فهرست کتابخانه های چاپ سنگی کتابخانه آستان حضرت معصومه علیهاالسلام

مشخصات کتاب

سرشناسه : آستانه مقدسه قم. کتابخانه

عنوان و نام پدیدآور : فهرست کتابخانه های چاپ سنگی کتابخانه آستان حضرت معصومه علیهاالسلام/ تهیه و تنظیم علی صدرایی خویی، ابوالفضل حافظیان بابلی.

مشخصات نشر : قم: آستان مقدسه قم، انتشارات زائر، 1383.

مشخصات ظاهری : [557] ص

فروست : (مجموعه آثار12)

شابک : 964-8567-01-826000 ریال

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی

یادداشت : نمایه

موضوع : آستانه مقدسه قم. کتابخانه -- فهرستها

موضوع : کتابهای چاپ سنگی -- ایران -- قم -- فهرستها

شناسه افزوده : صدرایی خویی، علی، . - 1342

شناسه افزوده : حافظیان، ابوالفضل، . - 1349

شناسه افزوده : آستانه مقدسه قم. انتشارات زائر

رده بندی کنگره : Z846 /الف9آ56

رده بندی دیویی : 027/455

شماره کتابشناسی ملی : م 83-3933

ص: 1

اشاره

ص: 2

مقدمه

اساس تمدن انسانی و حفظ آن با کتاب صورت گرفته است. کتاب نقش حیاتی در زندگی انسان ها و جوامع دارد. بر همین اساس دانشوران و اندیشمندان جوامع سعی زیادی در ایجاد و حفظ و انتشار کتاب و تشکیل کتابخانه داشته اند. ولی با توجه به هزینه بالای کاغذ و مرکب و نویساندن کتاب، غالباً کتاب ها محدود و در اختیار معدود افرادی قرار داشت.

با اختراع صنعت چاپ بخش مهمی از این مشکل برطرف گردید و با کاهش هزینه انتشار کتاب، امکان دسترسی به آن برای افراد زیادی فراهم آمد.

تاریخ چاپ در ایران

چاپ اولین بار در ایران در عصر صفوی در اصفهان به صورت محدودی صورت گرفت ولی ادامه نیافت.(1)

پس از آن عباس میرزا پس از آن که در سال 1213 ق حکمرانی آذربایجان را به عهده گرفت اقدام به وارد کردن مطبعه های متعدد چاپی و سربی به تبریز نمود.

از اولین کتاب های چاپی در ایران می توان به این کتاب ها اشاره کرد :

«جهادیه» میرزا عیسی قائم مقام چاپ شده در سال 1233 ق، «مآثر السلطانیه» تألیف

ص: 5


1- 1_ ارغنون، مجموعه مقالات محمدعلی تربیت، به کوشش غلامرضا طباطبایی مجد، تبریز، ص 272 _ 279.

عبدالرزاق دنبلی خوئی در 1241 ق چاپ سربی، «تعلیم نامه در اعمال آبله زدن» تألیف کارمک انگلیسی ترجمه میرزا محمد بن عبدالصبور خویی معروف به حکیم قبلی، چاپ شده در 1245 ق. «حیوه القلوب» و «جلاء العیون»، هر دو در سال 1240 ق.

«مفتاح النبوه» حاج ملارضا همدانی در سال 1240 ق.

«حق الیقین» ملا محمدباقر مجلسی در سال 1241 ق.

«زادالمعاد» ملا محمدباقر مجلسی در سال 1244 ق.

«اشارات الاصول» حاجی محمدابراهیم کرباسی در سال 1245 ق. چاپ سربی

«سؤال و جواب» حجه الاسلام محمدباقر شفتی در سال 1247 ق. چاپ سربی

شایان ذکر است اولین چاپخانه ها در ایران چاپ سربی بودند ولی با توجه به هزینه بالای این نوع چاپ، پس از رواج چاپ سنگی، چاپ سربی برچیده شد و تا سال 1290 ق که ناصرالدین شاه در سفر به اروپا یک دستگاه چاپخانه با حروف عربی از فرنگستان به ایران آورد، تمام چاپ های ایران به صورت سنگی صورت می گرفت.

با گسترش چاپ سربی جدید دیگر چاپ سنگی کم کم منسوخ شد و امروز به کلی از گردونه چاپ خارج شده است. به همین جهت نسخه های چاپ سنگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا خیلی از کتاب ها به صورت چاپ سنگی برای اولین بار به چاپ رسیده و پس از آن دیگر چاپ نشده و نسخه های آن کتاب ها هم اکنون منحصر در نسخه های چاپ سنگی است و از این قبیل کتاب ها فراوان داریم.(1)

کتابخانه حرم حضرت معصومه علیهاالسلام

کتابخانه فعلی آستانه حضرت معصومه علیهاالسلام در سال 1331 ش به وسیله حاج ابوالفضل تولیت، متولی آستانه تأسیس شد. او نخست 1500 جلد از کتب خطی و چاپی کتابخانه خود را به کتابخانه آستانه اختصاص داد و سپس با هزینه آستانه مقدسه کتب دیگری به

ص: 6


1- 1_ برای اطلاع به فهرست کتاب های فارسی و عربی خان بابا مشار مراجعه شود.

آن افزود.(1)

حضرت آیت الله بروجردی قدس سره و دیگر مراجع تقلید و دانشوران شیعه نیز از اهدای کتاب به این کتابخانه دریغ ننمودند و بیشتر کتاب های کتابخانه تا قبل از انقلاب اهدایی بوده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تعداد نسخه های خطی و کتب چاپی فزونی یافت.

هم اکنون کتابخانه آستانه دارای سه مخزن مجزا، بدین ترتیب است :

1 _ مخزن نسخه های خطی دارای حدود 2000 نسخه، که فهرست آن ها در سه جلد منتشر شده است.

2 _ مخزن کتاب های چاپ سنگی و سربی قدیم، شامل حدود 3500 جلد که در کتاب حاضر معرفی شده اند.

3 _ مخزن کتاب های چاپی

اسلوب تنظیم فهرست

این فهرست در چند بخش (کتاب های فارسی، عربی، ترکی، اردو، انگلیسی و فرانسوی) و به ترتیب الفبای عنوان کتاب ها تنظیم شده است.

ترتیب چینش اطلاعات بدین نحو است :

1 _ نام کتاب

2 _ موضوع کتاب : که در روبروی عنوان کتاب در داخل پرانتز قرار گرفته است.

3 _ مؤلف یا مترجم : که در زیر عنوان کتاب قرار دارد.

4 _ نام کاتب نسخه

5 _ سال و محل چاپ

6 _ ناشر و مطبعه

ص: 7


1- 1_ تاریخ قم، محمدحسین ناصرالشریعه، ص 298.

7 _ قطع کتاب (جیبی، رقعی، خشتی، وزیری، وزیری بزرگ، رحلی)

8 _ تعداد صفحات

9 _ شماره مسلسل کتاب : که با آن شماره کتاب در مخزن مستقر شده می توان با آن کتاب را از کتابخانه درخواست نمود.

10 _ برای سهولت مراجعه در پایان کتاب، فهارس : مؤلفین، مطبعه ها، اماکن و کاتبان نیز افزوده شده است.

شایان ذکر است که تنظیم فهرست کتاب های چاپ سنگی در ایران سابقه چندانی ندارد و تا آن جا که نگارنده اطلاع دارد تاکنون در این زمینه دو کتاب منتشر شده است :

1 _ فهرست کتب چاپ سنگی موجود در کتابخانه سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.

2 _ فهرست کتب درسی چاپ سنگی کتابخانه ملی ایران منتشر شده در سال 1376 ش.

تقدیر و تشکر

در این جا بر خود لازم می دانم که از مقام منیع تولیت آستان مقدس حضرت معصومه علیهاالسلام ، حضرت آیت الله مسعودی که زمینه تألیف و انتشار این فهرست را با عنایاتشان فراهم نمودند و هم چنین از مسئول محترم بخش فرهنگی حرم، جناب حجت الاسلام و المسلمین عباسی و مسئول کتابخانه حرم، جناب حجت الاسلام و المسلمین احمدیان سپاسگزاری نمایم.

هم چنین از صدیق فاضل و محقق توانا حجت الاسلام و المسلمین شیخ ابوالفضل حافظیان بابلی که زحمت تألیف و تدوین حروف «الف، ر، ز، ژ، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق» را تقبّل نمودند، هم چنین از طلاب فاضل آقایان حسین گودرزی و روح الله حسینی که در تنظیم برگه ها و محمد ترابیان فردوسی که در نمونه خوانی چاپی و تنظیم فهارس کتاب، ما را یاری کرده اند تقدیر و تشکر می نمایم.

ص: 8

و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین

علی صدرایی خویی

25/6/1377

ص: 9

بخش اول : کتاب های فارسی

اشاره

کتاب های فارسی

ص: 10

ص: 11

« آ »

آئین هوشنگ(آئین زرتشت)

از : بهرام رستم خسرو نصرآبادی با مقدمه مانکجی لیمجی هوشنگ هاتر یا یزدانی ملقب به درویش فانی

کریم بن عبدالحسین فریدنی، 1296، تهران، وزیری، 205 ص. [ش 981].

آئینه آئین مزدیسنی(آئین زرتشت)

از : ارباب کی خسرو شاهرخ

مرتضی حسینی برغانی، محرم 1325، تهران، مطبعه آقامیرزا علی اصغر و آقا میرزا ابراهیم به دستیاری میرزا حسین، وزیری 143 ص. [ش 1797].

مرتضی حسینی، 1339 ش؛ بمبئی، چاپخانه مظفری متعلق به میرزا احمد بازرگان شیرازی، محرم 1340، وزیری، 147 ص. [ش 2821].

آتش دل(شعر)

از : مهندس مصطفی سرخوش

بدون نام کاتب، 1329، تهران، چاپخانه تهران مصور، مرداد 1335، جیبی، 4 ص. [ش 491، با مثنوی ذبیحی یکجا صحافی شده است].

آتشکده آذر(تذکره شعرا)

ص: 12

از : لطفعلی بیک آذر بیگدلی

مشهدی عزیزالله شیرازی، بمبئی، 1277، مطبعه دادومیا، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 2289].

آتشکده نیّر(شعر مراثی)

از : محمدتقی نیّر تبریزی، حجه الاسلام

آقا بن محمدتقی حسینی، 1309 ق، تبریز، مطبعه کربلایی اسد، رقعی، 160 ص. [ش 502].

بدون نام کاتب، تبریز، 1322 ق، به اهتمام سید عبدالغفار تاجر تبریزی، صحافی شده همراه با قبس الاحزان و رساله های دیگر، رقعی، 82 ص. [ش 1264].

آثار الرضویه من منتخبات الصدیقیه(آمار موقوفات)

از : اسماعیل بن حبیب الله مستوفی همدانی، معتمدالسلطان

صورت موقوفات آستان امام رضا علیه السلام است.

میرزا طاهر طبیب مشهدی، مشهد، 1317 ق، رقعی، 363 ص. [ش 1788 و 2187].

آثار عجم(تاریخ و جغرافیا)

از : محمدنصیر فرصت شیرازی

محمد قدسی، 1314 ق، بمبئی، مطبعه ناصری، رحلی، 604 ص. [ش 972].

محمد ناهید شیرازی، 1352 ق، بمبئی، مطبعه نادری، به اهتمام عبدالله تهرانی، رحلی، 8 + 596 ص. [ش 1532، 1534، 1535، 1536 و 2480].

آداب التجاره(فقه)

از : وحید بهبهانی، محمدباقر بن محمداکمل

بدون نام کاتب، 1316 ق، با حواشی میرزا محمدحسین تهرانی، وزیری، 138 ص.

ص: 13

[ش 3062].

بدون نام کاتب، تهران، 1294 ق، به ضمیمه نجاه العباد شیخ محمدحسن نجفی، رقعی، بدون صفحه شمار. [ش 3418].

آداب الشریعه(اخلاق)

از : محمدباقر بن محمدجعفر اصفهانی

بدون نام کاتب، کارخانه مشهدی امان الله به اهتمام شیخ محمدعلی و محمدتقی فرزندان آقامحمد عبدالله خوانساری، رقعی، 80 ص. [ش 1245].

شیخ عبدالرزاق یزدی، 1331 ق، مطبعه آستانه رضویه، رقعی، 112 ص. [ش 1292].

آداب المتقین(اخلاق)

از : ملا احمد بن ملا محمد

بدون نام کاتب، کارخانه کربلایی اسدآقا، 1306 ق، رقعی، بدون صفحه شمار. [ش 1268].

آداب المشق(خوشنویسی)

از : میرعماد حسنی

بدون نام کاتب، مطبعه مشهدی خداداد، 1317، رقعی، 45 ص. [ش 321].

آداب ناصری(ادبیات)

از : محمدابراهیم خان صدیق خلوت متخلص به خلوتی

سلطان الکتاب فقیر شیرازی، تهران، 1322 ق، مطبعه آقا میرزا علی اصغر و آقا میرزا عبدالرحیم، وزیری، 76 ص، در ضمن مجموعه البلاغه چاپ شده است. [ش 3213].

ص: 14

آغاز و ا نجام (تذکره آغاز و انجام)(عرفان)

از : خواجه نصیر طوسی

محمدصادق بن محمدرضا تویسرکانی، 1314 ق، تهران، در ضمن مرصادالعباد چاپ شده است، وزیری، 23 ص. [1882 و 2906].

آگاهی های علمی(متفرقه)

از : حاج شیخ مهدی نجفی مسجدشاهی

بدون نام کاتب و ناشر، جیبی، 82 ص. [ش 1465].

آیات الائمه(امامت)

از : سیدمحمدعلی حسینی لاریجانی

شرح و تفسیر آیات مربوط به ائمه علیهم السلام است به ترتیب سوره های قرآن کریم.

خلیل الله بن محمدحسن طالقانی در تهران در مدرسه ملا آقارضا، تهران، 1316 ق، رحلی، 342 ص. [ش 2521 و 2073].

آیات الولایه و تفسیرها(امامت)

از : میرزا بابا ذهبی شیرازی

جلد اول (سوره فاتحه _ تا اول سوره انبیاء)، بدون نام کاتب و بدون تاریخ و محل نشر، رحلی، 409 ص + صفحات بی شماره.[ش 721 و 2897].

جلد دوم (سوره انبیاء _ سوره ناس)، بدون نام کاتب و نام محل و سال نشر، رحلی، 452 ص. [ش 2065].

« الف »

ابدع البدایع(بدیع)

از : شمس العلماء میرزا محمدحسین گرگانی

ص: 15

در صنایع بدیع به حسب حروف تهجی که با سهولت هر صنعتی را می توان از آن به دست آورد. با ذکر مثال های واضح برای هر صنعتی از کلام شعرا و فصحا.

بدون نام کاتب، با مقدمه نصرالله تقوی، تهران، 1328، رقعی، 425 ص. [ش 2669 و 3381].

ابطال التناسخ، مدرس چهاردهی = تناسخ و تماسخ

ابصارالمستبصرین(اعتقادات)

از : عبدالوهاب بن عبدالرحمن شیرازی دیبلی

در کیفیت استبصار مؤلف و بیان طریق به منصفین [الذریعه 1/66].

میرزا محمدعلی شیرازی، 1287، بمبئی، رحلی، به ضمیمه مطارح الانظار از صفحه 336 الی 385. [ش 114].

ابواب الجنّات(دعا)

از : میرزا هاشم بن محمدحسن آشتیانی

در بیان آثار و خواص سور قرآن و ادعیه و زیارات.

جلد اول و دوم، محمود تبریزی نجفی، 1360 ق، جیبی، 490 ص. [ش 1253].

ابواب الجنان(اخلاق)

از : محمد رفیع الدین بن فتح الله واعظ قزوینی

جلد اول، حاج علی وردی، 1271 ق، تبریز، دارالطباعه مشهدی محمد و مشهدی ابوالحسن، رحلی، 251 ص. [ش 1398].

جلد اول، بدون نام کاتب، تبریز، دارالطباعه مشهدی ابوالحسن، 1273 ق، رحلی، 233 ص. [ش 1732].

جلد اول، تهران، 1281 ق، به اهتمام عبدالحسین کربلایی، رحلی، بدون صفحه شمار.

ص: 16

[ش 3035].

جلد اول، 1284 ق، به اهتمام ملا عبدالله صحاف، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 2414].

جلد اول، عبدالله سرابی، 1300 ق، به خواهش حاجی ابراهیم، به اهتمام استاد آقاعلی، در اول نسخه تملک محمدتقی بن محمد آملی، رحلی، 285 ص. [ش 2413].

جلد اول، علی اسکویی، دارالطباعه احمد تاجر تبریزی، 1330 ق، رحلی، 274 ص. [ش 3033 و 2407].

ابواب الجنان(دعا)

از : سیدابوالقاسم موسوی نجفی اصفهانی

در اعمال شبانه روز، شامل هشت باب و یک خاتمه. [الذریعه 1/74].

محمود بن مهدی تبریزی، نجف، مطبعه مرتضویه، 1345 ق، اهدایی آیه الله مرعشی به آستانه، رقعی، 303 ص. [ش 524].

اتحاد اسلام(سیاسی)

از : ابوالحسن میرزا حاج شیخ الرئیس قاجار

مرتضی بن عباس حسینی برغانی، بمبئی، 1312 ق، رقعی، 96 ص. [ش 3201 و 1451].

اجابه المضطرین(اعتقادات)

از : سید جعفر کشفی

ابوطالب بن ملا علی اکبر جهرمی، هند، 1306 ق، به اهتمام میرزا نصرالله واعظ اصفهانی، وزیری، 374 ص. [ش 860 و 2505].

اجتناب (رد بر تریاق فاروق)(اعتقادات)

ص: 17

از : میرزا محمدباقر بن محمدجعفر همدانی (متوفی 1319 ق)

عبدالغفار همدانی، 1307 ق، بدون سال و محل نشر، وزیری، 419 ص. همراه با نعل حاضره [ش 1145].

اجمل التواریخ(تاریخ ایران)

از : رضاقلی خان هدایت

بدون نام کاتب، تهران، 1283 ق، 162 ص، رقعی، به ضمیمه آن عشق نامه اسدالله غالب چاپ شده است. [ش 355].

احسن التقویم الدائمی(گاه شماری)

از : حاج محمدکریم خان

بدون نام کاتب، بمبئی، مطبع عمومی، میرزا محمد ملک الکتاب، رقعی، 40 ص. [ش 1087].

احسن القصص (یوسفیه)(داستان)

از : میرزا ابوالقاسم بن علی اصغر خویی

محمدتقی بن خلیل، 1322 ق، حسب فرمایش حاج علی آقا کتاب فروش تاجر تبریزی، خشتی، 352 ص. [ش 2025].

احسن المراسلات و المحاسبات(نامه نگاری)

از : میرزا علی فرهومند

بدون نام کاتب، 1345 ق، (چاپ هفدهم)، جیبی، 172 ص. افتادگی دارد. [ش 2120].

ص: 18

احقاق الحق (ردّ بهائیت)(عقاید)

از : محمدتقی بن محمدعلی نراقی

جلد اول، بدون نام کاتب و دیگر مشخصات، رحلی، 474 ص. [ش 2090 و 2257].

احوالات برهان نظام شاه(تراجم)

به ضمیمه مطارح الانظار، صفحات 386 _ 392. [ش 114].

اختلاج (نصایح بوذرجمهر)(نصایح)

از : حکیم بوذرجمهر

به ضمیمه مکارم الکرایم، صفحات 300 _ 313. [ش 368].

اختیارات ایام(احکام نجوم)

از : علامه محمدباقر مجلسی

بدون نام کاتب و دیگر مشخصات، 1312 ق، خشتی، بدون صفحه شمار. [ش 2441].

اخلاق(اخلاق)

از : میرزا سیدحسین خان

کتاب درسی دوره ابتدایی است. نسخه حاضر چهارده درس را شامل است.

تهران، کتابخانه اقبال، جیبی، به ضمیمه قانونچه 16 ص، افتادگی دارد. [ش 317].

اخلاق اساسی یا کلیله و دمنه مهذب(اخلاق)

از : شیخ محمدعلی طهرانی

مرتضی حسینی برغانی، 1329 ق، تهران، مطبعه آقامیرزا علی اصغر، رقعی، 227 ص. [ش 3447].

ص: 19

اخلاق محسنی (جواهرالاسرار)(اخلاق)

از : کمال الدین ملاحسین کاشفی

سیدناظم حسین صاحب رضوی، بمبئی، مطبع علوی، 1312 ق، رقعی، 443 ص. [ش 1776].

بدون نام کاتب، مطبعه میرزا علی اصغر، 1328 ق، به اهتمام آقا میرزا علی مذهب گلپایگانی، قیمت پنج قران، رقعی، 219 ص. [ش 2780].

اخلاق ناصری(اخلاق)

از : خواجه نصیرالدین طوسی

محمدابراهیم بن محمداسماعیل اصفهانی، بمبئی، چاپخانه علی بهائی، 1267 ق، وزیری، 227 ص. [ش 2958].

محمدعلی،مطبعه آقا علی اصغر،1320ق،رقعی،419ص. [ش 682، 2924 و 2608].

بدون نام کاتب، هند، 1329 ق، وزیری، 391 ص. [ش 858].

اخلاق نوباوگان(اخلاق)

از : حاج میرزا باقر خان حکمت

کتاب درسی سال دوم ابتدایی است، شامل سی درس.

نجفقلی راجبی هشترودی، تبریز، مطبعه علمیه به اهتمام استاد آقا اسماعیل 1345 ش، محل فروش کتابخانه محمدی و علمیه، رقعی، 56 ص. [ش 3225].

ادعیه(دعا)

از : ؟

مجموعه ای است از دعاهای مختلف و زیارات.

میرزا ابوالقاسم محمدصادق حسینی، 1280 ق، در حاشیه این کتاب تحفه الغرائب

ص: 20

آمده است، رقعی، 231 ص، از آغاز افتاده. [ش 1265].

اربعین(حدیث)

از : شیخ عباس قمی

محمدعلی شمس، 1326 ق، به اهتمام محمدعلی علمی تاجر کتابفروش، به ضمیمه هدایه الانام، 160 ص. [ش 1529].

اربعین الحسینیه(معارف)

از : میرزا محمد بن محمدتقی بیک معروف به ارباب قمی

اسدالله بن محمدکاظم موسوی خوانساری، تهران، مطبعه سیدمرتضی، 1330 ق، به اهتمام شیخ احمد شیرازی، رقعی، 444 ص. [ش 2667 و 2668].

ارشاد بیان(عرفان)

از : شیخ فریدالدین عطار نیشابوری

محمد حاتمی، تهران، مطبعه اسلامیه، 1355 ق، رقعی، 94 ص. [ش 1316].

ارشاد الزراعه(کشاورزی)

از : فاضل هروی

بدون نام کاتب و محل نشر، 1322 ش، به اهتمام عبدالغفار نجم الدوله، سربی، خشتی، 188 ص. افتادگی دارد. [ش 2442].

ارشاد السالکین و انیس العاشقین = دیوان مدهوش

ارشاد المسلمین فی احکام الدین(اعتقادات)

از : علی بن مهدی لاهیجی تهرانی

ص: 21

محمدحسن گلپایگانی،دارالطباعه سیدمرتضی،1317ق،جیبی،224ص. [ش 1328].

ارشادالمؤمنین(اخلاق)

از : ملا محمدتقی فاضل کاشانی

یحیی بن محمدباقر تفرشی ملقب به کاتب همایون، تهران، 1320 ق، جیبی، 65 ص. [ش 319].

ارمغان حجاز(شعر)

از : محمد اقبال لاهوری

عبدالمجید پروین رقم، لاهور پاکستان، 1955 م، رقعی، 280 ص. [ش 187].

ازاله الاوهام فی جواب ینابیع الاسلام(اعتقادات)

از : شیخ احمد مجتهد شاهرودی

جمال الدین بن ابی طالب اصفهانی، تهران 1343 ق، خشتی، 353 ص. [ش 2771].

اساس الاسلام(اعتقادات)

از : حسین بن نصرالله عرب باغی

بدون نام کاتب، مطبعه علمیه، 1353 ق، به اهتمام آقا اسماعیل ولد مشهدی اسدآقا، رقعی، 399 ص. [ش 1311].

اساسنامه فرقه دموکرات(سیاسی)

از : ؟

حسین زنجانی، زنجان، مطبعه اتحاد، 1336 ق، به ضمیمه زبده الاصول، رقعی 75 ص. [ش 1974].

ص: 22

اساور من ذهب فی احوال زینب علیهاالسلام (تاریخ)

از : مهدی بن شیخ محمدعلی اصفهانی

بدون نام کاتب، 1350 ق، رقعی، 119 ص. [ش 1654 و 2672].

اسرار التنزیل (لطائف غیاثی)(اخلاق)

از : امام فخر رازی

مترجم : ؟

نصرالله تفرشی، 1300 ق، بمبئی، کارخانه علی قلی خان، 1301 ق، نسخه ش 840 با حواشی ملا محمدتقی آملی به خط وی در 1380ق،وزیری،170ص.[ش840و2330].

اسرار الحکم(حکمت)

از : ملاهادی سبزواری

جلد اول و دوم، ملا علی اصغر خدا رحم، کارخانه قلی خان قاجار، 1286 ق، به تصحیح محمدباقر بن عبدالرحمن قزوینی، وزیری، 461 ص. [ش 540 و 2176].

جلد اول و دوم، محمدحسین بن محمدجعفر قاسانی، 1323 ق، به اهتمام محمدتقی کتابفروش، خشتی، 474 ص. [ش 1846 و 3367].

اسرارالزیاره و برهان الانابه(شرح زیارت جامعه)

از : شیخ محمدتقی آقانجفی

در حاشیه حقایق الاسرار چاپ شده است. [ش 692].

اسرار الشهاده(مقتل)

از : اسماعیل خان بروجردی متخلص به سرباز

بدون نام کاتب و دیگر مشخصات، 1272 ق، خشتی، بدون صفحه شمار، افتادگی دارد. [ش 164 و 1647].

ص: 23

اسرار العقاید(ردّ بابیه)

از : سید ابوطالب بن هاشم حسینی شیرازی

جلد اول، بدون نام کاتب،بمبئی، مطبعه مظفری، 1322ق، وزیری، 13+472+8 ص. [ش 1128].

جلد دوم، شیخ محمدحسن بن ملا علی عسکر ارسنجانی، بمبئی، 1324 ق، وزیری، 456 + 6 ص. [ش 784 و 2900].

اسرار قاسمی(علوم غریبه)

از : کمال الدین ملاحسین کاشفی

بدون نام کاتب، بمبئی، مطبع فتح الکریم، 1302 ق، رقعی، 151 ص. [ش 1159].

اسرارنامه(شعر)

از : فریدالدین عطار نیشابوری

بدون نام کاتب، تهران، 1298 ق، رقعی، 240 ص. [ش 2457].

محمدتقی بن یوسف حاتمی، تهران، کتابخانه اسلامیه، 1356 ق، به تصحیح شیخ حسنعلی اصفهانی، رقعی، 224 ص. [ش 171 و 1317 و 1319 و 1320 و 3212].

اسرار و رموز(شعر)

از : محمد اقبال لاهوری

بدون نام کاتب، لاهور، 1948 م، ناشر : شیخ مبارک علی تاجر، رقعی، 200 ص. [ش 177].

اسرار الولایه(شعر)

از : ابوالقاسم حسینی شریفی شیرازی معروف به میرزا بابا و متخلص به راز

بدون نام کاتب، تبریز، 1323 ق، به ضمیمه رساله قنوتیه، خشتی، 512 ص. [ش 40].

ص: 24

اسهل الحساب فی علم السیاق (تکمله السیاق)(حساب و نامه نگاری)

از : حبیب الله بن حسین علی اصفهانی

شیخ علی اکبر معمم، تهران، 1324 ق، به اهتمام میرزا احمد خلف میرزا محمدعلی کتابفروش، محل فروش در مسجد شاه، قیمت دو قران، جیبی، 160 ص. [ش 340].

سیدعلی شیرازی، 1328 ق، جیبی، 131 ص. افتادگی دارد. [ش 489].

اشکال المیزان(منطق)

از : محمدنصیر فرصت حسینی شیرازی

بدون نام کاتب، تهران، چاپخانه پاکتچی، کتابفروشی علمیه اسلامیه، 1307 ق، چاپ گراوری، رقعی، 151 ص. [ش 569].

اصطلاحات عرفا(عرفان)

از : شاه نعمت الله ولی

در حاشیه اشعه اللمعات به چاپ رسیده است. [ش 1877].

اصول جبر و مقابله مقدماتی(ریاضیات)

از : میرزا محمدخان وحید تنکابنی

کتاب درسی مخصوص سال دوم و سوم دبیرستان است.

جلد اول، مرتضی حسینی برغانی، تهران، مطبعه نهضت شرق، 1345 ق، (چاپ سوم)، رقعی، 216 ص. [ش 816].

جلد اول، جواد شریفی، تهران، مطبعه علمی، 1355 ق، محل نشر : کتابخانه معرفت، (چاپ هفتم)، رقعی، 216 ص. [ش 819].

اصول دین(اعتقادات)

ص: 25

از : میرزا ابوالقاسم قمی گیلانی

مهدی بن ملا عبدالمطلب دانسوانی، 1308 ق، بدون نام محل نشر، به ضمیمه اش نور مبین و حجه بالغه چاپ شده است، جیبی، 115 ص. [ش 1332].

اصول دین(اعتقادات)

از : محمد بیرجندی

جمال الدین بن ابوطالب اصفهانی، تهران، کتابخانه علمیه، 1333 ق، جیبی، 80 ص. [ش 2632].

اصول شیمی جدید(شیمی)

از : محمدکاظم معلّم

جلد اول، بدون نام کاتب، تهران، دارالطباعه مدرسه دارالفنون، 1357 ق، رقعی، افتادگی دارد. 356 ص. [ش 560].

اصول عقائد حقّه(عقائد شیخیه)

از : سیدکاظم رشتی

حاج علی تبریزی، تبریز، 1259 ق، به اهتمام حسن بن محمدصادق یزدی، تیراژ : 565 جلد، رقعی، 173 ص. [ش 2195].

اصول العقائد و جامع الفوائد(اعتقادات)

از : میرمحمدهادی بن میرلوحی موسوی اصفهانی

محمدحسن سبزواری، اصفهان، گلبهار، 1313 ق، به اهتمام حاج سیدسعید طباطبایی، رحلی، 323 ص. [ش 2975].

اصول علم حساب (حکمت ریاضی)(ریاضیات)

ص: 26

از : علی خان ناظم العلوم

بدون نام کاتب و دیگر مشخصات، جیبی، 207 ص. [ش 1260].

عبرت نائینی، تهران، 1326 ق ، جیبی، 193 ص. [ش 1261].

الاعلام الحسینیه(مقتل)

از : سید مرتضی بن علی دامادی تبریزی

جلد اول، کاظم بن عبدالجواد محلاتی نجفی، تبریز، 1346 ق، رقعی، 158 ص. [ش 1789].

افتخارنامه حیدری(تاریخ حضرت علی علیه السلام )

از : حیدرعلی مجدالادباء

صفا، کارخانه سیدمرتضی، 1310ق،رحلی، 267+ 168+ 22+ 13ص. [ش 3012].

افتضاح الکافرین(اعتقادات)

از : بدایع نگار، سیدمهدی حسینی تفرشی

به ضمیمه بدایع الاحکام فی فقه الاسلام به چاپ رسیده است. [ش 1004].

اکسیر آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم (آداب)

از : مسیح علی بن محمدجعفر تهرانی

بدون نام کاتب، کارخانه سیدمرتضی، 1323 ق، قیمت پنج هزار و ده شاهی، به ضمیمه زهد و تقوای آل محمد، خشتی، 430 ص. [ش 1377 و 2186 و 2200].

اکفاء المکائد و اصلاح المفاسد(اعتقادات)

از : شیخ محمدباقر بن حسن قاینی

آقا بن ملاعلی تبریزی، مشهد، مطبعه رضویه، 1326 ق، به اهتمام کربلایی میرزاآقا

ص: 27

خلف میرزا قلی بیک تهرانی، جیبی، 275 ص. [ش 2130].

امراض اطفال (ترجمه از فرانسوی)(پزشکی)

مترجم : میرزا محمد دکتر کرمانشاهی

عباس همدانی منشی قوام دفتر، تهران، رقعی، 567 ص. [ش 1847].

امواج البکاء(مقتل)

از : ملا نوروزعلی بسطامی خراسانی

محمدعلی خوانساری، کارخانه آقامیرزا علی اکبر و مشهدی محمدرضا، 1287 ق، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 3269].

انشاء جدید مقدماتی(نامه نگاری)

از : مهدی دبیر خاقان

طاهر خوشنویس، تهران، شرکت طبع کتاب، 1318 ش، (چاپ بیست و ششم) رقعی، 56 ص. [ش 949].

ملک الخطاطین شریفی، تهران، مطبعه حاجی عبدالرحیم، 1343 ق، (چاپ دوازدهم)، ناشر : میرزا علی آقای کتابفروش، رقعی، 60 ص. [ش 2462].

حسن زرین خط، تهران، مطبعه علمی، 1351 ق، ناشر : شرکت طبع کتاب (چاپ نوزدهم)، رقعی، 60 ص. [ش 2463].

انشاء مفید(نامه نگاری)

از : میرزا نصرالله محمدیه

شماره های 1110 و 950 برای کلاس های پنجم و ششم ابتدایی تألیف شده است و شماره 2467 برای کلاس های سوم و چهارم ابتدایی.

مشکین قلم اهری، تهران، مطبعه علمی، 1311 ش، ناشر : شرکت مطبوعات، (چاپ

ص: 28

پنجم)، رقعی، 80 ص. [ش 1110].

محمدجواد شریفی، تهران، مطبعه سعادت و اخوان کتابچی، 1308 ش، ناشر : شرکت مطبوعات، (چاپ سوم)، رقعی، 80 ص [ش 950].

بدون نام کاتب، تهران، مطبعه اخوان کتابچی، 1353 ق، ناشر : شرکت مطبوعات و کتابخانه علمیه اسلامیه، (چاپ هفتم)، رقعی، 44 ص. [ش 2467].

انصافیه(سیاسی)

از : ملا عبدالرسول مدنی کاشانی

خلیل الله مدنی کاشانی، کاشان، مطبعه ثریا، 1328 ق، خشتی، 78 ص. [ش 2671].

انوار حکمت(اخلاق)

از : محمد یوسف یوسفی هروی

در ضمن ترجمه زهر الربیع چاپ شده است. [ش 1702].

انوار سهیلی(ادبیات)

از : ملاحسین کاشفی

احمد کاشانی (خرّم)، بمبئی، مطبعه مشهدی محمدرضا شیرازی (حکّاک)، 1261 ق، رحلی، 371 ص. [ش 3270].

نصرالله تفرشی، کارخانه معتمدالدوله، 1263 ق، حسب الخواهش آخوند ملا محمد و به اهتمام آخوند ملا عباسعلی، وزیری، 236 ص. [ش 541]

بدون نام کاتب، 1281 ق، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 536].

محمدحسین توکلی، بمبئی، مطبع حیدری، 1287 ق، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 542].

بدون نام کاتب و دیگر مشخصات، وزیری، 390 ص، افتادگی دارد. [ش 1852].

ص: 29

محمدتقی بن علینقی معروف به هدایت الله شیرازی، بمبئی، مطبع ناصری، 1316 ق، وزیری، 334 ص. [ش 544].

انوارالشهاده فی مصائب الحسین علیه السلام (تاریخ امام حسین علیه السلام )

از : شیخ محمدحسن یزدی

بدون نام کاتب، 1301 ق، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 2649].

انوار القدسیه(اعتقادات)

از : حاج محمدرضا همدانی (متوفی 1318 ق)

بنگرید : مشار فارسی، ج 1، ص 585.

بدون نام کاتب و دیگر مشخصات، رقعی، 188 ص، افتادگی دارد. [ش 2460].

انوار المجالس(متفرقه)

از : ملا محمدحسین شهرابی ارجستانی (گریان)

بدون نام کاتب، تهران، 1317 ق، حسب الفرمایش حاج میرزا رضا، به اهتمام مشهدی محمدعلی تاجر، رحلی، 440 ص. [ش 1204 و 1612].

محمد یوسف خراسانی، 1331 ق، به اهتمام آقا محمداسماعیل تاجر کتابفروش خوانساری، رحلی، 430 ص. [ش 1209].

انوار المشعشعین فی شرافه القم و القمیین(تاریخ قم)

از : شیخ محمدعلی بن حسن کاتوزیان تهرانی

احمد هزارجریبی، تهران، 1327 ق، به اهتمام شیخ احمد شیرازی، وزیری، 242 ص. [ش 791].

انوار المواهب فی کتب اخبار المناقب(مناقب اهل بیت علیه السلام )

ص: 30

از : شیخ علی اکبر نهاوندی

مشتمل بر چهار جزء، که هر جزء عنوان خاصی دارد : جزء اول ملقب به «العسل المصفی فی نکت اخبار مناقب المصطفی صلی الله علیه و آله وسلم »، جزء دوم ملقب به «الید البیضاء فی نکت اخبار مناقب الزهرا علیهاالسلام »، جزء سوم ملقب به «الکوکب الدری فی نکت اخبار مناقب العلی علیه السلام »، جزء چهارم ملقب به «السبع المثانی فی نکت اخبار مناقب الحسن الاول الی الحسن الثانی».

کامل، محمدعلی بن محمدحسین و محمدحسن سبزواری، 1357 ق، به دستیاری حاجی عبدالرحیم صابر و اسماعیل معارف خواه، رحلی، 15 + 93 + 61 + 209 + 207 ص. [ش 266 و 2519].

انوار الهدی (دیوان هاشمی فاطمی)(اشعار)

از : ثقه الاسلام سیدمحمد مجتهد بن فضل الله هاشمی ساروی (متوفی 1342 ق)

علی حسینی، کربلا ، مطبعه حسینی، 1332 ق، به اهتمام محمدتقی خویی، همراه با شرح حال شاعر، رقعی، 96 ص. [ش 2623].

انیس الادباء و الاطفال (ترجمه از انگلیسی)(ادبیات)

مترجم : عبدالحمید بن حاجی میرزا عبدالباقی (متین السلطنه)

بدون نام کاتب، کارخانه آقا میرزا حسن، 1319 ق، جیبی، 112 ص. [ش 2144].

انیس الادباء و سمیر السعداء(کشکول)

از : نظام العلماء محمدرفیع بن علی اصغر حسینی تبریزی

محمدحسن بن محمدقاسم اشلقی، تبریز، درالطباعه مشهدی اسدآقا، 1315 ق، خشتی، 490 ص. [ش 1785 و 2296].

ص: 31

انیس الاعلام فی نصره الاسلام(اعتقادات)

از : فخرالاسلام ملا محمدصادق ارومیه ای

جلد اول، میرزا مهدی اصفهانی بن ملا محمدتقی خوشنویس، تهران، 1315 ق، رحلی، 354 ص. [ش 1897 و 769 و 2734].

جلد دوم، بدون نام کاتب، تهران، 1319 ق، رحلی، 10 + 578 ص. [ش 774 و 1896 و 2679].

انیس التجار(فقه)

از : ملامهدی نراقی

محمدباقر، تهران، دارالطباعه سید ابوالحسن، 1317 ق، با حواشی سید محمدکاظم یزدی، خشتی، 393 ص. [ش 3208].

انیس العشاق، گیسودراز = دیوان محمدحسین گیسودراز چشتی

انیس العهد و مونس اللحد(مقتل)

از : صدرالدین محمد واعظ قزوینی (اقدس)

بدون نام کاتب و دیگر مشخصات، خشتی، بدون صفحه شمار. [ش 2666].

بدون نام کاتب ، تهران، 1307 ق، خشتی، 348 ص. [ش 2305].

انیس المتهجدین(دعا)

از : ملا محمدنصیر بن محمدباقر بن محمدتقی شهید

بدون نام کاتب، تهران، مطبعه علمیه، جیبی، 242 ص. [ش 519].

انیس المقلدین فی احکام الدین(فقه)

از : سید ابوالحسن اصفهانی

ص: 32

سیدعلی بن سید ابی القاسم رضوی خوانساری، تهران، چاپخانه اسلامیه، 1352 ق، به ضمیمه منتخب الاحکام، رقعی، 80 + 112 + 68 ص. [ش 940].

انیس المقلدین فی احکام الدین(فقه)

از : حاج آقا حسین طباطبایی بروجردی

محمد صانعی خوانساری، تهران، کتابفروشی علمیه اسلامیه، 1366 ق، به اهتمام سیدمحمود کتابچی، به ضمیمه «بررسی در پیرامون اسلام»، رقعی، 83 ص. [ش 672].

انیس الموحدین(اعتقادات)

از : ملامهدی نراقی

محمدنعیم طالقانی، 1271 ق، رقعی، بدون صفحه شمار. [ش 1099].

انیس الواعظین(مواعظ

از : سلطان الواعظین ملا عبدالکریم خراسانی

محمدعلی بن عباسقلی خراقانی، تهران، 1310 ق، به اهتمام میرزا احمد تاجر کتابفروش، رحلی، 331 ص. [ش 1611].

غلامعلی بن محمد رسول، 1311 ق، به اهتمام حاج احمدآقا و حاج کریم آقا ولد حاجی ابراهیم، رحلی، 351 ص. [ش 2525].

عبدالمطلب بن عبدالرزاق چرندابی، 1323 ق، به اهتمام علی آقا تاجر کتابفروش ولد حاجی ابراهیم، رحلی، 318 ص. [ش 3320].

اوامر العلائیه فی الامور العلانیه(تاریخ)

از : ابن بی بی ناصرالدین یحیی الدین محمد مجدالدین محمد ترجمان

چاپ عکسی از روی نسخه خطی نفیس به خط ابراهیم بن اسماعیل بن ابی بکر

ص: 33

قیصری، آنکارا و اسلامبول، 1956 میلادی، وزیری، 791 ص. [ش 678].

اوصاف الاشراف(اخلاق)

از : خواجه نصیرالدین طوسی

به ضمیمه اخلاق ناصری چاپ شده است. [ش 682].

به ضمیمه مرآت المحققین چاپ شده است. [ش 1472].

ایضاح الادب، تبریزی = رساله ادبیه

الایقان در اوامر و نواهی قرآن(اعتقادات)

از : حسین بن نصرالله ارومی عرب باغی

موسوی عرب باغی، 1346 ق، به اهتمام حاج مختار معینی، به ضمیمه رساله سیاست اسلام و رساله های دیگر از همین مؤلف، خشتی، 280 + 130 ص. [ش 1080].

ص: 34

« ب »

بابی ها چه می گویند(ردّ بابیت و بهائیت)

از : شیخ هبه الله هرندی

بدون نام کاتب، ناشر : مؤلف، مطبعه علمی، تهران، 1347 ق، جیبی، 144 ص. [ش 1345].

بحرالاسرار(شعر عرفانی)

از : میر سلام الله مراغه ای مشهور به حاج میرزا کبیرآقا و ملقب به مجذوب علی شاه و متخلص به مجرم

دیوان اشعار شاعر شامل : قصاید، غزلیات، مخمس و رباعیات است که توسط رضاقلی قاجار ملقب به مجنونعلی جمع آوری شده و در آغاز، مقدمه ای به نثر از همین شخص و تقریظی به نظم از عمادالاسلام اضافه شده است.

محمدعلی بن خلیل،تبریز،1324،مطبعه مشهدی اسدآقا، وزیری، 148ص. [ش 90].

بحرالاسرار(اشعار عرفانی)

از : مظفرعلی شاه نعمت اللهی

بدون نام کاتب، کرمان، 1337 ق، به سعی و اهتمام میرزا حسین خان، رقعی، 333 ص. [ش 1813].

ص: 35

بحرالانساب (ریاض الانساب و مجمع الاعقاب)(انساب)

از : حبیب پور مظاهر

بدون نام کاتب، بمبئی، مطبعه ملک الکتاب، اهدایی حضرت آیت الله مرعشی نجفی به کتابخانه، رقعی، 232 + 250 + 14 ص. [ش 2193].

بحرالجواهر(معارف اسلامی)

از : ملاباشی محمدباقر بن محمد موسوی شیرازی

مولی محمد خوانساری، تهران، 1296 ق، رحلی، 473 ص. [ش 2692].

بحرالجواهر، فقیه تبریزی، (جلد دوم) = نفایس الجواهر

بحرالجواهر فی علم الدفاتر(حساب سیاق)

از : عبدالوهاب حسینی اصفهانی

عبدالغفار، تهران، 1316 ق، رقعی، 167 ص. [ش 1509].

میرزا ابراهیم، تهران، 1316 ق، رقعی، 175 ص. [ش 1512].

عبدالغفار همدانی، تهران، 1273 ق، رقعی، 167 ص. [ش 1978].

بحرالجواهر لذخریوم الآخر (جلد اول)(احکام و اخلاق)

از : حاج محمدعلی بن محمود فقیه تبریزی

علی اکبر تبریزی، تبریز، 1273 ق، رحلی، 598 ص. [ش 1408].

بحرالغرائب لحصول الطالب(دعا)

از : محمد بن محمد هروی

عبدالحسین، تهران، 1281 ق، در حاشیه آن، کتاب «منتخب الختوم» به خط زین العابدین بن محمدعلی گلپایگانی، وزیری، 215 ص. [ش 32].

ص: 36

بحرالفوائد (کلیات ریاضی)(مجموعه آثار)

از : محمد یوسف خان مهاجر هروی متخلص به ریاضی

کلیات آثار مؤلف است شامل دوازده نسخه بدین اسامی :

1 _ بیان الواقعه، در سرگذشت مؤلف؛ 2 _ ضیاءالمعرفه، شرحی از حکایات معلومه و گزارشات مسموعه، حکایاتی که مؤلف، خود شاهد آن ها بوده است؛ 3 _ عین الوقایع، در تاریخ افغانستان؛ 4 _ دفتر دانش، در علوم متفرقه؛ 5 _ پرسش و پاسخ، دوازده سؤال و جواب است که بین مؤلف و رجال و رؤسای روحانی اتفاق افتاده است؛ 6 _ فیض روحانی (دیوان غزلیات)؛ 7 _ منبع البکاء (اشعار مراثی)؛ 8 _ تخمیسات؛ 9 _ رباعیات؛ 10 _ پریشان، در مطالب متفرقه؛ 11 _ اوضاع البلاد، جغرافیای مختصری است از بلاد و شهرهای مشهور؛ 12 _ خاتمه : در شرح حالات و محاربات دولتین روس و ژاپن.

شماره 1596 : محمدحسین هروی، مشهد، 1324 ق، جلدی پنج تومان، 572 صفحه، شامل تمامی دوازده رساله و ملحقات بدین ترتیب : بقیه عین الوقایع، مثنوی بیمار و طبیب از همین شاعر و تتمه پریشان که این تتمه مثنوی است در ذکر نام شعرای مرثیه سرای فارسی.

شماره 2544 که از صفحه 395 و 547 همان چاپ، رساله های ردیف 6 تا 12 را شامل است و ملحقات را ندارد.

بحراللئالی(متفرقه)

از : محمدمهدی بن داود تنکابنی ذوقی

گویا به خط مؤلف، تهران، 1318 ق، کارخانه میرزا علی اصغر، در اول نسخه تملک محمدتقی آملی، وزیری، 348 ص. [ش 1621].

بحراللئالی در شرح حالات امام جعفر صادق علیه السلام (تاریخ)

ص: 37

از : میرزا علی اکبر نواب بسمل شیرازی

فاضل بدیع زاده، شیراز، 1317 ش، انتشارات کتابفروشی جهان نما، چاپخانه سعادت، رحلی، 304 + 4 ص. [ش 1706].

بحرالمعارف(عرفان)

از : ملا عبدالصمد همدانی

محمد، تبریز، 1293 ق، کارخانه مرحوم آقارضا باسمچی فرزند کربلایی محمدحسین، 550 ص. [ش 760].

بحرالمعارف و الانوار (ترجمه جلد 15 بحارالانوار)(اخلاق و آداب معاشرت)

مترجم : شیخ محمدتقی بن محمدباقر معروف به آقا نجفی مسجدشاهی

حسن بن ابی القاسم، تهران، 1297 ق، در اول کتاب، شرح حال مترجم به قلم محمدباقر بن محمدحسن بروجنی در دو صفحه، رحلی، 171 ص. [ش2725 و 2980].

بحورالالحان(موسیقی)

از : میرزا نصیر فرصت الدوله شیرازی

بدون نام کاتب، بمبئی، 1332 ق، مطبعه مظفری به مباشرت میرزا احمد شیرازی، رحلی، 335 ص. [ش 2664 و 3204].

بحیره(داستان های تاریخی)

از : میر محمود فزونی استرآبادی

میرزا نعمت الله معین الکتاب، تهران، 1328 ق، مطبعه میرزا امان الله به دستور شیخ عبدالکریم واعظ مؤسس مدرسه معارف اسلامیه،رحلی، 656 ص. [ش1406 و 1423].

بدایه الحساب(ریاضیات)

ص: 38

از : نجم الدوله عبدالغفارخان معلم کل علوم ریاضی دو مدرسه دارالفنون و ناصری.

بدون نام کاتب، تهران، 1311، رقعی، 208 ص. [ش 1262].

بدایع الاحکام فی فقه الاسلام (شرح بدایع المهدویه)(فقه)

از : سیدمهدی حسینی تفرشی لاهوتی، بدایع نگار

احمد بن محمد هزارجریبی، تهران، 1324، کتابخانه شرافت به اهتمام محمد قزوینی، به ضمیمه کتاب افتضاح الکافرین چاپ شده است، وزیری، 272 ص. [ش 1004].

بدایع الاخبار و غرایب الآثار (کتاب الید)(موعظه و اخلاق)

از : حاج ملا اسماعیل سبزواری

بدون نام کاتب، کارخانه حاج احمد آقا تاجر کتابفروش تبریزی، 1311، به وسیله عبدالستار جودی مقابله شده است، وزیری، 275 ص. [ش 684].

بدایع الاسرار(فلسفه و اعتقادات)

از : سیدمهدی حسینی تفرشی لاهوتی، بدایع نگار

احمد بن علی اشکوری، تهران، 1332 ق، مطبعه میرزا علی اصغر، به دستیاری آمیرزا حسن، در حاشیه آن اشعار مؤلف به چاپ رسیده است، وزیری، 144 ص. [ش 1100 و 2452].

بدایع الانوار در احوالات سابع الائمه اطهار(تاریخ ائمه علیهم السلام )

از : سیدمهدی حسینی تفرشی لاهوتی، بدایع نگار

در شرح حال و زندگانی امام موسی الکاظم علیه السلام .

عبدالغفار کاتب، تهران، 1306 ق، مطبعه علی قلی خان قاجار، در اول کتاب تقریظ هایی از سیدمحمدرضا طباطبایی، شیخ جعفر شوشتری، میرزا حسین تهرانی، شیخ هادی تهرانی، شیخ زین العابدین مازندرانی، میرزا ابوالقاسم طباطبایی، میرزا

ص: 39

محمدحسن شیرازی، شیخ محمدحسن آل یس، امام الحرمین میرزا محمد همدانی و شیخ فضل الله نوری در تأیید کتاب و مؤلف آن آمده است، 344 ص. [ش 2922].

کتاب بررسی در پیرامون اسلام(اعتقادات)

از : ج _ زارع

سربی، مشهد، ناشر شرکت چاپخانه خراسان، با کتاب انیس المقلدین فی احکام الدین آقاحسین بروجردی در یک جلد صحافی شده است، رقعی، 96 ص. [ش 672].

بروج الزواهر(ادبیات فارسی)

از : میرزا سنگلاخ

بدون نام کاتب، مصر، 1272 ق، به ضمیمه کتاب درج جواهر و مجمع الاوصاف، وزیری، 144 ص. [ش 3370].

برهان قاطع(فرهنگ فارسی)

از : محمدحسین بن خلف تبریزی، برهان

جلد اول و دوم، علی اصغر، 1278 ق، مطبعه الله قلی خان، رحلی، 320 + 319 ص. [ش 2713].

جلد ا ول (الف _ ژ)، میرزا حمزه بن میرزا حسن مازندرانی، بمبئی، 1248 ق، رحلی، 611 ص. [ش 474 و 475 و 3403].

جلد دوم (حروف س تا ی)، میرزا حمزه بن میرزا حسن مازندرانی، 1248 ق، بمبئی، وزیری، 627 ص. [ش 3404].

بزم ایران(متفرقه)

از : سیدمحمدرضا طباطبایی یزدی

ص: 40

بدون نام کاتب، 1345 ق، لکهنو، مطبعه نظامی پریس، وزیری، 544 ص. [ش 28 و 1690].

بستان السیاحه(جغرافیا)

از : زین العابدین شیروانی

محمدحسن حسینی اصفهانی، شیراز، 1248 ق، چاپ دوم، رحلی، 31 + 673 ص. [ش 762].

زین العابدین بن محمدشریف، تهران، 1310، به اهتمام آقا سیدعبدالله مستوفی دیوان اعلی ملقب به معتمدالسلطان، رحلی 28 + 674 ص. [ش 1739].

بنیان ربیع در حالات خواجه ربیع (اخلاق ربیع)(تراجم)

از : حاج شیخ علی اکبر نهاوندی

بدون نام کاتب، تهران، 1345 ق، مطبعه علمی، به اهتمام شیخ محمدحسین، رحلی، 324 ص. [ش 2225 و 2939].

بوستان (منظومه ای در تجوید)(تجوید)

از : علی بن محمدجعفر استرآبادی

در حاشیه بالایی کتاب «نثار در شرح تجوید ملامختار» چاپ شده است. [ش 3373].

بوستان سعدی(شعر)

از : شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی

بدون نام کاتب و ناشر و محل و سال نشر، با شرح و توضیح لغات و عبارت های مشکل در حواشی، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 1666].

محمد شمس الدین، هند، گان پور، مطبعه نول کشور، 1874 م، رحلی، 476 ص. [ش 2637].

ص: 41

بدون نام کاتب، 1258 ق، هند، بمبئی، با تصحیح و شرح مولوی تمیزالدین محمدیاور کلکته ای، رحلی، 228 ص. [ش 2700].

بهجه الطالبین (شرح کبری فی المنطق)(منطق)

از : محمد بن محمود حسینی یزدی

بدون نام کاتب و نام ناشر و مطبعه، تهران، 1317، در حواشی آن رساله کبری فی المنطق و منظومه نورعلیشاه در منطق به فارسی به چاپ رسیده است. این رساله با کتاب «جامع الدعوات» یک جا صحافی شده است، جیبی، 95 ص. [ش 1975].

بیان البعث و النشور و القیام من الاجداث القبور(اعتقادات)

از : علی اکبر بن محسن اردبیلی

بدون نام کاتب و ناشر و محل و سال نشر، رحلی، 132 + صفحات بدون شماره. [ش 2695].

بیان الغیب (کلیات نظم و نثر ناظم)(ادبیات)

از : حاج محمدکریم صابونچی متخلص به ناظم

مرتضی شریف نجم آبادی، 1322 ق، رقعی، 445 ص. [ش 43 و 49 و 61].

بیت الاحزان(مقتل)

از : عبدالخالق بن عبدالرحیم یزدی

محمدباقر بن زین العابدین در گلپایگان، 1284، بانی سیدمحمدصادق حسینی خوانساری، 1285، رحلی، 399 ص. [ش 2993].

ص: 42

« پ »

پاتولوژی طبی (مطلع الطب ناصری)(طب)

از : میرزا ابوالحسن خان طبیب تفرشی

محمدباقر بن محمدجواد موسوی اصفهانی، 1300 ق، تهران، بدون نام ناشر، وزیری، 566 ص. [ش 18 و 843].

پاتولوژی عصبی (ترجمه از زبان فرانسوی)(طب)

مترجم : میرزا علی اکبر دکتر حکیم باشی امیرکبیر

عباس بن مرتضی همدانی، 1297 ق، مطبعه کربلایی محمدحسین تهرانی، وزیری، 511 ص. [ش 844].

پریشان(حکایات)

از : حکیم قاآنی

در ضمن کلیات قاآنی چاپ شده است. [ش 109 و 401 و 605].

میرزا اسماعیل شیرازی، 1271 ق، بدون نام ناشر، 181 ص. [ش 2456].

پزشکی نامه(طب)

از : ناظم الاطباء میرزا علی اکبر خان حکیم باشی

عبدالله بن محمدباقر قزوینی، 1317 ق، تهران، مطبعه تهران، رحلی، 887 ص. [ش 3397].

ص: 43

پلیس ینگی دنیا (آمریکا)(رمان)

مترجم : بزرگ علوی

محمدشفیع گلپایگانی، 1324 ق، وزیری، 413 ص. [ش 987].

پنج گلدسته زیب (پنج دیوان فارسی)(شعر)

از : سید گل محمدخان صاحب تمندارمگی (زیب یار اول)

شامل پنج دیوان شاعر به نام های «زیب نامه، دیوان عجیب، دیوان البحور، کتاب الصنایع، مسدس در مدح نظام عثمان علی خان فرمانروای دکن».

بدون نام کاتب، هند، لکهنو، مطبعه نولکشور، 1932 م، در آخرش تقریظ سیدمظفر حسین صاحب، رحلی، 262 ص. [ش 144].

پنج گنج، نظامی = خمسه نظامی

پیام شرق(شعر)

از : محمد اقبال لاهوری

بدون نام کاتب، مطبعه برقی اعظم جاهی شاه علی بنده حیدرآباد دکن، به ضمیمه فرهنگ سلطان بک، خشتی، 290 ص. [ش 824].

عبدالمجید پروین رقم، طبع ششم 1946 م، پاکستان، لاهور، خشتی، 264 ص. [ش 170 و 173].

ص: 44

« ت »

تاج التراجم (ترجمه قرآن مجید) = موائد الرحمن

تاج التواریخ (زینت الزمان فی تاریخ هندوستان)

از : میرزا محمد ملک الکتاب شیرازی

بدون نام کاتب، بمبئی، بدون سال، وزیری، 112 ص. [ش 384].

تاج التواریخ (سوانح عمری)(تاریخ افغانستان)

از : امیر عبدالرحمن خان امیر افغانستان

مترجم : مرتضی خان قندهاری

ترجمه تاریخ و خاطرات امیر عبدالرحمن خان حکمران افغانستان است. این کتاب ابتدا در دو جلد به زبان انگلیسی به چاپ رسیده و پس از آن به وسیله مرتضی خان قندهاری معاون قونسول گری انگلیس در خراسان با همکاری میرزا عبدالله منشی اول قونسول گری به فارسی ترجمه شده است که کتاب حاضر می باشد.

جلد اول به خط عطاءالله کردستانی، جلد دوم به خط سیدعلی شیرازی، تهران، 1321 ق، وزیری، 204 + 208 ص. [ش 1693].

جلد اول، سیدمسیح الله دهلوی، بمبئی، 1322، مطبع گلزار حسینی، وزیری، 244 ص. [ش 639 و 1151].

جلد دوم، مظفرعلی لکهنویی، بمبئی، لکهنو، 1322، وزیری، 220 ص. [ش 1155 و 3051].

ص: 45

تاج الدواوین (دیوان غزلیات)(شعر)

از : ملا محمدباقر لاری متخلص به صحبت

میرزا سیدعلی منشی شیرازی فرزند آقا میرزا ابوالقاسم مشهور به آقا میرزابابا متولی باشی بقعه متبرکه شاه چراغ شیراز، بمبئی، مطبع مبارکه ناصری، 1312 ق، به اهتمام نوه مؤلف میرزا علی اکبر بن ابوالفیض بن محمدباقر صحبت لاری، وزیری، 237 ص. [ش 797].

تاریخ اسکندر

مؤلف : جیمز کمل انگلیسی

مترجم : رضاقلی بن مهدی قلی شقاقی سرابی

در ضمن تاریخ پطر کبیر چاپ شده است. [ش 3112].

تاریخ اسکندر کبیر

مؤلف : جیمز کمل انگلیسی

مترجم : ذکاءالملک میرزا محمدعلی خان فروغی

محمد بن مرتضی نجم آبادی، 1315 ق، رقعی، 119 ص. [ش 1463].

تاریخ افغانستان، قندهاری = تاج التواریخ

تاریخ انقلاب آذربایجان و بلوای تبریز

از : محمدباقر ویجویه

تاریخ مشروطیت در آذربایجان است به صورت روزشمار که مؤلف مشاهدات خود را از قیام باقرخان و ستارخان به ترتیب روزها ثبت نموده است.

بدون نام کاتب، تبریز، 1326 ق، رقعی، 264 ص. [ش 709].

ص: 46

تاریخ انکشاف ینکی دنیا (آمریکا)

از : اعتمادالسلطنه محمدحسن مراغی

بدون نام کاتب، 1288 ق، رقعی، 124 ص. [ش 2468].

تاریخ ایران

از : محمدحسن خان اعتمادالسلطنه

بدون نام کاتب، 1292 ق، نسخه حاضر از اول و آخر افتادگی دارد، رقعی، بدون صفحه شمار. [ش 568 و 3445].

تاریخ ایران (کتاب درسی)

از : حسین بن محمدکریم

علی بن محمدجعفر گرگانی، ناشر سیدحسین مصدق، بدون تاریخ، رقعی، 114 ص. [ش 820].

تاریخ ایران

از : سرجان ملکم صاحب بهادر

مترجم : میرزا اسماعیل متخلص به حیرت

میرزا محمدعلی شیرازی ملقب به کشکول، بمبئی، 1289، همراه با عکس هایی از شاهان ایران و عکس برخی شهرها، رحلی، 238 + 251 ص. [ش 633].

میرزا محمدعلی شیرازی ملقب به کشکول، بمبئی، 1304 ق، رحلی، 210 + 228 ص. [ش 1533].

ترجمه به وسیله شیخ محمد اصفهانی بازنگری شده است، کاتب علی رضا ملقب به ضیاءالادباء فرزند میرزا ابوالحسن شیرازی، بمبئی، 1323 ق، رحلی، 307 + 324 ص.

ص: 47

[ش 982 + 983].

تاریخ ایران (دوره مقدماتی)

از : شیخ عبدالرزاق متخلص به خائف فرزند ملا علی اصغر

بدون نام کاتب، تهران، 1329 ق، جیبی، 70 ص. [ش 363، 1285، 1286، 1287، 1337، 1518، 1519، 1520، 1521 و 1522].

تاریخ بختیاری، عبدالحسین سپهر = خلاصه الاعصار فی تاریخ بختیار

تاریخ بیهقی

از : ابوالفضل بیهقی

محمدحسن گلپایگانی، تهران، 1307 ق، با تصحیح سیداحمد ادیب پیشاوری، در آخر نسخه تقریظی از محمدحسین اصفهانی متخلص به ادیب و ملقب به فروغی، در دو صفحه با اشعاری از سیداحمد ادیب پیشاوری در مدح کتاب بیهقی، وزیری، 689 ص. [ش 2944].

تاریخ پطر کبیر

از : والتر باکترین

مترجم : موسی جبرئیل به تصحیح محمدعلی

جلد اول و دوم علی محمد بن حسینعلی لواسانی، تهران، 1263 ق، رحلی، به انضمام تاریخ شارل دوازدهم و تاریخ اسکندر، 288 ص. [ش 429 و 3112].

تاریخ جنگ چین با دول متحده (سیاست نامه هنری سوج لاندر انگلیسی)

از : هنری سرج لاندر انگلیسی

مترجم : سیدعلی حسینی شریفی ذهبی شیرازی

ص: 48

سیدعلی حسینی شریفی ذهبی شیرازی، 1329 ق، به مباشرت شیخ حسن کتابفروش، در کارخانه میرزاعلی اصغر، وزیری، 316 ص. [ش 2017].

تاریخ جهانگشای نادری = جهانگشای نادری

تاریخ حیات پیغمبر عظیم الشأن حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله وسلم

از : ابوعبدالله زنجانی

ترجمه ای است از کتاب «الابطال» توماس کارلیل.

سربی، تبریز، 1312 ش، با مقدمه محدث چرندابی، کتابخانه سروش، با کتاب نفثه المصدور در یک جا صحافی شده است، رقعی، 36 ص. [ش 3224].

تاریخ سرجان ملکم = تاریخ ایران، سرجان ملکم

تاریخ سلاطین ساسانی(تاریخ ایران)

از : ذکاءالملک محمدحسین ادیب اصفهانی متخلص به فروغی

جلد اول و دوم، محمدصادق تویسرکانی، محرر دارالترجمه خاصه همایونی، تهران دارالطباعه دولتی، 1314 ق، رحلی، 195 + 197 ص. [ش 436].

جلد دوم، همان کاتب و ناشر، تهران، 1316 ق، به ضمیمه سالنامه 1316 ق، 197 + 95 ص. [ش 723 و 2563].

تاریخ سلمی

از : جرجی زیدان، مترجم : مؤیدالدوله عبدالحسین میرزا فرزند مؤیدالدوله طهماسب میرزا

ترجمه ای است از کتاب «غاده کربلاء» جرجی زیدان که تاریخ صدر اسلام و وقایع کربلا را به صورت رمان نگاشته است.

ص: 49

جلد اول، بدون نام کاتب، تهران، 1321 ق، رقعی، 218 ص. [ش 827].

جلد دوم، بدون نام کاتب، 1321،تهران، رقعی، 451 ص.[ش 828، 1432 و 2607].

تاریخ سنت هلن(رمان خارجی)

از : کنت دولاسکاز فرانسوی

مترجم : علی خان بن محمدطاهر میرزا

جلد اول سربی، تهران، 1318 ق، جلد دوم، بدون نام کاتب، سربی، تهران، 1318 ق، بدون تاریخ، رحلی، 204 + 159 ص. [ش 117].

تاریخ شارل دوازدهم

از : والتر، مترجم : موسی جبرئیل

به ضمیمه تاریخ پطر کبیر چاپ شده است. [ش 3112].

تاریخ شورش روسیه

از : سید عبدالحسین کرمانی

مدیر الکتّاب، تهران، 1326 ق، به اهتمام شیخ حسن کتاب فروش، رقعی، 292 ص. [ش 2614].

تاریخ طبری (ترجمه) = ترجمه تاریخ طبری

تاریخ طبیعی

از : میرزا مهدی خان فرزند اعتضادالملک

جلد اول (حیوان شناسی)، بدون نام کاتب، تهران، میرزا احمد کتابفروش، 1329، رقعی، 202 ص. [ش 2598].

ص: 50

تاریخ عالم آرای عباسی، اسکندر بیک ترکمان = عالم آرای عباسی

تاریخ عمومی

از : میرزا سید علی خان

علی رضا، تهران، 1329 ش، رقعی، 223 ص. [ش 1802].

تاریخ فرانسه

از : محمدحسن خان اعتمادالسلطنه

جلد اول، بدون نام کاتب، تهران، 1312 ق، رحلی، 217 + 19 ص. [ش 437].

تاریخ کرمان، افضل الدین احمد بن حامد = عقدالعلی

تاریخ گیلوم اول امپراطور آلمان

از : ادوارد سیمون، مترجم : طاهر میرزا بن اسکندر

داود گلپایگانی، تهران، 1317 ق، وزیری، 386 ص. [ش 371].

تاریخ مختصر ایران

از : میرزا محمدعلی خان ذکاءالملک فروغی

مرتضی شریف نجم آبادی، 1323 ق، تهران، دارالطباعه سید مرتضی، رقعی، 207 ص. [ش 1271].

سالار الکتاب، تهران، کتابخانه علمی، 1343، 118 ص. [ش 821، 822 و 520].

تاریخ مختصر ایران

از : میرزا ابوطالب خان مدیر مدرسه متوسطه فردوسی

چاپ دهم، تهران، 1345 ق، کتابخانه سعادت، رقعی، 85 ص. [ش 3077].

ص: 51

تاریخ مختصر ایران

از : علی اکبر کاوه

بدون نام کاتب، تهران، 1316 ش، رقعی، 159 ص. [ش 1244].

تاریخ مختصر ایران (کتاب درسی اول دبستان)

از : میرزا حسین خان منشی

چاپ اول، ملک الخطاطین، تهران، 1327 ق، کارخانه میرزا علی اصغر، رقعی، 88 ص. [ش 316].

چاپ اول، بدون نام کاتب، تهران، 1327 ق، رقعی، 270 ص. [ش 1514].

تاریخ مختصر یونان

از : ویکتور دوروی، مترجم : محمدعلی نصره السلطان

مرتضی حسینی برغانی، تهران، 1321 ق، رقعی، 448 ص. [ش 567].

تاریخ المعجم = المعجم فی آثار ملوک العجم

تاریخ منطقی(تاریخ ایران)

از : منطق الملک، میرزا حسن خان تفرشی

ملک الخطاطین، تهران، 1332 ق، مطبعه آقا میرزا علی اصغر، وزیری، 516 ص. [ش 653، 659 و 1643].

تاریخ نادرشاه و مختصری از تاریخ سلاطین مغول هندوستان

از : جمیسن فریرز انگلیسی

ص: 52

مترجم : ابوالقاسم ناصرالملک

محمدصادق ملقب به شمس الکتاب،تهران،1321ق،رقعی،355ص. [ش655و351].

تاریخ نادرشاه افشار

از : جمیسن فریزر، مترجم : علی محمد مجیرالدوله

بدون نام کاتب، تهران، 1321 ق، وزیری، 351 ص. [ش 1439].

تاریخ نادرشاه و ستاره

از : مارتیمر دپوراند انگلیسی

مترجم : سیدمحمدعلی داعی الاسلام

بدون نام کاتب، هند، حیدرآباد دکن، 1332 ق، وزیری، 430 ص. [ش 640].

تاریخ نادری = درّه نادری

تاریخ نامه ادبی و اخلاقی

از : فضل الله بدایع نگار آستان قدس

جلد اول، محمدحسین هروی، 1292 ق، رقعی، 142 ص. [ش 2310].

تاریخ نگارستان(تاریخ)

از : قاضی احمد بن محمد قزوینی غفاری

محمدعلی صاحب خوش نویس شیرازی، مطبعه محمدباقر شیرازی، 1375، هند، بمبئی، وزیری، 430 ص. [ش 198 و 1707].

تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز (جغرافیای مظفری)(تاریخ)

از : شاهزاده نادرمیرزا

ص: 53

به خط لسان الملک ملک المورخین مشهور به سپهر، کتابخانه اقبال، 1323، تهران، رحلی، 397 ص. [ش 732].

تاریخ وصّاف، وصاف الحضره = تجزیه الامصار و تزجیه الاعصار

تاریخ یونان(تاریخ)

از : سینبوس، ترجمه : میرزا سید علی خان

جلد اول، مرتضی حسینی برغانی، 1328، محمدمهدی تاجر کتابفروش، رقعی، 435 ص. [ش 1384].

تبصره العوام فی مقالات الانام(ملل و نحل)

از : سیدمرتضی ملقب به علم الهدی

عبدالله تهرانی، 1304 ق، مطبعه میرزا حبیب الله، به ضمیمه کتاب قصص العلما و سبیل النجاه تنکابنی، وزیری، 103 ص. [ش 1130].

محمدقلی بن عباسقلی خرقانی، 1313 ق، به ضمیمه کتاب قصص العلما و سبیل النجات تنکابنی، وزیری، 461 ص. [ش 3291 و 3292].

تجزیه الامصار و تزجیه الاعصار (تاریخ وصاف)(تاریخ)

از : عبداللّه بن فضل اللّه شیرازی، وصاف الحضره

محمدابراهیم مشهور به آقا فرزند محمدحسین خان اولیا سمیع شیرازی، بمبئی، 1269 ق، مطبعه میرزا محمدحسن کاشانی، به ضمیمه فرهنگ لغات غریبه، به اهتمام محمدمهدی اصفهانی، رحلی، 708 ص. [ش 736].

از انجام افتادگی دارد. بدون نام کاتب و سال کتابت و ناشر، وزیری، 224 ص. [ش 383].

ص: 54

محمدمهدی، 1272 ق، تبریز، مطبعه ملاصالح صحاف، وزیری، 280 ص. [ش 205، 2231، 2483].

از آغاز افتادگی دارد، بدون نام کاتب، 1274 ق، به اهتمام میرزابابا، وزیری، 266 ص. [ش 391].

محمدتقی خراسانی، 1315، تبریز، حواشی به خط علی بن جواد، وزیری، 192 + 211 ص + صفحات بدون شماره. [ش 1863].

تجوید

از : محمد بن مهدی حسینی حافظ

بدون نام کاتب، 1304 ق، وزیری، 30 ص. به ضمیمه قانون انجمن های ولایتی و ایالتی و تهذیب الوصول علامه حلی چاپ شده است. [ش 2194].

تجوید فی قراءه کلام المجید

از : سید احمد بن محمدرضا طباطبایی اردستانی

به خط مؤلف، 1282، تهران، رقعی، بدون صفحه شمار. [ش 1281].

تجوید قرآن (شرح منظومه ملامختار)

از : حبیب اللّه بن حسنعلی اصفهانی

حبیب الله، 1345، مطبعه حاج عبدالرحیم، به ضمیمه مراسم شهادت امام حسین علیه السلام ، رقعی، 31 ص. [ش 1979].

تحدید الکر(فقه)

از : علامه محمدباقر مجلسی

در ضمن حاشیه رسایل (درر الفوائد فی شرح الفوائد) آخوند خراسانی. [ش 991].

ص: 55

تحفه الآفاق(جغرافیای جهان)

از : مهدی قلی هدایت مخبرالسلطنه

محمدمهدی بن محمدتقی اصفهانی، تهران، 1317 ش، چاپخانه اسلامیه، رحلی، 763 ص. [ش 2054].

تحفه الامامیه فی حقیقه مذهب الشیعه(عقاید)

از : محمدعلی موسوی گلستانه

جلد اول، بدون نام کاتب، 1340، بمبئی، مطبعه نادری، وزیری، 424 ص. [ش 971].

تحفه الحرمین و سعاده الدارین(سفرنامه)

از : میرزا معصوم بن رحمتعلی شاه شیرازی

بدون نام کاتب، 1306، بمبئی، مطبعه ملک الکتاب، رقعی، 402 ص. [ش 1956].

تحفه حکیم مؤمن(پزشکی قدیم)

از : حکیم مؤمن محمد طبیب

نسخه حاضر از آغاز و انجام افتادگی دارد، بدون نام کاتب و محل و سال نشر، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 472].

تحفه الذاکرین(مقتل)

از : بیدل (محمد بن علی محمد مازندرانی کرمانشاهی)

بدون نام کاتب، تهران، بدون نام ناشر و سال و محل نشر. رحلی، 452 ص. [ش 406].

تحفه الرضویه(مناقب امام رضا علیه السلام )

ص: 56

از : نوروزعلی بن محمدباقر بسطامی

محمدحسین بن میرزا محمد تبریزی، 1281، تبریز، دارالطباعه عبدالحسین تبریزی، خشتی، 356 ص. [ش 1640].

تحفه الزائر(زیارات)

از : علامه مولی محمدباقر مجلسی

نصرالله اهری، تهران، 1261، مطبعه محمدعلی، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 24 و 2286].

محمدرضا بن ابی الحسن طباطبایی، 1273 ق، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 3282].

احمد بن حسین تفرشی، 1314، تهران، به تصحیح ملا محمدصادق مازندرانی، مطبعه آقا سیدمرتضی، خشتی، 588 ص. [ش 1651].

تحفه الشیعه

از : سیدحسین عرب باغی ارومیه ای

به ضمیمه کتاب تحفه المهدیه فی احوال الحجه مؤلف چاپ شده است. [ش 143].

تحفه الصالحین(پزشکی)

از : محمدصالح هروی قاینی

محمدعلی، تهران، 1283 ق، دارالطباعه میرزا علی اکبر، به اهتمام محمد رضی طبیب بن محمدحسین طباطبایی، رحلی، 384 ص. [ش 2268].

تحفه الطوسیه(متفرقه)

از : شیخ عباس قمی

ص: 57

در حاشیه مکارم الکرایم چاپ شده است. [ش 368 و 1127].

تحفه العالم(سفرنامه)

از : عبداللطیف موسوی شوشتری

محمدحسین تهرانی، هند، حیدرآباد، بدون تاریخ نشر، با تقریظ سیدعلی شوشتری موسوی، وزیری، 6 + 388 + 12 ص. [ش 1152 و 1158].

تحفه عباسی(عرفان)

از : شیخ محمدعلی مؤذن خراسانی

در حاشیه صفحه های 4 تا 290 کتاب سبع المثانی به چاپ رسیده است. [ش 1718].

تحفه الغرائب(ادعیه)

از : محمد هروی

در حاشیه کتاب دعا چاپ شده است. [ش 1265].

تحفه المجالس(معجزات ائمه علیهم السلام )

از : سلطان محمد بن تاج الدین حسن بن سیف الدین استرآبادی

عسکر بن حسین اردوبادی، تبریز، 1272 ق، مطبعه مشهدی حاجی آقا خلف مرحوم آقا احمد تبریزی، به اهتمام حاج محمدتقی، رحلی، 317 ص. [ش 2690].

فتحعلی فرزند علی محمد خوشنویس شیرازی، 1276، به دستور میرزا علی اکبر، رحلی، 323 ص. [ش 711].

محمدصادق حسینی گلپایگانی، 1285 ق، به دستور میرزا علی اکبر، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 2680].

تحفه المعصومین(مراثی)

ص: 58

از : میرزا محمدعلی روضه خوان اصفهانی

1354 ق، مطبعه گلبهار متعلق به سیدمحمد، جیبی، 64 ص. [ش 1517].

تحفه الملوک (دعوت الامیر)(اعتقادات، نبوت)

از : حاجی بشیرالدین محمود احمد قادیانی

هند، 1924 م، مطبعه دارالامان، وزیری، 442 ص. [ش 1687].

تحفه المهدویه(امامت)

از : حسنعلی قمی شریف الواعظین

بدون نام کاتب، 1333 ق، شیخ احمد شیرازی، رقعی، 140 ص. [ش 1969].

تحفه المهدویه فی احوال الحجه

از : سیدحسین بن نصراللّه عرب باغی ارومیه ای

اسدالله موسوی، 1335، تبریز، رحلی، 546 ص. به ضمیمه هدایه الانام، تحفه الشیعه و مسالک الشریعه چاپ شده است. [ش 134].

بدون نام کاتب، 1356 ق، رحلی، 564 ص. [ش 3115].

تحفه الوزراء = نصایح الحکماء

تذکره انجمن ناصری(تراجم)

از : ابراهیم بن مهدی خان تفرشی

حاجی میرزا محمدرضای سلطان الکتاب، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 1221].

تذکره الاولیاء (شرح حال محمد کریم خان کرمانی)

ص: 59

از : نعمت اللّه رضوی شریف

مرتضی حسینی، بمبئی، 1313 ق، مطبع ناصری، رقعی، 1413 ص. [ش 3203].

تذکره الشعراء

از : دولت شاه بن بختی شاه سمرقندی

عبادالله دولت شاه بن علاءالدوله الغازی، 1318 ق، بمبئی، ملک الکتاب، وزیری، 232 ص (از صفحه 10 شروع شده). [ش 1992].

تذکره شعرای دزفول و شوشتر = مخزن الدرر

تذکره صبح گلشن = صبح گلشن

تذکره الغافلین فی اصول الدین(اعتقادات)

از : ؟ (رمز نام مؤلف 1265)

بدون نام کاتب، تهران، 1265 ق، صفحاتی از آخر نسخه افتادگی دارد، جیبی، 264 ص. [ش 329، 332 و 2121].

تذکره القلوب امجدی(شعر) ***

از : حاج میرزا حسین خان امجد

سید فضل الله مرعشی، 1345 ق، تهران، مطبعه نهضت شرق، رقعی، 72 ص. [ش 2597].

تذکره مجدیه(تراجم شعرا)

از : میرزا ابراهیم منشی تفرشی، مدایح نگار

ص: 60

بدون نام کاتب، 1303 ق، تهران، رقعی، 13 ص + صفحات بدون شماره. [ش 1118].

تذکره المصائب(گذرنامه)

متعلق به میرزا محمد فرزند ملا علی اکبر دارابی، 1305 ق، از آخر افتادگی دارد، 28 ص. [ش 3459].

تذکره الصائب(مقتل)

از : محمدجواد یزدی مشهدی شیبانی

در ضمن الشعشعه الحسینیه ص 116 _ 250 به چاپ رسیده است. [ش 77].

تذکره میخانه(تذکره شعرا)

از : ملا عبدالنبی فخرالزمان قزوینی

بدون نام کاتب، مطبعه کیپور آر، 1926 م، لاهور، وزیری، 116 + 640 ص با مقدمه ای به زبان اردو. [ش 157].

تذکره نتایج الافکار = نتایج الافکار

تذکره النحو(نحو)

از : شیخ بهاءالدین نوری فرزند شیخ عبدالنبی نوری

محمدتقی هزارجریبی، 1322 ق، به مباشرت شیخ احمد شیرازی، جیبی، 64 ص. [ش 1523].

تراپوتیک دواسازی(پزشکی)

از : میرزا ابوالحسن خان شیخ الرئیس دکتر مریضخانه دولتی

محمدباقر موسوی اصفهانی، 1305 ق، تهران، جیبی، 461 ص. [ش 2133].

ص: 61

ترجمان اللغه (ترجمه و شرح قاموس اللغه)(لغت)

مترجم : محمدیحیی بن محمدشفیع قزوینی

کلب علی بن عباس افشار قزوینی، تهران، 1273، به اهتمام عبدالله منشی طبری و محمدحسن، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 628 و 627].

جلد اول و دوم، غلام حسین خوانساری، 1308 ق، به اهتمام میرزا محمود بن علی اصغر و محمدصادق بن محمدتقی خوانساری، رحلی، 1179 ص. [ش 443].

جلد اول، غلام حسین بن محمد خوانساری، 1308 ق، رحلی، 601 ص. [ش 773].

جلد دوم، غلامحسین خوانساری، 1308 ق، رحلی، از ص 602 _ 1179. [ش 766].

ترجمه اسرار الشهاده، دربندی = سعادات ناصریه و اقوات روحانیه

ترجمه اعتقادات شیخ صدوق

مترجم : میرزا محمدعلی بن سیدمحمد حسنی

چاپ سربی، چاپخانه آفتاب، 1371 ش، رقعی، 13 + 159 ص. [ش 2807].

ترجمه اعتقادات علامه مجلسی = مسالک الشریعه

ترجمه بحارالانوار (جلد دهم) = محن الابرار فی شرح مقتل بحارالانوار

ترجمه بحارالانوار (جلد سیزدهم)(حدیث)

مترجم : محمدحسن بن محمدولی ارومیه ای افشار

احمد بن علی خوانساری، 1320 ق، به اهتمام محمدتقی خوانساری و دو فرزند وی آقامحمدرضا و محمدصادق، رحلی، 462 ص. [ش 2998].

طاهر بن حاجی عبدالرحمن قراجه داغی، 1329، مطبعه حاج احمد تبریزی، رحلی، 435 ص. [ش 2097]. ***

فضل الله شریف نوری اصفهانی، تهران، 1352 ق، مطبعه علمی، رحلی، 380 ص.

ص: 62

[ش 2412].

ترجمه بحارالانوار (جلد پانزدهم) = بحرالمعارف و الانوار

ترجمه تاریخ انگلستان(تاریخ)

از : پادری دیویس، مترجم : میرزا اسماعیل دردی اصفهانی

بدون نام کاتب، 1874 م، رقعی، 326 ص. [ش 1289].

ترجمه تاریخ طبری(تاریخ)

مترجم : ابوعلی محمد بن محمد بلعمی

جلد 1 تا 4 بدون نام کاتب، هند، لکهنو، 1313 ق، مطبعه نول کشور، رحلی، 800 ص. [ش 969 هر چهار جلد و ش 1060 جلد اول و دوم همین چاپ و ش 1061 جلد سوم و چهارم همین چاپ].

ترجمه تاریخ یمینی(تاریخ)

مترجم : ابوالشرف ناصح و حبیب الدین محمد گلپایگانی

بدون نام کاتب، تهران، 1272 ق، وزیری، 460 ص. [ش 922].

ترجمه تتمه صوان الحکمه = دره الاخبار و لمعه الانوار

ترجمه تحفه الاریب فی الرد علی اهل الصلیب(فارسی)

مترجم : میر سیدمحمد قمی

احمد مروج الشریعه، محرم 1344 ق، رقعی، 222 ص. [ش 1288].

ص: 63

ترجمه توحید مفضل(اعتقادات)

مترجم : علامه محمدباقر مجلسی

محمدرضا، 1299 ق، خشتی، بدون صفحه شمار. [ش 2450].

کاظم بن عباسعلی خوانساری، 1327 ق، به اهتمام سیدحسین تاجر کتابفروش خوانساری، مطبعه میرزا امان الله، خشتی، 134 ص. [ش 1625 و 2824].

ترجمه حسنیه(1)(اعتقادات)

مترجم : ابراهیم بن ولی الله استرآبادی

در ضمن حلیه المتقین علامه مجلسی به چاپ رسیده است. [ش 116 و 251 و 252 و 253 و 254 و 751 و 2032 2033 و 2045].

ترجمه دیوان مراثی و اشعار محمد کریم خان کرمانی(شعر)

مترجم : میرزا حسن بن عبدالله کرمانی کوهبنانی (معلم)

طاهر خوشنویس بن حاج عبدالرحمن، 1357 ق، به دستور میرزا علی اکبر و با تصحیح حاج شیخ حسن موالی و میرزا احمدخان حشمتی، رقعی، 188 ص. [ش 703].

ترجمه رسائل اخوان الصفا(دایره المعارف)

مترجم : ؟

ترجمه و تلخیصی است از رسائل اخوان الصفا. در آخر این نسخه، ناشر عنوان نموده که مؤلف این رسائل سیداحمد بن عبدالله بن محمد مکتوم بن اسماعیل بن امام جعفر صادق علیه السلام است.

میرزا محمدعلی کشکول شیرازی، ملک الکتاب، 1884 م، هند، بمبئی، وزیری،

ص: 64


1- 1_ ر. ک : الذریعه 4/97 با عنوان «ترجمه الحسنیه» و 7/20 با عنوان «الحسنیه».

168 ص. [ش 194].

ترجمه رساله شطرنجیه(فقه)

از : ملا عبدالرسول مازندرانی، مترجم : علی بن عبدالرسول مازندرانی

مرتضی حسینی برغانی، تهران، 1320 ق، به ضمیمه متن رساله شطرنجیه چاپ شده است، مطبعه میرزا علی اصغر، رقعی، 51 ص. [ش 924].

ترجمه زهرالربیع(کشکول)

از : سید نعمت الله موسوی جزایری، مترجم : نورالدین محمد موسوی شوشتری

بدون نام کاتب، بمبئی، 1299 ق، ناشر عبدالوهاب بن محمد مؤمن شیرازی، وزیری، 424 ص. [ش 537].

میرزا آقا کمرئی، 1302، تهران، به ضمیمه انوار حکمت و نصایح افلاطون، به اهتمام میرزا محمدعلی طبیب تهرانی، وزیری، 257 + صفحات بدون شماره. [ش 1702].

ترجمه صحاح اللغه جوهری، جمالی قرشی = صراح اللغه

ترجمه الصلوه(آموزش نماز)

از : ملا محسن فیض کاشانی

در ضمن هدایه الطالبین به چاپ رسیده است. [ش 2935].

ترجمه طرایف ابن طاووس(امامت)

مترجم : ملا محمدصادق طبسی واعظ

زین العابدین خوانساری قمی، 1301 ق، به ضمیمه ترجمه کشف المحجه ابن طاووس چاپ شده است، رحلی، 269 ص. [ش 614 _ 2539].

ص: 65

ترجمه طهاره الاعراق، موسوی = کیمیای سعادت

ترجمه عروه الوثقی = غایه القصوی

ترجمه علل الشرایع شیخ صدوق (علل الاحکام)(حدیث)

مترجم : محمدتقی بن محمدباقر اصفهانی مسجدشاهی (آقانجفی)

بدون نام کاتب، 1267 ق، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 1402].

ترجمه عیون اخبارالرضا علیه السلام ، مسجدشاهی = کاشف النقاب

ترجمه غاده کربلا = تاریخ سلمی

ترجمه فرج بعد الشده(حکایات)

مترجم : حسین بن اسعد بن حسین دهستانی مؤیدی

میرزا آقای شیرازی، 1329، بمبئی،به اهتمام عبدالله تهرانی،وزیری، 462 + 20 ص. [ش 1993 و 1998].

ترجمه قرآن مجید، آقا جمال خوانساری = موائد الرحمن

ترجمه قطب شاهی (شرح و ترجمه اربعین شیخ بهایی)(شرح حدیث)

از : محمد بن علی مشهور به ابن خاتون

علی جیلانی، بمبئی، مطبع ناصری، 1309 ق، به اهتمام میرزا ابراهیم صاحب تاجر شیرازی، وزیری، 467 ص. [ش 3294].

علی بن اسماعیل خوانساری، 1275 ق، به اهتمام محمدباقر بن علی خوانساری،

ص: 66

وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 2224].

ترجمه کشف المحجه لثمره المهجه ابن طاووس(اخلاق)

مترجم : ملا محمدصادق طبسی واعظ

به ضمیمه ترجمه طرائف ابن طاووس چاپ شده است. [ش 614 و 2539].

ترجمه کشکول شیخ بهایی(متفرقه)

ترجمه جلد اول کشکول است که به ضمیمه مطارح الانظار مازندرانی در صفحات 300 تا 336 به چاپ رسیده است. [ش 114].

ترجمه معدن الجواهر (نزهه النواظر کراجکی)(اخلاق)

مترجم : شیخ عباس بن محمدرضا قمی

زین العابدین تاجر نوری تهرانی، تهران، 1339 ق، مطبعه علمی، به ضمیمه حکمه بالغه 174 + 63 ص. [ش 327].

ترجمه مفتاح الفلاح شیخ بهایی(ادعیه)

مترجم : جمال الدین محمد خوانساری

بدون نام کاتب، جیبی، بدون صفحه شمار. [ش 336 و 1507].

علی بن حسن تبریزی، 1310 مطبعه علی تبریزی، به دستور معتمدالسلطان میرزا مجیدخان مؤتمن دفتر، فاقد مقدمه مترجم، 314 ص. [ش 2160].

ترجمه مکارم الاخلاق طبرسی، زواره ای = مکارم الکرایم

ترجمه منظوم چهل حدیث

ص: 67

از : ؟

در آخر حاشیه ملا عبدالله یزدی چاپ شده است. [ش 2433].

ترجمه منظوم چهل حدیث

از : عبدالرحمن جامی

در آخر سراج القلوب چاپ شده است. [ش 1096 و 945].

ترجمه منقول رضایی (اقامه الشهود فی رد الیهود)(اعتقادات)

از : شیخ محمدرضا یزدی جدیدالاسلام، مترجم : سیدعلی بن حسین حسینی تهرانی سادات اخوی

علی رضا، کاتب حروف عبری ملا آقاجان کاشی، تهران، 1292 ق، خشتی، 374 ص + صفحات بدون شماره. [ش 2022].

ترجمه مهج الدعوات و منهج العنایات ابن طاووس(دعا)

مترجم : ؟

در این ترجمه فقط عبارت های عربی مؤلف به فارسی ترجمه شده است و دعاها ترجمه نشده است. [ش 681 و 1844].

ترجمه نامه امیرالمؤمنین به مالک اشتر(حدیث)

مترجم : محمدابراهیم نوّاب تهرانی

در ضمن مخزن الانشاء ص 4 _ 23 چاپ شده است. [ش 4 و 2322].

ترجمه نجات العباد، محمدصادق طبسی = منهج السداد

ص: 68

ترجمه نفحه الیمن فیما یزول به الشحن(کشکول)

مترجم : عبدالکریم بن عباسعلی تفرشی (میرزا حاجی آقای واعظ)

در حاشیه «نفحه الیمن» به چاپ رسیده است. [ش 979].

ترجمه وسیله النجاه سید ابوالحسن اصفهانی = صراط النجاه

ترجمه ینابیع المودّه = مفاتیح المحبّه

ترسل(نامه نگاری)

از : عباس عطارد

منشآتی است که مؤلف از نامه های میرزامهدی خان و معتمدالدوله میرزا عبدالوهاب تفرشی اصفهانی و میرزا ابوالقاسم فراهانی و میرزا جعفر همدانی متخلص به ریاض جمع آوری نموده است.

میرزا آقا کمره ای، 1290، کارخانه اللّه قلی خان، وزیری، بدون صفحه شمار، در حاشیه شکرنامه و به ضمیمه نصاب الصبیان چاپ شده است. [ش 1879].

ترفه الصمدیه (شرح صمدیه شیخ بهایی)(نحو)

از : حسین بن عیسی بن علی اصفهانی

بدون نام کاتب، 1320 ق، دارالطباعه کربلایی محمدتقی، وزیری، 216 ص. [ش 1154].

ترکیب بند در مصیبت حضرت خاتم الانبیاء از واقعه کربلا(شعر)

از : میرزا صادق ادیب الممالک فراهانی

ترکیب بندی است در چهارده بند در بیان مصیبت و ناراحتی حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم از

ص: 69

واقعه جانگداز کربلا.

عیسی منشی بن محمدمهدی کسمایی، 1318ق،تهران،بانی طبع : میرزا ابوالحسن خان.

فتوح الدوله، تیراژ 1000 عدد، رقعی، 19 ص. [ش 235].

ترکیب الحروف(تعلیم و تربیت)

از : صنیع السلطنه ابراهیم بن احمد، مدیر مدرسه اقدسیه

بدون نام کاتب، تهران، رقعی، 96 ص. [ش 505].

تسلیه الفقراء و تذکره الاغنیاء(مواعظ)

از : شیخ عباسعلی معینی اصفهانی بن علی محمد جورتانی اصفهانی

بدون نام کاتب، اصفهان، 1353 ق، رقعی، 222 ص. [ش 525].

تشریح(طب)

از : میرزا ابوالحسن خان تفرشی

محمدصادق، 1312 ق، رقعی، 446 + 5 ص. [ش 1526].

تشریح بدن انسان(پزشکی)

از : دکتر پولاک حکیم باشی، مترجم : محمدحسین افشار معلم مدرسه دارالفنون

نسخه حاضر از اول و آخر افتادگی دارد و از ص 18 تا 272 در آن موجود است. [ش 1295].

تشریح و فیزیولوژی(پزشکی)

از : ؟

جلد دوم، بدون نام کاتب، 1306 ق، وزیری، از ص 517 الی 987. [ش 674].

ص: 70

تطبیق لغات جغرافیایی(جغرافیا)

از : محمدحسن خان اعتمادالسلطنه

به ضمیمه جلدسوم دررالتیجان فی ملوک بنی اشکان چاپ شده است. 70 ص. [ش724].

تعبیر خواب از نفایس الفنون

بخشی از نفایس الفنون که در تعبیر خواب است در این رساله جداگانه چاپ شده است.

یحیی تفرشی، 1310 ق، مطبعه محمدتقی، جیبی، 136 ص. [ش 2165].

تعلیمات مدنیه (برای سال پنجم و ششم مدارس ابتدایی)(تعلیم و تربیت)

از : سیدمحمد تدین بیرجندی، مدیر مدرسه متوسطه

عبدالمولی، چاپ یازدهم، 1345، کتابخانه سعادت و کتابخانه ایران، مطبعه 1345، رقعی، 48 ص. [ش 509].

احمد معصومی، کتابفروشی محمدعلی علمی، بدون تاریخ با نظارت علی بن حاج محمدحسین تبریزی مشهور به امین الشرع، رقعی، 46 ص. [ش 506].

تعلیم نامه در عمل آبله زدن(پزشکی)

از : کارمک فرزند ریچارد انگلیسی، مترجم : محمد بن عبدالصبور قبلی خویی

سربی،تبریز،1245ق، چاپخانه دارالسلطنه تبریز،رقعی،بدون صفحه شمار. [ش1116].

تفسیر البهیه(فارسی)

از : بهاءالدین هندی

جلد اول آن در حاشیه لوامع التنزیل و سواطع التأویل، سید ابوالقاسم تقی رضوی به چاپ رسیده است. [ش 2404].

تفسیر روشن(تفسیر)

ص: 71

از : سیدضیاءالدین طباطبایی

جلد دوم از سوره لقمان تا آخر،کاتب ابراهیم بوذری،1365ق،رقعی،27 ص. [ش 207].

تفسیر قرآن (تفسیر ابوالفتوح رازی)

از : ابوالفتوح رازی

جلد سوم، چاپ سربی اصل، از سوره یونس تا آخر سوره مؤمنون، تهران، مهرماه 1313 ش، رحلی، 645 ص. [ش 1420].

تفسیر قرآن (تفسیر صفی)

از : صفی علیشاه حاج میرزا حسن بن محمدباقر اصفهانی نعمت اللهی

جلد اول، از آغاز تفسیر تا پایان سوره بنی اسرائیل، بدون نام کاتب، 1328 ش، چاپخانه ارتش، رحلی، 6 + 628 ص. [ش 1240].

جلد دوم، از سوره کهف تا آخر تفسیر، میرزا عبدالله تهرانی، 1308 ق، مطبعه میرزا علی قلی خان قاجار، رحلی، از ص 630 تا ص 1180 + 3 ص. [ش 2718].

جلد دوم، از سوره کهف تا آخر تفسیر، چاپخانه ارتش شاهنشاهی، تهران، 1329 ق، کاتب اسدالله بن محمدکاظم موسوی خوانساری، رحلی، از ص 629 تا ص 1187. [ش 435 و 1171].

تقویم الصلوه(فقه)

از : محمدطاهر بن رضی الدین محمدحسینی

جواد شریفی، آذر 1324 ش، تهران، ناشر محمدعلی علمی، با مقدمه کوتاه نصرالله تقوی، به ضمیمه حاشیه سیدابوالحسن اصفهانی و حاشیه سیدصدرالدین صدر و حاشیه سیدمحمد حجت کوهکمری و میرزا محمد فیض بر عروه الوثقی، رقعی، 8 + 12 + 21 + 9 + 22 + 118 ص. [ش 1104].

ص: 72

تقویم العوج فی تقویم الاعرج(رد شیخیه)

از : حاج محمدخان کرمانی

محمد بن کریم بن ابراهیم، بمبئی، 1311، مطبعه گلزار حسنی، به اهتمام آقاعلی تاجر تهرانی، وزیری، 211 ص. [ش 2287].

تقویم ناصری (تقویم سال 1282 ق)(تقویم)

از : محمودخان قمی

بدون نام کاتب، تهران، دارالطباعه سید محمدباقر طهرانی، رقعی، 105 ص. [ش 689].

تکمیل الایمان فی اثبات صاحب الزمان(عقاید)

از : شیخ جواد طارمی زنجانی

یحیی بن ملا محمد ارقینی، 1320 ق، خشتی، 286 ص. [ش 690].

تکمیل الایمان و تقویه الایقان(عقاید)

از : عبدالحق بن سیف الدین ترک دهلوی بخاری

بدون نام کاتب، هند، لکهنو، 1912 م، به اهتمام محمد فخرالدین، مطبعه فخرالمطابع، در ضمن کلمه الحق و مسایل عشره به چاپ رسیده است، وزیری، 80 ص. [ش 1888].

تلماک(داستان)

از : فلتن فرانسوی، مترجم : علی خان ناظم العلوم

از اول تا آخر کتاب یازدهم، بدون نام کاتب و تاریخ، خشتی، 416 ص. [ش 1496 و 1806].

از کتاب دوازدهم تا کتاب هجدهم، 1304ق،خشتی،از ص 418 تا 675. [ش 1800].

ص: 73

تمهیدات عین القضاه همدانی = زبده الحقایق

تناسخ و تماسخ (ابطال تناسخ)(اعتقادات)

از : محمدعلی بن جعفر رشتی مدرس چهاردهی مشهور به امام جمعه رشتی

بدون نام کاتب، 1319 ق، در ضمن آن منظومه «مرقات الصعود لاهل المعرفه و الشهود فی تفسیر یا ایهاالذین آمنوا اوفوا بالعقود» چاپ شده است، وزیری، 272 ص. [ش 379 و 2174].

تنبیه الغافلین (ترجمه و شرح نهج البلاغه)(شرح نهج البلاغه)

از : ملا فتح الله کاشانی

علی اکبر بن محمدهادی خوانساری، 1275 ق، به اهتمام محمدتقی دزفولی، وزیری، 442 ص. [ش 1695 و 1826].

محمدحسن بن محمدعلی گلپایگانی، تهران، 1313، چاپ شیخ رضا تهرانی، به اهتمام ملا شکراللّه رازی لواسانی، 1332، تهران، 617 ص. [ش 752 و 1180 و 1572].

تنبیه الغافلین و ارشاد الجاهلین(مواعظ)

از : مهدی بن محمدرضا قمی

اسدالله موسوی خوانساری قمی، 1345 ق، مطبعه عبدالرحیم، به اهتمام سیداحمد و سیدمحمود، خشتی، 84 ص. [ش 1123 و 1491].

تنبیه المغترین فی احوال ابلیس لعین(اخلاق)

از : ملا اسماعیل بن علی اصغر سبزواری

حسین بن عبدالله شبستری، 1311 ق، خشتی، 316 ص. [ش 36، 1619، 2927].

ص: 74

محمدحسین بن ملا محمد خوانساری اصفهانی تهرانی، 1344 ق، در ضمن چند رساله دیگر از مؤلف، رحلی، 126 ص. [ش 1229].

تنبیهیّه مهدویّه شخصیّه(امامت)

از : سیدحسن ارومیه ای مشهور به سیدآقا و متخلص به عاصی

ضیاءالسادات، 1321 ق، تبریز، کارخانه مشهدی اسدآقا تبریزی، جیبی، 109 ص. [ش 1982].

توحید کمالی(1)(عقاید)

از : سیدمحمد حسینی عصار لواسانی

مرتضی حسینی برغانی، 1340 ق، مطبعه علمی، تهران، رقعی، 207 ص. [ش 2474].

توزک امیرتیمور (اندرزنامه)(ادبیات)

از : امیر تیمور گورکانی

به ضمیمه قابوسنامه چاپ شده است، 129 ص. [ش 7].

توضیح الآیات

از : ملا محمدتقی فاضل کاشانی

نصرالله تفرشی، 1297 ق، در ضمن وسیله النجاه چاپ شده است، رقعی، 20 ص. [ش 2124].

ص: 75


1- 1_ بنا به شرح مذکور در روزنامه «کانون شعرا، سال اول، شماره دوم» این کتاب از کمال الدین حاج محمدکریم صابونی تاجر تهرانی متخلص به ناظم است و عصار لواسانی عنواناً به نام خود به طبع رسانیده است. «فهرست کتاب های چاپی فارسی، خان بابا مشار، ج 1، ص 1443».

توضیح البیان فی تسهیل الاوزان(حساب و فقه)

از : ملا حبیب اللّه بن علی مدد شریف ساوجی کاشانی

محمد علی بن حسین علی، تهران 1313 ق، به اهتمام شیخ محمدحسین بن ملا محمد کتاب فروش خوانساری، خشتی، 227 ص. [ش 670].

توضیح المسائل (رساله عملیه)(فقه)

از : شیخ عبدالمجید همدانی

صدرالاسلام همدانی، 1342 ق، مطبعه اسماعیل تاجر، در اول کتاب اجازه محمدحسین بن میرزا خلیل تهرانی به مؤلف چاپ شده است، رقعی، 9 + 280 ص. [ش 2143].

ص: 76

« ج »

جام جم در جغرافیای عمومی عالم(جغرافیا)

از : فرهاد میرزا

علی بن محمدحسین اصفهانی، 1272 ق، تهران، دیباچه از محمودخان کاشی، رحلی، 629 ص. [ش 264 و 265].

جام جم هندوستان و سیاحت نامه(سفرنامه)

از : میرزا سیدعلی خان بن حسین حسینی حجازی مشهور به وقارالملک تبریزی

محمد قزوینی، 1316، تبریز، خشتی، 337 ص. [ش 801].

جامع التمثیل(ادبیات)

از : میرزا محمد حبلرودی

بدون نام کاتب، 1313 ق، به اهتمام علی اکبر کتابفروش خوانساری، وزیری، 299 ص. [ش 2000].

میرزا سیدمحمد شهشهانی، شرکت علمی،1354،تهران،وزیری، 308 ص. [ش 192].

محمد صانعی خوانساری، چاپخانه اسلامیه، 1352، تهران، وزیری، 299 ص. [ش 193].

جامع الدعوات (مجمع الدعوات)(ادعیه)

از : ؟

ص: 77

بدون نام کاتب، بمبئی، به اهتمام میرزا اسدالله دلاّل شیرازی، رقعی، 235 ص. [ش 2476].

بدون نام کاتب، 1300 ق، کارخانه الله قلی خان قاجار، رقعی، بدون صفحه شمار. [ش 1296].

حسن خوانساری، 1330 ق، مطبعه محمدتقی تهرانی، رقعی، بدون صفحه شمار. [ش 1339].

حسن همدانی تهرانی، کتابفروشی علمیه اسلامیه، تهران، 1368 ق، رقعی، 184 ص. [ش 1272].

بدون نام کاتب، 1340 ق، مطبعه علمیه، به ضمیمه کتاب زبده الدعوات کبیر و همچنین لئالی مخزونه در حاشیه اش چاپ شده است، 138 ص. [ش 2801].

جامع الشتات(فقه)

از : میرزا ابوالقاسم قمی

محمدرضا بن محمدکاظم کرکبودی، 1303 ق، به اهتمام محمدصادق و ملا حسن فرزندان آقاحسین خوانساری، رحلی، 830 ص. [ش 438 و 1397].

مهدی بن محمدجعفر خوانساری، 1277 ق، مطبعه محمدقلی، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 432].

مسیح بن علی اکبر حسینی سمنانی، 1310 ق، از آخر افتادگی دارد، رحلی، 1179 ص. [ش 422 از آخر افتادگی دارد و 447].

جامع الصفات(شعر)

از : حاج محمدعلی صبوری حسین آبادی

بدون نام کاتب، 1309 ق، به اهتمام میرزا عیسی اصفهانی، رحلی، 350 ص. [ش 2533].

ص: 78

جامع عباسی(فقه)

از : شیخ بهاءالدین محمد عاملی

بدون نام کاتب، 1312 ق، اصفهان، رحلی، 454 ص. [ش 1607].

محمد بن علی اصغر تبریزی، 1323 ق، دارالطباعه مشهدی اسدآقا، تبریز، وزیری، 448 ص. [ش 1709].

بدون نام کاتب، با حواشی آخوند محمدکاظم خراسانی، وزیری، 529 ص. [ش 2325].

محمدباقر، 1329 ق، مطبعه مشهدی خداداد، به اهتمام شیخ علی تهرانی، رحلی، 303 ص. [ش 1606 و 1744].

ملا ابوطالب جهرمی، 1323 ق، با حواشی سیدمحمدکاظم طباطبایی، به آقا شیخ باقر یزدی سیرجانی، وزیری، 464 ص. [ش 3038].

جمال الدین بن ابوطالب اصفهانی، 1331 ق، با حواشی محمدکاظم یزدی، تهران، مطبعه علی اصغر، وزیری، 535 ص. [ش 3049].

جامع العلوم (ستینی)(دایره المعارف)

از : امام فخررازی

علی بن حاج نصرالله شیرازی، 1323 ق، بمبئی، مطبع مظفری، به اهتمام میرزا محمدخان ملک الکتاب، رقعی، 224 ص. [ش 1111].

جامع الفوائد = طب یوسفی(پزشکی)

از : یوسفی هروی

محمدجعفر بن محمدحسین، تبریز، مطبعه مشهدی خداداد، 1318 ق، به ضمیمه منظومه فوائد و قصیده در حفظ صحت و قصیده در اسماء اجناس ادویه و منظومه دیگر

ص: 79

در تدبیر مأکول و مشروب همه از یوسفی، رقعی، 128 + 64 ص. [ش 318].

جامع محمدی (دوره دوم برای سال چهارم ابتدایی)(تعلیم و تربیت)

از : سیدمحمد بیرجندی

جمال الدین، ناشر : کتابخانه سعادت، 1338، تهران، مطبعه عبدالرحیم، رقعی، 56 ص. [ش 527].

جامع النورین در احوال انسان(مواعظ)

از : شیخ اسماعیل سبزواری

بدون نام کاتب، 1327 ق، تهران، به اهتمام مشهدی عبدالله بن محمدتقی خوانساری، رحلی، 313 + 78 ص. [ش 2092 و 2093].

بدون نام کاتب، ناشر : کتابخانه ایران، تهران، 1333 ق، وزیری، 307 ص. [ش 418].

جاویدنامه(شعر)

از : محمد اقبال لاهوری

طبع دوم، بدون نام کاتب، 1947م، لاهور،پاکستان،خشتی، 246ص. [ش 175و179].

جذبه عشق (تخمیس دیوان خواجه حافظ شیرازی)(شعر)

از : امین یمنی بک

قاضی زاده، استانبول، 1339 ق، وزیری، 865 ص. [ش 2648].

جذوات(فلسفه)

از : میرمحمدباقر داماد استرآبادی مشهور به میرداماد

بدون نام کاتب، 1302 ق، بمبئی، هند، رقعی، 200 ص. [ش 3074].

ص: 80

جغرافیا (برای کلاس های پنجم و ششم ابتدایی)

از : عباس اقبال آشتیانی

حسین میرخانی، تهران، مطبعه اتحاد، بدون تاریخ، رقعی، 178 ص. [ش 233 و 1849].

بدون نام کاتب، تهران، 1304 ش، کتابخانه علمی، مطبعه گلستان، وزیری بزرگ، 54 ص. [ش 1858 و 1859].

جغرافیای ایران

از : میرزا رضاخان مهندس الملک

محمدمهدی بن محمدتقی اصفهانی، تهران، 1341، مطبعه سعادت، رحلی، 130 ص. [ش 1854].

جغرافیای جهان

از : محمود ناظم

میرزا آقا کمره ای، 1341 ق، مطبعه علیقلی خان، رقعی، 153 ص. [ش 480].

جغرافیای رهنما

از : مترجمِ همایون

جلد چهارم (مخصوص کلاس های پنجم و ششم ابتدایی) چاپ یازدهم، کاتب : مرتضی حسینی برغانی، اسلامیه، 1345 ق، مطبعه نهضت شرق، وزیری بزرگ، 46 ص. [ش 1538].

جغرافیای سال دوم تر جمه از فن سن(جغرافی)

مؤلف و مترجم : میرزا حسین خان منشی

ص: 81

محمد ابراهیم قوام الکتاب، کتابخانه اقبال، 1328، کارخانه میرزا علی اصغر، وزیری بزرگ، 55 ص. [ش 1857].

جغرافیای شفاهی(تعلیم و تربیت)

از : ؟

محمدمهدی گلپایگانی، تهران، 1329 ق، رقعی، 15 ص، به ضمیمه قبس الاحزان و چند کتاب دیگر یک جا صحافی شده است. [ش 1264].

جغرافیای مظفری، نادرمیرزا = تاریخ و جغرافیای دارالسلطنه تبریز

جلاء العیون(تاریخ ائمه علیهم السلام )

از : علامه مولی محمدباقر مجلسی

کاظم بن عباسعلی خوانساری، 1324 ق، مطبعه میرزا امان الله، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 1585].

محمدتقی بن سید ابوالحسن موسوی عقیلی، 1313 ق، مطبعه میرزا محمدابراهیم اصفهانی گلستانه، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 610].

حسن بن عبدالله انصاری، 1296 ق، مطبعه الله قلی خان، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 1208].

از آخر افتادگی دارد، بدون نام کاتب، 1332 ق، تهران، رحلی، 296 ص. [ش 1570].

محمدرضای خوانساری، 1301 ق، تهران، رحلی، 301 ص. [ش 2549].

1240 ق، تهران، سربی، وزیری بزرگ، 266 ص. [ش 3272].

محمدقلی، 1311 ق، رحلی، 290 ص. [ش 3395].

جلالیه (دیوان محتشم کاشانی)(شعر)

ص: 82

از : محتشم کاشانی

بدون نام کاتب، مطبعه د ت پرشاد، 1304، بمبئی، هند، به اهتمام حاج حیدرعلی صاحب شیرازی، وزیری، 225 ص. [ش 93 و 196 و 2508].

جنّات الخلود(ادعیه)

از : محمدرضا خاتون آبادی مشهور به ابن خاتون علی آبادی

بدون نام کاتب و سال و محل نشر، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 450].

مصطفی قلی بن محمدهادی سلطان کجوری، 1264 ق، به اهتمام غلام حسین مازندرانی، رحلی، 35 ص. [ش 1231].

مصطفی قلی بن محمدهادی سلطان کجوری، 1269 ق، تهران، کارخانه سیدمحمد، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 1561].

تهران، 1378،کتابفروشی ادبیه،افست از روی چاپ شماره1561،69ص. [ش 1562].

بدون نام کاتب، تهران، 1325 ق، مطبعه مشهدی خداداد، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 3385].

الجنه العالیه و الجعبه الغالیه(مواعظ)

از : شیخ علی اکبر نهاوندی

جلد اول، دوم و سوم بدون نام کاتب، میرزا احمد کتابفروش تهرانی، تهران، بدون تاریخ، رحلی، 128 + 130 + 110 ص. [ش 408]. ***

جنه النعیم و العیش السلیم فی احوال سیدنا عبدالعظیم علیه السلام (روح و ریحان)

از : حاج ملاباقر کجوری مازندرانی

بدون نام کاتب، 1296 ق، تهران، رحلی، در خاتمه آن صورت موقوفات حضرت عبدالعظیم علیه السلام چاپ شده است، 22 + 548 ص. [ش 237 و 259 و 577].

ص: 83

الجنه و النار یا نوادر الآثار (جلد پنجم از مجمع النورین)(مواعظ)

از : ملا اسماعیل سبزواری

عبدالمطلب تبریزی، 1319 ق، تبریز، خشتی، 224 ص. [ش 2815].

جنتان مدهامتان(مواعظ و اخلاق)

از : شیخ علی اکبر نهاوندی

محمدعلی بن میرزا محمود غروی تبریزی، 1354 ق، تهران، مطبعه اخوان کتابچی، رحلی، 211 + 206 + 7 ص. [ش 2411 و 2542].

جنگ المناقب(مدایح)

شامل اشعاری از شعرای مختلف، بدون نام کاتب و سال و محل نشر، رقعی، به ضمیمه گلچین مدایح چاپ شده است،از آغاز و انجام افتادگی دارد، 148ص. [ش 3443].

جنگ نامه(متفرقه)

از : نعمت خان عالی

به ضمیمه مطارح الانظار مازندرانی، از ص 279 تا 293 چاپ شده است. [ش 114].

جواهرالاسرار (منتخب)(عرفان)

از : آذری اسفراینی

به ضمیمه شرح اشعه اللمعات ص 242 _ 431 چاپ شده است، در عنوان آن نوشته شده : «نبذی از کتاب جواهرالاسرار منتخب مفتاح الاسرار تألیف علی حمزه بن علی ملک بن حسن طوسی المنسوب الی احمد بن محمد الزمجی الهاشمی المروزی المعروف به آذری». [ش 1877].

ص: 84

جواهرالاسرار، کاشفی = اخلاق محسنی

جواهر الایقان و سرمایه ایمان(مقتل)

از : ملا آقافاضل دربندی شیروانی

محمد بن علی محمد، 1288 ق، مطبعه عبدالحسین تبریزی، رحلی، صفحات بدون شماره + 479 ص. [ش 3030].

جواهرالذات (جوهر الذات)(شعر)

از : فریدالدین عطار نیشابوری

جلد اول و دوم کاتب : محمدعلی بن محمدصادق خوانساری، 1355، تهران، کتابفروشی اسلامیه، وزیری، 580 ص. [ش 677 و 1365 و 2796 و 158].

جواهرالصرف(صرف)

از : سیدمحمد بیرجندی خراسانی

عبدالله حایری تهرانی، 1326 ق، تهران، مطبعه فخریه، رقعی، 159 ص. [ش 320].

جواهرالعقول (موش و گربه)(مواعظ و حکایات)

از : علامه محمدباقر مجلسی

محمدجواد بن محمدباقر بن محمود حسینی دستغیب شیرازی، 1325 ق، بمبئی، هند، مطبع گلزار حسنی، رقعی، 160 ص. [ش 707 و 1642].

جواهرالکلام فی سوانح الایام(تاریخ)

از : میرزا حسن اشرف الواعظین

ص: 85

جلد اول، کاتب : طاهر بن عبدالرحمن خوشنویس، 1362 ق، تهران، چاپخانه علمی، وزیری، 534 ص. [ش 1540 و 1660 و 1661 و 1664 و 1719 و 2221].

جلد اول، 1362، تهران، مطبعه علمی،

جواهرالکلام و مفتاح المرام(سیر و سلوک)

از : پرویزخان سلماسی ذهبی

طاهر بن عبدالرحمن قراجه داغی، 1335 ق، تبریز، مطبعه مشهدی اسدآقا، رقعی، 186 ص. [ش 1527].

جواهرالکلمات لبصائر النسمات(معارف دینی)

از : شیخ علی اکبر نهاوندی

محمدحسن سبزواری، 1368 ق، رحلی، 219 + 197 ص. [ش 2676، 3109، 3110 و 3111].

جهانگشای نادری = تاریخ نادری

جهانگشای نادری(تاریخ ایران)

از : میرزا مهدی منشی استرآبادی

محمدحسین بن حسینعلی خویی، 1259 ق، مطبعه حاجی بهرام بن اسماعیل اردبیلی، رحلی، 203 ص. [ش 1916].

محمدحسین بن محمد آشتیانی، تبریز، 1268 ق، مطبعه میرزا محمد، رحلی، 250 ص. [ش 2696].

عسکر بن حسین بیک اردوبادی تبریزی، تبریز، 1274 ق، وزیری، 303 ص. [ش 372].

ص: 86

جعفر بن محمدرضا، تهران، 1284 ق، مطبعه عبدالحسین، وزیری، 284 ص. [ش 6].

محمدباقر بن محمود اهری، تبریز، 1292 ق، مطبعه کربلایی اسد، وزیری، 211 ص. [ش 638].

ص: 87

« چ »

چراغ هدایت (جلد دوم غیاث اللغات)(لغت)

از : سراج الدین علیخان آرزو

در حاشیه غیاث اللغات چاپ شده است. [ش 473].

چهارمقاله عروضی سمرقندی(ادبیات)

از : نظام الدین احمد بن عمر نظامی عروضی سمرقندی

بدون نام کاتب، 1324، بمبئی، مطبع گلزار حسنی، رقعی، 15 + 46 + 32 ص. [ش 1083].

چهل حدیث(حدیث)

از : شیخ عباس قمی

در حاشیه مکارم الکرایم صفحات 217 _ 279 چاپ شده است. [ش 368].

چهل حدیث قدسی(حدیث قدسی)

رقعی، 82 ص، به ضمیمه نصایح زبور و صحف ادریس و طب النبی و لئالی منظومه عبدالحسین خلخالی تبریزی چاپ شده است. [ش 1335 و 1298].

ص: 88

« ح »

حاجی بابا = مظهر العجم

حاشیه حاشیه ملا عبدالله یزدی بر تهذیب المنطق تفتازانی(منطق)

از : ملا علی رضا تجلی اردکانی شیرازی

کاتب : محمدباقر جرفادقانی، 1331 ق، وزیری، 29 ص در ضمن حاشیه ملا عبدالله یزدی چاپ شده است. [ش 1704 و 2437].

بدون نام کاتب، 1295، به اهتمام محمد بن علی خوانساری، از ص 128 تا 156 در ضمن حاشیه ملا عبدالله چاپ شده است، وزیری. [ش 2436].

کاتب : محمدصادق بن ملا محمد، وزیری، بدون صفحه شمار، به ضمیمه حاشیه ملا عبدالله یزدی. [ش 3048].

بدون نام کاتب، 1282 ق، به اهتمام نصرالله تفرشی و سیدحسین خراسانی تهرانی، مطبعه محمدقلی تهرانی، به ضمیمه حاشیه ملا عبدالله یزدی. [ش 2433].

بدون نام کاتب، تهران، 1281 ق، به اهتمام محمدعلی، بدون صفحه شمار، قطع وزیری، در آخر حاشیه ملا عبدالله یزدی چاپ شده است. [ش 980 و 1871].

در حاشیه حاشیه ملا عبدالله چاپ شده است. [ش 1438].

بدون نام کاتب، تهران، 1283 ق، بدون صفحه شمار، وزیری، در آخر حاشیه ملا عبدالله یزدی چاپ شده است. [ش 1137 و 1064 و 1150] شماره اخیری با رساله قوس و قزح ابومحمد مدعو به سعدالله و شرح النهاری الحری لمتن الابهری در یک جلد صحافی شده است.

ص: 89

بدون نام کاتب، 1283 ق، تهران، در آخر حاشیه ملا عبدالله یزدی چاپ شده است، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 190 و 1137].

بدون نام کاتب و سال و محل نشر، در آخر حاشیه ملا عبدالله چاپ شده است، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 1869].

حاشیه جامع عباسی شیخ بهایی = رساله عملیه شیخ عبدالله مازندرانی

حاشیه غایه القصوی ترجمه عروه الوثقی(فقه)

از : حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی

اشرف الکتاب اسدالله موسوی، تهران، 1349، مطبعه سعادت، 32 ص، با رساله وسیله النجاه سیدمحمد کوهکمری مشهور به حجت در یک جلد صحافی شده است. [ش 2625].

حبیب السیر(تاریخ)

از : غیاث الدین بن همام الدین مشهور به خواندمیر

شامل هر سه جلد کتاب، نصرالله تفرشی، 1271، دارالطباعه آقامیرباقر، رحلی، 197 + 238 + 424 ص. [ش 2255].

الحجه البالغه فی اثبات الغیبه(اعتقادات)

از : محمدحسین موسوی حسینی شهرستانی

بدون نام کاتب، در ضمن رساله اصول دین میرزای قمی و رساله نور مبین فی اصول الدین مؤلف، در صفحات 182 تا 432 به چاپ رسیده است و در آخر آن شرح حال میرزا هدایت الله حکیم باشی ملقب به مشیرالاطباء به قلم میرزا حیدرعلی مجدالادباء در دو صفحه آمده است، رقعی، 182 _ 434 ص. [ش 1332].

ص: 90

حجه السعاده فی حجه الشهاده (در شهادت امام حسین علیه السلام )(تاریخ)

از : اعتمادالسلطنه محمدحسن بن علی مراغی

در واقعه جانگداز شهادت حضرت سیدالشهدا علیه السلام و وقایعی که در سال 61 ق در سایر بلاد عالم اتفاق افتاده است.

محمدباقر منشی تبریزی، 1310 ق، تبریز، دارالطباعه مشهدی اسدآقا، وزیری، 194 ص. [ش 1653].

چاپ سربی، قاهره، 1304 ق، رقعی، 78 ص، در ضمن چند کتاب دیگر صحافی شده است. [ش 3441].

حدائق الانس، قزوینی = ریاض القدس

حدائق الحقائق (احسن القصص _ تفسیر سوره یوسف)(تفسیر)

از : معین الدین فراهی هروی (ملا مسکین)

محمدصادق حسینی، مطبعه کربلایی محمدقلی چاپچی تهرانی، 1278، تهران، به اهتمام غلامحسین گلپایگانی و به دستور معزالدوله بهرام میرزا، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 573].

حدائق السحر(ادبیات)

از : رشیدالدین وطواط

عباس نائینی ملقب به صفاء السلطنه، 1321 ق، مطبعه علی اصغر، رقعی، 99 ص، به ضمیمه لطیفه العرفان منتخب اشعار سنائی چاپ شده است. [ش 513].

محمدحسن بن محمدحسین زنگنه، تهران، مطبعه آقامحمدباقر، 1322، رحلی، 22 ص، به ضمیمه دیوان های قاآنی، فروغی بسطامی و جلال الدین میرزا چاپ شده است. [ش 109 و 410].

ص: 91

حدائق الطبیعه در اثبات حرکت زمین(نجوم)

از : ژنرال دکتر میرزا تقی خان کاشانی

جلد نخستین، دارالطباعه فرهنگ، اصفهان، 1300 ق، به ضمیمه رساله خمریه از همین مؤلف به چاپ رسیده است، 243 + 127 ص. [ش 210].

حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه(شعر)

از : مجدود بن آدم سنایی غزنوی

بدون نام کاتب،مطبعه منشی نولکشور،1887م،لکهنو،هند،وزیری،859ص. [ش 153].

محمد کاظم بن محمدرضا شیرازی، بمبئی، مطبعه میرزا ابوطالب شیرازی، 1275 ق برابر با 1859 م، به اهتمام محمدحسین بن محمدمهدی کاشانی، وزیری، 496 ص. [ش 3360].

حدیقه الشیعه(اعتقادات)

از : ملا احمد مقدس اردبیلی

جلد دوم، نصرالله تفرشی، تهران، 1265 ق، به اهتمام محمدحسین تهرانی، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 2066 _ 2682].

جلد دوم، ابوالقاسم قمشه ای، 1274 ق ، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 3143].

جلد دوم، میرزا علی مشهور به زین العابدین انجوی شیرازی، به اهتمام محمدصادق صاحب بن آقامیرزا شیرازی، 1279 ق، بمبئی، مطبعه محمدی عرف مختوم، وزیری بزرگ، بدون صفحه شمار. [ش 1717].

جلد دوم، بدون نام کاتب و محل نشر، 1318 ق، رحلی، 319 ص. [ش 2683].

جلد دوم، بدون نام کاتب و سال و محل نشر، رحلی، 322 ص. [ش 2697].

حساب سال اول (کتاب درسی)(حساب)

از : مترجمِ همایون

ص: 92

قوام الکتاب، تهران، 1328 ق، رقعی، 79 ص. [ش 2137].

حساب متوسطه(ریاضی)

از : میرزا غلام حسین خان رهنما

مرتضی حسینی برغانی، 1304 ش برابر با 1345 ق، تهران، مطبعه گلستان، ناشر : کتابخانه معرفت، رقعی، 240 ص. [ش 808].

حساب مظفری (جلد دوم برای پنجم و ششم ابتدایی)

از : مترجمِ همایون

کتابخانه مظفری، 1310 ش، چاپ سربی، رقعی، 246 ص. [ش 2131].

الحسنیه = ترجمه الحسنیه

حفظ صحت(پزشکی)

از : دکتر میرزا علی خان ناصرالحکما سرتیپ اول فرزند شیخ عبدالجلیل طبیب

زین العابدین محلاتی، دارالطباعه خداداد، 1315، تهران، خشتی، 271 ص. [ش 649].

حفظ الصحه(پزشکی و بهداشت)

از : دکتر گالتید بواسه فرانسوی مترجم : میرزا محمدخان نصرالاطباء فرزند سیداحمد

حسین خویی تبریزی، 1327 ش، تهران، رقعی، 318 ص. [ش 236 _ 3209].

قوام الکتاب، تهران، رقعی، 320 ص. [ش 3438].

حق المبین(رد بهائیت)

ص: 93

از : شیخ احمد بن محمدعلی بن محمدکاظم مجتهد شاهرودی خراسانی

جمال الدین بن ابوطالب اصفهانی تهرانی، 1333، مطبعه مشهدی خداداد، به اهتمام محمدحسین کتابفروش، رحلی، 554 ص. [ش 2983].

حق الیقین(اعتقادات)

از : علامه مولی محمدباقر مجلسی

1259، تهران، سربی، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 2052].

حقوق اساسی یا آداب مشروطیت دول(سیاسی)

از : ذکاءالملک محمد علی خان بن محمدحسین فروغی

مرتضی شریف نجم آبادی، تهران، 1326 ق، رقعی، 160 ص. [ش 1456].

حقوق بین الملل(حقوق)

از : مشیرالدوله، حسن بن نصرالله پیرنیا

جلد اول، بدون نام کاتب، تهران، 1319 ق، دارالطباعه مدرسه سیاسی، وزیری، 336 ص. [ش 3086 _ 3105].

حقوق دول و ملل (تحفه خاقانیه)(سیاسی)

از : نظام العلماء حاج سید رفیع طباطبایی تبریزی

علی بن احمد ملقب به ابوتراب، 1312 ق، تبریز، رقعی، 198 ص. [ش 646].

حقیقه الامر (در جبر و تفویض و شرح امر بین الامرین)(اعتقادات)

از : نظام العلماء حاج سید رفیع طباطبایی تبریزی

موسی بن جواد، کارخانه حاج احمدآقا، 1311، تبریز، خشتی، 377 ص. [ش 661].

ص: 94

حکمه بالغه و مأه کلمه جامعه(اخلاق)

از : حاج شیخ عباس قمی

بدون نام کاتب، تهران، 1339 ق، مطبعه علمی، رقعی، 63 ص، به ضمیمه ترجمه نزهه النواظر چاپ شده است. [ش 327].

حکمه الحجاب و ادله النقاب(فقه)

از : ابن شیخ محمدحسین خراسانی

اشرف الکتاب اسدالله موسوی خوانساری، 1349، تهران، مطبعه علمی، رقعی، 296 ص. [ش 1976].

حلیه المتقین(آداب و اخلاق)

از : محمدباقر مجلسی

علی بن محمد خوانساری، 1280 ق، به ضمیمه کتاب حسنیّه چاپ شد است، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 2045].

محمدحسن خوانساری، 1301 ق، مطبعه محمدحسین باسمه چی تهرانی، به انضمام کتاب حسنیه، رحلی، 221 ص. [ش 2033].

عبدالرحیم بن ملا محمدباقر کرونی، 1323 ق، در حاشیه آن، کتاب مجمع المعارف محمد شفیع بن محمدصالح و در پایان، کتاب حسنیه ضمیمه شده است، رحلی، 223 ص. [ش 751].

بدون نام کاتب، مطبعه علمی، تهران، 1332، در حاشیه آن کتاب مجمع المعارف محمدشفیع بن محمدصالح و در پایان، کتاب حسنیّه ضمیمه شده است، رحلی، 217 ص. [ش 251 و 253 و 254 و 2032].

محمدحسین بن محمد خوانساری، تهران، 1367 ق، مطبعه حسینی، در حاشیه آن کتاب مجمع المعارف و مکالمات حسنیه چاپ شده است، رحلی، فاقد صفحات 194 _

ص: 95

210، 211 ص. [ش 252].

بدون نام کاتب، کتابفروشی اسلامیه، 1372، تهران، در حاشیه آن کتاب مجمع المعارف و در پایان آن مکالمات حسنیه به چاپ رسیده است، رحلی، 216 ص. [ش 116].

بدون نام کاتب، 1313 ق، رحلی، 223 ص. [ش 3394].

حیات جاوید(تعلیم و تربیت)

از : میرزا حسن خان منطق الملک

بدون نام کاتب، 1324 ق، مطبعه علی اصغر، رقعی، 125 ص. [ش 3231].

حیات القلوب(تاریخ انبیاء و ائمه علیهم السلام )

از : علامه محمدباقر مجلسی

جلد اول، تهران، 1240 ق، وزیری بزرگ، سُربی، 209 برگ (از برگ 123 شروع شده) + 331 برگ. [ش 1530].

جلد دوم، تهران، 1241 ق، وزیری بزرگ، سربی، 273 ص. [ش 3273].

جلد دوم، کاتب : ابوالقاسم بن محمدرضا خوزانی اصفهانی، 1330 ق، تهران، مطبعه عباسقلی تبریزی، وزیری، 433 ص. [ش 3122].

جلد دوم، کاتب : هاشم، مطبعه حاج ابراهیم طبّاع تبریزی، 1307 ق، به اهتمام شیخ محمدرسول، رحلی، 442 ص. [ش 719].

جلد سوم، بدون نام کاتب، 1260 ق، رقعی، بدون صفحه شمار. [ش 228 _ 3374].

جلدسوم،کاتب:عیسی بن محمدمهدی کسمائی،1308ق،خشتی،398ص.[ش1840].

ص: 96

« خ »

خانم انگلیسی در شورش هند (سرگذشت مسترس هورتست) (سرگذشت سیاسی)

از : فیلکس میندر، مترجم : اعتمادالسلطنه محمدحسن مراغی

بدون نام کاتب، 1318، هند، مطبع دت پرساد، رقعی، 184 ص. [ش 2454].

محمدرضا متخلص به صفا فرزند میرزا حبیب الله خاقانی، 1304، تهران، دارالطباعه خاصه دولتی، رقعی، 243 ص. [ش 1796].

خاورنامه (حکایت جنگ خیبر)(داستان)

از : ابن حسام محمد بن حسام الدین خوسفی

بدون نام کاتب، کتابخانه مهدویه، 1345، تهران، مطبعه اتحاد، خشتی، 111 ص. [ش 2595].

خردنامه باغ ارم(اخلاق عملی)

از : میرزا محمد حسینی سعیدی

بدون نام کاتب، 1345 ق، مطبعه علمی، خشتی، 392 ص. [ش 932 و 2932].

خرقه بخیه(طب)

از : مرتضی قلی شاملو

میرزا آقا کمره ای، 1268 ق، تهران، مطبعه الله قلی خان، در ضمن زادالمسافرین ص 227 تا 323 چاپ شده است، رقعی. [ش 1513 و 1504].

ص: 97

خزائن الاشعار

از : سیدعباس حسینی ملقب به جوهری متخلص به ذاکر

مشتمل بر چهار جزء : 1_ جواهرالاسرار 2_ خصایص الاخبار 3_ مصائب الابرار 4_ نتایج الافکار.

حسین چاوشی، کتابفروشی احمد فرهومند، 1367، تهران، رقعی، بدون صفحه شمار. [ش 818].

خزینه الاصفیاء(تراجم، تذکره عرفا)

از : مولوی غلام سرور صاحب لاهوری

جلد اول، بدون نام کاتب، 1290 ق، هند، مطبعه پندت بیحناتهه، لکهنو، رقعی، 620 ص. [ش 1773 و 1698].

جلد دوم، مطبع ثمرهند، لکهنو، 1290، رقعی، 456 ص. [ش 551].

خزینه الجواهر فی زینه المنابر(مواعظ)

از : شیخ علی اکبر نهاوندی

سبزواری، 1357 ق، رحلی، 12 + 376 ص. [ش 1592 و 2986].

خصایص العظیمیه(ثواب زیارت عبدالعظیم)

از : شیخ جواد بن مهدی شاه عبدالعظیمی موسوی لاریجانی

محمدحسن گلپایگانی، 1318 ق، رقعی، 63 ص. [ش 2139].

خصائص فاطمیه(تاریخ معصومین علیهم السلام )

از : حاج ملا باقر واعظ کجوری تهرانی

ص: 98

بدون نام کاتب، 1318 ق، رحلی، 473 ص. [ش 1728 و 2028 و 630 به آخر شماره اخیر، کتاب وسایل المحبین فی خصائص الحسین ترجمه خصائص الحسنیه شوشتری ضمیمه شده است].

خلاصه الاحکام (برای کلاس سوم و چهارم ابتدایی)(فقه)

از : سیدمحمد حجت کرمانی

بدون نام کاتب ، تهران، 1345 ق، مطبعه علمی، رقعی، 48 ص. [ش 2617].

خلاصه الاخبار(معاد و متفرقه)

از : سیدمحمدمهدی بن محمدجعفر موسوی تنکابنی

محمدرضا بن عبدالله طبیب خوانساری، 1286 ق، مطبعه ملا احمد، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 1767 و 2687].

بدون نام کاتب و ناشر و سال و محل نشر، رحلی، 296 ص. [ش 2991].

خلاصه الاعصار فی تاریخ بختیار(تاریخ و جغرافیای بختیار)

از : ملک المورخین لسان السلطنه عبدالحسین بن هدایت سپهر متخلص به ادیب

بدون نام کاتب، تهران، مطبعه میرزا علی اصغر، 1254 ق، رحلی، 274 ص + صفحات بدون شماره. [ش 715، 716، 1202 و 740].

خلاصه بهار عجم(ادبیات)

از : پیک چند متخلص به بهار

در حاشیه مصطلحات الشعراء چاپ شده است. [ش 738].

خلاصه التواریخ (برای دوره ابتدایی)(تاریخ)

از : مفتاح الملک محمود بن یوسف مازندرانی

ص: 99

بدون نام کاتب، تهران، 1325 ق، خشتی، 15 صفحه از آخر افتادگی دارد، 146 ص. [ش 660].

خلاصه الحکمه (ترجمه از فرانسوی)(پزشکی)

مترجم : دکتر حاجی زین العابدین خان به همراهی میرزا محمد درجزینی همدانی

بدون نام کاتب، 1319ق، تبریز،مطبعه محمداسماعیل باسمه چی،خشتی،7+271ص. [ش 2197].

خلاصه حلیه المتقین (مختصر الابواب فی السنن و الآداب)(آداب)

از : حاج شیخ عباس قمی

محمد صانعی سیمین قلم بن فتح الله خوانساری، 1317 ق، تهران، کتابفروشی بوذرجمهری، رقعی، 257 ص. [ش 1515 و 504].

خلاصه الصرف (کتاب درسی دوره ابتدایی)(صرف)

از : سید محمد حجت کرمانی

بدون نام کاتب، 1326 ق، تهران، رقعی، 103 ص. [ش 1471].

بدون نام کاتب، 1341 ق، تهران، رقعی، 100 ص. [ش 495].

خلاصه الکلام فی افتخار الاسلام(بررسی های اسلامی)

از : فخرالاسلام محمدصادق ارومیه ای

محمد مهدی اصفهانی، 1322 ق، تهران، رقعی، 260 ص. [ش 2930].

خمریه (اختلال نظام عالم به واسطه مسکرات)(پزشکی)

از : میرزا تقی کاشانی

ص: 100

در آخر حدائق الطبیعیه به چاپ رسیده است. [ش 210].

خمسه نظامی(شعر)

از : نظام الدین ویس بن یوسف نظامی گنجوی

محمدرضا متخلص به صفا فرزند میرزا حبیب الله خاقانی، 1301 ق، تهران، وزیری، 601 ص. [ش 3079].

زین العابدین بن میرزا شریف قزوینی، 1316 ق، مطبعه آقامیرزا حبیب الله، وزیری، 645 ص. [ش 3080].

سلطان بن هادی کجوری، 1270 ق، مطبعه الله قلی خان، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 149].

احمد فخری، شیراز، 1313 ق، کتابخانه معرفت، به اهتمام میرزا عبدالرحیم مشتاقی مدیر کتابفروشی فردوسی، وزیری، 567 ص. [ش 150 و 3040].

خواص الحیوان (ترجمه و تلخیص حیات الحیوان دمیری)(زیست شناسی)

از : محمدتقی بن محمد تبریزی

خانجان خوانساری، 1305 ق، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 2757].

خوان خلیل = سه نثر ظهوری

خیابان سرهندی(شعر)

از : محمدحسین جان مجددی سرهندی

بدون نام کاتب، کراچی، خشتی، 165 ص. [ش 3412].

خیرات الحسان(شرح حال زنان)

از : محمدحسن خان اعتمادالسلطنه

ص: 101

جلد اول و سوم محمدصادق ملقب به شمس الکتاب، 1304 ق، تهران، رحلی، 171 + 197 ص. [ش 2726].

جلد اول، چاپ سابق، به انضمام سالنامه سال 1304 ق، رحلی، 170 + 61 ص. [ش 3128].

جلد دوم، محمد صادق شمس الکتاب، 1305 ق، به ضمیمه فهرست اسامی سلاطین قاجار و برخی وقایع آن عصر، رحلی، 208 + 61 ص. [ش 747]

جلد دوم، همان چاپ سابق، رحلی، 208 ص. [ش 2727].

ص: 102

« د »

دارالسلام(حالات امام زمان«عج»)

از : محمود بن جعفر بن باقر میثمی عراقی

صدرالکتاب احمد بن محمدرضا طباطبایی اردستانی، 1303 ق، تهران، تیراژ هزار جلد، 344 ص. [ش 756 و 2541 و 3156].

داروغه اصفهان = صادق ممقلی

داستان باستان(تاریخ اقوام قبل از اسلام)

از : ادیب الحکما میرزا سلیم حاجیلویی جوانشیر قراباغی

جلد اول، بدون نام کاتب، تهران، 1324 ق، مطبعه میرزا علی اصغر، رقعی، 250 ص. [ش 501 و 1525].

داستان ترکتازان هند (تاریخ حکمرانان هند)(تاریخ)

از : نصرالله خوشنویس فدایی اصفهانی

جلد اول، بدون نام کاتب، بمبئی، 1867 م، وزیری، 518 ص. [ش 643].

جلد دوم، بدون نام کاتب، بمبئی، 1309 ق، وزیری، 584 ص. [ش 3101].

جلد سوم، بدون نام کاتب، بمبئی، 1867 م، وزیری، 460 ص. [ش 642].

جلد چهارم، بدون نام کاتب، بمبئی، 1867 م، وزیری، 469 ص. [ش 644].

جلد پنجم (فرهنگ لغت نامه)، بدون نام کاتب، بمبئی، 1298 ق، وزیری، 433 ص.

ص: 103

[ش 3103].

دانش نامه(اشعار)

مجموعه ای است شامل دیوان شاعران زیر : محمدحسن زرگر اصفهانی، شیخ اسدالله قمشه ای متخلص به دیوانه، سید حسن طباطبایی جوشقانی اصفهانی متخلص به نیاز و چند تن از شعرای همدان و اصفهان.

محمدحسن حسینی اصفهانی، اصفهان، 1342، مطبعه گلبهار، رقعی، 42 + 16 + 60 + 40 ص. [ش 3075].

دبستان الفرصه = دیوان فرصه الدوله

دبستان المذاهب(ملل و نحل)

از : شیخ محسن کشمیری متخلص به فانی

محمدعلی شیرازی ملقب به کشکول، بمبئی، 1292 ق، وزیری، 427 ص. [ش 2912 و 3106].

بدون نام کاتب، بمبئی، 1967، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 3164].

دثار المؤمنین و شعار المتقین(دعا)

از : حاج میرزا عبدالحسین خان بن یوسف نائینی

جلد اول (متن و حواشی) شامل اعمال ماه های رجب، شعبان، رمضان و شوال، بدون نام کاتب، 1349 ق، خشتی، 8 + 623 ص. [ش 3065].

جلد دوم (متن و حواشی) شامل اعمال ماه های ذی حجه، ذی قعده، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول و جمادی الثانی، از اول و آخر افتادگی دارد، صفحات موجود از 17 تا 526، خشتی. [ش 1304].

ص: 104

درّ بحر مناقب فی تفضیل علی بن ابی طالب علیه السلام (اعتقادات _ امامت)

از : درویش برهان شیخ علی بن ابراهیم

محمود تاجر تبریزی، تبریز، 1313، مطبعه مشهدی اسدآقا، بدون صفحه شمار. [ش 854].

دره الاخبار و لمعه الانوار (ترجمه تتمه صوان الحکمه)(تاریخ حکما)

از : ظهیرالدین ابوالحسن علی بیهقی (متوفای 565 ق)

بدون نام کاتب، 1354، حیدرآباد دکن، هند، وزیری، 136 ص. [ش 990].

الدره الثمینه(نحو)

از : علی اکبر حسینی یزدی

بدون نام کاتب، تهران، 1316 ق، مطبعه میرزا حبیب الله، رقعی، 119 ص. [ش 1247].

الدرّه الیتیمه (شرح نصاب)(ادبیات فارسی)

از : حاج شیخ عباس بن محمدرضا قمی

محمدحسین، 1316 ق، رقعی، 156 ص. [ش 673].

درج جواهر(ادبیات)

از : میرزا سنگلاخ

چاپ سربی، مطبعه مصر، رقعی، 444 ص، به انضمام آن، کتاب برج زواهر و مجمع الاوصاف به چاپ رسیده است. [ش 3370].

ص: 105

درج درر

از : ابونصر فتح الله خان شیبانی کاشانی

بدون نام کاتب، تهران، 1300 ق، وزیری، 204 ص. [ش 1703 و 1941].

درر التیجان فی تاریخ بنی الاشکان(تاریخ)

از : محمدحسن خان اعتمادالسلطنه مراغی

جلد اول و دوم، شمس الکتاب محمدرضا گلپایگانی، 1309 ق، به ضمیمه فهرست سلاطین، شاهزادگان، امرا و حکام عصر قاجار، رحلی، 248 + 51 + 194 + 54 ص. [ش 423].

جلد سوم،محمدصادق تویسرکانی،تهران،1311ق، به ضمیمه تطبیق لغات جغرافیایی و تاریخ سلاطین، شاهزادگان و حکام قاجار، رحلی، 210 + 70 + 157 ص. [ش 724].

درر المصائب(اشعار)

از : حاجی میرزا شفیع شوقی عراقی

محمد شفیع، تهران، 1333 ق، مطبعه حاج عبدالرحیم باسمه چی، خشتی، 382 ص. [ش 1812].

درّ نثار در شرح تجوید ملا مختار(تجوید قرآن)

از : علی بن محمدجعفر استرآبادی

بدون نام کاتب، 1288 ق، در حاشیه آن رساله صلوه و صوم و منظومه تجوید به نام بوستان به چاپ رسیده است، خشتی، 136 ص. [ش 3056 و 3373].

الدر النظیم فی تفسیر القرآن العظیم

از : محمدرضا بن محمدامین همدانی مشهور به کوثر

بدون نام کاتب، تهران، 1279 ق، مطبعه میرزا علی اکبر، رحلی، 366 + 94 ص.

ص: 106

[ش 245 و 2867 و 2868 و 2898].

دره نجفی(عروض، قافیه، بدیع)

از : نجفقلی میرزا آقا سردار فرزند ابراهیم میرزا فرزند عباس میرزا

محمود بن علی نقی شیرازی، هند، 1333 ق، مطبعه مظفری، ناشر : میرزا نصیر فرصت الدوله شیرازی، رقعی، 224 ص. [ش 1637 و 3365].

دره نجفیه(اخلاق و موعظه)

از : شیخ محمدباقر بن محمدجعفر بهاری همدانی

عبدالغفار همدانی، تهران، 1301 ق، وزیری، 718 ص. [ش 1550 و 2642].

دزد بگیر(ردّ بهائیت)

از : علی بن حبیب الله ابی وردی شیرازی

از آخر افتادگی دارد، بدون نام کاتب و سال و محل نشر، رقعی، 48 ص. [ش 2293].

دساتیر آسمانی(عقاید زرتشتی)

از : فیروز بن ملا کاوس شیروانی بهی کیش

بدون نام کاتب، بمبئی، 1888 م، وزیری، 282 ص. [ش 641 و 2913].

دستور انشاء (دوره مقدماتی)(ادبیات)

از : محمدعلی اعتصام

ملک الخطاطین شریفی، تهران، 1343، کتابخانه علمیه اسلامیه، رقعی، 60 ص. [ش 1457].

دستور طبخ غذا(آشپزی)

ص: 107

از : ؟

بدون نام کاتب، 1323 ق، به سعی و اهتمام میرزا علی اصغر و عبدالرحیم، رقعی، 145 + 230 ص. [ش 337].

دستورالعمل دعا (در اعمال سنه)(دعا)

از : شیخ عباس بن محمدرضا قمی

بدون نام کاتب، مطبعه مشهدی اسد، 1343 ق، 146 ص، به ضمیمه سوره یس و کتاب اللئالی المنثوره فی العوذات و الاذکار المأثوره. [ش 2926].

دعاه الحسینیه فی حکم بعض انواع التعزیه(عزاداری امام حسین علیه السلام )

از : شیخ محمدعلی بن خداداد نخجوانی

بدون نام کاتب، بمبئی، 1330 ق، مطبعه مظفری، رقعی، 191 ص. [ش 1943].

دعوه الحسنی فی ادعیه الحسنی(دعا)

از : صدرالاسلام حاج علی اکبر دبیر همدانی

بدون نام کاتب، تهران، 1348، مطبعه عبدالرحیم، بانی : علی محمد همدانی مشهور به توکل کرمانشاهی، جیبی، 350 ص. [ش 1989].

دعوه الحق(فقه)

از : سید محمد رضوی نجفی خوانساری

بدون نام کاتب، تهران، 1360 ق، چاپخانه اسلامیه، رقعی، 89 + 331 ص. [ش 1778].

دکامرون(داستان)

از : ژان بوکا چپو فلورانسه، مترجم : احمدخان دریابیگی امیرتومان

ص: 108

علی اکبر بن فتحعلی شیرازی، بوشهر، 1332 ق، مطبعه سپهر، رحلی، 336 ص. [ش 143 و 1586].

دلائل براهین الفرقان فی بطلان قوانین نواسخ محکمات القرآن

از : شیخ ابوالحسن بن محمد دولت دولت آبادی مرندی

بدون نام کاتب و سال نشر، مطبعه عبدالرحیم، رقعی، 124 ص. [ش 955].

دلگشا (در تدبیر منزل و سیاست مدن)(اخلاق عملی)

از : شیخ الاسلام آخوند احمد حسین زاده قفقازی

محمدعلی بن محمدشفیع خوشنویس تبریزی، 1299 ق، تفلیس، مطبعه عبدالحمید، رحلی، 256 + 21 ص. [ش 2106].

دلیل السالکین یا جلد دوم کشف الهدایه(شعر عرفانی)

از : عبدالکریم مدرسی جلالی، غلام الاولیاء معصومعلی شاه

بدون نام کاتب، 44 ص، به ضمیمه کشف الهدایه و مفتاح الولایه و رساله عالمیّه مؤلف به چاپ رسیده است، رقعی، 145 + 15 ص. [ش 343].

دلیل المنهاج(ردّ بابیه)

از : حاج حسین قلی جدیدالاسلام (آراکل زرگرانی شیروانی)

بدون نام کاتب، بمبئی، 1320 ق، رقعی، 88 ص. [ش 3058].

دوحه الانوار فی کشف الاسرار من اخبار الائمه الاطهار(اعتقادات _ امامت)

از : صدرالواعظین شیخ محمد بن اسماعیل یزدی

بدون نام کاتب، بمبئی، 1329 ش، مطبعه قادری، از موقوفات آیه الله مرعشی نجفی به کتابخانه حرم، وزیری بزرگ، 356 ص. [ش 970 و 2217].

ص: 109

دیباچه جهادیه صغیر، دیباچه جهادیه کبیر، دیباچه رساله اثبات نبوه و دیباچه مفتاح النبوه، = کلیات قائم مقام فراهانی

دیوان ابن حسام خوسفی محمد بن حسام

بدون نام کاتب، 1270 ق، به ضمیمه چند بند از مخمس طغرا و هشت بند از بحر طویل جوهری، بدون صفحه شمار. [ش 1070].

دیوان احمد جام ژنده پیل

محمد فیروزالدین، لاهور، مطبعه اسلامیه، بدون تاریخ، رقعی، 214 ص. [ش 796].

دیوان اسرار (ملا هادی سبزواری)

بدون نام کاتب، 1300 ق، مطبعه حاج محمدحسین به اهتمام میرزا عبدالجلیل طبیب، رقعی، 138 ص. [ش 178].

بدون نام کاتب، 1316 ق، ناشر اسدالله شهشهانی، مطبعه علمی، رقعی، 124 ص. [ش 1848].

دیوان اشعار قائم مقام فراهانی = کلیات قائم مقام فراهانی

دیوان امیرحسن دهلوی

بدون نام کاتب، هند، حیدرآباد دکن، 1351 ق، با مقدمه مسعود علی محوی به زبان اردو، 624 + 114 ص. [ش 20].

دیوان باباکوهی

ص: 110

از : ابوعبدالله محمد بن عبدالله، باباکوهی

محمدابراهیم مشکین قلم شیرازی، 1347 ق، شیراز، مطبعه سعادت، رقعی، 152 ص. [ش 1306 و 2111].

دیوان ترکی شیرازی(شعر)

شامل دیوان مراثی به نام «حدیقه البکاء» و غزلیات به نام «لاله زار» و قطعات و رباعیات.

بدون نام کاتب، 1323 ق، شیراز، مطبع گلزار حسینی، از آغاز و انجام افتادگی دارد، خشتی، 94 ص. [ش 3420].

احمد، 1314، بمبئی، نسخه حاضر از آغاز و انجام افتادگی دارد، صفحات موجود 3 تا 191 + 137 ص. [ش 2471].

دیوان پرتو

از : میرزا علی رضا متخلص به پرتو معروف به میرزا آقاجان

مقدمه از محمدحسین فروغی، بدون نام کاتب، تهران، دارالطباعه خاصه همایونی، بدون صفحه شمار. [ش 2934].

دیوان جلال الدین میرزا

در پایان دیوان قاآنی چاپ شده است. [ش 109 و 605].

دیوان جیحون یزدی = نمکدان

دیوان حافظ شیرازی

عسکر بن حسین بک اردوبادی تبریزی، تبریز، 1271 ق، به اهتمام عبدالکریم بن

ص: 111

عبدالرحیم تبریزی، وزیری، 391 ص. [ش 1772].

محمدعلی تبریزی، تبریز، 1295 ق، مطبعه محمدعلی، رقعی، 126 ص + صفحات بدون شماره. [ش 1324]. ***

میرزا مهدی شیرازی، بمبئی، 1312 ق، چاپخانه علوی، وزیری، 324 ص. [ش 2651].

حسن زرین خط، تهران، 1320 به اهتمام محمد قزوینی و قاسم غنی، چاپخانه مجلس، خشتی، صفحات بدون شماره + 401 ص. [ش 1955].

احمد سهیلی خوانساری، تهران، 1325 ق، کتابفروشی شهشهانی، جیبی، 334 ص. [ش 1348].

بدون نام کاتب و ناشر و محل نشر، 1356 ق، در آخر آن قصیده ای از شیخ مفید متخلص به داور در مدح حضرت علی علیه السلام ، از آخر افتادگی دارد، رقعی، 318 ص. [ش 2470].

غلامرضا ضیافت تهرانی، تهران،مطبعه علمی،1357،رقعی، 316ص. [ش 63 و 658].

نوربخش اصفهانی، تهران، 1357، مطبعه علمی، رقعی، 432 ص. [ش 53].

بدون نام کاتب، بمبئی، 1267، مطبعه کنپت ورام جی، به اهتمام محمود متخلص به حکیم فرزند میرزا وصال، رقعی، 24 + 439 ص. [ش 3369].

جواد شریفی، تهران، شرکت تضامنی محمدحسن علمی و شرکاء، رقعی، 325 ص. [ش 498].

دیوان حصاری

از : حکیم محمدحسین فیروز بن فضل الله بیگدلی شاهسون کندی مشهور به خوشنویس و حصاری

سیدهاشم شریعت، تهران، 1344، مطبعه میرزا علی اصغر، خشتی، 397 ص. [ش 696].

ص: 112

دیوان حکیم سوری

از : میرزا تقی خان ضیاء لشکر، دانش

میرزا زین العابدین خان ملک الخطاطین، 1323 ق، مطبعه سیدمرتضی، خشتی، 43 ص. [ش 390 و 3382].

بدون نام کاتب، هند، حیدرآباد دکن، 1311 ق، رقعی، 38 ص. [ش 232].

دیوان حلاج

از : حسین منصور حلاج

محمدعلی نامه ای، تهران، 1316، کتابفروشی اسلامیه، رقعی، 175 ص. [ش 1452 و 1453].

میرزا داود شیرازی، بمبئی، 1305 ق، به اهتمام میرزا محمد ملک الکتاب، چاپخانه علوی، رقعی، 173 ق. [ش 1781].

دیوان خاقانی = کلیات دیوان خاقانی

دیوان خاقانی

جلد دوم، مطبعه منشی نول کشور، هند، همراه با شرح مفصل سید محمدصادقعلی صاحب که در حواشی و نیمه پایین صفحات تحریر شده است، وزیری بزرگ، از صفحه 956 تا ص 1572. [ش 65 و 75].

دیوان خرم شیرازی، میرزا ابوالحسن

شامل سه جلد، جلد اول موسوم به شجاعت الحسینی، جلد دوم مناقب ائمه علیهم السلام و جلد سوم مطلع الانوار.

ص: 113

بدون نام کاتب، هند، 1309، رقعی، 8 + 152 + 40 + 40 ص. [ش 1079].

دیوان خرم قراجه داغی کردشتی

بدون نام کاتب، تبریز، 1307، 81 ص، به ضمیمه آن، دیوان عباسقلی خان مظهر خویی چاپ شده است، رقعی، 80 ص + صفحات بدون شماره. [ش 1524].

دیوان خسروی، محمدحسین

بدون نام کاتب، تبریز، 1299 ق، کارخانه حاجی ابراهیم، رقعی، بدون صفحه شمار. [ش 1251].

دیوان خلوتی

از : محمدابراهیم خان صدیق خلوت متخلص به خلوتی

در ضمن مجموعه البلاغه چاپ شده است. [ش 3213].

دیوان خواجه نیاز

بدون نام کاتب، تهران، مطبعه میرزا علی اصغر، در عهد مظفرالدین شاه قاجار، رقعی، 148 ص. [ش 1658].

دیوان دیوانه اصفهانی

از : شیخ اسدالله قمشه ای اصفهانی

در ضمن دانش نامه چاپ شده است. [ش 3075].

در ضمن غزلیات شاطرعباس صبوحی چاپ شده است. [ش 2606].

دیوان راجی تبریزی، میرزا ابوالحسن

از : حاج میرزا ابوالحسن راجی تبریزی

ص: 114

بدون نام کاتب، تبریز، 1319، مطبعه مشهدی محمدحسن کتابفروش تبریزی، خشتی، 239 ص. [ش 664].

دیوان رضاعلی شاه دکنی

رقعی، 47 ص، در ضمن دیوان نورعلیشاه چاپ شده است. [ش 2805].

دیوان رودکی بخارایی(شعر)

ابراهیم بن محمد آملی صدرالکتاب، 1315 ق، دارالخلافه طهران، خشتی، 114 ص. [ش 3421].

دیوان زرگر اصفهانی، میرزا محمدحسین

در ضمن دانش نامه چاپ شده است. [ش 3075].

دیوان زلالی خوانساری = محمود و ایاز

دیوان سرخوش

از : میرزا یحیی خان سرخوش فرزند عبدالغنی تفرشی

مرتضی نجم آبادی، تهران، 1316 ق، رقعی، 191 ص. [ش 1443].

دیوان سرگشته (میرزا اشتها)

سیدحسین شاه شاهانی، 1312ق، کتابخانه فردوسی، تهران، رقعی، 80ص. [ش 528].

دیوان سنایی غزنوی

از : حکیم مجدالدین مجدود بن آدم سنایی

بدون نام کاتب و سال و محل نشر، رحلی، 192 + صفحات بدون شماره. [ش 1213 و

ص: 115

3007].

جواد عبدالغنی جهرمی، بمبئی، 1328 ق، ناشر : میرزا محمد ملک الکتاب، وزیری، 104 + 138 ص. [ش 1823].

دیوان شاطرعباس صبوحی

جزء 1 و 2 و 3 میرزا جواد طباطبایی، تهران، 1306 ق، مطبعه اخوان کتابچی، جیبی، 48 + 48 + 24 ص. [ش 1301].

جزء 1 و 2 و 3 بدون نام کاتب، تهران، مطبعه سعادت، 1311، جیبی، به ضمیمه غزلیات شیخ اسدالله قمشه ای متخلص به دیوانه، 48 + 48 + 24 + 32 + 32 + 32 + 42. [ش 2636].

دیوان شاه نعمت الله ولی

محمد بن محمدرضا خوانساری،تهران،1276،وزیری،بدون صفحه شمار. [ش1861].

دیوان شباب شوشتری (جامع المحسنات)(شعر)

از : ملا عباس شباب شوشتری

بدون نام کاتب، 1312، بمبئی، نسخه حاضر از آخر افتادگی دارد، رحلی، صفحات موجود 304 ص. [ش 139 و 2982].

دیوان شمس تبریزی

از : جلال الدین محمد مولوی رومی

نصرالله تفرشی، 1282 ق، رقعی، بدون صفحه شمار. [ش 167 و 3372].

عسکر بن حسین، تهران، 1280 ق، دارالطباعه آقارضا، وزیری، 378 ص. [ش 165 و 1138].

بدون نام کاتب، تهران، 1316، کتابخانه علمیه اسلامیه، رقعی، 375 ص. [ش 671].

ص: 116

کاتبان : منشی شیوپرشاد متخلص به وهبی و منشی آل حسن، لکنهو، مطبعه نول کشور، 1917 م / 1335 ق، رحلی، 1036 + 4 ص. [ش 1938].

دیوان شمس مغربی، محمد

محمدجواد، 1322 ق، ناشر : میرزا حبیب الله کتابفروش، مطبعه میرزا علی اصغر، رقعی، 159 ص. [ش 497].

دیوان شیدا

از : سید عزیزالله قمی متخلص به شیدا فرزند سید ابراهیم ورامینی

بدون نام کاتب، 1343 ق، رشت، مطبعه حقیقت، خشتی، 88 ص. [ش 2779].

دیوان صائب = کلیات صائب

دیوان صاحب علی آبادی

از : میرزا تقی علی آبادی متخلص به صاحب

در پایان دیوان وصال شیرازی به چاپ رسیده است. [ش 97 و 98 و 99].

دیوان صادق ملارجب

بدون نام کاتب، اصفهان، کتابخانه سعدی، بدون سال نشر، رقعی، 95 ص. [ش 2606].

دیوان صامت بروجردی، محمدباقر

محمد صانعی خوانساری، تهران، کتابفروشی اسلامیه، مهرماه 1330، رقعی، 153 ص. [ش 182 و 823].

بدون نام کاتب، تهران، 1354، خشتی، 356 ص. [ش 33].

ص: 117

دیوان صرفی (رشحات کلام صرفی)

از : شیخ یعقوب صرفی (قرن 10 ق)

گردآوری و مقدمه از : محمد طیب صدیقی، ضیغم

نورالدین کابلی، پاکستان، لاهور، 1383 ق، با مقدمه ای به اردو در شرح حال شاعر و همچنین شرح اشعار به اردو، رقعی، 240 ص. [ش 2586].

دیوان صغیر اصفهانی، محمدحسین

بدون نام کاتب و سال نشر، تهران، مطبعه علمی، مقدمه به قلم میرزا عباس خان شیدا، رقعی، 323 ص. [ش 694].

ناسخیان، تهران، کتابخانه اسلامیه، رقعی، 351 ص. [ش 3218 و 3221].

حسن بدری اصفهانی، اصفهان، 1346، مطبعه مدرسه گلبهار، رقعی، 91 + 165 ص. [ش 2185].

دیوان صفی علیشاه اصفهانی، میرزا حسن

بدون نام کاتب، 1320، از آخر افتادگی دارد، رقعی، 223 ص. [ش 166].

مرتضی حسینی برغانی، تهران، 1347، مطبعه علمی، رقعی، 276 ص. [ش 38 و 54].

محمدعلی تابش اصفهانی، تهران، 1356 ق، به سعی محمدعلی نامه ای، رقعی، 268 ص [ش 3229].

دیوان ظهوری

بدون نام کاتب، 1897 م، گان پور هند، وزیری، 664 ص. [ش 2650].

دیوان ظهیر فاریابی

فتح الله متخلص به جلالی، تهران، 1324، به اهتمام میرزا موسی انصاری، وزیری،

ص: 118

372 ص. [ش 151 و 2001 و 1864 و 3085].

دیوان ضیایی، میرزا محمد رشید

حاج حسینعلی جهرمی، بمبئی، 1330 ق، مطبع مظفری، رقعی، 121 ص. [ش 806].

دیوان عبرت نائینی

از : محمدعلی مصاحبی نائینی متخلص به عبرت

به قلم شاعر، تهران، 1315، مقدمه به قلم محمدعلی ناصح در شرح حال عبرت، رقعی، 143 ص. [ش 960].

دیوان عرفی شیرازی، سیدمحمد

محمد بن میر ابوالفتاح تبریزی، تبریز، 1308 ق، میرزا ابراهیم تاجر شیرازی، مطبع ناصری، وزیری، 324 ص. [ش 155 و 160 و 545 و 1885 و 1887].

دیوان عطار نیشابوری، فریدالدین

در ضمن سبع المثانی چاپ شده است. [ش 1718].

دیوان غمام همدانی، محمد بن یوسف

جلد 1 و 2، محمدحسن حسینی، اصفهان، مطبعه گلبهار، 1342 ق، خشتی، 312 ص. [ش 2201].

جلد اول، 1292، اصفهان، مطبعه گلبهار، خاتمه به قلم موسی نثری، رقعی، 166 + 18 ص. [ش 1277].

جلد دوم،حسن بدری،اصفهان،1292،مطبعه گلبهار،خشتی،157ص. [ش184و825].

دیوان فارغ گیلانی

ص: 119

رقعی، 86 ص، در پایان دیوان سیدابوالقاسم نباتی مشهور به مجنون قراجه داغی چاپ شده است. [ش 2183].

دیوان فرخی، حکیم ابوالحسن

بدون نام کاتب، تهران، 1301 ق، مطبعه میرمحمدباقر، رقعی، 194 ص. [ش 2814].

دیوان فرصت (دبستان الفرصه)

از : فرصه الدوله محمدنصیر حسینی

محمود بن علی نقی شیرازی، بمبئی، مطبع مظفری، 1334 ق، به ضمیمه مقدمه مفصلی در شرح حال مؤلف، رقعی، 553 ص. [ش 41 و 654 و 1382 و 1383].

دیوان فروغی، ذکاءالملک محمدحسین

زین العابدین ملقب به ملک الخطاطین فرزند شریف قزوینی، تهران، 1325 ق، رقعی، 551 ص. [ش 3375].

دیوان فروغی بسطامی، عباس

به ضمیمه کلیات قاآنی چاپ شده است. [ش 109 و 401 و 605].

دیوان فقیر شیرازی

از : میرزا علی اصطهباناتی شیرازی متخلص به فقیر

شاعر آثار نظم و نثر خود را در سه بخش به نام های «گنج فقیر، خرابات فقیر و خانقاه فقیر» جمع آوری نموده است.

(خرابات فقیر و خانقاه فقیر)، میرزا محمدعلی شیرازی، شیراز، 1347، مطبعه مصطفوی، رقعی، 271 + 253 ص. [ش 42].

ص: 120

(گنج فقیر)، محمود بن علی نقی شیرازی، بمبئی، 1340 ق، مطبع مظفری، رقعی، 397 ص. [ش 3368].

دیوان فیض کاشانی، ملا محسن ***

بدون نام کاتب، تهران، 1357، چاپخانه علمی، به اهتمام اسدالله شهشهانی، رقعی، 178 ص. [ش 2472].

دیوان قاآنی شیرازی، میرزا حبیب الله

جرعه، تبریز، 1273، به انضمام کتاب پریشان قاآنی به چاپ رسیده است، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 162].

حبیب الله بن عزیزالله شیرازی، بمبئی، 1298، به انضمام کتاب پریشان به چاپ رسیده است، رحلی، 10 + 395 + 27 ص. [ش 140 و 2560].

عبدالحسین بن عبدالکریم شیشجوانی، 1302، کارخانه مشهدی محمدتقی، به ضمیمه کتاب پریشان و حدائق السحر وطواط به چاپ رسیده است، 23 + 40 + 373 + 75 ص. [ش 605 و 109 و 410 و 1566].

علی اکبر شیرازی متخلص به بدری، بمبئی، 1306 ق، مطبع صفدری، رحلی، 415 ص. [ش 141].

دیوان کمال الدین اصفهانی، ملقب به خلاق معانی

میر محمدعلی شیرازی ملقب به کشکول، بمبئی، 1376 ق، وزیری، 36 + 40 + 270 ص. [ش 154 و 1367].

دیوان گلزار اصفهانی، رجبعلی بن ملاحسین(شعر)

ناسخیان، کتابفروشی اسلامیه، 1371، تهران، رقعی، 368 ص. [ش 58].

ص: 121

دیوان گیسو دراز چشتی، محمدحسین (انیس العشاق)

بدون نام کاتب، هند، حیدرآباد دکن، 1360 ق، ناشر : کتابخانه روضتین، وزیری، 156 ص. [ش 94].

دیوان لامعی جرجانی

در ضمن صفات العاشقین هلالی جغتایی به چاپ رسیده است. [ش 1501].

دیوان لاهوتی (منتخب)

از : مهدی بن مصطفی حسینی تفرشی لاهوتی، بدایع نگار

منتخبی از اشعار شاعر است که در حاشیه بدایع الاسرار به چاپ رسیده است. [ش 1100].

دیوان مجدی کردستانی

از : مجدالدین ملک الکلام عبدالمجید کردستانی متخلص به مجدی

مرتضی حسینی برغانی، تهران، 1337 ق، مطبعه علی اصغر، خشتی، 128 ص. [ش 2774].

دیوان مجمر زواره ای

از : مجتهدالشعراء سیدحسین طباطبایی زواره ای

محمدرضا محلاتی متخلص به صفا و ملقب به سلطان الکتاب، تهران، 1312 ق، مطبعه محمداسماعیل و محمدابراهیم، خشتی، 303 ص. [ش 1801 و 3196].

دیوان محتشم کاشانی = جلالیه

دیوان محیط قمی، محمد

ص: 122

زین العابدین ملقب به ملک الخطاطین فرزند میرزا شریف قزوینی، 1318 ق، مقدمه از حیدرعلی ثریا معروف به مجدالادباء، خشتی، 2230 ص. [ش 2449].

دیوان مدهوش تهرانی، اسماعیل (ارشادالسالکین و انیس العاشقین)

فرج الله تفرشی روزنامه نویس، 1290 ق، به اهتمام ملا رجب علی تهرانی، مطبعه علی قلی خان قاجار، خشتی، 239 + 8 ص. [ش 2653].

دیوان مسعود سعدسلمان

میرزا آقا کمره ای، تهران، 1296 ق، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 15، 79 و 3090].

دیوان مظفر خوئی، عباسقلی

در ضمن دیوان خرم کردشتی به چاپ رسیده است. [ش 1524].

دیوان مظفری (مدایح ناصرالدین شاه) = دیوان خلوتی، محمدابراهیم

دیوان معصومعلی شاه = دلیل السالکین

دیوان منصوری شیرازی

میرزا علی خان، 1338، رقعی، 334 ص. [ش 957].

دیوان منوچهری دامغانی، احمد

گردآورنده : رضاقلی خان هدایت

عباسعلی، 1301 ق، به اهتمام محمدحسن قمی، جیبی، بدون صفحه شمار. [ش 350 و 522 و 2455].

ص: 123

محمدجعفر، 1285 ق، مطبعه مشهدی الله وردی، خشتی، 139 ص. [ش 1074].

دیوان میرزا اشتها = دیوان سرکشته

دیوان میر ولی لارجانی = منتخبات دیوان حاج میر ولی لارجانی

دیوان ناصرخسرو قبادیانی

زین العابدین شریف صفوی ملقب به فخرالاشراف، 1314 ق، 321 ص، به انضمام سفرنامه ناصرخسرو، وزیری، 321 + 83 ص. [ش 14 و 381 و 2767].

دیوان نصیرالدین محمد

از : نصیرالدین محمد شیرازی (متوفای 1191 ق)

زین العابدین ملقب به ملک الخطاطین، 1325 ق، رقعی، 63 ص. [ش 1291].

دیوان نثار

از : بیان الملک میرزا مهدی خان بن میرزا ابومحمد متخلص به نثار

گردآورنده : محمدصادق طباطبایی ملقب به اجلال الملک فرزند میرزا کاظم وکیل ملقب به اجلال الملک.

بدون نام کاتب، 1324 ق، تبریز، به ضمیمه ترکیب بندی از شاعری با تخلص ناظم در مدح ناصرالدین شاه، خشتی، 159 ص + صفحات بدون شماره. [ش 1793].

دیوان نثار شیرازی، محمد (مناقب الکرام)

محمدعلی شیرازی ملقب به کشکول، بمبئی، 1307 ق، به اهتمام میرزا حسین خان انصاری جنرال قونسول دولت ایران مقیم بمبئی، رقعی، 220 ص. [ش 3195].

ص: 124

دیوان نورعلی شاه اصفهانی

به انضام دیوان رضاعلی شاه به چاپ رسیده است. [ش 2805].

دیوان نیاز = دیوان خواجه نیاز

دیوان نیاز اصفهانی

در ضمن دانش نامه چاپ شده است. [ش 3075].

دیوان نیّر تبریزی

از : حجه الاسلام محمدتقی نیّر تبریزی

شامل : آتشکده، مدایح، قصاید، مراثی، رباعی و غزلیات؛ نجف قلی هشترودی، تهران، 1346 ق، رقعی، 368 ص. [ش 57].

دیوان واقف لاهوری

از : نورالدین صاحب خلف قاضی امانت الله

منشی فضل کریم خوشنویس، پیشاور، پاکستان، بدون سال نشر، رقعی، 272 ص. [ش 2660].

دیوان وحدت کرمانشاهانی، طهماسب قلی خان

عزت الله مروج، تهران، 1357، کتابفروشی شهشهانی، رقعی، 41 ص. [ش 499].

احمد، تهران، 1349، کتابفروشی شهشهانی، رقعی، 6 + 37 ص. [ش 1284].

دیوان وحشی بافقی کرمانی

مرتضی حسینی برغانی، تهران، 1348 ق، مطبعه سعادت، رقعی، 516 ص. [ش 37 و 1431].

ص: 125

دیوان وصال شیرازی، میرزا کوچک

بدون نام کاتب و نام ناشر و سال و محل نشر، به انضمام دیوان میرزاتقی علی آبادی متخلص به صاحب، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 97 و 99].

بدون نام کاتب و ناشر و سال و محل نشر، به انضمام دیوان میرزا تقی علی آبادی متخلص به صاحب، رحلی، 705 ص. [ش 98].

دیوان وفانوری، حسینعلی خان

محمود حسینی، تهران، 1323، به اهتمام ملا محمدتاجر کتابفروش، خشتی، 315 ص. [ش 2451].

دیوان وفایی شوشتری، علی اصغر

محمدحسن خوانساری، تهران، 1305 ق، خشتی، بدون صفحه شمار. [ش 2933].

دیوان وفایی شوشتری، ملا فتح الله

بدون نام کاتب، 1301 ق، از آخر افتادگی دارد، رقعی، 144 ص. [ش 1803].

دیوان هاتف اصفهانی، سیداحمد

مرتضی بن محمد نجم آبادی، 1317 ق، جیبی، 127 ص. [ش 533].

دیوان هلالی جغتایی، بدرالدین

حکیم کامرانی، 1315، مطبعه میرزا حبیب الله، رقعی، 120 ص. [ش 1655].

میر وارث علی فرح آبادی، هند، گانپور، 1281 ق، مطبع نظامی، 156 ص، به ضمیمه کتاب تأثیرالانظار محمدتقی رضوی به اردو، وزیری، 156 + 148 ص. [ش 1820].

ص: 126

دیوان همای شیرازی، رضاقلی (شکرستان)

محمدشفیع بن محمدرضا گلپایگانی، تهران، 1320 ق، مطبعه سیدمرتضی، رحلی، 439 ص. [ش 2722].

دیوان همدم شیرازی

میرزا ابوالقاسم شیرازی، هند، حیدرآباد دکن، 1303 ق، مطبعه محبوب شاهی، وزیری، 347 ص. [ش 156 و 2507].

دیوان یحیی اصفهانی

از : میرزا یحیی بن اسماعیل مدرس اصفهانی معروف به کاشی پز و متخلص به یحیی

علی مشفقی، 1365 ق، ناشر : حاج میرزا ابوالقاسم و محمود شفیعی، رقعی، 560 ص. [ش 1810 و 3380].

دیوان یغما جندقی، ابوالحسن

اشعار شاعر در کتاب حاضر در یازده کتاب مرتب شده بدین ترتیب :

1_ آثار منثور در مکاتبات و منشآت شاعر، 2_ غزلیات، 3_ سرداریه، 4_ قصابیه، 5_ احمدا، 6_ خلاصه الافتضاح، 7_ صکوک الدلیل، 8_ مراثی، 9_ ترجیعات، 10_ مقطعات، 11_ رباعیات

بدون نام کاتب، تهران، 1283 ق، به اهتمام اعتضادالسلطنه، رحلی، 390 ص. [ش 102 و 103 و 2558].

ص: 127

« ذ »

ذخیره اسکندرانیون = طلسم اسکندر ذوالقرنین

ذخیره العباد لیوم المعاد(فقه)

از : ؟

رساله عملیه ای است به طریق سؤال و جواب که برای عمل مقلدین تنظیم شده است. این رساله چندین بار با فتاوای مراجع تطبیق داده شده و به چاپ رسیده است. در این کتابخانه چندین چاپ از این کتاب موجود است.

حاج حسینعلی بن ملا ابوطالب خوشنویس جهرمی، 1327 ق، بمبئی، مطبع مظفری، با حواشی محمدتقی حائری، وزیری، 159 ص. [ش 2488 و 2787].

اسدالله موسوی خوانساری، 1357 ق، با فتوای میرزا محمد فیضی قمی و سید ابوالحسن اصفهانی تطبیق شده است، رقعی، 236 ص، به انضمام فتوایی از سید ابوالحسن اصفهانی. [ش 697].

بدون نام کاتب، بدون تاریخ، مطبعه علمی تهران، با فتوای میرزا محمدتقی حایری شیرازی تطبیق شده است، از آخر افتادگی دارد، رقعی، 100 ص. [ش 954].

ذخیره المعاد، اسماعیل نوری = کفایه الموحدین (جلد سوم)

ذخیره المعاد(مواعظ)

از : ملا نوروز علی فاضل بسطامی

ص: 128

بدون نام کاتب و ناشر و سال و محل نشر، رحلی، 283 ص. [ش 2553].

ذخیره المعاد فی تکالیف العباد(فقه)

از : شیخ زین العابدین بارفروشی مازندرانی

رساله عملیه مفصلی است به طریق سئوال و جواب که برای عمل مقلدین از فتاوای مؤلف جمع آوری شده است.

بدون نام کاتب، هند، لکهنو، 1849 م / 1296 ق، وزیری، 877 ص. [ش 3251].

سید ابوالقاسم کربلایی، لکهنو، بدون تاریخ، با حواشی صدر، وزیری، 632 ص. [ش 2937].

ذخیره المعاد فی المواعظ و النصایح للعباد(اخلاق و موعظه)

از : قوام الواعظین سید اسماعیل فریز هندی

جلد دوم، احمد بن محمد هزارجریبی، 1334 ق، تهران، مطبعه حاجی عبدالرحیم، خشتی، 256 ص. [ش 3194 و 3223].

ذریعه نجات اهل راز (مظهر الاعجاز)(مناقب اهل بیت علیهم السلام )

از : واصف آل محمد

بدون نام کاتب، ملک الکتاب شیرازی، 1314، هند، شهر پونه، وزیری، 75 ص. [ش 200].

ص: 129

« ر »

راحه الروح فی شرح حدیث مثل اهل بیتی کمثل سفینه نوح (فضایل اهل بیت)

از : شیخ علی اکبر نهاوندی

بدون نام کاتب، تهران، مطبعه سعادت و اخوان کتابچی، 1351 ق، ناشر : کتابخانه علمیه اسلامیه، به اهتمام سیداحمد بن میرزا محمدعلی شیرازی، خشتی، 327 ص. [ش 1072 و 2292 و 3054].

رباعیات خیام نیشابوری(شعر)

453 رباعی است که در ضمن شرح آن ها به اردو به چاپ رسیده است. [ش 1436].

علی منظوری حقیقی، تهران، شرکت سهامی چاپ رنگین، 1321 ش، به اهتمام محمدعلی فروغی و دکتر غنی، جیبی، 148 ص. [ش 493].

لکنهو، مطبعه نولکشور، 1939 م، به تصحیح مولوی عبدالباری آسی و حواشی او به زبان اردو، وزیری، 104 ص. [ش 1066].

بدون نام کاتب، تهران، 1360 ق، به اهتمام آقامحمدباقر کتاب فروش اصفهانی، به ضمیمه رباعیات خواجه عبدالله انصاری، رقعی، بدون صفحه شمار. [ش 1454].

عباسعلی تفرشی، 1284 ق، به ضمیمه رباعیات ابوسعید ابوالخیر و ترجیع بند ناصرخسرو، جیبی، بدون صفحه شمار. [ش 1503].

محمدمهدی گلپایگانی، 1313 ق، به ضمیمه رباعیات باباطاهر و...، رقعی، 159 ص. [ش 2804].

ص: 116

رباعیات ابوسعید ابوالخیر(شعر)

به ضمیمه رباعیات عمرخیام به چاپ رسیده است. [ش 1503 و 2804].

رباعیات باباطاهر همدانی(شعر)

به ضمیمه رباعیات عمرخیام به چاپ رسیده است. [ش 2804].

رباعیات میرولی لارجانی(شعر)

به ضمیمه منتخبات دیوان لارجانی به چاپ رسیده است. [ش 181].

ربیع الاسابیع(دعا)

از : ملا محمدباقر مجلسی

بدون نام کاتب، 1312 ق، به اهتمام حاج میرزا رفیع خان مستشارالسلطنه، جیبی، 384 ص. [ش 354].

رجوم الشیاطین(اعتقادات)

از : سیدهاشم بن عبدالله موسوی مرندی طسوجی خویی

بدون نام کاتب، مطبعه علمیه، جیبی، 237 ص. [ش 511].

رسائل شاه نعمت الله ولی (رضوان المعارف الالهیه)(عرفان)

شامل 27 رساله عرفانی فارسی و یک رساله در تفسیر به عربی.

بدون نام کاتب و نام ناشر و سال و محل و تاریخ نشر، وزیری، 400 ص. [ش 1889].

رسائل عملیه(فقه)

از : میرزا هاشم خراسانی

ص: 117

رساله های فقهی است شامل ارث، نفقات، قبله، معاملات، رضاعیه و ربائیه.

بدون نام کاتب، تهران، مطبعه اخوان کتابچی، 1352 ق، با حواشی شیخ عبدالکریم حایری و شیخ محمدحسین نائینی، خشتی، 33 + 110 + 79 + 48 ص. [ش 1952].

رساله ادبیه (ایضاح الادب)(ادبیات)

از : میرزا لطفعلی تبریزی

صدرالکتاب احمد بن محمدرضا طباطبایی، 1303 ق، قیمت دو ریال، رقعی، 79 ص. [ش 1117].

رساله در بیان علم و موجودات(اعتقادات)

از : عزیز نسفی

به ضمیمه شرح اشعه اللمعات به چاپ رسیده است. [ش 1877].

رساله در جواهر و اعراض(فلسفه)

از : شیخ مهدی

در ابتدای جواهرالکلام در سال 1321 ق نوشته شده است. [ش 2743].

رساله در صلوه و صوم(فقه)

از : علی بن محمدجعفر استرآبادی

در حاشیه درّ نثار به چاپ رسیده است. [ش 3373].

رساله سلوک طریقه نقشبندیه مجدّدیه(عرفان)

از : غلام علیشاه

بدون نام کاتب، حیدرآباد دکن، مطبع مفید دکن، به ضمیمه مراتب الوصول در مجموعه رسائل سلوک طریقه نقشبندیه به چاپ رسیده است، وزیری، ص 66 _ 67.

ص: 118

[ش 1364].

رساله سیر و سلوک سیدمحمد نوربخش(عرفان)

در ضمن سبع المثانی به چاپ رسیده است، رحلی، صفحات 120 الی 220. [ش 1718].

رساله عالمیه معصوم علیشاه(تصوّف)

بدون نام کاتب، 1343، به انضمام تعبیر خواب و قیافه شناسی، قیمت 50 ریال، وزیری، 88 ص. [ش 2439].

رساله عروضیه، قائم مقام فراهانی = کلیات قائم مقام فراهانی

رساله عملیه(فقه)

از : حاج مولی محمد اشرفی بارفروشی

محمدحسن گلپایگانی، تهران، 1312 ق، به اهتمام آقا محمدحسین تاجر بارفروشی، با حواشی سیدمحمدکاظم یزدی، خشتی، 423 ص. [ش 1626 و 1962].

بدون نام کاتب، 1316 ق، به اهتمام محمدعلی شیرازی، با حواشی ملا عبدالله مازندرانی، خشتی، 378 ص. [ش 2772].

محمدحسن، کارخانه محمدتقی، 1297، به اهتمام ملا حسن کتابفروش خوانساری و آقا محمدحسین تاجر مازندرانی، با حواشی سیدمحمدکاظم یزدی و صدر، خشتی، 410 ص. [ش 1378].

رساله عملیه(فقه)

از : سیدعلی بن اسماعیل موسوی قزوینی

تبریز، کارخانه حاج ابراهیم تبریزی، 1295 ق، به اهتمام سیدجواد تاجر قزوینی،

ص: 119

خشتی، 233 ص. [ش 1371].

رساله عملیه (حاشیه جامع عباسی شیخ بهایی)(فقه)

از : شیخ عبدالله مازندرانی

بدون نام کاتب و دیگر مشخصات، به تصحیح علی گرمرودی، خشتی، 176 ص. [ش 996].

رساله فی الرضاع(فقه)

از : رضا قاضی تهرانی

به ضمیمه مصباح الفقیه به چاپ رسیده است. [ش 2368 و 2369].

رساله فی نسب الدوائر(هندسه)

از : ؟

در حاشیه شرح المخلص فی الهیئه به چاپ رسیده است. [ش 2177 و 2646].

رساله فیضیه(عرفان)

از : مشتاقعلی شاه (این رساله به شیشه گر هم نسبت داده شده است.)

تهران، 1301 ق، به اهتمام میرزا عباس باسمچی، به ضمیمه غزلیات مؤلف که علی منشی نائینی جمع آوری نموده است، رقعی، 85 + 15 ص. [ش 1656].

رساله القدس(عرفان)

از : روزبهان بقلی شیرازی

در ضمن سبع المثانی صفحات 344 الی 392 چاپ شده است. [ش 1718].

رساله معرفت(عرفان)

ص: 120

از : شیخ نجم الدین کبری

در حاشیه سبع المثانی، صفحات 294 الی 342 به چاپ رسیده است. [ش 1718].

رساله نماز شب(آداب نماز)

از : ملا علی اکبر اژه ای اصفهانی

محمدتقی بن محمدحسن، اصفهان، مطبعه میرزا محمودخان شیرازی، 1329 ق، رقعی، 263 ص. [ش 1441].

رشحه السیول فی سیره الرسول(سیره پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم )

از : مستر پول لحورژ، مترجم : نایب الوزاره ضیاءالدین ندیم باشی

ابوالقاسم حسینی اصفهانی، 1313 ق، جیبی، 93 ص. [ش 2118].

رضاعیه(فقه)

از : ملا محمدباقر مجلسی

به ضمیمه درر الفوائد به چاپ رسیده است. [ش 991].

رفع آفات و دفع بلیات(دعا)

مجموعه ای از دعاها است. [ش 1265].

رقعات بیدل دهلوی، عبدالقادر بن عبدالخالق(تصوّف)

بدون نام کاتب، لکنهو، مطبعه نولکشور، 1880 م، وزیری، 138 ص. [ش 1351].

رمز العرفان فی معرفه حقوق الانسان و الجماد(اخلاق)

از : علی لاهیجی حائری

محمدتقی بن محمدحسین، 1329 ق، خشتی، 241 ص. [ش 2662].

ص: 121

روح و ریحان در شرح زندگانی عبدالعظیم = جنه النعیم

روش آموختن نقاشی (تربیت چشم)(تعلیم و تربیت)

از : ابراهیم بنی احمد

جواد شریفی، تهران، مطبعه علمی، 1316 ق، ناشر : محمد نبی بن احمد وکیل عدلیه، رقعی، 100 ص. [ش 967].

روض الجنان فی مواعظ شهر رمضان و غیره من الایام(مواعظ)

از : سیدمحمدباقر مجتهدزاده گنجوی اصفهانی

یوسف صدیقی خوانساری، چاپخانه شفیعی، 1372 ق، ناشر : محمدحسن علمی، رحلی، 290 ص. [ش 1573 و 1574 و 2556].

روضه الصفا فی سیره الانبیاء و الملوک و الخلفاء(تاریخ)

از : محمد بن خاوندشاه (میرخواند)

جلد اول و دوم، میرزا محمدعلی خلف محمد اسماعیل شیرازی، بمبئی، 1271 ق، رحلی، 292 + 242 ص. [ش 621 و 1385].

جلد اول و دوم، بدون نام کاتب، تهران، مطبعه جدیده، 1270 ق، به اهتمام رضاقلی هدایت، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 1395].

جلد اول تا چهارم، میرزا علی باباشیرازی، 1271 ق، رحلی، 242 + 292 + 170 + 197 ص. [ش 1591].

جلد اول تا پنجم، بدون نام کاتب، تهران، مطبعه جدیده، 1270 ق، به اهتمام رضاقلی هدایت، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 624].

جلد سوم و چهارم، میرزاعلی باباشیرازی، بمبئی، 1271 ق، رحلی، 170 + 197 ص.

ص: 122

[ش 263].

جلد سوم تا پنجم، بدون نام کاتب، بمبئی، چاپ والامن، 1271 ق، رحلی، 187 + 170 ص. [ش 622].

جلد سوم و چهارم، بدون نام کاتب، تهران، دارالطباعه خاصه، 1271 ق، به اهتمام رضاقلی هدایت، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 1393].

جلد چهارم و پنجم، تهران، دارالطباعه خاصه، 1270، به اهتمام رضاقلی هدایت، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 1593].

جلد پنجم تا هفتم، میرزا محمد بن عبدالله شهید شیرازی، بمبئی، چاپ والامن، 1271 ق، رحلی، 187 + 267 + 104 + 50 ص. [ش 262].

جلد پنجم تا هفتم، علی اصغر تفرشی، تهران، دارالطباعه خاصه، 1270 ق، به اهتمام رضاقلی هدایت، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 3014].

جلد پنجم تا هفتم، بدون نام کاتب، بمبئی، چاپ والامن، 1271 ق، رحلی، 187 + 267 + 104 ص. [ش 1590].

جلد ششم و هفتم، بدون نام کاتب، بمبئی، 1271 ق، رحلی، 267 + 104 + 51 ص. [ش 2083].

جلد ششم تا دهم، علی اصغر تفرشی، تهران، دارالطباعه خاصه جدیده، 1274 ق، به اهتمام رضاقلی هدایت، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 623 و 625 و 626].

جلد هشتم تا دهم، علی اصغر تفرشی، تهران، دارالطباعه خاصه جدیده، 1274 ق، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 2889].

روضه المجاهدین (مختارنامه)(تاریخ مختار)

از : عطاءالله بن حسام واعظ هروی

محمدعلی بن ملازین العابدین خوانساری، 1322 ق، به اهتمام شیخ محمود خلف حاج ابوالحسن، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 589].

ص: 123

رؤیای صادقه(رمان سیاسی)

گویا از : سید محمدجواد بن محمدرضا خراسانی اصفهانی

نام کاتب چنین آمده فلان (210) بن فلان (266)، 1325 ق، این رساله خطی است و در ضمن سالارنامه نوشته شده است، رقعی، 57 ص. [ش 163].

رهنمای سفراء (ترجمه از ترکی)(سیاسی)

مترجم : میرزا عبدالرسول منشی تبریزی

میرزا محمدعلی کشکول، بمبئی، 1301 ق، رقعی، 167 ص. [ش 1502].

ریاض الاحزان و حدائق الاشجان(مصائب اهل بیت علیهم السلام )

از : ملا محمدحسن قزوینی

بدون نام کاتب، 1305 ق، به اهتمام میرزا صدرالدین قزوینی، رحلی، 10 + 208 ص. [ش 591 و 722].

ریاض الحسینی(شعر در مقتل)

از : حاج غلامرضا بن محمدحسین ذاکر قمی

بدون نام کاتب، تهران، مطبعه علمی، رقعی، 88 ص. [ش 805].

ریاض الحکایات(حکایات)

از : ملا حبیب الله کاشانی

میرزا سید محمدعلی، تهران، چاپخانه اخوان کتابچی، 1356 ق، وزیری، 220 ص. [ش 1881].

ص: 124

ریاض السیاحه(جغرافیا و تاریخ)

از : زین العابدین شیروانی

جلد دوم، محمدحسین بن محمداسماعیل خوانساری، اصفهان، مطبعه گلبهار، 1338 ق، به اهتمام سید سعید طباطبایی، رحلی، 347 ص. [ش 1214].

ریاض القدس و حدائق الانس(متفرقه)

از : میرزا صدرالدین قزوینی

جلد اول، محمد قزوینی، تهران، 1323، به اهتمام آقا اسماعیل تاجر کتابفروش تهرانی، رحلی، 431 ص. [ش 1226 و 1227 و 3119].

جلد دوم، بدون نام کاتب، تهران، مطبعه حسینی، 1351 ق، به اهتمام شیخ محمدحسین خوانساری، رحلی، 363 ص. [ش 1207].

جلد دوم، محمد قزوینی، تهران، 1323 ق، رحلی، 374 ص. [1583 و 1609]

ریاض المحبین(عرفان)

از : رضا قلی خان هدایت طبرستانی

بدون نام کاتب، تبریز، کارخانه مشهدی اسد، 1314 ق، خشتی، 249 ص، افتادگی دارد. [ش 1783 و 2192].

ریاض الواعظین و جنّه الصائمین(مواعظ)

از : علی بن حسن شبستری تبریزی واعظ

محمد (فرزند مؤلف)، کارخانه کربلایی محمدآقا، 1313 ق، خشتی، 319 ص. [ش 2298].

ص: 125

« ز »

زادالمسافرین(پزشکی)

از : محمدمهدی بن علی نقی شریف

بدون نام کاتب، 1282 ق، به ضمیمه خرقه بخیّه چاپ شده است، رقعی، بدون صفحه شمار، افتادگی دارد. [ش 1504].

میرزآقا کمرئی، تهران، کارخانه الله قلی خان، به ضمیمه خرقه بخیّه چاپ شده است، رقعی، 324 ص. از ص 1 تا 226. [ش 310 و 1513].

زادالمعاد(ادعیه)

از : ملا محمدباقر مجلسی

بدون نام کاتب و سال و محل نشر، رقعی، بدون صفحه شمار. [ش 705].

قربانعلی طالقانی، کارخانه میرباقر، 1301 ق، به اهتمام ملاحسن و مشهدی محمدصادق خوانساری، در حاشیه اش صحیفه سجادیه و ادعیه دیگر به چاپ رسیده است، وزیری، 629 ص. [ش 787].

محمدحسین تبریزی، تبریز، مطبعه حاج ابراهیم، 1301 ق، رقعی، 444 ص. [ش 1815].

محمدعلی بن محمد، تهران، دارالطباعه سیدمرتضی، 1312 ق، به اهتمام محمدحسین اصفهانی، وزیری، 647 ص. [ش 1997].

عبدالجواد لاادری، دارالطباعه اصفهان، 1311 ق، رحلی، 572 ص. [ش 2095].

مصطفی نجم آبادی، تهران، مطبعه سیدمرتضی، 1321 ق، رقعی، 558 ص.

ص: 126

[ش 2291].

بدون نام کاتب، تهران، مطبعه اسلامیه، 1364 ق، به اهتمام سیداحمد کتابچی، رحلی، 576 ص. [ش 2518].

عبدالحسین بن محمدعلی اصفهانی، تهران، مطبعه سیدمرتضی، 1322 ق، به ضمیمه شرح دعای کمیل اصطهباناتی، رحلی، 463 ص. [ش 3170].

بدون نام کاتب و سال و محل نشر، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 3283].

زبده الارواح(علوم غریبه)

از : محمود دهدار

میرزا حسن کازرونی، افست از روی طبع بمبئی، مطبع فیض رسان، 1322 ق، به اهتمام ملک الکتاب، در ضمن مجموعه طلسم اسکندر چاپ شده است، رقعی، 34 ص. [ش 1302].

زبده الاسرار(شعر)

از : میرزا حسن صفی علیشاه

محمدعلی نامه، تهران، مطبعه اخوان کتابچی، 1314 ش، نشر کتابخانه علمیه اسلامیه، به ضمیمه عرفان الحق، رقعی، 303 ص. [ش 2593].

زبده التصانیف(اعتقادات)

از : ملا حیدر بن محمد خوانساری

بدون نام کاتب، تهران، 1278 ق، به اهتمام محمدحسن صحاف، رحلی، 461 ص. [ش 240].

زبده الحقایق (مبدأ و معاد)(عرفان)

ص: 127

از : عزیز نسفی

به ضمیمه شرح اشعه اللمعات به چاپ رسیده است. [ش 1877].

زبده الحقایق (تمهیدات)(عرفان)

از : عین القضاه همدانی

در آخر سبع المثانی چاپ شده است، وزیری، 52 ص. [ش 1718].

به همراه شرح زبده الحقایق به چاپ رسیده است، وزیری، 472 ص. [ش 546].

زبده الدعوات(دعا)

به ضمیمه جامع الدعوات الکبیر به چاپ رسیده است. [ش 2801].

زبده المعارف (فی اصول العقائد)(عقاید)

از : علی اکبر بن محمدباقر الایجی

اصفهان، چاپخانه محمدی، 1335 ش، به اهتمام سید فیض الله بدیع زادگان، سربی، رحلی، 767 ص. [ش 1894].

زبده النوائب(مقتل)

از : ملا احمد منظور

جلد دوم کتاب عمده المصائب است که در پنجاه و پنج مجلس تنظیم شده است.

بدون نام کاتب، کارخانه محمداسماعیل، 1306 ق، به اهتمام ملا حسین خوانساری، خشتی، 455 ص. [ش 3188].

زبور عجم(شعر)

از : محمد اقبال لاهوری

بدون نام کاتب، پاکستان، لاهور، 1966 م، رقعی، 264 ص. [ش 169 و 176].

ص: 128

بدون نام کاتب، پاکستان، لاهور، 1948 م، رقعی، 264 ص. [ش 185].

زنبیل(کشکول)

از : فرهادمیرزا معتمدالدوله

بدون نام کاتب، تهران، مطبعه مروی (میرزا علی اصغرخان)، 1329 ق، محل نشر : کتابخانه شرافت، رحلی، 457 ص. [ش 726 و 1615 و 2536].

زهد و تقوای آل محمد (ترجمه وصایای پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به اباذر)(مواعظ)

از : علی بن محمدجعفر تهرانی

به ضمیمه اکسیر آل محمد به چاپ رسیده است،خشتی،صفحات117_404. [ش1377].

زینه الابدان(پزشکی)

از : شلیمر فلمتکی

بدون نام کاتب، تهران، 1279 ق، خشتی، 205 ص. [ش 2820].

زینه المتقین(مواعظ)

از : علی بن طیفور بسطامی

محمد صانعی، تهران، چاپخانه اسلامیه، 1358 ق، به ضمیمه مقالات خواجه عبدالله انصاری به چاپ رسیده است، جیبی، 56 ص. [ش 1257].

زینه المجالس(تاریخ و جغرافی)

از : مجدالدین محمد حسینی مجدی

بدون نام کاتب، تهران، 1360 ق، به اهتمام سیداحمد و سیدمحمود اخوان کتابچی، رحلی، 505 ص. [ش 2517].

حبیب الله افشار بن عبدالجبار قزوینی، 1262 ق، در آخر آن، شجره انبیا به صورت

ص: 129

خطی آمده است، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 3132].

« ژ »

ژیل پلاس(زندگی نامه)

از : لساژ فرانسوی، مترجم : محمدباقر اصفهانی

جلد اول، بدون نام کاتب، 1322 ق، به اهتمام محمدباقر بن محمدرحیم تاجر کتاب فروش تهرانی، رقعی، 245 ص. [ش 570 و 3439].

ص: 130

« س »

سالارنامه(اشعار تاریخی)

از : شیخ احمد ادیب کرمانی

جلد اول و دوم، علی رضا حسینی شیرازی، شیراز، مطبع محمدی، 1316 ق، رقعی، 455 + 155 ص. [ش 650 و 35 و 163].

سالنامه(تقویم)

از : اعتمادالسلطنه محمدحسن خان مراغی

سالنامه سال های «1306، 1307، 1314، 1316، 1320، 1321، 1323 و 1324 ق»، بدون نام کاتب، تهران، دارالطباعه دولتی، رحلی، 61 + 53 + 51 + 21 + 61 + 19 + 59 + 56 + 60 + 63 + 69 + 67 + 69 ص. [ش 449].

سال 1291 ق (1874 م)، بدون نام کاتب، تهران، پالتویی، 25 + 18 + 55 + صفحات بدون شماره. [ش 1003].

سنه 1316 ق از عهد قاجار، بدون نام کاتب، تهران، دارالطباعه دولتی، به ضمیمه جلد دوم تاریخ سلاطین ساسانی، رحلی، 56 ص. [ش 723].

سنه 1300 ق از عهد قاجار، بدون نام کاتب، به ضمیمه جلد سوم تاریخ منتظم ناصری، رحلی، 56 ص. [ش 728].

سنه 1298 ق از عهد قاجار، احمد طباطبایی اردستانی، تهران، دارالطباعه دولتی، به ضمیمه جلد اول تاریخ منتظم ناصری، رحلی، 42 ص. [ش 727].

سال 1301 ق، بدون نام کاتب، تهران، 1301 ق، به ضمیمه مطلع الشمس به چاپ

ص: 131

رسیده است، رحلی، 67 ص. [ش 1239].

سال های 1318 و 1320 ق، بدون نام کاتب، تهران، به ضمیمه جلد سوم و چهارم نامه دانشوران، رحلی، 60 + 63 ص. [ش 2249].

سال 1320 ق، بدون نام کاتب، تهران، در ضمن جلد چهارم نامه دانشوران چاپ شده است، رحلی، 63 ص. [ش 2250].

سنه 1321، بدون نام کاتب، تهران، به ضمیمه جلد پنجم نامه دانشوران چاپ شده است، رحلی، 69 ص. [ش 2251].

سال 1323 ق، بدون نام کاتب، تهران، به ضمیمه جلد ششم نامه دانشوران چاپ شده است، رحلی، 67 ص [ش 1582 و 2529].

سال 1323 و 1324 ق، بدون نام کاتب، تهران، به ضمیمه جلد ششم و هفتم نامه دانشوران چاپ شده است، رحلی، 67 + 69 ص. [ش 2248].

سام نامه(اشعار)

از : خواجوی کرمانی

جلد اول، محمد عبدالرحیم کاتب حیدرآبادی، بمبئی، مطبع سلطانی، 1319 ق، بهای هر جلد سه روپیه، رقعی، 440 ص. [ش 1309 و 1315].

جلد دوم، محمد عبدالرحیم کاتب حیدرآبادی، بمبئی، چاپخانه سلطان حسین سلطانی، 1320 ق، رقعی، 400 ص. [ش 1314 و 1379].

سبحه الابرار(اشعار عرفانی)

از : عبدالرحمن جامی

جواد بن ملک الخطاطین شریفی، تهران، مطبعه علمی، 1313 ق، (چاپ اول)، به اهتمام میرزا آقاخان صحاف مهاجر مؤید اصفهانی، رقعی، 231 ص. [ش 2808].

ص: 132

سبع المثانی(اشعار عرفانی)

از : شیخ نجیب الدین رضا زرگر اصفهانی تبریزی

حاج احمد بن محمدکریم تبریزی، شیراز، 1342 ق، به ضمیمه زبده الحقایق و رساله های دیگر، وزیری، 8 + 392 + 6 + 52 ص. [ش 1718].

سبیل النجاه(اعتقادات)

از : میرزا محمد تنکابنی

به ضمیمه قصص العلماء چاپ شده است، وزیری، صفحات 343 _ 350. [ش 1130].

به ضمیمه قصص العلماء چاپ شده است. [ش 386].

سراج القلوب(اعتقادات)

از : ابوبصیر محمد قطان غزنوی

محمدمهدی گلپایگانی، تهران، 1307 ق، به ضمیمه چهل حدیث منظوم جامی و کنوزالرموز چاپ شده است، خشتی، بدون صفحه شمار. [ش 945].

محمدمهدی گلپایگانی، تهران، کارخانه علی قلی خان، 1309 ق، به اهتمام آقا محمد عبدالله خوانساری، به ضمیمه چهل حدیث منظوم جامی و کنوزالرموز چاپ شده است، رقعی، بدون صفحه شمار. [ش 1096].

محمدعلی ولد میرزا محمد مستوفی، تهران، کارخانه مشهدی خداداد تهرانی، 1329 ق، به ضمیمه چهل حدیث منظوم جامی و کنوز الرموز چاپ و همراه با خلاصه الحساب صحافی شده است، 173 ص. [ش 2656].

سراج المتهجدین(اخلاق)

از : نوروزعلی بسطامی شاهرودی

ص: 133

بدون نام کاتب و سال و محل نشر، رقعی، بدون صفحه شمار. [ش 2444].

سرگذشت کنت دومنت کریسطو(رمان)

از : الکساندر دوما، مترجم : دکتر خلیل خان

بدون نام کاتب، 1322 ق، به اهتمام اعلم الدوله، رحلی، 618 ص. [ش 1589].

سرگذشت مسترس هورتست در هندوستان = خانم انگلیسی

سرمایه ایمان(کلام)

از : ملا عبدالرزاق لاهیجی

بدون نام کاتب، بمبئی، 1304 ق، به اهتمام شیخ علی محلاتی حایری، رقعی، 136 ص. [ش 2311].

سرّمجوس (در آثار باستانی اکباتان همدان)(رمان)

از : مسیو آندره لوری، مترجم : یمین الملک مکرم الدوله مهدی

عیسی بن محمدمهدی معین السفرا، تهران، 1321 ق، رقعی، 584 ص. [ش 656 و 936 و 953].

سروآزاد، میرزا غلامعلی آزاد بلگرامی = مآثر الکرام

سرور العارفین(دعا)

از : ؟

حسن گلپایگانی، تهران، کارخانه میرزا علی اصغر باسمه چی، 1327 ق، به اهتمام ابراهیم صحّاف، خشتی، 199 ص. [ش 558].

ص: 134

سرور العاشقین(شعر)

از : اسماعیل بن فخرالدین بن اسداللّه بروجردی (نافذ)

میرزا عبدالکریم، مشهد، 1333 ق، به اهتمام میرزا عبدالله خان شجاع الملک تبریزی، قیمت چهار قران، خشتی، 173 ص. [ش 1372 و 2812 و 3220].

سعادات ناصریه و اقوات روحانیه (ترجمه اسرارالشهاده)(مقتل امام حسین علیهم السلام )

از : ملا آقا دربندی شیروانی

محمدحسین تبریزی، تبریز، کارخانه محمدرضا تبریزی، 1284 ق، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 788 و 3241].

سفرنامه استانله به آفریقا(سفرنامه)

از : استانله، مترجم : ناظم العلوم محمدصفی ادیب با مشارکت غلامرضا مهذب السلطنه و رضاقلی خان

جلد اول، محمدحسین عمادالکتاب، تهران، دارالطباعه دولتی، 1315 ق، رحلی، 272 ص. [ش 1588].

جلد اول و دوم و سوم، محمدحسین عمادالکتاب، تهران، دارالطباعه دولتی، 1316 ق، رحلی، 153 + 222 + 272 ص. [ش 1587].

جلد دوم و سوم، محمدحسین عمادالکتاب، تهران، دارالطباعه دولتی، 1316 ق، رحلی، 153 + 222 ص. [ش 1575].

سفرنامه خراسان سال 1286 ق (روزنامه حکیم الممالک)(سفرنامه)

از : علی نقی بن اسماعیل حکیم الممالک

سفرنامه اول ناصرالدین شاه به خراسان است.

علی اصغر، تهران، کارخانه میرباقر تهرانی، 1288 ق، وزیری، 485 ص. [ش 1136 و

ص: 135

1663].

سفرنامه خراسان سال 1300 ق(سفرنامه)

از : ناصرالدین شاه قاجار

بدون نام کاتب، تهران، دارالطباعه دولتی، 1306 ق، رحلی، 227 ص. [ش 1600].

سفرنامه عتبات سال 1287 ق(سفرنامه)

از : ناصرالدین شاه قاجار

بدون نام کاتب و سال و محل نشر، وزیری، 285 ص. [ش 382].

سفرنامه غروی(سفرنامه)

از : نظام العلما محمدرفیع حسنی حسینی طباطبایی

شرح سفر مؤلف به عتبات عراق است.

علی بن احمد، تبریز، 1313 ق، حسب الامر حبیب الله خان مجیدالملک، جیبی، افتادگی دارد، 78 + صفحات بدون شماره. [ش 1283].

سفرنامه فرنگستان (سفر دوم)(سفرنامه)

از : ناصرالدین شاه قاجار

محمدعلی شیرازی کشکول، بمبئی، 1298 ق، به اهتمام ملک الکتاب، وزیری، 166 ص. [ش 3102].

سفرنامه مکه (هدایه السبیل و کفایه الدلیل)(سفرنامه)

از : معتمدالدوله فرهاد میرزا

علی رضا حسینی شیرازی، 1294 ق، به اهتمام ملا رضا دامغانی، رحلی، 385 ص.

ص: 136

[ش 273 و 2551].

علی رضا حسینی شیرازی، 1294 ق، 362 ص. [ش 2551].

سفرنامه مکه (رحله حجازیه)(سفرنامه مکه)

از : میرزا علیخان امین الدوله

به خط مؤلف، تهران، چاپخانه پیام، فروردین 1328 ش، (چاپ دوم، افست از روی دستخط مؤلف)، وزیری، 199 ص. [ش 859].

سفرنامه ناصرخسرو قبادیانی(سفرنامه)

زین العابدین شریف صفوی، 1314 ق، به ضمیمه دیوان ناصرخسرو به چاپ رسیده است، وزیری، 82 ص. [ش 14 و 381 و 2767].

زین العابدین شریف صفوی، تهران، 1312 ق، ناشر سیدمحمود تبریزی، رقعی، 261 ص. [ش 1000 و 1001 و 1780].

سفرنامه ناصرالدین شاه به فرنگ(سفرنامه)

از : ناصرالدین شاه

بدون نام کاتب، تهران، دارالطباعه خاصه دولتی، 1308 ق، رحلی، 411 ص. [ش 274].

سفرنامه ناصرالدین شاه (سفر به عراق عجم و بلاد مرکزی ایران)(سفرنامه)

از : ناصرالدین شاه

زین العابدین بن محمدشریف قزوینی، تهران، دارالطباعه دولتی، 1311 ق، رحلی، 193 ص. [ش 1576].

ص: 137

سفینه النجات(مواعظ و اعتقادات)

از : ملا نوروزعلی بسطامی

شرح «الفیروزجات الطوسیه» است که آن نیز تعلیقه ای است بر «الدره النجفیه» سیّد بحرالعلوم.

بدون نام کاتب، تهران، دارالطباعه دولتی، 1286 ق، رحلی، 305 ص. [ش 3025].

سلسبیل(اصول دین)

از : میرزا ابوالحسن اسماعیل تاجر اصطهباناتی لاری معروف به محقق

احمدعلی تبریزی، بمبئی، مطبع ناصری، 1312 ق، رقعی، 416 ص. [ش 1122 و 1631 و 2928].

سلطان نامه گرامی(تاریخ جنگ روس و عثمانی)

از : عباس خان رفعت بن احمد انصار شروانی هندی

میرزا داود شیرازی، 1307 ق، بمبئی، به اهتمام ملک الکتاب، رقعی، 102 ص. [ش 201].

سندالسعادات فی حسن خاتمه السادات(فضایل سادات)

از : میرزا غلامعلی آزاد حسینی بلگرامی

میرزا محمدعلی کشکول، بمبئی، 1308 ق، به اهتمام ملک الکتاب، رقعی، 32 ص. [ش 1098].

سؤال و جواب(فقه)

از : میرزای شیرازی، گردآورنده : شیخ فضل الله نوری

احمد تفرشی، 1306 ق، در صفحه اول مهر کتابخانه شهید شیخ فضل الله نوری

ص: 138

منقوش است، رقعی، 124 ص. [ش 339].

احمد تفرشی، 1305 ق، رقعی، 112 ص. [ش 362]

سه تفنگدار(رمان)

از : الکساندر دوما، مترجم : محمدطاهر اسکندری

جلد چهارم تا هفتم، محمدمهدی گلپایگانی، تهران، دارالطباعه میرزا حسن، 1316 ق، رحلی، صفحه شمار متعدد. [ش 111 و 250].

جلد هفتم و قسمت سوم، بدون نام کاتب، تهران، 1307 ق، رحلی، صفحه شمار متعدد. [ش 2693].

سه نثر ظهوری(ادبیات)

از : ظهوری ترشیزی

سه دیباچه است که دیباچه دوم به «گلزار خلیل» و دیباچه سوم به «خوان خلیل» موسوم است.

در ضمن مقدمات ثلاثه ظهوریّه، صفحه 30 تا 92 به چاپ رسیده است. [ش 2781].

سی فصل(هیئت)

از : خواجه نصیر طوسی

به ضمیمه خلاصه الحساب به چاپ رسیده است، خشتی، صفحات 106 _ 144 افتادگی دارد. [ش 1095].

به ضمیمه خلاصه الحساب به چاپ رسیده است. [ش 1435 و 2309].

سیاحت نامه ابراهیم بیک یا بلای تعصّب او(سیاسی)

از : حاج زین العابدین مراغه ای

ص: 139

عبدالله شیرازی، بمبئی، مطبع مظفری، 1324 ق، رقعی، 286 ص. [ش 1798].

بدون نام کاتب، تهران، 1325 ق، به اهتمام شیخ حسن، ناشر : کتابخانه شمس العماره، خشتی، 231 ص. [ش 1799].

سیاسه الاسلام(اعتقادات)

از : حسین بن نصرالله ارومی عرب باغی

به ضمیمه الایقان و رساله های دیگر به چاپ رسیده است، رقعی، 105 ص. [ش 1080].

بدون نام کاتب و سال و محل نشر، خشتی، 67 ص. [ش 1967].

سیاسه الحسینیه(تاریخ امام حسین علیه السلام )

از : ماربین حکیم آلمانی و دکتر جوزف فرانسوی

مترجم : مؤیدالاسلام سید جلال الدین حسینی منشی روزنامه حبل المتین

مرتضی حسینی برغانی، تهران، مطبعه حاج عبدالرحیم، 1333 ق، به ضمیمه سیاسه المحمدیه به چاپ رسیده است، رقعی، صفحات 40 _ 70. [ش 3224].

بدون نام کاتب، 1332 ق، طهران، مطبعه برادران باقرزاده، به ضمیمه چند کتاب دیگر صحافی شده است، خشتی، 38 ص. [ش 3441].

سیاسه المحمدیه (سئوالات مسیوپاطر هلندی و جوابات شمس الافاضل)(تاریخ)

از : شمس الافاضل یوسف بن عباسعلی ترشیزی

مرتضی حسینی برغانی، مطبعه حاج عبدالرحیم، 1333 ق، به ضمیمه نفثه المصدور صحافی شده است، رقعی، صفحات 1 _ 39. [ش 3224].

سیاست مسیحی (از این جهان به جهان آینده)(زندگی نامه یک مسیحی)

از : بنیان حلبی ساز انگلیسی، مترجم : حسین قزوینی

ص: 140

بدون نام کاتب، 1894 م، رقعی، 288 ص. [ش 1493].

عبدالغفار همدانی، 1301 ق، رقعی، 400 ص. [ش 1497].

ص: 141

« ش »

شاهنامه(اشعار حماسی)

از : حکیم ابوالقاسم بن حسن فردوسی طوسی

ناظم حسین رضوی موهانی، بمبئی، مطبع فتح الکریم، 1306 ق، رحلی، 184 + 120 + 143 + 184 ص. [ش 284].

علی رضا بن ابی الحسن خراسانی، بمبئی، مطبع نادری، 1315 ق، رحلی، 61 + 126 + 430 ص. [ش 142].

شرح الاحوال محمد بن کریم کرمانی(زندگی نامه)

به ضمیمه وسیله النجاه به چاپ رسیده است. [ش 1338 و 2148].

شرح اربعین(شرح چهل حدیث)

از : محمدرضا تهرانی

اسدالله موسوی، تهران، مطبعه میرزا علی اصغر و سیدمرتضی، 1324 ق، به اهتمام حاج محمدعلی آقا تاجر شال فروش تهرانی، وزیری، 413 ص. [ش 1537].

شرح اربعین شیخ بهایی، ابن خاتون = ترجمه قطب شاهی

شرح الاربعین فی فضایل امیرالمؤمنین (صراط المستقیم)(امامت)

از : محمدعلی بن احمد انصار قراجه داغی

ص: 142

محمدعلی بن میرزا محمد طبیب اصفهانی، تبریز، مطبعه کربلایی اسد، 1300 ق، وزیری، 327 ص. [ش 2762 و 2763].

شرح اشعه اللمعات فخرالدین عراقی(عرفان)

از : نورالدین عبدالرحمن جامی

بدون نام کاتب، 1302 ق، به ضمیمه سیزده رساله دیگر : قسمتی از لمعات عراقی و مقصد اقصی، مبدأ و معاد، زبده الحقایق، رساله در بیان علم و موجودات هر چهارتا از نسفی، منتخب جواهرالاسرار عطار، لمحات جامی، طرب المجالس حسینی هروی، منتخب کیمیای سعادت، اصطلاحات عرفا شاه نعمت الله ولی، مقالات عرفا، نی نامه یا شرح دو بیت اول مثنوی رومی از جامی، مفاتیح الاعجاز در شرح گلشن راز از لاهیجی؛ وزیری، 462 ص، صفحات 2 _ 128. [ش 1877].

شرح بدایع مهدویه، بدایع نگار تفرشی = بدایع الاحکام فی فقه الاسلام

شرح بیست باب(هیئت)

از : ملا مظفر جنابذی

بدون نام کاتب، 1271 ق، رقعی، بدون صفحه شمار. [ش 1433].

شرح تمهیدات عین القضاه همدانی، گیسودراز = شرح زبده الحقایق

شرح جراید سبعه (از مستطرفات مظهرالانوار جلد رابع نورالانوار)(امامت)

از : ابوالحسن نجفی مرندی

محمدحسین نجفی، تهران، مطبعه حاج عبدالرحیم، 1333 ق، به اهتمام سردار مؤید مراغه ای، رقعی، 120 ص. [ش 2464].

ص: 143

شرح حال راز شیرازی، ابوالقاسم(تراجم)

در آخر سبع المثانی چاپ شده است در 6 ص. [ش 1718].

شرح حالات شیخ احمد احسائی(تراجم)

از : عبدالله بن شیخ احمد احسائی، مترجم : محمدطاهر

مرتضی حسینی برغانی، بمبئی، 1310 ق، رقعی، 96 ص. [ش 2603].

شرح حالات نرجس خاتون(تاریخ)

از : ملا اسماعیل یزدی (ذبیحی)

بدون نام کاتب، تبریز، مطبعه مشهدی اسد، 1325 ق، همراه با آتش دل از سرخوش صحافی شده است، رقعی 130 + 4 ص. [ش 491].

شرح حدیقه سنایی، احمدخان بهادر (علایی) = عنوان طریقه بر حدیقه

شرح خطبه البیان (معالم التأویل و التبیان فی شرح اسرار خطبه البیان)(عرفان)

از : ابوالقاسم حسینی شریفی ذهبی شیرازی (راز)

احمد بن محمدکریم تبریزی، 1344 ق، شیراز، رقعی، 84 ص.[ش 3411].

شرح دعای صباح(دعا)

از : قطب الدین محمد نیریزی

احمد بن محمدکریم تبریزی، 1347 ق، شیراز، مطبع احمدی، به ضمیمه کتاب درر الکلم، شرح خطبه البیان و رساله اسرار النقطه چاپ شده است، وزیری، 35 + 30 + 84 + 6 ص. [ش 3411].

ص: 144

شرح دعای عدیله(شرح دعا)

از : وثوق الحکماء میرزا ابراهیم بن محمدعلی سبزواری

بدون نام کاتب، تهران، 1329 ق، به اهتمام شیخ احمد کتابفروش شیرازی، رقعی، افتادگی دارد، 210 ص. [ش 2626].

شرح دیوان امیرالمؤمنین علیه السلام (ادبیات)

از : قاضی کمال الدین حسین معین الدین میبدی

بدون نام کاتب، ایران، 1285 ق، وزیری، 454 ص. [ش 5 و 2943].

درحاشیه«شرح نهج البلاغه محمدباقر لاهیجی»به چاپ رسیده است.[ش1216و1747].

شرح رباعیات خیام(شرح اشعار)

از : ملا عباسعلی اسماعیل کیوان قزوینی

در ضمن کتاب میوه زندگانی صفحات 231 _ 320 چاپ شده است، رقعی. [ش 2605].

شرح زبده الحقایق (شرح تمهیدات)(عرفان)

از : عین القضاه همدانی، شارح : صدرالدین ابوالفتح سیدمحمدگیسودراز چشتی

بدون نام کاتب، هند، حیدرآباد دکن، 1363 ق، به اهتمام و تصحیح، سید عطا حسین و مقدمه وی به اردو، وزیری، 472 ص. [ش 546].

شرح زلیخا (شرح یوسف و زلیخای جامی)(ادبیات)

از : محمد گلهوی

بدون نام کاتب، پاکستان، لاهور، مطبع محمدی، 1304 ق، وزیری، 174 ص.

ص: 145

[ش 2769].

شرح زندگانی روحی حسین بن علی علیهماالسلام (تاریخ امام حسین علیه السلام )

از : ابوعبدالله زنجانی

بدون نام کاتب، 1356 ق، تبریز، چاپخانه حسینی، رقعی، با مقدمه و تعلیقات عباسقلی واعظ چرندابی، به ضمیمه چند کتاب دیگر صحافی شده است، 81 ص. [ش 3441].

شرح سه نثر ظهوری ترشیزی(ادبیات فارسی)

از : مولوی امام بخش صهبانی

بدون نام کاتب، لکنهو، مطبعه نول کشور، 1882 م، وزیری، 327 ص. [ش 2639].

شرح شافیه(ادبیات عرب)

از : ملا هادی بن ملا محمدصالح سروی مازندرانی معروف به مترجم

بدون نام کاتب، 1269 ق، رقعی، بدون صفحه شمار. [ش 2475].

شرح قاموس اللغه به فارسی، محمد یحیی قزوینی = ترجمان اللغه

شرح قصیده برده(ادبیات)

به ضمیمه قبس الاحزان به چاپ رسیده است، رقعی، بدون صفحه شمار. [ش 1264].

شرح کلمه الحق (النور المطلق)(عرفان)

متن به عربی از : مولوی سید عبدالرحمن لکنهوی

شرح به فارسی از : محمد نورالله بن مقیم الدین

ص: 146

بدون نام کاتب، هند، لکنهو، مطبع نول کشور، 1886 م، به ضمیمه تکمیل الایمان و مسائل عشره، وزیری، 168 + 80 + 25 ص. [ش 1888].

شرح مثنوی معنوی(عرفان)

از : حاج ملا هادی سبزواری

علی اصغر تفرشی، تهران، مطبعه میر محمدباقر تهرانی، 1285 ق، رحلی، 511 ص. [ش 750 و 1224].

شرح محرمات رضاعیه(فقه)

از : علی اکبر بن محمدمهدی قمی

در ضمن نفلیه چاپ شده است، جیبی، بدون صفحه شمار. [ش 2631].

شرح مراثی بحرالعلوم(مرثیه امام حسین علیه السلام )

از : رحمت الله بن علی کرمانی

احمد طباطبایی اردستانی، 1300 ق، قیمت دوهزار دینار، رقعی، 160 ص. [ش 1977].

شرح مسافرت کاپیتان اطراس به قطب شمال

مترجم : محمدحسن خان اعتمادالسلطنه

اصل این کتاب به زبان فرانسوی بوده که اعتمادالسلطنه آن را به فارسی ترجمه نموده و با ویرایش میرزا علی محمدخان مجیرالدوله به چاپ رسیده است.

تهران، چاپخانه مروی، 1321 ق، به اهتمام میرزا علیرضا حسینی تفرشی، وزیری، 221 ص. [ش 373 _ 2747].

ص: 147

شرح من لایحضره الفقیه، مجلسی اول = لوامع صاحب قرانی

شرح نصاب الصبیان(ادبیات)

از : محمدحسین بن محمدرضا طالقانی

محمدحسین بن محمدعلی گلپایگانی، تهران، کارخانه سید اسدالله تهرانی، 1310 ق، وزیری، صفحات بدون شماره + 180 ص. [ش 978].

محمدحسین گلپایگانی، تهران، چاپخانه ملا اسدالله، 1302 ق، وزیری، 302 ص. [ش 552].

شرح نصاب الصبیان(ادبیات)

از : محمدکریم بن محمد بن فصیح دشت بیاضی

بدون نام کاتب و دیگر مشخصات، رقعی، افتادگی دارد، بدون صفحه شمار. [ش 476].

شرح نصاب الصبیان، یزدی = الدره الثمینه

شرح نهج البلاغه(حدیث)

مجموعه ای شامل : ترجمه فارسی نهج البلاغه از حسین بن شرف الدین اردبیلی، شرح فارسی نهج البلاغه منقول از منهاج البراعه و شرح نواب لاهیجی، و در حاشیه آن دیوان امیرالمؤمنین و ترجمه فارسی آن به نقل از شرح میبدی در حاشیه کتاب.

بدون نام کاتب، تهران، مطبعه اخوان کتابچی، 1355 ق، رحلی، 412 ص. [ش 1923].

شرح نهج البلاغه(حدیث)

از : میرزا محمدباقر بن محمد لاهیجانی اصفهانی تهرانی مشهور به نواب

بدون نام کاتب، تهران، مطبعه سیدمرتضی، 1325 ق، در حاشیه اش شرح میبدی بر

ص: 148

دیوان حضرت علی علیه السلام چاپ شده است، 342 ص. [ش 1747].

بدون نام کاتب، تهران، مطبعه اخوان کتابچی، 1356 ق، در حاشیه اش شرح دیوان امیرالمؤمنین علیه السلام چاپ شده است، رحلی، 342 ص. [ش 1216 و 2831].

شرعیات یا جامع احمدی(آداب)

از : شیخ محمدعلی کاتوزیان تهرانی

کتاب درسی سال اول در شش باب و 44 فصل و یک خاتمه، شامل 88 درس برای کلاس های مدارس جدید.

بدون نام کاتب، تهران، 1329 ش، ناشر کتابخانه شرف، رقعی، 126 ص. [ش 1334].

شرعیات نبوی (26 درس برای آموزش اطفال سال سوم)(احکام)

از : سید جلال الدین حسینی تهرانی

جمال الدین نسخی، تهران، مطبعه میرزا علی اصغر، 1339 ق، رقعی، 56 ص. [ش 1297].

شعائرالاسلام فی مسائل الحلال و الحرام معروف به سؤال و جواب(فقه شیعه)

از : حاج ملا محمد بن مهدی بارفروشی (حاجی اشرفی)

محمدحسن گلپایگانی، تهران، 1312 ق، به اهتمام سید محمد رئیس و آقا محمدحسین تاجر بارفروشی، رحلی، 862 ص. [ش 1218 و 1760].

شعاع های تابنده دافع ریب از پس پرده عالم غیب(عقاید مسیحی)

از : عبدالمسیح نصاری

بدون نام کاتب، پنجاب، خشتی، 243 ص. [ش 330].

ص: 149

الشعشعه الحسینیه(مقتل)

از : محمدجواد یزدی مشهدی

جلد اول، بدون نام کاتب، 1330 ق، حسب الامر محمدباقر تاجر کتابفروش خوانساری، به ضمیمه تذکره الموحدین و تذکره المصائب یزدی چاپ شده است، وزیری، 251 ص. [ش 77].

شفاء الصدور فی شرح زیاره العاشور(شرح زیارت عاشورا)

از : حاج میرزا ابوالفضل نوری تهرانی

بدون نام کاتب، بمبئی، 1310 ق، به اهتمام شیخ علی محلاتی حایری، با تقریظ میرزای شیرازی، وزیری، 384 + 11 ص. [977 و 2214 و 2220 و 2752 و 3041].

شفائیه (در طب)(پزشکی)

از : شلمیر فلمنگی معلم دارالفنون تهران

مترجم : میرزا عبدالکریم بن حاج اسماعیل یزدی تهرانی

بدون نام کاتب، تهران، 1281 ق، حسب الامر میرزا علی اکبر تهرانی، رحلی، 597 ص. [ش 1764].

شکرستان (غزلیات سیف الشعراء)(شعر)

از : سیف الشعراء میرزا ابوالفتح خان دهقان سامانی

بدون نام کاتب و دیگر مشخصات، وزیری، 359 ص. [ش 152].

شکرستان (دیوان همای شیرازی) = دیوان همای شیرازی

شکرنامه(مناجات)

ص: 150

از : فتحعلی شاه

به ضمیمه نصاب الصبیان فراهی و منشآت به چاپ رسیده است، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 1879].

شمایل خاقان، قائم مقام فراهانی = کلیات قائم مقام فراهانی

شمس الحقایق، مولوی = دیوان شمس تبریزی

شمع یقین(اعتقادات)

از : میرزا حسن بن عبدالرزاق لاهیجی

نصرالله تفرشی، 1303 ق، وزیری، 404 ص. [ش 22].

شواهد سیوطی(ادبیات)

گردآوری یوسف مرندی از جامع الشواهد

بدون نام کاتب، به ضمیمه توضیح المشکلات چاپ شده است، رقعی، افتادگی دارد، 115 ص. [ش 1983].

ص: 151

« ص »

صادق ممقلی داروغه اصفهان یا شرلوک هلمس(رمان)

از : حسین قلی مستعان الملک هوشی دربان

تهران، 1304 ش، کتابخانه شرق، سربی، رقعی، 160 ص. [ش 1243].

صبح گلشن(تذکره شعراء)

از : سید علی حسن خان بهادر حسینی بخاری

بدون نام کاتب، بمبئی، مطبع شاهجهانی، 1295 ق، به اهتمام مولوی محمد عبدالمجیدخان، وزیری، 646 + 14 ص. [ش 3362].

صحیفه فال از صحف وجدانی(فالنامه شیخ بهایی)

از : محمد وجدانی

بوذری، تهران، چاپخانه فردوسی، قیمت با جلد زرکوب شصت ریال، رقعی، 58 ص. [ش 1078].

صد پند(اخلاق)

از : میرزا علی اصغر خان منشی

نعمت الله، تهران، 1331 ق، کتابخانه علمیه مصدق، (طبع سوم)، جیبی، 304 ص. [ش 1326].

بدون نام کاتب، تهران، 1327 ق، کتابخانه علمیه مصدق، (طبع دوم)، جیبی، 282 ص.

ص: 152

[ش 1330].

صد کلمه قصار امیرالمؤمنین علیه السلام (حدیث)

از : شیخ عباس قمی

حسن همدانی، تهران، مطبعه سیداحمد و سیدمحمود شیرازی، 1355 ق، کتابخانه علمیه اسلامیه، رقعی، 87 ص. [ش 1794].

صد کلمه منظوم علی علیه السلام

از : ؟

به ضمیمه النافع یوم الحشر فی شرح باب حادی عشر به چاپ رسیده است. [ش 1249].

به ضمیمه الصحیفه العلویه و التحفه المرتضویه به چاپ رسیده است. [ش 2134].

صد مجلس، محمدتقی بروجردی = مواعظ تقویه

صد و یک منبر = هدیه الواعظین

صدف مشحون(کشکول)

از : ملا محمدشریف بن رضا شیروانی

جلد اول و دوم، عبدالصمد بن محمد سلماسی، تهران، 1314 ق، خشتی، 151 + 256 ص. [ش 683].

الصراح من الصحاح (ترجمه فارسی صحاح اللغه جوهری)

از : ابونصر اسماعیل بن حماد جوهری، مترجم : ابوالفضل جمال الدین محمد قرشی

ص: 153

جمالی

زین العابدین قمی، ایران، 1304 ق، به تصحیح عبدالله منشی طبری، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 448 و 3009].

بدون نام کاتب، تهران، 1286، به تصحیح عبدالله منشی طبری، رحلی، 388 + صفحات بدون شماره. [ش 2973 و 2999].

صراط المستقیم، قراجه داغی = شرح الاربعین فی فضایل امیرالمؤمنین علیه السلام

صراط المنعمین(عقاید شیخیه)

از : زین العابدین بن محمدکریم کرمانی

طاهر خوشنویس، تهران، چاپخانه علمیه، 1350 ق، به ضمیمه عیشه راضیه، رقعی، 20 + 179 ص. [ش 668 و 946].

صراط النجاه(فقه)

از : شیخ مرتضی انصاری

محمدحسن گلپایگانی، تهران، 1319 ق، به اهتمام محمدحسین کتابفروش تهرانی، با حواشی علما، خشتی، 171 ص. [ش 214 و 3055 و 3071].

محمدمهدی بن محمدجعفر خوانساری،1274ق،خشتی،بدون صفحه شمار. [ش 217].

بدون نام کاتب و دیگر مشخصات، با حواشی محمدکاظم خراسانی و میرزای شیرازی، خشتی، 187 ص. [ش 396].

محمدمهدی، 1318 ق، با حواشی آخوند خراسانی و میرزا خلیل تهرانی، خشتی، 135 ص. [ش 2294].

بدون نام کاتب و دیگر مشخصات، با حواشی علما، خشتی، 174 ص، افتادگی دارد. [ش 2295].

بدون نام کاتب و دیگر مشخصات، با حواشی علما، خشتی، 159 ص. [ش 2302].

ص: 154

بدون نام کاتب، بمبئی، 1315 ق، به اهتمام شیخ علی محلاتی، با حواشی علما، رقعی، 179 ص. [ش 2308].

بدون نام کاتب و دیگر مشخصات، با حواشی علما، خشتی، 151 ص. [ش 3057].

محمدعلی بن حسین علی، 1269 ق، به اهتمام محمدحسین کاشانی، با حواشی علما، به ضمیمه رساله دیگری از شیخ مرتضی انصاری، خشتی، 128 ص + صفحات بدون شماره. [ش 3222].

صراط النجاه در ترجمه وسیله النجاه(فقه)

از : سید ابوالحسن اصفهانی

مترجم : ابوالقاسم بن ابراهیم صفوی موسوی اصفهانی

جلد اول، چاپ سربی، اصفهانی، چاپخانه اخگر، وزیری، 280 ص. [ش 3419].

محمدعلی بن محمود تبریزی، نجف، مطبعه مرتضویه، 1349 ق، به مباشرت استاد محمدرضا غروی، وزیری، 240 + 208 ص، افتادگی دارد. [ش 3253].

محمدعلی بن محمود تبریزی، نجف، مطبعه مرتضویه، 1345 ق، 240 + 400 ص. [ش 2643]. ***

صراط النجاه للطغاه و العصاه(عقاید)

از : ملا محمدباقر مجلسی

محمدحسن گلپایگانی، تهران، کارخانه محمداسماعیل باسمه چی، 1316 ق، به اهتمام شیخ عبدالکریم روضه خوان، جیبی، 227 ص. [ش 1981].

صرف میر(صرف)

از : میر سید شریف علی بن محمد حسینی جرجانی

طاهر بن عبدالرحمن، 1320 ق، به ضمیمه تصریف و عوامل فی النحو از

ص: 155

جامع المقدمات به چاپ رسیده است، خشتی، 108 ص. [ش 1085].

صرف و نحو (54 درس برای سال اول دبیرستان)

از : احمد خان بن محمدعلی بهمنیار کرمانی (دهقان)

محمدتقی کمال، رقعی، 204 ص. [ش 401].

صفات العاشقین(1)(شعر)

از : هلالی جغتایی

بدون نام کاتب، هند، 1306 ق، به اهتمام ملک الکتاب، به همراه دیوان حکیم لامعی جرجانی به چاپ رسیده است، رقعی، صفحات 1 _ 30. [ش 1501].

صلواتیه (هزار صلوات)(دعا)

از : ؟

صلواتی است بر پیامبر و آل گرامیش در هزار بند به عربی، با مقدمه مختصری در 25 صفحه در شرح فضایل صلوات به فارسی.

بدون نام کاتب، 1275 ق، بانی طبع : رضا فرزند حاجی عبدالله، جیبی، بدون صفحه شمار، از آخر افتادگی دارد. [ش 478].

صواعق البرهان(عقاید شیخیه)

از : زین العابدین بن محمدکریم کرمانی

صمد بن احمد تبریزی، 1331 ق، وزیری، 570 ص. [ش 80].

ص: 156


1- 1_ در صفحه اول نسخه چاپی نوشته شده «مثنوی وامق و عذرا مسمی به صفات العاشقین من کلام حکیم نوعی» که هیچ کدام صحیح نیست.نوعی مثنویی به نام وامق و عذرا ندارد و صفات العاشقین نیز متعلق به هلالی جغتایی است.

صواعق محرقه(در علائم ظهور و رد بر وهابیت در تخریب بقاع متبرکه)

از : شیخ ابوالحسن دولت آبادی مرندی نجفی

بدون نام کاتب، مطبعه حاج عبدالرحیم، 1344 ق، جیبی، 48 ص. [ش 1516 و 2629].

صیغ العقود(فقه)

از : ملا علی بن گل محمد قارپوزآبادی زنجانی قزوینی

بدون نام کاتب، تبریز، کارخانه حاج ابراهیم تبریزی، 1300 ق، به ضمیمه کتاب الدیات کادمی زنجانی، خشتی، 158 + 152 ص. [ش 687].

عبدالرحیم بن محمدتقی تبریزی، تبریز، کارخانه حاج ابراهیم تبریزی، 1308 ق، خشتی، 156 ص. [ش 1374].

یوسف بن میرزا علی عباس مرندی، 1296 ق، خشتی، 153 ص. [ش 2297].

ص: 157

« ض »

ضیاء التفاسیر(تفسیر قرآن)

از : میر محمدصادق بن ابوالقاسم موسوی خوانساری

جلد اول، بدون نام کاتب و دیگر مشخصات، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 1419].

ضیاءالصرف (کتاب درسی دوره مقدماتی برای کلاس پنجم و ششم ابتدایی) (صرف)

از : میرزا ضیاءالدین اصفهانی

جمال الدین فتحی، تهران، 1306 ش، کتابخانه سعادت، (چاپ پنجم)، جیبی، 55 ص. [ش 352 و 1469].

ضیاءالعیون(علوم غریبه)

از : نظام الدین محمدهادی خان ملقب بن شاه میرزای صفوی

به ضمیمه نان و حلوای شیخ بهایی به چاپ رسیده است. [ش 348].

ضیاءالنور(شعر)

از : علی اصغر بن علی اکبر نیر بروجردی

در حاشیه نورالانوار چاپ شده است. [ش 739 و 789].

ص: 158

« ط »

طاقدیس(1)(مثنوی)

از : ملا احمد بن مهدی نراقی

عبدالحسین شیشجانی اصفهانی، 1271 ق، رقعی، بدون صفحه شمار. [ش 1160].

طب اکبری(پزشکی)

از : محمد اکبرشاه ارزانی

جلد اول و دوم، سیف الله خوانساری، 1275 ق، رحلی، 198 + 191 ص. [ش 267].

ص: 159


1- 1_ مثنوی عرفانی است که مؤلف به سبک مثنوی معنوی سروده است. او نام مثنوی خود را «طاقدیس» مخفف طایر قدس قرار داده است. در این جا دو توضیح در مورد این کتاب ضروری است. الف : چون مثنوی «لسان الغیب فی تمیز الصحه عن العیب» مرحوم محمدکریم صابونی تهرانی به تقدیس معروف است عده ای آن را با مثنوی نراقی اشتباه گرفته و نام مثنوی نراقی را نیز لسان الغیب ذکر کرده اند. ولی باید گفت نام مثنوی نراقی در هیچ جا لسان الغیب ذکر نشده و نام مثنوی وی «طاقدیس» است. [الذریعه 18/309؛ فهرست کتاب های چاپی فارسی 4/4376]. ب : مرحوم نراقی در اشعارش به «صفایی» تخلص می کند و مثنوی طاقدیس را در قالب داستان طوطی و شاه تنظیم نموده و در اثنای آن داستان های دیگری را نیز درج نموده است. قسمت اول این مثنوی توسط کاتبی بی سواد تحریر و در آن تخلص صفایی به بهایی تصحیف شده و عده ای گمان کرده اند که این قسمت، رساله مستقلی است. در حالی که در آن بخش، صراحتاً آمده که : کو مبارک پی دلیلی کز نراق مرکب ما را کشد سوی عراق و آن نسخه در کتابخانه مجلس به شماره 2534 موجود است. سعید نفیسی نیز به استناد همین نسخه در کلیات شیخ بهایی آن را یکی از مثنوی های وی دانسته و بعد از آن در فهارس «طوطی نامه» یکی از آثار شیخ بهایی ذکر شده، که اساسی ندارد. [فهرست نسخه های خطی مجلس شورای اسلامی 8/228؛ فهرست نسخه های خطی فارسی، منزوی 4/2996؛ کلیات شیخ بهایی، سعید نفیسی، ص 116].

طراز المذهب مظفری(احوال حضرت زینب علیهاالسلام )

از : عباسقلی خان سپهر ***

محمداسماعیل بن علی اکبر شاهرودی، 1315 ق،رحلی،414 ص. [ش 279 و 445].

طرب المجالس(ادبیات)

از : میر حسین حسینی هروی

در حاشیه شرح اشعه اللمعات به چاپ رسیده است. [ش 1877].

طریق البکاء(مقتل)

از : ملا محمدحسین بن عبدالله شهرابی ارجستانی قمشه ای، گریان

بدون نام کاتب و دیگر مشخصات، در ابتدا و آخر مطالبی به خط مهدی بن علیرضا بن کاظم قمی اشعری آستانی به تاریخ 1353 ق، خشتی، 3 + 141 + صفحات بدون شماره. [ش 813].

محمدعلی بن احمد خوانساری، 1322 ق، به اهتمام آقامشهدی حسن نجل آقامحمد، خشتی، بدون صفحه شمار. [ش 2021].

بدون نام کاتب، 1321 ق، دارالطباعه آقا میرزا حسن، خشتی، 225 ص. [ش 3442].

طریق حق و صدق مطلق در تحقیق حق(اعتقادات)

از : سیدحسین بن نصرالله موسوی عرب باغی ارومیه ای

عبدالصمد ملاباشی، مطبعه علمیه، 1353 ق، به اهتمام حاج آقا کتاب فروش، شماره 959 اهدایی آیه الله سیدمصطفی صفایی خوانساری به حرم است، رقعی، 186 ص. [ش 959 و 1318].

طلسم اسکندر ذوالقرنین(طلسم)

ص: 160

از : محمد عثمان

به ضمیمه کشف الصناعه و رساله های دیگر چاپ شده است، وزیری، 82 ص. [ش 1302].

طوفان البکاء فی مقاتل الشهداء(مقتل)

از : ابراهیم بن محمدباقر هروی قزوینی اصفهانی معروف به جوهری

محمدعلی مدرس زاده یزدی، تهران، شرکت سهامی طبع کتاب تهران، 1368 ق، به اهتمام حاج محمدآقا، 252 ص. [ش 753].

محمدمحسن بن جواد حسینی طالقانی، 1341 ق، به اهتمام علی قلی خان قاجار، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 1567].

حسن بن ابی القاسم خوانساری، 1314 ق، رحلی، 280 ص. [ش 2984].

ص: 161

« ع »

عاقبت بخیر(اخلاق)

از : محمدعلی بن مهدی حسینی نیاکی لاریجانی

محمدحسن جرفادقانی، 1314 ق، جیبی، 320 ص. [ش 2128].

عالم آرای عباسی(تاریخ صفویه)

از : اسکندربیک ترکمان منشی

جلد اول و دوم و سوم، بدون نام کاتب، تهران، مطبعه سیدمرتضی، 1314 ق، به اهتمام میرزا محمود تاجر کتابفروش، رحلی، 768 ص. [ش 430 و 716 و 717 و 718].

عبره الناظرین و استبصار الباصرین(جواب پادری نصرانی)

از : میرزا اسدالله بن عبدالغفار مازندرانی

به ضمیمه مطارح الانظار مازندرانی به چاپ رسیده است. [ش 114].

عبقات الانوار فی امامه الأئمه الاطهار علیهم السلام (امامت)

از : میر حامد حسین بن محمدقلی موسوی هندی

ردی است بر «تحفه اثنی عشریه» عبدالعزیز بن ولی الله دهلوی.

جلد چهارم از منهج ثانی، بدون نام کاتب، هند، مطبعه بستان مرتضوی، 1306 ق، رحلی، 512 + 226 ص. [ش 3130].

جلد پنجم از منهج ثانی، بدون نام کاتب، لکنهو، مطبعه نورالمطابع، 1302 ق، رحلی،

ص: 162

600 ص، [ش 2063].

العبقری الحسان فی احوال مولانا صاحب الزمان(عج)(امامت)

از : شیخ علی اکبر بن حسین نهاوندی

جلد اول، محمدعلی بن محمدحسین خراسانی حائری، تهران، مطبعه اسلامیه، 1363 ق، به اهتمام سید احمد اخوان کتابچی شیرازی و دست یاری مشهدی اسماعیل معارف خواه، رحلی، 11 + 113 + 128 + 209 ص. [ش 272 و 1164 و 2516].

جلد دوم، محمدعلی بن محمدحسین حائری، 1363 ق، رحلی، 11 + 209 + 208 ص. [ش 1192 و 1193 و 2515].

عجایب المخلوقات(متفرقه)

از : زکریا بن محمد قزوینی

محمدحسین بن محمد شفیع خوانساری، تهران، 1310 ق، به اهتمام حاج محمدنصیر خوانساری، رحلی، 271 ص. [ش 587 و 2039].

بدون نام کاتب و دیگر مشخصات، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 3276].

عرجه الاحمدیه الی حضره الاحدیه(شرح معراج پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم )

از : شیخ محمدجعفر واعظ نوری کجوری مازندرانی

زین العابدین خوانساری، کارخانه سید مرتضی، 1325 ق، وزیری، 300 + 4 ص. [ش 1999 و 2948 و 2950].

عرفان الحق(عرفان)

از : صفی علیشاه میرزا حسن بن محمدباقر اصفهانی

به ضمیمه زبده الاسرار به چاپ رسیده است. [ش 2593].

ص: 163

عزیز الاخلاق فی نصایح الآفاق(نصایح)

از : محمد عبدالعزیز

بدون نام کاتب، حیدرآباد دکن، 1319 ق، وزیری، 80 ص، افتادگی دارد. [ش 2478].

العشریه(مواعظ)

از : محمدباقر بن جعفر فشارکی اصفهانی

در ضمن عنوان الکلام چاپ شده است. [ش 1927].

عشق نامه(شعر)

از : اسدالله خان بن رمضان غالب آذربایجانی تهرانی

به ضمیمه اجمل التواریخ رضاقلی خان هدایت چاپ شده است. [ش 355].

عقایدالایمان فی شرح دعای عدیله(اعتقادات)

از : ملا حبیب الله بن علی مدد شریف کاشانی

محمد حسین میرجهانی، تهران، چاپخانه اسلامیه، 1360 ق، به اهتمام سید احمد کتابچی، وزیری، 341 ص. [ش 2916].

محمدتقی بن ملاحسن خطاط طالقانی، 1316 ق، وزیری، 346 ص. [ش 89 و 2905].

عقاید شیخیه (موعظه در بیان عقاید شیخیه)

از : محمدخان کرمانی

میرزا مهدی شیرازی، بمبئی، مطبعه گلزار حسنی، 1314 ق، جیبی، 95 ص. [ش 2115].

ص: 164

عقایدالشیعه(اعتقادات)

از : ملا علی اصغر بن علی اکبر نیّر بروجردی

بدون نام کاتب، تهران، رقعی، بدون صفحه شمار. [ش 2661].

بدون نام کاتب، 1317 ق، به اهتمام آقامحمدحسین تاجر خوانساری، رقعی، 120 ص. [ش 1622].

بدون نام کاتب، کارخانه الله قلی خان، 1296 ق، رقعی، بدون صفحه شمار. [ش 2307].

بدون نام کاتب، 1309 ق، رقعی، بدون صفحه شمار. [ش 2611].

عقایدالشیعه(اعتقادات)

از : محمدجواد طارمی

بدون نام کاتب، تبریز، 1300 ق، به اهتمام سیدمحمد زنجانی، خشتی، 144 + صفحات بدون شماره. [ش 2612].

عقول عشره(نجوم، اسطرلاب، رمل)

از : محمد براری امی بن محمد جمشید قاتشال

میرزا داود شیرازی، بمبئی، مطبع دت پرساد، 1317 ق، به اهتمام سید محمدعلی شیرازی، وزیری، 311 ص. [ش 1354 و 1817].

علل الاحکام، آقانجفی = ترجمه علل الشرایع

علم الاشیاء(کتاب درسی دبستان)

مترجم : علی محمد مترجمِ همایون فره وشی

بدون نام کاتب، مطبعه حاجی عبدالرحیم، محل نشر : تهران، کتابخانه علمیه اسلامیه و

ص: 165

مظفریه، (طبع دهم)، رقعی، 60 ص. [ش 938].

علم الاشیاء(کتاب درسی سال پنجم دبستان)

از : سید علیخان نصر فرزند احمد نصرالاطباء

محمدابراهیم قوام الکتاب، مطبعه حاجی عبدالرحیم، 1332 ق، محل نشر : تهران کتابخانه اقبال، رقعی، 108 ص. [ش 944].

علم الاشیاء یا پلبر فارسی(کتاب درسی سال پنجم و ششم دبستان)

از : سیدمحمد

محمدجواد شریفی، تهران، مطبعه علمی، 1308 ق، محل نشر : کتابخانه ادب و علمی، (چاپ شانزدهم)، رقعی، 160 ص. [ش 939].

علم بدیع(بدیع)

از : ذکاءالملک محمدحسین فروغی

مرتضی حسینی برغانی، تهران، مطبعه علمی، 1342 ق، رقعی، 124 ص. [ش 1119 و 1624].

علم فیزیک(فیزیک)

از : میرزا علیخان ذکاءالملک

مرتضی حسینی برغانی، تهران، مطبعه میرزا علی اصغر، 1328 ق، رقعی، 256 ص. [ش 2618].

عنوان طریقه بر حدیقه (شرح حدیقه سنایی)(ادبیات)

تقریر مولوی محمد رکن الدین صاحب قادری حصاری، نویسنده تقریر : احمدخان

ص: 166

بهادر متخلص به علایی

نجم الدین پنجابی، هند، لاهور، مطبعه لورها مبام، وزیری، 31 + 15 + 188 ص. [ش 159].

عنوان الکلام شرح دعای هر روز ماه رمضان(مواعظ)

از : ملا محمدباقر بن محمدجعفر فشارکی اصفهانی

بدون نام کاتب، 1333 ق، به ضمیمه العشریه چاپ شده است، رحلی، 354 ص. [ش 1927].

عیشه راضیه(عقاید شیخیه)

از : زین العابدین بن محمدکریم کرمانی

طاهر خوشنویس، تهران، چاپخانه علمیه، 1351 ق، به ضمیمه صراط المنعمین چاپ شده است، رقعی، 20 + 179 ص. [ش 668 و 946].

عین الحیاه(اخلاق)

از : ملا محمدباقر مجلسی

محمدعلی بن حسینعلی، چاپخانه علی قلی خان قاجار، 1304 ق، به اهتمام حاج ملا محمد بن ملا علی خوانساری و حاج عبدالحسین، رحلی، 279 ص. [ش 1427].

بدون نام کاتب، تبریز، کارخانه حاج ابراهیم، رحلی، 281 ص. [ش 1580].

محمدقلی بن عباسعلی، تهران، کارخانه سیدمرتضی، 1310 ق، به اهتمام حاجی محمدحسین تاجر کتابفروش، رحلی، 279 ص. [ش 2977].

محمدحسن بن محمدعلی گلپایگانی، 1293 ق، به اهتمام سید محمدعلی و مشهدی محمدمهدی، رحلی، 178 ص. [ش 3186].

چاپ سربی، اصل، 1254 ق، وزیری بزرگ، 268 ص. [ش 3402].

ص: 167

عین الیقین (ترجمه جلد اول بحارالانوار)(مواعظ)

از : آقا نجفی محمدتقی بن محمدباقر مسجدشاهی

علی رضا خوانساری، 1297 ق، خشتی، بدون صفحه شمار. [ش 2590].

ص: 168

« غ »

غایه القصوی در ترجمه عروه الوثقی(فقه)

از : سید محمدکاظم طباطبایی، مترجم : شیخ عباس قمی

جلد اول (عبادات)، شیخ جواد بن عبدالغنی جهرمی، بمبئی، مطبع مظفری، 1339 ق، به تصحیح مولوی میرزا عبدالحسین لکنهویی، وزیری، 629 ص. [ش 2477 و 2938].

بغداد، مطبعه دارالسلام، 1328 ق، سربی، وزیری، 551 ص. [ش 2701].

غرایب زمین و عجایب آسمان(طبیعیات)

از : ذکاءالملک محمدحسین خان فروغی، مترجم : شیخ محمدباقر قزوینی

بدون نام کاتب، تهران، شرکت طبع کتب، 1317 ق، رقعی، 225 ص. [ش 812].

غزلیات شاطرعباس صبوحی قمی = دیوان شاطرعباس

غزلیات شیخ اسدالله قمشه ای (دیوانه) = دیوان دیوانه قمشه ای

غزلیات نعمت خان عالی، دانشمندخان(شعر)

در ضمن مطارح الانظار مازندرانی به چاپ رسیده است. [ش 114].

غزلیات میرزا اشتهای اصفهانی(شعر)

محمدحسن بن ابوالقاسم خوانساری، تهران، 1314 ق، جیبی، بدون صفحه شمار.

ص: 169

[ش 338].

غیاث اللغات(لغت)

از : غیاث الدین محمد بن جلال الدین رامپوری

بدن نام کاتب، لکنهو، مطبعه نول کشور، 1912 م، رحلی، 519 ص. [ش 734 ].

بدون نام کاتب، هند، مطبع فتح الکریم، به ضمیمه چراغ هدایت چاپ شده است، رحلی، 516 ص، افتادگی دارد. [ش 473].

ص: 170

« ف »

فائده الحیاه و مائده المماه(اشعار اخلاقی)

از : غلامحسین بن حاج ملا غلامرضا

اسدالله موسوی خوانساری، تهران، مطبعه میرزا علی اصغر، 1340 ق، رقعی، 233 ص. [ش 928].

فارسنامه ناصری(تاریخ و جغرافیای شیراز)

از : حاج سیدحسن بن حسن حسینی فسائی شیرازی

جلد اول و دوم، عبدالرحیم بن محمدعلی فیروزکوهی، تهران، کارخانه سیدمرتضی، 1313 ق، به اهتمام میرزاحسن مباشر، رحلی، 349 + 339 + 33 ص. [ش 743 و 744].

فارسی سال دوم دبیرستان

بدون نام کاتب،تهران،کتابخانه وچاپخانه مرکزی،1329ش،رقعی،256ص. [ش 2819].

فارسی هیأت(هیئت)

از : علاءالدین ملا علی بن محمد قوشچی

به ضمیمه خلاصه الحساب به چاپ رسیده است. [ش 1095 و 1435 و 2309].

فارغ نامه = دیوان فارغ گیلانی

ص: 171

فالنامه پیغمبران(متفرقه)

به ضمیمه جامع الدعوات کبیر به چاپ رسیده است. [ش 2801].

فالنامه شیخ بهایی(فالنامه)

تهران، چاپخانه فردوسی، با مقدمه و خاتمه محمد وجدانی، بها با جلد زرکوب شصت ریال. [ش 1078].

فتح المجاهدین(اشعاری در تعریف مشروطیت)

از : عطایی و سید اصفهانی

بدون نام کاتب، 1327 ق، رقعی، بدون صفحه شمار. [ش 2116].

الفتوح(تاریخ اسلام)

از : خواجه احمد بن محمد اعثم کوفی، مترجم : احمد بن محمد مستوفی هروی

میرزا محمدعلی بن میرزا محمداسماعیل شیرازی، مطبع حسینی، 1300 ق، به اهتمام ملک الکتاب، رحلی، 389 ص. [ش 599 و 1851 و 2047].

فتوح العرب و کنوز الادب(تاریخ اسپانیا و مراکش)

از : مستر چمبر انگلیسی، مترجم : عبدالرحیم بن محمدنبی شعری شیرازی

لطف الله بن محمدتقی حسینی انجوی، بمبئی، مطبع مظفری، 1329 ق، قیمت با جلد یک روپیه، رقعی، 136 ص. [ش 2204].

فرائد الادب(ادبیات فارسی)

از : میرزا عبدالعظیم خان قریب گرگانی

دوره مقدماتی، زین العابدین ملک الخطاطین، تهران، مطبعه میرزا علی اصغر، 1333 ق، (چاپ سوم)، رقعی، 100 ص. [ش 1808].

ص: 172

بخش دوم، مرتضی حسینی برغانی، مطبعه حاج عبدالرحیم، 1335 ق، (طبع سوم)، رقعی، 170 ص. [ش 1814].

دوره سوم (مخصوص کلاس پنجم و ششم ابتدایی)، مرتضی حسینی برغانی، تهران، مطبعه نهضت شرق، 1343 ق، (طبع یازدهم)، رقعی، 208 ص. [ش 479].

دوره سوم (مخصوص کلاس پنجم و ششم ابتدایی)، ملک الخطاطین شریفی، تهران، مطبعه علمی، 1344 ق، (طبع دوازدهم)، رقعی، 208 ص. [ش 1112].

دوره پنجم، بخش اول و دوم (مخصوص کلاس سوم و چهارم متوسطه) محمدجواد بن ملک الخطاطین شریفی، تهران، مطبعه علمی، 1350 ق، رقعی، ص 112 + 236 ص. [ش 1811].

دوره اول، میرزا حسن، تهران، مطبعه سعادت، 1345 ق، (چاپ چهاردهم)، رقعی، 99 ص. [ش 2602].

دوره پنجم، بخش اول و دوم، مرتضی حسینی برغانی، تهران، مطبعه نهضت شرق و مطبعه محمدی، 1346 ق، رقعی، 236 ص. [ش 2622 و 1620].

بخش اول از دوره پنجم، 1345، تهران، 236 ص. [ش 1620].

فرازستان(تاریخ)

از : میرزا اسماعیل خان توسرکانی

هرمزدیار بن بهرام بهمن یزدی، بمبئی، مطبع چترپربهادر ده بوکلی، 1253 ش، وزیری، 412 ص. [ش 1819 و 3083].

فرامرزنامه (داستان فرامرز پوررستم زال)(اشعار حماسی)

از : حکیم ابوالقاسم بن حسن فردوسی طوسی

میرزا علی شیرازی، بمبئی، مطبع فیض رسان، 1324 ق، وزیری، 464 ص. [ش 3254].

ص: 173

فردوس التواریخ(تاریخ ایران)

از : نوروزعلی بن حاجی محمدباقر بسطامی

بدون نام کاتب، تبریز، مطبعه اسدآقا، 1315 ق، به اهتمام حبیب الله خان، به تصحیح ملا حسینعلی واعظ، رقعی، بدون صفحه شمار. [ش 563 و 566 و 1109].

فرهنگ انگلیسی(لغت انگلیسی به فارسی)

به ضمیمه قابوس نامه به چاپ رسیده است. [ش 2300].

فرهنگ انجمن آرای ناصری(لغت)

از : رضاقلی خان بن محمدهادی هدایت نوری طبرستانی

میرزا آقا کمرئی، 1288 ق، تهران، مطبعه علی قلی خان، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 104 و 629].

فرهنگ بغلی (منتخب از برهان قاطع)(لغت فارسی به فارسی)

کشفی پوراصفهانی، اصفهان، مطبعه گلبهار، 1352 ق، قیمت 4 قران، جیبی، 180 ص. [ش 1480].

فرهنگ جامع(لغت عربی به فارسی)

از : احمد سیّاح

جلد اول، علی شاهمیری، تهران، 1330 ش، کتابخانه اسلام، رقعی، 385 ص. [ش 800].

فرهنگ خداپرستی(شعر)

از : لسان الحق میرزا عبدالوهاب محرم یزدی

ص: 174

بدون نام کاتب، تهران، دارالطباعه دولتی، 1279 ق، رقعی، 12 + 306 ص. [ش 34 و 923].

فرهنگ نظام(لغت)

از : داعی الاسلام سید محمدعلی بن حسن حسنی

جلد اول، (حروف الف و ب)، بدون نام کاتب، حیدرآباد دکن، 1348 ق، رحلی، 807 ص. [ش 2053].

جلد دوم، (حروف پ تا خ)، بدون نام کاتب، حیدرآباد دکن، 1351 ق، رحلی، 628 ص. [ش 135 و 635].

جلد سوم، (حروف د تا غ)، بدون نام کاتب، حیدرآباد دکن، 1353 ق، رحلی، 758 ص. [ش 136 و 636].

جلد چهارم، (حروف ف تا ل)، بدون نام کاتب، حیدرآباد دکن، 1358 ق، رحلی، 519 ص. [ش 637].

جلد پنجم، (حروف م تا ی)، بدون نام کاتب، حیدرآباد دکن، 1357 ق، رحلی، 544 ص. [ش 137].

الفصول العلیه فی مناقب المرتضویه(مناقب)

از : حاج شیخ عباس قمی

بدون نام کاتب، تهران، مطبعه سید مرتضی، 1332 ق، رقعی، 136 ص. [ش 314].

فضایل السادات(مناقب و فضایل)

از : سید محمداشرف بن عبدالحسیب حسینی علوی اصفهانی

محمدحسن بن محمدعلی گلپایگانی، 1314 ق، به اهتمام میرزا محمد (میرزا آقا)، وزیری، 489 ص. [ش 1149].

ص: 175

فلسفه اتحاد مسلک(سیاسی)

از : میرزا احمد بن ابراهیم زنجانی نجفی آیتی

بدون نام کاتب، تهران، مطبعه شرق، 1348 ق، خشتی، 188 ص. [ش 229].

فلک السعاده(هیأت)

از : اعتضادالسلطنه علیقلی میرزا بن فتحعلی شاه متخلص به فخری

محمدحسین منشی بحرانی، تهران، دارالطباعه میر محمدباقر تهرانی، 1278 ق، خشتی، 170 ص. [ش 2587].

فوائد البهائیه و عوائد البهیه(متفرقه)

از : صدرالشریعه محمد بهاءالدین بن علی محمدخان نظام الدوله

جلد اول، عبدالکریم، تهران، وزیری، 306 + 11 ص. [ش 375].

فوائد الصبیان(دستور زبان)

از : محمدباقرخان قاجار فرزند بیگلربیگی

بدون نام کاتب، تهران، کارخانه مشهدی خداداد، 1320 ق، رقعی، 90 ص. [ش 2613].

فوائد المشاهد و نتائج المقاصد(مواعظ)

از : حاج شیخ جعفر بن حسین شوشتری

گردآورنده : ملا محمد بن علی اشرف طالقانی

طالقانی مجالس مرحوم شیخ جعفر شوشتری را در چند جلد جمع آوری نموده و یک جلد آن با عنوان «فوائد الشاهد» به چاپ رسیده که کتاب حاضر می باشد.

جواد بن عبدالغنی جهرمی، بمبئی، 1327 ق، به اهتمام ملک الکتاب، وزیری،

ص: 176

323 ص. [ش 1667].

محمد شبستری، تبریز، کارخانه مشهدی اسدآقا، 1318 ق، به اهتمام محمدرفیع تبریزی، (طبع چهارم)، وزیری، 420 ص. [ش 985].

محمد بن محمدقلی تبریزی، ایران، 1312 ق، به اهتمام میرزا حسن خان میرپنجه، وزیری، 582 ص. [ش 1710 و 2318].

الفوادح الجلیه فی هتک حرم الرضویه (من مستطرفات لوامع الانوار جلد رابع نورالانوار).(تاریخ ائمه علیهم السلام )

از : شیخ ابوالحسن بن محمد دولت آبادی مرندی

زین العابدین محلاتی، تهران، 1330 ق، به ضمیمه لوامع الانوار به چاپ رسیده است، خشتی، 50 + 476 + 4 ص. [ش 561].

فوز اکبر بولایه حجه الله اکبر(امامت)

از : محمدباقر فقیه ایمانی

محمدعلی مدرس زاده، اصفهان، 1363 ق، خشتی، 258 ص. [ش 963].

فیزیولوژی(پزشکی)

از : دکتر سید ابوالحسن خان بن عبدالوهاب تفرشی

محمدصادق تویسرکانی، تهران، 1315 ق، جیبی، 412 ص. [ش 1279].

فیض الدموع (ترجمه لهوف ابن طاووس)(مقتل امام حسین علیه السلام )

از : بدایع نگار محمدابراهیم بن مهدی نواب تهرانی

محمدرضا کلهر، تهران، کارخانه آقا میرباقر تهرانی، 1286 ق، به اهتمام میرزا محمدابراهیم نوّاب تهرانی، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 1129 و 1683].

ص: 177

فیض روحانی، ریاضی هروی = بحرالفوائد

ص: 178

« ق »

قابوسنامه(اخلاق)

از : امیر عنصرالمعالی قابوس بن اسکندر وشمگیر ملقب به شمس المعالی

علی اصغر تفرشی، تهران، مطبعه میرمحمدباقر، 1285 ق، به ضمیمه توزک تیموری به چاپ رسیده است، وزیری، 132 + 228 ص. [ش 7].

بدون نام کاتب، بمبئی، مطبع نادری، 1331 ق، به اهتمام ملک الکتاب، به ضمیمه فرهنگ انگلیسی به چاپ رسیده است، رقعی، 73 + 31 ص. [ش 2300].

قانون الاسلام فی بیان احکام الاسلام(بررسی های اسلامی)

از : سیدحسین عرب باغی ارومیه ای

احمد محمدی تبریزی، مطبعه علمیه، 1361 ق، به اهتمام حاج مختارآقا معینی، رحلی، 246 + 203 ص. [ش 3006].

قانون انجمن های ایالتی و ولایتی

تبریز، مطبعه خلیفه گری ارامنه آذربایجان، 1325 ق، به ضمیمه تجوید صحافی شده است، سربی، خشتی، 25 ص. [ش 2194].

قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام

شامل چهارده فصل و هر فصل چند ماده، و در پایان امضا و مهر محمدعلی شاه قاجار.

محمدصادق، تهران، 1326 ق، به اهتمام محمود خوانساری، خشتی، 145 ص.

ص: 179

[ش 2447].

قبله الآفاق در قبله اوقات نماز

از : سید محمود بن محمد سجاسی قزوینی

طاهر خوشنویس، تهران، چاپخانه اسلامیه، 1361 ق، بها 13 ریال، جیبی، 256 ص. [ش 1468].

قرابادین صالحی، قاینی هروی = تحفه الصالحین

قرابادین کبیر، حکیم سیدمحمد حسین خان = مجمع الجوامع

قصص الانبیاء و سیرالملوک(تاریخ)

از : ملا محمد جویری

بدون نام کاتب، بمبئی، مطبع محمدی، 1320 ق، به اهتمام علی بهایی، به تصحیح مولوی عبدالعزیز، وزیری، 246 + 2 ص. [ش 539].

احمد بن علی خوانساری، 1322 ق، به اهتمام اسدالله شهشهانی، خشتی، 246 ص. [ش 699].

بدون نام کاتب، کارخانه ملا عباسعلی، 1304 ق، به اهتمام سید علی خوانساری، خشتی، 260 ص. [ش 2459].

قصص العلماء(شرح حال عالمان)

از : میرزا محمد بن سلیمان تنکابنی

محمدقلی خراقانی قراگوزلو، تهران، 1313 ق، به ضمیمه تبصره العوام چاپ شده است، وزیری، 461 ص. [ش 85 و 3045 و 3291 و 3292].

ص: 180

محمدحسین طالقانی، 1296 ق، به ضمیمه سبیل النجاه چاپ شده است، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 386].

عبدالله تهرانی، کارخانه میرزا حبیب الله، 1304 ق، به ضمیمه سبیل النجاه و تبصره العوام چاپ شده است، وزیری، 103 + 350 ص. [ش 1130].

قصه بدیع الملک ابن ارسلان شاه رومی(حکایات)

از : ؟

میرزا سید محمدعلی، مطبعه علمی، 1343 ق، خشتی، 143 ص. [ش 1086].

قصیده عشقیّه(شعر)

از : فریدالدین عطار نیشابوری

احمد تبریزی، شیراز، مطبع محمدی، 1326 ق، رقعی، 95 ص. [ش 1777].

قطب شاهی (ترجمه و شرح اربعین شیخ بهایی) = ترجمه قطب شاهی

قطرات العلوم (شرح نصاب الصبیان)(ادبیات)

از : شیخ عبدالله بن محمد خوراسکانی اصفهانی

میرزا عبدالکریم شیرازی، مطبعه میرزا علی اصغر، 1324 ق، وزیری، 265 ص. [ش 3050].

قمقام زخّار و صمصام تبّار(زندگانی حضرت سیدالشهداء علیه السلام )

از : معتمدالدوله فرهادمیرزا بن عباس میرزا قاجار

محمدعلی منشی علی آبادی مازندرانی، 1305 ق، رحلی، 713 + 4 ص. [ش 1597 و 2057 و 3174].

ص: 181

قواعد النحو(نحو)

از : غلامحسین صالحی علاّمی

احمد نجفی زنجانی، تهران، انتشارات بنگاه مطبوعاتی امیرکبیر، 1333 ش، به ضمیمه قرائت عربی سوم و پنجم متوسطه چاپ شده است، رقعی، 120 ص. [ش 826].

قوانین دستگیر(دستور زبان، منطق و معانی)

از : غلام بن غلامحسین دستگیری متخلص به عاجز

ناصر علی، هند، مطبعه مولایی، 1271 ق، رحلی، 634 + 16 ص. [ش 735].

قوانین موقتی محاکمات حقوقی دولت علیّه ایران(حقوق)

از : مشیرالدوله حسن بن نصرالله وزیر عدلیه

کتاب سوم، تهران، مطبعه حبل المتین، 1329 ق، قیمت شش قران، سربی، جیبی، 14 + 362 + 7 ص. [ش 3233].

قول ثابت(اعتقادات)

از : میرزا احمد بن محمدحسن آشتیانی

محمدتقی بن علی حسینی نخجوانی، تهران، مطبعه عبدالرحیم، 1335 ق، جیبی، 160 ص. [ش 328].

ص: 182

« ک »

کاشف الاستار فی ترجمه جامع الاخبار(حدیث)

مترجم : شرف الدین بن محمدرضا خویدکی

بدون نام کاتب، نجف، 1352 ق، سنگی، 152 ص. [ش 2624].

کاشف الاسرار(اعتقادات)

از : ملا نظرعلی بن سلطان محمد طالقانی خراسانی

محمدرضا بن علی اکبر خوانساری، 1286 ق، رحلی، 392 ص. [ش 1770 و 1913 و 3161].

کاشف حقیقه العشق عن الحجاب (یوسف و زلیخا)(مثنوی)

از : نورالدین عبدالرحمن جامی

سید محمدعلی وزیری، تهران، 1325 ق، ناشر : کتابفروشی اسلامیه، رقعی، 184 ص. [ش 2461 و 2619 و 2620 و 2806].

بدون نام کاتب، 1295 ق، رقعی، 127 ص. [ش 2596].

میرابراهیم علی شامل حیدرآبادی، بمبئی، 1347 ق، مطبعه نادری، رقعی، 196 ص. [ش 2453].

کاشف النقاب (ترجمه عیون اخبارالرضا علیه السلام ، شیخ صدوق)

از : شیخ محمدباقر بن محمدتقی مسجدشاهی معروف به آقانجفی

ص: 183

محمدرضا بن محمداکبر خوانساری، تهران، 1297 ق، رحلی، 281 ص. [ش 1749].

کامل التعبیر(خوابگزاری)

از : ابوالفضل حبیش بن ابراهیم محمد تفلیسی

محمدحسین توکلی، کشمیر، 1288، مطبع گلستان، وزیری، 296 ص. [ش 2171].

بدون نام کاتب، تهران، 1352 ق، مطبعه اخوان کتابچی، وزیری، 299 ص. [ش 2230].

کبری فی المنطق

از : سید شریف جرجانی

در ضمن شرح انموزج و شرح صمدیه چاپ شده است. [ش 212 و 213].

کتاب الارث(فقه)

از : شیخ جواد طارمی زنجانی

به ضمیمه کتاب دیات چاپ شده است. [ش 687 و 1866 و 2303].

کتاب الاملاء (کتاب درسی)

از : میرزا عبدالعظیم خان قریب گرگانی

جلد اول، چاپ سربی، تهران، 1346 ق، مطبعه سیروس، رقعی، 75 ص. [ش 948].

جلد دوم، جواد شریفی ملک الخطاطین،تهران، 1346 ق، رقعی، 152 ص. [ش 702].

کتاب درسی پنجم ابتدایی

بدون نام کاتب، مطبعه مجلس، 1311 ش، خشتی، 400 ص. [ش 211].

کتاب دعا

ص: 184

چند کتاب دعا است از مؤلفان ناشناخته

شامل دعای کمیل، جوشن کبیر، ندبه و چند دعای دیگر، از اول و آخر افتادگی دارد، جیبی، 316 ص. [ش 1481].

هاشم، 1315ق، مطبعه احمدآقا، به اهتمام میرزا محسن،رقعی، 542ص. [ش 1333].

بیاض دعا (شامل دعای مشهور)، از آغاز و انجام افتادگی دارد، قطع بیاضی، بدون صفحه شمار. [ش 1482].

محمدتقی گلپایگانی، 1310، مطبعه میرزا حبیب الله، خشتی، 270 ص. [ش 1310].

کتاب الدیات(فقه)

از : شیخ جواد طارمی زنجانی

بدون نام کاتب، تبریز، 1323 ق، مطبعه مشهدی اسدآقا به ضمیمه کتاب الارث و منتخب العلوم مؤلف، 152 + 158 ص. [ش 687 و 1866 و 2303 شماره اول به ضمیمه کتاب صیغ العقود ملا علی قزوینی چاپ شده است.]

کتاب السور، دانش = دیوان سوری

کتاب علی (داستان تحصیلات محصلی به اسم علی)

از : یحیی دولت آبادی فرزند سیدهادی

بدون نام کاتب، تهران، 1325، رقعی، 151 ص. [ش 532 و 2162].

کتاب فارسی (سال سوم دبیرستان)

بدون نام کاتب، تهران، 1327 ق، ناشر اتحادیه کتاب فروشان تهران، از آخر افتادگی دارد، رقعی، صفحات موجود 286 ص. [ش 952].

کتاب فارسی آموز(کتاب درسی)

ص: 185

از : حبیب الله آموزگار

جلد پنجم، محمدحسن شیرازی، 1303 ق، شیراز، مطبع مصطفوی، رقعی، 160 ص. [ش 3448].

کتاب الملائکه، ملا اسماعیل سبزواری = مجمع النورین (جلد پنجم)

کشف الابیات مثنوی مطابق چاپ علاءالدوله

از : بصیرالملک محمد طاهر مستوفی بن احمد کاشانی

در پایان مثنوی معنوی چاپ شده است، وزیری، 176 ص. [ش 2226].

کشف الستره فی حدیث الفتره(اثبات وجود قائم «عج»)

از : شیخ محمدآقا ترک کرفسی

محمدحسین خوانساری،تهران، 1349 ق، مطبعه علمی، رقعی،150 ص. [ش 1120].

کشف الصناعه و مخزن البضاعه، منتخبات التجارب، منتخبات محمدی در علوم غریبه

از : ملک الکتاب میرزا محمد شیرازی

میرزا علی شیرازی، بمبئی، 1322 ق، مطبع فیض رسان، 111 ص، وزیری، در ضمن مجموعه طلسم اسکندری چاپ شده است. [ش 1302].

کشف المحجوب لارباب القلوب(عرفان)

از : شیخ مخدوم ابوالحسن علی بن ابی علی عثمان جلابی غزنوی هجویری

بدون نام کاتب، لاهور، 1342ق، مطبعه اسلامیه،وزیری، 329ص. [ش793و1708].

ص: 186

کشف الهدایه و مفتاح الولایه(اشعار عرفانی)

از : عبدالکریم مدرسی جلالی، غلام الاولیاء

به ضمیمه دلیل السالکین اثر دیگر مؤلف از ص 45 تا 145 به چاپ رسیده است. [ش 343].

کشکول(متفرقه)

از : محمد تبریزی

کشکولی است شامل مطالب متفرقه که در یک مقدمه و چهار فصل و یک خاتمه ترتیب داده شده است. مقدمه در کیفیت و آداب زیارت، فصل اول در زیارات موعوده، فصل دوم در دعوات، فصل سوم در تعقیبات، فصل چهارم در احادیث، خاتمه در فضایل و زیارت سلمان علیه السلام ، قصایدی گویا از شیخ احمد احسائی به عربی با ترجمه زیرنویس فارسی در مراثی سیدالشهدا علیه السلام و در حاشیه آن اشعار فارسی وی، و بعد از آن رساله ای در کیفیت زیارت امام رضا علیه السلام شامل یک مقدمه و چند فصل.

رضا محرر، 1345، تبریز، مطبعه محمدعلی، رقعی، بدون صفحه شمار. [ش 503].

کفایت اسلام(اشعار اخلاقی)

از : ؟

بدون نام کاتب، 1378 ق، بمبئی، مطبع احمدی، رقعی، در ضمن مجموعه مبدأ و معاد چاپ شده است. [ش 3446].

کفایه الخصام فی فضایل الامام (ترجمه غایه المرام بحرانی)(امامت)

از : محمدتقی بن علی دزفولی

محمدرضا خوانساری، 1277، تهران، کارخانه محمدقلی و محمد حسینی، در پایان آن، زندگی نامه خودنوشت مترجم به عربی در سه صفحه موجود است، رحلی، 901 ص. [ش 1893].

ص: 187

کفایه الموحدین(مواعظ)

از : سیداسماعیل بن احمد علوی عقیلی طبرسی نوری

جلد اول (توحید و نبوت)، بدون نام کاتب، تهران، بدون تاریخ، مطبعه کربلایی محمدحسین، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 380].

جلد دوم (به نام عصمه الولایه در امامت)، محمدعلی بن محمد رضوی موسوی حسینی علوی، 1302 ق، مطبعه مدرسه دارالفنون، تهران، رحلی، 657 ص. [ش 2409 و 2384].

جلد سوم (معاد)، محمدعلی بن محمد رضوی، 1304، تهران، وزیری، 525 ص. [ش 2229].

کلمات مکنونه(اخلاق)

از : ملا محسن فیض کاشانی

خلیل الله بن محمدحسن طالقانی، 1317 ق، در آخر آن کتاب الانصاف فی بیان الفرق بین الحق و الاعتساف اثر دیگر مؤلف چاپ شده است، رقعی، 220 + 10 ص. [ش 1114 و 3067].

کلمه جامعه در معنای شوری و مشروطه و مجلس شورای ملی(سیاسی)

از : شمس الافاضل میرزا یوسف خراسانی ترشیزی مشهور به شمس کاشمری

مرتضی حسینی برغانی، تهران، 1329، مطبعه علی اصغر، در اول آن تقریظ میرزا یحیی امام جمعه خویی در تأیید کتاب، رقعی، 109 ص. [ش 515 و 2140].

کلمه الحق ، عبدالرحمن لکهنویی = شرح کلمه الحق (نور مطلق)

کلمه طیبه(اعتقادات)

ص: 188

از : میرزا حسین نوری طبرسی

1303، بمبئی، ناشر : شیخ علی محلاتی حائری، 416 ص. [ش 2217].

کلیات امیر خسرو دهلوی (کلیات عناصر دواوین خسرو)(اشعار)

بدون نام کاتب، لکنهو، مطبعه نول کشور، 1334 ق، وزیری، 475 ص. [ش 3104].

کلیات جامی، عبدالرحمن(شعر)

بدون نام کاتب، 1933 م، لاهور، مطبعه نول کشور، در حواشی آن، یوسف و زلیخای جامی به چاپ رسیده است، وزیری، 475 ص. [ش 25].

بدون نام کاتب، مطبعه نول کشور، لکنهو، بدون تاریخ، رقعی، 634 ص. [ش 2117].

کلیات جودی، عبدالجواد(مراثی)

محمد صانعی، تهران، 1326 ق، کتابفروشی اسلامیه، رقعی، 160 ص. [ش 180 و 183 و 186 و 965 و 3228].

کلیات ریاضی هروی = بحرالفوائد

کلیات سعدی(ادبیات)

از : سعدی شیرازی

محمود بن علی نقی شیرازی، 1335 ق، بمبئی، مطبعه مظفری، وزیری بزرگ، 435 ص. [ش 148].

محمدمهدی گلپایگانی، 1310، تهران، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 74 و 76].

تهران، مطبعه علمی، افست از روی چاپ هند که در ردیف اول به شماره [148[ معرفی گردید، با حذف اواخر آن، وزیری بزرگ، 432 ص. [ش 67 و 2207 و 2947].

ص: 189

بدون نام کاتب، بمبئی، 1267 ق، از آخر افتادگی دارد، وزیری، 36 + 86 + 123 + 72 + 268 ص. [ش 1545].

فضل الله بن شریف شیرازی بن محمدیوسف، 1309 ق، بمبئی، مطبع ناصری، وزیری بزرگ، 428 ص. [ش 71 و 78 و 1531].

بدون نام کاتب، بمبئی، 1330 ق، مطبع کریمی، وزیری، 34 + 124 + 130 + 71 + 248 ص [ش 3099].

از آغاز و انجام افتادگی دارد، صفحات موجود از 27 تا 68 + 90 + 59 + 188 ص. [ش 1062].

سراج الکتاب حسن بن مرتضی خوشنویس میرخانی، 1369 ق، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 3239].

کلیات شمس تبریزی = دیوان شمس تبریزی

کلیات صائب تبریزی(شعر)

بدون نام کاتب، لکنهو، 1324 ق، مطبع نول کشور، وزیری، 716 ص. [ش 2481 و 2486].

کلیات قائم مقام فراهانی، ابوالقاسم(ادبیات)

شامل : منشآت، رساله عروضیه، دیباچه جهادیه کبیر، دیباچه مفتاح النبوه، دیباچه جهادیه صغیر، دیباچه رساله اثبات نبوّت، رساله شکوی به عربی، شمایل خاقان و دیوان اشعار، در اول این کلیات میرزا محمودخان ملک الشعرا دیباچه ای به نثر نوشته است.

بدون نام کاتب، تهران، 1281 ق، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 195].

علی اصغر تفرشی، تهران، 1280 ق، رقعی، 125 + 457 ص. [ش 1487 و 1841].

کلیله و دمنه

ص: 190

از : ابوالمعالی نصرالله بن محمد شیرازی

حسین خویی، مطبعه حاج آقا، 1345ق، تبریز،وزیری، 375ص. [ش 191 و 2792].

سید محمدصادق گلپایگانی، تهران، 1304، کارخانه مشهدی تقی، دیباچه از محمودخان، وزیری، 243 ص. [ش 1355].

کنت دومونت کرستو (لورد هوپ)(رمان خارجی)

از : الکساندر دوما، مترجم : شاهزاده محمدطاهر میرزا بن اسکندر میرزا اسکندری

حاج محمدرضای صفا ملقب به سلطان الکتاب لشکرنویس، تهران، 1328 ق، با مقدمه میرزا حسن کسمائی، رحلی، 229 ص. [ش 1232 و 2531 و 3037].

کنزالحسّاب (ترجمه و شرح خلاصه الحساب شیخ بهایی)(ریاضیات)

از : معتمدالدوله فرهادمیرزا فرزند ولیعهد عباس میرزا قاجار

علی اصغر، تهران، 1287 ق، رقعی، 351 ص. [ش 1459].

کنزالحقایق(عرفان)

از : شیخ محمود شبستری

جواد بن ملک الخطاطین شریفی، تهران، 1353 ق، مطبعه علمی، رقعی، 72 ص. [ش 1342].

کنزالرموز(عرفان منظوم)

از : میر محمدحسین بن ابوالحسن میرعالم حسینی هروی

به ضمیمه گلشن راز شبستری چاپ شده است. [ش 1300].

کنزاللغات(فرهنگ عربی به فارسی)

ص: 191

از : محمد بن عبدالخالق بن معروف

بدون نام کاتب، تهران، 1316 ق، رحلی، 314 ص. [ش 3322].

محمد بن علی محمد تبریزی، مطبعه حاج ابراهیم، 1283 ق، رحلی، 329 ص. [ش 118].

کنزالمصائب(مقتل)

از : محمدابراهیم ساغر اصفهانی

محمدابراهیم مشهور به آقا فرزند محمدحسین خان اولیا سمیع شیرازی، بمبئی، 1274 ق، مطبعه عبدالغفور مشهور به دادومیان بن محمد عبدالله دهایلی، رحلی، 609 ص. [ش 634].

کنزالمعجزات ناصری(معجزات ائمه علیه السلام به نظم)

از : صفاء السلطنه میرزا علی بن محمد مجتهد مشتاقی نائینی

جلد اول، بدون نام کاتب، تهران، 1314 ق، رقعی، 466 + 10 ص. [ش 1434].

کنوز الرموز در آداب و سنن(تاریخ)

از : ؟

در ضمن خلاصه الحساب چاپ شده است. [ش 2656].

کیمیای سعادت (ترجمه طهاره الاعراق ابن مسکویه)(اخلاق)

مترجم : ابوطالب محمد بن ابی القاسم موسوی

بدون نام کاتب، 1320 ق، تهران، ناشر : شیخ احمد شیرازی، رقعی، 336 ص. [ش 1002].

ص: 192

« گ »

گزارش نامه ایران(تاریخ ایران)

از : مخبرالسلطنه مهدی قلی بن علی قلی هدایت طبرستانی

بخش نخست (گزارش ایران پیش از اسلام)، کاتب : محمدعلی مصاحبی نائینی متخلص به عبرت، مطبعه اخوان کتابچی، 1317 ش، تهران، رقعی، 272 ص. [ش 798 و 802 و 2816].

گلچین صائب تبریزی(اشعار)

انتخاب کننده : زین العابدین مؤتمن

علی اکبر کاوه، تهران، بنگاه مطبوعاتی افشاری، 1333 ش، رقعی، 198 ص. [ش 492].

گلچین المدایح(شعر)

از : کربلایی محمدصادق متخلص به میرزای گلچین

بدون نام کاتب، مطبعه میرزا حبیب الله باسمه چی، تهران، 1321 ق، خشتی، 152 ص. [ش 663].

بدون نام کاتب، ناشر، سال و محل نشر، از آغاز و انجام افتادگی دارد، در ضمن جنگ المناقب چاپ شده است، رقعی، 148 ص. [ش 3443].

گلزار ابراهیم، ظهوری = سه نثر ظهوری

ص: 193

گلزار اکبری و لاله زار منبری(متفرقه)

از : شیخ علی اکبر بن حسین نهاوندی

نجف قلی هشترودی، 1340 ق، تبریز، مطبعه علمیه، رحلی، 415 ص. [ش 1404 و 2056 و 2997].

گلزار حسینی در مدائح و مناقب و مصائب ائمه هدی علیهم السلام (شعر)

از : اختر طوسی (متوفای 1333 ق) ***

احمد بدیعی خوانساری، 1315 ش، مطبعه قاضی سعیدی، وزیری بزرگ، 239 ص. [ش 1853].

گلستان سعدی شیرازی(ادبیات)

میرزا آقا افشار ارومیه ای متخلص به صاحب قلم، مطبعه الکتریک، 1291، مطبعه ترجمان، به دستیاری اسماعیل بک باغچه سرایی، رقعی، 228 ص. [ش 188 و 1246 و 3076].

بدون نام کاتب، 1889 م، مطبع نول کشور، لکنهو، وزیری، 256 + 4 ص. [ش 992].

بدون نام کاتب، تهران، 1350 ق، مطبعه محمدمهدی قاضی سعیدی، رقعی، 179 ص. [ش 2615].

محمدباقر منشی مشهور به فخرالکتاب، 1315 ق، تبریز، مطبعه مشهدی اسد، رقعی، 222 ص. [ش 1073].

بدون نام کاتب، 1323 ق، رقعی، 162 ص. [ش 1951].

محمدابراهیم قوام الکتاب، 1324 ق، تهران، کارخانه سیدمرتضی، با مقدمه و شرح میرزا محمد حسین خان فروغی ذکاءالملک، با فرهنگ لغات، رقعی، 300 ص. [ش 1499].

حسین خوئی تبریزی، تبریز، 1328 ق، کتاب فروشی سعادت با مقدمه و شرح و

ص: 194

فرهنگ لغات از محمدحسین خان ذکاءالملک فروغی، رقعی، 276 ص. [ش 64].

طاهر خوشنویس، تبریز، مطبعه علمیه، 1347 ق، رقعی، 200 ص. [ش 168].

گلشن ابراهیمی (تاریخ فرشته)(تاریخ هندوستان)

از : محمدقاسم بن غلامعلی هندوشاه استرآبادی

جلد اول و دوم، بدون نام کاتب، بمبئی، 1247 ق، رحلی، 376 + 420 + 4 ص. [ش 737].

گلشن راز(شعر عرفانی)

از : شیخ محمود شبستری

بدون نام کاتب، 1319، تهران، ناشر شیخ احمد شیرازی، 85 ص، به ضمیمه مرغوب القلوب شمس تبریزی و کنزالرموز میرحسین هروی، رقعی، 85 + 23 + 51 ص. [ش 1300].

گنج دانش(جغرافیا)

از : معتمدالسلطان محمدتقی خان متخلص به حکیم

بدون نام کاتب، تهران، 1305، کارخانه میرزا حبیب الله، رحلی، 27 + 573 ص. [ش 247 و 1169].

گنج شایگان(تذکره شعرا)

از : میرزا طاهر بن شیخ زین العابدین شعری اصفهانی

محمدحسین بحرانی، 1272 ق، تهران، مطبعه رضاقلی خان هدایت، رحلی، 582 ص. [ش 574 و 580].

گنج فقیر = دیوان فقیر شیرازی

ص: 195

گنجینه الاسرار(شعر)

از : عمّان سامانی

بدون نام کاتب، 1306 ق، اصفهان، با چند کتاب دیگر یکجا صحافی شده است، بدون صفحه شمار. [ش 3441].

گنجینه دانش(نمایشنامه)

از : مستشارالدوله یوسف مهاد مهینی

بدون نام کاتب، 1323 ق، تبریز، کارخانه مشهدی اسدآقا، خشتی، 62 ص. [ش 1792 و 3378].

گنجینه نشاط(ادبیات)

از : معتمدالدوله میرزا عبدالوهاب نشاط اصفهانی

علی اصغر تفرشی، 1282 ق، تهران، وزیری، 342 ص. [ش 12 و 1818].

گوهر مراد(حکمت)

از : مولی عبدالرّزاق فیاض لاهیجی

بدون نام کاتب، 1271 ق، میرزا محمدباقر، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 31 و 2920].

علی بن حاج حسن تبریزی، 1313 ق، تبریز، وزیری، 334 ص.[ش 838 و 3043].

ص: 196

« ل »

لارون مارکو(رمان)

از : الکساندر دُماس، مترجم : شاهزاده حاجی محمدطاهر میرزا

جلد اول، بدون نام کاتب، 1313 ق، تهران، رقعی، 168 ص. [ش 943].

لآلی الادب (کتاب درسی چهارم دبستان)

از : میرزا احمد سعادت

جلد سوم، مرتضی حسینی برغانی، تهران، 1340 ق، مطبعه علمی، رقعی، 110 ص. [ش 2112].

لآلی المنثوره فی العوذات و الاذکار المأثوره(ادعیه)

از : حاج شیخ عباس قمی

به ضمیمه کتاب دستورالعمل مؤلف چاپ شده است. [ش 2926].

بدون نام کاتب، 1326 ق، 88 ص، با کتاب هزار و یک سخن در امثال و نصایح و حکم از امیرقلی امین بن ابراهیم خان در یک جلد صحافی شده است، رقعی، 88 + 76 ص. [ش 1255].

لئالی منظومه(اشعار مراثی)

از : میرزا محمدتقی حجه الاسلام، نیّر تبریزی

تقی بن محمد حسینی، تبریز، 1309 ق، 95 ص، با کتاب چهل حدیث قدسی و

ص: 197

نصایح زبور و صحف ادریس و طب النبی و القانونچه فی الطب در یک جلد صحافی شده است، رقعی. [ش 1335].

لؤلؤ و مرجان(آداب منبر)

از : حاج میرزا حسین بن محمدتقی نوری طبرسی

بدون نام کاتب و ناشر و محل نشر، 1320 ق، خشتی، 243 ص. [ش 1657 و 3059].

لب لباب (منتخب مثنوی معنوی مولوی)(اشعار)

از : خواجه درویش محمد بخاری نقشبندی احراری

بدون نام کاتب، بمبئی، 1910 م، وزیری، 216 ص. [ش 1940].

لسان الذاکرین(مواعظ)

از : میرزا هادی شریف نائینی

جلد 1 و 2، سید احمد بن محمدرضا طباطبایی اردستانی، 1296 ق، رحلی، 320 + 155 ص. [ش 3029].

لسان العجم(دستور زبان فارسی)

از : میرزا حسن بن محمدتقی طالقانی

لطف الله بن محمدتقی بن احمد بن محمدعلی بن علی نقی بن عبدالکریم حسینی انجوی شیرازی، بمبئی، 1317 ق، مطبعه ناصری، رقعی، 172 ص. [ش 481].

محمدصادق جرفادقانی، تهران، 1305 ق، رقعی، 263 ص. [ش 2119].

لسان الغیب فی تمیز الصحه عن العیب معروف به تقدیس(1)(مثنوی عرفانی)

ص: 198


1- 1_ مثنوی ای است عرفانی که شاعر به سبک مثنوی معنوی مولوی سروده است. او در اشعارش به «ناظم» تخلص می کند و در این مثنوی از ذکر نام خود، اجتناب نموده است. شاعر در صفحه 373 تا 379 شرح حالی از خود به نظم آورده و در آن گوید که تا سی سالگی در هوی و هوس، عمر را سپری کرده و بعد از آن درد دین داری در دلش پدید آمده و تا چهل سالگی سرگردان و محزون بوده و در چهل سالگی به الهام غیبی به کربلای معلی مسافرت نموده و از عنایت حضرت سیدالشهدا علیه السلام معنویتی در درونش پیدا شده است. این مثنوی را مشار در فهرست کتاب های چاپی فارسی با مثنوی طاقدیس نراقی اشتباه گرفته است. لازم به ذکر است که مثنوی مرحوم صابونی به «تقدیس» معروف است در حالی که مثنوی نراقی «طاقدیس» _ مخفف طایر قدس _ نام دارد.

از : محمدکریم صابونی تهرانی متخلص به ناظم

میرزا عبدالکریم شیرازی، تهران، 1347 ق، مطبعه سید مرتضی، وزیری، 40 + 475 ص. [ش 1539 و 2748 و 2904].

لطایف الطوایف(کشکول)

از : کمال الدین حسین بن علی واعظ کاشفی

میرزا مهدی گیلانی تهرانی، بمبئی، 1311 ق، به اهتمام میرزا محمد شیرازی ملقب به ملک الکتاب، رقعی، 175 ص. [ش 1093].

لطایف غیاثی، ترجمه فارسی اسرار التنزیل امام فخر رازی = اسرار التنزیل

لطائف المعنوی من حقایق المثنوی(ادبیات)

از : شاه عبداللطیف بن عبدالله کبیر عباسی

بدون نام کاتب، هند، گان پور، مطبعه نول کشور، 1292 ق، وزیری، 282 + 4 ص. [ش 2782 و 2783].

لطیفه العرفان(شعر)

از : حکیم سنایی غزنوی

ص: 199

بدون نام کاتب، دارالطباعه سید مرتضی، 1317، تهران، به ضمیمه حدائق السحر وطواط، رقعی، 77 + 104 ص. [ش 513].

لطیفه غیبیّه(شرح اشعار حافظ)

از : محمد بن محمد دارابی

عباسعلی تفرشی، تهران، مطبعه دارالفنون، 1304 ق، رقعی، 127 ص. [ش 1336].

لغات قرآن(فرهنگ عربی به فارسی)

از : سید محمد کرمانی

بدون نام کاتب، تهران، 1330 ق، به مباشرت سیدحسین مصدق، رقعی، 111 ص. [ش 1344].

لغات گلستان(ادبیات)

از : ذکاءالملک محمدحسین فروغی

بدون نام کاتب، تهران، بدون تاریخ، رقعی، 59 ص. [ش 3236].

لوامع الانوار فی مصائب و نوائب سبط رسول المختار(تاریخ ائمه علیه السلام )

از : شیخ ابوالحسن بن محمد دولت آبادی مرندی

جلد چهارم، زین العابدین محلاتی، 1330 ق، 476 ص. در آغاز آن کتاب الجرائد السبعه من مستطرفات مظهرالانوار فی علایم ظهور الحجه از همان مؤلف در 19 ص و در پایان آن قباله ییلاق دولت آباد مرند چاپ شده است، رقعی، 19 + 476 + 4 ص. [ش 1837].

جلد چهارم، همان چاپ، 476 ص در آغاز آن کتاب الفوادح الجلیه فی هتک حرم الرضویه من مستطرفات لوامع الانوار 50 صفحه و در آخر آن قباله ییلاق دولت آباد مرند چاپ شده است، رقعی، 50 + 476 + 4 ص. [ش 561].

ص: 200

لوامع التنزیل و سواطع التأویل(تفسیر)

از : سید ابوالقاسم تقی بن حسین رضوی قمی لاهوری

جلد اول و دوم، بدون نام کاتب، لاهور، 1299 ق، در حواشی آن، تفسیرالبهیه از ملا بهاءالدین هندی چاپ شده است، رحلی، 748 ص. [ش 2404].

لوامع صاحبقرانی (شرح من لایحضره الفقیه)(شرح حدیث)

از : ملا محمدتقی بن مقصودعلی مجلسی

جلد اول (کتاب طهاره و صلاه)، محمدعلی اصفهانی، 1322 ق، مطبعه سید مرتضی، رحلی، 363 + 487 ص. [ش 3349].

جلد دوم (زکوه تا آخر حج)، محمداسماعیل اصفهانی، 1324 ق، مطبعه سیدمرتضی، رحلی، 249 + 409 ص. [ش 3350].

لیلی و مجنون مکتبی شیرازی(شعر)

بدون نام کاتب، بمبئی، 1309 ق، مطبعه دت پرساد، رقعی، 87 ص. [ش 2628].

ص: 201

« م »

مآثر الکرام (سروآزاد)(تذکره شعراء)

از : میرزا غلامعلی خان بن نوح حسینی واسطی بلگرامی متخلص به آزاد

جلد دوم، بدون نام کاتب، هند، حیدرآباد دکن، 1913 م، مطبع دخانی، وزیری، 407 ص. [ش 88].

المآثر و الآثار (تاریخ چهل ساله ایران)(تاریخ ایران)

از : اعتمادالسلطنه محمدحسن مراغی

بدون نام کاتب، تهران، دارالطباعه خاصه دولتی، 1306، به ضمیمه تاریخ سلاطین و حکام و شاهزادگان قاجاریه، رحلی، 294 + 61 ص. [ش 714 و 720 و 1595].

ماتمکده(مصائب)

از : آخوند ملا محمد بن علی اکبر فرشته قائنی خراسانی

محمدحسن بن محمدعلی گلپایگانی، تهران، 1284 ق، مطبعه کربلایی محمدحسین و کربلایی محمدقلی، رحلی، 253 ص. [ش 765].

محمدحسن بن محمدعلی گلپایگانی، 1287ق،رحلی،بدون صفحه شمار. [ش 3183].

ماتمکده(مقتل)

از : ملا قربان بن رمضان بیدل رودباری قزوینی

بدون نام کاتب، تهران، 1266 ق، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 2689].

ص: 202

مبدأ و معاد، عزیز نسفی = زبده الحقایق

مبکی العیون(تاریخ ائمه علیهم السلام )

از : محمدحسین بن محمدابراهیم جیلانی شیرازی

این کتاب خطی است و گویا تا به حال به چاپ نرسیده و در منابع از آن یادی نشده است. در نسخه حاضر، این کتاب بعد از «ثواب الاعمال و عقاب الاعمال» شیخ صدوق [ش 2023] واقع شده و فقط 46 صفحه از آغاز آن موجود است. مؤلف بنا داشته آن را در صد و دو مجلس در فضایل و مناقب و معارف تألیف نماید که در نسخه حاضر فقط چند مجلس آن (در مصائب امام حسین علیه السلام ) موجود است.

آغاز : «الحمدلله الذی جعل قلوب اولیائه وعاءً لبلائه و جعل المحنه و البلاء علامه لحبه و ولائه». ***

متاع الوارثین فی احکام الدین(ارث _ منظوم)

از : شیخ محمود نجم آبادی

رضا بن عبدالله نجم آبادی، 1323 ق، در آغاز آن دیباچه ای به نظم از شیخ عبدالحسین فرزند مؤلف، به ضمیمه آن منظومه ای در قواعد وقف ها و رموزات قرآنی به فارسی از نسیمی در 23 صفحه، رقعی، بدون صفحه شمار. [ش 2149 و 2158].

متمم فارس نامه ناصری = آثار عجم

مثنوی اطفال (منتخب مثنوی معنوی مولوی)(اشعار)

از : مفتاح الملک محمود بن یوسف مازندرانی

حاجی محمدرضا متخلص به صفا و ملقب به سلطان الکتاب فرزند میرزا حبیب الله

ص: 203

محلاتی متخلص به خاقانی، تهران، 1309 ق، رقعی، 327 ص. [ش 1308].

مثنوی شاه و د رویش، هلالی شیرازی(شعر)

بدون نام کاتب، تبریز، مطبعه کربلایی اسد، 1331 ق، در پایان آن اشعاری از میرزا احمد سهیلی _ بانی طبع کتاب _ آمده، هم چنین در حواشی کتاب اشعاری از شعرای مختلف نوشته شده است، رقعی، 164 ص. [ش 351 و 488].

مثنوی غنیمت، غنیمت پنجابی ملتانی = نیرنگ عشق

مثنوی گنج زر

از : سید محمودخان حسینی فسائی متخلص به نعمت

ملک الخطاطین، 1330 ق، مطبعه سید مرتضی، رقعی، 183 ص. [ش 1322].

مثنوی مسافر(شعر)

از : محمد اقبال لاهوری

بدون نام کاتب، پاکستان، لاهور، 1947 م، رقعی، 71 ص. [ش 172 و 402].

مثنوی معنوی(شعر)

از : مولوی رومی

بدون نام کاتب، 1273، بمبئی، به اهتمام احمد بن محمد متخلص به خرم، وزیری بزرگ، 85 + 78 + 93 + 89 + 69 + 75 ص. [ش 66].

بدون نام کاتب، هند، مطبعه منشی نول کشور، 1282 هند، وزیری، 634ص. [ش 70].

بدون نام کاتب، تهران، کتابفروشی علمی، 1368، به انضمام کشف الابیات مثنوی از طاهر بن احمد کاشانی به چاپ رسیده است، رحلی، 815 ص. [ش 96].

وقار بن وصال شیرازی، هند، بمبئی، 1267 ق، وزیری، 113 + 10 + 88 + 113 +

ص: 204

87 ص. [ش 23 و 1553].

حسن بن علی النسابه، هند، بمبئی، 1310 ق، مطبع ناصری، به ضمیمه دفتر هفتم، وزیری، 96 + 86 + 112 + 90 + 100 + 114 + 40 ص. [ش 1659].

محمدحسن بن محمدعلی جرفادقانی، تهران، 1306 ق، مطبعه میرزا حبیب، به ضمیمه دیباچه حیدرعلی مجدالادباء متخلص به ثریا و کشف الابیات طاهر بن احمد کاشانی به چاپ رسیده است، وزیری، 671 + 177 ص [ش 68 و 2212 و 2226].

محمدباقر موسوی اصفهانی، تهران، 1299 ق، به ضمیمه فهرست مطالب و کشف الابیات طاهر بن احمد کاشانی به چاپ رسیده است، رحلی، 669 + 146 ص. [ش 3184].

علی نقی شیرازی فرزند میرزا یوسف مذهب باشی، بمبئی، مطبعه میرزا حبیب، 1315 ق، به ضمیمه کشف المطالب و الابیات، وزیری بزرگ، 178 + 671 ص. [ش 69].

محمدعلی مدرس زاده، تهران، 1359 ق، وزیری، 89 + 80 + 104 + 85 + 93 + 107 ص. [ش 3248].

محمدباقر موسوی امامی اصفهانی، 1299 ق، بمبئی، به سفارش محمدرحیم خان علاءالدوله، رحلی، به ضمیمه کشف الابیات، 671 + 150 ص. [ش 3384 و 3385].

مجالس المؤمنین(تراجم)

از : شهید قاضی نورالله بن شریف الله شوشتری

علی، تبریز، بدون تاریخ، کارخانه حاج ابراهیم تبریزی، رحلی، صفحات بدون شماره + 12 + 480 ص. [ش 1200].

بدون نام کاتب، 1354 ق، رحلی، 542 ص. [ش 2835].

مجالس المتقین(مواعظ)

ص: 205

از : محمدتقی بن محمد برغانی، شهید ثالث

بدون نام کاتب، 1279، کارخانه الله قلیخان، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 1223 و 1558].

بدون نام کاتب، 1271 ق، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 1210 و 1727].

محمد خوانساری، 1267 ق، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 1217].

حسن، 1270 ق، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 1924].

محمدهاشم بن حسین تبریزی، تبریز، 1296، دارالطباعه حاج ابراهیم تبریزی، رحلی، 303 ص. [ش 2091].

مجالس المواعظ و البکاء فی ایام عاشورا(اخلاق و مواعظ)

از : شیخ جعفر بن حسین شوشتری

عبدالصمد بن محمد تبریزی، 1311 ق، کارخانه علی اصغر، رقعی، صفحات بدون شماره + 161 ص. [ش 2123].

مجالس الواعظین(اخلاق و مواعظ)

از : سید اسماعیل یزدی اردکانی

سیف الله اصفهانی، 1320 ق، مطبعه محمدابراهیم، رحلی، 280 ص. [ش 3142].

مجمع الاحکام (رساله عملیه حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی)(فقه)

گردآوری : محمدحسن بن عبدالرحیم حائری

اسدالله بن محمدکاظم موسوی ملقب به اشرف الکتاب، 1353 ق، با حواشی سید صدرالدین صدر، حجت و فیض خوانساری، خشتی، 207 ص. [ش 941].

مجمع الادویه ناصری (ترجمه از طب اروپایی)(پزشکی)

از : میرزا علیرضا خان طبیب بن ابوالحسن خان بهرامی تفرشی

ص: 206

سید محمدباقر بن محمدجواد موسوی اصفهانی، تهران، 1309 ق، رقعی، 158 ص. [ش 312].

مجمع الاوصاف(ادبیات)

از : میرزای سنگلاخ

بدون نام کاتب، اسلامبول، مطبعه عاشر افندی، 131 ص در آخر کتاب برج زواهر چاپ شده است. [ش 3370].

مجمع الجوامع(طب)

از : سید محمدحسین خان بن میرمحمدهادی خان عقیلی علوی خراسانی شیرازی

رساله مفصلی است در پزشکی قدیم در چهار بخش بدین ترتیب :

1_ کلیات به نام خلاصه الحکمه

2_ مفردات به نام مخزن الادویه

3_ مرکبات به نام ذخائر التراکیب و مشهور به قرابادین کبیر

4_ در امراض مختلفه از سر تا قدم در دوازده مقاله

شامل هر چهار بخش، محمدمهدی مشهور به محمدجعفر، 1277 ق، رحلی، صفحات بدون شماره + 63 + 406 + 333 ص. [ش 2728].

شامل قسم سوم (قرابادین کبیر)، بدون نام کاتب، لکنهو، مطبع نول کشور، 1330 ق، رحلی، 516 ص. [ش 3271].

مجمع الدعوات کبیر = جامع الدعوات کبیر

مجمع الرسائل یا مجمع المسایل (رساله عملیه میرزا محمدحسن شیرازی)

گردآورنده : محمدحسن بن محمدابراهیم جزی اصفهانی

ص: 207

علی اصفهانی، 1318 ق، با حواشی آخوند خراسانی، سیدکاظم یزدی و محمدتقی، وزیری، 451 ص. [ش 2280 و 2282 و 2283].

جمال الدین بن ابوطالب اصفهانی، 1327، با حواشی میرزا محمدتقی شیرازی، آخوند خراسانی و سید محمدکاظم یزدی، وزیری، 430 ص. [ش 675 و 3091].

بدون نام کاتب، 1312 ق، با حواشی از آخوند خراسانی، وزیری، 304 ص. [ش 3298].

عبدالعظیم طالقانی فشندی، بمبئی، 1314، با حواشی سیداسماعیل صدر، وزیری، 271 ص. [ش 2317].

محمدتقی بن آقابزرگ، 1320 ق، مطبعه سیدمرتضی، وزیری، 359 ص. [ش 2489 و 2496].

بدون نام کاتب، تهران، 1325، وزیری، 472 ص. [ش 2641].

مجمع الفصحاء در تذکره شعراء

از : رضاقلی خان هدایت

جلد اول : بدون نام کاتب، تهران، رحلی، 657 ص. [ش 238 و 258].

جلد دوم : میرزا آقای کمره ای، تهران، 1295 ق، مطبعه میرزا باقر، با مقابله و تصحیح محمدصادق متخلص به روشن اصفهانی، رحلی، 679 ص. [ش 239 و 2270].

مجمع المحاسبات (کتاب درسی سوم و چهارم ابتدایی)(حساب)

از : میرزا احمد خوانساری مدیر کتابخانه سعادت

به ضمیمه مجمع المراسلات چاپ شده است. [ش 2154].

مجمع المراسلات (انشای جدید)(نامه نگاری)

از : میرزا احمد خوانساری

مرتضی حسینی برغانی، تهران، 1332، 128 ص به ضمیمه مجمع المحاسبات مؤلف

ص: 208

چاپ شده است، 128 + 86 ص. [ش 2154].

مجمع المسائل (رساله عملیه میرزا محمدحسن شیرازی) = مجمع الرسائل

مجمع المعارف و مخزن العوارف(عقاید)

از : محمد شفیع بن محمدصالح

بدون نام کاتب و سال و محل نشر، از آخر افتادگی دارد. وقف از : محمدباقر رشتی، رقعی، بدون صفحه شمار. [ش 829].

بدون نام کاتب و سال و محل نشر، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 993 و 2181].

در حواشی حلیه المتقین علامه محمدباقر مجلسی چاپ شده است. [ش 116 و 751 و 829 و 993 و 2032 و 2033 و 2181 و 2306].

بدون نام کاتب، 1274 ق، خشتی، بدون صفحه شمار. [ش 3176].

از آغاز و انجام افتادگی دارد، خشتی، بدون صفحه شمار. [ش 2306].

مجمع النورین، جلد پنجم (کتاب الملائکه)(مواعظ)

از : ملا اسماعیل بن محمدجعفر سبزواری

کتاب الملائکه، کاتب حسین بن عبدالله شبستری، 1310، مطبعه حاج احمد تبریزی، خشتی، 398 ص. [ش 39].

شامل : کتاب الملائکه، شیطان، ید و منبر و نوادر الاثار (بهشت و دوزخ)، کاتب محمدحسین خوانساری، تهران 1346 ق، رحلی، 136 + 126 + 98 + 91 ص. [ش 1229 و 1571].

جلد اول، عبدالوهاب بن غلام حسین خوانساری، 1321 ق، رحلی، 481 ص. [ش 1228].

جلد اول، بدون نام کاتب، 1352 ق، تهران، رحلی، 370 ص. [ش 2038].

ص: 209

کتاب بدایع الاخبار و غرایب الاثار مشهور به کتاب ید، بدون نام کاتب، 1311 ق، کارخانه حاج احمد تبریزی، خشتی، 275 ص. [ش 2469].

مجموعه امیر، دستور ترسیم (کتاب درسی اول متوسطه)(هندسه)

از : ع. ح حکیمی و ح. معینی

جلد اول، محمدجواد بن ملک الخطاطین شریفی صالحی، 1306 ق، تهران، خشتی، 124 ص. [ش 2027].

مجموعه البلاغه(ادبیات و اشعار)

از : محمدابراهیم خان صدیق خلوتی

دو اثر مؤلف است شامل : 1_ آداب ناصری به نثر 2_ دیوان مظفری به نظم در مدح مظفرالدین شاه.

سلطان الکتاب فقیر شیرازی، 1322 ق، رقعی، 340 ص. [ش 3213].

مجموعه خطابه ها(ادبیات فارسی)

مجموعه هفت خطابه که در شعبه جامعه معارف حیدرآباد دکن _ هند _ ایراد شده است بدین ترتیب :

1 _ شعر و شاعری عرفی خطابه آقا سید محمدعلی داعی الاسلام پرفسور نظام کالج حیدرآباد دکن در 23 ذی حجه 1345.

2 _ شعر و شاعری عصر جدید از همان مؤلف، جلسه جمعه 6 صفر 1346.

3 _ عناصر اربعه رباعی خطابه مولوی مسعودعلی بی، ای در جلسه 21 جمادی الثانیه 1346 ق.

4 _ حکیم قاآنی خطابه مولوی سید محمدحسن صاحب بلگرامی صدر محاسب سابق در جلسه جمعه 19 رجب 1346.

ص: 210

5 _ اقبال و شعر فارسی از مؤلف ردیف اول در جلسه جمعه 21 شوال 1346.

6 _ فرهنگ نویسی فارسی از مؤلف سابق در جلسه جمعه 27 شعبان 1347.

7 _ خط لاتین برای فارسی از مؤلف سابق در جلسه 13 ذی حجه 1347.

بدون نام کاتب، هند، حیدرآباد دکن، 7 و 1346 ق، 274 ص. [ش 60].

مجموعه رسائل شیخ محمدباقر اصفهانی(عقاید و احکام)

شامل چند رساله از مؤلف بدین ترتیب : رساله در طهارت و صلاه و صوم، اصول دین، در چیزهایی که باعث طول عمر است، کتاب آداب الشرعیه، در اعمال رجب و شعبان و رمضان، منتخباتی از نجم الثاقب، منتخب از کتاب ملا علی اکبر بن محمدباقر ایجی و دعای کمیل با ترجمه زیرنویس فارسی.

بدون نام کاتب و نام ناشر و سال و محل نشر، خشتی، 228 ص. [ش 1492].

مجموعه رسائل طبی طبیب شیرازی(پزشکی)

از : ملک الاطباء میرزا محمدتقی طبیب شیرازی

شامل : کلیات طب منظوم، حافظ الصحه، تسهیل العلاج، رساله بحرانیه، وبائیه کبیره، وبائیه صغیره، مفرق بین الهیضه و الوباء، طاعونیه یا مسکنه الفؤاد، جوهریه، رساله فی اثبات الحراره المزاجیه یا کافوریه، کوثریه، لغزئیه شرح لغز شیخ بهایی، السماویه فی تفسیر بعض آیات الوارده فی خلق السماء و النجوم، العددیه، تعبیریه.

بدون نام کاتب، تهران، 1285 ق، خشتی، بدون صفحه شمار. [ش 1627].

مجموعه مبدأ و معاد(فقه)

از : ؟

بدون نام کاتب، 1378 ق، بمبئی، مطبع محمدی، رقعی، همراه با کفایت اسلام و نماز پنج وقت و آداب وضو چاپ شده است، 136 ص. [ش 3446].

ص: 211

محبوب القلوب(تاریخ حکماء)

از : قطب الدین محمد بن شیخ علی شریف دیلمی لاهیجی

جلد اول، عبدالکریم شیرازی، 1317 ق، رحلی، 160 ص. [ش 2086].

محبوب القلوب(اخلاق)

از : میر برخوردار ترکمان فراهی

از آغاز و انجام چند صفحه افتادگی دارد، بدون نام کاتب و ناشر و سال و محل نشر، وزیری، 550 ص. [ش 3275].

محرم نامه(شعر)

از : شعرای انجمن دانشکده اصفهان

اشعاری از شعرای مختلف که در انجمن دانشکده اصفهان این اشعار را در رثای ائمه علیهم السلام خوانده اند.

حسین بدری اصفهانی، اصفهان، مطبعه گلبهار، 1348 ق، به اهتمام میرزا عبدالرحیم مشتاقی اصفهانی، رقعی، 160 ص. [ش 227].

محمود و ایاز زلالی خوانساری(مثنوی)

محمدعلی بن زین العابدین خوانساری، 1320 ق، رقعی، 109 ص. [ش 1091].

محن الابرار (ترجمه مقتل بحارالانوار)(مقتل)

مترجم : شیخ محمدحسن بن عبدالله هشترودی تبریزی

جلد دوم، غلام علی بن محمدرسول خوشنویس اسکویی، تبریز، 1312، مطبعه حاج ابراهیم، رحلی، 242 + 258 ص. [ش 1033 و 2550].

ص: 212

مختار الجوامع(کشکول)

از : میر محمدحسین بن محمدعلی موسوی شوشتری

میرزا داود شیرازی، بمبئی، 1305 ق، وزیری، 242 ص. [ش 3053].

مختصرالابواب فی السنن و الآداب، شیخ عباس قمی = خلاصه حلیه المتقین

مختصر جغرافی هندوستان(جغرافیا)

از : فرصت حسینی شیرازی

بدون نام کاتب، بمبئی، 1322 ق، مطبع ناصری، در ضمن کتاب صرف و نحو خط آریا چاپ شده است، رقعی، 111 + 86 ص. [ش 929].

مختصر المجمل در شرح حساب جمل(ریاضیات)

از : عمادالاسلام شیخ یوسف بن محمد جیلانی نجفی

در ضمن کتاب حل العقود فی شرح حساب الجمل المعهود چاپ شده است. [ش 1264 و 2152].

مخزن الادویه در مفردات ادویه = مجمع الجوامع

مخزن الانشاء(نامه نگاری)

گردآورنده : محمدصادق حسینی خوانساری

مجموعه منشآتی است شامل منشآت : نواب تهرانی، فاضل گروسی، میرزا مهدی خان منشی استرآبادی، قائم مقام فراهانی، محمدتقی علی آبادی و محمد بروجردی.

بدون نام کاتب، تهران، 1286، وزیری، 430 ص. [ش 4 و 2322].

ص: 213

مخزن البکاء(مقتل)

از : مولی محمدصالح بن احمد برغانی قزوینی

محمدحسین، 1274 ق، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 611].

بدون نام کاتب و سال و محل نشر، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 2109].

بدون نام کاتب، تبریز، 1295 ق، مطبعه حاج ابراهیم، رحلی، 317 ص. [ش 3124].

مخزن الدرر(تذکره شعرای دزفول و شوشتر)

از : رئیس الذاکرین ملا حسین خلیفه دزفولی متخلص به حقیر

بدون نام کاتب، بمبئی، 1335 ق، به اهتمام میرزا ابوالحسن حائری ملقب به ملک الکتاب، وزیری، 144 ص. [ش 2010].

مخزن الفرائد فی اصول العقاید(اعتقادات)

از : شیخ علی بن مهدی لاهیجی تهرانی حایری

محمدحسین، 1316 ق، وزیری، 343 ص. [ش 1697].

حسن بن علی گلپایگانی، 1317 ق، وزیری، 343 ص. [ش 2791].

مرآت البدن(پزشکی)

از : حسین قلی شاگرد مدرسه نظامی فرزند میرزا محمدخان

محمدرضا متخلص به صفا و ملقب به سلطان الکتاب لشکرنویس محلاتی، تهران، 1328 ق، قیمت 5 هزار دینار، مطبعه علی اصغر، خشتی، 56 ص. [ش 2826].

مرآت البلدان(جغرافیا)

از : اعتمادالسلطنه محمدحسن خان مراغی

جلد اول، سید محمدعلی، 1294، به ضمیمه اسامی سلاطین و شاهزادگان و

ص: 214

حکمرانان قاجار، وزیری، 606 + 38 ص. [ش 374].

جلد دوم، بدون نام کاتب، تهران، 1294 ق، به ضمیمه اسامی سلاطین و شاهزادگان و حکمرانان قاجار، وزیری، 298 + 42 ص. [ش 204].

جلد سوم، بدون نام کاتب، 1295ق،از آخر افتادگی دارد،وزیری،253ص. [ش 3081].

جلد چهارم، بدون نام کاتب، 1297 ق، به ضمیمه تقویم سال 1297 ق و اسامی سلاطین و شاهزادگان و حکمرانان قاجار، رحلی، 377 + 55 ص. [ش 770 و 3386].

مرآت الخیال(تذکره شعرا)

از : امیر شیرعلی خان بن علی امجدخان لودی

میرزا محمدخان ملک الکتاب المخاطب خان صاحب، بمبئی، 1324 ق، مطبع مظفری، رقعی، 344 ص. [ش 3217].

مرآت العارفین فی دفع شبهات المبطلین(ردّ بابیّه)

از : شیخ احمد بن محمدعلی شاهرودی

جمال الدین بن ابوطالب اصفهانی ملقب به سلطان الکتاب، تهران، 1343 ق، مطبعه علی اصغر، وزیری، 490 ص. [ش 850، 1146].

مرآت المحققین(عرفان)

از : شیخ محمود بن عبدالکریم شبستری

بدون نام کاتب و سال و محل نشر، 70 ص. در ضمن آن اوصاف الاشراف خواجه نصیر و چهل حدیث نبوی منتخب از کتاب تنبیه الغافلین چاپ شده است، جیبی، 172 ص. [ش 1472].

مراتب الوصول(عرفان)

ص: 215

از : شاه رؤوف احمد

بدون نام کاتب، هند، حیدرآباد دکن، بدون سال چاپ، به ضمیمه رساله سلوک طریق نقشبندیه مجددیه از شاه غلام علی صاحب قبله و وصیت نامه خواجه عبدالخالق غجدوانی، وزیری، 68 ص. [ش 1364].

مراسله فاضل خان گروسی(نامه نگاری)

در آخر کتاب مخزن الانشاء چاپ شده است. [ش 4].

مراسله میرزا محمد بروجردی به پسرش میرزا کاظم(نامه نگاری)

در آخر کتاب مخزن الانشاء چاپ شده است. [ش 4].

مراسم شهادت امام حسین علیه السلام (سیاسی)

مقاله ای است در فلسفه شهادت و مراسم حضرت سیدالشهدا علیه السلام که از روزنامه ای در کتاب حاضر نقل شده است.

حبیب الله، 1345، مطبعه عبدالرحیم، رقعی، به ضمیمه آن کتاب تجوید قرآن تألیف شیخ حبیب الله مجدالقراء اصفهانی و منظومه ملا مختار قاری به چاپ رسیده است، 71 + 31 ص. [ش 1979].

مرتفق(اعتقادات)

از : شیخ مهدی بن ثقه الاسلام شیخ محمدباقر مسجدشاهی اصفهانی

بدون نام کاتب، اصفهان، 1348 ق، عبدالرزاق کتابچی خوانساری، خشتی، 284 ص. [ش 2110 و 2113 و 2599].

مرصادالعباد من المبدء الی المعاد(عرفان)

ص: 216

از : نجم الدین ابوبکر عبدالله بن محمداسد رازی

محمدصادق بن محمدرضا تویسرکانی،1314ق،272ص،به ضمیمه تذکره آغاز و انجام خواجه نصیر طوسی به چاپ رسیده است، وزیری، 272 + 23 ص. [ش 1882 و 2906].

مرغوب القلوب(عرفان)

از : شمس محمد تبریزی

به ضمیمه گلشن راز شبستری چاپ شده است. [ش 1300].

مرقات الایقان(مصائب)

از : سید محمدباقر بن حسین موسوی، مجتهد گنجوی

جلد اول و دوم، بدون نام کاتب، تهران، 1372 ق، مطبعه علمی، رحلی، 190 + 134 ص. [ش 1182 و 1183 و 1184].

مرقات الصعود لاهل المعرفه و الشهود فی تفسیر آیه یاایهاالذین آمنوا اوفوا بالعقود(منظومه فقهی)

از : محمدعلی مدرس چهاردهی بن جعفر رشتی

در پایان کتاب تناسخ و تماسخ، صفحه های 234 _ 275 به چاپ رسیده است. [ش 379 و 2174].

مسائل عشره(سئوال و جواب اعتقادی)

از : قاضی عبدالرسول صاحب صدیقی

ده سئوال اعتقادی است که از مؤلف پرسیده شده و مؤلف به آن ها پاسخ داده است.

در آخر کلمه الحق چاپ شده است، وزیری، 25 ص. [ش 1888].

ص: 217

مسالک الشریعه فی العقاید الدینیه (ترجمه اعتقادات مجلسی)(اعتقادات)

از : حسین بن نصرالله عرب باغی ارومیه ای

در ضمن تحفه المهدویه ص 520 _ 546 به چاپ رسیده است. [ش 134].

مستطرفات (شرح جراید سبعه در علایم ظهور حجه علیه السلام )(امامت)

از : شیخ ابوالحسن بن محمد دولت آبادی مرندی

بدون نام کاتب، تبریز، 1333 ق، رقعی، 119 ص. [ش 962].

مسلی المصابین(مواعظ)

از : میرزا محمود بن علی نقی فاطمی طباطبایی بروجردی

بدون نام کاتب و سال و محل نشر، از آخر افتادگی دارد، جیبی، 304 ص. [ش 1474].

المشکول(متفرقه)

از : ملا حاجی بابای قزوینی، مترجم : محمدباقر بن اسماعیل حسینی خاتون آبادی

بدون نام کاتب، 1300 ق، مطبعه علی قلی خان، وزیری، 332 ص. [ش 1140].

مشکوه الادب ناصری، سپهر ثانی = ناسخ التواریخ (حالات امام زین العابدین علیه السلام )

مشکوه الانوار(فضایل قرآن و ادعیه)

از : ملا محمدباقر مجلسی

علی بن محمدحسن تبریزی، بدون سال و محل نشر، رقعی، بدون صفحه شمار. [ش 1076].

مصباح الحرمین در اسرار حج و شهادت امام حسین علیه السلام (اعمال و اسرار حج)

ص: 218

از : عبدالجبار بن زین العابدین پیشنماز زاده شکوئی

طاهر بن عبدالرحمن قراجه داغی، 1327 ق، خشتی، 460 ص. [ش 1961].

مصباح الفلاح و مفتاح النجاح(اخلاق)

از : ملا محمدجواد بن عباس صافی گلپایگانی

محمدتقی گلپایگانی، 1322 ق، تهران، وزیری، 239 ص. [ش 2503 و 2506].

مصطلحات الشعراء(ادبیات)

از : امام قلی چگنی رازی وارسته

بدون نام کاتب، لکهنو، 1314 ق، مطبعه نول کشور، در حاشیه آن، کتاب خلاصه بهار عجم به چاپ رسیده است، رحلی، 406 ص. [ش 738].

مطارح الانظار(متفرقه)

از : محمود بن کاظم مازندرانی

به ضمیمه آن، این چند کتاب نیز به چاپ رسیده است : عبره الناظرین تألیف میرزا اسدالله مازندرانی، مثنوی من وسلوی و جنگ نامه و غزلیات هر سه از نعمت خان عالی، ترجمه جلد اول کشکول شیخ بهایی، ابصارالمستبصرین دبیلی شیرازی و احوالات برهان نظام شاه و شاه طاهر حسینی.

میرزا محمدعلی شیرازی، بمبئی، 1278 ق، رحلی، 392 ص. [ش 114].

مطلع الانوار و منبع الاسرار(اعتقادات)

از : میرزا ابوالحسن بن اسماعیل تاجر اصطهباناتی

فخرالدین موسوی گلپایگانی، شیراز، 1371 ق، مطبع محمدی، 302 ص. [ش 1779].

ص: 219

مطلع السعدین و مجمع البحرین(جغرافیا و تاریخ)

از : کمال الدین عبدالرزاق بن جلال الدین اسحاق سمرقندی

بدون نام کاتب، لاهور، 1340 ق، چاپخانه گیلانی، وزیری، 22 + 655 ص. [ش 2768].

مطلع الشمس(جغرافیا)

از : اعتمادالسلطنه محمدحسن خان مراغی

جلد اول، بدون نام کاتب، 1301 ق، به ضمیمه سال 1301 ق و اسامی سلاطین و شاهزادگان و حکمرانان قاجار، رحلی، 67 + 297 ص. [ش 1239].

بدون نام کاتب، تهران، 1302 ق، قیمت دوازده هزار، رحلی، 500 ص. [ش 594].

مظاهر الانوار فی عقاید الاخیار (جلد سوم از سحاب الدموع)(اعتقادات)

از : ملا محمد بن مشهدی بابا نخجوانی

بدون نام کاتب و سال و محل نشر، خشتی، 260 ص. [ش 56].

مظهر العجائب(شعر)

از : شیخ فریدالدین عطار نیشابوری

محمدتقی حاتمی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، 1316 ش، رقعی، 304 ص. [ش 1786 و 1790].

بدون نام کاتب، تهران، دارالطباعه سیدمرتضی، 1323، دیباچه از فتح الله خان شیبانی، رقعی، 340 ص. [ش 55].

مظهرالعجم (سوانح عمری حاج بابای اصفهانی)(داستان)

ص: 220

از : جیم جوستینیان موریه

مترجم : میرزا اسدالله خان شوکت الوزاره

علی بن حاجی نصرالله شیرازی، بمبئی، 1323 ق، به اهتمام میرزا محمد ملک الکتاب المخاطب به خان صاحب، وزیری، 345 ص. [ش 3238].

معالم التأویل و التبیان فی شرح اسرار خطبه البیان = شرح خطبه البیان

المعجم فی آثار ملوک العجم (معجم التواریخ)(تاریخ)

از : شرف الدین ابوالفضل سید فضل الله راجی حسینی قزوینی

بدون نام کاتب، اصفهان، دارالطباعه میرزا محمودخان شیرازی، 1303 ق، وزیری، 260 ص. [ش 835].

محمدمهدی گلپایگانی، 1311 ق، به اهتمام محمدباقر اصفهانی، خشتی، 309 ص. [ش 1440].

مرتضی بن عباس حسینی، 1318 ق، وزیری، 254 ص. [ش 377].

علی اکبر معمم، 1328 ق، وزیری، 254 ص. [ش 1832].

شیخ علی اکبر معمم تهرانی، تهران، 1352، مطبعه سعادت و اخوان کتابچی، وزیری، 254 ص. [ش 1834].

معدن الاسرار(مواعظ)

از : ملا علی ملاگل محمد قارپوزآبادی زنجانی قزوینی

جلد اول شامل سی مجلس و جلد سوم شامل سی و سه مجلس، بدون نام کاتب، 1303 ق، مطبعه حاج عبدالرحیم، رحلی، 139 + 250 ص. [ش 2416].

معراج السعاده(اخلاق)

ص: 221

از : ملا احمد بن مهدی نراقی

مصطفی بن سلطان مازندرانی کجوری، 1265 ق، مطبعه عبدالمحمد، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 260].

رضا بن عبدالله حسینی گلپایگانی، 1276 ق، مطبعه الله قلی خان، رحلی، 447 ص. [ش 741].

میرزا آقای کمره ای، تهران، 1281 ق، مطبعه کربلایی محمدقلی و کربلایی حسین، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 255].

محمدباقر جرفادقانی، 1300 ق، مطبعه علی قلی خان، رحلی، 331 ص. [ش 261].

بدون نام کاتب، بمبئی، 1296 ق، رحلی، 403 ص. [ش 3351].

محمداسماعیل شیرازی، بمبئی، 1296، مطبعه شیخ عبدالوهاب، رحلی، 403 ص. [ش 759].

محمدباقر جرفادقانی، 1302 ق، مطبعه حاجی عباس علی تبریزی، رحلی، 6 + 325 ص. [ش 2543].

محمدحسن خوراسکانی، تهران، 1313، رحلی، 331 ص. [ش 1768].

حسن هریس بن عبدالکریم هریسی، تهران، 1327 ق، مطبعه اسلامیه، رحلی، 299 ص. [ش 268].

حسن هریس بن عبدالکریم هریسی، تهران، 1332 ش، کتابفروشی اسلامیه، رحلی، 299 ص. [ش 1907].

معرفه السلوک (شرح حدیث من عرف نفسه فقد عرف ربه)(عرفان)

از : شیخ محمود خوش زبان چشتی

بدون نام کاتب، مطبعه نول کشور، لکهنو، 1898 م، وزیری، 2 + 104 + 4 ص. [ش 921].

ص: 222

معرفه السموم ناصری(پزشکی)

از : فیلسوف الدوله میرزا عبدالحسین خان سرتیپ بن محمدحسن زنوزی تبریزی

آقا بن محمدتقی حسینی تبریزی، تبریز، 1313 ق، مطبعه علی اصغر، رقعی، 175 ص. [ش 2138 و 2178].

معین الوارثین(فقه)

از : سید احمد محمدباقر موسوی بهبهانی کربلایی

بدون نام کاتب، 1301 ق، به مباشرت محمد درجزینی، رقعی، 140 ص. [ش 2658 و 1646].

مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز(عرفان)

از : شمس الدین محمد بن یحیی لاهیجی نوربخش متخلص به اسیری

در حاشیه شرح اشعه اللمعات ص 386 تا 462 به چاپ رسیده است. [ش 1877 و 2615 و 2691].

مفاتیح الغیب(فضائل استخاره)

از : ملا محمدباقر بن محمدتقی مجلسی

احمد تفرشی، 1306 ق، رقعی، 116 ص. [ش 322 و 1276].

مفاتیح المحبه فی ترجمه ینابیع المودّه(اعتقادات)

متن از : شیخ سلیمان حسینی بلخی قندوزی حنفی نقشبندی

ترجمه از : ؟

بدون نام کاتب، تهران، 1312، مطبعه حاج رضا، در حاشیه آن، متن کتاب ینابیع الموده نوشته شده است، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 110].

ص: 223

مفتاح الجنان(ادعیه)

از : ملا صادق طبسی

علی اکبر طالقانی، تهران، 1316 ق، به ضمیمه اصول دین از حبیب الله بن حسین علی، رقعی، 99 + 24 ص. [ش 514].

مفتاح الجنه مسمی بانوار خمسه(مواعظ)

از : حاج ملا محمد بن محمد مقدس زنجانی

علی شریف مشهور به معین الشریعه متخلص به فقیر اصطهباناتی شیرازی، بمبئی، 1297 ق، مطبع مظفری، رقعی، 348 ص. [ش 2753 و 3367].

محمدعلی بن حسین علی اصفهانی، 1307 ق، وزیری، 353 ص. [ش 3408].

مفتاح الرزاق فی آداب الخادم و المخدوم (علاج مفلسی)(مواعظ)

از : میرزا محمد ملک الکتاب شیرازی

سید علی حسینی شیرازی، بمبئی، 1315 ق، وزیری، 208 ص. [ش 548].

مفتاح کنوز القرآن (کشف الآیات)

از : محمدعلی بن محمدکاظم دربندی مشهور به کاظم بیک

بدون نام کاتب، روسیه، سن پترزبورک، 1276، مطبعه لتوگرافی طرانشیل، رحلی، 333 ص. [ش 2564].

مفتاح النبوه(تاریخ ائمه علیهم السلام )

از : کوثر علیشاه محمدرضا بن محمدامین همدانی

بدون نام کاتب، 1240 ق، از آخر افتادگی دارد، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 730].

ص: 224

مفتاح النجاه فی تفسیر الصلوه(دعا)

از : شمس الافاضل یوسف ترشیزی خراسانی

مشکین قلم، تهران، 1310 ق، کتابخانه علمی، جیبی، 60 ص. [ش 1479].

مفتاح الهدایه و مشکوه الولایه(مواعظ)

از : علی اکبر بن عباس یزدی حائری

محمدعلی یزدی حائری، نجف، 1344 ق، مطبعه مرتضویه، خشتی، 201 + 4 ص. [ش 1795].

مقالات (مناجات) خواجه عبدالله انصاری(عرفان)

به ضمیمه نان و حلوای شیخ بهایی چاپ شده است. [ش 331].

محمد صانعی، 1358 ق، به ضمیمه نصایح الحکما و نصایح لقمان و زینه المتقین به چاپ رسیده است، رقعی، 112 + 56 ص. [ش 1257].

در ضمن سبع المثانی ص 388 _ 392 چاپ شده است. [ش 1718].

مقالات صوفیه(تصوف)

از : شاه تراب علی صاحب کاکوری بن شاه محمدکاظم قلندر

بدون نام کاتب، لکهنو، 1893 م، مطبع نول کشور، وزیری، 2 + 232 + 4 ص. [ش 1153].

مقالات عرفا در اصطلاحات عرفا(عرفان)

در حاشیه شرح اشعه اللمعات چاپ شده است. [ش 1877].

ص: 225

مقالات علمی و سیاسی(متفرقه)

از : سید محمدنصیر بن جعفر فرصت شیرازی معروف به میرزا آقا

میرزا مسیح الله حسینی دهلوی، بمبئی، 1807 م، 1322 ق، مطبع گلزار حسنی، رقعی، 335 ص. [ش 1380].

مقامات حمیدی(ادبیات)

از : حمیدالدین ابوبکر محمد بن عمر حمیدی بلخی

میرزا آقا کمره ای، 1290 ق، تهران، رقعی، 211 ص. [ش 1633].

مقامات العلیه فی موجبات سعاده الابدیه(اخلاق)

از : حاج شیخ عباس قمی

میرزا حسین ناسخیان، 1257 ق، تهران، مطبعه اسلامیه، رقعی، 224 ص. [ش 342].

محمدعلی بن میرزا محمود بن حاجی مهدی تبریزی، 1348 ق، رقعی، 226 ص. [ش 1347].

در حاشیه مکارم الکرایم چاپ شده است.[ش 368و 708 و 2746 و 1127 و 3409].

ناسخیان، تهران، 1360 ق، چاپخانه اسلامیه، رقعی، 168 ص. [ش 1986].

مقامات معنوی و مقالات پهلوی

از : شیخ محمدحسین آیتی خراسانی

چاپ سربی، 1311 ق، طهران، چاپخانه فردین و برادر، به ضمیمه چند کتاب دیگر صحافی شده است. رقعی، 96 ص. [ش 3441].

مقباس المصابیح(ادعیه)

از : ملا محمدباقر مجلسی

بدون نام کاتب و سال و محل نشر، از آخر افتادگی دارد، رقعی، بدون صفحه شمار.

ص: 226

[ش 708].

مقدمات ثلثه ظهوریه(ادبیات)

از : ابوالیمین عبدالرزاق بن محمداسحاق حسینی سورقی

مؤلف اصطلاحات ادبی را از سه نثر ظهوری و پنج رقعه استخراج و در سه مقدمه (1_ شرح حال ظهوری 2_ در بیان کلمات موسیقی 3_ در برخی صنایع و بدایع و نثر) قرار داده است.

بدون نام کاتب، لکهنو، 1281 ق، به ضمیمه سه نثر ظهوری که به سه دیباچه مشهور هستند دیباچه اول بدون نام، دیباچه دوم به نام گلزار ابراهیم، دیباچه سوم خوان خلیل و ده صفحه از آغاز مکاتبات ابوالفضل علامی چاپ شده است، وزیری، 10 + 92 ص. [ش 2781].

مقصد اسنی(عرفان)

از : عزیزالدین بن محمد نسفی

به ضمیمه شرح اشعه اللمعات، ص 129 _ 196 چاپ شده است. [ش 1877].

مقلاد الرشاد فی المؤنثات السماعیه و الاضداد

از : سید عبدالحجه بلاغی نائینی

میرزا حسین ناسخ، اصفهان، 1343 ق، مطبعه گلبهار، رقعی، 104 ص. [ش 313].

مکاتبات ابوالفضل علاّمی

از : ابوالفضل بن مبارک علاّمی

ده صفحه از اول این کتاب در آخر مقدمات ثلثه ظهوریه موجود است. [ش 2781].

ص: 227

المکاتیب و الرسائل الی ارباب الکمال و الفضائل (مکتوبات)(نامه نگاری)

از : شیخ ابوالمجد عبدالحق محدث دهلوی بخاری متخلص به حقی

بدون نام کاتب، مطبعه مجتبایی، دهلی، 1297 ق، وزیری، 328 ص. [ش 203].

مکارم الکرائم (ترجمه مکارم الاخلاق طبرسی)(اخلاق)

از : علی بن حسن زواره ای

مسمی پرست، 1319 ق، در حاشیه آن، کتاب مقامات العلیه و کتاب الاربعین و تحفه الطوسیه هر سه از شیخ عباس قمی به چاپ رسیده است، وزیری، 313 ص. [ش 368، 1117 و 2746 و 3409].

مکالمات حسنیه = ترجمه حسنیه

مکالمه سیاح ایرانی و شخص هندی(رمان)

از : ؟

جلد اول، بدون نام کاتب، بمبئی، رقعی، 140 ص. [ش 2627].

مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی، مکاتبات احمد سرهندی(نامه های عرفانی)

از : شیخ احمد بن عبدالاحد سرهندی کابلی فاروقی نقشبندی

گردآورنده : یارمحمد جدید بدخشی طالقانی

حصه چهارم، پنجم و ششم، لاهور، بدون تاریخ، با حواشی و شرح نور احمد صاحب نقشبندی، وزیری، 1012 ص. [ش 2213].

مکتوبات کلیمی(نامه نگاری)

از : شیخ کلیم الله صاحب شاهجهان آبادی چشتی

گردآورنده : محمدقاسم علی کلیمی

ص: 228

بدون نام کاتب، دهلی، 1309 ق، وزیری، 96 ص. [ش 989].

ملستان(ادبیات)

از : بدایع نگار محمدابراهیم بن مهدی تفرشی

احمد بصیرت،تبریز، 1321 ق، مطبعه مشهدی اسدآقا، رقعی، 106 ص. [ش 2196].

ممتاز الدعوات کبیر فی الادعیه المتفرقات(ادعیه)

از : سید احمد حسینی تبریزی

طاهر بن عبدالرحمن قراجه داغی تبریزی، تبریز، 1331 ق، رقعی، 304 ص. [ش 517].

من و سلوی(مثنوی)

از : دانشمندان محمد نعمت خان عالی ملقب به مقرب خان

به ضمیمه مطارح الانظار ص 193 _ 256 چاپ شده است. [ش 114].

منابع الحکم در اخلاق(اخلاق)

از : محمدعلی صفوت بن شیخ محمدحسن واعظ تبریزی

جلد اول، بدون نام کاتب، تبریز، 1341 ق، مطبعه علمیه، خشتی،381 ص.[ش 679].

منازل الآخره فی المطالب الفاخره(معاد _ مواعظ)

از : حاج شیخ عباس قمی

محمدحسین نجف آبادی اصفهانی، 1347 ق، رقعی، 319 ص. [ش 2157].

علی مسمی پرست، 1357 ق، اصفهان، رقعی، 120 ص. [ش 1984].

ص: 229

مناسک حج(فقه)

از : حسین بن آقاعلی طباطبایی بروجردی

سید یحیی، تهران، 1367 ق، کتابفروشی اسلامیه، رقعی، 140 ص. [ش 2142].

مناسک حج(فقه)

از : شیخ مرتضی انصاری

بدون نام کاتب، مطبعه سید مرتضی اسبعی، 1330 ق، با حواشی میرزای شیرازی و سید کاظم یزدی به ضمیمه زیارت حضرت زینب علیهاالسلام ، 280 ص. [ش 335].

محمدعلی خان قمی باشنده لکهنو، لکهنو، 1301 ق، مطبعه صبح صادق، به ضمیمه مستحبات حج، با حواشی از آخوند خراسانی و خط و مهر و امضای وی به چاپ رسیده است، رقعی، 85 + 94 ص. [ش 3234].

مناقب الائمه، خرم شیرازی = دیوان خرم شیرازی

مناقب المعصومین(مناقب ائمه علیهم السلام )

از : عبدالخالق بن عبدالرحیم یزدی مشهدی

بدون نام کاتب، 1313 ق، وزیری، 272 ص. [ش 1692].

مناقب المرتضوی(مناقب)

از : میر محمدصالح بن عبدالله کشفی ترمذی حسینی

بدون نام کاتب، مطبعه الله قلی خان، 1373 ق، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 389].

مناهج انوار المعرفه فی اسرار مصباح الشریعه(عرفان)

از : میرزا ابوالقاسم ذهبی حسینی سبزواری

ص: 230

شرحی است بر مصباح الشریعه منسوب به امام صادق علیه السلام .

احمد بن محمدکریم تبریزی، 1343 ق، هند، 1353 ق، در اول آن جدول حالات ائمه علیهم السلام و در پایان آن متن مصباح الشریعه چاپ شده است، وزیری بزرگ، 14 + 160 + 14 ص. [ش 974].

مناهج الرشاده فی اسرار الشهاده(مقتل)

از : ملا روح الله عالمی بن حبیب الله مازندرانی

بدون نام کاتب، تهران، 1335 ق، مطبعه حاج عبدالرحیم، به ضمیمه وقف نامه حاج علی اکبر یزدی، رقعی، 230 ص. [ش 2202].

مناهج العارفین در تعیین الراسخین(امامت)

از : سید حسین بن نصرالله بن صادق الحسینی موسوی عرب باغی ارومیه ای

بدون نام کاتب و سال و محل نشر، رحلی، 298 + 421 ص. [ش 1564].

منتخب الاحکام(فقه)

از : سید محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبایی یزدی

سید علی بن سید ابوالقاسم رضوی خوانساری، تهران، بدون تاریخ، با حواشی محمد قمی و شیخ عبدالکریم حائری، در ضمن انیس المقلدین چاپ شده است، رقعی، 112 ص. [ش 940 و 3444].

منتخبات دیوان میرولی لارجانی(شعر)

از: سید غلامعلی میرولی لاریجانی بن شمس الدین مسمی به فاروق الاولیا و برهان الحق

انتخاب کننده : محمدعلی مصاحب عبرت نائینی

محمدجواد بن مرحوم ملک الخطاطین شریفی، 1311 ش، تهران، مطبعه علمی با

ص: 231

مقدمه عبرت نائینی، 128 + 104 ص. [ش 181 و 3219].

منتخب الحساب(حساب)

از : محمدکریم بن موسی خان مشهور به آقاجان قاجار

عبدالغفار همدانی، 1310 ق، رقعی، 164 ص. [ش 353].

منتخب الختوم(ادعیه)

از : شکرالله بن لطف الله لواسانی ***

در حاشیه بحرالغرایب محمد هروی چاپ شده است. [ش 32].

منتخب الدعوات(ادعیه)

از : میرزا مهدی خان مشیر نظام

احمد مروج، تهران، 1346، مطبعه علمی، خشتی، 335 ص. [ش 691].

منتخب الدعوات(دعا)

از : ؟

بدون نام کاتب، 1319 ق، به خواهش شیخ حسین کتابفروش، صفحات بدون شماره + 300 ص. [ش 1299].

منتخب الرسائل(فقه)

از : سید محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبایی یزدی

محمدباقر، 1326 ق، رقعی، 231 ص. [ش 2125].

سید محمدحسن حسینی خوانساری، 1368 ق، تهران، مطبعه اخوان کتابچی، به تصحیح ابوالحسن شعرانی، رقعی، 112 ص. [ش 1652].

ص: 232

منتخب الشمس در زیارات و ادعیه(ادعیه)

از : حاجیه شمس الدوله دختر عضدالدوله احمد میرزا بن فتحعلی شاه قاجار

شمس الکتاب محمدصادق جرفادقانی، 1325، تهران، وزیری، 698 ص. [ش 687 و 1866 و 2303].

منتخب العلوم و اوزان مشترکه(فقه)

از : شیخ محمدجواد بن محرم طارمی ابهری زنجانی

در ضمن کتاب الدیات و الارث ص 136 _ 158 چاپ شده است. [ش 2303].

منتخب کیمیای سعادت(عرفان)

از : محمد غزالی

در حاشیه اشعه اللمعات چاپ شده است. [ش 1877].

منتخب گلستان(ادبیات)

از : میرزا احمد سعادت

محمدابراهیم قوام الکتاب، مطبعه مشهدی خداداد، تهران، 1333، رقعی، 156 ص. [ش 220].

منتخب اللغات شاهجهانی(لغت)

از : سید عبدالرشید عبدالغفور حسینی مدنی تتوی

زین العابدین قمی، 1326 ق، به تصحیح محمدطاهر قمی، وزیری، 466 ص. [ش 2491 و 1547 و 1549].

منتخب مثنوی(اشعار)

از : ناصرالدین شاه قاجار

ص: 233

بدون نام کاتب، 1294 ق، تهران، رقعی، 300 ص. [ش 1307].

منتخب المسائل(فقه)

از : سید حسین

به ضمیمه نان و حلوای شیخ بهایی چاپ شده است. [ش 348].

منتخب مطایبات ناجی قزوینی(فکاهیات)

بدون نام کاتب، تهران، 1323، شیخ حسن کتابفروش، رقعی، 56 ص. [ش 1470].

منتخب نفیس از آثار حضرت شیخ الرئیس(اشعار و ادبیات)

از : شیخ الرئیس ابوالحسن میرزا بن حسام السلطنه قاجار متخلص به حیرت

مرتضی بن عباس حسینی برغانی، بمبئی، 1312 ق، مطبع ناصری، رقعی، 217 ص. [ش 2621 و 3216].

منتخبات اشعار حافظ(ادبیات)

به ضمیمه منتخبات اشعار سعدی چاپ شده است، 115 ص. [ش 1618].

منتخبات اشعار سعدی(ادبیات)

بدون نام کاتب و سال و محل نشر، 216 ص، به ضمیمه آن، منتخبات اشعار حافظ نیز چاپ شده است، رقعی، 216 + 115 ص. [ش 1618].

منتظم ناصری(تاریخ)

از : اعتمادالسلطنه محمدحسن مراغی

جلد اول، احمد بن سیدمحمدرضا طباطبایی اردستانی، تهران، 1289 ق، به انضمام

ص: 234

سالنامه 1298 و اسامی سلاطین و شاهزادگان و حکمرانان قاجار در آن سال، رحلی، 42 + 257 ص. [ش 727 و 731].

جلد دوم، بدون نام کاتب، تهران، 1299 ق، به انضمام سالنامه 1299 ق و اسامی سلاطین و شاهزادگان و حکمرانان قاجار در آن سال، رحلی، 331 + 4 + 44 ص. [ش 424 و 733].

جلد سوم، احمد بن محمدرضا طباطبایی اردستانی، تهران، 1300 ق، به انضمام سالنامه 1300 ق و اسامی سلاطین و شاهزادگان و حکمرانان قاجار در آن سال، رحلی، 56 + 387 ص. [ش 728 و 729].

منتهی الآمال فی ذکر مصائب النبی و الآل(تاریخ ائمه علیهم السلام )

از : حاج شیخ عباس بن محمدرضا قمی

جلد اول و دوم، سید ابوتراب اصفهانی، تهران، 1353 ق، مطبعه اخوان کتابچی، رحلی، 444 + 15 ص. [ش 249 و 595].

جلد اول، بدون نام کاتب، تبریز، 1344 ق، مطبعه علمیه حاج آقا اسماعیل بن اسد کتابفروش تاجر تبریزی، خشتی، 555 ص. [ش 710].

جلد اول، احمد مروج، تهران، 1366 ق، چاپخانه سنگی علمی، رحلی، 290 + 193 ص. [ش 2042].

جلد دوم، سید ابوتراب اصفهانی، تهران، 1357 ق، چاپخانه علمی، رحلی، 16 + 471 ص. [ش 2528].

منتهی الارب فی لغه العرب(لغت)

از : عبدالکریم بن عبدالکریم صفی پوری

جزء 1 تا 4، بدون نام کاتب، تهران، 1298 ق، مطبعه کربلایی محمدحسین تهرانی، رحلی، 1398 ص. [ش 2730 و 1901 شامل جزء 1و2 و ش 2745 شامل جزء 3و4].

ص: 235

منشآت (کتاب درسی مدارس)(آئین نگارش)

نامه هایی از میرزا مهدی خان، فرهادمیرزا، قائم مقام و دیگران در این کتاب برای آموزش شاگردان مدارس جمع آوری شده است.

بدون نام کاتب، تهران، 1326 ق، وزیری، 46 ص. [ش 2790].

منشآت امیرنظام گروسی(نامه نگاری)

از : امیرنظام حسن علی خان گروسی

محمدعلی بن خلیل اندبیلی تبریزی، 1221 ق، تبریز، مطبعه مشهدی اسد، خشتی، 196 ص. [ش 2230 و 225 و 3202].

بدون نام کاتب، تبریز، 1325 ق، خشتی، بدون صفحه شمار. [ش 230].

احمد بصیرت فرزند حسین، 1334 ق، مطبعه کربلایی عبدالله، عکس مؤلف در صفحه اول چاپ شده است، خشتی، 224 ص. [ش 234].

منشآت عبدالوهاب نشاط اصفهانی، معتمدالدوله

در ضمن مخزن الانشاء به چاپ رسیده است. [ش 4 و 2322].

منشآت فرهادمیرزا، معتمدالدوله

علی نقی شیرازی بن میرزا یوسف شیرازی، بمبئی، 1318 ق، مطبع ناصری، رقعی، 197 ص. [ش 216 و 688 و 815 و 2800].

منشآت قائم مقام فراهانی، میرزا ابوالقاسم(نامه نگاری)

در ضمن مخزن الانشاء چاپ شده است. [ش 4 و 2322].

در ضمن کلیات قایم مقام به چاپ رسیده است. [ش 195 و 1487 و 1841].

ص: 236

منشآت محمدتقی صاحب علی آبادی(نامه نگاری)

در ضمن مخزن الانشاء چاپ شده است. [ش 4 و 2322].

منشآت میرزا محمدابراهیم نواب تهرانی

در ضمن مخزن الانشاء به چاپ رسیده است. [ش 4 و 2322].

منشآت میرزا مهدی خان استرآبادی

در ضمن مخزن الانشاء به چاپ رسیده است. [ش 4 و 2322].

منطق الطیر(اشعار عرفانی)

از : فریدالدین عطار نیشابوری

محمدباقر بن محمود اهری، 1287 ق، مطبعه کربلایی محمد، رقعی، 284 ص. [ش 1442].

بدون نام کاتب، 1319 ق، با مقدمه محمدحسین اصفهانی، رقعی، 15 + 334 ص. [ش 2825].

منظومات حیرت(اشعار)

از : اسماعیل بن محمدعلی حیرت تهرانی

بدون نام کاتب، بمبئی، 1320 ق، رقعی، 16 + 56 ص. [ش 1323].

منظومه خسروی نامه(شعر)

از : محمدابراهیم نواب تهرانی

در حاشیه مخزن الانشاء ص 4 _ 23 چاپ شده است. [ش 4 و 2322].

ص: 237

منظومه فواید طبی(پزشکی)

از : یوسف یوسفی هروی

بدون نام کاتب، 1320 ق، رقعی، 40 ص، در ضمن جامع الفواید یا طب یوسفی به چاپ رسیده است. [ش 318].

منهاج الطالبین(اعتقادات)

از : حاج حسین قلی داغستانی جدیدالاسلام (آراکل زرگرانی شیروانی ارمنی)

بدون نام کاتب، بمبئی، 1320 ق، رقعی، 88 ص. [ش 1102].

منهاج العارفین و معراج العابدین(ادعیه)

از : سید محمدحسن بن محمد عسکری سمنانی

محمدعلی بن محمد بهشتی، تهران، 1273 ق، مطبعه الله قلی خان، به ضمیمه متفرقاتی در دعا و حرزها، رحلی، 235 برگ. [ش 1731 و 269].

بدون نام کاتب، 1276 ق، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 617 _ 619].

بدون نام کاتب و سال و محل نشر، رحلی، 421 ص. [ش 620].

بدون نام کاتب، 1322 ق، رحلی، 5 + 312 + 10 برگ. [ش 618].

منهج الرشاد(فقه)

از : شیخ جعفر بن حسین شوشتری

بدون نام کاتب، 1323، تبریز، با حاشیه سیدکاظم یزدی و آخوند خراسانی و ملا عبدالله مازندرانی، وزیری، صفحات بدون شماره + 256 ص. [ش 975].

منهج السداد (ترجمه نجات العباد)(فقه)

ص: 238

از : ملا محمدصادق طبسی واعظ

محمدحسن گلپایگانی، 1301 ق، با حواشی عده ای از مراجع، خشتی، 371 ص. [ش 393].

منهج الصادقین(تفسیر)

از : ملا فتح الله بن شکرالله شریف کاشانی

جلد 1 و 2 (از آغاز تفسیر تا پایان سوره انفال)، کاتب : هاشم بن حسین، 1314 ق، مطبعه حاج ابراهیم، 626 ص. [ش 1401 و 2874 و 2875].

بدون نام کاتب، 1296 ق، به اهتمام جهانگیر بن محمدولی میرزا بن فتحعلی شاه قاجار، رحلی، 637 ص. [ش 2869 و 2884].

جلد 3 و 4 (سوره توبه تا آخر فاطر)، کاتب : محمدمهدی بن محمدجعفر خوانساری، 1286 ق، رحلی، 581 ص. [ش 2870 و 2877].

بدون نام کاتب، مطبعه حاج ابراهیم تبریزی، رحلی، 675 ص. [ش 2094 و 2737].

عبدالمطلب بن محمدهاشم اصفهانی، بدون تاریخ، رحلی، 593 ص. [ش 2871].

جلد پنجم (سوره یس تا آخر تفسیر)، بدون نام کاتب، 1297 ق، به اهتمام جهانگیر بن محمدولی بن فتحعلی شاه قاجار، رحلی، 427 ص. [ش 2735 و 2876].

علی اسکوئی، 1314 ق، مطبعه حاج ابراهیم، رحلی، 475 ص. [ش 1403 و 2686].

موائدالرحمان فی ترجمه القرآن (تاج التراجم)(ترجمه قرآن)

از : آقاجمال خوانساری

انتساب این ترجمه به آقاجمال خوانساری فرزند آقاحسین خوانساری با توجه به این که در مقدمه آن از نادرشاه نام برده شده مورد تردید است.

بدون نام کاتب، بمبئی، 1867 م، به اهتمام محمد ملک الکتاب، در حواشی آن قرآن کریم نوشته شده است، وزیری، 370 ص. [ش 2482].

ص: 239

مواعظ

از : حاج شیخ جعفر بن حسین شوشتری

بدون نام کاتب و ناشر و سال و محل نشر، از آغاز و انجام افتادگی دارد، رقعی، 163 ص. [ش 507].

مواعظ تقویه (صد مجلس)

از : محمدتقی بروجردی

غلامعلی محمدی، تهران، 1368 ق، کتابفروشی مصطفوی، رقعی، 208 + 4 ص. [ش 400].

مهیج الاحزان و موقد النیران(مقتل)

از : محمد حسن بن محمدعلی یزدی

بدون نام کاتب، حواشی به خط علی بن غلام حسین، 1315 ق، در حواشی آن، کتاب های اللهوف ابن طاوس و مقتل ابی مخنف و حکایات مختار ابن مخنف و حکایت سفاح ابن مخنف، چاپ شده است، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 1677].

علی آقا بن محمدعلی خوانساری، 1377 ق، در حاشیه آن، همان چهار کتاب ذکر شده در شماره قبل به چاپ رسیده است، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 783].

خوانساری، 1285 ق، در حاشیه آن، همان چهار کتاب سابق به چاپ رسیده است، وزیری، 327 ص. [ش 1994].

بدون نام کاتب، ناشر و محل نشر، از آغاز و انجام افتادگی دارد، در حاشیه آن لهوف ابن طاووس، مقتل ابی مخنف، مختارنامه ابومخنف و سفاح نامه چاپ شده است. وزیری، 330 ص. [ش 3407].

محمدعلی، 1237 ق، در حاشیه آن همان چهار کتاب سابق چاپ شده است، وزیری،

ص: 240

354 ص. [ش 376 و 2788].

میزان الاخوه(مواعظ)

از : عیسی بن شکرالله لواسانی

بدون نام کاتب، تهران، 1348، مطبعه علمی، رقعی، 79 ص. [ش 521].

میزان المعرفه و برهان الحقیقه فی آداب السلوک و الطریقه(عرفان)

از : صفی علی شاه میرزا حسن نعمت اللهی

بدون نام کاتب، تهران، 1306 ق، مطبعه میرزا اسماعیل، رقعی، 128 ص. [ش 531].

میوه زندگانی(عرفان و اعتقادات)

از : حاج ملا عباسعلی بن اسماعیل کیوان قزوینی

محمدعلی نامه ای، 1349 ق، در پایان آن شرح رباعیات خیام از همین مؤلف از ص 231 تا 324 به چاپ رسیده است، نسخه حاضر از ص 180 تا 231 افتادگی دارد، رقعی، 360 ص. [ش 2605].

ص: 241

« ن »

نادرشاه (تاریخ نادرشاه و ستاره)

از : مارتیمر دیوراند، مترجم : سید محمد داعی الاسلام فرزند حسن

بدون نام کاتب، هند، 1332 ق، وزیری، 7 + 427 ص. [ش 3100].

ناسخ التواریخ(1)

ص: 242


1- 1_ محمدتقی سپهر کاشانی (متوفای 1297 ق) بنا داشت تاریخ مفصلی از اول خلقت آدم تا عصر قاجاریه، مشتمل بر هیجده جلد تألیف نماید ولی بعد از نگارش چند جلد دار فانی را وداع کرد و بعد از او فرزندش عباسقلی خان سپهر ثانی (متوفای 1342 ق) بقیه مجلدات را تألیف نمود. مجلداتی که محمدتقی سپهر تألیف نموده عبارتند از : کتاب اول شامل دو جلد : 1_ حوادث ماقبل هبوط آدم علیه السلام تا ولادت مسیح علیه السلام 2_ حوادث ولادت حضرت مسیح علیه السلام تا هجرت حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم . کتاب دوم : وقایع بعد از هجرت حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم شامل شش جلد : 1_ وقایع زمان حضرت پیامبر از هجرت تا وفات 2_ خلفا 3_ امیرالمؤمنین علیه السلام 4_ فاطمه، صدیقه کبری علیهاالسلام 5_ امام حسن علیه السلام 6_ حضرت سیدالشهداء علیه السلام . مؤلف موفق به تدوین حالات باقی ائمه معصومین علیهم السلام نگردید، لکن تاریخ قاجاریه را که جلد سیزدهم از کتاب دوم است در سه جزء تألیف نموده است. جزء اول : از اول تأسیس قاجاریه تا خاتمه سلطنت فتحعلی شاه. جزء دوم : در سلطنت محمدشاه موسوم به تاریخ محمدی. جزء سوم : در سلطنت ناصرالدین شاه موسوم به تاریخ ناصری. بعد از مؤلف، فرزندش عباسقلی خان سپهر ثانی تکمله مجلدات کتاب دوم را بدین ترتیب تألیف نمود : طراز المذهب در احوال حضرت زینب علیهاالسلام جلد 7 : حالات امام زین العابدین علیه السلام به نام مشکوه الادب ناصری جلد 8 : حالات امام باقر علیه السلام جلد 9 : حالات امام صادق علیه السلام جلد 10 : حالات امام موسی کاظم علیه السلام جلد 11 : حالات امام علی بن موسی الرضا علیه السلام جلد 12 : حالات امام محمدتقی و امام هادی علیهماالسلام جلدهای 9 و بخش های آخر جلد 11 و 12 تاکنون به چاپ نرسیده و نسخه خطی اصل جلد 9 و بخش آخر جلد 11 در کتابخانه مجلس شورای اسلامی موجود است. [فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی 25/311 _ 315 و 361 و 392].

از : لسان الملک محمدتقی خان سپهر کاشانی

کتاب اول :

* جلد اول از کتاب اول (وقایع قبل از هبوط آدم تا زمان عیسی علیه السلام )

محسن بن حسیب حسینی جرفادقانی، 1273 ق، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 867 و 869].

محمدباقر بن زین العابدین جرفادقانی، 1306 ق، تهران، مطبعه میرزا حبیب الله باسمه چی، رحلی، 673 ص. [ش 871].

جمال الدین بن محمدحسین خوانساری، 1321 ق، رحلی، 673 ص. [ش 873].

عباسعلی تبریزی، 1306 ق، مطبعه حاجی ابراهیم، رحلی، 47 + 737 ص. [ش 879].

* جلد دوم از کتاب اول (وقایع ظهور حضرت عیسی تا زمان هجرت)

بدون نام کاتب، بدون تاریخ، کارخانه میرباقر تهرانی، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 330 و 863 و 868 و 878].

بدون نام کاتب، تهران، 1310 ق، مطبعه آقا میرباقر تهرانی، رحلی، 649 ص. [ش 875].

محمدمهدی جرفادقانی، تهران، 1310 ق، مطبعه سیدمرتضی، رحلی، 639 ص + صفحات بدون شماره. [ش 880].

محمدباقر بن زین العابدین جرفادقانی، 1330 ق، مطبعه میرباقر تهرانی، رحلی، 649 ص. [ش 870].

کتاب دوم :

ص: 243

* جلد اول از کتاب دوم (بعد از هجرت)

غلامحسین، 1314 ق، رحلی، 824 ص. [ش 885 و 2410].

محمدباقر، 1311 ق، رحلی، 848 ص. [ش 882 و 884].

بدون نام کاتب، بدون تاریخ، رحلی، 822 ص. [ش 872].

علی اصغر تفرشی، تهران، 1285 ق، مطبعه میرباقر تهرانی، رحلی، 849 ص. [ش 864 و 865].

* جلد دوم از کتاب دوم (تاریخ خلفا)

علی اصغر تفرشی، بدون تاریخ، مطبعه میرباقر تهرانی، رحلی، 816 ص. [ش 431، 866 و 877 و 881 و 883 و 894].

* جلد سوم از کتاب دوم (حالات امیرالمؤمنین علیه السلام )

بدون نام کاتب، بدون تاریخ، رحلی، 1053 ص. [ش 895 و 897].

بدون نام کاتب، 1323 ق، حسب الفرمایش حاج علی تاجر کتابفروش تبریزی، رحلی، 16 + 672 + صفحات بدون شماره. [ش 896].

نام کاتب از بین رفته است، تهران، 1319 ق، رحلی، 1050 ص. [ش 898].

بدون نام کاتب، تهران، 1307 ق، به اهتمام میرزا محمد خوانساری فرزند ملا زین العابدین، رحلی، 1050. [ش 899].

* جلد چهارم از کتاب دوم (حالات حضرت زهرا علیهاالسلام )

بدون نام کاتب، 1294 ق، تهران، مطبعه میرباقر تهرانی، وزیری، 381 ص. [ش 848 و 3243].

میرزا احمد بن محمدتقی خوانساری، 1319 ق، وزیری، 379 ص. [ش 847 و 2764 و 3293].

محمدباقر گلپایگانی، تهران، 1294 ق، وزیری، 379 ص. [ش 2749 و 2750 و 2908].

* جلد پنجم از کتاب دوم (حالات امام حسن مجتبی علیه السلام )

ص: 244

بدون نام کاتب، 1302 ق، تهران، رحلی، 5 + 386 + صفحات بدون شماره. [ش 900 و 901 و 902 و 3319].

محمدجواد کمره ای، تهران، 1308، به خواهش حاج شیخ رضا تاجر کتابفروش، رحلی، 386 ص. [ش 903].

محمدباقر جرفادقانی، تهران، 1315 ق، رحلی، 386. [ش 906].

* جلد ششم از کتاب دوم (حالات امام حسین علیه السلام )

محمدمهدی گلپایگانی، تهران، مطبعه حبیب الله، 1312 ق، در پایان کتاب، قصایدی از هدایت الله مستوفی اول دیوان اعلی لسان الملک ثانی درج شده است، رحلی، 550 ص. [ش 782].

محمدباقر جرفادقانی، تهران، 1318 ق، دارالطباعه مشهدی خداداد، در آخر آن همان اشعار سابق درج شده است، رحلی، 550 ص. [ش 904].

بدون نام کاتب، تهران، 1348 ق، از آخر دو برگ افتادگی دارد، رحلی، 548 ص. [ش 905].

بدون نام کاتب، تهران، 1307 ق، رحلی، 560 ص. [ش 2891].

بدون نام کاتب، بمبئی، 1309 ق، به اهتمام شیخ علی حایری محلاتی، وزیری بزرگ، 552 ص. [ش 2936].

* جلد سیزدهم از کتاب دوم (تاریخ قاجاریه)

جلد اول و دوم و سوم، حاجی محمدرضا متخلص به صفا و ملقب به سلطان الکتاب لشکرنویس فرزند میرزا حبیب الله خاقانی محلاتی، تهران، 1314 ق، رحلی، 782 ص. [ش 889].

جلد 1 و 2 و 3، محمدعلی بن محمدجواد تبریزی، تبریز، 1319 ق، مطبعه علی اصغر، رحلی 705 ص. [ش 876 و 890]

میرزا آقای کمره ای، تهران، 1273 ق، مطبعه میرباقر تهرانی، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 886 و 887 و 888].

ص: 245

جلد 1 و 2 و 3، بدون نام کاتب، تهران، 1304، مطبعه حاج ابراهیم تبریزی، رحلی، 619 ص. [ش 891].

جلد 1 و 2 و 3، محمدرضا متخلص به صفا و ملقب به سلطان الکتاب لشکرنویس محلاتی، تهران، 1315 ق، مطبعه سیدمرتضی، رحلی، 785 ص. [ش 893].

جلد سوم، بدون نام کاتب و سال و محل نشر، از آغاز و انجام افتادگی دارد، رحلی، 200 ص. [ش 892].

ناسخ التواریخ

از : لسان الملک عباسقلی خان بن محمدتقی سپهر ثانی

* حالات حضرت زینب علیهاالسلام (طراز المذهب مظفری)، محمد قزوینی، 1319 ق، رحلی، 398 ص. [ش 3306].

* جلد ششم (حالات حضرت امام حسین علیه السلام )

میرزا داود شیرازی، 1311 ق، بمبئی، چاپخانه علوی، به کوشش سیدمحمدعلی صاحب تاجر شیرازی، رحلی، 426 ص. [ش 3383].

* جلد هفتم از کتاب دوم (حالات امام زین العابدین علیه السلام ) به نام مشکوه الادب ناصری

ربع دوم از جلد هفتم (حالات امام زین العابدین علیه السلام ) :

محمدرضا متخلص به صفا و ملقب به سلطان الکتاب لشکرنویس محلاتی بن میرزا حبیب الله متخلص به خاقانی، 1316 ق، رحلی، 953 ص. [ش 768 و 778 و 909 و 1754].

ملا علی ساکن مسجد سرخی اصفهان و ملاباقر اروجنی و میرزا مصطفی و محمدحسین اصفهانی و جمال الدین اصفهانی، 1332 ق، تهران، مطبعه سیدمرتضی، رحلی، 753 ص. [ش 777].

بدون نام کاتب، تهران، 1321 ق، رحلی، 12 + 884 ص. [ش 907].

میرزا محمدرضا سلطان الکتاب متخلص به صفا و میرزا عبدالکریم شیرازی، تهران، 1313 ق، مطبعه میرزا حبیب الله، رحلی، 1090 + 5 ص. [ش 908 و 1922].

ص: 246

* جلد هشتم از کتاب دوم (حالات امام باقر علیه السلام )

جلد اول از حالات امام باقر علیه السلام ، محمدرضا متخلص به صفا و ملقب به سلطان الکتاب لشکرنویس محلاتی، 1318 ق، تهران، مطبعه سیدمرتضی، رحلی، 828 ص. [ش 776 و 779].

جلد اول از حالات امام باقر علیه السلام ، محمدحسین خوانساری اصفهانی و محمدمهدی، تهران، 1323، مطبعه سیدمرتضی، رحلی، 604 ص. [ش 1405 و 2996].

جلد دوم از حالات امام باقر علیه السلام ، بدون نام کاتب، تهران، 1324 ق، رحلی، 800 ص. [ش 910 و 911 و 912 و 913].

* جلد دهم از کتاب دوم (حالات امام موسی کاظم علیه السلام )

جلد اول از حالات امام کاظم علیه السلام : بدون نام کاتب، تهران، 1368 ق، چاپخانه علمی، رحلی، 14 + 684 ص. [ش 874 و 914 و 915 و 918 و 2383].

جلد دوم از احوال امام موسی کاظم علیه السلام : حسن بدری، تهران، 1365 ق، رحلی، 15 + 626 ص. [ش 916، 917 و 919].

جلد سوم از احوال امام موسی کاظم علیه السلام : حسن بدری اصفهانی، 1366 ق، رحلی، 17 + 637 ص. [ش 287 و 780 و 781 و 920].

نامه باستان

از : میرزا عبدالحسین بن عبدالرحیم کرمانی (آقاخان کرمانی)

بخشی از انجام این کتاب به صورت دستنویس در پایان سالارنامه تحریر شده است. [ش 163].

نامه خسروان، داستان پادشاهان ایران(تاریخ)

از : جلال الدین میرزا فرزند فتحعلی شاه قاجار

جلد اول (از آغاز آبادیان تا انجام ساسانیان)، میرزا حسن خداداد تبریزی منشی

ص: 247

ایلچی گری، چاپ اروپا، 1297 ق، رقعی، 408 ص. [ش 935].

جلد اول و دوم و سوم، بدون نام کاتب، بمبئی، بدون تاریخ، مطبعه مظفری، به اهتمام ملک الکتاب خان محمدصاحب، رقعی، 88 + 40 + 123 ص. [ش 2810 و 3440].

جلد سوم (از آغاز چنگیزیان تا انجام زندیان) و جلد چهارم(1) (از قاجاریه تا عصر مؤلف)، بدون نام کاتب، بمبئی، مطبعه مظفری، به اهتمام ملک الکتاب خان محمدصاحب، رقعی، 159 + 8 + 32 ص. [ش 2020].

نامه دانشوران(تراجم)

از : هیئت مؤلفان (میرزا ابوالفضل ساوجی، عبدالوهاب بن عبدالعلی گلیزوری قزوینی مشهور به ملا آقا پدر محمدخان قزوینی، شمس العلماء محمدمهدی عبدالرب آبادی، میرزا مهدی آذربایجانی، میرزا طاهر همدانی).

جلد اول،میرزا محمدرضا متخلص به صفا فرزند میرزا حبیب الله متخلص به خاقانی شیرازی، تهران، 1296 ق، مطبعه علی قلی خان قاجار، به اهتمام حسن طالقانی، رحلی، 780 + 4 ص. [ش 2244 و 2245].

جلد دوم، محمدطاهر درجزینی، تهران، 1312، میرزا محمود تاجر کتابفروش، رحلی، 756 ص. [ش 1762 و 2246 و 2247].

جلد سوم، محمدحسین عمادالکتاب، تهران، 1318 ق، به انضمام سالنامه 1317 ق، رحلی، 161 + 60 ص. [ش 257 و 3304].

جلد سوم و چهارم، بدون نام کاتب، تهران، به ضمیمه سالنامه سال 1318 و 1329 ق، رحلی، 161 + 60 + 63 ص. [ش 2249].

جلد چهارم، بدون نام کاتب، 1330 ق، تهران، به ضمیمه سالنامه سال 1328 ق، رحلی، 154 + 63 ص. [ش 2250].

ص: 248


1- 1_ جلد چهارم را خود ناشر _ ملک الکتاب خان محمد صاحب شیرازی _ تألیف نموده و به کتاب افزوده است.

جلد پنجم، بدون نام کاتب، 1321 ق، تهران، به ضمیمه سالنامه سال 1320 ق، رحلی، 159 + 69 ص. [ش 2251].

جلد پنجم و ششم و هفتم و سالنامه سال های 1320 و 1322 و 1323 ق، بدون نام کاتب، تهران، 1324 ق، رحلی، 6 + 159 + 69 + 4 + 183 + 67 + 4 + 152 + 70 ص. [ش 742].

جلد ششم، بدون نام کاتب، 1323 ق، تهران، به ضمیمه سالنامه 1322 ق، رحلی، 183 + 67 ص. [ش 1582 و 2529].

جلد ششم و هفتم، بدون نام کاتب، 1323 ق، تهران، به ضمیمه سالنامه سال 1322 و 1323 ق، رحلی، 183 + 67 + 152 + 70 ص. [ش 2248].

جلد هفتم، بدون نام کاتب، 1324 ق، تهران، به ضمیمه سالنامه 1324 ق، رحلی، 152 + 69 ص. [ش 2421].

نامه زبان آموز(دستور زبان فارسی)

از : ناظم الاطباء دکتر علی اکبرخان نفیسی

عبدالله بن محمدباقر تبریزی، 1316 ق، تهران، مطبعه میرزا حبیب الله باسمه چی، خشتی، 311 ص. [ش 2184].

نان و حلوا (سوانح الحجاز)(شعر)

از : شیخ بهاءالدین محمد بن حسین عاملی

بدون نام کاتب، 1290 ق، به ضمیمه آن رباعیات شیخ بهایی و مناجات خواجه عبدالله انصاری و آداب الشریعه به چاپ رسیده است، رقعی، 46 + 56 + 104 ص. [ش 331].

بدون نام کاتب، 1296 ق، به ضمیمه آن رباعیات شیخ بهایی و باباطاهر و نصایح لقمانی و کتاب واجبات مسمی به منتخب المسائل و ضیاءالعیون و چند دعا به چاپ رسیده است، بدون صفحه شمار. [ش 348].

ص: 249

علی موسوی، اصفهان، 1301 ق، به ضمیمه آن رباعیات شیخ بهایی و باباطاهر و دیوان منوچهری دامغانی به چاپ رسیده است، بدون صفحه شمار. [ش 350].

نبرد عاشورا یا جنگ بین خداپرستی و مادی گری(تاریخ)

از : محمد کرمانی

1331 ق، مشهد، به ضمیمه چند کتاب دیگر صحافی شده است، رقعی، 80 ص. [ش 3441].

نتایج الافکار(تراجم)

از : محمد قدرت الله خان گوپاموی متخلص به قدرت

محمدغوث کاتب، 1259 ق، مدارس، هند، مطبعه گشن راج، وزیری، 14 + 476 ص. [ش 2702].

نجم ثاقب(امامت)

از : میرزا حسین بن محمدتقی نوری طبرسی

شیخ محمدتقی معرفت خوانساری، شیراز، 1347 ق، کتابخانه معرفت، رحلی، 360 ص. [ش 1610 و 3400].

محمدباقر بن زین العابدین جرفادقانی، 1308 ق، تهران، رحلی، 211 ص. [ش 2034].

محمدحسین خوانساری، 1329 ق، تهران، رحلی، 211 ص. [ش 2035 و 2049].

محمد بن حسینعلی بن علی اصغر، 1306 ق، رحلی، 428 ص. [ش 2527].

بدون نام کاتب، 1320 ق، از آخر یک برگ افتادگی دارد، رحلی، 360 ص. [ش 2048].

ص: 250

نجم الهدایه کبیر (جامع کبیر محمدی)(فقه)

از : ملا محمدجعفر شریعتمدار استرآبادی

نصرالله تفرشی، 1262 ق، رقعی، بدون صفحه شمار. [ش 554 و 2191].

نحو و ادبیات عرب(کتاب درسی)

از : ؟

محمدتقی کمال، بدون سال و محل نشر، افتادگی دارد، رقعی، 215 ص. [ش 3449].

نحو و صرف خط آریا (آرین)(زبان شناسی)

از : فرصت حسینی شیرازی

محمد مسیح الله حسینی دهلوی بن محمد حفیظ الله، بمبئی، 1322 ق، مطبعه ناصری، به ضمیمه آن، مختصر جغرافی هندوستان به چاپ رسیده است، رقعی، 111 + 86 ص. [ش 929].

نخبه(فقه)

از : محمدابراهیم بن محمدحسن کلباسی اصفهانی

عبدالصمد بن محمد تبریزی، 1323 ق، با حواشی زین العابدین تبریزی و سید محمدکاظم طباطبایی، خشتی، 163 ص. [ش 1953].

محمدعلی بن زین العابدین خوانساری، 1321 ق، خشتی، بدون صفحه شمار. [ش 3215].

بدون نام کاتب، 1287 ق، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 3268].

نزهت القلوب(جغرافیا)

از : حمدالله مستوفی قزوینی

میرزا مهدی شیرازی، بمبئی، 1311 ق، به اهتمام آقا میرزا محمد ملک الکتاب

ص: 251

شیرازی، 67 ص + صفحات بدون شماره + 49 تا 260 ص. [ش 2227 و 3281].

نزهه النواظر. شیخ عباس قمی = ترجمه معدن الجواهر

نسخه چهار گلزار (در عروض و قافیه)(ادبیات)

از : نثارعلی محمد عبدالرحمن بن محمد روشن

بدون نام کاتب، هند، چاپخانه محمداسماعیل نادری، 1263 ق، وزیری، 118 ص. [ش 199].

نصاب الصبیان(ادبیات)

از : ابونصر مسعود فراهی

احمد نجفی زنجانی، کتابفروشی اسلامیه، تهران، با شرح فارسی و ملحقات به تصحیح کاظم کاشفی خراسانی، وزیری، 32 ص. [ش 1063].

بدون نام کاتب، تهران، 1303 ق، دارالطباعه علیقلی خان قاجار، با شرح فارسی در حواشی، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 1867].

محمود جعفریه، 1343 ق، تهران، مطبعه محمدحسن علمی، با شرح و ترجمه فارسی، وزیری، 32 ص. [ش 2182].

نصایح الحکماء (تحفه الوزراء)(مواعظ)

از : ؟

به ضمیمه مقالات خواجه عبدالله انصاری ص 102_108 چاپ شده است. [ش 1257].

نصایح لقمان حکیم(مواعظ)

به ضمیمه مقالات خواجه عبدالله انصاری ص 108 _ 111 چاپ شده است.

ص: 252

[ش 1257 و 1298].

نطق صامت (در فضیلت انسان بر حیوان)

از : میر علی اصغر پیشخدمت فرزند میرحسین خان

محمدصادق تویسرکانی، مطبعه میرزا علی اصغر، 1323 ق، رقعی، 136 ص. [ش 510].

نظم حدیث کساء(ادبیات)

از : ابوالمکارم حاج میرزا رضا قلی حکیم متخلص به مشرق فرزند میرزا بزرگ نوری مازندرانی.

محمدحسین شریف، تهران، 1315 ق، با مقدمه ابراهیم سرتیپ فرزند محمود نوری مازندرانی، رقعی، 92 ص. [ش 3379].

نظم کبری فی المنطق(1)

از : ؟

منظومه ای است که شاعر در آن «کبری فی المنطق» سیدشریف جرجانی را به نظم کشیده است.

در حاشیه تهذیب المنطق به چاپ رسیده است. [ش 1438].

نظم اللالی(تجوید منظوم)

از : میرزا ابوالقاسم قاری خراسانی

به ضمیمه قبس الاحزان چاپ شده است. [ش 1264].

ص: 253


1- 1_ الذریعه 24/222.

النعل حاضره(عقاید شیخیه)

از : میرزا محمدباقر بن محمدجعفر همدانی

عبدالغفار همدانی، 1308 ق، وزیری، 105 ص، به ضمیمه رساله اجتناب مؤلف چاپ شده است. [ش 1145].

نفایس الاخبار(مواعظ)

از : میرزا ابوالقاسم بن محمدعلی واعظ سدهی اصفهانی

بدون نام کاتب و سال و محل نشر و نام ناشر، از انجام افتادگی دارد، خشتی، بدون صفحه شمار. [ش 395].

زین العابدین قمی، 1318 ق، مطبعه علمیه، رحلی، 304 ص. [ش 2430 و 3131 و 3133].

نفایس الجواهر لذخر یوم الاخر (جلد دوم بحرالجواهر)(اخلاق)

از : محمدعلی فقیه تبریزی

بدون نام کاتب، 1323 ق، رحلی، 285 ص. [ش 2040].

نفایس الفنون(دایره المعارف)

از : شمس الدین محمد بن محمود آملی

جلد اول و دوم، میرزا ابراهیم قزوینی، تهران، 1317 ق، به تصحیح میر محمدتقی خوانساری، رحلی، 335 + 272 ص. [ش 241 و 1168 و 1185].

قسم اول و دوم، محمدمهدی گلپایگانی، تهران، 1309 ق، کارخانه کربلایی محمدحسین، رحلی، 264 + 221 ص. [ش 1178].

نفایس الفنون، قسمت تعبیر خواب = تعبیر خواب از نفایس الفنون

ص: 254

نفثه المصدور فی فتور زمان الصدور و زمان صدور الفتور(تاریخ)

از : خواجه نورالدین محمد بن احمد زیدری نسوی منشی

مرتضی حسینی برغانی، 1308 ش، تهران، مطبعه علمی، با مقدمه رضاقلی خان هدایت طبری لله باشی، رقعی، 105 ص. [ش 3197 و 3198 و 3199 و 3200].

نفی الاجبار عن فاعل المختار(فلسفه)

از : ابوالقاسم بن حسین رضوی قمی

بدون نام کاتب، 1295 ق، رقعی، 63 ص. [ش 3235].

نقود المسائل الجعفریه(فقه)

از : محمدجعفر بن محمدصفی آباده ای شیرازی

جلد سوم (از اول کتاب زکات تا آخر کتاب اعتکاف)، بدون نام کاتب، تهران، 1279 ق، خشتی، بدون صفحه شمار. [ش 2019 و 3364 و 3413].

نمکدان (دیوان جیحون)(اشعار)

از : تاج الشعراء محمد یزدی متخلص به جیحون

لطف الله بن محمدتقی حسینی انجوی شیرازی متخلص به دانش، 1316 ق، بمبئی، مطبعه گلزار حسنی، وزیری، 317 ص. [ش 1554، 1831].

نوادر الآثار مشهور به جنه و نار، سبزواری = مجمع النورین، جلد پنجم

نورالآفاق و شهاب لاهل النفاق(تاریخ امام زاده ها)

از : شیخ جواد مجتهد حضرت عبدالعظیمی شریف رضوی

محمدعلی، مطبعه عبدالرحیم (مطبعه علمی)، 1334 ق، رقعی، 120 ص. [ش 508].

ص: 255

نورالانوار در آثار ظهور و رجعت ائمه اطهار علیهم السلام (اعتقادات)

از : علی اصغر بن علی اکبر بروجردی

محمدحسین شیرازی متخلص به غمگین، تهران، 1328 ق، مطبعه الله قلی خان قاجار، در حاشیه آن،مثنوی ضیاءالنور به چاپ رسیده است،وزیری، 365 ص. [ش 789].

کشمیری متخلص به حکیم، تهران، 1301، بانی : آقا سید ابوالقاسم کتابفروش، مطبعه محمدحسین باسمه چی، در حاشیه آن مثنوی ضیاءالنور چاپ شده است، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 839].

نور مبین فی اظهار المذهب الحق و الیقین(اصول دین)

از : میرزا محمد حسین بن محمدعلی حسینی شهرستانی

به ضمیمه اصول دین میرزای قمی ص 116 _ 181 به چاپ رسیده است. [ش 1332].

نور المطلق = شرح کلمه الحق

نی نامه(ادبیات)

از : نورالدین عبدالرحمن جامی

در ضمن شرح اشعه اللمعات به چاپ رسیده است. [ش 1877].

نیرنگ عشق (مثنوی غنیمت)(شعر)

از : ملا محمدکریم غنیمت پنجابی ملتانی

بدون نام کاتب، هند، گان پور، مطبع منشی نول کشور، 1878 م، وزیری، 94 ص. [ش 161].

ص: 256

« و »

وسائل الابتهاج فی حفظ صحه الازدواج(بهداشت و پزشکی)

از : دکتر مسیوکر نرل فرانسوی، ترجمه از هندی

میر زین العابدین بن میرزا کوچک ملقب به نایب الصدر شیرازی، بمبئی، 1325 ق، به اهتمام میرزا محمد ملک الکتاب مخاطب به خان صاحب شیرازی، رقعی، 192 ص. [ش 3191].

الوسائل فی اثبا ت الحق و اذهاق الباطل(امامت)

از : سید محمدعلی موسوی اصفهانی گلستانه

شیخ جواد بن عبدالغنی جهرمی، 1339 ق، بمبئی، مطبعه مظفری، به مباشرت میرزا احمد شیرازی، رقعی، 216 ص. [ش 2458].

وسائل المحبین فی خصائص الحسین علیه السلام (ترجمه خصائص الحسینیه شوشتری)

از : میرزا محمدحسین شریعتمدار تبریزی

سربی، تهران، مطبعه شاهنشاهی، 241 ص، رحلی، با کتاب خصایص الفاطمیه در یک جلد صحافی شده است، رحلی، 474 + 241 ص. [ش 630].

وسیله المعاد و ذریعه العباد(اعتقادات)

از : ملا حبیب اللّه بن علی مدد شریف کاشانی

احمد بن محمد هزارجریبی، 1287 ق، خشتی، 264 ص. [ش 1081 و 1623].

ص: 257

وسیله المعصومیه(شرح حال حضرت معصومه علیهاالسلام )

از : میر ابوطالب بیوک آقا واعظ تبریزی حسینی

احمد زنجانی، تهران، 1371 ق، رقعی، 106 ص. [ش 1290].

وسیله النجاه(فقه)

از : حاج آقا محمدحسین بن علی طباطبایی بروجردی

اسدالله موسوی، 1365 ق، به تصحیح ابوالحسن شعرانی، رقعی، 67 ص. [ش 1124].

جواد شریفی، مطبعه علمی، تهران، 1327 ق، رقعی، 62 ص. [ش 1125].

سیدحسن بن سید مرتضی ملقب به سراج الکتاب، 1366 ق، به ضمیمه انیس المقلدین چاپ شده است، رقعی، 68 ص. [ش 940]

وسیله النجاه(عقاید شیخیه)

از : محمدخان بن محمدکریم خان کرمانی

بدون نام کاتب، 1297 ق، به ضمیمه کتاب «شرح الاحوال» مؤلف چاپ شده است، رقعی، 295 + 69 ص. [ش 1338 و 2148].

وسیله النجاه(فقه)

از : حاج سیدحسین بن محمدآقا کوهکمری تبریزی

سربی، قم، 1366 ق، 238 ص، در اول آن حاشیه غایه القصوی به چاپ رسیده است. [ش 2625].

محمدعلی بن محمد رضوی موسوی فاطمی علوی، 1308 ق، خشتی، 210 + 182 ص. [ش 1629].

حسن هریس بن عبدالکریم هریسی، 1363 ق، خشتی، 192 ص. [ش 2446].

ص: 258

وسیله النجاه(اعتقادات)

از : ملا محمدتقی بن محمدحسین تاجر کاشانی

صدر الکتاب احمد بن میرزا سید محمدرضا طباطبایی اردستانی، 1301 ق، 118 ص، به ضمیمه توضیح الآیات مؤلف چاپ شده است، رقعی، 118 + 20 ص. [ش 2124].

وسیله النجاه (تفسیر سوره و الشمس)(تفسیر)

از : ملا حسین بن علی سجاسی زنجانی

بدون نام کاتب، 1323 ق، مطبعه علی اصغر، 74 + 250 ص، در ضمن حاشیه عروه الوثقی به چاپ رسیده است. [ش 2917].

وسیله النجاه(مقتل)

از : محمدحسین بن محمدرضا

ابوالقاسم بن عبدالله خوانساری، 1284 ق، مطبع محمدقلی و محمدحسین، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 2979].

وقایع الایام(تاریخ)

از : ملا علی بن عبدالعظیم واعظ خیابانی

جلد اول، وقایع ماه رجب و شعبان، عبدالصمد بن محمد تبریزی، 1325 ق، مطبعه کربلایی اسد، 577 ص. [ش 1828].

جلد دوم (در احوال محرم الحرام)، سید عبدالصمد تبریزی، نجف، 1335 ق، مطبعه مرتضویه، به اهتمام شیخ محمدصادق کتبی، 567 ص. [ش 1305].

جلد سوم (وقایع ماه صیام)، طاهر خوشنویس بن عبدالرحمن، 1352 ق، مطبعه مشهدی اسدآقا، خشتی، 675 ص. [ش 1945 و 1946].

ص: 259

جلد چهارم (تتمه وقایع محرم الحرام)، طاهر خوشنویس بن عبدالرحمن تبریزی، 1362 ق، خشتی، 402 ص. [ش 1303 و 2440].

وقف نامه احمدخان مشیرالدوله

از : میرزا احمدخان مشیرالدوله وزیر خزانه

در ضمن کتاب المعتبر به چاپ رسیده است. [ش 2031 و 3022].

به ضمیمه اسس الاصول به چاپ رسیده است. [ش 686].

در ضمن مرآه العقول به چاپ رسیده است. [ش 2396 و 2398 و 2399 و 2424].

وقف نامه حاجی علی نقی تاجر تهرانی فرزند محمدحسین تاجر کاشانی

در پایان کمال الدین شیخ صدوق به چاپ رسیده است. [ش 1541].

وقف نامه علی اکبر تاجر فرزند حاجی حسین یزدی

در پایان مناهج الرشاد به چاپ رسیده است. [ش 2202].

ولایه الائمه علیهم السلام (عرفان)

از : شیخ عبدالله بن محمد بهبهانی

میرزا بزرگ بن حسن نسابه، مطبع محمدی، شیراز، 1328 ق، به ضمیمه قصیده ای در مدح و منقبت امیرالمؤمنین از محمدتقی تاجر شیرازی (اسماعیل بیک)، خشتی، 316 ص. [ش 809].

ص: 260

« ه »

هانری چهارم (سرگذشت هانری چهارم با ملکه مارکریت)(رمان)

مؤلف : الکساندر دوما

مترجم : امین دفتر میرزا محمد بن عبدالله

جلد اول، مرتضی حسینی برغانی، 1322 ق، با مقدمه محمدتقی خان دانش ملقب به ضیاء لشکر، رقعی، 256 ص. [ش 1805].

هدایه الانام الی وقایع الایام(ادعیه)

از : حاج شیخ عباس قمی

در ضمن الاربعین چاپ شده است. [ش 529].

محمدعلی مدرس زاده، 1351 ق، به ضمیمه شرح حال سادات افطس از نسل ابوعلی حسن افطس از همان مؤلف، رقعی، 86 + 11 ص. [ش 1458].

هدایه الانام فیمن لقی الحجه فی المنام(اعتقادات)

از : سید حسین بن نصرالله عرب باغی ارومی

به ضمیمه تحفه المهدویه اثر دیگر مؤلف از ص 336 تا 438 چاپ شده است. [ش 134].

علی اصغر بن عبدالصمد خوشنویس، 1332 ق، مطبعه مشهدی اسد، خشتی، 160 + صفحات بدون شماره. [ش 1106].

ص: 261

هدایه السبیل و کفایه الدلیل (سفرنامه مکه و مدینه)

از : فرهاد میرزا معتمدالدوله فرزند عباس میرزا قاجار

علی رضا حسینی شیرازی، 1294 ق، به ضمیمه فتح نامه قلعه تبر به انشای میرزا ابوطالب نواب فرزند علی اکبر نواب و در پایان قصیده ای به نظم از وقار بن وصال شیرازی که در فتح قلعه مذکور به دست فرهادمیرزا سروده است، رحلی، 362 ص. [ش 1577 و 1581 و 2994].

هدایه الطالبین(اعتقادات و فقه)

از : مهدی بن محمدابراهیم

محمدتقی خوانساری، تهران، 1266 ق، مطبعه عبدالمحمد، به ضمیمه ترجمه الصلوه فیض کاشانی، بدون صفحه شمار. [ش 2935].

هدایه الطالبین در اصول دین(اعتقادات)

از : ملا محمدتقی بن محمدحسین تاجر، فاضل کاشانی

بدون نام کاتب، 1285 ق، مطبعه میرزا حبیب الله، در پایان آن شرح حال و آثار مؤلف در 7 صفحه، وزیری، 523 ص. [ش 2228 و 2901].

هدایه المسترشدین فی رد المضلین (رد برهنری مارتین پادری)(عقاید)

از : ملا محمدتقی فاضل کاشانی

محمدحسن گلپایگانی، 1312 ق، خشتی، 368 ص. [ش 553].

هدایه المسترشدین فی رد هدیه النمله حاج محمدرضا همدانی(عقاید شیخیه)

از : حاج محمدخان بن محمدکریم خان کرمانی

بدون نام کاتب، 1312 ق، به اهتمام میرزا علی محمدصاحب تاجر کاشانی، رقعی،

ص: 262

265 ص. [ش 559].

هدایه الموحدین(اعتقادات)

از : ملا احمد بن عبدالله کوزه کنانی نجفی

جلد اول (توحید، عدل، نبوت)، بدون نام کاتب، 1303 ق، رحلی، 383 ص. [ش 2678 و 2976].

جلد دوم (امامت)، حسن بن عبدالله شبستری، 1311 ق، رحلی، 602 ص. [ش 1912].

جلد سوم (معاد)، علی اصغر بن ملا آقا گرمرودی، 1317 ق، رحلی، 339 ص. [ش 3323].

الهدایه المهدویه فی رد الطایفه البابیه (رد بر فرائد گلپایگانی)

از : مجدالعلماء ملا علی اصغر بن رجبعلی یزدی اردکانی

بدون نام کاتب، 1325 ق، رحلی، 263 ص. [ش 2990].

هدیه الاحباب فی ذکر المعروفین بالکنی و الالقاب و الانساب(تراجم)

از : حاج شیخ عباس بن محمدرضا قمی

محمدعلی تبریزی، نجف، 1349 ق، مطبعه مرتضویه، رقعی، 288 ص. [ش 2161].

هدیه الامم و جمله الآداب و الحکم (ترجمه و شرح وصیت نامه علی علیه السلام به امام حسن علیه السلام )

از : میرزا صادق قاضی تبریزی

صادق مدعو به قاضی بن حاج محمدعلی بن حاج علی محمد بن حاج الله ویردی، 1327 ق، رقعی، 20 + 279 ص. [ش 2663].

ص: 263

هدیه الزایرین و بهجه الناظرین(دعا)

از : حاج شیخ عباس بن محمدرضا قمی

بدون نام کاتب، 1343 ق، مطبعه آقا اسماعیل ولد اسد مشهدی، رقعی، 559 + 9 ص. [ش 1495 و 3070].

هدیه المحبّ(اخلاق)

از : ملا عبدالرسول بن محمد مدنی کاشانی

بدون نام کاتب، مطبعه میرزا علی، تهران، 1325 ق، به اهتمام سیدرضا مدعو به بدیع المتکلمین کاشانی، رقعی، 150 ص. [ش 403 و 961].

هدیه المعصومین (مدائح و مراثی اهل بیت علیهم السلام )(مقتل)

از : محمدعلی بن محمدحسین عارفچه روضه خوان اصفهانی

بدون نام کاتب، اصفهان، 1350 ق، مطبعه گلبهار، خشتی، 605 ص. [ش 59].

هدیه الواعظین (صد و یک منبر)(مواعظ)

از : امین الواعظین حسن بن حضرت قلی اردبیلی

بدون نام کاتب، 1373 ق، فهرست کتاب در پایان آن به سربی، وزیری، 218+16 ص. [ش 2797].

هزار و یک سخن در امثال و نصایح و حکم(امثال و حکم)

از : امیر قلی امینی

سربی، 1339 ق، 76 ص، به ضمیمه اللئالی المنثوره حاج شیخ عباس قمی به چاپ رسیده است. [ش 1255].

ص: 264

هزار و یک شب (ترجمه الف لیله و لیله)(حکایت)

از : ملا عبداللطیف طسوجی

علی بن اسماعیل، 1334 ق، مطبعه حاج احمد تاجر ملقب به مؤیدالعلماء تبریزی، رحلی، 531 ص. [ش 2242].

هفدهم رمضان قطامه و ابن ملجم(تاریخ اسلام)

از : جرجی زیدان، ترجمه : عبدالحسین میرزا دولتشاه فرزند طهماسب میرزا

جلد اول، بدون نام کاتب و سال و محل نشر، خشتی، 255 ص. [ش 2589].

جلد دوم، بدون نام کاتب، 1322 ق، خشتی، از ص 256 تا 536. [ش 2604].

هندسه ابتدایی (کلاس پنجم و ششم ابتدایی)(هندسه)

از : مترجم همایون علی محمد فره وشی

قوام الکتاب، تهران، 1346 ق، (چاپ هفدهم)، مطبعه اتحاد، رقعی، 76 ص. [ش 2151].

هندسه متوسطه

از : میرزا غلامحسین خان رهنما

جلد اول (مسطحات)، جواد شریفی ملک الخطاطین، تهران، 1315، چاپ هشتم، رقعی، 202 ص. [ش 2465].

هندسه مقدماتی (مخصوص سال پنجم و ششم ابتدایی)(هندسه)

از : محمود مهران

محمدجواد بن مرحوم ملک الخطاطین شریفی، 1310 ق، چاپ ششم، رقعی، 113 ص. [ش 3072].

ص: 265

هیئت فارسی، ملا علی قوشچی = فارسی هیئت

هیئت و نجوم(نجوم)

از : مخبرالسلطنه مهدی قلی خان هدایت طبرستانی

بدون نام کاتب، با نقشه های نجومی در لابه لای کتاب و تطبیق اسامی صور عبدالرحمن صوفی با اصطلاحات انگلیسی و نقشه چند رصدخانه و صور ستارگان در آخر کتاب، رقعی، 500 ص. [ش 62].

ص: 266

« ی »

الیاقوت الاحمر فیمن رأی الحجه المنتظر. شیخ علی اکبر نهاوندی

= عبقری الحسان، جلد دوم

یخچالیه (در هجو شعرای معاصر)

از : آقامحمدعلی بن ابوطالب مذهب اصفهانی

محمد بن اسماعیل خوانساری، 1290 ق، رقعی، بدون صفحه شمار. [ش 1294].

ید و منبر و سایر حیوانات و طیور. ملا اسماعیل سبزواری

= مجمع النورین، جلد چهارم

ینابیع الحکمه در وعظ و اخلاق مروی از ائمه علیهم السلام

از : ملا ابوالحسن بن محمدکاظم جاجرمی خراسانی

عبدالله بن غلامرضا تهرانی، 1304 ق، تهران، وزیری، 238 ص. [ش 16 و 2789].

یوسف و زلیخا(اشعار)

از : ابوالقاسم بن حسن فردوسی طوسی

حاج شیخ محمدحسین تاجر کاشانی، 1316 ق، از آخر افتادگی دارد، 166 ص. [ش 2443].

ص: 250

یوسف و زلیخا، جامی = کاشف حقیقه العشق عن الحجاب

ص: 251

بخش دوم : کتاب های عربی

اشاره

کتاب های عربی

ص: 252

ص: 253

« آ »

آداب المتعلّمین

منسوب به : خواجه نصیرالدین طوسی

همراه با شرح باب حادی عشر، صفحات 147 _ 157 چاپ شده است. [ش 334].

آیات الاحکام، مقدّس اردبیلی = زبده البیان فی براهین احکام القرآن

« الف »

إبانه المرضیه فی شرح مبحث الوقت و القبله من الروضه البهیه(فقه)

از : محمدصالح بن محمد سعید خلخالی

بدون نام کاتب، 1313 ق، بدون نام محل نشر و نام مطبعه، جیبی، 163 ص. [ش 1980].

إثبات الوصیه لعلی بن ابی طالب علیه السلام (امامت)

از : ابوالحسن علی بن حسین مسعودی

بدون نام کاتب، تهران، 1320 ق، به اهتمام آقا میرزا محمدرضا مستوفی، به تصحیح

ص: 254

محمد قمی، 210 ص. [ش 2005].

إثناعشریه(فقه)

از : شیخ عبدالله بن محمدحسن مامقانی

شامل دوازده رساله فقهی : 1_ وسیله النجاه فی أجوبه جمله من الاستفتاآت 2_ مجمع الدرر فی مسائل اثناعشر 3_ مسائل الاربعین العاملیه 4_ مسائل الخوئیه 5_ رساله فی المسافره لمن علیه قضاء رمضان مع ضیق الوقت 6_ رساله عدم ایراث العقد و الوطی لذات البعل شبهه حرمتها ابداً 7_ رساله المحاکمه بین علمین فی فرع عدم ارث الزوجه من الاراضی 8_ کشف الریب و السوء عن اغناء کلّ غسل عن الوضوء 9_ رساله فی اقرار بعض الورثه بدین و انکار الباقی 10 _ کشف الاستار عن وجوب الغسل علی الکفار 11_ غایه المسئول فی انتصاف المهر بالموت قبل الدخول 12_ مخزن اللئالی فی فروع العلم الاجمالی. با حواشی از مؤلف.

احمد قمی نجفی، نجف، مطبعه مرتضویه، 1344، وزیری، 8 + 344 + 5 ص. [ش 1711 و 3295].

الاثناعشریه فی المواعظ العددیه(اخلاق)

از : سید محمد بن محمدحسین عاملی عیناثی جزینی

تهران، به تصحیح محمد بن عبدالباقی حسینی امامی اصفهانی، به اهتمام حسین بن عبدالله خوانساری، رحلی، 290 ص. [ش 2415].

اثولوجیا(فلسفه)

از : افلوطین

در حاشیه «القبسات» چاپ شده است. [ش 832 و 3042].

ص: 255

الاجاره(فقه)

از : شیخ فیاض الدین زنجانی

محمدتقی موسوی، تهران، مطبعه علمی، 1343 ق، 171 ص. [ش 1088 و 1097].

اجازه شیخ حسین بن محمد درازی بحرانی به شیخ احمد بن زین الدین احسایی.

وزیری، 8 ص، به ضمیمه اجتناب چاپ شده است. [ش 1145].

احادیث قدسی (چهل سوره تورات) با ترجمه فارسی(حدیث)

احمد بن محمد هزارجریبی به خواهش شیخ علی کتاب فروش، 1322 ق، همراه با نثر اللآلی چاپ شده است، جیبی، 145 ص. [ش 1298 و 1335].

الاحتجاج علی اهل اللجاج(حدیث)

از : ابومنصور احمد بن علی طبرسی

محمدتقی بن محمدحسن جرفادقانی، تهران، دارالطباعه مشهدی محمدتقی، 1321 ق، به اهتمام آقامحمدحسین بن رمضان علی تاجر کاشانی، وزیری، 258 ص. [ش 13].

محمد بن علی محمد تبریزی، تبریز، دارالطباعه محمدرضا تبریزی، در اول نسخه تملک شیخ محمدتقی آملی، وزیری، 262 ص. [ش 2274].

احیاء علوم الدین(اخلاق)

از : حجه الاسلام محمد بن محمد غزالی

جزء 2 و 3 و 4، بدون نام کاتب، لکهنو، مطبع نول کشور، رحلی، 214 + 225 + 268 ص، افتادگی دارد. [ش 1895].

کامل، محمدعلی شریف خوانساری، تهران، دارالطباعه میرزا محمدحسین، 1293 ق، حسب فرمایش میرزا علی اکبر، تیراژ 350 جلد، رحلی، 197 + 194 + 159 + 268 و

ص: 256

صفحات بدون شماره. [ش 2887، 2888 و 2890].

الاخلاق(فلسفه)

از : شیخ الرئیس ابن سینا

در حاشیه شرح هدایه اثیریه چاپ شده است. [ش 785 و 1148].

الارائک(اصول فقه)

از : مهدی بن محمدعلی نجفی مسجد شاهی اصفهانی

بدون نام کاتب، اصفهان، مطبعه مدرسه گلبهار، هدیه مؤلف به کتابخانه حضرتی قم، خشتی، 233 ص. [ش 1791].

الاربعین(حدیث)

از : شهید اول محمد بن مکی

همراه با نثر اللآلی و رساله های دیگر به چاپ رسیده است، صفحات 20 الی 26. [ش 1298].

الاربعین(حدیث)

از : شیخ بهایی بهاءالدین محمد بن حسین عاملی

محمدرضا بن علی اکبر خوانساری، تهران، دارالطباعه کربلایی محمدقلی و کربلایی محمدحسین، 1274 ق، وزیری، 362 ص. [ش 3361].

الاربعین فی احوال النصاب و المخالفین(حدیث)

از : فیض الله بن عبدالقاهر حسینی تفرشی

به همراه نثر اللآلی و رساله های دیگر چاپ شده است، جیبی، 128 ص. [ش 1298].

ص: 257

الاربعین فی اصول الدین و فروع الدین(حدیث)

از : ملا محمدباقر مجلسی

علی اکبر بن محمد صائب، دارالطباعه نایب ابراهیم، 1305 ق، همراه با الخرائج و الجرائح و کفایه الاثر چاپ شده است، رحلی، صفحات 1 تا 181. [ش 421].

اربعین ا لهاشمیه(حدیث)

از : حاجیه نصرت خانم اصفهانی معروف به علویه امینیه

بدون نام کاتب و محل نشر، 1356 ق، وزیری، 20 + 334 + 4 ص. [ش 984].

الارثیه(فقه)

از : شیخ بهایی بهاءالدین محمد بن حسین عاملی

به ضمیمه حبل المتین به چاپ رسیده است. [ش 17].

ارشادالاذهان الی احکام الایمان(فقه)

از : علامه حلی

بدون نام کاتب و دیگر مشخصات، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 3301].

ارشادالطالبین الی نهج المسترشدین(فقه)

از : فاضل مقداد سیوری حلی

بدون نام کاتب، بمبئی، ملک الکتاب، 1303 ق، وزیری، 212 ص. [ش 2795].

الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد(تاریخ ائمه)

از : شیخ مفید ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان بغدادی

ص: 258

محمد بن علی محمد تبریزی، 1285 ق، به اهتمام ملا محمد تربتی، جیبی، بدون صفحه شمار. [ش 477].

محمد بن حسین تبریزی، تبریز، مطبعه مشهدی اسدآقا، 1308 ق، به تصحیح میرزا علی قاضی، وزیری، 400 ص. [ش 861].

بدون نام کاتب و محل نشر، 1372 ق، جیبی، 16 + 402 ص. [ش 1329]

ارشاد القلوب الی الصواب(مواعظ و حکم)

از : ابومحمد حسن دیلمی

بدون نام کاتب، تهران، 1315 ق، به اهتمام آخوند ملا حبیب الله کتاب فروش زنجانی، جیبی، 208 ص. [ش 534].

ازاحه الریبه عن حکم صلوه الجمعه فی زمن الغیبه(فقه)

از : شیخ محمدرضا اصفهانی حائری

بدون نام کاتب، 1372 ق، به دستور شیخ محمدحسین حائری اصفهانی، خشتی، 82 ص. [ش 3377].

ازاحه الشکوک فی احکام لباس المشکوک(فقه)

از : میرزا محمدحسن آشتیانی

محمد بن احمد خوانساری، 1313 ق، به ضمیمه رساله فی الاوانی چاپ شده است، رقعی، 93 ص. [ش 701 و 2673 و 3214]. ***

احمد بن محمدحسین تفرشی، تهران، 1315 ق، به اهتمام میرزا محمدعلی شیرازی، به ضمیمه رساله فی الاوانی چاپ شده است، جیبی، 131 ص. [ش 2150].

الازمنه و الامکنه(متفرقه)

ص: 259

از : ابوعلی احمد بن محمد مرزوقی اصفهانی

جلد اول، هند، حیدرآباد، مطبعه مجلس دائره المعارف، 1332 ق، سربی، وزیری، 346 ص. [ش 855].

اسؤله الشیخ ابی سعید عن ابن سینا مع اجوبتها(فلسفه)

از : ابوسعید ابوالخیر و ابن سینا

در حاشیه شرح هدایه اثیریه چاپ شده است. [ش 785 و 1148].

اسرار الشهاده (اکسیر العبادات فی اسرارالشهادات)(مقتل)

از : ملا آقا فاضل دربندی شیروانی

محمدعلی تبریزی، بدون ذکر محل نشر، 1279 ق، به تصحیح میرزا یوسف بن عباس مرندی، رحلی، 632 ص. [ش 3120].

محمدهاشم بن حسین،دارالطباعه حاج ابراهیم،1294ق،رحلی،533ص. [ش 2837].

حسین بن محمدحسینی خوانساری، تهران، دارالطباعه میرزا امان الله، 1319 ق، رحلی، 615 ص. [ش 2836].

اسرار الصلاه، شهید ثانی = التنبیهات العلیه

اسرار الصلاه(عرفان)

از : حاج میرزا جواد آقا بن شفیع ملکی تبریزی

محمدعلی بن عبدالخالق، تهران، مطبعه علمی، 1339 ق، خشتی، 143 ص. [ش 1944 و 3068].

اسرارالعارفین فی شرح کلام امیرالمؤمنین (شرح دعای کمیل)

از : سید جعفر بن محمدباقر آل بحرالعلوم

ص: 260

محمود بن مهدی تبریزی، نجف، 1342 ق، خشتی، 154 ص. [ش 3063].

اسرار النقطه(عرفان)

از : سیدعلی ثانی همدانی

احمد بن محمدکریم تبریزی، 1343 ق، شیراز، مطبع احمدی، به ضمیمه چند کتاب دیگر چاپ شده است. وزیری، 6 ص. [ش 3411].

اسس الاصول (اصول بی نقطه)(اصول فقه)

از : میرزا محمد بن غلامرضا شریف کرمانی

بدون نام کاتب، تهران، 1319 ق، به ضمیمه وقف نامه مشیرالدوله چاپ شده است، 20 + 258 ص. [ش 686].

اسفار الاربعه [رساله فی بیان تحقیق...](فلسفه)

از : میرزا محمد رضا قمشه ای اصفهانی

در حاشیه هدایه اثیریه به چاپ رسیده است. [ش 785 و 1148].

اسفار الاربعه [رساله فی تحقیق...](فلسفه)

از : میرزا حسن بن علی نوری

در حاشیه هدایه اثیریه چاپ شده است. [ش 785 و 1148].

الاسفار الاربعه (الحکمه المتعالیه)(فلسفه)

از : ملا صدرا محمد بن ابراهیم شیرازی

کامل، بدون نام کاتب و دیگر مشخصات، رحلی،بدون صفحه شمار. [ش 601 و 607].

ص: 261

اسماء الحسنی(دعا)

در ضمن یازده رساله ای است که سید عبدالله علوی مرتب نموده است.

بدون نام کاتب، بمبئی، مطبع فتح الکریم، 1301 ق، رقعی، صفحات 110 _ 116. [ش 966].

عثمان نوری بن حسن، پطرزبوغ، مطبع اسلامیه، الیاس میرزا، 1900 م، صفحات 147 _ 153. [ش 388].

الاشارات و الدلایل فیما تقدم و ما یلی من الوسائل(فقه)

از : شیخ عبدالصاحب آل صاحب جواهر

محمدعلی تبریزی، نجف، مطبعه مرتضویه، 1356 ق، زندگی نامه مؤلف به قلم محمدعلی دمشقی در ابتدای کتاب آمده است، وزیری، 272 ص. [ش 2758 و 2759 و 2760].

اشاره السبق الی معرفه الحق(فقه)

از : ابو الصلاح علی بن حسن حلبی

در ضمن الجوامع الفقهیه به چاپ رسیده است. [ش 754].

الاشعثیات = الجعفریات

اصطلاحات عرفا(عرفان)

از : محیی الدین عربی

در حاشیه شرح هدایه اثیریه چاپ شده است. [ش 785 و 1148].

در حاشیه شرح منازل السایرین چاپ شده است. [ش 2903].

ص: 262

الاصفی(تفسیر)

از : ملا محسن فیض کاشانی

جلد اول و دوم، محمدعلی مصاحبی نائینی (عبرت)، 1354 ق، بدون نام و محل نشر، خشتی، 388 + 382 ص. [ش 999 و 2773 و 2775 و 2776].

اصول فقه

از : ؟

بدون نام کاتب و دیگر مشخصات، جیبی، 242 ص، افتادگی دارد. [ش 2313].

الاعتقادات

از : شیخ صدوق

محمدصادق بن محمدعلی گلپایگانی، 1294 ق، طهران، دارالطباعه علیقلی خان، همراه با شرح باب حادی عشر چاپ شده است، رقعی، بدون صفحه شمار. [ش 3458].

الاعتقادات (سیر و سلوک)(اعتقادات)

از : ملا محمدباقر مجلسی

به ضمیمه التوحید شیخ صدوق چاپ شده است، رقعی، صفحات 480 _ 519. [ش 50 و 48 و 3414].

در حاشیه شرح باب حادی عشر چاپ شده است. [ش 334].

الاعراب فی قواعد الاعراب(نحو)

از : ابن هشام عبدالله بن یوسف انصاری

در ضمن مغنی اللبیب چاپ شده است،رحلی،بدون صفحه شمار. [ش 3135 و 3136].

ص: 263

الاعضالات العویصات فی فنون العلم و الصناعات(فلسفه)

از : میرداماد محمدباقر بن محمد استرآبادی

در ضمن السبع الشداد چاپ شده است، رقعی، 24 ص. [ش 942].

اعلام الوری فی اعلام الهدی(مناقب اهل بیت علیهم السلام )

از : امین الاسلام فضل بن حسن طبرسی

میرزا عبدالکریم بن آقامحمد شیرازی، 1312 ق، به اهتمام سیدابوالقاسم واعظ سدهی اصفهانی، وزیری، 272 ص. [ش 2510].

الاقبال لصالح الاعمال(دعا)

از : ابن طاووس رضی الدین علی بن موسی حلی

علی اکبر طالقانی، تهران، 1320 ق، به تصحیح شیخ فضل الله نوری، رحلی، 728 ص. [ش 2059 و 2060].

اکسیرالاخبار للاخیار الابرار(مواعظ)

از : سیدحسن بن حسین اردکانی یزدی

جلد سوم، بدون نام کاتب، مشهد، دارالطباعه رضویه، 1310 ق، به تصحیح شیخ مهدی صحّاف کربلایی، به ضمیمه فوائد البهایه چاپ شده است، وزیری، 270 ص. [ش 1691].

جلد چهارم، به ضمیمه بهجه الابرار چاپ شده است. [ش 138].

الزام الناصب فی اثبات الحجه الغائب(مناقب ائمه علیهم السلام )

از : شیخ علی بن زین العابدین یزدی حائری

میرزا حسین ناسخیان، اصفهان، مطبعه مدرسه گلبهار، 1351 ق، به تصحیح فرزند

ص: 264

مؤلف (علی اکبر شریف حایری)، رحلی، 262 ص. [ش 2530].

الالفین الفارق بین الصدق و المین(اعتقادات)

از : علامه حلی حسن بن یوسف

محمدهاشم بن حسین، دارالطباعه حاج ابراهیم تبریزی، 1298 ق، به ضمیمه کشف الیقین چاپ شده است، وزیری، 102 + 282 ص. [ش 19].

الالفیه فی النحو (الخلاصه فی النحو)(نحو)

از : ابن مالک محمد بن عبدالله نحوی

محمدعلی رضوی، تهران، 1314 ق، به دستور میرزا علی اصغر تاجر کتابفروش، به ضمیمه تهذیب المنطق چاپ شده است، جیبی، 134 ص. [ش 1478].

عبدالله بن محمدرضا خوشنویس خوزانی سدهی اصفهانی، 1315، در آخر آن تهذیب تفتازانی چاپ شده است، رقعی، 112 ص + صفحات بدون شماره. [ش 1988].

الامالی (المجالس)(حدیث)

از : شیخ صدوق ابوجعفر محمد بن علی قمی

محمدحسن گلپایگانی، تهران، 1303ق، به تصحیح محمدعلی بن علی اکبر کاشانی، به اهتمام حاجی محمدحسن تاجراصفهانی،تیراژ 1080جلد،وزیری،402ص. [ش 2955].

امل الآمل فی تراجم علماء جبل عامل(تراجم)

از : محمد بن حسن شیخ حر عاملی

به ضمیمه منتهی المقال چاپ شده است، رحلی، 77 ص. [ش 2259].

املاء ما منّ به الرحمن، ابوالبقاء نحوی رازی = التبیان فی اعراب القرآن

ص: 265

انتصار الشیعه(فقه)

از : سیدمرتضی علم الهدی موسوی

در ضمن الجوامع الفقهیه چاپ شده است. [ش 754].

احمد بن محمد هزارجریبی، 1315 ق، به تصحیح شیخ احمد شیرازی و شیخ محمدباقر قوچانی، وزیری، 171 ص. [ش 2337 و 2338 و 2500].

انفعال ماء البئر [رساله فی...]

از : شهید ثانی زین الدین بن علی

در ضمن مجموعه رسائل شهید ثانی به چاپ رسیده است. [ش 1373 و 1634].

انوار البهیه فی تواریخ الحجج الالهیه(تاریخ ائمه علیهم السلام )

از : حاج شیخ عباس بن محمدرضا قمی

به خط مؤلف، 1343 ق، تهران، مطبعه شفیعی، ناشر : مکتبه شفیعی، به ضمیمه نفثه المصدور چاپ شده است، وزیری، 197 ص. [ش 1774].

انوار الربیع فی انواع البدیع(علم بدیع)

از : سیدعلی خان بن احمد مدنی شیرازی

بدون نام کاتب و نام محل نشر، رحلی، 827 ص. [ش 3134].

انوار الرضویه (شرح مختصر النافع محقق حلی)(فقه)

از : سید محمدرضا بن اسماعیل موسوی شیرازی

بدون نام کاتب، ایران، 1287 ق، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 1729 و 3316].

ص: 266

انوارالعقول فی اشعار وصی الرسول، کیدری = دیوان امیرالمؤمنین علیه السلام

انوار النعمانیه فی بیان النشأه الانسانیه(معارف اسلامی)

از : سید نعمت الله بن عبدالله جزایری

اسدالله موسوی،تهران، حاجی محمدرحیم، 1316 ق، رحلی، 502 ص. [ش 3002].

انوار الهدایه و سراج الأمه(مواعظ)

از : ملا حسن بن علی یزدی

محمداسماعیل بن محمدعلی خوشنویس، 1300، به اهتمام شیخ محمدطاهر طبسی، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 2417 و 2426].

الانهار (فنون الشعراء)(ادبیات)

از : شیخ مهدی بن محمدعلی نجفی مسجدشاهی

بدون نام کاتب، 1335 ق، وزیری، 149 ص. [ش 680 و 1775].

انیس الخاطر و جلیس المسافر(کشکول)

از : شیخ یوسف بن احمد بحرانی

آقابزرگ شیرازی، بمبئی، 1291 ق، رحلی، 456 + 394 ص. [ش 2211].

اوثق الوسائل فی شرح الرسائل للشیخ انصاری(اصول فقه)

از : موسی بن جعفر تبریزی

بدون نام کاتب و مشخصات دیگر، 1343 ق، به تصحیح زین العابدین بن علی بن لطفعلی، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 596 و 1741].

ص: 267

الایضاح(عرفان)

از : ملا سلطان محمد بن حیدر گنابادی

اسماعیل بن محمدتقی دزفولی، مطبعه آزادگان، 1347 ق، خشتی، 8 + 208 ص. [ش 648 و 1804].

ایضاح الغوامض فی تقسیم الفرایض(فقه)

از : ملا علی بن عبدالله قراچه داغی علی یاری

بدون نام کاتب، کارخانه مشهدی اسدآقا، 1324 ق، به اهتمام محمدعلی آقا مؤتمن الرعایا، خشتی + 409 + 12 ص. [ش 1630 و 1632].

ایضاح الفرائد (شرح رسائل للشیخ انصاری)(اصول فقه)

از : سیدمحمد بن محمدتقی حسینی تنکابنی

جلد اول، حسن همدانی تهرانی، تهران، مطبعه اسلامیه، 1358 ق، به تصحیح مهدی بن محمدحسینی تنکابنی، وزیری، 697 + 6 ص. [ش 1369 و 1715 و 1716 و 2957].

جلد دوم، تهران، مطبعه اسلامیه، 1359 ق، به تصحیح مهدی بن محمدحسین تنکابنی، وزیری، 1064 + 5 + 15 ص. [ش 1366 و 2953 و 2954 و 3052].

ایقاظ العلماء و تنبیه الامراء(اخلاق)

از : احمد بن عبدالله کوزه کنانی

عبدالصمد بن محمد سلماسی، تبریز، مطبعه مشهدی اسدآقا، 1315 ق، به تصحیح محسن بن محمد، به اهتمام حاج مهدی تبریزی، خشتی، 189 ص. [ش 810].

الایقاضات(حکمت)

ص: 268

از : میرداماد

در حاشیه القبسات چاپ شده است. [ش 832 و 3042].

ص: 269

« ب »

بحارالانوار(حدیث)

از : ملا محمدباقر بن محمدتقی مجلسی

جلد اول و دوم، محمدباقر، بدون تاریخ، رحلی، 170 + 205 + صفحات بدون شماره. [ش 1005 و 1006 و 1008، به ضمیمه زندگی نامه علامه مجلسی].

جلد اول و دوم، مطبعه حاج ابراهیم تبریزی، 1301 ق، وقف از طرف مرحوم صدر عراقی، 225 + 320 ص. [ش 1007 و 2096].

جلد سوم، محمدهاشم بن حسین، دارالطباعه حاج ابراهیم تبریزی، 1301 ق، رحلی، 354 ص. [ش 1013].

جلد سوم و چهارم، محمدخلیل بن محمدحسین موسوی اصفهانی، 1306 ق، رحلی، 398 + 599 ص. [ش 1010 و 1011 و 1012 و 1014].

جلد چهارم، بدون نام کاتب، 1301، دارالطباعه حاج ابراهیم تبریزی، 1301 ق، رحلی، 376 ص. [ش 1016].

جلد پنجم، محمدخلیل بن محمدحسین موسوی اصفهانی، دارالطباعه میرمحمدباقر تهرانی، 1303 ق، رحلی، 16 + 393 ص. [ش 1017].

جلد پنجم و هفتم، محمدخلیل بن محمدحسین موسوی اصفهانی، کارخانه میرباقر تهرانی، 1303 ق، رحلی، 393 + 433 ص. [ش 1015 و 1018 و 1019].

جلد ششم، محمدخلیل بن محمدحسین موسوی اصفهانی، 1302 ق، با نظارت ملا هادی مدرس تهرانی، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 1020 و 3169].

جلد ششم، سربی، تهران، مطبعه خورشید، 1323، رحلی، 1052 ص. [ش 1021 و

ص: 270

1022].

جلد هفتم (کتاب الامامه)، ابوالقاسم شریف بن محمدرضا اصفهانی خوزانی، تهران، کارخانه میرباقر تهرانی، 1302 ق، با نظارت محمدحسین بن محمدخلیل موسوی اصفهانی، رحلی، 433 ص. [ش 1023].

جلد هفتم (کتاب الامامه)، عبدالرحیم بن محمدتقی تبریزی، دارالطباعه حاج ابراهیم، 1294 ق، به تصحیح میرزا محمدعلی مدرس، رحلی، 611 ص. [ش 1024].

جلد هفتم، محمدتبریزی، 1297 ق، رحلی، 300 + صفحات بدون شماره. [ش 1047].

جلد هفتم، زین العابدین قمی، تهران، 1303 ق، به نظارت و تصحیح محمدخلیل موسوی اصفهانی، 425 ص. [ش 1048 و 1049 و 1050].

جلد هشتم (کتاب الفتن)، محمد بن محمدتقی قمی، تهران، مطبعه آقا میر باقر تهرانی، 1304 ق، رحلی، 759 ص. [ش 1025 و 1026 و 1027].

جلد نهم، محمد قمی، 1307 ق، به اهتمام حاج محمدحسن اصفهانی، 686 ص. [ش 1028 و 1029 و 1030].

جلد دهم، محمد بن محمدتقی قمی، 1304 ق، (مقتل به ضمیمه اللهوف ابن طاوس و مقتل ابی مخنف)، رحلی، 316 ص. [ش 3172].

جلد دهم، علی اصغر بن عبدالجبار اصفهانی سمیرمی، 1271 ق، وقف از مرتضی قلی خان قاجار، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 1009 و 1031].

جلد دهم، بدون نام کاتب، تبریز، 1303 ق، رحلی، 311 + 74 ص. [ش 1032].

جلد دهم، میرزا صمد بن میرزا احمد تبریزی، مطبعه حاج احمدآقا، 1332 ق، رحلی، 300 ص. [ش 1034].

جلد یازدهم (تاریخ ائمه علیهم السلام )، هاشم، 1280 ق، ناشر : حاج ابراهیم تبریزی، رحلی، 232 + 141 ص. [ش 2105].

جلد یازدهم و دوازدهم، محمدخلیل بن محمدحسین موسوی اصفهانی، 1303 ق،

ص: 271

تیراژ 1080 جلد، رحلی، 304 + 180 ص. [ش 1035].

جلد دهم تا سیزدهم، محمدباقر اصفهانی، 1305 ق، به تصحیح محمد قمی، به ضمیمه جنت الماوی میرزا حسین نوری، رحلی، 30 + 317 + 179 + 291 ص. [ش 1036 و 1037 و 1038].

جلد سیزدهم، احمد بن محمد هروی، تهران، مطبعه میرزا علی اصغر، 1333 ق، به اهتمام محمدمهدی تاجر کتابفروش، رحلی، 287 ص. [ش 1039].

جلد چهاردهم، محمدباقر واعظ تهرانی، 1305 ق، به اهتمام محمدحسن اصفهانی مشهور به امین الضرب، رحلی، 929 ص. [ش 1040 و 1041 و 1043].

جلد پانزدهم و شانزدهم، محمداسماعیل بن احمد خوانساری، جمعه جمادی الآخر، 1310 ق، رحلی، 299 + 237 + 142 + صفحات بدون شماره + 258 + صفحات بدون شماره. [ش 1042 و 1043 و 1045].

جلد هفدهم (کتاب الروضه)، بدون نام کاتب، تهران، 1304 ق، به اهتمام محمدحسن امین الضرب، رحلی، 425 ص. [ش 1738 و 2089].

جلد هیجدهم (کتاب الطهاره و الصلوه)، بدون نام کاتب، 1311 ق، رحلی، 236 + 968 ص. [ش 1051 و 1052 و 1053].

جلد نوزدهم (فضایل القرآن)، احمد تفرشی، تهران، 1315 ق، رحلی، 131 + 326 + 353 ص. [1046 و 1054 و 1898].

جلد بیست و یکم و بیست و دوم (از کتاب حج تا امر به معروف و نهی از منکر و زیارات)، محمدباقر، 1306 ق، به تصحیح محمد بن احمد به امر محمدجلیل اصفهانی، 1308 ق، رحلی، 117 + 353 ص. [ش 1055 و 1056 و 1057].

جلد بیست و دوم (کتاب المزار)، عبدالله سرابی، 1301 ق، به خواهش حاج ابراهیم، رحلی، 297 + 329 ص. [ش 2178 و 2179].

جلد بیست و سوم تا بیست و پنجم (عقود و الایقاعات و آخر فقه و کتاب الاجازات)، جلد 23 و 24 به خط محمدحسن گلپایگانی، جلد 25 به خط محمدباقر بن محمدحسن

ص: 272

اروجنی، 1315 ق، رحلی، 152، 54، 174 ص. [ش 1058 و 1059 و 1936].

بحرالجواهر فی حل لغات السائر(فرهنگ عربی به عربی)

از : محمد بن یوسف هروی

بدون نام کاتب، تهران، 1288 ق، مطبعه آقا میرزا علی اکبر تهرانی فرزند محمد، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 2640 و 2942].

بحرالفوائد فی شرح الفرائد للشیخ انصاری(اصول فقه)

از : شیخ محمدحسن بن جعفر آشتیانی

احمد تفرشی، تهران، 1315 ق، ناشر : سید محمدعلی شیرازی، متصدی چاپ : شیخ محمدرضا مازندرانی، 299 + 233 + 233 + 69 ص. [ش 2235 و 2237 و 2239 و 2241 و 2243 و 2252].

بدایع الافکار (بدایع الاصول)(اصول فقه)

از : میرزا حبیب الله بن محمدعلی رشتی

ابوالقاسم نوری، 1313 ق، به وسیله محمدصادق بن محمدرضا نوری مقابله و تصحیح شده است، رحلی، 463 ص. [ش 1724].

بدیع اللغه(فرهنگ عربی)

از : حاج سیدعلی بن محمدعلی میبدی یزدی

حسن بن محمد حسینی یزدی حائری مشهور به اشرف الواعظین، تهران، 1287 ق، کتابفروشی اسلامیه، رقعی، 155 ص. [ش 218 و 219 و 221 و 222 و 803 و 804 و 1947 و 1948 و 1949 و 1950 و 3192 و 3193 و 3423 تا 3431].

ص: 273

البدیعیه فی شرح الالفیه(نحو)

از : مهدی بن مصطفی حسینی لاهوتی تفرشی

بدون نام کاتب، تهران، 1319، کارخانه میرزا علی اصغر، رقعی، 269 ص. [ش 1498].

البرهان فی تفسیر القرآن(تفسیر)

از : سیدهاشم بن سلیمان بحرانی

جلد سوم (سوره مریم تا آخر قرآن)، محمدحسن گلپایگانی، 1302 ق، صفحات 655 _ 1248. [ش 3173].

برهان القاطع لاحکام مختصر الشرایع(فقه)

از : سید علی بن رضا آل بحرالعلوم طباطبائی

جلد اول (کتاب طهارت)، محمدعلی بن محمدرضا خوانساری، تهران، 1291، به ضمیمه چهار رساله مستقل (احکام مسافر، قصد اقامه مسافر و عدول از آن، تصرفات مریض، میراث زوجه) که مؤلف به جهت اهمیت آن ها، هر مسئله را رساله جداگانه ای قرار داده و در آن ها متن مختصرالشرایع را شرح نموده است، 425 ص. [ش 468].

جلد دوم (ادامه کتاب طهارت تا پایان طهارت)، حسن بن عبدالله خوانساری، 1293 ق، دارالطباعه محمدحسین تهرانی، به ضمیمه رساله فی القبله از همین مؤلف که به جهت اهمیت رساله مستقل قرار داده و در آن متن مختصرالشرایع را شرح نموده است، رحلی، 643 ص. [ش 469 و 470].

جلد سوم و چهارم (کتاب الصلوه تا قضاء)، محمد بن احمد خوانساری، متصدی چاپ : حاج آقا محمد خوانساری، بدون تاریخ، بدون صفحه شمار. [ش 2395 و 3016 و 3017].

بصائر الدرجات(حدیث)

ص: 274

از : ابو محمد بن حسن صفار قمی

1285 ق، به ضمیمه نفس الرحمن فی فضایل السلمان، تذکره الخواص ابن جوزی و مطالب السؤل فی مناقب آل الرسول محمد بن طلحه چاپ شده است، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 285 و 2271].

بعث المقبور لدفن ادلّه المشهور(اصول فقه)

از : عبدالحسین بن محمدتقی قمی وکیل

بدون نام کاتب، 1400 ق، به ضمیمه سرالصدور فی بطلان العبادات بالاجور و اشعاری از مؤلف در مناقب النبی و الوصی چاپ شده است، وزیری. [ش 208 و 1891].

بغیه الطالب (تعلیقه علی مکاسب)(فقه)

از : سیدابوالقاسم بن معصوم حسینی اشکوری

محمدحسن گلپایگانی، تهران، 1322 ق، مطبعه میرزا علی اصغر، ناظر چاپ : علی نقی جیلانی، رحلی، 381 ص. [ش 1568 و 2366].

بلغه الفقیه(فقه)

از : محمد بن محمدتقی آل بحرالعلوم طباطبایی

سیف الله اصفهانی، 1329 ق، به اهتمام حاج شیخ علی معین العلماء، مطبعه مشهدی خداداد، وزیری، 492 ص. [ش 3287 و 3288].

محمد بن محمدقلی تبریزی، 1325، تبریز، وزیری، 255 ص، به انضمام صفحاتِ بدون شماره. [ش 231 و 557].

بوار الغالین(رد شیخیه)

از : سید محمدمهدی بن صالح قزوینی کاظمی آل کیشوان

ص: 275

بدون نام کاتب، 1332 ق، بمبئی، مطبعه مصطفائی، به تصحیح موسی موسوی حائری، وزیری، 207 ص. [ش 3359].

بهجه الابرار فی تاریخ الائمه الاطهار علیهم السلام

از : حاج حسن بن حسین حسینی فانی اردکانی یزدی معروف به سیدآقایی

بدون نام کاتب، 1325، رحلی، بدون صفحه شمار، به ضمیمه اکسیرالاخبار چاپ شده است، ج 4. [ش 138].

البهجه المرضیه فی شرح الالفیه ابن مالک(نحو)

از : جلال الدین سیوطی

محمدرضا بن ابوالقاسم گلپایگانی، 1262 ق، مطبعه کربلایی عبدالخالق، 1272 ق، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 439].

محمدکاظم بن ملا عبدالعلی تبریزی، 1286 ق، وزیری، 257 ص. [ش 1139].

کلب علی افشار قزوینی، 1274 ق، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 1904].

بدون نام کاتب، 1276 ق، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 2167].

مشهدی غلامرضا، 1287 ق، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 2170].

عبدالرحیم بن محمدتقی، دارالطباعه حاج عباسعلی، 1297، وزیری، 255 ص. [ش 2173].

آقا بن محمدتقی حسینی، کارخانه حاج ابراهیم، 1311، وزیری، 271 ص. [ش 2180].

محمدعلی، 1298 ق، به اهتمام ملا محمدعلی بن ملا محمدحسین خراسانی، با حواشی از ترکیب خالد، حاشیه عبدالحکیم و ابوطالب و شواهد عینی، بدون صفحه شمار. [ش 2428].

محمدکاظم بن عبدالعلی تبریزی، 1268ق، به اهتمام میرزا محمد، وزیری، 268 ص.

ص: 276

[ش 2492].

بدون نام کاتب، 1277 ق، به اهتمام حاج میر محمدصادق فرزند میر ابوالقاسم، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 2545].

البیان فی اخبار صاحب الزمان(اعتقادات)

از : محمد بن یوسف شافعی گنجی

محمدحسن بن محمدعلی تبریزی، تبریز، 1324 ق، مطبعه علی اصغر، تیراژ 800 نسخه، بانی : حاج محمدصادق تبریزی مشهور به قاضی، وزیری. [ش 51 به ضمیمه غیبه شیخ طوسی، ش 2023 همان چاپ به ضمیمه ثواب الاعمال شیخ صدوق و غیبه شیخ طوسی].

البیان فی الفقه

از : شهید اول محمد بن مکی

محمدحسین گلپایگانی، 1322، به اهتمام احمد شیرازی، با حواشی شیخ علی کرکی و دیگران، به ضمیمه کتاب الشهاب فی الحکم و الاداب فی الف حدیث النبویه شیخ یحیی بحرانی، اربعین حدیثاً فی فضل الصلاه علی النبی، مأئه کلمه جاحظ و وقف نامه حاج محسن عراقی، وزیری، 248 ص. [ش 1964].

بیان نقطه التوحید و بیان خطه التفرید(اعتقادات)

از : حسن بن عبدالرحیم مجتهد مراغه ای

در ضمن مجموعه رسایل مؤلف به چاپ رسیده است. [ش 1121].

البیع و الخیارات، شیخ انصاری = کتاب المتاجر

ص: 277

« ت »

تبصره المتعلمین فی احکام الدین(فقه)

از : علامه حلی حسن بن یوسف

محمدصادق بن محمدرضا تویسرکانی، 1318 ق، دارالطباعه سیدمرتضی، به تصحیح محمدحسین تبریزی نجفی و علی اصفهانی، 255 ص. [ش 1462].

محمدتقی، 1324، مطبعه میرعلی اصغر، با حواشی سیدکاظم یزدی، به ضمیمه منظومه شیخ مرتضی بن عباس آل کاشف الغطاء در نصاب های زکات، رقعی، 215 ص. [ش 2198].

التبیان فی اعراب القرآن (املاء ما من به القرآن)(علوم قرآن)

از : ابوالبقاء عبدالله بن حسین عکبری

تهران، 1276 ق، در حاشیه تفسیر جلالین چاپ شده است، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 1390 و 1418].

التبیان فی تفسیر القرآن(تفسیر)

از : شیخ محمد بن حسن طوسی

جلد اول، از اول تفسیر تا آخر سوره توبه، بدون نام کاتب، 1364 ق، در آخر آن تقریظ حاج علی آقا شیرازی، به اهتمام عبدالرسول روغنی معروف به رحیم زاده، 869 ص. [ش 603 و 1190 و 1367 و 1919].

جلد دوم، ابوالقاسم، از سوره یونس تا آخر تفسیر، مطبعه اسلامیه، 1365 ق، تهران،

ص: 278

به دستیاری میرزا حسن کاتب همدانی تهرانی، در آخر آن تقریظ جلال الدین همایی شیرازی اصفهانی، 800 ص. [ش 602 و 1918 و 1920 و 3168].

تجرید الاصول(اصول فقه)

از : ملا محمدمهدی بن ابی ذر نراقی

علی بن حبیب الله اصفهانی، مطبعه سیدمرتضی، 1317، رقعی، 250 ص. [ش 523 و 526].

تحریرالاحکام(فقه)

از : علامه حلی حسن بن یوسف

محمدحسن بن محمدعلی گلپایگانی، تهران، 1314 ق، رحلی، 311 + 281 ص. [ش 462 و 757 و 1742].

تحریرالقواعد المنطقیه فی شرح الشمسیه(منطق)

از : قطب الدین محمد بن محمد رازی

علی اکبر بن میرزا بابا بن ملا علی شیخ الاسلام خوانساری، 1280 ق، با حواشی سیدشریف جرجانی، خشتی، بدون صفحه شمار. [ش 2799].

بدون نام کاتب، دارالطباعه محمدتقی، 1294، تهران، به مباشرت محمدعلی بن محمدحسین خراسانی تهرانی، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 83 و 842]

عبدالرحیم بن محمدتقی تبریزی، 1301، تبریز، به مباشرت حاج ابراهیم، خشتی، 200 ص. [ش 695].

عبدالرحیم بن محمدتقی تبریزی، مطبعه حاجی ابراهیم تبریزی، خشتی، 203 ص. [ش 3437].

احمد بن حسین تفرشی، 1312 ق، با حواشی ملا محمد آملی مازندرانی، وزیری،

ص: 279

185 ص. [ش 1133]

عبدالمطلب بن محمدهاشم اصفهانی، مطبعه آقا میرزا حسین، 1314، به اهتمام شیخ محمدحسین و محمدمهدی خوانساری تهرانی، وزیری، 186 ص. [ش 841 و 1141 و 1147]

میرزا حسین ناسخیان، 1366 ق، وزیری، 186 ص. [ش 2345 و 2346].

احمد بن حسین تفرشی، 1299 ق، به سعی ملا محمد خوانساری، مطبعه سیدمهدی، وزیری، 155 ص. [ش 1546].

التحصین فی صفات العارفین(اخلاق)

از : احمد بن شمس الدین محمد بن فهد حلی

در حاشیه مکارم الاخلاق چاپ شده است. [ش 3084].

تحفه الاریب فی الرد علی اهل الصلیب(1)(اعتقادات)

از : شیخ عبدالله بن عبدالله ترجمان

ترجمه فارسی این کتاب در بخش فارسی با عنوان ترجمه تحفه الاریب معرفی گردید.

سربی، بدون نام و محل چاپ، 1290 ق، با حواشی از عبدالله بیک به نقل از کتاب تاریخ تألیفات اناجیل، رقعی، 62 ص. [ش 1101].

تحفه الناصریه فی فنون الادبیه(جنگ اشعار)

از : سید ابوالقاسم بن محمدابراهیم رشتی اصفهانی

غلام حسین بن ابوالحسن تهرانی، 1278، تهران، اشعار در لابه لای سطور به فارسی ترجمه شده است، رحلی، 622 ص. [ش 100 و 2088 و 2832].

ص: 280


1- 1_ کشف الظنون 1/362.

تحقیق الدلائل فی شرح تلخیص المسائل(فقه قضا و شهادات)

از : حاج ملا علی کنی تهرانی

بدون نام کاتب، 1304، رحلی، 621 ص. [ش 1616 و 1755 و 3309].

تذکره خواص الامه فی معرفه الائمه(تراجم)

از : ابو الفرج عبدالرحمن بن جوزی

جلال الدین بن محمد وسیم، 1285 ق، با حواشی کوتاه فرهاد میرزا، در ضمن نفس الرحمن چاپ شده است، رحلی، 213 ص. [ش 2271 و 2987].

تذکره الفقهاء(فقه)

از : علامه حلی حسن بن یوسف

جلد اول، بدون نام کاتب، 1274 ق، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 2838].

جلد دوم، زین العابدین خوانساری قمی، 1349، به اهتمام محمدحسین خوانساری، در اولش تملک شیخ محمدتقی آملی، به تصحیح غلامحسین بن علی اکبر بروجردی، در آخر کتاب فهرست چند جلد از جواهرالکلام ضمیمه شده است، 329 + 21 + 30 + 33 + 22 + 31 ص. [2839 و 3149].

تذکره المؤمنین فی فضائل العالمین(متفرقه)

از : شیخ یوسف بن محمد بن یوسف نجفی جیلانی

اسدالله زنجانی، 1334، به اهتمام شیخ احمد شیرازی، مطبعه علمی، در پایان آن تقریظ چند تن از علما در تأیید کتاب، رقعی، 200 ص. [ش 1968 و 3073].

التذکیر لسائر الایام

از : سید عبدالله علوی

ص: 281

در ضمن «مجموعه احدی عشر رسایل» مؤلف به چاپ رسیده است. [ش 388 و 666].

ترتیب السعادات(فلسفه)

از : ابی علی احمد بن مسکویه رازی

در حاشیه مکارم الاخلاق چاپ شده است. [ش 3084].

ترکیب خالد(نحو)

از : خالد بن عبدالله ازهری

محمد بن حسین خوانساری، 1268 ق، بدون خشتی، صفحه شمار. [ش 1485].

تشریح الاصول(اصول فقه)

از : ملا علی بن فتح الله نهاوندی

جعفر بن سید محمدباقر بحرالعلوم طباطبائی، تهران، 1316 ق، به اهتمام میرزا علی تاجر تهرانی، وزیری، 292 ص. [ش 3247].

التصریح بمضمون التوضیح (شرح اوضح المسالک ابن هشام)(نحو)

از : خالد بن عبدالله ازهری

بدون نام کاتب، تهران، 1267 ق، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 2062 و 2681].

بدون نام کاتب، تهران، 1301 ق، به مباشرت حاج علی اکبر و تصحیح میرزا محمد بن احمد شیخ الاسلام خوانساری، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 2069].

1316، به اهتمام محمدمهدی بن محمدابراهیم خوانساری و به تصحیح احمد بن محمدحسین اصفهانی، رحلی، 301 ص. [ش 1584].

ص: 282

التصور و التصدیق(منطق)

از : ملا صدرا محمد بن ابراهیم شیرازی

به ضمیمه جوهر النضید چاپ شده است. [ش 700].

تضاریس الارض(زمین شناسی)

از : شیخ بهایی بهاءالدین محمد عاملی

در ضمن شرح الملخص فی الهیئه چاپ شده است. [ش 2177 و 2646].

التعادل و التراجیح(اصول فقه)

از : سید محمدکاظم طباطبایی یزدی

بدون نام کاتب، تهران، مطبعه سیدمرتضی، 1316 ق، وزیری، 397 ص. [ش 86].

بدون نام کاتب، تهران، 1316 ق، مطبعه سیدمرتضی، به مباشرت میرزا حسن، به ضمیمه رساله جواز اجتماع امر و نهی، وزیری، 296 + 314 ص. [ش 1829].

التعجب من اغلاط العامه فی مسأله الامامیه(اعتقادات)

از : شیخ ابوالفتح محمد بن علی کراجکی

در آخر کنز الفوائد کراجکی چاپ شده است. [ش 3061].

تعلیقه علی الروضه البهیّه فی شرح اللمعه الدمشقیه(فقه)

از : سلطان العلماء

بدون نام کاتب و سال و محل نشر، رقعی، صفحه شمار ندارد. [ش 1267].

تعلیقه علی شرح التصریف(صرف)

از : شیخ محمد حسن بارفروشی (شیخ کبیر)

علی اکبر طالقانی، 1312 ق، به اهتمام محمدهاشم تهرانی، به ضمیمه قصیده

ص: 283

سیدمرتضی علم الهدی در مدح حضرت علی علیه السلام ، رقعی، 259 ص. [ش 958].

تعلیقه علی شرح المنظومه للحکیم السبزواری(حکمت)

از : حکیم ملا محمد هیدجی

بدون نام کاتب، تهران، 1346، مطبعه حاج عبدالرحیم، خشتی، 433 ص. [ش 693 و 930 و 1836].

تعلیقه علی الشفاء لابن سینا(حکمت)

از : ملا صدرا شیرازی

کریم بن محمد شیرازی، تهران، 1303 ق، مطبعه میرزا عباس، به ضمیمه شفای بوعلی سینا چاپ شده است، رحلی، 264 ص. [ش 276 و 282 و 1565].

تعلیقه علی فرائد الاصول(اصول فقه)

از : شیخ علی مجتهد شیرازی

میرزا عبدالله حایری تهرانی، 1328، در اول کتاب تقریظ آخوند خراسانی موجود است، رقعی، 276 ص. [ش 956].

تعلیقه علی فرائد الاصول(اصول فقه)

از : غلام رضا بن حاج رجبعلی قمی

زین العابدین قمی، 1314 ق، در آغاز کتاب تقریظی کوتاه به نظم و عربی از سیدمهدی قمی در مدح کتاب، وزیری، 504 ص. [ش 2006 و 2327].

تعلیقه علی فرائد الاصول(اصول فقه)

از : محمدحسن بارفروشی (شیخ کبیر)

علی اصفهانی، تهران، 1332، مطبعه حاج احمد شیرازی تهرانی، به ضمیمه وقف نامه

ص: 284

قهار قلی خان، 335 + 218 ص. [ش 631 و 2099 و 3123 و 3157].

تعلیقه فرائد الاصول(اصول فقه)

از : آخوند ملا محمدکاظم خراسانی

عبدالله بن علی پناه در 1318 ق، مطبعه حاجی عبدالرحیم، 1343 ق، به اهتمام میرزا ابوطالب نائینی و سید محمدجعفر، به ضمیمه الفوائد از همان مؤلف چاپ شده است، 346 ص. [ش 1551 و 1835].

به ضمیمه الفوائد مؤلف چاپ شده است، 355 ص. [ش 1830].

تعلیقه فرائد الاصول(اصول فقه)

از : حاج شیخ مهدی کجوری

کاظم بن عباسعلی خوانساری، 1305 ق،تهران، رحلی، 345 + 315 ص. [ش 3152].

تعلیقه فرائد الاصول، آقارضا همدانی= فوائد الرضویه علی الفوائد المرتضویه

تعلیقه فرائد الاصول، شیرازی = فوائد العلویه

تعلیقه علی المکاسب(فقه)

از : آخوند محمدکاظم خراسانی

محمدحسن بن محمدعلی گلپایگانی، 1315، به اهتمام شیخ احمد شیرازی، وزیری، 152 ص. [ش 378 و 1675 و 1679 و 1883].

تعلیقه علی المکاسب(فقه)

از : سید محمدکاظم طباطبایی یزدی

ص: 285

عبدالخالق بن رضا لنجانی، تهران، 1317 ق، مقابله و تصحیح به وسیله شیخ علی یزدی و محمدمهدی کاشانی، به اهتمام محمدصادق... و محمدباقر صادق تاجر کاشانی، مطبعه سید مرتضی، به ضمیمه دو رساله دیگر از مرحوم یزدی با این عناوین : رساله وجیزه فی حکم الظن فی الصلوه و بیان کیفیه صلاه الاحتیاط، رساله فی مخبرات المریض، و چند رساله از شیخ انصاری با این عناوین : کتاب الوصایا، کتاب النکاح، کتاب الرضاع، التحریم من جهه المصاهره، مواریث، رحلی، 200 + 181 + 198 + صفحات بدون شماره. [ش 2362 و 2741].

تعلیقه علی المکاسب(فقه)

از : شیخ محمدحسین غروی اصفهانی (کمپانی)

جلد اول، بدون نام کاتب، 1363 ق، در اول کتاب شرح حال مرحوم اصفهانی در سه صفحه که مرحوم محمدرضا مظفر نوشته است، رحلی، 332 ص. [ش 2361 و 2716 و 2723 و 3144].

جلد دوم، محمدعلی بن حاج محمود تبریزی غروی، 1363 ق، رحلی، 227 ص. [ش 2363 و 2989 و 3145 و 3148].

جلد اول و دوم همان چاپ، رحلی، 332 + 227 ص. [ش 3117]

تعلیقه علی المکاسب(فقه)

از : میرزا علی بن عبدالحسین بن علی اصغر بن محمدباقر ایروانی نجفی

جلد اول و دوم، محمدعلی بن محمود تبریزی غروی، تهران، 1365 ق، در اول کتاب شرح حال مرحوم ایروانی که به وسیله محمدعلی اردوبادی نوشته شده است، مطبعه عبدالرحیم علمی، رحلی، 216 + 84 ص. [ش 1759 و 2074 و 2367].

تعلیقه المکاسب، شهیدی تبریزی = هدایه الطالب الی اسرار المکاسب

ص: 286

تعلیقه علی المنهج المقال(رجال)

از : وحید بهبهانی محمدباقر بن محمداکمل

در حاشیه منهج المقال چاپ شده است. [ش 1748 و 1753 و 1766].

تفسیر آیه دخان، ابن سینا(تفسیر)

در حاشیه شرح هدایه الاثیریه ملا صدرای شیرازی به چاپ رسیده است. [ش 785 و 1148].

تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام (احادیث تفسیری)

بدون نام کاتب، تهران، 1268، به تصحیح و مقابله یوسف بن ابراهیم کجوری مازندرانی، مطبعه ملا عباسعلی، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 1875].

بار دیگر در حاشیه تفسیر علی بن ابراهیم به چاپ رسیده است. [ش 417].

تفسیر الجلالین(تفسیر)

از : ملا جلال سیوطی و ملا جلال شافعی

بدون نام کاتب، 1306، دهلی، با حواشی مفصل به نقل از تفسیر فخر رازی و تفسیر بیضاوی و کتاب های دیگر، رحلی، 516 ص. [ش 2852].

بدون نام کاتب، 1276 ق، در حاشیه آن کتاب التبیان معروف به املاء مامن به الرحمن و در آخر آن کشف الآیات به چاپ رسیده است، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 1418].

تفسیر سوره اعلی، ملا صدرا(تفسیر)

به ضمیمه کتاب کشف الفوائد فی شرح قواعد العقاید خواجه نصیر طوسی چاپ شده است. [ش 21 و 87 و 2320 و 2326].

ص: 287

تفسیر سوره توحید، فلق و ناس، ابن سینا(تفسیر)

در حاشیه «شرح هدایه الاثیریه» ملا صدرای شیرازی به چاپ رسیده است. [ش 785 و 1148].

تفسیر سوره یوسف(تفسیر)

از : حجه الاسلام ابوحامد محمد بن محمد غزالی

بدون نام کاتب، تهران، 1312، بدون نام ناشر و سال و محل نشر، رقعی، 209 ص. [ش 814 و 2818].

تفسیر القرآن(تفسیر فلسفی)

از : ملاصدرا صدرالدین محمد بن ابراهیم شیرازی

شامل تفسیر سوره های فاتحه، بقره، آیه الکرسی، آیه نور، الم سجده، یس، واقعه، حدید، جمعه، طارق، اعلی، زلزال، آیه و تری الجبال جامده، تهران، 1322 ق، به اهتمام شیخ احمد شیرازی، در اول آن شرح حال کوتاهی از ملا صدرا که توسط محمد طاهر طبرسی نوشته شده است، در صفحه آخر مهر کتابخانه علامه امینی با سجع «من کتب المکتبه المیرزا عبدالحسین الامینی التبریزی»، رحلی، 617 ص. [ش 414].

شامل تفسیر سوره فاتحه و بقره و آیه الکرسی، حسن بن علی حسینی شیرازی، 1331 ق، مطبعه محمدی، شیراز، به دستور میرزا محمدرضاخان قوام الملک، تیراژ 1500 عدد، رحلی، 520 + 32 ص. [ش 422 و 1598].

تفسیر القرآن، علی بن ابراهیم قمی(تفسیر)

حسن بن محمدامین گرمرودی تبریزی، 1315، مطبعه حاجی احمد و حاج علی آقا به تصحیح کاظم بن محمدعلی، در حاشیه آن تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام به چاپ رسیده

ص: 288

است، رحلی، 369 ص. [ش 417].

(تفسیر علی بن ابراهیم) احمد تفرشی، 1313 ق، وزیری، 745 ص. [ش 2018 و 2959].

تفسیر قرآن(تفسیر)

از : شیخ محمدحسین بن محمدباقر اصفهانی نجفی

محمدباقر، 1317، به اهتمام محمدتقی خوانساری، در پایان آن شرح حال مؤلف به قلم مهدی ملقب به نورالله در ده صفحه وزیری کوچک، 332 + 10 ص. [ش 995 و 998 که این شماره با رساله فی الولایات شیخ محمدعلی اصفهانی در یک جلد صحافی شده است].

تقدیس، صابونی = لسان الغیب فی تمیز الصحه عن العیب

التقریر المعقول فی بیان الحاصل و المحصول(نحو)

از : خادم احمد

در ضمن فوائد الضیائیه جامی، ص 13 تا 20 به چاپ رسیده است. [ش 2699].

التقلید [رساله فیما یتعلق بمسائل...](اصول فقه)

از : شیخ مرتضی انصاری

به ضمیمه رساله فی تحقیق المشتق به چاپ رسیده است. [ش 2122 و 2129].

تقلید الاعلم(فقه)

از : میرزا حبیب الله رشتی

محمدباقر، 1322 ق، به اهتمام شیخ احمد شیرازی، پالتویی، 104 ص. [ش 486].

ص: 289

التقید [رساله فی...]، شیخ انصاری = کتاب المتاجر

تنبیه الخواطر و نزهه النواظر (مجموعه ورام)(اخلاق)

از : ابوالحسین ورّام بن ابی فراس اشتری

کاتب متن : میرزا محمدصادق، کاتب حاشیه : میرزا عبدالغفار همدانی، تهران، 1303، کارخانه مشهدی تقی، بانی طبع : مشهدی قاسم، به سعی و اهتمام شیخ محمدکاظم رشتی، وزیری، 617 ص. [ش 2952].

التنبیهات العلیه علی وظایف الصلوه القلبیه (اسرار الصلوه)(اخلاق)

از : شهید ثانی زین الدین بن علی عاملی

عبدالکریم شریف شیرازی، تهران، کارخانه کربلایی محمدحسین، 1305 ق، به اهتمام محمد حسینی، به ضمیمه کشف الفوائد چاپ شده است، وزیری، 58 ص. [ش 21 و 87 و 2320 و 2326].

به ضمیمه مجموعه رسائل شهید ثانی چاپ شده است. [ش 1373 و 1634].

تنزیه الانبیاء و الائمه(اعتقادات)

از : سید مرتضی علم الهدی بن ابوالقاسم موسوی

عبدالرحیم بن محمدتقی تبریزی، دارالطباعه حاج ابراهیم، 1290، خشتی، 189 ص. [ش 44 و 3422].

تنقیح المقال(رجال)

از : شیخ عبدالله بن محمدحسن مامقانی

جلد اول (از اول تا حرف زا)، احمد بن شیخ محمدحسین زنجانی، مطبعه رضویه، 1349، نجف، رحلی، 224 + 476 ص. [ش 146 و 147 و 2050].

ص: 290

قسم دوم از جلد اول (از حرف شین تا محمد بن جمیل)، احمد بن شیخ محمدحسین زنجانی، مطبعه رضویه، 1350، نجف، رحلی، 97 + 368 ص. [ش 145 و 1211 و 2051].

جلد دوم (از محمد الجوانی تا آخر کتاب و به ضمیمه کتاب مقیاس الهدایه فی علم الدرایه)، کاتب : احمد بن محمدحسین زنجانی، 1352 ق، نجف، مطبعه رضویه حاج شیخ محمدصادق کتبی، 345 + 125 + 137 ص. [ش 583 و 286 و 1212].

تنقیح ینابیع الاسلام فی تقدیر الشرایع و الاحکام = المجاهد فی ردّ الجاحد

التنقید لاحکام التقلید(فقه)

از : محمد موسوی مشهور به ابوطالب بن ابوالقاسم موسوی زنجانی

احمد بن محمد هزارجریبی، تهران، 1316 ق، به اهتمام شیخ احمد شیرازی، رقعی، 207 ص. [ش 667].

التوحید(اعتقادات)

از : شیخ صدوق ابوجعفر محمد بن علی قمی

بدون نام کاتب، 1321 ق، مطبعه علی محمد کشمیری، به ضمیمه رساله اعتقادات یا سیر و سلوک علامه محمدباقر مجلسی،رقعی،520ص.[ش48 و 50 و 3060 و 3414].

توضیح القوانین (حاشیه قوانین میرزای قمی)(اصول فقه)

از : ملا محمدحسین بن بهاءالدین محمد قمی

صدرالکتاب احمد بن میرزا سید محمد طباطبایی اردستانی، 1303 ق، بدون نام ناشر و محل نشر، وزیری، 285 ص. [ش 2009 و 3257 و 3357].

ص: 291

توضیح المشکلات فی توضیح بعض الآیات و الاشعار و الاحجیات(متفرقه)

از : ؟

بدون نام کاتب و نام ناشر و محل نشر، 1307 ق، 37 ص، با شرح شواهد سیوطی در یک جلد صحافی شده است. [ش 1983].

توضیح المقال فی علم الدرایه و الرجال(رجال)

از : حاج ملا علی کنی تهرانی

کلبعلی قزوینی، 1267 ق، افست در 1301 ق، رحلی، 67 ص، در خاتمه منتهی المقال (رجال ابی علی) چاپ شده است. [ش 2259 و 2273].

تهذیب الاحکام (شرح مقنعه شیخ صدوق)(فقه _ حدیث)

از : شیخ طوسی ابوجعفر محمد بن حسن

کاتب متن : احمد بن علی خوانساری، کاتب حواشی : محمد بن عبدالعلی درجزینی، جلد اول 1317 ق، جلد دوم 1318 ق، به سعی و اهتمام سیدمحمد کتابفروش، در اول کتاب شرح حال مؤلف در یک صفحه به قلم ابوطالب محمد موسوی که در سال 1316 ق در تهران نوشته است، به سعی و اهتمام سیدمحمدعلی کتابفروش، رحلی [ش 2061 شامل جلد اول در 445 ص (که 595 صحیح است) و جلد دوم 482 ص (که 538 صحیح است) و ش 2394 شامل جلد اول و ش 2393 شامل جلد دوم].

تهذیب المنطق(منطق)

از : سعدالدین مسعود بن عمر تفتازانی

عبدالله بن محمدرضا خوشنویس خورانی سدهی اصفهانی، 1315 ق، در ضمن الخلاصه فی النحو (الفیه ابن مالک) به چاپ رسیده است، جیبی، بدون صفحه شمار. [ش 1988].

ص: 292

تهذیب الوصول الی علم الاصول(اصول فقه)

از : علامه حلی حسن بن یوسف

بدون نام کاتب، 1308، تهران، به اهتمام ابوالقاسم بن علی اکبر جیلانی، در آخر آن شرح کوتاه مؤلف در دو صفحه، خشتی. [ش 1370 و 2194].

« ث »

ثواب الاعمال و عقاب الاعمال(حدیث)

از : شیخ صدوق ابوجعفر محمد بن علی قمی

محمدابراهیم تبریزی بن محمدباقر مرندی، 1299 ق، به ضمیمه کتاب مبکی العیون و الغیبه و البیان فی اخبار صاحب الزمان چاپ شده است، خشتی، 119 + 52 ص. [ش 2023].

محمدحسین بن محمدعلی تبریزی، 1314 ق، به اهتمام محسن بن محمدباقر، مطبعه مشهدی اسدآقا، خشتی، 111 + 53 ص. [ش 398 و 997 و 2798].

ص: 293

« ج »

جامع الاخبار(حدیث)

از : ؟

142 فصل، هاشم، تبریز، 1302 ق، دارالطباعه حاج ابراهیم تبریزی، رقعی، 296 ص. [ش 1506 و 1528].

142 فصل، محمدحسن گلپایگانی، 1299 ق، رقعی، 304 ص. [ش 1327].

14 باب و هر باب چند فصل، بدون نام کاتب، 1270 ق، خشتی، بدون صفحه شمار. [ش 3069].

14 باب و هر باب چند فصل، بدون نام کاتب، 1300 ق، به اهتمام شیخ عبدالحسین فرزند ملا محمدعلی، رقعی، بدون صفحه شمار. [ش 356].

جامع الدروس العربیّه(ادبیات عرب)

از : مصطفی غلائینی

جلد دوم(چاپ سربی)، بدون نام ناشر و محل و سال نشر، رقعی، 448 ص. [ش 651].

جامع السعادات فی موجبات النجاه(اخلاق)

از : ملا مهدی بن ابی ذر نراقی

بدون نام کاتب، 1312 ق، به اهتمام شیخ محمود بن ملا صالح بروجردی، وزیری، 633 ص. [ش 846 و 2951].

ص: 294

جامع الشواهد(ادبیات)

از : محمدباقر بن علی رضا شریف اردکانی

زین العابدین قمی، 1320 ق، به اهتمام حاج شیخ رضا کتابفروش تهرانی، رحلی، 357 ص. [ش 1737 و 2076].

حسین بن محمدشفیع خوانساری، 1282، به اهتمام محمدباقر خوانساری، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 2077].

هاشم، تبریز، 1300 ق، کارخانه حاج ابراهیم تبریزی، رحلی، 367 ص. [ش 2068].

احمد بن ملا علی خوانساری، 1303 ق، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 3116].

بدون نام کاتب، 1307 ق، رحلی، 360 ص. [ش 3125].

زین العابدین بن محمدشفیع قمی، 1308 ق، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 3127].

محمدحسین بن محمدشفیع، تهران، 1298 ق، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 3129].

جامع المقاصد فی شرح القواعد للعلامه حلی(فقه)

از : محقق کرکی نورالدین علی بن حسین

جلد اول، بدون نام کاتب و ناشر و سال و محل نشر، از ص 17 تا 264، رحلی. [ش 1734 و 1743].

جلد اول و دوم، بدون نام کاتب و سال و محل نشر، رحلی، 813 ص. [ش 243].

جامع المقدمات(صرف و نحو)

شامل : امثله و شرح امثله، صرف میر سیدشریف جرجانی، تصریف ابراهیم بن عبدالوهاب زنجانی، شرح تصریف سعدالدین تفتازانی، شرح انموزج جمال الدین محمد بن عبدالغنی اردبیلی، هدایه، عوامل منظوم، عوامل ملا محسن قزوینی، عوامل عبدالقادر جرجانی، شرح عوامل جرجانی، هدایه، صمدیه شیخ بهایی، کبری فی المنطق

ص: 295

سیدشریف جرجانی، آداب المتعلمین خواجه نصیر طوسی و صیغ مشکله.

بدون نام کاتب، مطبعه الله قلی، بدون صفحه شمار، به ضمیمه حاشیه ملا عبدالله یزدی، خشتی. [ش 2929].

تقی بن محمد حسینی تبریزی، 1313 ق، مطبعه حاج ابراهیم، به اهتمام میرزا محسن، وزیری، 331 ص. [ش 2344].

احمد بن حسین تفرشی، بدون نام ناشر و سال و محل نشر، وزیری، 331 ص. [ش 1685].

طاهر خوشنویس، کتابفروشی علمیه اسلامیه، 1366، تهران، وزیری، 331 ص. [ش 1157].

محمد بن علی اکبر خوانساری، 1342 ق، وزیری، 251 ص. [ش 1131].

محمدحسین طالقانی، 1304 ق، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 849].

عبدالرحیم بن محمدتقی تبریزی، مطبعه حاج ابراهیم، 1306، وزیری، 331 ص. [ش 197].

عبدالرحیم بن محمدتقی تبریزی، 1296 ق، دارالطباعه حاجی عباسعلی، خشتی، 141 + 44 ص. [ش 3432].

رضا بن محمد خوانساری، 1297 ق، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 3405].

عبدالرحیم بن محمدتقی تبریزی، 1294 ق، دارالطباعه حاجی ابراهیم، وزیری، 141 + 44 + 21 ص. [ش 3433].

بدون نام کاتب، 1273 ق، افتادگی دارد، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 3450].

بدون نام کاتب، ناشر، سال و محل نشر، وزیری، افتادگی دارد، 326 ص. [ش 3451].

الجرائد السبعه فی علائم ظهور الحجه(امامت)

از : سید ابوالحسن نجفی دولت آبادی مرندی

زین العابدین محلاتی، خشتی، 19 صفحه، در اول کتاب لوامع الانوار به چاپ رسیده

ص: 296

است. [ش 1837].

الجعفریات (الاشعثیات)(حدیث)

از : ابوعلی محمد بن اشعث کوفی

حسین میرجهانی، تهران، 1271 ق، مطبعه اسلامیه، وزیری، 177 ص، در ضمن قرب الاسناد نیز چاپ شده است. [ش 26 و 27 و 3249 و 3255 و 3266].

الجعفریه(فقه)

از : محقق کرکی علی بن حسین

در حاشیه درر الفوائد چاپ شده است، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 991].

در حاشیه فوائد الملیه چاپ شده است. [ش 1694 و 3220].

جمال الاسبوع بکمال العمل المشروع(ادعیه)

از : ابن طاووس رضی الدین علی بن موسی حلی

بدون نام کاتب، تهران، مطبعه شیخ احمد شیرازی، 1330 ق، رقعی، 570 ص. [ش 665].

الجمع بین قصد القرآن و الدعا(فقه)

از : ؟

به ضمیمه رساله فی قاعده نفی العسر و الحرج چاپ شده است. [ش 530].

جنه الامان الواقیه و جنه الایمان الباقیه (مصباح کفعمی)(دعا)

از : تقی الدین ابراهیم بن علی عاملی کفعمی

عبدالله حایری تهرانی، تهران، 1320 ق، مطبعه میرزا حبیب الله، رحلی، 774 ص.

ص: 297

[ش 3027 و 3028].

جنه الواقیه و الجنّه الباقیه (مختصر جنه الامان الواقیه)(ادعیه)

از : تقی الدین ابراهیم بن علی عاملی کفعمی

بدون نام کاتب و ناشر و سال و محل نشر، جیبی، 146 ص. [ش 1476].

جواز اجتماع الامر و النهی [رساله فی...](اصول فقه)

از : سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی

زین العابدین اصفهانی، 1317 ق، مطبعه سید مرتضی، وزیری، 272 ص، به ضمیمه رساله الواجب آقا حسین خوانساری و رساله در شبهه استلزام آقا حسین خوانساری و رساله حاشیه شبهه استلزام محقق سبزواری و حاشیه حاشیه رساله شبهه استلزام آقا حسین خوانساری. [ش 1829 و 2335].

جواز التسامح فی ادله السنن [رساله فی...](فقه)

از : شیخ مرتضی انصاری

به ضمیمه رساله فی تحقیق المشتق به چاپ رسیده است. [ش 2122 و 2129].

جوامع الجامع(تفسیر)

از : امین الاسلام، فضل بن حسن طبرسی

محمدحسن گلپایگانی، 1321 ق، رحلی، 533 ص. [ش 415 و 416 و 2738 و 2739].

الجوامع الفقهیه(فقه)

شامل : مقنعه و هدایه شیخ صدوق، انتصار الشیعه و الناصریات سید مرتضی، الجواهرِ قاضی ابن برّاج، اشاره حلبی، المراسمِ سلاّر، نهایه شیخ طوسی، نکت النهایه محقق

ص: 298

حلی، الغنیه ابوالمکارم ابن زهره حلبی، الوسیله ابن حمزه و رساله فی تحقیق حال ابی بصیر از محمدمهدی بن حسن موسوی خوانساری.

کاتبان مختلف، تهران، 1276 ق، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 754 و 2233].

الجواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه(حدیث قدسی)

از : شیخ محمد بن حسن حر عاملی

محمدرضا بن محمد خوانساری، 1302 ق، به تصحیح ابوالقاسم محمدصادق حسینی، رقعی، 292 ص. [ش 333 و 1273].

الجواهر الفقه(فقه)

از : قاضی سعدالدین بن عبدالعزیز ابن برّاج طرابلسی

در ضمن الجوامع الفقهیه چاپ شده است. [ش 754 و 2233].

جواهرالقرآن(اعتقادات)

از : ابوحامد محمد غزالی

بدون نام ناشر و کاتب و سال و محل نشر، در آخر آن چند بیتی که میرزا ساغر در فوت حاج میرمحمدصادق(1288 ق) سروده است، وزیری، 296 ص. [ش 2770 و 3354].

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام للمحقق حلی(فقه)

از : شیخ محمدحسن بن محمدباقر نجفی

جلد اول (کتاب الطهاره)، ابوالقاسم بن اسدالله خوانساری، 1274 ق، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 2880].

جلد اول (کتاب الطهاره)، محمدتقی بن خلیل تبریزی، 1323 ق، رحلی، 557 ص. [ش 2886].

ص: 299

جلد دوم (کتاب الصلوه)، بدون نام کاتب، 1323 ق، در پایان آن قصیده ای که در مدح صاحب جواهر سروده شده به خط محمد بن علی اصغر چرندابی مندرج است، رحلی، 786 ص. [ش 1921].

جلد دوم (کتاب الصلوه)، بدون نام کاتب و ناشر و سال و محل نشر، رحلی، 445 ص. [ش 2743 که در اول این شماره در 10 صفحه رساله ای در مقولات عشر فلسفی از شیخ مهدی موجود است که در 23 شعبان 1321 نوشته است. [ش 2677 و 2744].

(کتاب زکوه تا جهاد) غلامعلی بن محمد رسولی أسکوئی، 1324، دارالطباعه احمد، رحلی، 715 ص. [ش 2885].

جلد سوم، (کتاب النکاح)، بدون نام کاتب، 1325 ق، مطبعه حاج ابراهیم، رحلی، 663 ص. [ش 2405].

(کتاب النکاح تا النذر و العهد)، 1270، مطبعه حاجی محمد، تهران، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 2376 و 2860].

(کتاب التجاره تا الوصایه)، بدون نام کاتب، 1325 ق، در آخر آن قصیده سیدحسن بحرالعلوم در مدح صاحب جواهر به خط محمد بن علی اصغر چرندابی در 1325 ق مندرج است، رحلی، 757 ص. [ش 2864].

(کتاب التجاره تا الوصایا)، ابوالقاسم خوانساری، 1270 ق، مطبعه میرزا باقر تهرانی، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 2857].

جلد آخر، (کتاب التجاره تا الدیات)، بدون نام کاتب، 1270 ق، مطبعه حاج احمد آقا کتابفروش تبریزی ملقب به مؤیّد العلماء، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 1375].

جلد آخر، (کتاب الصید و الذباحه تا الدیات)، 1287، تهران، دارالطباعه دولتی، بدون صفحه شمار. [ش 1899].

جلد آخر، علی بن محمدعلی خوانساری، 1287 ق، رحلی، 765 ص. [ش 1394].

جوهر النضید فی شرح منطق التجرید(منطق)

ص: 300

متن از : خواجه نصیرالدین طوسی

شرح از : علامه حلی ابومنصور حسن بن یوسف

محمدصادق بن محمدرضا تویسرکانی، تهران، 1311 ق، خشتی، 267 ص، در آخر آن رساله تصور و تصدیق ملا صدرا و در حاشیه رساله ملا صدرا رساله فی کیفیه اتصاف المهیه بالوجود به چاپ رسیده است. [ش 700].

ص: 301

« ح »

حاشیه اسرارالصلوه(اخلاق)

از : ملا عبدالرسول مازندرانی

در حاشیه کشف الفوائد به چاپ رسیده است. [ش 1705].

حاشیه الفیه(فقه)

از : محقق کرکی (صاحب مقاصد)

در حاشیه مقاصد العلیه چاپ شده است. [ش 1694].

حاشیه الفیه(فقه)

از : محمد عاملی (صاحب مدارک)

در حاشیه مقاصد العلیه به چاپ رسیده است. [ش 1694].

حاشیه البهجه المرضیه(صرف و نحو)

از : میرزا ابوطالب اصفهانی

یوسف بن عباس، 1290، تبریز، دارالطباعه حاج ابراهیم، خشتی، 284 ص. [ش 1488].

عمران کلبعلی ابن عباس قزوینی، 1297 ق، مطبعه الله قلی خان به مباشرت محمدعلی بن محمدحسین خوانساری، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 1142].

آقا بن محمدتقی حسینی تبریزی، 1304 ق، مطبعه حاج ابراهیم، خشتی، 282 ص.

ص: 302

[ش 1489 و 3416].

حاشیه تحریرالقواعد المنطقیه فی شرح الشمسیّه(منطق)

از : میر سید شریف جرجانی

محمدحسین، 1308 ق، مطبعه محمداسماعیل، به اهتمام آخوند ملا الله وردی، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 426 و 451 و 592].

کلبعلی افشار، 1283 ق، خشتی، بدون صفحه شمار. [ش 3387].

حاشیه تهذیب المنطق(منطق)

از : ملا عبدالله بن حسین یزدی

بدون نام کاتب، 1274 ق، مطبعه کربلایی محمدقلی و کربلایی محمدحسین و کربلایی حسن، در حاشیه آن نظم کبری فی المنطق به فارسی و حاشیه ملا علیرضا تجلی و صمدیّه و عوامل منظومه و کبری فی المنطق به چاپ رسیده است، خشتی، بدون صفحه شمار. [ش 1438].

بدون نام کاتب ، 1282 ق، به ضمیمه شرح حاشیه از میرزا علیرضا تجلی، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 190 و 1137].

احمد، 1287 ق، به اهتمام غلامرضا تهرانی، به ضمیمه حاشیه میرزا علیرضا تجلی، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 1869].

بدون نام کاتب، تهران، 1280 ق، به مباشرت محمدعلی بن محمدحسین خراسانی، به ضمیمه حاشیه فارسی ملا علی رضا تجلی اردکانی، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 1150].

محمدصادق جرفادقانی، 1299 ق، به ضمیمه حاشیه میرزا علیرضا تجلی، وزیری، 177 + 29 ص. [ش 1704 و 2437].

عبدالرحیم بن محمدتقی تبریزی، 1306 ق، مطبعه حاج ابراهیم، خشتی، 170 ص.

ص: 303

[ش 1444 و 1447 و 1850].

هاشم، 1246 ق، مطبعه حاج ابراهیم، خشتی، 168 ص. [ش 1115].

میرزا مهدی خوشنویس، 1366 ق، با تصحیح محمدعلی موسوی روضاتی و احمد موسوی روضاتی، خشتی، 164 ص. [ش 1960].

محمد بن علی خوانساری، تهران، 1296 ق، مطبعه مشهدی تقی، به ضمیمه حاشیه میرزا علیرضا تجلی، وزیری، 115 ص + صفحات بدون شماره. [ش 2436 و 3454].

محمدعلی بن عبدالله تهرانی، تهران، 1282 ق، به اهتمام محمدعلی بن محمدحسین خراسانی، به ضمیمه حاشیه ملا علیرضا تجلی، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 980 و 1871].

احمد بن محمدحسین تفرشی، 1300 ق، تهران، وزیری، به ضمیمه حاشیه ملا علیرضا تجلی، بدون صفحه شمار. [ش 3048].

محمدقاسم بن علی اصغر گلپایگانی، 1281 ق، به اهتمام سیدحسین خراسانی تهرانی مشهور به واعظ و آقا رضا خوانساری، 1281 ق، به ضمیمه حاشیه ملا علیرضا تجلی و به ضمیمه اربعون حدیث منظوم. [ش 795 و 2433].

حاشیه حاشیه رساله شبهه الاستلزام

از : آقا حسین خوانساری

حاشیه ای است که خوانساری در رد ایرادات محقق سبزواری بر رساله شبهه الاستلزام نگاشته است.

این رساله در صفحات 269 تا 314 رساله اجتماع امر و نهی به چاپ رسیده است. [ش 2335].

حاشیه الدروس(فقه)

متن از : شهید اول محمد بن مکی

ص: 304

حاشیه از : حاج سید علی اکبر

جلد اول (طهارت)، بدون نام کاتب و تاریخ و محل نشر، به دستور سلیمان خان چاپ شده است، خشتی، 46 برگ، بدون صفحه شمار. [ش 3388].

حاشیه رساله شبهه الاستلزام للخوانساری(منطق)

از : ملا محمد باقر سبزواری

این رساله در صفحات 250 تا 268 در ضمن رساله اجتماع امر و نهی به چاپ رسیده است. [ش 2335].

حاشیه الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه(فقه)

از : آقا جمال الدین بن حسین خوانساری

علی اکبر خوانساری، 1272، مطبعه کربلایی محمدقلی و کربلایی محمدحسن تهرانی، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 1392].

حاشیه الروضه البهیه (شرح لمعه)، سلطان العلماء = تعلیقه علی الروضه البهیه

حاشیه شرح المنظومه، هیدجی = تعلیقه علی شرح المنظومه

حاشیه شفا، ملاصدرا = تعلیقه شفا

حاشیه الصحیفه السجادیه

از : میر محمدباقر استرآبادی، میرداماد

در حاشیه نور الانوار فی شرح الصحیفه السجادیه چاپ شده است. [ش 3089].

حاشیه عروه الوثقی

ص: 305

حاشیه سید ابراهیم حسینی اصطهباناتی مشهور به میرزا آقا شیرازی، کاتب : محمدعلی تبریزی غروی، چاپ دوم، مطبعه مرتضویه، نجف اشرف، 1367 ق، رقعی، 102 ص. [ش 1628].

حاشیه سید ابوالحسن اصفهانی، کاتب : محمود بن مهدی تبریزی جرجانی، نجف، مطبعه مرتضویه، 1346 ق، وزیری، 85 ص. [ش 387].

شامل حاشیه سید ابوالحسن اصفهانی و محمدحسین بروجردی، حاشیه اول : کاتب : احمد بن محمدحسین زنجانی، مطبعه علمیه نجف، 1355 ق، وزیری، 87 ص. حاشیه دوم : کاتب : حسن همدانی تهرانی، تهران، چاپخانه اسلامیه، 1365 ق، وزیری، 192 ص. [ش 2340].

شامل دو نسخه از حاشیه سید محمدحجت کوهکمری و حاشیه سید ابوالحسن اصفهانی، حاشیه اول (هر دو نسخه یک چاپ است) کاتب : حسن بن عبدالکریم هریسی ارونقی، تهران، مطبعه علمیه، 1359، وزیری، 87 ص. حاشیه دوم : کاتب : مروج الشریعه احمد بن محمد با نظارت شیخ زین العابدین سرخه ای، تهران، 1356 ق، مطبعه اخوان کتابچی، وزیری، 87 ص. [ش 2766].

دو نسخه از حاشیه سید محمدحسین بروجردی و میرزا محمدحسین نائینی. نسخه اول از حاشیه اول : کاتب : حسن همدانی تهرانی، تهران، چاپخانه اسلامیه، 1365 ق، وزیری، 192 ص. نسخه دوم از حاشیه اول : بدون نام کاتب، تهران، 1355 ق، وزیری، 107 ص. حاشیه دوم : کاتب : احمد بن شیخ محمدحسین، نجف اشرف، 1346 ق، مطبعه مرتضویه، وزیری، 90 ص. [ش 794].

حاشیه سید محمدحسین بروجردی، بدون نام کاتب، تهران، 1355 ق، وزیری، 107 ص. [ش 2012].

حاشیه سید محمدحسین بروجردی، کاتب : حسن همدانی تهرانی، تهران، چاپخانه اسلامیه، 1365 ق، وزیری، 192 ص. [ش 202 و 2014 و 2347 و 2348 و 2349 و 3244].

ص: 306

حاشیه آقا حسین بن محمود طباطبایی قمی، بدون نام کاتب، نجف، 1357 ق، وزیری، 48 ص. [ش 2008].

حاشیه شیخ عبدالکریم حائری یزدی، کاتب : سیدعلی نقوی خوانساری، بدون نام ناشر و محل نشر، 1353 ق، وزیری، 67 ص. [ش 2004].

شامل حاشیه میرزا محمدحسین نائینی و وسیله النجاه ملا حسین سجاسی، حاشیه نائینی : کاتب : احمد قمی، نجف، 1340، مطبعه مرتضویه، وزیری، 72 ص. [ش 2917].

حاشیه سید محمد حجت کوهکمری، کاتب : حسن بن عبدالکریم هریسی ارونقی، تهران، مطبعه علمیه، 1359، وزیری، 87 ص. [ش 1431 و 3256].

حاشیه میرزای نائینی، حجت کوهکمری، محمدحسین بروجردی، عبدالهادی شیرازی، سید ابوالقاسم خوئی، محمدهادی میلانی و محمدکاظم شریعتمداری. این حواشی چاپ های متعدد هستند که یکجا صحافی شده اند. [ش 3265].

حاشیه فرائد الاصول = تعلیقه فرائد الاصول

حاشیه فوائد ضیائیه(نحو)

از : عصام الدین

در حاشیه کتاب حاشیه فوائد الضیائیه سید نعمت الله جزایری چاپ شده است. [ش 2290].

حاشیه فوائد الضیائیه(نحو)

از : سید نعمت الله بن عبدالله جزایری

سید طهماسب بن عبدالله حسینی طالقانی، 1280 ق، خشتی، بدون صفحه شمار. [ش 399 و 1494].

محمدتقی بن محمدهادی طالقانی، 1268 ق، تهران، رقعی، بدون صفحه شمار.

ص: 307

[ش 1486].

بدون نام کاتب، 1271 ق، از اول و آخر افتادگی دارد، رقعی، بدون صفحه شمار. [ش 1639].

میرزا محمد بن مهدی خوانساری، 1277 ق، خشتی، بدون صفحه شمار. [ش 1068 و 2923].

کلب علی بن عباس قزوینی، 1293 ق، در حاشیه آن حاشیه عصام الدین بر فوائد الضیائیه چاپ شده است، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 2290].

حاشیه قوانین الاصول، قمی = توضیح القوانین

حاشیه قوانین الاصول(اصول فقه)

از : سیدعلی مجتهد قزوینی

محمدهاشم بن حسین، تبریز، 1299 ق، دارالطباعه، حاج ابراهیم تبریزی، وزیری، 265 + 219 ص. [ش 1552].

حاشیه قوانین الاصول(اصول فقه)

از : حاج شیخ جواد طارمی زنجانی

محمدعلی مدرس، مکتبه مصطفوی، قم، 1372، چاپخانه شفیعی تهران، وزیری، 307 ص. [ش 2499].

عبدالله تهرانی، 1308 ق، به اهتمام سیدمحمد زنجانی و تصحیح طاهر کلاردشتی طبرسی، وزیری، 307 + 257 ص. [ش 2434].

حاشیه کشف الریبه فی الغیبه و النمیمه(اخلاق)

از : محمد حسینی

در حاشیه کشف الریبه به چاپ رسیده است. [ش 1705].

ص: 308

حاشیه کشف الفوائد(اعتقادات)

از : محمد حسینی

در حاشیه کشف الفوائد چاپ شده است. [ش 1705].

حاشیه کفایه الاصول(اصول فقه)

از : محمدعلی بن محمدجعفر قمی حائری

جلد اول و دوم، محمدعلی بن محمود بن مهدی تبریزی، 1344 ق، نجف، مطبعه مرتضویه، وزیری، 306 + 241 ص. [ش 2003].

جلد اول، همان چاپ، وزیری، 305 ص. [ش 2007 و 2755].

جلد دوم، همان چاپ، وزیری، 241 ص. [ش 862 و 3353].

حاشیه کفایه الاصول(اصول فقه)

از : میرزا ابوالحسن بن عبدالحسین مشکینی اردبیلی

جلد اول، محمدعلی بن مهدی تبریزی نجفی، نجف، مطبعه مرتضویه، 1344 ق، وزیری، 208 ص. [ش 988 و 2011 و 2915].

حاشیه المطول

از : حسن بن محمد چلبی ***

بدون نام کاتب، 1261 ق، شیراز، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 1816 و 2946].

اسماعیل خوانساری، تهران، 1273 ق، به تصحیح آقا سید احمد خوانساری، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 427].

حاشیه معالم الدین(اصول فقه)

از : ملا محمدصالح بن احمد مازندرانی

ص: 309

علی رضا بن عباسعلی خوانساری، تهران، 1275، در ضمن آن حاشیه خلیفه سلطان بر معالم العلماء چاپ شده است، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 538].

حاشیه معالم الدین(اصول فقه)

از : خلیفه سلطان حسین بن محمد مرعشی آملی، سلطان العلماء

به ضمیمه حاشیه معالم الدین ملا صالح مازندرانی چاپ شده است. [ش 538].

حاشیه المکاسب(فقه)

از : شیخ محمدتقی شیرازی

جلد اول و دوم، بدون نام کاتب، تهران، 1333 ق، مطبعه حاج شیخ احمد شیرازی، وزیری، 207 + 215 ص. [ش 2334 و 3277].

حاشیه مکاسب شیخ انصاری، میرزا علی ایروانی، محمدحسین غروی اصفهانی (کمپانی)، سیدمحمدکاظم خراسانی، محمدکاظم یزدی = تعلیقه علی المکاسب

حاشیه ملا عبدالله یزدی = حاشیه تهذیب المنطق

الحبوه [رساله فی...](فقه)

از : شهید ثانی زین الدین بن علی

در ضمن مجموعه رسائل شهید ثانی چاپ شده است. [ش 1373 و 1634].

حبل المتین(فقه)

از : شیخ بهایی بهاءالدین محمد بن حسین عاملی

علی بن حبیب الله اصفهانی، 1321 ق، تهران، مطبعه شیخ احمد شیرازی، وزیری،

ص: 310

263 ص، به ضمیمه آن کتاب های الوجیزه فی علم الدرایه و الفرائض البهائیه، مشرق الشمسین و اکسیر السعادتین، رساله وجیزه فی تحقیق مقدار الکر و رساله دیگر در تحقیق مقدار کر و العروه الوثقی در تفسیر سوره حمد همه از تألیفات شیخ بهایی به چاپ رسیده است. [ش 17 و 370].

حجیه الاستصحاب، خوانساری = مجمع الفوائد و مخزن الفرائد

حدائق العارفین(حدیث)

از : میرزا افضل علی مجتهد تبریزی ایروانی

جلد اول، احمد موسوی، تبریز، 1324 ق، مطبعه آقا علی اصغر، خشتی، 16 + 273 ص. [ش 657].

الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره(فقه)

از : شیخ یوسف بن احمد بحرانی

جلد اول و دوم (کتاب الطهاره)، غلامعلی بن محمدرسول اسکوئی، 1315 ق، به تصحیح محمدکاظم، رحلی، 551 ص. [ش 292 و 1424 و 2236].

جلد سوم (جزء اول کتاب الصلوه)، بدون نام کاتب، 1316 ق، به تصحیح کاظم بن محمدعلی، رحلی، 345 ص. [ش 432].

جلد سوم و چهارم (جزء اول و دوم کتاب الصلوه)، 1316، رحلی، 345 + 351 ص. [ش 293 و 2379].

جلد چهارم (جزء دوم کتاب صلوه)، همان چاپ سابق، رحلی، 351 ص. [ش 1579].

جلد پنجم (از اول تجاره تا آخر کتاب الوکاله)، هاشم بن حسین، 1316 ق، مطبعه حاج ابراهیم تبریزی، رحلی، 459 ص. [ش 2380].

جلد پنجم (از کتاب الزکوه تا آخر اعتکاف) و جلد ششم (کتاب النکاح)، کاتب جلد

ص: 311

پنجم : محمد بن محمدرضا خوشنویس، 1318 ق، مطبعه حاج احمدآقا تبریزی، کاتب جلد ششم : عبدالصمد بن احمد، رحلی، در صحافی جابجا شده، 215 + 400 ص. [ش 609].

جلد پنجم (از کتاب الزکوه تا آخر کتاب الاعتکاف)، محمد بن محمدرضا خوشنویس، مطبعه حاج احمدآقا تبریزی، 1318 ق، رحلی، 215 ص. [ش 294 و 2381 و 2742].

جلد پنجم و ششم (از کتاب تجاره تا آخر وصایا)، محمد بن محمدرضا خوشنویس، 1317 ق، رحلی، 600 ص. [ش 295 و 1409].

جلد ششم (کتاب النکاح)، عبدالصمد بن احمد، 1317 ق، مطبعه احمدآقا، تبریز، رحلی، 400 ص. [ش 296 و 1413].

جلد هفتم (کتاب الحج)، هاشم بن حسین، 1316 ق، مطبعه حاج ابراهیم تبریزی، رحلی، 450 ص. [ش 297 و 1414 و 1430 و 3021].

الحدائق الندیه فی شرح الصمدیه للشیخ بهایی(نحو)

از : سید علی خان مدنی شیرازی

محمدحسن بن حسین همدانی، 1274 ق، رحلی، در اولش وقف نامه ای به تاریخ 1283، بدون صفحه شمار. [ش 2075 و 2080 و 3181 و 3182].

محمدحسین بن محمد، 1297 ق، رحلی، 276 ص. [ش 3185].

محمدهاشم بن حسین، 1305، دارالطباعه حاج ابراهیم تبریزی، وزیری، 583 ص. [ش 1543 و 1995].

حدوث العالم [رساله فی...](فلسفه)

از : میرداماد محمدباقر استرآبادی

در حاشیه قبسات چاپ شده است. [ش 3042].

حدیث عیسی بن هشام او فتره من الزمن(رمان تاریخی)

ص: 312

از : محمد المویلحی

1341 ق، مصر، مطبعه السعاده، چاپ سربی، رقعی، 463 ص. [ش 571].

حدیقه الایناس فی اشعار ابی نواس(اشعار)

گرآورنده : محمد ملک الکتاب شیرازی

میرزا حسین شیرازی، بمبئی، مطبعه جعفری، 1312 ق، رقعی، 96 ص. [ش 1103].

الحدیقه الهلالیه

از : بهاءالدین محمد بن حسین عاملی، شیخ بهائی

در حاشیه نورالانوار فی شرح الصحیفه السجادیه چاپ شده است. [ش 3089].

حشرالعوالم(اعتقادات)

از : ملاصدرا محمد بن ابراهیم شیرازی

در حاشیه کشف الفوائد به چاپ رسیده است. [ش 1705].

حقایق الاسرار (شرح زیارت جامعه)

از : محمدتقی، آقانجفی اصفهانی

احمد بن محمدعلی اصفهانی، 1296 ق، خشتی، در حاشیه آن کتاب اسرارالزیاره و برهان الانابه چاپ شده است، بدون صفحه شمار. [ش 692].

حقایق الاصول(اصول فقه)

از : حاجی ملا عبدالرحیم بن علی نجف آبادی اصفهانی

محمد بن ملا علی خوانساری، 1286 ق، اصفهان، مطبعه سید اسدالله، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 2253 و 3141].

ص: 313

حقایق الایمان(اعتقادات)

از : شهید ثانی زین الدین بن علی عاملی

در ضمن کشف الفوائد علامه حلی به چاپ رسیده است، وزیری، 67 ص. [ش 21 و 87 و 2320 و 2326].

الحقایق الناظره فی تتمه الحدائق الناظره(فقه)

از : شیخ حسین آل عصفور درازی

محمود بن حاج مهدی تبریزی، 1345، نجف، مطبعه مرتضویه، رحلی، 194 + 209 ص. [ش 1765].

حق المبین فی تصویب المجتهدین و تخطئه الاخباریین(اصول فقه)

از : شیخ جعفر بن خضر جناجی نجفی، کاشف الغطاء

موسی بن محمدرضا بن جعفر، مطبعه شیخ احمد شیرازی، 1306 ق، 124 ص، رقعی، در حاشیه آن کتاب فاروق الحق تألیف محمد بن سید فرج الله و به ضمیمه آن کتاب قواعد السته عشر تألیف شیخ جعفر کاشف الغطاء چاپ شده است. [ش 662].

الحکمه المتعالیه فی المسائل الربوبیه. ملا صدرا = ر. ک : الاسفار الاربعه

حل العسیر فی احکام العصیر

از : محمدهاشم موسوی خوانساری اصفهانی

در ضمن مجمع الفوائد و مخزن الفرائد چاپ شده است. [ش 1356 و 1357].

حل العقود فی شرح حساب جمل المعهود(ریاضیات)

ص: 314

از : شیخ یوسف بن محمد جیلانی

ابوالقاسم بن محمدرضا نوری، 1325، تهران، 49 ص، رقعی، به ضمیمه مختصر مجمل در شرح حساب جمل چاپ شده است. [ش 1264 و 2152].

حیوه الحیوان(متفرقه)

از : کمال الدین محمد دمیری

جلد اول و دوم، بدون نام کاتب، 1285، ق، مطبعه علی قلی خان، بدون صفحه شمار. [ش 405 و 2513].

جلد دوم (از حرف زاء تا آخر کتاب)، چاپ سربی، مصر، 1319 ق، به تصحیح ابراهیم بن حسن قیّومی زرباوی، در حاشیه آن کتاب عجایب المخلوقات و غرائب الموجودات زکریا قزوینی به چاپ رسیده است، وزیری، 334 ص. [ش 2209].

ص: 315

« خ »

ختم القرآن، سیدعبدالله علوی(شعر)

در ضمن مجموعه احدی عشر رسائل مؤلف چاپ شده است. [ش 966].

الخراجیه، مقدس اردبیلی(فقه)

به ضمیمه درر الفوائد فی شرح الفوائد چاپ شده است. [ش 991].

الخرایج و الجرایح(مناقب ائمه علیهم السلام )

از : قطب الدین سعید بن هبه الله راوندی

1301 ق، بمبئی، ناشر میرزا محمد شیرازی ملقب به ملک الکتاب، وزیری، 200 ص. [ش 1712 و 2016].

قربان علی بن علی طالقانی، 1305 ق، مطبعه حاج ابراهیم، به ضمیمه کتاب اربعین علامه مجلسی از ص 182 تا 328 به چاپ رسیده است. [ش 421].

الخزائن(متفرقه)

از : ملا احمد بن مهدی نراقی کاشانی

بدون نام کاتب، 1295 ق، خشتی، 254 ص + صفحات بدون شماره. [ش 2609].

محمد بن ملا علی واعظ تبریزی، 1307، مطبعه کربلایی اسد، خشتی، 199 ص + صفحات بدون شماره. [ش 1782].

کاظم خوانساری، 1308 ق، خشتی، 410 ص. [ش 652 و 3366].

ص: 316

خزائن الاصول(اصول فقه)

از : ملا آقا بن عابد دربندی شیروانی

جلد 1 و 2، محمدعلی بن محمدرضا، 1284 ق، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 1425 و 2715 و 2732].

خصال(حدیث)

از : شیخ صدوق ابوجعفر محمد بن علی قمی

محمدرضا بن محمدمهدی خوزانی اصفهانی، 1302 ق، تهران، مطبعه مدرسه دارالفنون، وزیری، 165 + 180 ص. [ش 1824 و 3279 و 3285].

یوسف صدیقی خوانساری، 1374، مطبعه شفیعی، تهران، وزیری، 160 + 180 ص. [ش 367 و 1855 و 1856].

خصایص ا لحسینیه(مواعظ)

از : شیخ جعفر بن حسین شوشتری

علی طالقانی مرجانی، 1305 ق، خشتی، 199 ص. [ش 2448].

خصایص وحی المبین فی مناقب امیرالمؤمنین(فضایل علی علیه السلام )

از : یحیی بن حسن بن بطریق اسدی حلی

بدون نام کاتب، 1311 ق، 148 ص، بعد از آن کتاب نورالهدایه فی الامامه جلال الدین دوانی چاپ شده است، وزیری، 167 ص. [ش 792 و 2502].

خلاصه الاقوال فی معرفه الرجال(رجال)

از : علامه حلی حسن بن یوسف

میرزا عبدالله تهرانی، تهران، 1312 ق، 179 ص، بعد از آن جیزه فی الدرایه شیخ

ص: 317

بهایی چاپ شده است، وزیری، 186 ص. [ش 3082].

خلاصه الحساب(حساب)

از : شیخ بهایی بهاءالدین محمد بن حسین عاملی

بدون نام کاتب، تهران، 1286، مطبعه کربلایی محمدقلی و محمدحسین، به اهتمام آقا ابوالحسن، خشتی، بدون صفحه شمار، به ضمیمه فارسی هیئت ملا علی قوشچی و سی فصل خواجه نصیر چاپ شده است. [ش 1435 و 2652].

محمدعلی بن ملاحسین خراسانی، 1283 ق، خشتی، بدون صفحه شمار، به ضمیمه فارسی هیئت ملا علی قوشچی و سی فصل خواجه نصیر و دیوان امیرالمؤمنین چاپ شده است. [ش 2309].

محمدعلی بن محمدحسین خراسانی، 1267، رقعی، بدون صفحه شمار، به ضمیمه منظومه الفرند الرضویه چاپ شده است. [ش 1987].

بدون نام کاتب، 1295، به مباشرت محمد بن علی خوانساری، خشتی، بدون صفحه شمار، به ضمیمه فارسی هیئت، سی فصل، شرح قطرالندی، سراج القلوب، کنوزالرموز و چهل حدیث منظوم جامی به چاپ رسیده است. [ش 2656].

عبدالرحیم بن محمدتقی تبریزی، 1301، 43 ص، خشتی، به ضمیمه هیئت فارسی ملا علی قوشچی و سی فصل خواجه نصیر به چاپ رسیده است، 144 ص. [ش 1095].

خلاصه الفصول فی علم الاصول(اصول فقه)

از : سید صدرالدین صدر بن اسماعیل موسوی عاملی اصفهانی

جلد اول و دوم، علی شمس، 1367، چاپخانه علمی، قم، وزیری، 129 + 65 ص. [ش 1883 و 1886].

الخلاصه فی النحو، ابن مالک = الالفیه فی النحو

ص: 318

الخلاف فی الاحکام (مسائل الخلاف)(فقه)

از : شیخ طوسی ابوجعفر محمد بن حسن

یحیی بن حسن حسینی خوانساری (نژند)، تهران، 1369 ق، مطبعه اسلامیه به نفقه محمدحسین کوشانپور، به اهتمام آقا حسین بروجردی و به تصحیح و مقابله ریحان الله نخعی گلپایگانی و عبدالحسین فقیهی و مهدی تبریزی، رحلی، 278 + 264 ص. [ش 745 و 1412 و 3147 و 3302].

خلسه الملکوت(عرفان)

از : میر محمدباقر داماد استرآبادی

در حاشیه قبسات چاپ شده است. [ش 832 و 3042].

خلق الاعمال [رساله فی تحقیق...](حکمت)

از : ملاصدرا محمد بن ابراهیم شیرازی

در حاشیه کشف الفوائد چاپ شده است. [ش 1705].

الخیارات (شرح الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)(فقه)

از : شیخ علی بن شیخ جعفر کاشف الغطاء

بدون نام کاتب و سال و محل نشر، به مباشرت شیخ احمد شیرازی، رقعی، 225 ص. [ش 685 و 2445].

ص: 319

« د »

دررالفوائد(اصول فقه)

از : شیخ عبدالکریم حائری یزدی

جلد اول و دوم، محمدمهدی بن محمدتقی اصفهانی، 1338 ق، مطبعه میرزا علی اصغر، وزیری، 73 + 139 ص. [ش 564 و 1700 و 1822].

جلد اول، همان چاپ سابق، وزیری، 73 ص. [ش 1821].

جلد اول، سیدعلی بن ابوالقاسم رضوی، 1355 ق، وزیری، 124 ص. [ش 1067 و 1689].

جلد اول و دوم، محمدعلی شریف، تهران، 1344 ق، مطبعه اتحاد، تهران، وزیری، 105 + 171 ص. [ش 1134].

درر اللئالی (تخمیس قصیده ازریه شیخ کاظم ازری)(مدائح ائمه علیهم السلام )

از : شیخ جابر بن عبدالحسین بن عبدالحمید

محمدصادق گلپایگانی، تهران، 1351 ق، مطبعه علمیه خاصه مدرسه دارالفنون، رقعی، 121 ص. [ش 1084 و 1113].

الدرر النجفیه(فقه)

از : شیخ محمد بن عبدالکریم قائنی معروف به فاضل

باب ثالث (کتاب الخمس و الزکاه)، بدون نام کاتب، نجف، 1354 ق، مطبعه علمیه، وزیری، 192 ص. [ش 2350].

ص: 320

الدروس الشرعیه(فقه)

از : شهید اول محمد بن مکی

محمدصادق بن ابوالقاسم حسینی، 1269 ق، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 365 و 1349 و 2314].

الدروس النحویه(نحو)

از : حنفی بک افندی ناصف و محمد افندی و شیخ مصطفی طموم

کتاب اول تا چهارم، طاهر خوشنویس، 1328 ق، تبریز، مطبعه مشهدی عبدالله، رقعی، 41 + 56 + 103 + 6 ص. [ش 1807].

کتاب اول تا سوم، میرزا ابراهیم، شیراز، 1329 ق، مطبعه شمس، رقعی، 144 ص. [ش 1108].

الدره البیضاء فی شرح خطبه فاطمه الزهرا علیهاالسلام (شرح حدیث)

از : سید محمدتقی بن سید اسحاق رضوی

بدون نام کاتب، 1354ق،تهران،مطبعه علمی،رقعی، 6 + 190 ص. [ش 927 و 2600].

دره الغواص فی اوهام الخواص(ادبیات عرب)

از : ابوالقاسم محمد حریری

بدون نام کاتب، ناشر، سال و محل نشر، از آخر افتادگی دارد، به ضمیمه سر الادب ثعالبی چاپ شده است، رقعی، 133 ص. [ش 3456].

الدره النجفیه(فقه منظوم)

از : سید مهدی بن مرتضی حسینی طباطبائی، بحرالعلوم

محمدعلی گلپایگانی، 1304 ق، مطبعه میرزا حبیب الله، رقعی، بدون صفحه شمار.

ص: 321

[ش 1464].

محمدتقی بن آقابزرگ، 1320 ق، جیبی، 208 ص. [ش 1475].

بدون نام کاتب، تهران، 1329 ق، به سعی شیخ احمد شیرازی، جیبی، 204 ص. [ش 1477].

محمدهاشم بن حسین، 1347 ق، 159 ص، به ضمیمه منظومه دره البهیه از بحرالعلوم که در اصول فقه سروده است چاپ شده است، رقعی، 166 ص. [ش 3078].

الدره النجفیه فی شرح النهج البلاغه

از : شهید میرزا ابراهیم بن حسین دنبلی خوئی

محمد بن علی محمد تبریزی، تبریز، 1292 ق، رحلی، 394 ص. [ش 3162].

صمد بن احمد تبریزی، تبریز، 1325 ق، رحلی، 396 ص. [ش 2029 و 2522 و 2833 و 2981].

الدره النجفیّه فی الملتقطات الیوسفیه(فقه)

از : شیخ یوسف بن احمد بحرانی

محمدحسن بن محمدعلی گلپایگانی، تهران، 1314 ق، مطبعه سید مرتضی، رحلی، 320 ص. [ش 2378 و 2425 و 2429].

دعای صد صلوات و نادعلی کبیر و حدیث کساء

به ضمیمه نثر اللئالی به چاپ رسیده است. [ش 1298].

دعای کمیل با ترجمه فارسی(دعا)

در ضمن مجموعه چاپ شده است. [ش 3411].

دلایل الاصول (حاشیه فرائدالاصول)(اصول فقه)

ص: 322

از : شیخ محمدتقی اصفهانی مسجدشاهی، آقانجفی

بدون نام کاتب و سال و محل نشر، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 3284].

الدمعه الساکبه فی المصیبه الراتبه(تاریخ ائمه علیهم السلام )

از : محمدباقر بن عبدالکریم دهدشتی بهبهانی

جلد اول تا سوم، عبدالمطلب، 1333 ق، با تقریظ چند تن از علما در مدح کتاب در آخر کتاب، رحلی، 543 + 197 ص. [ش 2408 و 2418].

دوائر المعارف(دایره المعارف)

از : سیدمهدی بن محمد موسوی اصفهانی کاظمی

محمدعلی بن محمود تبریزی، بغداد، 1368 ق، رحلی، 126 ص. [ش 3155].

دیوان امیرالمؤمنین علیه السلام (انوار العقول فی اشعار وصی الرسول)

منسوب به : امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام

گردآورنده : قطب الدین ابوالحسن محمد بن حسین بیهقی نیشابوری کیدری

بدون نام کاتب، در حاشیه به فارسی شرح شده است، از آخر افتادگی دارد، خشتی، بدون صفحه شمار. [ش 951].

فخرالدین موسوی گلپایگانی، بمبئی، 1310 ق، مطبعه سیدمحمدصاحب شیرازی، رقعی، 151 ص. [ش 1787].

بدون نام کاتب، 1315 ق، مطبعه علی اصغر، در آخر قصیده ای در رثاء شیخ انصاری و قصیده ای خطاب به میرزا باقر مجتهد از یوسف مرندی، خشتی، 139 ص. [ش 937].

در حاشیه نهج البلاغه چاپ شده است. [ش 1923].

در ضمن خلاصه الحساب چاپ شده است. [ش 2309].

حسین بن علی، مطبعه حاج ابراهیم، در آخر آن قصیده ای در رثای شیخ انصاری و قصیده ای خطاب به میرزاباقر مجتهد از میرزایوسف مرندی،خشتی،147ص. [ش3210].

ص: 323

بدون نام کاتب و سال و محل نشر، خشتی. [ش 1090].

دیوان متنبی

از : ابوالطیب احمد بن حسین جعفی کندی مشهور به متنبی

داود، بمبئی، 1302 ق، میرزا محمد شیرازی ملقب به ملک الکتاب، مطبعه حسینی، در حاشیه آن منتخب شرح عکبری و واحدی بر دیوان متنبی به چاپ رسیده است، وزیری، 270 ص. [ش 2278 و 2284].

دیوان مجنون عامری (قیس بن ملوح)

گردآورنده : ابوبکر والبی

محمد بن علی محمد، 1296، دارالطباعه حاج ابراهیم، رقعی، بدون صفحه شمار. [ش 2190].

بدون نام کاتب، بمبئی، 1310 ق، مطبع ناصری، رقعی، 110ص. [ش 494 و 1510].

حاجی حسن تبریزی، تبریز، 1301 ق، مطبعه مشهدی محمدعلی، رقعی، بدون صفحه شمار. [ش 2199].

ص: 324

« ذ »

ذخیره المعاد فی ذکر مصائب سیدالشهداء علیه السلام (مقتل)

از : سید اسماعیل بن محمد حسینی یزدی اردکانی

محمدباقر، 1321 ق، رحلی، 370 ص. [ش 3146].

ذخیره المعاد فی شرح الارشاد للعلامه الحلی(فقه)

از : ملا محمدباقر بن محمد مؤمن محقق سبزواری

جلد اول (از کتاب طهارت تا آخر جهاد)، زین العابدین بن علی خوانساری، 1274 ق، رحلی، 417 + 292 ص. [ش 288 و 2058].

ذرایع الاحلام فی شرح شرایع الاسلام للمحقق الحلی(فقه)

از : شیخ حسن بن عبدالله مامقانی

جلد اول (جزء اول از کتاب طهارت)، بدون نام کاتب، 1319 ق، رحلی، 221 + 355 ص. [ش 2537 و 3175 و 3178].

جلد دوم (جزء دوم از کتاب طهارت)، بدون نام کاتب، 1319 ق، رحلی، 336 + 357 + 280 ص. [ش 2267 و 2535 و 2538 و 2540].

ذکری الشیعه فی احکام الشریعه(فقه)

از : شهید اول محمد بن مکی

جلد اول (از اول تا آغاز کتاب زکات)، ابوالحسن بن عبدالله، 1271 ق، رحلی، بدون

ص: 325

صفحه شمار. [ش 2262].

الذهب المسکوک فی اللباس المشکوک(فقه)

از : میرزا علی بن عبدالحسین ایروانی نجفی

بدون نام کاتب، مطبعه عبدالرحیم، 1367 ق، به ضمیمه عقداللئالی فی فروع العلم الاجمالی، رقعی، 64 ص. [ش 344 و 2159 و 3232].

ص: 326

« ر »

ربط الحادث بالقدیم [رساله فی...](فلسفه)

از : میرزا ابوالحسن طباطبایی جلوه

در حاشیه هدایه اثیریه به چاپ رسیده است. [ش 785 و 1148].

الردود السته علی ابن تیمیّه(اعتقادات)

از : سید عبدالله بن ابوالقاسم موسوی بلادی بهبهانی

عبدالوهاب بن عبدالرحیم، بمبئی، مطبعه مظفری، 1348 ق، رقعی، 222 ص. [ش 1312].

الرسائل. شیخ مرتضی انصاری = فرائد الاصول

رسائل ابوالمعالی(فقه و اصول)

از : ابوالمعالی محمد بن محمدابراهیم کرباسی

شامل پانزده رساله فقهی و اصولی : 1_ رساله فی ان الاصل فی استعمال الحقیقه و المجاز 2_ رساله فی تحریر محل النزاع فی دلاله النهی الفساد 3_ رساله فی الفرق بین الحیثیه التقییدیه و الحیثیه التعلیلیه 4_ رساله فی تحقیق اصاله الاشتغال و البرائه فی الشک فی اجزاء الشرطیه و المانعیه 5_ رساله فی تردد المکلف به بین ماهیتین مختلفتین 6_ رساله فی تحقیق بین الشک فی التکلیف و الشک فی المکلف به 7_ رساله فی اشتراط الاستصحاب ببقاء الموضوع 8_ رساله فی تعارض الاستصحاب 9_ رساله فی

ص: 327

تعارض الید و استصحاب الملکیه السابقه 10_ رساله فی تعارض الاستصحاب و اصاله حجیّه العقود 11_ رساله فی تحقیق لزوم نقد مشیخه الصدوق فی کتاب من لایحضر و الشیخ فی التهذیبین 12_ رساله فی جواز الاکتفاء فی تصحیح الحدیث بتصحیح الغیر و عدمه 13_ رساله فی تزکیه الرواه من اهل الرجال 14_ رساله فی حجیّه الظن 5_ رساله فی البقاء علی تقلید المجتهد المیّت. خاتمه : البدر التمام فی احوال المحققین حاج محمدابراهیم کرباسی و سید بحرالعلوم نجفی و ملا علی نوری. شرح حال میرزا ابوالمعالی و میرزا ابوالهدی.

بدون نام کاتب، ایران، 1317 ق، رحلی، شماره های متعدد و صفحات بدون شماره. [ش 1725].

رسائل احدی عشر، عبدالله علوی = مجموعه احدی عشر رسائل

رسائل تسع الرضاعیات و الخراجیات

نه رساله فقهی است، چهار رساله در رضاع : 1_ ضوابط الرضاع از میرداماد 2_ رضاعیه از محقق ثانی 3_ رضاعیه از علامه مجلسی (فارسی) 4_ رضاعیه از شیخ ابراهیم قطیفی؛ و پنج رساله در خراج : 1_ قاطعه اللجاج فی حلّ الخراج از محقق ثانی 2_ السراج الوهاج فی نقض قاطعه اللجاج از شیخ ابراهیم قطیفی 3_ خراجیه از مقدس اردبیلی 4_ خراجیه مختصر از مقدس اردبیلی 5_ خراجیه از : شیخ ماجد شبانی.

مجموعه این رسائل جلد اول مجموعه سی رساله «کلمات المحققین» را تشکیل می دهد.

بدون نام کاتب، تهران، 1315 ق، به ضمیمه 21 رساله دیگر از کلمات المحققین چاپ شده است، وزیری، 146 + 190 ص. [ش 2329].

رسائل حسن بن عبدالرحیم مجتهد مراغه ای(اعتقادات)

ص: 328

شامل : کشف سریره الاسلام بنور بصیره الایمان، بیان نقطه التوحید، میزان المعارف و العلوم، الرساله الذهبیه، نقطه المعارف و العلوم، محاسن الاحوال و میامن الخصال، سر الخلیقه و سریره الحقیقه، معرفه الامام، کشف التوحید بالعیان و رساله های دیگر.

عبدالمطلب بن رزاق تبریزی، دارالطباعه حاج احمدآقای کتابفروش، 1319 ق، به اهتمام حاج احمد (فرزند مؤلف)، خشتی، 130 ص. [ش 1121].

رسائل حسن فهمی اقشهری(متفرقه)

شامل : الریاض الخاقانیه، طرف علم البیان، ارشاد المبتدی و رساله های دیگر.

بدون نام کاتب و دیگر مشخصات، وزیری، صفحه شمار متعدد. [ش 2918].

رسائل راحت حسین رضوی( فقه و عقاید)

از : راحت حسین بن سیدظاهر حسین رضوی گوپال پوری هندی

شامل : در ابتداء زندگی خود نوشت مؤلف و سپس یازده رساله فقهی و اعتقادی بدین شرح : 1_ معنی العصمه 2_ القول السدید فی تحقیق معنی الصعید 3_ رافع الابهام عن ولایه و مصارف سهم الامام 4_ الوجیزه العاصمه من شبهه حرمه الجمع بین ثنتین من ولد فاطمه علیهاالسلام 5_ رساله الحبط و التکفیر 6_ الانتصار فی حرمه الادبار 7_ القول المنصور فی تیمّم الجنب المعذور 8_ تائید الکلام بنجاسه عرق الجنب من الحرام 9_ البراح لرفع الستر عن وجه الصباح 10_ الصفات الثبوتیه 11_ تعدیه النکاح.

علی احمد رضوی، لکنهو، مطبع واعظ صفدر پریس، 1322 ق، وزیری، 318 ص. [ش 2288].

رسائل سیدکاظم بن قاسم رشتی(عقاید شیخیه)

شامل : سؤالات سید امجد علی و اجوبه شیخ، رساله بهبهانیه، رساله ملا مهدی، رساله فی الادله الاربعه، رساله غریّه، رساله فی معنی الخلود، رساله فی المناسبه بین الالفاظ و

ص: 329

المعانی، رساله فی الاسم الاعظم، رساله فی الهیئه، رساله عبدالله بیک، رساله محمدرحیم خان، رساله ملا حسینعلی، رساله شریفه (جفر)، شرح الاسطرلاب، رساله شریفه در بیان سر نقطه، رساله ملا علی برغانی و رساله های دیگر.

بدون نام کاتب و دیگر مشخصات، وزیری، 473 ص، افتادگی دارد. [ش 2215].

رسائل شهید ثانی = مجموعه رسائل شهید ثانی

رسائل محمدهاشم موسوی خوانساری = مجمع الفوائد و مخزن الفرائد

***

رسائل مدرس اصفهانی = مجموعه رسائل مدرس اصفهانی

رسائل میرزا ابوالقاسم حسنی حسینی امام جمعه تهران(فقه و اصول)

شامل : وجیزه فی منجزات المریض، وجیره فی قاعده الضرر، جواز التسامح فی ادله السنن.

بدون نام کاتب، 1322 ق، به اهتمام محمدمهدی تاجر کتابفروش، وزیری، 167 + 8 ص. [ش 1670].

رساله التوحید(اعتقادات)

از : شیخ محمد عبده بن حسن خیرالله مصری

عبدالودود سوادی، پیشاور، پاکستان، 1382 ق، رقعی، 208 ص. [ش 1256].

رساله حجیّه الظن المتعلق بافعال الصلوه(فقه)

از : سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی

به ضمیمه تعلیقه مؤلف بر مکاسب به چاپ رسیده است. [ش 2362].

ص: 330

رساله الحریریه(فقه)

از : شیخ بهاءالدین محمد بن حسین عاملی

در حاشیه دررالفوائد فی شرح الفرائد به چاپ رسیده است. [ش 991].

رساله الحملیه(فلسفه)

از : آقا علی بن عبدالله مدرس زنوزی، حکیم

احمد تهرانی، 1313 ق، به ضمیمه کتاب مفتاح الکلام فی شرح صوم شرایع الاسلام محمدهاشم بن میرعبدالله موسوی صحافی شده است، رقعی، 94 + 97 ص. [ش 1970].

الرساله الذهبیّه(اعتقادات)

از : حسن بن عبدالرحیم مراغه ای

در ضمن رسائل وی به چاپ رسیده است. [ش 1121].

رساله شکوی به عربی، قائم مقام فراهانی = کلیات قائم مقام فراهانی

رساله فی اجوبه السؤالات المتعلقه بالمعارف(حکمت)

از : ملا علی بن جمشید نوری

در حاشیه کشف الفوائد به چاپ رسیده است. [ش 1705].

رساله فی انّ رقیه و زینب المزوجتین عن عثمان أکانتا من بنات الرسول(بررسی های اسلامی)

از : سید مرتضی علم الهدی

در ضمن مکارم الاخلاق به چاپ رسیده است. [ش 1548 و 3046].

ص: 331

رساله فی بیان انّ النفس کل القوی(فلسفه)

از : آقا علی بن عبدالله مدرس، حکیم

در حاشیه هدایه اثیریّه چاپ شده است. [ش 785 و 1148].

رساله فی بیان کیفیه زیاره العاشورا(شرح زیارت)

از : ابوالمعالی محمد بن محمد ابراهیم کرباسی

محمدباقر، 1314 ق، همراه با رساله فی بیان کیفیه تناول التربه الشریفه الحسینیه، وزیری، 130 + 44 ص. [ش 1671].

رساله فی بیان کیفیه تناول التربه الشریفه الحسینیه(بررسی های اسلامی)

از : ابوالمعالی محمد بن محمدابراهیم کرباسی

به ضمیمه رساله فی بیان کیفیه زیاره العاشورا به چاپ رسیده است. [ش 1671].

[رساله فی تحقیق...] الحرکه فی الجوهر(حکمت) ***

از : میرزا ابوالحسن طباطبایی جلوه

در حاشیه شرح هدایه اثیریه چاپ شده است. [ش 785 و 1148].

رساله فی تحقیق حال ابی بصیر

از : سیدمحمدهاشم بن زین العابدین موسوی خوانساری

در ضمن مجمع الفوائد و مخزن الفرائد به چاپ رسیده است. [ش 1356 و 1357].

رساله فی ثلاث مسائل سألها المحقّق الطوسی من شمس الدین خسروشاهی(فلسفه)

در حاشیه هدایه اثیریه چاپ شده است. [ش 785 و 1148].

ص: 332

رساله فی حقیقه التشکیک(فلسفه)

از : رفیع الدین محمد حسینی، میرزا رفیعا

به ضمیمه هدایه اثیریه به چاپ رسیده است. [ش 785 و 1148].

رساله فی حقیقه الصلاه(عرفان)

از : قاضی محمدسعید بن محمدمفید قمی

در حاشیه هدایه اثیریه چاپ شده است. [ش 785 و 1148].

رساله فی حقیقه مقدمه الصلوه(عرفان)

از : ؟

در حاشیه هدایه اثیریه چاپ شده است. [ش 785 و 1148].

رساله فی حکم اوانی الذهب و الفضه(فقه)

از : میرزا محمدحسن بن جعفر آشتیانی

به ضمیمه رساله ازاحه الشکوک فی احکام لباس المصلی المشکوک. [ش 701 و 2673 و 3214].

الرضاعیه(فقه)

از : شیخ مرتضی انصاری

به ضمیمه «کتاب المتاجر» به چاپ رسیده است. [ش 119 الی 133].

عدم ثبوت حجیه فقه الرّضا علیه السلام ، خوانساری = مجمع الفوائد و مخزن الفرائد

رساله فی مذهب ارسطاطالیس فی حدوث العالم(حکمت)

از : میرداماد محمدباقر استرآبادی

ص: 333

در حاشیه القبسات به چاپ رسیده است. [ش 832].

رساله فی المسافره لمن علیه قضاء رمضان مع ضیق الوقت = اثنی عشریه

رساله فی من احدث فی غسل الجنابه

از : شهید ثانی زین الدین بن علی

در ضمن مجموعه رسائل شهید ثانی چاپ شده است. [ش 1373 و 1634].

رساله فی من تیقن بالطهاره و الحدث و شک فی المتأخر

از : شهید ثانی زین الدین بن علی

در ضمن مجموعه رسائل شهید ثانی چاپ شده است. [ش 1373 و 1634].

رساله منتخبه از نهج البلاغه در خطب جمعه و اعیاد شریفه(خطبه ها)

از : سیدحسین عرب باغی ارومیه ای

شامل 117 خطبه از خطبه های جمعه و اعیاد.

طاهر خوشنویس، مطبعه علمیه، 1353 ق، رقعی، 160 ص. [ش 2189 و 2802].

رشحات البحار(عرفان)

از : میرزا محمدعلی شاه آبادی

قسم القرآن و العتره، اسدالله موسوی خوانساری، تهران، 1360 ق، رقعی، 192 ص. [ش 817 و 2616]. ***

الرضاعیه، محقق کرکی(فقه)

به ضمیمه دررالفوائد فی شرح الفوائد به چاپ رسیده است. [ش 991].

ص: 334

الرق المنشور و لوامع الظهور فی تفسیر آیه النور(تفسیر)

از : حسین بن مرتضی طباطبایی یزدی

محمدعلی بن حسن تبریزی، 1300 ق، خشتی، 352 ص. [ش 3066].

الرواشح فی شرح الاحادیث الامامیه(شرح حدیث)

از : میرداماد محمدباقر استرآبادی

محمدحسن، تهران، 1311 ق، خشتی، 217 ص. [ش 3207].

روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان للعلامه الحلی(فقه)

از : شهید ثانی زین الدین بن علی

بدون نام کاتب، 1307 ق، به اهتمام شیخ رضا تهرانی، به ضمیمه منیه المرید چاپ شده است، رحلی، 81 + 400 ص. [ش 1563 و 1594 و 2353 و 2357].

روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات(تراجم)

از : میرزا محمدباقر بن زین العابدین موسوی خوانساری

بدون نام کاتب، ایران، 1367 ق، به تصحیح سید محمدعلی روضاتی، به اهتمام سید سعید طباطبایی نائینی، (چاپ دوم)، رحلی، 36 + 748 ص. [ش 2254 و 2351 و 2354 و 2724].

محمدباقر، ایران، 1307 ق، به اهتمام میرزا فتحعلی خان صاحب دیوان، رحلی، 779 ص. [ش 2352 و 2580].

روضه الامثال(امثال وارده در قرآن)

از : شیخ احمد بن عبدالله کوزه کنانی

محمدعلی بن غلامحسین، 1325 ق، به اهتمام لطفعلی اتحادیه، رحلی، 414 +

ص: 335

صفحات بدون شماره. [ش 3004].

الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه(فقه)

متن از : شهید اول محمد بن مکی

شرح از : شهید ثانی، زین الدین بن علی

جلد اول، عبدالرحیم بن محمدتقی تبریزی، تبریز، 1309، رحلی، 357 ص. [ش 2392 و 3326 و 3340].

جلد اول، عبدالرحیم بن محمدتقی تبریزی، تبریز، 1309 ق، رحلی، 456 ص. [ش 1929 و 2360 و 2978].

جلد اول، 1322 ق، حاجی علی آقا تاجر کتابفروش، رحلی، 456 ص. [ش 2388].

جلد اول، بدون نام کاتب، کارخانه الله قلی خان، 1276 ق، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 2389].

جلد اول، اسماعیل بن اسدالله، کارخانه مشهدی الله وردی، رحلی، 330 ص. [ش 3325].

جلد اول، مؤیدالعلماء محمدکاظم بن ملا عبدالعلی تبریزی، 1287 ق، به اهتمام حاج ابراهیم بن احمد تبریزی، رحلی، 353 ص. [ش 3338 و 3339].

جلد دوم، عبدالرحیم بن محمدتقی تبریزی، مطبعه حاج ابراهیم، 1310 ق، به اهتمام مؤیدالعلماء، حاج احمدآقا، رحلی، 378 ص. [ش 1578 و 1928 و 1930 و 2046 و 2356 و 3000 و 3023 و 3327 و 3341].

جلد دوم، محمد بن ملاعلی خوانساری، تبریز، 1274 ق، به اهتمام مشهدی اسماعیل، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 3139].

جلد دوم، مؤیدالعلماء، محمدکاظم بن عبدالعلی، 1280 ق، رحلی، 378 ص. [ش 3328 و 3337].

جلد دوم، بدون نام کاتب، کارخانه الله قلی خان، 1276 ق، رحلی، بدون صفحه شمار.

ص: 336

[ش 2043 و 2359 و 3176].

جلد اول و دوم، بدون نام کاتب، کارخانه الله قلی خان، 1276 ق، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 3176].

جلد اول و دوم، کلب علی قزوینی و ملا محمدعلی تهرانی، تهران، دارالطباعه دولتی، 1286 ق، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 1173 و 2387].

جلد اول و دوم، محمدحسن بن عبدالله خادم، 1286 ق، رحلی، 273 + 287 ص. [ش 1174].

جلد اول و دوم، حسن بن عبدالله خادم، 1302 ق، رحلی، 561 ص. [ش 2390].

جلد اول و دوم، محمدعلی خوانساری، تهران، کارخانه محمدقلی و محمدحسین، 1277 ق، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 2858 و 2859].

جلد اول و دوم، بدون نام کاتب، تهران، کارخانه الله قلی خان، 1271 ق، به اهتمام عباسعلی خوانساری، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 3140].

الروضه البهیه الدوحه الناضره الطریقه، قراجه باغی = المقالات الغریه

روضه الواعظین و بصیره المتعظین(مواعظ)

از : احمد بن علی فتال نیشابوری

محمدحسین تبریزی، مطبعه ملا عباسعلی کتابفروش، 1303 ق، به اهتمام ملا علی واعظ شبستری، وزیری، 412 + صفحات بدون شماره. [ش 2765 و 550].

الریاض الخاقانیه(معانی و بیان)

از : حسن فهمی اقشهری

در ضمن رسائل فهمی اقشهری به چاپ رسیده است. [ش 2918].

ص: 337

ریاض السالکین فی شرح الصحیفه سیّدالساجدین(شرح دعا)

از : سیدعلی خان مدنی دشتکی شیرازی

بدون نام کاتب، 1271 ق، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 1165 و 1388 و 2512].

زین العابدین خوانساری، 1334 ق، به اهتمام سید محمد بن سیدجعفر لاریجانی، رحلی، 587 + 9 ص. [ش 1179 و 2037 و 2044].

ریاض المسائل و حیاض الدلائل (شرح کبیر مختصرالنافع)(فقه)

از : سیدعلی بن محمد طباطبایی

جلد اول، بدون نام کاتب، مطبعه حاج احمد، 1307 ق، رحلی، 632 ص. [ش 298 و 1931 و 2238 و 2265].

جلد اول، کلب علی بن عباس شرندی، تهران، 1317 ق، به اهتمام آقا محمد اسماعیل بن علی اکبر تاجر کتابفروش، رحلی، 649 ص. [ش 308 و 2547].

جلد اول، سیدمحمود بن محمدهاشم موسوی خوانساری، ایران، 1300 ق، به اهتمام ملا محمد خوانساری، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 301 و 302].

جلد اول، کلب علی بن عباس شرندی افشار، ایران، 1292 ق، به مباشرت محمدعلی بن ملا محمدحسین خراسانی، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 300].

جلد اول، بدون نام کاتب، ایران، 1275 ق، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 307].

جلد اول، بدون نام کاتب و دیگر مشخصات، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 1386].

جلد اول، بدون نام کاتب، دارالطباعه سیدحسن، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 3165].

جلد دوم، بدون نام کاتب، مطبعه احمدآقا تبریزی، 1308 ق، رحلی، 572 ص. [ش 299 و 1932 و 2263].

جلد دوم، کلب علی قزوینی، دارالطباعه محمدتقی، 1288 ق، به مباشرت محمدعلی بن ملا محمدحسین خراسانی، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 304].

جلد دوم، علی بن محمدعلی خوانساری، 1269 ق، به اهتمام آقا سیدحسن، رحلی،

ص: 338

بدون صفحه شمار. [ش 306].

جلد دوم، غلامحسین خوانساری، 1300 ق، به اهتمام محمد بن ملا علی خوانساری، رحلی، 570 ص. [ش 303 و 305].

جلد دوم، محمدعلی رضوی، 1317 ق، به اهتمام آقا محمد اسماعیل بن ملا علی اکبر تاجر کتابفروش، رحلی، 633 ص. [ش 2548].

ص: 339

***

« ز »

زبده الاصول(اصول فقه)

از : شیخ بهایی بهاءالدین محمد بن حسین عاملی

میرزا محمدعلی خوشنویس، دارالطباعه اصفهان، 1316 ق، به ضمیمه مرامنامه دمکرات و رساله های دیگر صحافی شده است، جیبی، 158 ص. [ش 1974].

زبده البیان فی براهین احکام القرآن (آیات الاحکام)(آیات الاحکام)

از : مقدس اردبیلی احمد بن محمد

بدون نام کاتب، ایران، 1305 ق، به اهتمام میرزا محمدعلی شیرازی، وزیری، 399 ص. [ش 1678 و 2319 و 2323 و 2324].

زهرالربیع(کشکول)

از : سید نعمت الله بن عبدالله جزایری شوشتری

جلد اول، سید حسین کشمیری، بمبئی، مطبع محمدی، 1292 ق، وزیری، 431 ص. [ش 786].

جلد اول، محمد حبیب الله زکی، بمبئی، مطبعه مصطفویه، 1342 ق، وزیری، 398 ص. [ش 369].

زیارت جامعه کبیره

ص: 340

محمدحسن گلپایگانی، ایران، 1310 ق، جیبی، 71 ص. [ش 358].

زیارت جامعه و مفجعه و امین الله با ترجمه فارسی به صورت زیرنویس.

محمدعلی بن محمداسماعیل تبریزی، تبریز، مطبعه مشهدی اسد، 1306 ق، این جلد به همراه 1149 جلد دیگر وقف عتبات عراق شده است، جیبی، بدون صفحه شمار. [ش 535].

زیارت نامه

مجموعه ای از زیارات ائمه اطهار علیهم السلام است، به انضمام اعمال مسجد کوفه، سهله و زید.

محمد بن زین العابدین، بدون ذکر سال و محل نشر، جیبی، بدون صفحه شمار. [ش 2146].

ص: 341

« س »

السامی فی الاسامی(فرهنگ عربی و فارسی)

از : احمد بن محمد بن احمد میدانی نیشابوری

محمدعلی خوانساری، بدون ذکر سال و محل نشر، به اهتمام میرزا حسین، به ضمیمه سرّ الادب، فروق اللغات و شرح قصیده بانت سعاد چاپ شده است، خشتی، بدون صفحه شمار. [ش 556].

بدون نام کاتب، تهران، کارخانه الله قلی خان، 1273 ق، به ضمیمه سرّ الادب، فروق اللغات و شرح قصیده بانت سعاد چاپ شده است، رقعی، 119 + صفحات بدون شماره. [ش 1649].

سبائک الذهب فی معرفه قبایل و انساب و تاریخ العرب

از : محمد امین سویدی بغدادی

بدون نام کاتب، نجف، مطبعه مرتضویه، 1345 ق، رحلی، 120 ص. [ش 3005].

بدون نام کاتب، 1280 ق، بغداد، دارالطباعه دارالسلام بغداد، رحلی، 118 ص. [ش 3393].

سبحه المرجان فی آثار هندوستان(تراجم و ادبیات)

از : میر غلامعلی آزاد بن سید نوح بلگرامی

میرزا حسین شیرازی، بمبئی، 1303 ق، به اهتمام ملک الکتاب، وزیری، 297 ص. [ش 1990].

ص: 342

السبع الشداد(فلسفه)

از : میرداماد محمدباقر حسینی استرآبادی

علی اکبر بن ملا محمدعلی طالقانی، تهران، 1317 ق، به اهتمام شیخ احمد شیرازی، به ضمیمه الاعضالات العویصه چاپ شده است، 112 + 27 ص. [ش 942 و 2473].

سبیکه الذهب (نظم کفایه الاصول)(اصول فقه منظوم)

از : علامه شیخ محمدصالح بن فضل الله بارفروشی مازندرانی

محمدعلی، تهران، مطبعه نهضت مشرق، 1344 ق، ناشر : کتابفروشی اخوان کتابچی، رقعی، 208 ص. [ش 529].

سبیل الرشاد (تعلیقه بر بحث معاد اسفار)(فلسفه)

از : ملا علی بن عبدالله مدرس زنوزی

ابوالقاسم جیلانی، تهران، 1310 ق، به اهتمام شیخ محمدحسن شمیرانی، شماره 1264 به ضمیمه قبس الاحزان صحافی شده است، رقعی، 109 ص. [ش 349 و 1264].

السِحْر، ابن سینا(فلسفه)

در حاشیه هدایه اثیریه چاپ شده است. [ش 785 و 1148].

سراج الامه فی شرح روضه البهیه(فقه)

متن از : شهید ثانی زین الدین بن علی عاملی

شرح از : شیخ محمدحسن بن صفرعلی بارفروشی مازندرانی، شیخ کبیر

(جلد اول تا سوم کتاب الطهاره)، میرزا عبدالله حایری طهرانی، تهران، 1324 ق، رحلی، 477 ص. [ش 3020 و 3396].

ص: 343

(جلد چهارم کتاب الطهاره و جلد اول و دوم کتاب صلوه)، میرزا عبدالله حایری طهرانی، تهران، 1336 ق، رحلی، 695 ص. [ش 3018].

سرّ الادب فی مجاری کلام العرب(لغت)

از : ابومنصور عبدالملک محمد بن اسماعیل ثعالبی

به ضمیمه السامی فی الاسامی به چاپ رسیده است. [ش 556].

بدون نام کاتب، 1272 ق، به ضمیمه دره الغواص فی اوهام الخواص چاپ شده است، رقعی، 152 ص. [ش 3456].

سر الصدور فی بطلان العبادات بالاجور(فقه)

از : شیخ عبدالحسین وکیلی قمی

بدون نام کاتب و سال و محل نشر، به ضمیمه بحث المقبور لدفن ادله المشهور، وزیری، 30 + 17 ص. [ش 208 و 1891].

سرّ العالمین و کشف ما فی الدارین(اخلاق)

از : ابوحامد محمد بن محمد غزالی

محمدباقر موسوی اصفهانی، تهران، کارخانه میرزا حبیب الله، 1305 ق، به ضمیمه ترجمه حالات غزالی از عیسی لواسانی، رقعی، بدون صفحه شمار. [ش 323].

سرّ النجاح (ترجمه به عربی از انگلیسی)(اخلاق)

از : صموئل صمیلر انگلیسی، مترجم : دکتر یعقوب صرّوف

بیروت، 1873 م، (چاپ دوم)، سربی، رقعی، 352 ص. [ش 2126].

سفّاح نامه(مقتل)

ص: 344

از : ابومخنف لوط بن یحیی ازدی

در حاشیه مهیج الاحزان چاپ شده است. [ش 1677].

سفینه البحار (فهرست مطالب بحارالانوار)(حدیث)

از : حاج شیخ عباس بن محمدرضا قمی

جلد اول، احمد زنجانی، نجف، مطبعه علمیه، 1352 ق، وزیری، 736 ص. [ش 3250 و 3262 و 3263].

جلد دوم، احمد زنجانی، نجف، مطبعه علمیه، 1355 ق، وزیری، 741 ص. [ش 1556 و 3261 و 3264].

سنن ابی داود(حدیث اهل سنت)

از : ابوداود سلیمان بن ازدی سجستانی

جلد اول، محمد حفیظ، بیروت، دارالکتاب العربی (از روی چاپ هند)، به اهتمام حاج حسن ایرانی، به ضمیمه حاشیه عون المعبود چاپ شده است، رحلی، 569 ص. [ش 3312].

جلد دوم، قاضی ابواسماعیل یوسف حسین هزاروی، بیروت، دارالکتاب العربی، به اهتمام حاج حسین ایرانی، رحلی، 364 ص. [ش 3313].

جلد سوم، محمد حفیظ، بیروت، دارالکتاب العربی، به اهتمام حاج حسن ایرانی، به ضمیمه حاشیه عون المعبود چاپ شده است، رحلی، 444 ص. [ش 3314].

جلد چهارم، محمد حفیظ، بیروت، دارالکتاب العربی، به اهتمام حسن ایرانی، به ضمیمه حاشیه عون المعبود چاپ شده است، رحلی، 570 ص. [ش 3315].

سؤال و جواب، ابن سینا(فلسفه)

در حاشیه هدایه اثیریّه چاپ شده است. [ش 785 و 1148].

ص: 345

سؤال و جواب، سیدکاظم رشتی(عقاید شیخیه)

به ضمیمه الاجتناب چاپ شده است، وزیری، 36 ص. [ش 1145].

سوانح الفکر فی ما بسامی العشق من عبر(شعر)

از : دکتر سلیمان غزاله

بدون نام کاتب، تهران، مطبعه مروی (کارخانه آقا میرزا علی اصغر)، 1915 م، رقعی، 164 ص. [ش 1282].

سیمین نامه = نامه خسروان

ص: 346

« ش »

شاعر العقیده (شرح حال سید اسماعیل حمیری)

از : محمدتقی حکیم

نجف، دارالحدیث للطباعه و النشر و التألیف، 1369 ق، سربی، رقعی، 208 ص. [ش 1270].

الشافی (رد مغنی قاضی عبدالجبار بن احمد معتزلی)(امامت)

از : سیدمرتضی علم الهدی بن حسین موسوی

علی طالقانی، 1300 ق، رحلی، 479 ص. [ش 1602 و 2691].

الشافی (تلخیص الوافی)(حدیث)

از : ملا محسن فیض کاشانی

جلد اول و دوم، ابوالقاسم خوشنویس، به اهتمام سید سعید طباطبایی، رحلی، 265 + 7 + 174 ص. [ش 1166].

شبهه الاستلزام [رساله فی...](منطق)

از : آقا حسین خوانساری

به همراه حاشیه رساله شبهه الاستلزام از محقق سبزواری و حاشیه حاشیه رساله شبهه الاستلزام از خود خوانساری در ضمن رساله اجتماع الامر و النهی سید محمدکاظم یزدی به چاپ رسیده است. [ش 2335].

ص: 347

شجره نامه سادات اخوی(شجره نامه)

به ضمیمه فروع الکافی به چاپ رسیده است. [ش 1167].

شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام(فقه)

از : محقق حلی جعفر بن حسن

محمدکاظم بن ملا عبدالعلی تبریزی، 1285 ق، تبریز، مطبعه مشهدی الله وردی، رحلی، 350 ص. [ش 3399].

عبدالرحیم بن محمدتقی تبریزی، تهران، چاپخانه خورشید، 1377 ق، ناشر : مکتبه علمیه اسلامیه، رحلی، 402 ص. [ش 409].

بدون نام کاتب، تبریز، کارخانه حاجی ابراهیم، 1320 ق، رحلی، 402 ص. [ش 590].

میرزا یوسف مرندی و آقا بن محمدتقی حسینی تبریزی، مطبعه ملا عباسعلی، 1309 ق، رحلی، 384 ص. [ش 3118].

ابراهیم، تبریز، 1267 ق، رحلی، 204 + 267 ص. [ش 3329].

کلب علی بن عباس قزوینی، دارالطباعه مشهدی محمدتقی، 1294 ق، به اهتمام محمدعلی خراسانی، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 3330].

بدون نام کاتب، 1274 ق، با تصحیح سیدمحمود خوانساری و سیدهاشم، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 3331].

محمدرحیم بن محمدتقی تبریزی، دارالطباعه عبدالحسین، 1278 ق، رحلی، 359 ص. [ش 3332].

ابوالقاسم خوانساری، 1271 ق، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 3333].

محمدرحیم بن محمدتقی تبریزی، مطبعه حاج احمدآقا، 1320 ق، رحلی، 383 ص. [ش 3334 و 3335 و 3336].

ص: 348

شرح الآجرومیه(نحو)

متن از : ابن آچروم

شرح از : شیخ حسن کفراوی

مصر، دار احیاء الکتب العربیه، 1272 ق، به ضمیمه حاشیه شیخ اسماعیل حامدی، وزیری، 116 ص. [ش 2219].

شرح الاربعین(عرفان)

از : قاضی سعید قمی

محمدعلی مصاحبی نائینی (عبرت)، تهران، 1355 ق، به اهتمام میرزا باقر مستوفی علی آبادی، رقعی، 31 + 653 ص. [ش 1331].

شرح الاسباب(پزشکی)

از : میرزا عبدالباقی

بدون نام کاتب، تهران، دارالطباعه الله قلی خان، به انضمام شرح الاسباب نفیس بن عوض چاپ شده است، رحلی، صفحات بدون شماره + 328 ص. [ش 2552 و 1903].

شرح الاسباب و العلامات فی الطب(پزشکی)

متن از : نجیب الدین محمد بن علی سمرقندی

شرح از : حکیم برهان الدین نفیس بن عوض کرمانی

محمدرضا طباطبایی، 1272 ق، به اهتمام ملا حسینعلی قزوینی و سید محمدحسین موسوی اصفهانی، به ضمیمه شرح نفیسی به چاپ رسیده است، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 2841].

بدون نام کاتب، تهران، کارخانه الله قلی خان، 1283 ق، به ضمیمه شرح اسباب میرزا عبدالباقی و شرح الموجز القانون چاپ شده است، رحلی، بدون صفحه شمار.

ص: 349

[ش 1903].

شرح اصول کافی(شرح حدیث)

از : ملا محمد صالح مازندرانی

احمد حسینی، تبریز، مطبعه مشهدی اسدآقا، 1311 ق، در حاشیه اصول کافی به چاپ رسیده است، رحلی، 627 ص. [ش 1235 و 2694 و 3135].

شرح اصول کافی(شرح حدیث)

از : ملاصدرا صدرالدین محمد شیرازی

بدون نام کاتب و دیگر مشخصات، به ضمیمه مفاتیح الغیب مؤلف چاپ شده است، بدون صفحه شمار. [ش 1215 و 1233 و 3013].

شرح الفیه، سیوطی = البهجه المرضیه فی شرح الالفیه

شرح الفیه ابن مالک(ادبیات عرب)

از : ابن ناظم بدرالدین محمد بن محمد بن مالک

علی اکبر خوانساری، 1276 ق، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 2485].

شرح الانموزج(صرف)

از : محمد بن عبدالغنی اردبیلی

بدون نام کاتب، 1264 ق، رقعی، بدون صفحه شمار. [ش 1467].

بدون نام کاتب، به ضمیمه شرح تصریف و صمدیه به چاپ رسیده است، خشتی، بدون صفحه شمار. [ش 212].

ص: 350

شرح ایساغوجی(منطق)

از : نهاری حری

بدون نام کاتب، لکنهو، مطبع نول کشور، به ضمیمه رساله قوس و قزح به چاپ رسیده است، وزیری، 29 ص. [ش 1064].

شرح باب حادی عشر، فاضل مقداد = النافع یوم الحشر فی شرح باب حادی عشر

شرح البیع من شرایع الاسلام، ملا هادی تهرانی = شرح شرایع الاسلام

شرح تجرید الاعتقاد (شرح جدید)(کلام)

متن از : خواجه نصیرالدین طوسی

شرح از : علاءالدین علی بن محمد قوشچی

کلب علی بن عباس افشار قزوینی، 1274 ق، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 412 و 1350].

عبدالفتاح بن عبدالرحیم، تبریز، 1307 ق، حسب الامر حاج احمد بن ابراهیم کتابفروش، با حواشی جلال الدین، سید صدرالدین، مولی علی علیاری، علامه حلی، مقدس اردبیلی، فخرالدین و آقا جمال، رحلی، 511 ص. [ش 2974].

محمدابراهیم و میرزا محمدعلی، تبریز، دارالطباعه ملا عباسعلی کتابفروش، 1301 ق، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 3151].

شرح تجرید الاعتقاد، لاهیجی = شوارق الالهام

شرح تصریف الزنجانی(صرف)

از : سعدالدین مسعود بن عمر تفتازانی

ص: 351

بدون نام کاتب و دیگر مشخصات، به ضمیمه شرح انموزج، صمدیه و منطق کبری چاپ شده است، خشتی، بدون صفحه شمار. [ش 212 و 1248 و 1274 و 1972].

بدون نام کاتب، 1272 ق، رقعی، بدون صفحه شمار. [ش 311].

شرح چغمینی = شرح الملحض فی الهیئه

شرح دعای جوشن کبیر

از : ملا هادی سبزواری

محمدحسین طوبی،تهران،1283ق،به اهتمام محمدحسین کاشانی و ابوالقاسم کاشانی، به ضمیمه شرح دعای صباح مؤلف چاپ شده است، وزیری، 114 + 288 ص. [ش 3].

شرح دعای سمات

از : عبدالواسع کاشانی

بدون نام کاتب، قم، 1394 ق، انتشارات علامه، با مقدمه آیه الله مرعشی، تیراژ سه هزار جلد، رقعی، 155 ص. [ش 346].

شرح دعای صباح(شرح دعا)

از : ملا هادی سبزواری

به ضمیمه شرح دعای جوشن کبیر به چاپ رسیده است، وزیری، 114 ص. [ش 3].

شرح دعای صباح(شرح دعا)

از : فخرالاشراف زین العابدین بن فتحعلی شریف صفوی خوئی

بدون نام کاتب، تهران، 1317 ق، رقعی، 72 + 55 ص. [ش 1094].

شرح دعای کمیل(شرح دعا)

ص: 352

از : عبدالاعلی بن محمد قاضی سبزواری

محمدعلی، تهران، مطبعه علمی، 1343 ق، به اهتمام میرزا احمد کتابفروش تهرانی، 200 ص. [ش 315].

شرح دعای کمیل(شرح دعا)

از : میرزا ابوالحسن بن اسماعیل تاجر اصطهباناتی لاری

در ابتدای زادالمعاد چاپ شده است، رحلی، 12 ص. [ش 3170].

شرح دیوان امرؤالقیس(اشعار)

از : ابوبکر عاصم بن ایوب بطلیوسی

ملا محمود مقدم کوکنی، بمبئی، مطبعه دت پرساد، 1305 ق، رقعی، 204 + 4 ص. [ش 3205].

شرح زیارت الجامعه الکبیره(عقاید شیخیه)

از : شیخ احمد بن زین الدین احسایی

بدون نام کاتب، تهران، 1267 ق، در اولش وقف از میرزا محمد، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 712].

محمدعلی خوشنویس، تبریز، مطبعه مشهدی حاجی آقا بن احمدآقا تبریزی، 1276 ق، تیراژ : هزار و چهارصد جلد، رحلی، 458 ص. [ش 2524].

محمدعلی خوشنویس، 1277 ق، رحلی، صفحات بدون شماره (غلطنامه) + 459 ص. [ش 275].

شرح سلم العلوم(منطق)

متن از : قاضی محب الله بهاری

ص: 353

شرح از : محمد مبارک بن محمد دائم ادهمی فاروقی

محمد معین الدین، لکنهو، مطبع علوی، 1262 ق، با حواشی از کاتب، عبدالحکیم، چلبی، تفتازانی، قوشچی و میرزا جان، وزیری، 70 ص. [ش 1352].

شرح الشافیه لابن حاجب (شرح رضی)(صرف)

از : رضی الدین محمد بن حسن استرآبادی

بدون نام کاتب، ایران، 1311 ق، به اهتمام ملا باقر تاجر کتابفروش، وزیری، 296 ص. [ش 1688 و 2339].

شرح الشافیه لابن حاجب (شرح نظام)(صرف)

از : نظام الدین حسن بن محمد نیشابوری

کلب علی قزوینی، کارخانه مشهدی محمدتقی و کربلایی محمدحسین، 1288 ق، به اهتمام محمدعلی خراسانی، خشتی، بدون صفحه شمار. [ش 934].

محمدعلی رضوی، تهران، 3131 ق، به اهتمام میرزا اسماعیل، خشتی، 224 ص. [ش 964].

احمد تفرشی، تهران، مطبع مشهدی تقی، 1304 ق، به اهتمام محمدحسین کاشانی، خشتی، 221 ص. [ش 933].

بدون نام کاتب، چاپخانه مشهدی تقی، 1298 ق، به اهتمام محمدعلی، خشتی، بدون صفحه شمار. [ش 2655].

کلب علی افشار قزوینی، کارخانه محمدقلی و محمدحسین، 1283 ق، خشتی، بدون صفحه شمار. [ش 1959].

شرح شرایع الاسلام (کتاب البیع)(فقه)

از : ملا محمدهادی تهرانی

ابوالقاسم بن ملا رضا نوری، 1320 ق، وزیری، 167 ص. [ش 2497 و 3278].

ص: 354

شرح شمسیه = تحریر القواعد المنطقیه

شرح الصحیفه السجادیه(شرح دعا)

از : ملا محسن فیض کاشانی

در حواشی نورالانوار فی شرح الصحیفه السجادیه چاپ شده است. [ش 3089].

شرح الصحیفه السجادیه، سید نعمت الله جزایری = نورالانوار

شرح الصمدیه (شرح صغیر)(نحو)

متن از : شیخ بهایی محمد بن حسین عاملی

شرح از : سید علی خان مدنی دشتکی شیرازی

بدون نام کاتب، 1270 ق، رقعی، بدون صفحه شمار. [ش 206 و 209 و 213].

شرح عرشیه ملاصدرا(عقاید شیخیه)

از : شیخ احمد بن زین الدین احسائی

محمدهاشم، کارخانه میرزا علی خوشنویس تبریزی، 1279 ق، پانصد جلد از این کتاب توسط سلیمان خان افشار حاکم صاین قلعه وقف شده، وزیری، 447 ص. [ش 2208 و 2218].

شرح فصوص الحکم فارابی(فلسفه)

شارح : سید اسماعیل شنب غازانی

احمد هزارجریبی، تهران، 1319 ق، به ضمیمه کشف الوجوه (شرح تائیه ابن فارض از عبدالرزاق کاشانی) به چاپ رسیده است، رقعی، صفحات 1 _ 146. [ش 2594 و

ص: 355

2823].

شرح القصاید السبع العلویات ابن ابی الحدید(ادبیات)

از : سید شمس الدین سیدمحمد بن علی موسوی عاملی

در مجموعه ای همراه با شرح معلقات سبع زوزنی و رساله های دیگر به چاپ رسیده است. [ش 1483 و 3417].

شرح قصیده برده(ادبیات)

در مجموعه ای همراه با شرح معلقات سبع زوزنی و شرع علویات سبع ابن ابی الحدید به چاپ رسیده است. [ش 1483 و 3417].

شرح قصیده حمیری(ادبیات)

شارح : محمدرضا قراجه داغی تبریزی

هاشم بن حسین، تبریز، دارالطباعه حاج ابراهیم تبریزی، 1301 ق، خشتی، 148 ص. [ش 2811 و 3376].

شرح قصیده کعب بن زهیر(ادبیات)

از : حاج میرزا لطفعلی بن احمد امام جمعه مامقانی تبریزی

در ضمن مجموعه ای همراه با السامی فی الاسامی و رساله های دیگر به چاپ رسیده است. [ش 556].

شرح قطر الندی و بل الصدی(نحو)

متن و شرح از : ابن هشام جمال الدین عبدالله بن یوسف انصاری

بدون نام کاتب، 1275 ق، به اهتمام محمدتقی خوانساری، وقف از مرحوم صدر عراقی به حرم مطهر، خشتی، بدون صفحه شمار. [ش 807].

ص: 356

بدون نام کاتب، ناشر، سال و محل نشر، از آخر افتادگی دارد، خشتی، بدون صفحه شمار. [ش 3436].

بدون نام کاتب، 1294 ق، به ضمیمه خلاصه الحساب و سراج القلوب به چاپ رسیده است، خشتی، بدون صفحه شمار. [ش 2656].

میر محمدعلی بن سیدمحمد رضوی، 1286 ق، خشتی، بدون صفحه شمار. [ش 2670].

شرح الکافی، ملا محمد صالح مازندرانی = شرح اصول کافی

شرح الکافی، مجلسی = مرآه العقول فی شرح اخبار آل الرسول علیهم السلام

شرح الکافیه(نحو)

متن از : ابن حاجب

شرح از : رضی الدین محمد بن حسن استرآبادی

بدون نام کاتب، تبریز، کارخانه ملا صالح، به اهتمام عبدالله تبریزی، 1274 ق، رحلی، 327 ص. [ش 446].

بدون نام کاتب، 1275 ق، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 1225 و 2425].

محمدهاشم، تبریز، کارخانه حاج ابراهیم، 1298 ق، با تصحیح میرزا محمدعلی، رحلی، 327 ص. [ش 2555].

شرح مطالع، قطب الدین شیرازی = لوامع الاسرار

شرح المعلقات السبع(ادبیات)

از : سید ابوعبدالله بن احمد زوزنی

ص: 357

علی اصغر بن عبدالجبار، ایران، مطبعه مدرسه صدر، 1273 ق، در مجموعه ای همراه با شرح قصاید سبع علویات و شرح قصیده برده به چاپ رسیده است، رقعی، بدون صفحه شمار. [ش 1483].

ابوالقاسم خوانساری، 1282 ق، به اهتمام ملا محمدعلی، در مجموعه ای همراه با شرح قصاید سبع علویات و شرح قصیده برده به چاپ رسیده است، رقعی، بدون صفحه شمار. [ش 1965 و 3417].

غلام حسین خوانساری، کارخانه آقا مهدی تبریزی، 1303 ق، به اهتمام ملا حسین و آقا محمدباقر و آقا زین العابدین خوانساری، در مجموعه ای به همراه شرح قصاید سبع علویات و شرح قصیده برده به چاپ رسیده است، خشتی، بدون صفحه شمار. [ش 1957 و 1958].

شرح المکاسب، میرزا ابوالقاسم = مقصد الطالب فی شرح المکاسب

شرح الملحض فی الهیئه (چغمینی)(ستاره شناسی)

متن از : محمود بن محمد چغمینی خوارزمی

شرح از : صلاح الدین موسی بن محمود قاضی زاده رومی

اسماعیل خوانساری، 1286 ق، خشتی، 156 ص. [ش 562].

محمد درجزینی، تهران، دارالطباعه سیدمرتضی، 1311 ق، به اهتمام شیخ احمد شیرازی، به ضمیمه حواشی و تعلیقات شرح چغمینی و تضاریس الارض و رساله فی نسب الدوائر چاپ شده است، وزیری، 173 + 24 ص. [ش 976 و 2177 و 2646].

شرح منازل السائرین(عرفان)

متن از : خواجه عبدالله انصاری

شرح از : عبدالرزاق کاشانی

ص: 358

محمدصادق تویسرکانی، 1315 ق، به ضمیمه اصطلاحات و فکوک و نصوص چاپ شده است، وزیری، 300 ص. [ش 2903].

شرح منظومه(فلسفه)

متن و شرح از : ملا هادی بن مهدی سبزواری متخلص به اسرار

قسم منطق، بدون نام کاتب، تهران، 1367 ق، وزیری، 126 ص. [ش 2].

احمد اصفهانی، تهران، 1298 ق، به اهتمام سید احمد و محمدعبدالله خوانساری، وزیری، 184 + صفحات بدون شماره. [ش 1862].

قسم منطق، محمدعلی اصفهانی، 1316 ق، به اهتمام سید احمد کتابفروش، وزیری، 122 ص. [ش 2960].

بدون نام کاتب، تهران، 1367 ق، انتشارات بوذرجمهری مصطفوی، وزیری، 126 + 356 ص. [ش 1 و 9 و 10 و 11 و 830 و 831].

بدون نام کاتب، تهران، کارخانه سیدمرتضی، به اهتمام محمدحسین خوانساری و محمدمهدی خوانساری، وزیری، 126 + 356 ص. [ش 1696].

محمدحسین کاشانی، تهران، کارخانه مشهدی محمدتقی لواسانی، 1298 ق، به اهتمام محمدحسین کاشانی، وزیری، 126 + 362 ص. [ش 366].

شرح موجز القانون (شرح نفیسی)(پزشکی)

متن از : علاءالدین ابی الحزم بن نفیس قرشی

شرح از : برهان الدین نفیس بن عوض کرمانی

محمدحسین کاشانی، تهران، مطبعه آقا سیدحسین، 1304 ق، به اهتمام میرزا محمدعلی شیرازی و شیخ رضا تهرانی، با حواشی میرزا عبدالباقی، به ضمیمه شرح الاسباب چاپ شده است، رحلی، 416 ص. [ش 1771].

احمد طباطبایی اردستانی، تهران، مطبعه الله قلی خان، 1283 ق، به ضمیمه

ص: 359

شرح الاسباب چاپ شده است، رحلی، صفحات بدون شماره + 329 ص. [ش 1903].

محمدرضا طباطبایی، تهران، کارخانه الله قلی خان، 1272 ق، به تصحیح علی اکبر طبیب، به اهتمام ملا حسین علی قزوینی و سید محمدحسین موسوی، همراه با شرح الاسباب چاپ شده است، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 2841].

شرح نبراس اسرار الاساس فی رموز الطاعات و اشارات العبادات

متن و شرح از : ملا هادی بن مهدی سبزواری متخلص به اسرار

نبراس الهدی منظومه فقهی است از مؤلف که در کتاب حاضر آن را شرح نموده است.

محمدحسین کاشانی، تهران، 1371 ق، رقعی، 207 ص. [ش 45 و 46 و 2299].

شرح النهاری الحری لمتن الابهری = شرح ایساغوجی، نهاری

شرح نهج البلاغه، ملا حبیب الله خویی = منهاج البراعه

شرح نهج البلاغه

از : ابن ابی الحدید عزالدین عبدالحمید بن هبه الله معتزلی

جزء 1 تا 10، بدون نام کاتب، تهران، به اهتمام و تصحیح ابراهیم منشی رازی نوّاب بدایع نگار، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 2055].

جزء 11 تا 20، کلب علی افشار قزوینی، تهران، کارخانه میرباقر تهرانی، 1271 ق، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 2030].

شرح نهج البلاغه، بن میثم = مصباح السالکین

شرح الهدایه الاثیریه (زبده الاسرار)(فلسفه)

متن از : اثیرالدین ابهری

ص: 360

شرح از : کمال الدین میرحسین بن معین الدین میبدی

احمد طباطبایی اردستانی، تهران، کارخانه کربلایی محمدحسین، 1297 ق، حسب الامر میرزا اسماعیل طبیب تهرانی، رقعی، 194 ص. [ش 1275].

محمد درجزینی، تهران، مطبعه سیدمرتضی، 1331 ق، به اهتمام شیخ احمد شیرازی، با حواشی، وزیری، 203 ص. [ش 189].

آقا بن محمدتقی حسینی تبریزی، تبریز، 1305 ق، حسب الامر مشهدی احمد بن حاج ابراهیم، به تصحیح میرزا محسن، به ضمیمه رساله قوس و قزح چاپ شده است، خشتی، 195 ص. [ش 1445].

شرح الهدایه الاثیریّه(فلسفه)

متن از : اثیرالدین ابهری

شرح از : ملاصدرا محمد بن ابراهیم شیرازی

عبدالکریم شیرازی، تهران، دارالطباعه سیدمرتضی، 1313 ق، به ضمیمه چند رساله از ابن سینا چاپ شده است، وزیری، 397 ص. [ش 785 و 1148 و 1699].

شطرنجیه(فقه)

از : ملا عبدالرسول مازندرانی

زین العابدین محلاتی و مرتضی حسینی برغانی، تهران، مطبعه میرزا علی اصغر، 1320 ق، به انضمام ترجمه فارسی آن، 37 + 51 ص. [ش 924].

الشفاء(فلسفه)

از : شیخ الرئیس ابن سینا ابوعلی حسین بن عبدالله

قسم الهیات، عبدالکریم شریف شیرازی، تهران، مطبعه مدرسه دارالفنون، 1303 ق، به ضمیمه تعلیقات ملاصدرا بر شفا چاپ شده است، رحلی، 657 ص. [ش 276 و 282 و 1565].

ص: 361

قسم طبیعیات، بدون نام کاتب و دیگر مشخصات، رحلی، 522 ص. [ش 277 و 1206 و 2386].

شوارق الالهام فی شرح تجرید الکلام(کلام)

متن از : خواجه نصیرالدین طوسی

شرح از : عبدالرزاق بن علی فیاض لاهیجی

جلد اول، محمدعلی تهرانی، تهران، 1267 ق، به ضمیمه حواشی، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 2206 و 3039].

جلد اول، بدون نام کاتب، 1291 ق، رحلی، 258 ص. [ش 2534 و 3113].

جلد اول، بدون نام کاتب، 1280 ق، به اهتمام ملا محمدباقر خوانساری و ملا محمدعلی خراسانی، با حواشی جمعی از علما، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 1910 و 2520 و 3114].

جلد اول، محمدتقی، 1311 ق، به اهتمام شیخ رضا تاجر کتابفروش، با حواشی ملا علی نوری، رحلی، 239 ص. [ش 1909 و 2423].

جلد اول، محمدحسن، 1299 ق، به اهتمام عبدالحسین خراسانی، با حواشی علما، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 115 و 1569 و 2698].

جلد دوم، زین العابدین قمی، 1303 ق، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 1911].

شواهد الالفیه(نحو)

از : جلال الدین بن شیخ کمال الدین

بدون نام کاتب و دیگر مشخصات، رقعی، بدون صفحه شمار. [ش 215].

الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه(فلسفه)

از : صدرالدین محمد بن ابراهیم شیرازی

بدون نام کاتب و دیگر مشخصات، با حواشی ملاهادی سبزواری و حاشیه خطی یکی

ص: 362

از علما، وزیری، 264 ص. [ش 857].

شواهد مطول، حسین بن شهاب الدین =عقودالدرر فی حل ابیات المطول و المختصر

الشهاب الثاقب فی تفسیر انا زیّنا السماء الدنیا بزینه الکواکب

از : شیخ مهدی بن محمدعلی اصفهانی

بدون نام کاتب، ایران، 1355 ق، رقعی، 96 ص. [ش 1340].

ص: 363

« ص »

الصافی(تفسیر)

از : ملا محسن فیض کاشانی

محمدرحیم همدانی، تبریز، دارالطباعه استاد محمدتقی تبریزی، 1272 ق، رحلی، 539 ص. [ش 2685].

محمدرضا بن میرزا عبدالله طبیب خوانساری، 1286 ق، به اهتمام محمدباقر خوانساری، رحلی، 495 ص. [ش 2882 و 2892].

ابوالحسن اصفهانی، تهران، 1306 ق، به اهتمام محمدحسین خوانساری و محمدمهدی خوانساری، در حاشیه اش تفسیر اصفی به چاپ رسیده است، رحلی، 662 ص. [ش 1407].

بدون نام کاتب، 1276 ق، به اهتمام حاج میر محمدصادق، رحلی، 521 ص. [ش 2881].

بدون نام کاتب، 1266 ق، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 2733].

محمدرحیم بن محمدتقی تبریزی، 1276 ق، به اهتمام مشهدی عباسعلی، رحلی، 542 ص. [ش 2087].

صحاح الاخبار فی نسب الساده الفاطمیه الاخیار

از : سراج الدین محمد بن عبدالله رفاعی مخزومی بغدادی

میرزا حسن شیرازی، بمبئی، مطبعه نخبه الاخبار، 1306 ق، رقعی، 144 ص. [ش 1636].

ص: 364

صحف ادریس(حدیث قدسی)

به ضمیمه چهل حدیث قدسی به چاپ رسیده است. [ش 1335].

صحیح بخاری(احادیث)

از : ابوعبدالله محمد بن اسماعیل بخاری

جلد اول، بدون نام کاتب، بمبئی، 1270 ق، رحلی، 98 + 120 + 110 + 90 + 107 + 91 + 87 ص. [ش 2704].

الصحیفه السجادیه با ترجمه زیرنویس فارسی(ادعیه)

از : امام زین العابدین علی بن حسین علیهماالسلام

محمد بن محمدشفیع خوانساری، تهران، دارالطباعه محمدحسین تهرانی، 1277 ق، جیبی، 269 ص. [ش 1254].

الصحیفه السجادیه با ترجمه فارسی(دعا)

از : امام زین العابدین علی بن حسین علیهماالسلام ، مترجم : حاج میرزا محمدحسین شریعتمدار

مصطفی تهرانی، 1315 ق، به اهتمام میرزا سیدعلی خان موثق الملک، رقعی، 308 ص. [ش 704 و 1809].

الصحیفه السجادیه(دعا)

از : امام زین العابدین علی بن حسین علیهماالسلام

در حاشیه صحیفه علویه چاپ شده است. [ش 3245].

در حاشیه زادالمعاد چاپ شده است. [ش 787].

الصحیفه السجادیه با ترجمه اردو

ص: 365

مترجم : سیدعلی مجتهد فرزند سیدمحمدباقر مجتهد

همراه با مقدمه مفصلی راجع به تاریخچه صحیفه از میرزا احمدحسن کاظمینی در ابتدای آن.

بدون نام کاتب، پاکستان، لاهور، مکتبه رضویه، وزیری، 310 ص. [ش 1368].

الصحیفه السجادیه الرابعه(دعا)

از : میرزا محمدحسین بن محمدتقی نوری طبرسی

زین العابدین محلاتی، تهران، مطبعه سیدمرتضی، 1312 ق، به اهتمام میرزا نصرالله خان، رقعی، 152 ص. [ش 706 و 968].

صحیفه علویه(حدیث)

از : فخرالاشرف زین العابدین بن فتحعلی شریف صفوی گنجوی خوئی

نهج البلاغه مصحح است به همراه توضیح لغات مشکل.

بدون نام کاتب، 1328 ق، وزیری، 146 ص. [ش 543 و 3358].

الصحیفه العلویه الثانیه(دعا)

گردآورنده : میرزا محمدحسین بن محمدتقی نوری طبرسی

احمد تفرشی، 1312 ق، به تصحیح عبدالرسول، رقعی، 253 ص. [ش 3211].

الصحیفه العلویه و التحفه المرتضویه(دعا)

از : عبدالله بن صالح سماهیجی بحرانی

علی بن حسین، به اهتمام میرزا محمدحسین شریعتمدار تبریزی، به ضمیمه صد کلمه منظوم چاپ شده است، جیبی، بدون صفحه شمار. [ش 2134].

بدون نام کاتب و دیگر مشخصات، در حاشیه اش صحیفه سجادیه به چاپ رسیده

ص: 366

است، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 3245].

صحیفه القدس(حکمت)

از : میرداماد سیدمحمدباقر حسینی استرآبادی

در حاشیه القبسات به چاپ رسیده است. [ش 833].

الصحیفه الهادیه و التحفه المهدیه(احادیث حضرت مهدی«عج»)

از : ابراهیم بن محسن فیض کاشانی

مصطفی بن محمد نجم آبادی، تهران، 1318 ق، جیبی، 264 ص. [ش 483].

الصفین (وقعه الصفین)(تاریخ)

از : ابوالفضل نصر بن مزاحم منقری کوفی العطار

محمدحسن، ایران، 1301 ق، به تصحیح سید فرج الله، به ضمیمه مثنوی سید فرج الله کاشانی چاپ شده است، خشتی، 319 ص. [ش 799 و 3226].

الصلوه [کتاب](فقه)

از : شیخ عبدالکریم حائری یزدی

سیدعلی بن سید ابوالقاسم رضوی خوانساری، تهران، مطبعه علمی، 1353 ق، وزیری، 471 ص. [ش 2315].

صلاه الجماعه(فقه)

از : شیخ مرتضی انصاری

به ضمیمه «کتاب المتاجر» به چاپ رسیده است. [ش 133].

به ضمیمه تعلیقه سید بر مکاسب به چاپ رسیده است. [ش 2362].

ص: 367

صلاه الجمعه(فقه)

از : شهید ثانی زین الدین بن علی

در ضمن مجموعه رسائل شهید ثانی به چاپ رسیده است. [ش 1373 و 1634].

صلوه المسافر [رساله فی...](فقه)

از : شهید ثانی زین الدین بن علی

در ضمن مجموعه رسائل شهید ثانی چاپ شده است. [ش 1373 و 1634].

الصمدیه فی النحو

از : شیخ بهایی بهاءالدین محمد بن حسین عاملی

همراه با شرح انموذج و رساله های دیگر در جامع المقدمات به چاپ رسیده است. [ش 212].

بدون نام کاتب، 1271 ق، با حواشی سید علی خان، خشتی، بدون صفحه شمار. [ش 1071].

صیغ العقود(فقه)

از : محقق ثانی نورالدین ابوالحسن علی بن حسن کرکی

به ضمیمه دررالفوائد به چاپ رسیده است. [ش 991].

ص: 368

« ض »

ضوابط الاصول(اصول فقه)

از : سید ابراهیم بن محمدباقر موسوی حائری قزوینی

حسن بن سیداحمد موسوی خوانساری، 1271 ق، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 1410 و 2827 و 2828 و 2829 و 2830].

ص: 369

« ط »

طبّ النبی(پزشکی)

از : شیخ ابوالعباس جعفر بن علی مستغفری

بدون نام کاتب، 1281 ق، به ضمیمه قانونچه چغمینی چاپ شده است، جیبی، بدون صفحه شمار. [ش 317].

بدون نام کاتب، تبریز، 1282 ق، به ضمیمه قانونچه چغمینی چاپ شده است، رقعی، 13 + 87 ص. [ش 1266].

به ضمیمه چهل حدیث قدسی به چاپ رسیده است. [ش 1335 و 1975].

طبقات الشعراء فی مدح الخلفاء و الوزراء(تراجم)

از : ابن المعتز ابوالعباس عبدالله بن المعتز

افست از روی نسخه عکسی به خط مهدی بن علی نقی تبریزی سنه 1285 ق، به اهتمام عباس اقبال، رحلی، 226 + 56 ص. [ش 1126].

الطرائف فی مذهب الطوائف(حدیث)

از : ابن طاووس رضی الدین علی بن موسی حلی

عبدالعلی بن محمدرضا شریف خوزانی، 1307 ق، به اهتمام شیخ باقر تاجر کتابفروش تهرانی، وزیری، 176 ص. [ش 2002].

طریق النجاه(اخلاق)

ص: 370

از : کریم بن ابراهیم کرمانی

طاهر بن عبدالرحمن، 1344 ق، به اهتمام آقا اسماعیل ولد مشهدی اسدآقا مطبعه چی، رحلی، 553 + 6 ص. [ش 2240 و 3158 و 3159 و 3160].

طریق الهدایه الی علم الدرایه(درایه)

از : سید محمد بن عبدالکریم سرابی موسوی تبریزی (مولانا)

به ضمیمه مصباح الوسائل فی مطالب الرسائل چاپ شده است. [ش 669].

طلاق الحایض و الغایب عن زوجته [رساله فی...]

از : شهید ثانی زین الدین بن علی

در ضمن مجموعه رسائل شهید ثانی به چاپ رسیده است. [ش 1373 و 1634].

طلوع تمدن و اختراعات عظیمه(متفرقه)

از : میرزا محمد منشی

ملا محمدشفیع اشرف الکتاب شیرازی، بمبئی، مطبع مظفری، 1328 ق، وزیری، 121 ص. [ش 1825].

الطهاره(فقه)

از : شیخ مرتضی بن محمدامین انصاری

علی بن حسن تبریزی، کارخانه حاج ابراهیم تبریزی، 1303 ق، به ضمیمه صوم، خمس، زکاه از همو، رحلی، 549 ص. [ش 2895].

طهاره الاعراق فی تحصیل الاخلاق(اخلاق)

از : ابن مسکویه احمد بن محمد رازی

در حاشیه مکارم الاخلاق چاپ شده است. [ش 3084].

ص: 371

« ظ »

الظرائف و اللطائف فی المحاسن و الاضداد(ادبیات)

از : عبدالملک محمد بن اسماعیل ثعالبی نیشابوری

گردآورنده : شیخ ابونصر احمد بن عبدالرزاق مقدسی

محمدجواد، مطبعه میرزا عباس تبریزی، 1282 ق، رقعی، 5 + 210 ص. [ش 2588].

ص: 372

« ع »

عجایب المخلوقات و غرائب الموجودات(متفرقه)

از : زکریا بن محمد قزوینی

جزء دوم، طبع مصر، در حاشیه حیاه الحیوان چاپ شده است، سربی، رحلی، 334 ص. [ش 2209].

العداله(فقه)

از : شیخ مرتضی انصاری

به ضمیمه «کتاب المتاجر» چاپ شده است. [ش 1428].

عدّه الاصول(اصول فقه)

از : شیخ طوسی، محمد بن حسن

جلد اول و دوم، بمبئی، مطبع دت پرساد، 1318 ق، به اهتمام میرزا محمد شیرازی ملک الکتاب، وزیری، 162 + 127 ص. [ش 836 و 1874 و 2321 و 2909].

العروه الوثقی(تفسیر)

از : شیخ بهایی بهاءالدین محمد بن حسین عاملی

به ضمیمه حبل المتین به چاپ رسیده است. [ش 17 و 370].

العروه الوثقی(فقه)

ص: 373

از : سید محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبایی یزدی

حسن همدانی، تهران، مطبعه اسلامیه، 1371 ق، تصحیح زیر نظر شیخ ابوالحسن شعرانی، با حواشی برخی علما، وزیری، 800 ص. [ش 1714].

جلد دوم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1384 ق، با حواشی برخی علما، سربی، رحلی، صفحات 349 الی 674. [ش 2205].

بدون نام کاتب و دیگر مشخصات، با حواشی فیروزآبادی و موسوی، وزیری، 575 + 147 ص. [ش 2956].

محمود بن مهدی تبریزی نجفی، نجف، مطبعه مرتضویه، 1349 ق، (طبع دوم) به ضمیمه حواشی با امضای ح طبا و ح بروجردی و ابوالحسن موسوی، وزیری، 590 ص. [ش 676 و 3260].

العصیر العنبی و التمری و الزّبیبی [رساله فی...]، خوانساری

= مجمع الفوائد و مخزن الفرائد

عقد اللئالی فی فروع العلم الاجمالی(فقه)

از : میرزا علی بن عبدالحسین ایروانی نجفی

به ضمیمه ذهب المسکوک چاپ شده است، جیبی، 63 ص. [ش 1107 و 2159 و 2601 و 3232].

عقود الدرر فی حل ابیات المطول و المختصر(ادبیات عرب)

از : حسین بن شهاب الدین کرکی عاملی

محمدعلی بن محمدرضا خوانساری، تهران، 1272 ق، خشتی، بدون صفحه شمار. [ش 565 و 1446].

ص: 374

عقیده العوام(اعتقادات)

از : سیدعبدالله علوی

به ضمیمه مجموعه احدی عشر رسایل چاپ شده است. [ش 966 و 388].

علل الشرایع و الاسلام(حدیث)

از : شیخ صدوق ابوجعفر محمد بن علی قمی

علی بن محمد مؤمن طالقانی، 1311 ق، به تصحیح محمدصادق بن حاج میر ابوالقاسم خوانساری، رحلی، 203 + 162 ص. [ش 280 و 1750].

بدون نام کاتب، 1289 ق، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 270 و 1751].

علم الیقین فی اصول الدین(اعتقادات)

از : ملا محسن فیض کاشانی

بدون نام کاتب، دارالطباعه سیدمرتضی، 1313 ق، به اهتمام مشهدی عباس تاجر کتابفروش تهرانی، به ضمیمه مرآه الآخره و منهاج النجاه چاپ شده است، رحلی، 428 + صفحات بدون شماره. [ش 1914].

عمده الطالب فی انساب آل ابیطالب(انساب)

از : ابن عنبسه احمد بن علی داودی حسنی

محمد میرزا بن میرزا امام علی مرادآبادی، لکنهو، مطبع جعفری، (الطبعه الاولی)، به ضمیمه دو رساله در اصطلاحات نسابیون چاپ شده است، وزیری، 379 ص. [ش 3047].

العمده فی عیون صحاح الاخبار(فضایل اهل بیت علیهم السلام )

از : یحیی بن حسن بن بطریق اسدی حلی

ص: 375

بدون نام کاتب و دیگر مشخصات، وزیری، 246 ص. [ش 856 و 2949].

عناوین الاصول(اصول فقه)

از : سید عبد فتّاح بن علی مراغی

محمدباقر بن محمدحسن اروجنی، 1297 ق، وزیری، 405 ص. [ش 1665].

تبریز، 1274، به اهتمام آقا محمدرضا اصفهانی، وزیری، 38 + صفحات بدون شماره. [ش 2168 و 2899].

عنایات الرضویه(اعتقادات)

از : محمدتقی اصفهانی

محمدحسین بن ملا محمد خوانساری، تهران، دارالطباعه سیدمرتضی، 1319 ق، به اهتمام محمدابراهیم ملک التجار اصفهانی و آقا مهدی خوانساری، وزیری، 272 ص. [ش 81 و 1135].

عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام(فقه)

از : ملا احمد بن مهدی نراقی

بدون نام کاتب، 1321 ق، وزیری، 298 ص. [ش 2910].

العوامل المنظومه فی النحو(صرف و نحو و منطق)

از : شفیقی، محمد بن مالک و عبدالرحمن اخضری

به ضمیمه لامیه الافعال ابن مالک (فی الصرف) و السلم المرونق (فی المنطق).

علی اصغر بن عبدالصمد خوشنویس تبریزی، تبریز، مطبعه علمیه، 1314 ش، جیبی، 32 ص. [ش 1466].

ص: 376

عون المعبود علی سنن ابی داود(شرح حدیث)

از : ابوعبدالرحمن شرف الحق، محمد اشرف

در حاشیه سنن ابی داود چاپ شده است. [ش 3312 و 3313 و 3314 و 3315].

عین الغزال فی فهرس اسماء الرجال(رجال)

از : فضل الله بن شمس الدین حکیم الهی

فهرست رجال و مصطلحات حدیث کافی است که به ضمیمه فروع کافی چاپ شده است، 88 ص. [ش 1167 و 1236].

عیون اخبار الرضا علیه السلام (حدیث)

از : شیخ صدوق ابوجعفر محمد بن علی قمی

بدون نام کاتب و دیگر مشخصات، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 2945].

زین العابدین قمی، 1318 ق، وزیری، 387 ص. [ش 1542 و 2793].

عیون الحقائق الناظره فی تتمه الحدائق الناضره(فقه)

از : شیخ حسین بن محمد آل عصفور بحرانی

احمد قمی نجفی، نجف، مطبعه مرتضویه، 1342 ق، به تصحیح سیدعلی ملقب به ابن النبی، رحلی، 194 ص. [ش 1617].

عیون الحکم و المواعظ و ذخیره المتعظ و الواعظ(کلمات قصار حضرت علی علیه السلام )

از : علی بن محمد لیثی واسطی

ضمن جلد سوم از کتاب دوم ناسخ التواریخ (حالات امیرالمؤمنین علیه السلام ) چاپ شده است. [ش 895 و 896 و 897 و 898 و 899].

ص: 377

« غ »

غایه الآمال فی شرح کتاب المکاسب(فقه)

متن از : شیخ مرتضی انصاری

شرح از : شیخ محمدحسن بن عبدالله مامقانی

محمد بن مصطفی رازی، 1371 ق، رحلی، 521 ص. [ش 1603، 2546 و 2688].

غایه المرام و حجه الخصام فی تعیین الامام من طریق الخاص و العام

از : سید هاشم بن سلیمان بحرانی

سید محمدعلی خوانساری، تهران، دارالطباعه علی قلی خان قاجار، 1272 ق، تیراژ 660 جلد، رحلی، 21 + 784 ص. [ش 1892].

غایه المسئول فی انتصاف المهر بالموت قبل الدخول

از : شیخ عبدالله بن محمدحسن مامقانی

در ضمن اثناعشریه (دوازده رساله از آثار همین مؤلف) چاپ شده است.

غرائب القرآن(تفسیر)

از : نظام الدین حسن بن محمد قمی نیشابوری (728 ق)

جلد اول، بدون نام کاتب و دیگر مشخصات، رحلی، 480 ص. [ش 2708 و 2712].

جلد سوم، بدون نام کاتب، 1280 ق، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 2707 و 2710 و 2711 و 2714].

ص: 378

جلد دوم، بدون نام کاتب و دیگر مشخصات، رحلی، 528 ص + صفحات بدون شماره. [ش 2709].

غررالحکم و دررالکلم(حدیث)

از : عبدالواحد بن محمد آمدی تمیمی

احمد بن محمدکریم تبریزی، 1344ق، مطبع احمدی، وزیری، 30 ص. [ش 3411].

غررالفوائد و درر القلائد (امالی)(متفرقه)

از : سید مرتضی علم الهدی موسوی

علی رضا بن عباسعلی خوانساری، دارالطباعه حاج عبدالمحمد، 1272 ق، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 2479].

الغصب (شرح شرایع الاسلام)(فقه)

از : میرزا حبیب الله بن محمدعلی رشتی

بدون نام کاتب، تهران، 1322 ق، حاج احمد شیرازی، وزیری، 153 ص. [ش 1672 و 3044].

غنایم الایام فی المسائل الحلال و الحرام(فقه)

از : میرزا ابوالقاسم بن محمدحسن قمی

بدون نام کاتب، تهران، 1319 ق، به ضمیمه چند رساله دیگر از میرزای قمی چاپ شده است، رحلی، 760 ص. [ش 440 و 2863 و 3318].

غنیه النزوع الی علم الاصول و الفروع(فقه)

از : ابوالمکارم حمزه بن علی ابن زهره حلبی

ص: 379

در ضمن الجوامع الفقهیه به چاپ رسیده است. [ش 754].

الغیبه(اخبار)

از : شیخ طوسی ابوجعفر محمد بن حسن

محمدحسن بن محمدعلی تبریزی، تبریز، 1324 ق، به ضمیمه ثواب الاعمال صدوق و البیان کنجی به چاپ رسیده است، خشتی، 300 ص. [ش 51 و 2023].

الغیبه [رساله فی...](امامت)

از : سیدمرتضی

به ضمیمه دررالفوائد به چاپ رسیده است. [ش 991].

ص: 380

« ف »

فتح القریب بشواهد مغنی اللبیب(ادبیات)

از : جلال الدین ابوالفضل عبدالرحمن ابن ابی بکر سیوطی

محمدعلی خوانساری، تهران، کارخانه الله قلی خان، 1271 ق، به اهتمام میر محمد و آقا محمدرضا خوانساری، وزیری، صفحات بدون شماره + 15 ص. [ش 2703].

فرائد الاصول (الرسائل)(اصول فقه)

از : شیخ مرتضی بن محمدامین انصاری

عبدالخالق بن میرزا رضا لنجانی، تهران، مطبعه آفتاب، 1376 ق، به ضمیمه تعلیقه علی الفرائد آقا رضا همدانی چاپ شده است، رحلی، 132 + 392 + 256 ص. [ش 105 و 106 و 107 و 108].

بحث قطع و ظن، بدون نام کاتب، رقعی، بدون صفحه شمار، افتادگی دارد. [ش 647].

بدون نام کاتب، ایران، 1295 ق، به اهتمام ملا محمد بن ملا علی و ملا محمد بن ملا زین العابدین و حاج عبدالحسین بن آقا بابا خوانساری، رحلی، 95 + صفحات بدون شماره. [ش 1196].

محمدحسین، تهران، دارالطباعه میرزا حبیب الله، 1315 ق، به اهتمام علی اصغر کتابفروش، وزیری، 479 ص. [ش 1676 و 1827].

مصطفی نجم آبادی، ایران، 1326 ق، رحلی، 475ص. [ش11950و1197و2272].

بدون نام کاتب و دیگر مشخصات، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 3010].

حسن بن عبدالله خادم، تهران، دارالطباعه میرزا حبیب الله، 1315 ق، به اهتمام

ص: 381

محمدحسین کاشانی، وزیری، 457 ص. [ش 1358].

غلام حسین بن محمد خوانساری، ایران، 1303، به اهتمام ملا محمد و حاج عبدالحسین و میرزا محمد، وزیری، 394 ص. [ش 1668 و 3286].

بدون نام کاتب، تبریز، دارالطباعه حاج ابراهیم تبریزی، 1320 ق، وزیری، 457 ص. [ش 1872].

محمدرضا بن میرزا عبدالله خوانساری، تهران، دارالطباعه الله قلی خان، 1283 ق، به تصحیح ملا محمد بن ملا علی خوانساری، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 2107].

الفرائد الرضویه فی اصول الدین(شعر)

از : محمد بن سلیمان تنکابنی

بدون نام کاتب، تهران، کارخانه محمدقلی تهرانی، 1283 ق، جیبی، بدون صفحه شمار. [ش 1346 و 1987].

الفرائض البهائیه(فقه)

از : شیخ بهاءالدین محمد بن حسین عاملی

به ضمیمه حبل المتین و رساله های دیگر شیخ بهایی به چاپ رسیده است، وزیری، صفحات 264 _ 267. [ش 370].

فرحه الغری بصرحه الغری (تعیین قبر حضرت علی علیه السلام )

از : ابن طاووس عبدالکریم بن احمد بن طاووس حلی

به ضمیمه مکارم الاخلاق به چاپ رسیده است،وزیری، 73ص. [ش1548 و 3046].

فروق اللغات(لغت)

از : سید نعمت الله جزایری شوشتری

ص: 382

به ضمیمه السامی فی الاسامی به چاپ رسیده است. [ش 556].

فصل الخطاب(علوم قرآن)

از : میرزا حسین محمدتقی نوری طبرسی

احمد بن سید محمدرضا طباطبایی اردستانی، 1298 ق، وزیری، صفحات بدون شماره + 116 ص. [ش 1876].

فصل الخطاب(فقه شیخیه)

از : محمدکریم خان بن ابراهیم خان قاجار کرمانی

محمدصادق گلپایگانی، تهران، 1302 ق، رحلی، 111 + 1507 ص. [ش 2729].

الفصول الغرویه فی اصول الفقهیه(اصول فقه)

از : محمدحسین بن عبدالرحیم اصفهانی

محمود بن غلامرضا قمی، کارخانه ملا فضل الله، 1266 ق، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 420 و 588 و 1933].

غلامحسین بن محمد خوانساری، تهران، 1304 ق، رحلی، 191 + 154 ص. [ش 1769].

محمدمهدی بن محمدجعفر خوانساری، 1274 ق، به اهتمام شیخ موسی تهرانی، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 3121].

محمدهاشم بن حسین، تبریز، دارالطباعه حاج ابراهیم تبریزی، 1306 ق، به اهتمام حاج احمد تبریزی، رحلی، 440 ص. [ش 1756 و 1761].

الفصول فی دعوات اعقاب الفرائض(دعا)

از : ابن فهد حلی احمد بن شمس الدین محمد

ص: 383

در حاشیه مکارم الاخلاق به چاپ رسیده است، وزیری، صفحات 244 _ 254. [ش 3084].

الفصول المهمه فی اصول الائمه(اعتقادات، فقه و حدیث)

از : شیخ محمد بن حسن حرّ عاملی

محمدعلی خوشنویس تبریزی، تبریز، دارالطباعه مشهدی اسدآقا، 1304 ق، به اهتمام میرزا محمدحسین شریعتمدار تبریزی، رحلی، 174 ص. [ش 1219].

الفصول المهمه فی معرفه احوال الائمه(تاریخ ائمه علیهم السلام )

از : ابن صباغ نورالدین علی بن محمد مالکی مکی

محمدحسن گلپایگانی، تهران، 1303 ق، به اهتمام محمدحسین تاجر کاشانی، رقعی، 323 ص. [ش 2026 و 2203].

الفطره السلیمه و الطریقه المستقیمه(عقاید شیخیه)

از : حاج محمدکریم خان بن ابراهیم خان قاجار کرمانی

جلد اول و دوم، بدون نام کاتب، تبریز، 1340 ق، به اهتمام علی اکبر بن علی حریری، رحلی، 451 ص. [ش 1915].

فقه الرضا علیه السلام (حدیث)

منسوب به : امام رضا علی بن موسی الکاظم علیهماالسلام

بدون نام کاتب، تبریز، دارالطباعه محمدتقی، 1274 ق، به ضمیمه المقنعه شیخ مفید به چاپ رسیده است، رحلی، 16 ص + صفحات بدون شماره + 137 ص. [ش 576].

الفکوک(عرفان)

از : صدرالدین محمد قونوی

ص: 384

در حاشیه شرح منازل السائرین چاپ شده است، وزیری، صفحات 183 _ 300. [ش 2903].

فوائد الاصول حاشیه علی فرائد الاصول (تقریرات النائینی)(اصول فقه)

از : شیخ محمدعلی بن حسن قابچی خراسانی کاظمی

جلد اول، غلامعلی محمدی، تهران، مطبعه علمیه، 1362 ق، با مقدمه محمود شهابی، وزیری، 372 ص. [ش 3252].

جلدسوم،احمد زنجانی،نجف،مطبعه مرتضویه،1352ق،وزیری،167ص.[ش3352].

الفوائد الاصولیه و الفقهیه(فقه و اصول)

از : آخوند ملا محمدکاظم بن حسین خراسانی

به ضمیمه حاشیه رسائل به چاپ رسیده است، وزیری، صفحات 285 _ 355. [ش 1830 و 1835].

فوائد البهائیه و عوائد البهیه(متفرقه)

از : صدر الشریعه شیخ بهاءالدین محمد بن نظام الدوله علی محمدخان

جلد اول، عبدالکریم، به ضمیمه اکسیرالاخبار به چاپ رسیده است، وزیری، 306 + 11 + 276 ص. [ش 1691].

فوائد الرجبیه فیما یتعلق بشهور العربیه(آداب)

از : حاج شیخ عباس بن محمدرضا قمی

بدون نام کاتب، 1315 ق، به اهتمام عباس ذاکر حسینی قمی، رقعی، 55 ص. [ش 1505].

ص: 385

فوائدالرضویه علی الفرائدالمرتضویه(حاشیه الرسائل شیخ انصاری)(اصول فقه)

از : حاج آقارضا بن محمدهادی همدانی

عبدالمجید نیریزی، تهران، مطبعه میرزا حسن، 1319 ق، به اهتمام حاج محمداسماعیل جهرمی، وزیری، 241 ص. [ش 2316 و 2332 و 2785 و 2786].

به ضمیمه فرائد الاصول به چاپ رسیده است، رحلی، 131 ص. [ش 105 و 106 و 107 و 108].

الفوائد السنیه و الدر النجفیه (الحاشیه علی فرائد الاصول)(متفرقه)

از : محمدطه نجف بن مهدی نجفی

محمدعلی بن محمد رضوی، 1314 ق، همراه با رساله کشف الحجاب فی استصحاب الکر و مطلق الاستصحاب مؤلف چاپ شده است، خشتی، 291 ص. [ش 397].

الفوائد الضیائیه فی حل مشکلات الکافیه (شرح کافیه)(نحو)

از : نورالدین عبدالرحمن جامی

عبدالرحیم بن محمدتقی، 1296 ق، به اهتمام حاج ابراهیم و مشهدی احمدآقا، وزیری، 296 ص. [ش 1065 و 2331].

عبدالرحیم بن محمدتقی تبریزی، 1305 ق، وزیری، 326 ص. [ش 3453].

محمد بن ملا علی خوانساری، 1271 ق، وزیری، بدون صفحه شمار. [ش 3452].

محمدرضا بن میرزا عبدالله طبیب خوانساری، 1275 ق، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 598 و 2067].

احمد بن حسین تفرشی، قسطنطنیه، مطبعه سنده، 1310 ق، وزیری، 326 ص. [ش 1544 و 2431].

کلب علی افشار، تهران، دارالطباعه سیدمرتضی، 1314 ق، به تصحیح سید محمدتقی قمی حسینی، رحلی، 223 ص. [ش 2079 و 2081].

ص: 386

کلب علی قزوینی، 1280 ق، به اهتمام محمدعلی، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 1906 و 2082].

بدون نام کاتب، لکنهو، اصح المطابع، 1847 م، به ضمیمه کشف القناع و حاشیه العصام، رحلی، 390 ص. [ش 2699].

محمدهاشم بن حسین تبریزی، تبریز، دارالطباعه حاج ابراهیم تبریزی، 1293 ق، وزیری، 298 ص. [ش 2438].

محمدرحیم بن محمدتقی تبریزی، 1277 ق، به اهتمام مشهدی عباسعلی، وزیری، 296 ص. [ش 1132].

اسماعیل بن علی خوانساری، 1282 ق، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 2078].

محمدمهدی بن محمدجعفر خوانساری، تهران، کارخانه الله قلی خان، 1275 ق، به اهتمام آقا محمدرضا تاجر تهرانی، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 1900 و 2067].

الفوائد العلویه (الحاشیه علی فرائد الاصول شیخ انصاری)(اصول فقه)

از : شیخ علی بن حبیب الله ابیوری شیرازی

میرزا عبدالله حایری تهرانی، 1328 ق، رقعی، 286 ص. [ش 956 و 2466 و 2674].

الفوائد المدنیه(اخباری گری)

از : محمدامین بن محمدشریف استرآبادی

احمد بن علی اصغر موسوی خیابانی، تبریز، مطبعه مشهدی اسدآقا، 1321 ق، به اهتمام میرزا محسن کتابفروش، خشتی، 295 ص. [ش 392 و 2817].

الفوائد الملیه فی شرح النفلیه للشهید الاول(فقه)

از : شهید ثانی زین الدین بن علی

بدون نام کاتب، 1314 ق، به اهتمام شیخ احمد شیرازی، به ضمیمه المقاصد العلیه

ص: 387

چاپ شده است، وزیری، 146 ص. [ش 1694 و 3290].

فهرست بحارالانوار علامه مجلسی(فهرست)

از : شیخ محمدجواد بن ابوالقاسم اصفهانی

علی، تهران، مطبعه علمی، 1352 ق، به اهتمام میرزا احمد فرهومند کتابفروش تهرانی، جیبی، 223 ص. [ش 482].

ص: 388

« ق »

قاعده الضرر المنفی(اصول فقه)

از : میرزا ابوالقاسم امام جمعه تهرانی

به ضمیمه منجزات المریض به چاپ رسیده است، وزیری، صفحات 130 _ 166. [ش 549 و 1670].

قاعده من ملک شیئاً ملک الاقرار به [رساله فی...)]، شیخ انصاری = کتاب المتاجر

قاعده نفی العسر و الحرج [رساله فی...](اصول فقه)

از : میرزا محمدحسن آشتیانی

احمد تفرشی، 1314 ق، به اهتمام سید محمدعلی موسوی شیرازی، به ضمیمه رساله های دیگر چاپ شده است، جیبی، 139 ص. [ش 530].

قاموس اللغه(لغت)

از : مجدالدین فیروزآبادی شیرازی

محمدعلی بن اسماعیل خوانساری، ایران، 1271 ق، به اهتمام ملا محمدعلی و ملا حیدر، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 101 و 2511].

محمدتقی گلپایگانی، ایران، 1277 ق، به ضمیمه شرح فارسی آن در حاشیه چاپ شده است، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 606].

هاشم بن حسین، تبریز، کارخانه حاج ابراهیم تبریزی، 1304 ق، رحلی، 671 ص.

ص: 389

[ش 771 و 1934]

قانون(پزشکی)

از : ابوعلی سینا، شیخ الرئیس حسین بن عبدالله

جلد اول، بدون نام کاتب، 1284 ق، به اهتمام عبدالرزاق تاجر کاشانی، به ضمیمه شرح حال ابن سینا از عبدالباقی طبیب و حواشی از همو، و نیز حواشی خطی از شیخ محمدتقی آملی به چاپ رسیده است، وزیری، 444 ص. [ش 2432].

کامل، احمد طباطبایی اردستانی، 1296 ق، به تصحیح میرزا سید رضی طباطبایی حکیم باشی، رحلی، 247 + 323 + 155 + 58 ص. [ش 3163].

قانونچه(طب)

از : محمود بن محمد چغمینی خوارزمی

بدون نام کاتب، 1281 ق، به ضمیمه طب النبی صلی الله علیه و آله وسلم چاپ شده است، جیبی، بدون صفحه شمار. [ش 317].

محمدحسین، اصفهان، دارالطباعه محمودیه، 1327 ق، به ضمیمه چهل حدیث قدسی و طب النبی صلی الله علیه و آله وسلم چاپ شده است، جیبی، بدون صفحه شمار. [ش 1335].

قبس الاحزان فی مصیبه الغریب العطشان(اشعار مقتل)

از : سیدمهدی بن علی عاملی تبریزی

بدون نام کاتب، کارخانه مشهدی اسدآقا، 1319 ق، به ضمیمه رساله های دیگر چاپ شده است، جیبی، 52 ص، افتادگی دارد. [ش 1264].

القبسات(حکمت)

از : میرداماد، سید محمدباقر حسینی استرآبادی

ص: 390

ابوالقاسم بن ملا رضا کمربنی، تهران، 1315 ق، در حاشیه کتاب، رساله های فلسفی دیگری آمده است، وزیری، 323 ص. [ش 832 و 3042].

قرآن کریم

بدون نام کاتب و ناشر، 1283 ق، طهران، بدون صفحه شمار. [ش 3460].

بدون نام کاتب و دیگر مشخصات، جیبی، 518 ص، افتادگی دارد. [ش 3237].

قرب الاسناد(اخبار) ***

از : عبدالله بن جعفر قمی حمیری

حسن میرجهانی، تهران، چاپخانه اسلامیه، 1370 ق، به ضمیمه جعفریات و اشعثیات چاپ شده است، وزیری، 252 + 178 ص. [ش 26 و 26 و 3249 و 3255 و 3266].

قره العین فی اخذ ثار الحسین علیه السلام (تاریخ مختار)

از : ابوعبدالله عبدالله بن محمد

به ضمیمه نورالعین فی مشهد الحسین علیه السلام به چاپ رسیده است. [ش 1092].

قصائد السبع العلویات(شعر)

از : ابن ابی الحدید عبدالحمید بن هبه الله معتزلی

بدون نام کاتب، بمبئی، مطبعه محمدیه، 1302 ق، به ضمیمه قصیده شمسیه، وزیری، 56 ص. [ش 95].

قصیده اشکنوانیه(شعر)

از : عمیدالدین بن اسعد

بدون نام کاتب، 1282 ق، در ضمن چند کتاب دیگر چاپ شده است، خشتی، بدون صفحه شمار. [ش 1483 و 3417].

ص: 391

قصیده البرده (الکواکب الدریه فی مدح خیرالبریه)(شعر)

از : شرف الدین محمد بن سعید بوصیری

در ضمن مجموعه احدی عشر رسایل به چاپ رسیده است. [ش 388 و 966].

قصیده حمیری(شعر)

از : سیداسماعیل حمیری

بدون نام کاتب، 1282 ق، در ضمن چند کتاب دیگر چاپ شده است، خشتی، بدون صفحه شمار [ش 1483 و 3417].

قصیده خمریّه(شعر)

از : ابن فارض مصری

بدون نام کاتب، 1282 ق، به ضمیمه چند کتاب دیگر چاپ شده است، خشتی، بدون صفحه شمار. [ش 1483 و 3417].

قصیده طنطرانیه(ادبیات عرب)

از : رشیدالدین وطواط

بدون نام کاتب، 1282 ق، به ضمیمه چند کتاب دیگر چاپ شده است، خشتی، بدون صفحه شمار. [ش 1483 و 3417].

قصیده فرزدق در مدح امام سجّاد علیه السلام (مدایح)

بدون نام کاتب، 1282 ق، به ضمیمه چند کتاب دیگر چاپ شده است، خشتی، بدون صفحه شمار. [ش 1483 و 3417].

قصیده لامیه العجم مع الشرح

ص: 392

بدون نام کاتب، ناشر، سال و محل نشر، در ضمن چند کتاب دیگر چاپ شده است، خشتی، بدون صفحه شمار. [ش 1483].

قصیده لامیه العرب مع الشرح

بدون نام کاتب، 1282 ق، در ضمن چند کتاب دیگر چاپ شده است، خشتی، بدون صفحه شمار. [ش 1483 و 3417].

قصیده المنفرجه(شعر)

از : ابوالفضل یوسف بن محمد تورزی مشهور به ابن نحوی (513 ق)

در ضمن مجموعه احدی عشر رسایل صفحات 117 _ 121 به چاپ رسیده است. [ش 388 و 966].

القضا عن المیّت، شیخ انصاری = کتاب المتاجر

قلاده النحر فی غرایب البر و البحر(متفرقه)

از : سلیم کساب

جزء اول در غرایب البر و جزء دوم در غرائب البحر، بیروت، مطبعه الامیرکان، 1892 م، سربی، رقعی، 143 + 275 ص. [ش 2809].

قنوتیه(عرفان)

از : ابوالقاسم میرزا بابا راز شیرازی

به ضمیمه اسرارالولایه به چاپ رسیده است. [ش 40].

القوی الانسانیه [رساله فی...](فلسفه)

از : ابن سینا

ص: 393

در حاشیه هدایه اثیریه چاپ شده است. [ش 785 و 1148].

قواعدالاحکام فی معرفه الحلال و الحرام(فقه شیعه)

از : علامه حسن بن یوسف حلی

جلد اول به خط سیدحسن حسنی مدرس یزدی، جلد دوم به خط محمد بن میرزا عبدالعلی درجزینی، 1329 ق، به اهتمام اسماعیل جیلانی، رحلی، 358 + 347 ص. [ش 463 و 464].

القواعد الجلیه فی علم العربیه(تعلیم عربی)

از : الاب جبرائیل اده الیسوعی

قسم اول، علی بن عبدالرسول، تهران، 1323 ق، جیبی، 168 ص. [ش 2156].

قسم اول، بدون نام کاتب، تهران، 1326 ق، به اهتمام اسماعیل کتابفروش، با ترجمه لغات مشکله از سیدمحمد خراسانی، جیبی، 110 ص. [ش 2163].

قسم اول، احمد بن محمد هزارجریبی، تهران، 1326 ق، حسب الامر آقا محمدباقر تاجر کتابفروش، جیبی، 168 ص. [ش 2633].

قواعد الدین فی احکام سید المرسلین(فقه)

از : سیدحسین بن نصرالله عرب باغی ارومیه ای

جلد دوم، محیی بن محمدحسن حسینی خوانساری، ایران، 1325 ق، رحلی، 40 + 319 ص. [ش 3308].

القواعد الشریفیه فی القواعد الاصولیه(اصول فقه)

از : محمدشفیع بن علی اکبر موسوی چاپلقی بروجردی

محمدصادق حسینی، ایران، 1280 ق، رحلی، 503 ص. [ش 572، 1162 و 1917].

ص: 394

القواعد الکلیه الاصولیه و الفروعیه(فقه و اصول)

از : شهید اول محمد بن مکی

احمد بن حسین تفرشی، ایران، 1314 ق، با حواشی شیخ بهایی و شیخ محمد حر خوشی و حاج سیدمحمد تهرانی، وزیری، 328 ص. [ش 2495 و 3240].

القوانین المحکمه(اصول فقه)

از : میرزای قمی ابوالقاسم محمدحسین گیلانی

جلد دوم، محمدعلی بن معصوم علی ارونقی، ایران، 1319 ق، رحلی، 299 ص. [ش 2104 و 2108].

بدون نام کاتب، 1261 ق، رحلی، 343 ص. [ش 3398].

جلد اول و دوم، نجفعلی بن محمدکاظم انجدانی، تهران، 1260، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 452 و 3003].

جلد اول، احمد بن حسین تفرشی، دارالطباعه میرزا حبیب الله، 1308 ق، به اهتمام حاج محمدحسین کاشانی، رحلی، 480 ص. [ش 2098].

جلد اول، بدون نام کاتب، ایران، 1261 ق، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 2101].

جلد اول، محمدرضا بن عبدالغفار، 1273 ق، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 2103].

جلد اول، حسن بن ابوالقاسم خوانساری، تهران، کارخانه سیدمرتضی، به اهتمام ملا حسین بن عبدالله خوانساری، رحلی، 424 ص. [ش 3032].

جلد اول، احمد تفرشی، تبریز، مطبعه حاج احمدآقا، 1316 ق، رحلی، 497 ص. [ش 3154]. ***

جلد اول، محمدابراهیم همدانی، تبریز، 1275 ق، به اهتمام مشهدی حاجی آقا، رحلی، 447 ص. [ش 575 و 2234 و 2254].

جلد دوم، سیف الله اصفهانی، تهران، 1316 ق، به اهتمام محمدمهدی خوانساری، رحلی، 299 ص. [ش 1220].

ص: 395

جلد دوم، عبدالرحیم بن محمدتقی تبریزی، ایران، دارالطباعه حاج ابراهیم، 1303ق، به اهتمام استاد علی تبریزی، رحلی، 299 ص. [ش 1908].

جلد اول، عبدالخالق بن میرزا رضا لنجانی، تهران، مطبعه سیدمرتضی، 1319 ق، به اهتمام محمدمهدی خوانساری، رحلی، 480 ص. [ش 1905].

جلد دوم، احمد بن حسین تفرشی، تهران، دارالطباعه میرزا حبیب الله، 1309 ق، رحلی، 299 ص. [ش 584].

جلد اول و دوم، محمد بن علی، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 616].

جلد اول و دوم، عبدالرحیم بن محمدتقی تبریزی، دارالطباعه حاج ابراهیم، 1303 ق، به اهتمام استاد علی تبریزی، رحلی، 496 ص. [ش 1757].

قوس و قزح(فلسفه)

از : ابو محمد محمد سعدالله

به ضمیمه حاشیه ملا عبدالله به چاپ رسیده است، صفحات 181 _ 188 ص. [ش 1064].

ص: 396

« ک »

الکافی

از : ثقه الاسلام محمد بن یعقوب کلینی

بخش اصول، علی بن حاج حسن تبریزی، 1311 ق، در حاشیه آن شرح اصول کافی ملا صالح مازندرانی چاپ شده است، مطبعه مشهدی اسدآقا، رحلی، 627 ص. [ش 1235 و 2694 و 3153].

بخش اصول، محمدشفیع بن محمدعلی تبریزی، 1281 ق، رحلی، 494 ص. [ش 1234].

بخش فروع، یحیی بن محمدباقر تفرشی، 1315 ق، تهران، مطبعه سیدمرتضی، به ضمیمه کتاب عین الغزال فی فهرس اسماء الرجال چاپ شده است، رحلی، 427 + 375 + 88 ص. [ش 1236].

جلد اول، احمد تفرشی، 1312 ق، به اهتمام فضل الله الهی، رحلی، 427 ص. [ش 1170].

جلد دوم، احمد تفرشی، تهران، دارالطباعه سیدمرتضی، 1315 ق، به تصحیح شیخ محمدتقی بن مولی محمدرضا، به انضمام شجره نامه سادات اخوی و عین الغزال فی فهرس اسماء الرجال چاپ شده است، رحلی، 375 + 88 ص. [ش 1167].

کامل الزیارات(دعا)

از : ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه قمی

بدون نام کاتب، نجف، 1356 ق، مطبعه مرتضویه، به تصحیح شیخ عبدالحسین امینی

ص: 397

تبریزی و مقدمه محمدعلی اردوبادی، خشتی، 337 ص. [ش 1455].

کتاب الاجاره (شرح شرایع الاسلام)(فقه)

از : میرزا حبیب الله بن محمدعلی رشتی

محمدباقر بن محمدحسین اروجنی، 1328 ق، وزیری، 358 ص. [ش 2751 و 2907].

کتاب الاجاره(فقه)

از : شیخ فیاض الدین بن ملا محمد سرخه ای دیزجی زنجانی

محمدتقی موسوی زنجانی، 1343 ق، مطبعه علمی، خشتی، 171 ص. [ش 2301].

کتاب الصلاه(فقه)

از : شیخ عبدالکریم بن محمدرضا حایری یزدی

سیدابوالقاسم رضوی خوانساری، تهران، 1353 ق، مطبعه علمی، وزیری، 471 ص. [ش 1684 و 2275 و 2277 و 2279 و 2941].

کتاب الصلاه(فقه)

از : شیخ مرتضی محمدامین انصاری

احمد بن ملا حسین تفرشی، تهران، 1305 ق، وزیری، 437 ص. [ش 2276 و 3087].

کتاب الطهاره

از : شیخ مرتضی بن محمدامین انصاری(فقه)

بدون نام کاتب و سال و نام ناشر، از آخر افتادگی دارد، رحلی، به ضمیمه کتاب زکات و

ص: 398

خمس و صوم چاپ شده است، 548 ص. [ش 3036].

احمد بن محمدرضا طباطبایی اردستانی، 1298 ق، مطبعه الله قلی خان، به ضمیمه کتاب زکوه، خمس و صوم چاپ شده است، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 3342 و 3343 و 3344].

بدون نام کاتب و سال و محل نشر، به ضمیمه رساله تقیه، عدالت، القضاء عن المیت، المواسعه و المضایقه، رساله فی قاعده من ملک شیئاً ملک الاقرار به و رساله فی نفی الضرر و الضرار چاپ شده است، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 2717].

کتاب المبین، کرمانی = المبین

کتاب المبین (فی اصول الدین و الفضائل)(عقاید)

از : محمدشریف بن محمدکریم موسوی حسینی

احمد موسوی تبریزی خیابانی، 1324 ق، رحلی، 617 ص. [ش 2988].

کتاب المتاجر(فقه)

از : شیخ مرتضی بن محمدامین انصاری

شامل : خیارات، رساله تقیه، رساله عدالت و هدایه الطالب فی اسرار المکاسب شهیدی بخش خیارات، کاتب : طاهر خوشنویس، 1375 ق، به تصحیح میرزا آقا تبریزی، از ص 214 تا 657. [ش 3274].

شامل : کتاب المکاسب، بیع، خیارات، تقیه، عداله، قضاء عن المیت، المواسعه و المضایقه، قاعده من ملک شیئاً ملک الاقرار به، کاتب : حسن بن عبدالله ملقب به خادم، 1286 ق، تهران، مطبعه علی قلی، رحلی، 376 ص. [ش 1400 و 3389].

شامل : خیارات، رساله فی التقیه، رساله فی العداله، رساله فی قضاء الصلوه عن المیت، رساله فی المواسعه و المضایقه، کتاب الوصایا، کتاب النکاح، رساله فی الرضاع، رساله فی المصاهره، رساله فی المواریث، رساله فی صلوه الجماعه و دو رساله از سیدمحمد

ص: 399

آل بحرالعلوم که در حاشیه چاپ شده است با عنوان رساله فی القبض و رساله فی قاعده تلف المبیع قبل قبضه، بدون نام کاتب، بهمن 1336 ش، 385 ص. [ش 119 و 120 و 127 تا 133 و 1730].

شامل کتاب مکاسب و بیع و همان رساله های شماره سابق به جز دو رساله حاشیه، کاتب : عبدالصمد ملاباشی، 1310 ق، 475 ص. [ش 1726].

شامل : مکاسب محرمه، بیع، 1325، بدون نام کاتب، رحلی، 360 ص. [ش 121 تا 126].

شامل : مکاسب، بیع، خیارات و رساله های ردیف اول به جزء دو رساله حاشیه، کاتب : حسن بن عبدالله مشهور به خادم، 1312، مطبعه علی قلی خان قاجار، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 1752].

شامل همان رساله های شماره سابق،بدون نام کاتب،1310،رحلی،475ص. [ش 2403].

شامل همان رساله های شماره سابق، کاتب : غلام حسین خوانساری، 1314 ق، رحلی، 502 ص. [ش 1740].

شامل همان رساله های شماره سابق، تهران، بدون تاریخ، مطبعه علی قلی خان، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 2365].

شامل همان رساله های شماره سابق، بدون نام کاتب، تهران، 1300 ق، مطبعه مشهدی تقی، رحلی، بدون صفحه شمار. [ش 1428].