141 حدیث از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام

مشخصات کتاب

سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1393
عنوان و نام پدیدآور:141 حدیث از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام/ واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان.
مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، ۱۳93.
مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه ، رایانه و کتاب
موضوع: احادیث شیعه -- قرن ۱۳ق. ، خاندان نبوت -- احادیث ، خاندان نبوت -- فضایل

حدیث1

امام حسن عسکری علیه السلام :
عَلاماتُ المُؤمِنِ خَمسٌ . . . و زِیارَةُ الأربَعینَ . . . ؛
امام عسکری علیه السلام :مؤمن پنج نشانه دارد . . . و یکی از آنها زیارت روز اربعین است . . . .
تهذیب الأحکام ، ج 6 ، ص 52 .

حدیث2

امام حسن عسکری علیه السلام :
خَصلَتانِ لَیسَ فَوقَهُما شَی ءٌ : الإیمانُ بِاللّه ِ و نَفعُ الإخوانِ ؛
امام عسکری علیه السلام :دو خصلت است که بالاتر از آنها چیزی نیست : ایمان به خدا و سود رساندن به برادران .
. همان ، ج 78 ، ص 374 .

حدیث3

امام حسن عسکری علیه السلام :
جُعِلَتِ الخَبائِثُ فی بَیتٍ و جُعِلَ مِفتاحُهُ الکِذبَ ؛
امام عسکری علیه السلام :همه پلیدی ها را در خانه ای نهادند و کلید آن دروغ است .
. میزان الحکمه ، ح 17410 .

حدیث4

امام حسن عسکری علیه السلام :
إتَّقُوا اللّه َ و کُونوا لَنا زَینا و لاتَکوُنوا عَلَینا شَینا ؛
امام عسکری علیه السلام :تقوای الهی پیشه کنید و مایه زینت ما باشید ، نه مایه سرشکستگی ما .
. بحار الأنوار ، ج 78 ، ص 372 .

حدیث5

امام حسن عسکری علیه السلام :
خَیرُ إخوانِکَ مَن نَسِیَ ذَنبَکَ و ذَکَرَ إحسانَکَ إلَیهِ ؛
امام عسکری علیه السلام :بهترین برادر تو کسی است که خطایت را فراموش کند و احسان تو را به خود ، به یاد آورد .
. همان ، ص 379 .

حدیث6

امام حسن عسکری علیه السلام :
مَن وَعَظَ أخاهُ سِرّا فَقَد زانَهُ و مَن وَعَظَهُ عَلانِیَةً فَقَد شانَهُ ؛
امام عسکری علیه السلام :هر که برادرش را در خلوت پند دهد ، او را آراسته است ، و هر کس برادرش را در جمع پند دهد ، او را سرشکسته کرده است .
تحف العقول ، ص 489 .

حدیث7

امام حسن عسکری علیه السلام :
لَیسَ مِنَ الأدَبِ إظهارُ الفَرَحِ عِندَ المَحزونِ ؛
امام عسکری علیه السلام :شادمانی کردن در نزد غمدیده ، بی ادبی است .
همان ، ص 489 .

حدیث8

امام حسن عسکری علیه السلام :
بِئسَ العَبدُ عَبدا یَکونُ ذا وَجهَینِ و ذا لِسانَینِ ؛
امام عسکری علیه السلام :چه بد بنده ای است آن که دورو و دو زبان باشد .
همان ، ص 488 .

حدیث9

امام حسن عسکری علیه السلام :
مَن کانَ الوَرَعُ سَجِیَّتَهُ و الکَرَمُ طَبیعَتَهُ و الحِلمُ خُلَّتَهُ ، کَثُرَ صَدیقُهُ ؛
امام عسکری علیه السلام :کسی که پارسایی خوی او ، بخشندگی طبیعت او و بردباری خصلت او باشد ، دوستانش زیاد شوند .
بحار الأنوار ، ج 78 ، ص 379 .

حدیث10

امام حسن عسکری علیه السلام :
ما نَقولُ فی رَجُلٍ یَصومُ نَهارَهُ و یَقُومُ لَیلَهُ کُلَّهُ ، لا یَتَکلَّمُ و لایَتَشاغَلُ بِغَیرِ العِبادَةِ ؛
زندان بان های امام عسکری علیه السلام در جواب صالح بن وصیف :چه بگوییم در باره کسی که روزها را روزه می گیرد و تمام شب را به عبادت به سر می آورد و جز به عبادت سخنی نمی گوید و به کاری نمی پردازد .
. بحار الأنوار ، ج 50 ، ص 308 .

حدیث11

امام حسن عسکری علیه السلام :
ما أقبَحَ بِالمُؤمِنِ أن تَکونَ لَهُ رَغبَةٌ تُذِلُّهُ ؛
امام عسکری علیه السلام :چه زشت است برای مؤمن که خواسته ای داشته باشد که او را به خواری کشاند .
تحف العقول ، ص 489 .

حدیث12

امام حسن عسکری علیه السلام :
مَن لَم یَتَّقِ وُجُوهَ النّاسِ لَم یَتَّقِ اللّه َ ؛
امام عسکری علیه السلام : آن که از مردم پروا نکند ، از خدا نیز پروا نمی کند .
. بحار الأنوار ، ج 71 ، ص 336 .

حدیث13

امام حسن عسکری علیه السلام :
إیّاکَ و الإذاعَةَ و طَلَبَ الرِّئاسَةِ ، فَإنَّهُما یَدعُوانِ إلَی الهَلَکَةِ ؛
امام عسکری علیه السلام :از افشای اسرار و ریاست طلبی بپرهیز که این دو [آدمی را] به هلاکت می کشانند .
تحف العقول ، ص 487 .

حدیث14

امام حسن عسکری علیه السلام :
إنَّ الوصولَ إلَی اللّه ِ سَفَرٌ لایُدرَکُ إلاّ بِامتِطاءِ اللَّیلِ ؛
امام عسکری علیه السلام :وصال خداوند سفری است که جز با مرکب شب زنده داری به دست نمی آید .
. بحار الأنوار ، ج 78 ، ص 379 .

حدیث15

امام حسن عسکری علیه السلام :
التَّواضُعُ نِعمَةٌ لایُحسَدُ عَلَیها ؛
امام عسکری علیه السلام :فروتنی نعمتی است که بر آن حسد نبرند .
. تحف العقول ، ص 489 .

حدیث16

امام حسن عسکری علیه السلام :
مَن رَکِبَ ظَهَر الباطِلِ نَزَلَ بِهِ دارَ النَّدامَةِ؛
امام عسکری علیه السلام :هر که بر مرکب باطل نشیند، در سرای پشیمانی فرودش آورد.
بحار الأنوار، ج 78، ص 379.

حدیث17

امام حسن عسکری علیه السلام :
إذا نَشِطَتِ القُلوبُ فأودِعُوها وإذا نَفَرَت فَوَدِّعوها؛
امام عسکری علیه السلام :دل چون در نشاط است (معرفت) را به آن واسپارید، و چون در گریز است آن را واگذارید.
همان، ج 78، ص 377.

حدیث18

امام حسن عسکری علیه السلام :
مَن تعدّی فی طَهورِهِ کانَ کَناقِضِهِ؛
امام عسکری علیه السلام :هر که در مصرف آب (وضو و غسل) زیاده روی کند، مانند کسی است که وضو و غسل خود را باطل کند .
. تحف العقول، ص 363.

حدیث19

امام حسن عسکری علیه السلام :
عَلاماتُ المُؤمِنِ خَمسٌ: ... وَ الجَهرُ بـِ «بِسمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ»؛
نشانه های مؤمن پنج چیز است: ... و بلند گفتن بسم اللّه الرحمن الرحیم.

تهذیب الأحکام، ج 6 ، ص 52 ، ح 37

حدیث20

امام حسن عسکری علیه السلام :
نَظَرَ اَمیرُ المُؤمِنینَ عَلیٌّ علیه السلام اِلی رَجُلٍ فَرَأی اَ ثَرَ الْخَوفِ عَلَیْهِ ، فَقالَ : ما بالُکَ ؟ قالَ : اِنّی اَخافُ اللّه َ ، قالَ : یا عَبْدَ اللّه ِ ، خَفْ ذُنوبَکَ ، وَ خَفْ عَدْلَ اللّه ِعَلَیْکَ فی مَظالِمِ عِبادِهِ ، وَ اَطِعْهُ فیما کَلَّـفَکَ وَ لا تَعْصِهِ فیما یُصْلِحُکَ ثُمَّ لا تَخَفِ اللّه َ بَعْدَذلِکَ فَاِنَّهُ لا یَظْلِمُ اَحَدا ، وَ لا یُعَذِّبُهُ فَوقَ استِحقاقِهِ اَبَدا ، اِلاّ اَنْ تَخافَ سوءَ الْعاقِبَةِ بِاَنْتَغَیَّرَ اَو تَبَدَّلَ ، فَاِنْ اَرَدْتَ اَنْ یُؤمِنَکَ اللّه ُ سوءَ الْعاقِبَةِ فَاعْلَم اَنَّ ما تَأتیهِ مِنْ خَیْرٍفَبِفَضْلِ اللّه ِ وَ تَوفیقِهِ ، وَ ما تَأتیهِ مِنْ شَرٍّ فَبِاِمهالِ اللّه ِ وَ اِنْظارِهِ اِیّاکَ وَ حِلْمِهِ عَنْکَ ؛
امیر مؤمنان علی علیه السلامبه مردی نگریستند و در چهره او نشانه ترس دیدند.به او فرمودند: در چه حالی؟ گفت: از خدا می ترسم. فرمودند: «ای بنده خدا!از گناهانت و از عدالت خدا درباره ظلم هایی که به بندگان خدا کرده ای بترس و خدا رادر آنچه تو را موظّف نموده، پیروی کن و از او در آنچه صلاح تو درآن است، نافرمانینکن. پس از آن، از خدا نترس؛ زیرا او به هیچ کس ظلم نمی کند و هرگز کسی را بیش ازاستحقاقش مجازات نمی کند. مگر این که نگران عاقبت بد باشی، به این که سرنوشت،دگرگون شود و تغییر یابد. پس اگر خواستی از عاقبت بد درامان باشی، بدان هر خیریکه به تو می رسد، از لطف خدا و توفیق اوست و هر شرّی به تو می رسد، به جهت مهلتدادن خدا به تو و بردباری اش درباره توست».

تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام، ص265، ح133

حدیث21

امام حسن عسکری علیه السلام :
کَفاکَ اَدَبا تَجَـنُّـبُکَ ما تَـکْرَهُ مِنْ غَیْرِکَ؛
برای ادب تو همین بس که آنچه را از دیگران نمی پسندی، از آن دوری کنی.

بحارالأنوار، ج 78، ص 377

حدیث22

امام حسن عسکری علیه السلام :
اِتَّقُوا اللّهَ وَ کُونُوا زَیْنا وَ لا تَکونُوا شَیْنا؛
تقوای الهی پیشه کنید و مایه افتخار و آبرو باشید نه مایه ننگ و شرمندگی.

تحف العقول، ص 488

حدیث23

امام حسن عسکری علیه السلام :
إِنَّ الْمُؤْمِنَ نَعْرِفُهُ بِسیماهُ، وَ نَعْرِفُ الْمُنافِقَ بِمیسَمِهِ؛
مؤمن را از سیمایش می شناسیم و منافق را از نشانه هایش.

الخرائج والجرائح، ج2، ص 737، ح50

حدیث24

امام حسن عسکری علیه السلام :
لَیْسَ مِنَ الاَْدَبِ اِظْهارُ الْفَرَحِ عِنْدَ الْمَحْزونِ؛
شادی کردن در حضور غمگین، از ادب به دور است.

تحف العقول، ص 489

حدیث25

امام حسن عسکری علیه السلام :
فی تفسیر قوله تعالی «وَ قُولُوا لِلنّاسِ حُسْنا» قالَ: قُولُوالِلنّاسِ کُلِّهُمْ حُسْنا مُؤمِنِهُمْ وَ مُخالِفِهُمْ، أمّا المؤمِنونَ فَیَبْسُطُ لَهُمْ وَجْهَهُ وَ أمّاالْمُخالِفونَ فَیُکَلِّمُهُمْ بِالْمُداراةِ لاِجْتِذابِهِمْ اِلیَ الاْیمانِ. فَاِنِ استَتَرَ مِنْ ذلِکَ بِکفِّشُرورِهمْ عَنْ نَفْسِهِ وَ عَنْ اِخْوانِهِ المُؤمِنینَ؛
در تفسیر آیه «با مردم به زبان خوش سخن بگویید» فرمود: یعنی با همهمردم، چه مؤمن و چه مخالف، به زبان خوش سخن بگویید. مؤمن، به هم مذهبان، رویخوش نشان می دهد و با مخالفان، با مدارا سخن می گوید تا به ایمان، جذبشوند و حتّی اگر نشدند، با این رفتار، از بدی های آنان در حقّ خود و برادرانمؤمنش، پیشگیری کرده است.

مستدرک الوسائل، ج 12، ص 261

حدیث26

امام حسن عسکری علیه السلام :
مَنْ وَعَظَ اَخاهُ سِرّا فَقَدْ زانَهُ وَ مَنْ وَعَـظَـهُ عَلانیَةً فَقَدْ شانَهُ؛
هر کس برادر (دینی اش) را پنهانی نصیحت کند، او را آراسته و اگر آشکارا نصیحتشنماید، ارزش او را کاسته است.
تحف العقول، ص 489

حدیث27

امام حسن عسکری علیه السلام :
إیّاکَ وَالإذاعَةَ وطَلَبَ الرِّئاسَةِ فَإنَّهُما یَدعُوانِ إلَی الهَلَکَةِ؛
از افشای اسرار و ریاست جویی بپرهیز ؛ زیرا این دو به هلاکت کشانند.

حدیث28

امام حسن عسکری علیه السلام :
اَلإشراکُ فِی النّاسِ أخفی مِن دَبیبِ النَّملِ عَلَی المِسحِ الأسوَدِ فی اللَّیلَهِ المُظلِمَةِ؛
شرک آوری در میان مردم ، از جنبش مور بر پلاس سیاه در شب تار ، پنهان تر است.

حدیث29

امام حسن عسکری علیه السلام :
حُبُّ الأبرارِ لِلأبرارِ ثَوابٌ لِلأبرارِ وحُبُّ الفُجّارِ لِلأبرارِ فَضیلَةٌ لِلأبرارِ؛
محبّت نیکان به نیکان ، ثوابی برای نیکان است و محبّت بَدان به نیکان ، فضیلتی برای نیکان است.

حدیث30

امام حسن عسکری علیه السلام :
مِنَ الجَهلِ الضِّحکُ مِن غَیرِ عَجَبٍ؛
خنده بیجا از نادانی است.

حدیث31

امام حسن عسکری علیه السلام :
مِنَ الفَواقِرِ الَّتی تَقصِمُ الظَّهرَ جارٌ إن رَأی حَسَنَةً أطفَأَها وإن رَأی سَیِّئَةً أفشاها؛
از جمله بلاهای کمرشکن ، آن همسایه ای است که چون نیکی بیند ، نهانش دارد و چون بدی بیند ، آن را فاش کند.

حدیث32

امام حسن عسکری علیه السلام :
إتَّقُوا اللّه َ وکُونوا زَینا ولاتَکونُوا شَینا؛
از خدا پروا کنید و موجب آراستگی (و آبرومندی) باشید ، نه مایه زشتی (و بدنامی).

حدیث33

امام حسن عسکری علیه السلام :
بِئسَ العَبدُ عَبدٌ یَکونُ ذاوَجهَینِ وذالِسانَینِ؛
چه بد بنده ای است بنده ای که دورو و دو زبان باشد!

حدیث34

امام حسن عسکری علیه السلام :
اَلغَضَبُ مِفتاحُ کُلِّ شَرٍّ ؛
خشم ، کلید هر بدی است.

حدیث35

امام حسن عسکری علیه السلام :
أقَلُّ النّاسِ راحَةً الحَقودُ؛
کینه ور ، کم آسایش ترینِ مردم است.

حدیث36

امام حسن عسکری علیه السلام :
قَلبُ الأحمَقِ فی فَمِهِ وفَمُ الحَکیمِ فی قَلبِهِ؛
دل بی خرد در دهانش ، و دهان فرزانه در دلش است.

حدیث37

امام حسن عسکری علیه السلام :
لایَشغَلکَ رِزقٌ مَضمونٌ عَن عَمَلٍ مَفروضٍ؛
مبادا که روزیِ ضمانت شده از کار واجب ، بازت دارد.

حدیث38

امام حسن عسکری علیه السلام :
ما تَرَکَ الحَقَّ عَزیزٌ إلاّ ذَلَّ ولا أخَذَ بِهِ ذَلیلٌ إلاّ عَزَّ؛
هیچ عزّتمندی حق را ترک نکند ، مگر آن که خوار شود ، و هیچ خواری به حق نگراید ، مگر آن که عزّت یابد.

حدیث39

امام حسن عسکری علیه السلام :
خَصلَتانِ لَیسَ فَوقَهُما شَی ءٌ : الإیمانُ بِاللّه ِ ونَفعُ الإخوانِ؛
دو خصلت است که ورای آن دو ، چیزی نباشد : ایمان به خدا و سودرساندن به برادران.

حدیث40

امام حسن عسکری علیه السلام :
جُرأةُ الوَلَدِ عَلی والِدِهِ فی صِغَرِهِ تَدعُو إلَی العُقوقِ فی کِبَرِهِ؛
گستاخی فرزند بر پدر خود در خُردی ، به عاقّ او در بزرگی انجامد.

حدیث41

امام حسن عسکری علیه السلام :
اَلتَّواضُعُ نِعمَةٌ لایُحسَدُ عَلَیها؛
فروتنی ، نعمتی است که بر آن حسد نبرند.

حدیث42

امام حسن عسکری علیه السلام :
مَن وَعَظَ أخاهُ سِرّا فَقَد زانَهُ ومَن وَعَظَهُ عَلانِیَةً فَقَد شانَهُ؛
هر که برادرش را نهانی پند دهد ، او را آراسته است ، و هر که برادرش را درحضور دیگران پند دهد ، او را سرافکنده کرده است.

حدیث43

امام حسن عسکری علیه السلام :
ما أقبَحَ بِالمُؤمِنِ أن تَکونَ لَهُ رَغبَةٌ تُذِلُّهُ؛
چه زشت است برای مؤمن ، به چیزی دل بندد که خوارش سازد.

حدیث44

امام حسن عسکری علیه السلام :
لَیسَتِ العِبادَةُ کَثرَةَ الصّیامِ وَالصَّلوةِ وإنَّمَا العِبادَةُ کَثرَةُ التَّفَکُّرِ فی أمرِ اللّه ِ؛
عبادت به بسیاریِ روزه و نماز نیست . همانا عبادت ، اندیشیدنِ بسیار در کار خداوند است.

حدیث45

امام حسن عسکری علیه السلام :
نَحنُ کَهفٌ لِمَنِ التَجَأَ إلَینا ، ونورٌ لِمَنِ استَضاءَ بِنا ، وعِصمَةٌ لِمَنِ اعتَصَمَ بِنا، مَن أحَبَّنا کانَ مَعَنا فِی السَّنامِ الأَعلی ، ومَنِ انحَرَفَ عَنّا فَإِلَی النّارِ
امام عسکری علیه السلام : ما پناهگاهی هستیم برای کسی که به ما پناه آورَد و نوری هستیم برای آن که از ما پرتو طلبد و موجب مصونیت کسی هستیم که از ما پناه جوید. هر که ما را دوست بدارد در مراتب بالا با ما خواهد بود و هر که از راه ما کج گردد به سوی آتش ره خواهد برد.
رجال الکشّیّ : 2 / 814 / 1018 ، المناقب لابن شهرآشوب : 4 / 435 ، الخرائج والجرائح : 2 / 740/ 54 ، کشف الغمّة : 3 / 211 کلّها عن محمّد بن الحسن بن میمون .

حدیث46

امام حسن عسکری علیه السلام :
ـ لِشیعَتِهِ ـ : اُوصیکُم بِتَقوَی اللّه ِ ، وَالوَرَعِ فی دینِکُم ، وَالاِجتِهادِ للّه ِِ، وصِدقِ الحَدیثِ، وأداءِالأَمانَهِ إلی مَنِ ائتَمَنَکُم مِن بَرٍّ أو فاجِرٍ، وطولِ السُّجودِ، وحُسنِ الجِوارِ ، فَبِهذا جاءَ مُحَمَّدٌ صلی الله علیه و آله . صَلّوا فی عَشائِرِهِم ، وَاشهَدوا جَنائِزَهُم ، وعودوا مَرضاهُم ، وأدّوا حُقوقَهُم ، فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنکُم إذا وَرَعَ فی دینِهِ وصَدَقَ فی حَدیثِهِ وأدَّی الأَمانَةَ وحَسَّنَ خُلُقَهُ مَعَ النّاسِ قیلَ: هذا شیعِیٌّ، فَیَسُرُّنی ذلِکَ. اِتَّقُوا اللّه َ وکونوا زَینًا ولا تَکونوا شَینًا ، جُرّوا إلَینا کُلَّ مَوَدَّةٍ وَادفَعوا عَنّا کُلَّ قَبیحٍ ، فَإِنَّهُ ما قیلَ فینا مِن حَسَنٍ فَنَحنُ أهلُهُ ، وما قیلَ فینا مِن سوءٍ فَما نَحنُ کَذلِکَ . لَنا حَقٌّ فی کِتابِ اللّه ِ وقَرابَةٌ مِن رَسولِ اللّه ِ وتَطهیرٌ مِنَ اللّه ِ ، لا یَدَّعیهِ أحَدٌ غَیرُنا إلاّ کَذّابٌ . أکثِروا ذِکرَ اللّه ِ وذِکرَ المَوتِ وتِلاوَةَ القُرآنِ وَالصَّلاةَ عَلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله ، فَإِنَّ
الصَّلاةَ عَلی رَسولِ اللّه ِ عَشرُ حَسَناتٍ . اِحفَظوا ماوَصَّیتُکُم بِهِ، وأستَودِعُکُمُ اللّه َ، وأقرَأُ عَلَیکُمُ السلام
امام عسکری علیه السلام ـ به شیعیان خود ـ : شما را سفارش می کنم به تقوای الهی و پارسایی در دینتان و کار و کوشش برای خدا و راستگویی و ادای امانت به کسی که امانتی به شما سپرده است، نیکوکار باشد یا تبهکار و سجده طولانی و نیکو همسایه داری ؛ زیرا محمّد صلی الله علیه و آله برای این امور آمده است. در میان عشیره هایشان، نماز بخوانید، در تشییع جنازه هایشان، شرکت ورزید، از بیمارانشان، عیادت کنید، حقوق آنان، را بگزارید؛ زیرا هرگاه فردی از شما در دینش، پارسا و در گفتارش، راستگو باشد و امانت را ادا کند و با مردم خوشخویی کند، گفته شود: این شیعه است و این، مرا شاد می سازد. از خدا پروا کنید و مایه آراستگی ما باشید، نه باعث ننگ و زشتی، هرگونه دوستی را برای ما جلب کنید و هرگونه زشتی را از ما دور سازید؛ زیرا هر خوبی که در حقّ ما گفته شود، ما اهل آن هستیم و هر بدی که درباره ما گفته آید، نه چنانیم. ما را در کتاب خدا، حقّی است و با رسول خدا، خویشاوندیم
وخداوند، ما را پاک شمرده است و جز ما، هر کس چنین ادعایی کند، دروغ گوست. خدا و مرگ را، فراوان یاد کنید و بسیار قرآن بخوانید و فراوان بر پیامبر صلی الله علیه و آله صلوات فرستید؛ زیرا صلوات بر رسول خدا صلی الله علیه و آله ده ثواب دارد. آن چه را به شما سفارش کردم پاس دارید، شما را به خدا می سپارم و بدرودتان می گویم.
تحف العقول : 487 .

حدیث47

امام حسن عسکری علیه السلام :
قَد وَضَعَ بَنو اُمَیَّةَ وبَنُو العَبّاسِ سُیوفَهُم عَلَینا لِعِلَّتَینِ ، إحداهُما: أنَّهُم کانوا یَعلَمونَ أنَّهُ لَیسَ لَهُم فِی الخِلافَةِ حَقٌّ ، فَیَخافونَ مِنِ ادِّعائِنا إیّاها وتَستَقِرُّ فی مَرکَزِها . وثانیهِما : أنَّهُم قَد وَقَفوا مِنَ الأَخبارِ المُتَواتِرَةِ عَلی أنَّ زَوالَ مُلکِ الجَبابِرَةِ وَالظَّلَمَةِ عَلی یَدِ القائِمِ مِنّا ، وکانوا لا یَشُکّونَ أنَّهُم مِنَ الجَبابِرَةِ وَالظَّلَمَةِ، فَسَعَوا فی قَتلِ أهلِ بَیتِ رَسولِ اللّه ِ صلی الله علیه و آله وإبادَةِ نَسلِهِ ، طَمَعًا مِنهُم فِی الوُصولِ إلی مَنعِ تَوَلُّدِ القائِمِ عَجَّلَ اللّه ُ فَرَجَهُ ، أو قَتلِهِ ، فَأَبَی اللّه ُ أن یَکشِفَ أمرَهُ لِواحِدٍ مِنهُم ، إلاّ أن یُتِمَّ نورَهُ ولَو کَرِهَ الکافِرونَ
امام عسکری علیه السلام: بنی امیّه و بنی عباس به دو دلیل به قتل و کشتار ما پرداختند: یکی این که: آنها خود می دانستند که خلافت، حقّ آنان نیست، لذا می ترسیدند که ما ادعای خلافت کنیم و خلافت در جایگاه [اصلی ]خود استقرار یابد. دوم این که: آنها، از طریق اخبار متواتر فهمیده بودند که حکومت جباران و ستمگران به دست قائم ما نابود خواهد شد و از طرفی در این که آنان از جباران و ستمگران هستند، شکّ نداشتند. از این رو، در کشتار اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و نابود کردن نسل او کوشیدند تا بلکه با این کار، مانع تولد قائم عجل اللّه تعالی فرجه شوند یا او را به قتل رسانده باشند.
اما خداوند نخواست که قضیّه او [قائم] حتی برای یک نفر از ایشان (خلفای اموی و عباسی) معلوم شود تا آن گاه که نور خویش را کامل گرداند، هرچند کافران خوش نداشته باشند.
إثبات الهداة : 3 / 570 / 685 عن عبداللّه بن الحسین بن سعید الکاتب .

حدیث48

امام حسن عسکری علیه السلام :
ـ فِی الصَّلاةِ عَلی وَلِیِّ الأَمرِ المُنتَظَرِ علیه السلام ـ : اللّهُمَّ صَلِّ عَلی وَلِیِّکَ وَابنِ أولِیائِکَ الَّذینَ فَرَضتَ طاعَتَهُم ، وأوجَبتَ حَقَّهُم ، وأذهَبتَ عَنهُمُ الرِّجسَ وطَهَّرتَهُم تَطهیرًا .
اللّهُمَّ انتَصِر بِهِ لِدینِکَ ، وَانصُر بِهِ أولِیاءَکَ وأولِیاءَهُ وشیعَتَهُ وأنصارَهُ وَاجعَلنا مِنهُم .
اللّهُمَّ أعِذهُ مِن شَرِّ کُلِّ باغٍ وطاغٍ ومِن شَرِّ جَمیعِ خَلقِکَ ، وَاحفَظهُ مِن بَینِ یَدَیهِ ومِن خَلفِهِ وعَن یَمینِهِ وعَن شِمالِهِ ، وَاحرُسهُ وامنَعهُ أن یوصَلَ إلَیهِ بِسوءٍ ، وَاحفَظ فیهِ رَسولَکَ وآلَ رَسولِکَ ، وأظهِر بِهِ العَدلَ وأیِّدهُ بِالنَّصرِ ، وَانصُر ناصِریهِ ، وَاخذُل خاذِلیهِ ، وَاقصِم بِهِ جَبابِرَةَ الکَفَرَةِ ، وَاقتُل بِهِ الکُفّارَ وَالمُنافِقینَ وجَمیعَ المُلحِدینَ ، حَیثُ کانوا وأینَ کانوا مِن مَشارِقِ الأَرضِ ومَغارِبِها وبَرِّها وبَحرِها ، وَاملَأ بِهِ الأَرضَ عَدلاً ، وأظهِر بِهِ دینَ نَبِیِّکَ عَلَیهِ وآلِهِ السَّلامُ ، وَاجعَلنِی اللّهُمَّ مِن أنصارِهِ وأعوانِهِ وأتباعِهِ وشیعَتِهِ ، وأرِنی فی آلِ مُحَمَّدٍ ما یَأمُلونَ وفی عَدُوِّهِم مایَحذَرونَ ، إلهَ الحَقِّ آمینَ
امام عسکری علیه السلام ـ در درود فرستادن بر ولی امر منتظر علیه السلام ـ : بار خدایا، بر ولیّ خود و فرزند اولیایت درود فرست؛ همانان که اطاعت از ایشان را فرض دانستی و حقّ آنان را واجب شمردی و پلیدی را از وجودشان زدودی و به کلّی پاک و پاکیزه شان گردانیدی.

بار خدایا، به واسطه او دینت را مدد و حمایت کن و به وسیله او دوستان خود و دوستان او و شیعیان و یارانش را یاری رسان و ما را از آنان قرار ده.

بار خدایا! او را از گزند هر بیدادگر و سرکشی و از گزند همه آفریدگانت، محفوظ بدار و از پیش رو و پشت سر و از راست و چپش، او را نگهدار و از این که بدی و آسیبی به او برسد، پاسداری و حراستش فرما و با حفظ او، رسول و خاندان رسول خود را حفظ کن؛ عدالت را با دست او آشکار ساز و او را نصرت عطا فرما و یارانش را یاری رسان و کسانی را که تنها و بی یاورش گذارند، تنها و بی یاور گذار و به دست او، جبّاران کفر پیشه را درهم شکن و کافران و منافقان و ملحدان را، هرچه باشند و هر کجا باشند، در شرق عالم و غرب آن، در خشکی ودر دریا، همگی را نابود کن و به وسیله او زمین را آکنده از عدل و داد گردان و دین پیامبرت ـ درود بر او و خاندانش ـ را رونق بخش و ما را، بار خدایا! از یاران و مددکاران و پیروان و شیعیان او قرار ده و مرا زنده بدار تا ببینم که خاندان محمّد به آرمانها و آرزوهایشان رسیده اند و دشمنان آنان به آن چه از آن می ترسیدند، گرفتار آمده اند، آمین ای معبود راستین.
مصباح المتهجّد : 409 ، جمال الاُسبوع : 300 کلاهما عن أبی محمّد عبداللّه بن محمّد العابد .

حدیث49

امام حسن عسکری علیه السلام :
ـ فی التَّفسیرِ المَنسوبِ إلَیهِ ، فی قَولِهِ تَعالی : «وَمَا کَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ یَسْتَغْفِرُونَ»
امام عسکری علیه السلام : ـ در تفسیر منسوب به ایشان درباره آیه شریف «و تا آنان طلب آمرزش می کنند ، خدا عذاب کننده آنان نخواهد بود» ـ : یعنی اظهار توبه و انابه می کنند ؛ زیرا از احکام خداوند در دنیا ، این است که تو را به پذیرفتن ظاهر و جستجو نکردن از باطن ، امر می فرماید ؛ چون دنیا سرای مهلت و فرصت است ، و آخرت ، سرای سزاست و نه عبادت و عمل.
الأنفال : 33.

حدیث50

امام حسن عسکری علیه السلام :
أولَی النّاسِ بِالمَحَبَّةِ مِنهُم مَن أمَّلوهُ .
امام عسکری علیه السلام : مردم ، کسی را بیشتر دوست دارند که به او امید [بیشتری ]دارند .
أعلام الدین : 313 ، بحار الأنوار : 78 / 379 / 4 .

حدیث51

امام حسن عسکری علیه السلام :
مَن کانَ الوَرَعُ سَجِیَّتَهُ وَالکَرَمُ طَبیعَتَهُ وَالحِلمُ خَلَّتَهُ ، کَثُرَ صَدیقُهُ وَالثَّناءُ عَلَیهِ ، وَانتَصَرَ مِن أعدائِهِ بِحُسنِ الثَّناءِ عَلَیهِ .
امام عسکری علیه السلام : هرکه پارساییْ خوی او ، کرمْ سرشت او و بردباریْ صفتش باشد ، دوستش زیاد و ستایشش بسیار گردد و در برابر دشمنانش ، ستایش نیکوی دیگران یاری اش می دهد .
أعلام الدین : 314 ، بحار الأنوار : 78 / 379 / 4 .

حدیث52

امام حسن عسکری علیه السلام :
خَیرُ إخوانِکَ مَن نَسِیَ ذَنبَکَ ، وذَکَرَ إحسانَکَ إلَیهِ .
امام عسکری علیه السلام : بهترینِ برادرانت ، کسی است که خطایت را فراموش کند و از نیکوکاری ات در حقّ خودش یاد کند .
أعلام الدین : 313 ، بحار الأنوار : 78 / 379 / 4 .

حدیث53

امام حسن عسکری علیه السلام :
إنَّ مَعرِفَةَ حُقوقِ الإِخوانِ یُحَبِّبُ إلَی الرَّحمنِ ویُعظِمُ الزُّلفی لَدَی المَلِکِ الدَیَّانِ ، وإنَّ تَرکَ قَضائِها یَمقُتُ إلَی الرَّحمنِ ویُصَغِّرُ الرُّتبَة
عِندَ الکَریمِ المَنّانِ.
امام عسکری علیه السلام : شناخت حقوق برادران دینی ، انسان را محبوب خدای رحمان می کند و او را به آن سلطان قهّار ، نزدیک تر می سازد؛ و به جا نیاوردن آنها ، انسان را در درگاه الهی منفور می سازد و منزلت او را نزد خدای بزرگوار بخشنده ، پایین می آورد .
التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکریّ علیه السلام : 321 / 164 ، بحار الأنوار : 74 / 23 / 25 .

حدیث54

امام حسن عسکری علیه السلام :
: إنَّ اللّه َ تَعالی ـ بِجودِه
ورَأفَتِهِ ـ قَد مَنَّ عَلی عِبادِهِ بِنَبِیِّهِ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله بَشیرا ونَذیرا ، ووَفَّقَکُم لِقَبولِ دینِهِ ، وأکرَمَکُم بِهِدایَتِهِ . . . فَلَم تَزَل نِیَّتُنا مُستَحکِمَةً ، ونُفوسُنا إلی طیبِ آرائِکُم ساکِنَةً ، القَرابَةُ الرّاسِخَةُ بَینَنا وبَینَکُم قَوِیَّةً . وَصِیَّةٌ أوصی بِها أسلافُنا وأسلافُکُم ، وعَهدٌ عُهِدَ إلی شُبّانِنا ومَشایِخِکُم ، فَلَم یَزَل عَلی جُملَةٍ کامِلَةٍ مِنَ الاِعتِقادِ ، لِما جَمَعَنَا اللّه ُ عَلَیهِ مِنَ الحالِ القَریبَةِ ، وَالرَّحِمِ الماسَّةِ ؛ یَقولُ العالِمُ سَلامُ اللّه ِ عَلَیهِ إذ یَقولُ : المُؤمِنُ أخُو المُؤمِنِ لاُِمِّهِ وأبیهِ .
امام عسکری علیه السلام ـ از جمله آنچه به مردم قم و آوه نوشت ـ : خداوند با بخشش و مهربانی خود ، بر بندگانش منّت گذاشت و پیامبرش محمد صلی الله علیه و آلهرا نوید دهنده و بیم دهنده فرستاد و شما را برای پذیرش دینش توفیق
داد و به هدایت خود ، گرامی داشت ... نیّت ما همواره استوار و جان هایمان به اندیشه های پاک شما آرام است . خویشاوندیِ برقرار میان ما و شما نیرومند است . این [خویشاوندی] ، سفارشی است که گذشتگان ما و گذشتگان شما بدان سفارش کرده اند و عهدی است که با جوانان ما و پیران شما بسته شده است و به سبب حالت نزدیک و خویشاوندی پیوسته ای که خداوندْ ما را بر آن نگه داشته است ، همچنان بر اعتقادی کامل ، استوار است . عالمِ [معصوم] علیه السلاممی فرماید : «مؤمن ، برادرِ تنیِ مؤمن است» .
المناقب لابن شهرآشوب : 4 / 425 ، بحار الأنوار : 50 / 317 / 14 .

حدیث55

امام حسن عسکری علیه السلام :
: قالَ رَسولُ اللّه ِ صلی الله علیه و آله لِبَعضِ أصحابِهِ ذاتَ یَومٍ : یا عَبدَاللّه ِ ، أحبِب فِی اللّه ِ ، وأبغِض فِی اللّه ِ ، ووالِ فِی اللّه ِ ، وعادِ فِی اللّه ِ ؛ فَإِنَّهُ لا تُنالُ وِلایَةُ اللّه ِ إلاّ بِذلِکَ ، ولا یَجِدُ الرَّجُلُ طَعمَ الإِیمانِ ـ وإن کَثُرَت صَلاتُهُ وصِیامُهُ ـ حَتّی یَکونَ کَذلِکَ . وقَد صارَت مُؤاخاةُ النّاسِ یَومَکُم هذا أکثَرُها فِی الدُّنیا ؛ عَلَیها یَتَوادّونَ ، وعَلَیها یَتَباغَضونَ ، وذلِکَ لا یُغنی عَنهُم مِنَ اللّه ِ شَیئا .
فَقالَ الرَّجُلُ : یا رَسولَ اللّه ِ ، فَکَیفَ لی أن أعلَمَ أنّی قَد والَیتُ وعادَیتُ فِی اللّه ِ ؟ ومَن وَلِیُّ اللّه ِ عز و جل حَتّی اُوالِیَهُ ، ومَن عَدُوُّهُ حَتّی اُعادِیَهُ ؟
فَأَشارَ لَهُ رَسولُ اللّه ِ صلی الله علیه و آله إلی عَلِیٍّ علیه السلام ، فَقالَ : أتَری هذا ؟ قالَ : بَلی . قالَ : وَلِیُّ هذا وَلِیُّ اللّه ِ ؛ فَوالِهِ ، وعَدُوُّ هذا عَدُوُّ اللّه ِ ؛ فَعادِهِ ، ووالِ وَلِیَّ هذا ولَو أنَّهُ قاتِلُ أبیکَ ووَلَدِکَ ، وعادِ عَدُوَّ هذا ولَو أنَّهُ أبوکَ ووَلَدُکَ .
امام عسکری علیه السلام ـ به نقل از پدرانش ـ : پیامبر خدا روزی به یکی از یارانش فرمود : «ای بنده خدا ! در راه خدا دوست بدار ، در راه خدا دشمن بدار ، در راه خدا دوستی بورز و در راه خدا دشمنی بورز ؛ زیرا ولایت خدا ، جز از این راه به دست نمی آید و انسان ، گرچه نماز و روزه اش بسیار باشد ، طعم ایمان را درنمی یابد ، مگر آن که چنین باشد؛ لیکن امروز ، بیشتر دوستی ها و برادری هایتان برای دنیا و در راه آن است . بر اساس آن ، با یکدیگر دوستی می کنند و برای آن با یکدیگر دشمنی می ورزند؛ حال آن که این دوستی و دشمنی ، در برابر خداوند ، هیچ سودی برایشان ندارد» .
آن مرد گفت : ای پیامبر خدا ! چگونه بدانم که در راه خدا دوستی و دشمنی کرده ام ؟ و دوست خدا کیست تا با او دوستی کنم؟ و دشمن خدا کیست تا با او دشمنی ورزم ؟
پیامبر خدا به علی علیه السلاماشاره کرد و به آن مرد فرمود : «آیا او را می بینی ؟».
گفت : آری .
فرمود : «دوست او ، دوست خداست . پس با او دوستی کن . و دشمن او دشمن خداست . پس با او دشمنی کن . با دوست او دوستی کن ، گرچه قاتل پدر و پسرت باشد ، و با دشمن او دشمنی کن ، گرچه پدر و پسرت باشند» .
معانیالأخبار: 399/58 عن محمّدبن زیاد ومحمّد بن سنان وص37/9 ، عیون أخبارالرضا علیه السلام : 1/291/41، علل الشرایع : 140 / 1 ، صفات الشیعة : 125 / 65 ، الأمالی للصدوق : 61 / 21 کلّها عن محمّد بن زیاد ومحمّد بن سیّار ، التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکریّ علیه السلام : 49 ، روضة الواعظین : 457 من دون إسناد إلی الإمام علیه السلام ، تنبیه الخواطر : 2 / 99 ولیس فیه من «فقال الرجل .. . إلخ» ، بحار الأنوار : 27 / 54 / 8 و ج 68 / 79 / 140 ؛ حلیة الأولیاء : 1 / 312 عن ابن عمر عنه صلی الله علیه و آلهنحوه ولیس فیه «فقال الرجل . . . إلخ» .

حدیث56

امام حسن عسکری علیه السلام :
مَن لَم یَتَّقِ وُجوهَ النّاسِ لَم یَتَّقِ اللّه َ .
امام عسکری علیه السلام : هر که از مردم پروا [حیا] نکند،از خداوند [نیز] پروا نمی کند.
بحار الأنوار : 78/377/3.

حدیث57

امام حسن عسکری علیه السلام :
مَن وَعَظَ أخاهُ سِرّا فَقَدزانَهُ ، ومَن وَعَظَهُ عَلانِیَةً فَقَد شانَهُ .
امام عسکری علیه السلام : هر که برادر خود را پنهانی اندرز دهد، او را آراسته است و هر که در برابر دیگران موعظه اش کند، او را لکّه دار کرده است.
تحف العقول : 489.

حدیث58

امام حسن عسکری علیه السلام :
التَّواضُعُ نِعمَةٌ لا یُحسَدُعلَیها .
امام عسکری علیه السلام : فروتنی، نعمتی است که به آن حسادت نمی شود.
تحف العقول : 489.

حدیث59

امام حسن عسکری علیه السلام :
مَن أکثَرَ المَنامَ رأَی الأحلامَ .
امام عسکری علیه السلام : هر که زیاد بخوابد، خواب های پریشان بیند.
الدرّة الباهرة : 43.

حدیث60

امام حسن عسکری علیه السلام :
لا تُمارِ فیَذهَبَ بَهاؤکَ ، ولاتُمازِحْ فیُجتَرأَ علَیکَ .
امام عسکری علیه السلام : مجادله مکن که احترامت از بین می رود و شوخی مکن که بر تو گستاخ می شوند.
تحف العقول : 486.

حدیث61

امام حسن عسکری علیه السلام :
مَن مَدَحَ غَیرَ المُستَحِقِّ فَقَد قامَ مَقامَ المُتَّهَمِ .
امام عسکری علیه السلام : هر کس فردی را که استحقاق ستایش ندارد بستاید، خود را در مقام اتهام و بدگمانی قرار داده است.
أعلام الدین : 313.

حدیث62

امام حسن عسکری علیه السلام :
جُعِلَتِ الخَبائثُ فی بَیتٍ وجُعِلَ مِفتاحُهُ الکذبَ .
امام عسکری علیه السلام : [همه] پلیدیها در یک خانه نهاده شده و کلید آن، دروغ قرار داده شده است.
الدّرة الباهرة : 43.

حدیث63

امام حسن عسکری علیه السلام :
ـ بَعدَ تَقبِیحِ تَقلِیدِ عَوامِ الیَهودِ لِعُلَماءِ الفَسَقَةِ ـ : فَمَن قَلَّدَ مِن عَوامِّنا
مِثلَ هؤلاءِ الفُقَهاءِ فَهُم مِثلُ الیَهودِ الذینَ ذَمَّهُمُ اللّه ُ بالتَّقلیدِ لِفَسَقَةِ فُقَهائهِم .
فَأمّا مَن کانَ مِن الفُقَهاءِ صائنا لنفسِهِ حافِظا لِدینِهِ مُخالِفا علی هَواهُ مُطِیعا لأمرِ مَولاهُ فلِلعَوامِّ أن یُقَلِّدُوهُ ، وذلکَ لا یکونُ إلّا بَعضَ فُقَهاءِ الشِّیعَةِ لا جَمیعَهُم .
امام عسکری علیه السلام ـ بعد از تقبیح تقلیدِ عوامِ یهود از علمای فاسقشان ـ : اگر (مسلمانان) از چنین فقهایی تقلید کنند ، مانند همان یهودیانی
هستند که خداوند آنان را به سبب تقلید و پیروی از فقهای فاسق و بدکارشان نکوهش کرده است .
اما هر فقیهی که خویشتندار و نگاهبان دین خود باشد و با هوای نفْسش بستیزد و مطیع فرمان مولایش باشد ، بر عوام است که از او تقلید کنند و البته این ویژگیها را تنها برخی فقهای شیعه دارا هستند ، نه همه آنها .
الاحتجاج : 2/510/337.

حدیث64

امام حسن عسکری علیه السلام :
إذا نَشِطَتِ القُلوبُ فَأودِعْها(فَأودِعُوها) ، وإذا نَفرَت فَوَدِّعُوها .
امام عسکری علیه السلام : هر گاه دلها به نشاط آمدند، به آنها امانت بسپارید و هر گاه کوچ کردند، با آنها بدرود گویید.
الدّرة الباهرة : 43.

حدیث65

امام حسن عسکری علیه السلام :
إذا کانَ المَقضیُّ کائِنا فالضَّراعَةُ لماذا ؟ !
امام عسکری علیه السلام : اگر قضای الهی واقع شدنی است، دیگر ضعف و زبونی چرا؟!
نزهة الناظر : 147/21.

حدیث66

امام حسن عسکری علیه السلام :
إنَّ الوُصولَ إلَی اللّه ِ عَزَّوجلَّ سَفَرٌ لا یُدرَکُ إلّا بامتِطاءِ اللَّیلِ .
امام عسکری علیه السلام : رسیدن به خداوند عز و جل سفری است که جز با نشستن بر مرکب شب، پیموده نشود.
بحار الأنوار : 78/380/4.

حدیث67

امام حسن عسکری علیه السلام :
ـ فی صِفَةِ عُلَماءِ السُّوءِ ـ : وهُم أضَرُّ عَلی ضُعَفاءِ شیعَتِنا مِن جَیشِ یَزیدَ عَلی الحُسَینِ بنِ عَلِیٍّ علیهماالسلاموأصحابِهِ ، فإنَّهُم یَسلُبونَهُمُ الأرواحَ والأموالَ ، وهؤلاءِ عُلَماءُ السُّوءِ ... یُدخِلونَ الشَّکَّ والشُّبهَةَ عَلی ضُعَفاءِ شیعَتِنا فیُضِلّونَهُم .
امام عسکری علیه السلام ـ در وصف عالمان بدکردار ـ فرمود : زیان آنها برای شیعیان ناتوان (آسیب پذیر) ما بیشتر از زیان سپاه یزید برای حسین بن علی علیهماالسلامو یاران اوست؛ زیرا آنها جان و مال ایشان را گرفتند و این علمای بدکردار ... در دل شیعیان ناتوان ما شکّ وشبهه می اندازند وگمراهشان می کنند.
الاحتجاج : 2/512/337.

حدیث68

امام حسن عسکری علیه السلام :
الوَحشَةُ مِنَ النّاسِ عَلی قَدرِ الفِطنَةِ بِهِم .
امام عسکری علیه السلام : کناره گرفتن از مردم، به اندازه شناخت از آنهاست.
بحار الأنوار : 70/111/14.

حدیث69

امام حسن عسکری علیه السلام :
ما تَرَکَ الحَقَّ عَزیزٌ إلّا ذَلَّ،ولا أخَذَ بِهِ ذَلیلٌ إلّا عَزَّ .
امام عسکری علیه السلام : هیچ عزّتمندی حقّ را فرو نگذاشت مگر این که به ذلّت افتاد، و هیچ ذلیل و ناتوانی حق را نگرفت مگر این که عزیز و نیرومند شد.
بحار الأنوار : 78/374/24 .

حدیث70

امام حسن عسکری علیه السلام :
إنَّ اللّه َ تَبارَکَ وتَعالی أری رَسولَهُ بِقَلبِهِ مِن نورِ عَظَمَتِهِ ما أحَبَّ .
امام عسکری علیه السلام : خداوند تبارک و تعالی از نور عظمت خویش، چندان که دوست داشت، به قلب رسول خود نمایاند.
الکافی : 1/95/1 .

حدیث71

امام حسن عسکری علیه السلام :
أعدی عَدُوٍّ لِلمَرءِ غَضَبُهُ وشَهوَتُهُ ، فَمَن مَلَکَهُما عَلَت دَرَجَتُهُ وبَلَغَ غایَتَهُ .
امام عسکری علیه السلام : دشمن ترین دشمن آدمی ،خشم و شهوت اوست . هر که بر این دوچیره شود ، مقامش بلند گردد و به هدف خود برسد .
غرر الحکم : 3269

حدیث72

امام حسن عسکری علیه السلام :
ما أقبَحَ بالمُؤمِنِ أن تکونَ لَهُ رَغبَةٌ تُذِلُّهُ .
امام عسکری علیه السلام : چه زشت است در مؤمن خواسته ای باشد که او را به خواری کشاند .
بحار الأنوار : 78/374/35 .

حدیث73

امام حسن عسکری علیه السلام :
مِنَ الجَهلِ الضَّحکُ مِن غَیرِ عَجَبٍ .
امام عسکری علیه السلام : خنده ای که از روی تعجّب نباشد ، نشان نابخردی است .
بحار الأنوار : 76/59/10 .

حدیث74

امام حسن عسکری علیه السلام :
ـ لمّا سُئلَ عن عِلَّةِ وُجوبِ الصَّومِ ـ : لِیَجِدَ الغَنِیُّ مَسَّ الجُوعِ؛ فَیَمُنَّ علی الفَقیرِ .
امام عسکری علیه السلام ـ در پاسخ به پرسش از علّت واجب شدن روزه ـ فرمود : تا توانگر درد گرسنگی را بچشد و در نتیجه ، به نیازمند کمک کند .
بحار الأنوار : 96/369/50 .

حدیث75

امام حسن عسکری علیه السلام :
لا یَعرِفُ النِّعمَةَ إلّا الشاکِرُ،ولا یَشکُرُ النِّعمَةَ إلّا العارِفُ .
امام عسکری علیه السلام : [قدر] نعمت را نشناسد مگر سپاسگزار، و شکر نعمت نگزارد مگر آن که [قدر] نعمت را شناسد .
أعلام الدین : 313 .

حدیث76

امام حسن عسکری علیه السلام :
إنَّ ... للشَّجاعَةِ مِقدارا ، فإن زادَ علَیهِ فهُو تَهَوُّرٌ .
امام عسکری علیه السلام : شجاعت اندازه ای دارد که اگر از آن فراتر رود بی باکی است .
بحار الأنوار : 78/377/3 .

حدیث77

امام حسن عسکری علیه السلام :
إنَّ للسَّخاءِ مِقدارا ، فإن زادَ علَیهِ فهُو سَرَفٌ .
امام عسکری علیه السلام : همانا بخشندگی را اندازه ای است که اگر از آن فراتر رود اسراف است .
الدرّة الباهرة : 43 .

حدیث78

امام حسن عسکری علیه السلام :
إنّ للسَّخاءِ مِقدارا فإنْ زادَ علَیهِ فهُو سَرَفٌ .
امام عسکری علیه السلام : بخشندگی اندازه ای دارد که اگر از آن فراتر رود اسراف است .
بحار الأنوار : 69/407/115.

حدیث79

امام حسن عسکری علیه السلام :
ـ لأبی هاشمِ الجَعفریِّ ـ : قَبرِی بِسُرَّ مَن رَأی أمانٌ لِأهلِ الجانِبَینِ .
امام عسکری علیه السلام ـ خـطاب به ابـو هـاشم جعفری ـ : قبر من در سُرَّ مَن رأی (سامرّا) مایه امن و امان ساکنان هر دو طرف (فرات) است .
بحار الأنوار : 102 / 59 / 1 .

حدیث80

امام حسن عسکری علیه السلام :
لَو عَقَلَ أهلُ الدنیا خَرِبَتْ .
امام عسکری علیه السلام : اگر اهل دنیا عقل خود را به کار می بستند ، دنیا ویران می شد [چون به دنیا بی رغبت می شدند].
بحار الأنوار : 78/377/3 .

حدیث81

امام حسن عسکری علیه السلام :
لا یَشغَلْکَ رِزقٌ مَضمونٌ عن عَمَلٍ مَفروضٍ .
امام عسکری علیه السلام : مبادا [سرگرم شدن به]روزی ضمانت شده ، تو را از کار واجبی باز دارد .
بحار الأنوار: 78/374/22

حدیث82

امام حسن عسکری علیه السلام :
ـ فی تفسیرِ البَسْملَةِ ـ : اللّه ُهُو الّذی یَتألَّهُ إلَیهِ عِندَ الحَوائجِ والشَّدائدِ کُلُّ مَخْلوقٍ عِندَ انْقِطاعِ الرَّجاءِ مِن کُلِّ مَن هُوَ دُونَهُ ، وتَقَطُّعِ الأسْبابِ مِن جَمیعِ مَن سِواهُ .
امام عسکری علیه السلام ـ در تفسیر «بسم اللّه الرحمن الرحیم» ـ فرمود : اللّه هموست که هر مخلوقی در نیازها و گرفتاریها وقتی امیدش از همه ، جز او قطع می شود و رشته هر سببی جز او بریده می گردد ، به وی روی می آورد .
التوحید : 231 / 5 .

حدیث83

امام حسن عسکری علیه السلام :
خَیرٌ مِن الحیاةِ ما إذا فَقَدْتَهُ أبْغَضْتَ الحیاةَ ، وشَرٌّ مِن المَوتِ ما إذا نَزَلَ بِکَ أحْبَبتَ المَوتَ .
امام عسکری علیه السلام : بهتر از زندگی آن است که هرگاه آن را از دست دهی از زندگی بیزار شوی، و از مرگ بدتر آن چیزی است که هرگاه بدان گرفتار آیی، آرزوی مرگ کنی .
تحف العقول : 489 .

حدیث84

امام حسن عسکری علیه السلام :
أعْرَفُ النّاسِ بحُقوقِ إخْوانِهِ وأشَدُّهُم قَضاءً لَها أعْظَمُهُم عِند اللّه ِ شَأنا .
امام عسکری علیه السلام : آن که به حقوق برادران خود آشناتر باشد و در رعایت کردن آنها کوشاتر ، نزد خداوند ارجمندتر است .
الاحتجاج : 2/517/340 .

حدیث85

امام حسن عسکری علیه السلام :
أقلُّ النّاسِ راحةً الحَقودُ .
امام عسکری علیه السلام : کم آسایش ترین مردم، کینه توز است .
تحف العقول : 488

حدیث86

امام حسن عسکری علیه السلام :
مِن الجَهلِ الضّحکُ من غیرِ عَجَبٍ .
امام عسکری علیه السلام : خنده ای که از روی تعجب نباشد نشانه نادانی است.
تحف العقول : 487 .

حدیث87

امام حسن عسکری علیه السلام :
الجَهلُ خَصْمٌ .
امام عسکری علیه السلام : نادانی دشمن [انسان]است.
الدرّة الباهرة : 44 .

حدیث88

امام حسن عسکری علیه السلام :
حُسنُ الصُّورةِ جَمالٌ ظاهِرٌ ، وحُسنُ العَقلِ جَمالٌ باطِنٌ .
امام عسکری علیه السلام : نِکویی صورت ، زیبایی ظاهر است و نکویی خرد ، زیبایی درون.
أعلام الدین : 313.

حدیث89

امام حسن عسکری علیه السلام :
ذُکرَ عند الصّادقِ علیه السلام الجِدالُ فی الدِّینِ، وأنّ رسولَ اللّه ِ صلی الله علیه و آله والأئمّةَ المعصومینَ علیهم السلام قد نَهَوا عنه ، فقالَ الصّادقُ علیه السلام : لَم یُنْهَ عنهُ مطلَقا ، لکنَّهُ نهی عنِ الجِدالِ بغیرِ الّتی هِی أحسَنُ .
امام عسکری علیه السلام : در حضور [امام] صادق علیه السلام از جدال کردن در دین و این که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام از این کار نهی کرده اند، سخن به میان آمد، [امام ]صادق علیه السلام فرمود: از آن به طور مطلق نهی نشده بلکه از مجادله کردن با روشی جز روش پسندیده تر نهی شده است.
بحار الأنوار : 2/125/2.

حدیث90

امام حسن عسکری علیه السلام :
ما مِن بَلِیّةٍ إلّا وللّه ِ فیها نِعمَةٌ تُحیطُ بِها .
امام عسکری علیه السلام : هیچ گرفتاری و بلایی نیست مگر آن که نعمتی از خداوند آن را در میان گرفته است.
بحار الأنوار : 78/374/34.

حدیث91

امام حسن عسکری علیه السلام :
مَن أنِسَ باللّه ِ اسْتَوحَشَ مِن النّاسِ .
امام عسکری علیه السلام : هر که با خدا همدم شود از مردم دوری می گزیند .
الدرّة الباهرة : 43 .

حدیث92

امام حسن عسکری علیه السلام :
ـ وقد سُئلَ عن الحُجّةِ والإمامِ بعدَهُ ؟ ـ : ابْنِی محمّدٌ ، وهُو الإمامُ والحُجّةُ بَعدی ، مَن ماتَ ولَم یَعرفْهُ ماتَ مِیتةً جاهلیّةً . أمَا إنّ لَه غَیبةً یَحارُ فیها الجاهلونَ ، ویَهْلِکُ فیها المُبطِلونَ ، ویَکْذِبُ فیها الوَقّاتونَ ، ثُمّ یَخرُجُ فکَأنّی أنظُرُ إلَی الأعْلامِ البِیضِ تَخْفِقُ فوقَ رأسِهِ بِنَجفِ الکوفةِ .
امام عسکری علیه السلام ـ در پاسخ به پرسش از حجّت و امام بعد از ایشان ـ فرمود : فرزندم محمّد ، اوست امام وحجّت پس از من. هر که بمیرد و او را نشناسد به مرگ جاهلی مرده است. بدانید که او را غیبتی است که پس از آن ، ظهور می کند؛ غیبتی که جاهلان در آن سرگشته می شوند و باطل گرایان به نابودی می افتند و کسانی به دروغ [برای ظهور او ]زمان تعیین می کنند. گویی پرچمهای سفیدی را می بینم که در نجفِ کوفه بر فراز سر او در اهتزازند.
بحار الأنوار : 51 / 160 / 7 .

حدیث93

امام حسن عسکری علیه السلام :
ما تَرَکَ الْحَقَّ عَزیزٌ إِلاّ ذَلَّ وَ لا أَخَذَ بِهِ ذ لیلٌ إِلاّ عَزَّ؛
هیچ عزیزی حق را ترک نکرد، مگر این که ذلیل شد و هیچ ذلیلی به حق عمل نکرد مگر این که عزیز شد.
بحار الأنوار، ج 78، ص 374، ح 24.

حدیث94

امام حسن عسکری علیه السلام :
فی تفسیر قوله تعالی «وَ قُولُوا لِلنّاسِ حُسْنا»قالَ: قُولُوا لِلنّاسِ کُلِّهُمْ حُسْنا مُؤْمِنِهُمْ وَ مُخالِفِهُمْ، اَمَّا الْمُؤْمِنونَ فَیَبْسُطُ لَهُمْ وَجْهَهُ وَ اَمَّا الْمُخالِفونَ فَیُکَلِّمُهُمْ بِالْمُداراةِ لاِجْتِذابِهِمْ اِلیَ الاْیمانِ. فَاِنِ اسْتَتَرَ مِنْ ذلِکَ بِکفِّ شُرورِهمْ عَنْ نَفْسِهِ وَ عَنْ اِخْوانِهِ الْمُؤْمِنینَ؛
در تفسیر آیه «با مردم، به زبان خوش سخن بگویید»، فرمودند: یعنی با همه مردم، چه مؤمن و چه مخالف، به زبان خوش سخن بگویید. مؤمن، به هم مذهبان، روی خوش نشان می دهد و با مخالفان، با مدارا سخن می گوید تا به ایمان، جذب شوند و حتّی اگر نشدند، با این رفتار، از بدی های آنان در حقّ خود و برادران مؤمنش، پیشگیری کرده است.
مستدرک الوسائل، ج 12، ص 261.

حدیث95

امام حسن عسکری علیه السلام :
مَنْ وَعَظَ اَخاهُ سِرّا فَقَدْ زانَهُ وَ مَنْ وَعَـظَـهُ عَلانیَةً فَقَدْ شانَهُ؛
هر کس برادر (دینی اش) را پنهانی نصیحت کند، او را آراسته و اگر آشکارا نصیحتش نماید، ارزش او را کاسته است.
تحف العقول، ص 489.

حدیث96

امام حسن عسکری علیه السلام :
نَظَرَ اَمیرُ المُؤْمِنینَ عَلیٌّ علیه السلاماِلی رَجُلٍ فَرَأی اَ ثَرَ الْخَوْفِ عَلَیْهِ، فَقالَ: ما بالُکَ؟ قالَ: اِنّی اَخافُ اللّه َ. قالَ: یا عَبْدَ اللّه ِ! خَفْ ذُنوبَکَ، وَ خَفْ عَدْلَ اللّه ِ عَلَیْکَ فی مَظالِمِ عِبادِهِ، وَ اَطِعْهُ فیما کَلَّـفَکَ وَ لاتَعْصِهِ فیما یُصْلِحُکَ ثُمَّ لاتَخَفِ اللّه َ بَعْدَ ذلِکَ فَاِنَّهُ لایَظْلِمُ اَحَدا، وَ لایُعَذِّبُهُ فَوْقَ اسْتِحْقاقِهِ اَبَدا، اِلاّ اَنْ تَخافَ سوءَ الْعاقِبَةِ بِاَنْ تَغَیَّرَ اَو تَبَدَّلَ، فَاِنْ اَرَدْتَ اَنْ یُؤْمِنَکَ اللّه ُ سوءَ الْعاقِبَةِ، فَاعْلَم اَنَّ ما تَاْتیهِ مِنْ خَیْرٍ فَبِفَضْلِ اللّه ِ وَ تَوْفیقِهِ، وَ ما تَاْتیهِ مِنْ شَرٍّ فَبِاِمْهالِ اللّه ِ وَ اِنْظارِهِ اِیّاکَ وَ حِلْمِهِ عَنْکَ؛
امیر مؤمنان علی علیه السلامبه مردی نگریستند و در چهره او نشانه ترس دیدند. به او فرمودند: در چه حالی؟ گفت: از خدا می ترسم. فرمودند: «ای بنده خدا! از گناهانت و از عدالت خدا درباره ظلم هایی که به بندگان خدا کرده ای بترس و خدا را در آنچه تو را موظّف نموده، پیروی کن و از او در آنچه صلاح تو درآن است، نافرمانی نکن. پس از آن، از خدا نترس؛ زیرا او به هیچ کس ظلم نمی کند و هرگز کسی را بیش از استحقاقش مجازات نمی کند. مگر این که نگران عاقبت بد باشی، به این که سرنوشت، دگرگون شود و تغییر یابد. پس اگر خواستی از عاقبت بد درامان باشی، بدان هر خیری که به تو می رسد، از لطف خدا و توفیق اوست و هر شرّی به تو می رسد، به جهت مهلت دادن خدا به تو و بردباری اش درباره توست».
تفسیر امام حسن عسکری7، ص 265، ح 133.

حدیث97

امام حسن عسکری علیه السلام :
خَیرُ إخوانِکَ مَن نَسِیَ ذَنبَکَ ، وذَکَرَ إحسانَکَ إلَیهِ .
امام عسکری علیه السلام : بهترین برادر تو ، آن است که گناهت (بدی ات نسبت به او) را فراموش کند و خوبی ات را نسبت به او به یاد داشته باشد .
أعلام الدین : ص 313 .

حدیث98

امام حسن عسکری علیه السلام :
جُرأَةُ الوَلَدِ عَلی والِدِهِ فی صِغَرِهِ تَدعو إلَی العُقوقِ فی کِبَرِهِ .
امام عسکری علیه السلام : گستاخی فرزند بر پدر و مادر در خردسالی ، به نافرمانی در بزرگْ سالی می کشانَد .
تحف العقول : ص 489 .

حدیث99

امام حسن عسکری علیه السلام :
: شَکَرَ اللّه ُ لِأَبی إِسحاقَ إِبراهیمَ بنِ إسماعیلَ صَنیعَتَهُ إِلی شیعَتِنا، و غَفَرَ لَهُ ذُنوبَهُ ، و رَزَقَهُ ذَکَرا سَوِیّا قائِلاً بِالحَقِّ، فَقُل لَهُ : یَقولُ لَکَ الحَسَنُ بنُ عَلیٍ : سَمِّ ابنَکَ أَحمَدَ.
امام حسن عسکری علیه السلام ـ به جعفر بن شریف جرجانی ـ : خداوند ، خود از خدمت ابو اسحاق ابراهیم بن اسماعیل به شیعیان ما سپاس گزاری کند و گناهان او را بیامرزد و پسری تمام و کمال و حق باور ، روزی اش گردانَد . به او بگو که حسن بن علی می گوید : نام فرزندت را احمد بگذار .
الخرائج والجرائح : ج 1 ص 424 ح 4، کشف الغمّة : ج 3 ص 217 کلاهما عن جعفر بن الشریف الجرجانی.

حدیث100

امام حسن عسکری علیه السلام :
جُرأَةُ الوَلَدِ عَلی والِدِهِ فی صِغَرِهِ ، تَدعو إلَی العُقوقِ فی کِبَرِهِ.
امام عسکری علیه السلام : گستاخی فرزند بر پدرش در کودکی ، به سرکشی در بزرگی فرا می خوانَد .
تحف العقول : ص 489.

حدیث101

امام حسن عسکری علیه السلام :

حدیث102

امام حسن عسکری علیه السلام :
مِنَ التَواضُعِ السَّلامُ عَلی کُلِّ مَنْ تَمُرُّ بِهِ،
وَ الْجُلُوسُ دُونَ شَرَفِ الْمَجْلِسِ.
امام عسکری علیه السلام فرمود:
سـلام کردن به هر کس که بر او می گذری
ونشستن در جایی که پایین تر از جایگاه (توست)
نشانه تواضـع و فـروتنی اسـت.
بحارالانوار 78: 372 ح 9

حدیث103

امام حسن عسکری علیه السلام :
مَنْ رَضِیَ بِدُونِ الشَّرَفِ مِنَ المَجْلِسِ
لَمْ یَزَلِ اللّه ُ وَمَلائِکَتُهُ یُصَلُّونَ عَلَیْهِ حَتّی یَقُومَ.
امام عسکری علیه السلام فرمود:
کسی که در مجلس به پایین تر از جایگاه خود راضی شود، همواره خدا و فرشتگان الهی بر او درود می فرستند تا وقتی که برخیزد.
تحف العقول: 486

حدیث104

امام حسن عسکری علیه السلام :
قَلْبُ الاَْحْـمَقِ فی فَـمِهِ
وَ فَمُ الْحَـکیمِ فی قَـلْبِهِ.
امام عسکری علیه السلام فرمود:
قلب و دل احمق در دهان اوست
و دهان انسان حکیم در (اختیار) قلب اوست.
(یعنی انسان نادان نسنجیده حرف می زند
وانسان خردمند وحکیم پس از اندیشه صحبت می کند.)
بحارالانوار 78: 374 ح 21

حدیث105

امام حسن عسکری علیه السلام :
جُرأَةُ الْوَلَدِ عَلی والِدِهِ فی صِغَرِهِ
تَـدْعُو إلَی العُـقُوقِ فی کِـبَرِهِ.
امام عسکری علیه السلام فرمود:
پررویی و گستاخی فرزند در مقابل پدر در کودکی
موجـب نافرمانی و آزار او در بزرگی می شـود.
بحارالانوار، 78: 374 ح 27

حدیث106

امام حسن عسکری علیه السلام :
حُسْنُ الصُّـورَةِ جَمالٌ ظاهِرٌ،
وَ حَسْنُ الْعَـقْلِ جَمالٌ باطِنٌ.
امام عسکری علیه السلام فرمود:
زیبایی چهره، زیبایی ظاهری است
و خوبی اندیشه زیبایی باطنی است.
بحارالانوار 1: 95 ح 27

حدیث107

امام حسن عسکری علیه السلام :
مَنْ کانَ الْوَرَعُ سَجیَّتَهُ، وَ الْکَرَمُ طَبیعَتَهُ،
وَ الْحِلْمُ خُلَّتَهُ، کَثُرَ صَدیقُهُ وَ الثَّناءُ عَلَیْهِ،
وَ انْتَصَرَ مِنْ أَعْدائِهِ بِحُسْنِ الثَّناءِ عَلَیْهِ.
امام عسکری علیه السلام فرمود:
کسی که پارسایی جزء سرشت او وجود و سخاوت جزء طبیعت او و بردباری دوست او گردد دوستانش و تعریف او زیاد خواهد شد و از دشمنانش با ستایش کردن بر او انتقام می گیرد.
اعلام الدین 314

حدیث108

امام حسن عسکری علیه السلام :
لایَعْرِفُ النِّعْـمَةَ اِلاَّ الشاکِرُ،
وَ لا یَشْکُرُ النِّعْمَةَ اِلاَّ الْعارِفُ.
امام عسکری علیه السلام فرمود:
نعمت را جـز سپاسگزار کسی نمی شـناسد
و جز عارف و دانا نعمت را سپاسگزاری نمی کند.
اعلام الدین 313

حدیث109

امام حسن عسکری علیه السلام :
خِـصْلَتانِ لَیْسَ فَوْقَـهُما شَـیْءٌ:
أَلایمـانُ بِاللّهِ وَ نَفـْعُ الإخـوانِ.
امام عسکری علیه السلام فرمود:
دو خصلت است که بالاتر از آنها چیزی نیست:
1 ـ ایمان به خدا
2 ـ سود رسانی به برادران دینی.
بحارالانوار 78: 374 ح 26

حدیث110

امام حسن عسکری علیه السلام :
اَلْغَضَبُ مِفتاحُ کُلِّ شَرٍّ.
امام عسکری علیه السلام فرمود:
خشم، کلید هر بدی و زشتی است.
تحف العقول: 488

حدیث111

امام حسن عسکری علیه السلام :
جُعِلَتِ الْخَبائِثُ کُلُّها فی بَیْتٍ،
وَ جُعِلَ مِفْتاحُها الْکِذْبُ.
امام عسکری علیه السلام فرمود:
تـمام پلیدیها در خـانه ای گردآمـده
و کلید آنها دروغگویی قرار داده شده است.
جامع الاخبار ص 418 ح 1162

حدیث112

امام حسن عسکری علیه السلام :
اَعْرَفُ النّاسَ بِحُقُوقِ إخوانِهِ وَ أشَدُّهُمْ قَضاءً لَها
أعْظَـمُـهُمْ عِنْدَ اللّهِ شَـاَ?ا،
وَ مَنْ تَواضَعَ فی الدُّنیا لاِءخوانِهِ
فَهُوَ عِنْدَاللّه ِ مِنَ الصِّدّیقینَ
وَمِنْ شیعَةِ عَلیِ بْنِ أبی طالِبٍ علیه السلامحَقّا.
امام عسکری علیه السلام فرمود:
برترین مردم پیش خدا کسی است که نسبت به حقوق برادرانش آشناتر و در ادای آن حقوق کوشاتر باشد، و کسی که در دنیا برای برادرانش فروتنی کند، او پیش خدا از صدیقین و از شیعیان راستین علی بن ابی طالب علیه السلام به شمار می آید.
نکته: شناخت حقوق متقابل در میان افراد، به تحکیم و سلامت روابط کمک می کند.
بحارالانوار 41: 55 ح 5

حدیث113

امام حسن عسکری علیه السلام :
لاتُـمارِ فَیـَذْهَبَ بَهاءُکَ
وَ لاتُمازِحْ فَیُجْتَرَءَ عَلَیْکَ.
امام عسکری علیه السلام فرمود:
ستیزه و جدال مکن که آبرویت می رود،
و شـوخی نکن که بر تـو گسـتاخ شوند.
بحارالانوار 78: 370 ح 1

حدیث114

امام حسن عسکری علیه السلام :
بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ یَکُونُ ذاوَجْهَیْنِ وَذالِسانَیْنِ،
یُـطری أَخاهُ شاهِـدا وَ یأْکُـلُهُ غائبا
إنْ اُعْطِیَ حَسَدَهُ، وَ إِن اُبْتُلِیَ خانَهُ.
امام عسکری علیه السلام فرمود:
انسانی که دو رو و دو زبانه باشد بد بنده ای است،
در روبـرو از برادرش تعـریف می کـند
و پشت سر گوشتش را (با غیبت) می خـورد،
اگر نعمتی به او داده شود حسد می ورزد
و اگر گرفتار شود به او خیانت می کند.
نکته : نفاق و دورویی، موجب سلب اعتماد در جامعه می گردد.
ای جان فدای آنکه دلش با زبان یکی است.
بحارالانوار 78: 373 ح 14

حدیث115

امام حسن عسکری علیه السلام :
خَیْرُ إخْوانِکَ مَنْ نَسِیَ ذَنْبَکَ
وَ ذَکَـرَ إحسـانَکَ اِلَـیْهِ.
امام عسکری علیه السلام فرمود:
بهترین برادر تو کسی است که:
خـطای تـو را فراموش کـند
و نیکی تو را نسبت به خودش یادآوری کند.
اعلام الدّین: 313

حدیث116

امام حسن عسکری علیه السلام :
مَنْ وَعَظَ أخاهُ سِرّا فَقَدْ زانَهُ
وَ مَنْ وَعَظَهُ عَلانِیَةً فَقَدْ شانَهُ.
امام عسکری علیه السلام فرمود:
کسی که دوستش را در خلوت موعظه کند
او را آراســته اسـت،
و کسی که آشکارا او را موعظه کند
عیبهای او را بر مـلا کرده است.
بحارالانوار 78: 374 ح 33

حدیث117

امام حسن عسکری علیه السلام :
مِنَ الْجَهْلِ الضِّحْکُ مِنْ غَیْرِ عَجَبٍ.
امام یازدهم علیه السلام فرمود:
خنده بی جهت و بدون تعجّب
نشـانه جـهل و نـادانی اسـت.
تحف العقول 487

حدیث118

امام حسن عسکری علیه السلام :
لَـیْسَ مِـنَ الْأَدَبِ
إِظْهارُ الْفَرَحَ عِنْدَ الْمَحْزُونِ.
امام عسکری علیه السلام فرمود:
شادی کردن در حضور انسان غمناک
از ادب انسـانی نیسـت.
تحف العقول : 489

حدیث119

امام حسن عسکری علیه السلام :
مِنَ الْفَواقِرِ التّیِ تَقْصِمُ الظَّهْرَ، جـارٌ
إنْ رَأی حَسَنَةً أَطْفَأَها وَ اِنْ رَأی سَیِّئةً أَفشاها.
امام عسکری علیه السلام فرمود:
یکی از مصیبتهای کمرشکن، همسایه ای است که:
چون خوبی را ببیند روی آن سرپوش می گذارد
و اگر بدی ببیند آن را افشا می کند.
تحف العقول: 487

حدیث120

امام حسن عسکری علیه السلام :
أَقَـلُّ النّاسِ راحَـةً الحَـقُودُ.
امام عسکری علیه السلام فرمود:
کم آسایش ترین مــردم،
انسـان کینه توز است.
تحف العقول: 488

حدیث121

امام حسن عسکری علیه السلام :
حُبُّ الأبْـرارِ لِلأبْـرارِ ثَوابٌ لِلأبْـرارِ،
وَ حُبُّ الفُـجّارِ لِلأبْرارِ فَضِیلَةٌ لِلأبْـرارِ،
وَ بُغْضُ الفُـجّارِ لِلأبْرارِ زَیْنٌ لِلأبْـرارِ،
وَ بُغْضُ اْلأبْرارِ لِلْفُجّارِ خِزْیٌ عَلَی الفُجّارِ .
امام عسکری علیه السلام فرمود:
محبت خوبان با همدیگر برای خوبان پاداش دارد، و محبت تبهکاران نسبت به خوبان برای خوبان فضیلت است، و دشمنی تبهکاران با خوبان زینت برای خوبان است و دشمنی نیکان با تبهکاران مایه خواری تبهکاران است.
نکته : دوستی معیار شخصیّت انسانهاست.
انسانهای مکتبی، در دوستی و دشمنی های خود، ارزشهای دینی را معیار قرار می دهند.
بحارالانوار 78: 372 ح 8

حدیث122

امام حسن عسکری علیه السلام :
ما تَرَکَ الحّقَ عَزیزٌ إلاّ ذَلَّ
وَ لاأَخَـذَ بِهِ ذَلیلٌ إلاّ عَـزَّ.
امام عسکری علیه السلام فرمود:
هیچ با عزّتی حق را رها نکرد مگر اینکه خوار و ذلیل شد، و هیچ خوار و ذلیل حق را نگرفت مگر این که عزّت یافت.
بحارالانوار 78: 374 ح 24.

حدیث123

امام حسن عسکری علیه السلام :
لاتُکْرِمِ الرَّجُلَ بِما یَشُقُّ عَلَیْهِ.
امام عسکری علیه السلام فرمود:
هیچ کس را به گونه ای احترام نکن
که او را به رنج و مشقّت بیفکند.
نکته : تکلّف، زندگیها را تلخ و رابطه ها را غیر صمیمی می سازد.
بحارالانوار 78: 374 ح 34

حدیث124

امام حسن عسکری علیه السلام :
عَلَیْکَ بِالإقْتِصادِ وَ إیّاکَ وَ الإسْرافَ.
امام عسکری علیه السلام فرمود:
بر تو باد به میانه روی و اعتدال
و پرهیز از ولخرجی و اسراف.
نکته : اقتصاد، حدّ اعتدال میانه اسراف و بخل است.
احقاق الحق 12 ص 467

حدیث125

امام حسن عسکری علیه السلام :
وَاعْلَمْ
اَنَّ لِلسَّخاءِ مِقْدارا، فَاِنْ زادَ عَلَیْهِ فَهُوَ سَرَفٌ،
وَاَنَّ لِلْحَزْمِ مِقدارا، فَاِنْ زادَ عَلَیْهِ فَهُوَ تَهَوُّرٌ…
امام عسکری علیه السلام فرمود:
جود و بخشش حدّ و مرزی دارد. اگر از آن حد بگذرد اسراف به شمار می آید، و دور اندیشی و احتیاط هم اندازه ای دارد، اگر از آن تجاوز کند بی باکی است.
اعلام الدین 313.

حدیث126

امام حسن عسکری علیه السلام :
لَیْسَتِ الْعِبادَةُ کَثْرَةَ الصِّیامِ وَ الصَّلاةِ،
وَ إنَّما اَلْعِبادَةُ کَثْرَةُ التَّفَکُّرِ فِی أمْرِ اللّهِ.
امام عسکری علیه السلام فرمود:
عبادت به روزه و نماز زیاد نیست، بلکه عبادت، زیاد فکر و اندیشه کردن درباره کار و امر خداست.
بحارالانوار 78: 373 ح 13

حدیث127

امام حسن عسکری علیه السلام :
اَوْرَعُ النّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ،
اَعْبَدُ النّاسِ مَنْ أقامَ عَلَی الْفرائِضِ،
أزْهَدُ النّاسِ مَنْ تَرَکَ الْحَرامَ،
أشَدُّ النّاسِ إجْتِهادا مَنْ تَرَکَ الذُّنُوبَ.
امام عسکری علیه السلام فرمود:
پارساترین مردم کسی است که در موارد شبهه توقف کند،
عابدترین مردم کسی است که در برپایی واجبات، استوار باشد،
زاهدترین مردم کسی است که حرام را ترک کند،
کوشاترین مردم شخصی است که گناهان را رها کند.
بحارالانوار 78: 373 ح 18

حدیث128

امام حسن عسکری علیه السلام :
أکْثِرُوا ذِکْرَ اللّهِ وَ ذِکْرَ الْمَوْتِ
وَ تِلاوَةَ الْقُرآنِ وَ الصَّلاةَ عَلَی النبیِّ صلی الله علیه و آله،
فَإنَّ الصَّلاةَ عَلی رَسُولِ اللّه صلی الله علیه و آله عَشْرُحَسَناتٍ.
امام عسکری علیه السلام فرمود:
زیاد یاد خدا و یاد مرگ باشید و قرآن را زیاد بخوانید و برپیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فراوان درود فرستید که درود بر رسول خدا صلی الله علیه و آله ده حسنه به شمار می رود.
بحارالانوار 78: 372 ح 12

حدیث129

امام حسن عسکری علیه السلام :
قَـدِمَ جَمـاعَةٌ فَاسْتَـأْذَنُوا عَلیَ الرِّضا علیه السلام وَ قـالُوا:
نَـحْنُ مِنْ شـیعَةِ عَـلیٍّ علیه السلام، فَمَـنَعَهُمْ أیّـاما ثمّ لَمّا دَخَلُوا قـالَ لَهُـمْ:
وَیْحَکُمْ اِنَّما شیعَةُ عَلیٍّ أمیرِالْمُؤْمِنینَ علیه السلام
اَلْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ وَ سَلْمانُ وَ أبُوذرٍّ وَ الْمِقْدادُ وَ عَمّارٌ وَ مُحَمَّدُ بْنُ اَبی بَکْرٍ اَلَّذینَ لَمْ یُخالِفُوا شَیْئا مِنْ أوامِرِهِ.
امام عسکری علیه السلام فرمود:
گروهی خدمت امام رضا علیه السلام رسیدند و اجازه ورود خواستند و گفتند: ما از شیعیان علی علیه السلامهستیم. امام چند روز اجازه ورود نداد . سپس (بعد از چند روز اجازه گرفته و) داخل شدند. امام علیه السلام به آنان فرمود:
وای بر شما! شیعه امیرمؤمنان علی علیه السلام امام حسن و امام حسین علیه السلام و سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و محمد بن ابی بکر هستند که با هیچ یک از فرمانهای علی علیه السلام مخالفت نکردند.
نکته : شیعه بودن به عمل و رفتار است، نه به ادّعا و شعار.
سفینة البحار 4: 551

حدیث130

امام حسن عسکری علیه السلام :
عَلاماتُ الْمُؤْمِنینَ [المؤمن] خَمْسٌ:
صَلاةُ الاْءحْدی وَالْخَمْسینَ،
وَ زیارَةُ الْأرْبَعینَ،
وَ التَّختُّمُ بِالْیَمینِ،
وَ تَعْفیرُ الجَبینِ،
وَ الْجَهرُ بِبسْمِ اللّه الرَّحْمنِ الرَّحیمِ.
امام عسکری علیه السلام فرمود:
نشانه های مؤمنان (شیعیان) پنج چیز است:
1 ـ پنجاه و یک رکعت نماز (نمازهای واجب و مستحب روزانه)
2 ـ زیارت اربعین
3 ـ انگشتر به دست راست داشتن
4 ـ پیشانی را (در سجده) بر خاک نهادن
5 ـ بسـم الله الرحـمن الرحیم را (در نمازها) بلنـد گفـتن.
نکته : پیروان اهل بیت علیهم السلام باید با نحوه عملشان معرِّف مکتب خویش باشند.
مصباح المتهجد 788

حدیث131

امام حسن عسکری علیه السلام :
إتَّـقُوااللّه َ وَ کُونُوا زَیْنا وَ لاتَکُونُوا شَیْنا،
جُرُّوا إلَیْنا کُلَّ مَوَّدَةٍ، وَادْفَعُوا عَنّا کُلَّ قَبیحٍ.
امام عسکری علیه السلام فرمود:
از خدا پروا کنید و مایه زینت باشید و مایه ننگ نباشید، همه محبّتها را به سوی ما جلب کنید و همه زشتیها را از ما دفع کنید.
میزان الحکمة 5: 241 ح 9976

حدیث132

امام حسن عسکری علیه السلام :
ما أقْبَحَ بِالْمُؤْمِنِ أَنَ تَکُونَ لَهُ رَغْبَةٌ یُذِّلُهُ.
امام عسکری علیه السلام فرمود:
چه قدر زشت است انسان مؤمن دلبستگی
و خواسته ای داشته باشد که او را خوار سازد.
نکته : دو عامل مهّم اسارت انسان «ترس» و «طمع» است.
تحف العقول: 489

حدیث133

امام حسن عسکری علیه السلام :
مِنَ الذُّنُوبِ الَّتی لاتُـغـْفَرُ:
لَیـْتَنی لا اُؤاخَذُ اِلاّ بِهذا.
امام عسکری علیه السلام فرمود:
از گناهان نابخشودنی این است که گفته شود:
ای کاش مرا به غیر از این گناه مؤاخذه نکنند
(یعنی گناه را کوچک و سبک شمارد).
تحف العقول: 487

حدیث134

امام حسن عسکری علیه السلام :
اَلاِْشـْـراکُ فـِی الـنّاسِ
اَخْفی مِنْ دَبیبِ النَّمْلِ عَلَی الْمِسْحِ الأْسوَدِ
فی اللَّیـْلَةِ الْمُـظْـلِمَة.
امام عسکری علیه السلام فرمود:
شـرک در میـان مــردم
از ردّ پای مور بر فرش سیاه در شب تیره وتاریک
مخـفی تـر اسـت.
تحف العقول: 487

حدیث135

امام حسن عسکری علیه السلام :
إنَّکُمْ فی آجالٍ مَنْقُوصَةٍ وَ أیّامٍ مَعْدُودَةٍ وَالْمَوْتُ یَأتی بَغْتَةً، مَنْ یَزْرَعْ خَیْرا یَحْصُدُ غِبْطَةً وَ مَنْ یَزْرَعْ شَرّا یَحْصُدُ نَدامَةً، لِکُلِّ زارِعٍ ما زَرَعَ. لایُسْبَقُ بَطیی ءٌ بِحَظِّهِ وَ لایُدْرِکُ حَریصٌ مالَمْ یُقَدَّرْ لَهُ. مَنْ اُعْطِیَ خَیْرا فَاللّهُ أَعْطاهُ، وَ مَنْ وُقِیَ شَرّا فَاللّهُ وَقاهُ.
امام عسکری علیه السلام فرمود:
عمرهای شما رو به کاهش است، دوران شما محدود است، مرگ ناگهان فرا می رسد،
هر که نیکی بکارد خوشی درو می کند وهر کس زشتی بکارد، پشیمانی درو می کند،
هر کسی آنچه را کشت کند درو خواهد کرد، نه کند رو از بهره و نصیب خود عقب می ماند و نه حریص بیش از آنچه مقدّر اوست به دست آورد،
به هر کس خیری برسد از خداست، و هر کس از شرّی حفظ شود خدا او را حفظ کرده است.
تحف العقول: 489

حدیث136

امام حسن عسکری علیه السلام :
لایَشْغَلَکَ رِزْقٌ مَضـْمُونٌ
عَـنْ عَـمَلٍ مَفـْرُوضٍ.
امام عسکری علیه السلام فرمود:
مبادا روزی تضمین شده (که درهرحال به تو می رسد)
تو را از کار و فعالیت واجب بازدارد.
تحف العقول: 489

حدیث137

امام حسن عسکری علیه السلام :
أُوصیکُمْ بِتَقْوَی اللّه ِ، وَالْوَرَعِ فی دینَکُمْ،
وَ الاْءجْتِـهادِ لِلّهِ، وَ صِدْقِ الْحـَدیـثِ،
وَ أداءِ الْأمانَةِ اِلی مَنِ ائْتَمَنَکُمْ مِنْ بِرٍّ وَ فاجِرٍ،
وَطُولِ السُّجُودِ، وَحُسْنِ الْجَوارِ،
فَبِهذا جاءَ مُحَمَّدٌ صلی الله علیه و آله.
امام عسکری علیه السلام فرمود:
شما را سفارش می کنم به: تقوای الهی، پارسایی در دین خودتان، و کوشش و تلاش برای خدا و راستگویی و ادای امانت به کسی که شما را امین شمرده است چه خوب باشد یا بد، و طولانی کردن سجده و خوش همسایگی، که حضرت محمد صلی الله علیه و آلههمین برنامه ها را آورده است.
نکته : زبان عمل، گویاترین زبان و رساترین تبلیغ است.
بحارالانوار 78: 372 ح 12

حدیث138

امام حسن عسکری علیه السلام :
اَلْحَمُد لِلّهِ الَّذی لَمْ یُخْرِجْنی مِنَ الدُّنیا
حَتّی أرانِیَ الْخَـلَفَ مِنْ بَعْـدی،
أشْبَهُ النّاسِ بِرَسُولِ اللّه ِ صلی الله علیه و آلهخَلْقا وَ خُلْقا،
یَحَفَظُهُ اللّه ُ تَبارَکَ وَ تَعالی فی غَیْبَتِهِ،
ثُمَّ یُظْهِرُهُ فَیَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلاً وَ قِسْطا
کَما مُلِئَتْ جَوْرَا وَ ظُلْما.
احمد بن اسحاق می گوید: از امام حسن عسکری علیه السلامشنیدم که می فرمود:
سپاس خدایی را که مرا از دنیا بیرون نبرد تا اینکه (فرزندم و) جانشین بعد از خودم را به من نشان داد، که او در خلقت و اخلاق شبیه ترین مردم به رسول خدا صلی الله علیه و آله است، خدا او را در غیبتش حفظ و نگهداری می کند، و بعد او را آشکار می کند تا زمین را پر از عدل و داد کند، همان گونه که از بی عدالتی و ستم پر شده باشد.
کمال الدین 408 ح 7

حدیث139

امام حسن عسکری علیه السلام :
هذا صاحِبُکُمْ مِنْ بَعْدی.
عمرو اهوازی می گوید:
امام عسکری علیه السلام فرزندش را به من نشان داد و فرمود:
این فرزند، بعد از من صاحب (و امام) شماست.
کافی 1/328 ح 3

حدیث140

امام حسن عسکری علیه السلام :
فَإذا قامَ قَضی بَیْنَ النّاسِ بِعِلْمِهِ
کَـقَـضاءِ داوُدَ علیه السلاملایَسْأَلُ البَیـِّنَةَ.
امام عسکری علیه السلام فرمود:
زمانی که (حضرت مهدی علیه السلام) قیام کند، در میان مردم با علم خودش قضاوت می کند، همان گونه که حضرت داود علیه السلام قضاوت می کرد و از مردم، بیّنه و شاهد نمی طلبد.
کافی 1/509 ح 13

حدیث141

امام حسن عسکری علیه السلام :
... أمـا إنَّ لَهُ غَیـْبَةٌ یُحارُ فیـهَا الْجاهِلُونَ،
وَ یَهْلِکُ فیهَا الْمُبطِلُونَ، وَ یُکَذِّبُ فیهَا الْوَقّاتُونَ،
ثُمَّ یَخْرُجُ فَکَأَنـّی أنْظُرُ اِلیَ الأَعْلامِ الْبیضِ
تَخْفِقُ فَوْقَ رَأسِهِ بِنَجَفِ الْکُـوفَةِ.
امام عسکری علیه السلام فرمود:
حضرت مهدی علیه السلام دارای غیبتی است (طولانی) که
نادانها در آن زمان متحیر می شوند،
اهل باطل در آن غیبت به هلاکت می رسند
و وقت تعیین کنندگان دروغ می گویند،
سپس ظهور و خروج می کند،
گویا می بینم پرچمهای سفیدی را که در نجفِ کوفه بالای سر او به اهتزار در آمده است.
نکته : غیبت امام زمان یک «امتحان» است و عصر غیبت، تکلیف شیعه را سنگین تر می کند.
کمال الدین 409 ح 9

حدیث142

امام حسن عسکری علیه السلام :

درباره مركز

بسم الله الرحمن الرحیم
جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سوره توبه آیه 41)
با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اگر بدانيد حضرت رضا (عليه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌اى كه امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهاى ما را ياد گيرد و به مردم ياد دهد، زيرا مردم اگر سخنان نيكوى ما را (بى آنكه چيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند) بدانند هر آينه از ما پيروى (و طبق آن عمل) مى كنند
بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص 159
بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الله شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به اهلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال 1340 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند.
مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 1385 هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.
اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی، جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به محققین و طلاب، گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی، در دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید.
از جمله فعالیتهای گسترده مرکز :
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه
ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی، پانوراما ، انیمیشن ، بازيهاي رايانه اي و ... اماکن مذهبی، گردشگری و...
د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه www.ghaemiyeh.com جهت دانلود رايگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر
ه)تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای
و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524)
ز)طراحی سيستم هاي حسابداري ، رسانه ساز ، موبايل ساز ، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک ، SMS و...
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام، حوزه های علمیه، دانشگاهها، اماکن مذهبی مانند مسجد جمکران و ...
ط)برگزاری همایش ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائميه اصفهان
تاریخ تأسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026
وب سایت: www.ghaemiyeh.com ایمیل: Info@ghaemiyeh.com فروشگاه اینترنتی: www.eslamshop.com
تلفن 25-2357023- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 88318722 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 2333045(0311)
نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی ، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست، از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله.
شماره حساب 621060953 ، شماره کارت :6273-5331-3045-1973و شماره حساب شبا : IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان – خيابان مسجد سید
ارزش کار فکری و عقیدتی
الاحتجاج - به سندش، از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما، او را از ما جدا کرده است و از علوم ما که به دستش رسیده، به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کَرَم کردن، از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت، به عدد هر حرفی که یاد داده است، هزار هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها، آنچه را که لایق اوست، به آنها ضمیمه کنید».
التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌رَهانی، یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مؤمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد، امّا تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینوا، خود را بِدان، نگاه می‌دارد و با حجّت‌های خدای متعال، خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟».
[سپس] فرمود: «حتماً رهاندن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبی. بی‌گمان، خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند، گویی همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان، ارشاد کند، گویی همه مردم را زنده کرده است، پیش از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد».
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت کند، اجری مانند آزاد کردن بنده دارد».