

: پدر تعمیدی , نام گذاردن بر , سرپرستی کردن از.

kummit ti

: مادر تعمیدی , نام گذار بچه , مادر خوانده روحانی.

kummitus

: شبح , روح , روان , جان , خیال , تجسم روح , چون روح بر خانه ها و غیره سرزدن, شبح , روح , خیال وفکر , تخیل , هم.

kumota

: فسخ کردن , لغو کردن , برگرداندن حکم صادره , ممنوع کردن, بلند کردن , سرقت کردن , بالا رفتن , مرتفع بنظرامدن , بلندی , بالا بری , یک وهله بلند کردن بار , دزدی , سرقت , ترقی , پیشرفت , ترفیع , اسانسور , بالا رو , جر ثقیل , بالا بر, بر انداختن , بهم زدن , سرن

kumpikin

: هردو , هردوی , این یکی وان یکی , نیز , هم.

kumppani

: همدست , یاور, شریک شدن یاکردن , شریک , همدست , انباز , همسر , یار.

kumpu

: بانوج , ننو یا تختخوابی که از کرباس یا تور درست شده, تپه کوچک , برامدگی در سطح صاف , پشته , گریوه , پرندک, تپه گرد , پشته , برامدگی زمین در مرداب, نوک تپه , قله , تیزی یا برامدگی خاک از اب , ماهور, تپه , پشته , برامدگی , خرپشته , ماهور , با خاک ریز محصور کردن , خاک ریزساختن, باد کردن , اماس کردن , متورم کردن , باد غرور داشتن , تورم , برجستگی , برجسته , شیک , زیبا (د.گ.- امر.) عالی

kun

: کی , چه وقت , وقتیکه , موقعی که , در موقع.

kundi (informal)

: پسر بچه , پسر , خانه شاگرد, شخص , مرد , یارو , فرار , گریز , با طناب نگه داشتن , با تمثال نمایش دادن , استهزاء کردن , جیم شدن, نو باوه , جوانک , پسر بچه , برگچه.

kuningas

: پادشاه , شاه , شهریار , سلطان.

kuningatar

: شهبانو , ملکه , زن پادشاه , بی بی , وزیر , ملکه شدن.

kunnes

: تا , تااینکه , وقتی که , تا وقتی که.

kunnia

: اعتبار , ابرو , ستون بستانکار , نسیه , اعتقاد کردن , درستون بستانکار وارد کردن , نسبت دادن, بزرگی , جاه , شان , مقام , رتبه , وقار, احترام , عزت , افتخار , شرف , شرافت , ابرو , ناموس , عفت , نجابت , تشریفات (در دانشگاه) امتیازویژه , جناب , حضرت , احترام کردن به , محترم شمردن , امتیاز تحصیلی اوردن , شاگر اول شدن.

kunniamerkki

: سر بالا یی , فراز , سختی , مراسم اعطای منصب شوالیه یا سلحشوری و یا شهسواری , خطاتصال , اکولا د , خط ابرو(به این شکل{}), جایزه , رای , مقرر داشتن , اعطا کردن , سپردن , امانت گذاردن, تزیین , ارایشگری , اذین بندی , مدال یا نشان, نشان , نشانی شبیه سکه , مدال , شکل , شبیه , صورت, مدال بزرگ , مدالیون , با مدال بزرگ زینت دادن, نخل , نخل خرما , نشانه پیروزی , کامیابی , کف دست انسان ,کف پای پستانداران , کف هرچیزی , پهنه , وجب , با کف دست لمس کردن , کش رفتن , رشوه دادن, نوار , روبان , نوار ماشین تحریر , نوار ضبط صوت و امثال ان , نوار فلزی , تسمه , تراشه.

kunnianarvoisa

: تخمین پذیر , قابل براورد کردن, محترم , قابل احترام , ابرومند.

kunnianhimo

: بلند همتی , جاه طلبی , ارزو , جاه طلب بودن.

kunnianosoitus

: تن دردهی , تسلیم , تمکین , احترام(گذاری), رابطه , نسبت , رجوع , مراجعه , احترام , ملا حظه , احترام گذاشتن به , محترم داشتن , بزرگداشت , بزرگداشتن.

kunnianteko

: سلا م , درود , تهنیت , تعارف , سلا م اول نامه, سلا م , احترام نظامی , سرلا م کردن , سلا م دادن , تهنیت گفتن , درود.

kunnioitettava

: تخمین پذیر , قابل براورد کردن, محترم , قابل احترام , ابرومند.

kunnioittaa

: ستودن , ستایش کردن, قدر , اعتبار , اقدام , رعایت ارزش , نظر , شهرت , ارجمندشمردن , لا یق دانستن , محترم شمردم, جلا ل دادن , تجلیل کردن , تکریم کردن , تعریف کردن(از) , ستودن , ستایش کردن, احترام , عزت , افتخار , شرف , شرافت , ابرو , ناموس , عفت , نجابت , تشریفات (در دانشگاه) امتیازویژه , جناب , حضرت , احترام کردن به , محترم شمردن , امتیاز تحصیلی اوردن , شاگر اول شدن, ستایش کردن , تمجید کردن , مدح کردن , ستایش, رعایت کردن , مراعات کردن , مشاهده کردن , ملا حظه کردن , دیدن , گفتن , برپاداشتن(جشن و غیره).

kunnioitus

: قدر , اعتبار , اقدام , رعایت ارزش , نظر , شهرت , ارجمندشمردن , لا یق دانستن , محترم شمردم.

kunnollinen

: کاربست پذیر, اراسته , محجوب , نجیب, شایسته , چنانکه شاید وباید , مناسب , مربوط , بجا , بموقع , مطبوع, درخورد , مناسب , شایسته , فراخور , مقتضی.

kunnostaa

: تعمیر , مرمت , تعمیر کردن.

kunta

: انجمن , اجتماع , عوام.

kunto

: تندرستی , بهبودی , سلا مت , مزاج , حال, بنیه , نیروی حیاتی , طاقت , استقامت , پرچم.

kuohua

: موج بلند , موج غلتان , موج خروشان , جریان سریع وغیر عادی , برق موجی از هوا , تشکیل موج دادن , موجدار بودن , خروشان بودن , موج زدن.

kuohuva

: سرزنده وبشاش , تند , چابک , باروح , رایج , چست , تیز , اراسته , پاکیزه.

kuolata

: گلیز , اب از دهان تراوش شدن , اظهارخوشحالی کردن , یاوه سرایی کردن , ادم احمق.

kuolema

: مرگ , درگذشت , فوت.

kuolematon

: ابدی , فنا ناپذیر , جاویدان , جاوید.

kuolettava

: کشنده , مهلک , مصیبت امیز , وخیم.

kuoleva

: مردنی , درحال نزع , مردن , مرگ.

kuolevainen

: فانی , فناپذیر , از بین رونده , مردنی , مرگ اور , مهلک , مرگبار , کشنده , خونین , مخرب , انسان.

kuolinpes

: ملک , املا ک , دارایی , دسته , طبقه , حالت , وضعیت.

kuolinsyyntutkija

: طبیب قانونی.

kuolla

: مرگ , مردن , درگذشتن, جفت طاس, دررو , مخرج , خارج شدن, سپری شدن , بپایان رسیدن , سرامدن , دم براوردن , مردن, رفتن , روانه ساختن , رهسپار شدن , عزیمت کردن , گذشتن , عبور کردن , کارکردن , گشتن , رواج داشتن , تمام شدن , راه رفتن , نابود شدن , روی دادن , بران بودن , درصدد بودن , راهی شدن, گذشتن , عبور کردن , رد شدن , سپری شدن , تصویب کردن , قبول شدن , رخ دادن , قبول کردن , تمام شدن , وفات کردن ,پاس , سبقت گرفتن از , خطور کردن , پاس دادن , رایج شدن ,اجتناب کردن , گذر , عبور , گذرگاه , راه , گردونه , گدوک , پروانه , جواز , گذرنامه , بلیط, مردن , درگذشتن, مردن , هلا ک شدن , تلف شدن , نابود کردن.

kuollut

: مرده , بی حس , منسوخ , کهنه , مهجور, مرده , مرحوم.

kuopus

: جوانترین.

kuori

: کبره , کبره بستن , قسمت خشک و سخت نان , پوست نان , قشر , پوسته سخت هر چیزی , ادم جسور و بی ادب, پوست , قشر , صدف حلزون , کاسه یا لا ک محافظ جانور (مثل کاسه لا ک پشت) , عامل محافظ حفاظ , جلد , پوست فندق وغیره , کالبد , بدنه ساختمان , گلوله توپ , پوکه فشنگ , قشر زمین , سبوس گیری کردن , پوست کندن از , مغز میوه را دراوردن (از پوست).

kuorma-auto

: کامیون , بارکش , ماشین باری, معامله کردن , سروکار داشتن با , مبادله , معامله خرده ریز , بارکش , کامیون , واگن روباز , چرخ باربری.

kuoro

: دسته سرایندگان , کر , بصورت دسته جمعی سرود خواندن , هم سرایان.

kupari

: مس , بامس اندودن , مس یا ترکیبات مسی بکار بردن.

kupera

: کوژ , محدب.

kupla

: جوشیدن , قلقل زدن , حباب براوردن , خروشیدن , جوشاندن , گفتن , بیان کردن , حباب , ابسوار , اندیشه پوچ.

kuponki

: کوپن.

kuppi

: ناو.

kura

: گل , لجن , گل الود کردن , تیره کردن , افترا.

kuraattori

: کتابدار , موزه دار , نگهبان , متصدی.

kuri

: انضباط , انتظام , نظم , تادیب , ترتیب , تحت نظم و ترتیب در اوردن , تادیب کردن.

kurinpuute

: نرمی , ملا یمت , اسان گیری , ارفاق.

kuristaa

: گلوی کسی را فشردن , خفه کردن.

kuriton

: نا فرمان , سرکش , رام نشدنی , تعلیم نا پذیر, غیرقابل جلوگیری , کنترل ناپذیر , غیرقابل نظارت, غیرقابل کنترل , غیر قابل اداره , وحشی , لجام گسیخته, سرکش , یاغی , متمرد , مضطرب , متلا طم.

kurittomuus

: نرمی , ملا یمت , اسان گیری , ارفاق.

kurja

: فقیر , مسکین , بینوا , بی پول , مستمند , معدود , ناچیز , پست , نامرغوب , دون.

kurjuus

: بدبختی , بیچارگی , تهی دستی , نکبت , پستی.

kurki

: ماهیخوار بزرگ وابی رنگ , جرثقیل , باجرثقیل بلند کردن یاتکان دادن , درازکردن (گردن).

kurkottaminen

: رسیدن به , ناءل شدن به , کشش , حصول , رسایی , برد.

kurottaa

: رسیدن به , ناءل شدن به , کشش , حصول , رسایی , برد.

kursailematon

: شرم اور , گستاخ , نا نجیب , بی حیا, بی ادب , نا صحیح , بی جا , بی نزاکت, نازیبا , ناشایسته , بدمنظر , بعید , بطور نازیبا, تبه کار , فاسد , خود سر - نامساعد , بدامد , نامناسب.

kurssi

: کلا س , دسته , طبقه , زمره , جور , نوع , طبقه بندی کردن , رده , هماموزگان , رسته , گروه, دوره , مسیر , روش , جهت , جریان , درطی , درضمن , بخشی از غذا , اموزه , اموزگان , :دنبال کردن , بسرعت حرکت دادن , چهار نعل رفتن.

kustannus

: هزینه , ارزش , ارزیدن.

kustantaa

: پرداختن , دادن , کار سازی داشتن , بجااوردن , انجام دادن , تلا فی کردن , پول دادن , پرداخت , حقوق ماهیانه , اجرت , وابسته به پرداخت, چاپ کردن , طبع ونشر کردن , منتشر کردن, رفتار کردن , تلقی کردن , مورد عمل قرار دادن.

kustantaja

: ناشر.

kutakuinkin

: گرداگرد , دور , پیرامون , دراطراف , درحوالی , در هر سو , در نزدیکی.

kuten

: چنانکه , بطوریکه , همچنانکه , هنگامیکه , چون , نظر باینکه , در نتیجه , بهمان اندازه , بعنوان مثال , مانند

kutistua

: قرارداد , منقبض کردن , منقبض شدن, چروک شدن , جمع شدن , کوچک شدن , عقب کشیدن , اب رفتن (پارچه) , شانه خالی کردن از.

kutistus

: انقباض , اختصار , ادغام , همکشیدن , ترنجیدن.

kutittaa

: غلغلک دادن , غلغلک , خاریدن.

kutka

: خارش , جرب , خارش کردن , خاریدن.

kutoa

: با هم بافتن , در هم بافتن , با هم امیختن , مشبک کردن, فرفره , چرخش (بدور خود) , چرخیدن , ریسیدن , رشتن , تنیدن , به درازاکشاندن , چرخاندن, بافتن , درست کردن , ساختن , بافت , بافندگی.

kutonen

: ششم , ششمین , یک ششم , شش یک , سدس , سادس.

kutsua

: ذکر کردن , اتخاذ سند کردن , گفتن, دعوت کردن , طلبیدن , خواندن , وعده گرفتن , مهمان کردن , وعده دادن, فراخوانی , احضار , فراخواستن , فراخواندن , احضار قانونی کردن.

kutsua takaisin

: بیاد اوردن , فراخواندن , معزول کردن.

kuu

: ماه , مهتاب , سرگردان بودن , اواره بودن , ماه زده شدن , دیوانه کردن , بیهوده وقت گذراندن.

kuudes

: ششم , ششمین , یک ششم , شش یک , سدس , سادس.

kuukausi

: ماه , ماه شمسی , ماه قمری , برج.

kuula

: گلوله , گوی , توپ بازی , مجلس رقص , رقص , ایام خوش , گلوله کردن , گرهک, گلوله , گلوله تفنگ.

kuulantynt

: پرتاب وزنه (در ورزش).

kuulla

: شنیدن , گوش کردن , گوش دادن به , پذیرفتن , استماع کردن , خبر داشتن , درک کردن , سعی کردن , اطاعت کردن.

kuulopuhe

: شایعه , شایعه گفتن و یا پخش کردن.

kuulua

: وابسته بودن , مربوط بودن , متعلق بودن , مناسب, مراجعه کردن , فرستادن , بازگشت دادن , رجوع کردن به , منتسب کردن , منسوب داشتن , عطف کردن به, باز گو کردن , گزارش دادن , شرح دادن , نقل کردن , گفتن, صدا , اوا , سالم , درست , بی عیب , استوار , بی خطر , دقیق , مفهوم , صدا دادن , بنظر رسیدن , بگوش خوردن , بصدا دراوردن , نواختن , زدن , بطور ژرف , کاملا , ژرفاسنجی کردن , گمانه زدن, دست زدن به , لمس کردن , پرماسیدن , زدن , رسیدن به , متاثر کردن , متاثر شدن , لمس دست زنی , پرماس , حس لا مسه.

kuuluisa

: بلند اوازه , مشهور , معروف , نامی , عالی.

kuuluisuus

: شهرت , شخص نامدار, شهرت , نام , اوازه , مشهور کردن, اوازه , نام , شهرت , معروفیت , اشتهار , صیت , مشهور کردن, شهرت , اعتبار , ابرو , خوشنامی , اشتهار , اوازه.

kuulustella

: استنطاق کردن , تحقیق کردن , باز جویی کردن.

kuulustelu

: باز جویی.

kuuluva

: متعلقات , وابسته ها (بصورت جمع) , متعلقات واموال , دارایی.

kuuma

: گرم , حاد , تند , تیز , تابان , اتشین , تند مزاج , برانگیخته , بگرمی , داغ , داغ کردن یا شدن.

kuume

: تب , هیجان , تب دار کردن.

kuumentaa

: گرما , گرمی , حرارت , تندی , خشم , عصبانیت , اشتیاق , وهله , نوبت , تحریک جنسی زنان , طلب شدن جانور , فحلیت , گرم کردن , برانگیختن , بهیجان امدن.

kuumeta

: گرما , گرمی , حرارت , تندی , خشم , عصبانیت , اشتیاق , وهله , نوبت , تحریک جنسی زنان , طلب شدن جانور , فحلیت , گرم کردن , برانگیختن , بهیجان امدن.

kuumuus

: گرما , گرمی , حرارت , تندی , خشم , عصبانیت , اشتیاق , وهله , نوبت , تحریک جنسی زنان , طلب شدن جانور , فحلیت , گرم کردن , برانگیختن , بهیجان امدن, گرمی , حرارت , تعادل گرما , ملا یمت.

kuunnella

: عطف کردن , توجه کردن , مخفف تجارتی کلمه ء.آدوعرتءسعمعنت, توجه کردن , مواظبت کردن , گوش کردن (به) , رسیدگی کردن , حضور داشتن (در) , در ملا زمت کسی بودن , همراه بودن (با) , درپی چیزی بودن , از دنبال امدن , منتظرشدن , انتظار کشیدن , انتظار داشتن, اویختن , اویزان کردن , بدار اویختن , مصلوب شدن , چسبیدن به , متکی شدن بر , طرزاویختن , مفهوم , تردید , تمایل , تعلیق, شنیدن , گوش دادن , پذیرفتن , استماع کردن , پیروی کردن از , استماع.

kuuro

: کر , فاقد قوه شنوایی.

kuusi

: صنوبر , شاه درخت, شماره شش , شش , ششمین, اراسته , پاکیزه , قشنگ , انواع کاج میلا د , صنوبر

kuusikko

: شش قلو , شش بخشی, نغمه شش سازه یا شش اوازه , شش بیت اخر غزل , شش گانه.

kuusikymment

: شماره شصت , شصت.

kuusitoista

: شانزده , شماره شانزده , شانزدهمین.

kuutio

: مکعب.

kuutos-

: ششم , ششمین , یک ششم , شش یک , سدس , سادس.

kuva

: شکل , رقم , پیکر, مجسمه , تمثال , شکل , پنداره , شمایل , تصویر , پندار , تصور , خیالی , منظر , مجسم کردن , خوب شرح دادن , مجسم ساختن, عکس , تصویر , مجسم کردن, پیش امدگی , پیش افکنی , برامدگی , نقشه کشی , پرتاب , طرح , طرح ریزی , تجسم , پرتو افکنی , نور افکنی , اگراندیسمان , پروژه, انعکاس , باز تاب , اندیشه , تفکر , پژواک.

kuvaaja

: نمودار , نمایش هندسی , نقشه هندسی , گرافیک , طرح خطی , هجای کلمه , اشکال مختلف یک حرف , با گرافیک و طرح خطی ثبت کردن , با نمودار نشان دادن.

kuvailla

: شرح دادن , وصف کردن.

kuvaruutu

: نمایش , نمایش دادن , نمایاندن, پرده , روی پرده افکندن , غربال , غربال کردن.

kuvastaa

: تصویر کشیدن , توصیف کردن , مجسم کردن, تحویل دادن , تسلیم داشتن , دادن , منتقل کردن , اراءه دادن , ترجمه کردن , دراوردن, نمایش دادن , نمایاندن , فهماندن , نمایندگی کردن , وانمود کردن , بیان کردن.

kuvaus (math.)

: نقشه , نقشه کشیدن , ترسیم کردن, نقشه برداری , نگاشت.

kuvaus

: زاب , شرح , وصف , توصیف , تشریح , تعریف.

kuvio

: شکل , رقم , پیکر, الگو , نقش, ریخت , شکل دادن, بافندگی , شالوده , بافته , پارچه منسوج , بافت , تاروپود , دارای بافت ویژه ای نمودن.

kuviointi

: بافندگی , شالوده , بافته , پارچه منسوج , بافت , تاروپود , دارای بافت ویژه ای نمودن.

kuvitella

: خیال بافی کردن , رویایی بودن , دررویا دیدن, خیال , وهم , تصور , قوه مخیله , هوس , تجملی , تفننی , علا قه داشتن به , تصور کردن, شکل , رقم , پیکر, مجسمه , تمثال , شکل , پنداره , شمایل , تصویر , پندار , تصور , خیالی , منظر , مجسم کردن , خوب شرح دادن , مجسم ساختن, تصور کردن , پنداشتن , فرض کردن , انگاشتن , حدس زدن , تفکر کردن, عکس , تصویر , مجسم کردن, نقشه کشیدن , طرح ریزی کردن , برجسته بودن , پیش افکندن , پیش افکند , پرتاب کردن , طرح , نقشه , پروژه, دیدن , مشاهده کردن , نگاه کردن , فهمیدن , مقر یا حوزه اسقفی , بنگر, تجسم کردن , تصور کردن.

kuvitelma

: قوه مخیله , وهم , هوس , نقشه خیالی , وسواس , میل , تمایل , فانتزی, افسانه , قصه , داستان , اختراع , جعل , خیال , وهم , دروغ , فریب , بهانه, دید , بینایی , رویا , خیال , تصور , دیدن , یا نشان دادن (دررویا) , منظره , وحی , الهام , بصیرت.

kuvittaa

: توضیح دادن , بامثال روشن ساختن , شرح دادن , نشان دادن , مصور کردن , اراستن , مزین شدن.

kuvitteellinen

: جعلی , ساختگی , موهوم, ساختگی , افسانه ای.

kuvottava

: نفرت انگیز , بسیار بد , مکروه , کریه, منزجر کننده, کثیف , نامطبوع , زننده , تند و زننده , کریه, ترشیده , بو گرفته , باد خورده , فاسد , نامطبوع , متعفن, متنفر کننده , دافع , زننده , تنفراور.

kvantti

: درجه , پله , ذره.

kvartetti

: چهارقلو , چهاربخشی, قطعه موسیقی مخصوص چهارتن خواننده یا نوازنده , گروه چهارتنی که قطعه ای رابسرایند.

kvell

: راه رفتن , گام زدن , گردش کردن , پیاده رفتن , گردش پیاده , گردشگاه , پیاده رو.

kvely

: راه رفتن , گام زدن , گردش کردن , پیاده رفتن , گردش پیاده , گردشگاه , پیاده رو, پیاده روی , قدم زدن.

kvintetti

: قطعه موسیقی مخصوص ساز و اواز پنج نفری , پنج نفری , پنجگانه.

kyb (informal)

: ده , شماره 01 , چندین , خیلی.

kyh t

: روش , سبک , طرز , اسلوب , مد , ساختن , درست کردن , بشکل در اوردن.

kyhent

: بی بهره کردن , محروم کردن , معزول کردن, فقیر کردن , بی نیرو کردن , بی قوت کردن , بی خاصیت کردن.

kykenem tn

: عاجز , ناتوان.

kykenev

: توانا بودن , شایستگی داشتن , لایق بودن ,قابل بودن , مناسب بودن , اماده بودن , ارایش دادن , لباس پوشاندن , قادر بودن , قوی کردن, توانا , قابل , لا یق , با استعداد , صلا حیتدار , مستعد, قوی , پرزور , نیرومند.

kykenevyys

: قابلیت , توانایی.

kyky

: توانایی , استطاعت, صلا حیت , شایستگی , کفایت , سررشته, تمیز , فرق , امتیاز , برتری , ترجیح , رجحان , تشخیص, عالی رتبه , عالیجناب , برامدگی , بزرگی , جاه , مقام , تعالی , بلندی , برجستگی, چیره دستی , ورزیدگی , تردستی , مهارت , استادی , زبر دستی , هنرمندی , کاردانی , مهارت عملی داشتن , کاردان بودن , فهمیدن, استعداد , نعمت خدا داده , درون داشت.

kyl

: شهرک , قصبه , شهر کوچک , قصبه حومه شهر , شهر, دهکده , روستا , ده , قریه.

kyl ilij

: مهمان , انگل , خارجی , مهمان کردن , مسکن گزیدن, دیدارگر , دیدن کننده , مهمان , عیادت کننده.

kylki

: پهلو , تهیگاه , طرف , جناح , از جناح حمله کردن , درکنار واقع شدن, طرف , سو , سمت , پهلو , جنب , طرفداری کردن از , در یکسو قرار دادن.

kyll

: بله , بلی , اری , بلی گفتن.

kyll inen

: پر , مملو , تمام , کامل, کاملا پر , لبریز , چاق , تکمیل , انباشته.

kyll st

: خوب رنگ گرفتن , خوب نفوذ کردن , رسوخ کردن در , اغشتن , اشباع کردن , ملهم کردن, اشباع کردن.

kylliksi

: کافی , بس , باندازه ء کافی , نسبتا , انقدر , بقدرکفایت , باندازه , بسنده, سریع تر , بلکه , بیشتر , تا یک اندازه , نسبتا , با میل بیشتری , ترجیحا.

kyllisyys

: اشباع.

kylm

: سرما , سرماخوردگی , زکام , سردشدن یا کردن.

kylm nvreet

: سردکردن , خنک شدن , سرما , خنکی , چایمان , مایه دلسردی , ناامید , مایوس.

kylm pinen

: بی عصب , بی غیرت.

kylm pisyys

: حالت عمودی , اطمینان بخود , اعتماد بنفس.

kylm sota

: جنگ سرد , جنگ تبلیغاتی ومطبوعاتی.

kylm verinen

: سرما , سرماخوردگی , زکام , سردشدن یا کردن, بی عاطفه , فاقد خوی انسانی , غیر انسانی , نامردم, بیحس , بیحال , بی عاطفه , بی معنی , بی فکر.

kylmet

: سردکردن , خنک شدن , سرما , خنکی , چایمان , مایه دلسردی , ناامید , مایوس.

kylmyys

: سردی.

kylpy

: شستشو , استحمام , شستشوکردن , ابتنی کردن , حمام گرفتن , گرمابه , حمام فرنگی , وان.

kylpyamme

: وان حمام , جای شستشوی بدن درحمام.

kyltymt n

: سیر نشدنی.

kylv

: منتشر کردن , اشاعه دادن , رساندن , پخش کردن (از رادیو) , سخن پراکنی, کارخانه , گیاه , مستقر کردن , کاشتن, بذر , دانه , تخم , ذریه , اولا د , تخم اوری , تخم ریختن , کاشتن, صدای زمزمه یا اه , زمزمه یا خش خش کردن, ماده خوک جوان , شلخته وچاق.

kylvett

: شستشوکردن , استحمام کردن , شستشو , ابتنی.

kymmenen

: ده , شماره 01 , چندین , خیلی.

kymmenes

: دهم , دهمین , ده یک , عشر , عشریه.

kymmenesosa

: دهدهی , رقم دهدهی , اعشاری.

kymmenj rjestelmn luku

: عدد دهدهی.

kymmenkantainen

: دهدهی , رقم دهدهی , اعشاری.

kymmenys

: دهدهی , رقم دهدهی , اعشاری.

kymppi (informal)

: ده , شماره 01 , چندین , خیلی.

kyn

: قلم , کلک , شیوه نگارش , خامه , نوشتن , اغل , حیوانات اغل , خانه ییلا قی , نوشتن , نگاشتن , بستن , درحبس انداختن, مداد , مداد رنگی , نقاشی مدادی , مداد ابرو , هر چیزی شبیه مداد , مدادی , بامدادکشیدن.

kynnys

: استانه , پایه , تیر پایه , استانه در , گسله بستری , دارای استانه یاپایه نمودن, استانه , سرحد.

kynsi

: ناخن, ناخن , سم , چنگال , چنگ , میخ , میخ سرپهن , گل میخ , با میخ کوبیدن , با میخ الصاق کردن , بدام انداختن , قاپیدن , زدن , کوبیدن , گرفتن.

kynt

: خیش , گاو اهن , شخم , ماشین برف پاک کن , شخم کردن , شیار کردن , شخم زدن , باسختی جلو رفتن , برف روفتن , خیش , گاو اهن , شخم , ماشین برف پاک کن , شخم کردن , شیار کردن , شخم زدن , باسختی جلو رفتن , برف روفتن (

kynttil

: شمع , شمع ساختن.

kyp

: کاربست پذیر, اختصاص دادن , برای خود برداشتن , ضبط کردن , درخور , مناسب , مقتضی, شدنی , عملی , امکان پذیر , میسر , ممکن , محتمل, شایسته , چنانکه شاید وباید , مناسب , مربوط , بجا , بموقع , مطبوع, درخورد , مناسب , شایسته , فراخور , مقتضی.

kypr

: سکان , اهرم سکان , نظارت , اداره , زمام , اداره کردن , دسته, خود , کلا ه خود , کلا ه ایمنی اتش نشانها وکارگران.

kyps

: , انجام شده , وقوع یافته, رسیده , پخته , جا افتاده , بالغ , چیدنی , پراب.

kyr

: علف نیزار , علف بوریا , علف شبیه نی , سرازیری , سربالا یی , نشیب , خمیدگی , خم , خم شده , منحنی.

kyrp (vulg.)

: الت مردی , الت رجولیت , ذکر , کیر.

kyseenalaistaa

: سوال , پرسش , استفهام , مسلله , موضوع , پرسیدن , تحقیق کردن , تردید کردن در.

kyseinen

: مربوطه , بترتیب مخصوص خود , نسبی.

kyseiset

: مربوطه , بترتیب مخصوص خود , نسبی, گوناگون , مختلف , چندتا , چندین , جورواجو.

kysely

: پرس و جو , استفسار, تحقیق , خبر گیری , پرسش , بازجویی , رسیدگی , سلوال , استعلا م , جستار, تحقیق , رسیدگی, جستار , سوال.

kysy

: پرسیدن , جویا شدن , خواهش کردن , برای چیزی بی تاب شدن , طلبیدن , خواستن , دعوت کردن, جستار , سوال, سوال , پرسش , استفهام , مسلله , موضوع , پرسیدن , تحقیق کردن , تردید کردن در.

kysymys

: سوال , پرسش , استفهام , مسلله , موضوع , پرسیدن , تحقیق کردن , تردید کردن در.

kysynt (econ.)

: خواستارشدن , درخواست , مطالبه , طلب , تقاضا کردن , مطالبه کردن.

kysynt

: خواستارشدن , درخواست , مطالبه , طلب , تقاضا کردن , مطالبه کردن.

kyt nnllinen

: کاربست پذیر, عملی , متناسب , اعمال کردنی , قابل اجراء , قابل اطلا ق , مناسب , عملی , اعمال شدنی, کابردی , عملی , بکار خور , اهل عمل.

kyt v

: راهرو , دالا ن , دهلیز , راه سرپوشیده, سرسرا , تالا ر , اتاق بزرگ , دالا ن , عمارت, کریدور , تالا ر ورودی, گذر , عبور , حق عبور , پاساژ , اجازه عبور , سپری شدن , انقضاء , سفردریا , راهرو , گذرگاه , تصویب , قطعه , نقل قول , عبارت منتخبه از یک کتاب , رویداد , کارکردن مزاج

kytke

: بستن , وصل کردن, به برق وصل کردن , به پریز زدن, ترکه , چوب زدن , سویچ برق , سویچ زدن , جریان را عوض کردن , تعویض, شیراب یا سویچ برق را بازکردن , بجریان انداختن , روشن کردن.

kytkent

: بستگی , اتصال, ارتباط , اتصال.

kytt (informal)

: پلیس , پاسبان, مامور پلیس , پاسبان.

kytt

: ارزومند چیزی بودن , اشتیاق داشتن , مردد ودودل بودن, کمین کردن , در تکاپو بودن , درکمین شکار بودن , در انتظار فرصت بودن , دزدکی عمل کردن , در خفا انجام دادن, صبر کردن , چشم براه بودن , منتظر شدن , انتظار کشیدن , معطل شدن , پیشخدمتی کردن.

kytt

: بکار بردن , بکار زدن , استعمال کردن , اجرا کردن , اعمال کردن , متصل کردن , بهم بستن , درخواست کردن , شامل شدن , قابل اجرا بودن, استعمال کردن , بکار گماشتن , استخدام کردن , مشغول کردن , بکار گرفتن , شغل, گرفتار کردن , گیر انداختن , وارد کردن , گرفتارشدن , در گیر کردن یا شدن, بفعالیت واداشتن , بکار انداختن , گرداندن , اداره کردن , راه انداختن , دایر بودن , عمل جراحی کردن, استعمال کردن , بکاربردن , مصرف کردن , بکارانداختن (.N)کاربرد , استعمال , مصرف , فایده , سودمندی , استفاده , تمرین , تکرار , ممارست, استفاده کردن از , مورد استفاده قرار دادن , بمصرف رساندن , بکار زدن.

kytt j

: کاربر , استفاده کننده.

kytt yty

: تبرءه کردن , روسفید کردن , برطرف کردن , اداکردن , از عهده برامدن , انجام وظیفه کردن , پرداختن و تصفیه کردن(وام و ادعا) , ادای (دین) نمودن , براءت (ذمه) کردن, کنش ,فعل ,کردار ,حقیقت ,فرمان قانون ,اعلامیه , پیمان , سرگذشت , پرده نمابش(مثل پرده اول) , کنش کردن , کار کردن , رفتار کردن , اثر کردن , بازی کردن , نمایش دادن , تقلید کردن , مرتکب شدن , به کار انداختن, خرس , سلف فروشی سهام اوراق قرضه در بورس بقیمتی ارزانتر از قیمت واقعی , لقب روسیه ودولت شوروی , :بردن , حمل کردن , دربرداشتن , داشتن , زاییدن , میوه دادن , تاب اوردن , تحمل کردن , مربوط بودن , رفتارکردن , سلوک کردن , حرکت کردن , درست رفتار کردن , ادب نگاهداشتن, رقم نقلی, سازش کردن , جور بودن , تحمل کردن , دربرداشتن , حامل بودن , رفتار, تبعید کردن , حمل , اخراج.

kytt ytymistapa

: رفتار , حرکت , وضع , سلوک , اخلا ق, هدایت کردن , رفتار, رفتار , سلوک , وضع , حرکت, اخلا ق , رفتار , سلوک , وضع.

kyttyr

: قوز , گوژ , کوهان , برامدگی گرد , پیاده روی , قوز کردن , تروشرویی کردن , روی کول انداختن.

kyvykkyys

: توانایی , استطاعت, صلا حیت , شایستگی , کفایت , سررشته, چیره دستی , ورزیدگی , تردستی , مهارت , استادی , زبر دستی , هنرمندی , کاردانی , مهارت عملی داشتن , کاردان بودن , فهمیدن, استعداد , نعمت خدا داده , درون داشت.

kyy

: ماشین جمع , افعی , مار جعفری, افعی , تیره مار , تیرمار , ادم خاءن و بدنهاد , شریر.

kyyhky

: فاخته , قمری, کبوتر , محبوبه , دختر جوان , ترسو , ساده وگول خور.

kyyhkynen

: فاخته , قمری, کبوتر , محبوبه , دختر جوان , ترسو , ساده وگول خور.

kyynel

: (معمولا بصورت جمع) اشک , سرشک , گریه , : دراندن , گسیختن , گسستن , پارگی , چاک , پاره کردن , دریدن , چاک دادن.

kyyninen

: بدگمان نسبت به درستی ونیکوکاری بشر , غرغرو , عیبجو , کلبی, مربوط به انسان گریزی.

kyynrp

: ارنج , دسته صندلی , با ارنج زدن.

kyyti

: بلند کردن , سرقت کردن , بالا رفتن , مرتفع بنظرامدن , بلندی , بالا بری , یک وهله بلند کردن بار , دزدی , سرقت , ترقی , پیشرفت , ترفیع , اسانسور , بالا رو , جر ثقیل , بالا بر, سواری , گردش سواره , سوار شدن.

kyytiraha

: کرایه , کرایه مسافر , مسافر کرایه ای , خوراک , گذراندن , گذران کردن.

L

l

: نکن , مکن.

l hde

: خاستگاه , اصل بنیاد , منشا , مبدا , سرچشمه , علت, منبع , وسیله, منبع , منشاء, بهار , چشمه , سرچشمه , فنر , انبرک , جست وخیز , حالت فنری , حالت ارتجاعی فنر , پریدن , جهش کردن , جهیدن , قابل ارتجاع بودن , حالت فنری داشتن , ظاهر شدن, سر چشمه , منبع.

l hell

: درباره , گرداگرد , پیرامون , دور تا دور , در اطراف , نزدیک , قریب , در حدود , در باب , راجع به , در شرف , در صدد , با , نزد , در , بهر سو , تقریبا , بالا تر , فرمان عقب گرد, گرداگرد , دور , پیرامون , دراطراف , درحوالی , در هر سو , در نزدیکی, نزدیک , بستن, قریب الوقوع , حتمی, نزدیک , تقریبا , قریب , صمیمی , نزدیک شدن.

l hes

: تقریبا , بطور نزدیک, تقریبا , فریبا.

l hestymisyritys

: مشی , نزدیک شدن, احساس کننده , دیده بان , سخن استمزاجی, سوراخ , شکاف , اغاز عمل , پیش در امد , افشا , کشف , مطرح کردن , باپیش در امداغاز کردن.

l hett

: هوا , هر چیز شبیه هوا(گاز , بخار) , باد , نسیم , جریان هوا , نفس , شهیق , استنشاق , نما , سیما , اوازه , اواز , اهنگ , بادخور کردن , اشکار کردن, پخش کردن , پخش شدن , رواج دادن, فرستادن , ارسال داشتن, فرا فرستادن , پراکندن , انتقال دادن , رساندن , عبور دادن , سرایت کردن.

l hetyssaarnaaja

: مبلغ مذهبی , وابسته به مبلغین , وابسته به هیلت اعزامی.

l hist

: محیط , اطراف , احاطه , دور و بر , پرگیر, مجاورت , همسایگی.

l histll

: درباره , گرداگرد , پیرامون , دور تا دور , در اطراف , نزدیک , قریب , در حدود , در باب , راجع به , در شرف , در صدد , با , نزد , در , بهر سو , تقریبا , بالا تر , فرمان عقب گرد, نزدیک , تقریبا , قریب , صمیمی , نزدیک شدن.

l ht

: حرکت , عزیمت , کوچ , مرگ , انحراف, رفتن , پیشرفت , وضع زمین , مسیر , جریان , وضع جاده , زمین جاده , پهنای پله , گام , عزیمت , مشی زندگی , رایج , عازم , جاری , معمول , موجود.

l hte

: راهی شدن , روانه شدن , حرکت کردن , رخت بربستن, اجازه , اذن , مرخصی , رخصت , باقی گذاردن , رها کردن , ول کردن , گذاشتن , دست کشیدن از , رهسپار شدن , عازم شدن , ترک کردن , : (لعاف) برگ دادن.

l hteetn (math.)

: تراکم نا پذیر , فشار نا پذیر , خلا صه نشدنی , کوچک نشدنی , غیر قابل تلخیص , فشرده نشدنی.

l htpiste

: تاخت و تاز , حمله , هجوم , اصابت , وهله , شروع.

l ikk

: لکه دار کردن یا شدن , لک , لکه , بدنامی , عیب , پاک شدگی, لک , نقطه , خال , لکه یا خال میوه , ذره , لکه دار کردن , خالدار کردن, خال , نقطه , لک , موضع , بجا اوردن, لک , لکه , داغ , الودگی , الا یش , ننگ , لکه دار کردن , چرک کردن , زنگ زدن , رنگ شدن , رنگ پس دادن , زنگ زدگی.

l isk

: لکه دار کردن یا شدن , لک , لکه , بدنامی , عیب , پاک شدگی, لک , نقطه , خال , لکه یا خال میوه , ذره , لکه دار کردن , خالدار کردن, لک , لکه , داغ , الودگی , الا یش , ننگ , لکه دار کردن , چرک کردن , زنگ زدن , رنگ شدن , رنگ پس دادن , زنگ زدگی.

l ke

: دارو , دوا زدن , دارو خوراندن , تخدیر کردن, دارو , دوا , پزشکی , طب , علم طب, دارویی , وابسته به داروسازی , دارو.

l keannos

: خوراک دوا یا شربت , مقدار دوا , دوا دادن, حواله , برات , برات کشی , طرح , مسوده , پیش نویس , برگزینی , انتخاب , چرک نویس , طرح کردن , (انگلیس) اماده کردن , از بشکه ریختن, .

l kri

: پزشک , دکتر , طبابت کردن , درجه دکتری دادن به, پزشک.

l ksytt

: سرزنش کردن, سرزنش کردن , گله کردن از , غرغرکردن, ملا مت سخت , سخت ملا مت کردن, فک , ارواره , گیره , دم گیره , وراجی , تنگنا , هرزه درایی کردن , پرچانگی کردن, تازیانه , شلا ق , تازیانه زدن , زخم زبان زدن, تازیانه , شلا ق , تازیانه زدن , زخم زبان زدن, سخنرانی , خطابه , کنفرانس , درس , سخنرانی کردن , خطابه گفتن , نطق کردن, کهنه , لته , ژنده , لباس مندرس , کهنه شدن , بی مصرف شدن, گوشمالی , توبیخ کردن , ملا مت کردن , ملا مت , زخم زبان, تعرض کردن , با تعرض و نکوهش گفتن, سرزنش کردن , سرزنش و توبیخ رسمی , مجازات, سرزنش , نکوهش , ملا مت , توبیخ ملا یم, ادم بد دهان , زن غرولندو , سرزنش کردن , بدحرفی کردن , اوقات تلخی کردن (به) , چوبکاری کردن, شکست دادن , سخت زدن , بسختی تنبیه کردن , سرزنش کردن.

l mmitell

: قبل از بازی حرکت کردن و خود را گرم نمودن , دست گرمی بازی کردن.

l mmitin

: چراغ خوراک پزی , بخاری , دستگاه تولید گرما , متصدی گرم کردن.

l mp

: دما , درجه حرارت, گرمی , حرارت , تعادل گرما , ملا یمت.

l mp-

: دمایی , گرمایی , حرارتی , گرم.

l mps teill

: بیرون دادن , خارج کردن , بیرون ریختن , انتشار نور منتشرکردن.

l mps teily

: انتشار سهام دولتی و اوراق قرضه و اسکناس , نشر , بیرون دادن , صدور , خروج(طب)دفع مایعات.

l pi

: سرتاسر , ازاین سو بان سو , درمیان , ازعرض , ازمیان , ازوسط , ازاین طرف بان طرف, سوراخ , گودال , حفره , نقب , لا نه خرگوش و امثال ان , روزنه کندن , در لا نه کردن, ازمیان , از طریق , بواسطه , در ظرف , سرتاسر, سراسر , تماما , از درون و بیرون , بکلی.

l pimitta

: قطر دایره , ضخامت , کلفتی.

l pist

: نفوذ کردن در , بداخل سرایت کردن , رخنه کردن.

l psytt

: باکف دست زدن , سیلی , تودهنی , ضربت , ضربت سریع , صدای چلب چلوپ , سیلی زدن , تپانچه زدن , زدن.

l rptell

: گپ زدن , دوستانه حرف زدن , سخن دوستانه , درددل , گپ, تندتند حرف زدن , تند وناشمرده سخن گفتن , پچ پچ کردن , چهچه زدن (مثل بلبل), صحبت کردن , درد دل کردن, شایعات بی اساس , شایعات بی پرو پا , دری وری , اراجیف , بد گویی , سخن چینی , شایعات بی اساس دادن , دری وری گفتن یانوشتن , سخن چینی کردن , خبر کشی کردن, فک , ارواره , گیره , دم گیره , وراجی , تنگنا , هرزه درایی کردن , پرچانگی کردن.

l sn

: پیشکش , هدیه , ره اورد , اهداء , پیشکشی , زمان حاضر , زمان حال , اکنون , موجود , اماده , مهیا , حاضر , معرفی کردن , اهداء کردن , اراءه دادن.

l snolo

: پیشگاه , پیش , درنظر مجسم کننده , وقوع وتکرار , حضور, نزدیکی , مجاورت.

l tkk

: استخر , ابگیر , حوض , برکه , چاله اب , کولا ب , اءتلا ف چند شرکت با یک دیگر , اءتلا ف , عده کارمند اماده برای انجام امری , دسته زبده وکار ازموده , اءتلا ف کردن , سرمایه گذاری مشترک ومساوی کردن , شریک شدن , باهم اتحادکردن, گودال , چاله فاضل اب , دست انداز , مخلوط کردن , گل گرفتن , گل الود کردن.

l vist

: خلیدن , سپوختن , سوراخ کردن (بانیزه وچیز نوک تیزی) , سفتن , فروکردن (نوک خنجر وغیره) , شکافتن , رسوخ کردن.

l yhk

: بوی بد , گند, بوی زننده , بوی بد, دود یا بوی قوی , بوی زننده , تعفن , گند, تعفن , گند , بوی بد دادن , بدبو کردن , تعفن داشتن , بد بودن.

l yhkt

: بخار , بخار دهان , بخار از دهان خارج کردن , متصاعد شدن , بوی بد دادن, تعفن , گند , بوی بد دادن , بدبو کردن , تعفن داشتن , بد بودن.

l yt odottamatta

: دست یافتن , رسیدن , ناءل شدن , موفق شدن , تمام کردن , بدست اوردن , بانتهارسیدن , زدن, پی بردن , دریافتن , یافتن , پیدا کردن , کشف کردن , مکشوف ساختن, زدن , ضربت زدن , خوردن به , بخاطر خطورکردن , سکه ضرب کردن , اعتصاب کردن , اصابت , اعتصاب کردن , اعتصاب , ضربه , برخورد.

laadinta

: ترکیب , ساخت , انشاء , سرایش , قطعه هنری, پستایش , امادش , تهیه , تدارک , تهیه مقدمات , اقدام مقدماتی , اماده سازی , امادگی.

laadukas

: کیفیت , چونی.

laahata

: باطناب بدنبال کشیدن , پس مانده الیاف کتان یا شاهدانه , طناب , زنجیر , یدک کش , یدک کشی, بدنبال کشیدن , بدنبال حرکت کردن , طفیلی بودن , دنباله دار بودن , دنباله داشتن , اثر پا باقی گذاردن , پیشقدم , پیشرو , دنباله.

laahustaa

: صدای خراش , خراش , فرسایش , ساییدن , کلش کلش کردن , بامشت حمله کردن , مشت خوردن.

laaja

: فراخ , پهناور , وسیع , فراوان , مفصل , پر , بیش از اندازه, پهن , عریض , گشاد , پهناور , زن هرزه, جامع , فرا گیرنده , وسیع , محیط , بسیط, پهن , عریض , گشاد , فراخ , وسیع , پهناور , زیاد , پرت , کاملا باز , عمومی , نامحدود , وسیع.

laajakaista

: پهن باند.

laajennettavuus

: توسعه پذیری , قابلیت تمدید.

laajennettu

: مطول , تمدید شده.

laajennus

: توسیع , تمدید , تعمیم , تلفن فرعی.

laajentaa

: پهن کردن , وسیع کردن , منتشر کردن, بسط دادن , بسط یافتن , منبسط شدن, توسعه دادن , تمدید کردن , عمومیت دادن.

laajentuminen

: بسط , انبساط.

laajuus

: پهنا , عرض , وسعت نظر, بعد, وسعت , اندازه, زیادی , بیکرانی, بزرگی , اندازه , مقدار, حوزه , وسعت , نوسان نما, اندازه , قد , مقدار , قالب , سایز , ساختن یارده بندی کردن برحسب اندازه , چسب زنی , اهارزدن , بر اورد کردن, پهناوری , وسعت , عظمت , بزرگی.

laakea

: تخت , پهن , مسطح, سطح , میزان , تراز , هموار , تراز کردن, بشقاب , صفحه , اندودن.

laakeri

: طاقت , بردباری , وضع , رفتار , سلوک , جهت , نسبت, برگ بو , درخت غار , برگ غار که نشان افتخاربوده است , بابرگ بویا برگ غاراراستن.

laakso

: دره , وادی , میانکوه , گودی , شیار.

laama

: لا ما , شتر بی کوهان امریکای جنوبی , پشم لا ما.

laari

: صندوقچه.

laasti

: ارد خشن , ملا ط رقیق , دوغاب , تفاله , بلغور , قطعات کوچک و نامنظم سنگ , دوغاب (بین اجرها) ریختن, هاون , هاون داروسازی , خمپاره , شفته , ساروج کردن , باخمپاره زدن, گچ , خمیر مخصوص اندود دیوار و سقف , دیوار را با گچ و ساروج اندود کردن , گچ زدن , گچ مالیدن , ضماد انداختن , مشمع انداختن روی.

laatia

: همگرادنی کردن, سرودن , ساختن , درست کردن , تصنیف کردن, تاسیس کردن , دایرکردن , بنانهادن , برپاکردن , ساختن , برقرارکردن , تصدیق کردن , تصفیه کردن , کسی رابه مقامی گماردن , شهرت یامقامی کسب کردن, ترکیب , ساخت , ساختمان یاحالت داستان ساختگی , در (تاتر)ارایش , گریم , ترکیب کردن , درست کردن , جبران کردن , جعل کردن , گریم کردن , بزک , توالت, پستاکردن , مهیا ساختن , مجهز کردن , اماده شدن , ساختن, نوشتن , تالیف کردن , انشا کردن , تحریر کردن.

laatikoida

: جعبه , قوطی , صندوق , اطاقک , جای ویژه , لژ , توگوشی , سیلی , بوکس , : مشت زدن , بوکس بازی کردن , سیلی زدن , درجعبه محصور کردن , احاطه کردن , درقاب یا چهار چوب گذاشتن.

laatu

: زینه , درجه , رتبه , پایه , دیپلم یا درجه تحصیل, درجه , نمره , درجه بندی کردن , نمره دادن, گونه , نوع , قسم , جور , جنس , گروه , دسته , کیفیت , جنسی ,(درمقابل پولی) , غیرنقدی , مهربان , مهربانی شفقت امیز , بامحبت, طبیعت , ذات , گوهر , ماهیت , خوی , افرینش , گونه , نوع , خاصیت , سرشت , خمیره, خاصیت , ویژگی , ولک , دارایی, کیفیت , چونی, جور , قسم , نوع , گونه , طور , طبقه , رقم , جورکردن , سوا کردن , دسته دسته کردن , جور درامدن , پیوستن , دمساز شدن

ladata

: نیرودادن , قوت دادن(به) تشجیع کردن, بار , کوله بار , فشار , مسلولیت , بارالکتریکی , عمل پرکردن تفنگ باگلوله , عملکرد ماشین یا دستگاه , بار کردن , پر کردن , گرانبارکردن , سنگین کردن , فیلم (دردوربین) گذاشتن , بار گیری شدن , بار زدن , تفنگ یا سلا حی را پر کردن.

ladonta

: ترکیب , ساخت , انشاء , سرایش , قطعه هنری, پشته سازی.

laguuni

: تالا ب , مرداب.

lahdeke

: خلیج کوچک , خور , پناهگاه ساحلی دامنه کوه , :(z.e.) یارو , شخص , ادم.

lahja

: اعطا , موهبت, بخشش , پیشکشی , پیشکش , نعمت , موهبت , استعداد , پیشکش کردن (به) , بخشیدن (به) , هدیه دادن , دارای استعداد کردن , ره اورد , هدیه, پیشکش , هدیه , ره اورد , اهداء , پیشکشی , زمان حاضر , زمان حال , اکنون , موجود , اماده , مهیا , حاضر , معرفی کردن , اهداء کردن , اراءه دادن, استعداد , نعمت خدا داده , درون داشت.

lahjakas

: استعداد , نعمت خدا داده , درون داشت.

lahjoittaa

: بخشیدن , ارزانی داشتن , اعانه دادن , شرکت کردن در , همکاری وکمک کردن , هم بخشی کردن, بخشیدن , هبه کردن , هدیه دادن , اهداء کردن, بخشیدن (به) , اعطا کردن(به) , دارا , چیزی راوقف کردن , وقف کردن , موهبت بخشیدن به, بخشش , پیشکشی , پیشکش , نعمت , موهبت , استعداد , پیشکش کردن (به) , بخشیدن (به) , هدیه دادن , دارای استعداد کردن , ره اورد , هدیه, پیشکش , هدیه , ره اورد , اهداء , پیشکشی , زمان حاضر , زمان حال , اکنون , موجود , اماده , مهیا , حاضر , معرفی کردن , اهداء کردن , اراءه دادن.

lahjoitus

: سهم , اعانه , هم بخشی , همکاری وکمک, دهش , اهداء.

lahjonta

: رشاء , ارتشاء , رشوه خواری , پاره ستانی , رشوه.

lahjus

: رشوه دادن , تطمیع کردن , رشوه , بدکند.

laho

: روبانحطاط , منحط , روبفساد رونده, پوسیدگی , فساد , زوال , خرابی , تنزل , پوسیدن , فاسد شدن , تنزل کردن , منحط شدن , تباهی, پوسیدن , ضایع شدن , فاسد کردن, پوسیده , فاسد , خراب , زنگ زده , روبفساد.

lahota

: پوسیدگی , فساد , زوال , خرابی , تنزل , پوسیدن , فاسد شدن , تنزل کردن , منحط شدن , تباهی, پوسیدن , ضایع شدن , فاسد کردن.

lahti

: سرخ مایل به قرمز , کهیر , خلیج کوچک , عوعوکردن , زوزه کشیدن(سگ) , دفاع کردن درمقابل , عاجزکردن , اسب کهر, خلیج , گرداب , هر چیز بلعنده و فرو برنده , جدایی , فاصله ز دوری , مفارقت, کشتار فجیع , قتل عام , خونریزی , ذبح , کشتار کردن.

laidun

: چراگاه , مرتع , گیاه وعلق قصیل , چرانیدن , چریدن در , تغذیه کردن.

laiduntaa

: چراگاه , مرتع , گیاه وعلق قصیل , چرانیدن , چریدن در , تغذیه کردن.

laiha

: پوستی , لا غر , پوست واستخوان, نازک , لا غر , باریک اندام , لا غر شدن وکردن, نازک , باریک , لا غر , نزار , کم چربی , کم پشت , رقیق , کم مایه , سبک , رقیق و ابکی , کم جمعیت , بطور رقیق , نازک کردن , کم کردن , رقیق کردن , لا غر کردن , نازک شدن , کم پشت کردن.

laihdutuskuuri

: پرهیز , رژیم گرفتن , شورا.

laiho

: دانه , جو , حبه , حبوبات , دان , تفاله حبوبات , یک گندم(مقیاس وزن) معادل 8460/0گرم , خرده , ذره , رنگ , رگه , مشرب , خوی , حالت , بازو , شاخه , چنگال , دانه دانه کردن , جوانه زدن , دانه زدن , تراشیدن , پشم کندن , رگه , طبقه.

laihtua

: نازک , لا غر , باریک اندام , لا غر شدن وکردن.

laillinen

: قانونی , شرعی , مشروع , حقوقی, منظم , مرتب , باانضباط , گماشته , مصدر , خدمتکار بیمارستان.

laillistus

: قانونی کردن.

laimea

: ملا یم , شیرین و مطلوب , نجیب , ارام , بی مزه, کند , راکد , کودن , گرفته , متاثر , کند کردن, رام , اهلی , بیروح , بیمزه , خودمانی , راه کردن, نازک , باریک , لا غر , نزار , کم چربی , کم پشت , رقیق , کم مایه , سبک , رقیق و ابکی , کم جمعیت , بطور رقیق , نازک کردن , کم کردن , رقیق کردن , لا غر کردن , نازک شدن , کم پشت کردن, ابی , ابدار , اشکبار , پر اب , ابکی , رقیق, سست , کم دوام , ضعیف , کم بنیه , کم زور , کم رو.

laimentaa

: جازن , قلا بی , زنازاده , حرامزاده , چیز تقلبی ساختن (مثل ریختن اب در شیر), نم , رطوبت , دلمرده کردن , حالت خفقان پیدا کردن , مرطوب ساختن, مقام کسی را پایین بردن , پست کردن, رقیق کردن , ابکی کردن, کم کردن , کاستن (از) , تنزل دادن , فتح کردن , استحاله کردن , مطیع کردن, نازک , باریک , لا غر , نزار , کم چربی , کم پشت , رقیق , کم مایه , سبک , رقیق و ابکی , کم جمعیت , بطور رقیق , نازک کردن , کم کردن , رقیق کردن , لا غر کردن , نازک شدن , کم پشت کردن.

laimentamaton

: خالص , مخلوط نشده , بدون مواد خارجی.

laiminlyd

: قرار داد , قرار دادی, خراب شدن , تصورکردن , موفق نشدن, فروگذاری , فروگذار کردن , غفلت , اهمال , مسامحه , غفلت کردن.

laiminlynti

: نادیده گرفتن , اعتنا نکردن , عدم رعایت, فروگذاری , فروگذار کردن , غفلت , اهمال , مسامحه , غفلت کردن.

laina

: اعتبار , ابرو , ستون بستانکار , نسیه , اعتقاد کردن , درستون بستانکار وارد کردن , نسبت دادن, وام , قرض , قرضه , عاریه , واژه عاریه , عاریه دادن , قرض کردن.

lainata

: قرض گرفتن , وام گرفتن , اقتباس کردن, ذکر کردن , اتخاذ سند کردن , گفتن, عاریه دادن , قرض دادن , وام دادن , معطوف داشتن , متوجه کردن , متوجه شدن, وام , قرض , قرضه , عاریه , واژه عاریه , عاریه دادن , قرض کردن.

lainaus

: ذکر , نقل قول , احضار , احضار به بازپرسی , تقدیرازخدمات , تقدیررسمی, اعتبار , ابرو , ستون بستانکار , نسیه , اعتقاد کردن , درستون بستانکار وارد کردن , نسبت دادن, ذکر , اشاره , تذکر , یاداوری , نام بردن , ذکر کردن , اشاره کردن, نقل قول , بیان , ایراد , اقتباس , عبارت , مظنه, نقل کردن , مظنه دادن , نشان نقل قول.

lainausmerkki

: علا مت نقل قول (یعنی این علا ءم ' '), نقل کردن , مظنه دادن , نشان نقل قول.

lainkaan

: بهیچ وجه , ابدا.

lainoittaa

: مالیه , دارایی , علم دارایی , تهیه پول کردن , درکارهای مالی داخل شدن, گرو , رهن , گرونامه , گروگذاشتن.

laipio

: سقف , پوشش یا اندود داخلی سقف , حد پرواز.

laiska

: بیکار , تنبل , بیهوده , بیخود , بی اساس , بی پروپا , وقت گذراندن , وقت تلف کردن , تنبل شدن, ناکنش ور , بی کاره , غیر فعال , سست , بی حال , بی اثر , تنبل , بی جنبش , خنثی , کساد, سست , تنبل, تنبل , درخورد تنبلی , کند , بطی ء , کندرو , باکندی حرکت کردن , سست بودن, بی حرکت , بی مصرف , مهمل , بی نفع , بی سود, تنبل , سست , کاهل , دیرپای , عقب افتاده , بی حال, اهسته , کند , تدریجی , کودن , تنبل , یواش , اهسته کردن یاشدن, گرانجان , تنبل , لش , کند , بطی , اهسته رو , کساد.

laiskuus

: گیجی , سستی , رخوت , حالت خطلسه, تنبلی , سستی , بیکاری , کاهلی , تنبل , تنبل بودن.

laita

: لبه , کنار , حاشیه , پرکردن, لبه, لب , لبه , کنار , طاقت , سخن , بیان , لبی , با لب لمس کردن, لبه , دیواره , قاب عینک , دوره دار کردن , زهوارگذاشتن , لبه داریا حاشیه دارکردن.

laite

: اسباب , الت , دستگاه , لوازم , ماشین , جهاز, دستگاه , اسباب, الت کوچک , مکانیکی , جزء (اجزاء) , ابزار , اسباب , انبر, الت , اسباب , ادوات , وسیله , سند, ماشین.

laitettu

: گذاردن ,قراردادن ,به زور واداشتن ,عذاب دادن ,تقدیم داشتن ,تعبیر کردن ,بکار بردن ,منصوب کردن , ترغیب کردن ,استقرار ,پرتاب ,سعی ,ثابت.

laiton

: غیر قانونی , نا مشروع , حرام , غیرمجاز.

laitos

: اداره گروه اموزشی , قسمت , شعبه , بخش, تاسیس , استقرار , تشکیل , بنا , برقراری , بنگاه , موسسه , دسته کارکنان , برپایی, نصب , تاسیسات, تاسیس قضایی , اصل حقوقی , بنگاه , موسسه , رسم معمول , عرف , نهاد.

laittaa

: سپرده , ته نشست , سپردن, ثبت کردن , داخل شدن, فرو کردن , نشاندن , فرو نشاندن , جادادن, الحاق کردن , در جوف چیزی گذاردن , جا دادن , داخل کردن , در میان گذاشتن, معرفی کردن , نشان دادن , باب کردن , مرسوم کردن , اشنا کردن , مطرح کردن, خواباندن , دفن کردن , گذاردن , تخم گذاردن ,داستان منظوم , اهنگ ملودی , الحان , : غیر متخصص , ناویژه کار , خارج از سلک روحانیت , غیر روحانی, جا , محل , مرتبه , قرار دادن , گماردن, مطرح کردن , گذاردن , قراردادن , اقامه کردن , ژست گرفتن , وانمود شدن , قیافه گرفتن , وضع , حالت , ژست , قیافه گیری برای عکسبرداری ,سوال پیچ کردن باسلوال گیر انداختن, ادعا , قرار دادن , ثابت کردن , فرض کردن , فرض, موقعیت , موضع , مرتبه , مقام , جایگاه, گذاردن ,قراردادن ,به زور واداشتن ,عذاب دادن ,تقدیم داشتن ,تعبیر کردن ,بکار بردن ,منصوب کردن , ترغیب کردن ,استقرار ,پرتاب ,سعی ,ثابت, واقع در , واقع شده , درمحلی گذاردن , جا گرفتن.

laittaa kasvamaan

: توسعه دادن , ایجاد کردن.

laittaa pakettiin

: جعبه , قوطی , صندوق , اطاقک , جای ویژه , لژ , توگوشی , سیلی , بوکس , : مشت زدن , بوکس بازی کردن , سیلی زدن , درجعبه محصور کردن , احاطه کردن , درقاب یا چهار چوب گذاشتن, بسته , عدل بندی , قوطی , بسته بندی کردن.

laittaa roikkumaan

: درحال معلق ماندن , ماندن , به صحبت تلفنی خاتمه دادن , زنگ زدن, اویزان شدن یا کردن , اندروابودن , معلق کردن , موقتا بیکار کردن , معوق گذاردن.

laittaa vaakatasoon

: گذاردن , ارمیدن , دراز کشیدن , غنودن , سامان , اسودگی , استراحت.

laittaa viralta

: مانع شدن , بازداشتن , ممنوع کردن.

laittaa vuokralle

: کرایه , اجاره , مزد , اجرت , کرایه کردن , اجیرکردن , کرایه دادن , اجاره , کرایه , اجاره نامه , اجاره دادن , کرایه کردن, اجاره , کرایه , مال الا جاره , منافع , اجاره کردن , کرایه کردن , اجاره دادن.

laitteisto

: تجهیزات, دنده , چرخ دنده , مجموع چرخهای دنده دار , اسباب , لوازم , ادوات , افزار , الا ت , جامه , پوشش , دنده دار(یادندانه دار) کردن , اماده کارکردن , پوشانیدن.

laituri

: ستون , جرز , اسکله , موج شکن , پایه پل , لنگرگاه, اسکله , دیوار ساحلی, اسکله , جتی , بارانداز , لنگر گاه ساحل رودخانه با اسکله یا دیوار , محکم مهارکردن.

laiva

: کشتی , جهاز , کشتی هوایی , هواپیما , با کشتی حمل کردن , فرستادن , سوار کشتی شدن , سفینه , ناو, اوند , کشتی , مجرا , رگ , بشقاب , ظرف , هر نوع مجرا یا لوله.

laivamatka

: گذر , عبور , حق عبور , پاساژ , اجازه عبور , سپری شدن , انقضاء , سفردریا , راهرو , گذرگاه , تصویب , قطعه , نقل قول , عبارت منتخبه از یک کتاب , رویداد , کارکردن مزاج, گذر , عبور.

laivan kansi

: عرشه , عرشه کشتی , کف , سطح , :اراستن , زینت کردن , عرشه دار کردن , پوشاندن , یکدسته ورق.

laivasto

: ناوگان , عبور سریع , زود گذر , بادپا , بسرعت گذشتن , تندرفتن, ناوگان کوچک, نیروی دریایی , بحریه , ناوگان , کشتی جنگی.

laji

: نوع , قسم , جور , طبقه , دسته , راسته , جنس , طرز , طریقه, گونه , نوع , قسم , جور , جنس , گروه , دسته , کیفیت , جنسی ,(درمقابل پولی) , غیرنقدی , مهربان , مهربانی شفقت امیز , بامحبت, جور , قسم , نوع , گونه , طور , طبقه , رقم , جورکردن , سوا کردن , دسته دسته کردن , جور درامدن , پیوستن , دمساز شدن, نوع , گونه , قسم , بشر , انواع.

lajittelu

: عمل دسته بندی , طبقه بندی , رده بندی, مقابله , تطبیق , مقایسه , تطبیق دستخط ها.

lakastua

: محو کردن , محو شدن, پژولیدن , پژمرده کردن یا شدن , پلا سیده شدن.

lakata

: ایستادن , موقوف شدن , دست کشیدن , گرفتن , وقفه , ایست , توقف, لا ک والکل , رنگ لا کی , لا ک والکل زدن, خوک ابی , گوساله ماهی , مهر , نشان , تضمین , مهر کردن , صحه گذاشتن , مهر و موم کردن , بستن , درزگیری کردن, ایست , ایستادن , ایستاندن, لا ک الکل , لا ک الکل زدن به , جلا زدن به , جلا دادن , لعاب زدن به , دارای ظاهرخوب کردن , صیقلی کردن , جلا , صیقل.

laki

: قانون, نوک , قله , راس , کلا ه نوک تیز , منتها درجه , حداکثر , کاکل , فرق سر , دزدیدن , تیز شدن , بصورت نوک تیز درامدن , به نقطه اوج رسیدن , نحیف شدن, قله , نوک , اوج , ذروه , اعلی درجه, سر , نوک , فرق , رو , قله , اوج , راس , روپوش , کروک , رویه , درجه یک فوقانی , کج کردن , سرازیر شدن.

lakiasiakirja

: حکم , نوشته , ورقه , سند.

lakimies

: وکیل , مدعی , وکالت , نمایندگی , وکیل مدافع, وکیل دادگستری , مشاور حقوقی , قانون دان , فقیه , شارع , ملا , حقوقدان.

lakipiste

: اوج , ذروه , قله , منتها(درجه ء) , سر , مرتفعترین نقطه , بحران , نقطه ء کمال, نوک , سر , راس زاویه , تارک, نوک , قله , راس , کلا ه نوک تیز , منتها درجه , حداکثر , کاکل , فرق سر , دزدیدن , تیز شدن , بصورت نوک تیز درامدن , به نقطه اوج رسیدن , نحیف شدن, راس , تارک.

lakitiede

: قانون.

lakka

: لا ک والکل , رنگ لا کی , لا ک والکل زدن, لا ک الکل , لا ک الکل زدن به , جلا زدن به , جلا دادن , لعاب زدن به , دارای ظاهرخوب کردن , صیقلی کردن , جلا , صیقل.

lakkautus

: برانداختگی , لغو , فسخ , الغا مجازات.

lakki

: طاق.

lakko

: زدن , ضربت زدن , خوردن به , بخاطر خطورکردن , سکه ضرب کردن , اعتصاب کردن , اصابت , اعتصاب کردن , اعتصاب , ضربه , برخورد.

lakkolainen

: زننده , ساعت زنگی , اعتصاب کننده.

lakoninen

: کم حرف , مختصر گو , کوتاه , موجز.

lakritsi

: شیرین بیان , مهک (گلابرا گلیثیررهءزا).

lama

: تو رفتگی , گود شدگی , فرودافت , کسادی , تنزل , افسردگی , پریشانی, زمین باتلا قی , کاهش فعالیت , رکود , دوره رخوت , افت , ریزش , یکباره پایین امدن یا افتادن , یکباره فرو ریختن , سقوط کردن , خمیده شدن.

lammas

: گوشت گوسفند (یک ساله وبیشتر) , گوسفند, گوسفند , چرم گوسفند , ادم ساده ومطیع.

lammikko

: تالا ب , دریاچه , حوض درست کردن, استخر , ابگیر , حوض , برکه , چاله اب , کولا ب , اءتلا ف چند شرکت با یک دیگر , اءتلا ف , عده کارمند اماده برای انجام امری , دسته زبده وکار ازموده , اءتلا ف کردن , سرمایه گذاری مشترک ومساوی کردن , شریک شدن , باهم اتحادکردن, گودال , چاله فاضل اب , دست انداز , مخلوط کردن , گل گرفتن , گل الود کردن.

lampi

: تالا ب , دریاچه , حوض درست کردن, استخر , ابگیر , حوض , برکه , چاله اب , کولا ب , اءتلا ف چند شرکت با یک دیگر , اءتلا ف , عده کارمند اماده برای انجام امری , دسته زبده وکار ازموده , اءتلا ف کردن , سرمایه گذاری مشترک ومساوی کردن , شریک شدن , باهم اتحادکردن.

lamppu

: لا مپ چراغ برق , پیاز گل , هر نوع برامدگی یاتورم شبیه پیاز, جراغ , لا مپ, فروغ , روشنایی , نور , اتش , کبریت , لحاظ , جنبه , اشکار کردن , اتش زدن , مشتعل شدن , ضعیف , خفیف , اهسته ,اندک ,اسان ,کم قیمت ,قلیل ,مختصر ,فرار ,هوس امیز ,وارسته ,بی عفت ,هوس باز ,خل ,سرگرم کننده ,غیرجدی ,باررا سبک کردن ,تخفیف دادن ,فرودامدن ,واقع شدن ,وفوع یافتن ,سر رسیدن ,رخ دادن, چراغ برق , لا مپ برق.

langennut

: افتاده.

langeta

: لغزیدن , سکندری خوردن , سهو کردن , تلوتلوخوردن , لکنت داشتن , اتفاقابرخوردن به.

lanka

: زه , زهی , نخ , ریسمان , رشته , سیم , ردیف , سلسله , قطار , نخ کردن (باسوزن و غیره) , زه انداختن به , کشیدن , :ریش ریش , نخ مانند , ریشه ای , چسبناک , دراز , به نخ کشیدن (مثل دانه های تسبیح) , بصف کردن , زه دارکردن, نخ , رگه , نخ کردن , بند کشیدن.

lankeava

: شایع , روی داد , واقعه , حادثه , ضمنی , حتمی وابسته , تابع.

lankku

: تخته , تابلو, قطعه , قسمت , واحد , قسمتی از برنامه , تخته , تخته میز و پیشخوان مهمانخانه , تخته پوش کردن , تخته تخته کردن

lannistaa

: دلسرد کردن , بی جرات ساختن , سست کردن, دلسرد کردن , نومید کردن, مطیع کردن , مقهور ساختن , رام کردن, موقوف کردن.

lannistua

: تسلیم شدن, منصرف شدن , ول کردن , ترک کردن , تسلیم کردن , دست برداشتن از, ثمر دادن , واگذارکردن , ارزانی داشتن , بازده , محصول , حاصل , تسلیم کردن یا شدن.

lannoittaa

: غنی کردن , پرمایه کردن , توانگرکردن, بارور کردن , حاصلخیز کردن , لقاح کردن , کود دادن.

lanta

: کود , مدفوع حیوانات (مثل گاو واسب) , پشکل , کود دادن , سرگین, کود دادن , کود کشاورزی.

lantaani

: لا , نت ششم کلید دیاتونیک.

lantio

: کفل , قسمت میان ران وتهیگاه , مفصل ران , جستن , پریدن , لی لی کردن , سهو کردن, لگن خاصره , حفره لگن خاصره , لگنچه کلیوی

lantti

: سکه , سکه زدن , اختراع وابداع کردن.

lanttu

: نوعی کلم, اهل سوءد.

lape

: تخت , پهن , مسطح, شیب دار , زمین سراشیب , شیب , سرازیری , سربالا یی , کجی , انحراف , سراشیب کردن , سرازیر شدن.

lapio

: خاک انداز , بیل , پارو , کج بیل , بیلچه , بیل زدن , با بیل کندن , انداختن, بیل , بیلچه , خال پیک , خال دل سیاه , بیل زدن , با بیل کندن , بابیل برگرداندن.

lappi

: لا پلند , ناحیه شمال سوءد ونروژ وفنلا ند وشوروی که محل سکونت اقوام لا پ میباشد.

lapsellinen

: ساده و بی تکلف , بی ریا , ساده , بی تجربه , خام, ساده و بی تکلف , بی ریا , ساده , بی تجربه , خام.

lapsenlapsi

: نوه.

lapsi

: بچه , کودک , طفل , فرزند, زاده , تخم , فرزند , حیوان نوزاد , جوان , گروه , گوشت سرخ کرده , بریانی , سرخ کردن , روی اتش پختن , تهییج , سوزاندن, کودک , بچه , طفل , بچه کمتر از هفت سال, بزغاله , چرم بزغاله , کودک , بچه , کوچولو , دست انداختن , مسخره کردن, کمتر , کوچکتر , پایین رتبه , خردسال , اصغر , شخص نابالغ , محزون , رشته فرعی , کهاد , صغری , در رشته ثانوی یا فرعی تحصیل کردن , کماد, جوجه اشیانه , بچه پرندگان , اشیان گیری, منگنه , فندق شکن , قند شکن گاز انبری, تراشنده , صورت تراش , سلمانی , رنده, کوچک , بچگانه, سگ , ادم خام دست وبی تجربه , کودک, ادم خام دست , بچه شیطان وموذی , طفل, نو باوه , جوانک , پسر بچه , برگچه.

lapsus

: لغزش , اشتباه , غلط , سهو , خطا , عقیده نادرست , تقصیر, اشتباه.

lapsuus

: بچگی , طفولیت , کودکی , خردی.

larva

: کرم , کرم حشره , نوزاد حشره , لیسه.

lasi

: شیشه , ابگینه , لیوان , گیلا س , جام , استکان , ایینه , شیشه دوربین , شیشه ذره بین , عدسی , شیشه الا ت , الت شیشه ای , عینک , شیشه گرفتن , عینک دار کردن , شیشه ای کردن , صیقلی کردن, قطعه , تکه , قاب شیشه , جام شیشه , دارای جام شیشه کردن

laskea

: حساب کردن, محاسبه کردن, شمار , شمردن, ارزیابی کردن , تقویم کردن , قیمت کردن , سنجیدن , شماره یا عدد , چیزی رامعین کردن, غروب کردن , غرق شدن , روی کاغذ امدن , پایین رفتن, شمردن , حساب پس دادن , روی چیزی حساب کردن , محسوب داشتن , گمان کردن, از کار کاردراوردن , در اثر زحمت وکار ایجاد کردن , حل کردن , تعبیه کردن , تدبیر کردن , تمرین.

laskea leikki

: لطیفه , بذله , شوخی , بذله گویی , خوش طبعی , طعنه , گوشه , کنایه , عمل , کردار , طعنه زدن , تمسخر کردن , استهزاء کردن , ببازی گرفتن , شوخی کردن , مزاح گفتن, شوخی , لطیفه , بذله , شوخی کردن.

laskea vesille

: به اب انداختن کشتی , انداختن , پرت کردن , روانه کردن , مامور کردن , شروع کردن , اقدام کردن.

laskea yhteen

: افزودن , اضافه کردن.

laskelma

: محاسبه , محاسبات.

laskelmoitu

: با قصد قبلی , عمدی, از روی مطالعه , دانسته , عمدی , تعمدی , از پیش اماده شده.

laskelmoiva

: ترد , شکننده , بی دوام , زودشکن.

laskeminen

: ارزیابی.

laskenta

: حساب دیفزانسیل و انتگرال , جبر, محاسبه , محاسبات, محاسبه , محسبات , رشته کامپیوتر, ارزیابی.

laskento

: حساب دیفزانسیل و انتگرال , جبر.

lasketella

: اسکی , اسکی بازی کردن, مسابقه سرعت اسکی بازی.

laskin

: حسابگر , محاسب.

lasku

: نوک , منقار , نوعی شمشیر پهن , نوک بنوک هم زدن (چون کبوتران) , لا یحه قانونی , قبض , صورتحساب , برات , سند , اسکناس , صورتحساب دادن, حواله یا برات کتبی غیر مشروط, محاسبه , محاسبات, هبوط , نزول, نسب , نژاد , نزول , هبوط, اخطار , اگاه سازی.

laskukone

: حسابگر , محاسب.

laskuri

: انباشتگر, پیشخوان , بساط , شمارنده , ضربت متقابل , درجهت مخالف , در روبرو , معکوس , بالعکس , مقابله کردن , تلا فی کردن , جواب دادن , معامله بمثل کردن با.

laskusilta

: پل متحرک , دریچه متحرک.

laskutus

: صدور صورتحساب.

laskuvarjo

: چتر نجات , پاراشوت , پاراشوت بکار بردن.

laskuvesi

: جزر ومد خفیف , جزر فرو کشنده , کمترین حد.

lasti

: جسم , جثه , لش , تنه , جسامت , حجم , اندازه , بصورت توده جمع کردن , انباشتن , توده , اکثریت, بار , وزن , گنجایش , طفل در رحم , بارمسلولیت , بارکردن , تحمیل کردن , سنگین بار کردن, بار , کوله بار , فشار , مسلولیت , بارالکتریکی , عمل پرکردن تفنگ باگلوله , عملکرد ماشین یا دستگاه , بار کردن , پر کردن , گرانبارکردن , سنگین کردن , فیلم (دردوربین) گذاشتن , بار گیری شدن , بار زدن , تفنگ یا سلا حی را پر کردن.

latauspuikko

: سنبه , میل , سنبه تفنگ یا توپ , سیخ , خم شدنی.

lateksi

: شیرابه , شیره گیاهی , لا ستیک خام , بالا ستیک ساختن.

lato

: انبار غله , انبار کاه و جو و کنف وغیره , انبارکردن , طویله.

latoa

: حروفچینی کردن.

lattia

: کف , اشکوب , طبقه.

lauantai

: روز شنبه.

lauhduttaa

: خنک , خنک کردن, اب دادن (فلز) , درست ساختن , درست خمیر کردن , ملا یم کردن , معتدل کردن , میزان کردن , مخلوط کردن , مزاج , حالت , خو , خلق , قلق , خشم , غضب.

laukaista

: تخلیه , خالی کردن.

laukata

: یورتمه , یورتمه روی , بچه تاتی کن , یورتمه رفتن , صدای یورتمه رفتن اسب , کودک , عجوزه.

laukaus

: تیر اندازی , گلوله , تیر , زخم گلوله , تیر رس, گلوله , تیر , ساچمه , رسایی , پرتابه , تزریق , جرعه , یک گیلا س مشروب , فرصت , ضربت توپ بازی , منظره فیلمبرداری شده , عکس , رها شده , اصابت کرده , جوانه زده.

laulaa

: اواز , سرود , سرودن , تصنیف , اواز خواندن , سرود خواندن , سراییدن.

laulaja

: خواننده , اواز خوان , سراینده , نغمه سرا.

laulu

: سرود , نغمه , اواز , سرودروحانی , تصنیف , ترانه , شعر.

laulukirja

: کتاب سرود , اوازنامه.

laulurastas

: طرقه.

lause

: بند , ماده, عبارت, جمله , حکم , فتوی , رای , قضاوت , گفته , رای دادن , محکوم کردن, قضیه , برهان , مسلله , قاعده , نکره.

lauseke

: مبین , بیان.

lausunto

: اظهار , بیان , گفته , تقریر , اعلا میه , شرح , توضیح.

lauta

: قطعه , قسمت , واحد , قسمتی از برنامه , تخته , تخته میز و پیشخوان مهمانخانه , تخته پوش کردن , تخته تخته کردن

lautakunta

: تخته , تابلو.

lautanen

: بشقاب , صفحه , اندودن, نعلبکی , زیر گلدانی , بشقاب کوچک , در نعلبکی ریختن.

lautaverhous

: قاب چهارچوب , قابکاری , قاب سازی.

lautta

: گذرگاه , معبر , جسر , گذر دادن , ازیک طرف رودخانه بطرف دیگر عبور دادن, دسته الوار شناور بر اب , دگل , قایق مسطح الواری , با قایق الواری رفتن یافرستادن.

lavea

: پهن , عریض , گشاد , پهناور , زن هرزه, پهن , عریض , گشاد , فراخ , وسیع , پهناور , زیاد , پرت , کاملا باز , عمومی , نامحدود , وسیع.

laventaa

: بسط دادن , بسط یافتن , منبسط شدن.

lehahtaa

: پاشیدن , جاری ساختن , تزریق کردن, پرکردن , فرا گرفتن , پوشاندن , اشباع کردن.

lehdykk

: کتاب کوچک , کتابچه , دفترچه , رساله , جزوه, جزوه , رساله , کتاب کوچک صحافی نشده که گاهی جلد کاغذی دارد, پوشه , لفاف (در کاغذ) , تاه کن, بروشور , برگچه , ورقه, جزوه , رساله چاپی.

lehm

: گاوماده , ماده گاو , ترساندن , تضعیف روحیه کردن.

lehti

: برگ, مجله , مخزن, ورق.

lehtikirjoitus

: شمردن , حساب کردن , محاسبه نمودن , حساب پس دادن , ذکر علت کردن , دلیل موجه اقامه کردن, تخمین زدن , دانستن , نقل کردن(.N) حساب , صورت حساب , گزارش , بیان علت , سبب, جزوه , رساله چاپی, مدت , مرور , کشش , حد , وسعت , اندازه , داستان یانمایشنامه ویاحوادث مسلسل , نشان , اثر , رد بپا , رشته , قطعه , مقاله , رساله , نشریه.

lehtisalaatti

: کاهو.

lehtori

: قاری کتاب مقدس در کلیسای کاتولیک , مدرس, مدرس , تدریس کننده , سخنران, خواننده.

leidi

: بانو , خانم , زوجه , رءیسه خانه.

leija

: بادبادک کاغذهوایی (j.S.) غلیوا , غلیواج , زغن , ادم درنده خو , طفیلی , دغل باز , ادم متقلب , پرواز کردن , پرواز بلند , سفته بازی کردن.

leijona

: شیر , هژبر , شیر نر , برج اسد.

leijua

: جسم شناور بر روی اب , سوهان پهن , بستنی مخلوط با شربت وغیره , شناور شدن , روی اب ایستادن , سوهان زدن, روی هوایا اب شناور ساختن , وزش نسیم , بهوا راندن , بحرکت در اوردن.

leikata

: برش , موزنی , پشم چینی , شانه فشنگ , گیره کاغذ , گیره یاپنس , چیدن , بغل گرفتن , محکم گرفتن, چیدن مو , چیدن پشم گوسفند وغیره , بریدن , شکاف دادن , قیچی کردن , اسباب برش قیچی , ماشین برش, برش , قاش , تکه , باریکه , باریک , گوه , سهم , قسمت , تیغه گوشت بری , قاش کردن , بریدن.

leikkaus

: تقاطع , چهار راه, اداره , گرداندن , عمل جراحی , عمل , گردش , وابسته به عمل, جراحی , اتاق جراحی , عمل جراحی , تشریح.

leikki

: بازی , مسابقه , سرگرمی , شکار , جانور شکاری , یک دور بازی , مسابقه های ورزشی , شوخی , دست انداختن , تفریح کردن , اهل حال , سرحال, بازی , نواختن ساز و غیره , سرگرمی مخصوص , تفریح , بازی کردن , تفریح کردن , ساز زدن , الت موسیقی نواختن , زدن , رل بازی کردن , روی صحنه ء نمایش ظاهرشدن , نمایش , نمایشنامه.

leikkikentt

: زمین بازی , تفریحگاه.

leikkimaja

: محل باشگاه وانجمن , پانسیون عزبها.

leikkis

: سربهواه , اهل تفریح و بازی , بازیگوش , سرزنده و شوخ, سرگرم تفریح وورزش , ورزشی , تفریحی.

leikkuri

: برنده , الت تراش , نوعی کرجی , دندان پیش.

leima

: داغ , داغ ودرفش , نشان , انگ , نیمسوز , اتشپاره , جور , جنس , نوع , مارک , علا مت , رقم , لکه بدنامی , داغ کردن , داغ زدن , خاطرنشان کردن , لکه دار کردن, اثر , جای مهر , گمان , عقیده , خیال , احساس , ادراک , خاطره , نشان گذاری , چاپ , طبع, ارزه , نمره , نشانه , نشان , علا مت , داغ , هدف , پایه , نقطه , درجه , مرز , حد , علا مت گذاشتن , توجه کردن, مهر , نشان , نقش , باسمه , چاپ , تمبر , پست , جنس ,نوع , پابزمین کوبیدن , مهر زدن , نشان دار کردن , کلیشه زدن , نقش بستن , منقوش کردن , منگنه کردن , تمبرزدن , تمبر پست الصاق کردن.

leimahtaa

: شعله , زبانه اتش , الو , تب وتاب , شورعشق , شعله زدن , زبانه کشیدن , مشتعل شدن , تابش, روشنایی خیره کننده و نامنظم , زبانه کشی , شعله زنی , شعله , چراغ یانشان دریایی , نمایش , خود نمایی , باشعله نامنظم سوختن , از جا در رفتن, اشتعال ناگهانی , غضب ناگهانی.

leimasin

: خوک ابی , گوساله ماهی , مهر, نشان , تضمین , مهر کردن , صحه گذاشتن , مهر و موم کردن , بستن , درزگیری کردن, مهر , نشان , نقش , باسمه , چاپ , تمبر , پست , جنس ,نوع , پابزمین کوبیدن , مهر زدن , نشان دار کردن , کلیشه زدن , نقش بستن , منقوش کردن , منگنه کردن , تمبرزدن , تمبر پست الصاق کردن.

leimata

: برچسب , اتیکت , متمم سند یا نوشته , تکه باریک , لقب , اصطلا ح خاص , برچسب زدن , طبقه بندی کردن, ارزه , نمره , نشانه , نشان , علا مت , داغ , هدف , پایه , نقطه , درجه , مرز , حد , علا مت گذاشتن , توجه کردن, مهر , نشان , نقش , باسمه , چاپ , تمبر , پست , جنس ,نوع , پابزمین کوبیدن , مهر زدن , نشان دار کردن , کلیشه زدن , نقش بستن , منقوش کردن , منگنه کردن , تمبرزدن , تمبر پست الصاق کردن, معتبرساختن , قانونی کردن , قانونی شناختن , نافذ شمردن , تنفیذ کردن.

leip

: نان , قوت , نان زدن به, قرص نان , کله قند , تکه , وقت را بیهوده گذراندن , ولگردی کردن.

leipoa

: پختن , طبخ کردن.

leiri

: اردو , اردوگاه , لشکرگاه , منزل کردن , اردو زدن , چادر زدن

leivos

: کماج وکلوچه ومانند انها , شیرینی پزی , شیرینی.

lelu

: اسباب بازی , سرگرمی , بازیچه , عروسک , بازی کردن , وررفتن.

lemahdus

: روی هوایا اب شناور ساختن , وزش نسیم , بهوا راندن , بحرکت در اوردن.

lemahtaa

: روی هوایا اب شناور ساختن , وزش نسیم , بهوا راندن , بحرکت در اوردن.

lemma

: مقدمه موضوع , صغرای قیاس منطقی , کبرای قیاس منطقی , اصل موضوع.

lempe

: نجیب , با تربیت , ملا یم , ارام , لطیف , مهربان , اهسته , ملا یم کردن , رام کردن , ارام کردن, ملا یم , سست , مهربان , معتدل.

lempi-

: مطلوب , برگزیده , مخصوص , سوگلی , محبوب.

lempi

: مهر , عشق , محبت , معشوقه , دوست داشتن , عشق داشتن , عاشق بودن, اشتیاق وعلا قه شدید , احساسات تند وشدید , تعصب شدید , اغراض نفسانی , هوای نفس.

lempinimi

: کنیه , نام خودمانی , کنیه دادن , ملقب کردن.

lemu

: بوی بد , گند, بوی زننده , بوی بد, بخار , بخار دهان , بخار از دهان خارج کردن , متصاعد شدن , بوی بد دادن, دود یا بوی قوی , بوی زننده , تعفن , گند, تعفن , گند , بوی بد دادن , بدبو کردن , تعفن داشتن , بد بودن.

lemuta

: بخار , بخار دهان , بخار از دهان خارج کردن , متصاعد شدن , بوی بد دادن, تعفن , گند , بوی بد دادن , بدبو کردن , تعفن داشتن , بد بودن.

lenkki

: سوسیس , سوسیگ , روده محتوی گوشت چرخ شده.

lenkkimakkara

: سوسیس , سوسیگ , روده محتوی گوشت چرخ شده.

lennell ympriins

: صدای جیغ , جیغ , صدای زیر , صدای نی انبان , صدای گردباد , بسرعت باد فرار کردن, چرخانیدن , چرخش , چرخیدن , گردش سریع , حرکت گردابی.

lennell

: صدای جیغ , جیغ , صدای زیر , صدای نی انبان , صدای گردباد , بسرعت باد فرار کردن, چرخانیدن , چرخش , چرخیدن , گردش سریع , حرکت گردابی.

lenntin

: تلگراف , دستگاه تلگراف , مخابره تلگرافی.

lent

: مگس , حشره پردار , پرواز , پرش , پراندن ,پرواز دادن , بهوافرستادن , افراشتن , زدن , گریختن از , فرار کردن از , دراهتراز بودن , پرواز کردن , : تیز هوش , چابک وزرنگ.

lentj

: رهبر , لیدر , خلبان هواپیما , راننده کشتی , اسباب تنظیم ومیزان کردن چیزی , پیلوت , چراغ راهنما , رهبری کردن , خلبانی کردن , راندن , ازمایشی.

lento-

: انتن هوایی رادیو , هوایی, مربوط به پرواز یا هواپیما.

lento

: گریز , پرواز , مهاجرت (مرغان یا حشرات) , عزیمت , گریز ,پرواز کردن , فرارکردن , کوچ کردن , یک رشته پلکان , سلسله.

lentokentt

: فرودگاه.

lentokone-

: مربوط به پرواز یا هواپیما.

lentokone

: هواپیما , طیاره, هواپیما, هواپیما , رنده کردن , با رنده صاف کردن , صاف کردن , پرواز , جهش شبیه پرواز , سطح تراز , هموار , صاف , مسطح.

lentorata

: خط سیر , گذرگاه.

lentotukialus

: ناو هواپیمابر, برنامه , حامل میکرب , دستگاه کاریر , حامل.

lepakko

: چوب , چماق , عصا , چوکان زدن , خشت , گل اماده برای کوزه گری , لعاب مخصوص ظروف سفالی , چشمک زدن , مژگان راتکان دادن , بال بال زدن , چوگان , چوگاندار , نیمه یاپاره اجر , ضربت , چوگان زدن , خفاش

lepo

: اسایش , استراحت , محل استراحت , اسودن , استراحت کردن , ارمیدن , تجدید قوا , کردن , تکیه دادن , متکی بودن به , الباقی , نتیجه , بقایا , سایرین , دیگران , باقیمانده.

lepp

: توسه , راز دار , توسکا.

lepp kerttu

: پینه دوز.

lepytt

: ارام کردن , ساکت کردن , تسکین دادن , فرونشاندن , خواباندن , خشنود ساختن.

leski

: بیوه , بیوه زن , بیوه کردن , بیوه شدن, مرد زن مرده.

leskirouva

: بیوه , بیوه زن , بیوه کردن , بیوه شدن.

letku

: جوراب , لوله لا ستیکی مخصوص اب پاشی وابیاری , لوله اب اتش نشانی , شلنگ.

leuka

: چانه , زنخدان , زیرچانه نگهداشتن(ویولون).

lev t

: گذاردن , ارمیدن , دراز کشیدن , غنودن , سامان , اسودگی , استراحت, اسایش , استراحت , محل استراحت , اسودن , استراحت کردن , ارمیدن , تجدید قوا , کردن , تکیه دادن , متکی بودن به , الباقی , نتیجه , بقایا , سایرین , دیگران , باقیمانده.

leve

: پهن , عریض , گشاد , پهناور , زن هرزه, پهن , عریض , گشاد , فراخ , وسیع , پهناور , زیاد , پرت , کاملا باز , عمومی , نامحدود , وسیع.

leventy

: پهن کردن , عریض کردن , گشاد کردن.

leveys

: پهنا , عرض , پهنه , وسعت , چیز پهن.

levi v

: فراگیر , نافذ , فراگیرنده.

leviminen

: ریزش , افاضه , انتشار , پخش.

levinneisyys

: حضور در همه جا در یک وقت (مثل ذات پروردگار).

levinnyt

: فراگیر , نافذ , فراگیرنده.

levit

: منتشر شده , پراکنده , پخش شده , افشانده , افشاندن , پخش کردن , منتشر کردن, پهنای خروجی , گنجایش خروجی, خوب رنگ گرفتن , خوب نفوذ کردن , رسوخ کردن در , اغشتن , اشباع کردن , ملهم کردن, نفوذ کردن , سرایت کردن , نشت کردن, فراوان یا شایع بودن , نفوذ کردن , بداخل راه یافتن , پخش شدن, وسعت , شیوع , پهن کردن , پهن شدن.

levitt

: پهن کردن , وسیع کردن , منتشر کردن, بخشنامه صادرکردن , پرسش نامه فرستادن, بخشنامه کردن , بدورمحور گشتن , منتشر شدن, منتشر شده , پراکنده , پخش شده , افشانده , افشاندن , پخش کردن , منتشر کردن, پراکنده کردن , متفرق کردن, تخم کاشتن , منتشرکردن, پخش کردن , تقسیم کردن , تعمیم دادن, طرح , ترتیب , بساط , اسباب , خرده ریز , بر روی سطح پخش کردن, پخش کردن , پخش شدن , رواج دادن, وسعت , شیوع , پهن کردن , پهن شدن, ریختن , پاشیدن , پخش کردن, اشکار کردن , فاش کردن , اشکار شدن , رها کردن , باز کردن , تاه چیزی را گشودن.

levitt ytyv

: فراگیر , نافذ , فراگیرنده.

levittytynyt

: فراگیر , نافذ , فراگیرنده.

levoton

: بی قرار.

levottomuus

: سراسیمگی , اشفتگی , هیجان , تلا طم , تحریک, ترش شدن , مخمرشدن , ور امدن , برانگیزاندن , تهییج کردن , ماده تخمیر , مایه , جوش , خروش , اضطراب, تخمیر, غریو , هیاهو , خروش , همهمه , شلوغ , اشفتگی, غوغا , ناراحتی , پریشانی , بهم خوردگی , اشفتگی, ناارامی , اشوب , اشفتگی , اضطراب , بیقراری , بیتابی, تغییر فاحش , تحول , انقلا ب , برخاست , بالا امدن.

levy

: تخته , تابلو.

levyke

: گرده کوچک.

lheinen

: نزدیک , بستن, نزدیک , تقریبا , قریب , صمیمی , نزدیک شدن, بعد , دیگر , اینده , پهلویی , جنبی , مجاور , نزدیک ترین , پس ازان , سپس , بعد , جنب , کنار.

lhesty

: مشی , نزدیک شدن.

lhestyminen

: جلو رفتن , جلو بردن , پیشرفت , مساعده, مشی , نزدیک شدن, احساس کننده , دیده بان , سخن استمزاجی, سوراخ , شکاف , اغاز عمل , پیش در امد , افشا , کشف , مطرح کردن , باپیش در امداغاز کردن.

lhetin

: انتقال دهنده , منتقل کننده , فرستنده , فرا فرست.

lhetys

: منتشر کردن , اشاعه دادن , رساندن , پخش کردن (از رادیو) , سخن پراکنی, انتقال , عبور , ارسال , سرایت , اسبابی که بوسیله ان نیروی موتور اتومبیل بچرخهامنتقل میشود , فرا فرستی , فرا فرستادن , سخن پراکنی.

lhimain

: تقریبا , بطور نزدیک, تقریبا , فریبا.

lhisukuisuus

: وابستگی , پیوستگی , قوم و خویش سببی , نزدیکی.

lhtien

: از , بواسطه , درنتیجه , از روی , مطابق , از پیش, بعد از , پس از , از وقتی که , چون که , نظر باینکه , ازاینرو , چون , از انجایی که.

li

: کند ذهن , نفهم , گیج , احمق , خنگ , دبنگ.

liata

: گل وشل , باتلا ق , کثافت , لجن , گرفتاری , درمنجلا ب فرو بردن , در گل فرو بردن یارفتن, کود , کودتازه , سرگین , کثافت , پول , الوده کردن , خراب کردن , زحمت کشیدن, گل , لجن , گل الود کردن , تیره کردن , افترا.

lieju

: خاک رس , رس , گل , خاک کوزه گری , سفال, گل , لجن , گل الود کردن , تیره کردن , افترا.

liejukana

: مرغ جنگلی , اب کوپیل امریکایی.

liekehtiv

: شعله دار , زرق وبرق دار , وابسته به مکتب معماری گوتیگ , شعله مانند.

liekki

: شعله , زبانه اتش , الو , تب وتاب , شورعشق , شعله زدن , زبانه کشیدن , مشتعل شدن , تابش.

lieri

: استوانه.

lietsominen

: سراسیمگی , اشفتگی , هیجان , تلا طم , تحریک.

liettualainen

: اهل کشور لیتوانی , زبان لیتوانی.

lieve

: سرحد , حاشیه , لبه , کناره , مرز , خط مرزی , لبه گذاشتن (به) , سجاف کردن , حاشیه گذاشتن , مجاور بودن, لبه, سبحاف اهم (صدایی که برای صاف کردن سینه دراورند) , سینه صاف کردن , تمجمج کردن , لبه , کناره دار کردن , لبه دار کردن , حاشیه دار کردن , احاطه کردن, برگردان , برگردان یقه, دامن لباس , دامنه , دامنه کوه , حومه شهر , حوالی , دامن دوختن , دامن دار کردن , حاشیه گذاشتن به , از کنار چیزی رد شدن , دور زدن , احاطه کردن, دم , دنباله , عقب , تعقیب کردن.

lieveilmi

: اثرجانبی , نتیجه جانبی.

lievennys

: کاهش , تخطفیف , فروکش , جلوگیری , غصب, وقفه , شکاف , فاصله , التقای دو حرف با صدا, مجازات کسی را بتعویق انداختن , رخصت, مهلت , فرجه , امان , استراحت , تمدید مدت , رخصت , فرجه دادن, توقف , وقفه , تعطیل , ایست , تعلیق , بی تکلیفی , اویزان , اویزانی , اندروا , اونگان , اندروایی , اویزش.

lievent

: تصفیه وتزکیه کردن, مجازات کسی را بتعویق انداختن , رخصت, اب دادن (فلز) , درست ساختن , درست خمیر کردن , ملا یم کردن , معتدل کردن , میزان کردن , مخلوط کردن , مزاج , حالت , خو , خلق , قلق , خشم , غضب.

liha

: گوشت , مغز میوه , جسم , شهوت , جسمانیت , حیوانیت , بشر , دربدن فرو کردن, گوشت (فقط گوشت چهارپایان) , خوراک , غذا , ناهار , شام , غذای اصلی.

lihakauppias

: قصاب , ادم خونریز , کشتن , قصابی کردن, قصاب , گوشت فروش.

lihansy j

: حیوان گوشتخوار.

lihas

: صدف دو کپه ای , صدف باریک دریایی ورودخانه ای.

liiaksi

: ناروا , بی جهت , بی خود.

liian

: ناروا , بی جهت , بی خود.

liian varma

: غره , حتمی , پرافاده, مثبت , یقین.

liikasanainen

: دارای اطناب , حشو , افزونه.

liikauttaa

: بکارانداختن , تحریک کردن , تکاندادن , اشفتن , پریشان کردن , سراسیمه کردن, تکان جزءی خوردن , تکان دادن , جم خوردن, تغییرمکان , نوبت کار , مبدله , تغییردادن.

liike

: دکان , بوتیک, سوداگری , حرفه , دادوستد , کاسبی , بنگاه , موضوع , تجارت, ربط , بستگی , بابت , مربوط بودن به , دلواپس کردن , نگران بودن , اهمیت داشتن, جنبش , تکان , حرکت , جنب وجوش , پیشنهاد , پیشنهاد کردن , طرح دادن , اشاره کردن, حرکت , حرکت دادن , حرکت کردن , نقل مکان, حرکت , جنبش, دکان , مغازه , کارگاه , تعمیر گاه , فروشگاه , خرید کردن , مغازه گردی کردن , دکه, انباره , انبار کردن , ذخیره کردن.

liikeasia

: سوداگری , حرفه , دادوستد , کاسبی , بنگاه , موضوع , تجارت

liikemies

: تاجر , بازرگان.

liikenne

: شد وامد , امد وشد , رفت وامد , عبو ومرور ,وساءط نقلیه , داد وستدارتباط , کسب , کالا , مخابره , امد وشد کردن , تردد کردن.

liikeyritys

: ربط , بستگی , بابت , مربوط بودن به , دلواپس کردن , نگران بودن , اهمیت داشتن.

liikkua

: رفتن , روانه ساختن , رهسپار شدن , عزیمت کردن , گذشتن , عبور کردن , کارکردن , گشتن , رواج داشتن , تمام شدن , راه رفتن , نابود شدن , روی دادن , بران بودن , درصدد بودن , راهی شدن, حرکت , حرکت دادن , حرکت کردن , نقل مکان.

liikkuva

: متحرک , قابل حرکت , قابل تحرک , سیال , تلقن همراه.

liikuttaa

: بکارانداختن , تحریک کردن , تکاندادن , اشفتن , پریشان کردن , سراسیمه کردن, تکان جزءی خوردن , تکان دادن , جم خوردن, ربط , بستگی , بابت , مربوط بودن به , دلواپس کردن , نگران بودن , اهمیت داشتن, بهره , تنزیل , سود , مصلحت , دلبستگی , علا قه.(.vi &.vt) علا قمند کردن , ذینفع کردن , بر سر میل اوردن, حرکت , حرکت دادن , حرکت کردن , نقل مکان, تغییرمکان , نوبت کار , مبدله , تغییردادن, جنبش , حرکت , فعالیت , جم خوردن , تکان دادن , به جنبش دراوردن , حرکت دادن , بهم زدن , بجوش اوردن , تحریک کردن یا شدن, اندیشناکی , اندیشناک کردن یابودن , نگران کردن , اذیت کردن , بستوه اوردن , اندیشه , نگرانی , اضطراب , دلواپسی

liima

: چسب , سریش , چسباندن , چسبیدن, لثه دندان , انگم , صمغ , چسب , قی چشم , درخت صمغ , وسیع کردن , با لثه جویدن , چسب زدن , چسباندن , گول زدن , صمغی شدن, لعاب , لزوجت گیاه , چسب , اب لیز.

liimata

: چسب , سریش , چسباندن , چسبیدن, خمیر , چسب , سریش , گل یا خمیر , نوعی شیرینی , چسباندن , چسب زدن به , خمیر زدن, چسبیدن , فرورفتن , گیر کردن , گیر افتادن , سوراخ کردن ,نصب کردن , الصاق کردن , چوب , عصا , چماق , وضع , چسبندگی , چسبناک , الصاق , تاخیر , پیچ درکار , تحمل کردن , چسباندن , تردید کردن , وقفه.

liina

: پارچه , قماش.

liite

: ضمیمه , پیوست, وابستگی , تعلق , ضمیمه , دنبال , ضبط , حکم , دلبستگی.

liitin

: اریب بریدن , میان بر.

liitos

: بند , مفصل بندی , تلفظ شمرده , طرز گفتار, درزه , بند گاه , بند , مفصل , پیوندگاه , زانویی , جای کشیدن تریاک با استعمال نوشابه , لولا , مشترک , توام , شرکتی , مشاع , شریک , متصل , کردن , خرد کردن , بند بند کردن , مساعی مشترک, نقطه اتصال , اتصال , برخوردگاه, اتصال , الحاق , پیوستگی , مفصل , درزگاه , ربط.

liitostaa

: بهم پیوستن , مسلسل کردن.

liitt yhteen

: ترکیب کردن, بستن , وصل کردن, یکی کردن , ممزوج کردن , ترکیب کردن , فرورفتن , مستهلک شدن , غرق شدن, بهم پیوست , متحد کردن , یکی کردن , متفق کردن , وصلت دادن , ترکیب کردن , سکه قدیم انگلیسی.

liitt

: ترکیب کردن, بستن , وصل کردن, یکی کردن , ممزوج کردن , ترکیب کردن , فرورفتن , مستهلک شدن , غرق شدن, بهم پیوست , متحد کردن , یکی کردن , متفق کردن , وصلت دادن , ترکیب کردن , سکه قدیم انگلیسی.

liitto

: صرف کردن , درهم امیختن , توام, بستگی , اتصال, واحد راه پیمایی که تقریبا مساوی 4/2 تا 6/4 میل است , اتحادیه , پیمان , اتحاد , متحد کردن , هم پیمان شدن , گروه ورزشی.

liitto-

: متحد , وابسته , هم پیمان , هم عهد کردن , متعهد کرد , تشکیل کشورهای متحد دادن.

liittolainen

: مربوط ساختن , پیوستن , اشناکردن , درمیان خود پذیرفتن , به فرزندی پذیرفتن , مربوط , وابسته.

liittoluku (math.)

: صرف کردن , درهم امیختن , توام.

liittovaltio

: فدراسیون.

liitty

: مربوط ساختن , پیوستن , اشناکردن , درمیان خود پذیرفتن , به فرزندی پذیرفتن , مربوط , وابسته, هم پیوند , همبسته , امیزش کردن , معاشرت کردن , همدم شدن , پیوستن , مربوط ساختن , دانشبهری , شریک کردن , همدست , همقطار , عضو پیوسته , شریک , همسر , رفیق, متصل کردن , پیوستن , پیوند زدن , ازدواج کردن , گراییدن , متحد کردن , در مجاورت بودن, استخر , ابگیر , حوض , برکه , چاله اب , کولا ب , اءتلا ف چند شرکت با یک دیگر , اءتلا ف , عده کارمند اماده برای انجام امری , دسته زبده وکار ازموده , اءتلا ف کردن , سرمایه گذاری مشترک ومساوی کردن , شریک شدن , باهم اتحادکردن, مراجعه کردن , فرستادن , بازگشت دادن , رجوع کردن به , منتسب کردن , منسوب داشتن , عطف کردن به.

liittyen

: درباره ء , راجع به , عطف به , مربوط به, درباره , درباب, عطف به , راجع به , در موضوع.

liittyminen

: وابستگی , پیوستگی , خویشی.

liittyv

: پیوند یافته , پیوندی, مربوط , وابسته.

liitu

: گچ , نشان , علا مت سفید کردن , باگچ خط کشیدن , باگچ نشان گذاردن.

liivi

: جلیقه , زیرپوش کشباف , لباس , واگذارکردن , اعطا کردن , محول کردن , ملبس شدن.

lika

: چرک , کثافت , لکه , خاک, چرک , کثافت , پلیدی , الودگی , هرزه, گریس , روغن اتومبیل , روغن , چربی , مداهنه , چاپلوسی , روغن زدن , چرب کردن , رشوه دادن, دوده , چرک سیاه کردن , چرک کردن, خاک , کثیف کردن , لکه دار کردن , چرک شدن , خاک , زمین , کشور , سرزمین , مملکت پوشاندن باخاک , خاکی کردن, لک , لکه , داغ , الودگی , الا یش , ننگ , لکه دار کردن , چرک کردن , زنگ زدن , رنگ شدن , رنگ پس دادن , زنگ زدگی.

likainen

: چرکین , چرک , کثیف , زشت , کثیف کردن, چرکین , کثیف , پلید.

liki

: تقریبا , بطور نزدیک, نزدیک , بستن, نزدیک , تقریبا , قریب , صمیمی , نزدیک شدن, تقریبا , فریبا.

likiarvo

: نزدیکی , شباهت زیاد , قریب بصحت , تخمین.

likipiten

: تقریبا , بطور نزدیک, تقریبا , فریبا.

likka (informal)

: دختر , دختربچه , دوشیزه , کلفت , معشوقه.

lima

: مزه و طعم تند , بوی نامطبوع , میل , ذوق , رغبت , ماده چسبنده و لزج , چسبناک, کثافت , چرک, کود , کودتازه , سرگین , کثافت , پول , الوده کردن , خراب کردن , زحمت کشیدن, شیره , شهد , چکیده , جریان , جاری , رسوخ , لجنزار , بستر دریا , تراوش کردن , اهسته جریان یافتن , بیرون دادن , لا ی, لجن وگل , لعاب , چیز چسبناک , لجن مال کردن , خزیدن, لجن , لا ی , پوسته یخ , جای کثیف ولجن الود , ادم شلخته , لجن مال شدن , کثیف شدن.

limitt

: بهم پیچیدن , در هم امیختن , در هم بافتن , مشبک کردن , از هم گذراندن , تقاطع کردن.

limonaadi

: لیموناد , شربت ابلیمو.

limonadi

: لیموناد , شربت ابلیمو.

limppu

: نان , قوت , نان زدن به, قرص نان , کله قند , تکه , وقت را بیهوده گذراندن , ولگردی کردن.

limusiini

: اتومبیل کالسکه ای , خودروسواری بزرگ.

lineaarinen (math.)

: خطی.

lineaarinen ohjelmointi

: طرح ریزی عملیات صنعتی ونظامی برحسب خطوط مشخص ومعین

linja-auto

: گذرگاه , مسیر عمومی.

linkki

: پیوند , بهم پیوستن , پیوند دادن.

linko

: قلا ب سنگ , فلا خن , رسن , بند , تسمه تفنگ , زنجیر , زنجیردار , پرتاب کردن , انداختن , پراندن.

linna

: دژ , قلعه , قصر , رخ.

linnan torni

: سیاه چال , مزبله دان, محبس , زندان , سیاه چال , به سیاه چال انداختن.

linnoittaa

: سنگر , برج وبارو , حصار , قلعه , دژ , سنگربندی کردن , تقویت کردن , قوی, دارای استحکامات کردن , تقویت کردن , نیرومند کردن.

linnoittautua

: سنگر , برج وبارو , حصار , قلعه , دژ , سنگربندی کردن , تقویت کردن , قوی, دارای استحکامات کردن , تقویت کردن , نیرومند کردن.

linnoitus

: سنگر , برج وبارو , حصار , قلعه , دژ , سنگربندی کردن , تقویت کردن , قوی, استحکامات نظامی , سنگر , قلعه نظامی , دژ.

linnunpoika

: کلفت , متصدی نظافت خانه, جوجه , بچه , نوزاد.

linnunrata

: کهکشان , اسمان دره , جاده شیری , پستان زن.

linssi

: ذره بین , عدسی , بشکل عدسی در اوردن.

lintu

: پرنده , مرغ , جوجه , مرغان, مرغ , ماکیان , پرنده , پرنده را شکار کردن.

lipas

: صندوق , یخدان , جعبه , تابوت , خزانه داری , قفسه سینه, برش , موزنی , پشم چینی , شانه فشنگ , گیره کاغذ , گیره یاپنس , چیدن , بغل گرفتن , محکم گرفتن, مجله , مخزن.

lipoa

: دامن لباس , لبه لباس , سجاف , محیط , محل نشو ونما , اغوش , سرکشیدن , حریصانه خوردن , لیس زدن , با صدا چیزی خوردن , شلپ شلپ کردن , تاه کردن , پیچیدن, لیس , لیسه , لیسیدن , زبان زدن , زبانه کشیدن , فرا گرفتن , تازیانه زدن , مغلوب کردن.

lippa

: ریسنده , نخ ریس , نختاب , تابنده , عنکبوتی که تار می تند , کارگر یاماشین نخ ریسی, افتاب گردان , لبه پیش امده کلا ه.

lippalakki

: طاق.

lippu

: پرچم , بیرق , نشان , علا مت , علم , درفش, پرچم , بیرق , علم , دم انبوه وپشمالوی سگ , زنبق , برگ شمشیری , سنگ فرش , جاده سنگ فرش , پرچم دار کردن , پرچم زدن به , باپرچم علا مت دادن , سنگفرش کردن , پایین افتادن , سست شدن , از پا افتادن , پژمرده کردن, بلیط.

lippulaiva

: کشتی حامل پرچم امیرالبحری , کشتی دریادار.

lipsahdus

: سهو , بخطا زدن (گوی بیلیارد) , اشتباه کردن , خطا.

lipsahtaa

: لغزش , خطا , سهو , اشتباه , لیزی , گمراهی , قلمه , سرخوری , تکه کاغذ , زیر پیراهنی , ملا فه , روکش , متکا , نهال , اولا د , نسل , لغزیدن , لیز خودن , گریختن , سهو کردن , اشتباه کردن , از قلم انداختن.

lipua

: دستبرد زدن , دزدیدن , بسرقت بردن , ربودن , بلند کردن چیزی.

lis -

: کمکی, زیادی , زاءد , فوق العاده , اضافی , بزرگ , یدکی , خارجی , بسیار , خیلی, کمکی , معین , موید , متمم , فرعی , تابع, تکمیلی , اضافی, بعدی , انطرف , در درجخ دوم اهمیت , نهان.

lis

: اضافی, بیشتر , زیادتر , بیش.

lis

: بیشتر , زیادتر , بیش.

lis ksi

: نیز , همچنین , همینطور , بعلا وه , گذشته از این, گذشته از این , وانگهی , بعلا وه , نزدیک , کنار , درکنار , ازپهلو , ازجلو , درجوار, بعلا وه , از این گذشته , گذشته از این , وانگهی, علا وه بر این , بعلا وه.

lis nty

: پروردن , باراوردن , زاییدن , بدنیااوردن , تولید کردن , تربیت کردن , فرزند , اولا د , اعقاب , جنس , نوع , گونه, افزودن , زیاد کردن , توسعه دادن , توانگرکردن , ترفیع دادن , اضافه , افزایش , رشد , ترقی , زیادشدن, ضرب کردن , تکثیر کردن, پخش کردن , پخش شدن , رواج دادن, دوبار تولید کردن , باز عمل اوردن.

lis t

: افزودن , اضافه کردن, بالا بردن , زیاد کردن, افزودن , زیاد کردن , توسعه دادن , توانگرکردن , ترفیع دادن , اضافه , افزایش , رشد , ترقی , زیادشدن, تجاوز کردن , لبریز شدن , نیروی برق بیش از اندازه رساندن به (ماشین وغیره) , دستگاه تشدید.

lis ys

: افزایش , اضافه , لقب , متمم اسم , اسم اضافی , ضمیمه , جمع (زدن) , ترکیب چندماده با هم, سود , بهره تقویت , حصول, افزودن , زیاد کردن , توسعه دادن , توانگرکردن , ترفیع دادن , اضافه , افزایش , رشد , ترقی , زیادشدن.

lisaine

: افزودنی , افزاینده , :(ش.) ماده ای که برای افزایش خواص ماده ء دیگری به ان اضافه شود.

lisko

: مارمولک , سوسمار , بزمجه.

lista

: فهرست , صورت , جدول , سجاف , کنار , شیار , نرده , میدان نبرد , تمایل , کجی , میل , در فهرست وارد کردن , فهرست کردن , در لیست ثبت کردن , شیار کردن , اماده کردن , خوش امدن , دوست داشتن , کج کردن.

listarvikkeet

: لوازم.

litist

: پهن کردن , مسطح کردن , بیمزه کردن , نیم نت پایین امدن , روحیه خودرا باختن, صدای شکستن یا پرتاب چیزی , له کردن , خورد کردن.

litium

: لیتوم.

litra

: لیتر.

litte

: تخت , پهن , مسطح.

liueta

: تفکیک کردن , تجزیه , انحلا ل, اب کردن , حل کردن , گداختن , فسخ کردن , منحل کردن, رفع کردن , مقرر داشتن , تصمیم گرفتن , رای دادن.

liukas

: سطح صاف , سطح صیقلی , لیز , ساده , مطلق , ماهر , صاف , نرم , یک دست , نرم وصاف کردن , یکدست کردن , جذاب, لیز , لغزنده , بی ثبات , دشوار , لغزان.

liukaste

: روان سازنده , لینت دهنده , روغن , چرب کننده.

liukastuminen

: سبک رفتن , پشت پا خوردن یازدن , لغزش خوردن , سکندری خوردن , سفر کردن , گردش کردن , گردش , سفر , لغزش , سکندری.

liukkaus

: سطح صاف , سطح صیقلی , لیز , ساده , مطلق , ماهر , صاف , نرم , یک دست , نرم وصاف کردن , یکدست کردن , جذاب.

liuku

: یکور شدن , سرخوردن (اتومبیل وامثال ان), تیر حاءل , تیر پایه , لغزیدن , غلتگاه , سرخوردن , ترمز ماشین , تخته پل , راه شکست , مسیر سقوط , ترمز کردن , سریدن , سرانیدن.

liukua

: سر خوردن , خرامش , سریدن , اسان رفتن , نرم رفتن , سبک پریدن , پرواز کردن بدون نیروی موتور , خزیدن, تیر حاءل , تیر پایه , لغزیدن , غلتگاه , سرخوردن , ترمز ماشین , تخته پل , راه شکست , مسیر سقوط , ترمز کردن , سریدن , سرانیدن, (زمان گذشته فعل سلای) کشت , : مقدار زیاد , گروه , محل باتلا قی , دریاچه, لغزش , سرازیری , سراشیبی , ریزش , سرسره , کشو , اسباب لغزنده , سورتمه , تبدیل تلفظ حرفی به حرف دیگری , لغزنده , سرخونده , پس وپیش رونده , لغزیدن , سریدن, طرز قرارگیری , بدور محور ثابتی گشتن , چرخیدن , تابیدن

liukuporras

: پلکان متحرک , پله برقی (.ادج) :(در دستمزد یا قیمتها) تعدیل کننده.

liukuportaat

: پلکان متحرک , پله برقی (.ادج) :(در دستمزد یا قیمتها) تعدیل کننده.

liuotusaine

: زدایا , زداگر , پاک کننده , داروی پاک کننده , گرد صابون قوی.

livahtaminen

: گریز , طفره , اغفال , اجتناب, لغزش , خطا , سهو , اشتباه , لیزی , گمراهی , قلمه , سرخوری , تکه کاغذ , زیر پیراهنی , ملا فه , روکش , متکا , نهال , اولا د , نسل , لغزیدن , لیز خودن , گریختن , سهو کردن , اشتباه کردن , از قلم انداختن.

livauttaa

: دزدکی حرکت ه کردن , خود را پنهان ساختن , حرکت پنهانی.

liverre

: با تحریر خواندن , چرخیدن , روان شدن , جاری شدن (مثل نهر) , پیچانیدن , لرزیدن , حرف عله , علت , لرزش صدا.

livist

: رستن , گریختن , دررفتن , فرارکردن , رهایی جستن , خلا صی جستن , جان بدربردن , گریز , فرار , رهایی , خلا صی, گریختن , فرار کردن , بسرعت رفتن ,.یلف, گریزان , فراری , گریختن , شخص فراری.

ljy

: روغن , چربی , مرهم , نفت , مواد نفتی , رنگ روغنی , نقاشی با رنگ روغنی , روغن زدن به , روغن کاری کردن , روغن ساختن.

ljylamppu

: فانوس , چراغ بادی , چراغ دریایی.

ljyt

: گریس , روغن اتومبیل , روغن , چربی , مداهنه , چاپلوسی , روغن زدن , چرب کردن , رشوه دادن, روغن زدن , روان کردن, روغن , چربی , مرهم , نفت , مواد نفتی , رنگ روغنی , نقاشی با رنگ روغنی , روغن زدن به , روغن کاری کردن , روغن ساختن.

llisty

: گیج کردن , خیرگی , , سراسیمه کردن , گیج کردن , بی حس کردن , حیرت زده کردن , گیجی.

llistynyt

: گیج , بیحس , کر.

llistys

: حیرت , شگفتی , سرگشتگی , بهت, شگفتی , سرگشتگی , حیرت , بیهوشی , حیرانی.

llistytt

: ترساندن , وحشت زده شدن, ترسانیدن , بی جرات کردن , ترس , جبن , وحشت زدگی , بی میلی, کف , اشکوب , طبقه, مغناطیسی کردن , اهن ربا کردن, گیچ کردن , اشفته کردن , متحیر شدن , لغز , معما , چیستان , جدول معما, تکان , صدمه , هول , هراس ناگهانی , لطمه , تصادم , تلا طم , ضربت سخت , تشنج سخت , توده , خرمن , توده کردن , خرمن کردن , تکان سخت خوردن , هول وهراس پیدا کردن , ضربت سخت زدن , تکان سخت خوردن , دچار هراس سخت شدن , سراسیمه کردن, سراسیمه کردن , گیج کردن , بی حس کردن , حیرت زده کردن , گیجی.

llistyttv

: متحیر کننده , شگفت انگیز.

lltt v

: نفرت انگیز , بسیار بد , مکروه , کریه, منزجر کننده, کثیف , نامطبوع , زننده , تند و زننده , کریه, ترشیده , بو گرفته , باد خورده , فاسد , نامطبوع , متعفن, متنفر کننده , دافع , زننده , تنفراور.

lm l

: سخن ناشمرده , گپ , وراجی , صدای غاز , ناشمرده حرف زدن , غات غات کردن (مثل غاز) , وراجی کردن.

lmmet

: گرم , با حرارت , غیور , خونگرم , صمیمی , گرم کردن , گرم شدن, قبل از بازی حرکت کردن و خود را گرم نمودن , دست گرمی بازی کردن.

lmmin

: گرم , با حرارت , غیور , خونگرم , صمیمی , گرم کردن , گرم شدن.

lmmitt

: گرم , با حرارت , غیور , خونگرم , صمیمی , گرم کردن , گرم شدن.

lmp tila

: دما , درجه حرارت.

lnsi

: باختر , مغرب , غرب , مغرب زمین.

logaritmi

: لگاریتم , انساب , پایه لگاریتم.

logiikka

: منطق.

lohduton

: تاریک , تیره , تیره کردن , تاریک کردن, پریشان , دلشکسته , تسلی ناپذیر, دلتنگ کننده , پریشان کننده , ملا لت انگیز, تاریک , تیره , افسرده , غم افزا, ترسناک , شوم , عبوس , سخت , ظالم.

lohduttaa

: راحت , اسودگی , اسایش , مایه تسلی , دلداری دادن (به) , اسایش دادن, پیشانه , میزفرمان.

lohduttaminen

: راحت , اسودگی , اسایش , مایه تسلی , دلداری دادن (به) , اسایش دادن, دلداری , تسلی , تسلیت, تسلیت خاطر , مایه تسلی , ارامش , تسکین , ارام کردن , تسلی دادن , تسلیت گفتن.

lohdutus

: دلداری , تسلی , تسلیت, تسلیت خاطر , مایه تسلی , ارامش , تسکین , ارام کردن , تسلی دادن , تسلیت گفتن, تسلیت , تسلی.

lohi

: ماهی ازاد , قزل الا.

lohik rme

: اژدها , منظومه دراکو.

lohjeta

: ریز ریز کردن , بریدن , جدا کردن , شکستن, تلا طم , متلا طم شدن , شاخه های خشک را زدن , هرس کردن , چیدن , زدن (موی وغیره) , دست یاپای کسی را بریدن , باتنبلی حرکت کردن , شلنگ برداشتن, ترک , انشعاب , دوبخشی , شکافتن.

lohkare

: بنداوردن , انسداد , جعبه قرقره , اتحاد دو یاچند دسته بمنظور خاصی , بلوک , کنده , مانع ورادع , قطعه , بستن , مسدود کردن , مانع شدن از , بازداشتن , قالب کردن , توده , قلنبه, تخته سنگ , سنگ , گرداله, تکه بزرگ یا کلفت وکوتاه (درمورد سنگ ویخ وچوب) , کنده , مقدار قابل توجه.

lohkeama

: کاف , رخنه , ترک , شکاف , ضربت , ترق تروق , ترکانیدن , را بصدا دراوردن , تولید صدای ناگهانی وبلند کردن , شکاف برداشتن , ترکیدن , تق کردن.

lohko

: بنداوردن , انسداد , جعبه قرقره , اتحاد دو یاچند دسته بمنظور خاصی , بلوک , کنده , مانع ورادع , قطعه , بستن , مسدود کردن , مانع شدن از , بازداشتن , قالب کردن , توده , قلنبه, تقسیم , بخش , قسمت, مقطع , بخش, قطاع دایره , قسمتی از جبهه , خط کش ریاضی , ناحیه , محله , بخش , جزء , تقسیم کردن, قطعه , قطعه قطعه کردن, برش , قاش , تکه , باریکه , باریک , گوه , سهم , قسمت , تیغه گوشت بری , قاش کردن , بریدن.

lohtu

: راحت , اسودگی , اسایش , مایه تسلی , دلداری دادن (به) , اسایش دادن.

loihtia

: بیدار کردن , برانگیختن , تحریک کردن, پرورش دادن , رشد دادن, سرزنش کردن , ملا مت کردن , تحقیر کردن, التماس کردن به , سوگند دادن , جادو کردن, خلق شدن , افریدن , ایجاد کردن, افسون کردن , سحر کردن , جادو کردن , مسحور شدن , فریفتن , بدام عشق انداختن, دعا کردن به , طلب کردن , بالتماس خواستن, رنگ کردن , نگارگری کردن , نقاشی کردن , رنگ شدن , رنگ نقاشی , رنگ, بالا بردن , ترقی دادن , اضافه حقوق, جنبش , حرکت , فعالیت , جم خوردن , تکان دادن , به جنبش دراوردن , حرکت دادن , بهم زدن , بجوش اوردن , تحریک کردن یا شدن.

loikata

: جستن , پریدن , خیز زدن , جور درامدن , وفق دادن , پراندن , جهاندن , پرش , جهش , افزایش ناگهانی , ترقی, جست , پرش , خیز , جستن , دویدن , خیز زدن.

loikka

: جستن , پریدن , خیز زدن , جور درامدن , وفق دادن , پراندن , جهاندن , پرش , جهش , افزایش ناگهانی , ترقی, جست , پرش , خیز , جستن , دویدن , خیز زدن.

loikkia

: جست , پرش , خیز , جستن , دویدن , خیز زدن, بازی جفتک چارکش , باجست وخیز حرکت کردن , جفتک چارکش کردن , از یکدیگر بنوبت جلو زدن , گریز زدن , گره گره حرکت کردن.

loinen

: انگل , طفیلی , صدای مزاحم , پارازیت.

loiskua

: شتک , صدای ترشح , چلپ چلوپ , صدای ریزش , ترشح کردن , چلپ چلوپ کردن , ریختن (باصدای ترشح) , دارای ترشح , دارای صدای چلب چلوب.

loistaa

: تابیدن , درخشیدن , نورافشاندن , براق کردن , روشن شدن , روشنی , فروغ , تابش , درخشش.

loistava

: تابناک , روشن , درخشان , تابان , افتابی , زرنگ , باهوش, تابان , مشعشع , زیرک , بااستعداد , برلیان , الماس درخشان, مجلل , عظیم , با شکوه , خیلی خوب, باشکوه , مجلل , عالی, درخشان , تابناک.

loisteliaan vrik s

: شعله دار , زرق وبرق دار , وابسته به مکتب معماری گوتیگ , شعله مانند, پر جلوه , درخشنده , پر تلالو, بی لجام , مطلق , ازاد , نامحدود , بی بند و بار , ازاد.

loistelias

: وافر , مجلل , انبوه , پربرکت.

loisto

: تابیدن , درخشیدن , نورافشاندن , براق کردن , روشن شدن , روشنی , فروغ , تابش , درخشش.

loitsia

: افسون کردن , فریفتن , مسحور کردن, افسون کردن , سحر کردن , جادو کردن , مسحور شدن , فریفتن , بدام عشق انداختن, طلسم , جادو , فریبندگی , دلیری , افسون , زرق و برق, ساحر , جادوگر , سحر وجادو کردن, ادم بد شانس , ادم که بدشانسی میاورد , شانس نیاوردن, زن جادوگر , ساحره , پیره زن , فریبنده , افسون کردن , سحر کردن , مجذوب کردن.

loitsu

: افسون , طلسم , فریبندگی , دلربایی , سحر , : افسون کردن , مسحور کردن , فریفتن , شیفتن, افسون , جادو , سحر, هجی کردن , املا ء کردن , درست نوشتن , پی بردن به , خواندن , طلسم کردن , دل کسی رابردن , سحر , جادو , طلسم , جذابیت , افسون , حمله ناخوشی , حمله, نشله , از خود بیخودی , بیهوشی , خلسه , مسحور کردن یاشدن , باچالا کی حرکت کردن.

loka

: گل , لجن , گل الود کردن , تیره کردن , افترا.

lokaali (math.)

: محلی , موضعی.

lokakuu

: ماه اکتبر.

lokero

: کوپه , قسمت , تقسیم کردن, اداره گروه اموزشی , قسمت , شعبه , بخش, قفل کننده , قفسه قفل دار , قفسه قفل دار مخصوص دانش اموزان و دانشجویان (که کتب خود را در انجا گذارد), خانه قفسه , طبقه , طبقه بندی کردن, چاک , شکاف کوچک.

loki

: ثبت کردن وقایع.

loma

: روزبیکاری , تعطیل , روز تعطیل , تعطیل مذهبی, اجازه , اذن , مرخصی , رخصت , باقی گذاردن , رها کردن , ول کردن , گذاشتن , دست کشیدن از , رهسپار شدن , عازم شدن , ترک کردن , : (لعاف) برگ دادن, عقب نشینی , پس زنی , پس رفت کردن , بازگشت , فترت , دوره فترت , تعطیل موقتی , تنفس , گوشه , کنار , پستی , تورفتگی , موقتا تعطیل کردن , طاقچه ساختن , مرخصی گرفتن , تنفس کردن, تعطیل , بیکاری , مرخصی , مهلت , اسودگی , مرخصی گرفتن , به تعطیل رفتن.

lommo

: دندانه , گودی , تو رفتگی , جای ضربت , دندانه کردن , دندانی, شکاف , برش , چاک, خراش سوزن , نقطه , زخم بقدر سرسوزن , جزء کوچک چیزی , هدف , منظور , نقطه نت موسیقی , چیزخراش دهنده(مثل نوک سوزن) , خار , تیغ , نیش , سیخونک , الت ذکور , راست , شق , خلیدن , باچیز نوک تیز فروکردن , خراش دادن , با سیخونک بحرکت واداشتن , تحریک کردن , ازردن, خراشیدن , خاراندن , خط زدن , قلم زدن , خراش , تراش, چاک , شکاف , درز , چاک دادن , شکافتن , دریدن.

lonkalta heitetty

: اتفاقی , غیر مهم , غیر جدی, بی تامل , بداهه , بدون مقدمه , بدون تهیه.

lonkka

: کفل , قسمت میان ران وتهیگاه , مفصل ران , جستن , پریدن , لی لی کردن , سهو کردن.

looginen

: منطقی , استدلا لی.

loordi

: صاحب , خداوند , ارباب , خداوندگار , فرمانروا , لرد , شاهزاده , مالک , ملا ک , حکمروایی کردن , مانند لرد رفتار کردن , عنوان لردی دادن به.

lopetella

: تمام , کامل, تخلیه , خالی کردن, گسیل , گسیل داشتن , گسیل کردن , اعزام داشتن , روانه کردن , فرستادن , مخابره کردن , ارسال , انجام سریع , کشتن , شتاب , پیغام.

lopetta

: انتها , خاتمه , خاتمه دادن , خاتمه یافتن, پایان دادن , پایان یافتن.

lopettaa

: ایستادن , موقوف شدن , دست کشیدن , گرفتن , وقفه , ایست , توقف, زدودن , رفع کردن, بپایان رسانیدن , تمام کردن , رنگ وروغن زدن , تمام شدن , پرداخت رنگ وروغن , دست کاری تکمیلی , پایان , پرداخت کار, ایست , ایستادن , ایستاندن, پایان دادن , پایان یافتن.

lopettaminen

: پایان , خاتمه.

loppu

: پایان , فرجام , اختتام , انجام , نتیجه , استنتاج, انتها , خاتمه , خاتمه دادن , خاتمه یافتن, پایان , خاتمه, بخش اخر , اهنگ نهایی , اخر , عاقبت, پایان, بپایان رسانیدن , تمام کردن , رنگ وروغن زدن , تمام شدن , پرداخت رنگ وروغن , دست کاری تکمیلی , پایان , پرداخت کار, بازپسین , پسین , اخر , اخرین , اخیر , نهانی , قطعی , دوام داشتن , دوام کردن , طول کشیدن , به درازا کشیدن , پایستن, بالا ی , روی , بالا ی سر , بر فراز , ان طرف , درسرتاسر , دربالا , بسوی دیگر , متجاوز از , بالا یی , رویی , بیرونی , شفا یافتن , پایان یافتن , به انتها رسیدن , پیشوندی بمعنی زیادو زیاده و بیش, بی رمق , نیروی خود را از دست داده , از پا درامده , کوفته , خسته , رها شده , کم زور , خرج شده.

loppua

: ایستادن , موقوف شدن , دست کشیدن , گرفتن , وقفه , ایست , توقف, انتها , خاتمه , خاتمه دادن , خاتمه یافتن, پایان دادن , پایان یافتن.

lopullinen

: قطعی , قاطع , صریح , معین کننده , نهایی, اخرین , پایانی , نهایی , غایی , قطعی , قاطع, نهایی , اجل , اخر , غایی , بازپسین , دورترین.

lopultakin

: بالا خره , عاقبت , سرانجام.

loska (on ground)

: برف وباران , بوران , تگرگ ریز باریدن.

louhia

: کان , معدن , نقب , راه زیر زمینی , مین , منبع , مامن , مال من , مرا , معدن حفر کردن , استخراج کردن یا شدن , کندن.

loukkaus

: تخلف , تخطی.

loukko

: گوشه , قطعه زمین پیش امده , برامدگی.

loukku

: خزان , پاییز , سقوط , هبوط , نزول , زوال , ابشار , افتادن , ویران شدن , فرو ریختن , پایین امدن , تنزل کردن, زانویی مستراح وغیره تله , دام , دریچ-ه , گیر , محوطه کوچک , شکماف , نیرنگ , فریب دهان , بدام انداختن , در تله انداختن.

lounas

: ناهار , ظهرانه , ناهار خوردن, واقع در جنوب غربی , باد جنوب غربی.

lpikulku

: گذر , عبور.

lpin kymt n

: مات , غیر شفاف , مبهم , کدر , شیشه یا رنگ مات.

lpin kyv

: روشن , شفاف, غبار گرفته , فیلم مانند, بند شیطان , لعاب خورشید , لعاب عنکبوت , پارچه بسیار نازک , تنزیب , نازک , لطیف , سبک, صرف , محض , خالص , راست , تند , مطلق , بطورعمود , یک راست , پاک , بکلی , مستقیما , ظریف , پارچه ظریف , حریری , برگشتن , انحراف حاصل کردن , کنار رفتن , کنار زدن, شفاف , ناپیدا, بخاردار , مه دار , مانند بخار , پوچ , بی اساس.

lrvi

: صورت , نما , روبه , مواجه شدن.

luennoitsija

: قاری کتاب مقدس در کلیسای کاتولیک , مدرس, مدرس , تدریس کننده , سخنران, خواننده.

luento

: سخنرانی , خطابه , کنفرانس , درس , سخنرانی کردن , خطابه گفتن , نطق کردن, گفتگو , صحبت , حرف , مذاکره , حرف زدن.

luetella

: شمار , شمردن, یکایک شمردن.

luettelo

: کاتالوگ , فهرست , کتاب فهرست , فهرست کردن, کتاب راهنما.

luettu

: خواندن , باز خواندن.

luhistus

: فروریختن , متلا شی شدن , دچار سقوط واضمحلا ل شدن , غش کردن , اوار.

luihu

: فریب امیز , پرنیرنگ, دزدکی , زیر جلی , پنهان , نهانی , مخفی , رمزی, حیله گر , مزور, زیرک , حیله گر , موذی , ریشخند کننده, اب زیر کاه, پر حیله , پر مکر , مکار , پر تزویر.

luistella

: یارو , ادم پست , اسب مردنی , لقمه ماهی , ماهی چهار گوش , کفش یخ بازی , سرخوردن , اسکیت بازی کردن , سرسره بازی کردن , کفش چرخدار.

luistin

: یارو , ادم پست , اسب مردنی , لقمه ماهی , ماهی چهار گوش , کفش یخ بازی , سرخوردن , اسکیت بازی کردن , سرسره بازی کردن , کفش چرخدار.

luisua

: لغزش , سرازیری , سراشیبی , ریزش , سرسره , کشو , اسباب لغزنده , سورتمه , تبدیل تلفظ حرفی به حرف دیگری , لغزنده , سرخونده , پس وپیش رونده , لغزیدن , سریدن.

luja

: تند , تندرو , سریع السیر , جلد و چابک , رنگ نرو , پایدار , باوفا , سفت , روزه , روزه گرفتن , فورا, شرکت , تجارتخانه , کارخانه , موسسه بازرگانی , استوار , محکم , ثابت , پابرجا , راسخ , سفت کردن , استوار کردن, پایا , پایدار.

lukea

: خواندن , باز خواندن, دفتر ثبت , ثبت امار , دستگاه تعدیل گرما , پیچ دانگ صدا , لیست یا فهرست , ثبت کردن , نگاشتن , در دفتر وارد کردن , نشان دادن , منطبق کردن.

lukea mukaan

: شمار , شمردن.

lukema

: خواندن , قراءت , مطالعه.

lukematon

: بی حد و حصر , معتنی به , متعدد , وافر , بیشمار.

lukija

: خواننده.

lukita

: پیچ , توپ پارچه , از جاجستن , رها کردن , :راست , بطورعمودی , مستقیما , ناگهان, بستن , محکم کردن , چسباندن , سفت شدن, کار گذاشتن , درست کردن , پابرجا کردن , نصب کردن , محکم کردن , استوارکردن , سفت کردن , جادادن , چشم دوختن به , تعیین کردن , قراردادن , بحساب کسی رسیدن , تنبیه کردن , ثابت شدن , ثابت ماندن , مستقر شدن , گیر , حیص وبیص , تنگنا , مواد مخدره , افیون, طره گیسو , دسته پشم , قفل , چخماق تفنگ , چفت و بست , مانع , سد متحرک , سدبالا بر , چشمه پل , محل پرچ یا اتصال دویاچند ورق فلزی , قفل کردن , بغل گرفتن , راکد گذاردن , قفل شدن , بوسیله قفل بسته ومحکم شدن , محبوس شدن, ایمن , بی خطر , مطملن , استوار , محکم , درامان , تامین , حفظ کردن , محفوظ داشتن تامین کردن , امن.

lukki

: عنکبوت , کارتنه , کارتنک , ناتنک.

lukko

: طره گیسو , دسته پشم , قفل , چخماق تفنگ , چفت و بست , مانع , سد متحرک , سدبالا بر , چشمه پل , محل پرچ یا اتصال دویاچند ورق فلزی , قفل کردن , بغل گرفتن , راکد گذاردن , قفل شدن , بوسیله قفل بسته ومحکم شدن , محبوس شدن.

luku

: فصل (کتاب) , شعبه , قسمت , باب, شکل , رقم , پیکر, عدد , شماره, مقطع , بخش.

lukuisa

: بیشمار , بسیار , زیاد , بزرگ , پرجمعیت , کثیر, فراوان , بسیار , فراوانی , بسیاری , کفایت , بمقدار فراوان.

lukuisat

: چند , چندین , برخی از , جدا , مختلف , متعدد.

lukukausi

: لفظ , اصطلا ح , دوره , شرط.

lukum r

: سرزدن , بالغ شدن , رسیدن , :مبلغ , مقدار میزان, شمار , شمردن.

lukutoukka

: کتابی , غیر متداول , لفظ قلم, زحمتکش , ساعی , کوشا , درس خوان , کتاب خوان , مشتاق , خواهان , پرزحمت , بلیغ , جاهد.

lukuun ottamatta

: گذشته از این , وانگهی , بعلا وه , نزدیک , کنار , درکنار , ازپهلو , ازجلو , درجوار, مستثنی کردن , مشمول نکردن , اعتراض کردن جز , بجز , مگر , باستثنای , غیر از , سوای.

lumi

: برف , برف باریدن , برف امدن.

lumiukko

: ادم برفی , ادمک برفی.

lumota

: افسون , طلسم , فریبندگی , دلربایی , سحر , : افسون کردن , مسحور کردن , فریفتن , شیفتن, افسون کردن , سحر کردن , جادو کردن , مسحور شدن , فریفتن , بدام عشق انداختن.

lumottu

: افسون شده , مسحور , مفتون , مجذوب.

lunastaa

: باز خریدن , از گرو در اوردن , رهایی دادن.

luoda

: خلق شدن , افریدن , ایجاد کردن, تاسیس کردن , دایرکردن , بنانهادن , برپاکردن , ساختن , برقرارکردن , تصدیق کردن , تصفیه کردن , کسی رابه مقامی گماردن , شهرت یامقامی کسب کردن.

luode

: شمال خاوری , شمال شرقی , شمال شرق.

luoja

: افریدگار , افریننده , خالق, سازنده , خالق.

luokitus

: عمل دسته بندی , طبقه بندی , رده بندی.

luokka

: دسته , زمره , طبقه , مقوله , مقوله منطقی , رده, کلا س , دسته , طبقه , زمره , جور , نوع , طبقه بندی کردن , رده , هماموزگان , رسته , گروه.

luokkakaveri

: همکلا س , هماموز.

luokkatoveri

: همکلا س , هماموز.

luola

: غار , کاو , مجوف , مقعر , مجوف کردن , درغارجادادن , حفر کردن , فرو ریختن, غار , حفره زیرزمینی , مغاک , چال , گودال , حفره, غار , کنام , کمینگاه , دزدگاه , خلوتگاه , لا نه.

luolaholvi

: محبس , زندان , سیاه چال , به سیاه چال انداختن.

luominen

: افرینش , خلقت , ایجاد.

luomishetki

: حاملگی , لقاح تخم وشروع رشد جنین , ادراک , تصور.

luomisvire

: شهیق , استنشاق , الهام , وحی , القاء.

luomus

: افرینش , خلقت , ایجاد, کار هنری , اثرهنری.

luona

: بسوی , بطرف , به , در , پهلوی , نزدیک , دم , بنابر , در نتیجه , بر حسب , از قرار , بقرار , سرتاسر , مشغول, درکنار , نزدیک , دریک طرف , بعلا وه , باضافه , ازطرف دیگر , وانگهی, بدست , بتوسط , با , بوسیله , از , بواسطه , پهلوی , نزدیک ,کنار , از نزدیک , ازپهلوی , ازکنار , درکنار , از پهلو , محل سکنی , فرعی , درجه دوم, نزدیک , تقریبا , قریب , صمیمی , نزدیک شدن, با , بوسیله , مخالف , بعوض , در ازاء , برخلا ف , بطرف , درجهت.

luonne

: دخشه.

luonnehtia

: منش نمایی کردن , توصیف کردن , مشخص کردن , منقوش کردن.

luonnollinen

: طبیعی , سرشتی , نهادی , ذاتی , فطری , جبلی , بدیهی , مسلم , استعداد ذاتی , احمق , دیوانه.

luonnollinen logaritmi

: لگاریتم طبیعی.

luonnollinen luku

: عددطبیعی.

luonnonvarainen

: بومی , اهلی , محلی.

luonnos

: حواله , برات , برات کشی , طرح , مسوده , پیش نویس , برگزینی , انتخاب , چرک نویس , طرح کردن , (انگلیس) اماده کردن , از بشکه ریختن, طرح , انگاره , نقشه ساده , مسوده , شرح , پیش نویس ازمایشی , زمینه , خلا صه , ملخص , مسوده کردن , پیش نویس چیزی را اماده کردن.

luonnostella

: حواله , برات , برات کشی , طرح , مسوده , پیش نویس , برگزینی , انتخاب , چرک نویس , طرح کردن , (انگلیس) اماده کردن , از بشکه ریختن, طرح کلی , رءوس مطالب, زبر , خشن , درشت , زمخت , ناهموار , ناهنجار , دست مالی کردن , بهم زدن , زمخت کردن.

luonteenlaatu

: اب دادن (فلز) , درست ساختن , درست خمیر کردن , ملا یم کردن , معتدل کردن , میزان کردن , مخلوط کردن , مزاج , حالت , خو , خلق , قلق , خشم , غضب.

luontevuus

: امادگی.

luonto

: محیط , اطراف , احاطه , دور و بر , پرگیر, طبیعت , ذات , گوهر , ماهیت , خوی , افرینش , گونه , نوع , خاصیت , سرشت , خمیره.

luopua

: منصرف شدن , ول کردن , ترک کردن , تسلیم کردن , دست برداشتن از, ول کردن , ترک کردن , چشم پوشیدن.

luostari

: صومعه , خانقاه راهبان , دیر , رهبانگاه.

luotaanty ntv

: متنفر کننده , دافع , زننده , تنفراور.

luotettava

: قابل اعتماد , توکل پذیر, با وفا , باایمان, قابل اطمینان , موثق , معتبر , قابل اتکا, ایمن , بی خطر , مطملن , استوار , محکم , درامان , تامین , حفظ کردن , محفوظ داشتن تامین کردن , امن.

luoti

: گلوله , گلوله تفنگ, گلوله بی شکل , چارپاره , جانور کندرو , جانور تنبل , گردونه کندرو , اسب کندرو , یک جرعه مشروب , تکه فلز خام , مثل حلزون حرکت کردن , یواش یواش وکرم واربیهوده وقت گذراندن , لول زدن , ضربت مشت , ضربت سنگین زدن به.

luoto

: پرتگاه , کمر , تخته سنگ, تپه دریایی , جزیره نما , مرض جرب , پیچیدن و جمع کردن بادبان , جمع کردن.

luottaa

: کنار , لب , ساحل , بانک , ضرابخانه , رویهم انباشتن , در بانک گذاشتن , کپه کردن , بلند شدن (ابر یا دود) بطور متراکم , بانکداری کردن, سپردن , محرمانه گفتن (به) , اطمینان کردن , اعتماد داشتن به, اعتماد کردن , تکیه کردن , ناسزا , سوگند خوردن , قسم دادن , فحش , ناسزا گفتن, اعتماد , ایمان , توکل , اطمینان , پشت گرمی , امید , اعتقاد , اعتبار , مسلولیت , امانت , ودیعه , اتحادیه شرکتها , اءتلا ف , اعتماد داشتن , مطملن بودن , پشت گرمی داشتن به.

luottamuksellinen

: محرمانه , دارای ماموریت محرمانه , راز دار.

luottamus

: پشتگرمی , اطمینان , دلگرمی , خاطرجمعی , گستاخی , بیمه(مخصوصا بیمه عمر) , تعهد , قید , گرفتاری , ضمانت , وثیقه , تضمین , گروی, اطمینان, ایمان , عقیده , اعتقاد , دین , پیمان , کیش, اعتماد , ایمان , توکل , اطمینان , پشت گرمی , امید , اعتقاد , اعتبار , مسلولیت , امانت , ودیعه , اتحادیه شرکتها , اءتلا ف , اعتماد داشتن , مطملن بودن , پشت گرمی داشتن به.

luottavainen

: مطملن , دلگرم , بی پروا , رازدار.

luotto

: اعتبار , ابرو , ستون بستانکار , نسیه , اعتقاد کردن , درستون بستانکار وارد کردن , نسبت دادن.

luova

: خالق , افریننده.

luovuttaa

: ازادکردن , نجات دادن , تحویل دادن , ایراد کردن(نطق وغیره) , رستگار کردن, مقصرین را پس دادن , مجرمین مقیم کشور بیگانه را به کشور اصلیشان تسلیم کردن, منصرف شدن , ول کردن , ترک کردن , تسلیم کردن , دست برداشتن از, تسلیم کردن , تحویل دادن, تحویل دادن , تسلیم داشتن , دادن , منتقل کردن , اراءه دادن , ترجمه کردن , دراوردن.

lupa

: قدرت , توانایی , اختیار , اجازه , اعتبار , نفوذ , مدرک یا ماخذی از کتاب معتبریا سندی , نویسنده ء معتبر , منبع صحیح و موثق , اولیاء امور, اجازه , اختیار, پروانه عبور , جواز, گذرنامه , تذکره , وسیله دخول , کلید, اجازه , اذن , رخصت , دستور , پروانه , مرخصی, فرمان , فتوای کلیسایی , سوگند , تصویب , جواز , تایید رسمی , دارای مجوز قانونی دانستن , ضمانت اجرایی معین کردن , ضمانت اجرایی قانون.

lupaus

: درگروگان , گرو , وثیقه , ضمانت , بیعانه , باده نوشی بسلا متی کسی , بسلا متی , نوش , تعهد والتزام , گروگذاشتن , بسلا متی کسی باده نوشیدن , متعهد شدن , التزام دادن, وعده , قول , عهد , پیمان , نوید , انتظار وعده دادن , قول دادن , پیمان بستن.

lusikka

: قاشق , چمچه , با قاشق برداشتن , بوس وکنار کردن

luu

: استخوان , استخوان بندی , گرفتن یا برداشتن , خواستن , درخواست کردن , تقاضاکردن.

luulla

: فرض کردن , پنداشتن , فرض کنید, اندیشیدن , فکر کردن , خیال کردن , گمان کردن.

luulo

: فرض , پنداشت, خیال , وهم , تصور , قوه مخیله , هوس , تجملی , تفننی , علا قه داشتن به , تصور کردن, فریب , گول , حیله , خیال باطل , وهم, خیالی , فانتزی, فرض , تصور , حدس, فرض , تصور , احتمال , گمان , پندار , انگاشت , فرضی , انگاشتی.

luultavasti

: محتملا , شاید.

luumu

: الو , گوجه , الوی برقانی , کار یا چیز دلچسب.

luuranko

: کالبد , اسکلت , استخوان بندی , ساختمان , شالوده , طرح , طرح ریزی.

luutnantti

: ستوان , ناوبان , نایب , وکیل , رسدبان.

luuttu

: گل (گعل) گل یا سیمان مخصوص درزگیری وبتونه , حلقه لا ستیکی مخصوص دهانه بطری , مهروموم کردن , درزگیری کردن , عود زدن , عود.

luvata

: درگروگان , گرو , وثیقه , ضمانت , بیعانه , باده نوشی بسلا متی کسی , بسلا متی , نوش , تعهد والتزام , گروگذاشتن , بسلا متی کسی باده نوشیدن , متعهد شدن , التزام دادن, وعده , قول , عهد , پیمان , نوید , انتظار وعده دادن , قول دادن , پیمان بستن.

lvist j

: مورب , اریب , دوگوشه , قاطع دو زاویه , قطر.

ly

: قوه ادراک شخص خوش فکر وبا قریحه, هوش , فهم , قوه درک , عقل , خرد , سابقه, هوش , زیرکی , فراست , فهم , بینش , اگاهی , روح پاک یا دانشمند , فرشته , خبرگیری , جاسوسی, فکر , خاطر , ذهن , خیال , مغز , فهم , فکر چیزی را کردن , یاداوری کردن , تذکر دادن , مراقب بودن , مواظبت کردن , ملتفت بودن , اعتناء کردن به , حذر کردن از , تصمیم داشتن, هوش , قوه تعقل , لطافت طبع , مزاح , بذله گویی , دانستن , اموختن.

lyd lyttyyn

: بطور سطحی سوختن , تاول زدن , سوزاندن , بودادن , سوختگی , تاول.

lyd toistuvasti

: چرب کردن (گوشت کباب) , نم زدن , شلا ق زدن , زخم زبان زدن , کوک موقتی(بلباس), خمیر یاچسب سیاه رنگی که با ان ترک وشکاف های کفش را پر میکنند , دنده(ماشین) , لباس , جامه , وصله کردن , بهم پیوستن , زدن , کتک زدن.

lyd vetoa

: شرط (بندی) , موضوع شرط بندی , شرط بستن , نذر, شرط بندی کننده.

lyd

: تپیدن , زدن , کتک زدن , چوب زدن , شلا ق زدن ,کوبیدن , :ضرب , ضربان نبض وقلب , تپش , ضربت موسیقی , غلبه , پیشرفت , زنش, اصابت , خوردن , ضربت , تصادف , موفقیت , نمایش یافیلم پرمشتری , زدن , خوردن به , اصابت کردن به هدف زدن, مشروب مرکب از شراب ومشروبات دیگر , کوتاه , قطور , مشت , ضربت مشت , قوت , استامپ , مهر , مشت زدن بر , منگنه کردن , سوراخ کردن , پهلوان کچل, زدن , ضربت زدن , خوردن به , بخاطر خطورکردن , سکه ضرب کردن , اعتصاب کردن , اصابت , اعتصاب کردن , اعتصاب , ضربه , برخورد.

lydetty

: زمان ماضی واسم فعول فءند , : برپاکردن , بنیاد نهادن , ریختن , قالب کردن , ذوب کردن , ریخته گری , قالب ریزی کردن.

lyh

: شل , سست , لق , گشاد , ول , ازاد , بی ربط , هرزه , بی بندوبار , لوس وننر , بی پایه , بی قاعده , رهاکردن , درکردن(گلوله وغیره) , منتفی کردن , برطرف کردن , شل وسست شدن , نرم وازاد شدن , حل کردن , از قید مسلولیت ازاد ساختن , سبکبار کردن , پرداختن.

lyhent

: کوتاه کردن , مختصر کردن.

lyhentm tn

: مشروح , مختصرنشده , کوتاه نشده , کامل , تلخیص نشده.

lyhty

: جراغ , لا مپ.

lyhyt

: کوتاه مختصر , حکم , دستور , خلا صه کردن , کوتاه کردن , اگاهی دادن, کوتاه , مختصر , قاصر , کوچک , باقی دار , کسردار , کمتر , غیر کافی , خلا صه , شلوار کوتاه , تنکه , یکمرتبه , بی مقدمه , پیش از وقت , ندرتا , کوتاه کردن , اتصالی پیدا کردن.

lyhyt ja ytimek s

: مجعد شدن , موجدارکردن , حلقه حلقه کردن , چیز خشک وترد , ترد , سیب زمینی برشته, کوتاه ومختصر , اجمالی, کم حرف , مختصر گو , کوتاه , موجز, موجز , بی شاخ وبرگ , مختصر ومفید , مختصر.

lyhyt yritys

: کاف , رخنه , ترک , شکاف , ضربت , ترق تروق , ترکانیدن , را بصدا دراوردن , تولید صدای ناگهانی وبلند کردن , شکاف برداشتن , ترکیدن , تق کردن, پرت کردن , انداختن , افکندن , پرتاب , جفتک پرانی , بیرون دادن , روانه ساختن.

lyijykyn

: مداد , مداد رنگی , نقاشی مدادی , مداد ابرو , هر چیزی شبیه مداد , مدادی , بامدادکشیدن.

lyj

: خردکردن , داغان کردن , پی درپی زدن , خراب کردن , خمیر(دراشپزی) , خمیدگی , خمیدگی پیداکردن , باخمیرپوشاندن , خمیردرست کردن, ادم تنبل , مشت زن , ضربه زن , مشت باز.

lyk s

: باهوش , هوشمند, محتاط , از روی احتیاط, معقول , مستدل, دانا , زیرک , عاقل , باهوش , بافراست , هوشمند, هوش , قوه تعقل , لطافت طبع , مزاح , بذله گویی , دانستن , اموختن.

lykk

: هوش , فهم , قوه درک , عقل , خرد , سابقه, عقلا نی , ذهنی , فکری , خردمند , روشنفکر, فکر , خاطر , ذهن , خیال , مغز , فهم , فکر چیزی را کردن , یاداوری کردن , تذکر دادن , مراقب بودن , مواظبت کردن , ملتفت بودن , اعتناء کردن به , حذر کردن از , تصمیم داشتن, اندیشمند , فکر کننده , متفکر , فکور.

lykk ys

: تاخیر , به تاخیر انداختن , به تاخیر افتادن, تاخیر اندازی , تعویق , موکول ببعد کردن, مهلت , فرجه , امان , استراحت , تمدید مدت , رخصت , فرجه دادن.

lykt

: عقب انداختن , بتعویق انداختن , موکول کردن , پست تر دانستن , در درجه دوم گذاشتن, مجازات کسی را بتعویق انداختن , رخصت, مهلت , فرجه , امان , استراحت , تمدید مدت , رخصت , فرجه دادن.

lynti

: اصابت , خوردن , ضربت , تصادف , موفقیت , نمایش یافیلم پرمشتری , زدن , خوردن به , اصابت کردن به هدف زدن, مشروب مرکب از شراب ومشروبات دیگر , کوتاه , قطور , مشت , ضربت مشت , قوت , استامپ , مهر , مشت زدن بر , منگنه کردن , سوراخ کردن , پهلوان کچل, زدن , ضربت زدن , خوردن به , بخاطر خطورکردن , سکه ضرب کردن , اعتصاب کردن , اصابت , اعتصاب کردن , اعتصاب , ضربه , برخورد.

lynv lys

: تصور , اندیشه , فکر , نظریه , خیال , ادراک , فکری, هوس , هوی و هوس , تلون مزاج , وسواس , خیال , وهم , تغییر ناگهانی, بوالهوس , هوس , تلون مزاج , وسواس, بوالهوسی , هوس , تلون مزاج , وسواس.

lyps

: شیر , شیره گیاهی , دوشیدن , شیره کشیدن از.

lysti

: خوشحالی , خوشی , شادی , خوشنودی , خرسندی.

lyt

: پی بردن , دریافتن , یافتن , پیدا کردن , کشف کردن , مکشوف ساختن, پیدا کردن , یافتن , جستن , تشخیص دادن , کشف کردن , پیدا کردن , چیز یافته , مکشوف , یابش, دریافتن , پی بردن , کشف کردن , مکشوف کردن.

lyt

: کشف , اکتشاف , پی بری , یابش.

lyt minen

: کشف , اکتشاف , پی بری , یابش.

M

m dt

: گندیدن , متعفن شدن , پوسیدن , فاسد شدن , چرک نشستن , چرک کردن , گنداندن, پوسیدن , ضایع شدن , فاسد کردن.

m hli

: دمیدن , وزیدن , در اثر دمیدن ایجاد صدا کردن , ترکیدن, پی درپی اشتباه کردن , مرتکب خطا شدن , اشتباه کاری , لغزش, بهم ریختن , سرهم بندی کردن , قاطی پاتی کردن, سنبل کردن , خراب کردن , از شکل انداختن , وصله وپینه بدنما , کارسرهم بندی , ورم, وزوز کردن , صدای زنبور کردن , اشتباه کاری کردن , سرهم بندی کردن, اشتباه احمقانه , لا ف زدن , توپ خالی زدن, کرک , خواب پارچه , موهای نرم وکوتاه اطراف لب وگونه , کرکدار شدن , نرم کردن , اشتباه کردن , خبط کردن , پف , بادکردگی, کورکورانه جلورفتن , اشتباه کردن , لکنت زبان پیدا کردن , من من کردن , توپ را از دست دادن , سنبل کردن , کورمالی , اشتباه, بدبکار بردن , بد اداره کردن, دست پوش , دست گرم کن , بدبازیکن , ناشی , خیطی بالا اوردن.

m kki

: اطاق کوچک , خوابگاه (کشتی) , کلبه , کابین, کلبه , کاشانه , الونک , درکلبه جا دادن, کلبه , خانه , خانه کوچک وسردستی ساخته شده , کاشانه , زیستن.

m kr inen

: پشه , حشره دو بال.

m ntylankku

: مقدار , اندازه , قدر , حد , معامله کردن , سر و کار داشتن با , توزیع کردن.

m r

: سرزدن , بالغ شدن , رسیدن , :مبلغ , مقدار میزان, جسم , جثه , لش , تنه , جسامت , حجم , اندازه , بصورت توده جمع کردن , انباشتن , توده , اکثریت, زینه , درجه , رتبه , پایه , دیپلم یا درجه تحصیل, مقدار , چندی , کمیت , قدر , اندازه , حد , مبلغ, نرخ , میزان , سرعت , ارزیابی کردن.

m r llinen

: مقداری , کمی , چندی , بیان شده بر حسب صفات , وابسته بخاصیت حرف هجادار.

m r tty

: معین , قطعی , تصریح شده , صریح , روشن , معلوم.

m ritell

: معین کردن , تعریف کردن , معنی کردن, حدود(چیزی را) معین کردن , مرزیابی کردن, محدود کردن , تحدید حدود کردن, مشخص کردن , ترسیم نمودن , معین کردن, تصمیم گرفتن , مصمم شدن , حکم دادن , تعیین کردن.

m ritell tarkasti

: تنگ , کم پهنا , باریک , دراز و باریک , کم پهنا , محدود , باریک کردن , محدود کردن , کوته فکر.

m ritelm

: تعریف , معنی.

m ritt

: معلوم کردن , ثابت کردن , معین کردن, معین کردن , تعریف کردن , معنی کردن, نامزد کردن , گماشتن , معین کردن , تخصیص دادن , برگزیدن, تصمیم گرفتن , مصمم شدن , حکم دادن , تعیین کردن, پیدا کردن , یافتن , جستن , تشخیص دادن , کشف کردن , پیدا کردن , چیز یافته , مکشوف , یابش.

m rittelyjoukko (math.)

: قلمرو.

m rnp

: مقصد , سرنوشت , تقدیر, هدف , مقصد.

m rt laitoshoitoon

: سپردن , مرتکب شدن , اعزام داشتن برای (مجازات و غیره) , متعهدبانجام امری نمودن , سرسپردن, در موسسه یا بنگاه قرار دادن , در بیمارستان بستری کردن , تبدیل به موسسه کردن , رسمی کردن.

m rt

: حکم کردن , حکم , فرمان, نامیدن , معین کردن , تخصیص دادن به, نامزد کردن , گماشتن , معین کردن , تخصیص دادن , برگزیدن, قبلا انتخاب کردن , مقدر کردن , سرنوشت معین کردن, حکم , حکم مجازات , سرنوشت بد , فنا , حکم دادن , مقررداشتن , محشر, سرنوشت , تقدیر , قضاوقدر , نصیبب وقسمت , مقدر شدن , بسرنوشت شوم دچار کردن, قاعده , دستور , حکم , بربست , قانون , فرمانروایی , حکومت کردن , اداره کردن , حکم کردن , گونیا.

m rys

: ماموریت , تصدی , حق العمل , فرمان , حکم , هیلت , مامورین , کمیسیون , انجام , : گماشتن , ماموریت دادن, حکم کردن , حکم , فرمان, جهت , سو , هدایت, فرمان , حکم , قانون, حکم , امر , اجازه , رخصت , حکمی , امری, فرمان , حکم , دستخط , فتوای پاپ , رساله.

m t

: پوسیدن , ضایع شدن , فاسد کردن, پوسیده , فاسد , خراب , زنگ زده , روبفساد.

m yr

: دستفروش , دوره گرد , خرده فروش , گورکن , خرسک , شغاره , :سربسر گذاشتن , اذیت کردن , ازار کردن.

maa

: کشور , دیار , بیرون شهر , دهات , ییلا ق, چرک , کثافت , لکه , خاک, خاک , زمین , سطح زمین , کره زمین , دنیای فانی , سکنه زمین , با خاک پوشاندن, زمین , خاک , میدان , زمینه , کف دریا , اساس , پایه , بنا کردن , برپا کردن , بگل نشاندن , اصول نخستین را یاد دادن(به) , فرودامدن , بزمین نشستن , اساسی , زمان ماضی فعل.دنءرگ, زمین , خشکی , خاک , سرزمین , دیار , به خشکی امدن , پیاده شدن , رسیدن , بزمین نشستن, خاک , کثیف کردن , لکه دار کردن , چرک شدن , خاک , زمین , کشور , سرزمین , مملکت پوشاندن باخاک , خاکی کردن, زمینه , عوارض زمین , زمین , ناحیه , نوع زمین.

maa-aines

: خاک , کثیف کردن , لکه دار کردن , چرک شدن , خاک , زمین , کشور , سرزمین , مملکت پوشاندن باخاک , خاکی کردن.

maa-alue

: محل , مقر.

maailma

: قلمرو سلطان , متصرفات , مملکت , ناحیه, جهان , دنیا , گیتی , عالم , روزگار.

maailmanlaajuinen

: سراسری.

maalainen

: روستایی , دهقانی , اشعار روستایی, روستایی , دهاتی , دهقانی , کشاورز , رعیت, استانی , ایالت نشین , کوته فکر , ایالتی.

maalaisjrki

: عقل سلیم , قضاوت صحیح , حس عام.

maalaistalo

: خانه رعیتی.

maalata

: رنگ کردن , نگارگری کردن , نقاشی کردن , رنگ شدن , رنگ نقاشی , رنگ.

maalaus

: نقاشی.

maali

: دانستن , فرض کردن , ارزیابی کردن , شمردن ,رسیدن , ناءل شدن(به) , به نتیجه رسیدن , قراول رفتن , قصد داشتن , هدف گیری کردن , نشانه گرفتن.(.N) :حدس , گمان , جهت , میدان , مراد , راهنمایی , رهبری , نشان , هدف , مقصد, مقصد , سرنوشت , تقدیر, هدف , مقصد, رنگ کردن , نگارگری کردن , نقاشی کردن , رنگ شدن , رنگ نقاشی , رنگ, قصد , عزم , منظور , هدف , مقصود , پیشنهاد , در نظر داشتن , قصد داشتن , پیشنهادکردن , نیت.

maaliskuu

: راه پیمایی , قدم رو , قدم برداری , گام نظامی , موسیقی نظامی یا مارش , سیر , روش , پیشروی , ماه مارس , راه پیمایی کردن , قدم رو کردن , نظامی وار راه رفتن , پیشروی کردن , تاختن بر.

maalitaulu

: نشانگاه , هدف , نشان , هدف گیری کردن , تیر نشانه.

maallinen

: وابسته بشخص دنیوی وغیر روحانی , شخص که علم خاصی را نداند , عامی , غیر فنی, خواباندن , دفن کردن , گذاردن , تخم گذاردن ,داستان منظوم , اهنگ ملودی , الحان , : غیر متخصص , ناویژه کار , خارج از سلک روحانیت , غیر روحانی, این جهانی , دنیوی , خاکی, وابسته بدنیا , دنیوی , غیر روحانی , عامی, زمینی , خاکی , این جهانی , دنیوی, این جهانی , دنیوی , جسمانی , مادی , خاکی.

maamyyr

: کور موش , خال سیاه , خال , خال گوشتی.

maanantai

: دوشنبه.

maanosa

: اقلیم , قاره , پرهیزکار , خوددار, قاره , خشکی , بر , قطعه اصلی , قطعه.

maantiede

: جغرافیا , جغرافی , علم جغرافیا , شرح.

maanviljelij

: کشاورز , سرپرست خانه , مرد زن دار.

maanviljelys

: فلا حت , زراعت , کشاورزی , برزگری.

maaorja

: برده , زارع بی زمین وفقیر.

maap hkin

: بادام زمینی , پسته زمینی , رنگ کتانی , رنگ کنف

maapala

: محل , مقر.

maapallo

: خاک , زمین , سطح زمین , کره زمین , دنیای فانی , سکنه زمین , با خاک پوشاندن, کره , گوی , حباب , زمین , کره خاک , کروی کردن , گرد کردن

maaper

: سرزمین , خاک , خطه , زمین , ملک , کشور , قلمرو.

maaseutu

: کشور , دیار , بیرون شهر , دهات , ییلا ق.

maasto

: زمینه , عوارض زمین , زمین , ناحیه , نوع زمین.

maaston tarjoama suoja

: پوشش , سرپوش , جلد , پوشه , دربرگیرنده.

maastoutuminen

: پوشاندن , تامین کردن , پوشش , سرپوش , جلد, سرند , نمایش بر روی پرده تلویزیون , ازمایش.

maat

: خاصیت , ویژگی , ولک , دارایی.

maata

: دروغ گفتن , سخن نادرست گفتن , دروغ , کذب ,(.vi&.vt): دراز کشیدن , استراحت کردن , خوابیدن , افتادن , ماندن , واقع شدن , قرار گرفتن , موقتا ماندن , وضع , موقعیت , چگونگی, برپشت خم شدن یا خوابیدن , سرازیر کردن , خم شدن , تکیه کردن , لمیدن.

maatalo

: خانه رعیتی.

maatalous

: فلا حت , زراعت , کشاورزی , برزگری, کشاورزی , کشتکاری , فلا حت , باغبانی.

maatasosta korotettu lattia

: اشکوب کوتاه , نیم اشکوب که میان دو طبقه ساختمان واقع باشد , نیم اشکوب.

maatila

: کشتزار , مزرعه , زمین مزروعی , پرورشگاه حیوانات اهلی , اجاره دادن به , کاشتن زراعت کردن در, خاصیت , ویژگی , ولک , دارایی, مزرعه یا مرتع احشام , دامداری کردن , در مرتع پرورش احشام کردن.

magneetti

: اکسید طبیعی اهن , اهن ربا , چیز جذاب, اهن ربا, اهن ربا , مغناطیس , جذب کردن, اهن مغناطیسی , کلوخه طبیعی اهن بفرمول (4O3Fe)

magnesium

: فلز منیزیم(mg).

maha

: شکم , طبله , شکم دادن وباد کردن, یمینه , معده , میل , اشتها , تحمل کردن.

mahahaava

: زخم , قرحه , زخم معده , قرحه دار کردن یا شدن , ریش کردن , ریش.

mahdollinen

: محتمل الوقوع , تصادفی , مشروط , موکول, احتمالی , موکول بانجام شرطی , شرطی , مشروط, شدنی , ممکن , امکان پذیر , میسر , مقدور , امکان, احتمالی , محتمل , باور کردنی , امر احتمالی.

mahdollisesti

: محتملا , شاید.

mahdollistaa

: رخصت دادن , اجازه دادن , ستودن , پسندیدن , تصویب کردن , روا دانستن , پذیرفتن , اعطاء کردن.

mahdollisuudet

: تسهیلا ت , امکانات.

mahdollisuus

: بخت , تصادف , شانس , فرصت , مجال , اتفاقی , اتفاق افتادن, فرصت , مجال , دست یافت , فراغت, امکان , احتمال , چیز ممکن.

mahdoton

: غیر ممکن , امکان نا پذیر , نشدنی, غیر محتمل, غیر محتمل , غیر جذاب , قابل اعتراض , بعید.

mahduttaa

: با فعالیت و کوشش راه باز کردن , مشکلا ت را از میان برداشتن.

mahla

: شیره , شیره گیاهی , عصاره , خون , شیره کشیده از , ضعیف کردن.

maho

: همه بچه خوک هایی که دریک وهله زاییده می شوند , بچه خوک , زایمان بچه خوک , زایمان خوک , بی گوساله , بی بچه , زاییدن (خوک).

mahonki

: درخت ماهون امریکایی , چوب ماهون , رنگ قهوه ای مایل به قرمز.

mahtaileva

: دارای برجستگی , متمایل به ریاست مابی , ارباب منش, پرمدعا , پرجلوه , پر ادعا ومتظاهر, ستمگرانه , وابسته بفرمانروای ظالم , ظالمانه.

mahtava

: مایه هیبت یا حرمت , پر از ترس و بیم , حاکی از ترس , ناشی از بیم , وحشت اور , ترس اور, بزرگ , عظیم , هنگفت, خیالی , خارق العاده, سترگ , کلا ن , گنده , تنومند , بزرگ جثه, تحمیل کننده , با ابهت, موثر , برانگیزنده , برانگیزنده احساسات , گیرا, نیرومند , توانا , زورمند , قوی , مقتدر , بزرگ, ظالمانه , عصبانی کننده , بیداد گرانه, قوی , پرزور , نیرومند, نیرومند , مقتدر, شگرف , ترسناک , مهیب , فاحش , عجیب , عظیم.

mahti

: توانایی , زور , قدرت , نیرو , انرژی.

mahtipontinen

: هزار دلا ر , بسیار عالی با شکوه , مجلل , والا , بزرگ , مهم , مشهور , معروف , با وقار , جدی, پرشکوه, مغرور , خود فروش , از روی خود خواهی.

mahtipontisuus

: تکیه ء صدا , علا مت تکیه ء صدا(بدین شکل ') , لهجه , طرز قراءت , تلفظ , قوت , تاکید , تشدید , مد(مادد) , صدا یا اهنگ اکسان(فرانسه) , :با تکیه تلفظ کردن , تکیه دادن , تاکید کردن , اهمیت دادن, تاکید , اهمیت , قوت , تکیه.

mahtua

: همساز , همساز کردن , جا دادن , منزل دادن , وفق دادن با , تطبیق نمودن , تصفیه کردن , اصلا ح کردن , اماده کردن(برای) , پول وام دادن(بکسی), جا , صندلی , نیمکت , نشیمنگاه , مسند , سرین , کفل , مرکز , مقر , محل اقامت , جایگاه , نشاندن , جایگزین ساختن.

maihinnousu

: تاخت و تاز , هجوم , تهاجم , استیلا , تعرض, ورود بخشکی , فرودگاه هواپیما , بزمین نشستن هواپیما , پاگردان.

maila

: چوب , چماق , عصا , چوکان زدن , خشت , گل اماده برای کوزه گری , لعاب مخصوص ظروف سفالی , چشمک زدن , مژگان راتکان دادن , بال بال زدن , چوگان , چوگاندار , نیمه یاپاره اجر , ضربت , چوگان زدن , خفاش, چماق , گرز , خال گشنیز , خاج , باشگاه , انجمن , کانون , مجمع(vi&.vti):چماق زدن , تشکیل باشگاه یا انجمن دادن, راکت , راکت تنیس , جارو جنجال , سر وصدا , صدای غیر متجانس , عیاشی و خوشگذرانی , مهمانی پر هیاهو ,چسبیدن , فرورفتن , گیر کردن , گیر افتادن , سوراخ کردن ,نصب کردن , الصاق کردن , چوب , عصا , چماق , وضع , چسبندگی , چسبناک , الصاق , تاخیر , پیچ درکار , تحمل کردن , چسباندن , تردید کردن , وقفه.

mailapoika

: چای دان , توپ تنیس , لولو , شبح.

maili

: مقیاس سنجش مسافت (میل) معادل 53/9061 متر.

maine

: شهرت , نام , اوازه , مشهور کردن, اوازه , نام , شهرت , معروفیت , اشتهار , صیت , مشهور کردن, شهرت , اعتبار , ابرو , خوشنامی , اشتهار , اوازه.

maineikas

: بلند اوازه , مشهور , معروف , نامی , عالی, برجسته , نامی , درخشان , ممتاز , مجلل.

mainen

: خاکی , زمینی.

mainingit

: عواقب بعدی , پس ایند, موج بلند , موج غلتان , موج خروشان , جریان سریع وغیر عادی , برق موجی از هوا , تشکیل موج دادن , موجدار بودن , خروشان بودن , موج زدن, موج , خیزاب , فر موی سر , دست تکان دادن , موجی بودن , موج زدن.

maininki

: موج بزرگ اب , خیزاب , موج زدن (از اب یا جمعیت یا ابر) , بصورت موج درامدن.

maininta

: ذکر , اشاره , تذکر , یاداوری , نام بردن , ذکر کردن , اشاره کردن.

mainita

: عطف کردن , توجه کردن , مخفف تجارتی کلمه ء.آدوعرتءسعمعنت, پرورش دادن , رشد دادن, ذکر کردن , اتخاذ سند کردن , گفتن, ذکر , اشاره , تذکر , یاداوری , نام بردن , ذکر کردن , اشاره کردن, نام, مراجعه کردن , فرستادن , بازگشت دادن , رجوع کردن به , منتسب کردن , منسوب داشتن , عطف کردن به, ملا حظه , تذکر , تبصره, گفتن , بیان کردن , نقل کردن , فاش کردن , تشخیص دادن , فرق گذاردن , فهمیدن.

mainos-

: اعلا ن , اگهی.

mainos

: پیشوندی است لا تین به معنی(به) , حرف اضافه لا تینی بمعنی (به) مانند که بمعنی(برای این منظور خاص) میباشد, اگهی , اعلا ن , خبر , اگاهی.

mainostaa

: مسند , خبر , مسندی , خبری , خبر دادن , اطلا ق کردن , بصورت مسند قرار دادن , مبتنی کردن , مستند کردن , گزاره, اعلا ن کردن , علنا اظهار داشتن , جار زدن.

mairea

: ساختگی , امیخته با ناز و تکبر , تحت تاثیر واقع شده, شکری , قندی , قنددار , شیرین , ملیح , شیرین زبان.

maisema

: خاکبرداری وخیابان بندی کردن , دورنما , منظره , چشم انداز , بامنظره تزءین کردن, چشم انداز , منظره , صحنه سازی.

maissi

: غله , دانه (امر.) ذرت , میخچه , دانه دانه کردن , نمک زدن, ذرت , بلا ل, ذرت , بلا ل , رنگ ذرتی.

maistaa

: چشیدن , لب زدن , مزه کردن , مزه دادن , مزه , طعم , چشاپی , ذوق , سلیقه.

maistraatti

: رءیس کلا نتری , رءیس بخش دادگاه , دادرس.

maistua

: چشیدن , لب زدن , مزه کردن , مزه دادن , مزه , طعم , چشاپی , ذوق , سلیقه.

maiti

: سپرز , اسپرز , طحال , تخم ماهی نر , بارور کردن.

maito

: شیر , شیره گیاهی , دوشیدن , شیره کشیدن از.

maittava

: لذیذ, باسلیقه تهیه شده , خوش طعم , خوشمزه , گوارا.

maja

: اطاق کوچک , خوابگاه (کشتی) , کلبه , کابین, محل باشگاه وانجمن , پانسیون عزبها, سنگر , برج وبارو , حصار , قلعه , دژ , سنگربندی کردن , تقویت کردن , قوی, کلبه , کاشانه , الونک , درکلبه جا دادن, منزل , جا , خانه , کلبه , شعبه فراماسون ها , انبار , منزل دادن , پذیرایی کردن , گذاشتن , تسلیم کردن , قرار دادن , منزل کردن , بیتوته کردن , تفویض کردن , خیمه زدن , به لا نه پناه بردن, پناهگاه , جان پناه , محافظت , حمایت , محافظت کردن , پناه دادن.

majailla

: تخته , تابلو, اتاق , خانه , جا , فضا , محل , موقع , مجال , مسکن گزیدن , منزل دادن به , وسیع تر کردن, ماندن , توقف کردن , نگاه داشتن , بازداشتن , توقف , مکث ,ایست , سکون , مانع , عصاء , نقطه اتکاء , تکیه , مهار , حاءل , توقفگاه.

majakka

: فانوس دریایی , چراغ خانه , برج فانوس دریایی.

majatalo

: شبانه روزی (دانشکده یا دانشکده) , هتل, شبانه روزی, مسافرخانه , مهمانخانه , کاروانسرا , منزل , در مسافرخانه جادادن , مسکن دادن, منزل , جا , خانه , کلبه , شعبه فراماسون ها , انبار , منزل دادن , پذیرایی کردن , گذاشتن , تسلیم کردن , قرار دادن , منزل کردن , بیتوته کردن , تفویض کردن , خیمه زدن , به لا نه پناه بردن.

majava

: قسمتی از کلا ه خود که پایین صورت را میپوشاند , سگ ابی , پوست سگ ابی.

majoittaa

: اجازه نامه , ورقه جیره , یادداشت مختصر , پروانه , ورقه رای را ثبت کردن , اجازه نامه جا و خوراک صادر کردن, زاویه , بخش , بلوک (بویژه در سویس) , به بخش تقسیم کردن , ربع.

majuri

: مهاد , بزرگ , عمده , متخصص شدن.

makea

: نجیب , با تربیت , ملا یم , ارام , لطیف , مهربان , اهسته , ملا یم کردن , رام کردن , ارام کردن, نرم , لطیف , ملا یم , مهربان , نازک , عسلی , نیم بند , سبک , شیرین , گوارا , لطیف, نازک , حساس , لطیف , دقیق , ترد ونازک , باریک , محبت امیز , باملا حظه , حساس بودن , ترد کردن , لطیف کردن , انبار , اراءه دادن , تقدیم کردن , پیشنهاد , پول رایج , مناقصه ومزایده.

makea vesi

: وابسته به اب شیرین , تازه کار.

makeinen

: اب نبات , نبات , شیرین کردن , نباتی کردن.

makkara

: سوسیس , سوسیگ , روده محتوی گوشت چرخ شده.

makoisa

: لذیذ, باسلیقه تهیه شده , خوش طعم , خوشمزه , گوارا.

maksa

: جگر , کبد , جگر سیاه , مرض کبد , ناخوشی جگر , زندگی کننده.

maksaa

: هزینه , ارزش , ارزیدن, پرداختن , دادن , کار سازی داشتن , بجااوردن , انجام دادن , تلا فی کردن , پول دادن , پرداخت , حقوق ماهیانه , اجرت , وابسته به پرداخت, باز خریدن , از گرو در اوردن , رهایی دادن.

maksaa samalla mitalla

: پرداخت کردن (تمام دیون) , تادیه کردن , تسویه کردن , پرداخت , منفعت , جزای کیفر , نتیجه نهایی.

maksimaalinen

: بیشین.

maksimi

: بیشترین , بیشین , بزرگترین وبالا ترین رقم , منتهی درجه , بزرگترین , بالا ترین , ماکسیمم.

maksu

: پردازه , پردازانه , مزد , دستمزد , اجرت , پاداش , پول , شهریه , اجاره کردن , دستمزد دادن به , اجیر کردن, پرداختن , دادن , کار سازی داشتن , بجااوردن , انجام دادن , تلا فی کردن , پول دادن , پرداخت , حقوق ماهیانه , اجرت , وابسته به پرداخت, پرداخت , وجه.

maksum rys

: حواله یا برات کتبی غیر مشروط.

maku

: قدردانی , تقدیر , درک قدر یا بهای چیزی, تشخیص , تمیز , بصیرت , بینایی , دریافت , درک, خیال , وهم , تصور , قوه مخیله , هوس , تجملی , تفننی , علا قه داشتن به , تصور کردن, مزه وبو , مزه , طعم , چاشنی , مزه دار کردن , خوش مزه کردن , چاشنی زدن به , معطرکردن, سق , سقف دهان , کام , ذاءقه , طعم , چشیدن, ذاءقه , مزه , طعم , چاشنی , ذوق , رغبت , اشتها , مزه اوردن , خوش مزه کردن , با رغبت خوردن , لذت بردن از, حس ذاءقه , مزه , طعم , بو , مزه کردن , فهمیدن , دوست داشتن, ماچ , صدای سیلی یا شلا ق , مزه , طعم , چشیدن مختصر , باصدا غذاخوردن , ماچ صدادارکردن , مزه مخصوصی داشتن , کف دستی زدن , کتک زدن , کاملا , یکراست, چشیدن , لب زدن , مزه کردن , مزه دادن , مزه , طعم , چشاپی , ذوق , سلیقه.

makuuhuone

: خوابگاه , اطاق خواب.

makuupussi

: کیسه خواب (برای کوه نوردان وغیره).

maleksia

: لودگی یا بازی کردن , پایگکوبی , هرزه درایی, وقت را ببطالت گذاندن , ول گشتن , ور رفتن, قرص نان , کله قند , تکه , وقت را بیهوده گذراندن , ولگردی کردن, درنگ کردن , تاخیر کردن , دیرپاییدن , پابپاورکردن , معطل کردن , باتنبلی حرکت کردن , :کسیکه در رفتن تعلل کند , پرسه زن, لمیدن , لم دادن , محل استراحت ولم دادن , اطاق استراحت , سالن استراحت , صندلی راحتی , تن اسایی , وقت گذرانی به بطالت, ولگردی , سر گردانی , پریشانی , بی هدفی , کردن , پرسه زدن, قیری , قیراندود , درنگ , درنگ کردن , تاخیر کردن.

malja

: ساغر , جام , گیلا س شراب , تکه , قطعه , قطره, نان برشته , باده نوشی بسلا متی کسی , برشته کردن (نان) , بسلا متی کسی نوشیدن , سرخ شدن.

mallas

: جو سبز شده خشک , مالت , ابجو ساختن , مالت زدن , بحالت مالت دراوردن.

malli

: مدل , نمونه , سرمشق , قالب , طرح , نقشه , طرح ریختن , ساختن , شکل دادن , مطابق مدل معینی در اوردن , نمونه قرار دادن.

maltillinen

: معتدل , ملا یم , ارام , میانه رو , مناسب , محدود , اداره کردن , تعدیل کردن.

mammanpoika

: جوجه مرغ , پرنده کوچک , بچه , مردجوان , ناازموده , ترسو , کمرو, نی نی کوچولو , زود گریه کن.

manala

: اسمان , سپهر , گردون , فلک , عرش , بهشت , قدرت پروردگار ,هفت طبقه اسمان , اسمان , خدا , عالم روحانی, دوزخ , جهنم , عالم اموات , عالم اسفل , سروصدا راه انداختن.

mandariini

: نارنگی.

mangaani

: منگنز.

manner

: اقلیم , قاره , پرهیزکار , خوددار.

mansikka

: توت فرنگی , چلیک خوراکی.

mantere

: اقلیم , قاره , پرهیزکار , خوددار.

mantteli

: شنل زنانه , بالا پوش , ردا , پوشش , کلا ه توری.

marja

: دانه , حبه , تخم ماهی , میوه توتی , توت , کوبیدن , زدن , دانه ای شدن , توت جمع کردن , توت دادن , بشکل توت شدن , سته.

marketti

: دکان , مغازه , کارگاه , تعمیر گاه , فروشگاه , خرید کردن , مغازه گردی کردن , دکه, انباره , انبار کردن , ذخیره کردن.

markkinat

: بازار , محل داد وستد , مرکز تجارت , فروختن , در بازار داد وستد کردن , درمعرض فروش قرار دادن.

marraskuu

: نوامبر , نام ماه یازدهم سال فرنگی.

mars

: ستاره مریخ , بهرام , خدای جنگ.

marssia

: راه پیمایی , قدم رو , قدم برداری , گام نظامی , موسیقی نظامی یا مارش , سیر , روش , پیشروی , ماه مارس , راه پیمایی کردن , قدم رو کردن , نظامی وار راه رفتن , پیشروی کردن , تاختن بر, راه رفتن , گام زدن , گردش کردن , پیاده رفتن , گردش پیاده , گردشگاه , پیاده رو.

martingaali (math.)

: تسمه زیر گردن اسب , طناب یا زنجیر زیرین دگل یا بادبان , شرط بندی.

masennus

: پژمانی , افسردگی , سرافکندگی , دلمردگی, تو رفتگی , گود شدگی , فرودافت , کسادی , تنزل , افسردگی , پریشانی, بالا بری , رفعت , ترفیع , سرفرازی شادی.

masentaa

: فرو بردن.

masentava

: تاریک , تیره , تیره کردن , تاریک کردن, تیره رنگ , چرک , دودی رنگ, پریشان , دلشکسته , تسلی ناپذیر, دلتنگ کننده , پریشان کننده , ملا لت انگیز, زن شلخته , فاحشه , جنده بازی کردن , یکنواخت وخسته کننده , خاکستری , کسل کننده, دلتنگ کننده , مایه افسردگی, تاریک , تیره , افسرده , غم افزا, ترسناک , شوم , عبوس , سخت , ظالم, متاثر , متاسف , غمگین , ناجور , بدبخت.

massa

: جسم , جثه , لش , تنه , جسامت , حجم , اندازه , بصورت توده جمع کردن , انباشتن , توده , اکثریت, قلنبه , کلوخه , گره , تکه , درشت , مجموع , ادم تنه لش , توده , دربست , یکجا , قلنبه کردن , توده کردن , بزرگ شدن, انبوه , توده , جرم.

massamuisti

: تل انباره , انبارش توده ای.

matala ( ni)

: نوعی ماهی خارداردریایی , بم , کسی که صدای بم دارد, گود , ژرف , عمیق.

matala

: صدای گاو , مع مع کردن , : پست , کوتاه , دون , فرومایه , پایین , اهسته , پست ومبتذل , سربزیر , فروتن , افتاده , کم , اندک , خفیف , مشتعل شدن , زبانه کشیدن, کم ژرفا , کم عمق , کم اب , سطحی , کم عمق کردن.

matalapaine

: تو رفتگی , گود شدگی , فرودافت , کسادی , تنزل , افسردگی , پریشانی, صدای گاو , مع مع کردن , : پست , کوتاه , دون , فرومایه , پایین , اهسته , پست ومبتذل , سربزیر , فروتن , افتاده , کم , اندک , خفیف , مشتعل شدن , زبانه کشیدن, فشار کم , فشار خفیف , سهل العبور.

matelija

: حیوان خزنده , ادم پست , سینه مال رونده.

matematiikka

: ریاضیات , علوم ریاضی , علوم دقیقه.

matka-

: درنرودیدن , سفر کردن مسافرت کردن , رهسپار شدن , مسافرت , سفر , حرکت , جنبش , گردش , جهانگردی.

matka

: سفر , مسافرت , سیاحت , سفر کردن, سبک رفتن , پشت پا خوردن یازدن , لغزش خوردن , سکندری خوردن , سفر کردن , گردش کردن , گردش , سفر , لغزش , سکندری, سفر دریا , سفر , سفر دریا کردن.

matkailija

: گشتگر , جهانگرد , سیاح , جهانگردی کردن.

matkailu

: گشتگری , جهانگردی , سیاحت.

matkakohde

: ملجا , پناهگاه , پاتوق , ملا قات مکرر , رفت و امد مکرر , دوباره دسته بندی کردن , متشبث شدن به , متوسل شدن.

matkalaukku

: شاه سیم.

matkalipun hinta

: کرایه , کرایه مسافر , مسافر کرایه ای , خوراک , گذراندن , گذران کردن.

matkata

: درنرودیدن , سفر کردن مسافرت کردن , رهسپار شدن , مسافرت , سفر , حرکت , جنبش , گردش , جهانگردی.

matkia

: جعل هویت کردن , خود رابجای دیگری جا زدن, تقلید کردن , مسخرگی کردن , دست انداختن تقلیدی, جازده , در لباس عوضی رل نمایش را بازی کردن , خود را بجای دیگری قلمداد کردن , دارای شخصیت کردن , وانمود کردن , تقلید کردن از , گلوبسته, مطرح کردن , گذاردن , قراردادن , اقامه کردن , ژست گرفتن , وانمود شدن , قیافه گرفتن , وضع , حالت , ژست , قیافه گیری برای عکسبرداری , سوال پیچ کردن باسلوال گیر انداختن.

matkustaa

: درنرودیدن , سفر کردن مسافرت کردن , رهسپار شدن , مسافرت , سفر , حرکت , جنبش , گردش , جهانگردی.

matkustaja

: گذرگر , مسافر , رونده , عابر , مسافرتی.

matkustajavaunu

: نورد, کالسکه , واگن راه اهن , مربی ورزش , رهبری عملیات ورزشی را کردن , معلمی کردن.

matkustus

: درنرودیدن , سفر کردن مسافرت کردن , رهسپار شدن , مسافرت , سفر , حرکت , جنبش , گردش , جهانگردی.

mato

: کرم حشره , کرم پنیر , خرمگس , وسواس, کرم , سوسمار , مار , خزنده , خزیدن , لولیدن , مارپیچ کردن.

matottaa

: فرش , قالی , زیلو.

matriisi (math.)

: زهدان , رحم , بچه دان , موطن , جای پیدایش.

matta

: تخت , پهن , مسطح, بوریا , حصیر , کفش پاک کن , پادری , زیر بشقابی , زیر گلدانی , بوریا پوش کردن , باحصیر پوشاندن , درهم گیر کردن, فلز یا مس پرداخت نشده وناخالص , تکمیل یا پرداخت مات وبی جلا.

matto

: بوریا , حصیر , کفش پاک کن , پادری , زیر بشقابی , زیر گلدانی , بوریا پوش کردن , باحصیر پوشاندن , درهم گیر کردن, قالیچه , فرش کردن.

mauste

: ادویه , چاشنی غذا , ادویه زدن به.

mauton

: بیمزه , بی سلیقه , بی ذاءقه.

md nty

: از هم پاشیدن , تجزیه کردن , متلا شی شدن, قالب گر , خاک شدن , پوسیدن, پوسیدن , ضایع شدن , فاسد کردن.

me

: مارا , بما , خودمان , نسبت بما, ما , ضمیر اول شخص جمع.

mediaani

: میانگین , وسطی , میانه , حد فاصل , میانی , میانه , اهل کشور ماد.

mehilinen

: زنبورعسل , مگس انگبین , زنبور.

mehu

: اب میوه , شیره , عصاره , شربت , جوهر.

mehupilli

: ماشوره , کاه , بوریا , حصیر , نی , پوشال بسته بندی , ناچیز.

meid n

: مال ما , مال خودمان , برای ما , مان , متعلق بما , موجود درما , متکی یا مربوط بما.

meininki

: روح , جان , روان , رمق , روحیه , جرات , روح دادن , بسرخلق اوردن.

mekaniikka

: مکانیک.

mekanismi

: مکانیزم , طرزکار , دستگاه.

mekko

: لباس پوشیدن , جامه بتن کردن , مزین کردن , لباس , درست کردن موی سر , پانسمان کردن , پیراستن, فراک , لباس اسموکینگ , رهبانیت , رولباسی , فراک پوشاندن.

meksikolainen

: مکزیکی , اهل مکزیک.

melkein

: تقریبا , بطور نزدیک, تقریبا , فریبا.

melko

: تاحدی , قشنگ , شکیل , خوش نما , خوب , بطور دلپذیر , قشنگ کردن , اراستن, کاملا , بکلی , تماما , سراسر , واقعا.

mellakka

: اشوب , شورش , فتنه , بلوا , غوغا , داد و بیداد , عیاشی کردن , شورش کردن, هنگامه , همهمه , غوغا , شلوغ , جنجال , اشوب , التهاب , اغتشاش کردن , جنجال راه انداختن.

meloni

: خربزه , هندوانه.

melske

: اشوب , اضطراب , جنبش , اغتشاش , هیاهو, قطع , شکستن, اختلا ل , مزاحمت, بال زنی دسته جمعی , لرزش , اهتزاز , بال و پر زنی , حرکت سراسیمه , بال بال زدن(بدون پریدن) , لرزیدن , در اهتزاز بودن , سراسیمه بودن , لرزاندن, اشوب , غوغا , پراشوب.

melu

: خش , اختلا ل , پارازیت , سروصدا.

meluisa

: باصدای بلند , بلند اوا , پر صدا , گوش خراش , زرق وبرق دار , پرجلوه , رسا , مشهور, پر سر وصدا.

menehty

: مردن , درگذشتن.

menesty

: امتیاز , امتیاز گرفتن , حساب امتیازات, کامیاب شدن , موفق شدن , نتیجه بخشیدن , بدنبال امدن , بطور توالی قرار گرفتن.

menestys

: موفقیت , کامیابی.

menetell

: پیش رفتن , رهسپار شدن , حرکت کردن , اقدام کردن , پرداختن به , ناشی شدن از , عایدات.

menetelm

: روش , اسلوب , طریقه, رویه , پردازه, مراحل مختلف چیزی , پیشرفت تدریجی ومداوم , جریان عمل ,مرحله , دوره عمل , طرز عمل , تهیه کردن , مراحلی را طی کردن , بانجام رساندن , تمام کردن , فرا گرد , فراشد , روند , فرایند.

menetetty

: گمشده , از دست رفته , ضایع , زیان دیده , شکست خورده گمراه , منحرف , مفقود.

menett

: گم کردن , مفقود کردن , تلف کردن , از دست دادن , زیان کردن , منقضی شدن , باختن(در قمار وغیره) , شکست خوردن.

menetys

: باخت , زیان , ضرر , خسارت , گمراهی , فقدان , اتلا ف (درجمع) تلفات , ضایعات , خسارات.

menn naimisiin

: عروسی کردن (با) , ازدواج کردن , شوهر دادن.

menn tainnoksiin

: ضعیف , کم نور , غش , ضعف کردن , غش کردن.

menn varattomaksi

: ورشکسته , ورشکست کردن و شدن, نابودی , خرابی , خرابه , ویرانه , تباهی , خراب کردن , فنا کردن , فاسد کردن.

menn

: رفتن , روانه ساختن , رهسپار شدن , عزیمت کردن , گذشتن , عبور کردن , کارکردن , گشتن , رواج داشتن , تمام شدن , راه رفتن , نابود شدن , روی دادن , بران بودن , درصدد بودن , راهی شدن.

menn ohi

: پیش افتادن از , بهتر بودن از , تفوق جستن.

menn ulos

: دررو , مخرج , خارج شدن, خاموش شدن , اعتصاب کردن , دست کشیدن از , چاپ یا منتشر شدن , بیرون رفتن.

menneisyys

: تاریخ , تاریخچه , سابقه , پیشینه , بیمارنامه, گذشته , پایان یافته , پیشینه , وابسته بزمان گذشته , پیش , ماقبل , ماضی , گذشته از , ماورای , درماورای , دور از , پیش از.

menness

: تا , تااینکه , تاانکه , تاوقتیکه , :کشت کردن , زراعت کردن , زمین را کاشتن , دخل پول , کشو , دخل دکان , قلک , یخرفت, تا , تااینکه , وقتی که , تا وقتی که.

mennink inen

: جنی زیر زمینی , دیو , کوتوله , گورزاد, جنی , دیو , جن , مثل دیو و جن.

menot

: تشریفات , جشن , مراسم, بدهی , حساب بدهی , در ستون بدهی گذاشتن , پای کسی نوشتن.

menu

: فهرست خوراک , صورت غذا.

meren aaltoilu

: باد کردن , اماس کردن , متورم کردن , باد غرور داشتن , تورم , برجستگی , برجسته , شیک , زیبا (د.گ.- امر.) عالی

merenkulkuun liittyv

: دریایی , بحری , وابسته به دریانوردی , تفنگدار دریایی, بحری , دریایی , وابسته به بازرگانی دریایی , وابسته بدریانوردی , استان بحری یاساحلی, دریایی , مربوط به دریانوردی , ملوانی.

merensininen

: اب , محلولی بشکل اب , ابرو , عرق, زرد , کبود فام, فیروزه , سولفات قلیایی الومینیوم.

meress elv

: دریایی , بحری , وابسته به دریانوردی , تفنگدار دریایی, اب نمک , زیست کننده در اب شور.

meri

: دریا.

meri-

: دریایی , بحری , وابسته به دریانوردی , تفنگدار دریایی.

meriahven

: نوعی ماهی خارداردریایی , بم , کسی که صدای بم دارد.

merijalkaven sotilas

: ملوان , جزو افراد تفنگداران دریایی, دریایی , بحری , وابسته به دریانوردی , تفنگدار دریایی.

merikarhu

: تکه , تخته , تخته کف , کلوخه , مقدار بزرگ و زیاد , یک دهن غذا , دهان , ملوان, ملوان , دریانورد , کشتیران, دریا نورد , ملوان , قایق بادبانی , ملا ح , ناوی, ملوان کهنه کار , خوک دریایی , گاو دریایی, دریا نورد , بحر پیما, ملوان , جاشو (کلمه مخالف لاندمان), قیر , قیرمالیدن به , قیر زدن , :برانگیخته , خشمگین کردن , ازردن.

merimies

: تکه , تخته , تخته کف , کلوخه , مقدار بزرگ و زیاد , یک دهن غذا , دهان , ملوان, ملوان , دریانورد , کشتیران, دریا نورد , ملوان , قایق بادبانی , ملا ح , ناوی, ملوان کهنه کار , خوک دریایی , گاو دریایی, دریا نورد , بحر پیما, ملوان , جاشو (کلمه مخالف لاندمان), قیر , قیرمالیدن به , قیر زدن , :برانگیخته , خشمگین کردن , ازردن.

merirosvo

: دزد دریایی , دزد ادبی , دزدی دریایی کردن , بدون اجازه ناشر یا صاحب حق طبع چاپ کردن , دزدی ادبی کردن.

meriruutana

: نانوا , خباز.

meritaimen

: صدای پیوسته , صدای مسلسل , غوغا , طنین متناوب , ناقوس یا زنگ , صدای ناقوس , غریدن , ترق وتروق کردن , هیاهو وغوغا کردن , صدای گوشخراش دادن.

merkint

: نشان گذاری.

merkinttapa

: نشان گذاری.

merkit

: مشخص کردن , تفکیک کردن , علا مت گذاردن , علا مت بودن , معنی دادن, ثبت کردن , داخل شدن, مطلبی را رساندن , ضمنا فهماندن , دلا لت ضمنی کردن بر , اشاره داشتن بر , اشاره کردن , رساندن, ارزه , نمره , نشانه , نشان , علا مت , داغ , هدف , پایه , نقطه , درجه , مرز , حد , علا مت گذاشتن , توجه کردن, میانه , متوسط , وسطی , واقع دروسط , حد وسط , متوسط , میانه روی , اعتدال , منابع درامد , عایدی , پست فطرت , بدجنس , اب زیرکاه , قصد داشتن , مقصود داشتن , هدف داشتن , معنی ومفهوم خاصی داشتن , معنی دادن , میانگین, مراجعه کردن , فرستادن , بازگشت دادن , رجوع کردن به , منتسب کردن , منسوب داشتن , عطف کردن به, دلا لت کردن بر , حاکی بودن از , باشاره فهماندن , معنی دادن , معنی بخشیدن.

merkitt v

: شایان , قابل توجه , مهم, قابل توجه , عالی , جالب توجه.

merkityksellinen

: معنایی.

merkitykset

: معنی , معنی شناسی.

merkitys

: ارش , معنی , مفاد , مفهوم , فحوا , مقصود , منظور, حواس پنجگانه , حس , احساس , هوش , شعور , معنی , مفاد , حس تشخیص , مفهوم , احساس کردن , پی بردن.

merkitys-

: معنایی.

merkki

: دخشه, ارزه , نمره , نشانه , نشان , علا مت , داغ , هدف , پایه , نقطه , درجه , مرز , حد , علا مت گذاشتن , توجه کردن, علا مت , سیگنال , علا مت دادن, نشانه.

mesi

: انگبین , عسل , شهد , محبوب , عسلی کردن , چرب ونرم کردن, شراب لذیذ خدایان یونان , شهد , شربت , نوش.

messingin vrinen

: برنج مانند , برنجین , بی شرم , پررو , نابخرد , بی تدبیر , پست , فرومایه , بدل , قلب , برنگ برنج.

messinki

: برنج (فلز) , پول خرد برنجی , بی شرمی , افسر ارشد.

mestari

: پهلوان , قهرمان , مبارزه , دفاع کردن از , پشتیبانی کردن, استاد , رهبر ارکستر , معلم, دانشور , چیره دست , ارباب , استاد , کارفرما , رءیس , مدیر , مرشد , پیر , خوب یادگرفتن , استاد شدن , تسلط یافتن بر , رام کردن, بالا یی , بالا تر , مافوق , ارشد , برتر , ممتاز, پیروز , فاتح , قهرمان , برنده مسابقه.

mestaruus

: پهلوانی , قهرمانی , مسابقه قهرمانی.

metalli

: فلز , ماده , جسم , فلزی , ماده مذاب , :سنگ ریزی کردن , فلزی کردن , با فلزپوشاندن.

metel iv

: باصدای بلند , بلند اوا , پر صدا , گوش خراش , زرق وبرق دار , پرجلوه , رسا , مشهور, پر سر وصدا.

meteli

: خش , اختلا ل , پارازیت , سروصدا.

metodi

: روش , اسلوب , طریقه, راه , جاده , طریق , سبک (سابک) , طرز , طریقه, کلمه پسوندیست بمعنی' راه و روش و طریقه و جنبه' و' عاقل.'

metri

: متر , اندازه گیر , سنجنده, اندازه , وسیله اندازه گیری , مقیاس , میزان , کنتور , مصرف سنج , وزن شعر , نظم , سجع وقافیه , متر , با متر اندازه گیری کردن , سنجیدن , اندازه گیری کردن , بصورت مسجع ومقفی در اوردن.

metriikka

: علم سجع , مبحث بحر ووزن شعر , اندازه ای , استاندارد یامعیارمتری , متری.

metro

: زیر راه , راه زیر زمینی , ترن زیر زمینی , مترو.

mets

: جنگل , بیشه , تبدیل به جنگل کردن , درختکاری کردن.

mets stj

: شکارچی , صیاد , اسب یا سگ شکاری , جوینده.

mets talous

: جنگلبانی , احداث جنگل , جنگلداری.

metsitt

: مجددا درخت کاری کردن , جنگل تازه اجداث کردن , احیای جنگل کردن.

metsst

: تعقیب کردن , دنبال کردن , شکار کردن , واداربه فرار کردن , راندن واخراج کردن, تعقیب , مسابقه , شکار, شکار کردن , صید کردن , جستجو کردن در , تفحص کردن , شکار , جستجو , نخجیر.

metsstys

: شکار کردن , صید کردن , جستجو کردن در , تفحص کردن , شکار , جستجو , نخجیر.

metsstyshaukka

: قوش , شاهین , باز , توپ قدیمی.

metsty mies

: چوب بر , کسیکه الوار وتیر اره میکند, تیر فروش , الوار فروش, الوارفروش , نجار.

metsuri

: چوب بر , کسیکه الوار وتیر اره میکند, تیر فروش , الوار فروش, الوارفروش , نجار, هیزم شکن , باسمه کار چوب , منبت کار.

mieheks

: نرین , مذکر , نر , نرینه , مردانه , گشن.

miehinen

: نرین , مذکر , نر , نرینه , مردانه , گشن, مردانه , دارای نیروی مردی , دارای رجولیت.

miehist

: خدمه کشتی , کارکنان هواپیما وامثال ان.

miehitt

: اشغال کردن , تصرف کرد.

miehitys

: اشغال , تصرف , حرفه.

miekka

: شمشیر.

miekkailu

: ششمشیر بازی , نرده , محجر , حصار , دفاع.

miekkonen

: مرد , شخص , ادم , مردکه , یارو, شخص , مرد , یارو , فرار , گریز , با طناب نگه داشتن , با تمثال نمایش دادن , استهزاء کردن , جیم شدن.

mieleentuova

: احضارکننده , مهیج, معطر , بودار , حاکی, پرخاطره, یاد بود , خاطره , یاداور.

mielenlaatu

: حالت , مشرب , خو , مزاج , تمایل, مزاج , حالت , طبیعت , خلق , فطرت , سرشت.

mielenliikutus

: شور , تهییج.

mielentila

: حالت , حوصله , حال , سردماغ , خلق , مشرب , وجه.

mieletn

: بیحس , بیمعنی , احمق , احمقانه.

mieli

: مغز , مخ , کله , هوش , ذکاوت , فهم , مغز کسی را دراوردن , بقتل رساندن, سر , کله , راس , عدد , نوک , ابتداء , انتها , دماغه , دهانه , رءیس , سالا ر , عنوان , موضوع , منتها درجه , موی سر , فهم , خط سر , فرق , سرصفحه , سرستون , سر درخت , اصلی , عمده , مهم , : سرگذاشتن به , دارای سرکردن , ریاست داشتن بر , رهبری کردن , دربالا واقع شدن, داوری , دادرسی , فتوی , رای, عقل , خرد , قوه ادراک, شاهزاده زیبایی که' کوپید' بدام عشقش گرفتارشد , روان , روح, حواس پنجگانه , حس , احساس , هوش , شعور , معنی , مفاد , حس تشخیص , مفهوم , احساس کردن , پی بردن.

mieliala

: احساس , حس, مشرب , خیال , مزاح , خلق , شوخی , خوشمزگی , خوشی دادن , راضی نگاهداشتن , خلط , تنابه, حالت , حوصله , حال , سردماغ , خلق , مشرب , وجه, روح , جان , روان , رمق , روحیه , جرات , روح دادن , بسرخلق اوردن, مشروبات الکلی.

mieliharrastus

: کیسه , کیف , جوال , ساک , خورجین , چنته , باد کردن , متورم شدن , ربودن, ظرف , بشقاب , دوری , سینی , خوراک , غذا , در بشقاب ریختن , مقعر کردن.

mielijohde

: هوس , تمایل فکری, بر انگیزش , انگیزه ناگهانی , تکان دادن , بر انگیختن , انگیزه دادن به, خیالپرستی , تخیلا ت , هوی و هوس , بوالهوسی, هوس , هوی و هوس , تلون مزاج , وسواس , خیال , وهم , تغییر ناگهانی.

mielikuvituksellinen

: پرپندار , پر انگاشت , دارای قوه تصور زیاد.

mielikuvitus

: قوه مخیله , وهم , هوس , نقشه خیالی , وسواس , میل , تمایل , فانتزی, صنایع بدیعی , تشبیه ادبی , شکل و مجسمه , مجسمه سازی , شبیه سازی , تصورات, پندار , تصور , تخیل , انگاشت , ابتکار.

mielipide

: باور , عقیده , اعتقاد , ایمان , گمان , اعتماد , معتقدات, تخمین , براورد, احساس , حس, اثر , جای مهر , گمان , عقیده , خیال , احساس , ادراک , خاطره , نشان گذاری , چاپ , طبع, تصور , اندیشه , فکر , نظریه , خیال , ادراک , فکری, نظریه , عقیده , نظر , رای , اندیشه , فکر , گمان, تشویق , تحریک , اجبار , متقاعد سازی , نظریه یا عقیده از روی اطمینان , اطمینان , عقیده دینی , نوع , قسم , ترغیب, احساس , عاطفه , تمایل , نیت , مقصود , ضعف ناشی از احساسات , احساساتی, گمان , اندیشه , فکر , افکار , خیال , عقیده , نظر , قصد , سر , مطلب , چیزفکری , استدلا ل , تفکر, نظر , منظره , نظریه , عقیده , دید , چشم انداز , قضاوت , دیدن , از نظر گذراندن.

mielipidekirjoitus

: سرمقاله.

mielipidekysely

: (ثانواس=) برای جمع اوری اراء فعالیت کردن , الک یا غربال کردن, رای جویی , پهنه , رای , اخذ رای دسته جمعی , تعداد اراء اخذ اراء (معمولا بصورت جمع) , فهرست نامزدهای انتخاباتی , مراجعه به اراء عمومی , رای دادن یا اوردن , راس کلا ه.

mielipuoli

: دیوانه , شوریده , شکاف دار, اشفته , ناراحت, دیوانه , مجنون , بی عقل , احمقانه, دیوانه , عصبانی , از جا در رفته , شیفته , عصبانی کردن , دیوانه کردن, اجیل , دیوانه , مفتون, ناخوش , بیمار , ناساز , ناتندرست , مریض , مریض شدن , کیش کردن , جستجوکردن , علا مت چاپی بمعنی عمدا چنین نوشته شده , برانگیختن.

mielipuolinen

: پوچ , ناپسند , یاوه , مزخرف , بی معنی , نامعقول , عبث , مضحک, دیوانه , مجنون , بی عقل , احمقانه.

mielivaltainen

: اختیاری , دلخواه , مطلق , مستبدانه , قراردادی, تصادفی , مسیر ناگهانی , خط سیر اتقافی , فکر تصادفی , غیرعمدی.

miellytt

: درخواست , التماس , جذبه , استیناف, دلپذیرکردن , خشنود ساختن , کیف کردن , سرگرم کردن , لطفا , خواهشمند است.

miellyttv

: سازگار , دلپذیر , مطبوع , بشاش , ملا یم , حاضر , مایل, لذت بخش , لذت بردنی, دوست داشتنی , دلپذیر , دلفریب, خوش ایند , دلپذیر , خرم , مطبوع , پسندیده , خوش مشرب, خوش , باصفا , دلگشا , خوش ایند , بشاش , موجب مسرت.

mieltenkuohu

: شور , تهییج.

mies-

: جنس نر , مذکر , مردانه , نرینه , نرین , گشن.

mies

: شوهر , شوی , کشاورز , گیاه پرطاقت , نر , شخم زدن , کاشتن , باغبانی کردن , شوهردادن , جفت کردن.

mieskuntoinen

: مردانه , دارای نیروی مردی , دارای رجولیت.

mieskuntoisuus

: مردی , رجولیت , قوه مردی , نیرومندی.

miesminen

: نرین , مذکر , نر , نرینه , مردانه , گشن, مردانه , دارای نیروی مردی , دارای رجولیت.

miespuolinen

: جنس نر , مذکر , مردانه , نرینه , نرین , گشن.

mietiskell

: اندیشه کردن , درعالم فکر فرورفتن, تفکر کردن , اندیشه کردن , قصد کردن , تدبیر کردن , سربجیب تفکر فرو بردن , عبادت کردن.

mieto

: مرهم , دارای خاصیت مرهم , خنک کننده , خوشبو, ملا یم , شیرین و مطلوب , نجیب , ارام , بی مزه, فروغ , روشنایی , نور , اتش , کبریت , لحاظ , جنبه , اشکار کردن , اتش زدن , مشتعل شدن , ضعیف , خفیف , اهسته ,اندک ,اسان ,کم قیمت ,قلیل ,مختصر ,فرار ,هوس امیز ,وارسته ,بی عفت ,هوس باز ,خل ,سرگرم کننده ,غیرجدی ,باررا سبک کردن ,تخفیف دادن ,فرودامدن ,واقع شدن ,وفوع یافتن ,سر رسیدن ,رخ دادن, ملا یم , سست , مهربان , معتدل, نرم , لطیف , ملا یم , مهربان , نازک , عسلی , نیم بند , سبک , شیرین , گوارا , لطیف, نازک , باریک , لا غر , نزار , کم چربی , کم پشت , رقیق , کم مایه , سبک , رقیق و ابکی , کم جمعیت , بطور رقیق , نازک کردن , کم کردن , رقیق کردن , لا غر کردن , نازک شدن , کم پشت کردن, سست , کم دوام , ضعیف , کم بنیه , کم زور , کم رو.

mietti

: رسیدگی کردن (به) , ملا حظه کردن , تفکر کردن, تفکر کردن , اندیشه کردن , قصد کردن , تدبیر کردن , سربجیب تفکر فرو بردن , عبادت کردن.

miina

: کان , معدن , نقب , راه زیر زمینی , مین , منبع , مامن , مال من , مرا , معدن حفر کردن , استخراج کردن یا شدن , کندن.

miinoittaa

: کان , معدن , نقب , راه زیر زمینی , مین , منبع , مامن , مال من , مرا , معدن حفر کردن , استخراج کردن یا شدن , کندن.

miinus

: منها.

mik

: ان , اشاره بدور , ان یکی , که , برای انکه, علا مت استفهام , حرف ربط , چه , کدام , چقدر , هرچه , انچه , چه اندازه , چه مقدار, که , این (هم) , که این (هم) , کدام.

mik n

: چه , کدام , چقدر , (در پرسش) چه نوع , چقدر , هیچ , هر , ازنوع , هیچ نوع , هیچگونه , هیچ.

mik tahansa

: , هر کدام که , هریک که.

mikro

: پیشوندی بمعنی , کوچک , کم , بزرگ کننده , پروانه بید خیلی ریز.

mikro-

: پیشوندی بمعنی , کوچک , کم , بزرگ کننده , پروانه بید خیلی ریز.

mikroaalto

: کهموج , موج خیلی کوچک الکترومغناطیسی , ریز موج.

miksi

: چرا , برای چه , بچه جهت.

miksi vaan

: هرچیز , هرکار , همه کار(در جمله ء مثبت) چیزی , هیچ چیز , هیچ کار , بهراندازه , بهرمقدار.

miljoona

: میلیون , هزار در هزار.

mill

: چگونه , از چه طریق , چطور , به چه سبب , چگونگی , راه , روش , متد , کیفیت , چنانکه.

mill tavalla

: چگونه , از چه طریق , چطور , به چه سبب , چگونگی , راه , روش , متد , کیفیت , چنانکه.

millimetri

: میلیمتر.

milloin

: کی , چه وقت , وقتیکه , موقعی که , در موقع.

milloinkaan

: همیشه , همواره , هرگز , هیچ , اصلا , درهر صورت.

min

: مرا , بمن.

mineraali

: ماده معدنی , کانی , معدنی , اب معدنی , معدن.

minimaalinen

: کمین.

minimi

: کمترین , دست کم , حداقل , کمینه , کهین.

ministeri

: وزارت , وزیری , دستوری , وزارتخانه (باتهع).

ministeri

: وزیر , وزیر مختار , کشیش.(.vt&vi): کمک کردن , خدمت کردن , پرستاری کردن , بخش کردن.

mink

: مال او , مال چه کسی , مال کی.

minkki

: مینک , سمور یا راسو.

minun

: کان , معدن , نقب , راه زیر زمینی , مین , منبع , مامن , مال من , مرا , معدن حفر کردن , استخراج کردن یا شدن , کندن.

minut

: مرا , بمن.

minuutti

: دقیقه , دم , ان , لحظه , پیش نویس , مسوده ,یادداشت , گزارش وقایع , خلا صه مذاکرات , خلا صه ساختن , صورت جلسه نوشتن , پیش نویس کردن , :بسیار خرد , ریز , جزءی , کوچک.

miss tahansa

: هرجا , هرکس, هرکجا , هر جا.

miss

: کجا , هرکجا , در کجا , کجا , در کدام محل , درچه موقعیتی , در کدام قسمت , از کجا , از چه منبعی , اینجا , درجایی که.

miss n

: هرکجا , هر جا.

miss vaan

: هرجا , هرکس, هرکجا , هر جا.

mist

: ان , اشاره بدور , ان یکی , که , برای انکه, که , این (هم) , که این (هم) , کدام.

mit tahansa

: هرچه , انچه , هر انچه , هر قدر , هر چه.

mit

: ان , اشاره بدور , ان یکی , که , برای انکه, علا مت استفهام , حرف ربط , چه , کدام , چقدر , هرچه , انچه , چه اندازه , چه مقدار, که , این (هم) , که این (هم) , کدام.

mit tn

: ناچیز.

mitali

: تزیین , ارایشگری , اذین بندی , مدال یا نشان, نشان , نشانی شبیه سکه , مدال , شکل , شبیه , صورت, مدال بزرگ , مدالیون , با مدال بزرگ زینت دادن, نخل , نخل خرما , نشانه پیروزی , کامیابی , کف دست انسان ,کف پای پستانداران , کف هرچیزی , پهنه , وجب , با کف دست لمس کردن , کش رفتن , رشوه دادن, نوار , روبان , نوار ماشین تحریر , نوار ضبط صوت و امثال ان , نوار فلزی , تسمه , تراشه.

mitallinen (math.)

: قابل اندازه گیری.

mitat

: حوزه , وسعت , نوسان نما.

mitata

: اندازه , اندازه گرفتن , سنجدین.

miten

: چنانکه , بطوریکه , همچنانکه , هنگامیکه , چون , نظر باینکه , در نتیجه , بهمان اندازه , بعنوان مثال , مانند, چگونه , از چه طریق , چطور , به چه سبب , چگونگی , راه , روش , متد , کیفیت , چنانکه, هرچند , اگر چه , هر قدر هم , بهر حال , هنوز , اما, دوست داشتن , مایل بودن , دل خواستن , نظیر بودن , بشکل یا شبیه (چیزی یا کسی) بودن , مانند , مثل , قرین , نظیر , همانند , متشابه , شبیه , همچون , بسان , همچنان , هم شکل , هم جنس , متمایل , به تساوی , شاید , احتمالا , فی المثل , مثلا , همگونه.

mitoittaa

: اندازه , قد , مقدار , قالب , سایز , ساختن یارده بندی کردن برحسب اندازه , چسب زنی , اهارزدن , بر اورد کردن.

mitt id

: لغو کردن , باطل کردن , خنثی کردن, ناتوان کردن , علیل کردن , باطل کردن, بی اثر کردن , لغو کردن, لغو کردن , مانع شدن , الغا , فسخ , ابطال.

mitta

: اندازه , اندازه گرفتن , سنجدین, حوزه , وسعت , نوسان نما.

mittaritoukka

: .= repool

mittasuhde

: کفه ترازو , ترازو , وزن , پولک یا پوسته بدن جانور , فلس , هر چیز پله پله , هرچیز مدرج , اعداد روی درجه گرماسنج وغیره , مقیاس , اندازه , معیار , درجه , میزان , مقیاس نقشه , وسیله سنجش , خط مقیاس , تناسب , نسبت , مقیاس کردن , توزین کردن.

mittausmenetelm

: علم سجع , مبحث بحر ووزن شعر , اندازه ای , استاندارد یامعیارمتری , متری.

mittel

: مباحثه وجدل کردن , اعتراض داشتن بر , ستیزه کردن , مشاجره , مسابقه , رقابت , دعوا.

mk

: سخن ناشمرده , گپ , وراجی , صدای غاز , ناشمرده حرف زدن , غات غات کردن (مثل غاز) , وراجی کردن.

mk r

: پشه , حشره دو بال.

mki

: سرازیری , سرپایینی , نشیب , انحطاط, تپه , پشته , تل , توده , توده کردن , انباشتن, شیب دار , زمین سراشیب , شیب , سرازیری , سربالا یی , کجی , انحراف , سراشیب کردن , سرازیر شدن, سر بالا یی , جاده سربالا , دشوار , مشکل.

mnt

: سنبه , میله متحرک , پیستون.

mnty

: غم و اندوه , از غم و حسرت نحیف شدن , نگرانی , رنج و عذاب دادن , غصه خوردن , کاج , چوب کاج , صنوبر.

mobile

: متحرک , قابل حرکت , قابل تحرک , سیال , تلقن همراه, مستقر وپایدار , بدون حرکت , بی حرکت , مقاوم در برابر گرما.

moderni

: نوین , امروزی , کنونی , جدید , مدرن.

moduuli

: پیمانه , واحد.

moi

: چیزهای کناری یاثانوی , فرعی , خداحافظ, هالو (کلمه ای که در گفتگوی تلفنی برای صدا کردن طرف بکار میرود) , سلا م کردن, فریاد خوش امد مثل هالو و چطوری و همچنین بجای اهای بکار میرود.

moinen

: چنین , یک چنین , این قبیل , این جور , این طور.

moite

: گوشمالی , توبیخ کردن , ملا مت کردن , ملا مت , زخم زبان, سرزنش , ملا مت, سرزنش کردن , سرزنش و توبیخ رسمی , مجازات, سرزنش , نکوهش , ملا مت , توبیخ ملا یم.

moittia

: مقصر دانستن , عیب جویی کردن از , سرزنش کردن , ملا مت کردن , انتقادکردن , گله کردن , لکه دار کردن , اشتباه , گناه , سرزنش, گوشمالی , توبیخ کردن , ملا مت کردن , ملا مت , زخم زبان, سرزنش , عیب جویی , توبیخ , رسوایی , ننگ , عیب جویی کردن از , خوار کردن, سرزنش کردن , نکوهش کردن , ملا مت کردن, ادم بد دهان , زن غرولندو , سرزنش کردن , بدحرفی کردن , اوقات تلخی کردن (به) , چوبکاری کردن.

mokata

: خراب شدن , تصورکردن , موفق نشدن.

molekyyli

: مولکل.

molemmat

: هردو , هردوی , این یکی وان یکی , نیز , هم.

molybdeeni

: mvlybdnvm (Mo).

momentti (math.)

: لحظه , دم , ان , هنگام , زمان , اهمیت.

monenlainen

: گوناگون , مختلف , چندتا , چندین , جورواجو, دارای استعداد و ذوق , روان , سلیس , گردان , متحرک , متنوع و مختلط , چندسو گرد.

mongooli

: مغولی.

mongoolialainen

: مغولی.

moni

: بسیار , زیاد , خیلی , چندین , بسا , گروه , بسیاری, زیاد , بسیار , خیلی بزرگ , کاملا رشد کرده , عالی , عالی مقام , تقریبا , بفراوانی دور , بسی.

monikerta (math.)

: چندین , متعدد , مضاعف , چندلا , گوناگون , مضرب , چند فاز , مضروب.

monikulmio

: بسیار پهلو , چند گوشه , کثیر الا ضلا ع.

monimutkainen

: پیچیده , مختلط.

moninainen

: گوناگو