رهیافت (4) : ایده هایی برای طرح موضوع سال (تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی) در مناسبت های مذهبی و ملی

مشخصات کتاب

سرشناسه : صادقی، عادل، 1348 -

عنوان و نام پدیدآور : رهیافت: ایده هایی برای طرح موضوع سال (تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی) در مناسبت های مذهبی و ملی/ عادل صادقی، مجید خبازی.

مشخصات نشر : قم: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهشهای اسلامی، 1391.

مشخصات ظاهری : 339 ص.؛ 5/14×5/21 س م.

شابک : 50000 ریال: 978-964-514-244-3

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

موضوع : ایران -- سیاست اقتصادی -- 1391

موضوع : خودکفایی

موضوع : خودکفایی -- جنبه های مذهبی -- اسلام

موضوع : سیاست کار-- ایران

شناسه افزوده : خبازی، مجید، 1351 -

شناسه افزوده : صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. مرکز پژوهشهای اسلامی

رده بندی کنگره : HC475/ع2ر9 1391

رده بندی دیویی : 330/955

شماره کتابشناسی ملی : 2825594

ص: 1

اشاره

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

ص: 8

ص: 9

ص: 10

ص: 11

دیباچه

دیباچه

در عصر کنونی، علاوه بر کارکردهایی که برای رسانه ها می شناسیم، بسته به متغیرهای مختلف زمانی و مکانی و همچنین بستر و فضای شکل گیری و فعالیت آنها، رسالت ها و مأموریت های مختلفی برای آنها تعریف شده است.

در ایران پس از انقلاب و استقرار حکومت اسلامی و اهمیت یافتن رویکردهای اسلامی و دینی در محتوا و قالب فعالیت های رسانه ای، شعارها، نمادها، رویکردها، اصول و مبانی و آموزه های دینی و اسلامی در رسانه ملی به صورت اجتناب ناپذیری حاکمیت یافت. بر این اساس، علاوه بر مناسبت های ملی، مناسبت های اسلامی نیز به دلیل ماهیت انقلاب و رسانه های آن اولویت و اهمیت پیدا کرد و مدیریت پیام و محتوا در رسانه ها به ویژه رادیو و تلویزیون از پیچیدگی هایی برخوردار شد که قبل از آن وجود نداشت و مبتنی بر این تغییر، حجم قابل توجهی از برنامه های رسانه صوتی و تصویری نظام اسلامی در خدمت تبیین، تبلیغ و ترویج آموزه ها و گزاره های دینی و ملی ما قرار گرفت که در مناسبت های مختلف می توانست در برنامه سازی استفاده شود.

ص: 12

با این بیان، مناسبت های اسلامی و ملی در تقویم فعالیت رسانه ملی، جایگاهی اولویت دار و کلیدی پیدا کرد. در این شرایط، تدوین و تنظیم محتوای برنامه های مناسبتی، یکی از دغدغه های برنامه سازان این حوزه شد که تا کنون با فراز و فرودهایی همراه بوده است که رسالت این نوشته، پرداختن به آن نیست.

در سال های اخیر رسانه ملی با متغیر دیگری نیز روبه رو شد که به صورت قطعی و گسترده بر همه فعالیت های آن تأثیر زیادی داشت و آن «شعار سال» یا رویکرد سالانه کشور به یک موضوع اولویت دار و حساس بود که عالی ترین مقام کشور یعنی مقام رهبری تعریف و تبیین می کرد.

بی شک با توجه به شرایطی که مناسبت های ملی و مذهبی، بر کار و فعالیت رسانه ملی تحمیل می کرد و گستردگی آن در همه روزها و هفته های سال و از طرفی اولویت و اهمیت داشتن پرداختن به موضوع اولویت دار سال، برنامه سازان را در تنگنایی محدود با عنوان انتخاب موضوع برنامه ها روبه رو می کرد که بتوانند همه خواسته های برنامه ریزان و تصمیم گیران سازمان صدا و سیما را برآورده سازند.

در این شرایط جدید که حاصل تلاقی «مناسبت های اسلامی» و «شعار و موضوع سال» بود، مدیران و برنامه ریزان سازمان هرساله می کوشیدند تا با تعریف اهداف، سیاست ها، اصول، ارائه راهبردها و راه کارهایی، برنامه سازان را هدایت کنند تا آنها بتوانند با تلاشی بیشتر به تحقق شعار سال کمک کنند.

امسال بر اساس خلأ و نیازی که در حوزه برنامه سازی مشاهده می شد، برای کمک به برنامه سازان در این شرایط، پا را از تبیین اصول، سیاست ها، راهبردها و راه کارها فراتر نهادیم و قدری جزیی تر و کاربردی تر به موضوع نگریستیم و با نزدیک تر شدن به حوزه نیاز برنامه سازان و با ایجاد پیوند بین «موضوع هر مناسبت»

ص: 13

و «شعار سال» گذشته از بیان برخی از اصول و سیاست ها در آن مناسبت خاص، محورهایی را پیشنهاد می کنیم که برنامه سازان علاقه مند بتوانند در مناسبت های ملی و مذهبی به تبیین، تشریح و تحلیل موضوع سال نیز بپردازند.

ملاک در انتخاب مناسبت های سال، عملکرد سازمان صدا و سیما و البته اولویت آن مناسبت و همچنین دوری و نزدیکی آن به موضوع سال بوده است که امیدواریم در این انتخاب ره به خطا نبرده باشیم. شاید بی نیاز از توضیح باشد، اما تنوع مناسبت های موجود در تقویم رسمی کشور و گستردگی حیطه های مربوط به آن از نظر فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، علمی، معرفتی و... و از طرفی گستردگی دامنه موضوع سال در حوزه تولید ملی، سرمایه و کار، این فرصت را برای کامل بودن یک کار فردی، آن هم در سطح محوریابی و موضوع یابی فراهم نمی کند و ممکن است با کاستی هایی روبه رو باشد که البته مجال اندک نگارش و تحقیق آن برای استفاده در رسانه ملی را نیز باید به آن افزود.

در پایان از زحمات پژوهشگر ارجمند جناب آقای مجید خبازی( در پدیدآوری این اثر سپاسگزاری می نماییم و امیدواریم نو و اولین بودن این اثر در این قالب و محتوا بتواند رضایت بهره برداران آن را سبب شود و شروع مسیری باشد که در سال های آینده به یاری قلم و قدم دیگران به کمال مطلوب خود برسد.

اداره کل پژوهش

مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما

1کارشناس ارشد مدیریت رسانه و مدیر اطلاعات و طرح و برنامه مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما (M_khabaze@yahoo.com).

ص: 14

ص: 15

فصل اول: اصول و سیاست های کلی

اشاره

فصل اول: اصول و سیاست های کلی

ص: 16

ص: 17

برای طرح موضوع سال یعنی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی» در هر یک از مناسبت های سال، اصول و سیاست هایی ذکر شده است که بیانگر چارچوب حرکت برنامه ساز و رعایت قواعدی است که در استفاده از هر یک از محورهای موضوعی پیشنهادی باید به آن متعهد باشد تا شرط نفوذ و تأثیر حداکثری و همچنین رعایت دیگر قواعد و اصول رسانه در حوزه محتوا در کار رسانه ملی فراهم شود.

پیش از پرداختن به مناسبت ها و محورهای موضوعی پیشنهادی در هر یک از آنها باید سیاست هایی را در نظر داشت که می تواند به اهداف رسانه ملی در تحقق شعار سال کمک کند:

1. تناسب محتوا و مخاطب

1. تناسب محتوا و مخاطب

توجه به رسالت، مأموریت و مخاطبان هر شبکه و انتخاب هر یک از محورهای موضوعی مناسب با آن و همچنین رعایت سطح مخاطبان در نوع ارائه و سطح بیان یا تحلیل مسئله از وظایف تهیه کننده، کارگردان و سردبیر است. رویکردهای تبیینی، تبلیغی یا تحلیلی، هر یک به تناسب مخاطب هر شبکه و برنامه باید انتخاب شود. چنان که سطح هر یک از این سه رویکرد و

ص: 18

رفتن به عمق مسئله نیز باید متناسب با سن، سطح تحصیلی، دانش و معلومات مخاطب همان شبکه و برنامه باشد تا استفاده از آن حداکثری شود.

2. رویکرد تکلیف مدارانه دینی

به واسطه پیوند و ارتباط مردم و جامعه ایرانی با دین، استفاده از ظرفیت دین برای ایجاد تغییر در باورها، نگرش ها و رفتار مردم در موضوع حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی بسیار مهم است. بنابراین، برنامه سازان باید بکوشند: الف) با بررسی آموزه های دینی، گزاره ها و رفتارهای مرتبط بزرگان دین را بیابند و آن را با ادبیاتی امروزی در راستای تبیین، تحلیل و تبلیغ شعار سال ارائه کنند. بدین منظور از هر گونه بیان غیر منطقی که سبب تعارض بین آموزه های دین و یافته های علمی در حوزه اقتصاد و به ویژه شعار سال است، باید پرهیز کرد. ب) ایجاد باور و نگرش تکلیف مدارانه مخاطب و توجه به موضوع و عمل به آن از نگاه تکلیف انگارانه دینی خواهد توانست در افراد انگیزه های درونی و قوی ایجاد کند. این ظرفیت، بستر خوبی را برای رسانه ملی برای تغییر و تأثیر فراهم می آورد.

3. ورود عالمانه، تخصصی و روشمند

نظر به آنکه موضوع سال در حوزه تخصصی انتخاب شده است، روشن است که از هرگونه ورود و خروج غیر تخصصی و غیر عالمانه در موضوعات و مباحث باید پرهیز کرد. روی آوردن به شعارگرایی در این حوزه، مسئله ای را حل نخواهد کرد، چنان که اکتفا کردن به مباحث معمولی و متعارف و سطحی دردی از جامعه در تحقق اهداف شعار سال درمان نخواهد ساخت. پدیده های اقتصادی نه با دستور سازگاری دارند و نه با شعار و ذهنیات

ص: 19

آرمان گرایانه. پدیده ها و متغیرهای اقتصادی بر محمل علت و معلول، آن هم در شرایط پیچیده چندعاملی حرکت می کنند که نگاه و تحلیل ساده آنها نمی تواند به ریشه یابی و حل مشکل بیانجامد. بنابراین، سفارش و تأکید آن است که حتماً از کارشناسان و مشاوران ورزیده در موضوع استفاده شود و در مراحل اولیه نگارش و تدوین برنامه به تحقیقات و پژوهش های لازم توجه گردد تا علاوه بر آنکه نتیجه کار مورد توجه نخبگان و صاحب نظران اقتصادی است، به درمان مشکلات اقتصادی امروز جامعه در حوزه های اعلام شده کمک کند.

4. فرآیندی دیدن هر مسئله

اینکه رسیدن به اهداف و آرمان های نهفته در شعار سال در بازه زمانی سالانه ناممکن است، بر کسی پوشیده نیست و به همین دلیل، باید رسیدن به اهداف و نتایج مورد نظر را در فرآیندی طولانی و کلان در نظر گرفت که آغاز آن از سال 1391 است و برای رسیدن به کمال، نیازمند پیمودن مراحل مختلفی است که هرکدام اقتضائات و الزامات خاص خود را دارد. البته نباید از نظر دور داشت که باید نتایج توجه به موضوع سال در پایان سال 1391 کاملاً ملموس باشد. به همین دلیل، بسیج منابع و امکانات برای اقدامات قابل ملاحظه در این سال ضرورت دارد.

5. پرهیز و جلوگیری از شعارگرایی و رفتار کلیشه ای

آسیب بزرگی که درباره موضوعات سالانه می توان مشاهده کرد، حرکت دستگاه ها به سمت شعارگرایی و فعالیت هایی است که بی بهره از تأثیر نهایی است و هیچ کمکی به تحقق موضوع سال نمی کند. شعار سال گرچه خود

ص: 20

یک شعار و بیانگر یک رویکرد است، اما نقش آن، انسجام بخشی و هدف مندی فعالیت های دستگاه ها و مردم است. تحقق این شعار، نیازمند اقدام و فعالیت عملی است و نه فعالیت های کلیشه ای و شعارگونه. برنامه سازان ضمن پرهیز از شعارگرایی باید به نمایندگی از افکار عمومی و حاکمیت، حرکت های شعارگونه را خنثی و زمینه طرح و گسترش آن را از طریق رسانه ملی از بین ببرند.

6. تأکید بر برنامه ریزی و سازماندهی

به صورت متعدد دیده می شود که دستگاه های اجرایی و حاکمیتی درباره موضوع سال هیچ پیش بینی برنامه ریزی و سازمان دهی خاصی صورت نمی دهند و از طرفی هر فعالیت معمولی و متداول خود را در راستای تحقق شعار سال معرفی و تبلیغ می کنند. تلاش برای تحقق شعار سال در همه نهادها و سازمان های حاکمیتی و اجتماعی به برنامه ریزی و سازماندهی و فعالیت مضاعف و به صورت طبیعی، اقدامات مدیریتی خاصی نیاز دارد که بدان توجه نمی شود. رسانه ملی باید مراقب باشد که در معرفی عملکرد سازمان ها به این موضوع توجه داشته باشد و از طرفی با فرهنگ سازی و توجه دادن به این نکته، سازمان ها را به سوی فعالیت هدف مند با برنامه و مضاعف، تشویق کند.

7. ابعاد نظارتی

رسانه ملی گذشته از کارکردهای متفاوت آموزشی، اطلاع رسانی، آگاهی بخشی، انسجام آفرینی و... که در حوزه های نظری فعالیت رسانه های ارتباط جمعی قابل بررسی است، در این موضوع خاص کارکردی مهم دارد و آن، نظارت و دیده بانی است. این کارکرد از دوسو برای رسانه ملی اهمیت

ص: 21

دارد؛ از یک سو به نمایندگی از افکار عمومی که همواره عملکرد سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی در حوزه موضوعی سال را پی گیری می کنند و انتقاد یا پیشنهادی هایی که برای بهینه شدن آن دارند بررسی شود و از سوی دیگر، به نمایندگی از حاکمیت که باید مطالبه کننده آن چیزی باشند که به عنوان سیاست، خط مشی و موضوع راهبردی سال تعیین شده است. بنابراین، نقش نظارتی رسانه ملی را به ویژه در ایام پایانی سال برای ارزیابی عملکرد همه سازمان ها، نهادها و مراکز دولتی، خصوصی و مردمی نباید فراموش کرد.

8. تأکید بر تهدیدها و فرصت ها

ایجاد انگیزه در مخاطبان برای تعهد به موضوع سال یکی از اولویت هایی است که برنامه سازان باید بدان توجه نشان دهند. ترسیم تهدیدهایی که درباره کشور وجود دارد یا بر اثر بی توجهی به موضوع اقتصاد، تولید و سرمایه در کشور، می تواند این تهدیدها بیشتر و شدیدتر شود و ایجاد احساس مسئولیت ملی در قبال آنها می تواند به انگیزه سازی در افراد کمک کند. همچنین است اگر به دستاوردها و نتایج حاصل از اهتمام به موضوع سال و تحقق آن توجه داده شود. چنانچه بتوان به صورت واقعی و با دلایل کافی، پی آمدهای مثبت و بزرگ اهتمام به تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی را برای مخاطبان رسانه ملی ترسیم کرد، انگیزه ها برای توجه نشان دادن به آن چندبرابر خواهد شد.

9. ایجاد وفاق و دغدغه عمومی

از جمله ضرورت هایی که در تحقق اهداف شعار سال، مؤثر و شاید مهم ترین عامل در موفقیت آن است، اهتمام عمومی نسبت به آن است. در کشورهای

ص: 22

توسعه یافته، برنامه های توسعه وقتی به سرانجام خود رسید یا به اهداف خود نزدیک شد که حاکمان توانستند توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور را به دغدغه و مطالبه عمومی تبدیل کنند. در موضوع شعار سال نیز چون کشور به دنبال جهش و گام های بلند اقتصادی است، بیش از هر زمان به این وفاق، هم دلی و دغدغه عمومی احساس نیاز می شود. رسانه ملی باید بتواند این وفاق و همراهی عمومی را با موضوع ایجاد کند و حتی آن را به درخواست و مطالبه عام مردم بدل سازد. اگر چنین شد، نباید در دستاوردهای مطلوب این شعار در پایان سال تردید کرد.

10. افزایش دانش و آگاهی های عمومی در حوزه اقتصاد

در نگاه صاحب نظران، در فعالیت رسانه ها و موفقیت آنها برای تأثیر و تغییر در نگرش ها و باورها، افزایش دانش و آگاهی مخاطبان نسبت به هر موضوع، اهمیتی انکارناشدنی دارد و همواره افزایش آگاهی و دانش را به عنوان بهترین عامل تغییر در نگرش، باور و حتی رفتار مخاطبان می دانند. از آنجا که موضوع سال، یک حوزه تخصصی از اقتصاد را شامل می شود، باید برای ایجاد انگیزه در رفتار مورد انتظار در مخاطبان، دانش و آگاهی های آنان را در این حوزه تخصصی بسط و گسترش داد. ازاین رو، تبیین مباحث تخصصی مربوط به تولید و شاخص های تولید ملی، سرمایه گذاری و شاخص های مربوط به آن، کار، اشتغال و مباحث مربوط به آن و متغیرهای مؤثر در هر یک از این موارد و نقش آنها در اقتصاد کلان کشور ضرورت می یابد.

ص: 23

11. افزایش اعتماد بین مردم و حاکمیت

یکی از موانع تحقق اهداف شعار سال یا به صورت کلی، هر فعالیتی که به حمایت و مشارکت مردم نیاز دارد، نبود اعتماد بین مردم و حاکمان است. در حوزه های اقتصادی که امسال موضوع شعار سال قرار گرفته است، مواردی مثل حمایت از تولید ملی، اصلاح الگوی مصرف در جهت خرید و استفاده از تولیدات داخلی، اهتمام به ارتقای کیفیت کالا و خدمات، اهتمام به موضوع کار و کیفیت آن، سرمایه گذاری، حفظ سرمایه های ملی و نظیر آن از جمله مباحثی است که نقش مردم در آنها بسیار کلیدی و همراهی آن ها شرط لازم برای موفقیت است. بنابراین، برای جلب حمایت و مشارکت مردم، وجود اعتماد بین مردم و حاکمیت ضرورتی اجتناب ناپذیر است. ازاین رو، رسانه ملی ابتدا باید به عواملی بپردازد که اعتماد مردم را بیشتر جلب می کند و به تحکیم روابط مردم و حاکمیت می انجامد و به طور قطعی، بسیاری از این عوامل در حوزه هایی غیر از اقتصاد است که رسانه ملی می تواند به کشف و تقویت آنها کمک کند.

ص: 24

ص: 25

فصل دوم: ایده های پیشنهادی برای برنامه سازی

اشاره

فصل دوم: ایده های پیشنهادی برای برنامه سازی

ص: 26

ص: 27

در بخش دوم این مجموعه که با عنوان «ایده های پیشنهادی در برنامه سازی» تدوین شده است، سعی شده که مهم ترین مناسبت هایی که ظرفیت پرداختن به موضوع سال در آنها مشاهده می شود، مورد تأمل قرار گرفته و بر اساس معیارهای زیر اصول و سیاست هایی برای پرداختن به موضوع سال برای هر مناسبت و سپس محورهای موضوعی برای برنامه سازی در هر مناسبت پیشنهاد می شود. در تدوین این فصل معیارهای زیر مورد توجه بوده است:

1. انتخاب مناسبت هایی که به هر دلیل برای رسانه ملی و عموم مردم مهم شمرده می شوند؛

2. انتخاب مناسبت هایی که ظرفیت پرداختن به موضوع سال در آنها وجود دارد؛

3. توجه به اصول و سیاست هایی که می تواند رعایت آنها در آن مناسبت خاص به دامنه نفوذ و تأثیر بیشتر موضوع کمک کند؛

4. توجه به معرفی محورها متناسب با گروه های برنامه ساز فعال در شبکه ها، موضوع آن مناسبت و رعایت متغیرهای دیگر مثل مخاطبان هر شبکه؛

ص: 28

5. توجه به پیوند و رابطه های اصلی بین موضوع سال و مناسبت مورد نظر؛

6. اولویت دادن به گروه هایی که می توانند بیشترین حجم برنامه را در آن مناسبت تولید یا پخش کنند؛

7. توجه به اشراب نگاه دینی و مذهبی در پرداختن به موضوع سال در مناسبت های مورد نظر.

ص: 29

سوم خرداد؛ روز مقاومت، ایثار و پیروزی

اشاره

سوم خرداد؛ روز مقاومت، ایثار و پیروزی

سوم خرداد، در تاریخ انقلاب اسلامی مصادف با حماسه بزرگ فتح خرمشهر و آزادسازی این شهر از دست مزدوران رژیم بعثی بود. حماسه فتح خرمشهر از آن جهت مهم می نماید که مبدأ تحولات دفاع هشت ساله ملت ایران شد و معادلات نظامی ایران با عراق وارد مرحله ای نوین گشت. این روز را «روز مقاومت ایثار و پیروزی» نام نهاده اند.

الف) اصول و سیاست ها

الف) اصول و سیاست ها

توجه به استمرار مبارزه با نظام سلطه در قالب های نو به ویژه در حوزه اقتصاد؛

ضرورت پرداختن به موضوع مقاومت، ایستادگی و بردباری در برابر ناملایمات مبارزه نوین؛

توجه به شرایط سخت تحمیل شده از سوی استکبار؛

امید دادن به پیروزی و ظفر در مبارزه جدید؛

ضرورت توجه همگانی به شرایط مبارزه جدید و الزامات آن؛

ضرورت توجه به تنوع مخاطبان و تولید برنامه بر اساس رسالت و مأموریت شبکه و مخاطبان آن.

ص: 30

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

1. گروه های اجتماعی و فرهنگی در شبکه های عمومی و مراکز استانی

11. بررسی نقش عامل اتحاد و هم بستگی عمومی در پیروزی دفاع مقدس و مقایسه آن با شرایط جدید و مبارزه در جهاد اقتصادی؛

21. بررسی نقش و اهمیت محوری رهبری در پیروزی مردم در دفاع مقدس و مقایسه آن با شرایط جدید و مبارزه در جهاد اقتصادی؛

31. نقش غیرت و حمیت عمومی در پیروزی در دفاع مقدس و ضرورت تأکید بر آن در سال حمایت از تولید ملی؛

41. نقش سرمایه انسانی در اداره جنگ (چه در بعد فرماندهی و چه در بعد رزم) و ضرورت بسیج این سرمایه در شرایط کنونی برای حمایت از تولید ملی و سرمایه و کار ایرانی؛

51. توجه به مشابهت های جنگ نظامی و جنگ اقتصادی کنونی توسط نظام سلطه (اهداف واحد و تکنیک های متفاوت)؛

61. توجه به روحیه جهادی در برطرف کردن موانع تولید در مقایسه با شرایط جنگ تحمیلی؛

71. بررسی آثار و دستاوردهای مقاومت و پیروزی در جنگ تحمیلی و مقایسه آن با دستاوردهای احتمالی پیروزی در جنگ اقتصادی و حمایت از کار و تولید داخلی؛

81. مقایسه وظایف و عملکرد نهادهای حاکمیتی در جنگ تحمیلی و وظایف آنها نسبت به تولید ملی و سرمایه و کار ایرانی در شرایط موجود؛

ص: 31

91. ارتقای آگاهی های عمومی درباره تحریم های اعمال شده در حوزه اقتصادی و وظایف مردم نسبت به تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

101. بررسی نقش و جایگاه نخبگان در پیروزی مردم در نبرد نظامی و تبیین وظایف آنها در شرایط اقتصادی فعلی در رابطه با موضوع سال؛

111. بررسی نقش و جایگاه توکل و امید به تحقق وعده الهی در جنگ؛ تبیین و مقایسه آن با ضرورت حضور این عامل در رابطه با موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

121. نهادهای مذهبی و نقش آنها در هشت سال دفاع مقدس و وظیفه آنها درباره موضوع تولید ملی، سرمایه و کار ایرانی؛

131. نهادهای اجتماعی و نقش آنها در هشت سال دفاع مقدس و وظیفه آنها درباره موضوع تولید ملی، سرمایه و کار ایرانی.

2. گروه های خانواده، کودک و نوجوان و جوان

12. بررسی نقش خانواده ها در ارتقای دانش و آگاهی فرزندان در زمینه موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) و مقایسه آن با عملکرد این نهاد مهم اجتماعی در هشت سال دفاع مقدس؛

22. بررسی نقش خانواده در اولویت بخشیدن به موضوع دفاع مقدس در دوران هشت ساله جنگ و بررسی این موضوع برای اهمیت دادن به تولید ملی، کار و سرمایه، برای پیشرفت و توسعه ایران اسلامی برای پیروزی در حوزه های اقتصادی؛

32. اهمیت و ضرورت هدایت و حمایت خانواده ها از جوانان برای توجه تکلیف محور به اقتصاد ملی، کار، سرمایه و تولید داخلی و مقایسه آن با شرایط هشت سال دفاع مقدس؛

ص: 32

42. غیرت و حمیت جوان ایرانی و نقش خانواده در ارتقای این روحیه در هشت سال دفاع مقدس و ضرورت های امروزی برای این مسئله در موضوع اقتصاد؛

52. چگونگی تربیت کودکان و نوجوانان برای پاس داشت تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و مقایسه آن با دفاع مقدس ملت ایران؛

62. نقش الگودهی پدران و مادران به فرزندان در توجه به مسائل ملی و کلان جامعه در هشت سال دفاع مقدس مردم ایران و ضرورت ایفای این نقش در شرایط امروزی در حوزه اقتصاد.

3. گروه های سیاسی و خبر

13. توجه به عوامل سیاسی و تهدیدهای نظامی و اقتصادی علیه ایران (مقایسه بین دفاع مقدس و شرایط کنونی)؛

23. بررسی نقش عوامل سیاسی در پیروزی در دفاع مقدس و تأکید بر همان عوامل در پیشرفت و توسعه اقتصادی؛

33. توجه به آثار سیاسی تحریم های اقتصادی علیه ایران و مقایسه آن با دوران دفاع مقدس؛

43. نقش آگاهی های سیاسی مردم در توسعه اقتصادی، تولید ملی، کار و سرمایه ملی با تأکید بر نقش این عامل در دفاع مقدس هشت ساله؛

53. بررسی رابطه مستحکم بین مردم و حاکمیت در زمان جنگ به عنوان یک عامل در پیروزی و نقش این عامل در توسعه و تداوم آن با توجه به موضوع تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی؛

63. بررسی دستاوردها و نتایج موفقیت در تولید ملی، سرمایه و کار ایرانی در مقایسه با دستاوردهای سیاسی ناشی از دفاع مقدس؛

73. بررسی شاخص های سیاسی مقاومت و پیروزی در دفاع مقدس هشت ساله و نقش این شاخص ها در موفقیت های اقتصادی.

ص: 33

1 رجب؛ تولد حضرت امام محمد باقر(ع) - 7 ذی حجه؛ شهادت حضرت امام محمد باقر(ع)

اشاره

1 رجب؛ تولد حضرت امام محمد باقر(ع) - 7 ذی حجه؛ شهادت حضرت امام محمد باقر(ع)

ولادت یا شهادت ائمه از آن رو می تواند در پرداختن به موضوع سال مهم باشد که در سیره و سخنان ایشان، نکات مهم و راهبردی زیادی برای پرداختن به امر معیشت دنیوی بشر آمده است که برای تبیین یا تحلیل موضوع سال باید در آنها تامل کرد. در روز ولادت یا شهادت حضرت امام محمد باقر(ع) و برای پرداختن به موضوع سال که سال تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی است، سیاست ها و محورهای موضوعی زیر پیشنهاد می شود:

الف) اصول و سیاست ها

الف) اصول و سیاست ها

توجه به سخن و سیره حضرت درباره موضوعات اقتصادی؛

توجه به توسعه دانش محور در جامعه اسلامی با توجه به حوزه درس حضرت امام محمد باقر(ع)؛

توجه به اخلاق اقتصادی در مسائل و مباحث مختلف اقتصادی با تمسک به سیره حضرت؛

پرهیز از ایجاد تضاد بین اقتصاد و توسعه اقتصادی و دین داری؛

ص: 34

توجه به تبیین مبانی اقتصادی اسلام از دیدگاه حضرت امام باقر(ع)؛

توجه به الگوسازی برای افراد و عنایت تکلیف مدارانه آنها نسبت به موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) با استفاده از سخنان و سیره حضرت امام باقر(ع)؛

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

1. گروه های اجتماعی و فرهنگی در شبکه های عمومی و مراکز استانی

11. تحلیل سیره حضرت امام محمد باقر(ع) در حوزه اقتصاد جمعی جامعه؛

21. تبیین سخنان حضرت امام محمد باقر(ع) در حوزه کار و تلاش فردی و تحلیل های کلان از آن؛

31. بررسی توجه به دانش و دانایی در سیره حضرت امام باقر(ع) و تحلیل آن برای موضوع سال؛

41. توجه به تعاون و همکاری در سیره و سخن حضرت و تحلیل آن درباره موضوع تولید ملی، سرمایه و کار ایرانی؛

51. بررسی مقوله عزت نفس فردی در سخن و سیره حضرت امام باقر(ع) و تحلیل آن در ابعاد ملی در زمینه تولید ملی و سرمایه و کار ایرانی؛

61. بررسی موضوع امید به آینده در سیره و سخن حضرت امام محمد باقر(ع) و تحلیل آن در زمینه موضوع سال.

2. گروه های خانواده، کودک، نوجوان و جوان

12. سیره اقتصادی حضرت امام محمد باقر(ع) در خانواده و برداشت های کلان درباره موضوع اقتصاد؛

ص: 35

22. تبیین سیره و سخن حضرت امام محمد باقر(ع) در حوزه اقتصاد برای کودکان و نوجوانان؛

32. تبیین سخنان و سیره حضرت امام محمد باقر(ع) برای جوانان در مورد بیزاری از بی کاری و اهمیت تلاش و کار و اتکای به خود؛

42. تبیین نکات اخلاقی سخنان حضرت امام محمد باقر(ع) درباره خانواده و نقش آن در تربیت فرزندان به ویژه در حوزه مباحث اقتصادی؛

52. توجه دادن پدران و مادران و فرزندان به نقش دانش و مهارت با توجه به سیره و سخن حضرت امام محمد باقر(ع)؛

62. تأکید بر ساده زیستی و دوری از تجملات در زندگی فردی به عنوان گامی بزرگ در حمایت از تولید ملی با تمسک به سیره و سخن حضرت امام محمد باقر(ع)؛

72. بررسی زندگی اصحاب و یاران امام باقر(ع) و برداشت نکات اقتصادی یا اخلاقی در راستای موضوع سال.

ص: 36

3 رجب؛ شهادت حضرت امام هادی(ع) - 15 ذی حجه ولادت حضرت امام هادی(ع)

اشاره

3 رجب؛ شهادت حضرت امام هادی(ع) - 15 ذی حجه ولادت حضرت امام هادی(ع)

روز ولادت و شهادت حضرت امام هادی فرصتی است تا از رهگذر سخن و سیره این ستاره فروزان، به تبیین و تحلیل موضوع سال 1391 یعنی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی بپردازیم. سخنان و سیره آن حضرت درباره معیشت امر زندگی می تواند ما را به برداشت های کلان اقتصادی و اجتماعی رهنمون شود تا بتوانیم با معیار وحیانی دین به طراحی برنامه های اقتصادی بپردازیم.

الف) اصول و سیاست ها

الف) اصول و سیاست ها

ایجاد پیوند بین مفاهیم مورد نظر در موضوع سال و تأکید آن حضرت در حوزه اقتصاد فردی و تعمیم آن به اقتصاد جمعی جامعه؛

ایجاد پیوند بین مفاهیم و آموزه های دینی در حوزه اقتصاد و معیشت در سخنان حضرت و یافته های علمی بشر در عصر جدید؛

توجه به تبیین برخی از مسائل اقتصادی اسلامی از دیدگاه حضرت امام هادی(ع)؛

توجه به اخلاق اجتماعی حضرت به ویژه در حوزه اقتصادی برای تبیین ویژگی های هر چند اندک از اقتصاد اسلامی؛

ص: 37

توجه به شرایط اقتصادی اصحاب و پیروان حضرت و برخورد حضرت با بی عدالتی های حاکمان و کمک به مردم و تحلیل آن در راستای جهاد اقتصادی؛

توجه به الگوسازی برای افراد و عنایت تکلیف مدارانه آنها نسبت به موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) با استفاده از سخن و سیره حضرت امام هادی(ع)؛

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

1. گروه های اجتماعی و فرهنگی در شبکه های عمومی و مراکز استانی

11. تحلیل سیره حضرت امام هادی(ع) در حوزه اقتصاد جمعی جامعه؛

21. تبیین سخنان حضرت امام هادی(ع) درباره کار و تلاش و تحلیل آن در راستای موضوع سال؛

31. بررسی توجه حضرت به علم، دانایی و نقش آن در زندگی انسان و تبیین آن در راستای موضوع سال؛

41. توجه به تعاون و همکاری در سیره و سخن حضرت امام هادی(ع) و تحلیل آن درباره موضوع سال (تولید ملی سرمایه و کار ایرانی)؛

51. بررسی مقوله عزت نفس در سیره و سخن حضرت امام هادی(ع) و ارتباط آن با موضوع سال؛

61. بررسی مقوله مصرف به اندازه، پرهیز از اسراف و تجمل گرایی در سیره و سخن امام هادی(ع)؛

71. بررسی مقوله صبر، پایداری و مقاومت در سیره حضرت و مواجهه با متوکل و فشارهای اقتصادی آن زمان و برداشت های امروزی از این موضوع؛

ص: 38

81. توجه به موضوع و مقوله صبر، پایداری در برابر فشارهای اقتصادی در سیره حضرت؛

91. بررسی مقوله امید و جایگاه آن در سیره و سخن حضرت امام(ع) و تحلیل آن در راستای موضوع سال.

2. گروه های خانواده، کودک و نوجوان و جوان

12. بررسی سیره حضرت امام هادی(ع) در حوزه اقتصاد خانواده و برداشت های کلان در حوزه اجتماعی؛

22. بررسی و تبیین سیره و سخن حضرت امام هادی(ع) در حوزه اقتصاد برای کودکان و نوجوانان؛

32. تبیین سخنان و سیره حضرت امام هادی(ع) در بی زاری از بی کاری و اهمیت تلاش به ویژه برای جوانان؛

42. تبیین نکات اخلاقی سخنان حضرت امام هادی(ع) درباره پدران و مادران و نقش آن در تربیت فرزندان و تحلیل آن در راستای موضوعات اقتصادی موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

52. توجه دادن پدران و مادران و فرزندان به نقش دانش و مهارت در زندگی با توجه به سخن و سیره حضرت امام هادی(ع) و برداشت و تحلیل آن در راستای تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی؛

62. تأکید بر ساده زیستی و دوری از تجملات در زندگی فردی به عنوان گامی بزرگ در حمایت از تولید ملی با تمسک به سیره و سخن حضرت امام هادی(ع)؛

72. بررسی زندگی اصحاب و یاران حضرت امام هادی(ع) و برداشت نکات اقتصادی در راستای موضوع سال.

ص: 39

10 رجب؛ ولادت حضرت امام جواد(ع) - 30 ذی قعده؛ شهادت حضرت امام جواد(ع)

اشاره

10 رجب؛ ولادت حضرت امام جواد(ع) - 30 ذی قعده؛ شهادت حضرت امام جواد(ع)

زندگانی پربرکت حضرت امام جواد(ع) ، سرشار از آموزه هایی درباره معیشت و زندگی دنیوی است که باید برنامه سازان رسانه ملی به آن توجه کنند. در این مختصر سعی می شود برخی از محورهای مهم از زندگی آن حضرت در رابطه با موضوع سال استخراج و تبیین شود.

الف) اصول و سیاست ها

الف) اصول و سیاست ها

تعمیم مفاهیم اخلاقی و اقتصادی فردی در سخن و سیره حضرت به مباحث کلان اجتماعی؛

ایجاد پیوند بین آموزه های دینی و یافته های علمی به ویژه در مباحث مورد بررسی در موضوع سال؛

توجه به تبیین برخی مسائل اقتصاد اسلامی از دیدگاه حضرت امام جواد(ع)؛

توجه به شرایط اقتصادی عصر زندگی حضرت و مسائل پیرامونی آن مثل روش و اخلاق اصحاب برجسته حضرت؛

توجه به الگوسازی برای افراد و عنایت تکلیف مدارانه آنها به موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) با استفاده از سخن و سیره حضرت.

ص: 40

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

1. گروه های اجتماعی، فرهنگی در شبکه های عمومی و مراکز استانی

11. تبیین سخنان حضرت امام جواد(ع) درباره کار و تلاش فردی و تعمیم دادن آن به حوزه اجتماعی؛

21. بررسی توجه حضرت به علم، دانایی و نقش آن در زندگی انسان و تبیین آن در راستای موضوع سال؛

31. توجه به تعاون و همکاری در سیره و سخن حضرت امام جواد(ع) و تحلیل آن درباره موضوع تولید ملی، سرمایه و کار ایرانی؛

41. بررسی مقوله عزت نفس و اعتماد به نفس در سیره و سخن حضرت و تحلیل آن در راستای موضوع سال؛

51. بررسی مقوله های ساده زیستی، مصرف به اندازه، پرهیز از اسراف و تجمل گرایی در سیره و سخن حضرت و ارتباط دادن آن با موضوع سال؛

61. بررسی و تبیین جایگاه امید به آینده در سیره و سخن حضرت و ارتباط دادن آن با موضوع سال؛

71. بررسی بخشش، ایثار و سخاوت حضرت و تحلیل آن در جهت تبیین موضوع سال.

2. گروه های خانواده، کودک و نوجوان و جوان

12. سیره اقتصادی حضرت امام جواد(ع) در خانواده و برداشت های کلان از آن در راستای موضوع سال؛

22. تبیین سیره و سخنان اخلاقی حضرت امام جواد(ع) در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) برای نوجوانان؛

ص: 41

32. تبیین سخنان و سیره حضرت امام جواد(ع) در بیزاری از بی کاری و اهمیت تلاش و کار؛

42. تبیین نقش و اهمیت جایگاه پدران و مادران در تربیت فرزندان از دیدگاه امام جواد (ع) و تحلیل آن در جهت آموزش و تربیت اقتصادی فرزندان؛

52. تبیین اهمیت و جایگاه علم، دانش و مهارت در سیره حضرت امام جواد(ع) و تحلیل آن در جهت بررسی موضوع سال؛

62. تأکید بر ساده زیستی و دوری از تجملات در زندگی فردی و خانوادگی حضرت جواد(ع) و بررسی آن در راستای موضوع سال؛

72. بررسی زندگی اصحاب و یاران امام جواد(ع) و برداشت نکات اقتصادی در راستای موضوع سال.

ص: 42

14 خرداد؛ رحلت حضرت امام خمینی رحمه الله - 20 جمادی الثانی؛ ولادت حضرت امام خمینی رحمه الله

اشاره

14 خرداد؛ رحلت حضرت امام خمینی رحمه الله - 20 جمادی الثانی؛ ولادت حضرت امام خمینی رحمه الله

14 خرداد و 20 جمادی الثانی سال روز رحلت و ولادت بنیان گذار نظام اسلامی و صاحب نظریه ولایت فقیه است. این در مناسبت از آن رو می تواند برای تبیین موضوع سال اهمیت یابد که فرصتی را فراهم می آورد تا اندیشه های اقتصادی این رهبر فرزانه از سخنرانی ها و نوشته های ماندگارش خارج و متناسب با شرایط امروزی جامعه تبیین و تحلیل شوند. نکته مهمی که در این راستا نباید از نظر دور باشد، آن است که رهبر فقید انقلاب اسلامی، برجسته ترین اسلام شناس معاصر بود که در رأس حکومت، هم به مبانی دینی، تسلط لازم را داشت و هم مناسبات سیاسی و اقتصادی مدرن را در سطح تعاملات و روابط بین المللی عالمانه رصد می کرد، بنابراین، نظرهای ایشان را در هر موضوعی از قبیل آنچه پیش روی ماست، باید مهم، مبنایی و کاربردی بدانیم و در جهت تبیین و تحلیل آن متناسب با شرایط امروز تلاش کنیم.

الف) اصول و سیاست ها

الف) اصول و سیاست ها

توجه به مفاهیم اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم در کلام حضرت امام رحمه الله ؛

عنایت به سیره حضرت امام در مورد مسائل اقتصادی فردی، خانوادگی و اجتماعی؛

ص: 43

پرهیز از اغراق و غلو در مورد حضرت امام رحمه الله و بیان واقعیت های مستند؛

توجه به ارتقای آگاهی مخاطبان به ویژه جوانان و نوجوانان از دیدگاه های اقتصادی حضرت امام رحمه الله در قالب ساده و روان؛

تأکید بر اهمیت الگوسازی از حضرت امام رحمه الله در همه شئون زندگی به ویژه حوزه اقتصادی خرد و کلان جامعه؛

ضرورت توجه به تنوع مخاطبان و تولید برنامه بر اساس رسالت و مأموریت هر شبکه و مخاطبان آن در طرح مباحث اقتصادی از منظر امام خمینی رحمه الله ؛

توجه دادن به توکل و امیدواری به آینده نظام و انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد با توجه به سخنان رهبر کبیر انقلاب.

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

1. گروه های اجتماعی، فرهنگی در شبکه های عمومی و مراکز استانی

11. بررسی موضوع خودکفایی و خوداتکایی در سخنان رهبر کبیر انقلاب اسلامی؛

21. بررسی مفهوم وابستگی نداشتن در سخنان حضرت امام خمینی رحمه الله ؛

31. بررسی موضوع تحول اقتصادی در بیان و سخنان حضرت امام خمینی رحمه الله ؛

41. حوزه های کارآمدی اقتصادی حکومت در اندیشه حضرت امام خمینی رحمه الله ؛

51. ایستادگی در برابر قدرت های استکباری و مصادیق اقتصادی آن در اندیشه حضرت امام خمینی رحمه الله ؛

61. ایجاد رابطه سیاسی و اقتصادی با دولت ها در اندیشه حضرت امام خمینی رحمه الله و تبیین آن در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

ص: 44

71. اهتمام به ارائه نمونه عینی سازندگی اسلامی در حوزه اقتصاد از دیدگاه حضرت امام خمینی رحمه الله و تحلیل آن در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

81. بررسی ریشه های عقب ماندگی اقتصادی جهان اسلام و ایران از منظر حضرت امام خمینی رحمه الله و تحلیل آن در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

91. دنیاگرایی و مفهوم آن در اندیشه حضرت امام خمینی رحمه الله و تحلیل آن در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

101. همت و تلاش در کلام حضرت امام خمینی رحمه الله و تبیین آن در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

111. ارزش کار و کوشش از دیدگاه حضرت امام خمینی رحمه الله و تحلیل آن در جهت تبیین موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

121. توصیه حضرت امام به علم آموزی و کسب مهارت و تبیین آن در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

131. موانع توسعه اقتصادی در اندیشه حضرت امام خمینی رحمه الله و تحلیل آن در جهت موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

141. نقش نخبگان در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور از منظر حضرت امام خمینی رحمه الله و تبیین آن در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

151. وظایف متقابل دولت و ملت در حوزه اقتصاد از منظر حضرت امام خمینی رحمه الله و تحلیل آن در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

ص: 45

161. بررسی موضوع عدالت اقتصادی در اندیشه حضرت امام و تبیین آن برای تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

171. نفی اشرافی گرای و تجمل گرایی و توصیه به ساده زیستی و تعادل در اقتصاد خانواده در اندیشه حضرت امام خمینی رحمه الله و رابطه آن با موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

181. مفاسد اقتصادی در اندیشه حضرت امام خمینی رحمه الله و تحلیل آن در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

191. ثروت و چگونگی کسب و تولید و تکثیر و مصرف آن از منظر حضرت امام خمینی رحمه الله و تبیین آن در جهت تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

201. تکریم نیروی انسانی شاغل و نیروی کار در اندیشه حضرت امام خمینی رحمه الله و تبیین آن در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

211. پافشاری امام رحمه الله بر استقلال اقتصادی و نتایج و ثمرات آن و تحلیل در جهت تبیین موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

221. تأکید حضرت امام بر نقش مردم و ضرورت حضور آنها در حوزه اقتصاد برای دست یابی به استقلال و خودکفایی اقتصادی و تبیین این موضوع در راستای شعار تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی.

231. راه کارهای شکوفایی اقتصاد ملی در اندیشه حضرت امام خمینی رحمه الله و تبیین آن در جهت تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

241. علل فقر و عقب افتادگی اقتصادی از منظر حضرت امام خمینی رحمه الله با تأکید بر موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

ص: 46

251. تأثیر مسائل اقتصادی بر حوزه فرهنگ از دیدگاه حضرت امام خمینی رحمه الله و تبیین آن در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

261. تأثیر مسائل اقتصادی بر حوزه سیاست از دیدگاه حضرت امام خمینی رحمه الله و تبیین آن؛

271. تأثیر رشد یا رکود اقتصادی بر حوزه دین داری مردم از دیدگاه حضرت امام خمینی رحمه الله و تبیین آن در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

281. حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه در حکومت اسلامی از منظر حضرت امام خمینی رحمه الله و تحلیل آن در جهت تبیین موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

291. اقتصاد سالم از دیدگاه حضرت امام خمینی رحمه الله و تحلیل آن در راستای تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

301. امنیت اقتصادی از دیدگاه حضرت امام خمینی رحمه الله و تحلیل آن در راستای تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

311. اخلاق اقتصادی از منظر حضرت امام خمینی رحمه الله و تبیین آن در راستای تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

321. تحریم و محاصره اقتصادی از منظر حضرت امام خمینی رحمه الله و تبیین آن در راستای تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

331. تبعیض اقتصادی و فاصله طبقاتی در جامعه اسلامی از منظر حضرت امام خمینی رحمه الله و تبیین آن در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

ص: 47

341. اهمیت تدبیر و برنامه ریزی در حوزه اقتصاد از منظر حضرت امام خمینی رحمه الله و تبیین آن در راستای ارتقای تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی.

351. اهمیت بخش های مختلف اقتصادی از منظر حضرت امام خمینی رحمه الله (کشاورزی، صنعت، معدن و...) و تحلیل آن در راستای تحقق تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی؛

361. موضوع نفت و مسائل پیرامونی آن از منظر حضرت امام خمینی رحمه الله و نکوهش اقتصاد تک محصولی در راستای تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

371. تأکید بر هویت ملی و فرهنگی در اندیشه حضرت امام خمینی رحمه الله و تعیین و تحلیل چگونگی تجلی و تأثیر این هویت بر حوزه اقتصاد در مصرف کالای داخلی و افزایش کیفیت آن؛

381. احترام به مالکیت در اندیشه حضرت امام خمینی رحمه الله و تبیین آن جهت تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

391. پی آمدهای نبود عدالت اجتماعی در جامعه از منظر حضرت امام خمینی رحمه الله و تبیین وظایف مردم و مسئولان در راستای تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

401. اهمیت رفاه عمومی در اندیشه حضرت امام خمینی رحمه الله ، تبیین راه کارها با توجه به موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی).

2. گروه های زن و خانواده، کودک و نوجوان و جوان

12. بررسی مفهوم خودکفایی و خوداتکایی اقتصادی در حوزه خانواده با توجه به اندیشه های حضرت امام خمینی رحمه الله ؛

22. تبیین اعتلای تربیت اقتصادی خانواده با تأکید بر استفاده از محصولات داخلی و تبیین آن از دیدگاه حضرت امام خمینی رحمه الله ؛

ص: 48

32. بررسی تربیت اقتصادی خانواده با تأکید بر نیروی کار و ضرورت استفاده بهینه از آن در جهت ساختن ایرانی آباد با توجه به اندیشه های حضرت امام خمینی رحمه الله ؛

42. تبیین مبانی خودکفایی و خوداتکایی در سخنان و اندیشه حضرت امام خمینی رحمه الله و بیان ساده آن برای کودکان و نوجوانان؛

52. تبیین وظایف نوجوانان و جوانان در سال تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی با تحلیل سخنان بنیان گذار انقلاب اسلامی؛

62. تبیین وظایف جوانان در سال تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی درباره به کارگیری بهینه انگیزه، توانمندی و سرمایه انسانی و مالی در جهت آبادانی و توسعه کشور با تبیین دیدگاه های حضرت امام خمینی رحمه الله ؛

72. تبیین دیدگاه های حضرت امام خمینی رحمه الله درباره دلایل عقب ماندگی و عدم رشد اقتصادی کشور به ویژه موضوع خودکفایی و نقش استعمار در آن و تبیین وظایف خانواده ها؛

82. نفی اشرافی گرای، تجمل گرایی، اسراف و تبذیر در اندیشه حضرت امام خمینی رحمه الله و تبیین آن در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) در خانواده ها؛

92. سرمایه جوانی جوانان در اندیشه حضرت امام خمینی رحمه الله و تبیین و تحلیل چگونگی استفاده از این سرمایه در جهت تحقق اهداف اقتصادی کشور و موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

102. تبیین ضرورت های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی توجه به موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) در خانواده ایرانی و

ص: 49

چگونگی تحقق آن در حوزه خانواده با استفاده و تحلیل سخنان حضرت امام خمینی رحمه الله درباره موضوع؛

112. تبیین ضرورت های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی توجه جوانان به موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) و چگونگی تحقق آن در اندیشه و رفتار ایشان با تحلیل مبانی حضرت امام خمینی رحمه الله در این حوزه؛

122. موضوع پس انداز و سرمایه و توجه به آن در اسلام از دیدگاه حضرت امام خمینی رحمه الله و تحلیل آن در راستای اقتصاد خانواده؛ باید و نبایدها؛

132. تبیین سیره حضرت امام خمینی رحمه الله در اقتصاد خانواده به ویژه در حوزه موضوع سال.

3. گروه های سیاسی و خبر

13. بررسی موضوع تولید ملی و اهمیت آن از دیدگاه سیاسی در اندیشه حضرت امام خمینی رحمه الله ؛

23. بررسی سیاسی موضوع کار و سرمایه ملی از دیدگاه سیاسی در اندیشه حضرت امام خمینی رحمه الله ؛

33. بررسی موضوع امنیت ملی و نقش خوداتکایی و خودکفایی در آن با تبیین اندیشه های حضرت امام خمینی رحمه الله ؛

43. بررسی دلایل سیاسی عقب افتادگی و توسعه نایافتگی کشور در اندیشه حضرت امام خمینی رحمه الله و وظایف مردم در جهت تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

ص: 50

53. بررسی دلایل سیاسی عقب افتادگی و توسعه نایافتگی کشور در اندیشه حضرت امام خمینی رحمه الله و تبیین وظایف حاکمیت در جهت تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

63. وابستگی و پی آمدهای سیاسی آن در اندیشه حضرت امام خمینی رحمه الله و تبیین این موضوع جهت تشویق عمومی برای تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

73. اندیشه های حضرت امام خمینی رحمه الله درباره نقش وابستگی اقتصادی نظام پادشاهی به استعمارگران در حوزه سیاسی و تحلیل و تبیین آن در ضرورت تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

83. بررسی آرا و اندیشه های حضرت امام خمینی رحمه الله در حوزه فقه سیاسی (قاعده نفی سلطه و...) و تبیین آن در جهت تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

93. موضوع نفوذ سیاسی دشمنان با اهرم اقتصاد از منظر حضرت امام خمینی رحمه الله و راه کارهای اصلاحی در اندیشه حضرت امام خمینی رحمه الله با تأکید بر موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی).

4. گروه های اقتصاد

14. بررسی اندیشه های اقتصادی رهبر فقید انقلاب اسلامی و تحلیل و تبیین آن در جهت موضوع تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی؛

24. بررسی مفهوم توسعه در اندیشه حضرت امام خمینی رحمه الله و تحلیل و تبیین آن در جهت تحقق موضوع سال؛

34. بررسی مفهوم عدالت اقتصادی در اندیشه حضرت امام خمینی رحمه الله و تحلیل و تبیین آن در جهت تحقق موضوع سال؛

ص: 51

44. بررسی مفهوم اشتغال و بی کاری در اندیشه حضرت امام خمینی رحمه الله و تحلیل و تبیین آن در جهت تحقق موضوع سال؛

54. بررسی مفهوم خودباوری در اندیشه حضرت امام خمینی رحمه الله و تحلیل و تبیین آن در جهت تحقق موضوع سال؛

64. بررسی مفهوم استقلال و خودکفایی اقتصادی در اندیشه حضرت امام خمینی رحمه الله و تحلیل و تبیین آن در جهت تحقق موضوع سال؛

74. بررسی مفهوم تعاون و همکاری در حوزه اقتصادی در اندیشه حضرت امام خمینی رحمه الله و تحلیل و تبیین آن در جهت تحقق موضوع سال؛

84. بررسی مفهوم فقر در نظام اقتصادی اسلام در اندیشه حضرت امام خمینی رحمه الله و تحلیل و تبیین آن در جهت تحقق موضوع سال؛

94. بررسی جایگاه مردم در اقتصاد اسلامی در اندیشه حضرت امام خمینی رحمه الله و تحلیل و تبیین آن در جهت تحقق موضوع سال؛

104. بررسی جایگاه دولت در برنامه اقتصادی نظام اسلامی در اندیشه حضرت امام خمینی رحمه الله و تحلیل و تبیین آن در جهت تحقق موضوع سال؛

114. بررسی جایگاه نهادهای اجتماعی (خانواده، آموزش و پرورش، مذهب و...) در اقتصاد اسلامی در اندیشه حضرت امام خمینی رحمه الله و تحلیل و تبیین آن در جهت تحقق موضوع سال؛

124. نقش سرمایه انسانی در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور از دیدگاه حضرت امام خمینی رحمه الله و نقش آن در تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی.

ص: 52

14 خرداد؛ انتخاب آیت الله خامنه ای به رهبری انقلاب

اشاره

14 خرداد؛ انتخاب آیت الله خامنه ای به رهبری انقلاب

14 خرداد، از آن جهت می تواند برای برنامه سازان رسانه ملی مهم باشد که فرصت خوبی را فراهم می آورد تا با طرح مبانی شعار و موضوع سال تلاش شود تا تبیین و تحلیل حداکثری درباره آن صورت گیرد. آگاهی و اشراف بر نظریه های رهبر انقلاب به عنوان طرح کننده این رویکرد در سال جاری به فهم مشترک موضوع و انسجام بخشی بین فعالیت ها در نهادها، دستگاه ها و بخش های مختلف کمک بزرگی خواهد کرد.

الف) اصول و سیاست ها

الف) اصول و سیاست ها

تلاش حداکثری برای تبیین موضوع سال از دیدگاه مقام معظم رهبری؛

سعی در تحلیل عمیق به وسیله کارشناسان هر حوزه و پرهیز از سطحی نگری؛

تلاش برای پیوند زدن موضوع انتخاب رهبری توسط مردم و نقش همراهی و هم دلی مردم و رهبر در پیروزی و موفقیت های گذشته و نقش این عنصر در تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

ص: 53

پرداختن به نقش خبرگان و نخبگان در مقاطع حساس انقلاب و نقش ایشان در تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

توجه به الگوسازی با توجه به سخن و سیره رهبر معظم انقلاب به ویژه برای نسل جدید کشور؛

ایجاد پیوند بین دهه پیشرفت و عدالت، موضوع جهاد اقتصادی و موضوع سال 1391؛

توجه به تبیین علمی و مستدل موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی).

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

1. گروه های اجتماعی، فرهنگی در شبکه های عمومی و مراکز استان ها

11. بررسی آرا و اندیشه های مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد اسلامی به ویژه در موضوع سال؛

21. بررسی اهمیت و ضرورت موضوع سال از دیدگاه رهبری؛

31. تولید ملی در سخنان مقام معظم رهبری؛

41.کار و تلاش در سخنان مقام معظم رهبری؛

51. سرمایه و پاس داشت آن در سخنان مقام معظم رهبری؛

61. تحلیل جنبه های گوناگون موضوع سال با توجه به دیگر رهنمودهای معظم له در حوزه اقتصاد؛

71. بررسی دلایل تأکید مقام معظم رهبری بر موضوع اقتصاد در دهه اخیر؛

81. بررسی موضوع توسعه و پیشرفت در دیدگاه های مقام معظم رهبری؛

91. بررسی سند چشم انداز از ابعاد اقتصادی و دیدگاه های ایشان درباره آن؛

ص: 54

101. تولید علم و تأثیر آن در رشد و توسعه اقتصادی کشور از دیدگاه رهبری؛

111. الزامات و پیش نیازهای تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) در اندیشه و سخنان مقام معظم رهبری؛

121. نقش و وظایف مردم در تولید ملی از نگاه معظم له؛

131. نقش و وظایف نهادهای حاکمیتی در تولید ملی از نگاه معظم له؛

141. نقش و جایگاه مردم در توسعه اقتصادی از نگاه معظم له؛

151. نقش و جایگاه نهادهای حاکمیتی در توسعه اقتصادی کشور از اندیشه مقام معظم رهبری؛

161. دلایل موفقیت ایران اسلامی در برابر موج تحریم ها و فشارهای اقتصادی از دید مقام معظم رهبری و ضرورت استمرار عوامل موفقیت؛

171. بررسی ارتباط جهاد اقتصادی و تولید ملی از دید مقام معظم رهبری؛

181. بررسی ارتباط کار و سرمایه ایرانی با جهاد اقتصادی در سخنان و اندیشه های مقام معظم رهبری؛

191. بررسی چگونگی حمایت مردم و نهادها و دستگاه های حاکمیتی از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی در دیدگاه معظم له؛

201. تبیین مبانی علمی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی از دیدگاه مقام معظم رهبری؛

211. بررسی مفهوم استقلال در اندیشه مقام معظم رهبری و ارتباط آن با موضوع سال؛

221. بررسی مفهوم عزت و سرافرازی ملی در اندیشه مقام معظم رهبری و ارتباط آن با موضوع سال؛

ص: 55

231. بررسی مفهوم خودباوری در اندیشه مقام معظم رهبری و ارتباط آن با موضوع سال؛

241. بررسی اهداف حمایت از تولید ملی در کار و سرمایه ایرانی از دید مقام معظم رهبری؛

251. بررسی آثار و نتایج و پی آمدهای حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی از دید مقام معظم رهبری.

2. گروه های زن و خانواده، کودک و نوجوان و جوان

12. چگونگی تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) و منویات رهبری در حوزه خانواده؛

22. وظایف پدران و مادران در سامان دهی اقتصاد خانواده برای تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

32. بررسی وظایف جوانان از دید مقام معظم رهبری برای تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

42. بررسی مفهوم خودباوری، اتکا به نفس و استقلال در اندیشه رهبری به زبان ساده برای نوجوانان؛

52. بررسی مصادیق حمایت از تولید ملی در خانواده در راستای تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

62. بررسی مصادیق حمایت از سرمایه و کار ایرانی در حوزه خانواده در راستای تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

72. بررسی مصادیق حمایت جوانان از سرمایه و کار ایرانی در راستای تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

ص: 56

82. تبیین ضرورت استفاده از کالاهای داخلی برای کودکان، نوجوانان و جوانان جهت تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)

92. بررسی مفهوم صرفه جویی و پرهیز از تجمل گرایی و اشرافی گرای در خانواده و رابطه آن با موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

3. گروه های سیاسی و خبر

13. تبیین مفهوم امنیت ملی و رابطه آن با موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) در اندیشه مقام معظم رهبری؛

23. تحلیل مفهوم هم بستگی ملی و رابطه آن با موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) در اندیشه مقام معظم رهبری؛

33. بررسی مفهوم عزت در روابط خارجی و ارتباط آن با موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) در اندیشه و سخنان مقام معظم رهبری؛

43. بررسی مفهوم استقلال و رابطه آن با موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) در اندیشه و سخنان مقام معظم رهبری؛

53. بررسی مفهوم اقتدار ملی و رابطه آن با موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) در اندیشه و سخنان مقام معظم رهبری؛

63. رابطه مردم با حاکمیت و تأثیر آن بر مسائل اقتصادی از دیدگاه رهبری؛

73. رابطه حاکمیت با مردم و تأثیر آن بر مسائل اقتصادی از دیدگاه رهبری؛

83. مبانی سیاسی توسعه و نوگرایی و بایدها و نبایدهای آن از دیدگاه رهبری و تحلیل آن در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

93. تبیین مفهوم قدرت در حوزه سیاسی با عنایت به قدرت و ثبات اقتصادی از دیدگاه مقام معظم رهبری؛

ص: 57

103. بررسی رابطه توسعه سیاسی و پیشرفت اقتصادی از دیدگاه مقام معظم رهبری و تبیین آن در جهت تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

113. شاخص های توسعه و پیشرفت از نگاه اسلام در اندیشه مقام معظم رهبری؛

123. بررسی مفهوم منافع ملی در اندیشه های سیاسی مقام معظم رهبری و تبیین رابطه آن با موضوع سال؛

133. بررسی مفهوم مشروعیت سیاسی در اندیشه های مقام معظم رهبری و تبیین آن در ارتباط با موضوع سال؛

143. بررسی مفهوم حقوق سیاسی شهروندان در اندیشه مقام معظم رهبری و تبیین آن در ارتباط با موضوع سال؛

153. بررسی مفهوم حقوق سیاسی حاکمیت بر مردم در اندیشه مقام معظم رهبری و تبیین آن در ارتباط با موضوع سال؛

163. بررسی مفهوم مردم سالاری دینی در اندیشه سیاسی رهبری و تبیین آن در رابطه با موضوع سال.

4. گروه های اقتصاد

14. بررسی اندیشه های اقتصادی مقام معظم رهبری و تحلیل و تبیین آن در جهت تحقق موضوع سال؛

24. بررسی مفهوم توسعه در اندیشه مقام معظم رهبری و تحلیل و تبیین آن در جهت تحقق موضوع سال؛

34. بررسی مفهوم عدالت اقتصادی در اندیشه مقام معظم رهبری و تحلیل و تبیین آن در جهت تحقق موضوع سال؛

ص: 58

44. بررسی مفهوم کار و اشتغال در اندیشه مقام معظم رهبری و تحلیل و تبیین آن در جهت تحقق موضوع سال؛

54. بررسی مفهوم خصوصی سازی در اندیشه مقام معظم رهبری و تحلیل و تبیین آن در جهت تحقق موضوع سال؛

64. بررسی مفهوم خودکفایی اقتصادی در اندیشه مقام معظم رهبری و تحلیل و تبیین آن در جهت تحقق موضوع سال؛

74. بررسی مفهوم خودباوری اقتصادی در اندیشه مقام معظم رهبری و تحلیل و تبیین آن در جهت تحقق موضوع سال؛

84. بررسی مفهوم تعاون و همکاری در حوزه اقتصاد در اندیشه مقام معظم رهبری و تحلیل و تبیین آن در جهت تحقق موضوع سال؛

94. بررسی مفهوم فقر در اندیشه های اقتصادی مقام معظم رهبری و تحلیل آن در راستای تبیین موضوع سال؛

104. بررسی جایگاه دولت در نظام اقتصادی کشور از دید مقام معظم رهبری و تحلیل آن در راستای تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

114. بررسی جایگاه نهادهای اجتماعی (آموزش و پرورش، خانواده، مذهب و...) در نظام اقتصادی کشور از منظر معظم له و تحلیل آن جهت تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

124. نقش روابط اقتصادی با دیگر کشورها در اندیشه های اقتصادی رهبری و تحلیل و تبیین آن در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

134. مالکیت خصوصی و نقش آن در توسعه اقتصادی در اندیشه های رهبری و ارتباط آن با موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

ص: 59

144. ثروت، تولید و توزیع آن در اندیشه های اقتصادی مقام معظم رهبری و تحلیل آن در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

154. سرمایه انسانی و نقش آن در اقتصاد کشور از دید مقام معظم رهبری و تحلیل آن در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)

164. تولید بر مبنای علم در اندیشه مقام معظم رهبری و تحلیل و تبیین آن در راستای تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی).

ص: 60

13 رجب؛ ولادت حضرت امیرالمؤمنین، علی(ع) 19 تا 21 ماه مبارک رمضان ضربت خوردن و

13 رجب؛ ولادت حضرت امیرالمؤمنین، علی(ع) 19 تا 21 ماه مبارک رمضان ضربت خوردن و

زیر فصل ها

شهادت حضرت امیرالمؤمنین، علی(ع)

اشاره

شهادت حضرت امیرالمؤمنین، علی(ع)

شخصیت و زندگانی امیر مؤمنان، علی(ع) جلو ه های ویژه ای دارد که برای تبیین مسائل مهم اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و البته اقتصادی زوایای نوینی را فراروی ما می گشاید. شاید این مسئله به دو علت باشد؛ اول جامع الاطراف بودن این شخصیت ممتاز تاریخ و اسلام و دوم چهره حکومتی آن حضرت که فرصتی هر چند اندک برای اداره امور مسلمانان یافت و توانست الگویی هر چند کوچک از یک حکومت دینی و با محوریت دین را عرضه کنند. کاوش در سخنان آن حضرت و سیره فردی و اجتماعی آن بزرگوار می تواند مسائل مهمی را برای تبیین و تحلیل موضوع سال در اختیار مخاطبان رسانه ملی قرار دهد.

الف) اصول و سیاست ها

الف) اصول و سیاست ها

ایجاد پیوند بین آموزه های دینی و یافته های علمی به ویژه در مباحث مورد بررسی در موضوع سال؛

توجه به شرایط اقتصادی عصر زندگی حضرت علی(ع) و مسائل پیرامونی آن مثل روش و اخلاق اصحاب برجسته حضرت؛

ص: 61

توجه به الگوسازی برای افراد و نگاه تکلیف مدارانه به آنها در موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

توجه به تبیین برخی مسائل اقتصاد اسلامی از دیدگاه حضرت امام علی(ع)؛

توجه به دوران حاکمیت کوتاه مدت حضرت امیر(ع) و نبود امکان ترسیم و تحقق شرایط آرمانی مورد نظر حضرت در حوزه اقتصادی؛

توجه به تبیین صحیح و روزآمد مبانی اقتصادی اسلام به ویژه در حوزه کار، سرمایه انسانی ثروت و... با توجه به سخن و سیره حضرت امیر(ع) در دوره حکومت کوتاه خویش؛

بررسی سیره اصحاب نزدیک حضرت در حوزه اقتصاد، تولید، کار، ثروت، مالکیت و... .

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

1. گروه های اجتماعی و فرهنگی در شبکه های عمومی و مراکز استان ها

11. تحلیل سخنان حضرت امام علی(ع) در حوزه اقتصاد و بررسی ارتباط آن با موضوع تولید، سرمایه انسانی، ثروت، کار و...

21. بررسی مفهوم کار و تلاش در سخن و سیره حضرت امام علی(ع) و ارائه تحلیل هایی در رابطه آن با موضوع سال؛

31. بررسی مفهوم تعاون و همکاری در سیره و سخن حضرت علی(ع) و ارائه تحلیل هایی متناسب با تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

ص: 62

41. بررسی مفهوم عزت نفس فردی در سخن و سیره حضرت امام علی(ع) و تحلیل آن در ابعاد ملی و در رابطه با مسائل اقتصادی کلان کشور؛

51. بررسی موضوع امید به آینده در سیره و سخن حضرت امام علی(ع) و تحلیل آن در ارتباط با موضوع سال؛

61. بررسی سیره حضرت در ارتباط با بیت المال و چگونگی حراست از سرمایه و امکانات عمومی و تحلیل آن در جهت موضوع سال؛

71. بررسی سیره حضرت در مدیریت رابطه مردم با حاکمیت در حوزه اقتصاد و تبیین اصول و مبانی راهبردی در راستای موضوع سال؛

81. بررسی سخنان حضرت امیر(ع) در نهج البلاغه در حقوق اقتصادی مردم بر حاکمیت و تحلیل آن در رابطه با موضوع سال؛

91. بررسی سخنان حضرت امیرعلیه السلام در نهج البلاغه درباره حقوق اقتصادی حاکمیت بر مردم و تحلیل آن در راستای موضوع سال؛

101. بررسی عدالت اقتصادی در سیره و سخن حضرت علی(ع) و تحلیل آن به تناسب موضوع سال؛

111. رابطه کارفرما و کارگر در سخن و سیره حضرت علی(ع) و تحلیل آن در حمایت از کار در موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی).

2. گروه های زن، خانواده، کودک و نوجوان و جوان

12. بررسی سیره اقتصادی حضرت علی(ع) در خانواده و تحلیل آن در ارتباط با موضوع سال؛

22. بررسی، چگونگی و تبیین سیره و سخن حضرت امام علی(ع) در حوزه اقتصاد برای کودکان و نوجوانان به زبان و بیان ساده؛

ص: 63

32. بررسی مفهوم کار در خانواده از دید حضرت علی(ع) ، اهمیت آن و استفاده از آن در جهت تبیین موضوع سال؛

42. توجه دادن پدران و مادران و فرزندان به نقش پشتکار و تلاش در زندگی حضرت علی(ع) و تحلیل آن در راستای موضوع سال؛

52. نقش تعاون، همکاری در زندگی خانوادگی حضرت علی(ع) و استفاده از آن جهت تبیین موضوع سال؛

62. بررسی مفهوم ساده زیستی، قناعت و دوری از تجملات در زندگی شخصی حضرت و فرزندانش و تبیین آن جهت بررسی موضوع سال؛

72. بررسی اخلاق اقتصادی حضرت در خانواده و تبیین آن جهت بررسی موضوع سال؛

82. بررسی زندگی اصحاب شاخص حضرت علی(ع) و برداشت نکات اقتصادی جهت تبیین موضوع سال: کار، تلاش، سرمایه انسانی.

92. بررسی نقش تربیتی پدران و مادران از منظر حضرت علی (ع) به ویژه در حوزه اقتصاد خانواده و تبیین آن در بررسی موضوع سال.

102. نقش و جایگاه عزت نفس افراد در سخن و سیره حضرت امام علی(ع) و تعمیم آن به حوزه خانواده در مسائل اقتصادی و تبیین موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) بر اساس آن؛

112. تعقل و نقش آن در تنظیم اقتصاد خانواده از دیدگاه امیرمؤمنان علی(ع) و تبیین آن در رابطه با موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

122. خانواده و وظایف اقتصادی در رابطه با همسایگان از دیدگاه حضرت امام علی(ع) و تبیین آن در راستای موضوع سال؛

ص: 64

132. فرزندان و حس مسئولیت پذیری از نگاه حضرت امیرمؤمنان علی (ع) و تحلیل و تبیین آن در جهت تحقق موضوع سال؛

142. تبیین ساده مفاهیم ساده زیستی، قناعت، دوری از اسراف و تبذیر برای کودکان و نوجوانان با استفاده از تعالیم موجود در نهج البلاغه.

3. گروه های سیاسی و خبر

13. بررسی مفهوم امنیت در نهج البلاغه یا در سیره حضرت و ارتباط آن با حوزه اقتصادی و تحلیل در رابطه با موضوع سال؛

23. اخلاق حاکمان در حوزه اقتصادی از منظر حضرت امام علی(ع) و تبیین آن در راستای موضوع سال؛

33. وظایف حاکمان در مقابل مردم در حوزه های اقتصادی و تحلیل آن در راستای موضوع سال؛

43. بررسی مفهوم عزت در جامعه اسلامی از دیدگاه امیر مؤمنان علی(ع) و ارتباط آن با موضوع سال؛

53. بررسی مفهوم اقتدار حکومت (ملی) از منظر امیرمؤمنان علی (ع) و تبیین آن در راستای موضوع سال؛

63. حق حاکمان بر مردم در گفتار و سیره حضرت علی(ع) و تبیین و تحلیل آن در حوزه های اقتصادی و در راستای موضوع سال؛

73. تبیین ویژگی ها و اخلاق کارگزاران از منظر حضرت امام علی(ع) و تحلیل آن در راستای تحقق موضوع سال؛

83. بررسی سیاست خارجی دولت اسلامی از دیدگاه حضرت امام علی(ع) و تحلیل آن در جهت تبیین موضوع سال؛

ص: 65

93. وظایف و نقش کنترلی و نظارتی دولت اسلامی از دیدگاه حضرت امام علی(ع) و تحلیل و تبیین آن در حوزه اقتصادی در جهت تحقق موضوع سال.

103. تحلیل نقش بیعت مردم با رهبر در موقعیت های مختلف جامعه اسلامی و تحلیل آن در راستای موضوع سال؛

113. تبیین وظیفه عدالت برای دولت اسلامی و استفاده از این مفهوم در جهت تبیین موضوع سال؛

123. وظیفه حاکم در شایسته سالاری از منظر حضرت امام علی(ع) و تبیین آن در راستای موضوع سال؛

133. قانون گرایی در سخن و سیره حضرت امام علی(ع) و تبیین و تحلیل آن در جهت تحقق موضوع سال؛

143. قدرت و اقتدار دولت اسلامی از منظر حضرت امام علی(ع) و تحلیل لوازم و اقتضائات آن در حوزه اقتصادی.

4. گروه های اقتصاد

14. بررسی مبانی اقتصاد اسلامی از منظر امیر مؤمنان علی(ع) و تبیین و تحلیل آن در راستای موضوع سال؛

24. عدالت اقتصادی از دیدگاه امیر مؤمنان علی(ع) و تبیین آن در راستای موضوع سال؛

34. امنیت شغلی در نهج البلاغه و وظایف دولت اسلامی در این باره و تحلیل آن در جهت تحقق موضوع سال؛

44. مالکیت خصوصی و عمومی در سخن و سیره حضرت امام علی(ع) و تحلیل و تبیین آن برای پیشبرد اهداف نظام در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی؛

ص: 66

54. رفاه و تأمین معاش مردم از منظر حضرت امام علی(ع) و تبیین آن برای بررسی موضوع سال؛

64. توزیع عادلانه درآمد و ثروت در سخن و سیره مولای متقیان علی(ع) و تحلیل آن جهت تحقق موضوع سال؛

74. کسب روزی حلال در سخن و سیره حضرت امیرمؤمنان علی(ع) و تحلیل آن در راستای کار و سرمایه ایرانی؛

84. ساده زیستی، قناعت، پرهیز از تجمل گرایی، اسراف و تبذیر در کلام و رفتار حضرت امیرمؤمنان علی(ع) و تحلیل آن در جهت تحقق موضوع سال.

94. سیمای مالیات دهندگان در کلام امیرمؤمنان علی (ع) و بررسی نقش و تأثیر این موضوع در تحقق موضوع سال؛

104. سیمای صاحبان صنایع و بازرگانان در سخنان حضرت امیرمؤمنان علی(ع) و تبیین آن در جهت تحقق کار و سرمایه ایرانی؛

114. وظایف دولت اسلامی در مواجهه با فقر و بی کاری از منظر حضرت امام علی(ع) و تحلیل آن در راستای موضوع کار و سرمایه ایرانی؛

124. ثروت های طبیعی و اکتسابی در نهج البلاغه و تبیین و تحلیل آن در جهت تحقق موضوع سال؛

134. حقوق کارگر و کارفرما در سیره و سخن حضرت امیرمؤمنان علی(ع) و تبیین و تحلیل آن در راستای حمایت از کار و سرمایه ایرانی؛

144. نقش تعاون و همکاری در اقتصاد جامعه اسلامی از منظر حضرت امام علی(ع) و تحلیل آن در راستای تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی؛

154. نظارت و کنترل اقتصادی در جامعه اسلامی در سیره و سخن حضرت امیر(ع) و تحلیل آن در جهت تحقق تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی؛

ص: 67

164. بیت المال و مسائل پیرامونی آن از منظر حضرت امام علی(ع) و استفاده از آن در راستای تبیین موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

174. مبارزه با ناهنجاری های اقتصادی در سخن و سیره حضرت امام علی(ع) به ویژه در نامه به مالک اشتر و تحلیل آن در جهت تحقق تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی؛

184. امنیت و ثبات اقتصادی در جامعه اسلامی از منظر حضرت امام علی(ع) و تحلیل آن در لوازم و پیش نیازهای تحقق تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی؛

194. سیره و سخن حضرت درباره اهمیت و جایگاه کار و تلاش و تبیین آن در جهت بررسی موضوع سال؛

204. تجارت در نگاه حضرت امام علی(ع) و تبیین آن جهت تحقق تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی؛

214. پس انداز و سرمایه گذاری از منظر حضرت امام علی(ع) و تبیین آن در راستای تحقق موضوع سال؛

224. ایجاد فرصت های برابر برای مردم در کلام و سیره حضرت امام علی(ع) و تبیین آن در حوزه اقتصادی به ویژه در جهت تحقق موضوع سال؛

234. آسیب شناسی جامعه اسلامی در حوزه اقتصاد از منظر حضرت امام علی(ع) و ارائه راه کار جهت حل مشکلات و مسائل اقتصادی با تأکید بر کار و تلاش.

ص: 68

27 خرداد؛ روز جهاد کشاورزی

اشاره

27 خرداد؛ روز جهاد کشاورزی

27 خرداد، سال روز صدور فرمان حضرت امام خمینی رحمه الله برای تشکیل جهاد سازندگی است که این نهاد در سال های بعد با ادغام در وزارت کشاورزی به جهاد کشاورزی تغییر نام داد. یکی از رویکردهای کلان توسعه که گاه از آن با رویکرد توسعه سبز نام برده می شود، توسعه بر محور کشاورزی است. در سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، توجه به این بخش از تولید و توسعه نباید از نظر برنامه سازان رسانه ملی دور بماند. به ویژه با توجه به مزیت هایی که کشور ما در این حوزه دارد.

الف) اصول و سیاست ها

الف) اصول و سیاست ها

توجه به مزیت های نسبی کشور در حوزه کشاورزی برای دست یابی به توسعه پایدار؛

توجه دادن به کشاورزی بر پایه مبانی علمی این بخش؛

توجه به توصیه و تأکید اسلام بر کشاورزی و اهمیت آن؛

تأکید بر ارج نهادن به نیروی انسانی شاغل در این بخش از اقتصاد کشور؛

توجه به افزایش آگاهی، دانش و مهارت های مورد نیاز کشاورزان؛

ص: 69

توجه و عنایت به صنعتی و مکانیزه شدن و در نتیجه کاهش هزینه ها در کشاورزی؛

ترویج نظام های صحیح بهره برداری از منابع طبیعی؛

توجه به پژوهش و تحقیق در اقتصاد کشاورزی.

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

1. گروه های اقتصاد

11. بررسی موضوع کشاورزی پایدار و نقش آن در اقتصاد ملی و تبیین موضوع سال در این راستا؛

21. بررسی الزامات برخورداری کشور از کشاورزی پایدار و توسعه در این بخش و تبیین موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

31. نقش و وظایف دولت در حوزه سیاست گذاری، هدایت و کمک به بخش کشاورزی در رسیدن به توسعه در بخش کشاورزی؛

41. نقش و وظایف فعالان عرصه کشاورزی و کشاورزان برای رسیدن به توسعه پایدار در بخش کشاورزی؛

51. بررسی نقش آموزش در جهت افزایش تولید و بهینه سازی محصولات کشاورزی در جهت افزایش تولید ملی و حفاظت از کار و سرمایه ایرانی؛

61. نقش منابع انسانی در کشاورزی، الزامات توجه به این منابع و وظایف دولت؛

71. بررسی الزامات و پیش نیازهای توسعه کشاورزی صنعتی و مکانیزه و وظایف دولت و نهادهای قانون گذار در این حوزه؛

81. بررسی نقش و جایگاه فعالان حوزه کشاورزی و کشاورزان در توسعه کشاورزی صنعتی و مکانیزه؛

ص: 70

91. امنیت غذایی و وظایف دولت و کشاورزی درباره آن جهت افزایش کیفیت تولید و پاس داشت کار و سرمایه ایرانی؛

101. بررسی حفاظت منابع طبیعی و وظایف دستگاه های مرتبط و کشاورزان برای پاس داشت سرمایه های طبیعی؛

111. توجه به کالاهای استراتژیک در جهت ایجاد خودکفایی اقتصادی و سیاسی و لزوم توجه به تولیدکنندگان در کیفیت تولید این کالاها؛

121. توجه به تولید با کیفیت کالاهای کشاورزی به منظور صادرات و حضور در بازارهای منطقه ای یا جهانی؛

131. توجه به دستگاه های قانون گذار، اجرایی و نظارتی برای کاهش ریسک در حوزه کشاورزی و اقتصاد آن؛

141. توجه به آینده پژوهی تولید، توزیع و مصرف کالاهای کشاورزی در کشور و تصمیم گیری های درست؛

151. بررسی نقش دولت و دستگاه های اجرایی در ایجاد ثبات در حوزه کشاورزی و اقتصاد آن به منظور مدیریت بهینه تولید؛

161. توجه دادن به پیش بینی های کارشناسان در چشم انداز بیست ساله در حوزه کشاورزی و تأکید بر آن به منظور دست یابی به اهداف؛

171. بررسی چگونگی نگه داری و ذخیره سازی علمی مواد تولیدی و آموزش های همگانی در این باره؛

181. آموزش و ارتقای دانش و مهارت کشاورزان در زمینه بهینه سازی مراحل کاشت، داشت، برداشت و ذخیره سازی محصول؛

191. توجه دستگاه های حاکمیتی به ارتقای جایگاه پژوهش در حوزه کشاورزی و دام داری؛

ص: 71

201. بررسی مسائل رفاهی و خدماتی مربوط به نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی مثل بیمه، بازنشستگی و...؛

211. بررسی نقش باغ داری در کشاورزی امروز ایران و اهمیت اقتصادی آن؛

221. نقش دولت و مجلس در سیاست گذاری، قانون گذاری و اجرای قوانین و سیاست ها به منظور حمایت از تولید کشاورزی داخل؛

231. بررسی نقش دلال ها و واسطه ها در فرآیند تولید و توزیع کالاهای کشاورزی و چاره اندیشی لازم برای حذف آنها از این فرآیند؛

241. توجه روستاییان و نقش آنها در توسعه کشاورزی و بیان مشکلات و راه کارها؛

251. توجه به عشایر و نقش آنها در توسعه و رونق اقتصاد کشاورزی کشور؛

261. بررسی وضعیت آموزش در دانشگاه ها در رشته های مرتبط با کشاورزی و چگونگی ارتقای آن؛

271. ضرورت افزایش آموزش های آکادمیک، کارگاهی، کاربردی و عمومی در حوزه کشاورزی برای افزایش و بهینه سازی تولید؛

281. بررسی عادت مصرفی جامعه ایرانی در محصولات کشاورزی و اصلاح کمی و ارتقای کیفی آن با آموزش های عمومی؛

291. بررسی راه کارهای گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن و صنعتی؛

301. بررسی راه های افزایش انگیزه سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی؛

311. راه کارهای افزایش صادرات محصولات کشاورزی و وظایف دولت در این زمینه؛

ص: 72

321. استاندارد و مفهوم آن در محصولات کشاورزی و چگونگی تشویق کشاورزان به رعایت آن؛

331. آسیب های حوزه اقتصاد کشاورزی و راه کارهای مقابله با آن؛

341. تبیین مدل ها و نمونه های موفق از کشورهای دیگر به منظور ارتقای آگاهی های عمومی؛

351. ترویج فرهنگ تعاون، همکاری و مشارکت صاحبان سرمایه و زمین داران در حوزه کشاورزی.

2. گروه های اجتماعی و فرهنگی در شبکه های عمومی و مراکز استان ها

12. اصلاح نگرش عمومی نسبت به کشاورزی و اهمیت آن در توسعه اقتصادی؛

22. ارتقای آگاهی های عمومی نسبت به چگونگی مصرف بهینه محصولات کشاورزی؛

32. ارتقای آگاهی های عمومی نسبت به چگونگی حفظ و نگه داری محصولات کشاورزی؛

42. بررسی مشکلات جوامع روستایی به عنوان تولیدکنندگان عرصه کشاورزی و ارائه راه کار؛

52. بررسی وظایف دولت در قبال نیروی انسانی بخش کشاورزی و نیازهای این حوزه؛

62. بررسی و تبیین سخن و سیره معصومان درباره کشاورزی و اهمیت آن در تعالیم اسلامی؛

72. مفهوم سرمایه در بخش کشاورزی و تبیین و تحلیل آن در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

ص: 73

82. انعکاس مزیت ها و امتیازهای سکونت در روستا به منظور جلوگیری از مهاجرت های بی رویه در راستای تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) در حوزه کشاورزی؛

92. تشویق دستگاه های مسئول در افزایش عمران و رفاه روستاییان و دخالت و مشارکت حداکثری آنها در این موضوع.

ص: 74

25 رجب؛ شهادت حضرت امام موسی کاظم(ع) - 7 صفر؛ ولادت حضرت امام موسی کاظم(ع)

اشاره

25 رجب؛ شهادت حضرت امام موسی کاظم(ع) - 7 صفر؛ ولادت حضرت امام موسی کاظم(ع)

27 خردادماه با 25 رجب و شهادت حضرت امام موسی کاظم(ع) مصادف است. در پرداختن به موضوع سال یعنی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، توجه به سیاست های زیر را به برنامه سازان پیشنهاد می کنیم.

الف) اصول و سیاست ها

الف) اصول و سیاست ها

توجه به تبیین برخی از مسائل اقتصاد اسلامی به ویژه در حوزه موضوعی سال از دیدگاه حضرت امام موسی کاظم(ع)؛

توجه به شرایط اقتصادی اصحاب و پیروان حضرت و برخورد آن حضرت با بی عدالتی های موجود در جامعه و مساعدت های حضرت به مردم؛

الگوسازی برای افراد و عنایت تکلیف مدارانه آنها نسبت به موضوع سال با استفاده از سخن و سیره حضرت امام کاظم(ع)؛

ایجاد پیوند آموزه های دینی موجود در سخن و سیره حضرت کاظم(ع) و یافته های علمی بشر در عصر جدید؛

توجه دادن به سازگاری آموزه های دینی و برنامه ریزی برای امور معیشتی و دنیوی؛

ص: 75

توجه به پایداری، استقامت و صبر در سیره حضرت کاظم(ع) در دست یابی به موفقیت و سرافرازی؛

عنایت به شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی عصر حضرت و بهره برداری از آنها در تحلیل ها و تبیین ها.

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

1. گروه های فرهنگی و اجتماعی در شبکه های عمومی و مراکز استان ها

11. بررسی صبر و تحمل در راه هدف سیره حضرت امام کاظم(ع) و پیوند آن با موضوع سال؛

21. بررسی جایگاه امید به آینده در سیره و سخن حضرت کاظم(ع) و تحلیل آن در رابطه با موضوع سال؛

31. بررسی مقوله های ساده زیستی، مصرف متعادل، پرهیز از اسراف و تبذیر و تجمل گرایی در سیره و سخن حضرت امام کاظم(ع) و تحلیل آن در رابطه با موضوع سال؛

41. تبیین سخنان حضرت امام کاظم(ع) درباره کار و تلاش فردی و تعمیم آن در حوزه های اجتماعی و ملی و تحلیل در رابطه با موضوع سال؛

51. بررسی مقوله عزت نفس در سیره حضرت کاظم(ع) و تحلیل آن در ابعاد ملی و به ویژه در حوزه اقتصادی؛

61. بررسی توجه حضرت به علم، دانایی و نقش آن در زندگی انسان و تبیین آن در راستای تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

ص: 76

71. توجه به تعاون، همکاری، کمک و یاری محرومان و مستضعفان در سیره حضرت کاظم(ع) و برداشت در جهت تبیین موضوع سال؛

81. جایگاه مشورت و مشاوره در سیره و سخن حضرت کاظم(ع) و برداشت آن جهت تبیین موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

91. برنامه زندگی و تقسیم ساعات برای زندگی بهتر در کلام حضرت امام کاظم(ع) و برداشت در جهت تبیین موضوع سال؛

101. برداشت از کلام آن حضرت برای توجه به کار دنیا در جهت تحلیل و تبیین موضوع سال؛

111. کسب روزی حلال در سیره حضرت و تبیین آن برای توجه به کار و تلاش در موضوع سال؛

121. سازش ناپذیری حضرت با هارون و دستگاه طاغوت و تبیین این موضوع در شرایط امروز کشور به ویژه در حوزه اقتصادی؛

131. الگوی مدیریت فرصت توسط حضرت امام کاظم(ع) و تبیین ضرورت این موضوع برای هر مسلمان به ویژه در شرایط حاضر و در ارتباط با موضوع سال؛

141. انحراف ناشی از انباشت ثروت بین وکلای حضرت و نحوه برخورد ایشان و تحلیل آن در راستای موضوع سال؛

151. دغدغه های حضرت امام کاظم(ع) در مورد نگرانی های اقتصادی و معیشتی شیعیان و الگوسازی برای مسئولان در سال تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی؛

161. چگونگی برخورد صفوان برای تضعیف اقتصادی جبهه باطل و تقویت جبهه حق؛

ص: 77

171. محاصره اقتصادی حاکمان طاغوت برای از بین بردن توان اقتصادی حضرت امام کاظم(ع) و تضعیف جبهه حق به وسیله جلوگیری از دادن پول، امکانات و هدایت با حضرت امام کاظم(ع) و تشبیه آن به شرایط بین المللی موجود در راستای موضوع سال؛

181. توان مالی و اقتصادی حضرت امام کاظم(ع) و بهره مندی از آن برای رونق اوضاع اقتصادی و معیشتی شیعیان و تحلیل آن درباره موضوع سال؛

191. تألیف قلوب شیعیان به وسیله رونق اقتصادی و معیشتی آنها، هدف حضرت امام کاظم(ع) در کمک های مالی فراوان و تحلیل آن در شرایط فعلی جامعه اسلامی با تأکید بر موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

201. ایجاد نشاط فردی و اجتماعی به وسیله کمک های اقتصادی به خانواده ها توسط امام کاظم(ع) و مسئولیت دولت اسلامی در این حوزه با عنایت به موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی).

2. گروه های خانواده،زن، کودک و نوجوان و جوان

12. بررسی نقش پدران و مادران در تربیت فرزندان از دیدگاه حضرت امام کاظم(ع) و تبیین آن در حوزه های اقتصادی به ویژه کار و سرمایه ملی؛

22. بررسی زندگی اصحاب آن حضرت و برداشت های اقتصادی برای تبیین موضوع سال؛

32. تبیین ساده زیستی، قناعت، دوری از تجملات و اسراف در زندگی شخصی حضرت و استفاده در جهت تحلیل موضوع سال؛

42. تبیین مفاهیم اخلاقی در سخن و سیره حضرت به بیان ساده برای نوجوانان و استفاده از آنها برای تبیین موضوع سال؛

ص: 78

52. توجه دادن پدران و مادران به نقش دانش و مهارت در زندگی فرزندان با عنایت به سخنان حضرت امام کاظم(ع) و برداشت و تحلیل آن در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

62. نقش عبادت در زندگی خانوادگی از دیدگاه حضرت امام کاظم(ع) و بررسی موضوع کار و تلاش و سرمایه گذاری و تولید به عنوان عبادت؛

72. تأکید حضرت کاظم(ع) بر کار و تلاش فردی در تأمین نیازهای خود و خانواده و بررسی این موضوع در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) و تعمیم آن از سطح فردی و خانوادگی به سطح جامعه اسلامی.

ص: 79

27 رجب؛ بعثت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله - 17 ربیع الاول، ولادت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله 28 صفر، رحلت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله

اشاره

27 رجب؛ بعثت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله - 17 ربیع الاول، ولادت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله 28 صفر، رحلت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله

29 خرداد 1391 مصادف با حادثه بزرگ بعثت نبی مکرم اسلام حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله است و به صورت طبیعی شبکه های مختلف سازمان صدا و سیما برنامه های متعددی را در این باره تدارک خواهند دید. این مناسبت می تواند فرصت خوبی هم برای طرح موضوع سال باشد از آن جهت که اولین کسی که توانست در جامعه اسلامی حکومت به مفهوم ایجاد ساختارها، روش ها، قوانین و مناسبات بین حاکمیت و مردم بپردازد، نبی مکرم اسلام بود. این ویژگی در زندگانی حضرت رسول می تواند برای همه ارکان حکومت مهم باشد؛ چرا که می توانند مدلی از حاکمیت مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر جامعه اسلامی، آن هم بر اساس پارادایم وحیانی آن مشاهده و الگوسازی کنند. موضوع معیشت عمومی و فردی افراد در جامعه اسلامی دوران پیامبر اکرم فرصت خوبی برای طرح و بررسی موضوع سال در این روز مبارک است.

ص: 80

الف) اصول و سیاست ها

الف) اصول و سیاست ها

بررسی مفاهیم مرتبط با موضوع سال همچون تولید، کار، سرمایه، تلاش، همت و... در سیره و سخن حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و تبیین و تحلیل آنها در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

پرهیز از پیوندهای مفهومی غیرمنطقی بین موضوع مورد نظر با آموزه های موجود در رفتار و کلام نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله ؛

توجه به الگوسازی برای افراد جامعه و ورود از زاویه تکلیف مدارانه به موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

بررسی سیره اصحاب نزدیک حضرت در مسائل مرتبط با موضوع سال و تحلیل آن به تناسب شرایط زمانی و مکانی؛

ایجاد پیوند بین آموزه های دینی و یافته های علمی به ویژه در مباحث مورد بررسی در موضوع سال.

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

1. گروه های اجتماعی و فرهنگی در شبکه های عمومی و مراکز استان ها

11. بررسی مفهوم امید به آینده و آینده نگری در سخن و سیره پیامبر گرامی اسلام و تبیین آن در راستای موضوع سال؛

21. بررسی مفهوم برنامه ریزی در سیره و سخن پیامبر گرامی اسلام و تحلیل آن در جهت تحقق موضوع سال؛

31. تحلیل سخنان پیامبر گرامی اسلام در حوزه اقتصاد و بررسی ارتباط آن با موضوع تولید سرمایه انسانی، ثروت،کار و...

ص: 81

41. بررسی مفهوم کار و تلاش در سخن و سیره پیامبر گرامی اسلام و ارائه تحلیل هایی در رابطه آن با موضوع سال؛

51. بررسی مفهوم کار و تلاش در سیره و سخن پیامبر گرامی اسلام و تحلیل آن در جهت تحقق موضوع سال؛

61. تبیین سیره و سخن حضرت درباره اموال عمومی و بیت المال و تحلیل آن در راستای موضوع سال؛

71. بررسی سخنان پیامبر گرامی اسلام در حقوق اقتصادی مردم بر حاکمان و تحلیل آن در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

81. بررسی مفهوم عزت نفس در حوزه فردی از نگاه پیامبر گرامی اسلام و تعمیم آن به حوزه اجتماعی و تحلیل آن در رابطه با موضوع سال؛

91. بررسی شیوه مدیریت پیامبر گرامی اسلام در دوران حاکمیت خود به ویژه در بحران ها و استخراج نکاتی درباره توجه به کار، تلاش، سرمایه انسانی جامعه و...؛

1010. وفاق و اتحاد و هم بستگی مردم یکی از عوامل مؤثر بر رشد و پیشرفت جامعه اسلامی در نگاه پیامبر اسلام و تحلیل آن در راستای تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

111. تقدم مصالح عمومی بر مصالح فردی در نظام اقتصادی حکومت پیامبر گرامی اسلام و تبیین آن در راستای تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

ص: 82

121. قانون گرایی در سیره و سخن پیامبر گرامی اسلام، تبیین و تحلیل و توجه به آن در تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) در شرایط فعلی؛

131. بررسی مفاهیم اخوت، برابری، برادری، هم دلی و صمیمیت در جامعه نبوی و نقش آن در پیشرفت و توسعه جامعه اسلامی به ویژه در حوزه اقتصادی و تبیین آن در راستای تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی).

2. گروه های اقتصاد

12. بررسی مفهوم کار و تلاش در سیره و سخن پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و تحلیل و تبیین آن در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

22. بررسی مفهوم قناعت، صرفه جویی و پرهیز از اسراف و تبذیر و تجمل گرایی در سیره و سخن پیامبر گرامی اسلام و تبیین آن در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

32. عدالت اقتصادی از منظر پیامبر گرامی اسلام و تبیین آن در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

42. مالکیت خصوصی و عمومی در سخن و سیره پیامبر گرامی اسلام و تحلیل آن در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

52. رفاه و تأمین معاش مردم و وظیفه دولت اسلامی در این باره و تبیین آن در جهت تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

ص: 83

62. توزیع عادلانه درآمد و ثروت از منظر پیامبر گرامی اسلام و تحلیل آن در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

72. سیمای صاحبان صنایع، حرفه ها، بازرگانان و تجارت پیشگان در سیره و سخن پیامبر گرامی اسلام و تحلیل آن در جهت تبیین موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

82. وظیفه دولت اسلامی در مواجهه با فقر و بی کاری از منظر پیامبر گرامی اسلام و تحلیل آن در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

92. امنیت شغلی در سخن و سیره پیامبر گرامی اسلام و وظایف دولت اسلامی درباره آن و تحلیل و تبیین آن در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

102. نقش تعاون و همکاری در سیره و سخن پیامبر گرامی اسلام و تبیین آن برای ترسیم وظایف دولت و مردم در جامعه اسلامی در راستای تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

112. نقش نظارت و کنترلی پیامبر گرامی اسلام بر درآمدها و هزینه های جامعه اسلامی و تحلیل آن در راستای تبیین وظایف دولت اسلامی در جهاد اقتصادی و مدیریت اقتصاد؛

122. بیت المال و اموال عمومی، خمس و زکات (مالیات اسلامی) در سخن و سیره پیامبر گرامی اسلام و تحلیل آن جهت بررسی موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

132. تجارت در سیره و سخن پیامبر گرامی اسلام با توجه به اشتغال حضرت و همسرش و تبیین آن جهت تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

ص: 84

142. پس انداز و سرمایه گذاری از منظر رسول گرامی اسلام و تحلیل و تبیین آن در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

152. ایجاد فرصت های برابر یا ایجاد زمینه ها و بسترهای لازم برای افراد در جامعه اسلامی و وظایف حاکم در سخن و سیره پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و تبیین آن برای رسیدن به وظایف دولت اسلامی در این باره برای تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

162. جایگاه علم و مهارت در سیره و سخن پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و تحلیل و تبیین آن در راستای تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

172. بررسی کسب و روزی حلال در اندیشه و رفتار پیامبر گرامی اسلام و تحلیل آن برای تبیین موضوع سال؛

182. اخلاق اقتصادی پیامبر گرامی اسلام و بررسی و تحلیل آن جهت تبیین موضوع سال؛

192. عدل و انصاف در سیره اقتصادی پیامبر گرامی اسلام و بررسی آن در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

202. بازار سالم و بازار ناسالم در اندیشه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و بررسی آن در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

212. احتکار، کم فروشی، گران فروشی و... در سیره و سخن پیامبر گرامی اسلام و روش برخورد حضرت با این پدیده ها و تحلیل آن در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

222. بررسی مشاغل حرام، مستحب و مکروه از منظر پیامبر گرامی اسلام و تحلیل وضعیت آن در جامعه امروزی مسلمانان و استفاده در جهت موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی).

ص: 85

232. فضیلت و جایگاه برخی از مشاغل و حرفه ها نزد پیامبر گرامی اسلام و بررسی علل و چرایی و تبیین وضعیت فعلی جامعه اسلامی درباره برخی مشاغل با توجه به سخنان و سیره حضرت و تحلیل در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

242. بررسی مفهوم امنیت اقتصادی در حکومت پیامبر گرامی اسلام جهت تبیین موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

252. بررسی مفهوم استقلال اقتصادی در دوران حاکمیت پیامبر گرامی اسلام و تحلیل آن برای تبیین موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

262. بررسی مفهوم و اصل اعتدال اقتصادی در سیره حکومتی پیامبر گرامی اسلام و تحلیل آن در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

272. تکیه بر ساز و کار خردمندانه و عقل محور در مدیریت اقتصادی جامعه اسلامی توسط پیامبر در شرایط مختلف و تبیین آن در شرایط فعلی جامعه در راستای توجه به موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی).

3. گروه های سیاسی و خبر

13. بررسی مفهوم امنیت در جامعه اسلامی و نقش آن در شکوفایی جنبه های مختلف آن در عصر حاکمیت پیامبر گرامی اسلام و تبیین آن با توجه به شرایط کنونی و نقش امنیت ملی در رونق و شکوفایی اقتصادی با توجه به موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

ص: 86

23. بررسی سیاست خارجی پیامبر گرامی اسلام در مواجهه با کفار، منافقان، دشمنان، دوستان، همسایگان و تحلیل و تبیین آن در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

33. بررسی مفهوم استقلال سیاسی در نظام حاکمیتی پیامبر گرامی اسلام و تحلیل آن در جهت تبیین و بررسی موضوع سال؛

43. بررسی مفهوم عزت در جامعه اسلامی از منظر پیامبر گرامی اسلام و ارتباط آن با موضوع سال؛

53. وظایف حاکمان در مقابل مردم به ویژه در حوزه اقتصادی از منظر پیامبر گرامی اسلام و بررسی این موضوع در تبیین موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

63. بررسی مفهوم اقتدار حکومت اسلامی از منظر پیامبر و جنبه های اقتصادی این اقتدار در سیره و سخن پیامبر اسلام برای تبیین موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

73. بررسی ویژگی های کارگزاران جامعه اسلامی از منظر رسول اکرم صلی الله علیه و آله به ویژه در حوزه های اقتصادی؛

83. بررسی حقوق حاکمیت بر مردم به ویژه در حوزه های اقتصادی از منظر رسول مکرم اسلام و تبیین آن جهت بررسی موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

93. بررسی نقش بیعت و جایگاه آن در حکومت اسلامی در عصر پیامبر و تحلیل و تبیین آن در شرایط فعلی جامعه اسلامی و تأثیر آن در تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

ص: 87

103. وظیفه بزرگ عدالت برای زمامدار جامعه اسلامی در سخن و سیره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و تبیین آن در جهت تحقق موضوع سال؛

113. حقوق متقابل حاکم و مردم در جامعه اسلامی از دیدگاه پیامبر گرامی اسلام و تحلیل آن در حوزه های اقتصادی و پیوند با موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

123. بررسی شایسته سالاری در حکومت نبوی و تأثیر آن در رشد و شکوفایی جامعه اسلامی در ابعاد مختلف به ویژه جهات اقتصادی؛

133. نقش و جایگاه قدرت در تأمین منافع عمومی مردم در حکومت نبوی و تبیین این موضوع در جامعه اسلامی به منظور دست یابی به اهداف اقتصادی؛

143. بررسی معاهدات پیامبر و تحلیل شرایط محیطی و ملاحظات حکومتی پیامبر و برداشت های امروزی از این موضوع در راستای تحقق تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی؛

153. شورا و مشورت در سیره و سخن پیامبر و چگونگی بهره گیری از آن در جهت تأمین منافع عمومی و تعیین آن در راستای مسائل اقتصادی و موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی).

4. گروه های زن، خانواده، کودک و نوجوان و جوان

14. بررسی مفهوم کار در خانواده از منظر پیامبر گرامی اسلام و اهمیت و اهتمام حضرت به این موضوع و تبیین آن در جهت بررسی موضوع سال؛

24. بررسی نقش پدران و مادران در جهت تربیت اقتصادی فرزندان از منظر پیامبر گرامی اسلام و تبیین آن در بررسی موضوع سال؛

ص: 88

34. بررسی مفهوم ساده زیستی، قناعت، دوری از تجملات و اسراف در زندگی شخصی حضرت و تبیین آن در راستای موضوع سال؛

44. بررسی زندگی شخصیت اصحاب خاص و شاخص حضرت و تبیین ویژگی های بارز اقتصادی برای بررسی موضوع سال در راستای آن؛

54. بررسی مفاهیم مهم اقتصادی در سیره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و تبیین و تفسیر آن به بیان ساده برای نوجوانان؛

64. حقوق متقابل پدر و مادر و فرزندان از منظر پیامبر گرامی اسلام و تبیین آن از منظر تربیت اقتصادی در جهت تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

74. زن و جایگاه آن در خانواده از منظر پیامبر گرامی اسلام و تبیین وظایف اقتصادی زن در جهت تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

84. تأمین اقتصادی خانواده از منظر پیامبر گرامی اسلام و تحلیل آن در جهت بررسی موضوع سال؛

94. خانواده و وظایف اقتصادی در رابطه با خویشان، همسایگان و بستگان از دیدگاه پیامبر و تبیین آن در رابطه با موضوع سال؛

104. فرزندان و مسئولیت پذیری از دیدگاه تربیتی پیامبر گرامی اسلام و تبیین آن در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

114. نقش کار و تلاش در زندگی خانوادگی در سخن و سیره پیامبر اکرم و تبیین آن در راستای تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

ص: 89

124. بررسی توجه و اهمیت پیامبر گرامی اسلام به نقش جوانان در جامعه اسلامی و تبیین این توجه ویژه در راستای تحقق اهداف اقتصادی در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی؛

134. نقش الگویی پدران و مادران در رابطه با فرزندان از منظر پیامبر گرامی اسلام و استفاده از این نقش جهت تربیت اقتصادی آنان به ویژه در حوزه موضوعی سال.

ص: 90

3 شعبان؛ ولادت حضرت امام حسین(ع) -10 محرم الحرام؛ شهادت حضرت امام حسین و یارانش در کربلا

اشاره

3 شعبان؛ ولادت حضرت امام حسین(ع) -10 محرم الحرام؛ شهادت حضرت امام حسین و یارانش در کربلا

سوم شعبان و دهم عاشورای هر سال مصادف با سال روز ولادت باشکوه و شهادت مظلومانه پیشوای سوم شیعیان حضرت حسین بن علی علیهما السلام است که روز پاسدار نیز نامیده شده است. زندگی و شرح مبارزه و شهادت سالار شهیدان از جهت مبارزه با طاغوت و تعالی جامعه و سر فرود نیاوردن در برابر قدرت های زورگو درس های بلند استقلال و غیرت و مردانگی برای جامعه اسلامی داشته است و زندگی فردی حضرت نیز حاوی پیام های کوتاه و بلند مدیریت امر دنیا و معیشت را نیز در بردارد. به همین دلیل توصیه می شود برنامه سازان از این فرصت برای طرح موضوع سال خودداری نورزند و در فرصت های ایدئال به بحث در رابطه با آن بپردازند.

الف) اصول و سیاست ها

الف) اصول و سیاست ها

سعی در ایجاد پیوند بین آموزه های دینی و یافته های علمی به ویژه در مباحث مورد بررسی در موضوع سال؛

ص: 91

توجه به ابعاد مدیریتی حضرت امام حسین(ع) در امور دنیوی در عین شهادت طلبی و شجاعت و دل بستگی نداشتن به دنیا؛

توجه به نقش الگویی حضرت امام حسین(ع) و انس و الفت شیعیان و ایرانیان با حضرتش و استفاده حداکثری از این مهم در تبیین موضوعات مرتبط با موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

توجه به زندگی شخصی و اجتماعی اصحاب ناب حضرت جهت تبیین و تحلیل مفاهیم مرتبط با موضوع سال؛

توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و عمومی جامعه مسلمانان در عصر زندگی حضرت امام حسین(ع) و تأثیر آن در تصمیم های مهم حضرت در تبیین موضوعات اقتصادی؛

ضرورت توجه به تنوع مخاطبان و ساعات پخش برنامه و تولید برنامه بر اساس رسالت و مأموریت هر شبکه و مخاطبان هر برنامه و هر شبکه.

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

1. گروه های اجتماعی و فرهنگی در شبکه های عمومی و مراکز استان ها

11. بررسی مفهوم امید به آینده و نصرت الهی در سیره و سخن حضرت امام حسین(ع) و تبیین آن در راستای موضوع سال؛

21. توجه به تعاون و همکاری در سیره و سخن حضرت امام حسین(ع) و تحلیل آن درباره موضوع سال؛

31. کار و تلاش در سیره و سخن حضرت امام حسین(ع) و تحلیل آن درباره موضوع سال؛

41. بررسی مقوله عزت نفس فردی در سیره و سخن حضرت امام حسین(ع) و تحلیل آن در ابعاد ملی و در رابطه با موضوع سال؛

ص: 92

51. بررسی نقش دانش، دانایی و مهارت در سیره و سخن حضرت امام حسین(ع) و تحلیل آن جهت تبیین موضوع کار و سرمایه ایرانی؛

61. نقش فساد اقتصادی حکومت بنی امیه در قیام حضرت امام حسین(ع) و استفاده جهت تبیین موضوع سال؛

71. تقدم منافع عمومی جامعه بر مصالح شخصی در سیره و سخن و قیام حضرت و بهره برداری جهت تبیین موضوع سال؛

81. چهره مردمی حضرت امام حسین(ع) و نقش آن در پیشبرد امور مسلمانان و استفاده از این ویژگی برای تبیین وظایف کارگزاران دولت اسلامی در پیشبرد اقتصادی و سیاسی؛

91. توجه به اخلاق اقتصادی حضرت(سیره و سخنان) برای داشتن یک جامعه معتدل در حوزه اقتصادی؛

101. بررسی موضوع قناعت، صرفه جویی، پرهیز از اسراف، تبذیر و اشرافی گری و تجمل گرایی در سیره و سخن حضرت امام حسین(ع) و تبیین موضوع سال با استفاده از این سیره و سخنان؛

111. بررسی نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تحولات مثبت اقتصادی جامعه اسلامی و تبیین وظایف این نهاد در سال جاری؛

121. بررسی مفهوم پاسداری از حریم های اقتصادی جامعه و پیشبرد آن به عنوان وظیفه ای نو برای پاسداران در شرایط فعلی؛

131. بررسی نقش ایمان به خدا و توکل در پیروزی حضرت امام حسین(ع) بر نظام حاکم اقتصادی آن زمان و تحلیل آن در رابطه با موضوع سال.

ص: 93

2. گروه های زن، خانواده، کودک و نوجوان و جوان

12. بررسی موضوع کسب روزی حلال در خانواده و سخن و سیره حضرت در این باره و ارتباط آن با موضوع سال؛

22. بررسی زندگی اصحاب شاخص حضرت امام حسین(ع) در حوزه مفاهیم اقتصادی مورد نظر و تبیین و تحلیل آن در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

32. تبیین نکات اخلاقی سخنان حضرت امام حسین(ع) درباره وظایف پدر و مادر در تربیت فرزندان و استفاده اقتصادی از این سخنان در جهت تبیین موضوع سال؛

42. کار و تلاش و اهمیت آن در سخن و سیره حضرت امام حسین(ع) و تحلیل آن در جهت تبیین و تبلیغ موضوع سال؛

52. توجه دادن پدران و مادران و فرزندان به نقش و دانش و مهارت در اقتصاد خانواده و همچنین آینده فرزندان با تکیه بر سخنان عام حضرت امام حسین(ع) در این باره؛

62. تأکید بر قناعت، ساده زیستی، پرهیز از تجمل گرایی در خانواده از منظر حضرت امام حسین(ع) و تبیین آن در راستای موضوع سال؛

72. تبیین موضوعات اقتصادی پیش گفته برای کودکان و نوجوانان با بیان ساده و روان؛

82. گفتار حضرت امام حسین(ع) درباره تربیت فرزندان و آماده کردن آنها توسط پدران و مادران برای حضور در جامعه و استفاده از این موضوع برای تبیین موضوع سال در حوزه خانواده؛

82. طرح و بررسی وضعیت زندگی خانوادگی سرداران پاسدار انقلاب به ویژه در ابعاد اقتصادی برای الگوآفرینی و الگوسازی.

ص: 94

3. گروه های سیاسی و خبر

13. بررسی زندگی حضرت امام حسین(ع) در زمان برادر بزرگوارش، حضرت امام حسن(ع) و همراهی با امام مسلمانان برای رسیدن به اهداف جامعه اسلامی و تبیین این موضوع در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

23. نقش پراهمیت اصل دفاع از مظلوم و قیام علیه ظالم در زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع) و بهره برداری از آن جهت تبیین و تحلیل موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) به ویژه برای مقابله با دشمنان در جنگ اقتصادی؛

33. بررسی تأثیر وضعیت اقتصادی دستگاه حاکم در قیام و مجاهدت حضرت امام حسین(ع) و تحلیل آن در شرایط امروزی جامعه اسلامی با توجه به تحریم ها در نیاز به مجاهده و مبارزه اقتصادی؛

43. نقش حضرت امام حسین(ع) در مدیریت بحران های زمان پدرش امیرمؤمنان علی (ع) و برادرش حضرت امام حسن(ع) و در مبارزه و قیام خود علیه بنی امیه و تحلیل آن برای تبیین موضوع سال؛

53. نقش مهم نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در توطئه های اقتصادی دشمن علیه نظام اسلامی؛

63. بررسی شبهات دشمن درباره حضور سپاه در عرصه های اقتصادی و جواب گویی به این شبهات؛

73. مفهوم بیعت در سیره و سخن حضرت امام حسین(ع) و تبیین آن در جهت شروط موفقیت در جهاد اقتصادی و حمایت از سخنان رهبری نظام.

ص: 95

4 شعبان؛ ولادت حضرت عباس(ع) - 10 عاشورا؛ شهادت حضرت ابوالفضل(ع) در کربلا

اشاره

4 شعبان؛ ولادت حضرت عباس(ع) - 10 عاشورا؛ شهادت حضرت ابوالفضل(ع) در کربلا

4 شعبان و 10 عاشورا طلوع و عروج حضرت ابوالفضل العباس، سردار باوفای عاشورا و فرزند باغیرت علی بن ابی طالب(ع) است. نکات ریز و درشتی در زندگی حضرت مشاهده می شود که پیوند بین آنها و ایجاد انگیزه های عمومی در مردم برای توجه به موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) می تواند مورد دقت برنامه سازان شود که به برخی از آنها در محورهای موضوعی پرداخته خواهد شد.

الف) اصول و سیاست ها

الف) اصول و سیاست ها

توجه به نقش الگویی حضرت ابوالفضل(ع) برای جوانان و بهره گیری از این ویژگی برای تبیین موضوع ولایت پذیری و به تبع آن، اهمیت دادن به موضوع سال؛

پرهیز از انتخاب ساعت های اوج عزاداری یا انتخاب موضوع یا مخاطبان نامناسب برای طرح یک محور یا موضوع در یک شبکه یا یک برنامه؛

توسعه مفاهیم اخلاقی موجود در سیره و سخن حضرت ابوالفضل(ع) و تعمیم به مسائل کلان اجتماعی؛

ص: 96

پرهیز از پیوندهای بی ربط، غیر منطقی و دور از موضوع؛

تأکید بر روحیه ولایت پذیری، تسلیم، همت بلند و شجاعت حضرت در مصایب و بحران ها؛

تأکید بر کرامت ها و فضیلت های انسانی غیرمعصوم به عنوان الگویی باورپذیر در جامعه کنونی.

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

1. گروه های اجتماعی و فرهنگی در شبکه های عمومی و مراکز استان ها

11. تأکید بر بصیرت و روشن بینی حضرت عباس(ع) در دوران جوانی و استفاده از آن جهت تبیین وظایف جوانان در رابطه با موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

21. بررسی مفهوم تسلیم و ولایت پذیری حضرت عباس(ع) و نقش آن در پیشبرد قیام عاشورا و تبیین وظایف جوانان در موضوع سال از رهگذر این ویژگی؛

31. بررسی مفهوم شجاعت در حضرت ابوالفضل(ع) و تغییر مفهومی آن در شرایط مختلف و تبیین شجاعت در فضای امروز جامعه با توجه به موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) و جهاد اقتصادی؛

41. بررسی مفهوم مردانگی و جوان مردی در سیره حضرت عباس(ع) و تبیین متغیر بودن این مفهوم بسته به شرایط و تحلیل آن در راستای وظایف مردم در شرایط کنونی و جهاد اقتصادی؛

51. بررسی مفهوم خویشتن داری حضرت عباس(ع) و بررسی این مفهوم در زندگی فعلی جامعه اسلامی و وظایف مردم در راستای تبیین موضوع سال.

ص: 97

2. گروه های خانواده، کودک و نوجوان و جوان

12. تبیین مفهوم جوان مردی و رشادت و وظایف کنونی خانواده ها در ایجاد و گسترش این روحیه در فرزندان و تحلیل آن در جهت تبیین موضوع سال و جهاد اقتصادی؛

22. تبیین مفهوم بصیرت در خانواده نسبت به مسائل جامعه و وظایف پدران و مادران نسبت به این موضوع در رابطه با موضوع سال؛

32. بررسی مفهوم ولایت پذیری در حضرت ابوالفضل(ع) و وظایف خانواده و پدران و مادران در رابطه با ترویج این روحیه و تحلیل آن در تبیین موضوع سال؛

42. بررسی ویژگی های شخصیتی حضرت ابوالفضل(ع) مانند شجاعت، اطاعت، رادمردی و... به زبان ساده برای نوجوانان و تحلیل آن در راستای جهاد اقتصادی و موضوع سال.

ص: 98

5 شعبان؛ ولادت حضرت امام سجاد(ع) - 12 محرم الحرام؛ شهادت حضرت امام سجاد(ع)

اشاره

5 شعبان؛ ولادت حضرت امام سجاد(ع) - 12 محرم الحرام؛ شهادت حضرت امام سجاد(ع)

دیدگاه فرهنگی حضرت امام سجاد(ع) در هدایت و رهبری جامعه به انضمام رهنمودهای حضرتش در صحیفه سجادیه و علاوه بر آن رساله شریفه حقوق آن حضرت به عنوان یک منبع بسیار خوب دینی برای طرح و بررسی مباحث مختلف حتی در حوزه های اقتصادی بسیار مناسب است. این ظرفیت بزرگ می تواند منبع خوبی برای برنامه سازان رسانه ملی در ایام ولادت و یا شهادت آن بزرگوار باشد.

الف) اصول و سیاست ها

الف) اصول و سیاست ها

توجه به رفع شبهه تعارض بین امور معنوی و مادی و یا تضاد تدبیر اخروی با امور دنیوی در سیره حضرت امام سجاد(ع)؛

توجه به نقش عبودیت و بندگی در ساخت دنیا و آباد کردن آن با نگاه معنوی؛

پرهیز از ایجاد تنافی و تضاد بین تمهید امور معیشتی (اقتصاد) با امور معنوی؛

توجه به الگوسازی با عنایت به جایگاه بلند زهد و عبودیت حضرت امام سجاد(ع)؛

ص: 99

توجه به نقش محوری حضرت امام سجاد(ع) برای تربیت نیروی انسانی آینده جامعه مسلمانان و ضرورت آن در جامعه امروز؛

توجه به شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی جامعه در عصر حضرت؛

عنایت ویژه به صحیفه سجادیه و مسائل و مبانی معیشت دنیوی در آن؛

توجه به رساله حقوق حضرت امام سجاد(ع) و مضامینی که مرتبط با موضوع سال است.

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

1. گروه های اجتماعی و فرهنگی در شبکه های عمومی و مراکز استان ها

11. بررسی مفهوم کمال جویی مادی در صحیفه سجادیه و تبیین آن در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

21. بررسی مفهوم عدالت اجتماعی در صحیفه سجادیه و تبیین آن در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

31. بررسی مفهوم رفاه عمومی در صحیفه سجادیه و تبیین آن در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

41. بررسی مفهوم رزق و روزی حلال در صحیفه سجادیه و تبیین آن در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

51. بررسی حقوق اقتصادی در رساله حقوق حضرت امام سجاد(ع) و تحلیل آن در حوزه موضوع سال؛

61. بررسی نقش و جایگاه حضرت در تربیت نیروی انسانی لازم برای آینده جامعه اسلامی و تبیین آن در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

ص: 100

71. بررسی ویژگی سخاوت در حضرت و تعمیم آن به حوزه اجتماعی و تبیین و تحلیل آن در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

81. بررسی تأکیدات حضرت امام سجاد(ع) بر علم آموزی در صحیفه و تحلیل بر آن در جهت تبیین موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

91. ترسیم انسان کامل از دیدگاه حضرت امام سجاد(ع) و ویژگی های مربوط به امور دنیوی آن و تبیین موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) از این رهگذر؛

101. بررسی مفهوم آینده نگری، در تعالیم حضرت امام سجاد(ع) و تبیین ضرورت آن در تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

111. خودباوری و خداباوری در اندیشه حضرت امام سجاد(ع) و تبیین آن در جهت موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

121. بررسی حقوق برخی از اعضا و جوارح (مثل چشم برای عبرت گرفتن، پا برای کسب علم و معرفت و رفع نیاز مؤمن) و تحلیل آنها در جهت تبیین وظایف افراد برای تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

131. اهمیت عقل و خرد و جایگاه آن در اندیشه حضرت امام سجاد(ع) و تحلیل آن در راستای تبیین ضرورت تعقل و خردورزی در اقتصاد جامعه اسلامی؛

ص: 101

141. بررسی جایگاه امید به آینده در سیره و سخن حضرت امام سجاد(ع) و تحلیل آن در جهت تبیین موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

151. بررسی مقوله های ساده زیستی، مصرف متعادل، پرهیز از اسراف، تبذیر و تجمل در سیره و سخن حضرت امام سجاد(ع) و بهره گیری از آن در جهت تبیین موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

161. نقش تعاون و همکاری، و همچنین کمک و یاری محرومان و مستضعفان در سیره حضرت امام سجاد(ع) و برداشت در جهت تبیین وظایف افراد در جهاد اقتصادی و تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی).

2. گروه های زن، خانواده، کودک و نوجوان و جوان

12. وظایف پدران و مادران نسبت به فرزندان در صحیفه سجادیه و تبیین آن در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

22. بررسی حقوق پدران و مادران نسبت به فرزندان در رساله حقوق حضرت امام سجاد(ع) و تبیین آن برای بررسی موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

32. وظیفه زمینه سازی برای خلاقیت و شکوفایی کودکان و فرزندان در کلام حضرت امام سجاد(ع) و تبیین آن در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

42. بررسی مصادیق کسب حرام و اهمیت رزق و روزی حلال در کلام و سیره حضرت امام سجاد(ع) و تبیین آن در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

ص: 102

52. اهمیت و جایگاه عقل و خرد در اندیشه حضرت امام سجاد(ع) و تحلیل اهمیت آن در اداره امور اقتصادی خانواده با تأکید بر موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

62. بررسی حق مادران، حق پدران، حق فرزندان، حق خویشان، حقوق برادران و امثال آن در رساله حقوق حضرت امام سجاد(ع) و تبیین آن در راستای موضوع سال؛

72. بررسی جایگاه صبر و بردباری در راه رسیدن به اهداف در سیره و سخنان حضرت امام سجاد(ع) و تبیین آن برای برشمردن وظایف افراد در تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

82. بررسی زندگی اصحاب آن حضرت و برداشت های لازم در پیوند موضوع سال با شیوه زندگی آنها؛

92. بررسی مفاهیم اقتصادی مورد نظر در کلام حضرت امام سجاد(ع) در صحیفه سجادیه و رساله حقوق آن حضرت و بیان ساده آن به منظور الگوسازی برای نوجوانان.

ص: 103

7 تیر؛ شهادت آیت الله شهید بهشتی و روز قوه قضاییه

اشاره

7 تیر؛ شهادت آیت الله شهید بهشتی و روز قوه قضاییه

7 تیرماه سال روز شهادت آیت الله شهید بهشتی و 72 تن از یاران او در حادثه انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در سال 1360 است. همچنین این روز به پاس داشت خدمات و جایگاه شهید بهشتی در دستگاه قضایی روز «قوه قضاییه» هم نام گذاری شده است. دو نکته مهم می تواند پرداختن به موضوع سال را اولویت ببخشد. اول آنکه شخصیت شهید بهشتی در نوع خود بی نظیر بود؛ از آنجا که به فعالیت های نظام مند در حوزه های مختلف و از جمله اقتصاد اعتقاد داشت و به مبانی اسلامی و مسائل روز جهان تسلط و اشراف داشت و در مباحث اقتصادی هم نظریه های کاربردی ارائه می کرد. دوم آنکه برای تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)، بودن انسجام و هماهنگی نهادهای درون حاکمیتی و از جمله قوه قضاییه از الزامات اجتناب ناپذیر است که رسانه ملی با طرح برخی از موضوعات می تواند به آن دست یابد.

الف) اصول و سیاست ها

الف) اصول و سیاست ها

توجه به چند بعدی بودن شخصیت شهید بهشتی و سیراب شدن نظریه های ایشان از سرچشمه زلال تعالیم دینی؛

ص: 104

آینده نگری و دوراندیشی در نظریه های اقتصادی شهید بهشتی به عنوان یک ویژگی مهم؛

پرداختن به نقش و تأثیر این شهید والامقام در طراحی نظام اقتصادی کشور؛

به روز بودن و توجه به شرایط زمان و مکان در اندیشه های شهید بهشتی و پرهیز از جمود و واپس گرایی؛

توجه ویژه به نقش قوه قضاییه در حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی؛

توجه به الگوسازی از شخصیت، اندیشه، سیره اخلاقی و عملی شهید بهشتی در حوزه های اقتصادی.

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

1. گروه های اجتماعی و فرهنگی در شبکه های عمومی و مراکز استان ها

11. بررسی مفهوم امنیت قضایی و نقش آن در موفقیت کشور در حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی با موضوع سال و چگونگی تحقق این امنیت؛

21. بررسی چگونگی حمایت از تولید ملی در حوزه قضایی کشور؛

31. بررسی چگونگی حمایت از سرمایه ملی در قوانین محاکم و روش های قضایی؛

41. بررسی چگونگی حمایت از نیروی انسانی مولد در قوانین، محاکم و روش های قضایی؛

51. بررسی چگونگی ایجاد امنیت اقتصادی به وسیله نهادهای قضایی و حقوقی؛

61. بررسی چگونگی برخورد با مجرمان و مفاسد اقتصادی به منظور حمایت از تولید ملی؛

ص: 105

71. بررسی چگونگی برخورد با مجرمان اقتصادی به منظور تقویت نیروی کار بومی و ایرانی؛

81. آسیب شناسی مصداقی ناهنجاری ها، موانع و جرایم موجود برای رشد تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و وظایف قوه قضاییه درباره آن؛

91. بررسی خلأهای ناشی از آگاهی های عمومی قضایی در حوزه تولید ملی، کار، سرمایه، مشارکت و ...؛

101. بررسی رابطه جرم های اقتصادی با تولید، سرمایه گذاری، کار، توسعه و پیشرفت کشور؛

111. بررسی اندیشه های شهید بهشتی در رابطه با کار و جایگاه و اهمیت آن در نظام اجتماعی و اقتصادی اسلام؛

121. بررسی اندیشه های شهید بهشتی درباره سرمایه، سرمایه گذاری و جایگاه آن در نظام اقتصادی دین مبین اسلام؛

131. بررسی اندیشه های شهید بهشتی درباره تولید و مسائل فرعی آن در اسلام؛

141. اصول عدالت اقتصادی از نگاه شهید بهشتی و تبیین آن در رابطه با موضوع سال؛

151. جایگاه تعقل و خرد در تنظیم امور اقتصادی، تولید، سرمایه و کار در اندیشه شهید بهشتی؛

161. نقش و وظایف دولت اسلامی در حوزه اقتصاد به ویژه تولید سرمایه و کار از نگاه شهید بهشتی؛

171. نقش و وظایف مردم در حوزه اقتصاد به ویژه در تولید، سرمایه و کار از منظر شهید بهشتی؛

ص: 106

181. بررسی مفهوم استقلال در اندیشه سیاسی شهید بهشتی و ارتباط آن با استقلال اقتصادی و الزامات آن؛

191. بررسی مفهوم عزت و سرافرازی جامعه اسلامی در اندیشه شهید بهشتی و ارتباط آن با موضوع سال؛

201. بررسی مفهوم خودباوری و اتکا به خود در اندیشه شهید بهشتی و ارتباط آن با تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی؛

211. بررسی اندیشه های اقتصادی صاحب نظران و شهدای هفتم تیر به ویژه در موضوعات مرتبط با موضوع سال؛

221. بررسی اقدامات مهم و مؤثر قضایی کشورهای دیگر در حوزه حمایت از سرمایه، تولید و نیروی انسانی مولد؛

231. معرفی اقدامات و دستاوردهای قوه قضاییه در ارتباط با رونق کسب و کار، تجارت، تولید، سرمایه گذاری، نیروی انسانی مولد و ... در سال های گذشته.

ص: 107

11 شعبان؛ولادت با سعادت حضرت علی اکبر و روز جوان

اشاره

11 شعبان؛ولادت با سعادت حضرت علی اکبر و روز جوان

نیروی انسانی جوان کشور، سرمایه بی بدیلی است که هرگونه تحرک و انگیزه آفرینی در آن موجب حرکت های پرشتاب و بزرگ در حوزه های مختلف به ویژه اقتصادی می شود. توجه به این سرمایه و ارتقای آگاهی ها، انگیزه و باورهایشان نسبت به موضوع سال از مأموریت ها و رسالت های رسانه ملی است. بی شک، روز جوان، فرصت خوبی برای پرداختن به موضوع سال در قالب محورها و موضوعات پیشنهادی زیر خواهد بود.

الف) اصول و سیاست ها

الف) اصول و سیاست ها

توجه به الگوسازی ایرانی اسلامی برای جوانان در حوزه موضوع سال و به ویژه تولید، کار، تلاش و...؛

معرفی کردن نیروی جوان کشور به عنوان یکی از سرمایه های بی نظیر آن و توجه دادن جوانان و همچنین مسئولان به بهره مندی مناسب از این سرمایه بزرگ؛

پرهیز از استفاده ادبیات تحکّمی و باید و نباید های منتج به واکنش های روانی و معکوس؛

ایجاد و تقویت هویت ملی و مذهبی در جوانان به عنوان انگیزه اصلی برای پرداختن به تولید، کار و امثال آن؛

ص: 108

ایجاد هدف مندی در اندیشه، احساس و رفتار جوانان به منظور توسعه و پیشرفت ملی در همه عرصه ها به ویژه اقتصاد؛

عنایت به عنصر آگاهی بخشی و افزایش دانش و اطلاعات جوانان برای شناخت بیشتر شرایط پیچیده جهانی و اهمیت و ضرورت موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی).

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

1. گروه های اجتماعی و فرهنگی در شبکه های عمومی و مراکز استان ها

11. بررسی هویت جوان ایرانی و پیوند آن با استقلال فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و تبیین موضوع از رهگذر موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

21. بررسی مفهوم تحرک در دوران جوانی و استفاده بهینه از آن در راستای استقلال و توسعه کشور و تبیین موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) از این منظر؛

31. بررسی مفهوم خلاقیت در دوران جوانی و استفاده از این مفهوم در راستای تبیین وظایف جوانان در راستای تحقق تولید ملی؛

41. بررسی مفهوم کمال جویی در دوران جوانی و استفاده از این مفهوم در راستای ایجاد انگیزه برای جوانان در راه استقلال اقتصادی و توسعه ملی؛

51. بررسی مفهوم استقلال طلبی و تبیین جهت دار شدن این موضوع در جوانان برای رسیدن به استقلال فکری، سیاسی، فرهنگی به ویژه اقتصادی؛

61. بررسی پدیده بی کاری جوانان و وظایف جوان ایرانی در قبال این پدیده و تحلیل آن در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

ص: 109

71. بررسی پدیده مدگرایی و توجه به ابعاد فرهنگی و اقتصادی موضوع و تحلیل و تبیین موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) از این منظر؛

81. بررسی روحیه تنوع طلبی جوان و تحلیل و تبیین آن در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

91. بررسی موقعیت راهبردی نیروی انسانی جوان در ایران و تحلیل آن در راستای تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛ بررسی وظایف مسئولان؛

101. بررسی موقعیت راهبردی نیروی انسانی جوان در ایران و تحلیل آن در راستای تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛ بررسی وظایف بخش خصوصی؛

111. بررسی موقعیت راهبردی نیروی انسانی جوان در ایران و تحلیل آن در راستای تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛ بررسی وظایف عمومی مردم؛

121. بررسی وظایف نهادهای دینی در تشویق و ترغیب جوانان به تولید، کار، سرمایه گذاری اقتصادی، مصرف بهینه؛

131. وظایف و نقش نهادهای آموزشی در افزایش مهارت، دانش و انگیزه جوان ایرانی برای عهده داری نقش های مؤثر در اقتصاد و تولید؛

141. وظایف و نقش وسایل ارتباط جمعی در ایجاد انگیزه و رغبت در جوان ایرانی به منظور افزایش تولید، کار و سرمایه گذاری، مصرف بهینه و...؛

151. جوان و تکنولوژی و بررسی نقش دولت، نهادهای دینی، نهادهای آموزشی و وسایل ارتباط جمعی درباره آن در راستای تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی).

ص: 110

2. گروه های خانواده و جوان

12. بررسی موضوع بی کاری جوانان و نقش خانواده ها درباره این موضوع و تبیین موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) از این رهگذر؛

22. بررسی وظایف خانواده در قبال جوان و تشویق جهت بهره مندی از نیروی جوانی در راستای تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

32. وظایف خانواده در چگونگی تشویق جوان ایرانی برای حمایت از تولید ملی در حوزه مصرف؛

42. وظایف خانواده در چگونگی تشویق جوان ایرانی برای افزایش بهره وری در حوزه تولید؛

52. وظایف خانواده در تربیت جوان ایرانی برای نگاه تکلیف گرا به حوزه تولید و رشد اقتصادی جامعه؛

62. وظایف و نقش خانواده در تربیت اقتصادی فرزندان برای ایجاد هدف مندی در حوزه اقتصاد و توجه به مسائل کلان جامعه؛

72. نقش خانواده در ایجاد روحیه تعاون، همکاری و همیاری در جوان و آماده سازی برای فعالیت های گروهی در حوزه تولید و کار؛

82. نقش خانواده ها در جلوگیری از ناهنجاری های رفتاری جوان در مسائل اقتصادی مانند روی آوردن به مشاغل کاذب، اختلال در اقتصاد کشور، هدر رفتن سرمایه ها و...؛

92. جوان و جامعه مصرفی و نقش خانواده از تغییر این رویکرد به سمت جامعه تولیدمحور؛

ص: 111

102. جوان و اشتغال و وظایف خانواده ها در این باره؛

112. جوان و آینده نگری و نقش خانواده در این حوزه؛

122. جوان، پس انداز و نقش خانواده در تشویق جوانان به این موضوع؛

132. جوان و اموال و سرمایه عمومی جامعه و نقش خانواده در استفاده مطلوب و بهینه از آن؛

142. جوان و استقلال اقتصادی و نقش خانواده در این باره و تبیین و تحلیل موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) از این رهگذر؛

152. جوان و تکنولوژی و نقش خانواده در تولید و مصرف بهینه و مؤثر آن توسط جوانان.

ص: 112

10 تیر؛ روز صنعت و معدن

اشاره

10 تیر؛ روز صنعت و معدن

دهم تیرماه به روز صنعت و معدن نام گذاری شده است. ارتباط این موضوع با موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) به طراحی درست برای بیان همه ناگفته ها در موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) نیازمند خواهد بود. بخش صنعت به عنوان یکی از نمادهای توسعه و پیشرفت نیازمند حرکت و جهش بالایی است تا بتواند مرزهای توسعه اقتصادی ما را گسترش دهد و بر بخش های اقتصادی نیز اثر بگذارد.

الف) اصول و سیاست ها

الف) اصول و سیاست ها

آسیب شناسی مهم ترین معضلات حوزه صنعت و ارائه راه کار؛

ترویج نگاه کلان و آینده نگر به حوزه صنعت و معدن؛

ترویج ارزش های اخلاقی و دینی در حوزه صنعت؛

توجه به حضور در بازارهای جهانی و رقابت در مرحله بین المللی؛

ترویج حرکت به سمت تولید علمی و بهینه؛

توجه و تأکید بر استقلال و خوداتکایی اقتصادی در حوزه صنعت و معدن.

ص: 113

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

1. گروه های اقتصاد

11. فضای کسب و کار و الزامات آن و نقش دولت در توسعه و مطلوبیت آن؛

21. فضای کسب و کار و الزامات آن و نقش مردم در توسعه و مطلوبیت آن؛

31. فضای کسب و کار و الزامات آن و نقش بخش خصوصی در توسعه و مطلوبیت آن؛

41. مسئله انرژی و ره یافت های ممکن به مصرف بهینه آن در صنعت؛

51. بازاریابی و نقش آن در صنعت و معدن ایران؛

61. کنترل کیفیت و جایگاه آن در اقتصاد و صنعت ایران با وضعیت موجود و مطلوب؛

71. جذب سرمایه های خارجی و چگونگی تحقق مطلوب آن؛

81. توسعه اقتصادی و الزامات و بایسته ها با تأکید بر مدل ایرانی؛

91. اصول اخلاقی در صنعت و تولید؛

101. صنایع دستی؛ جایگاه، اهمیت و بایسته های آن در اقتصاد ایران؛

111. بررسی اهمیت، جایگاه، نقش و آسیب های فعلی صنعت توریسم و چشم انداز آینده آن؛

121. بی کاری پنهان در بخش صنعت و راه های مقابله با آن؛

131. سرمایه و اهمیت و جایگاه آن در توسعه اقتصادی به ویژه در حوزه صنعت؛

ص: 114

141. نقدینگی، اهمیت و جایگاه آن در صنعت ایران؛

151. فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و الزامات و بایدهای حوزه صنعت از منظر این امکان جدید؛

161. بورس و الزامات آن در جهت افزایش تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی؛

171. تجارت الکترونیک؛ چیستی، چگونگی و چشم انداز آینده آن در صنعت ایران؛

181. واردات؛ آسیب ها و راه کارها؛

191. شرکت های دولتی؛ نقد و بررسی آسیب ها و راه کارهای توان مندی و بالا بردن ارزش افزوده؛

201. بخش خصوصی در صنعت ایران و چگونگی ارتقا و افزایش توان مندی و بازدهی آن؛

211. جایگاه تحقیق و پژوهش در صنعت ایران و چگونگی رسیدن به نقطه مطلوب و آرمانی؛

221. بررسی سیاست های صادراتی دولت و بایسته های این حوزه؛

231. بررسی سیاست های قوانین واردات و تحلیل آن در جهت تحقق بهتر و بیشتر موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

241. بررسی تکنولوژی و نقش آن در توسعه صنعتی ایران؛ بایدها و نبایدها؛

251. بررسی منابع انسانی به عنوان سرمایه بی بدیل بخش صنعت؛ آسیب ها و راه کارهای ارتقا و استفاده بهینه از این سرمایه؛

261. بررسی مسئله بهره وری در صنعت ایران و راه کارهای تحقق آن؛

ص: 115

271. بررسی ایجاد فرصت های جدید کسب و کار در صنعت ایران؛

281. تحریم های قدرت های جهانی و الزامات و اقتضائات کنونی صنعت و معدن در ایران؛

291. بررسی نقش بخش خصوصی در حوزه صنعت و معدن و چگونگی ارتقای آن از وضعیت فعلی؛

301. بررسی جایگاه و اهمیت تشکل های بخش خصوصی و نقش آنها در بخش صنعت و معدن؛

311. بررسی نقش بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری و نقش آنها در حوزه صنعت و معدن؛

321. بررسی چگونگی بهره مندی از الگوهای موفق صنعتی در جهان؛

331. بررسی موضوع ثروت، سرمایه و مالکیت و مباحث مرتبط با آن در صنعت ایران؛

341. بررسی چگونگی و اهمیت توجه به وجه شرعی معاملات تجاری و اقتصادی در حوزه صنعت؛

351. حضور در بازارهای جهانی راهبرد و افق صنعت در چشم انداز اقتصادی ایران؛

361. بررسی راه کارهای جذب سرمایه خارجی؛

371. بررسی چگونگی ایجاد روحیه خودباوری و اتکا به نفس در حوزه صنعت؛

ص: 116

381. بررسی چگونگی ارتقای روحیه و انگیزه نیروی انسانی به منظور اثربخشی، بازدهی و بهره وری بیشتر؛

391. تجلیل از صنعت گران نمونه و کارآفرینان برتر در حوزه صنعت؛

401. بررسی چشم انداز بیست ساله صنعت و معدن و راه های رسیدن به آن؛

411. ضرورت توجه به فن آوری های نوین اطلاعات برای سامان دهی و بازتعریف حوزه صنعت و معدن در ایران؛

421. بخش تعاونی در صنعت ایران و چگونگی رونق بخشیدن به آن.

ص: 117

16 تیر؛ روز مالیات

اشاره

16 تیر؛ روز مالیات

16 تیر در تقویم رسمی کشور به روز مالیات نام نهاده شده است و به صورت اجتناب ناپذیری با موضوع سال یعنی حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی ارتباط می یابد. برنامه سازان رسانه ملی می توانند با توجه به سیاست های زیر برنامه هایی را تهیه و پخش کنند:

الف) اصول و سیاست ها

الف) اصول و سیاست ها

توجه و تأکید بر اصل متقاعدسازی و خودانگیختگی در پرداخت مالیات؛

توجه دادن به اصل تکلیف مداری دینی در موضوع پرداخت مالیات؛

تأکید بر حقوق شهروندی در نظام اجتماعی و رابطه آن با تکلیف مداری دینی؛

تبیین رابطه مستقیم پرداخت مالیات و حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی؛

تلاش برای افزایش آگاهی های عمومی درباره قوانین و مسائل مربوط به مالیات؛

توجه علمی به موضوع مالیات از منظر علم اقتصاد.

ص: 118

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

1. گروه های اجتماعی و فرهنگی در شبکه های عمومی و مراکز استان ها

11. بررسی وظایف مردم در برابر حاکمیت در نگاه اسلامی و از آن جمله موضوع پرداخت مالیات(بررسی اسلامی موضوع)؛

21. نقش و جایگاه مالیات در توسعه و پیشرفت فرهنگی کشور؛

31. نقش و جایگاه مالیات در توسعه و پیشرفت اجتماعی کشور؛

41. نقش و جایگاه مالیات در توسعه و پیشرفت رفاه عمومی؛

51. بررسی دلایل عقلی برای پرداخت مالیات توسط مردم با تأکید بر حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی؛

61. بررسی دلایل فرهنگی پرداخت مالیات توسط مردم با تأکید بر موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

71. بررسی علت های فرهنگی فرار مالیاتی و راه کارهای اصلاح آن؛

81. بررسی علل اجتماعی فرارهای مالیاتی و راه کارهای اصلاح آن؛

91. بررسی قوانین و مقررات عمومی مالیات برای افزایش آگاهی های عمومی؛

101. نقش وسایل ارتباط جمعی در افزایش آگاهی های عمومی برای پرداخت مالیات؛

111. نقش فن آوری های نوین اطلاعاتی برای ارتقای آگاهی های عمومی برای پرداخت مالیات.

2. گروه های اقتصاد

12. بررسی تأثیر مستقیم پرداخت مالیات بر حمایت از تولید داخلی؛

22. بررسی تأثیر پرداخت مالیات بر حمایت از سرمایه گذاری؛

ص: 119

32. بررسی تأثیر پرداخت مالیات بر حمایت از نیروی کار داخلی؛

42. بررسی چگونگی افزایش درآمدهای مالیاتی دولت؛

52. بررسی و آسیب شناسی قوانین مالیاتی جهت افزایش مشارکت مردم؛

62. بررسی نقش دولت در اعتمادسازی عمومی برای مصرف بهینه درآمدهای حاصل از مالیات؛

72. بررسی چالش های مالیاتی حوزه تولید و راه کارهای رفع آن؛

82. بررسی چالش های مالیاتی بر سر سرمایه گذاری داخلی و بررسی مباحث پیرامونی آن با هدف تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

92. بررسی آسیب های فعلی مالیات بر درآمد نیروی انسانی شاغل در بخش تولید و راه کارهای اصلاحی آن؛

102. بررسی مقایسه ای چگونگی دریافت و هزینه کرد مالیات ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با وضعیت موجود در کشور به منظور ارائه الگوهای موفق؛

112. بررسی موضوع عدالت اقتصادی با تأکید بر نقش مالیات و مالیات دهندگان؛

122. بررسی فعالیت های مالیاتی و آسیب شناسی شرایط فعلی در حوزه تولید ملی؛

132. بررسی تفاوت خمس و زکات به عنوان تکالیف شرعی و مالیات به عنوان حقوق شهروندی؛

142. بررسی اهداف پرداخت مالیات و تبیین اقتصادی آن به منظور انگیزه بخشی؛

ص: 120

152. بررسی انواع مالیات و تحلیل شرایط و قوانین هر یک؛

162. بررسی رابطه پرداخت مالیات با استقلال اقتصادی و سیاسی و خودکفایی ملی؛

172. بررسی وظایف مهم دولت در قبال مالیات دهندگان؛

182. بررسی اقتصاد زیرزمین و مالیات، چالش در درآمدهای ملی؛

192. بررسی مفهوم عدالت مالیاتی و راه کارهای تحقق آن در نظام مالیاتی کشور؛

202. نقش معافیت های مالیاتی بر تشویق سرمایه گذاری؛

212. نقش معافیت های مالیاتی بر افزایش صادرات؛

222. بررسی مالیات بر ارزش افزوده، مزایا و معایب و راه کارهای اصلاح آن؛

232. نقش مالیات در توزیع درآمد و ثروت در ایران؛

242. بررسی بهبود روش های عملیاتی دریافت مالیات از شهروندان؛

252. بررسی چگونگی برنامه ریزی بلندمدت و راهبردی برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت؛

262. نقش فن آوری های نوین ارتباطی در نظام دریافت، پرداخت و هزینه کرد درآمدهای مالیاتی.

3. گروه های خانواده

13. بررسی نقش خانواده در تربیت اقتصادی فرزندان با تأکید بر توجه آنها به حقوق عمومی و شهروندی در راستای موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

ص: 121

23. بررسی مفهوم حقوق و وظایف شهروندی و چگونگی مسئولیت پذیر کردن فرزندان در قبال این مفهوم؛

33. فرارهای مالیاتی و تأثیر آن بر تربیت اقتصادی و فرهنگی فرزندان؛

43. بررسی نقش زنان در قبال مسئولیت پذیری همسرانشان در مورد مالیات و دیگر وظایف شهروندی؛

53. بررسی نسبت بین کسب و درآمد حلال با پرداخت مالیات های اسلامی و مالیات های رسمی؛

63. بررسی تطبیق چگونگی آموزش مسائل شهروندی و از جمله تعهد نسبت به پرداخت مالیات در کشورها و فرهنگ های دیگر به منظور استفاده از الگوهای موفق.

ص: 122

2 شهریور؛ آغاز هفته دولت

اشاره

2 شهریور؛ آغاز هفته دولت

هر سال به مناسبت شهادت دولت مردان و خدمت گزاران مردم، شهیدان محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر از روز 2 تا 8 شهریور هفته دولت نام گذاری شده است. از آنجا که تحقق شعار سال و اهداف آن در گرو سعی و تلاش دولت و نظام اجرایی کشور است و شاید بتوان گفت موتور محرک شعار سال دستگاه اجرایی است. بنابراین، هفته دولت فرصت خوبی برای تدبین جایگاه و اهمیت نظام اجرایی کشور برای رسیدن به اهداف شعار سال است.

پیشنهاد می شود برنامه سازان رسانه ملی برای پرداختن به موضوع سال در این هفته، به اصول و سیاست ها و محورهای موضوعی زیر توجه کنند:

الف) اصول و سیاست ها

الف) اصول و سیاست ها

توجه دادن به نقش محوری دولت در تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

ضرورت توجه دادن دستگاه اجرایی به منویات رهبری در موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) در چارچوب اسناد بالادستی مثل برنامه چشم انداز، برنامه پنج ساله و امثال آن؛

ص: 123

توجه دادن به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و توسعه توسط دولت و دستگاه اجرایی کشور؛

تبیین موضوع سال از نگاه دینی و حقوق حکومت بر مردم از نگاه اسلام؛

بررسی سیره و سخن معصومان(ع) در مقام حاکم دولت اسلامی در قبال مردم در حوزه اقتصاد و معیشت به ویژه در موضوع سال؛

توجه به رسالت، مأموریت و مخاطبان هر شبکه در پرداختن به موضوع جایگاه، اهمیت و نقش دولت در موضوع سال؛

بررسی منتقدانه و منصفانه عملکرد دستگاه های اجرایی درباره موضوع سال.

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

1. گروه های اجتماعی و فرهنگی در شبکه های عمومی و مراکز استان ها

11. بررسی نقش و وظایف دولت در فرهنگ سازی حمایت از تولید داخلی؛

21. بررسی نقش و وظایف دولت در توسعه فرهنگ کار و اشتغال مولد؛

31. بررسی و تبیین جایگاه نظارتی دولت در دستگاه های اجرایی برای حمایت از تولید، کار و اشتغال؛

41. نقش و جایگاه آموزش عالی در توسعه تولید ملی از راه ارتقای دانش و مهارت جوانان و نیروی کار؛

51. نقش و جایگاه نهادهای پژوهشی ملی در توسعه تولید، کار و اشتغال ملی؛

61. نقش و وظایف انگیزشی دولت در رابطه با عموم مردم جهت ترغیب به تولید ملی از طریق فرهنگ سازی و مشوق های اقتصادی، خدمات پس از فروش و...؛

ص: 124

71. وظایف دولت در اصلاح نظام آموزشی کشور در دوره های ابتدایی تا دانشگاه برای ایجاد زمینه های لازم نگرشی و رفتاری برای حمایت از تولید ملی؛

81. وظایف دولت در رشد و ارتقای مهارت های مورد نیاز جوانان و آماده کردن آنها برای ورود به فضای کسب و کار؛

91. جایگاه دولت در شکل گیری رفتارهای منطقی اقتصادی در جامعه به ویژه در حوزه سرمایه گذاری و تولید؛

101. نقش دولت در تکریم سرمایه های انسانی و نیروی کار با توجه به مبانی دینی و اسلامی؛

111. نقش دولت در تنوع بخشی به فعالیت های کارآفرینی به منظور حمایت از تولید ملی؛

121. نقش و وظایف دولت در بهینه سازی استفاده عموم مردم از منابع در تولید؛

131. نقش و وظایف دولت در توسعه علاقه مردم به سرمایه گذاری یا پس انداز؛

141. بررسی نقش دولت اسلامی در برقراری عدالت اجتماعی و چگونگی تنظیم امور اقتصادی در تولید، سرمایه گذاری، کار و شغل برای دست یابی به این هدف؛

151. بررسی نقش دولت اسلامی در عدالت توزیعی و چگونگی تحقق آن از طریق ارتقای تولید و سرمایه گذاری؛

161. راهبردها و سیاست های مؤثر برای به کارگیری نخبگان در جهت توسعه اقتصادی به ویژه در افزایش تولید و بهره وری ملی؛

ص: 125

171. نقش و وظایف دولت در رابطه با کارآفرینان موفق و کارآفرین؛

181. وظیفه ظلم ستیزی دولت اسلامی و مصادیق آن در حوزه اقتصاد با رویکرد تبیین موضوع سال؛

191. بررسی نقش نظارتی دولت بر دستگاه های اجرایی برای محور قرار دادن موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) در فعالیت ها و اقدامات؛

201. وظیفه دولت اسلامی در برقراری نظم و ثبات اجتماعی برای دست یابی به اهداف اقتصادی به ویژه در حوزه تولید و سرمایه گذاری؛

211. اهمیت اهتمام دولت به حقوق فردی و جمعی به منظور تحقق سرمایه گذاری و توسعه تولید ملی؛

221. نقش و وظیفه دولت در ایجاد فرهنگ و روحیه عمومی پرهیز از اسراف، تبذیر، تجمل گرایی و توجه به قناعت و صرفه جویی و پس انداز و سرمایه گذاری؛

231. دولت اسلامی و آینده نگری و آینده پژوهی در حوزه اقتصاد و منابع اقتصادی؛

241. بررسی نقش دولت در افزایش روحیه خلاقیت و نوآوری در بین جوانان به منظور افزایش تولید و حمایت از آن؛

251. نقش دولت در توسعه روحیه خطرپذیری جوانان و استفاده از آن در جهت توسعه ملی و افزایش تولید؛

261. بررسی نقش و وظایف دولت در همگانی کردن حمایت از تولید ملی؛

271. بررسی نقش و وظایف دولت در گسترش روحیه مبارزه و جهادگری در حوزه تولید ملی؛

ص: 126

281. نقش دولت در کاهش مصرف انرژی و یا استفاده از انرژی های جای گزین؛

291. بررسی دیدگاه های شهیدان رجایی و باهنر در حوزه اقتصاد، عدالت اقتصادی و ... .

2. گروه های اقتصاد و دانش

12. دولت و بسیج منابع و امکانات جهت دست یابی به توسعه اقتصادی یا تحقق شعار تولید ملی؛

32. وظیفه دولت در کوچک و چابک سازی ساختارهای اجرایی و اقتصادی؛

42. بایدها و نبایدهای حمایت دولت از صنایع کوچک و مولد؛

52. اشتغال و وظایف دولت؛

62. بهره وری ملی و نقش دولت در افزایش و ارتقای آن؛

72. توسعه اقتصادی و وظایف دولت ها در تحقق شرایط واصل آن؛

82. دولت و نقش آن در تخصیص منابع اقتصادی به منظور افزایش تولید ملی؛

92. بازار و نقش دولت ها در رابطه با آن؛

102. دولت و راهبردهای صنعتی کردن جامعه به منظور توسعه اقتصادی و تولید ملی؛

112. دولت و راهبردهای توسعه انسانی به منظور حرکت سریع و مستمر در جهت توسعه اقتصادی؛

122. توسعه پولی و وظایف دولت در رابطه با آن با توجه به تحقق حداکثری تولید ملی؛

ص: 127

132. بررسی مفهوم مدیریت هزینه ها و نقش و وظایف دولت در رابطه با آن به منظور تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

142. بررسی نقش دولت در تدوین مقررات اقتصادی به منظور افزایش تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی؛

152. وظایف دولت در ایجاد زیرساخت های توسعه برای حمایت از تولید ملی و سرمایه انسانی؛

162. دولت و طراحی استراتژی توسعه بر محور صادرات؛

172. نقش دولت در بازاریابی بین المللی برای محصولات تولید داخل؛

182. سیاست های مالی دولت و نقش آن در توسعه، ایجاد شغل و توسعه تولید ملی؛

192. نقش دولت در حمایت از تولید ملی و سرمایه انسانی در بخش کشاورزی؛

202. نقش دولت در حمایت از تولید ملی و سرمایه انسانی در بخش صنعت؛

212. نقش دولت در حمایت از تولید ملی و سرمایه انسانی در بخش فن آوری اطلاعات؛

222. نقش دولت در حمایت از تولید ملی و سرمایه انسانی در بخش خدمات؛

232. نقش دولت در حمایت از تولید ملی و سرمایه انسانی در بخش توزیع کالا و خدمات؛

ص: 128

242. نقش دولت در حمایت از تولید ملی و سرمایه انسانی در بخش نفت و پتروشیمی؛

252. نقش دولت در حمایت از تولید ملی و سرمایه انسانی در بخش صنایع مادر؛

262. بررسی نقش و جایگاه دولت در ایجاد امنیت اقتصادی؛

272. نقش و وظایف دولت در استقلال اقتصادی کشور؛

282. بررسی مفهوم ثروت و تولید آن؛ وظایف و مسئولیت های دولت در قبال آن؛

292. بررسی مفهوم عدالت اقتصادی و وظایف بزرگ دولت در این حوزه؛

302. بررسی مفهوم مدیریت منابع انسانی و نقش دولت در پاس داشت، بهینه سازی و ارتقای آنها؛

312. بررسی مفهوم تأمین اجتماعی و نقش آن در روند توسعه اقتصادی و شکوفایی تولید ملی و وظایف دولت درباره این مفهوم؛

322. بررسی مفهوم تبعیض اقتصادی در جامعه اسلامی و نقش دولت در مبارزه با آن؛

332. بررسی مفهوم رفاه عمومی و وظایف دولت در ایجاد و توسعه آن؛

342. بررسی مفهوم نظارت در اقتصاد و وظایف دولت در زمان توسعه؛

352. توسعه منابع مالی کشور و نقش اهمیت جایگاه دولت در این توسعه؛

362. بررسی مفهوم تورم و اثرات ناشی از آن بر تولید ملی و اقتصاد در حال رشد و نقش دولت در کنترل و مدیریت آن؛

372. بررسی مفهوم فقر و وظایف دولت اسلامی در قبال آن؛

ص: 129

382. بررسی مفهوم کار و بی کاری و وظایف دولت اسلامی در قبال آن؛

392. بررسی چگونگی به کارگیری مردم در جهت توسعه تولید ملی و حمایت از سرمایه و کار؛

402. بررسی مفهوم کیفیت در محصولات و خدمات و نقش و وظایف دولت درباره آن؛

412. بررسی مفهوم تکنولوژی و وظایف و نقش دولت در توسعه، بهینه سازی و بهسازی و ارتقای آن؛

422. وظایف دولت در قبال بخش خصوصی جهت افزایش تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی؛

432. نقش دولت در جذب و بسیج نخبگان به منظور افزایش تولید و بهره وری ملی؛

442. دولت و ثبات شرایط و قوانین اقتصادی، تجاری و مالی و نقش آن در توسعه ملی و افزایش تولید؛

452. بررسی نقش دولت در توسعه کمی و کیفی صنعت بیمه و تأثیر آن بر افزایش تولید و بهره وری ملی؛

462. نقش دولت در توسعه صادرات با تأکید بر حمایت از تولید و سرمایه ملی؛

472. دولت و کاهش هزینه های تولید، ضروری ترین اولویت سال تولید ملی؛

482. بررسی نقش دولت در هم افزایی دستگاه های اجرایی جهت تحقق موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

ص: 130

492. نقش دولت در رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی کشور در سطح بین المللی؛

502. مالیات و نقش دولت در افزایش درآمدهای ملی از طریق آن و چگونگی مصرف در جهت حمایت از تولید، سرمایه و کار؛

512. نقش دولت در توسعه ارتباطات الکترونیک برای افزایش قدرت در حوزه تولید؛

522. وظایف دولت در قبال بخش تعاونی و چگونگی هدایت و حمایت از سرمایه گذاری در این بخش؛

532. بررسی مفهوم نقدینگی و اهمیت آن در اقتصاد کشور و وظایف دولت در زمینه مدیریت آن جهت ارتقای تولید و سرمایه گذاری ملی؛

542. اهمیت اشتغال و کار در تولید ملی و نقش دولت اسلامی در توسعه کمی و کیفی آن؛

552. اصلاح نگرش ها درباره کار و بی کاری و توجه به کار مولد در حوزه اقتصاد؛

562. توجه دولت به آمار و ارقام واقعی و نهراسیدن از انتشار آن برای تشخیص به موقع درد و بیماری های اقتصادی ملی؛

572. بررسی نقش دولت با ناهنجاری های اقتصاد ملی همچون قاچاق کالا، واسطه گری، سفته بازی، مشاغل کاذب، واردات بی رویه، پولشویی و...؛

582. سیاست گذاری دقیق تر و کنترل عملیات بانکی کلان کشور و به خدمت گرفتن منابع مالی در توسعه و سازندگی کشور؛

592. بررسی ظرفیت های اصل 44 قانون اساسی و تکالیف دولت در این زمینه؛

ص: 131

602. کاهش سهم اقتصاد ملی از درآمدهای حاصل از نفت و استفاده از آن در زیرساخت های اقتصادی و نقش و وظایف دولت در این باره؛

612. بررسی مسئله انرژی و وظایف دولت در استفاده بهینه و جای گزین کردن آن با انرژی های کم هزینه و پاک؛

622. دولت و کم کردن تصدی گری در حوزه اقتصاد؛

632. نقش و وظایف دولت در افزایش تولید و توسعه روستایی؛

642. انعکاس فعالیت های دولت در بخش های مختلف اقتصادی و مالی به منظور ارتقای آگاهی، انگیزه و امید مردم؛

652. بررسی شاخص های موفق اقتصادی در دوره های زمانی خاص به منظور ارج نهادن به زحمات دولت مردان و ایجاد روحیه امید؛

662. دولت و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی؛

672. دولت و مدیریت سرمایه گذاری به نفع بخش خصوصی؛

682. دولت و اصلاح نظام بودجه ریزی کشور منطبق بر اهداف چشم انداز؛ برنامه 5 ساله و موضوع سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)؛

691. دولت و مبارزه با رانت خواری و افزون طلبی در نظام اجرایی و اقتصادی کشور به منظور شتاب بخشیدن به روند صحیح توسعه و تولید ملی.

702. بررسی مفاسد اقتصادی، احتکار و گران فروشی، رشوه و دیگر مفاسد اقتصادی و اداری و وظایف دولت در مبارزه با آن به منظور افزایش ضریب اطمینان مردم در سرمایه گذاری و تولید؛

712. بررسی دولت و وظایف آن در حوزه خودکفایی در کالاهای استراتژیک و تولید آن؛

ص: 132

722. بررسی نقش دولت در افزایش آگاهی های عمومی در حوزه اقتصاد، قوانین و مقررات ساختارها و فرآیندهای اقتصادی؛

732. بررسی دیدگاه های شهیدان رجایی و باهنر درباره اقتصاد، توسعه، تولید، نیروی انسانی و... ؛

742. بررسی اقدامات دولت شهید رجایی در عمر کوتاه خود درباره حمایت از تولید ملی و افزایش عدالت اقتصادی؛

752. بررسی دیدگاه های شهید باهنر درباره اقتصاد و توسعه در دولت اسلامی؛

762. بررسی اقدامات و عملکرد دولت در حوزه های اقتصادی، تولید، سرمایه گذاری و ... در سال های پس از انقلاب.

3. گروه های زن، خانواده و جوان

13. بررسی نقش دولت در حمایت از زنان مولد و کارآفرین در اقتصاد ملی؛

23. بررسی نقش دولت در حمایت از خانواده های کارآفرین و مولد؛

33. بررسی نقش دولت در زمینه مدیریت اقتصادی خانوار به منظور افزایش تولید ملی؛

43. بررسی نقش دولت در ترغیب و تشویق جوانان به کار، تلاش و جدیت در معیشت و اقتصاد ملی؛

53. بررسی وظایف دولت در بهره مندی از نیروی پرتحرک جوانان در اقتصاد کشور؛

63. بررسی نقش دولت در تجلیل و تکریم از منابع انسانی جوان به عنوان نیروهای مولد و مؤثر در اقتصاد کشور؛

ص: 133

73. بررسی چگونگی بهره مندی دولت از نیروی خلاقیت و ابتکار جوانان در خدمت تولید ملی؛

83. بررسی نقش دولت در تقویت وجدان کاری و روحیه تعلق ملی در جوانان شاغل در اقتصاد کشور؛

93. بررسی نقش زنان در آموزش دانش و مهارت ها به نیروی شاغل و وظایف دولت در این حوزه.

ص: 134

10 شهریور؛ روز بانک داری اسلامی

اشاره

10 شهریور؛ روز بانک داری اسلامی

دهم شهریور در تقویم رسمی کشور به روز بانک داری اسلامی نام گرفته است و به جهت ارتباط مستقیم و گسترده بانک و بانک داری با مسائل توسعه اقتصادی، تولید و سرمایه گذاری این موضوع و روز می تواند فضای خوبی را برای پرداختن به موضوع سال فراهم آورد. اما آنچه که برنامه سازان به عنوان سیاست ها و چارچوب های برنامه سازی در این روز به آن می توانند توجه کنند شامل موارد زیر است:

الف) اصول و سیاست ها

الف) اصول و سیاست ها

توجه حداکثری به طرح مباحث بانکی از منظر و نگاه اسلام و یا متخصصان اسلامی؛

توجه دادن به لزوم تحول در مبانی، ساختارها، شیوه ها، روش ها و فرآیندهای بانک داری برای استفاده حداکثری از این سیستم در خدمت توسعه و پیشرفت کشور و تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی؛

توجه نمودن به بستر پیدایش بانک داری در غرب و تعارض آن با فرهنگ اسلامی ایرانی؛

ص: 135

توجه به چالش های پژوهشی و فقهی بانک داری اسلامی جهت تبیین تکالیف مراکز علمی و پژوهشی؛

توجه به تفاوت تبیین مسائل تخصصی یا عام در برنامه هایی با مخاطبان نخبه و متخصص یا مخاطبان عام.

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

1. گروه های اقتصاد

11. چیستی و ماهیت بانک داری اسلامی و نسبت آن با توسعه و رشد تولید؛

21. توسعه و تعمیق بازارهای مالی و نقش آن در توسعه و رشد تولید داخلی؛

31. بررسی راه کارهای انطباق و هماهنگی بانک داری اسلامی با ضوابط و مقررات بانک داری بین المللی؛

41. بررسی موضوع نقدینگی و تأثیر آن بر فعالیت های اقتصادی کشور به ویژه در حوزه تولید و سرمایه گذاری؛

51. بررسی نقش نظام بانکی در کنترل یا ایجاد تورم؛

61. ضرورت نوسازی نظام بانکی کشور به منظور حمایت از تولید ملی و سرمایه گذاری؛

71. ایجاد محیط رقابتی سالم در نظام بانکی کشور به منظور افزایش تولید و بهره وری ملی؛

81. بررسی نرخ سود بانکی و تناسب آن با بازار کسب و کار و تولید داخلی و الزامات و بایسته های آن؛

ص: 136

91. بانک داری الکترونیک در ایران و بایدها و نبایدهای آن؛

101. بانک داری اسلامی و چالش های پیش رو برای تقویت و حمایت از تولید و سرمایه گذاری داخلی؛

111. نقش و جایگاه عقود مشارکتی در بانک داری اسلامی و چگونگی تطبیق آن با بانک داری مرسوم؛

121. بررسی الگوهای نوین بانک داری بدون ربا برای تنظیم اصول و مبانی بانک داری اسلامی؛

131. نظام پولی و اهمیت آن در نظام بازار با تأکید بر بخش تولید؛

141. بررسی نسبت نظام مالی و رشد اقتصادی بر اساس رشد تولید و بهره وری ملی؛

151. بررسی سهم ارزش افزوده خدمات مؤسسات پولی و بانک به تولید ناخالص داخلی؛

161. بررسی نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به نظام بانکی و تأثیر آن بر تولید و سرمایه گذاری؛

171. بررسی چگونگی فعالیت نظام بانک داری خصوصی برای افزایش رقابت و سرمایه گذاری؛

181. بررسی نقش و نفوذ قدرت های سیاسی بر نظام بانک داری و راه کارهای مبارزه با این پدیده برای مصون سازی عملیات بانکی کلان کشور؛

191. بررسی نقش یک پارچه گی و انسجام قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی بر تولید و سرمایه گذاری داخلی؛

201. بررسی چگونگی ایجاد ثبات در نظام بانک داری جاری کشور برای رونق تولید و سرمایه گذاری؛

ص: 137

211. بررسی راه های ایجاد خدمات نوین بانکی به بخش تولید و سرمایه در کشور؛

221. بررسی جایگاه و نقش شفافیت در نظام بانک داری اسلامی و چگونگی تحقق آن برای ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان و سرمایه گذاران؛

231. بررسی تأثیرات سود بانکی بر سپرده های بانکی، سرمایه گذاران، تولید و سایر بخش های اقتصادی؛

241. تورم و تأثیرات آن بر نظام بانکی، سرمایه گذاری و تولید ملی؛

251. بررسی اهمیت بخش خدمات مالی در ایجاد اشتغال و افزایش تولید ملی؛

261. بررسی ضرورت ورود بانک ها به عرصه های تولید و بایسته های آن؛

271. بانک داری اسلامی و شیوه برخورد با مشتریان و تأثیر آن در موفقیت عملیات بانکی.

281. بانک داری الکترونیک و تطبیق آن با معیارها و ضوابط بانک داری اسلامی؛

291. بررسی کارمزد، سود، جریمه، بهره و امثال آن در نظام بانک داری و راه کارهایی برای منطقی نمودن آنها؛

301. ضرورت حضور نظام بانکی کشور در عرصه های مالی بین المللی به منظور افزایش سرمایه گذاری و تولید ملی؛

311. بررسی جایگاه بانک و مؤسسات مالی در طرح تحول اقتصادی و یا چشم انداز کشور؛

321. بررسی مسئله ارز در نظام بانکی کشور و تأثیرات آن بر تولید و سرمایه گذاری داخلی و خارجی؛

331. بررسی راه کارهای ارتقای رضایت مندی مشتریان به ویژه بخش تولید از نظام بانک داری کشور با تأکید بر رویکرد دینی آن؛

ص: 138

341. بررسی و ارزیابی ساختار سازمانی نظام بانک داری کشور برای دست یابی به الگوی بهینه برای پشتیبانی بخش تولید و سرمایه گذاری؛

351. آسیب شناسی نظام بانک داری کشور به منظور افزایش رضایت مندی بخش تولید و خدمات؛

361. بررسی چگونگی کاربرد تکنولوژی های نوین اطلاعاتی در بانک داری اسلامی؛

371. بررسی آسیب های منابع انسانی نظام بانک داری موجود کشور و طراحی مدل بر اساس آموزه های دینی؛

381. بررسی مدل های ارزیابی عملکرد سیستم بانکی کشور و ارائه پیشنهادی اسلامی به منظور پشتیبانی بیشتر آنها از حوزه تولید؛

391. بررسی تأثیر ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر تغییرات نرخ ارز در ایران و پیشنهاد برای بهینه شدن این موضوع در جهت حمایت از تولید و سرمایه گذاری؛

401. بررسی جایگاه ریسک پذیری در نظام بانکی کشور به منظور حمایت از تولید و سرمایه گذاری؛

411. نقش بحران های بانکی در اقتصاد کشور و تأثیر آن بر حوزه تولید و سرمایه گذاری؛

421. نقش تعاملی مردم و بانک ها جهت افزایش رونق اقتصادی و تولید؛

431. بررسی آرا و اندیشه های صاحب نظران معاصر درباره بانک داری اسلامی.

ص: 139

13 شهریور؛ روز تعاون

اشاره

13 شهریور؛ روز تعاون

در تقویم رسمی کشور سیزدهم شهریور هر سال به روز تعاون نام گذاری شده است. اهمیت تعاون در کشور ما جایی نمود دارد که در قانون اساسی کشور، سه بخش فعال اقتصادی؛ دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم بندی شده است و اساساً یکی از سه بستر مهم فعالیت های اقتصادی تلقی می شود. روشن است که این روز یکی از فرصت های خوب برای رسانه ملی است تا بتواند به بررسی، تبیین، تحلیل و تبلیغ موضوع سال بپردازد.

الف) اصول و سیاست ها

الف) اصول و سیاست ها

توجه به تبیین و بررسی موضوع تعاون در فرهنگ و ادبیات دینی و تأکیدهای مکرر منابع دینی بر آن؛

توجه و بررسی علمی موضوع به عنوان یکی از معیارهای پذیرفته شده در اقتصاد علمی روز جهان؛

توجه به مزیت های انسانی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی تعاون؛

الگوسازی و تشویق به فعالیت های تعاونی از طریق تبیین و تحلیل؛

تفکیک بین جنبه های تخصصی و جنبه های عام موضوع در برنامه هایی با مخاطبان عام یا خاص.

ص: 140

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

1. گروه های اقتصاد

11. بررسی وضعیت بخش تعاون در سند چشم انداز و الزامات دست یابی به آن و ارتباط آن با موضوع سال؛

21. بررسی وضعیت بخش تعاون در سیاست ها و برنامه های 5 ساله و بایسته های این موضوع در سال 91 برای دست یابی به برخی از اهداف؛

31. بررسی وضعیت تعاون در سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ارتباط آن با موضوع سال؛

41. بررسی وضعیت بخش تعاون و تعاونی ها در اقتصاد جهان با تکیه بر تولید و سرمایه گذاری؛

51. بررسی و نقد وضعیت کنونی بخش تعاونی در نظام تولید کالا و خدمات کشور؛

61. بخش تعاون و رسیدن به نرخ 25 درصد رشد تولید ناخالص داخلی در برنامه پنجم توسعه و الزامات آن؛

71. بررسی چگونگی افزایش سهم بخش تعاون از طریق بهره وری؛

81. بررسی چگونگی افزایش سهم بخش تعاون از طریق سرمایه گذاری جدید؛

91. بررسی چگونگی توسعه بخش تعاون به حوزه تولید روستایی؛

101. بررسی چگونگی توسعه بخش تعاون در حوزه کشاورزی؛

111. نقش تعاونی ها در هم افزایی سرمایه و نیروی انسانی در حوزه تولید؛

121. بررسی چگونگی ایجاد و گسترش تعاونی ها در صنایع مادر به منظور اشتغال زایی و افزایش تولید ملی؛

ص: 141

131. بررسی چگونگی ایجاد و گسترش تعاونی ها در صنایع کوچک به منظور اشتغال زایی و افزایش تولید ملی؛

141. تعاونی ها در صنایع تکمیلی؛ الزامات و بایسته های آن برای رشد و شکوفایی اقتصادی؛

151. آسیب های اقتصاد بخش تعاون و راه کارهای اصلاحی؛

161. کمبود سرمایه مشکل تعاونی ها و چگونگی حل آن برای ارتقای تولید کالا و خدمات؛

171. عدم اطمینان و ریسک پذیری پایین اعضای تعاونی ها و راه کارهای مقابله با آن؛

181. بررسی توسعه کارآفرینی در بخش تعاونی و الزامات و راه کارها؛

191. بررسی چگونگی ادغام بنگاه های کوچک اقتصادی و ایجاد بنگاه های تعاونی بزرگ سودده و بهره ور؛

201. نقش دانش و مهارت های اقتصادی در مدیریت بخش تعاون؛

211. بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی تعاونی ها برای افزایش تولید و سرمایه گذاری ملی؛

221. بررسی نقش آموزش در مدیریت و رهبری بنگاه های اقتصادی بخش تعاونی؛

231. بررسی نقش بخش دولتی در اقتصاد تعاونی و بالندگی آن؛

241. بررسی نقش بخش خصوصی در اقتصاد بخش تعاونی و موفقیت و بهره وری آن؛

251. بررسی نقش تکنولوژی و استفاده از آن در موفقیت اقتصاد بخش تعاون و نارسایی های فعلی آن؛

ص: 142

261. اصول و سیاست های علمی حاکم بر اقتصاد تعاونی و ضرورت پای بندی به آنها؛

271. نقش همکاری تعاونی ها با یکدیگر و اثرات هم افزایی آن بر تولید ملی؛

281. بررسی اصل استقلال در تعاونی ها به عنوان زمینه ای بسیار مهم در موفقیت شان؛

291. بررسی تعاون و فعالیت های تعاونی مدرن؛ ضرورت ایجاد خلاقیت و نوآوری؛

301. بررسی نقش تکنولوژی های اطلاعاتی در اقتصاد بخش تعاون و ضرورت های این موضوع؛

311. بخش تعاون و ضرورت نگاه فراملی بنگاه های اقتصادی این بخش؛

321. بررسی برترین شکل مدیریت منابع انسانی در بخش تعاون؛

331. بررسی آرا و اندیشه های اقتصاددانان و صاحب نظران این حوزه درباره بخش تعاون و اهمیت آن؛

341. معرفی تعاونی های موفق در حوزه های مختلف اقتصادی به منظور تشویق و الگوسازی؛

351. بررسی اقدامات انجام شده و دستاوردها برای رشد و بالندگی بخش تعاون در سال های پس از انقلاب.

2. گروه های فرهنگی و اجتماعی در شبکه های عمومی و مراکز استان ها

12. بررسی نقش عوامل اجتماعی در شکل گیری و استمرار فعالیت تعاونی ها برای افزایش سرمایه گذاری و تولید؛

22. بررسی نقش آموزش های علمی و مهارتی در موفقیت تعاونی ها و بهره وری آنها در حوزه تولید کالا و خدمات؛

ص: 143

32. بررسی نقش عوامل فرهنگی در شکل گیری و موفقیت بخش تعاون برای افزایش اشتغال، تولید و سرمایه گذاری؛

42. بررسی موانع اجتماعی در راه فعالیت یا موفقیت تعاونی ها؛

52. بررسی موانع فرهنگی در راه فعالیت یا موفقیت تعاونی ها؛

62. نقش فرهنگ سازی در ایجاد و توسعه تعاونی های اقتصادی؛

72. نقش رسانه های عمومی در فرهنگ سازی برای ایجاد و توسعه و موفقیت بخش تعاونی؛

82. نقش چگونگی ایجاد روحیه کار جمعی و گروهی و الزامات این نوع همکاری ها در حوزه نیروی انسانی بخش تعاون؛

92. بررسی آرا و اندیشه های صاحب نظران و اندیشمندان دینی درباره اهمیت، جایگاه و ضرورت موضوع تعاون در فعالیت های معیشتی و اقتصادی؛

102. بررسی نقش و جایگاه نخبگان در توسعه فعالیت های تعاونی در حوزه اقتصاد.

3. گروه های زن، خانواده و جوان

13. بررسی نقش خانواده در شکل گیری شخصیت فرزندان برای فعالیت های جمعی و مشارکتی؛

23. بررسی نقش خانواده در تشویق فرزندان به جهت گیری های تعاون محور در فعالیت های اقتصادی؛

33. زنان و مزیت های ممکن برای ایجاد تعاونی در فعالیت های اقتصادی ممکن؛

ص: 144

43. جوانان، مشکل کمبود سرمایه و تعاونی، یگانه راه رفع این مشکل برای حرکت فعال و مؤثر در تأمین معیشت و افزایش تولید و اشتغال؛

53. تبیین قوانین و مقررات کلی تشکیل و راه اندازی تعاونی ها برای خانواده ها و جوانان؛

63. بررسی انواع مختلف تعاونی های کوچک، خانوادگی و خرد در کشورهای دیگر برای تشویق خانواده ها به فعالیت های تعاونی.

ص: 145

17 شهریور؛ جمعه خونین

اشاره

17 شهریور؛ جمعه خونین

17 شهریور هر سال، یادآور کشتار بی رحمانه مردم انقلابی تهران در سال 1357 در قیام علیه رژیم شاهنشاهی است. این روز از آن جهت در تاریخ انقلاب اسلامی اهمیت یافته است که از طرفی نشانه درنده خویی و اوج وحشی گری رژیم در مقابل معترضان و انقلابیون بود و از طرف دیگر به حرکت انقلابی و دین خواهانه مردم سرعت و شدتی بخشید که توانست سرانجام در بهمن همان سال انقلاب اسلامی را به پیروزی برساند.

الف) اصول و سیاست ها

الف) اصول و سیاست ها

توجه به نقش ایمان و باورهای دینی در پیروزی های کوچک و بزرگ به ویژه در میدان مبارزه و جهاد اقتصادی؛

پرداختن به ضرورت حضور مستمر و فعال مردم در همه عرصه های انقلاب به ویژه در شرایط فعلی در حوزه اقتصاد و تولید و سرمایه گذاری؛

تأکید بر نقش و جایگاه رهبری در پیروزی های انقلاب و همچنین بحران های سیاسی، اقتصادی و نظامی؛

ص: 146

توجه دادن به سختی های مستمر در راه پیروزی و ضرورت مقاومت در مقابل ظلم و استکبار؛

تأکید بر حفظ دستاورد مجاهدت ها و شهادت های مبارزان قبل و بعد از انقلاب.

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

1. گروه های اجتماعی و فرهنگی در شبکه های عمومی و مراکز استان ها

11. بررسی نقش مردم در جریان پیروزی انقلاب و حوادث منجر به آن و ضرورت استمرار حضور مردم در جهاد اقتصادی ملت ایران؛

21. بررسی نقش ایمان و باور مردم به هدف متعالی خود و ضرورت ایجاد و تقویت این ایمان و باور در شرایط فعلی و تبیین موضوع سال در این راستا؛

31. بررسی اهمیت اطاعت و فرمان برداری از رهبری در ایجاد حماسه های بزرگ و نیاز فعلی به این عنصر در جریان جهاد اقتصادی و تحقق شعار سال؛

41. بررسی دستاوردهای قیام 17 شهریور و ضرورت پاس داشت آنها با جهاد اقتصادی و حمایت از اقتصاد و سرمایه های ملی؛

51. بررسی پیام حضرت امام درباره حادثه خونین 17 شهریور و پیوند مستحکم بین امت و امام و تبیین ضرورت های فعلی به حفظ و تقویت این پیوند در شرایط اقتصادی حاکم؛

61. بررسی رفتار رژیم شاهنشاهی و استعمار غرب در واقعه 17 شهریور و تحلیل رفتار ظالمان در معارضه و مقابله در اشکال مختلف و در شرایط فعلی با حربه اقتصادی و بررسی ضرورت های این مقابله و معارضه.

ص: 147

25 شوال؛ شهادت امام جعفر صادق(ع) -27 ربیع الاول؛ ولادت باسعادت امام جعفر صادق(ع)

اشاره

25 شوال؛ شهادت امام جعفر صادق(ع) -27 ربیع الاول؛ ولادت باسعادت امام جعفر صادق(ع)

شهادت امام جعفر صادق(ع) مطابق با 25 شوال از آن رو می تواند برای برنامه سازان رسانه ملی اهمیت یابد که بزرگ ترین نهضت علمی تاریخ اسلام پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام در زمان حضرت امام صادق(ع) شکل گرفته و جامعه مسلمانان و حتی غیرمسلمانان سال های سال از دستاوردهای آن بهره مند بودند. باید توجه داشت که حوزه علمی حضرت صرفاً محفل شاگردانی با معلومات زیاد علم دینی نبود. اندکی تأمل در این حوزه بزرگ علمی نشان می دهد که دستاوردهای علمی این نهضت علمی در علم دنیوی و در حوزه هایی مثل شیمی و نجوم و ریاضی و امثال آن نسبت به آن دوران شگفت آور و عجیب می نماید. بر این اساس، برنامه سازان در این روز می توانند اصول و سیاست های زیر را در نظر داشته باشند:

الف) اصول و سیاست ها

الف) اصول و سیاست ها

توجه دادن به ابعاد علمی حضور امام در جامعه و توجه ایشان به جامعه اسلامی علم محور در جهت رشد و تعالی؛

ص: 148

توجه دادن به نقش محوری امام صادق(ع) در تربیت نیروی فکری جامعه اسلامی؛

عنایت به پیوند مباحث علمی و دینی و پرهیز از تقابل آنها؛

توجه دادن به عنایت توأم معصومان(ع) به علم دینی و علم دنیوی؛

تأکید بر بررسی زندگی شاگردان و اصحاب حضرت برای ورود به مباحث مرتبط با موضوع سال؛

توجه به مأموریت و مخاطبان هر شبکه در سطح و چگونگی پرداختن به موضوع.

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

1. گروه های اجتماعی و فرهنگی در شبکه های عمومی و مراکز استانی

11. بررسی شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عصر حضرت صادق(ع) و رویکرد حضرت به تربیت عالمان و دانشمندان و تحلیل آن با توجه به شرایط امروز جامعه و ضرورت های علمی به ویژه در معیشت دنیوی؛

21. بررسی تأکیدات حضرت امام صادق(ع) بر علم آموزی و تحلیل آن در جهت تبیین شعار سال؛

31. آینده نگری در اندیشه امام صادق(ع) و تبیین ضرورت آن در حوزه اقتصاد و شعار سال؛

41. بررسی مفهوم تعاون و همکاری در سخنان حضرت و تبیین موضوع سال از این رهگذر؛

51. ترسیم ویژگی های انسان کامل از منظر امام صادق(ع) و توجه هم زمان این انسان به امر دنیا و آخرت و بهره مندی از آن جهت تبیین موضوع سال؛

ص: 149

61. بررسی مفهوم رزق و روزی حلال در سیره و سخن امام صادق(ع) و تبیین موضوع سال از این رهگذر؛

71. بررسی مفهوم تلاش، کوشش و کار در سیره و سخن امام صادق(ع)؛

81. اهمیت عقل و خرد و جایگاه آن در تدبیر امور دنیوی و اخروی و تحلیل موضوع سال از این رهگذر؛

91. آزادی نقد و انتقاد در حوزه علمی امام صادق(ع) و تأثیر آن بر استواری و استحکام جنبش علمی آن حضرت و تبیین این موضوع در حوزه اقتصاد و بررسی لوازم و فواید آن؛

101. بررسی سیره و سخن امام صادق(ع) در جود و بخشش در جامعه اسلامی و تحلیل آن در جهت تبیین موضوع سال؛

111. بررسی موضوع کمبود ارزاق عمومی در مدینه و تدبیر امام صادق(ع) و تحلیل آن در جهت تبیین موضوع سال؛

121. بررسی مفاهیم ساده زیستی، قناعت، مصرف متعادل، پرهیز از اسراف و تبذیر در سیره و سخن امام صادق(ع) و تبیین و تحلیل آن در جهت موضوع سال؛

131. بررسی مقوله عزت نفس در سیره و سخن حضرت امام صادق(ع) به ویژه در مواجهه با حاکمان جور و تحلیل آن برای تبیین موضوع سال؛

141. بررسی مفهوم استقلال در سیره سیاسی و اجتماعی حضرت صادق(ع) و تحلیل آن در رابطه با وضعیت کلان جامعه اسلامی در مقابله با دشمنان و پرداختن به حوزه اقتصاد جامعه؛

151. بررسی سخنان آن حضرت در حوزه اقتصاد فردی و خانواده و استفاده های کلان در اداره جامعه برای تبیین موضوع سال؛

ص: 150

161. بررسی سخنان آن حضرت درباره فقر و تحلیل آن در جهت تحقق موضوع سال.

2. گروه های خانواده و جوان

12. بررسی شیوه های تعلیم و تربیت فرزندان از دیدگاه امام صادق(ع) و برداشت درباره تربیت اقتصادی فرزندان؛

22. بررسی سخنان آن حضرت درباره مکارم اخلاق به ویژه در حوزه اجتماعی و تعمیم آن به مسائل اقتصادی؛

32. بررسی زندگی اصحاب، یاران و شاگردان بارز امام صادق(ع) و برداشت نکات اقتصادی مرتبط با موضوع سال؛

42. تبیین مفاهیم تعاون، کمک و یاری، قناعت و صرفه جویی، ساده زیستی، عزت نفس، کار و تلاش، استقلال و...؛

52. تبیین سخنان و سیره حضرت امام صادق(ع) درباره کار و تلاش و استفاده از آن برای ایجاد انگیزه در جوانان برای تحقق شعار سال؛

62. بررسی زندگی فردی حضرت امام صادق(ع) و استخراج نکات اقتصادی ممکن برای تبیین موضوع سال؛

72. توجه دادن خانواده ها به نقش علم و مهارت در زندگی دنیوی و اخروی از طریق تحلیل سخنان و سیره امام صادق(ع)؛

82. خانواده و وظایف اقتصادی نسبت به همسایگان در سیره و سخن امام صادق(ع) و تحلیل شعار سال از این منظر؛

92. فرزندان و حس مسئولیت پذیری از نگاه امام صادق(ع) و تبیین آن در حوزه مسائل و مباحث اقتصادی.

ص: 151

31 شهریور؛ آغاز هفته دفاع مقدس

اشاره

31 شهریور؛ آغاز هفته دفاع مقدس

31 شهریور هر سال مصادف با آغاز حمله رژیم بعث عراق به مرزهای جغرافیایی کشور اسلامی ایران است. مفهوم دفاع مقدس هشت ساله مردم مسلمان ایران اسلامی فصل مهمی در تاریخ مبارزات و جنگ های بزرگ جهان یافته است.

ظهور و وجود یک اندیشه نو در عرصه بین الملل که می توانست تهدیدی بالفعل برای همه قدرت ها بر اندیشه های موجود سیاسی جهان باشد، موجب تحمیل جنگی هشت ساله بر حاکمیت نوپای اسلامی در کشور ایران شد. این جنگ که همه توان امکانات مالی و مادی قدرت های بزرگ و کوچک جهان را برای مقابله با یک حاکمیت نوظهور بسیج کرده بود و با میدان داری فرد نامتعادلی همچون صدام اداره می شد، سرانجام با مقاومت دلیرانه و غیرتمندانه ایرانیان، بدون آنکه دستاورد کوچکی برای آغازکنندگان آن داشته باشد، به پایان رسید.

اهمیت این حادثه از جهات مختلفی قابل مطالعه است که در این مختصر نمی گنجد، اما آنچه را می تواند در تناسب با طرح موضوع سال 1391 یعنی حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی مطرح شود، در قالب اصول و سیاست ها و محورهای موضوعی پیشنهادی زیر بیان می کنیم.

ص: 152

الف) اصول و سیاست ها

الف) اصول و سیاست ها

توجه دادن به اصل مبارزه میان مکاتب و اندیشه های وحیانی و دنیوی و تفاوت ابزار و روش های مقابله؛

پرداختن به ضرورت مقاومت، ایستادگی و بردباری در برابر ناملایمات در مبارزه نوین؛

ایجاد روحیه امیدواری به وعده الهی و رحمت او در سختی ها و ناملایمات؛

ایجاد باور عمومی نسبت به ضرورت هم دلی، وحدت یا یک پارچه گی و انسجام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دوران دفاع مقدس برای تحقق اهداف اقتصادی؛

ضرورت توجه به تنوع مخاطبان، شبکه ها و مأموریت آنها در پرداختن به موضوع سال در هفته دفاع مقدس؛

توجه کردن به دلایل و علت ها به جای معلول ها و پی آمدها؛

انگیزه آفرینی و ایجاد جریان در پرتو مسائل و مباحث مربوط به هفته دفاع مقدس.

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

1. گروه های اجتماعی و فرهنگی در شبکه های عمومی و مراکز استان ها

11. بررسی مسئله دفاع در آیات و روایات و از منظر آموزه های دینی و بررسی مصداق های آن به ویژه در شرایط امروزی؛

21. تبیین و تشریح آیات و روایات اسلامی در منبع استیلا و تسلط کفار و مشرکان و یا غیرمسلمانان بر مسلمان و تحلیل آن از منظر مباحث اقتصادی در راستای تحقق شعار سال؛

ص: 153

31. تبیین نمونه هایی از استیلا و غلبه اقتصادی غیرمسلمانان بر مسلمانان و بررسی نتایج و آثار منفی آن؛

41. تبیین اهداف دشمن در تحمیل هشت سال جنگ ویرانگر و تحلیل اهداف فعلی از فشارهای اقتصادی در شرایط کنونی و وظایف مخاطبان؛

51. بررسی دستاوردهای بین المللی دفاع مقدس و ترسیم آینده روشن از مقاومت و موفقیت بین المللی در حوزه اقتصاد؛

61. بررسی نقش ایمان به خدا و امدادهای غیبی در هشت سال دفاع مقدس و تبیین نیاز امروزی جامعه در حوزه اقتصاد و سازندگی به این عنصر؛

71. بررسی نقش وحدت مردم در پیروزی های نظامی و نیاز امروز به این عنصر در حوزه اقتصاد و سازندگی و توسعه کشور؛

81. بررسی عوامل پیروزی در دفاع مقدس و تبیین ضرورت توجه مسئولان به این عوامل برای موفقیت در عرصه توسعه و پیشرفت؛

91. بررسی نابرابری در نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات در دفاع مقدس و ترسیم افقی روشن از آینده اقتصادی و توسعه کشور؛

101. بررسی نقش روحیه مجاهدت و شهادت طلبی در پیروزی های دفاع مقدس و نیاز به روحیه جهادگرانه برای موفقیت در ابعاد اقتصادی؛

111. بررسی نقش بسیج در هشت سال دفاع مقدس و بررسی کارکردهای آن در حوزه اقتصاد با توجه به شعار سال؛

121. بررسی نقش سپاه و ارتش در پیروزی دفاع مقدس و بررسی کارکردهای آنها در حوزه اقتصاد و تحقق شعار سال؛

131. بررسی نقش دولت در پیروزی دفاع مقدس و بررسی نقش، اهمیت، جایگاه و تأثیر آن در تحقق شعار سال؛

ص: 154

141. بررسی نقش علم، دانش و مهارت در دفاع مقدس و بررسی نقش این عناصر در موفقیت اقتصادی با عنایت به شعار سال؛

161. نقش و تأثیر آرمان های دینی در پیروزی های نظامی و اهمیت این آرمان ها و تأکید بر آنها در موفقیت های حوزه اقتصاد با عنایت به شعار سال؛

181. بررسی موضوع اعتماد به نفس ملی در جنگ هشت ساله به عنوان عامل و نتیجه پیروزی و توجه به این عنصر در حوزه اقتصاد، تولید و توسعه؛

191. بررسی مفهوم اراده ملی و نقش آن در پیروزی های نظامی و اهمیت آن در تحقق شعار سال؛

201. بررسی نقش اقشار مختلف مردم در پیروزی دفاع مقدس (کارمندان، کشاورزان، صنعت گران، نخبگان، دانشگاهیان، حوزویان، دانش آموزان و...) و توجه به نقش آنها در عرصه های نوین ملی به ویژه اقتصاد و تولید ملی؛

211. بررسی نقش اخلاق اسلامی در جنگ هشت ساله و توجه به آن در تحقق شعار سال؛

221. بررسی نقش رهبری حضرت امام خمینی رحمه الله در پیروزی های دفاع مقدس و بررسی این عنصر در شرایط کنونی و موفقیت در حوزه اقتصاد و تولید؛

231. بررسی نقش و جایگاه روحانیت در رابطه با دفاع مقدس به عنوان یک عامل مهم و بررسی این نقش و کارکردهای آن در شرایط امروزی جهت تحقق شعار سال؛

241. نقش و جایگاه تعلقات ملی در پیروزی های دفاع مقدس و بررسی نقش و کارکرد این عامل در موفقیت های اقتصادی و تحقق شعار سال؛

ص: 155

261. بررسی نقش و کارکرد رسانه ها در شرایط دفاع مقدس و انتظار از آنها در ارتباط با موضوع سال؛

271. نقش روحیه ایثار و از خودگذشتگی در پیروزی های دفاع مقدس و نیاز امروز جامعه به این روحیه، برای تحقق اهداف اقتصادی و توسعه؛

281. نقش هنر و زیبایی شناسی در پیروزی های دفاع مقدس و بررسی کارکرد های آن در شرایط امروزی و برای تحقق شعار سال؛ (شعر، موسیقی، سینما)

291. بررسی نقش جنگ روانی دشمن در دفاع مقدس و بررسی مصادیق امروزی آن در جلوگیری از پیشرفت و توسعه اقتصادی و وظایف مخاطبان؛

301. بررسی نقش و اهمیت هم بستگی های قومی در موفقیت کشور در دفاع مقدس و بررسی کارکرد و اهمیت آن در موفقیت شعار سال؛

311. بررسی روحیه امید به آینده در پیروزی های دفاع مقدس و نقش این عامل در موفقیت شعار سال و مسائل توسعه اقتصادی؛

321. «اطلاعات؛ یگانه عنصر مهم در تصمیم گیری» و نقش آن در دفاع مقدس و ضرورت آن در سال تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی؛

331. اخلاص و نقش آن در پیروزی دفاع مقدس و ضرورت های توجه به این عامل توسط مردم و مسئولان برای تحقق موضوع سال؛

341. بررسی نقش صبر و بردباری در دفاع مقدس و بررسی نقش و اهمیت آن در پیروزی در حوزه اقتصاد و توسعه کشور با عنایت به شعار سال؛

351. بررسی نقش و جایگاه توکل به خدا و امدادهای او در پیروزی های دفاع مقدس و نقش این عامل در حوزه اقتصاد، توسعه و تولید ملی؛

ص: 156

361. نقش آگاهی و بصیرت در پیروزی دفاع مقدس و نیاز امروز جامعه به این عنصر برای پیشبرد اهداف اقتصادی، توسعه و تولید ملی؛

371. اعتماد ملی در دفاع مقدس و بررسی روحیه «خودباختگی ملی» به عنوان یکی از موانع رسیدن به توسعه و پیشرفت اقتصادی در شرایط کنونی؛

381. بررسی نقش و جایگاه «همت ملی» به عنوان عاملی از عوامل موفقیت در دفاع مقدس و نیاز و ضرورت امروز به این عنصر برای تحقق تولید و توسعه ملی؛

391. نقش و تأثیر مهم و بی بدیل نیروی انسانی آماده و با انگیزه برای پیروزی در دفاع مقدس و نیاز و ضرورت های امروزی به این عامل برای موفقیت در اقتصاد، توسعه و تولید ملی؛

401. نقش پراهمیت برنامه ریزی و سازمان دهی در پیروزی های دفاع مقدس و نیاز امروز جامعه به این عنصر در حوزه اقتصاد و تولید؛

411. نقش اطاعت نیروها از فرمان دهی در پیروزی های نظامی و بررسی این عامل در حوزه اقتصاد، توسعه و تولید؛

421. موضع گیری بهنگام و روشن گرانه در مقابل القائات و شبهه افکنی دشمن به عنوان یکی از الزامات نبرد نظامی و اهمیت این عامل در حوزه جهاد اقتصادی؛

431. بررسی نقش تأثیر نداشتن شکست های مقطعی و کوچک در اراده و امیدواری نسبت به پیروزی در دفاع مقدس و تبیین آن متناسب با شعار سال؛

441. توجه به نقاط و اهداف استراتژیک و نقش آن در پیروزی نظامی و بررسی این عامل در جهاد اقتصادی و موضوع سال؛

ص: 157

451. افکار عمومی و نقش آن در پیروزی و شکست نظامی و بررسی این عامل در ارتباط با شعار سال؛

461. افشاگری درباره اهداف دشمن و تدبیر لازم و نقش آن در نبرد نظامی و توجه به این عامل در رقابت اقتصادی با کشورهای متخاصم؛

471. بررسی نقش نهادهای فرهنگی در پیروزی های دفاع مقدس و تبیین وظایف امروزی آنها در قبال موضوع سال؛

481. بررسی نقش نهادهای دینی در پیروزی های دفاع مقدس و تبیین وظایف امروزی آنها در قبال موضوع سال؛

491. بررسی نقش نهادهای آموزشی در پیروزی های دفاع مقدس و تبیین وظایف امروزی آنها در قبال موضوع سال؛

501. بررسی نقش نهادهای اقتصادی در پیروزی های دفاع مقدس و تبیین وظایف امروزی آنها در قبال موضوع سال؛

511. بررسی نقش نهادهای اجتماعی در پیروزی های دفاع مقدس و تبیین وظایف امروزی آنها در قبال موضوع سال؛

521. بررسی دستاوردهای دفاع مقدس هشت ساله در حوزه فرهنگ و جامعه و مقایسه آن با دستاوردهای احتمالی در سایه تحقق شعار سال.

2. گروه های زن، خانواده و جوان

12. بررسی نقش خانواده ها در هشت سال دفاع مقدس و ضرورت ایفای نقش مؤثر و هم گام با شعار سال در این برهه؛

22. بررسی نقش و جایگاه زنان در حماسه دفاع مقدس و تبیین نقش های جدید در عرصه اقتصاد و تولید ملی؛

ص: 158

32. بررسی نقش زنان در دفاع مقدس از منظر امام خمینی رحمه الله و تحلیل آن با شرایط امروزی و در تناسب با شعار سال؛

42. بررسی نقش و جایگاه زن در سخنان آیت الله خامنه ای دامت برکاته و تحلیل آن متناسب با شعار سال؛

52. تحلیل کارکردهای مادران و همسران شهدا، رزمندگان و ایثارگران در زمان دفاع مقدس و تأکید بر ایفای نقش های جدید با توجه ضرورت های امروزی حوزه اقتصاد؛

62. نقش، جایگاه و اهمیت جوانان در دفاع مقدس و بررسی و تبیین این نقش و جایگاه در شرایط امروزی به ویژه در رابطه با موضوع سال؛

72. تکیه به استعداد جوانان و نتایج حاصل از آن در دوران دفاع مقدس و ضرورت این رویکرد در توسعه و تولید ملی؛

82. کمال طلبی جوانان در عرصه دفاع و تأثیر آن بر پیروزی و نقش این عامل در جهاد اقتصادی و تولید و توسعه ملی؛

92. استقلال طلبی جوانان و تأثیر آن بر پیروزی در دفاع مقدس و تأکید بر این روحیه برای تلاش و مجاهدت در عرصه اقتصادی و تولید؛

102. نقش زنان در تربیت جوانان با روحیه ایثارگری و مجاهدت در زمان دفاع مقدس و نیاز به این تربیت و جگونگی آن متناسب با اقتضائات جدید جامعه و تبیین این مهم در راستای شعار سال؛

112. بررسی نقش ایمان و خداباوری سالمندان در تشویق جوانان به مبارزه بر علیه دشمنان و بررسی این نقش در خانواده های امروزی و در رابطه با پیشرفت و توسعه کشور؛

ص: 159

122. بررسی مفهوم مسئولیت پذیری جوانان در عصر دفاع مقدس و ضرورت استمرار این روحیه در نسل کنونی جوانان کشور برای تحقق اهداف توسعه و تولید ملی؛

132. بررسی الگوهای مؤثر در رفتار جوانان در رابطه با دفاع مقدس و بررسی الگوها و یا الگوآفرینی در حوزه توسعه و تولید ملی؛

142. بررسی ایده های نو برای جذب جوانان در بسیج اقتصادی و تولید ملی.

ص: 160

1 آبان؛ روز آمار و برنامه ریزی

اشاره

1 آبان؛ روز آمار و برنامه ریزی

اول آبان ماه هر سال به نام روز آمار و برنامه ریزی نام گذاشته شده است. نقش آمار در برنامه ریزی های خرد و کلان و همچنین نقش برنامه ریزی در موفقیت در عرصه های مختلف بی نیاز از توضیح است. همین طور نقش این دو برای تحقق شعار امسال یعنی حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی نیز قابل انکار و نادیده انگاشتن نخواهد بود. اهمیت این دو عنصر برای موفقیت در شعار سال در پرتو مباحثی است که در محورهای موضوعی پیشنهادی این مناسبت ذکر می شود:

الف) اصول و سیاست ها

الف) اصول و سیاست ها

توجه دادن به فعالیت علمی و آکادمیک در حوزه تحقق شعار سال؛

توجه دادن به پای بندی همه الزامات و اقتضائات برنامه ریزی در مورد تحقق شعار سال؛

توجه به رویکردهای دینی و اسلامی در ضرورت برنامه ریزی برای معیشت و امور دنیوی؛

توجه دادن به رویکردهای آینده پژوهانه و آینده نگر در حوزه تحقق موضوع سال؛

ص: 161

توجه دادن به موضوع هدفمندی و بسیج منابع و امکانات در راستای اهداف در برنامه ریزی برای تحقق موضوع سال.

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

1. گروه های اقتصاد و دانش

11. اهمیت، ضرورت و اولویت برنامه ریزی در حوزه حمایت از تولید داخلی و کار و سرمایه ایرانی؛

21. جایگاه و اهمیت اصول و سیاست ها در برنامه ریزی برای تحقق اهداف شعار سال؛

31. بررس بایدها و نبایدهای برنامه ریزی در حوزه اقتصاد کلان جامعه با تأکید بر شعار سال؛

41. بررسی ضرورت های برنامه ریزی برای افزایش تولید ملی؛

51. بررسی ضرورت های برنامه ریزی برای مصرف کالاهای داخلی؛

61. بررسی ضرورت های برنامه ریزی برای کارآفرینی و ایجاد اشتغال واقعی؛

71. بررسی ضرورت های برنامه ریزی برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی در حوزه تولید؛

81. بررسی ضرورت های برنامه ریزی برای افزایش بهره وری در تولید؛

91. بررسی ضرورت های برنامه ریزی برای بازدهی و ارتقای ارزش افزوده سرمایه؛

101. بررسی نقش و اهمیت تعیین اهداف کوتاه مدت و بلندمدت در برنامه ریزی برای تحقق شعار سال؛

ص: 162

111. بررسی نقش و اهمیت و جایگاه تصمیم سازی و تصمیم گیری در برنامه ریزی برای تحقق شعار سال؛

121. بررس نقش و اهمیت جایگاه کنترل و نظارت در برنامه ریزی برای تحقق شعار سال؛

131. بررسی اهمیت تجسم و طراحی وضعیت مطلوب و آینده نگری در برنامه ریزی برای تحقق شعار سال؛

141. بررسی اهمیت و جایگاه هماهنگی در برنامه ریزی برای تحقق شعار سال؛

151. بررسی مفهوم رهبری و مدیریت در برنامه ریزی و جایگاه و اهمیت آن برای برنامه ریزی در تحقق اهداف شعار سال؛

161. بررسی انواع برنامه ریزی مؤثر در تحقق شعار سال و انتخاب برترین شیوه؛

171. بررسی اهمیت جایگاه و نقش برنامه ریزی منابع انسانی در تحقق شعار سال؛

181. بررسی مفهوم تغییر در برنامه ریزی و ضرورت توجه به این مقوله در تحقق شعار سال؛

191. بررسی اهمیت، نقش و جایگاه خلاقیت و نوآوری در برنامه ریزی برای تحقق شعار سال؛

201. بررسی جایگاه تفویض اختیارات در برنامه ریزی برای تحقق شعار سال؛

211. بررسی جایگاه مدیریت و رهبری مشارکتی در برنامه ریزی برای تحقق شعار سال؛

ص: 163

221. بررسی جایگاه و نقش فن آوری و تکنولوژی در برنامه ریزی برای تحقق شعار سال؛

231. بررسی جایگاه و نقش فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی در برنامه ریزی برای تحقق شعار سال؛

241. بررسی فرصت ها و تهدیدها در جریان برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت برای افزایش تولید داخلی، سرمایه و کار ایرانی؛

251. نقش بحران ها در موفقیت یا ناکامی در اهداف و توجه به این عنصر در برنامه ریزی برای تحقق شعار سال؛

261. نقش بودجه و منابع مالی در برنامه ریزی برای تحقق شعار سال؛

271. توجه به تمرکز یا عدم تمرکز یا تلفیق این دو در برنامه ریزی برای تحقق شعار سال؛

281. بررسی برنامه ریزی و امکان تقویت همکاری گروهی در تحقق اهداف شعار سال؛

291. بررسی و ایجاد فرصت اجرای منظم تصمیم ها در برنامه ریزی های شعار سال؛

301. بررسی برنامه ریزی و انعطاف پذیری آن برای انطباق با شرایط متغیر محیطی در تحقق شعار سال؛

311. برنامه ریزی و استفاده صحیح از منابع برای تحقق اهداف شعار سال با تأکید بر بهره وری ملی؛

321. برنامه ریزی و برآورد درست هزینه ها و صرفه جویی در منابع مالی برای تحقق بهتر شعار سال؛

ص: 164

331. بررسی مزایا و دستاوردهای برنامه ریزی برای تحقق شعار سال؛

341. نقش آموزش در برنامه ریزی برای تحقق شعار سال؛

351. نقش پژوهش در برنامه ریزی برای تحقق شعار سال؛

361. نقش دستگاه های اجرایی در برنامه ریزی برای تحقق شعار سال و اجرای آن؛

371. نقش دستگاه های قانون گذار در برنامه ریزی برای تحقق شعار سال و اجرای آن؛

381. نقش نهادهای اجتماعی و مدنی در برنامه ریزی برای تحقق شعار سال و اجرای آن؛

391. نقش نهادهای مذهبی و دینی در برنامه ریزی برای تحقق شعار سال و اجرای آن؛

401. نقش مردم در برنامه ریزی برای تحقق شعار سال و اجرای آن؛

411. نقش وسایل ارتباط جمعی و رسانه ها در برنامه ریزی برای تحقق شعار سال و اجرای آن؛

421. بررسی چگونگی توسعه فرهنگ برنامه ریزی در حوزه منابع انسانی بخش تولید کالا و خدمات؛

431. بررسی چگونگی توسعه فرهنگ برنامه ریزی در حوزه منابع جذب سرمایه؛

441. بررسی چگونگی توسعه فرهنگ برنامه ریزی توسط مردم برای اقتصاد خانواده با تأکید بر شعار سال؛

451. عوامل مؤثر در به دست آوردن همراهی و هم دلی همه بخش در برنامه ریزی برای تحقق شعار سال؛

ص: 165

461. بررسی موانع مؤثر در برنامه ریزی کوتاه مدت برای تحقق موضوع سال؛

471. بررسی ضرورت یا عدم ضرورت نگاه اقتضایی در برنامه ریزی برای تحقق شعار سال؛

481. چگونگی برنامه ریزی تعاملی بین دستگاه های اجرایی و نظارتی برای تحقق موضوع سال؛

491. بررسی و مطالعه تطبیقی موارد مشابه در سایر کشورها برای برنامه ریزی های کوتاه مدت با اهداف بلند با تأکید بر حوزه اقتصاد، تولید، سرمایه و اشتغال؛

501. بررسی و امکان سنجی استفاده از روش های ساده و یا پیچیده در برنامه ریزی برای تحقق شعار سال؛

511. بررسی نقش سیستم های اطلاعات مدیریت در برنامه ریزی برای تحقق موضوع سال؛

521. برسی مسئولیت پذیری دستگاه ها و نقش آنها در فرآیند برنامه ریزی جهت تحقق شعار سال؛

531. بررسی عوامل ناکامی برنامه ریزی اقتصادی در ایران با تأکید بر شعار سال؛

541. ارزشیابی اقدامات گامی در جهت کیفی سازی اقدامات در برنامه ریزی با تأکید بر شعار سال؛

551. بررسی نقش برنامه ریزی و ضرورت و چگونگی آن در بخش های مختلف اقتصادی(صنعت، کشاورزی، توریسم، نفت، خدمات و...) برای تحقق شعار سال؛

ص: 166

561. بررسی نقش آمار در برنامه های کلان توسعه اقتصادی با تأکید بر اجرای شعار سال؛

571. نقش اطلاعات در برنامه ریزی و موفقیت آن با تأکید بر شعار سال؛

581. نقش آمار در توسعه پایدار کشور با تأکید بر جذب سرمایه، اشتغال و تولید؛

591. نقش مستقیم اطلاعات و آمار در سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی؛

601. نقش مستقیم اطلاعات و آمار در اشتغال و کارآفرینی؛

611. نقش مستقیم اطلاعات و آمار در تولید داخلی و افزایش و کاهش آن؛

621. نقش مستقیم اطلاعات و آمار در صادرات کالا و خدمات؛

631. نقش مستقیم اطلاعات و آمار در مدیریت منابع انسانی؛

641. بررسی تغییر مستمر شرایط و نیاز به آمارهای به روز برای برنامه ریزی های دقیق تر اقتصادی با تأکید بر شعار سال؛

651. بررسی نیاز کشور به یک نظام جامع و مرکز تخصصی تولید و تحلیل آمار به عنوان پیش نیاز هر برنامه ریزی و تصمیم در حوزه اقتصاد؛

661. بررسی چگونگی غلبه بر سواد و فرهنگ آماری پایین در دستگاه ها و عدم توجه به آن با تأکید بر زمینه های تحقق شعار سال؛

671. بررسی چرایی عدم رواج مدیریت و برنامه ریزی مبتنی بر آمار و شواهد و چگونگی رفع این نقص به ویژه در حوزه تحقق شعار سال؛

681. هم پوشانی، تکرار و موازی کاری ها در حوزه تولید آمار و چگونگی از بین بردن این ناهماهنگی با تأکید بر ضرورت های تحقق شعار سال؛

ص: 167

691. بررسی نبود مهارت آماری در برنامه ریزی به ویژه در حوزه اقتصاد و چگونگی اصلاح آن با تأکید بر ضرورت های تحقق شعار سال؛

701. بررسی چگونگی توسعه و به کارگیری استانداردهای آماری در حوزه اقتصاد با تأکید بر شعار سال؛

711. بررسی چگونگی کیفی سازی آمارها و اطلاعات ارائه شده در حوزه اقتصاد و شعار سال؛

721. بررسی چگونگی استفاده از فن آوری های اطلاعاتی در گسترش کمی و کیفی تولید و دسترسی به آمار در کشور با تأکید بر تحقق شعار سال؛

731. بررسی چگونگی استقرار روش های مردن و پیشرفته آماری در نظام اقتصادی به ویژه حوزه های مرتبط با شعار سال؛

741. بررسی چگونگی متناسب سازی آمار و اطلاعات تولیدی با شرایط در حال تغییر به ویژه در حوزه تولید، توسعه، کار و سرمایه؛

2. گروه های اجتماعی و فرهنگی در شبکه های عمومی و مراکز استان ها

12. چگونگی نهادینه کردن فرهنگ برنامه ریزی اقتصادی در بین مردم به منظور رشد و توسعه اقتصادی با تأکید بر شعار سال؛

22. چگونگی نهادینه کردن فرهنگ برنامه ریزی اقتصادی در بین نخبگان به منظور رشد و توسعه اقتصادی با تأکید بر شعار سال؛

32. بررسی چگونگی جلب مشارکت عمومی مردم در برنامه ریزی های سالانه برای حمایت از تولید ملی؛

42. بررسی چگونگی جلب مشارکت عمومی مردم در برنامه ریزی های سالانه برای سرمایه گذاری؛

ص: 168

52. بررسی چگونگی جلب مشارکت عمومی مردم در برنامه ریزی های سالانه برای کارآفرینی و افزایش نرخ اشتغال؛

62. بررسی موانع فرهنگی در برنامه ریزی اقتصادی مردم با توجه به حمایت از تولید داخلی؛

72. بررسی موانع فرهنگی در ارائه آمار و اطلاعات توسط مردم برای برنامه ریزی اقتصادی با تأکید بر موضوع سال؛

82. بررسی نقش گروه ها و نهادهای اجتماعی در حرکت اقتصادی کشور بر مدار برنامه ریزی و با تأکید بر تحقق شعار سال؛

92. بررسی نقش احزاب و تشکل های سیاسی در برنامه ریزی اقتصادی کشور به ویژه در جهت تحقق شعار سال؛

102. بررسی نقش و کارکرد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در حرکت اقتصادی کشور بر اساس برنامه ریزی به ویژه برای تحقق شعار سال؛

112. بررسی، نقش، کارکرد و وظایف نهادهای پژوهشی در حرکت اقتصادی کشور بر اساس برنامه ریزی به ویژه برای تحقق شعار سال؛

122. بررسی نقش و جایگاه خانواده در رشد و توسعه اقتصادی جامعه با تأکید بر تحقق شعار سال در حوزه اشتغال، سرمایه گذاری، حمایت از تولید ملی؛

132. بررسی نقش و جایگاه زنان در برنامه ریزی اقتصادی کشور با تأکید بر تحقق شعار سال؛

142. بررسی نقش و جایگاه جوانان در برنامه ریزی اقتصادی کشور با تأکید بر تحقق شعار سال؛

152. بررسی نقش و جایگاه اصناف در برنامه ریزی اقتصادی کشور با تأکید بر تحقق شعار سال؛

ص: 169

13 آبان؛ روز مبارزه با استکبار جهانی

اشاره

13 آبان؛ روز مبارزه با استکبار جهانی

سیزده آبان مصادف با چند حادثه تاریخی مهم است. تسخیر لانه جاسوسی امریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام در سال 1358، روز دانش آموز و تبعید حضرت امام در سال 1343 از جمله مهم ترین رویدادهای این روز به شمار می آید. این روز به دلیل تسخیر لانه جاسوسی امریکا به روز مبارزه با استکبار جهانی نیز نامیده شده است. در نسبت سنجی موضوع سال با این روز مهم، باید به اهمیت توجه به مبارزه با استکبار جهانی در قالب های مختلف توجه کرد و یکی از میدان های مبارزه می تواند مبارزه اقتصادی باشد.

در رسانه ملی، برنامه سازان برای طرح موضوع سال یعنی حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی می تواند به اصول و سیاست ها و همچنین محورهای موضوعی پیشنهادی زیر توجه کنند تا امکان پیوند بهتری بین موضوع سال و این مناسبت در برنامه ها فراهم شود.

الف) اصول و سیاست ها

الف) اصول و سیاست ها

توجه دادن به رویکرد استکبارستیزی انقلاب اسلامی و ضرورت ها و الزامات این رویکرد به ویژه در حوزه اقتصاد و تولید؛

ص: 170

توجه دادن به سخن و سیره حضرت امام در مبارزه علنی و بدون مسامحه با استکبار و اصرار و پافشاری بر این موضوع اصولی خود برای الگوسازی؛

توجه دادن به مبارزه عملی و نه شعاری با استکبار توسط مردم و مسئولان به ویژه در حوزه اقتصاد، تولید و کار؛

توجه دادن به نقش رهبری در هدایت جامعه برای پیروزی بر دشمنان و معاندان با انقلاب؛

عنایت به افزایش آگاهی های سیاسی مردم در قبال خطرهایی که از ناحیه استکبار متوجه انقلاب است؛

فراگیر نمودن نفرت و انزجار استکبار و تقویت روحیه استکبارستیزی در مردم؛

ایجاد امیدواری در پیروزی جبهه حق بر ظالمان و مستکبران؛

تقویت روحیه استقلال طلبی، خوداتکایی، خودکفایی و خودباوری ملی.

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

اشاره

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

1. گروه های اجتماعی و فرهنگی در شبکه های عمومی و مراکز استان ها

11. روز جهانی مبارزه با استکبار جهانی

111. بررسی نقش روحیه استکبارستیزی و مبارزه با طاغوت در آیات و روایات و تحلیل نمودهای عملی آن در استقلالِ سیاسی، اقتصادی و...؛

211. بررسی موضوع استکبار و استکبارستیزی در سخن بزرگان انقلاب اسلامی در تحلیل و تبیین آن در حوزه های اقتصادی؛

311. بررسی ضرورت های امروزی استکبارستیزی به ویژه با شرایط اقتصادی امروز جهان؛

ص: 171

411. بررسی نقش توده مردم در جهت مبارزه با استکبار جهانی با تحلیل و تبیین وظایف اقتصادی و حرکت برای تحقق شعار سال؛

511. بررسی نقش و وظایف نخبگان در جهت حمایت مبارزه با استکبار جهانی با رویکرد اقتصادی؛

611. بررسی نقش و وظایف دولت و حاکمیت در جهت مبارزه با استکبار جهانی با توجه به موضوع سال؛

711. بررسی نقش و جایگاه نهادهای دینی (مساجد، روحانیت، حوزه های علمیه، مرجعیت و...) در جهت افزایش آگاهی های عمومی برای مبارزه با استکبار جهانی و تعهد به الزامات و اقتضائات آن به ویژه در حوزه های اقتصادی؛

8 11. بررسی نقش و جایگاه نهادهای آموزشی (دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، مدارس و...) در جهت تقویت روحیه استکبارستیزی و مبارزه با زیاده خواهی جهانی قدرت های بزرگ با تأکید بر جنبه های اقتصادی؛

911. بررسی نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد (NGO ها) در مبارزه با استکبار جهانی و فرا گیرسازی این مبارزه به ویژه در حوزه های اقتصادی؛

1011. بررسی نقش و جایگاه مراکز علمی و پژوهشی در جهت تعمیق و علمی نمودن مبارزه با استکبار جهانی به ویژه در حوزه اقتصاد و منابع اقتصادی؛

1111. بررسی نقش وحدت، هم دلی و وحدت کلمه مردم و مسئولان در جهت مبارزه عملی با استکبار جهانی به ویژه در حوزه های اقتصادی؛

1211. بررسی جایگاه، اهمیت، نقش و وظایف دانشجویان، نهادهای دانشجویی و دانشگاهی در مبارزه پی گیر و عملی با استکبار جهانی به ویژه در ابعاد اقتصادی آن؛

ص: 172

1311. بررسی نقش و اهمیت جایگاه رهبری در هدایت مردم و جامعه به سمت مبارزه با استکبار جهانی در ابعاد اقتصادی و تحلیل آن در جهت تحقق شعار سال؛

1411. گسترش روحیه امیدواری در بین مردم در پیروزی قطعی مستضعفان بر استکبار جهانی و ضرورت پای بندی به الزامات و ضرورت های آن به ویژه در حوزه اقتصادی؛

1511. بررسی مفهوم عدالت خواهی و رابطه آن با استکبارستیزی در فرهنگ اسلامی و تحلیل و تبیین وظایف مردم و مسئولان برای تحقق آن به ویژه در حوزه اقتصاد؛

1611. بررسی و تحلیل نقش ارتقای علمی جامعه برای مبارزه عملی با استکبار جهانی به ویژه در حوزه اقتصاد؛

1711. بررسی چگونگی افزایش روحیه ابتکار و نوآوری در جامعه برای مبارزه عملی با استکبار جهانی به ویژه در حوزه های اقتصادی؛

1811. بررسی منش، رفتار و سیره معصومان(ع) در برخورد با مستکبران و طاغوت به ویژه در مسائل اقتصادی و تحلیل آن برای تحقق اهداف شعار سال؛

1911. بررسی اهداف اقتصادی استکبار در تهاجم فرهنگی و اعتقادی و تحلیل وظایف مردم و مسئولان و ایجاد آمادگی های لازم برای مقابله با آن؛

2011. نقد و ارزیابی عملکرد مسئولان به ویژه در حوزه اقتصاد برای مقابله و مبارزه عملی با استکبار در تحریم های بین المللی علیه کشور.

21. روز تبعید حضرت امام خمینی رحمه الله

121. بررسی سخنان رهبر فقید انقلاب اسلامی در حوزه استقلال اقتصادی و خودکفایی؛

ص: 173

221. بررسی و تحلیل نقش رهبری حضرت امام خمینی= در استقلال و خودکفایی سیاسی و اقتصادی مردم؛

321. بررسی مقاومت و اصرار و پافشاری حضرت امام خمینی رحمه الله بر مواضع ضد استکباری خود و تبیین آن برای ضرورت ایستادگی بر اصول و مبانی در توسعه و پیشرفت کشور؛

421. بررسی اندیشه های حضرت امام خمینی رحمه الله درباره مفاهیمی همچون اعتماد به نفس ملی، عزت ملی و تبیین آن برای بررسی شعار سال و ضرورت های تحقق آن؛

521. بررسی مفهوم تحول اقتصادی، پیشرفت و توسعه اقتصادی در سخنان حضرت امام خمینی رحمه الله ؛

621. بررسی وظایف دولت در قبال مردم در حوزه اقتصادی از منظر امام خمینی رحمه الله و تحلیل آن در جهت تبیین موضوع سال؛

721. بررسی نقش اشرافی گرای، تجمل گرایی و توصیه به ساده زیستی و تعادل در اندیشه و رفتار امام خمینی رحمه الله و رابطه آن با شعار سال؛

821. بررسی موضوع مفاسد اقتصادی در اندیشه حضرت امام خمینی رحمه الله و تحلیل آن در راستای تحقق شعار سال؛

921. بررسی موضوع ثروت در اندیشه و افکار حضرت امام خمینی رحمه الله و تحلیل در جهت بررسی موضوع سال؛

1021. تکریم انسانی، نیروی انسانی و کارگران در اندیشه حضرت امام خمینی رحمه الله و پیوند آن با موضوع سال؛

1121. تأکید حضرت امام خمینی رحمه الله بر نقش مردم و ضرورت حضور آنها در عرصه های اقتصادی و خودکفایی برای رسیدن به استقلال و تحلیل در جهت تبیین موضوع سال؛

ص: 174

1221. موضوع علم، دانش و مهارت در اندیشه ها و سخنان حضرت امام خمینی رحمه الله و تبیین آن برای بررسی شعار سال و وظایف مردم و مسئولان در این باره؛

1321. بررسی جایگاه، اهمیت و نقش همت، تلاش، کار و کوشش در اندیشه حضرت امام خمینی رحمه الله و وظایف مردم و دولت در شرایط فعلی برای تحقق شعار سال؛

1421. بررسی نقش نخبگان برای تعالی و پیشرفت جامعه اسلامی به ویژه در حوزه اقتصادی از دیدگاه حضرت امام خمینی رحمه الله و تحلیل آن در جهت طرح و بررسی شعار سال؛

1521. بررسی علل فقر و عقب افتادگی کشورهای جهان سوم و راه کارهای رشد و تعالی آنها از دیدگاه حضرت امام خمینی رحمه الله و تبیین شعار سال؛

1621. بررسی حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه در حکومت اسلامی از منظر امام خمینی رحمه الله و تحلیل آن در جهت تبیین موضوع سال و وظایف دولت در این باره؛

1721. بررسی اخلاق اقتصادی در سیره و سخن امام خمینی رحمه الله و بررسی آن برای تحقق بهتر شعار سال؛

1821. اهمیت تدبیر، برنامه ریزی و آینده نگری در سیره و سخن حضرت امام خمینی رحمه الله و تحلیل آن برای تحقق بهتر و سریع تر شعار سال؛

1921. اهمیت بخش های مختلف اقتصادی و تأثیر آنها در اقتصاد ملی از نگاه امام خمینی رحمه الله و تحلیل جایگاه و وظایف آنها برای تحقق بهتر شعار سال؛

2021. بررسی اهمیت عدالت اجتماعی در اندیشه و سخن حضرت امام خمینی رحمه الله و چگونگی تحقق آن در سایه رسیدن به اهداف شعار سال؛

ص: 175

2121. بررسی اهمیت رفاه عمومی در اندیشه و سخن حضرت امام خمینی رحمه الله و چگونگی تحقق آن با عنایت به شعار سال؛

2221. احترام به مالکیت، ثروت و حقوق معنوی و مادی افراد در اندیشه امام خمینی رحمه الله و تحلیل آن به جهت پیشبرد برنامه های توسعه و تولید ملی.

31. روز دانش آموز

31. روز دانش آموز

131. بررسی نقش و جایگاه دانش آموزان برای حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی؛

231. بررسی چگونگی افزایش آگاهی های دانش آموزان برای مشارکت حداکثری در توسعه و تولید ملی؛

331. بررسی چگونگی ایجاد روحیه آینده نگری، برنامه ریزی و دوراندیشی در دانش آموزان با تأکید بر اهمیت این موضوع در حوزه اقتصاد ملی؛

431. بررسی چگونگی ایجاد روحیه تعاون، همکاری و مشارکت دانش آموزان برای تأثیر و ایفای نقش توسط آنان در آینده کشور با تأکید بر شعار سال؛

531. بررسی چگونگی ایجاد حس مسئولیت پذیری در قبال جامعه و سرنوشت آن در دانش آموزان به ویژه در حوزه اقتصاد، توسعه و پیشرفت ملی؛

631. بررسی چگونگی ایجاد روحیه تعلق ملی، عزت مندی ملی در دانش آموزان برای توجه به حوزه های کلان جامعه از جمله اقتصاد و تولید؛

831. بررسی چگونگی ایجاد روحیه امیدواری به آینده انقلاب اسلامی در دانش آموزان برای ایجاد انگیزه و توان مقابله با مشکلات و مسائل به ویژه در حوزه اقتصادی.

ص: 176

41. روز تسخیر لازنه جاسوسی امریکا

141. بررسی توطئه های مختلف امریکا در جریان انقلاب اسلامی در ایران به ویژه بررسی توطئه های اقتصادی؛

241. بررسی راه کارهای مبارزه با توطئه های امریکا در قبال ملت و دولت ایران پس از انقلاب و تبیین وظایف فعلی مردم و حکومت با توجه به تنگناهای اقتصادی؛

341. بررسی مقایسه ای سیاست امریکا با کشورهای مستقل به ویژه ایران و تحلیل آن برای افزایش آگاهی های عمومی نسبت به توطئه ها و دسیسه های سیاسی و اقتصادی این کشور؛

441. بررسی آثار و تبعات مثبت سیاسی و اقتصادی تسخیر لانه جاسوسی امریکا در ایران در سال 1358 و ضرورت استمرار این آثار مثبت در مبارزات بعدی مردم با امریکا به ویژه در حوزه اقتصاد؛

541. بررسی آثار و تبعات داخلی تسخیر لانه جاسوسی امریکا در ایران؛

641. افزایش اقتدار و شجاعت و اعتماد به نفس ملی و ضرورت استمرار این روحیه با رسیدن به مرزهای توسعه و تولید بیشتر اقتصادی؛

741. بررسی نقش دانشجویان در مقاطع حساس انقلاب اسلامی به ویژه در رابطه با شعار سال؛

841. بررسی نوع برخورد امریکا با جریان های مستقل جهانی و میزان شکست سیاسی خارجی امریکا در این حوزه پس از انقلاب اسلامی به واسطه بیداری پدید آمده در سایه انقلاب و ضرورت این مبارزه در حوزه اقتصادی.

ص: 177

2. گروه های سیاسی خبر

12. روز مبارزه با استکبار جهانی

112. بررسی راه کارهای مبارزه توام سیاسی و اقتصادی با استکبار جهانی به ویژه با اهمیت دادن به موضوع سال؛

212. بررسی نقش مردم در مبارزه با استکبار جهانی با تاکید بر جنبه های اقتصادی این مبارزه؛

312. بررسی نقش حکومت در مبارزه با استکبار جهانی با تأکید بر جنبه های اقتصادی این مبارزه؛

412. بررسی نقش احزاب و تشکل های سیاسی در پای بندی مردم و حاکمیت به مبارزه با استکبار جهانی با تأکید بر جنبه های اقتصادی و شعار سال؛

512. بررسی نقش رهبران سیاسی و رفتار و گفتار آنها در مبارزه با استکبار جهانی با رویکرد مبارزه اقتصادی و تحقق شعار سال؛

612. بررسی چگونگی بسط و گسترش روحیه انقلاب و استکبارستیزی در همه مردم به منظور تحقق شعارها و اهداف انقلاب به ویژه با توجه به شعار سال و در حوزه تولید و توسعه اقتصادی؛

712. افشای توطئه های سیاسی و اقتصادی امریکا در عرصه بین الملل و در حوادث و تحولات اخیر جهانی به منظور مصمم نمودن مردم و تقویت ایمان آنها به درستی اعتقاد و رفتارشان به ویژه در حوزه اقتصاد؛

812. تشریح ذهنیت منفی مردم در کشورهای مختلف جهان نسبت به استکبار جهانی برنامه های سیاسی و اقتصادی آنان و ضرورت ایجاد حرکت های جهانی بر علیه استکبار به ویژه در حوزه اقتصاد با توجه و تأکید به شعار سال؛

ص: 178

912. تشریح مواضع صاحب نظران و متفکران جهان درباره استکبار جهانی برای تقویت مواضع و هم راهی در مسیر آینده انقلاب به ویژه در حوزه اقتصاد و تولید؛

1012. نقد عملکرد حوزه سیاسی نظام برای مقابله با استکبار جهانی در سال های اخیر به ویژه حمایت در سال جاری به ویژه در حوزه اقتصادی؛

1112. معرفی شیوه های سیاسی و اقتصادی استکبار برای نفوذ در کشورها و تسلط بر آنها و ضرورت ایجاد آگاهی ها و اتخاذ تدابیر لازم با تأکید بر شعار سال؛

1212. بررسی عملکرد اقتصادی جریان های سیاسی التقاطی به عنوان زمینه سازان تسلط استکبار بر کشور و ضرورت مبارزه علیه افکار و اندیشه های ایشان؛

1312. بررسی منتقدانه نقش و عملکرد سازمان ها و مراکز جهانی در قبال استکبار جهانی و ظلم و ستم آنان بر کشورهای دیگر و وظایف و مسئولیت های کشورهای مستقل در این باره.

22. روز تبعید حضرت امام خمینی رحمه الله

122. بررسی اندیشه های سیاسی حضرت امام خمینی رحمه الله در حوزه استقلال و سلطه ناپذیری جامعه اسلامی و تبیین آن درباره موضوع سال و شرح وظایف مردم و حاکمیت؛

222. بررسی آرا و اندیشه های حضرت امام خمینی رحمه الله درباره استقلال و خودکفایی اقتصادی و ضرورت پای بندی مردم و مسئولان به لوازم آن؛

ص: 179

322. بررسی دلایل تبعید حضرت امام خمینی رحمه الله (اسلام خواهی، استقلال خواهی، افشای سرسپردگی شاه، حمله به امریکا و اسرائیل و...) و ضرورت پی گیری اهداف امام خمینی رحمه الله در قالب جهاد اقتصادی امروزی؛

422. بررسی مفهوم وابستگی در اندیشه های حضرت امام و توجه به آن از منظر موضوع سال و تبیین وظایف گروه ها و اقشار مردم و حاکمیت؛

522. بررسی روابط بین الملل در اندیشه و افکار امام خمینی رحمه الله و تأکید بر استقلال اقتصادی برای رسیدن به جایگاه مطلوب سیاسی.

32. روز دانش آموز

132. بررسی چگونگی تعمیق آگاهی های سیاسی دانش آموزان به ویژه نسبت به دشمنی های استکبار جهانی به رهبری امریکا و تحریم های اقتصادی و وظایف آنها؛

232. بررسی راه های مشارکت سیاسی دانش آموزان در جریان مبارزه با استکبار جهانی، امریکا به ویژه در حوزه های اقتصاد و توسعه ملی؛

332. بررسی چگونگی تربیت سیاسی دانش آموزان و تقویت روحیه مبارزه با استکبار و ظالمان در رفتار به ویژه در حوزه اقتصاد و تولید؛

432. بررسی چگونگی مشارکت پذیر کردن دانش آموزان در برنامه های توسعه ملی به ویژه در حوزه علم و فن آوری و اقتصاد؛

532. بررسی چگونگی تقویت و ارتقای روحیه خودباوری و اعتماد به نفس ملی در دانش آموزان به منظور تربیت نسل آینده کشور به ویژه در حوزه اقتصاد و توسعه؛

632. بررسی چگونگی تقویت بینش و دانش و بصیرت سیاسی دانش آموزان برای حضور در صحنه های سیاسی و اقتصادی؛

ص: 180

732. بررسی نقش و تأثیر دانش آموزان بر ارتقای دانش و بینش خانواده ها برای رفتار درست در جهت توسعه اقتصادی به منظور خنثی سازی توطئه های دشمنان؛

832. بررسی نقش و تأثیر دانش آموزان برای ایجاد هم گرایی و هم نوایی سیاسی خانواده ها در اصول و سیاست های کلان کشور؛

932. بررسی نقش مدرسه و معلمان در تربیت سیاسی دانش آموزان برای حضور در صحنه های سیاسی و اقتصادی ایران فردا.

42. روز تسخیر لانه جاسوسی

142. بررسی ابعاد سیاسی تسخیر لانه جاسوسی و تأثیر آن بر روابط اقتصادی با غرب و ضرورت های امروزی این رابطه؛

242. بررسی چگونگی حفظ دستاوردهای تسخیر لانه جاسوسی امریکا و تحقیر این کشور در عرصه بین المللی با جهاد اقتصادی و توسعه و تولید ملی.

ص: 181

25 آذر؛ هفته پژوهش

اشاره

25 آذر؛ هفته پژوهش

در تقویم رسمی کشور روز 25 آذر به نام روز پژوهش و هفته منتهی به آن هفته پژوهش نامیده شده است. هفته پژوهش بهترین فرصت ممکن برای پرداختن به موضوع سال یعنی حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی با رویکرد علمی و پژوهشی است.

برنامه سازان در رسانه ملی می توانند با بررسی ابعاد علمی و پژوهشگرانه موضوع و با پی گیری اصول و سیاست های زیر به طرح محورهای موضوعی پیشنهادی بپردازند.

الف) اصول و سیاست ها

الف) اصول و سیاست ها

توجه دادن به ضرورت پرداختن به حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی با نگاه و رویکردی علمی و پژوهش محور؛

ترسیم آسیب های ناشی از فعالیت و عمل غیرعلمی و بدون پژوهش در تحقق موضوع سال؛

توجه دادن به ضرورت عمیق، ماندگار و اصولی بودن فعالیت ها و عملکردها در حوزه تحقق شعار سال به منظور رسیدن به توسعه پایدار؛

پرهیز دادن از فعالیت های شعاری، عملکردهای مقطعی و پراکنده و توجه به فعالیت های اصولی و زیربنایی پژوهش محور؛

ص: 182

توجه به مأموریت و مخاطبان هر شبکه و برنامه در پرداختن به موضوع با رویکرد پژوهشی و علمی.

ب) محورهای پیشنهادی

ب) محورهای پیشنهادی

1. گروه های اقتصاد و دانش

11. بررسی اهمیت پژوهش و تحقیق در منابع انسانی و تحلیل اهمیت این موضوع در حوزه معیشت و اقتصاد؛

21. بررسی نقش پژوهش و تحقیق در فرآیند عملیاتی کردن موضوع سال و ضرورت آن؛

31. بررسی دستاوردهای رویکرد علمی و پژوهش محور در تحقق موضوع سال؛

41. بررسی نقش پژوهش و تحقیق در ایجاد اشتغال پایدار؛

51. بررسی نقش پژوهش و تحقیق در تولید ملی؛

61. بررسی نقش پژوهش و تحقیق در توسعه منابع انسانی کشور به عنوان سرمایه ملی؛

71. بررسی نقش پژوهش و تحقیق در سرمایه گذاری و جذب سرمایه های ملی و فراملی به منظور توسعه اقتصادی پایدار؛

81. بررسی نقش پژوهش و تحقیق در حمایت از تولید در بخش کشاورزی؛

91. بررسی نقش پژوهش و تحقیق در حمایت از تولید در بخش صنعت؛

101. بررسی نقش پژوهش و تحقیق در حمایت از تولید در بخش خدمات؛

111. بررسی نقش پژوهش و تحقیق در حمایت از تولید در بخش فن آوری اطلاعات؛

ص: 183

121. بررسی نقش پژوهش و تحقیق در حمایت از تولید ملی در بخش صنایع دستی؛

131. بررسی نقش پژوهش و تحقیق در حمایت از تولید ملی در بخش صنعت گردشگری؛

141. بررسی نقش پژوهش و تحقیق در حمایت از تولید ملی در بخش صنعت نفت؛

15 بررسی نقش پژوهش و تحقیق در حمایت از تولید ملی در بخش صنایع مادر؛

161. بررسی نقش پژوهش و تحقیق در حمایت از تولید ملی در بخش صنایع کوچک؛

171. بررسی نقش پژوهش و تحقیق در حمایت از تولید ملی به منظور راهیابی در بازارهای جهانی؛

181. بررسی نقش پژوهش و تحقیق در حمایت از تولید ملی به منظور کارآفرینی حقیقی؛

191. بررسی نقش پژوهش و تحقیق در حمایت از تولید ملی به منظور بالا بردن شاخص تولید ناخالص ملی؛

201. بررسی نقش پژوهش و تحقیق در حمایت از تولید ملی به منظور افزایش سرانه درآمد ملی؛

211. بررسی نقش پژوهش و تحقیق در حمایت از تولید ملی به منظور کنترل تورم؛

221. بررسی نقش پژوهش و تحقیق در حمایت از تولید ملی به منظور افزایش نرخ سرمایه گذاری خارجی؛

ص: 184

231. بررسی نقش پژوهش و تحقیق در حمایت از تولید ملی به منظور افزایش نقش سهم بخش خصوصی؛

241. بررسی نقش پژوهش و تحقیق در حمایت از تولید ملی به منظور افزایش نقش بخش تعاونی در اقتصاد؛

251. بررسی نقش توسعه تکنولوژی و فن آوری های نوین در بخش تولید و اثرات آن؛

261. بررسی نقش پژوهش در مدیریت کلان منابع اقتصادی در جهت افزایش تولید ملی و کارآفرینی؛

271. بررسی دستاوردهای فعالیت علمی و پژوهش محور در حوزه های مختلف اقتصادی؛

281. بررسی تطبیقی فعالیت های علمی و پژوهش محور در کشورهای اسلامی و یا توسعه یافته؛

291. بررسی چگونگی فعالیت علمی و پژوهش محور در مسائل مالی و بانکی به منظور افزایش حمایت از تولید و منابع انسانی؛

301. بررسی راه های افزایش اهمیت جایگاه پژوهش در بخش های مختلف صنعت، کشاورزی، صنایع مادر، صنایع کوچک و...؛

311. بررسی اهمیت جایگاه پژوهش و تحقیق در فعالیت های آینده نگر اقتصاد کلان و خرد در کشور؛

321. بررسی اهمیت جایگاه پژوهش و تحقیق در فعالیت های کارآفرینی و اشتغال؛

331. بررسی جایگاه و اهمیت مطالعات و پژوهش های تطبیقی اقتصاد در بخش های مختلف اقتصادی؛

ص: 185

341. بررسی جایگاه و اهمیت پژوهش و تحقیق در چگونگی ارتقای منابع انسانی کشور؛

351. بررسی محققان، پژوهش محور و روشمند مقوله بهره وری در نیروی انسانی؛

361. بررسی محققان، پژوهش محور و روشمند مقوله بهره وری در بخش های مختلف تولید؛

371. بررسی محققان، پژوهش محور و روشمند مدیریت دانش در بخش های اقتصاد؛

381. بررسی محققان، پژوهش محور و روشمند خلاقیت و نوآوری در تولید و توسعه اقتصادی؛

391. بررسی محققان، پژوهش محور و روشمند تکنولوژی و نقش آن در افزایش تولید و توسعه اقتصادی؛

401. بررسی محققان، پژوهش محور و روشمند چشم انداز بیست ساله کشور و نقش آن در توسعه و رشد اقتصادی؛

411. بررسی محققان، پژوهش محور و روشمند چشم انداز بیست ساله کشور و نقش آن در اشتغال و رفع بی کاری؛

421. بررسی محققان، پژوهش محور و روشمند چشم انداز بیست ساله کشور و نقش آن در جذب سرمایه های داخلی و خارجی؛

431. بررسی محققان، پژوهش محور و روشمند برنامه 5 ساله پنجم توسعه و الزامات تحقق آن در جهت اشتغال، افزایش تولید ملی و جذب سرمایه های داخلی و خارجی؛

441. بررسی منتقدانه جایگاه پژوهش در فعالیت های کلان اقتصادی انجام شده یا در حال انجام کشور؛

ص: 186

451. بررسی ضرورت پیوست پژوهشی در طرح های خرد و کلان اقتصادی؛

461. بررسی روشمند و محققانه دلایل فاصله بین مراکز علمی و دانشگاهی و حوزه تولید و اقتصاد و راه کارهای حل روشمند و محققانه دلایل؛

471. بررسی چگونگی فراگیر کردن پژوهش محوری در همه فعالیت های مربوط به حوزه اقتصاد و کلان جامع؛

481. بررسی ضرورت و اهمیت استفاده و بررسی پژوهش ها و دستاوردهای علمی جهان برای انجام فعالیت های جدید در حوزه اقتصاد؛

491. بررسی ضرورت روشمند و علمی شدن پژوهش های مربوطه به حوزه ها و بخش های مختلف اقتصادی در کشور؛

501. بررسی آسیب شناسانه استفاده بهینه و پیشینه پژوهش های انجام شده در راستای فعالیت های کلان اقتصادی و تولیدی و راه کارهای رفع این آسیب ها.

ص: 187

9 دی؛ روز بصیرت و میثاق با ولایت

اشاره

9 دی؛ روز بصیرت و میثاق با ولایت

9 دی سال 1388 سالگرد حماسه مردم مسلمان ایران در دفاع از حریم ولایت فقیه و آرمان های نظام اسلامی در مقابل موج فتنه بود. از همین رو، این روز به نام روز بصیرت و میثاق با ولایت نام گرفت. پرداختن به موضوع سال (حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی) در این روز از این جهت اهمیت می یابد که عملیاتی شدن موضوع در سطح جامعه، نیازمند بصیرت علوی و میثاق عملی با طرح کننده موضوع یعنی مقام معظم رهبری است.

برنامه سازان رسانه ملی برای فراهم شدن این زمینه مهم می توانند با تکیه بر اصول و سیاست های زیر، بر محورهای موضوعی پیشنهادی زیر در برنامه های خود تأکید کنند.

الف) اصول و سیاست ها

الف) اصول و سیاست ها

تأکید بر وجه تکلیف مدارانه فردی و جمعی برای تحقق شعار سال و نقش انگیزه های مذهبی و دین مدارانه در آن؛

تأکید بر ضرورت تبدیل شدن شعار سال به دغدغه و شعار عمومی جهت رسیدن به اهداف مطلوب آن از طریق پیوند بین مردم و ولایت؛

ص: 188

ارتقای آگاهی، بینش و بصیرت مردم برای درک ضرورت های امروز جامعه و زمینه های نو در مقاومت و مبارزه و خدمت؛

تلاش برای تبیین ضرورت های بیش از پیش امروز برای اطاعت از رهبری و هم دلی و همراهی با این جایگاه؛

توجه به مأموریت، رسالت و مخاطبان هر شبکه و برنامه در پرداختن به موضوع سال.

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

1. گروه های فرهنگی و اجتماعی در شبکه های عمومی و مراکز استان ها

11. بررسی نقش رهبری و ولایت فقیه در نقاط عطف انقلاب اسلامی به ویژه در مسائل مهم اقتصادی؛

21. تأکید بر ضرورت بصیرت و بینش سیاسی، اجتماعی و اعتقادی بیشتر مردم در نقاط عطف و حساس کشور به ویژه در شرایط فعلی؛

31. بررسی نقش و تأثیر همراهی، هم دلی و هم گرایی مردم با رهبری و مدیریت عالی جامعه برای موفقیت های خرد و کلان با تأکید بر موضوع سال؛

41. بررسی اهمیت حضور و میثاق عملی مردم با رهبری در موضوعات مهم و کلان جامعه با تأکید بر موضوع سال؛

51. بررسی دستاوردها و نتایج بصیرت همراهی و هم دلی مردم با رهبر جامعه اسلامی در تاریخ اسلام و نتیجه گیری های امروزی به ویژه در موضوع سال؛

61. بررسی دستاوردها و نتایج و بصیرت و همراهی و هم دلی مردم با رهبری در تاریخ انقلاب اسلامی و نتایج آن و برداشت های امروزی به ویژه در موضوع سال؛

ص: 189

71. بررسی نقاط عطف تاریخی در شکست جامعه به دلیل نداشتن بصیرت و همراهی و هم دلی نکردن مردم با رهبری و حوزه تصمیم گیر جامعه و برداشت های امروزی به ویژه در شعار سال؛

81. بررسی اهمیت هدف، برنامه ریزی و هدایت متمرکز در جامعه اسلامی برای دست یابی به موفقیت های کلان؛

91. بررسی نقش نهادهای اجتماعی در افزایش بصیرت، آگاهی و دانش سیاسی و اعتقادی مردم به ویژه جهت تحقق اهداف عملیاتی جامعه اسلامی با تأکید بر موضوع سال؛

101. بررسی نقش نهادهای دینی (مساجد، روحانیت، مرجعیت و...) در افزایش آگاهی، بصیرت و دانش سیاسی و اعتقادی مردم به ویژه جهت تحقق اهداف عملیاتی جامعه اسلامی با تأکید بر موضوع سال؛

111. بررسی نقش نهادهای آموزشی (دانشگاه ها، حوزه، مدارس و...) در افزایش آگاهی، بصیرت و دانش سیاسی و اعتقادی مردم به ویژه جهت تحقق اهداف عملیاتی جامعه اسلامی با تأکید بر شعار سال؛

121. بررسی نقش سازمان های مردم نهاد (NGO ها) در افزایش آگاهی، بصیر و دانش سیاسی و اعتقادی مردم برای تحقق اهداف عملیاتی جامعه اسلامی با تأکید بر شعار سال؛

131. عناصر ماندگاری حماسه 9 دی از دیدگاه مقام معظم رهبری و تأکید بر این عناصر درباره شعار سال؛

141. نقش مردم در مقابله با تهدیدات به عنوان بهترین جای گزین اقدامات امنیتی و سیاسی در دیدگاه مقام معظم رهبری و بررسی آن به ویژه در رابطه با شعار سال؛

ص: 190

151. نقش مردم در شناساندن ابعاد فتنه های داخلی و خارجی در حماسه 9 دی و بررسی این نقش در توطئه های اقتصادی داخلی و خارجی برای مبارزه با آنها و تحقق شعار سال؛

161. نقش حماسه 9 دی در انتقال ارزش های انقلاب اسلامی به نسل آینده کشور و توجه به بعد اقتصادی ارزش ها و آرمان های انقلاب و مشارکت دادن نسل آینده در آن؛

171. نقش حماسه 9 دی در خنثی سازی جنگ نرم دشمن در حوزه سیاسی و امنیتی و بررسی چگونگی مبارزه با جنگ نرم دشمنان در حوزه های اقتصادی؛

181. نقش شبکه های اجتماعی در جنگ نرم امنیتی و سیاسی با نظام در حوادث منجر به 9 دی و بررسی این نقش در حوزه اقتصادی و راه کارهای مقابله؛

191. نقش نهادهای مذهبی و دینی در خلق حماسه 9 دی و بررسی این نقش در حوزه تحقق شعار سال؛

201. بررسی آثار و دستاوردهای حماسه 9 دی و حضور مردم در معرفی هسته های اصلی فتنه و چگونگی استمرار این نقش مردمی در حوزه های اقتصادی و تولید ملی.

ص: 191

29 صفر؛ شهادت امام رضا(ع) 11 ذی القعده؛ ولادت امام رضا(ع)

اشاره

29 صفر؛ شهادت امام رضا(ع) 11 ذی القعده؛ ولادت امام رضا(ع)

29 صفر و 11 ذی قعده سال روز ولادت باسعادت هشتمین پیشوای شیعیان حضرت علی بن موسی الرضا(ع) است. تنها پیشوای بزرگی که ایرانیان از حضور معنوی و روحانی بارگاه منورش برخوردارند. اهمیت این دو مناسبت به دلیل فضای روحانی و معنوی حاکم در کشور دوچندان خواهد بود. برای پرداختن به موضوع سال نیز آموزه ها و نقاط عطف و مهمی را در زندگی امام رضا(ع) می توان پیدا کرد تا علاوه بر ترویج آن آموزه ها، موضوع سال نیز برای مخاطبان برجسته شود. ضمن بررسی اصول و سیاست هایی در این دو مناسبت برای پرداختن به موضوع سال، محورهای موضوعی آمده است. در ادامه این نوشتار، پیشنهادهایی بیان شده است که می تواند برنامه سازان را یاری رساند:

الف) اصول و سیاست ها

الف) اصول و سیاست ها

توجه دادن به سفارش های حضرت امام رضا(ع) به علم دینی و علم دنیوی به منزله دو نیاز انسان؛

ص: 192

ایجاد پیوند بین مفاهیم و آموزه های دینی در سخنان حضرت و یافته های علمی بشر در عصر جدید؛

توجه به الگوسازی برای افراد و عنایت تکلیف مدارانه آنها نسبت به مسائل معیشتی و اداره امور زندگی؛

عنایت به اهمیت انس و الفت مردم نسبت به امام رضا(ع) و استفاده از این رابطه عاطفی مستحکم برای تبیین و برجسته سازی موضوع سال؛

توجه به شرایط اجتماعی، سیاسی و به ویژه اقتصادی عصر زندگی حضرت و دور نماندن و غفلت نکردن از اقتضائات آن در بررسی ها؛

تأکید بر سیره حضرت در عصر ولایت عهدی کوتاه و ظاهری شان برای استخراج نکات و راهبردهای اقتصادی.

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

1. گروه های اجتماعی و فرهنگی در شبکه های عمومی و مراکز استان ها

11. بررسی وظایف و تکالیف ثروتمندان در جامعه اسلامی از نگاه امام رضا(ع)؛

21. بررسی دلایل ثروت اندوزی و توجه نکردن به دیگران از دیدگاه امام رضا(ع)؛

31. بررسی حق و حقوق کارگران و وظایف و تکالیف کارفرما در اندیشه و عمل امام رضا(ع)؛

41. بررسی مقوله ساده زیستی، پرهیز از اسراف و تبذیر و تجمل گرایی در سیره و سخن امام رضا(ع) و برداشت های اجتماعی از آن در جهت تبیین موضوع سال؛

ص: 193

51. تحلیل سیره و سخن حضرت امام رضا(ع) درباره عزت نفس و تعمیم آن به عزت نفس ملی و اجتماعی به ویژه با تمکن و استطاعت اقتصادی؛

61. بررسی نقش و جایگاه علم و دانش اندوزی در سیره و سخن امام رضا(ع) و اهمیت آن در تولید و اقتصاد ملی؛

71. بررسی جایگاه تعاون، همکاری، کمک به هم نوعان، یاری محرومان در سیره و سخن امام رضا(ع) و بررسی این موضوع در راستای تبیین موضوع سال؛

81. بررسی سخن و سیره امام رضا(ع) درباره کار، تلاش و کوشش و تحلیل آن در سطح اجتماعی برای تبیین موضوع سال؛

91. بررسی موضوع صبر، تحمل و بردباری در راه اهداف در سیره و سخن امام رضا(ع) و پیوند آن با موضوع سال؛

101. تقسیم ساعات زندگی در سخن و سیره امام رضا(ع) و اهمیت موضوع معیشت و امور زندگی در سخنان و سیره حضرت و تحلیل در جهت تبیین موضوع سال؛

111. الگوی مدیریتی حضرت در پذیرش ولایت عهدی مأمون و ایجاد زمینه و بسترهای مناسب برای رشد و تعالی جامعه شیعی و تحلیل این موضوع در راستای تحقق شعار سال؛

121. تقدم منافع عمومی جامعه به منافع شخصی در زندگی امام رضا(ع) و تحلیل وظایف مردم و مسئولان از این منظر در جهت تحقق شعار سال.

2. گروه های خانواده، زن و جوان

12. بررسی تأکیدهای حضرت بر جایگاه تلاش و کوشش برای امرار معاش خانواده و فضیلت آن و استفاده از آن جهت تبیین موضوع سال؛

ص: 194

22. بررسی زندگی اصحاب حضرت از ابعاد اقتصادی و برداشت جهت تبیین موضوع سال؛

32. تبیین ساده زیستی، قناعت، دوری از تجمل و دنیازدگی و اسراف در زندگی شخصی و الگوآفرینی برای خانواده ها؛

42. توجه دادن به نقش پدران و مادران در تربیت فرزندان از دیدگاه امام رضا(ع) و برداشت های لازم جهت تبیین موضوع سال و تربیت آنها در جهت رشد تولید ملی؛

52. نقش دانش و مهارت در زندگی فرزندان از دیدگاه امام رضا(ع) و برداشت و تحلیل های لازم جهت تبیین موضوع سال؛

62. نقش کرامت، رأفت و مهربانی در زندگی امام رضا(ع) نسبت به اطرافیان و برداشت های اجتماعی و حتی اقتصادی از این موضوع؛

72. بررسی نقش و جایگاه زن در زندگی از دیدگاه امام رضا(ع) و تحلیل و تبیین آن در راستای تحقق شعار سال.

82. بررسی سیره و سخن حضرت درباره جوانان و تبیین و تحلیل آن در راستای اهداف اجتماعی اقتصادی جامعه اسلامی با تأکید بر شعار سال.

ص: 195

8 ربیع الاول؛ شهادت امام حسن عسکری(ع) - 8 ربیع الثانی؛ ولادت امام حسن عسکری(ع)

اشاره

8 ربیع الاول؛ شهادت امام حسن عسکری(ع) - 8 ربیع الثانی؛ ولادت امام حسن عسکری(ع)

ولادت و شهادت امام حسن عسکری(ع) در 8 ربیع الثانی و 8 ربیع الاول، از جمله مناسبت های مذهبی شیعه است که می تواند فرصت خوبی را برای برنامه سازان فراهم آورد تا در برخی از مسائل جامعه رهنمودهای وحیانی دین را ترویج کنند.

امام حسن عسکری(ع) از جمله پیشوایان دینی است که آموزه های کمی از آن بزرگوار در دسترس است، اما به دلیل آنکه در این مجموعه سعی شد تا فرصت استفاده از سیره و سخن همه پیشوایان شیعه فراهم شود، نپرداختن به این گوهر تابناک آسمان ولایت را شرط انصاف ندیدیم.

با توجه به زندگانی، سیره و سخن حضرت امام حسن عسکری(ع) و با عنایت به اصول و سیاست ها و محورهای موضوعی پیشنهادی ذکر شده می توان موضوع سال را در این دو مناسبت اسلامی در رسانه ملی تا اندازه ای مطرح و بررسی کرد.

الف) اصول و سیاست ها

الف) اصول و سیاست ها

توجه به الگوسازی برای افراد و عنایت تکلیف مدارانه نسبت به شعار سال با استفاده از سخن و سیره حضرت امام حسن عسکری(ع)؛

ص: 196

توجه به تبیین مفاهیم مرتبط با حوزه اقتصاد و معیشت از منظر امام حسن عسکری(ع) برای انتقال مفاهیم جدید اقتصادی؛

ایجاد پیوند بین مفاهیم و آموزه های دینی در سیره و سخن حضرت امام حسن عسکری(ع) و پرهیز از تقابل بین یافته ها علمی و آموزه های دینی؛

تعمیم آموزه های اقتصادی حضرت در زندگی فردی به حوزه جمعی جامعه و برداشت در جهت تبیین موضوع سال؛

توجه به شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی عصر امام حسن عسکری(ع) و فرصت های اندک حضرت برای نپرداختن به مباحث و موضوعات اقتصادی.

ب) محورهای موضوع پیشنهادی

ب) محورهای موضوع پیشنهادی

1. گروه های اجتماعی و فرهنگی در شبکه های عمومی و مراکز استان ها

11. نقش اندیشه در سیره و سخن حضرت درباره امور دنیا و آخرت و تحلیل موضوع سال از این منظر؛

21. تشویق به خدمت رسانی در سخن و سیره حضرت و تحلیل موضوع سال با این رویکرد؛

31. حوزه علمی حضرت و توجه ایشان به علم و دانش در زندگی کوتاه و محدودشان و تحلیل موضوع سال از رویکرد علمی و پژوهشی؛

41. حمایت نسبتاً خوب مالی شیعیان از سوی حضرت امام حسن(ع) و مدیریت امور اقتصادی شیعیان و برداشت های اقتصادی در این باره متناسب با موضوع سال؛

ص: 197

51. مفهوم رزق و روزی حلال در کلمات و سیره حضرت امام حسن(ع) و تبیین شعار سال از این رهگذر؛

61. بررسی مفهوم توکل به رحمت و عنایت الهی در زندگی و تبیین و تحلیل آن برای توجه بیشتر و امیدوارانه به تحقق توسعه و تولید اقتصادی بیشتر؛

71. بررسی مقوله ساده زیستی و دوری از اسراف و تبذیر و تجمل گرایی در سیره و سخن امام حسن عسکری(ع) و تبیین آن در جهت تحقق موضوع سال؛

81. کار و کوشش و نسبت آن با روزی مقدّر در کلام امام حسن عسکری(ع) و مانع نبودن روزی مقدر از کار و تلاش و تحلیل آن در تبیین موضوع سال؛

91. تحلیل عظمت، هیبت و جلالت امام حسن عسکری(ع) به تعبیر شهید مطهری در زندگی اجتماعی و ضرورت این معیار در جامعه اسلامی و لوازم آن از جمله موضوع معیشت و اقتصاد و استقلال در آن؛

101. بررسی مفهوم صبر، تحمل و بردباری در سیره و سخن امام حسن عسکری(ع) و تبیین موضوع سال از رهگذر آن؛

111. بررسی مفهوم عزت نفس در زندگی، سخن و سیره امام حسن عسکری(ع) و تبیین ضرورت آن برای کلیت جامعه مسلمین و تعهد به الزامات آن به ویژه در حوزه اقتصاد.

2. گروه های زن، خانواده و جوان

12. بررسی نقش و اهمیت جایگاه پدران و مادران در تربیت فرزندان در سیره و سخن امام حسن عسکری(ع) و تحلیل و تبیین آن جهت آموزش های اقتصادی و معیشتی خرد و کلان به فرزندان؛

ص: 198

22. تأکید بر ساده زیستی، دوری از تجملات در زندگی فردی امام حسن عسکری(ع) و تبیین ضرورت آن در خانواده های امروزی؛

32. بررسی زندگی اصحاب و یاران امام حسن عسکری(ع) از منظر اقتصادی یا برداشت های اقتصادی از زندگی آنها جهت تبیین و تبلیغ موضوع سال؛

42. تبیین مفاهیم اخلاقی در سیره و سخن حضرت برای جوانان به منظور الگوسازی و تحلیل آنها در راستای تحقق شعار سال؛

52. بررسی تلاش و کوشش و کار در سیره و سخن حضرت برای معیشت و اداره خانواده و تبیین آن جهت بررسی شعار سال.

ص: 199

12 بهمن؛ - دهه فجر ؛ - 22 بهمن

اشاره

12 بهمن؛ - دهه فجر ؛ - 22 بهمن

دهه فجر انقلاب اسلامی و موضوعات مرتبط با آن یکی از مناسبت های ملی کشور است که حجم زیادی از برنامه های رسانه ملی را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به خود اختصاص می دهد.

بررسی موضوع سال «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی» در این دهه از آن جهت می تواند مهم باشد که یکی از بزرگ ترین شعارها و آرمان های انقلاب اسلامی، استقلال و خودکفایی در همه حوزه ها به ویژه حوزه سیاسی و اقتصادی و همچنین تأمین معیشت و رفاه مردم و کم کردن فاصله طبقاتی و حمایت از اقشار مستضعف و آسیب پذیر بوده و هست. بدون شک، شعار سال یعنی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی» یکی از مهم ترین کارهای ممکن برای دست یابی به این آرمان ها و اهداف است.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر روشن می شود که در سی و سومین سالگرد انقلاب اسلامی به حجم دشمنی های دشمنان انقلاب به ویژه در حوزه اقتصادی نگاهی بیفکنیم و بدانیم که آنچه به صورت طبیعی ممکن است آرمان های انقلاب اسلامی را دچار چالش کند، از حوزه اقتصاد خواهد بود.

ص: 200

بنابراین، توصیه می شود برنامه سازان رسانه ملی در این دهه، با حفظ سیاست ها و اصولی که به آنها اشاره خواهد شد، از پرداختن به محورها و موضوعاتی که ممکن است به تحقق شعار سال کمک کند، کوتاهی نکنند:

الف) اصول و سیاست ها

الف) اصول و سیاست ها

توجه دادن به آرمان های انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد و تکالیف متقابل دولت و مردم؛

توجه به روزهای پایانی سال و اهمیت جمع بندی و نقد فعالیت نهادها و دستگاه های دولتی؛

ایجاد شور انقلابی و مردم برای تحقق شعار سال در فرصت های باقی مانده؛

توجه دادن به تأکید رهبر انقلاب برای استمرار جهاد اقتصادی و توسعه کشور در سال های آینده؛

برجسته نمودن نقش رهبری و اطاعت از آن در موفقیت و پیروزی انقلاب؛

توجه به ریشه ها و عوامل مؤثر در نهضت امام خمینی رحمه الله و ضرورت و اهمیت بیشتر آن در شرایط کنونی؛

توجه دادن آسیب ها، موانع و مشکلات مسیر پیروزی انقلاب و استفاده از تجربه های حاصل از آنها؛

توجه دادن مردم و مسئولان به ضرورت های دهه چهارم انقلاب و اهداف آن شامل: عدالت و پیشرفت توسعه و رشد اقتصادی و برتری علمی و الزامات آن؛

توجه به بررسی منتقدانه و منصفانه عملکرد دستگاه های اجرایی درباره موضوع سال.

ص: 201

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

1. گروه های اجتماعی و فرهنگی در شبکه های عمومی و مراکز استانی

11. بررسی نقش و تأثیر مردم بر جریان پیروزی انقلاب و تبیین این رویکرد برای توفیق در تحقق شعار سال؛

21. بررسی تأثیر وحدت نظر و هم دلی مردم بر پیروزی انقلاب و تبیین این موضوع برای تحقق حمایت از تولید ملی؛

31. بررسی نقش شور انقلابی و عملکرد فعال مردم در جریان پیروزی انقلاب و تبیین نیاز به این عنصر برای موفقیت در جهاد اقتصادی و شعار سال؛

41. بررسی عنصر صبر و تحمل در مبارزات مردم و تأثیر این عامل بر موفقیت در جهاد اقتصادی و تولید و توسعه ملی؛

51. بررسی نقش هم گرایی اقوام در موفقیت و پیروزی انقلاب اسلامی و تأثیر این عنصر برای پیشبرد اهداف اقتصادی دهه چهارم انقلاب؛

61. بررسی تأثیر و نقش نهاد دین (مساجد، روحانیت، حوزه ها و...) در پیروزی انقلاب و بررسی نقش این نهاد در جریان پیشبرد اهداف اقتصادی پیش روی به ویژه در رابطه با شعار سال؛

71. بررسی تأثیر و نقش سازمان های مردم نهاد (NGO ها) در جریان انقلاب اسلامی و وظایف آنها در تحقق شعار سال؛

81. بررسی نقش نهادهای آموزشی (مدارس، دانشگاه ها و...) در پیروزی انقلاب اسلامی و تبیین وظایف آنها در جهت تحقق توسعه و پیشرفت اقتصادی و شعار سال؛

ص: 202

91. تبیین تأثیر و نقش نهادهای علمی و پژوهشی در موفقیت جریان انقلاب اسلامی و بررسی این نقش در شرایط کنونی و در جهت توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور به ویژه در حوزه تولید؛

101. تبیین نقش وسایل ارتباط جمعی در پیروزی انقلاب و بررسی وظایف و حوزه تأثیر آنها برای موفقیت در عرصه های اقتصادی کشور به ویژه در موضوع سال؛

111. بررسی نقش تأثیر گروه های مرجع و نخبگان در شکل گیری و پیروزی انقلاب و تبیین وظایف آنها در شرایط امروزی جامعه نسبت به پیشرفت و توسعه اقتصادی و تولید ملی؛

121. بررسی چگونگی نهادینه شدن ارزش های انقلابی در جامعه زمان انقلاب در فرهنگ عمومی و بررسی راه کارهای نهادینه کردن ارزش های اقتصادی، توسعه و تولید در این فرهنگ در شرایط امروزی؛

13-1. بررسی نقش مدیریت و رهبری در سازمان دهی اجتماعی مردم و نقش و تأثیر آن در پیروزی انقلاب اسلامی و بررسی این نقش و تأثیر در جریان رشد و توسعه اقتصادی به ویژه در تحقق موضوع سال؛

141. بررسی آرمان ها و اهداف اجتماعی انقلاب اسلامی و وظایف مردم و مسئولان برای رسیدن به آنها در دهه چهارم انقلاب با عنایت به موضوع سال تولید و توسعه ملی؛

151. بررسی موضوع عدالت اجتماعی در آرمان های انقلاب و نقش افزایش تولید و توسعه ملی در تحقق آن؛

161. بررسی موضوع رفع تبعیض و نابرابری در آرمان های انقلاب و نقش تحقق شعار سال برای رسیدن به آن؛

ص: 203

171. بررسی موضوع حاکمیت ارزش ها و هنجارهای دینی در جامعه به عنوان یکی از آرمان های انقلاب و نقش توسعه و پیشرفت اقتصادی در آن؛

181. بررسی مفهوم استقلال سیاسی و اقتصادی به عنوان یکی از آرمان های انقلاب و نقش توسعه و رشد اقتصادی در تحقق آن با عنایت و تأکید بر شعار سال؛

191. بررسی مفهوم امنیت اجتماعی در دستاوردهای انقلاب و نقش توسعه و رشد اقتصادی در تحقق آن؛

201. بررسی نقش، جایگاه و اهمیت بسیج اجتماعی در پیروزی انقلاب و بررسی ضرورت آن در تحقق شعار سال و توسعه اقتصادی؛

211. بررسی مفهوم خیرخواهی عمومی، تعاون و ایثار و نقش آن در انقلاب و پیروزی های آن و تبیین اهمیت آن در تحقق شعار سال؛

221. بررسی نقش جمع گرایی، هم گرایی و هم افزایی عمومی در جریان مبارزات مردمی در دوران انقلاب و اهمیت آن در پیشرفت و توسعه اقتصادی و شعار سال؛

231. جایگاه بهداشت روانی جامعه در رشد و بالندگی های پس از انقلاب و اهمیت آن در رشد و توسعه اقتصادی کشور به ویژه در تولید؛

241. ارزیابی عملکرد مسئولان و دولت در حاکمیت عدالت اجتماعی در سال های پس از انقلاب به ویژه در چهار ساله اخیر و سال حمایت از تولید، سرمایه و کار ایرانی؛

251. بررسی نقش و تأثیر شخصیت های تأثیرگذار حوزه عمومی جامعه در فرآیند پیروزی انقلاب برای الگوسازی و تجلیل؛

ص: 204

261. بررسی روحیه مسئولیت پذیری و مشارکت پذیری اجتماعی در انجام وظایف اجتماعی مردم در جریان انقلاب و اهمیت این روحیه برای توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور؛

271. بررسی نقش روستاییان و عشایر در جریان انقلاب اسلامی و اهمیت فعال بودن این اقشار در جهت توسعه و پیشرفت کشور به ویژه جهت تحقق شعار سال؛

281. اهمیت قانون و قانون پذیری مردم در فرآیند انقلاب اسلامی و نقش این عامل در توسعه و پیشرفت کشور به ویژه جهت تحقق شعار سال؛

291. اهمیت روحیه خودباوری، اعتماد به نفس ملی و عزت نفس اجتماعی برای پیروزی های مختلف در سال های گذشته انقلاب و نقش این عوامل در جهت رشد و توسعه کشور به ویژه جهت تحقق شعار سال؛

301. بررسی تأثیر رشد و توسعه فضایل اخلاقی در جریان پیروزی انقلاب و اهمیت این عنصر در پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور و تحقق شعار سال؛

311. بررسی مفهوم تهاجم فرهنگی در جریان انقلاب و ضرورت آمادگی های لازم برای مقابله با آن در دهه چهارم انقلاب برای موفقیت در پیشرفت و توسعه اقتصادی؛

321. بررسی فرهنگ جهاد و شهادت در فرآیند پیروزی انقلاب و نقش مؤثر آن در جهت پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور و تحق شعار سال؛

331. بررسی روحیه ابتکار، خلاقیت و نوآوری مردم و نخبگان در فرآیند پیروزی و استمرار انقلاب اسلامی و تأثیر این عامل در موفقیت در توسعه و پیشرفت اقتصادی و تحقق شعار سال؛

ص: 205

341. بررسی مفهوم هویت ملی و تأثیر آن در جریان شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی و تبیین اهمیت آن در جهت توسعه و پیشرفت اقتصادی و تحقق شعار سال؛

351. بررسی نقش توکل و امید به آینده در پیروزی ملت ایران و اهمیت آن در جریان توسعه و پیشرفت اقتصادی و تحقق شعار سال؛

361. بررسی اندیشه های حضرت امام خمینی رحمه الله در حوزه خودکفایی و خوداتکایی و تبیین آن برای تحقق شعار سال؛

371. بررسی اندیشه های حضرت امام خمینی رحمه الله در حوزه اقتصاد اسلامی و تبیین آن برای تحقق شعار سال؛

381. بررسی اندیشه های حضرت امام خمینی رحمه الله در حوزه نقش نخبگان در جریان پیشرفت انقلاب و تبیین آن برای تحقق شعار سال؛

391. بررسی اندیشه های حضرت امام خمینی رحمه الله در حوزه تعاون و همکاری و تبیین آن برای تحقق شعار سال؛

401. بررسی اندیشه های حضرت امام خمینی رحمه الله در حوزه ایثار و مجاهدت و تبیین آن برای تحقق شعار سال؛

411. بررسی اندیشه های حضرت امام خمینی رحمه الله در حوزه فضایل و کمالات اخلاقی و تبیین آن برای تحقق شعار سال؛

421. بررسی اندیشه های حضرت امام خمینی رحمه الله در حوزه استقلال سیاسی و اقتصادی و تبیین آن برای تحقق شعار سال؛

431. بررسی مفهوم مردم و نقش آنان در جریان انقلاب از منظر امام خمینی رحمه الله و تبیین آن در جهت تحقق توسعه و پیشرفت اقتصادی و شعار سال؛

ص: 206

441. بررسی مفهوم مسئولیت پذیری و مشارکت پذیری در اندیشه حضرت امام خمینی رحمه الله و تبیین آن برای تحقق توسعه و پیشرفت اقتصادی و شعار سال؛

451. بررسی مفهوم عدالت اجتماعی در اندیشه حضرت امام خمینی رحمه الله و تبیین نقش و ضرورت توسعه و پیشرفت اقتصادی در تحقق آن؛

461. بررسی وظایف اقتصادی حاکمیت به ویژه دولت در قبال مردم از منظر امام خمینی رحمه الله و تبیین و تحلیل آن جهت تحقق توسعه و پیشرفت اقتصادی و شعار سال؛

471. بررسی مفهوم توکل و امید به عنایات و امدادهای الهی در جریان انقلاب، از منظر امام خمینی رحمه الله و تبیین و تحلیل آن برای موفقیت در رشد و توسعه اقتصادی و تحقق شعار سال؛

481. بررسی وظایف مردم در قبال دولت اسلامی از منظر امام خمینی رحمه الله و تبیین آن با توجه به ضرورت رشد و توسعه اقتصادی و شعار سال؛

491. بررسی وظایف دولت در فرهنگ سازی جهت استمرار حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی؛

501. بررسی نقش و جایگاه دولت در تکریم سرمایه های انسانی و نیروی کار با توجه به مبانی دینی.

2. گروه های اقتصاد

12. انقلاب اسلامی و اقتصاد اسلامی. مبانی، ویژگی ها و الزامات با تأکید بر تولید، سرمایه و نیروی کار؛

22. بررسی حقوق سرمایه در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی با تأکید بر تحقق شعار سال؛

ص: 207

32. انقلاب اسلامی، سرمایه انسانی؛ دستاوردها و ضرورت ها؛

42. بررسی نقش انقلاب اسلامی در رشد و توسعه تولید ملی؛

52. بررسی نقش انقلاب اسلامی در تولید ثروت و درآمد ملی؛

62. بررسی نقش انقلاب اسلامی در ارزش گذاردن به نیروی کار و سرمایه انسانی در حوزه تولید؛

72. تحلیل تفاوت های کمی در حوزه تولید سرانه ملی، ثروت ملی، سرمایه گذاری و درآمد ناخالص ملی و... قبل و بعد از انقلاب؛

82. بررسی نقش و دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه تولید شغل و اشتغال جوانان و ضرورت های امروزی با توجه به دهه چهارم انقلاب و شعار سال؛

92. بررسی نقش انقلاب اسلامی در حوزه توسعه و پیشرفت اقتصادی و بررسی شاخص های اقتصاد ملی؛

102. بررسی توسعه پولی و اقتصادی پس از انقلاب اسلامی و بررسی ضرورت های آن در رابطه با شعار سال؛

112. بررسی وضعیت واردات و صادرات قبل و بعد از انقلاب اسلامی و الزامات و ضرورت های امروزی آن به ویژه در رابطه با شعار سال؛

122. بررسی وضعیت بخش غیردولتی در اقتصادی ایران پس از انقلاب و توجه به این بخش جهت تحقق اهداف شعار سال؛

132. بررسی عملکرد انقلاب در دگرگونی مبانی و نظام اقتصادی حاکم بر کشور و توجه به این مهم در تحقق اهداف توسعه و پیشرفت اقتصادی و تحقق شعار سال؛

ص: 208

142. انقلاب اسلامی و مدیریت بهینه بخش نفت و انرژی و الزامات این حوزه با تأکید بر شعار سال؛

152. بازار پس از انقلاب اسلامی و الزامات توجه به این بخش به منظور تحقق اهداف توسعه و پیشرفت اقتصادی و شعار سال؛

162. آسیب شناسی قوانین و مقررات اقتصادی پس از انقلاب و راه کارهای دقت سرعت و انعطاف به منظور تحقق اهداف توسعه و تولید ملی؛

172. انقلاب اسلامی و امنیت اقتصادی؛ بایدها و نبایدها؛

182. بررسی مفهوم ثروت و تولید آن در جمهوری اسلامی و آسیب شناسی آن؛

192. بررسی نقش انقلاب و دولت اسلامی در حمایت از تولید ملی و سرمایه انسانی در بخش کشاورزی؛

202. بررسی نقش انقلاب و دولت اسلامی در حمایت از تولید ملی و سرمایه انسانی در بخش صنعت؛

212. بررسی نقش انقلاب و دولت اسلامی در حمایت از تولید ملی و سرمایه انسانی در بخش فن آوری اطلاعات؛

222. بررسی نقش انقلاب و دولت اسلامی در حمایت از تولید ملی و سرمایه انسانی در بخش توزیع کالا و خدمات؛

232. بررسی نقش انقلاب و دولت اسلامی در حمایت از تولید ملی و سرمایه انسانی در حوزه صنایع مادر؛

242. بررسی نقش انقلاب و دولت اسلامی در حمایت از تولید ملی و سرمایه انسانی در بخش خدمات؛

252. بررسی نقش انقلاب و دولت اسلامی در حمایت از تولید ملی و سرمایه انسانی در بخش نفت و انرژی؛

ص: 209

262. بررسی نقش انقلاب اسلامی در مشارکت مردم در حوزه اقتصاد؛

272. بررسی نقش انقلاب اسلامی در توسعه تأمین اجتماعی و رفاه عمومی؛

282. توسعه تکنولوژیک و دستاوردهای انقلاب اسلامی در این حوزه؛

292. آسیب شناسی هماهنگی و هم نوایی دستگاه های حاکمیتی در پیشبرد اهداف اقتصادی با تأکید بر تحقق اهداف تولید و توسعه ملی و شعار سال؛

302. آسیب شناسی موضوع مالیات رشد درآمدهای دولت از این منبع با تأکید بر ضرورت های آن در شرایط فعلی برای رشد توسعه و پیشرفت اقتصادی و تحقق شعار سال؛

312. بررسی آسیب شناسانه ناهنجاری های اقتصاد ملی پس از انقلاب (قاچاق کالا، واسطه گری، سفته بازی مشاغل کاذب، دلالی، واردات بی رویه، پول شویی و...) و ارایه راه کار؛

322. توسعه انسانی در اقتصاد پس از انقلاب، آسیب ها و راه کارها؛

332. بررسی موضوع تورم پس از انقلاب و عوامل مؤثر بر آن و چگونگی کنترل آن برای رسیدن به رشد، توسعه و تولید اقتصادی و تحقق شعار سال؛

342. صنعت بانک داری پس از انقلاب اسلامی و راه کارهای فعالیت بهینه آن به منظور تحقق اهداف توسعه اقتصادی و افزایش تولید ملی؛

352. بررسی نقش و عملکرد نظام در خودکفایی و خوداتکایی اقتصادی و بایسته های آن در شرایط کنونی به منظور تحقق شعار سال؛

362. بررسی شاخص های اقتصادی در فقرزدایی و محرومیت انقلاب اسلامی و ضرورت های امروز این موضوع؛

372. بررسی تطبیقی انقلاب اسلامی با سایر انقلاب ها در شاخص های اقتصادی در زمان ها و شرایط مشابه؛

ص: 210

382. انقلاب اسلامی و نقش آن در جهش علمی و فن آوری های نوین و الزامات امروزی این موضوع به منظور تحقق شعار سال؛

392. انقلاب اسلامی و نقش آن در سرعت نوآوری ها و خلاقیت ها و الزامات امروزی این موضوع در جهت تحقق رشد و توسعه اقتصادی؛

402. بررسی موضوع انقلاب اسلامی و اخلاق اقتصادی؛ آسیب ها و راه کارها؛

412. شناسایی و معرفی چهره ها و مؤسسات موفق در صادرات و تولید و عرضه بین المللی کالا و خدمات ایرانی به منظور الگوسازی و تجلیل؛

422. برنامه ریزی اقتصادی پس از انقلاب؛ آسیب ها و راه کارهای اصلاح با تأکید الزامات امروزی به منظور تحقق شعار سال؛

432. نقش و عملکرد رسانه های ارتباط جمعی در حوزه اقتصادی ملی با تأکید بر حوزه سرمایه گذاری کار و تولید؛

442. انقلاب اسلامی و عملکرد آن در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و الزامات امروزی آن؛

452. شناسایی و معرفی فرصت ها، ظرفیت ها و توانایی های ایجاد شده در سایه انقلاب اسلامی و توجه دادن به آن برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی و شعار سال؛

462. بررسی نقش و عملکرد انقلاب اسلامی در حوزه عدالت اقتصادی. آسیب ها و راه کارهای اسلامی با تأکید بر الزامات این موضوع در شرایط فعلی و تحقق توسعه ملی و شعار سال؛

472. ارزیابی نقادانه عملکرد نظام بانک داری کشور برای تحقق بانک داری اسلامی در خدمت توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور؛

ص: 211

482. تبیین و بررسی مفاهیم مختلف اقتصادی از منظر معمار انقلاب اسلامی؛

492. بررسی مفاسد ناهنجاری ها و مسائل منفی اقتصادی رژیم شاهنشاهی و اصلاح آنها در پرتو انقلاب اسلامی؛

502. بررسی جایگاه انسانی و نیروی کار در نظام اقتصادی اسلام از منظر امام خمینی رحمه الله و ضرورت های لازم در این بخش برای تحقق شعار سال؛

512. مفهوم توسعه پایدار و بررسی اقدامات انجام شده برای آن پس از انقلاب اسلامی و ضرورت های امروزی تحقق آن با تأکید بر حمایت از تولید ملی؛

522. توسعه روستایی و نقش و عملکرد انقلاب اسلامی در جهت تحقق و رشد آن؛

532. ارزیابی اثربخشی بنگاه های کوچک در اقتصاد ایران پس از انقلاب و آسیب شناسی و ارائه راه کار.

3. گروه های زن، خانواده و جوان

13. بررسی نقش زنان در جریان فعالیت های اقتصادی دوران انقلاب و تبیین نقش و جایگاه آنان در شرایط امروزی جامعه به منظور تحقق توسعه و پیشرفت ملی با تأکید بر شعار سال؛

23. بررسی نقش زنان در موفقیت فعالیت های اقتصادی مردان خانواده با تأکید بر آموزه های انقلاب اسلامی به ویژه جهت شکوفایی تولید و کار و درآمد در کشور؛

33. بررسی نقش زنان در تربیت اقتصادی فرزندان با توجه به آموزه های انقلاب اسلامی و توجه آن به مسئولیت های اقتصادی شان در زندگی جمعی با تأکید بر شعار سال؛

ص: 212

43. بررسی نقش زنان در افزایش بهره وری خانواده با توجه به آموزه های انقلاب اسلامی با تأکید بر ضرورت های امروزی آن برای تحق شعار سال؛

53. آموزه های اسلام و انقلاب اسلامی در مبارزه با اسراف، تبذیر، تجمل گرایی و... و نقش زنان در رعایت آنها توسط اعضای خانواده با تأکید بر شعار سال؛

63. بررسی نقش پدران و مادران در ترغیب و تشویق جوانان به کار، تلاش و جدیت در امور اقتصادی، معیشت و کسب روزی حلال و بررسی آموزه های اسلام انقلاب اسلامی در این حوزه؛

73. معرفی جوانان کارآفرین، تولیدکننده، صادرکننده و مخترع و مبتکر به عنوان دستاوردهای انقلاب در حوزه نیروی انسانی به منظور الگوسازی و تجلیل؛

83. نقش انقلاب اسلامی در مسئولیت پذیری خانواده ها در رشد دانش و مهارت فرزندان برای ورود به عرصه های اقتصادی با تأکید بر نیازهای امروز جامعه و اقتصاد کشور؛

93. آموزه ها، آرمان ها، دستاوردهای انقلاب اسلامی در نشاط، پویایی، خلاقیت و بهره وری نیروی انسانی کشور و بررسی آسیب ها و راه کارهای اصلاحی با تأکید بر شعار سال؛

103. انقلاب اسلامی، جوان و هدفمندی: بررسی عملکرد نظام در این حوزه و بایدها نسبت به شرایط امروزی جهت تحقق موضوع سال؛

113. بررسی خانواده مطلوب از منظر اقتصادی از دیدگاه معمار بزرگ آن و تأکید بر نقش آن در تحول اقتصادی، تولید و توسعه ملی؛

ص: 213

123. بررسی ویژگی های خانواده مطلوب از منظر اقتصادی از منظر بزرگان انقلاب و تبیین آنها در جهت تحقق اهداف اقتصادی دهه چهارم انقلاب و موضوع سال؛

133. بررسی ویژگی های جوان مطلوب در حوزه تولید، اقتصاد، بهره وری و... از منظر بزرگان انقلاب و تبیین در جهت تحقق اهداف موضوع سال؛

143. بررسی ویژگی های زن مطلوب در حوزه اقتصاد ملی و یا اقتصاد خانواده از منظر بزرگان انقلاب و تبیین و تحلیل در راستای تحقق اهداف موضوع سال.

4. گروه های سیاسی و خبر

14. بررسی نقش انقلاب اسلامی در اصلاح نگرش و تعاملات اقتصادی جهان با کشور و افزایش عزت و سرافرازی مردم و دولت ایران در جهان؛

24. تأثیر انقلاب اسلامی و شعار خودکفایی اقتصادی بر حوزه های سیاست خارجی و بین الملل؛

34. تأثیرات اصول سیاست خارجی بر اقتصاد داخلی و بین المللی کشور؛

44. بررسی سیاست های خصمانه کشورهای استعمارگر برای تضعیف اقتصاد، تولید و توسعه ملی برای کسب منافع اقتصادی و سیاسی خود؛

54. تأثیر انقلاب اسلامی بر معادلات اقتصادی جهان به ویژه نوع رابطه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه یا کشورهای جهان سوم؛

64. بررسی سیاسی موضوع تحریم های اقتصادی جهانی علیه کشور و چگونگی مقابله با آنها در سال حمایت از تولید، سرمایه و کار ملی؛

ص: 214

74. نقش انقلاب اسلامی در هم گرایی اقتصادی جهان اسلام بایدها و نبایدها و تحلیل آن در راستای تحقق توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور و تحقق شعار سال؛

84. بررسی اندیشه های سیاسی حضرت امام خمینی رحمه الله و تأثیر آن بر حوزه های اقتصادی و توسعه و پیشرفت کشور به ویژه در شرایط موجود؛

94. بررسی نقش احزاب و گروه های سیاسی در رونق و توسعه اقتصاد کشور و حمایت از تولید و توسعه ملی؛

104. بررسی ترسیم تحقق کامل استقلال سیاسی در گرو رفع وابستگی های اقتصادی و تبیین و تحلیل آن جهت تحقق توسعه و پیشرفت اقتصادی و تحقق شعار سال؛

114. مقایسه و ارزیابی ادعاهای سیاسی قدرت های بزرگ در حوزه اقتصاد جهانی، با رفتار و عملکردشان برای افزایش آگاهی مخاطبان؛

124. بررسی نقش منفی تنش های سیاسی داخلی بر توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور و تحقق شعار سال و راه کارهای مبارزه با این پدیده؛

134. بررسی نقش مردم و بصیرت و حضور آنان در حوزه های سیاسی و تأثیر آن بر روند توسعه کشور و تحقق شعار سال؛

144. بررسی تأثیر توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور بر حضور شاداب و پرنشاط آنان در عرصه های سیاسی؛

154. ترسیم توسعه و پیشرفت اقتصادی به عنوان عامل ناامیدی استکبار از آخرین جبهه رویارویی با انقلاب اسلامی؛

164. تشریح وضعیت طبقاتی در نظام سرمایه داری و محرومیت های واقعی در جوامع پیشرفت و حاکمیت اقلیت بر اکثریت هم در حوزه سیاسی هم در حوزه اقتصادی؛

ص: 215

174. تشریح امتناع قدرت های بزرگ در ادای حقوق جهانی خود در برابر استفاده های بی رویه از منابع انسانی، طبیعی و مالی جهان؛

184. تشریح اقدامات خصمانه امریکا و حکومت های استعمارگر در ایران پس از انقلاب و تأثیرات اقتصادی به جای مانده از آن به ویژه در جنگ تحمیلی؛

194. بررسی ضرورت حضور و مشارکت سیاسی مردم در حوزه سیاسی و تأثیر آن بر توسعه و آبادانی اقتصادی کشور؛

204. بررسی وضعیت سیاست داخلی کشور و نقش آن بر موفقیت های اقتصادی در حوزه اقتصاد، توسعه و پیشرفت ملی؛

214. بررسی نقش امنیت ملی در رشد و توسعه اقتصادی کشور و تحقق شعار سال و چگونگی افزایش ضریب آن توسط مردم و مسئولان؛

224. بررسی دلایل سیاسی عقب افتادگی کشور از نظر اقتصادی و راه کارهای جبران آن با تأکید بر تحقق شعار سال؛

234. بررسی علل و عوامل سیاسی عقب افتادگی با رشد اقتصادی از منظر معمار بزرگ انقلاب با تأکید بر شعار سال.

ص: 216

19 اسفند؛ روز حمایت از حقوق مصرف کنندگان

اشاره

19 اسفند؛ روز حمایت از حقوق مصرف کنندگان

19 اسفند را روز حمایت از حقوق مصرف کننده نام نهاده اند. آنچه که می تواند برنامه سازان را به پرداختن درباره موضوع سال یعنی حمایت از تولید ملی،کار و سرمایه ایرانی تشویق کند، نسبتی است که مصرف کننده با تولید و عوامل آن پیدا می کند. بر این اساس، پیشنهاد می شود رسانه ملی با توجه به اصول و سیاست های ذکر شده در محورهای موضوعی پیشنهادی، برنامه هایی را که پخش می کند می تواند به تبیین، تبلیغ و ترویج شعار سال بینجامد.

الف) اصول و سیاست ها

الف) اصول و سیاست ها

توجه دادن به کیفیت و مطلوبیت کالا در ارتقای تولید به عنوان مهم ترین عنصر در استقلال از تولید داخلی؛

توجه دادن به حقوق مصرف کننده از لحاظ شرعی، عرفی، عقلی و قانونی و وظیفه مند بودن حوزه تولید در ادای این حقوق؛

ترویج نگاه خودکنترلی، یا کنترل درونی و یا وجدان کاری در عوامل انسانی تولید به عنوان بهترین انگیزه در توجه به حقوق مصرف کننده، کیفیت و کمیت کالا و خدمات تولیدی؛

توجه دادن به اصول دینی، اخلاقی و فرهنگی در انجام بهینه فعالیت ها در حوزه تولید کالا و خدمات.

ص: 217

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

ب) محورهای موضوعی پیشنهادی

1. گروه های اقتصاد

11. بررسی نقش رعایت حقوق مصرف کننده در شکوفایی اقتصاد و تولید ملی با تأکید بر شعار سال؛

21. بررسی نقش رعایت حقوق مصرف کننده در حفاظت از سرمایه ملی؛

31. بررسی نقش رعایت حقوق مصرف کننده در افزایش کار و اشتغال؛

41. بررسی نقش دولت در رعایت حقوق مصرف کننده برای تحقق توسعه و تولید بیشتر و بهتر؛

51. بررسی نقش سازمان های نظارت کننده در رعایت حقوق مصرف کننده و تأثیر آن بر بهبود شاخص های اقتصادی به ویژه تولید، درآمد سرانه، اشتغال، سرمایه گذاری و...؛

61. بررسی نقش نهادهای قضایی در رعایت حقوق مصرف کننده و تأثیر آن بر بهبود شاخص های اقتصادی به ویژه تولید، درآمد سرانه، اشتغال، سرمایه گذاری و... و راه کارهای ایفای این نقش؛

71. بررسی نقش مراجع قانون گذار در بهبود و رعایت حقوق مصرف کننده و تأثیر آن بر بهبود شاخص های اقتصادی به ویژه تولید، درآمد سرانه، سرمایه گذاری، اشتغال و... راه کارهای ایفای این نقش؛

81. بررسی نقش و تأثیر نهادهای اجتماعی و مدنی در بهبود و رعایت حقوق مصرف کننده و تأثیر آن بر بهبود شاخص های اقتصادی به ویژه تولید، درآمد سرانه، سرمایه گذاری، اشتغال و... و راه کارهای ایفای این نقش؛

91. نقش و تأثیر بخش خصوصی در بهبود، ارتقا و رعایت حقوق مصرف کننده و تأثیر آن بر بهبود شاخص های اقتصادی مثل تولید، سرمایه گذاری، اشتغال، درآمد سرانه و... راه کارهای ایفای این نقش؛

ص: 218

101. نقش و تأثیر نهادهای مذهبی در بهبود، ارتقا و رعایت حقوق مصرف کننده و تأثیر آن بر بهبود شاخص های اقتصادی مثل تولید، سرمایه گذاری، اشتغال، درآمد سرانه و... و راه های ایفای این نقش؛

111. بررسی و تبیین هر یک از حقوق مصرف کننده ذکر شده در قوانین یا حقوق عرفی شرعی و عقلی آنها در خرید کالا و خدمات؛

1111. دادن اطلاعات درباره کالا و خدمات؛

2111. تبلیغ درست، منطقی و واقعی کالا و خدمات؛

3111. سلامت، صحت و ایمنی کالا و خدمات؛

4111. رؤیت و دست یابی به نمونه واقعی کالا و خدمات؛

5111. حق فسخ معامله در صورت نقص، کاستی، عیب و ناتمام بودن؛

6111. حق برخورداری از حمایت دولت و دستگاه های قانونی؛

7111. حق برخورداری از ضمانت مطابقت کالا یا خدمات با موضوع قرارداد؛

8111. حق برخورداری از خدمات پس از فروش؛

9111. حق برخورداری از اطلاعات و آموزش؛

10111. حق جبران خسارت و آسیب؛

11111. حق معامله منصفانه؛

12111. حق انتخاب آزادانه کالا یا خدمت؛

13111. حق برخورد اخلاقی و مناسب.

121. بررسی موانع اقتصادی رعایت حقوق مصرف کننده مانند؛

1 121. انحصار در حوزه تولید کالا و خدمات؛

2121. ساختار اقتصادی نامناسب، غیرعلمی و غیرشفاف؛

ص: 219

3121. نبود قوانین مناسب؛

4121. نبود ضمانت های اجرایی برای رعایت قوانین؛

5121. نبود ساختارها و سازمان های حمایت کننده؛

6 121. بالا بودن شاخص های منفی اقتصادی و اقتصاد بیمار؛

7 121. تعهد نداشتن نیروهای شاغل در بخش تولید؛

8121. بهره مند نبودن از تکنولوژی های برتر در حوزه تولید و عرضه کالا و خدمات؛

9121. بالا بودن هزینه های تولید کالای مرغوب و باکیفیت؛

10121. نبود فرهنگ صحیح مصرف در مصرف کننده؛

11121. نبود نظام مناسب توزیع کالاها و خدمات؛

12121. پایین نبودن بازدهی و سود سرمایه در اقتصاد؛

13121. نبود نیروی متخصص در حوزه تولید کالا و خدمات؛

14121. نبود رقابت واقعی در اقتصاد.

131. بررسی موضوع استاندارد در کالاها و خدمات تولید و عرضه شده و حقوق مصرف کننده در این باره و تأثیر آن بر رونق تولید، سرمایه گذاری، اشتغال و...؛

141. توجه به مصرف کننده و رضایت او به عنوان نیروی حیاتی و شتاب دهنده اقتصاد ملی؛

151. بررسی تطبیقی حقوق مصرف کنندگان در قوانین کشورهای امریکایی، اسکاندیناوی، شرق آسیا، بازار مشترک اروپا، کشورهای اسلامی و...؛

161. تشریح و نقد عملکرد سازمان های مدافع حقوق مصرف کننده در سال های گذشته و ارائه راه کارهای اصلاحی؛

ص: 220

171. بررسی گرایش های جهانی به حقوق مصرف کنندگان و تأثیر آنها در اشتغال تولید، سرمایه گذاری و...؛

181. نقش سیاست های تشویقی در ارتقا و بهبود رعایت حقوق مصرف کنندگان.

191. بررسی آثار مثبت و دستاوردهای اقتصادی رعایت حقوق مصرف کننده:

1191. افزایش تولید داخلی؛

2191. رشد اشتغال؛

3191. افزایش سرمایه گذاری و نرخ سود سرمایه؛

4191. افزایش درآمد خالص ملی؛

5191. کاهش خطرپذیری اقتصادی؛

6191. رونق کسب و کار؛

7191. از بین رفتن و یا کاهش ناهنجاری های اقتصادی؛

8191. ایجاد اعتماد بین مصرف کننده و تولیدکننده؛

9191. ایجاد رقابت مثبت در حوزه تولید کالاها و خدمات؛

10191. رشد شاخص های کلان اقتصاد ملی؛

11191. ایجاد استقلال و خودکفایی در حوزه تولید؛

12191. کاهش تورم؛

13191. جلوگیری از واردات بی رویه کالا؛

14191. ایجاد تخصص گرایی در حوزه تولید؛

15191. رشد تکنولوژی در حوزه تولید کالا و خدمات؛

16191. افزایش اعتبار نیروی متخصص انسانی در حوزه تولید کالا و خدمات؛

17191. ایجاد مزیت های صادراتی و افزایش صادرات ملی.

ص: 221

2. گروه های اجتماعی و فرهنگی در شبکه های عمومی و مراکز استان ها

12. بررسی راه های اصلاح نگرش و رفتار مصرف کننده درباره رعایت حقوق خود توسط تولیدکنندگان برای بهبود شاخص های اقتصاد ملی در حوزه تولید، سرمایه و اشتغال؛

22. بررسی راه کارهای اصلاح نگرش تولیدکنندگان درباره رعایت حقوق مصرف کننده به جهت بهبود شاخص های اقتصاد ملی در حوزه تولید، کار و سرمایه؛

32. بررسی راه کارهای آشنایی همه مصرف کنندگان با حقوق خود برای بهبود شاخص های اقتصاد ملی در حوزه تولید، کار و سرمایه؛

42. بررسی راه کارهای فرهنگی و اجتماعی پی گیری و استیفای حقوق مصرف کنندگان به منظور حمایت از تولید داخلی، کار و سرمایه ایرانی؛

52. بررسی موانع فرهنگی رعایت حقوق مصرف کنندگان و راه کارهای رفع آنها به منظور حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی؛

62. بررسی هزینه هایی که مصرف کننده برای استیفای حقوق خود می پردازد و راه کارهای کم کردن این هزینه ها به منظور حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی؛

72. بررسی آثار و ثمرات مثبت فرهنگی اجتماعی رعایت حقوق مصرف کننده در جامعه؛

172. افزایش اعتماد به تولید داخلی و رونق این حوزه؛

272. افزایش یک پارچه گی اجتماعی؛

372. افزایش اعتماد عمومی؛

472. افزایش رضایت مندی اجتماعی؛

ص: 222

572. کاهش فشار روانی حاصل از کیفیت پایین کالاها و خدمات؛

672. افزایش روحیه غرور ملی و اتکا به نفس عمومی؛

772. کاهش تعارض بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کالا؛

872. کم شدن تقلب، کم فروشی و ناهنجاری های اجتماعی در حوزه خرید و فروش؛

972. افزایش ایمنی و سلامت محصولات؛

82. نقش وسایل ارتباط جمعی در فرهنگ سازی رعایت حقوق مصرف کنندگان و تأثیر آن در تحقق شعار سال.

ص: 223

29 اسفند؛ روز ملی شدن صنعت نفت

اشاره

29 اسفند؛ روز ملی شدن صنعت نفت

29 اسفند سال روز ملی شدن صنعت نفت در سال 1329 است. ملی شدن صنعت نفت که در پرتو مجاهدت و مبارزات بسیار زیاد مرحوم دکتر مصدق و آیت الله کاشانی صورت گرفت، از آن رو در تاریخ سیاسی ایران ماندگار شده است که نمادی از استقلال خواهی و عزت طلبی مردمی بود که سال ها بر اثر حاکمیت پادشاهان نالایق نتوانسته بودند آن را استیفا کنند.

رابطه بین موضوع سال یعنی حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی با این مناسبت بی نیاز از توضیح است، اما برای آنکه برنامه سازان در شبکه های مختلف رسانه ملی بتوانند به این موضوع بپردازند، توجه به اصول، سیاست ها و همچنین محورهای موضوعی زیر را پیشنهاد می کنیم:

الف) اصول و سیاست ها

الف) اصول و سیاست ها

توجه به نفت به عنوان یک ثروت خدادادی و ضرورت مدیریت بهینه آن؛

توجه به خارج کردن نفت از چرخه اقتصاد روزمره جامعه و فراگیر کردن این تفکر؛

توجه دادن به پایان این منبع ثروت ملی و ضرورت توجه به شرایط پس از آن؛

ص: 224

توجه دادن به مسئولیت اجتماعی ما در قبال نسل های آینده در موضوع نفت و انرژی؛

توجه دادن به آموزه های دینی درباره استفاده بهینه از منابع طبیعی خدادادی و تبلیغ رویکرد تکلیف محور دینی در این باره.

ب) محورهای پیشنهادی

ب) محورهای پیشنهادی

1. گروه های اقتصاد و دانش

11. بررسی و نقد سیاست های کلان اقتصاد انرژی در گذشته و حال و ارائه راه کار مناسب برای تحقق شعار سال؛

21. بررسی راهبردهای رشد و توسعه پایدار در حوزه نفت و انرژی و راه های تثبیت تحقق شعار سال در این راهبرد ها؛

31. بررسی و نقد سیاست های کلان صادرات نفت، گاز و پتروشیمی و راه کارهای تحقق شعار سال؛

41. بررسی مقایسه ای جایگاه و سیاست های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در کشورهای تولیدکننده آن و تحلیل آن برای تحقق شعار سال؛

51. بررسی و ارزیابی فرصت های صرفه جویی در مصرف انرژی در بخش صنعت و راه کارهای مناسب برای تحقق شعار سال؛

61. بررسی و ارزیابی فرصت های صرفه جویی در مصرف انرژی بخش کشاورزی و راه کارهای مناسب برای تحقق شعار سال؛

71. بررسی و ارزیابی فرصت های صرفه جویی در مصرف انرژی بخش خانگی و راه کارهای مناسب برای تحقق شعار سال؛

ص: 225

81. بررسی راه کارهای ایجاد و توسعه هماهنگی بیشتر بین بخش های مختلف اقتصادی یا حوزه تولید و صادرات نفت به منظور تحقق اهداف توسعه و پیشرفت کشور و شعار سال؛

91. بررسی نقش، جایگاه و اهمیت صنعت نفت در اقتصاد ایران و راه کارهای تحقق شعار سال در این صنعت؛

101. بررسی نقش، جایگاه و اهمیت و آسیب های صنعت نفت و پتروشیمی در برنامه های بلندمدت توسعه اقتصادی و بررسی جایگاه مطلوب آن با تأکید بر تحقق شعار سال؛

111. نقد و ارزیابی برنامه های توسعه و تکیه کامل آنها به درآمد حاصل از صنعت نفت، بایدها و نبایدها برای رسیدن به نقطه مطلوب با تأکید بر تحقق شعار سال؛

121. بررسی راه کارهای توسعه در صنعت نفت و پتروشیمی به منظور تحقق شعار سال؛

131. بررسی تأثیر نفت و منابع انرژی بر اقتصاد جهان و راه کارهای بهره برداری از مزیت های این تأثیر برای تحقق شعار سال (جذب سرمایه های خارجی و...)؛

141. بررسی تأثیر نفت و منابع انرژی بر اقتصاد منطقه و راه کارهای بهره برداری از مزیت های این تأثیر برای تحقق شعار سال؛

151. بررسی چگونگی و کارکردهای مدیریت دانش در صنعت نفت و انرژی برای تحقق شعار سال؛

161. بررسی چگونگی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت و پتروشیمی برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی و همچنین تحقق شعار سال؛

ص: 226

171. بررسی نقش و جایگاه استفاده از فن آوری اطلاعات در صنعت نفت و پتروشیمی به منظور بهره وری بیشتر در جهت توسعه سرمایه و کار ایرانی؛

181. بررسی نقش و جایگاه استفاده از تکنولوژی های برتر و مدیریت بهینه آن به منظور ایجاد توسعه در صنعت نفت و بهره ور کردن منابع و بازدهی بیشتر سرمایه؛

191. بررسی نقش و جایگاه مراکز تحقیق و توسعه در صنعت نفت و وظایف و کارکردهای آنها جهت تحقق شعار سال؛

201. بررسی وظایف و مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت و فعالان این عرصه به منظور تحقق توسعه و پیشرفت اقتصادی و تحقق شعار سال؛

211. بررسی جایگاه، اهمیت، ضرورت و الزامات امنیت انرژی در جهان و وظایف دولت ایران در این باره با عنایت به تحقق شعار سال؛

221. بررسی مسئله بورس نفت و مواد نفتی، اهمیت و جایگاه آن در توسعه و پیشرفت اقتصادی و حفاظت از سرمایه ها و منابع انسان داخلی؛

231. بررسی و ارزیابی عملکرد مدیریت بخش انرژی کشور در سال های گذشته و تجربیات موفق و ناموفق برای تحقق شعار سال و توسعه اقتصادی کشور؛

241. بررسی نقش، جایگاه، اهمیت، ضرورت و الزامات موضوع خلاقیت و فن آوری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به منظور تحقق شعار سال و همچنین توسعه و پیشرفت اقتصادی؛

251. راهبردهای آموزشی اشاعه مدیریت دانش در صنعت نفت و پتروشیمی و نقش آن در تحقق توسعه، تولید و پیشرفت اقتصادی ملی؛

ص: 227

261. چالش ها و تهدیدهای اقتصادی حوزه انرژی و صنعت نفت و چگونگی مقابله با آنها و تبدیل آنها به فرصت برای تحقق توسعه، تولید و پیشرفت اقتصادی با تأکید بر شعار سال؛

271. بررسی تاریخچه اوپک و روند فعالیت آن با تأکید بر استفاده از تجربیات قبلی برای پیشبرد و اهداف توسعه، تولید و پیشرفت اقتصاد ملی؛

281. بررسی چگونگی مطالعات آینده نگر در حوزه نفت و انرژی برای برنامه ریزی بهتر و دقیق تر، شناسایی چالش ها و بحران های محتمل با تأکید بر تحقق شعار سال؛

291. چگونگی ایجاد و توسعه نگاه راهبردی مردم، مسئولان و نخبگان به صنعت نفت و پای بندی به الزامات و اقتضائات این نوع نگرش با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی؛

301. بررسی راه های افزایش بهره وری سرمایه در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با تأکید بر شعار سال؛

311. بررسی چگونگی خروج درآمد نفت، گاز و پتروشیمی از بودجه جاری کشور با تأکید بر تحقق شعار سال؛

321. بررسی ضرورت تدوین راهبردها، استخراج، فرآوری، فروش، ذخیره سازی و مصرف انرژی در کشور به منظور تحقق شعار سال؛

331. بررسی چگونگی کم کردن هزینه های انتقال نفت، گاز و فرآورده های آن با توجه به تکنولوژی های جدید به منظور افزایش بهره وری در این بخش؛

341. بررسی تأثیر مثبت و منفی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی بر دیگر بخش های اقتصادی کشور و چگونگی بهره مندی از مزایا و کم کردن آسیب ها به منظور تحقق شعار سال؛

ص: 228

351. بررسی نقادانه عملکرد سازمان های بین المللی حوزه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و تحلیل و بررسی نوع رفتار با آنها به منظور تحقق اهداف توسعه و شعار سال؛

361. بررسی جهانی شدن و صنعت نفت ایران؛ ضرورت ها و الزامات با تأکید بر تحقق اهداف توسعه؛

371. بررسی جایگاه پیمان کاران خارجی در صنعت نفت ایران و آسیب ها و راه کارهای آن؛

381. بررسی جایگاه، اهمیت و ضرورت حضور پیمان کاران داخلی در صنعت نفت ایران و بررسی وظایف بخش دولتی و خصوصی در این باره به منظور تحقق اهداف توسعه؛

391. بررسی راه کارهای مدیریت مصرف انرژی توسط مردم و منظور حفظ و حراست از این منابع و بهره مندی از آن جهت توسعه تولید و سرمایه اقتصادی کشور؛

401. بررسی چگونگی رقابت سالم در حوزه های نفتی مشترک با سایر کشورها با توجه به تأمین منافع ملی و رسیدن به توسعه تولید و پیشرفت اقتصاد کشور؛

411. بررسی شاخص های بهره وری در بخش نفت و وضعیت آن در شرایط فعلی و ارائه راه کار در جهت حمایت از سرمایه ایرانی؛

421. بررسی چگونگی افزایش بهره وری سرمایه در صنایع نفت به منظور حمایت از تولید؛

431. بررسی چگونگی افزایش بهره وری نیروی انسانی در صنایع نفت به منظور حمایت از تولید؛

ص: 229

441. چگونگی و رسیدن به خصوصی سازی حداکثری در صنعت نفت به منظور ایجاد رقابت و استفاده بهینه از سرمایه و نیروی انسانی؛

451. بررسی راه های تغییر ترکیب تولید فرآورده های نفتی به سمت محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر برای حفظ سرمایه ایرانی؛

461. بررسی بازاریابی بین المللی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، توجه به منافع ملی و افزایش سرمایه در این بخش و الزامات و بایسته های آن با تأکید بر شعار سال؛

471. بررسی زمینه های جای گزین برای صنعت نفت در درآمدهای آینده کشور با تأکید بر تحقق شعار سال؛

481. بررسی چالش ها در استخراج نفت در میادین مشترک خشکی و آبی و لزوم برنامه ریزی دقیق و فوری تر برای پیشرفت و توسعه این میادین برای تحقق توسعه اقتصادی کشور؛

491. نقش ملی شدن صنعت نفت در ایجاد و افزایش غرور و عزت ملی ایرانیان و تحلیل تحقق شعار سال از این منظر؛

501. بررسی نقش ملی شدن صنعت نفت در استقلال و خوداتکایی دولت و ملت ایران و تحلیل شعار سال از این منظر؛

511. بررسی نقش و اهمیت ملی شدن صنعت نفت در تحقیر استعمارگران خارجی و بررسی تحقق شعار سال از این منظر؛

521. بررسی نقش گروه های مذهبی به ویژه روحانی ها در نهضت ملی شدن صنعت نفت و بررسی این نقش در شرایط فعلی برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی کشور؛

531. بررسی نقش و اهمیت وحدت ملی در موضوع ملی شدن صنعت نفت و اهمیت و نقش آن در شرایط فعلی برای تحقق توسعه، تولید و پیشرفت، در اقتصاد ملی با تأکید بر تحقق شعار سال؛

ص: 230

541. بررسی نقش و تأثیر هم گرایی نخبگان در ملی شدن صنعت نفت و اهمیت این عامل در شرایط فعلی و نسبت به توسعه و پیشرفت کشور به ویژه در تحقق شعار سال؛

551. بررسی نقش دکتر مصدق در رشد و توسعه صنعت نفت ایران و آرمان های وی در زمینه عزت و استقلال اقتصادی کشور و تبیین این ضرورت ها در عصر فعلی با تحقق شعار سال؛

561. بررسی نقش دکتر مصدق در حفظ و حراست از منابع طبیعی و استراتژیک کشور و اهمیت این موضوع در شرایط فعلی؛

571. بررسی چگونگی ریسک پذیری در بازار انرژی برای افزایش سرمایه گذاری و تولید با تأکید بر تحقق شعار سال؛

581. بررسی چگونگی ایجاد عدالت اقتصادی در حوزه تولید، استخراج و فروش انرژی با تأکید بر تحقق شعار سال؛

591. بررسی تأثیر جنگ و بحران های منطقه ای بر روی اقتصاد مبتنی بر نفت کشور و ضرورت تغییر این شرایط با تأکید بر شعار سال؛

601. بررسی چشم انداز نفت در جهان و ضرورت تحول در صنعت نفت برای مقابله با بحران ها و چالش های منطقه ای و جهانی با تأکید بر شعار سال؛

611. بررسی چگونگی تنظیم روابط منطقی صنایع نفت و دولت به منظور مدیریت بهینه آن در جهت توسعه و پیشرفت کشور با تأکید بر شعار سال.

2. گروه های سیاسی و خبر

12. بررسی آثار و پی آمدهای سیاسی ملی شدن صنعت نفت در داخل و خارج کشور و غرور حاصل از آن با تأکید بر ضرورت دست یابی به این غرور در همه حوزه های اقتصادی به وسیله تحقق توسعه و پیشرفت اقتصادی؛

ص: 231

22. بررسی نقش ملی شدن صنعت نفت در اقتدار ملی ایران در عرصه ها و روابط بین المللی و توجه به عوامل ایجاد و تقویت آن در شرایط جدید با توجه به شعار سال؛

32. بررسی نقش ملی شدن صنعت نفت بر افزایش امنیت ملی و تحلیل راه های توسعه امنیت ملی از طریق حمایت از تولید، سرمایه و کار ایرانی؛

42. بررسی تأثیر سیاست های منطقه ای و بین المللی بر صنعت نفت ایران و چگونگی کاهش آسیب های این حوزه با تأکید بر تحقق شعار سال؛

52. چگونگی کم کردن تأثیر متغیرهای سیاسی و امنیتی بر اقتصاد کشور با رهایی اقتصاد کشور از تکیه بر درآمدهای نفتی و تأکید بر تحقق شعار سال؛

62. بررسی حقوق بین الملل کشورها در حوزه نفت و انرژی و تأثیر آن بر سیاست های صنعت نفت در داخل کشور.

72. بررسی تأثیرات سیاسی تحریم های صنعت نفت ایران و چگونگی تدبیر لازم برای کم کردن این تأثیرات با توجه به کم کردن به شعار سال و تحقق اهداف آن؛

82. بررسی توسعه صادرات غیرنفتی و تکیه نداشتن بر درآمدهای حاصل از نفت در تحکیم جایگاه سیاسی ایران در جهان به وسیله تحقق شعار سال؛

92. تبیین ضرورت های امروزی بازیگری در عرصه سیاسی بین المللی با تأکید بر پشتوانه اقتصادی کشور و تحقق شعار سال.

درباره مركز

بسمه تعالی
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
آیا کسانى که مى‏دانند و کسانى که نمى‏دانند یکسانند ؟
سوره زمر/ 9

مقدمه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، از سال 1385 هـ .ش تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن فقیه امامی (قدس سره الشریف)، با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.

مرامنامه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی، و با توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب الوصول، و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی، سیاسی، قومی و فردی، بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت آثار تولید شده و انتشار یافته از سوی تمامی مراکز شیعه» تلاش می نماید تا مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین، و مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد.

اهداف:
1.بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام)
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی
3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های همراه ، تبلت ها، رایانه ها و ...
4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو
5.گسترش فرهنگ عمومی مطالعه
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مؤلفین برای دیجیتالی نمودن آثار خود.

سیاست ها:
1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی
2.ارتباط با مراکز هم سو
3.پرهیز از موازی کاری
4.صرفا ارائه محتوای علمی
5.ذکر منابع نشر
بدیهی است مسئولیت تمامی آثار به عهده ی نویسنده ی آن می باشد .

فعالیت های موسسه :
1.چاپ و نشر کتاب، جزوه و ماهنامه
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی، پانوراما در اماکن مذهبی، گردشگری و...
4.تولید انیمیشن، بازی های رایانه ای و ...
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس: www.ghaemiyeh.com
6.تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و...
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی
8.طراحی سیستم های حسابداری، رسانه ساز، موبایل ساز، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک، SMS و...
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی)
10.برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی)
11. تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه، تبلت، تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی:
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه :
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS
به سه زبان فارسی ، عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت موسسه به صورت رایگان .
درپایان :
از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان ها، نهادها، انتشارات، موسسات، مؤلفین و همه بزرگوارانی که ما را در دستیابی به این هدف یاری نموده و یا دیتا های خود را در اختیار ما قرار دادند تقدیر و تشکر می نماییم.

آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 09132000109
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109