حریم ریحانه (پیام های کوتاه و زیرنویس ویژه عفاف و حجاب)

مشخصات کتاب

سرشناسه:رنجبر، علی رضا، 1351 -

عنوان و نام پدیدآور:حریم ریحانه: پیام های کوتاه و زیرنویس ویژه عفاف و حجاب/ نویسندگان علیرضا رنجبر، مریم سقلاطونی؛ تهیه کننده مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما.

مشخصات نشر:قم: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش های اسلامی، 1392.

مشخصات ظاهری:153 ص.

شابک: 978-964-514-310-5

وضعیت فهرست نویسی:فیپا

یادداشت:کتابنامه: ص. [151] - 153؛ همچنین به صورت زیرنویس.

موضوع:حجاب

موضوع:حجاب -- جنبه های قرآنی

موضوع:حجاب -- احادیث

شناسه افزوده:سقلاطونی، مریم، 1354 -

شناسه افزوده:صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. مرکز پژوهش های اسلامی

رده بندی کنگره: 1392 4ح85ر/17/230BP

رده بندی دیویی:297/636

شماره کتابشناسی ملی:3360978

ص: 1

اشاره

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

دیباچه

دیباچه

حجاب یکی از ضروریات مهم دین مبین اسلام است که در آیات متعدد قرآن به صراحت آمده است. این مسئله در دنیای امروز نیز به عنوان سمبل اسلام شناخته می شود و به یکی از نقاط مورد تهاجم دشمنان اسلام تبدیل شده است. بنابراین، مسئله حجاب از سویی فراتر از فروع معمولی دین است و از سوی دیگر نیز مسائل اجتماعی اخلاقی پیوند تنگاتنگی با مسئله حجاب پیدا کرده است و حجاب برای پیش گیری از فساد، بی بندوباری و بروز آسیب های اجتماعی و انحرافات است.

حجاب و عفاف امری فرهنگی است و باید با شیوه های فرهنگی، پیام لازم برای حاکمیت مفهوم این ارزش الهی در روح و فکر و عمل جوانان اجرا شود. همچنین برای افزایش آگاهی جوانان، باید دیدگاه اسلام به طور جامع و زیبا در زمینه ضرورت، فلسفه و فواید عفاف و تأثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی بیان شود تا زمینه پذیرش فطری و درک حقیقت عقلانی و منطقی حجاب برای جوانان فراهم گردد. ازاین رو، این مسئولیت بزرگ بر عهده رسانه های جمعی به ویژه صدا و سیما قرار می گیرد.

ص: 6

فراگیر شدن پیام های کوتاه و استفاده روز افزون از این قالب، بستر مناسبی را برای تبلیغ مسائل فرهنگی و ایجاد ارتباط مستقیم با مخاطبان بدون محدودیت های زمانی و مکانی فراهم آورده است. این پیام ها با تسهیل ارتباط پرکاربردترین وسیله انتقال، معنا شده است تا رسانه بتواند با تواتر در ارسال پیام تا آنجا که ملال و خستگی به بار نیاورد به توانایی پردازش اطلاعات مربوط به موضوع کمک کند و زمینه های دقت موشکافانه نسبت به استدلال های پیام را فراهم نماید؛ چرا که تکرار پیام، قرار گرفتن در معرض آن را افزایش می دهد و پخش گاه و بی گاه آن می تواند به متقاعد سازی کمک کند.

مجموعه پیام های کوتاه و زیرنویس های تلویزیونی ویژه حجاب و عفاف که به قلم آقای علی رضا رنجبر و خانم سقلاطونی تألیف شده است تلاشی است در جهت معرفی مضامین بلند دینی و اخلاقی. همچنین دیدگاه های کارشناسی در تبیین و معرفی چیستی، چرایی، اهداف و فواید حجاب برای جوانان در قالب پیام های کوتاه ارائه شده است که امید است برنامه سازان رسانه از آن بهره ببرند.

ص: 7

بخش اول: حجاب و عفاف در آموزه های دینی

اشاره

بخش اول: حجاب و عفاف در آموزه های دینی

یکی از موضوعات مهم و مورد توجه در قرآن و آموزه های دینی، مباحث مربوط به عفاف و حجاب است. در ذیل به برخی از پیام های کوتاه قرآنی و روایی و مضامین بلند آنها اشاره می شود.

1. عفاف و حجاب درآیینه قرآن

اشاره

1. عفاف و حجاب درآیینه قرآن

خداوند می فرماید: «ای فرزندان آدم! لباسی برای شما فرستادیم که اندام شما را می پوشاند؛ و مایه زینت شماست؛ اما لباس تقوا بهتر است؛ این ها از آیات خداست، تا متذکر (نعمت های او) شوند».(1)

قرآن در مورد کیفیت پوشش، دستور می دهد: «و باید روسری های خود را بر گریبان افکنند تا گردن و سینه شان مستور گردد».(2)

خداوند می فرماید: «ای فرزندان آدم! مبادا شیطان، شما را بفریبد، چنان که پدر و مادر شما را از بهشت، بیرون راند، لباسشان را از تنشان بیرون آورد، تا عیب و عورتشان را به آنها بنمایاند».(3)


1- اعراف: 26.
2- نور: 31.
3- نور: 27.

ص: 8

خداوند می فرماید: «ای پیامبر! به زنان و دخترانت و نیز به زنان مؤمن بگو خود را بپوشانند تا شناخته نشوند و مورد اذیت قرار نگیرند».(1)

حیا

حیا

خداوند می فرماید: «ای رسول ما! به مردان مؤمن بگو تا چشمها را از نگاه ناروا بپوشانند».(2)

خداوند می فرماید: «پس زنهار نازک و نرم با مردان سخن نگویید؛ مبادا آن که دلش بیمار (هوا و هوس) است به طمع افتد».(3)

خداوند در قرآن کریم در توصیف زنان بهشتی می فرماید: «در آنجا، زنان زیبا و باحیا هستند که پیش از آنان، دست هیچ کس به آنها نرسیده، گویی یاقوت و مرجانند».(4)

قرآن کریم به زن های پیغمبر صلی الله علیه و آله سفارش می کند که تحریک کننده حرف نزنند: «...فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الّذی فی قَلْبِهِ مَرَضٌ...».(5)

عفت و پاکدامنی

عفت و پاکدامنی

خداوند می فرماید: «و هرگز به عمل زنا نزدیک نشوید چرا که این عمل فحشا بوده و بدترین راه در ارضای قوای جنسی است».(6)

خداوند می فرماید: «و مومنان کسانی هستند که دامن های خود را از ناپاکی ها حفظ می کنند».(7)


1- احزاب: 59.
2- نور: 30.
3- احزاب: 32.
4- الرحمان: 56 و 58.
5- احزاب: 32.
6- اسرا: 32.
7- 2.مومنون: 5.

ص: 9

قرآن کریم به زنان دستور داده است به گونهای راه نروند که با نشان دادن زینتهای خود سبب جلب توجه نامحرم شوند و آن طور پای به زمین نزنند که خلخال و زیور پنهان پاهایشان معلوم شود.(1)

خداوند می فرماید: «همانا کسانی که دوست می دارند زشتکاری در میان آنان که ایمان آورده اند فاش و آشکار شود، آنها را در این جهان و جهان آخرت عذابی است دردناک».(2)

قرآن درباره عفت و پاکدامنی می فرماید: «افرادی که زمینه ازدواج برایشان فراهم نیست و مجردند، بیشتر در معرض خطر و آسیب هستند، آنها باید عفت بورزند».(3)

2. عفاف و حجاب در آینه روایات

اشاره

2. عفاف و حجاب در آینه روایات

زیر فصل ها

عفاف و پاکدامنی

پوشش و حجاب

حیا

پرهیز از نگاه به نامحرم و رعایت حریم

رعایت حریم

غیرت

عفاف و پاکدامنی

اشاره

عفاف و پاکدامنی

زیر فصل ها

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

امام علی علیه السلام

امام سجاد علیه السلام

امام جعفر صادق علیه السلام

امام کاظم علیه السلام

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

«بهترین زنان شما عفیفان هستند».(4)

«عفت و پاکدامنی زینت زنان است».(5)

«بهترین چیزی که خداوند بنده اش را به آن زینت کرده، پاکدامنی در دین و دامن است».(6)

«منشأ تمام صفات حسنه عفت نفس است».(7)


1- نور: 31.
2- نور: 19.
3- نور: 33.
4- کافی، ج5، ص324.
5- نهج الفصاحه، ح 2008.
6- نهج الفصاحه، ح2600.
7- تحف العقول، ص15، ح 17.

ص: 10

«بار خدایا! من از تو تقوا، هدایت، بی نیازی و عفاف را درخواست دارم».(1)

«خداوند شخص باحیای با مناعتِ طبع را دوست دارد و از درخواست کننده وقیحِ سمج نفرت دارد».(2)

«پاکدامن باشید تا زنانتان پاکدامن باشند».(3)

«هدیه شوهر به همسر خود، از عوامل افزایش پاکدامنی زن است».(4)

«شش چیز را برای من ضمانت کنید تا من بهشت را برای شما ضمانت کنم، راستی در گفتار، وفای به عهد، بر گرداندن امانت، پاکدامنی، چشم بستن از گناه و نگه داشتن دست (از غیر حلال)».(5)

«خداوند انسان باحیای بردبارِ پاکدامنی را که عفت می ورزد، دوست دارد».(6)

«شهوت دام های شیطان برای انسان هستند».(7)

«هیچ گناهی انجام نمی گیرد مگر این که ریشه در شهوات نفسانی دارد».(8)

«بهترین تقوا ترک شهوات است».(9)

«شهوت ها انسان نادان را به بردگی می کشاند».(10)

«هیچ چیز به اندازه همت انسان، او را بالا نمی برد و هیچ چیز به اندازه شهوتش او را پایین نمی آورد».(11)


1- صحیح ترمذی، 3489، بحارالانوار، ج87، ص338.
2- منتخب میزان الحکمه، ص386.
3- نهج الفصاحه، ح 1089.
4- من لایحضر الفقیه، ج 4، ص 381.
5- نهج الفصاحه، ح 321.
6- کافی، ج2، ص112، ح8.
7- کافی، ج2، ص112، ح8.
8- کافی، ج2، ص112، ح8.
9- کافی، ج2، ص112، ح8.
10- کافی، ج2، ص112، ح8.
11- کافی، ج2، ص112، ح8.

ص: 11

«پاداش مجاهد شهید از انسان پاکدامنی که می تواند گناه کند، ولی بر اثر پاکدامنی از آن پرهیز می کند، بیشتر نیست و چه بسا که انسان پاکدامن و عفیف در شمار فرشتگان الهی باشد».(1)

«هر که عفّت ورزد، بار گناهانش سبک می شود و منزلتش نزد خداوند، بالا می رود».(2)

«ارزش و اندازه مرد به اندازه همّت اوست ... و پاکدامنی او به اندازه غیرتش».(3)

«هر که خردمند باشد، عفت می ورزد».(4)

«نخستین کسی که وارد بهشت می شود، فرد عفیف پاکدامن و اهل عبادت است».(5)

«پاکدامنی، بهترین عبادت است».(6)

«همانا شخص عفیف و پاکدامن، فرشته ای از فرشته های خداست».(7)

امام علی علیه السلام

امام علی علیه السلام

«زکات زیبایی، عفت و پاکدامنی است».(8)

«بالاترین ارزش در زندگی یک انسان عفت است».(9)

در خطبه متقین، امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید: «از صفات مؤمن آن است که نفسش عفیف باشد، رها و یَلِه نباشد».(10)


1- نهج البلاغه، حکمت 474.
2- نهج البلاغه، حکمت 474.
3- نهج البلاغه، حکمت 474.
4- نهج البلاغه، حکمت 474.
5- بحارالانوار، ج71، ص273.
6- کافی، ج2، ص79.
7- نهج البلاغه، ش 474.
8- تصنیف غررالحکم، ص256، ح 5409.
9- کافی، ج2، ص79، ح 3.
10- نهج البلاغه، خطبه 193.

ص: 12

«اعمال ظاهری را به واسطه عفاف باطنی پاکیزه و تصفیه کنید».(1)

«عفت و پاکدامنی اصل جوانمردی است».(2)

صیانت و تقوا، حاصل عفت است.(3)

«عفت عامل صیانت نفس و بازدارنده آن از زشتی ها و مایه نزهت و شادابی و شکوفایی آن است».(4)

امام علی علیه السلام در حکمت 474 نهج البلاغه می فرماید: «باعفت ترین شما، باحیاترین شماست».(5)

«کسی که در راه خدا جهاد کند و شهید شود، اجرش بزرگ تر از کسی نیست که بتواند گناه کند ولی عفّت ورزد، انسان پاکدامن نزدیک است که فرشته ای از فرشتگان خدا شود».(6)

«عفّت، سرآمد هر خوبی است».(7)

«عفّت، برترین جوانمردی است».(8)

«عفّت، نفس را مصون می دارد و آن را از پستی ها دور نگه می دارد».(9)

«میوه عفّت، قناعت است».(10)

«میوه عفّت، خویشتن داری است».(11)


1- رسولی محلاتی، غررالحکم موضوعی، ج1، ص311.
2- میزان الحکمه، ج6، ص359.
3- میزان الحکمه، ج6، ص359.
4- غررالحکم موضوعی، ج2، ص127.
5- غررالحکم موضوعی، ح2837.
6- منتخب میزان الحکمه، ص386.
7- منتخب میزان الحکمه، ص386.
8- منتخب میزان الحکمه، ص386.
9- منتخب میزان الحکمه، ص386.
10- منتخب میزان الحکمه، ص386.
11- منتخب میزان الحکمه، ص386.

ص: 13

«تقوا یعنی جمع شدن دو خصلت پاکی و عفت در انسان».(1)

«عفت و پاکدامنی (شعله های) شهوت را در وجود انسان ضعیف می کند».(2)

«گمراهی انسانها بین دو خواهش نفسانی شهوت و غضب است».(3)

«شهوت مضرترین دشمن انسان و ایمان اوست».(4)

«هرگز بنده ای به هلاکت و نابودی دچار نمی شود مگر اینکه شهوت خود را بر دینش مقدم بدارد».(5)

امام سجاد علیه السلام

امام سجاد علیه السلام

«بار خدایا! توانگری و حیا و پاکدامنی و راحت و بی نیازی از خلق و صحت و فراخی روزی و آرامش و عافیت را یکجا برای من فراهم آور».

امام جعفر صادق علیه السلام

امام جعفر صادق علیه السلام

«نسبت به زنان مردم عفّت ورزید، تا نسبت به زنان شما عفّت ورزند».(6)

«همانا شیعه جعفر (امام صادق) کسی است که شکم و دامنش باعفت باشد».(7)

«اگر زنی خود را خوشبو کند حق ندارد از منزل خارج شود و حق ندارد برای اقامه نماز در مسجد حاضر شود».(8)

«زنی که خود را خوشبو نماید و از منزل خارج شود و بوی خوش او را نامحرمان استشمام کنند زناکار محسوب می شود...».(9)


1- غررالحکم، ص274.
2- غررالحکم، ص256.
3- غررالحکم، ص95.
4- غررالحکم، ص304.
5- غررالحکم، ص304.
6- منتخب میزان الحکم، موضوع عفت.
7- مستدرک الوسائل، ج7، ص46، ح 7616.
8- المستدرک، ج1، ص423.
9- مجموعه ورام، ج1، ص28.

ص: 14

امام کاظم علیه السلام

امام کاظم علیه السلام

«خودآرائی و رسیدگی[مردان] به خود، از عواملی است که سبب می شود خداوند بر پاکدامنی زن بیافزاید».(1)

پوشش و حجاب

اشاره

پوشش و حجاب

زیر فصل ها

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

امام علی علیه السلام

امام محمد باقر علیه السلام

امام جعفر صادق علیه السلام

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

«برای زن سزاوار نیست که هنگام بیرون رفتن از خانه اش، لباسش را جمع و فشرده نماید و به بدنش بچسباند».(2)

«بهترین زنان شما، زنی است که برای شوهرش آرایش و خودنمایی کند، اما خود را از نامحرمان بپوشاند».(3)

«محفوظ بودن زن، برای سلامتی اش مفیدتر است و زیبایی او را با دوام تر می کند».(4)

«باارزش ترین امتیاز زنان سه چیز است: پوشیدن چشم از نامحرمان، پوشیدن تمام اندام از بیگانگان، کم و باحیا از منزل بیرون شدن».(5)

«پروردگارا! زنانی که خود را پوشیده نگه می دارند، مشمول رحمت و غفران خود بگردان».(6)

«خداوند مردانی که خود را شبیه زنان و زنانی که خود را شبیه مردان کنند نفرین کرده است».(7)


1- وسایل الشیعه، ج 20، ص 247.
2- فروع کافی، ج5، ص519.
3- بحارالانوار، ج103، ص235
4- غررالحکم، ح 5820.
5- سفینه البحار، ص298، ج2.
6- مستدرک الوسائل، ج3، ص244.
7- بحارالانوار، ج3، ص258.

ص: 15

«زنان خود را با پوشش اندام و چشم، از دیدار نامحرمان دور کنید؛ چراکه زنان هر چه پوشیده تر باشند سعادتمندترند».(1)

«شرف مقنعه ای که زن بر سر می کند از دنیا و آنچه در آن است ارزنده تر می باشد».(2)

امام علی علیه السلام

امام علی علیه السلام

«از [پوشیدن] لباس نازک بپرهیزید؛ زیرا کسی که لباسش نازک است ایمانش هم ضعیف و کم رنگ است».(3)

«هر کس جامه حیا را بر خود بپوشاند، عیبش از مردم پوشیده می ماند».(4)

امیر مؤمنان علیه السلام در نهج البلاغه به فرزندش امام حسن علیه السلام می فرماید: «آنان را در صدف حجاب درپوشاند تا از [چشم زخم] هوس رانان برهند زیرا دوام امنیت و سلامت زن به پوشش و عفاف است».(5)

امام محمد باقر علیه السلام

امام محمد باقر علیه السلام

«حضرت فاطمه علیها السلام بانوی زنان بهشتی است، مقنعه او بلند و تا حد بازوانش بود».(6)

«از امام باقر سؤال شد از زینت هایی که زن می تواند در بین نامحرمان آنها را آشکار کند فرمود: تنها (قرص) صورت و دسنها از مچ به پایین».(7)

«همانا حضرت فاطمه سرور همه زنان اهل بهشت مقنعه اش تا وسط بازوهای دستش می افتاد و هیچ زنی هم از این قاعده مستثنی نیست».(8)


1- سفینه البحار، ج2، ص298.
2- محمدمهدی اشتهاردی، پوشش زن در اسلام، ص104.
3- وسائل الشیعه، ج3، ص282.
4- میزان الحکمه، ج2، ص563.
5- نهج البلاغه، نامه 31.
6- مکارم الاخلاق، ص94.
7- وسائل الشیعه، ج20، ص202.
8- مکارم الاخلاق، ص93.

ص: 16

امام جعفر صادق علیه السلام

امام جعفر صادق علیه السلام

«برای زن مسلمان جایز نیست که روسری و پیراهنی بر تن کند که بدنش را نپوشاند».(1)

«جایز نیست زن هنگامی که از منزل خارج می شود لباس هایش براق و جذاب باشد».(2)

«برای حقارت و خواری آدمی همین بس که لباسی بپوشد که او را مشهور کند».(3)

«پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مردان را از تشبه به زنان در لباس و زنان را نیز در تشبه به مردان در لباس منع می کردند».(4)

«برای زن هنگامی که از خانه اش خارج می شود، شایسته نیست لباس های خود را زینت دهد».(5)

«از امام صادق علیه السلام سؤال شد: آیا آرنج زن تا مچ از قسمت هایی است که باید از نامحرم پوشاند؟» فرمود: «بلی آنچه زیر روسری قرار گیرد و همچنین از محل دستبند به بالا باید پوشانده شود».(6)

حیا

اشاره

حیا

زیر فصل ها

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

امام علی علیه السلام

امام محمد باقر علیه السلام

امام جعفر صادق علیه السلام

امام مهدی علیه السلام

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

«حیا، تمام دین است».(7)


1- وسائل الشیعه، ج30، ص5281.
2- کافی، ج5، ص519.
3- وسایل الشیعه، ج 3، ص354.
4- وسایل الشیعه، ج 2، باب 13.
5- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 440.
6- مستدرک، ج2، ص558.
7- میزان الحکمه، ج2، ص565.

ص: 17

«همانا داشتن شرم و حیا برای هرکسی نیکوست، ولی برای زنان نیکوتر و زیباتر است».(1)

«به ناموس دیگران نگاه نکنید تا دیگران از نظر کردن به ناموس شما خودداری کنند».(2)

امام علی علیه السلام

امام علی علیه السلام

«ریشه مردانگی حیا و میوه اش پاکدامنی است».(3)

«حیا زیباترین جامه دنیاست».(4)

«شرم، کمال بزرگواری (و شخصیت) است».(5)

«شرم، چشم فروبستن است».(6)

«برترین حیا آن است که از خدا شرم کنی».(7)

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام برای مردم مدائن نوشت: «ای اهل عراق به من خبر رسیده که زنانتان در خیابان ها با مردان برخورد می کنند (شانه هایشان به شانه مردان می خورد) آیا حیا نمی کنید؟»(8)

«عاقل ترین انسان ها، باحیاترین آنهاست».(9)

«حیا عامل پاکدامنی است».(10)

«با فضلیت ترین جوانمردی ها، حیاست».(11)


1- ارشادالقلوب، ج1، ص193.
2- وسایل الشیعه، ج 15، ص 175.
3- غررالحکم، ج2، ص418، ح3101.
4- میزان الحکمه، ج2، ح 2544.
5- همان، ص256.
6- همان، ص564.
7- همان، ص568.
8- نهج البلاغه، نامه ها.
9- میزان الحکمه، ج2، ص562.
10- غررالحکم، ص257.
11- غررالحکم، ص258.

ص: 18

«برترین عبادت ها، پاکدامنی است».(1)

«عفت و پاکدامنی، (شعله های) شهوت را در وجود انسان ضعیف می کند».(2)

«تقوا، یعنی جمع شدن دو خصلت پاکی و عفت».(3)

امام محمد باقر علیه السلام

امام محمد باقر علیه السلام

«به درستی که خدا، حیا را در چشم ها قرار داده است».(4)

«خداوند صاحب عزت و جلال کریمی است که حیا می کند و اهل حیا را دوست دارد».(5)

«وقتی که کودکان به ده سالگی رسیدند، باید محل خواب دختران را از پسران جدا ساخت».(6)

امام جعفر صادق علیه السلام

امام جعفر صادق علیه السلام

«کسی که حیا ندارد، ایمان ندارد».(7)

«از نگاه [ناپاک] بپرهیزید که چنین نگاهی تخم شهوت را در دل می کارد و همین برای فتنه صاحب آن دل بس است».(8)

امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: «ای مفضل! بنگر به آن ویژگی که انسان را از حیوانات ممتاز نموده، و آن نعمت شرم و آزرم است. اگر این نعمت، در وجود انسان نبود، هیچ مهمانی نوازش نمی شد و به وعده ها وفا نمی شد و نیازهای مردم انجام نمی گرفت و زیبایی ها رواج نمی یافت».(9)


1- کافی، ج2، ص79.
2- غررالحکم، ص256.مستدرک الوسائل، ج11، ص275.
3- مستدرک الوسائل، ج11، ص274.
4- وسائل الشیعه، ج7، ص80.
5- من لا یحضرالفقیه، ج3، ص506.
6- مکارم الاخلاق، ص 115.
7- بحارالانوار، ج78، ص11.
8- تحف العقول، ص304.
9- بحارالانوار، ج2، ص25.

ص: 19

«حیا نشانه ایمان است و جایگاه ایمان در بهشت».(1)

«حیا و پاکدامنی و سکوت نشانه ایمان است».(2)

«یکی از سجایای اخلاقی، عفت است که ضد آن همان بی پروائی است».(3)

«خوشا به حال کسی که مادرش پاکدامن است».(4)

امام مهدی علیه السلام

امام مهدی علیه السلام

«خدایا توفیق اطاعت و دوری از معصیت را روزی ما گردان و به علمای ما، زهد و خیرخواهی و به زنان، حیا و پاکدامنی عنایت فرما».(5)

پرهیز از نگاه به نامحرم و رعایت حریم

اشاره

پرهیز از نگاه به نامحرم و رعایت حریم

زیر فصل ها

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

امام علی علیه السلام

حضرت زهرا علیها السلام

امام جعفر صادق علیه السلام

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

«... زنی که برای حفظ غیرت، استقامت ورزد و برای خدا وظیفه خود را به خوبی انجام دهد، خداوند پاداش شهید را به او خواهد داد».(6)

«کسی که نظر به نامحرم را از خوف خداوند ترک کند، خداوند به او ایمانی عطا می کند که شیرینی آن را در قلبش می یابد».(7)

«روز قیامت هر چشمی گریان است، مگر سه چشم: چشمی که از ترس خدا بگرید و چشمی که از آنچه خداوند حرام کرده بسته شود و چشمی که شب را در راه خدا به بیداری بگذراند».(8)


1- کافی، ج2، ص106.
2- کافی، ج2، ص106.
3- اصول کافی، ج 1، ص 21.
4- علل الشرایع، ج 2، ص 251.
5- مفاتیح الجنان.
6- بحارالانوار، ج103، ص250.
7- الحکم الزاهره، ج1، ص301.
8- بحارالانوار، ج101، ص78.

ص: 20

«از نگاه های اضافی بپرهیزید؛ چرا که تخم هوس می پراکند و غفلت می آورد».(1)

«چشم هایتان را (از نامحرم) بپوشانید تا عجایب و شگفتی ها را ببینید».(2)

«کسی که زنی را برای مردی وصف کند و آن مرد به واسطه آن وصف آلوده به گناه شود، از دنیا نمی رود تا این که مورد غضب خداوند واقع شود».(3)

«هر زنی که خود را خوشبو نماید و از منزل خارج شود تا زمانی که بر می گردد مورد لعنتِ (خدا و ملائکه) قرار می گیرد».(4)

«هر زنی که به خود عطر زند و از کنار عدّه ای (مرد نامحرم) بگذرد تا بویش به مشام آنها رسد، زناکار است».(5)

«هیچ مرد مسلمانی نیست که نگاهش به زنی بیفتد و چشم خود را پایین اندازد مگر این که خداوند متعال به او توفیق عبادتی را می دهد که شیرینی آن را در دل خویش بیابد».(6)

«حفظ چشم از نگاه به نامحرم، سبب درک حلاوت ایمان می شود».(7)

امام علی علیه السلام

امام علی علیه السلام

«چشم، سرچشمه تمام فتنه هاست».(8)

«هر کس چشم خود را رها کند (محافظت نکند) تأسف و ناراحتی او زیاد می شود».(9)


1- بحارالانوار، ج69، ص19.
2- بحارالانوار، ج 101، ص 41.
3- وسایل الشیعه، ج7، ص133.
4- بحارالانوار، ج 100، ص 247.
5- سنن النسائی، ج 8، ص 153؛ منتخب میزان الحکمه، ص 348.
6- کنز العمال، ج5، ص327، ح13059.
7- میزان الحکمه، ج10، ص4342.
8- میزان الحکمه، ج10، ص71.
9- میزان الحکمه، ج10، ص70.

ص: 21

«کسی که چشم خود را محافظت نکند، به استقبال هلاکت می رود».(1)

«چه بسیار نگاه هایی که آه و حسرت به دنبال دارند».(2)

«چشم ها، دام های شیطانند».(3)

«چشم، راهبر دل است».(4)

«کسی که نگاهش را کنترل کند قلبش آرام می گیرد».(5)

«نگاه (حرام) پیشاهنگ تمام فتنه هاست».(6)

حضرت علی علیه السلام به نقل از حضرت عیسی علیه السلام می فرماید: «در تورات نوشته شده زنا نکن، ولی من می گویم اگر حتی با نظر شهوت آلود به کسی نگاه کنی همان وقت در دلت با او زنا کرده ای».(7)

«چیزی در بدن کم سپاس تر از چشم نیست، خواسته اش را جواب ندهید که شما را از یاد خدا باز می دارد».(8)

حضرت زهرا علیها السلام

حضرت زهرا علیها السلام

«آن لحظه ای که زن در خانه خود می ماند, (و به امور زندگی و تربیت فرزند می پردازد) به خدا نزدیک تر است.(9)

«بهترین چیز برای حفظ شخصیت زن آن است که مردی را نبیند و نیز مورد مشاهده مردان قرار نگیرد».(10)


1- میزان الحکمه، ج10، ص70.
2- غررالحکم، ج4، ص549.
3- غررالحکم، ج1، ص335.
4- غررالحکم، ج1، ص100.
5- غررالحکم، ج5، ص449.
6- غررالحکم، ج5، ص262.
7- انجیل متی، 5 / 27 / 28.
8- بحارالانوار، ج 101، ص 35.
9- بحار الانوار, ج43, ص 92.
10- بحار الانوار, ص 54، ح 48.

ص: 22

امام جعفر صادق علیه السلام

امام جعفر صادق علیه السلام

«هر کس برای رضای خداوند نگاه حرام را رها کند، خداوند به او امنیت و آرامش عطا می کند و به او ایمانی می دهد که طعم آن را می یابد».(1)

«از زنان مردم چشم پوشی کنید تا مردم از زنانتان چشم بپوشند».(2)

«از نگاه [ناپاک] بپرهیزید که چنین نگاهی تخم شهوت را در دل می کارد و همین برای فتنه صاحب آن دل بس است.(3)

نگاه اول [ناخودآگاه به نامحرم] برای تو [حلال] است و نگاه دوم ممنوع و حرام است و نگاه سوم، هلاکت بار است».(4)

«نگاه به نامحرم، تیر مسموم ابلیس است».(5)

«نگاه پیاپی، بذر شهوت را در دل می افشاند و همین امر برای هلاکت بیننده اش کافی است»(6).

«نگاه (حرام) تیری است زهرآلود از ناحیه شیطان...».(7)

رعایت حریم

اشاره

رعایت حریم

زیر فصل ها

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

امام علی علیه السلام

امام محمد باقر علیه السلام

امام جعفر صادق علیه السلام

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

«کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، نباید در جایی که نفس زن نامحرم را می شنود به سر برد».(8)


1- همان، ص291.
2- اصول کافی، ج5، ص554.
3- تحف العقول، ص305.
4- من لایحضره الفقیه، ج3، ص474، ح 4658.
5- وسائل الشیعه، ج20، ص191.
6- مستدرک الوسائل، کتاب النکاح، باب104، ح6.
7- وسائل الشیعه، ج14، ص138.
8- وسائل الشیعه، ج14، ص144.

ص: 23

«کسی که با نامحرمی شوخی کند، به خاطر هر کلمه ای که در دنیا به او گفته، هزار سال در آتش دوزخ حبس خواهد شد».(1)

«میان مردان و زنان نامحرم فاصله اندازید، زیرا بر اثر ملاقات و اختلاط، گرفتار درد و بلایی می شوید که دوا ندارد. بر شما باد که از اختلاط با زنان دوری کنید».(2)

«هر کس با زنی نامحرم دست بدهد، روز قیامت با دست های زنجیر بسته وارد محشر شده و سپس به طرف جهنم برده خواهد شد».(3)

در روایتی از رسول خدا آمده است که فرمود: «حضرت موسی نشسته بود که شیطان به طرفش آمد و گفت: می خواهم تو را به سه چیز سفارش کنم...یکی از آن سه توصیه این است که: هرگز با زن نامحرم تنها مشو، زیرا هیچ مردی با زن نامحرم تنها نمی شود، مگر اینکه من به سراغ آنها خواهم رفت».(4)

«زمانی که زنی در محلی نشست و از آنجا برخاست کسی در جای او ننشیند تا سرد شود».(5)

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «هر کس از زنش اطاعت کند خداوند او را با صورت در آتش خواهد افکند. امام علی علیه السلام عرض کردند: منظور از اطاعت زن چیست؟ حضرت فرمودند: اینکه به او اجازه رفتن به عروسی هایی که در آن گناه می شود و مجالس آوازه خوانی بدهد و نیز اجازه دهد تا در میان نامحرمان لباس نازک بپوشد».(6)


1- بحارالانوار، ج76، ص363.
2- مرآت النسا، ص140.
3- وسائل الشیعه، ج14، ص143.
4- وسائل الشیعه، ج14، ص553.
5- من لایحضره الفقیه، شیخ طوسی، ج2، ح4619.
6- بحارالانوار، ج 74، ص 53.

ص: 24

امام علی علیه السلام

امام علی علیه السلام

«صیانت زن او را شاداب تر و زیبایی اش را پایدارتر می کند».(1)

«بهترین ویژگی زنان، بدترین خصلت های مردان است مانند کبر، ترس و بخل؛ زیرا اگر زنان در برابر بیگانگان متکبر باشند، رام نخواهند شد و چنانچه بخیل باشند مال خود و شوهرش را حفظ می کنند و با صفت ترس، از هر چیزی واهمه دارند».(2)

«

صلی الله علیه و آله نهی کرد زنی را که برای غیر شوهرش آرایش کند و اگر چنین کند بر خداوند سزاوار است که او را در آتش دوزخ بسوزاند».(3)

«هیچ مردی با زنی(نامحرم) خلوت نکند. اگر مردی با زن بیگانه ای خلوت کند، سوّمی آن دو شیطان است».(4)

امام محمد باقر علیه السلام

امام محمد باقر علیه السلام

«سخن گفتن با زن نامحرم از دام های شیطان است».(5)

امام جعفر صادق علیه السلام

امام جعفر صادق علیه السلام

یکی از شاگردان امام صادق علیه السلام که برای گروهی از زنان درس می گفت، به هنگام درس با یکی از آنها شوخی و مزاح کرد. امام صادق پس از شنیدن این داستان، او را خواست و فرمود: «مبادا هنگامی که به زنان درس می دهی مزاح و شوخی کنی، یا درس را تعطیل کن یا دیگر مزاح نکن!»(6)


1- وسائل الشیعه، موضوع حجاب.
2- وسائل الشیعه، موضوع حجاب.ش 234
3- بحارالانوار، ج103، ص243.
4- مستدرک الوسائل، ج 14، ص 265.
5- مستدرک الوسائل، ج14، ص271.
6- بحارالانوار، 46، ص247.

ص: 25

« رسول خدا نهی فرمود از این که زن بدون ضرورت در نزد نامحرمان بیش از پنج کلمه سخن بگوید».(1)

« از جمله پیمان هایی که رسول خدا از زنان امت خود گرفت این بود که به جز کسانی که نسبت به آنها محرم هستند با مردان دیگر (بدون ضرورت) سخن نگویند».(2)

«رسول خدا صلی الله علیه و آله از داخل شدن مردان بر جمع زنان بدون اجازه آنها نهی فرمود».(3)

غیرت

اشاره

غیرت

زیر فصل ها

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

امام علی علیه السلام

امام جعفر صادق علیه السلام

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

«خدا، بینیِ مؤمن و مسلمانی را که غیرت نداشته باشد، به خاک ذلت می مالد».(4)

«خداوند نسبت به مؤمن غیرت دارد. او هم باید غیرت داشته باشد. کسی که غیرت ندارد، قلبش واژگون و سیاه است».(5)

«همانا بوی بهشت را (در قیامت) افراد از فاصله پانصد سال استشمام می کنند به جز دو گروه: عاق والدین و بی غیرتان».(6)

«همانا غیرت نشانه ایمان است». (7)

«غیرت، از ایمان است و بی غیرتی از نفاق»..(8)

«غیرت، از ایمان است و بد زبانی از نافرهیختگی».(9)


1- وسائل الشیعه، ج20، ص197.
2- مستدرک الوسائل، ج14، ص272.
3- فروع کافی، ج5، ص528.
4- فروع کافی، ج5، ص536.
5- فروع کافی، ج5، ص536.
6- بحارالانوار، ج 76، ص114.
7- میزان الحکمه، ج8، ح15664.ص610.
8- میزان الحکمه، ج8، ح15665.
9- میزان الحکمه، ج8، ح15666.

ص: 26

«پدرم ابراهیم با غیرت بود و من با غیرت تر از اویم. خدا، بینی مؤمنی را که غیرت ندارد، به خاک می مالد».(1)

«خداوند متعال بندگان غیرتمند خویش را دوست می دارد».(2)

«من غیرتمندم و خدای عزّ و جلّ از من غیرتمندتر است و خداوند متعال بندگان غیرتمند خود را دوست می دارد».(3)

امام علی علیه السلام

امام علی علیه السلام

«غیرت مرد و حراست او از ناموسش، ایمان است».(4)

«غیرتمند هرگز زنا نمی کند».(5)

«برحذر باش از غیرت در غیر موضع غیرت که آن افراد درستکار را به نادرستی می کشاند و افراد پاکدامن را به بدگمانی».(6)

امام جعفر صادق علیه السلام

امام جعفر صادق علیه السلام

«اگر مرد نسبت به ناموس خود غیرت نشان ندهد، قلبش وارونه گشته است».(7)

«خداوند با سه گروه در روز قیامت سخن نخواهد گفت. کسی که در سن پیری دامنش آلوده به زنا شود، فردی که بی غیرت است، زنی که به همسر خود خیانت کند...».(8)


1- میزان الحکمه، ج8، ح15667.
2- میزان الحکمه، ج8، ح15668.
3- میزان الحکمه، ج8، ح15669.
4- غررالحکم و دررالکلم، ج4، ص377.
5- وسایل الشیعه، ج14، ص145.
6- نهج البلاغه، نامه 31.
7- کافی، ج 5، ص536.
8- کافی، ج 5، ص537.

ص: 27

بخش دوم: حجاب و عفاف در آینه سخن بزرگان

اشاره

بخش دوم: حجاب و عفاف در آینه سخن بزرگان

زیر فصل ها

1. سخنان امام خمینی رحمه الله

2. سخنان مقام معظم رهبری

3. شهید مرتضی مطهری

4. حضرت آیت الله جوادی آملی

5. مراجع عظام تقلید

1. سخنان امام خمینی رحمه الله

1. سخنان امام خمینی رحمه الله

بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، حجاب بانوان در اداره ها و سطح کشور را در اولویت برنامه های فرهنگی نظام قرار دادند و ذره ای در این امر نرمش از خود نشان ندادند، چراکه بی حجابی و بی بندوباری را ترفند استعمار برای تخدیر و به نابودی کشیدن نسل کشورها می دانستند. در ذیل برخی از سخنان ارزشمند ایشان بیان می شود.

«در وزارتخانه های اسلامی نباید زن های (بی حجاب) بیایند؛ زن ها بروند اما با حجاب باشند. مانعی ندارد بروند؛ کار بکنند، لکن با حجاب شرعی باشند، با حفظ جهات شرعی باشند».(1)

«اسلام نمی خواهد که زن به عنوان یک شیء و یک عروسک در دست ما باشد».(2)

«اسلام می خواهد شخصیت زن را حفظ کند و از او انسانی جدی و کارآمد بسازد».(3)


1- صحیفه نور، ج6، ص329.
2- صحیفه نور، ج5، ص294.
3- صحیفه نور، ج5، ص294.

ص: 28

«ما هرگز اجازه نمی دهیم که زنان فقط شیئی برای مردان و آلت هوسرانی باشند».(1)

«آن شقی جنایتکار (رضا قُلدر) دست به یک جنایت زد و آن جنایت کشف حجاب بود و به جای اینکه نیمی از جمعیت ایران را فعال کند آن نیم دیگری هم که نیمه مردان بود به طور بسیار زیادی از فعالیت انداخت».(2)

«باید توجه داشته باشید که حجابی که اسلام قرار داده است، برای حفظ آن ارزش های شماست».(3)

«هر چه را که خدا دستور فرموده است چه برای زن و چه برای مرد برای این است که آن ارزش های واقعی که اینها دارند و ممکن است به واسطه وسوسه های شیطانی یا دست های فاسد استعمار و عمال استعمار پایمال می شدند اینها، این ارزش ها زنده بشود».(4)

«حجاب به معنای متداول میان ما، که اسمش حجاب اسلامی است، با آزادی مخالفتی ندارد؛ اسلام با آنچه خلاف عفت است مخالفت دارد: ما آنان را دعوت می کنیم که به حجاب اسلامی رو آورند».(5)

«حجابی که اسلام قرار داده است، برای حفظ آن ارزش های شماست».(6)

«احترام و آزادی ای که اسلام به زن داده است، هیچ قانونی و مکتبی نداده است».(7)


1- صحیفه نور، ج5، ص294.
2- صحیفه نور، ج17، ص59.
3- صحیفه نور، ج19، ص185.
4- صحیفه نور، ج19، ص185.
5- صحیفه امام، ج 5، ص541.
6- صحیفه نور، ج19 ص121.
7- صحیفه نور، ج19 ص121.

ص: 29

«دامن شما زنان دامن عصمت و عفت و عظمت است».(1)

«نقش زنان در عالم از ویژگی های خاصی برخوردار است، صلاح و فساد یک جامعه از صلاح و فساد زنان در آن جامعه سرچشمه می گیرد».(2)

«آزادی زن مسلمان مغایر است با کشف حجاب مبتذل».(3)

«آنچه دین گریزان برای زن قائلند، چیزی جز تباهی و ملعبه شدن نیست».(4)

«ما می خواهیم زن در مقام والای انسانیت خودش باشد، نه ملعبه در دست مردها باشد».(5)

«زن ها نباید مقام خودشان را منحط کنند و خدای ناخواسته بزک کرده بیرون بیایند».(6)

2. سخنان مقام معظم رهبری

2. سخنان مقام معظم رهبری

«... دشمنان نظام جمهوری اسلامی، از نقاط ضعف ما استفاده می کنند؛ از حس شهوت ما، از حس غضب ما، از قدرت طلبی ما، از علاقه ما به جلوه فروشی و خودنمایی؛ باید مراقب باشیم. بانوان عزیز هم باید مراقب باشند، دخترهای جوان هم باید مراقب باشند».(7)

«خودنمایی و جلوه فروشی، یک لحظه است و آثار سوء آن برای کشور، برای جامعه، برای اخلاق، حتی برای سیاست، آثار مخرب و ماندگار است؛ در حالی که ملاحظه عفاف، ملاحظه حدود شرعی در رفتار و حرکات بانوان،


1- بیانات، سایت امام خمینی رحمه الله.
2- بیانات، سایت امام خمینی رحمه الله.
3- بیانات، سایت امام خمینی رحمه الله.
4- بیانات، سایت امام خمینی رحمه الله.
5- بیانات، سایت امام خمینی رحمه الله.
6- بیانات، سایت امام خمینی رحمه الله.
7- بیانات، 23/2/1391.

ص: 30

اگر چنانچه سختی ای داشته باشد، سختی کوتاهی است، اما آثارش، آثار عمیق و ماندگاری است».(1)

«خود خانم ها خیلی باید مراقبت کنند مسئله حجاب را، مسئله عفاف را؛ وظیفه آنهاست، افتخار آنهاست، شخصیت آنهاست».(2)

«زن با برداشتن حجاب های خود، با عریان کردن آن چیزی که خدای متعال و طبیعت پنهان بودن آن را از او خواسته، خودش را کوچک می کند، خودش را سبک می کند، خودش را کم ارزش می کند».(3)

«حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست؛ این را باید خیلی قدر دانست و از اسلام باید به خاطر مسئله حجاب تشکر کرد؛ این جزو نعمت های الهی است».(4)

«یک مطلب اساسی، در مورد نگاه اسلام به جنس زن است. این نگاه، درست نقطه مقابل نگاهی است که فرهنگ غربی به جنس زن دارد».(5)

«نگاه فرهنگ غربی به زن یک نگاه اهانت آمیز است. اسم آن را آزادی می گذارند، لکن در حقیقت آزادی نیست».(6)

«اساس فرهنگ غرب این است که زن را به عنوان یک کالا، به عنوان یک وسیله تمتع برای مرد در جامعه عرضه بکند. تشویق و تحریص بر عریان گرایی به این جهت است».(7)


1- بیانات، 23/2/1391.
2- بیانات، 23/2/1391.
3- بیانات، 23/2/1391.
4- بیانات، 23/2/1391.
5- بیانات 21/4/1391.
6- بیانات 21/4/1391.
7- بیانات 21/4/1391.

ص: 31

«زن در محیط اسلامی رشد علمی می کند، رشد شخصیتی می کند، رشد اخلاقی می کند، رشد سیاسی می کند، در اساسی ترین مسائل اجتماعی در صفوف مقدم قرار می گیرد، در عین حال زن باقی می ماند».(1)

«این افتخاری نیست برای زن که او را از محیط زنانه، از خصوصیات زنانه، از اخلاق زنانه دور کنیم. خانه داری را، فرزندداری را، شوهرداری را ننگ او به حساب بیاوریم».(2)

«یک قهرمان با جوانمردی خودش تبلیغ می کند، با تدینِ خودش تبلیغ می کند. این مسئله بانوان و دختران ورزشکار ما که با حجاب در میدان می روند، خیلی چیز مهمی است».(3)

«واقعاً همه باید قلباً از

که در میدان ها با حجاب، با عفاف، با متانت و با وقار حاضر می شوند، تشکر کنند».(4)

«سیاست راهبردی اساسی بنیانی غرب بر عرضه شدن و هرزه شدن زن است و حجاب مخالف آن است».(5)

«جمهوری اسلامی در مسئله زن باید به طور صریح و بدون هیچ مجامله، حرف خودش را که عمدتاً اعتراض به نگاه غربی و این نامعادله ظالمانه غربی است بگوید. با این نگاه، آن وقت مسئله حجاب، مسئله نوع ارتباط زن و مرد، همه معنا پیدا می کند. این یک مسئله است».(6)

«مسئله محرم و نامحرم در اسلام جدی است. البته بخش عمده ای از این قضیه محرم و نامحرم باز برمی گردد به خانواده».(7)


1- بیانات 21/4/1391.
2- بیانات 21/4/1391.
3- بیانات، 21/12/1391.
4- بیانات، 21/12/1391.
5- بیانات، 21/12/1391.
6- بیانات، 21/12/1391.
7- بیانات14/10/1390.

ص: 32

«چشم پاک و دل بی وسوسه و ریب برای هر یک از زوجین موجب می شود که محیط خانواده از طرف او تقویت و گرم شود».(1)

«اگر چنانچه، چشم خائن، دست خائن، دل بی محبت و بی اعتقاد به همسر و همسری وجود داشت، ولو ظاهرسازی هایی هم باشد، محیط خانواده سرد می شود».(2)

«عظمت زن به این نیست که بتواند چشم مردها را، هوس هوسرانان را به خودش جلب کند؛ این افتخاری برای یک زن نیست؛ این تجلیل زن نیست؛ این تحقیر زن است».(3)

«آنچه که غربی ها به آن دامن زدند و تمدّن غربی پایه گذار خشت کج و بنای کجش بود، بی بندوباری و ابتذال زنانه است. زن را به ابتذال کشانده اند و داخل خانواده او را هم اصلاح نکرده اند».(4)

«اینکه می بینید در بعضی از کشورهای غربی، در بعضی از کشورهای مسلمان اما با حکومت های غیر اسلامی، این طور حجاب اسلامی مورد تهاجم دشمنان دین قرار می گیرد، این نشان دهنده گرایش زنان به حجاب است».(5)

«یکی از نشانه های مردسالاری غربی ها همین است که زن را برای مرد می خواهند؛ لذا می گویند زن آرایش کند، تا مرد التذاذ ببرد! این مردسالاری است، این آزادی زن نیست؛ این در حقیقت آزادی مرد است».(6)

«می خواهند مرد آزاد باشد، حتی برای التذاذ بصری؛ لذا زن را به کشف حجاب و آرایش و تبرج در مقابل مرد تشویق می کنند!».(7)


1- بیانات14/10/1390.
2- بیانات14/10/1390.
3- بیانات، 1/2/1389.
4- بیانات، 30/6/1379.
5- بیانات، 30/6/1379.
6- بیانات، 1376/07/30.
7- بیانات، 1376/07/30.

ص: 33

«زنان ما می خواهند حجاب خودشان را حفظ کنند. چادر را هم دوست دارند. چادر، لباس ملی ماست».(1)

«چادر، پیش از آنکه یک حجاب اسلامی باشد، یک حجاب ایرانی است. مال مردم ما و لباس ملی ماست».(2)

«بحث هایی که در باب پوشش زن می شود، بحث های خوبی است که انجام می گیرد؛ منتها باید توجه کنید که هیچ بحثی در این زمینه های مربوط به پوشش زن، از هجوم تبلیغاتی غرب متأثر نباشد؛ اگر متأثر از آن شد، خراب خواهد شد».(3)

«مثلاً بیاییم با خودمان فکر کنیم که حجاب داشته باشیم، اما چادر نباشد؛ این فکر غلطی است. نه اینکه من بخواهم بگویم چادر، نوع منحصر است؛ نه، من می گویم چادر بهترین نوع حجاب است؛ یک نشانه ملی ماست».(4)

«اگر واقعاً بنای تحرک، کار اجتماعی و کار سیاسی و کار فکری باشد، لباس رسمی زن می تواند چادر باشد و همان طور که عرض کردم چادر بهترین نوع حجاب است».(5)

«بعضی ها از چادر فرار می کنند، به خاطر اینکه هجوم تبلیغاتی غرب دامن گیرشان نشود؛ منتها از چادر که فرار می کنند، به آن حجاب واقعی بدون چادر هم رو نمی آورند؛ چون آن را هم غرب مورد تهاجم قرار می دهد».(6)

«ریشه کن کردن فرهنگ ملی از طریق فراگیر کردن بی بندوباری، عیاشی و هرزگی در میان یک ملت هدفی است که دشمنان در پی تحقق آن هستند».(7)


1- بیانات، 1376/07/30.
2- بیانات، 1376/07/30.
3- بیانات، 10/4/1370.
4- بیانات، 10/4/1370.
5- بیانات، 10/4/1370.
6- بیانات، 10/4/1370.
7- بیانات، 21/5/1371.

ص: 34

«به طور مشخص دوران رضاخان سرآغاز تهاجم فرهنگی در کشور ماست و بزرگ ترین قدم ها به نفع فرهنگ غرب و در حقیقت در جهت سلطه غرب بر ایران در همین دوران برداشته شد».(1)

«آن روزی که زنان ایران، وارد میدان مبارزه و صحنه فعالیت های اجتماعی و سیاسی شدند و کشور را با دست توانای خود به پیش بردند، چادر به سر کردند».(2)

«شما ببینید الان چقدر خرج می کنند و زحمت می کشند، برای اینکه حجاب را در دنیا از بین ببرند».(3)

«کشورهایی که خودشان را مهد آزادی می دانند، می بینید که چه می کنند برای مبارزه با حجاب».(4)

«همه آن تشکیلاتی که با حجاب مبارزه می کنند یک طرف، این خواهر ورزشکارِ مؤمن و دخترِ جوان ِما که با حجاب اسلامی و لباس محجّب یا با چادر یا با آن شکل زیبای ارزشی جلوِ دوربین های دنیا ظاهر می شود و نشان می دهد که به این ارزش پای بند است و این صحنه در همه دنیا منعکس می شود، این یک طرف دیگر».(5)

«[دشمنان] با چادر و حجاب صحیح و متقن شما از همه چیز بیشتر دشمنند. چرا؟ چون فرهنگ آنها این را قبول ندارد».(6)

«[دشمنان] می خواهند زن به سبک اروپایی را در جامعه رواج بدهند؛ که عبارت است از سبک مد و مصرف و آرایش در انظار عموم و ملعبه قرار دادن مسائل جنسی بین دو جنس».(7)


1- بیانات، 21/5/1371.
2- بیانات، 21/5/1371.
3- بیانات، 14/7/1383.
4- بیانات، 14/7/1383.
5- بیانات، 14/7/1383.
6- بیانات، 14/7/1383.
7- بیانات، 14/7/1383.

ص: 35

«از نظر غرب، علت اینکه شما نباید توی چادر باشید، نباید حجاب داشته باشید، این نیست که آزاد باشید».(1)

«شما دارید می گویید من با حجاب هم آزادی دارم. [غرب] چیز دیگری مورد نظرش است؛ زن را برای نوازش چشم مرد، برای بهره وری نامشروع مرد می خواهند».(2)

«من هیچ وقت نگفتم که چادر را در جایی اجباری کنند؛ اما همیشه گفته ام که چادر یک حجاب ایرانی است و زن ایرانی این را انتخاب کرده و خوب حجابی هم هست و می تواند کاملاً حفاظ و حجاب داشته باشد».(3)

«حجاب، ارزشی است منطبق با طبیعت انسان».(4)

«برهنگی و حرکت به سمت اختلاطِ هرچه بیشتر دو جنس با یکدیگر و افشاء شدن اینها در مقابل یکدیگر، یک حرکت خلاف طبیعی و خلاف خواست انسانی است».(5)

«در نظام اسلامی، کارهای فراوان برای احیای جایگاه حقیقی زن انجام شده اما هنوز مشکلات زیادی به خصوص در عرصه رفتار با زن در خانواده، وجود دارد که باید با ایجاد پشتوانه های قانونی و اجرایی آنها را حل کرد».(6)

«نظام جمهوری اسلامی ایران توانسته است به قله ای دست یابد که عبارت است از پرورش زنان فرزانه و صاحب اندیشه و رأی، در ظریف ترین و حساس ترین مسائل جامعه».(7)


1- بیانات، 14/7/1383.
2- بیانات، 14/7/1383.
3- بیانات، 4/12/1377.
4- بیانات، 4/12/1377.
5- بیانات، 4/12/1377.
6- بیانات، 1/3/1390.
7- بیانات، 1/3/1390.

ص: 36

«امروز اگر کسی رفتار مبتنی بر جذابیت های زنانه را در محیط های عمومی محکوم کند مورد هجوم و جار و جنجال دستگاه های تبلیغاتی و سیاسی غرب قرار می گیرد».(1)

«غربی ها مدعی اند که حجاب یک مسئله دینی است و در جوامع لائیک نباید ظهور پیدا کند، اما علت واقعی مخالفت غرب با حجاب این است که سیاست راهبردی و بنیانی غرب درباره زن یعنی عرضه شدن و هرزه شدن، زن را با چالش روبه رو می کند و مانع تحقق آن می شود».(2)

«برخلاف غرب، نظر اسلام درباره خانواده و جایگاه زن بسیار روشن است و پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام در سخنان مختلف بر این جایگاه رفیع تأکید کرده اند».(3)

«با وجود همه کارهایی که پس از انقلاب انجام شده است، هنوز درباره زن و رفتار در محیط خانواده، کمبودهای زیادی وجود دارد که باید برطرف شود».(4)

«حضور بانوان و دختران ورزشکار با رعایت حجاب شرعی، در میدان های بین المللی اقدامی فوق العاده، و بسیار مهم و باارزش است».(5)

«هنگامی که یک زن مسلمان ایرانی و دارای حجاب، بر سکوی قهرمانی می ایستد و همه را وادار به تکریم می کند، کار با عظمتی انجام شده است».(6)

«حجاب مایه تشخص و آزادی زن است؛ برخلاف تبلیغات ابلهانه و ظاهربینانه مادی گرایان، مایه اسارت زن نیست».(7)


1- بیانات، 1/3/1390.
2- بیانات، 1/3/1390.
3- بیانات، 1/3/1390.
4- بیانات، 1/3/1390.
5- بیانات، 21/12/1391.
6- بیانات، 21/12/1391.
7- بیانات، 23/2/1391.

ص: 37

«خانم ها خیلی باید مراقبت کنند مسئله حجاب را، مسئله عفاف را؛ وظیفه آنهاست، افتخار آنهاست، شخصیت آنهاست».(1)

«تبلیغ نکنند که با حفظ حجاب، با حفظ عفت، با خانه داری و با تربیت فرزند، انسان نمی تواند کسب علم کند. ما امروز بحمدللَّه چقدر زنان دانشمند و عالم در رشته های مختلف در جامعه مان داریم».(2)

«زن باید در مقابل مرد نامحرم متکبر باشد. «فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ»؛ در حرف زدن مقابل مرد نباید حالت خضوع داشته باشد. این، برای حفظ کرامت زن است. اسلام این را می خواهد و این الگوی زن مسلمان است».(3)

«تکبر از همه انسان ها مذموم است، مگر از زنان در مقابل مردان نامحرم!».(4)

«هر حرکتی که برای دفاع از زنان انجام می گیرد، باید رکن اصلی آن رعایت عفاف زن باشد».(5)

«نباید بگذارند عفّت زن که مهم ترین عنصر برای شخصیت زن است مورد بی اعتنایی قرار گیرد».(6)

«عفّت در زن، وسیله ای برای تعالی و تکریم شخصیت زن در چشم دیگران، حتی در چشم خودِ مردان شهوتران و بی بندوبار است».(7)

«عفّت زن، مایه احترام و شخصیت اوست».(8)


1- بیانات، 23/2/1391.
2- بیانات، 1371/09/25.
3- بیانات، 1371/09/25.
4- بیانات، 1371/09/25.
5- بیانات، 1371/09/25.
6- بیانات، 1371/09/25.
7- بیانات، 1371/09/25.
8- بیانات، 1371/09/25.

ص: 38

«این مسئله حجاب و مَحرم و نامَحرم و نگاه کردن و نگاه نکردن، همه به خاطر این است که قضیه عفاف در این بین سالم نگه داشته شود».(1)

«اسلام به مسئله عفاف زن اهمیت می دهد. البته عفاف مرد هم مهم است».(2)

«عفاف مخصوص زنان نیست؛ مردان هم باید عفیف باشند».(3)

3. شهید مرتضی مطهری

3. شهید مرتضی مطهری

«لزوم پوشیدگی زن در برابر مرد بیگانه یکی از مسائل مهم اسلامی است».(4)

«پوشش زن در اسلام این است که زن در معاشرت خود با مردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه گری و خودنمائی نپردازد».(5)

«وظیفه پوشش که اسلام برای زنان مقرر کرده است بدین معنی نیست که از خانه بیرون نروند. زندانی کردن و حبس زن در اسلام مطرح نیست. در برخی از کشورهای قدیم مثل ایران قدیم و هند چنین چیزهایی وجود داشته است ولی در اسلام وجود ندارد».(6)

«حجاب در اسلام از یک مسئله کلی تر و اساسی تری ریشه می گیرد و آن این است که اسلام می خواهد انواع التذاذهای جنسی، چه بصری و لمسی و چه نوع دیگر به محیط خانوادگی و در کادر ازدواج قانونی اختصاص یابد، اجتماع منحصراً برای کار و فعالیت باشد.(7)


1- بیانات، 1371/09/25.
2- بیانات، 1371/09/25.
3- بیانات، 1371/09/25.
4- مرتضی مطهری، مسئله حجاب، ص17.
5- مرتضی مطهری، مسئله حجاب، ص79.
6- مرتضی مطهری، مسئله حجاب، ص79.
7- مرتضی مطهری، مسئله حجاب، ص83.

ص: 39

«برخلاف سیستم غربی عصر حاضر که کار و فعالیت را با لذت جویی های جنسی به هم می آمیزد، اسلام می خواهد این دو محیط را کاملاً از یکدیگر تفکیک کند».(1)

«نبودن حریم میان زن و مرد و آزادی معاشرت های بی بندوبار، هیجان ها و التهابهای جنسی را فزون می بخشد و تقاضای سکس را به صورت یک عطش روحی و یک خواست اشباع نشدنی در می آورد».(2)

«اسلام تدابیری برای تعدیل و رام کردن این غریزه [جنسی] اندیشیده است و در این زمینه هم برای زنان و هم برای مردان، تکلیف معین کرده است. یک وظیفه مشترک که برای زن و مرد، هر دو، مقرر فرموده مربوط به نگاه کردن است: «قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِکَ أَزْکَی لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُون...»(3)

«اختصاص یافتن استمتاعات و التذاذهای جنسی به محیط خانوادگی و در کادر ازدواج مشروع، پیوند زن و شوهری را محکم می سازد و موجب اتصال بیشتر زوجین به یکدیگر می شود».(4)

«فلسفه پوشش و منع کامیابی جنسی از غیر همسر مشروع، از نظر اجتماع خانوادگی این است که همسر قانونی شخص از لحاظ روانی عامل خوشبخت کردن او به شمار برود...».(5)

«... در سیستم آزادی کامیابی، همسر قانونی از لحاظ روانی یک نفر رقیب و مزاحم و زندانبان به شمار می رود و در نتیجه کانون خانوادگی براساس دشمنی و نفرت پایه گذاری می شود».(6)


1- مرتضی مطهری، مسئله حجاب، ص83.
2- مرتضی مطهری، مسئله حجاب، ص84.
3- مرتضی مطهری، مسئله حجاب، ص87.
4- مرتضی مطهری، مسئله حجاب، ص89.
5- مرتضی مطهری، مسئله حجاب، ص89.
6- مرتضی مطهری، مسئله حجاب، ص89.

ص: 40

«اسلام مخصوصاً تأکید کرده است که زن هر اندازه متین تر و با وقارتر و عفیف تر حرکت کند و خود را در معرض نمایش برای مرد نگذارد بر احترامش افزوده می شود».(1)

«شرافت زن اقتضاء می کند که هنگامی که از خانه بیرون می رود متین و سنگین و با وقار باشد».(2)

4. حضرت آیت الله جوادی آملی

4. حضرت آیت الله جوادی آملی

«شبهه ای که در ذهنیت بعضی افراد هست، این است که خیال می کنند حجاب برای زن محدودیت و حصاری است که خانواده و وابستگی به شوهر برای او ایجاد نموده است».(3)

«تبیین حجاب در بینش قرآن کریم این است که زن باید کاملاً درک کند که حجاب او تنها مربوط به خود او نیست تا بگوید من از حق خودم صرف نظر کردم، حجاب زن مربوط به مرد نیست تا مرد بگوید من راضیم، حجاب زن مربوط به خانواده نیست تا اعضای خانواده رضایت بدهند، حجاب زن، حقی الهی است».(4)

«عظمت زن در این است که: «اِنْ لایَرَیْنَ الْرِّجالْ وَلایَراهُنَ الرِّجال»(5) نبینند مردان نامحرم را و مردان نیز آنان را نبینند».(6)

«قرآن کریم وقتی درباره حجاب سخن می گوید می فرماید: حجاب عبارت است از احترام گذاردن و حرمت قائل شدن برای زن که نامحرمان او را از


1- مرتضی مطهری، مسئله حجاب، ص95.
2- مرتضی مطهری، مسئله حجاب، ص102.
3- زن درآیینه جمال و جلال، صص 159و 160.
4- زن درآیینه جمال و جلال، صص 159و 160.
5- بحار الانوار، ج 103، ص 238.
6- زن درآیینه جمال و جلال، ص 159و 160.

ص: 41

دید حیوانی ننگرند لذا، نظر کردن به زنان غیر مسلمان را، بدون قصد تباهی جایز می داند و علت آن این است که زنان غیر مسلمان از این حرمت بی بهره اند».(1)

«قرآن کریم وقتی مسئله لزوم حجاب را بازگو می کند، علت و فلسفه ضرورت حجاب را چنین بیان می فرماید: «ذَلِکَ أَدْنَی أَنْ یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ»(2) یعنی برای اینکه شناخته نشوند و مورد اذیت واقع نگردند».(3)

«عفت از جمله کمالات نفسانی است که با غیرت همراه بوده و غیرت نیز با دارا بودن شریف ترین اوصاف نفسانی مقدمه ای در امر عفاف است».(4)

«عفت هر کسی به اندازه غیرت اوست و عفاف خصلتی است که تنها مختص به زنان نیست بلکه مردان را نیز در بر می گیرد».(5)

«کسی که وارد حریم غیر شود و یا اجازه دهد غیر وارد حریم او شود اهل غیرت و عفاف نیست».(6)

«در قرآن مردم به عفاف دعوت شده اند و حق تعالی فرموده اگر تنگدستی لباس مناسب بپوش و فقر خود را علنی نکن، چرا که قرآن این عفت را که همان آبروداری وقناعت است می ستاید».(7)

«عفت در قرآن، به فقرا، اغنیا، اوصیا و سرپرستان توصیه شده است و به دنبال آن به حفظ حجاب تأکید شده است».(8)


1- زن درآیینه جمال و جلال، ص 159و 160.
2- احزاب: 59.
3- احزاب: 59.
4- سایت حجاب اسلامی، سخنان آیت الله جوادی آملی، www.hejabeislami.parsiblog.
5- سایت حجاب اسلامی، سخنان آیت الله جوادی آملی، www.hejabeislami.parsiblog.
6- سایت حجاب اسلامی، سخنان آیت الله جوادی آملی، www.hejabeislami.parsiblog.
7- سایت حجاب اسلامی، سخنان آیت الله جوادی آملی، www.hejabeislami.parsiblog.
8- سایت حجاب اسلامی، سخنان آیت الله جوادی آملی، www.hejabeislami.parsiblog.

ص: 42

«مسئله حجاب در اسلام مسئله ای عفیفانه است نه عنیفانه و زن بسیار آسیب پذیر بوده و نباید با اجبار از وی حجاب خواست بلکه باید سطح آموزش را تعالی بخشید».(1)

«زنان گل هایی لطیف هستند که با درختان مقاوم متفاوتند، بنابراین نیاز به آبیاری و مراقبت دارند و نباید با فشار و اجبار از آنها چیزی خواست بلکه باید از راه آموزش وارد شد تا شاهد رشد و تعالی آنها باشیم».(2)

«پرهیزگاران کم حاجت و دور از زینت پروری هستند که این حجاب عفیفانه آنها اگر در اقتصاد نیز مورد توجه قرار گیرد دیگر سازمان ها هم عفیفانه خواهند شد».(3)

«زنان عفیف آموزش دیده در یک جامعه اسلامی باید به حدی باشند که دیگر زنان و دختران در مشکلات خود به آنها مراجعه کنند و این نیاز برای جامعه همانند نیاز به وجود بیمارستان ها و مراکز آموزشی مخصوص زنان، مورد اهمیت است و باید این علوم برای همه نسل ها حفظ شود».(4)

«حجاب یعنی نه درون بیرون را ببیند و نه بیرون نظاره گر درون باشد چرا که حجاب یک طرفه، حجاب بی عفاف است و جوانان باید به غیرت و عفاف در عصر حاضر توجه ویژه داشته باشند».(5)

5. مراجع عظام تقلید

5. مراجع عظام تقلید(6)

آیت الله صافی گلپایگانی: «اصل وجوب حجاب فی الجمله از ضروریات اسلام است و منکر آن مرتد است».


1- سایت حجاب اسلامی، سخنان آیت الله جوادی آملی، www.hejabeislami.parsiblog.
2- سایت حجاب اسلامی، سخنان آیت الله جوادی آملی، www.hejabeislami.parsiblog.
3- سایت حجاب اسلامی، سخنان آیت الله جوادی آملی، www.hejabeislami.parsiblog.
4- سایت حجاب اسلامی، سخنان آیت الله جوادی آملی، www.hejabeislami.parsiblog.
5- سایت حجاب اسلامی، سخنان آیت الله جوادی آملی، www.hejabeislami.parsiblog.
6- سایت مراجع عظام.

ص: 43

حجاب و عفاف از ضروریات دین مبین اسلام محسوب شده و علما و بزرگان دین نیز بر حفظ آن تأکید دارند؛ در ذیل به برخی از فتواها و پاسخ مراجع تقلید درباره ضرورت و حفظ حجاب و عفاف در مردان و زنان اشاره شده است.

آیت الله تبریزی: «اصل حجاب برای زنان از ضروریات دین است و حکم کسانی که به آن بی اعتنایی نمایند حکم بی اعتنایی به سایر تکالیف دینی است».

آیت الله سیستانی: «اصل حجاب از مسلّمات شریعت است و در قرآن آمده است، ولی کسانی که توجه به وضوح آن ندارند، انکار آنها مستلزم انکار نبوت نیست و بی اعتنایی، عملی گناه است».

آیت الله مکارم شیرازی: «آری حجاب از ضروریات دین است ولی انکار آن برای کسانی که از ضروری بودن آن آگاهی ندارند، موجب ارتداد نمی شود».

آیت الله بهجت رحمه الله : «بی اعتنایی به حجاب گناه است و داشتن حجاب واجب است».

آیت الله فاضل لنکرانی رحمه الله : «سزاوار است خانم ها از چادر استفاده کنند چون چادر در کشور اسلامی ایران از مظاهر و شعائر اسلام می باشد...».

آیت الله صافی گلپایگانی: «چادر بهترین پوشش برای خانم ها است، چون تمامی مفاتن بدن را می پوشاند. خانم های مسلمان باید آداب و سنن اسلامی را در لباس پوشیدن مراعات کنند و از تجدد گرایی مضر پرهیز کنند».

آیت الله بهجت رحمه الله : «چادر حجاب پسندیده است».

آیت الله سیستانی: «چادر حجاب بهتر است و سزاوار نیست زن های مؤمن بدون چادر خارج شوند».

ص: 44

آیت الله مکارم شیرازی: «حجاب یکی از قوانین مسلّم اسلام است و اساس آن، پوشاندن بدن و مو ها غیر از صورت و دست ها تا مچ است ولی بی شک، چادر حجاب بر تر است».

آیت الله تبریزی: «پوشاندن بدن بر زن واجب و بهترین نوع پوشش واجب، همان چادر مشکی است که زن های مؤمنه خود را با آن می پوشانند».

ص: 45

بخش سوم: پیام های کوتاه موضوعی

اشاره

بخش سوم: پیام های کوتاه موضوعی

زیر فصل ها

1. آثار فردی و اجتماعی حجاب و عفاف

2. آثار فردی و اجتماعی وقار، حیا، غیرت

3. آسیب شناسی حجاب و عفاف

4. تفاوت دیدگاه اسلام و غرب به مسئله زن، حجاب و عفاف

1. آثار فردی و اجتماعی حجاب و عفاف

1. آثار فردی و اجتماعی حجاب و عفاف

حجاب تضمین تداوم زیبایی و شرافت است.

حجاب سپری است در مقابل چشمان هوس رانان و سدی محکم در برابر گناه.

حجاب واکسن مقابله با تیر نگاه های آلوده.

حجاب زن باعث می شود مرد پا در میدان هوا و هوس ها نگذارد.

حجاب معبر فیض الهی است.

حجاب تعهد عملی مسلمانان است.

حجاب هجرت از خودنمایی به خود است.

با رعایت حجاب مانع نشستن غبار گناه بر تن خود شویم.

حجاب انیس عفیفان است.

حجاب استمرار دوستی با خداست.

حجاب جوهره زن مسلمان است.

با حجاب زندگی زیباست.

ص: 46

حجاب آینه ایمان است.

حجاب شکوه ایمان در سیمای زن مؤمن است.

دل هایتان را با حیا و عفاف معطر سازید.

حجاب سپری است در برابر گناه.

حجاب بیمه نامه روح در مقابل گناه است.

حجاب رهایی از خود با جاذبه عشق به خداست.

حجاب پیکار با شیطان و پیمان با خداست.

حجاب بهای بهشت است.

حجاب جامه سبز آزادگی است.

حجاب امنیت زن را در جامعه فراهم می آورد.

حجاب وسیله ای برای گسست بندهای اسارت نفس و رهایی از آن است.

حجاب نشانگر حیا و پاکی روح و روان زنان است.

استقلال فرهنگی و دینی یک جامعه و نیز ایمان و اعتقاد یک زن به ارزش های اصیل اسلام به وسیله حجاب به نمایش گذاشته می شود.

زن به وسیله رعایت حجاب مناسب محبوب باقی می ماند.

حجاب موجب خشنودی خداوند است.

جایگاه بسیار والای زن این گوهر ارزشمندآفرینش اقتضا می کند در صدف حجاب قرار گیرد تا ارزش واقعی او حفظ شود.

پوشیده بودن زنان در جامعه نه تنها سبب تقویت بنیان خانواده است، بلکه سبب حفظ ارزش و شخصیت روحی آنان می گردد.

زکات جمال زن پوششی است که مطابق دستور دین مبین اسلام است.

پوشش مناسب زن مسلمان، تجسم حرمت و پاکدامنی در جامعه است.

حجاب، سدی محکم در برابر طغیان نگاه هرزآلود است.

ص: 47

زنان مسلح به پوشش مناسب عفت اجتماعی را تضمین می کنند.

زنان در سنگر حجاب حضور عینی خود را در ابعاد مختلف اجتماع تحقق می بخشند.

پوشیده بودن زن، در همان حدودی که اسلام تعیین کرده است، موجب کرامت و احترام بیشتر اوست.

در سایه رعایت حجاب و پوشش مناسب، زن با شهامت هر چه تمام تر به وظیفه خود مشغول می شود.

پوشش مناسب، امنیت زنان را در جامعه فراهم می آورد.

پوشش و حجاب عفیفانه، ندا و دعوتی است که زن آن را در عمق جان خود می شنود.

یک نشانه بر فطری بودن حجاب آن است که کتاب های تاریخی و آثار تمدن های مختلف گواهی می دهد که فرهنگ حجاب همواره در میان زنان مرسوم بوده است.

پوشش زن، جذابیت او را در نظر جنس مخالف بیشتر کرده و تلاش و پیگیری اش را برای وصال فزونی خواهد بخشید.

حجاب آرامش دنیا و آسایش آخرت است.

حجاب سنگری است محکم که زن را از نگاه مردان شیطان صفت مصون و محفوظ نگه می دارد.

حجاب مصونیت است نه محدودیت.

حجاب یعنی دست تعرض از این حریم کوتاه است.

حجاب یک باور دینی است.

نوع پوشش و حجاب، نشان دهنده سنت ها، ارزش ها و باورهای یک جامعه است.

ص: 48

امنیت اجتماعی فلسفه و هدف اصلی حجاب است.

حجاب، باعث آرامش روح است.

حجاب، نشانه عدم کمبود و عدم حقارت نفس است.

حجاب، باعث دوام بیشتر زندگی می شود.

حجاب، ارزش زن را بالا می برد.

حجاب و تقوا، آدمی را بهشتی می کند.

زن با عنصر حجاب اسلامی، نه تنها به تهذیب، تزکیه نفس و ملکات نفسانی پرداخته و قرب الهی را فراهم می سازد، بلکه باعث افزایش روزافزون امنیت اجتماعی می گردد.

پوشش و لباس هر بشری پرچم کشور وجود اوست که با آن اعلام می کند از کدام فرهنگ تبعیت می کند.

هدف از حجاب دست یابی به تزکیه نفس، طهارت، عفت و پاکدامنی جهت استحکام و گسترش امنیت اجتماعی است.

حجاب یعنی پوشش زن از چشمان گرسنه نامحرمان.

پوشش اسلامی، پیام عفت، شخصیت و خداترسی زن مسلمان است.

مردان جامعه نه تنها به زن باحجاب چشم طمع نخواهند داشت بلکه او را نیروی بالفعل در هر چه وسعت بخشیدن به امنیت اجتماعی دانسته و نجابتش را می ستایند.

زن با حجاب نه تنها در سنگر حجاب خود، از تیر نگاه های زهرآلود، سخنان آزاردهنده و برخوردهای اراذل جامعه در امان خواهد بود، بلکه امنیت و آرامش درونی خود و اجتماع خویش را برقرار خواهد کرد.

حجاب خیمه عفاف بانوانی است که آن را بر پایه های خود استوار نموده و باعث ترویج ارزش امنیت اجتماعی می شوند.

ص: 49

حجاب و عفاف یکی از محورهای زندگی قرآنی است.

حجاب عامل حفظ زن از شر شیطان و غلبه بر هوس است.

کوکب اقبال زن در حفظ حجاب است.

زن گل و حجابش خاری است در چشم دشمنان و هوس بازان.

حجاب، حصار و حریم عفت زن و سنگر محکمی است که راه ورود فساد و هرزگی ها را سد می کند و به زن شخصیت و احترام می بخشد.

پوشش مناسب یک انتخاب عاقلانه است.

یکی از پردامنه ترین موضوعات که در دنیای امروز راجع به زن و حیات اجتماعی زن مطرح است موضوع حجاب زنان است.

حجاب پادزهر بیماری دل هاست و لانه های هوس را بر می اندازد.

سلامت روح مرد و جامعه با نوع و کیفیت پوشش زنان، رابطه مستقیم و غیرقابل انکار دارد.

حجاب یعنی: اینجا حریم عفت و انسانیت است.

حجاب یعنی: حیای جوان باعفت.

حجاب امن ترین پناهگاه زن.

حجاب بیانگر وقار و افتخار زن است.

زن درحجاب مانند گوهر در صدف است.

چادر بهترین نوع حجاب و نشانه ملی ماست.

حجاب جاذبه خوبی ها و دافعه خطاهاست.

حجاب مادر پاکی هاست.

حجاب یعنی: ارج نهادن به اوامر الهی.

حجاب یعنی: کاهش فساد اخلاقی و کنترل روابط نامشروع.

ص: 50

حجاب یعنی: پاسخ گویی به نیاز فطری در زن.

حجاب یعنی: تأمین امنیت اجتماعی در برابر گناه.

حجاب یعنی: تحکیم بنیاد خانواده.

حجاب یعنی: ایجاد آرامش روانی در بین افراد جامعه.

حجاب یعنی: جلوگیری از تهییج و تحریک گناه.

حجاب یعنی: سلامت و زیبایی موقعیت های اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان جامعه اسلامی.

حجاب یعنی: مصونیت زنان در همه زمان ها و مکان ها.

حجاب یعنی: حضور معنوی و شایسته زنان در محیط اجتماعی.

حجاب یعنی: حفظ وقار ومتانت.

همیشه باید گوهر انسانیت را در حجاب جست وجو کرد.

با حجاب از دره پست زمین بالا شوی، قطره باشی، دُر شوی، دریا شوی.

حجاب نماد اراده انسان برای پیمودن راه حقیقت است.

حجاب یعنی: ارج نهادن به ارزش های عظیم اسلام.

حجاب هدیه ای الهی به انسان هاست.

حجاب فریاد کرامت انسان است در دنیای سرشار از ظلم به زنان.

حجاب خصوصیتی است که اسلام برای جامعه ای سرافراز و پویا ترسیم نموده است.

حجاب راه رسیدن ملت مسلمان و امت اسلامی به عزت است.

حجاب یکی از نشانه ها و خصوصیات عزت ملی است.

حجاب یعنی: برجسته کردن یاد شهیدان و حفظ خاطرات آنان.

جامعه باحجاب مانند درختی است که استعداد ماندن دارد و دارای این قدرت و ظرفیت هست که بماند.

ص: 51

حجاب یعنی: افتخار کردن زن مسلمان به مسلمان بودن خود.

جامعه باحجاب مانند درختی است که هرچه زمان می گذرد ریشه آن مستحکم تر و شاخ و برگ او گسترده تر می شود و سرسبزی او از روز اول بیشتر است.

حجاب یعنی: غلبه استعدادهای برجسته مثبت و مفید و ممتاز بر خصلت های حیوانی.

حجاب یعنی: حفظ اراده و عزم معطوف به اطاعت از پروردگار عالم.

زن باحجاب، مظهری از همت و اراده است.

حجاب نشان دهنده عزم و اراده یک ملت است.

حجاب نشان دهنده تشخص و هویت یک ملت است.

زن باحجاب بهار بی خزان است.

حجاب یعنی: با خدا بودن و با خدا ارتباط داشتن.

حجاب یعنی: نجات دادن انسان از فریضه گرفتاری های اخلاقی و ضعف های اخلاقی و شهوات نفسانی.

عمل به حجاب به معنی پذیرش مکتب اسلام به عنوان راه روشن و خط روشن است.

حجاب صدفی است که از گوهر وجودی زن محافظت می کند.

غنچه زیباست چون گلبرگ ها را در میان گرفته و حجاب زیباست چون تو را در بر گرفته است.

زن در حجاب، مانند گوهری در میان صدف است.

حجاب یعنی: وقار حضرت زهرا علیها السلام .

حجاب فرهنگی است که شهدا نیز به آن افتخار کردند.

حجاب حفظ ارزش های انقلاب اسلامی است.

ص: 52

حجاب و عفاف یکی از محورهای زندگی قرآنی است.

حجاب نشانه شخصیت انسان است.

به همان اندازه که از فرهنگ شهادت طلبی باید حفاظت کنیم باید از فرهنگ حجاب نیز دفاع کنیم.

برای هر چیزی زکاتی است و زکات زیبایی، پاکدامنی و حجاب است.

زنان باحجاب مرزبانان حجاب و شرفند.

حجاب کلید نزدیکی به فاطمه زهرا علیها السلام است.

حجاب محافظی ستبر است که از غنچه عفاف حفاظت می کند.

حجاب صدفی است که گوهر عفت را حفظ می کند.

حجاب زیباترین هدیه خداوند به زن است.

حجاب تیر جانسوزی به چشم دشمن است.

زن به خاطر ارزش و کرامتی که دارد باید با رعایت حجاب محفوظ بماند و خود را حراج نکند و در بازار سوداگران شهوت، خود را به بهای چند نامه و نگاه و لبخند نفروشد.

حجاب دژی است در برابر یورش های شیطانی.

حجاب منشور والای آگاهی است.

حجاب فرهنگی است که شهدا نیز به آن افتخار کردند.

حجاب حفظ ارزش های انقلاب اسلامی است.

حکمت حجاب، سنجش میزان عبودیت و اطاعت بندگان است.

حجاب یعنی: استفاده از نعمت خداداد اندیشه و خرد و تفکر انسان.

حجاب یعنی: تعهد به دین و اخلاق.

حجاب یعنی: ایمان به وعده های الهی.

حجاب یعنی: گام برداشتن به سمت خدا.

ص: 53

حجاب مایه افزایش عزت و شوق زن مسلمان است.

چادر، دامنه سرسبز قله های پاکی و صلابت است.

حجاب پیام مکتب عاشوراست.

یکی از درس های قیام خونین کربلا که ماهیّتش امر به معروف و نهی از منکر بود رعایت حدود الهی و حفظ حرمت زنان بود.

حجاب سنگر حفظ عفت و معرف شخصیت زن و جامعه است.

حجاب سنگر حفظ زیبایی و شکوه زن است.

حجاب سنگر حفظ شخصیت و وقار زن است.

حجاب سنگر حفظ اخلاق فردی و اجتماعی است.

حجاب سنگر و دژ خلل ناپذیر برای حفظ مرزها و شیرازه های روابط است.

حجاب کیان خانه و خانواده را از هرگونه انحراف و گمراهی و ازهم پاشیدگی حفظ می کند.

زن باحجاب مظهر عفاف، حیا و عشق ورزی است.

حجاب و بی حجابی وقتی از حوزه فردی و خانوادگی خارج می شود و موضوع مصلحت و مفسده عمومی مطرح است، دخالت دولت و حاکمیت در این زمینه ضرورت می یابد.

حجاب تصویری است که فرد از خود در صحنه اجتماعی و در ارتباط اجتماعی به نمایش می گذارد.

حجاب علاوه بر اینکه جامعه را از فسادهای روحی، اخلاقی و اجتماعی پاک می سازد، زن و مرد جامعه را به سوی واقع گرایی سوق می دهد.

حجاب، نردبانی به سمت عزت معنوی و مادی و عزت دنیا و آخرت است.

ص: 54

حجاب پایه و پشتوانه تشکیل جوامع آزاد و سرافراز و برخوردار از پیشرفت و عدالت است.

زنان با حجاب حصارهای محکم کشور و ملت، در برابر تهاجم فرهنگی هستند.

پوشش در فرهنگ اسلامی همان آرامش روانی، استحکام پیوند خانوادگی، استواری اجتماع و با ارزش بودن و محترم شمردن زن است.

حجاب و پوشش برای بانوان و توجه به حریم عفاف و حراست آن از اصیل ترین سنگر زنان و عمیق ترین و سودمندترین قانون آفرینش برای آنها و جامعه است.

حجاب به این دلیل عزت است که ساخت مستحکم درونی یک فرد یا جامعه است و او را در مقابله با دشمن مقتدر می کند.

حجاب انسان را از نفوذ و غلبه دشمن محفوظ نگه می دارد.

حجاب انسان را از غلبه و نفوذ دشمن بزرگ یعنی شیطان هم محفوظ نگه می دارد.

اگر عزت نفس در درون لایه های عمیق انسان نفوذ کند، غضب و شهوت، انسان را بازیچه خود قرار نمی دهد.

حجاب زمینه جلب رحمت الهی است، اما تا انسان ظرف خود را آماده نکند این باران رحمت شامل حال او نمی شود.

حجاب نشان دهنده حرکت مردم به سوی معنویت است.

بانوان با حفظ حجاب می توانند اطاعت را که روح و پیام اصلی عبادات بشر است اثبات کنند.

هرگونه تلاش در جهت رهاسازی پوشش مغایر فلسفه پوشش است.

ص: 55

ما معتقدیم که دستورالعمل های مشروع دینی از جمله پوشش، در حفظ پای بندی خانواده مؤثر است.

اسلام به خاطر حفظ حیا، کرامت و جلال، جلوگیری از هوس بازی و گسستن نظام خانواده حجاب را واجب کرده است.

حجاب مانع تحصیل نیست، صدها هزار دانشمند زن در کشور اسلامی ایران شاهد این ادعاست.

حجاب، خیمه عفاف بانوان است و ایمان به خدا و ترس از آخرت از مهم ترین پایه های حجاب است.

حجاب به عنوان پوشش ظاهری و عفاف به عنوان جمال باطنی، برای حفظ و صیانت گوهر وجودی فرد و به عنوان حکمی الهی، ضروری است.

حجاب مانع نفود هوای نفس و نگاه های آلوده و افکار فاسد به حریم پاک زنان است.

حجاب زن را در برابر نگاه های دیگران و به دنبال آن در برابر مفاسد پس از آن حفظ می کند.

مسئله حجاب، یکی از ارزش های دینی و عرفی و انقلابی جمهوری اسلامی است که با تربیت دینی و عفت عمومی جامعه آمیخته شده است.

حجاب، تدبیری است که اسلام برای تعدیل و کنترل غریزه جنسی بشر اندیشیده است.

حجاب در جنبه های اجتماعی، حافظ امنیت و شخصیت و احترام زن است.

حجاب، نماد عفت و عزت زنان و از شاخص های مهم فرهنگ دینی و از عناصر اصلی هویت ملی ماست.

حجاب، سدی در برابر امیال هوس بازان است و باعث روی آوردن جوانان به ازدواج می شود.

ص: 56

زن، با حجاب، جلال خود را حفظ می کند و به راستی جلال و جمال زن در حجاب اوست.

حجاب وسیله ای برای گسستن بندهای اسارت نفس و رهایی از آن است.

حجاب، نشانگر حیا و پاکی روح و روان زنان است و استقلال فرهنگی و دینی یک جامعه را به نمایش می گذارد و ایمان و اعتقاد زن را به خداوند نشان می دهد.

حجاب فقط یک پوشش در میان انواع پوشش ها نیست.

حجاب فقط یک سلیقه در میان سلیقه ها نیست.

حجاب فقط یک مرام شخصی در میان مرام ها نیست.

حجاب یعنی: ترجیح دادن خدا بر تمامی نظرها و نگاه ها و سلیقه های غیرخدا.

حجاب یعنی: ارزش دادن به تلاش های حضرت زهرا علیها السلام درگسترش فرهنگ عفاف.

حجاب یعنی: می دانم که صلاحم در حجاب است چون خدا صلاحم را این گونه می داند.

.

دنیا، انقلاب اسلامی ایران را با حجاب بانوانش می شناسد و ابرقدرت ها از این نشانه پرارزش انقلاب می هراسند.

اگر زنان جامعه باحجاب باشند، هم مردان از نظر طهارت روح و جسم سالم می مانند.

اگر زنان جامعه باحجاب باشند، محیط خانواده تحت تاثیر خودنمایی های عده ای از زنان بدحجاب و بی حجاب قرار نمی گیرد و هم مراکز اجتماعی مثل اداره ها و بیمارستان ها و... در کمال سلامت، رفتار خواهند بود.

اگر زنان جامعه پوشش مناسب داشته باشند آمار بسیاری از بزهکاری های اجتماعی به حداقل خواهد رسید.

ص: 57

یکی از آثار اجتماعی حجاب، حفظ اجتماع و سلامت اجتماعی خانواده است.

اسلام می خواهد رشد فکری، اجتماعی، سیاسی، علمی و بالاتر از همه فضیلتی و معنوی زنان به حد اعلا برسد و وجودشان برای جامعه و خانواده بشری حداعلای فایده و ثمره را داشته باشد.

مسئله حجاب به معنی منزوی کردن زن نیست.

مسئله حجاب به معنای جلوگیری از اختلاط و آمیزش بی قید و شرط زن ومرد در جامعه است.

حجاب به هیچ وجه مزاحم و مانع فعالیت های سیاسی، اجتماعی و علمی نیست.

توجه جهانی به صورت نفی یا اثبات به مسئله حجاب حاکی از اهمیت موضوع حجاب است.

در نگاه دین مدارانه که دستورهای دین را عامل رشد، بالندگی و کمال انسانی افراد بشر می داند، حجاب به عنوان دستوری دینی، علاوه بر ثمرات اجتماعی، برکات فردی نیز دارد.

در نگاه دین مدارانه حجابِ ظاهر در اعماق روح، جان و فکر افراد اثرگذار است.

حجاب یعنی: فرهنگ.

اگر زنان محجبه باشند امتیازات ظاهری از میان می رود و اذهان متوجه علم و ادب و هنر و اخلاق ایشان می شود.

حجاب برای زنان امنیت، طراوت، زیبایی و تازگی می آورد.

زنی که چادر بر سر می گذارد، نه تنها اولیت قدم را در حفظ کانون گرم خانواده برداشته، بلکه آبرو و شرافت مادری را بدین وسیله فراهم ساخته است.

حجاب محصول شناخت و بینش هایی است که زن از هستی، روابط اجتماعی و چگونگی تکامل و رشد صحیح خود دارد.

ص: 58

زن با حجاب به این باور رسیده است که با پوشش خود، سیر معنوی جامعه را سرعت می بخشد و مانعی بر سر راه به وجود نمی آورد.

مشغول داشتن انسان به جاذبه ها و به نمایش گذاشتن آنها، چشم و دل انسان های کم ظرفیت را کور می کند و از نور معرفت محروم می سازد. از این روست که حجاب واجب شده است.

حجاب یعنی: پوششی که کرامت، عفت و وقار زنان و دختران را تضمین کند.

حجاب نشانه رشد فرهنگی بالاست.

اگر نگاهی به تاریخ ایران بیندازیم در تمام ادوار، زنان ایرانی را با پوششی مناسب می بینیم.

حفظ حجاب تدبیر خالق هستی برای پاسداری و نگهبانی عفاف بوده و به رشد عواطف و عشق در وجود آدمی و در نتیجه تحکیم روابط خانوادگی کمک می کند.

برای رسیدن به حجاب مورد نظر اسلام نمی توان تنها بعضی از دستورها را رعایت کرد و از برخی دیگر صرف نظر نمود؛ چرا که ثمرات حجاب در صورتی به طور کامل تحقق می یابد که تمامی دستورها رعایت گردد.

حجاب، زن را از نگاه های شهوت آلود مصون می دارد و ارزش زن را بالا می برد و از فساد اخلاقی در جامعه جلوگیری می کند؛ این یعنی عقب ماندگی؟

مسئله حجاب و پوشش از جمله مسائل و موضوعات مهم فرهنگی است که به نوعی می توان آن را تبلور باورها و اعتقادات باطنی انسان دانست.

حجاب و پوشش سنگر سعادت، پیروزی و رستگاری زنان و جامعه است که اگر این سنگر آسیب ببیند و یا فرو ریزد عوامل سعادت، پاک زیستی و شرافت آنها فرو ریخته و قطعاً آنها بدون این سنگر در سراشیبی سقوط و انحراف قرار گرفته و موجب آلودگی خود و جامعه خواهند شد.

ص: 59

پوشش اسلامی زن به منزله حفاظی ظاهری و باطنی در برابر افراد نامحرم است که مصونیت اخلاقی، خانوادگی، اجتماعی و پیوند عمیق میان حجاب ظاهری و بازداری باطنی را فراهم می سازد.

حفظ حجاب و پوشش اسلامی و به تبع آن حفظ نظام خانواده از آن رو ارزش دارد که تأمین کننده سعادت آدمی و منشأ قرب الهی باشد.

رعایت حجاب و پوشش مناسب فضای روحی و معنوی خانواده را برای یک زندگی آرام و توأم با آرامش و اعتماد فراهم می کند.

حفظ آرامش روانی جامعه از آثار مثبت عفاف و حجاب است.

زن مثل گل است. هیچ باغبانی را سرزنش نمی کنند که چرا دور باغ خود حصار و پرچین کشیده است، چون باغ بی دیوار، از آسیب مصون نیست و میوه و محصولی برای باغبان نمی ماند.

حجاب گنج است.هیچ صاحب گنج و گوهری جواهر خود را بدون حفاظ، در معرض دید رهگذران نمی گذارد تا بدرخشد.

حجاب یعنی: غفلت نکردن از دو دشمن درونی و بیرونی.

حجاب دلیل برتری امت اسلامی است.

حجاب یعنی: حفظ حرمت جامعه.

حجاب یعنی: دعوت به حفظ عزت و شرف اسلامی.

یادمان باشد: هر چیز که قیمتی تر باشد، درصد مراقبت از آن بالاتر می رود.

بپذیریم: هر چه که نفیس تر باشد، بیم ربودن و غارت بیشتر است و مواظبت آن لازم تر.

دخترم قبول کن: اگر رشته مروارید را در کمد و صندوق نگذاری و در آن را نبندی، گم می شود زیبایی تو هم این چنین است.

ص: 60

قبول کن: وقتی در خانه را می بندی، یا پشت پنجره اتاقت پرده می آویزی، خانه خود را از ورود بیگانه و نگاه های مزاحم در پناه قرار داده ای، نه که خود را در قید و بند و حصار افکنده باشی.

طبق بیان قرآن، حجاب اسلامی حتی برای کنترل آنها که در قلبشان بیماری هوس وجود دارد نیز فایده دارد.

حجاب از برکات بزرگ الهی برای این انقلاب و این ملت است.

منع حجاب، رفتار ظالمانه با زن است.

حجاب عامل پرهیز از خودشیفتگی و علاقه به ستایش شده است.

حجاب سلاح زن مؤمن در برابر نگاه هایی زهر آلود است.

حجاب توفان غلبه عقل بر نفس است.

اگر حجاب نباشد این اقتداری که حاصل خون شهداست و متعلق به ملت است ممکن است در جای خود استفاده نشود.

حجاب مسئولیتی سنگین و در عین حال باارزش است؛ آن را پاس بداریم و از عهده آن برآییم.

حجاب موجب می شود که ما درست زندگی کنیم و موفقیت حتمی و اجتناب ناپذیر است.

همه جا همه انسان ها شایسته تکریمند؛ و آن جایی که حجاب به عنوان برجستگی اخلاقی و انسانی وجود دارد، دیگران بیشتر مایل می شوند که آن را تکریم کنند.

حجاب عنصر کلیدی اصلاح امور دنیا و آخرت است.

حجاب یعنی: مراقبت از پیل سرمست درون انسان.

حجاب یعنی تجربه لذت با خدا بودن.

ص: 61

اگر سد حجاب شکسته شود جامعه ویران می شود.

حجاب سد است و سیل های ناگهانی و فاجعه آمیز بیشتر بر اثر تخریب سد ایجاد می شود.

هدف از حجاب، مهار غرایز است.

در فضای جامعه جوّی را ایجاد کنیم که از گناه در آن احساس شرم شود.

حجاب فرصتی است برای پروانه شدن.

حجاب از اندیشه ای متأثر است که به فلسفه درست و زمینه های فکری و اعتقادی مستحکم و قابل اجرا متکی است.

حجاب به زنان این فرصت را می دهد که از بانوی بزرگوار اسلام پیروی کنند.

حجاب یعنی سرسپردگی به ساحت ربوبی خداوند متعال.

هر انسانی اگر مراقب خود نباشد، فسادپذیر است و حجاب وسیله ای است برای اینکه انسان ها فاسد و منحرف نشوند.

حجاب حرکت از خودپرستی و خودنمایی به سوی خداپرستی است.

حجاب عامل دست پیدا کردن زن مسلمان به عزت کامل است.

حجاب حافظ هویت، قدرت و آبروی زن مسلمان است.

حجاب یعنی اینکه اسلام نگاه روشن و روشنگری به انسان و انسانیت و شیوه های انسانی دارد.

حجاب هشداردهنده و توجه دهنده انسان به شخصیت و کرامت خویش است.

مبانی معرفتی ما می گوید که نوع پوشش جامعه ما مشروع است یا نامشروع، مطلوب است یا نامطلوب.

حجاب یعنی: حاکم بودن نیروی خرد انسانی بر تفکرات و اعمال انسان.

زن باحجاب یک انسان فرهنگی است.

ص: 62

مسئله حجاب یک مسئله فرهنگی است و باید حقیقت آن برای مردم روشن شود.

حجاب عامل جذب لطف الهی است.

حجاب تنها یک تکلیف نیست یک فرصت بزرگ است که باید از آن استفاده شود.

غنچه ای تا هست پنهان در حجاب

می کند از او خزان هم اجتناب

حجاب یعنی: کاهش آسیب های اجتماعی.

حجاب تضمین تداوم زیبایی و شرافت است.

حجاب عامل جلوه گر شدن ابهت و حشمت زن است.

حق و شرافت بودن حجاب بر تکلیف بودن آن برتری دارد.

حجاب یعنی: آگاه شدن از ماهیت بی نهایت خویش.

حجاب یعنی: جهان درهای سبزی را به رویت گشوده که از دریچه سعادت و نجابت به زندگی ات بنگری.

حجاب یعنی: استنشاق هوای بودن.

حجاب یعنی: سپردن لحظه های تاریک به مرداب فراموشی.

حجاب یعنی: من شایسته شکوهی وصف ناپذیر و متعالی ام.

حجاب یعنی: سست شدن طنازی ها و سستی ها.

حجاب یعنی: تو به روح زیبایی تعلق داری که در قفس وجودت زندانی است.

حجاب یعنی: تو به محفل فرشتگان خوانده شدی و خدای مهربان منتظر خواسته های سبز توست.

حجاب یعنی: ادراک لحظه های آسمانی.

حجاب یعنی: چشیدن لذت ناب و ملکوتی عبودیت از جام معنویت.

ص: 63

حجاب یعنی: تسلیم در برابر حق.

حجاب بانگ بیدار باشی است برای فطرت خفته.

حجاب یعنی: رفتن به دنبال حقیقت به جای خودنمایی.

ارزش و کرامت زن به حجاب است.

حجاب یکی از موانع محکم در برابر فساد و فروپاشی جامعه است.

با مدیریت دل و جلوگیری از خیال پردازی های عاطفی نسبت به نامحرم می توانیم آسوده تر باشیم.

خواهرم! در زمین به گونه ای گام بردار که گوهر روحت ناشناخته بماند و کسی توان دست یازیدن به گوهر پاکت را نداشته باشد.

یکی از جلوه های رفتاری زن یا مرد مسلمان که نشانه دینداری و عامل صیانت جامعه از فساد و آسیب های روانی اجتماعی است، حجاب است.

از آثار اجتماعی رعایت حجاب، پیشگیری از فساد اخلاقی است.

از آثار اجتماعی رعایت حجاب، مبارزه با مظاهر بی دینی است.

از آثار اجتماعی رعایت حجاب، حفظ کیان خانواده است.

احترام به شخصیت زن به واسطه رعایت حجاب اسلامی میسر می شود.

یکی از آثار رعایت حجاب مصونیّت ارتباط زن با مردان غریبه است.

حجاب یعنی: من بسان برگ نازکی نیستم که به هر سویی نوسان کند.

حجاب یعنی: صیقل دادن روح با زیبایی های حقیقی.

حجاب یعنی: من در دام مرداب خوف انگیز جلوه گری گرفتار نمی شوم.

حجاب یعنی: بیدار شدن انسانیت از لابه لای خارها و بوته های سرگشتگی.

حجاب یعنی: یافتن گمشده خویش از لابه لای بوته های خشکیده طنازی.

ص: 64

حجاب یعنی: حقیقت زیبایی زن، در نجابت و متانت او در حال شکفتن است.

پوشش بدون اعتقاد درونی مانند کالبد بی روح است.

پوشش، امنیت به همراه دارد و عامل مهمی برای آزادی زنان است، نه اسارت آنان.

پوشش اسلامی زنان برای سامان دهی روابط زن و مرد در اجتماع است.

خالق هستی پوشش را متناسب با خلقت و فطرت انسان قرار داده است.

پوشش زنان دراسلام ریشه در مبانی فکری و زمینه های معرفتی دارد.

پوشش مناسب زنان در اماکن و مجامع عمومی مصداق تعلق امر به معروف و نهی از منکر است.

پوشش اسلامی از سوی زنان، محیط را برای فعالیت های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی سالم سازی می کند.

پوشش مناسب زنان، زمینه بسیاری از التهابات جنسی را از ابتدا از میان بر می دارد.

پوشش مناسب زنان، به ایجاد فضایی کمک می کند که به جای تحریک ها و التهابات جنسی، آرامش حاکم است.

پوشش مناسب زنان، از چشم چرانی ها و بلوغ زودرس جلوگیری می کند.

از منظر اسلام حجاب برخاسته از عنایت و احترام ویژه ای است که زنان دارند.

اگر زنان در جامعه با پوشش اسلامی ظاهر شوند، یکی از زمینه های تحریک جنسی در جامعه کنترل می شود و بدین وسیله، سلامت روانی و اخلاقی و دینی جامعه تأمین می گردد.

رعایت حجاب در سالم سازی فضای دینی و اخلاقی جامعه و خانواده و تعادل روانی آن نقش بسزایی دارد.

ص: 65

حجاب، مایه آرامش خانواده است.

حجاب نماد و پرچم اسلام است که به سرعت در سراسر جهان در حال انتشار است و پیک آزادی و آرامش روحی کسانی است که آن را برای زندگی خود برمی گزینند.

پوشش در هر جامعه ای، نماد و نشان طرز تفکر و فرهنگ افراد آن جامعه است.

از دیدگاه اسلام، حجاب زن، رمز گرامی داشت گوهر وجود اوست.

زن مسلمان با حفظ حجاب و پوشش مناسب، ضمن پاسداشت گوهر و شرافت انسانی خویش، مرز و محدوده غیر و خودی را تعیین کرده و جمال و زینت های خدادادی خود را دست مایه هر شهوتی و بهانه هر لذتی قرار نمی دهد.

پیام حجاب این است که زن مسلمان با انتخاب آزادانه این نوع پوشش، نوع تلقی و تعامل دیگران را با خود تعیین می کند.

پیام حجاب این است که زن مسلمان با حفظ کامل حریم خصوصی و خانوادگی خود، بهره برداری آزاد دیگران از جذابیت های ظاهری خود را غیرمجاز اعلام کرده است.

پیام حجاب این است که زن مسلمان ارتباطات اجتماعی خود را در چهارچوب اندیشه، تعقل، دانش، استعدادها، قابلیت ها و توان عملی خویش در تأثیرگذاری مثبت در امور اجتماعی تعریف می کند.

پیام حجاب این است که زن مسلمان ضمن موفقیت در اجرای وظایف و نقش های خانوادگی خویش، در حرکت های مثبت و مفید اجتماعی نقش مؤثری خواهد داشت.

پوشش زن مسلمان، نماد و سمبل طرز تفکر و ایدئولوژی اسلام به شمار می آید.

ص: 66

زنان مسلمان که با پوشش اسلامی در جوامع غیراسلامی ظاهر می شوند، خود به خود به عنوان مبلّغان و مروّجان سیار مکتب اسلام محسوب می شوند.

زنان مسلمان به واسطه پوشش اسلامی خود، مهم ترین عامل تبلیغ و ترویج فرهنگ اسلامی در سطح جوامع غربی محسوب می شوند.

حجاب، عاملی بسیار مهم و تأثیرگذار برای حفظ صفا و صمیمیت در زندگی خانوادگی است.

حجاب برای این است که زندگی ها از هم نگسلد و مردان به زنان و دختران پاکدامن و عفیف، نگاه آلوده نکنند و اساس خانه و خانواده را ویران نسازند.

حجاب آمده است تا تقوا و ایمان را به بشر بازگرداند.

حجاب آمده است تا عزّت و شرف و حمیت و غیرت را به امت اسلام و جهان باز گرداند.

حجاب شعاری زیبا و برخاسته از شعوری والاست.

حجاب سلاح است و پاسخ به فساد و دنیای غرب.

حجاب آمده است تا چگونه زن بودن را به جامعه بشری بیاموزد.

حجاب آمده است تا بار دیگر انسان اسیر و آواره را به خانه تقوا و بهشت انسانیت باز گرداند.

حجاب نه لباس و جامه، که سلاح و برنامه است و امروز دنیای استکبار از این سلاح ساده و برنامه پاکیزه به هراس افتاده است.

پوشش دینی، پیام عفت، شخصیت و خداترسی زن مسلمان است و مردان جامعه نه تنها به چنین بانویی چشم طمع نخواهند داشت که پاکی و نجابت او را می ستایند.

ص: 67

عفاف و حجاب، نشان دهنده تقویت ایمان، عمق اعتقاد، حاکمیت ارزش های انسانی و حفظ حریم و حرمت زن و مرد است.

رعایت عفاف و حجاب، علاوه بر سلامت و پاکی جامعه، بنیان خانواده را تحکیم می بخشد.

حجاب تجلی گاه اراده زن مسلمان است.

زن با بهره گیری از حجاب، امنیت را به خود هدیه می کند.

حجاب بلندترین نقطه تفکر و تمدن انسانیت است.

انسان های پاک حجاب دخترانشان را دوست دارند و آنها را باتقوا و صالح تحویل جامعه می دهند.

حجاب حق زن است چون به وسیله آن می تواند حریم خود را حفظ کند.

حجاب حق اجتماعی است؛ چراکه سلامت اجتماع وابسته به حفظ این حریم است.

حجاب حق الهی است و هم فرد و هم جامعه باید امانتدار این حق باشند.

همان گونه که گوهر در صدف محفوظ می ماند دختر و زن با رعایت حجاب از چشم ناسالم و محیط ناسالم در امان می ماند.

حجاب حافظ سلامتی جسم و روح زن و مرد و ضامن روابط صحیح اجتماعی است.

خداوند سبحان زن را با سرمایه عاطفه آفرید که معلم مهربانی ها باشد، اگر جامعه ای درس محبت و عاطفه را ترک کند و به دنبال هوس باشد به فساد کشیده می شود.

روح پوشش، کنترل رفتار و رعایت وقار و متانت است.

پوشش زن و مرد قبل از هر چیز از خواسته های فطرت پاک و ساختار وجودی ذاتی آنهاست.

ص: 68

فلسفه حجاب حذف زمینه های فساد است.

حجاب موجب مصونیت زنان در همه زمان ها و مکان ها می شود.

حجاب عامل سلامت و زیبایی موقعیت اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان جامعه اسلامی است.

حجاب عامل هدایت، کنترل و بهره مندی صحیح از امیال و غرایز انسانی است.

نفس آدمی دریای از خواستنی ها و تمایلات است. با رعایت حجاب از توفانی شدن این دریا جلوگیری کنیم.

حجاب داروی درمان کننده و عامل امنیت و صفای روحی است.

حجاب قانون فطرت است و سرپیچی از قوانین فطری، زن را از هویت انسانی خویش خارج می سازد.

حجاب ، عنایت حق بر قامت فرشتگان زمین است.

حجاب کرامت انسان را حفظ می کند.

پوشش زن نگهبانی او از نگاه های آلوده و پاسدار حرمت اوست.

فلسفه حجاب جدا شدن فضای کار و فعالیت از فضای لذت جویی است.

پوشش و حجاب در مدرسه و دانشگاه باید متناسب با محیط آموزش و تربیتی باشد.

حجاب سپری در برابر نگاه های هوس آلود و مزاحمت های شیطان هوس بازان است.

حجاب محافظی است که از غنچه عفاف حفاظت می کند.

زن در پس پرده حجاب در اوج کرامت است و تندیس متانت.

حجاب نشانگر زیبایی روح و اندیشه زن مسلمان است.

حجاب تضمین کننده سلامت و پارسایی جامعه است.

ص: 69

حجاب عامل تحکیم خانواده و کاهش آسیب های اجتماعی است

حجاب خیمه عفاف بانوان است.

حجاب مانع جریان یافتن هوای نفس و نگاه های آلوده و فسادآمیز، به حریم پاک زنان است.

جایگاه والای زن می طلبد که این گوهر آفرینش در صدف حجاب قرار گیرد تا ارزش های انسانی اش محفوظ بماند.

آرامش روانی ارمغان حجاب برای جامعه است.

حجاب به عنوان قوی ترین عامل برای کنترل رشد فرهنگ مادی، ارزشمند است به همین دلیل، سردمداران ترویج فرهنگ مادی، بیشترین هجمه تبلیغاتی خود را علیه حجاب سامان می دهند.

اسلام با حضور محجبانه زن در اجتماع مخالفتی ندارد و منافاتی بین کار زن و حجاب و مستور بودنش نمی بیند.

فلسفه نگهبانی و پوشش اشیا، ارزش آنهاست و هر قدر افزایش یابد، میزان محافظت از آنها بیشتر می شود.فلسفه حجاب نیز چنین است.

پوشش اسلامی نگهبان زن است و هرچه این پوشش کامل تر شود، درصد امنیت و حفاظت زنان بالاتر می رود.

از منظر فقهی یکی از خاستگاه های الزام به حجاب، حرمت خاص و احترامی است که زنان دارند.

وقتی زن، تقوای جنسی را رعایت کند و خود را بپوشاند، وعده های الهی درباره پرهیزکاران، درباره او نیز محقق می شود.

جامعه موظف است امنیت را در تمام ابعاد مختلف فراهم سازد و بخش مهمی از آن به عهده زن است که با حفظ پوشش به آن جامه عمل بپوشاند.

ص: 70

حجاب برای آن است که زن و مرد را مقید سازد که آرامش دیگران را بر هم نزنند و تعادل اخلاقی را از بین نبرند.

پوشیده بودن زن در حدودی که اسلام معیّن کرده، نه تنها موجب کاهش حیثیت اجتماعی او نیست؛ بلکه موجب کرامت و احترام بیشتر زن می گردد؛ زیرا او را از تعرض افراد فاقد اخلاق، مصون نگه می دارد.

حجاب به معنای مجموعه رفتارهایی است که متناسب با عرف اجتماعی باشد.

حجاب یکی از رفتارهای به هنجار و ارزشی و یکی از ضروریات و مسلّمات اسلام است.

ورود حجاب در عرصه زندگی، معیارهایی مثل مادر بودن، احترام و حتی مفهوم خانواده و عفاف قابل درک می شود.

حجاب در کشور اسلامی ایران از مظاهر و شعائر اسلام است.

حجاب نشان پاکدامنی است.

حجاب گوهر وجود زن است.

حجاب، شایستگی های معنوی زنان را به نمایش می گذارد.

حجاب، تاج بندگی است.

حجاب، حرمت گذاشتن به خون شهیدان است.

حجاب، آینه جمال معنوی زن است.

پوشش در درجه اول مربوط به حوزه خصوصی افراد است اما تنها در این حوزه محدود نماند و در حوزه عمومی و سطح اجتماعی بروز داشته و تأثیرات بسیاری بر حوزه های مختلف اجتماعی می گذارد.

شایستگی زیبا زیستن، برگرفته از درون پاک و خویشتن دار انسان است.

یکی از فایده های ارزشمند پوشش، حفظ اصالت خانواده است.

ص: 71

پوشش، نیاز فطری انسان هاست.

اسلام، حجاب را به عنوان ارزشی نیکو، رفتاری شایسته و معروف معرفی کرده است.(1)

حجاب یعنی: تحکیم پایه ها و بنیان های زندگی.

حجاب یعنی: تأمین آرامش روانی.

حجاب یعنی: تکریم زن و پرهیز دادن او از فروافتادن در ورطه ابتذال.

پوشش زنان به عنوان امری که در ارتباط با دیگران معنا پیدا می کند، جنبه عمومی دارد و آثار رعایت یا عدم رعایت آن نمود می یابد.

حجاب وظیفه زنان مؤمن است که با غیرت مردان مؤمن تکمیل می شود.

حجاب اسلامی، جایگاهی چنان والا برای زنان مسلمان به وجود می آورد که زنان غیر مسلمان به آن دست نمی یابند.

حجاب ضرورتی اجتناب ناپذیر برای حفظ کرامت و شأن زن به عنوان یک انسان است.

حجاب حضور مفید و مؤثر زن در فعالیت های اجتماعی را تضمین می کند.

پوشش و پوشیدگی به عنوان سازوکار حفظ شخصیت و کمک به ارزش مندی و حرمت فرزندان آدم در مقابل برهنگی به عنوان نماد فاصله گرفتن از خوبی ها و پاکی ها قرار دارد.

حق پوشش (حجاب) یکی از مهم ترین سازوکارهای پاک زیستن، پاک شدن و پاک بودن است.

پوشش زن از حقوق مسلّم اوست و دیگران موظف به حمایت از این حق هستند و فراهم آوردن ابزار آن را برعهده دارند.


1- احزاب: 59.

ص: 72

حجاب و پوشش، امری انسانی و پیش نیاز رسیدن به کرامت بشری است.

حجاب و عفاف؛ سرآمد ارزش های اخلاقی و انسانی است.

حجاب و عفاف جزو اعتقادات دینی مسلمانان و یکی از مهم ترین مسائل برای حفظ و صیانت از کرامت انسانی است.

حجاب، برای تحقیر زن نیست. حجاب دین اسلام، برای پایین کشیدن موقعیت زن نیست. حجاب برای آن است که شخصیت و ارزش زن، حفظ شود.

حجاب یعنی: سنگر زن برای مقابله با روابط مؤذیانه و آزارهایی که ممکن است در زمینه های مختلف متوجه او شود.

حفظ مقام والای زن مسلمان از نگاه بیماردلان و هوس بازان از حکمت های حجاب است.

ایجاد امنیت روانی برای مردان و زنان شایسته و دیندار از حکمت های حجاب است.

حجاب یعنی: پاک سازی جامعه از فساد ناشی از بی حجابی یا بدحجابی.

حجاب یعنی: استوار ساختن پیوند خانوادگی.

پوشش مناسب در زنان، از مهم ترین عوامل کاهش تنش ها در روابط زنان و مردان است.

پوشش مناسب در بانوان، زمینه طمع ورزی بیماردلان را کاهش می دهد و سلامت روابط اجتماعی زنان و مردان را ارتقاء می بخشد.

زن و مرد مسلمان با حفظ حجاب و پوشش مناسب، راه تعالی و تکامل را بسیار سریع طی خواهند کرد و با رعایت سایر دستورات پروردگار به بالاترین مقام های الهی خواهند رسید.

زن گوهر گران بهای الهی است که باید خود را در صدف حجاب نگهداری کند.

ص: 73

زن اگر موقعیت خود را در نظام آفرینش بیابد و حقیقت و ارزش خود را درک کند از حجاب به عنوان یک نیاز جدی برای خود بهره می گیرد.

حجاب سبب تحکیم پیوند خانوادگی و صمیمیت رابطه زوجین می شود.

حجاب نماد بزرگی و وقار زنان است.

حجاب محصول اصول اخلاقی و ارزشی است.

حجاب همواره یکی از نمادهای آشکار هواداری از ارزش های اسلامی و انقلابی مورد تأیید و تبلیغ اسلامی بوده است.

پوشیدگی زن نماد تقوای اوست.

امنیت و آرامش خاطر از آثار حجاب اسلامی است.

حجاب سدّی بزرگ در برابر تهاجم فرهنگی غرب است.

فلسفه حجاب بیمه روحی و معنوی سرمایه های انسانی جامعه است.

حجاب نماد برتری شخصیت زن مسلمان و پرهیز از روی آوردن به جاذبه ها و شخصیت های کاذب است.

بنا به تصریح قرآن، کم شدن زمینه آزار زنان از آثار حجاب است.

حجاب وسیله ای است برای توسعه مدیریت فکری، روحی و عینی زن که به حضور او در سطح توسعه و تکامل اجتماعی، انضباط الهی می بخشد.

حجاب ابزار ارتباط قاعده مند بین زن و مرد است.

حجاب، حافظ و نماد اعتقاد عمیق و اخلاق الهی است.

حجاب آفرینشی از جنس محبت است؛ چون با حجاب تمنای مرد از زن بیشتر می شود.

چون زن خواهان خواهش مرد است حجاب باعث می شود زن خواستنی شود.

حجاب یعنی: حفظ حرمت و ارزش های وجودی.

ص: 74

چادر، یک «نه» بزرگ به نامحرمان است.

حجاب نشانه علقه و مهر و وفای زن به مرد است.

با حجاب زن ارزشمند و مرد قدردان خواهد شد.

حجاب یعنی: تعهد زن به زندگی.

حجاب یعنی: وفای عهد زن نسبت به مرد.

با حجاب، زن مطلوب و محبوب و معشوق می گردد.

حجاب هویت و شخصیت زن مسلمان است و زدودن حجاب از زن با هدف هویت زدایی از زن مسلمان است.

حجاب هرگز اسارت نیست بلکه شرافت است.

حجاب یکی از ارمغان های ارزنده اسلام برای زنان است.

حجاب برای زن همچون حصاری دور بوستان است که در حفاظت و نگهداری آن نقش مؤثری دارد.

حجاب به ارزش و مقام زن می افزاید و مرتبه او را بلند می کند.

مرد زمانی آرامش می یابد که زنی عفیف و پاکدامن داشته باشد و دل زن زمانی سکون و اطمینان پیدا می کند که مردی صالح و نیک برایش میسر شود.

حجاب حق زن است، نه تکلیف او.

زن در حجاب همچون غنچه است و هیچ کس هوس چیدن آن را نمی کند.

حجاب بیانگر وقار و افتخار زن است.

حجاب بهترین حافظ و حصاری است که زن را از خطر بیگانه حفظ می کند.

جایگاه والای زن می طلبد که این گوهر آفرینش در صدف حجاب قرار گیرد تا ارزش های انسانی اش محفوظ بماند.

ص: 75

وقتی زن به علم و حکمت خدای تعالی ایمان بیاورد و بپذیرد احکامی که برای انسان تشریع شده است، آثار مثبتی دارند، از حکم الهی درباره حجاب استقبال می کند.

فلسفه نگهبانی و پوشش اشیاء، ارزش آنهاست و هر قدر افزایش یابد، میزان محافظت از آنها بیشتر می شود.

سلامت اجتماع و خانواده با رعایت و حفظ حریم های دینی ارتباط مستقیم دارد.

از دیدگاه اسلام، زن شخصیتی شایسته است و رسالتی الهی دارد که می تواند با پیمودن مدارج کمال، به مراتب عالی انسانیت باریابد و مصداق فلسفه خلقت، یعنی جانشین خدا گردد.

زن، ناموس جامعه اسلامی است و همه باید در حفظ این گوهر الهی بکوشند.

آنچه در اسلام ارزش دارد شخصیت وجودی و عظمت روح بلند انسان است و تن و نمای فیزیکی انسان منزلت والایی ندارد.

کسانی که در جامعه الگو می شوند باید به حجاب، ارزش ها و اصول و انقلاب ایمان داشته باشند.

حجاب، قانون فطرت است وسرپیچی از این قانون فطری، سقوط ارزش بانوان را به همراه دارد.

معرفت به حجاب، ضامن اجرا و دوام آن است.

احترام لازم و محسوس مردم به بانوان باحیا و باحجاب جامعه سبب ترویج فرهنگ حجاب خواهد شد.

زن مسلمان با شناخت شیوه رفتاری حضرت زهرای مرضیه علیها السلام و زینب کبری علیها السلام و الگوبرداری از آن، بازیچه هوس ها قرار نمی گیرد و عامل فسادگستری نمی شود و به حیات طیبه و پاکیزه می رسد.

ص: 76

اگر خداوند این اندازه برای زنان ارزش قائل است برای آن است که صلاح و فساد کشور به صلاح و فساد خانواده بستگی دارد.

اسلام اولین شرط حضور زن در جامعه را رعایت پوشش دینی اعلام کرده است.

دشواری حجاب بهایی است که زن برای تأمین سلامت خود می پردازد.

حجاب پرده ای است که از ورود تیرهای نگاه، سخنان بیهوده، و روییدن علف های هرز به درون محیط امن جامعه جلوگیری می کند.

بدون شک حجابْ زن را در برابر آفات و بسیاری از بیماری ها بیمه می کند و می تواند طراوت و جمال او را پایدار سازد.

منظره زیبای حجاب اسلامی که از عمق ایمان و پاکی زنان سرچشمه می گیرد، هر مردی را به کرنش و تحسین وا می دارد.

زن، مربی جامعه است و حفظ شأن و شخصیت و مقام و منزلت او می تواند حضور زن را در مسیری درست و هدفی والا قرار دهد و وی را از خطا و گناه باز دارد.

زن در سنگر حجابِ خود از تیر نگاه های زهرآلود و سخنان آزاردهنده و برخوردهای اراذل جامعه مصون خواهد بود و امنیت و آرامش درونی او برقرار خواهد شد.

حجاب تضمینی برای تداوم خط زیبای شرافت است.

تمام امور ارزشی و فرهنگی جامعه باید مقوّم حجاب باشند.

حجاب باید در سطح مدیریت های عالی پذیرفته و اجرای آن پی گیری شود.

پوشش، امنیت به همراه دارد و عامل مهمی برای آزادی زنان است.

ص: 77

حجاب، قانون فطرت است و سرپیچی از این قانون نظری، سقوط ارزشی بانوان را به همراه دارد.

حجاب میوه درخت شناخت است و تنها کسانی که زمینه های معرفتی و ریشه های محکم اعتقادی دارند از این میوه بهره مند می شوند.

بهره حقیقی هر مرد و زن باایمان از زندگی، زیبا زیستن است.

زن مربی بشر است و می تواند با تربیت فرزند صالح، امتی را از گمراهی رهایی بخشد.

وقتی زن، تقوای جنسی را رعایت کند و خود را بپوشاند، وعده های الهی درباره پرهیزکاران، درباره او نیز محقق می شود.

انسان در جامعه الهی، انسانی مختار، مستقل، فرهنگی، ارزشی و باتقواست.

مردخواهان چیزی است که سهل الوصول نباشد و پوشیدگی زن را دوست دارد.

از فضای اخلاق مورد تأکید در اسلام «عفاف» است که در اصطلاح بر نیروی درونی تعدیل کننده شهوات و غرایز انسان اطلاق می شود.

ازدواج فرآیندی منظم و قانون مند است پس به قوانین آن پای بند باشیم.

حجاب و پوشش مناسب به بهزیستی و پاکدامنی عمومی یاری می رساند و از هنجارهای سازنده است.

انسان های باتقوا و مؤمن جز به معشوق و دلربای حقیقی دل نمی بندند و عظمت وجودی خویش و تمام نعمت های خود را از لطف او می دانند و از حساب و کتاب آخرت هراسناکند.

زنی که از مقام و ارزش های واقعی خود آگاهی یابد و فلسفه حجاب را از دیدگاه اسلامی بداند، حجاب را حصار و زندان برای خود تلقی نمی کند؛ بلکه آن را وقار و متانت برای خویش می یابد.

ص: 78

ایمان به خدا و ترس از آخرت، از مهم ترین پایه های حجاب به شمار می رود؛ زیرا حجاب، لباس اهل ایمان است.

مرد باید در ایجاد محیطی آرام، صمیمی، اطمینان بخش در خانواده خود بکوشد تا همسر و فرزندانش تحت تأثیر محبت ظاهری و لفظی افراد خارج از محیط خانواده قرار نگیرند.

زن باحجاب، در تیررس هواهای نفسانی ناپاکان نیست؛ در نتیجه محبوب است و محبوب می ماند.

زنان با حجاب چون مرواریدی در صدف عفافند که با ارزشند و گران بها.

زنان باحجاب تنها بنده خداوند هستند و سبب عزت و سرافرازی خود و خانواده می باشند.

اگر زنان خواهان تحکیم موقعیت و افزایش محبوبیت خویشند باید آن را در پناه حجاب به دست آورند.

حجاب مؤثرترین عنصر برای حفظ زیبایی و طراوت است، چون زنان باحجاب، آرامش روانی دارند.

عفت و حیا برای دل های جوان، آثار ماندگاری دارد.

عفت مداری از اصولی ترین پایه های امنیت جامعه است.

در جامعه ای که عفیف و غیرت مند است می توان به سلامت شخصیت زن و حرمت ناموس امیدوار بود.

وقتی بنیادهای عفاف فرو ریخت، ارزش های اخلاقی نیز از زندگی انسان رخت برمی بندد.

ازدواج بهترین شیوه عفت ورزی است.

خواسته ها و هوس های جسمانی عامل تردیدافکنی درون انسان است.

ص: 79

حیا و عفت عامل پاکیزه کردن دل برای پذیرش حق و حقیقت است.

عفت منشأ تمام نیکی هاست.

مروارید گران بها و صدف وجودت را بر نامحرم مگشا.

عفت باید در فکر، نگاه، زینت، حجاب، زبان، چشم، گوش و اندام تجلی داشته باشد.

کسی که عفت داشته باشد ارزش و منزلتش زیاد خواهد بود.

اصالت زن مسلمان عفت اوست.

کسی که درک درستی از چادر دارد می داند یک دختر چادری باید در همه جنبه هایش عفیف باشد.

رعایت حجاب بهترین راه اعلام عفت است و ثمره آن امنیت جنسی می باشد، همان امنیتی که امروزه حلقه مفقوده ای در جوامع غربی است.

حجاب مهم ترین رکن عفت است.

زن در قبال رعایت حجاب، علاوه بر اعلام عفت خود، عفت جامعه را نیز تضمین می کند.

حجاب یعنی حیا، جوانمردی، شرف، آزادگی و بصیرت.

زنان عفیف رفتارشان به گونه ای نیست که نامحرمان را به سوی خود جذب نماید.

زن مسلمان تجسم حرمت و عفت در جامعه است.

حجاب برتر، به زنان ما عفت، به مردان ما غیرت و به جامعه ما عزت می بخشد.

حجاب مایه عفت زنان است.

گل عفاف در بوستان حجاب می روید.

گل عفاف در بوستان حجاب می روید و عطر پاکی وجود زنان محجبه را قیمتی می کند.

ص: 80

زن عفیف زیباست و عفتش به او قدرتی می دهد که مردان قوی را در برابر او به خضوع وادار می کند.

حفظ چشم، گوش، قلب و تمامی اعضا و جوارح از هرگونه خطا و گناه، عفاف است که حاصل این عفت و حجاب درونی، پوشش ظاهری است.

عفاف همان مجاهده درونی برای غلبه ارزش هاست.

حیا و عفاف تعالی دهنده روح انسان است.

هر مقدار که انسان عفیف باشد به عالم قدس و ملائک نزدیک تر است.

عفاف همان صفت درونی ملکه نفسانی است که منشأ تقوای درونی می شود.

عفاف، تقوای بیرونی و تجلی عزت و حیای درونی است.

عفاف به منزله قوّه بازدارنده از افراط است که وقتی در درون به صورت ملکه ای درآمد، حاکمیتش در بیرون ظاهر می شود.

انسان عفیف در جایگاه ملائکه است. عفاف لازمه عقل و غیرت است.

عفت موجب عبور انسان از عالم ملک به عالم ملکوت می گردد.

عفاف، سلامت جامعه را به دنبال دارد؛ زیرا جامعه را افراد آن تشکیل می دهند و اگر افراد اصلاح شوند، جامعه نیز اصلاح خواهد شد.

عفاف موجب مصونیت زن و مرد از آشفتگی های ذهنی، بزهکاری، آوارگی و بالاخره بیماری روحی و روانی می شود و از انحطاط اخلاقی جامعه و ازهم پاشیدگی خانواده ها جلوگیری می کند.

بی شک نهاد خانواده، تنها با پاسداری از عفاف و پاکدامنی، درخشش و بالندگی لازم را پیدا می کند.

اگر در جامعه ای عفاف و پاکدامنی به صورت کامل رعایت گردد، خانواده های تشکیل شده نیز ثبات بیشتری می یابند.

حجاب ارتباط بنیادی با عفاف دارد و کسی که طرفدار حیا و عفاف است با اصل پوشش مخالف نیست.

ص: 81

پوشش اسلامی کامل ترین گونه رعایت عفاف است.

از اول که جامه عفاف، سفید و شفاف است، نباید گذاشت چرکابه گناه بر آن بپاشد.

از اول نباید به بیگانه، اجازه ورود به مزرعه نجابت داد تا بوته های نورس عصمت را لگدمال کند.

عفاف و پاکدامنی، پی آمد نیکوی تقوای الهی و سایه قرب خداوندی است.

از پی آمدهای زیان بار رعایت نکردن عفاف و حجاب، طلاق و جدایی زن و شوهر و ازهم پاشیدن نظام خانواده است.

عامل بسیار مهم و سازنده در شخصیت الهی انسان، عفت عمومی، سلامت و پاکی جامعه از عوامل غفلت آفرین و هوس آلود و ناپاکی هاست.

عفاف، روح پوشش است و پوشش کالبد آن.

عفت و پاکدامنی، پی آمد نیکوی تقوای الهی و مایه ارزش معنوی و قرب خداوندی است که در هر جامعه ای نشانه شخصیت و عامل سعادت و مایه منزلت اجتماعی است.

اگر بی بندوباری و بی عفتی در جامعه رواج یابد و بهره برداری های جنسی در خارج از محیط خانواده میسر گردد، جوانان زیر بار مسئولیت های ازدواج نرفته و خانواده های تشکیل شده نیز متزلزل می شود.

رعایت عفاف در رفتار و گفتار، خانواده را سالم و آسیب ناپذیر نگه می دارد.

انسان در سایه عفاف، عزت و اعتبار پیدا می کند و کسانی که هرچه می خواهند می خورند و آنچه می خواهند می گویند و پیوسته در پی هوسرانی اند، نزد دیگران اعتبار و ارزشی ندارند.

عفاف، فلسفه حجاب است و حجاب، تضمین کننده عفاف و حیا می باشد.

ص: 82

عفاف یعنی بازدارندگی، یله و رها نبودن، کنترل از درون و خودکنترلی، غلبه بر غرایض و شهوات.

عفاف؛ یعنی کنترل و زمام نفس و گناه را در دست گرفتن.

تنها دین نیست که ما را به عفاف و پاکدامنی فرا می خواند، بلکه این ندا از درون آدمی نشئت می گیرد که دین نیز آن را تأیید می نماید. غیرت، جوان مردی و کرامت نفسانی همگی انسان را به عفاف دعوت می کند.

عدم رعایت پوشش اسلامی از سوی مادر و ارتباط پدر و مادر با نامحرم بدون عنایت به موازین اخلاقی و اسلامی رابطه ای مستقیم با کاهش حساسیت های اعضای خانواده به ویژه فرزندان نسبت به هنجارها و ارزش های دینی دارد.

برای حفظ نظام خانواده و به وجود آوردن محیطی سالم و فرزندانی پاک، رعایت حجاب و حیا و عفاف ضروریست.

سلامت جسمی و روحی روانی جامعه در سایه رعایت پوشش و عفاف حفظ می شود.

وقتی بی عفتی در سرد شدن و از بین رفتن روابط خانوادگی مؤثر باشد اگر خدای ناکرده ما نیز همان راه غرب را در این زمینه دنبال کنیم، حصول آن نتیجه برای ما نیز قطعی خواهد بود.

عفاف، دیوار محکمی است که از گزند گناه حفظ می نماید، به طوری که انسان عفیف از تیررس شیطان مصون است.

زن، به خاطر ارزش و کرامتی که دارد، باید محفوظ بماند و خود را حراج نکند و در بازار سوداگران شهوت خود را به بهای چند نامه و نگاه و لبخند، نفروشد.

یکی از اسباب آلودگی و افت عفاف، بیکاری است که در روایات اسلامی، از آن به شدت نهی شده است.

ص: 83

حجاب بهترین حریم عفاف و پاکدامنی است.

(عفت ندای فطرت و حجاب امانت فاطمه علیها السلام است.

عفاف ودیعه ای است مقدس و موهبتی الهی؛ موهبت و خلعتی برازنده که انقلاب شکوهمند اسلامی آن را به زنان بازگرداند تا به داشتن آن ببالند و دوشادوش مردان در جهت تحقق «جامعه ای فاطمی» در راستای نیل به «دولتی مهدوی» تلاشی مقدس از خود نشان دهند.

کوتاهی و بی توجهی نسبت به عفاف، باعث رواج گناه و تفاخر و تکاثر و اسراف و فساد و در نهایت محدودیت زن خواهد شد.

عفاف باطنی و فطری زن، زینت گوهر روح و دژ محکم اوست.

رعایت عفاف عمومی باعث تأمین امنیت اجتماعی کشور است.

بی عفتی دختران باعث می شود حق محوری جای خود را به هوس بازی و خودخواهی دهد که عامل اصلی بروز اختلافات و در نهایت طلاق است.

زن مسلمان با رفتاری متناسب و متین، زمینه گسترش عفت را فراهم می آورد.

زن به خاطر لطافتی که دارد، نباید در دست های خشن کامجویان دیوسیرت، که نقاب مهربانی و عشق به چهره دارند، پژمرده شود و پس از آنکه گل عصمتش را چیدند او را دور اندازند یا زیر پایش له کنند.

زن به خاطر عصمتی که دارد و میراث دارِ پاکی مریم است، نباید بازیچه هوس و آلوده به ویروس گناه شود.

گوهر عفاف و پاکی، کم ارزش تر از طلا و پول و محصول باغ و وسایل خانه نیست. دزدان ایمان و غارتگران شرف نیز فراوانند.

عفاف عاملی برای نزدیک شدن به خلق و خوی فرشته هاست.

زندگی بهشتی یعنی زندگی عفیفانه.

ص: 84

عفاف انسان را از افتادن در دام شهوت باز می دارد.

انسان در پناه محافظ، احساس آرامش بیشتری دارد.

پوشش زن، معرف شخصیت عفیف اوست که موضع گیری مرد را در برابر او مشخص می کند.

هویت و شخصیت خانواده در گرو پاکدامنی و عفت است.

جامعه سالم در دامان مادران پاکدامن و عفیف شکل می گیرد.

عفت درون و اندیشه پاک، رفتار و کردار پاک را در پی دارد و اندیشه ناپاک ثمره ای جز رفتار و کردار و گفتار ناپاک نخواهد داشت.

حجاب مبتنی بر عفاف و عفاف بر پایه حیا استوار است.

حجاب وسیله ای برای حفظ عفت آگاهانه است.

خودنمایی یعنی: تبدیل شدن به مهره بی مزد و مواجب استعمار برای ترویج مدل های مبتذل در جامعه اسلامی.

زن مسلمان با رفتاری متناسب و متین، زمینه گسترش عفت را فراهم می آورد.

غلبه بر هوای نفسانی و چشم پوشی از لذت های حرام، به انسان هیبت و وقار می بخشد.

پوشیدگی زن نماد تقوا و پارسایی اوست.

انسان مؤمن، نابهنجاری های اجتماعی را همان سان که بر زن و ناموس خود برنمی تابد، درباره سایر زنان مسلمان نیز تحمل نمی کند.

عفاف به انسان کمک می کند تا از چیرگی شهوت بر نفس جلوگیری کند.

زن مسلمان تجسم حرمت و عفت در جامعه است.

حفاظت و مراقبت از عفت عمومی بر عهده زنان و مردان است.

پوشش دینی پیام عفت، شخصیت و خداترسی زن مسلمان است.

ص: 85

بی اعتنایی افراد به رعایت عفاف، گریبان خود آنها را نیز می گیرد.

ضرورت پوشش کامل اسلامی و رعایت عفاف و شئون انسانی برای حفظ آرامش و بهداشت روانی جامعه دارای اهمیت و برکات فراوانی است

اگر انسان دائماً به مسائل خلاف عفت فکر کند، حتی اگر به افکارش جامه عمل نیز نپوشاند، در درازمدت به این گونه افکار عادت کرده، عفت و حیای درونی خود را از دست می دهد و گناه را سبک می شمرد و در نتیجه به سمت آن گرایش می یابد.

فلسفه حکم حجاب و فایده بزرگ آن، ارزش دادن به شخصیت زن است.

عفاف کنترل کننده تمایلات فطری انسان است.

رفتار انعکاس افکار و اندیشه هاست و عفاف در اندیشه موجب کنترل و مدیریت افکار است تا وارد عرصه های آلوده و خلاف عفت نشوند.

عفاف؛ یعنی رعایت مرزها در روابط انسانی.

پاکدامنی انسان ها در جامعه دینی مصداق برجسته طیبات است.

پایداری و استحکام جامعه از حفظ عفت و حجاب بانوان تأثیر می پذیرد.

حجاب، نماد عفت و عزت زنان و از شاخص های مهم فرهنگ دینی و از عناصر اصلی هویت ملی ماست.

زکات جمال حفظ پوشش و عفاف است.

پوشش مهم ترین عامل تعدیل میل خودنمایی در انسان است.

پاکدامنی و عفت عمومی، پوشش و حجاب در حریم عمومی و اجتماعی از مسئولیت های اجتماعی است.

حجاب و عفاف از قرن ها پیش (حتی قبل از اسلام)، در فرهنگ ایرانی حضور پررنگ داشته و نجابت و پوشیدگی زنان ایرانی زبانزد همگان بوده است.

عفاف؛ یعنی پارسایی و پاکدامنی و خودداری از کارهای حرام و زشت است.

ص: 86

عفاف روح پوششی است که سلامت روانی و جاذبه جسمانی را تضمین می کند.

عفت پیشگی و پرهیزکاری، انسان عفیف را بلندآوازه و ماندگار و مقدس می سازد.

عفت ورزی آدمی را تا اوج مقام معنوی بالا می برد و او را هم سنگ شهید و در ردیف فرشته ها قرار می دهد.

در قرآن حرمت و حیثیت زن به عنوان حق الله مطرح است.

سلامت روح مرد و جامعه با نوع و کیفیت پوششی زنان، رابطه مستقیم و غیرقابل انکار دارد.

با عفاف، کانون خانواده، پایدار و ارزش پاکی و مسئولیت در جامعه نهادینه می شود.

اصالت زن مسلمان عفت اوست که حجاب مهم ترین رکن آن است.

حجاب؛ عفاف، شخصیت و متانت زن را نمودار می کند و او را همچون مروارید گران بها در بر می گیرد.

حجاب، خیمه عفاف بانوان است و ایمان به خدا و ترس از آخرت، از مهم ترین پایه های حجاب به شمار می روند.

کرامت آدمی در گرو پای بندی به عفاف است که در پرتو آن، سلامت عمومی جامعه حفظ می گردد.

دولت مسئولیت و اختیار دارد تا از عمومی شدن بی حجابی و بد حجابی جلوگیری کند، چون در برابر سلامت و عفت عمومی مسئول است.

عفت و پاکدامنی عمومی و صورت خاص آن؛ یعنی حجاب زنان از مصداق های معروف و در شمار عملیات سالم سازی جامعه دینی است.

ص: 87

حقیقت عفاف تنظیم کننده کردار آدمی است و او را از لغزش ها باز می دارد و جمال و زیبایی او را پایدارتر می سازد.

پوشش اسلامی نگهبان زن است و هرچه این پوشش کامل تر شود درصد امنیت و حفاظت زنان بالاتر می رود.

زن مؤمن، باید آنچه را اسلام به عنوان ارزش بدان می نگرد، باور داشته باشد و بداند که شخصیت و عظمت او در گرو روح بلند، اندیشه والا، قلب پاک و جان پیراسته از آلودگی است.

لباس و پوشش افراد در یک جامعه، یکی از مؤلفه های فرهنگی است و باید نمایانگر نوع زندگی، شیوه تفکر و باورهای او و جامعه اش باشد.

جایگاه والای زن می طلبد که این گوهر آفرینش در صدف حجاب قرار گیرد تا ارزش های انسانی اش محفوظ بماند.

کرامت آدمی در گرو پای بندی به عفاف است که در پرتو آن سلامت عمومی جامعه حفظ می گردد. جامعه سالم موجب رشد و بالندگی همه انسان ها اعم از زن و مرد می شود.

در سایه رعایت عفاف است که زن می تواند به راحتی وارد جامعه شود و فعالیت کند.

شکرانه نعمت زیبایی حفظ عفت است.

2. آثار فردی و اجتماعی وقار، حیا، غیرت

اشاره

2. آثار فردی و اجتماعی وقار، حیا، غیرت

حیا مانند چشمه آبی است که موجب طهارت دل می گردد.

حیا یعنی: درخشیدن نور خدا و نور توحید در دل انسان.

حیا تابش نوری در دل ظلمات وجودی انسان است.

ص: 88

زنان خوب میراث دار عفاف و حیای فاطمه علیها السلام و مریم اند. بنابراین، بازیچه هوس نمی شوند و به ویروس گناه آلوده نمی گردند.

با وقار بودن دختر و رعایت کردن حریم میان محرم و نامحرم به او اصالت می بخشد و او را در دیدگان همه بزرگ و محترم می گرداند.

حضور زن در جامعه باید باوقار و متانت آمیخته باشد و از هیجان انگیزی و ایجاد زمینه های فساد به دور باشد.

زن هر اندازه متین تر و باوقارتر حرکت کند و خود را در معرض نمایش برای مردان نگذارد بر احترامش افزوده می شود.

اسلام برای سلامت جامعه و جلوگیری از زمینه های فساد، برای حضور زن در اجتماع شرایطی قائل شده است که وقار در سخن گفتن و سلامت نفس از آن جمله است.

تحکیم خانواده بر اساس محبت، صمیمیت، انس، وحدت، همدلی و دلسوزی و حیای همسران استوار است.

حیا ملکه ای است که موجب خودداری از کارهای زشت می شود.

در اسلام رعایت وقار و حیا هم به عنوان دژ حافظ زن و تأمین امنیت روانی و اجتماعی او مطرح است و هم برای حفاظت مردان از انحراف فکری و گرفتار شدن در توهمات حاصل از تحریک عاطفی.

انسان های پاکدامن، نزد افراد جامعه اعم از خانواده، دوستان و دیگران مورد احترام و اعتمادند.

دختران جوان، با حیا و عفاف خود، گامی مؤثر برای بالابردن شخصیت و ارزش خود و حفظ موقعیت خویش در برابر مردان برخواهند داشت.

حیا، مانع افتادن انسان در دام انحراف جنسی و ضامن پاکدامنی است.

ص: 89

حیا یکی از بهترین نیروهای کنترل کننده درونی است.

بی حیایی زن را با همه ارزش والای ذاتی اش، ابزاری برای سودجویان می سازد و غرور زنانه شان را که بخش جداناشدنی از شخصیت زنانگی آنان است، خواهد شکست.

اگر زن برای مردان دست یافتنی باشد، نه تنها در قلب آنان، محترم و باارزش نیست، بلکه ارزش واقعی اش نیز تحت الشعاع قرار می گیرد و رنگ می بازد.

شرم و عفت برای دختر همچون وسیله دفاعی است که به او اجازه می دهد از میان خواستگاران خود، شایسته ترین آنان را برگزیند.

اسلام به جمال زنان توجه کرده و زینت و آرایش او را برای همسر باارزش شمرده است، اما علاوه بر آن زیبایی را در حفظ عفت و پاکدامنی شایسته می داند.

زینت و ارزش یک زن و دختر مسلمان، به تقوا و دیانت اوست و پاکدامنی و متانت او هم از دیانت سر چشمه می گیرد.

در جامعه اسلامی باید مردان باغیرت و زنان باآزرم و حیا از عفت عمومی پاسداری کنند.

اگر زن در مسیر انحراف گام بردارد، ابتدا از حیای او کاسته می شود. سپس حجاب او سست می شود و آن گاه بی حیایی دامن گیرش می شود.

جامعه سالم در دامن مادران پاکدامن و عفیف شکل می گیرد.

هویت و شخصیت خانواده در گرو حیا وعفت و پاکدامنی است.

زن پاکدامن حتی در نگاه مردان بی بندوبار و چشم چران نیز مورد احترام است و این رمز تأکید بر عفت و پاکدامنی زن است.

حیا سرچشمه عفت است.

ص: 90

در جامعه ای که حجاب، متانت، عفت و حیا ارزش تلقی می شود، زن با عفت و حجب، پایه های این ارزش را می سازد و جامعه را به سمت سلامت و ارزش های واقعی سوق می دهد.

اگر غریزه جنسی دائماً در معرض تحریک و تهییج قرار گیرد، علاوه بر اینکه عفت افراد جامعه به خطر می افتد و در نتیجه کرامت انسانی از بین می رود و از رشد ارزش ها و کمالات جلوگیری می کند، عوارض وخیم دیگری نظیر بلوغ زودرس، پیری و فرسودگی نیز دارد.

نگاه حرام، قدرت تصمیم گیری درست و استفاده از عقل را از انسان سلب می کند، و بیشتر انحرافات جنسی و خلاف اخلاق اسلامی از یک نگاه آغاز شده است.

یکی از عواملی که باعث تحریک میل جنسی در انسان می شود، فکر گناه و مشغول کردن ذهن به مسائل جنسی است که سر انجام موجب تحریک و تهییج غریزه و ارتکاب به گناه می شود.

در روایات اسلامی، از «فکر کردن به گناه» نهی شده است؛ زیرا فکر گناه، به خود گناه منجر می شود. حضرت علی علیه السلام می فرماید: «کسی که در اندیشه گناه باشد و درباره آن بسیار فکر کند، سرانجام همان افکار او را به گناه می کشاند».(1)

برای اینکه انسان بتواند فکر و خیال خود را کنترل کند، لازم است از تنهایی و بیکاری دوری جوید؛ زیرا بسیاری از فکرهای گناه آلود، به دلیل بیکاری و داشتن اوقات فراغت غیر ضروری است.

قرآن هم می گوید: زنان خودآرایی و خودنمایی و عشوه گری نکنند، تا مورد آزار بیماردلان قرار نگیرند.


1- غررالحکم، ص664.

ص: 91

اینکه: «دل باید پاک باشد»، بهانه ای برای گریز جاهلانه از همین مصونیت است و آویختن به شاخه «لاقیدی»، وگرنه از دل پاک هم نباید جز نگاه و رفتار پاک برخیزد.

حیا، زیباترین جامه معنوی است.

حیا، مانع انحراف و ضامن پاکدامنی است.

حیا، نشانه هماهنگی با طبیعت انسانی است.

عفت و پاکدامنی همانند پرده ای است که دو پرده دیگر؛ یعنی حجاب و حیا از آن پاسداری می کنند.

حجاب جلوه ای از حیا در زنان است.

وقار در سخن گفتن و سلامت نفس از لوازم سلامت جامعه و جلوگیری از ایجاد زمینه های فساد است.

حیای چشم؛ یعنی آنکه شخص از دیدن آنچه دیدنش زشت است، چشم فرو بندد.

حیا در سخن؛ یعنی رعایت موازین اخلاقی هم در محتوا و هم در حالت سخن.

زنان پاکدامن حتی در نگاه مردان بی بند و بار و چشم چران نیز مورد احترام هستند و این رمز تأکید بر عفت و پاکدامنی زن است.

بی حیایی زنان و دختران جوان بیشتر در هم نشینی با دوستان بی حیا، تماشای فیلم های مبتذل، بی توجهی به ارزش والای عفت و حیا، ضد ارزش ندانستن بی شرمی ریشه دارد.

حیا ارزشی بزرگ به زن می بخشد و بی حیایی او را از مقام انسانیت به زیر خواهد کشید.

ص: 92

سادگی و خامی است که کسی خود را در معرض دید و تماشای نگاه های مسموم و چشم های ناپاک قرار دهد و به دلبری و جلوه گری بپردازد و خیال کند بیماردلان و رهزنان عفاف را به وسوسه نمی اندازد و از زهر نگاه ها و نیش پشه های شهوت در امان می ماند.

بعضی از «نگاه»ها، ویروس «گناه» منتشر می کنند و بعضی از چهره ها، حشره مزاحمت جمع می کنند.

خراب کردن همه دیوارها و برداشتن همه پرده ها و بازگذاشتن همه پنجره ها نشانه تیره اندیشی است، نه روشن فکری! علامت جاهلیت است، نه تمدن.

برای پیشگیری از وسوسه های شیطانی، شریعت اسلام دستور می دهد که زن و مرد هیچ گاه با هم در محیط خلوت قرار نگیرند.

حجب و حیا تدبیری است که خداوند متعال به کار برده تا زنان از جمال خود در جهت آرامش بخشیدن و اعتدال جامعه انسانی سود برند.

حیا و عفاف هم برای زنان لازم است و هم برای مردان تا گام از حریم اخلاق بیرون ننهند، اما به دلیل جاذبه های خاص و توانمندی هایی که خداوند در زن قرار داده عنصر حیا و عفاف ضرورت بیشتری یافته است.

حیا به عقل و خرد و فحشا به بی عقلی و سفاهت وابسته است.

نخستین دریچه فساد، نگاه است.

حفظ نگاه اطاعت از دستور خداوندی و انتهای سعادت است.

حفظ نگاه قلب را تقویت نموده و خوشحال می سازد.

حفظ نگاه در قلب، نور الهی پدید می آورد.

حفظ نگاه راه مداخله شیطان را مسدود می سازد.

ص: 93

پوشیدگی زن به عنوان عفت و حیا، به میزان مقبولیت و محبوبیت زن می افزاید.

غیرت ،نجابت، پارسایی و تقوا، افکار و اعتقادات صحیح، صلاحیت اخلاق و صفات انسان و حالات شایسته روانی از شاخص های اصالت خانوادگی است.

انسان غیور نه تنها نسبت به خانواده خود، بلکه نسبت به ناموس دیگران نیز حساس است؛ زیرا وظیفه حراست و پاسبانی را منحصر در اهل و عیال خود نمی داند.

انسان آفریده خدایی است که غیور مطلق است.

غیرت از نیکوترین صفات مردان است.

بی عفتی نوامیس، فساد خانوادگی، ناصالح شدن فرزندان و ... نتیجه بی غیرتی است.

هر چند غیرت مندی بسیار پسندیده است، ولی غیرت مند باید از بدگمانی و وسوسه های نابجا بپرهیزد؛ زیرا چنین رفتارهایی، کانون گرم خانواده را سرد و بی روح و فرد را نیز به بیماری مبتلا می سازد.

غیرت مرد مسلمان امری ستودنی است.

زن مسلمان با رفتاری مناسب و متین، زمینه گسترش عفت عمومی را فراهم می آورد؛ زیرا جامعه اسلامی جامعه ای به هم پیوسته است و فرد نباید خود را تافته ای جدا بافته از دیگران تلقی کند.

حجاب جنبه عینی حیا و عفاف است.

هنگامی که حیا در نفس انسان، ملکه شود، مهارت پاکدامنی و دوری از گناه در فرد به وجود می آید.

حیا یکی از ریشه های پذیرش حجاب و مقید شدن به آن به شمار می رود.

ص: 94

اگر فرهنگ حیا در جامعه نهادینه شود، در پی آن، عفاف و خود نگهداری درونی پدید می آید.

حفظ پوشش، احترام گذاشتن به زن و محفوظ نگه داشتن وی از نگاه های شهوانی و حیوانی است.

زن مسلمان با رفتاری متناسب و متین، زمینه گسترش عفت را فراهم می سازد.

مردان باید با غیرت فردی و اجتماعی و زنان با حیا، عفت عمومی جامعه را پاس بدارند.

زن هر اندازه متین تر، باوقارتر و عفیف تر حرکت کند به احترامش افزوده است.

حفظ حیا، عفت، پاکدامنی و باحجابی از لوازم سالم و پاک زیستن است.

حجب و حیا ارزش زن را در چشم مرد بالا می برد.

غیرت، یعنی: دفاع از محجوب در برابر متجاوز.

غیرت یعنی: پاسداری از حریم عفت ناموس خویش.

غیرت خصلت خدایی و از خصال پیامبران و مؤمنان است.

غیرت؛ یعنی: کوتاهی و اهمال نکردن در حفظ و نگهبانی آنچه لازم و ضروری می نماید.

در سایه غیرت اجتماعی ضمانت های اجرایی برای فعالیت زنان فراهم می آید و جامعه از امنیت و سلامت معنوی بهره مند می شود.

انسان غیور، در مورد تربیت فرزندان حساس است و به همین جهت از ابتدا، زنی را بر می گزیند که مؤمن و پاکدامن باشد تا وظیفه هدایت فرزندان را به بهترین شکل انجام دهد.

انسان غیرت مدار، آمد و رفت دوستان و آشنایان فرزندان خود را از نظر دور نمی دارد و با حساسیت های ویژه ای که دارد، او را در مسیر تربیت و سازندگی همراهی می کند.

ص: 95

زنان غیرت مند همواره، مراقب اعمال و رفتار و گفتار و کردار خویش خواهند بود.

غیرت از میوه های طراوت بخش و خویشتن داری است و جامعه ای که زنانش از عفاف و پوشش کامل و صحیح برخوردار نیستند عفت عمومی را در معرض خطر قرار می دهند.

پوشش، حیا و پاکدامنی از حقوق عمومی است و در نظم دینی، جزو حقوق عمومی و حقوق مشترک به شمار می رود.

حیا، عفاف و حجاب به هم پیوسته اند و هریک پیش نیاز دیگری به شمار می رود.

پوشش زن باید از عفاف، وقار و پاکی کامل وی خبر دهد، به گونه ای که هیچ بیماردلی در او طمع نکند و حریم حرمتش از تعرض هوس رانان مصون باشد.

حیا و عفت از دستاوردهای ایمان، صفات آزادگان و کردار نیکان است.

حیا و عفت قدر و قیمت زن را بالا می برد.

انسان وقتی برای خدا از لذت های زودگذر چشم می پوشد و شهوت خود را مهار می کند، خداوند در عوض خوشی ها و لذت های کامل تری را نصیبش می کند.

نگاه نکردن به نامحرم ارزش اجتماعی مردان را بالا می برد.

کسی که چشم خود را برای دیدن نامحرم آزاد می گذارد حسرتش بیشتر می شود.

چشم پوشیدن از نامحرم قلب را نورانی و روشن می سازد.

نگاه نداشتن چشم از دیدن نامحرم ظلمت و افسردگی در پی دارد.

چشم پوشی از نگاه به نامحرم موجب تقویت اراده، قوت قلب، ثبات و شجاعت می گردد.

ص: 96

حیا و عفاف و ستر و پوشش، تدبیری است که خود زن با یک نوع الهام برای گران بها کردن خود در برابر مرد به کار برده است.

مردان باغیرت و زنان باحیا باید از عفت عمومی پاسداری کنند.

حرمت زن اختصاص به خود او، همسر و خانواده اش ندارد.

غیرت مندی انسان را از فساد می رهاند.

روح عفاف کنترل کننده رفتار و متانت است که با حیا زیباتر می شود.

انسان غیور، نه بر خود آلودگی را می پذیرد و نه بی عفتی دیگران را بر می تابد.

افراط و تفریط در غیرت ورزی، آثار شومی دارد که دامن گیر انسان می شود.

غیرت اجتماعی؛ یعنی مردان موظفند در برابر هرزگی و مرزشکنی ها بایستند و به حرمت شکنی ها نزدیک نشوند.

«حیا» زیبایی انسان است.

افراط در غیرت ورزی نه تنها موجب بد گمانی شخص نسبت به ناموس او می شود، بلکه احساس شخصیت را نیز از ناموسش می ستاید.

گرچه حجاب از امور ظاهری است، ولی نمایش خارجی عفاف است.

در جامعه ای که غیرت اجتماعی دارد زن و دختر آن از نگاه های آلوده نامحرمان در امان خواهند بود و پاکی و طهارت اجتماع باقی خواهد ماند.

هیچ مرد با غیرتی اجازه نمی دهد فرد محبوب وی، توجه یا محبتش را معطوف شخص دیگری نماید.

مرد بر خلاف آنچه در ابتدا به نظر می رسد، در عمق روح خود از ابتذال زن و تسلیم و بی ارادگی او متنفر است و همیشه عزت و بی نیازی و بی اعتنایی زن را نسبت به خود ستوده است.(1)


1- نظام حفوقی زن در اسلام، ص202.

ص: 97

محافظت از فکر و کنترل آن از وسوسه های شیطانی موجب عفاف روح و روان انسان می شود که نتیجه آن در اعمال و گفتار و رفتار انسان مشهود است.

حیا یعنی: پرهیز از معاصی شرعی و اجتناب از آنچه عقل و عرف آن را زشت می شمارند.

حیا ملکه ای نفسانی است که روح را از انجام اعمال زشت بازمی دارد.

حیا موهبتی الهی و امری فطری است.

حیا وجه تمایز انسان و حیوان است.

لباس دانش آموزان و دانشجویان علاوه بر پوشش، نشان وقار و عفاف آنهاست.

اگر زن برای مردان دست یافتنی باشد، نه تنها در قلب آنان، محترم و باارزش نیست، بلکه ارزش واقعی اش نیز تحت الشعاع قرار می گیرد و رنگ می بازد.

حضور زن در اجتماع باید باوقار و متانت آمیخته باشد و از هیجان انگیزی و ایجاد زمینه های فساد به دور باشد.

سلامت اجتماع و خانواده با رعایت و حفظ حریم های دینی ارتباط مستقیم دارد.

جایگاه والای زن می طلبد که این گوهر آفرینش در صدف حیا و پاکدامنی قرار گیرد تا ارزش های انسانی اش محفوظ بماند.

مراقب دوستی های فرزندان خود باشید و آنها را همراه افراد بی بندوبار رها مسازید.

هر چه حریم های ظاهری میان زنان و مردان نامحرم، بیشتر و بهتر حفظ شود، زمینه آسیب دیدن حیای درونی کاهش خواهد یافت.

یکی از اصول اساسی در تنظیم روابط اجتماعی زن و مرد، کاهش اختلاط است.

حضور زن در اجتماع باید باوقار و متانت آمیخته باشد و از هیجان انگیزی و ایجاد زمینه های فساد به دور باشد.

ص: 98

نگاه نقطه آغازین روابط زن و مرد است که چنان چه کنترل نشود، زمینه ساز ادامه ارتباط خواهد شد و پی آمدهای نامطلوبی بر جای خواهد گذاشت.

بدون تردید، زنان با هر تفکر و عقیده ای، به نظر و سلیقه همسران خود در انتخاب های خویش از جمله لباس و وضع ظاهری توجه می کنند. از این رو غیرت مندی مردان در نوع پوشش آنان نقش به سزایی دارد.

الف) تاثیر ایمان به خدا در عفت و پاکدامنی

الف) تاثیر ایمان به خدا در عفت و پاکدامنی

ایمان به خدا و زندگی پس از مرگ از مهم ترین و قوی ترین عوامل پیشگیری از شهوات و هوس هاست.

شخص باایمان، خداوند را همه جا حاضر و ناظر می بیند و باور دارد که همه کارهای او به وسیله فرشتگان الهی در پرونده ای ثبت می شود.

این تعبیر از امام خمینی رحمه الله را به خاطر بسپاریم: «عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنیم.» این اعتقاد، بهترین مانع در برابر فسادهای اخلاقی و اجتماعی است.

باور کنیم: با ضعف ایمان، عفت و مقاومت در برابر شهوات کاهش می یابد.

از جمله آثار عفت و پاکدامنی درک لذت ایمان است و چشیدن این لذت در تمام عمر، بدون عفت و پاکدامنی غیر ممکن است.

کسی که ایمان دارد به اینکه خداوند، ناظر اعمال اوست، هرگز تن به ناپاکی و بی عفتی نمی دهد.

ایمان و عقل در اثر بی توجهی و دل سپردن به شهوات مغلوب می شود.

باورکنیم تنها راه حفظ پاکدامنی عمل به دستورات خدا و رعایت تقواست.

تجهیز به قدرت ایمان، راه گناه بی عفتی و بی حیایی را می بندد.

حب خدا عامل حفظ ایمان و پرهیز از بی عفتی است.

ص: 99

اگر انسان معنای بندگی خدا را درست بداند هرگز در گرداب بی عفتی دچار نمی شود.

ایمان به خدا در همه شئون زندگی تجلی پیدا می کند .حتی در پاکدامنی.

اولین قدم برای رسیدن به حدود الهی رعایت وقار و پاکدامنی است.

از ثمرات تقوا در این دنیا، پاکدامنی است.

انسان عفیف، زندگی زیبایی را برای خود می سازد، ازدواجی بابرکت و زندگی ای شیرین، شیرینی ایمان را در دلش احساس کرده و احساس شادی و خوشبختی می کند.

انسان مؤمن با رعایت عفت تمرین می کند که برده هوای نفس خود نشود و قدرت مقابله با وسوسه های نفسانی و شیطانی را در خود پرورش می دهد.

هر شخصی با حفظ عفت و دوری از پلیدی ها، می تواند ایمان و اخلاص خود را محک بزند و بفهمد تا چه اندازه در ایمان خود صادق است.

عفت و پاکدامنی یکی از انواع صبر است، صبر بر دوری از گناه.

خداوند در میان مردان و زنان باایمان و عفیف محبت و رحمت و انسی را برقرار می کند که سبب سعادت آنها می شود.

چه تفاوت آشکاری است بین هوسی که لذتش می رود و پشیمانه اش می ماند و طاعتی که رنجش می رود و پاداش ابدی دارد.

بر اساس آموزه های قرآن، پاکدامنی از نشانه های مؤمنان است.

یکی از ابزار رسیدن به مقام ایمان، رعایت عفت و حیاست.

اعتقاد به خدا، دین و معاد بهترین راه تقویت عفت و خویشتن داری است.

مؤمن همواره خویش را در محضر خدای قادر متعال می داند. ازاین رو، تلاش می کند تا پای بند به قوانین دین باشد و پاکی و معنویت خود را حفظ کند.

ص: 100

ایمان به خدا، سبب خویشتن داری حضرت یوسف و پرهیز وی از هوا و هوس شد.

آنچه تقوا و پاکی و طهارت روحی و معنوی را تقویت می کند، ایمان به خدا و اعتقاد به قیامت است.

ب) آثار ترویج حجاب و راهکارها

ب) آثار ترویج حجاب و راهکارها

ترویج حجاب عامل تقویت درونی کشور است.

ترویج حجاب یعنی: آسیب ناپذیری معنوی کشور در شرایط بسیار حساس کنونی.

ترویج حجاب یعنی: حرکت مسئولان کشور به سمت سیاست های اسلامی.

یکی از راه های ترویج حجاب، پرهیز از تقلید از کسانی است که می کوشند روش های زندگی و سبک و ملاک زندگی را به ملت ها تحمیل کنند.

ترویج فرهنگ حجاب یعنی: بیان فواید حجاب در جامعه و دستاوردهای آن.

ترویج فرهنگ حجاب یعنی: احیای فرهنگ اصیل اسلامی و آفریدن روح تعبد و تعهد نسبت به ارزش ها.

ترویج فرهنگ حجاب یعنی: تقویت ایمان و اعتقاد دینی در دختران همراه با تربیت دینی.

ترویج فرهنگ حجاب یعنی: در اولویت قرار دادن موضوع حجاب و عفاف در برنامه ها.

ترویج فرهنگ حجاب یعنی: نظارت بر رعایت حریم حجاب و عفاف در جامعه.

ترویج فرهنگ حجاب یعنی: تعریف استانداردهای فرهنگی مناسب برای ترویج فرهنگ عفاف منطبق با فرهنگ دینی و ملی.

ص: 101

ترویج فرهنگ حجاب یعنی: اصالت بخشی به فرهنگ عفاف از طریق محصولات متنوع فرهنگی و هنری مناسب.

ترویج فرهنگ حجاب یعنی: احیای سنت حسنه «امر به معروف و نهی از منکر» در مورد حجاب و عفاف.

ترویج فرهنگ حجاب یعنی: فراهم کردن فعالیت اجتماعی زنان در کمال آرامش و امنیت.

ترویج فرهنگ حجاب یعنی: مقابله با بی مبالاتی ها، مرزشکنی ها و حرمت شکنی ها.

ترویج فرهنگ حجاب یعنی: جلوگیری از انتشار و تبلیغ کالاهای فرهنگی که با فرهنگ حجاب و عفاف مغایرت داشته باشد.

ترویج فرهنگ حجاب یعنی: ترویج الگوهای مناسب برای حجاب و ممانعت از ترویج فرهنگ مدگرایی.

ترویج فرهنگ حجاب یعنی: تبیین و تحلیل ریشه های دینی و اعتقادی فرهنگ عفاف و حجاب.

ترویج فرهنگ حجاب یعنی: تبیین نقش عفاف و حجاب در افزایش سلامت جامعه.

ترویج فرهنگ حجاب یعنی: فرهنگ سازی در زمینه اصلاح پوشش نامناسب.

ترویج فرهنگ حجاب یعنی: ایجاد فضای مناسب برای کار و نظارت بر رعایت حریم عفاف و حجاب.

ترویج فرهنگ حجاب یعنی: داشتن نگاه فرهنگی در تصویب قوانین.

ترویج فرهنگ حجاب یعنی: توجه خاص به سیاست های فرهنگی به ویژه سیاست های مرتبط با موضوع حجاب و عفاف .

ص: 102

ترویج فرهنگ حجاب یعنی: گنجاندن آموزه های مربوط به فرهنگ حجاب و عفاف در آموزش و پرورش.

ترویج فرهنگ حجاب یعنی: تسهیل و تسریع در اختصاص دادن بودجه های فرهنگی به حجاب و عفاف.

ترویج فرهنگ حجاب سدی در برابر تهاجم فرهنگی است.

تعلیم، تبلیغ، ترویج حجاب از وظایف دستگاه های فرهنگی است.

دستگاه های فرهنگی باید با فرهنگ سازی مناسب و هنرمندانه، زمینه تحقق حجاب را در جامعه فراهم کنند.

حکومت اسلامی در شرایط زمانی و مکانی خود، باید احکام اسلام را در جامعه به اجرا در آورد.

در حکومت اسلامی الگوسازی باید به گونه ای باشد که ارزش های حاکم بر جامعه منطبق بر ارزش های اسلامی باشد.

حکومت اسلامی که وظیفه حفظ واجبات عمومی را دارد، باید حجاب را به عنوان شعار و نشانه جامعه اسلامی حفظ کند و برای گسترش آن اهتمام ورزد.

دست اندرکاران امور فرهنگی باید در برنامه ریزی خود بیش از هر چیز، به شناخت ضرورت حفظ عفاف و حجاب توجه ویژه داشته باشند.

جامعه الهی، جامعه ای است که نهادهای فرهنگی و ارزشی بر آن حاکم هستند و تنها از دریچه ایمان می توان به این جامعه نگاه کرد.

با تقویت پایه های دینی و باورهای اعتقادی، وسیله اعمال صالح در زنان فراهم می گردد و این وظیفه خطیر متولیان مذهبی و فرهنگی جامعه است.

جامعه دینی هیچ گونه تساهل و تسامحی را در خصوص بی حجابی نمی پذیرد.

ص: 103

وقتی نهادهای فرهنگی جامعه در معرفی الگو از خود سستی نشان دهند، دشمن به راحتی الگوهای خود را به جوانان و نوجوانان معرفی می کند.

دولت وظیفه دارد از گسترش رفتارهای ناسالم جنسیتی در جامعه جلوگیری کند.

دولت برای گسترش پاکدامنی عمومی و هنجارهای سالم جنسیتی باید به اقدامات عملی (نهادسازی، ایجاد تسهیلات ازدواج، کار، فضای فرهنگی مناسب) بپردازد.

نظارت بر فرآورده های فرهنگی، همچنین مراکز تولید پوشاک از وظایف دستگاه های فرهنگی و دولتی است.

یکی از وظایف دستگاه های فرهنگی در خصوص حجاب تبیین سیاست های فرهنگی به صورت مرحله ای و طراحی سازوکارهای اصولی برای اجرایی شدن آن است.

تشریح فلسفه حجاب، پاسخ گویی مستقیم و غیر مستقیم به شبهه ها و انتقال فرهنگ حجاب از طریق مجاری و کانون های مختلف آموزش و تربیتی از وظایف دستگاه های فرهنگی است.

دستگاه های دولتی باید نسبت به مفاسد اخلاقی و ابتذال در پوشش و آرایش در سازمان های دولتی هوشمندانه عمل نمایند.

دستگاه های دولتی باید از بکارگیری زنان و دختران جوان در روابط عمومی ها و بخش های پر رفت و آمد اداری بپرهیزند.

دولت اسلامی وظیفه دارد از یک سو با تبدیل شدن بدحجابی و بی عفتی به هنجار مبارزه کند و از سوی دیگر، زمینه ها و شرایط لازم را برای گسترش حجاب فراهم آورد.

وظیفه دولت اسلامی است که فضای مناسب و مساعد برای پاکدامنی و محجوب بودن را گسترش دهد.

ص: 104

دولت اسلامی، مسئولیت ایجاد و توسعه شرایط مطلوب حجاب و عفاف را در جامعه برعهده دارد.

دولت اسلامی، مسئول حمایت و تقویت اصول و باورهایی است که بنیاد نظام دینی است و عفت و حجاب از آن باورها است.

باید روش های اجرایی دستگاه های مختلف در اهتمام به تقویت عفاف و حجاب، منطقی، جامع، هماهنگ و تابع یک سلسله اصول و مبانی باشد.

عفاف و حجاب از نتایج و مظاهر ایمان و تقواست. بنابراین، برای تقویت آن باید در درجه اول، به تحکیم ایمان و تقویت باورهای دینی جامعه که در حکم روح و ریشه و اخلاق و رفتار آنان است توجه شود.

در توسعه فرهنگ عفاف و حجاب لازم است به تحکیم ارزش ها و مفاهیم اخلاقی خاصی از قبیل شرم و حیا و آزرم و غیرت توجه کافی شود.

3. آسیب شناسی حجاب و عفاف

اشاره

3. آسیب شناسی حجاب و عفاف

زیر فصل ها

الف) بد حجابی آثار و پی آمدها

ب) چشم چرانی، آثار و پیامدها

الف) بد حجابی آثار و پی آمدها

الف) بد حجابی آثار و پی آمدها

برهنگی و بدحجابی از دام های شیطان است.

ممکن است بعضی از بدحجاب ها بی بند و بار نباشند ولی بد حجابی مقدمه بی بند و باری است.

طنازی ها و بدحجابی زنان منجر به سلب آرامش و امنیت برای خود زنان می شود.

بدحجابی عاملی برای تبدیل زن به کالای بی ارزش می شود.

بدحجابی، سلامت روان خانواده و بنیان های اجتماعی را به خطر می اندازد.

بدحجابی یعنی: عدم امنیت برای زنان در جامعه.

ص: 105

بدحجابی یعنی: نابود شدن شخصیت و وقار زن .

بدحجابی یعنی: فروپاشی کانون گرم خانواده.

بدحجابی یعنی: انحطاط جوانان و نوجوانان ودر نهایت سقوط جامعه به گرداب فساد.

بدحجابی یعنی: گسترش بیماری های روحی وروانی.

بدحجابی یعنی: کاهش مسئولیت پذیری جهت رشد و تعالی جوامع اسلامی

بدحجابی یعنی: مطرح شدن زن به عنوان کالای تجاری.

بدحجابی زن ریشه در بی غیرتی مرد دارد.

بد حجابی سبب خشنودی شیطان می شود.

بدحجابی و بی حجابی یعنی: نگاه حقارت آمیز به تاریخ خود، به بزرگان خود و به مفاخر خود.

بی حجابی یعنی: فراموش کردن یاد شهیدان.

جامعه بی حجاب مانند درخت پوکی است که احتیاج ندارد کسی زحمت بکشد برای انداختن آنها و با یک باد تند سرنگون می شود.

بی حجابی یعنی: بیگانه کردن زن مسلمان از هویت خویش.

ضعف ایمان مهم ترین عامل بدحجابی است.

بی حجابی یعنی: نگاه مادی و سودجویانه به آفرینش انسان.

بی حجابی ارادی نیست بلکه خطایی است که نفس راحت طلب و دلبسته به مسائل مادی بر ما تحمیل می کند، در حالی که واقعیت ندارد.

وقتی حجاب و پوشش زن در جامعه مناسب نباشد، افکار و اندیشه افراد جامعه نسبت به زن تغییر یافته و به سمت فساد و تباهی سوق می یابد.

بی حجابی نتیجه عمل نکردن به معارف اسلام است.

حجاب پوشش ویژه و عفت یک خصلت، بینش و منش است.

ص: 106

پوشیدگی زن و قبول خویشتن داری تمرین است برای کسب خصایص انسان کامل و متعالی.

تقید زن به حجاب و پوشیدگی در خارج از محیط خانواده باعث افزایش جذابیت زن به ویژه برای همسرش می گردد.

حجاب از نظر اسلام برای حمایت از زن و حفظ کرامت او به ویژه در جامعه مطرح شده است.

اگر حجاب در جامعه وجود نداشته باشد، روابط زن و مرد به روابط دو جنس مخالف که شائبه در آن مطرح است.

حجاب ضد عشق و زیبایی زن نیست بلکه حفاظت کننده عشق و زیبایی او در جامعه است.

اگر زنان حجاب را تحمیلی بدانند به حق خود خیانت کرده اند و حقوق معنوی و مادی خود را نادیده گرفته اند.

بی حجابی یعنی: خودنمایی و ظاهرپرستی و محروم ماندن از گنجینه معنوی که خدا در انسان قرار داده است.

بی حجابی یعنی: دعوت به پوچی، پوچ نگری و پوچ گرایی.

هر شاخه ای که از باغ برون سر، در میوه آن طمع کند رهگذر، بی حجابی مانند شاخه ای است بیرون از حصار باغ که طمع هر رهگذری را به خود جلب می کند.

بی حجاب و بی عفتی به عنوان دو ضدارزش در جامعه بشری و به ویژه جوامع اسلامی مطرح است.

در کشورهایی که زنان بی حجابند نظام خانواده بیشتر از هم گسسته می شود.

بدحجابی و بی حجابی ثمره نداشتن معرفت و شناخت حقیقی جایگاه زن در هستی است.

ص: 107

بدحجابی علاوه بر اینکه خود ناهنجاری اجتماعی به شمار می آید و جامعه را به بی بندوباری می کشد، زمینه ساز بسیاری از زشتی های اخلاقی است.

وقتی به پوشش و متانت بی اعتنایی می شود، مسائل اخلاقی دیگر هم از جامعه رخت بر می بندد.

بدلباسی، بداخلاقی به دنبال دارد، چنان که مدپرستی، هواپرستی می آورد.

وقتی یک زن با حجاب بد خود به خودش احترام نمی گذارد به دیگران این پیغام را می رساند که حاضر به انجام گناهان دیگری هم است .

زنان بدحجاب زمینه گناه و آلوده شدن فرد در جامعه را فراهم می کنند.

اگر مردی واقعا از نظر شخصیتی برای زنان و دختران خود احترامی قائل باشد و از نگاه های دیگر مردان جامعه مطلع باشد هرگز اجازه نخواهد داد که زنان و دختران خود با پوشش بد وارد جامعه شوند.

بسیاری از بدحجابی ها و بی بندوباری های دختران جوان امروزی ناشی از محرومیت آنان از تربیت صحیح دینی است.

تلاش برای بی حجابی تلاش برای تمتعات جسمی است نه تلاش برای آزادی و سعادت.

بی حجابی در جامعه یک گناه عمومی و زائل کننده نعمت های بزرگ است.

پوشش نامناسب و بی حجابی، زمینه را برای اولین اقدام در بهره برداری غیراخلاقی جنسی یعنی نگاه فراهم می کند.

پوشش نامناسب زمینه های آسیب پذیری زنان را در جامعه زیاد می کند.

بی حجابی عامل فساد دل و تضعیف دین است.

بی حجابی محصول کوتاهی انسان از حق خویش است.

بی حجابی حقوق بشر نیست، حجاب، حقوق بشر است.

ص: 108

بی حجابی توجیه پذیر نیست و ما در برابر آن باید احساس مسئولیت داشته باشیم.

بی حجابی نقشه شیطان صفتان برای قلب پاک و معصوم جوانان است.

بی حجابی یعنی: مخالفت با فکر ایرانی، فکر اسلامی، هویت اسلامی و ایرانی.

بی حجابی یعنی: بی اعتنایی به حرمت بشر و آداب انسانی.

زن بی حجاب مانند گلی است که هرکس برای چیدن آن طمع می ورزد.

بی حجابی نشانه فاصله گرفتن خانواده ها از آموزه های دینی است؛ یعنی عقاید آنها رنگ مذهبی دارد ولی حقیقت دینی ندارد.

ناآگاهی، ساده لوحی، هم رنگی با دوستان، چشم و هم چشمی و فریب خوردن از عوامل تقلید در بی حجابی است.

هرگاه حجاب به مثابه هنجارها و رفتارها آشکار اجتماعی درآید، بی حجابی به اخلاق و عفت عمومی آسیب می رساند و هنجارهای بازدارنده و منفی در نظم دین به شمار می رود.

هرکس جاذبه های خود را به نمایش بگذارد رهزنی کرده و انسان ها را از مسیر رشد و رستگاری بازداشته است.

گوهری که صدف ندارد سرگردان است و شکار می گردد.

بی حجابی هنر نیست بلکه بی فرهنگی است.

زنان بدحجاب نگاه ها را آلوده و ذهن ها را مریض می کنند تا شرایط گناه و ظلم و تجاوز در جامعه رقم بخورد.

بی حجابی عامل سرد شدن روابط و به خطر افتادن نظام خانواده است.

بی حجابی عامل ناخشنودی پروردگار است.

بی حجابی باعث ضعف اراده می گردد.

ص: 109

بی حجابی یعنی: مشارکت در جرم و خطای دیگران.

بی حجابی یعنی: مجری نقشه های بداندیشان و شیادان قرار گرفتن.

زن بی حجاب مانند میوه درختی است که از دیوار باغ به بیرون آویزان است و هر رهگذر به سوی آن دست دراز می کند.

بی حجابی یعنی: تبدیل شدن یک زن باعزت و شرافت به گنجی برای شیطان.

ممکن است بی حجابی در یک یا چند نفر وجود داشته باشد اما کسی که در آتش این فساد می سوزد آن یک نفر نیست بلکه یک جامعه است.

بانوان ملاک صلاح و فساد جامعه محسوب می شوند؛ اگر زنان یک جامعه صالح باشند کل جامعه را به سوی سعادت می کشند و اگر زنان بی بندوبار و فاسد باشند، پایه های ارزشی آن نابودی می شوند.

بی حجابی یعنی: صرف همه استعدادهای زنان در آراستگی ظاهری و زیبایی صوری برای جلب نظر دیگران .

ارزش زن به کسب کمالات و فضایل اخلاقی و انسانی و جلب رضای خداوند متعال است نه اصرار بیهوده برای جلب توجه دیگران.

بی حجابی پاسخی است به کمبود ارزش های علمی و فضایل اخلاقی که با نمایش زیبایی ها و جاذبه های طبیعی و ساختگی زنانه نمود پیدا می کند.

در هیچ جامعه ای نمایش زیبایی های زنانه دلیل بر شخصیت و جایگاه ارزشی زن نیست.

بی حجابی، زن را صاحب فضیلت نمی کند بلکه از او عروسکی می سازد که با رشد و تعالی فاصله دارد.

ارزش زن بالاتر از آن است که خود را چراگاه چشم های گرسنه نامحرمان سازد.

بی حجابی نشان فقر فرهنگ دینی است.

ص: 110

بی حجابی یعنی: گرفتار شدن در میان گیاهان وحشی طنازی.

زمانی که برهنگی و بدحجابی باعث شکسته شدن حریم جامعه و آسیب دیدن اخلاق عمومی می شود حکومت باید با وضع قوانین از اخلاق اجتماعی دفاع کند.

بی حجابی یعنی: شنیدن صدای خزان در کوچه های بن بست و تاریک طنازی.

زن بی حجاب فقیرترین زن دنیاست.

بدحجابی و حرکت های خلاف عفت، چشم انداز خوبی برای ازدواج ندارد.

پوشش زن موجب می شود تخیل مرد پیوسته درگیر زیبایی زن باشد. بنابراین، زن همیشه برای مرد جذاب خواهد بود و مرد برای کشف او در تکاپوست.

هر آنچه به سادگی در دسترس انسان قرار گیرد، از شوق و میل انسان می کاهد.

حجاب ماهیت زن را پنهان می سازد و مرد را برای کشف به نیروی تخیل و تصور وامی دارد.

دست و دل بازی زن در پوشش، مایه طعن و تحقیر آن است.

زنان بد حجاب بدانند: مرد همیشه عزت و استغنا و بی اعتنایی زن را نسبت به خود ستوده است.

بی حجابی یعنی: زیر غباری از غفلت و فراموشی دفن شدن.

بی حجابی و بدحجابی عامل مهمی است که چشم و گوش را ناپاک نموده و روابط را ناسالم می سازد.

بی حجابی به معنای نداشتن پوشش متناسب با استانداردهای متعارف عرف عام و الگوی برگرفته از فقه اسلامی است.

برجسته ترین مصداق بی حجابی، نداشتن پوشش مناسب است.

بی حجابی یکی از مصداق های انحراف و کج روی است.

بی حجابی، رفتاری ناسازگار با هنجارها و انتظارات جامعه، خلاف فرهنگ جاری و قانون مندی ها و انتظارات مطلوب جامعه و موجب تنش ها و

ص: 111

تضادهایی است که به نگرش هایی سرزنش آمیز می انجامد و مجازات، طرد و انزوا به همراه دارد.

نباید زن به گونه ای در جامعه ظاهر شود که زینت هایش آشکار شود و مردان را به سوی خود جلب کند.

افراد بی حجاب و بدحجاب سربازان تهاجم فرهنگی غربند.

بی حجابی مانع سلامت جامعه است.

رعایت نکردن حجاب، ستم به دیگران به شمار می رود.

هر قدر زنان به خودآرایی بپردازند، از تقویت و تکمیل روح الهی خود بازمی مانند.

بر اثر جلوه گری زنان، نوجوانان، زودتر از زمان طبیعی به بلوغ خواهند رسید و این بلوغ زودرس زمینه ساز اختلال روانی و جنسی در آنها می شود.

اگر زنان و دختران بالغ جامعه، از شرم و حیا به دور باشند و در پوشش مناسب موی سر، بدن و زینت هایشان دقت نکنند، الگوی مناسبی برای فرزندان جامعه نخواهند بود.

یکی از راه های مبارزه با بدحجابی و بی حجابی، اعتلای فرهنگ حجاب در جامعه است.

هنجار بدحجابی و بی حجابی در یک نظم دینی، به سلامت اخلاقی و جنسیتی و عفت و پاکدامنی عمومی آسیب می رساند و به گسترش رفتارهای منفی کمک می کند.

اگر قلعه مستحکم حجاب زن مسلمان فتح شود، راه بردگی جامعه اسلامی فراهم می گردد.

زنی که دل به حق داده و اندیشه به خدا سپرده و فرجام زندگی دنیوی اش را پذیرفته، خودآرایی و خودنمایی نمی کند.

ص: 112

پوشش های همراه با انواع جلوه گری ها و آرایش ها، پوشش مناسبی نخواهد بود.

اختلاط یکی از عوامل مهم در افزایش التهاب جنسی جامعه و جلب توجه زنان و مردان به یکدیگر است.

پوشیدن لباس تنگ، بدن نما، تحریک کننده و بد شکل، آرایش نامناسب و نداشتن وقار، نشانه عدم اعتماد به نفس است.

ظهور بی حجابی حتی به مقدار کم با توجه به پیشینه فرهنگی، الگو آموزشی و تربیتی غالب، حساسیت های وجدان جمعی مراقبت و کنترل افکار عمومی و سیاست های فرهنگی نظام بسیار نامنتظره است.

اگر پدیده بدحجابی یا بی حجابی عمومیت پیدا کند، به باورهای دینی که پایه نظم دینی هستند، آسیب جدی وارد می کنند.

مرد در عمق وجودش از ابتذال، تسلیم و رایگانی زن متنفر است و عزت، استغنا و بی اعتنایی او را می ستاند.

مردی وجود ندارد که آرزوی داشتن همسر عفیف و باحیا را در سر نپروراند یا از زیستن در کنار چنین زنی لذت نبرد.

بد پوشی و برهنگی بستر تحریک و مزاحمت مردان در حق زنان را پدید می آورد.

بی حجابی کلید تخریب ارزش های زنانه است.

اگر زن ارزش والای خود را دریابد، هرگز تن خود را آراسته نکرده و ظاهر خود را فریبنده نمی کند و خود را در مقابل چشم نامحرمان قرار نمی دهد.

بیماری بی حجابی و بدحجابی با بیماری فقدان یا ضعف غیرت رابطه و تأثیر متقابل دارد.

ص: 113

حضور تحریک آمیز زنان در صحنه اجتماع، عامل مهم تزلزل پایه های اخلاق و حرمت اجتماعی و زمینه طلاق در خانواده هاست.

آزادی غیر معقول زنان که آزادی در اسارت هوا و هوس است شعله های هوس و گناه را در مردان بر می فروزد و جامعه را به سمت آلودگی و فساد می کشاند.

از پی آمدها زیان بار رعایت نکردن عفاف و حجاب، طلاق و جدایی زن و شوهر و از هم پاشیدن نظام خانواده است.

عامل بسیار مؤثر و سازنده در شخصیت الهی انسان، عفت عمومی، سلامت و پاکی جامعه از عوامل غفلت آفرین و هوس آلود و ناپاکی ها است که عمده آنها هتک حریم حجاب و پوشش عفیفانه و ضعف غیرت است.

حضور زنان با ظاهری آراسته و بدن نما، زمینه بهانه جویی مردان و عیب جویی و تحقیر و بی احترامی به زنان خویش و در نتیجه بروز اختلافات خانوادگی می شود.

مدگرایی کورکورانه، نتیجه چیرگی شهوت و تنوع طلبی افراطی بر روح انسان است.

آیا می دانید مدسازان با بهره گیری از پژوهش های گسترده روان شناسی به طراحی مدهای جدید می پردازند و با طرح مدل های تحریک آمیز کفش، لباس و گرایش زنان، مقلدان بی اراده را اغفال می کنند.

زنانی که از دانش و فضایل اخلاقی محروم هستند با نمایش زیبایی و جاذبه های طبیعی زنانگی خود به دنبال جلب توجه دیگران و جبران نقیصه هستند.

سوء استفاده از جذابیت های زنان در فعالیت های هنری و اقتصادی خلاف اصول ارزشی و اخلاقی و حرفه ای است.

ص: 114

مسئولان باید با افزایش فعالیت های فرهنگی با مظاهر بدحجابی مقابله نمایند.

بی پروایی در نگاه، بی توجهی در نوع پوشش و پرده دری در روابط جنسی، امنیت اجتماعی را به خطر می اندازد.

خودآرایی برای همگان و جذب دیگران نشان از عدم بلوغ روانی است.

زنان با بی حجابی به خودنمایی گرفتار شده و بی حیایی را در جامعه ترویج می دهند.

برهنگی ارزش زن را از بین می برد و او را تا حد یک کالا و جنس پست می کند.

چشم چرانی سبب کاسته شدن ارزش و اعتبار اجتماعی مرد است.

آنچه چشم می بیند، قلب (فکر، ذهن و حافظه) آن را ضبط و بایگانی می کند، پس چرا به روح، فکر و ذهنمان غذای آلوده و مسموم بدهیم؟

کسی که زیبایی اندیشه دارد زیبایی ظاهری خود را به نمایش نمی گذارد.

اگر زن، موقعیت خود را در نظام آفرینش به خوبی دریابد و حقیقت و ارزش اجتماعی خود را در سطح مؤثر بودن در توسعه نظام الهی ببیند، از پوشش دینی به عنوان یک نیاز جدی بهره می گیرد و هرگز جامعه را صحنه نمایش خود قرار نمی دهد.

بدون تردید بی حجابی، پدیده ای وارداتی است؛ چراکه فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی هرگز چنین پدیده ای را برنمی تابد.

اگر آدمی بر اساس مصالح واقع بینانه و منافع همه جانبه خود تصمیم بگیرد به تقلید کورکورانه دست نمی زند.

فاصله گرفتن والدین از ایمان و الگوهای مذهبی و پرداختن صرف به امور و امکانات مادی فرزندان، اسباب بدحجابی دختران را فراهم می سازد.

ص: 115

خودنمایی از علل مهم بدحجابی زنان در جامعه است.

بی حجابی، مقدمه بی بندوباری است.

خودنمایی زنان، آتش هوا و هوس را در دل های مردان روشن می کند و آرامش روح و روان را به ناآرامی و بیماری مبدل می سازد و با گذشت زمان دود این آتش، چشمان زنان را هم اشک آلود خواهد نمود.

اختلاط زن و مرد و بی بندوباری عدالت و مساوات نیست بلکه زمینه فتنه و فساد است.

آیا می دانید یکی از عوامل بدحجابی ضعف باورهای دینی است؟

آیا می دانید یکی از عوامل بدحجابی برداشت غلط از مفهوم و قلمرو آزادی است؟

آیا می دانید یکی از عوامل بدحجابی ناآگاهی است؟

آیا می دانید یکی از عوامل بدحجابی تعلیم و تربیت نادرست است؟

زنی که به پاکدامنی و حجاب شناخته شود، هرگز مورد بی حرمتی دیگران قرار نمی گیرد.

سقوط شخصیت زن و تزلزل خانواده از پی آمدهای بی حجابی است.

هر انسانی مادام که به یک سلسله ارزش ها و بینش ها، معتقد و دل بسته باشد، لباس متناسب با آن ارزش ها و بینش ها را از تن بیرون نخواهد کرد.

بی حجابی عامل از بین برنده انگیزه های ازدواج مشروع در جوانان و تقویت احساس پوچی و بی ارزشی انسان هاست.

یکی از آثار بی حجابی بانوان، تزلزل خانواده هاست.

زن بی حجاب می خواهد با زنانگی خود در دل دیگران جا باز کند نه با انسانیت خود.

ص: 116

نفی حجاب و عفاف و کنار نهادن آن از سوی زنان، آثار ویرانگری را برای جامعه به بار می آورد و در این فروریزی ارزش ها، بیشترین آوارها بر سر زنان فرود آمده و به خود آنان آسیب می زند.

افکار ناپاک که نتیجه افسارگسیختگی اندیشه و عدم کنترل انسان بر نحوه فکر کردن است، کم کم آینه دل را سیاه می کند و زمینه فساد را فراهم می سازد.

وقتی آگاهی افراد جامعه نسبت به ضرورت حجاب بالا رفت، دیگر نیازی نیست که نیروی تهدیدآمیز از بیرون، زنان را مجبور به رعایت حجاب سازد.

زنی که دل به حق داده و فرجام زندگی دنیوی اش را پذیرفته، چطور حاضر می شود خودآرایی و خودنمایی کند و خود را در معرض نگاه های آلوده قرار دهد؟

یک زن کامل و زنی که به ارزش های بالاتر می اندیشد، بی نیاز از خودنمایی و ارزش های پست و ذلیل گونه است.

اگر زن از حصار محکم پوشش درآید، در معرض دیده های آلوده و قلوب منحرف قرار می گیرد و آرامش خود را از دست می دهد.

تظاهر به بدحجابی نشانه پای بند نبودن و بی مبالاتی فرد به احکام و اعتقادات اسلامی است.

بدحجابی علاوه بر اینکه خود یک ناهنجاری اجتماعی به شمار می آید و جامعه را به بی بندوباری می کشد، زمینه ساز بسیاری از زشتی های اخلاقی نیز هست.

مدپرستی، هواپرستی می آورد.

جامعه ای که هر روز مد جدیدی را به شکل های گوناگون بپذیرد، دچار بسیاری از بیماری های اخلاقی چون: غرور، تکبر، عصیان، قساوت قلب و فخرفروشی خواهد شد.

هرگاه جامعه ای به انجام دادن گناه جسارت پیدا کرد و مفاسد رواج پیدا کرد، زشتی گناه از بین می رود و این خود گناه بزرگ تریست.

ص: 117

جامعه ای که گناه بدحجابی را گناه نداند، به سبب رواج زیاد و همگانی شدن آن، سقوط خواهدکرد.

بدحجابی، قبح و زشتی گناه را از بین می برد و باعث رواج گناهان دیگر می شود.

اختلالات روحی و روانی از آثار ناگوار بدحجابی در جامعه است.

خودآرایی و جلوه گری و ارائه پوشش غیرمتعارف، افکار و حواس افرد را به خود مشغول می کند و فشارهای فراوانی را بر روح و روان افراد وارد می سازد.

زنی که حجاب و عفت را رعایت نکند هم خود را در معرض تشتت های فکری و روحی قرار می دهد و هم باعث ایجاد اختلالات و پراکندگی در افکار دیگران می شود.

در جامعه ای که بدحجابی و زینت آرایی رواج پیدا می کند جامعه از رشد و تعالی و فعالیت های سالم باز می ماند.

زنان بدحجاب که به نمودهای ظاهری و تجمل و تنوع می پردازند سم کمبود شخصیتی و محرومیت از جمال معنوی را به جامعه تزریق می کنند.

ب) چشم چرانی، آثار و پیامدها

ب) چشم چرانی، آثار و پیامدها

امام سجاد علیه السلام می فرماید: «حق چشم آن است که آن را از دیدن هر آنچه دیدنش بر تو حرام است بربندی و از راه نظر با دیدگانت عبرت گیری».

چشم چرانی متاسفانه یکی از بیماری ها و عادت های ناپسندی است که برخی از افراد جامعه به دلایل مختلف بدان دچار می شوند.

روان شناسان از چشم چرانی و نگاه آلوده به عنوان یک انحراف روانی یاد می کنند به طوریکه این انحراف هر گاه در کسی به وجود آید قابل توقف نخواهد بود و هر لحظه بر میزان آن افزوده می شود.

ص: 118

چشم از نعمت های با ارزش خداوند است که نقش کلیدی در زندگی انسان دارد؛ چشم را خداوند عطا فرموده تا انسان راه را از چاه تشخیص دهد، در آیات حق بنگرد و آثار قدرت او را مشاهده نماید و...

چشم را خداوند عطا فرموده تا انسان علم بیاموزد و جهان را تماشا کند؛ ولی گاهی از این نعمت بزرگ استفاده ناصحیح می شود و انسان نظر به چیزهایی می کند که دل را می رباید و عقل را از کار می اندازد.

بیماری چشم چرانی نقطه مقابل بیماری خودنمایی است. خودنما فردی است که خود را در معرض دید دیگران قرار می دهد و چشم چران کسی است که ازتماشا ونگاه به دیگران لذت می برد.

چشم چرانی به معنای نگاه خیره و شهوت آلود به نامحرم است که با انگیزه لذت طلبی جنسی انجام می شود.

چشم چرانی نگاه های ادامه داری است که با انگیزه لذت جنسی انجام می شود و به تحریک شدن غریزه و میل جنسی می انجامد.

در قرآن آمده است: «قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ»(1) به مومنین بگو چشم های خویش را بپوشانند.

قرآن کریم چشم پوشی از نگاه به نامحرم را وظیفه مسلمانان اعلام کرده و به زن و مرد توصیه کرده است که مواظب چشمان خود باشند.

چشم چرانی یکی از مصادیق حب دنیا و عامل مهمی برای بروز غفلت از یاد خدا و خود است.

چشم چرانی و نگاه به نامحرم, گذرگاه ورود به منجلاب انحرافات و فساد جنسی است.

نگاه های آلوده، تخم شهوت را در دل بارور ساخته، صاحبش را به فتنه, انحراف و گناه مبتلا می کند.


1- مؤمنون: 5.

ص: 119

نگاه کردن به ناموس دیگران، خواست شیطان است.

چشمی که تیرهای آلوده نگاه را به نامحرمان پرتاب می کند، محل کمین شیطان است. شیطان از کمان چشم های او ناموس دیگران را نشانه می گیرد.

مراقب چشمان خویش باشیم، تا شیطان از آن برای تخریب ایمان ما و ناموس مردم استفاده نکند.

چشم پوشی از گناه نخستین گام جهاد اکبر است، که از شمشیر زدن در راه خدا ارزشمندتر و سخت تر می باشد.

برای

دل و ایمان، باید نگاه را تحت اختیار درآورد.

چشم چرانی یعنی این که انسان به حق خودش قائل نباشد در دیدن.

چشم چرانی یعنی از حق خود پافراتر نهادن و به حقوق دیگران تجاوز کردن.

چشم چرانی یعنی که انسان می خواهد خودش را مالک همه کس بداند یعنی زیاده خواهی و خودخواهی.

چشم چرانی یعنی چشم بر غیرت دیگران بستن و غیرت و ناموس دیگران را نادیده انگاشتن.

چشم چرانی یعنی گرم کردن بازار فساد در جامعه، یعنی دودی در چشم همه، حتی خانواده فرد چشم چران.

چشم چران در گناه بی حجاب شریک است همانطور که بی حجاب در گناه چشم چران.

چشم چران یعنی غیر قابل اعتماد بودن، یعنی امین نبودن.

چشم چران، محرم هیچ کس نیست، چون چشمش حرمتی برای محرم دیگران قائل نیست.

چشم چرانی یعنی چراندن چشم در علفزار هرز گناه.

ص: 120

چشم چرانی فقط چشم را به چرا نمی برد که دل را نیز می چراند.

چشم چرانی یعنی کوری در حشر، یعنی سرگردانی در قیامت.

چشم چرانی یعنی گام گذاشتن با دو دیده نابینا بر بند باریک صراط.

چشم چرانی یعنی یک بیماری صعب العلاج، یعنی جسم و روح در عذاب.

چشم چرانی یعنی زنای چشم و بعد زنای فکر و بعد زنای جسم.

چشم چرانی یعنی بیگانه بودن چشم با زمین، یعنی فراموش کردن گور، یعنی عبرت نگرفتن از اهل قبور.

اگر چشم در اختیار خرد و قلب سلیم باشد، به هر چه و هر چیز نگاه نمی کند.

چشم چرانی تأثیرات مخرّبی بر روح و ایمان انسان می گذارد.

چشم چرانی طهارت و پاکیزگی روح را از بین می برد.

چشم چرانی سبب خشم الهی و عذاب اخروی است.

یکی از پیامدهای منفی چشم چرانی، کاسته شدن ارزش و اعتبار اجتماعی شخص چشم چران است.

هیچ کس در کارها، چشم چران را امین خود نمی داند و او را به چشم حقارت و ذلت می نگرند.

استفاده از فضا های مجازی آلوده و هم نشینی با افراد ناشایست و اهل گناه از مهم ترین عوامل بروز گناه چشم چرانی است.

استفاده از چشم در راه اطاعت خدا یکی از راه های ترک گناه چشم چرانی است.

نگاه به چهره عالم ربانی، نگاه محبت آمیز به والدین، نگاه به آیات قرآن و قرائت آن تأثیر زیادی در ترک گناه چشم چرانی دارد.

مسمومیت روح و روان، غفلت از یاد خدا و پیروی از هوای نفس از آثار فردی چشم چرانی است.

حضور در مکان های آلوده سبب ترویج چشم چرانی می شود.

ص: 121

یادمان باشد: هر کس چشم خود را از نگاه به نامحرم پر کند، روز قیامت خداوند چشمانش را با میخ های آتشین و از آتش پر می شود.

غفلت از یاد خدا و پیروی هوای نفس از آثار چشم چرانی است.

منشأ و سرچشمه بسیاری از جنایت ها و تجاوزها و ... از رهگذر چشم چرانی آغاز می شود.

چشم چرانی اساس بسیاری از معصیت هایی است که گریبان گیر انسان می شود، چون چشم چرانی خیالات و به دنبال آن وسوسه ایجاد می کند.

4. تفاوت دیدگاه اسلام و غرب به مسئله زن، حجاب و عفاف

4. تفاوت دیدگاه اسلام و غرب به مسئله زن، حجاب و عفاف

اسلام با طرح پوشش زن در حقیقت به شخصیت زنان احترام ویژه ای قائل شده است.

اسلام با طرح پوشش مانع فساد و ناهنجاری های ناشی از اختلاط مردان و زنان شده است.

اسلام زن را در متن اجتماع به تلاش و کوشش فراخوانده است اما با حجب و حیا و متانت و سلامت کردار و گفتار.

زنان مسلمان در سایه پوشش و عفافی که اسلام معرفی کرده سرآمد دیگر زنان جهان اند.

اسلام با ارائه طرح پوشش و عفاف به شخصیت زن عزت بخشیده است.

گروهی از غرب گرایان آواز داده اند که چادر نشانه عقب ماندگی و بی فرهنگی است در حالی که فرهنگ اسلام بسیار متمدن تر از فرهگ غرب است.

شعار آزادی در حجاب و حقوق بشر که تحت لوای نام های زیبا و جذاب آزادی دموکراسی است در واقع جنگ برای کسب قدرت بین المللی و توسعه مناطق نفوذ استکباری است.

ص: 122

انسانی که اعتقاد به اصول و ارزش ها دارد،همچون بنیان مرصوص است که هیچ تندبادی، از شهوت رانی، آزمندی، فزون خواهی و خشونت طلبی نمی تواند وی را آشفته سازد.

یکی از خصوصیات فرهنگ غرب، عادی سازی گناه است.

یکی از روش های فرهنگ غرب در ایجاد بی حجابی و بی بندوباری عادی سازی گناه جنسی است.

بی حجابی در تمدن مادی غرب به بار نشسته و با سیاست های موازنه آنان به دیگر کشورها صادر شده است.

یکی از عواملی که موجب می شود برخی از زنان تحت تأثیر هجوم فرهنگ منحط غرب قرار بگیرند، ضعف ایمان و نداشتن آگاهی و شناخت آنان از اسلام و تعالیم رهایی بخش آن است.

اگر فرهنگ غربی حافظ و حامی زنان بود باید امروزه ارزش زنان به مراتب بسیار بهتر از وضع کنونی آنان می بود.

تاریخچه اندلس و شکست مسلمانان و سقوط تمدن اسلامی در اسپانیا، مگر جز به خاطر هجوم فساد غربی به کانون عفاف و تقوا مسلمانان بود؟

بی حجابی نشان ناتوانی مدیریتی در کشورهای غربی است.

بی حجابی تقلید کورکورانه از زندگی زن غربی است.

برنامه ریزی فعال برای مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب به ویژه الگوها و سبک پوششی و آرایشی از وظایف دستگاه های فرهنگی است.

آزادی مورد نظر غرب، زن را از مقام والای عفت و پاکدامنی به بازار بی عفتی کشانده است.

یکی از ترفندهای غرب برای از بین بردن فرهنگ حجاب و عفاف در جوامع اسلامی ترسیم نامطلوب از افراد محجبه است.

ص: 123

معرفی حجاب به عنوان عامل عقب ماندگی و فرودستی زنان از ترفندهای غرب است.

استعمار به عنوان آزادی و هنر، انواع فساد و فحشا و ابتذال را ترویج می دهد و حجاب را مانع اصلی آزادی معرفی می نماید و امنیت اجتماعی افراد جامعه را به خطر می اندازد.

در فرهنگ غربی همه موجودات و هستی زن در دیده شدن خلاصه می شود.

ارمغان غرب برای زنان غربی افزایش خشونت جنسی است.

رواج خشونت جنسی در غرب برابر با افزایش آمار قتل و خشونت است.

غرب به زن نگاهی ابزاری دارد.

بی عفتی و خودفروشی تبعات فرهنگ غرب در کشورهای جهان سوم است.

استفاده ابزاری از زنان در غرب، زمینه ساز حقارت و افت منزلت آنان شده است.

ره آورد آزادی در غرب، تزلزل نهاد خانواده، افزایش فرزندان بی سرپرست و تضعیف خودباوری زنان است.

افزایش آمار طلاق و فحشا و بی بندوباری در غرب، ارمغان فرهنگی است که ادعا دارد آزادی بی قید و شرط مایه پیشرفت است.

در غرب حرکت های فمینیست، اومانیست، لیبرالیست و کمونیست در جهت احقاق حق زن اقداماتی انجام داد که این حرکت ها نه تنها زن را به جایی نرساند بلکه تا حد زیادی از ارزش های وجودی و انسانی زنان کاست و آنان را به معشوقه هایی در دستان مردان هوسباز تبدیل نمود.

گرچه پیش از اسلام جسم زنان زنده به گور می شد، اما امروزه روح و ذهن آنان به نام آزادی، تجدد، ترقی و پیشرفت به بند کشیده شده و دفن می گردد و از زن به عنوان یک شی یا کالایی بی ارزش نام برده می شود.

ص: 124

جوامع غربی که داعیه حفظ حقوق بشری را دارند امروزه یکی از پر خشونت ترین جوامع علیه زنان به شمار می روند.

خشونت علیه دختران در مدارس کشورهای غربی یکی از مصادیق بارز نقض حقوق این قشر از جامعه به اصطلاح متمدن است.

پرداختن یک سویه و شتاب زده به برخی از ارزش های ازدست رفته زنان در غرب، نظیر حق مالکیت، حق رأی و مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، موجب شده است که بسیاری از ارزش های دیگر زنان، همچون نقش همسری و مادری، مورد غفلت یا حمله قرار گیرد.

در نظام سرمایه داری، زن ابزار توسعه اقتصادی و جذب سرمایه است.

زنان در کشورهای به اصطلاح متمدن در معرض انواع خشونت و سوء استفاده های جنسی، جسمی و روانی قرار می گیرند.

تغییر نقش زنان و مردان و ارزش های آنان، از دیگر پی آمدهای فمینیسم است.

فروپاشی نهاد خانواده، ازدواج های غیررسمی و نامشروع، طلاق های مکرر و تولد فرزندان نامشروع، نقش خانواده را در غرب به عنوان یک پایگاه مطمئن برای آرامش روحی و روانی از بین برده است.

نادیده گرفتن نقش محوری زن در خانواده و بی توجهی به مدیریت و نقش مؤثر او در مسائل معنوی از مسائلی است که موجب ظهور زن در نقش مرد و سلب موقعیت های خاص او برای تربیت نسل و مدیریت خانواده در غرب شده است.

ظرافت روحی و لطافت حیاتی وجود زن در غرب بنا به حاکم بودن جهان بینی مادی در نظر گرفته نمی شود.

غرب ادعای تساوی حقوق زن و مرد را در حالی مطرح می کند که زن در جایگاه منحصر به فرد خانواده نادیده گرفته می شود.

ص: 125

در غرب تربیت کودکان و نقش همسری که از زیباترین نقش های زن بوده و با فطرت او سازگار است، از زن سلب و برای او نقش بدلی در نظر گرفته می شود که با فطرتش سازگار نیست.

نقش هایی که غرب به زن تحمیل کرده با لطافت او سازگار نیست.

دیدگاه غرب به زن دیدگاهی امپریالیستی، سودگرایانه و سرمایه داری است. به همین دلیل قوانین حقوقی زن که در غرب وضع می شود با هدف سودجویی، حتی به قیمت نابودی توانمندی ها و استعدادهای وجودی آنها مقرر می شود.

یکی از نمونه های پایمال کردن حقوق زنان در جوامع غربی و اروپایی استفاده کردن از آنان به عنوان مانکن است. به ظاهر شغل بسیار خوب و پردرآمدی است اما آخر کار مهم است.

در جوامع غربی استفاده زن تنها تا زمانی است که منفعتی از نظر جنسی برساند و وقتی که این غریزه از زن دور می شود، حق و حقوق او را پایمال می کنند.

شواهد موجود در غرب و وضعیت زنان و خانواده در کشورهای غربی حکایت از نابودی انسانیت دارد که همگی ناشی از پیروی کردن از اندیشه های بشری در غرب است.

اسلام پوشش و حجابی را مطرح می کند که زنان و دختران را از نگاه نامحرمان بپوشاند و موجبات تحریک مردان و رواج فساد در جامعه اسلامی را از بین ببرد.

پوشش و حجابی که اسلام مطرح می کند به سبب حفظ ارزش و کرامت زن است.

پوشش و حجابی که غرب مطرح می کند برای ویران کردن تحکیم روابط زن و مرد است.

ص: 126

پوشش و حجابی که اسلام مطرح می کند برای مصون ماندن زنان و مردان و دختران و پسران از گناه است.

پوشش و حجابی که غرب مطرح می کند برای برقراری روابط نادرست بین زن و مرد است.

پوشش و حجابی که اسلام مطرح می کند برای جلوگیری از بازیچه شدن زنان و دختران است.

پوشش و حجابی که غرب مطرح می کند برای افزایش فساد مردان است.

پوشش و حجابی که اسلام مطرح می کند برای حفظ ارزش های انسانی و اسلامی است.

پوشش و حجابی که اسلام مطرح می کند برای حفظ نظام طبیعی حاکم بر جهان است و از همه مهم تر سعادت و کمال دنیوی و اخروی زنان و مردان است.

پوششی که در ادیان، مذاهب و قرآن آمده است، نوعی از پوشش است برای حفظ کرامت انسانی، حفظ منزلت انسانی و مصون ماندن از هوا و هوس.

پوششی که مورد تأکید اسلام است پوششی برای سعادت زندگی فردی و اجتماعی است، پوششی است که افزون بر داشتن خصوصیات مورد نیاز یک پوشش، تعالی بخش و کامل نیز است.

هدف اسلام از بیان نوع پوشش زنان و مردان، ارائه پوششی مناسب برای سعادت دنیوی و اخروی است.

از دیدگاه اسلام، زن به عنوان یک انسان، کمالاتی دارد که برخلاف نگاه غربیان، از راه جلوه گری و خودنمایی در انظار عمومی حاصل نمی شود.

ص: 127

بخش چهارم: کتاب شناسی عفاف و حجاب

اشاره

بخش چهارم: کتاب شناسی عفاف و حجاب

زیر فصل ها

الف) کتاب

ب) مقاله

الف) کتاب

الف) کتاب

آل حبیب، عبدالغفار، حجاب، پرچم اسلام و زن، پرچم دار آن: سلسله بحث هایی پیرامون مقام و منزلت و جایگاه زن در اسلام، نوشهر، انتشارات عدن، 1390.

احمدی جلفایی، حمید، حجاب برتر (بررسی جایگاه چادر در حجاب اسلامی)، قم، آستانه مقدسه قم، انتشارات زائر، 1384.

احمدی جلفایی، حمید، سیمای حجاب و عفت در آیات و و روایات، قم، نشر زائر، 1387.

استاد ملک، فاطمه، حجاب و کشف حجاب در ایران، عطایی، تهران، 1367.

افتخاری، احمدعلی، زن از دیدگاه ملت ها، ادیان و بزرگان جهان، تهران، انتشارات مهشاد، 1385.

اکبری، حمیدرضا، حجاب، حریم امنیت، نشر معارف، اهواز، 1391.

بنیانیان، حسن، پوشش اسلامی: چالش ها و راه کارها با رویکردی به مهندسی فرهنگی، تهران، شرکت انتشارات سوره مهر، چاپ اول، 1389.

ص: 128

پاسخ های استاد (شهید مطهری) به نقدهایی بر کتاب مسئله حجاب، تهران، نشر صدرا، 1367.

پاک نژاد، سید رضا، اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، تهران، چاپ اسلامیه، 1360.

تاج لنگرودی، محمدمهدی، پاسداران حجاب، دارالکتب الاسلامیه، 1373.

تبریزی، سید محمد بن یوسف علی، بهترین ارمغان در حجاب زنان، مشهد، 1335.

جعفری، حسین، حجاب آهنگ عصمت، گلستان: امرتات، 1389

جعفری، مرتضی، واقعه کشف حجاب، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی و پژوهش و مطالعات فرهنگی، چاپ دوم، 1373.

جعفریان، رسول، داستان حجاب در ایران پیش از انقلاب، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1384.

جعفریان، رسول، داستان حجاب در ایران پیش از انقلاب، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1384.

جوادی آملی، عبد الله، زن در آینه جمال و جلال، اسراء، 1378.

حاجی زاده، رحمت الله، حجاب چرا؟: فلسفه حجاب از دیدگاه آیات و روایات، قم: کعبه دل، 1389.

حجاب از منظری دیگر: (مجموعه مقالات برگزیده کنگره سراسری عفاف و حجاب)، کنگره سراسری عفاف و حجاب، تهران: شرکت انتشارات سوره مهر، 1391.

حداد عادل، غلا معلی، فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی، تهران، سروش، چاپ دهم، 1382.

ص: 129

حکیم زاده، علی رضا، حجاب مایه زحمت یا آیه رحمت، مفید، تهران، 1358.

حیدرپور، حسین، حجاب، الگوسازی و امنیت «پیشگیری از تهدیدهای حوزه عفاف و حجاب»، بجنورد فرهنگ علوی، 1392.

حیدری نراقی، علی محمد، حجاب بانوان از دیدگاه قرآن و عترت، قم، مهدی نراقی، 1389.

خشونت و فرهنگ (اسناد محرمانه کشف حجاب 1322 1313)، مدیریت پژوهش انتشارات و آموزش، 1371.

دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، گفتمان خانواده: بیانیه تحلیلی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، تهران، مرکز نشر هاجر، 1391.

دموس، نانسی لی، دروغ هایی که زنان باور می کنند و حقایقی که آنها را آزاد می سازد، ترجمه و تلخیص: پریسا پورعلمداری، قم، دفتر نشر معارف، چاپ اول، 1387.

موسی، مرتضی، دوشیزگان، قم، دارالفکر، 1352.

دهقانی، اکرم سادات، چادر و مقنعه از دیدگاه قرآن و حدیث، مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، 1384.

دیباجی، محمدعلی و دیگران، تأثیر پوشش اسلامی در مهار غریزه جنسی، تهران، بهشت بینش، 1387.

دیباجی، محمدعلی و دیگران، تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد، تهران، بهشت بینش، 1389.

رشیدی، حسین، حجاب برتر: بررسی اجمالی حجاب در ادیان و ملل مختلف، قم، رازبان، 1385.

ص: 130

رضوانی، علی اصغر، حجاب چرا و چگونه، قم، مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله ، 1389.

روحانی، شهریار، آیا حجاب ضرورت دارد؟ بررسی مسئله پوشیدگی از دیدگاه روانشناسی، چاپ تهران، اشراقیه، بی تا.

رهنورد، زهرا، پیام حجاب زن مسلمان، عفاف، تهران، 1357.

رهنورد، زهرا، ریشه های استعماری کشف حجاب، بی جا، بی تا.

زائری، محمدرضا، حجاب بی حجاب، اصفهان: آرما، 1390.

زن؛ نظام سلطه و رسانه ها، قم، مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، چاپ اول، 1390.

سعدی پور، اسماعیل؛ علیرضا خوشگویان فرد و معصومه طالبی دلیر، اثرسنجی در حوزه رسانه با تأکید بر تلویزیون، تهران، مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، 1390.

شجاعی، سید محمد، در و صدف (جهش دینی، اجتماعی و سیاسی درباره حجاب)؛ تهران، نشر یحیی، 1387.

شریعت موسوی، سید مصطفی، درس حجاب از قرآن و حضرت زهرا علیها السلام ، تهران، دارالتفسیر، 1382.

شفیعی سروستانی، ابراهیم (به کوشش)، حجاب؛ مسئولیت ها و اختیارات دولت اسلامی (جلد 3)، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1387.

صلاح، مهدی، کشف حجاب، زمینه ها، واکنش ها و پی آمدها، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، چاپ اول، 1384.

طالقانی، سید محمود، آیه حجاب، تهران، ناس، 1358.

ص: 131

طالقانی، سید محمود، حجاب و شخصیت زن، تهران، نهضت زنان مسلمان، 1369.

علامه، سیده فاطمه، حجاب فاطمی، مقنعه، تهران، نشر نسل اندیشه، 1387.

، حجاب آزادی یا اسارت؟، تبریز، احرار، 1384.

فانون، فرانسیس، ترجمه تابنده، الجزایر و مسئله حجاب، نشرشهدا، تهران، 1357.

فتاحی زاده، فتحیه، حجاب از دیدگاه قرآن و سنت، قم، تبلیغات اسلامی، 1379.

قاضی، حسن، اصالت حجاب در اسلام، تهران، انتشارات اسلامی 1358.

قاضی، فاطمه، حجاب دختران: حجاب اسلامی و بهداشت خانواده، قم، گلستان ادب، 1384.

کاظمی خالصی، محمد بن مهدی، حقیقت حجاب در اسلام، تهران، دفتر نشریات دینی، 1327.

کاظمی، نفیسه، حجاب، سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، مرکز بازآفرینی معارف دینی شهر آفتاب، 1386.

کریمی، طیبه، حجاب اسلحه زن، ساری، عصر ماندگار، 1387.

کشوری، امین، حجاب چرا؟، قم، موسسه بوستان کتاب، 1392.

کاستلز، مانوئل، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ (قدرت هویت)، ( جلد2)، ترجمه: حسن چاووشیان، تهران، طرح نو، چاپ پنجم، 1385.

گواهی، زهرا، زن در آئینه فقه و شیعه، سازمان تبلیغات، تهران 1369.

ماجراجو، محسن، حجاب برای دختران، تهران، فرهنگ مشرق زمین، 1384.

محمدالعقاد، عباس، ترجمه علی اکبر کسمائی، زن در قرآن، نهضت زنان مسلمان، تهران، 1368.

ص: 132

محمدی اشتهاردی، محمد، حجاب بیانگر شخصیت زن (و حجاب برتر) اصیلترین سنگر زنان در اسلام و قوانین آفرینش همراه با بخشی از احکام بانوان، قم، ناصر، 1375.

محمدی، علی، حجاب در ادیان الهی، قم، اشراق، 1373.

، فلسفه حجاب، قم، نشر ارم، 1370.

مطهری، مرتضی، مسئله حجاب، تهران، نشر صدرا، 1375.

موذنی، حامد، حجاب تاج بندگی، قم، اشکذر، 1391.

موسسه جهانی سبطین علیهما السلام ، حجاب حریم پاکی ها، قم، موسسه جهانی سبطین علیه السلام ، 1386.

مهدی زاده، حسین، حجاب شناسی، چالش ها و کاوش های جدید، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1382.

میر بهبهانی، حسن، حجاب، گرگان، عشق دانش، 1386

میرخندان، سید حمید، حجاب در فرهنگ اسلامی، تهران، مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1387.

نصیرزاده، قاسم، حجاب آموزه اسلامی ایرانی، قم: خادم الرضا علیه السلام ، 1390.

نظام اسلامی و مسئله روسپی گری، قم، (به کوشش دفتر مطالعات و تحقیقات زنان)، چاپ اول، 1385.

نوری، زینب سادات، حجاب، قم، اندیشه ماندگار، 1385.

واعظ «داعی الاسلام»، عباس علی، اثبات وجوب حجاب، تهران 1364.

هیئت تحریریه موسسه در راه حق، حجاب، قم، در راه حق، 1369.

یوسفی، حسن یوسفی، حجاب در قرآن و سنت، تهران، انجمن اسلامی شرکت صنعتی پارس مینو، 1366.

ص: 133

ب) مقاله

ب) مقاله

«حجاب و مصوبههای اجرا نشده: گفتوگو با منیره نوبخت، رئیس شورای فرهنگی، اجتماعی زنان» در: حجاب؛ مسئولیتها و اختیارات دولت اسلامی، ج 3، صص 303 317، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1387.

ابتهاج, فریبا و طیبه اسدی، «به رسمیت شناختن هویت فردی و حقوق انسانی زن؛ راهکار گسترش حجاب» در: حجاب؛ مسئولیتها و اختیارات دولت اسلامی، ج 2, صص 544 577.

امیری، ابراهیم، «روزشمار تحولات و رویدادهای زنان در 25 سال گذشته»، پیام زن، سال چهاردهم، شماره دوم، اردیبهشت 1384.

پیشوایی، فریده و دیگران، «رسانه ملی و بایستههای ترویج حجاب و عفاف» در: ابراهیم شفیعی سروستانی (به کوشش)، حجاب؛ مسئولیتها و اختیارات دولت اسلامی، ج 2، صص 407 433، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 13874. جعفری، علی، «خانم های چادری تلویزیون»، ماهنامه رواق هنر و اندیشه، شماره 11، خرداد 1386. حاج عبدالباقی، مریم، «مقایسه رویکرد قرآن کریم و سیاست جمهوری اسلامی در طرح موضوع حجاب»، در: حجاب؛ مسئولیتها و اختیارات دولت اسلامی، ج 1، صص 439 463، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1387.

حقشناس، سیدجعفر، «مبانی و راه کارهای قرآن برای گسترش عفاف و حجاب» در: حجاب؛ مسئولیتها و اختیارات دولت اسلامی، ج 1، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1387.

شرفالدین، سیدحسین، «ریشهیابی جامعهشناختی بدحجابی» در: حجاب؛ مسئولیتها و اختیارات دولت اسلامی، ج 2، صص 210و 211.

ص: 134

شورای فرهنگ عمومی و عزم ملی برای مهار بدحجابی: گفتوگو با منصور واعظی، دبیر شورای فرهنگ عمومی» در: حجاب؛ مسئولیتها و اختیارات دولت اسلامی، ج 3، صص 319 334، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1387.

ضیائی، بیتا، «طرحهای ساماندهی حجاب و عفاف در ایران»، در: حجاب؛ مسئولیتها و اختیارات دولت اسلامی، ج 2، صص 432 451، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1387.

طرحهای سازماندهی حجاب و عفاف، گفتوگو با بتول محتشمی، دبیرشورای فرهنگی اجتماعی زنان»، در: حجاب؛ مسئولیتها و اختیارات دولت اسلامی، ج 3، صص 259 267، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1387.

علاسوند، فریبا، «رسانه و بحران نقشهای جنسیتی در خانواده»، فصلنامه بازتاب اندیشه، دوره جدید، شماره اول، زمستان 1389.

عملکرد رسانه ملی در زمینه عفاف و حجاب: گفت وگو با فریبا علاسوند، فصلنامه تخصصی مطالعات جوان و رسانه، دوره جدید، شماره3، زمستان 1390.

ملاحظات روانشناختی در موضوع حجاب»، گفت وگو با دکتر شکوه نوابینژاد، در: حجاب؛ مسئولیتها و اختیارات دولت اسلامی، ج3، صص 287 302، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1387.

میزگرد رسانه و الگوی خانواده مطلوب ایرانی، اسلامی»، فصلنامه تخصصی رسانه و خانواده، شماره اول، زمستان 1390.

نظام اسلامی و مسئله حجاب: گفتوگو با دکتر ابراهیم شفیعی سروستانی»، مجله حوراء، شماره 37، دی 1389.

ص: 135

منابع

منابع

* قرآن کریم

آمدی، عبدالواحد بن محمد، غررالحکم و دررالکلم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1366.

ابن شعبه، حرانی، تحف العقول، تصحیح: علی اکبر غفاری، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، چاپ اول، 1409ه . ق.

پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه، تهران، بدرقه جاویدان، 1360.

جوادی آملی، عبدالله، زن در آینه جمال جلال، اسراء، 1378.

حر عاملی، وسائل الشیعه، تصحیح: ربانی شیرازی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1370.

خمینی، روح الله، صحیفه نور، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمه الله ، تهران، 1378.

شیخ صدوق، ابوجعفر محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1390.

طبرسی، حسن بن فضل، مکارم الاخلاق، قم، جامعه مدرسین، 1379.

علامه جعفری، محمدتقی، نهج البلاغه، قم، نشر فرهنگ اسلامی، 1378.

ص: 136

فیض الاسلام، علی نقی، ترجمه و شرح نهج البلاغه، نشر فیض الاسلام، بی تا.

قمی، شیخ عباس، مفاتیح، ترجمه: حسین انصاریان، قم، دارالنشر، 1386.

کلینی، محمدبن یعقوب، کافی، تصحیح: علی اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1388.

مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، مؤسسه الوفاء، 1404ه . ق.

محدث نوری، میرزا، مستدرک الوسائل، قم، موسسه آل البیت، سال 1408.

محمدی اشتهاردی، محمد، پوشش زن در اسلام، قم نشرناصر، 1386.

محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه، ترجمه: حمیدرضا شیخی، قم، دارالحدیث، 1386.

محمودی، سید حسن، مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید، نشر ورامین، 1390.

مطهری، مرتضی، مسئله حجاب، تهران، نشر صدرا، 1375.

نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل، قم، مؤسسه آل البیت، 1408ه . ق.

ورام، ابن ابی فراس، مجموعه ورام (تنبیه الخواطر)، قم، انتشارات مکتبه الفقیه، بی تا.

هندی، متقی، کنزالعمال، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1419ه . ق.

درباره مركز

بسمه تعالی
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
آیا کسانى که مى‏دانند و کسانى که نمى‏دانند یکسانند ؟
سوره زمر/ 9

مقدمه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، از سال 1385 هـ .ش تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن فقیه امامی (قدس سره الشریف)، با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.

مرامنامه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی، و با توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب الوصول، و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی، سیاسی، قومی و فردی، بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت آثار تولید شده و انتشار یافته از سوی تمامی مراکز شیعه» تلاش می نماید تا مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین، و مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد.

اهداف:
1.بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام)
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی
3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های همراه ، تبلت ها، رایانه ها و ...
4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو
5.گسترش فرهنگ عمومی مطالعه
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مؤلفین برای دیجیتالی نمودن آثار خود.

سیاست ها:
1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی
2.ارتباط با مراکز هم سو
3.پرهیز از موازی کاری
4.صرفا ارائه محتوای علمی
5.ذکر منابع نشر
بدیهی است مسئولیت تمامی آثار به عهده ی نویسنده ی آن می باشد .

فعالیت های موسسه :
1.چاپ و نشر کتاب، جزوه و ماهنامه
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی، پانوراما در اماکن مذهبی، گردشگری و...
4.تولید انیمیشن، بازی های رایانه ای و ...
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس: www.ghaemiyeh.com
6.تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و...
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی
8.طراحی سیستم های حسابداری، رسانه ساز، موبایل ساز، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک، SMS و...
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی)
10.برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی)
11. تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه، تبلت، تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی:
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه :
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS
به سه زبان فارسی ، عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت موسسه به صورت رایگان .
درپایان :
از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان ها، نهادها، انتشارات، موسسات، مؤلفین و همه بزرگوارانی که ما را در دستیابی به این هدف یاری نموده و یا دیتا های خود را در اختیار ما قرار دادند تقدیر و تشکر می نماییم.

آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 09132000109
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109