الطب الجدید الکیمیائی

اشاره

شماره بازیابی : 5-4286

امانت : امانت داده می شود

شماره کتابشناسی ملی : ع 4286/1

عنوان و نام پدیدآور : طب الجدید الکیمیاوی[نسخه خطی]

وضعیت استنساخ : ق 1240

آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز نسخه: "بسمله، و بعد فهذا الکتاب الطب الجدید الکیمیائی الذی اخترعه براکلسوس مشتمل علی مقدمه و مقالات..."

انجام نسخه: "کما یفعل الحدید و المقناطیس و الله یعلم بعواقب الامور ..."

: معرفی کتاب: مولف در این اثر کیفیت کاربرد کیمیا را در طب با استفاده از نظرات براکلسوس یونانی در یک مقدمه و چند مقاله به رشته تحریر در آورده و در پایان رساله فوولیوس را که در طب کیمایی بوده و دارای دو مقاله است، از لاتین به عربی ترجمه کرده است. مولف و مترجم این اثر شناخته نشده است. این اثر به سال 1329ق. در حاشیه صفوه الصفا در بمبئی به چاپ رسیده است. این رساله در یک مجموعه 115 برگی قرار دارد

مشخصات ظاهری : برگ: 1پ - 101پ، 14 سطر، اندازه سطور 110x60، قطع 155x110

یادداشت مشخصات ظاهری : نوع کاغذ: فرنگی نخودی

خط: نسخ

تزئینات جلد: تیماج زرشکی، یک لایی، مجدول، ضربی، اندرون جلد روکش کاغذی

تزئینات متن: عناوین با مرکب قرمز

حواشی اوراق نسخه: نسخه در حاشیه تصحیح شده

فرسودگی، ناقص بودن صفحات: برگهای 1 و 2 الحاقی، اندکی وصالی و لک زدگی دارد

توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .

منابع اثر، نمایه ها، چکیده ها : منابع دیده شده: ملی (10: 300)، مرعشی (9: 153)، مجلس (14: 21)، مشار عربی (ص)603

صحافی شده در این مجلد: : 2. رساله فی المرکبات الکیماویه/ نیقولاووس المسمی به طبیب، 1240 ق.

عنوانهای دیگر : طب الکیمیاوی

موضوع : پاراسلسوس، 1493 - 1541. طب الجدید الکیمیاوی

پزشکی باستانی

شناسه افزوده

: پاراسلسوس، 1493 - 1541. طب الجدید الکیمیاوی

شماره بازیابی : 204

تصدیر

تمهید:

بدأ انتاج العرب العلمی الواعی بالصعود منذ القرن السابع للمیلاد، و استمر عطاؤهم العلمی المبدع، و علی نطاق عالمی رائد، حتی القرن الثالث عشر. و ابتداء من ذلک القرن أخذ ذلک الإنتاج العلمی بالتباطؤ بسبب الکوارث المتلاحقه التی أصابت الأمه العربیه من جراء الحروب المدمره التی أثارها المغول و التتر و الممالیک و الصلیبیون. و بدءا من القرن السادس عشر للمیلاد بدأت مرحله، یمکن تسمیتها بمرحله الهمود الحضاری و العلمی للعرب، و استمرت حتی منتصف القرن الماضی.

و قد رأیت أن الأکثریه الساحقه من الباحثین العرب و الأجانب، انصرفت دراساتهم و مؤلفاتهم بشکل خاص إلی مرحله الابداع العربی، و إلی المرحله التالیه التی وصفتها بمرحله التباطؤ فی الانتاج العلمی العربی. أما المرحله التی أسمیتها بمرحله الهمود العلمی فلم تحظ من الباحثین إلا بالقلیل جدا من الإهتمام، بالرغم من أنها لم تعدم ظهور عدد من النوابغ فیها، لمعوا فی مختلف المجالات العلمیه دون أن یعطوا حقهم من الدراسه، و ظلت مؤلفاتهم تنتظر التحقیق و الشرح و التحلیل، الأمر الذی یشکل ثغره لا یجوز الاستمرار فی إهمالها.

فاخترت عالما عربیا لمع فی مجالات العلوم الطبیه فی القرن السابع عشر للمیلاد، هو الطبیب صالح بن نصر الله الملقب بابن سلوم الحلبی فی تحقیق مخطوطین له یتضمنان أول

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 4

اطلاله طبیه و کیمیائیه عربیه علی التیارات الطبیه الأوربیه التی ظهرت فی القرن السادس عشرهما: مخطوط (الطب الجدید الکیمیائی)، و مخطوط (الکیمیاء الملکیه).

عاش صالح بن سلوم الحلبی فی القرن الحادی عشر للهجره (السابع عشر للمیلاد).

و فی ذلک القرن کانت المفاهیم و النظریات المتعلقه بالطب التقلیدی، تتصارع مع التیارات الطبیه

الثوریه الجدیده فی أوربا اللاتینیه.

و کان صالح بن سلوم الحلبی أول من نقل إلی اللغه العربیه، فی مؤلفاته، صوره حیه و واضحه لتلک النظریات الطبیه الثوریه التی تزعمها، فی القرن السادس عشر للمیلاد، العالم السویسری باراکلسوس[1]. و قد کان براکلسوس هذا صاحب مدرسه من أبرز روادها العالم الألمانی اسفالد کروللیوس[2].

کان ابن سلوم الحلبی، کما یتضح من مؤلفاته، واسع الإطلاع علی تلک التیارات الطبیه الجدیده، إضافه إلی معرفته العمیقه بنظریات الطب التقلیدی.

و مع أن لابن سلوم الحلبی الأسبقیه فی نقل التیارات و النظریات الطبیه التی برزت منذ القرن السادس عشر للمیلاد عن طریق مخطوطیه: «الطب الجدید الکیمیائی» و «الکیمیاء الملکیه»، فإن کثیرا من المؤرخین ینسبون هذا السبق إلی الطبیب الفرنسی کلوت بک فی أوائل القرن التاسع عشر أیام حکم محمد علی الکبیر لمصر، جهلا منهم بدور ابن سلوم الذی سبق کلوت بک بفتره تقرب من مائتی عام[3].

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 5

و إنه لمن المؤسف حقا أن لا یلقی ابن سلوم الحلبی الاهتمام الذی یلیق بدوره التاریخی من قبل الباحثین و المؤرخین، حتی أن الموسوعه الإسلامیه فی طبعاتها الإنکلیزیه و الألمانیه لا تذکر شیئا عن شخصیه ابن سلوم و لا عن مؤلفاته[4].

و أری لزاما علی أن أقدم بالغ الشکر إلی الأساتذه رئیس و أعضاء مجلس جامعه حلب علی تفضلهم بإتخاذ قرار بطباعه إنتاجی هذا فی مطبعه الجامعه، و لا یفوتنی أن أوجه أیضا شکری الجزیل إلی الزملاء رئیس و أعضاء مجلس معهد التراث العلمی العربی، الذین کانوا أصحاب الاقتراح علی مجلس الجامعه بالطباعه.

و لا بد لی من ذکر صدیق عزیز علیّ هو الأستاذ الدکتور محمد زهیر البابا العالم المتمیز فی شؤون التراث العربی، و الأستاذ فی جامعه

دمشق، فهو أول من لفت نظری إلی أهمیه صالح بن سلوم الحلبی و مخطوطیه موضوع التحقیق و التحلیل فی هذه الدراسه.

کلمه أخیره فی هذا التصدیر أخص بها معهد التراث العلمی العربی بجامعه حلب الذی سهل لی تأمین نسخ عدیده من مخطوطی ابن سلوم الحلبی من مکتبات العالم، کما کان لی من مکتبته معین هام فیما تحویه من مراجع.

و لعلّ هذا المعهد، یکون فی المستقبل القریب قادرا علی احتضان أعداد وافره من الباحثین فی رحابه مع توفیر کل الإمکانیات لهم لیعملوا علی إحیاء تراثنا العربی فی خدمه الحضاره العربیه و الحضاره الإنسانیه.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 7

المقدمه

اشاره

ابن سلوم الحلبی:

سیرته الذاتیه

مؤلفاته

دوره التاریخی

براکلسوس:

التعریف به و بدوره التاریخی

کروللیوس:

التعریف به

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 9

ابن سلوم الحلبی

هو صالح بن نصر الله المعروف بابن سلوم الحلبی، ولد فی مدینه حلب، و لم أجد فی کل المصادر التاریخیه التی استطعت الإطلاع علیها و التی تناولت حیاه ابن سلوم الحلبی، أی تاریخ لمولده، إلا أن کل تلک المصادر مجمعه تقریبا علی أنه توفی عام 1081 ه/ 1670 م فیما عدا المؤرخ الترکی الدکتور کمال صبری کولتا الذی یحدد وفاته بعام 1080 ه/ 1669 م أی بفارق سنه واحده[5].

أما مکان وفاته فینفرد الدکتور أحمد عیسی بک بتحدیده فی القسطنطینیه[6].

و أما غیره من المؤرخین فیجمعون علی أن وفاته کانت فی بلده ینی شهر بالأناضول.

و الواقع أن المصادر التاریخیه التی تناولت ترجمه حیاه ابن سلوم محدوده جدا و أهمها:

1- کتاب «خلاصه الأثر فی أعیان القرن الحادی عشر» لمحمد المحبی المتوفی عام 1111 ه/ 1699 م[7].

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 10

مخطوط الطب الجدید الکیمیائی من نسخه مکتبه د. فؤاد سامی حداد/ بیروت (ح) 2

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 11

مخطوط الطب الجدید الکیمیائی من نسخه مکتبه د. فؤاد سامی حداد/ بیروت (ح) 2

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 12

2- کتاب «فوائد الارتحال و نتائج السفر فی أخبار أهل القرن الحادی عشر» للشیخ مصطفی المکی، المتوفی عام 1123 ه/ 1711 م[8].

3- کتاب «إعلام النبلاء بتاریخ حلب الشهباء» للشیخ محمد راغب الطباخ الحلبی.[9]

4- کتاب «معجم الأطباء- ذیل عیون الأنباء فی طبقات الأطباء» للدکتور أحمد عیسی.[10]

بالإضافه إلی بحث باللغه الترکیه قدمه الدکتور کمال صبری فی ندوه «العلاقات الطبیه الألمانیه الترکیه» التی انعقدت یومی 18، 19 تشرین الثانی 1976 فی اسطمبول و هذا البحث منشور باشراف الدکتور أرسلان ترزی أوغلو أستاذ تاریخ العلوم

الطبیه بجامعه اسطمبول عام 1981.[11]

یقول محمد المحبی فی الصفحتین 240، 241 من الجزء الثانی من کتابه «خلاصه الأثر فی أعیان القرن الحادی عشر» عن ابن سلوم الحلبی:

«هو صالح بن نصر الله و یعرف بابن سلوم بفتح السین المهمله و تشدید اللام، الحلبی، رئیس أطباء الدوله العثمانیه و ندیم السلطان محمد بن ابراهیم.

و هو سید الأطباء و الحکماء، أظهر فی فنون الطب کل معنی غریب، و رکبها بمقدمات حسنه کل ترکیب عجیب، فاستخرج الأمراض من أو کارها، و کان کل طبیب یعجز عن إظهارها ....»

ثم یتابع المحبی قوله فی أن ابن سلوم «ولد بحلب و نشأ بها و أخذ عن أکابر

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 13

شیوخها، اشتغل بالعلوم العقلیه، و جدّ فی تحصیلها حتی برع، و غلب علیه علم الطب».

ثم یورد المحبی فی مقطع آخر: «ثم تولی مشیخه الأطباء بحلب و لم یزل علی تلک الحاله حتی رحل إلی الروم و اختلط بکبرائها و اشتهر أمره بینهم، و نما حظه حتی وصل خبره إلی السلطان فاستدعاه و أعجبه لطف طبعه، فصیّره رئیس الأطباء، و أعطاه رتبه قضاء القسطنطینیه ....».

و من الواضح أن السلطان المقصود، هو محمد بن إبراهیم خان الرابع[12] کما أن رتبه «قضاء قسطنطینیه» تعنی رتبه «قاضی عسکر» و هی رتبه شرفیه کبیره فی ذلک الوقت، لا تمنح إلا لشخصیه مرموقه لها وزنها فی السلطنه.[13]

و یذکر محمد المحبی أیضا فی کتابه «خلاصه الأثر»، أن ابن سلوم الحلبی کان حسن الصوت، عارفا بالموسیقی، صارفا أوقاته فی الملذات، و أن له روایه فی الشعر و الأخبار، و انه کان صاحب نکته.

- أما المرجع الثانی الذی ذکرته أعلاه، و هو کتاب «فوائد الارتحال و نتائج السفر فی أخبار أهل

القرن الحادی عشر» فیضیف إلی معلوماتنا عن ابن سلوم الحلبی انه کان حنفی المذهب، واسع الثقافه تلمیذا لشیخ الإسلام یحیی المنقری، و انه حین یحتدم النقاش فی المواضیع الشرعیه، کانت آراؤه هی التی یؤخذ بها،

- و فی المرجع الثالث، أی کتاب «إعلام النبلاء بتاریخ حلب الشهباء» فإن مؤلفه الشیخ محمد راغب الطباخ یکرر المعلومات التی أوردها محمد المحبی فی کتابه، «خلاصه الأثر» و یضیف إلی ذلک ان ابن سلوم الحلبی بسبب صلته الوثیقه بالسلطان محمد الرابع،

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 14

و نفوذه القوی لدیه، نفع بجاهه کثیرا من أصدقائه و معارفه، و العدید ممن یقصدونه طالبین مساعدته، حتی أن شعراء عصره تباروا فی مدحه. و یقول محمد راغب الطباخ إن أفضل ما قیل فی مدحه من شعر، قصیده نظمها المرحوم عبد الباقی بن أحمد السمان الدمشقی مطلعها:

بذکرک بعد الله یستفتح الذکرفما لسواک نهی و لا أمر

و هذه القصیده یذکرها أیضا محمد المحبی، و منها:

أمولای إقبالا لعبد توجهت إلیک به الآمال وصلته الشکر

إذا ما جری ذکراک فی مجلس غدایمیل کما النشوان مالت به الخمر

و یبخل بالتصریح باسمک غیرهو حبا و إجلالا و إن علم الأمر

و هل تختفی الشمس المنیره فی الضحی و یکتم نور البدر أو یستر الفجر

جنا بک مسعود و بابک کعبهتطوف بها الآمال تسبیحها الشکر

و یورد الشیخ محمد راغب الطباخ أیضا ما أورده المحبی أن ابن سلوم الحلبی، کان یمیل إلی الطرب و المجون، و انه کان یروی الشعر و ینظمه و ان أکثر شعره فی الخمریات، و لکنه یعود فیقول، شأنه شأن المحبی، إنه لم یسمع له إلّا بیتان من الشعر هما:

سقانی من أهوی کلون خدوده مداما یری سر القلوب مذاعا

و مذ شبب الابریق فی

کأس حانناأقامت دروایش الحباب سماعا

- و المرجع الرابع عن ترجمه حیاه ابن سلوم، و هو «معجم الأطباء» للدکتور أحمد

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 15

عیسی، فإنه یذکر عن صالح بن سلوم الحلبی:

«انه رئیس الأطباء بقسطنطینیه، الحبر الکبیر، الکامل النحریر و الجوهر الفرد النفیس، سید الأطباء و الحکماء ....».

و کرر ما ورد فی کتاب محمد المحبی من معلومات حول سیره ابن سلوم و حیاته، و لکنه رکز بعبارات قویه مسجوعه عن میل ابن سلوم الحلبی للمجون بقوله:

«صرف أکثر أوقاته فی اجتناء الأفراح، و اجتلاء شموس الأقداح، مغرما بکل طرف ساحر، و مقتنصا لکل ریم نافر، ممن زاد جماله، و اقمر هلاله .....»[14]

و بعد الإشاده بمعلوماته الطبیه و براعته فی العلوم العقلیه، یذکر الدکتور أحمد عیسی أیضا أن ابن سلوم الحلبی کان یحضر دروس شیخ الإسلام یحیی المنقری و یجیب علی المسائل الشرعیه التی یعجز عن شرحها کل الحاضرین.

- و أما المرجع الذی سبق أن ألمحت إلیه، أی النشره الصادره باللغه الترکیه عن کلیه الطب بجامعه اسطمبول عام 1981 و المتضمنه مقالا للدکتور کمال صبری قدم فی ندوه العلاقات الطبیه الترکیه الألمانیه، أقیمت عام 1976 باسطمبول، فإننا نواجه تفاصیل عن ابن سلوم الحلبی من مصادر ترکیه و مفادها ان ابن سلوم الحلبی بدأ بدراسه العلوم الشرعیه فی مدینه حلب مسقط رأسه، ثم درس الطب فی دار الشفاء بحلب[15] و بفضل نباهته

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 16

و نجاحه فی مهنته، وصل إلی وظیفه رئیس أطباء ولایه حلب.

ثم انتقل إلی اسطمبول برفقه أبشیر باشا والی حلب، و قد شغل ابن سلوم فی بدایه إقامته باسطمبول وظیفه طبیب خاص للسلطان، و من ثم أصبح رئیسا لأطباء «دار شفاء الفاتح» و فی عام

1656 م تولی رئاسه أطباء المملکه العثمانیه.

و لدی تدقیق ما جاء فی المراجع، التی أوردتها و التی تضمنت أخبارا عن حیاه ابن سلوم الحلبی و سیرته الشخصیه، نجد أن المرجع الرئیسی لها هو کتاب «خلاصه الأثر» لمحمد المحبی، و أن المراجع العربیه الأخری رددت ما جاء فی ذلک الکتاب مع بعض الإضافات المحدوده التی أوردها مصطفی المکی فی کتابه «فوائد الارتحال» و هو أمر یمکن تفسیره بأن المحبی کان معاصرا لابن سلوم تقریبا لأنه توفی بعد وفاه ابن سلوم بثلاثین سنه فقط، کما أن مصطفی المکی توفی بعد اثنتین و أربعین سنه من وفاه ابن سلوم أی لم یکن بعید العهد أیضا عن ابن سلوم.

إن هذه المعلومات التی وصلتنا عن سیره ابن سلوم، علی قلتها، لم تکن تخلو من المبالغه فیما یتعلق بما نعتته تلک المراجع بمجون ابن سلوم. فقد یکون ابن سلوم محبا للموسیقی، و قد یکون حسن الصوت محبا للطرب، إلا ان امرءا یبدأ تحصیله بالعلوم الشرعیه و یتعمق بها و بالعلوم الطبیه، و یصل إلی ما وصل إلیه من مراکز، یصعب أن نصدق ما ذکرته المراجع (و خاصه أحمد عیسی) من أن ابن سلوم الحلبی یسعی وراء کل ریم نافر، و یجتلی شموس الأقداح، و یغرم بکل طرف ساحر، و ما إلی ذلک من أوصاف.

و لربما کان ذلک واردا فی مطلع صباه فی بلدته (حلب)، أی فی مرحله مبکره جدا من شبابه قبل أن یبدأ بدراسه العلوم الشرعیه و قبل دراسته للطب.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 17

بسم اللّه الرحمن الرحیم

مخطوط الطب الجدید الکیمیائی من: نسخه مکتبه معهد التراث بجامعه حلب (م)

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 18

مؤلفاته

ألف صالح بن سلوم ثلاثه کتب هی:

براکلسوس PARACELSUS :

اسمه الحقیقی تیوفراست بومباست فون هوهنهایم Theophraste Bombast Von Hohenheim و أما باراکلسوس (أو براسلس Paracelse ) فهو لقب أطلقه هو علی نفسه علی

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 25

سبیل التفاخر لیبین أنه نظیر للطبیب الرومانی الشهیرCelse (أوCelsus ) من أطباء القرن الأول للمیلاد.

ولد براکلسوس فی السابع عشر من کانون الأول (دیسمبر) عام 1493 للمیلاد فی بلده ماریا آینسیدلن Maria -Einsiedeln بالقرب من مدینه زوریخ فی سویسرا، و کانت آنذاک أرضا ألمانیه، و هذا ما دعا ابن سلوم لنعته بالجرمانی. و کان والده و لهلم فون هوهنهایم طبیبا، و أما والدته فقد توفیت بعد ولادته بزمن قصیر جدا. و یبدو أن براکلسوس کان الإبن الوحید لوالدیه و انه کان ضعیف البنیه[26].

لا نعرف الکثیر عن مرحله الشباب الأولی لبراکلسوس، إلا ما صرح به هو عن نفسه من أنه إهتم بالطب و الخیمیاء (الکیمیاء القدیمهAlchimie )[27]. متأثرا بوالده الطبیب.

و من المؤکد أن براکلسوس ذهب عام 1514 م إلی التیرول حیث عمل مده عام واحد فی مناجم فوکرSigismond Fugger اکتسب خلالها خبره فنیه واسعه بالمعادن الثمینه.

و بدأ بعد ذلک بالتنقل فسافر إلی ألمانیا و فرنسا و انکلترا و البلاد السکاندینافیه و ایطالیا، و فی ایطالیا حصل علی لقب الدکتوراه فی الطب من جامعه فیراری.[28]

و کان براکلسوس، فی أسفاره المتتابعه یعقد صلات مع أناس من کل الفئات، و من

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 26

کل المهن و الجنسیات: صیادله، معدّنین، خیمیائیین، أطباء، سحره، و فنانین و غیرهم.

و فی عام 1526 م حصل علی لقب مواطن فی بلده ستراسبورغ (عاصمه الإلزاس)، فاستقر فیها طبیبا. و قد حالفه الحظ فی هذه البلده فذاع صیته عند ما استطاع شفاء شخص ذی مکانه

إجتماعیه کبیره یعمل فی النشر و الطباعه هو جان فروبن Johann Froben (أوFrobenius ) کان مرضه قد استعصی علی أطباء تلک البلده[29].

کما استطاع أن یشفی ضیفا لجان فروبن هو ایراسم Erasme الذی کانت له شهره علمیه کبیره و بذلک أضحی براکلسوس طبیبا مشهورا حتی ان أستاذ اللاهوت فی جامعه «بال» و هو أوکولامبادیوس Oecolampadius کان یزکیه و یجتمع به و یری فیه شخصیه طبیه عظیمه. و قد رشحت هذه الشخصیات اللامعه براکلسوس لدی السلطات فی بلده بال B le السویسریه لاستلام منصب مزدوج کان شاغرا آنذاک و هو جراح البلده و أستاذ فی کلیه الطب و هو ترشیح قبلته السلطات فورا.

إلا أن براکلسوس لم یستطع أن یستمر فی مهماته الجدیده إلا سنتین فقط، لأنه کسب عداوه کل المشتغلین فی العلوم الطبیه من أطباء و صیادله، لأنه هاجم نظریه الاخلاط التی سیطرت علی المفاهیم الطبیه حوالی ألفی عام، کما هاجم بعنف نظریه المداواه بالعقاقیر النباتیه و نادی باستعمال العقاقیر ذات المنشأ المعدنی. و الواقع أنه لم یلغ استعمال العقاقیر النباتیه و لکنه رأی استعمالها أدویه مساعده للعقاقیر المعدنیه التی اعتبرها ذات الفعالیه الأساسیه فی المعالجه.

و قد تعرض للهجوم من قبل المثقفین و الأساتذه و العلماء لأنه کان یقوم بتدریس الطب

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 27

فی جامعه بال باللغه الألمانیه بدلا من تدریسها باللغه اللاتینیه و هی لغه العلم آنذاک[30].

هاجم براکلسوس جالینوس و ابقراط و من تأثر بمدرستهما، و نعتهم بأنهم ضعیفو الإدراک، جاهلون، أغرار فی الطب و التشخیص و المعالجه حتی وصل به الأمر إلی درجه إحراق مؤلفات ابن سینا و جالینوس فی ساحه عامه و فی حوض من النحاس وضع فیه کمیه من الکبریت و ملح البارود(Salpetre) . و بعد

إحراق هذه الکتب التفت إلی الموجودین حوله و قال: لتذهب تلک السخافات إلی الأبد[31].

و بنتیجه هذه التصرفات التی تخلو من کل هدوء و لباقه، و بسبب تهجمه المستمر و المقذع علی کل ما یتعلق بالطب التقلیدی، و بالعاملین فی الحقول الطبیه من أطباء و صیادله و عشابین، فقد أعلن هؤلاء علیه الحرب العنیفه للتخلص منه، إلا أن بعض الشخصیات ذات النفوذ الرسمی و الشعبی کانت تسنده و تبقیه فی منصبه، إلی أن تعرض لوضع حرج اضطره إلی الهرب من مدینه بال. ذلک أن مواطنا من رجال الإکلیروس فی تلک البلده و یسمی لیشتنفلس Lichtenfels أصیب بمرض و وعد بدفع مائه جیلدن للطبیب الذی یشفیه. قبل براکلسوس العرض و استطاع شفاء هذا المریض الذی رفض أن یدفع المبلغ الذی تعهد بدفعه لبراکلسوس. و لما کان براکلسوس حاد الطباع لم یسکت عن هذا التصرف و لجأ إلی القضاء.

و لسبب ما، و ربما کان بسبب نقص فی شکلیات الدعوی، خسر براکلسوس هذه الدعوی، الأمر الذی استثار غضبه فهاجم القضاه هجوما عنیفا لم یسبق للقضاء أن واجهه. و لما شعر أن مهاجمته للقضاه قد یوقع به عقوبات شدیده، سارع إلی الهرب سرا من مدینه بال و بدأ التجوال فی ألمانیا و النمسا. و فی هذه المرحله بدأت مدخراته من

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 28

المال تتناقص إلی الحد الذی أجبره علی إهمال لباسه، حتی أصبح مظهره شبیها بمظهر المشردین، مما دفع بالمسؤولین فی بلده اینسبروک النمساویه إلی عدم السماح له بدخول المدینه. و قال براکلسوس فی ذلک:

«لا شک أن رئیس بلدیه اینسبروک اعتاد أن یری الأطباء یرتدون الثیاب الحریریه و لکنه لم یر أبدا أطباء بلباس ممزق، یسیل عرقهم تحت وهج أشعه

الشمس»[32].

و أخیرا فإن الدوق ارنست رئیس أساقفه بافاریا، و الذی کانت له اهتمامات بالعلوم الخفیه، دعاه للإقامه فی مدینه سالزبورغ[33]. إلا أن هذا الشرید لم یستمتع طویلا بجو السلام و العطف هناک، فهو قد وصل مدینه سالزبورغ فی نیسان من عام 1541 و توفی فی 24 إیلول (سبتمبر) من العام نفسه، و هو ابن ثمانیه و أربعین عاما، أی فی عمر الشباب، إلا أن الحیاه المحمومه القلقه التی عاشها استنفذت طاقاته الجسمیه و صحته، و ربما کان للأبخره المنطلقه من تجاربه الکیمیائیه المستمره التی تدخل فیها المرکبات الزئبقیه و الرصاصیه تأثیرات ضاره علی صحته[34].

دفن براکلسوس فی مقبره سان سیبا ستیان بمدینه سالزبورغ و کتب علی قبره:

«هنا یرقد فیلیبوس تیوفراستوس الطبیب اللامع الذی کان یعالج بکفاءه تدعو إلی الإعجاب، الجروح و الطاعون و النقرس و الإستسقاء و غیر ذلک من الأمراض و کان یمنح الفقراء من المال الذی یکسبه و فی 24 إیلول (سبتمبر) من عام 1541 توفی».

و قد راجت شائعات تفید أن وفاته کانت بنتیجه حفله مجون و عربده، شرب فیها کمیات کبیره من المشروبات الکحولیه فثمل حتی الموت. و وجدت هذه الشائعات من

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 29

مخطوط الطب الجدید الکیمیائی من نسخه مکتبه الکونفرس (الولایات المتحده) (غ)

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 30

یؤکدها فی مطلع القرن التاسع عشر حین الکشف عن جثته، إذ وجد کسر فی جمجمته، فظن أنه حدث من سقوطه و هو ثمل، علی جسم صلب، أو بسبب ضربه علی الجمجمه. إلا أن فحصا أکثر دقه جری للجمجمه فی عام 1880 أثبت أن ما ظن کسرا إنما هو نوع من التشوه الخلقی بسبب مرض الخرع Rachitisme کما استبعد أن تکون وفاته حدثت فی ظروف غیر

عادیه لأنه کتب وصیته (و هی ما تزال موجوده) و ذلک قبل وفاته بثلاثه أیام مما یدل علی أنه کان مدرکا قرب نهایته[35].

کروللیوس

هو اسفالد کروللیوس Oswald crollius ، ولد عام 1560 م فی بلده ویترWetter بالقرب من بلده ماربورغ بألمانیا، و توفی فی مدینه براغ عام 1609 م. انتسب إلی جامعه ماربورغ عام 1576 ثم أتم دراساته فی جامعه هایدلبرغ و ستراسبورغ و جنیف، و حصل علی شهاده دکتور فی الطب عام 1582 م. و کان محبا للأسفار و یتقن اللغتین الإیطالیه و الفرنسیه إضافه إلی لغته الأم.

و فی عام 1590 م عمل فی خدمه الکونت ماکسیمیلیان فون بابنهایم مرشدا، و بعد عام 1593 م سافر إلی شرق أوربا لیمارس الطب هناک، و کانت مدینه براغ مقر إقامته الدائم بدءا من عام 1602.

و لما استطاع کروللیوس شفاء الأمیر کریستیان الأول من مرض عضال ألمّ به، منحه لقب «نبیل»، کما کان الإمبراطور رودلف الثانی کثیرا ما یستشیره. و نظرا لصله کروللیوس الوثیقه بالأمیر کریستیان، فقد کان هذا الأمیر یعهد إلیه بمهمات سیاسیه فی براغ و یناقشه فی القضایا السیاسیه للدوله.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 31

و بسبب اهتمامات هذا الأمیر بالخیمیاء (الکیمیاء القدیمه) و الکیمیاء الطبیه فقد کان یمنح کروللیوس مساعدات مادیه لتمکینه من القیام بتجاربه الکیمیائیه.

من المعروف أن کروللیوس کان من أبرز مریدی مدرسه براکلسوس، و خاصه فی مجال الکیمیاء الطبیه (أو الطب الکیمیائی)Jatrochimie و فی نظریه التناغم و التشابه ما بین العالم الأکبرMacrocosme (الکون) و العالم الأصغرMicrocosme (الإنسان)، و هی النظریه التی ألمح إلیها أفلاطون و قال بها العرب إلا أن براکلسوس و تلمیذه کروللیوس طبقاها فی المجالات الطبیه. و تبنی کروللیوس أیضا نظریه السمات Theorie des

Signatures التی آمن بها براکلسوس إلا أن کروللیوس کان أکثر حماسه لها، و سیأتی الکلام علیها، فی مکان آخر من هذا الکتاب.

و فی علم المداواه و العقاقیر فقد کان کروللیوس أکثر وضوحا من استاذه براکلسوس، فبینما کانت آراء براکلسوس یعتریها غالبا الغموض و التشابک فی معانیها، نجد کروللیوس یصف بالتفصیل و بوضوح کل دواء علی حده و یذکر ترکیبه و طریقه تحضیره و تطبیقاته، و یبدو ذلک واضحا من الکتاب الذی ألفه و أسماه «الکیمیاء الملکیه»Chymica Basilica الذی طبع مع کتابه فی نظریه السمات Traite des Signatures ، و لا ندری ما إذا کان کروللیوس قد رأی الطبعه الأولی من کتابیه، و هی الطبعه التی تمت عام وفاته أی عام 1609 م.

امتاز کتاب کروللیوس «الکیمیاء الملکیه» بوضوح التعبیر الأمر الذی جعله کثیر الإنتشار، و تکررت طبعاته مرارا، و کان المرجع العلمی للطب الکیمیائی، أی استعمال المواد المعدنیه و مرکباتها فی المداواه بعد اخضاعها إلی عملیات صیدلانیه مختلفه، حتی أن

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 32

جوهانس هارتمان[36] أول أستاذ أوربی للکیمیاء الطبیه و الصیدلیه، اتخذ ذلک الکتاب مرجعا للتدریس بدءا من عام 1609 فی جامعه ماربورغ بألمانیا[37].

و لئن کان هذا الکتاب یعتبر خطوه فی طریق النهضه الطبیه الحدیثه، فإن نقل ابن سلوم الحلبی لهذا الکتاب إلی اللغه العربیه، و هو العربی الوحید الذی قام بذلک، یعتبر عملا ذا قیمه تاریخیه هامه.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 33

منهاج التحقیق

تمهید:

سبق أن ذکرت أن القسم الرابع من مخطوط «غایه الإتقان» لابن سلوم الحلبی یحتوی کتابین أحدهما عن الطب الجدید الکیمیائی لبراکلسوس، و الثانی هو کتاب «الکیمیاء الملکیه» لکروللیوس، و ان محتویات الکتابین تنضوی تحت لواء نظریات براکلسوس فی الطب الکیمیائی.

و قد عمل أطباء القرن

الثانی عشر للهجره و من أتی بعدهم علی استنساخ هذا القسم الرابع من المخطوط بشکل منفصل من کامل المخطوط، و أطلق علی کل نسخه منها العنوان التالی:

«کتاب الطب الجدید الکیمیائی» لابن سلوم الحلبی

و علی هذا فإن کلا من هذه النسخ یتضمن الکتابین المشار إلیهما أعلاه و هما موضوع التحقیق فی هذا الکتاب.

النسخ المخطوطه المعتمده فی التحقیق:

تیسر لی بمساعده معهد التراث بجامعه حلب، الحصول علی صور لثمانی نسخ مخطوطه من کتاب «الطب الجدید الکیمیائی» و هی:

1- مخطوطه مکتبه معهد التراث بجامعه حلب، برقم 9/ 615

من 88 ورقه (176 صفحه) مقاس 15* 20 سم

مسطرتها: 18 سطرا بالخط النسخی

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 34

لا وجود لاسم الناسخ و لا لتاریخ النسخ. رمزها فی التحقیق م

2- مخطوطه مکتبه الکونغرس/ واشنطن/ الولایات المتحده الأمریکیه برقم 63.Or من 104 ورقات (207 صفحه) مقاس 16* 21 سم

مسطرتها: 19 سطرا بالخط النسخی

و هی ناقصه ورقه واحده أی الصفحتین 7، 8

لا وجود لاسم الناسخ و لا لتاریخ النسخ، و لکنها تشیر إلی تملک محمد ذهنی لها عام 1210 ه، و من الواضح أن عملیه نسخها تمت قبل هذا التاریخ. رمزها فی التحقیق غ.

3- مخطوطه مکتبه جامعه کمبریدج/ انکلترا برقم 237 /P

عدد الأوراق 41 (82 صفحه) مقاس 16* 12 سم

مسطرتها: 21 سطرا الخط: دیوانی (فارسی)

تاریخ النسخ: 25 ربیع الثانی عام 1255 ه

اسم الناسخ: جهان بخش سهراب

رمزها فی التحقیق: ک

4- مخطوطه مکتبه معهد ویلکم- لندن/ انکلترا برقم WMS Or .6 A

عدد الأوراق 75 (150 صفحه) مقاس 21* 28 سم

مسطرتها: 17 سطرا الخط: فارسی (تعلیق)

اسم الناسخ: سعید سهیر شاه- بدون تاریخ

رمزها فی التحقیق: ل

5- مخطوطه مکتبه الأوقاف الإسلامیه- حلب (سوریه) برقم 1282 أحمدیه

عدد الأوراق 51 (102 صفحه) مقاس 16* 25 سم

مسطرتها:

29 سطرا الخط نسخی قریب من الریحانی

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 35

و هی ناقصه حوالی سته سطور فقط من آخرها.

لا وجود فیها لاسم الناسخ و لا لتاریخ النسخ

رمزها فی التحقیق: أ

6- مخطوطه مکتبه الدکتور فؤاد سامی حداد/ بیروت برقم 94

عدد الأوراق 67 (134 صفحه) مقاس 17* 11 سم

مسطرتها: 21 سطرا الخط: نسخی

لا وجود لاسم الناسخ و لا لتاریخ النسخ.

رمزها فی التحقیق: ح 1

7- مخطوطه مکتبه الدکتور فؤاد سامی حداد/ بیروت برقم 95

عدد الأوراق 57 (114 صفحه) مقاس 5، 17* 25 سم

مسطرتها: 23 سطرا الخط: نسخی

الناسخ مصطفی السقی الشافعی. تاریخ النسخ: 18 شوال عام 1246 ه

رمزها فی التحقیق: ح 2

8- مخطوطه مکتبه الدکتور فؤاد سامی حداد/ لبنان برقم 96

عدد الأوراق 79 (158 صفحه) مقاس: 5، 11* 5، 16 سم

مسطرتها: 14 سطرا الخط: نسخی

ناقصه خمس صفحات من آخرها. الخط مشوش جدا تصعب قراءته

لا وجود لاسم الناسخ و لا لتاریخ النسخ.

رمزها فی التحقیق: ح 3

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 36

و هذا یعنی أن ثلاثا من هذه المخطوطات الثمانی المتوفره لدی، تحمل مؤشرات لتاریخ نسخها. و أقدمها هی مخطوطه مکتبه الکونغرس التی تم نسخها قبل تاریخ 1210 ه (و هو تاریخ تملکها). و لا بد لی من الإشاره إلی أنی لم أعلم حتی الآن بوجود نسخه مخطوطه، للطب الکیمیائی الجدید، تحمل تاریخا للنسخ أقدم من هذا التاریخ، سوی تلک الموجوده فی مکتبه المتحف العراقی، التی یعود تاریخ نسخها إلی عام 1118 ه[38].

و یؤسفنی أنی لم أتمکن من الإطلاع علی هذه المخطوطه التی تم نسخها بعد وفاه المؤلف بسبعه و ثلاثین عاما فقط.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 37

اسلوب التحقیق

تصفحت النسخ الثمانی، فوجدت أن تسلسل الفصول و الأبواب فیها متماثل، کما أن نصوصها متماثله

أیضا، و الإختلافات الوارده فیما بین نصوصها هی ما نجده عند ما یتعدد الناسخون ممن لا یفهمون معنی ما ینسخون من ممتهنی أعمال النسخ فتحدث التصحیفات و تقع الأخطاء النحویه و اللغویه و الإملائیه، هذا بالإضافه إلی ما یقع من سهو عن نسخ کلمه أو مقطع، و ما إلی ذلک مما یکثر حدوثه عاده و خاصه عند ما یکون النسخ سریعا لمزید من الکسب المادی للناسخین.

رأیت أن أکثر المحققین للمخطوطات یعتمدون علی نسخه أمّ تکون أصلا فی التحقیق، و تتم مقابلتها مع النسخ المخطوطه الأخری المتوفره، فیثبّت المحقّق، فی حال الإختلاف، ما یراه أکثر صحه و انسجاما مع معنی النص، و یشیر إلی ما ورد فی النسخ الأخری فی الحواشی، و ذلک مهما کانت تلک الإختلافات بسیطه، و قد تکون غیر ذات بال.

و بالنسبه لی، فقد رأیت أن أسلک طریقا أکثر اختصارا لئلا أثقل النص بالکثیر من الحواشی، و لئلا أدخل الملل إلی نفس القارئ العربی غیر المختص، الذی یود الإطلاع علی تراثه.

ذلک أنی اتخذت مخطوطه مکتبه معهد التراث بجامعه حلب (و هی المرموز لها ب م) أصلا فی التحقیق، و قمت بمعارضتها مع مخطوطه مکتبه الکونغرس (غ) و مخطوطه مکتبه کمبریدج (ک) و مخطوطه معهد ویلکم (ل). و أما النسخ المخطوطه الأربع الأخری

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 38

فاعتمدت علیها للترجیح أو التوضیح عند الضروره. و إنی مطمئن إلی أن هذا الأسلوب فی التحقیق یوصل إلی الهدف المطلوب لأن نصوص المخطوطات التی هی تحت تصرفی متماثله کما أسلفت قبل قلیل.

و قد راعیت فی التحقیق ما یلی:

1- قمت بتصویب الأخطاء النحویه و اللغویه و الإملائیه بدون أن أشیر إلی ذلک فی الحواشی

2- أضفت النقط و الفواصل و

إشارات الإستفهام، کما أعطیت ترقیما متسلسلا للمقالات و الفصول، و رجعت بالنص إلی أول السطر فی بعض الأحیان، و کل ذلک لمزید من التوضیح، و بدون أن أشیر إلی ذلک فی الحواشی.

3- و لما کانت کل المخطوطات المعتمده فی التحقیق تهمل ذکر الهمزه من آخر الکلمات مثل: أشیاء، بدلا من أشیاء، و کیمیا بدلا من کیمیاء، و تستبدل الهمزه بیاء عند ما تکون فی وسط الکلمه مثل: رایحه بدلا من رائحه و رسایل بدلا من رسائل، فقد راعیت، فی کل ما شابه ذلک، الرسم الإملائی الحالی فی الکتابه. و بدون الإشاره إلی ذلک فی الحواشی.

4- و قد حرصت علی أن أنتقی للمتن المحقّق، النص الذی أجده أقرب إلی صحه المعنی، أو (و هذا یأتی بالدرجه الثانیه) النص الذی یکون أکثر تواترا فی النسخ مع الإشاره إلی النصوص المخالفه فی الحواشی.

5- وضعت بین حاصرتین الکلمات و الجمل التی وجدت ضروره إضافتها لاستقامه المعنی.

و لا بد لی من أن أشیر إلی أن المخطوط الثانی، و هو کتاب «الکیمیاء الملکیه»، نقله ابن سلوم الحلبی إلی العربیه ترجمه من أصله اللاتینی. و قد حصلت علی نسخه مصوره من ترجمه فرنسیه لهذا الکتاب مودعه فی المکتبه الوطنیه بمدینه باریس، و یعود عهدها إلی

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 39

القرن السابع عشر للمیلاد، فاستندت علیها، فی بعض الأحیان، لتوضیح ما التبس علیّ من مصطلحات و تعابیر تناولها النساخ بالتصحیف و قد اتخذت (ف) رمزا لها فی التحقیق.[39].

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 40

بسم اللّه الرحم الرحیم و به ثقتی

المقاله الاولی

مخطوط الکیمیاء الملکیه من نسخه معهد التراث بجامعه حلب (م)

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 41

القسم الأول من مخطوط صالح نصر الله بن سلوم الحلبی «الطب الجدید الکیمیائی»

اشاره

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 43

متن المخطوط بسم الله الرحمن الرحیم و بعد[40]

فهذا

کتاب الطب الجدید الکیمیائی الذی اخترعه براکلسوس، یشتمل علی مقدمه و مقالات.

المقدمه فی تعریف الکیمیاء و بیان الحاجه إلیها، و الغرض منها، فنقول: الکیمیاء لفظ یونانی، أصله خیمیا، و معناه التحلیل و التفریق.

و بعض الناس یطلق علیها الصناعه الهرمسیه. و قال قوم:

یطلق علیها سر الکهنه[41]. و أول من اخترعها هو هرمس المثلث المصری، و علّمها للکهنه. و بعد ذلک شاعت حتی وصلت إلی الیونان، و صنفوا فی ذلک کتبا و رسائل. ثم انتقلت[42] إلی الإسلامیین و ألفوا فیها کتبا کثیره و رسائل عدیده. و المقصود من ذلک اصلاح المعادن و تغییرها من الفساد إلی الصلاح[43]. کقلب النحاس فضه، و الفضه ذهبا.

إلی أن جاء براکلسوس الجرمانی[44]. فغیر الغرض من صناعه الکیمیاء، و جعله من أقسام صناعه الطب، و سماه[45] اسباغریا[46] باللاتینیه، و معناه جمع المختلفات و تفریقها.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 44

مخطوط الطب الجدید الکیمیائی من نسخه مکتبه معهد ویلکم (انکلترا) (ل)

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 45

مخطوط الطب الجدید الکیمیائی من نسخه مکتبه معهد ویلکم (انکلترا) (ل)

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 46

و هذا الاسم مخصوص بصناعه الطب الکیمیائی، و إن شئت[47] قل کیمیاء الطب أو الکیمیاء الطبیه[48]

و قد تطلق الکیمیاء، علی الحکمه و أسرار الطبیعه، لکن هاهنا المراد من لفظ الکیمیاء: اسباغریا، أی الصناعه الطبیه الکیمیائیه، و موضوعها الأجسام المعدنیه، و هذه صناعه یعرف بها کیفیه تحلیل المعدنیات و اصلاحها. و غایتها قسمان:

منها ما هو داخل، و هو تحلیل المعدنیات و تنقیتها عن الأشیاء الفاسده، و ترکیبها و تفریقها. و منها ما هو خارج و هو قسمان أیضا أحدهما تکمیل المعدنیات الناقصه، و تغییر صورتها إلی صور أشرف من الصوره الأولی. و ثانیهما حفظ صحه بدن الإنسان و إزاله

مرضه. و غرضنا[49]. من هذا العلم هاهنا صحه بدن الإنسان، و إزاله مرضه. فإنه الغایه القصوی فی تدبیر معاشه و معاده. و بعض الناس ینسب إلی من یتعاطی صناعه الکیمیاء کل قبیحه و یزدریه، معتقدا[50] أنه یزاول تلک المشقات لقلب المعادن الناقصه کامله. و إن الغایه لهذا العلم لیس إلا تلک- و لیس الأمر کما زعمه هذا البعض. فإنه یحتاج إلیه لیعرف التحلیل، و الترکیب، و التنقیه و الإصلاح، و تقطیرات الأرواح و الأدهان، و المیاه الشریفه النافعه فیما هو الغایه، و هی حفظ صحه بدن الإنسان و إزاله مرضه[51]. علی انه إذا کان الغرض منه[52] حفظ الصحه، و إزاله المرض، کان موضوعه أعم من المعدنیات و النباتیات و الحیوانیات. و من لم یعلم هذا العلم[53] لم یعرف کیفیه التحلیل و التفریق

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 47

و التقطیر، و تلطیف الکثیف بحیث ینفذ فی الجسم الکثیف نفوذ[54] الروح فی الجسد و تقلیل کمیه الجسم[55] مع بقاء قوته المؤثره أو زیادتها. فهذا العلم یحتاج إلیه الشراباتی[56]

و لا تکمل صناعته إلا بمعرفته. و بعض الناس ینکر جواز العلاج بالمعدنیات قائلا انها لا تنفعل[57] عن الطبیعه، و ما انفعل عنها ربما[58] أهلک لسمیته. و لم یعلم أنه بهذه الصناعه یعرف تلطیف أجسامها و تنقیه سمیتها، فتصیر منفعله عن الطبیعه مؤثره فیها تأثیرا خالیا من السمیه، لکن فعلها فی بدن الإنسان[59] قوی. و قد قال الإمام أبقراط فی کتاب الأمراض الداخله «إن المرض القوی یحتاج إلی الدواء القوی».

و اعلم أن علاقه صناعه الطب بصناعه الکیمیاء أمر معلوم قدیم، لکن براکلسوس اخترع أصولا فی صناعه الطب علی منوال آخر، و اصطلاحات جدیده، و ألفاظا عجیبه.

زاعما ان هذا العلم هو اخترعه، و

لیس الأمر کما زعم. و إنما اخترع اصطلاحات و عبارات غریبه و ما ذکره من الأصول، لصناعه الطب، فهو مأخوذ من الحکمه، و لا علاقه لصناعه الکیمیاء به. و الحاصل إن مضمون ما ألفه براکلسوس مأخوذ من الحکمه، و من صناعه الکیمیاء. و کل من العلمین قدیم.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 49

المقاله الأولی فی الجزء النظری من اسباغریا و هو الطب الکیمیائی فی[60] الأمور الطبیعیه و یشتمل علی فصول

الفصل الأول: فی الهیولی الأولی و السر الأکبر

قال براکلسوس فی کتابه المسمی براغنانی[61]:

اعلم ان مبدأ ما یقبل الفساد من الأشیاء کلها التی فی داخل السماء[62] واحد ترجع إلیه و تنتهی إلیه بعد الفساد. و هذا المبدأ هو الهیولی، و محل الکل، و هو السر الأکبر.

و هو لا یدرک بالحس، و هو أمر وجدانی غیر مقید، و لا مصور بصوره، و لا مشکل بشکل، و لا مکیّف بکیفیه من الکیفیات. و هذا[63] السر الأکبر هو أصل العناصر و أمها و منه تکون جمیع الکائنات و صورها و أشکالها و ألوانها و طعومها. و هو کالمرکز لجمیع الأشیاء و موضوع[64] ذاتی لجمیع الصور، و منه تحصل بالفعل. و هو مبدأ الحیاه، و مبدأ فعل الطبیعه،

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 50

و مبدأ الکون و الفساد، و المزاج. و من هذا الأصل تأتی الحیاه إلی العالم و هو سر إلهی قدیم مخلوق.

أقول:[65]

القول بالهیولی الأولی أمر قدیم، ذکره أرسطاطالیس و قدماء الیونانیین. و هو لا یکون فاعلا و إنما هو قابل[66]. و قیل مراده بالهیولی الأولی نفس العالم و هو مذهب أفلاطون. و فیه ان النفس لیست محلا و لا موضوعا لشی ء، خصوصا الصور و الأشکال.

و قال أفلاطون فی کتاب «نفس العالم»[67] «إن اللّه خلق نفس العالم و جعلها وسط العالم و بها یحصل التدبیر[68] و التصرف».

و قال فی طیماوس:[69]

«جعل الله فی وسط العالم ربا مدبرا، یفیض

الحیاه و الصور[70] و الأشکال». و قال فی المقاله العاشره من النوامیس[71]:

«نفس العالم ما به تدبیر العالم و حفظ الصور و الأنواع و منه الحیاه».

و قال أرسطو فی المقاله الثالثه من کتاب «الحیوان»:

«إن فی الأرض رطوبه و فی الماء روحا، و فی الروح نفسا». فإذا کان کذلک کانت جمیع الأشیاء مملوءه أنفسا. و هذا الکلام یشعر بالقول بنفس العالم مع تصلبه فی مذهبه و رده علی أفلاطون.

و قال هرمس فی کتاب «العقل»:

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 51

«إن فی العالم روحا ساریا فی جمیع أجزاء العالم، به حفظ العالم و حیاته و هو کلی و یقال له سماء السماوات».

و قال أرسطو فی کتاب العالم: «الروح یقال علی الجوهر الحافظ للنوع، من نبات أو حیوان».

و قال هرمس فی کتابه المسمی باللوح الزمردی:

«الشی ء السفلی کالعلوی، و العلوی کالسفلی»، و یعنی ان الروح الکلی سار فی العالی و السافل. و من جمله هذه الأقوال یعلم أن مراد براکلسوس بالسر الأکبر هو نفس العالم کما لا یخفی، و ان کان فیه ما فیه.

الفصل الثانی: فی العناصر

إعلم ان الله سبحانه و تعالی لما خلق الهیولی الأولی و السر الأکبر فاض عنه العناصر الأربعه التی منها یتولد جمیع المولدات السفلیه. و هذه العناصر ظاهره للحس، و سرها و باطنها خفی عن الحسّ. و هذا الباطن محفوظ لا یتغیر و لا یقبل الفساد. و هو أصل للصور العنصریه الظاهره، القابله للکون و الفساد و التغیّر[72]. فإن العنصر، إنما یکون عنصرا بهذا الأصل الباطن کما ان الإنسان لا یکون باللحم و الدم بل بالنفس و الروح کما لا یخفی.

و إذا قلنا هذا النبات متولد من الأرض، فإننا نعنی بذلک، انه متولد و ناشئ من ذلک الأصل الذی

لا یقبل التغییر. و لکل عنصر ثمره، فإن ثمره العنصر الترابی النبات و الشجر. و ثمره العنصر المائی المعدن و الأحجار، و ثمره العنصر الهوائی الطلول و المن.

و ثمره العنصر الناری المطر و الثلج. قال سوارینس[73] و هو من أتباع براکلسوس:

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 52

«العناصر هی الأصول الحافظه للأنواع الظاهره». و قال قروللیوس[74]:

«العناصر قسمان، منها ظاهر، و منها باطن. و الإختلاف[75] إنما ما هو بین ما هو ظاهر منها. و الظاهر منها إنما هو جسم الاستقس لا نفسه و اصله. و جسم الاستقس مرکب من الزئبق و الکبریت و الملح، و العناصر الأربعه مرکبه من هذه الأصول الثلاثه. و اختلفت صور العناصر لاختلاف الترکیب».

و قال کرکتانس[76]:

«العناصر الظاهره اثنان: یابس و رطب، فالیابس کالأرض، و الرطب کالماء».

و لیس النار أو الهواء عنده بعنصر. و هذا المذهب بعید عن المذهب الأول.

و عند جمهور طائفه براکلسوس العناصر قسمان: ظاهر و باطن. فالظاهر کالجسم و الباطن کالنفس. و هذا العنصر الباطن هو مبدأ الحیاه و حفظ النوع و تکوّن الأشیاء فی العالم. و الظاهر من العناصر یقبل التغییر و الکون و الفساد دون الباطن منها.

الفصل الثالث: فی الصور و الأنواع و أصول الأشیاء

قال براکلسوس فی کتابه المسمی ایلیاستر:

«جمیع ما یقبل الکون و الفساد، فیه ما به یحفظ نوعه، و ذلک بتولد الأشخاص و تولیدها. و فیه ما به یحفظ صورته و شکله و لونه و طعمه و مقداره، و الحاصل جمیع ذلک من الترکیب. و لا بد فی التکوین من ثلاثه أمور:

الأول: المدبر و هو المحرک و المنضج و الجامع و المفرق. و به الزیاده و النقصان و المقدار

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 53

و تکمیل الفعل[77] الطبیعی فی مده معینه محدوده إلی بلوغ ذلک النوع کماله[78]. و

هو فی المعادن و النبات و الحیوان

و الثانی: الأصل و هو الماده التی منها تکونه[79].

و الثالث: الحافظ للنوع و هو أمر سماوی إلاهی، و هو قسمان: قسم لا یقبل التغییر کالحافظ[80] للأجسام الفلکیه، و قسم یقبل التغییر و هو من الشمس[81] و القمر و النجوم بحسب تأثیرها فی هذا العالم.

و الأجسام قسمان: منها أجسام عالیه صافیه متشابهه، کامله الصوره و الشکل.

و منها أجسام سفلیه کثیفه غیر متشابهه و لا متکامله الصوره، کالعناصر و المولدات و أنواع المولدات و أصنافها. فإن المعدن لا یشبه النبات، و النبات مختلف أیضا فإن جسم البادر نجبویه لا یشابه الفوه[82]. و کذلک جسم الإنسان لا یشابه جسم الأسد. و هذه الأجسام و إن کانت قابله للکون و الفساد و لکن نوعها باق، فکلما فسد جسم[83] لبس جسما آخر غیره، کتوارد الصور المختلفه علی الهیولی، و الهیولی باقیه علی کل حال.

الفصل الرابع: فی الحیاه

الحیاه کمال للنوع، به تظهر أفعاله و آثاره: و هذا الکمال موجود فی المعدن و النبات و الحیوان. فالحیاه للحیوان أمر ظاهر، و هو ما تصدر عنه الأفعال المختلفه، من

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 54

الحرکه الإرادیه و السکون.

و الحیاه للنبات ما یصدر عنه النمو و الزیاده و التغذیه.

و الحیاه فی المعدن ما یحفظ لونه و شکله و طعمه، و تظهر به آثاره الخاصه به، کجذب المغناطیس للحدید، و لصوق الزئبق و انجذابه إلی الذهب. و ما دام الجسم تظهر عنه آثاره المخصوصه فهو حیّ. و إذا کان للمعدن حیاه فتجوز زیادته و نموه فإن الحافظ للنوع باق. و قد شوهدت زیاده بعض المعادن و نموها، فإن الزاج إذا خرّج منه مقدار[84] کثیر، قد یزید[85] و یملأ المکان الذی هو فیه[86]. و

قد شوهد مثل ذلک فی بلاد الصقالبه فی السمخه[87]. فإن فی تلک الأرض معدن الذهب، و یزید فی کل أربع سنین و یعود إلی مقداره الأول. و قد شاهدوا فی تلک الناحیه عروقا رصاصیه. رمادیه اللون، ثم بعد زمان وجدوا تلک العروق، حین الکشف عنها، فضه بیضاء. و کذلک وجدوا فی بلاد خرواط[88] فی الأرض عروقا من الرصاص، فستروها بالتراب و بعد أربعین سنه[89] کشفوا عنها فإذا هی فضه بیضاء. و فی سیلیسیا[90] معدن الحدید و فی کل عشر سنین یزید، و یرجع إلی مقداره الأول[91] و فی تلک الأراضی وجدوا رملا نحاسیا، فلما کشف عنه بعد برهه من الزمان، وجدوه قد بلغ المرتبه

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 55

الذهبیه[92] و کذلک معادن الملح و غیره من الأحجار. و قالوا العاقد للجمیع أمر واحد.

و إنما الإختلاف فی المواد القابله. و قیل بل لکل معدن روح مخصوص هو عاقد لذلک المعدن.

الفصل الخامس: فی الحراره المنبته و الروح[93]

الحراره المنبته، عند هذه الطائفه، یطلقون علیها المومیا الحیوانی، و الکبریت الحیوانی[94] و البلسان الطبیعی. و هذه الحراره تتنوع، بحسب تنوع الأجسام و الحیوانات، و بعدم[95] هذه الحراره یکون موت ذلک الجسم. و جمیع أهل صناعه الکیمیاء و المشاؤون اتفقوا علی انها حراره سماویه بسیطه لیست من العنصریات.

الفصل السادس: فی الأصول التی تترکب منها الأجسام فی مذهب هذه الطائفه[96]

قالوا إن أصل الأجسام ثلاثه:

و هی الزئبق و الکبریت و الملح. و اعلم أنه لیس المراد من هذه الثلاثه ما هو المتعارف بین الناس، فان کل واحد من الزئبق و الکبریت و الملح مرکب من هذه الثلاثه، بل المراد بالزئبق الرطوبه السیاله[97] و بالکبریت الدهنیه و بالملح ما هو ثابت غلیظ أرضی. و من هذه الجواهر الثلاثه تترکب جمیع الأجسام.

و لکون الأصل ثلاثا صارت الفروع و هی المولدات، أیضا ثلاثه: المعدن، و النبات،

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 56

و الحیوان. و لذلک یوجد ملح معدنی و ملح نباتی و ملح حیوانی، و زئبق معدنی و زئبق نباتی و زئبق حیوانی، و کذلک الکبریت. فإن الدهنیه توجد فی المعدن و النبات و الحیوان، کما فی الکبریت المتعارف و الجوز، و شحوم الحیوانات. فمن الملح العقد و الثبات[98] و من الکبریت الحرکه و الحیاه و النضج. و من الزئبق التسییل و قبول الشکل. قالوا و مبدأ جمیع الطعوم من الملح، و مبدأ الروائح من الکبریت و مبدأ الألوان من الزئبق. قال هرمس:

الزئبق هو الروح و الکبریت هو النفس و الملح هو الجسد. و قال کرکتانس[99] الزئبق رطوبه حامضه[100] ملطفه، مؤثره، بارده[101] روحانیه آله الحیاه، قابله للصور و الأفعال المعدنیه و النباتیه و الحیوانیه. و الکبریت رطوبه حلوه، دخانیه لزجه، جوهریه حاره، تفعل النضج و النمو و الغذاء و التکون، و الملح

هو جسم یابس[102] أرضی ثابت مثبت عاقد.

الفصل السابع: فی المزاج و التکوّن[103]

التکون هو تکثیر[104] النوع و وجوده. و قد علمت أن الحافظ للنوع یکثر أفراده و یؤثر فی الأجسام، و یکون الأنواع. قال أبقراط:

«اعلم انه لا ینعدم شی ء من الأشیاء، و لا یوجد شی ء من الأشیاء ما لم یسبق وجوده أولا فیما مضی». و لکن لما کان الترکیب و التفریق متعاقبین علی الأجسام فظن (أن) ما تفرق انعدم و ما ترکب وجد ابتداء. و لیس الأمر إلا ترکیبا و تفریقا و امتزاجا و تحلیلا

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 57

و ذلک واقع بالضروره بمقتضی الحکمه الإلهیه. و لما اختلفت الأنواع و العناصر بالخفه و الثقل و الکثافه و اللطافه و الحرکه و السکون، اختلف زمان تکونها فی الطول و القصر.

فبعضها یکون[105] سریع التکون، و بعضها بطی ء التکون. و فی الکره السفلی ثلاثه أنواع من المکونات و هی: المعدن و النبات و الحیوان. فمبدأ تکون الحیوان فی البلسان الطبیعی، و الکبریت الحیاتی[106] و المومیا الأصلی و هو المسمی بماده الحیاه[107].

و فی بعض الحیوانات یظهر فی زمان معین، و هو زمان السفاد لتلک الحیوانات و أما الإنسان فتلک الماده موجوده فیه فی کل زمان. و طرق تولد الحیوانات کثیره، و الحیوانات الکامله متولده من المنی من الأبوین. و بعض الحیوانات تکون بالتولید علی طریق التعفین و بالتوالد کالفأر.

و مبدأ تکون النبات جسم کثیف لزج بالنسبه إلی منی الحیوان[108]. و هذا الجسم موجود فی جمیع أجزاء النبات، و به حفظ نوع ذلک النبات[109]، و هو تاره یکون فی البزر[110] و تاره فی الأصل، و تاره فی العروق[111]، و تاره یکون فی الجمیع، و لهذه الماده زمان معین، تظهر فیه و تکمل، بحسب حرکات[112] الأفلاک،

و الطلوع و الغروب، و قرب الشمس و بعدها. و مبدأ تکون المعدن لیس المنی، و لا غیره مما هو مبدأ النبات، بل حافظ النوع. فإن به النضج و به یحصل الشکل و اللون. و أما مبدأ التکون فی الکره العلیا، فالفلکیات

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 58

لا تحتاج إلی مبدأ التولد و التکون، فإنها کامله لا تقبل التغیر و الفساد. و لکن الکواکب[113] یحصل من طلوعها و غروبها و دورانها ریاح، بعضها شرقی و بعضها غربی، و بعضها جنوبی، و بعضها شمالی، بحسب ما اقتضاه ذلک الکوکب.

و هذه الریاح[114] لها قوی أخری غیر الکیفیات الأربع. و کذلک یتولد، من البخار الروحانی[115]، بتأثیر الکواکب فیه، و نضجه[116] فی کره الهواء: الأمطار و الثلوج و الطلول و غیر ذلک من کائنات الجو.

و تأثیر الکواکب غیر مقصور علی ذلک، بل له فی هذا العالم أثر ظاهر فی المعدن و النبات و الحیوان. و أما المزاج فهو حرکه من العناصر، توجب اختلاطها و امتزاجها.

و المحرک لهذا الإمتزاج هو مبدأ الحیاه و الصور و النوع. و هذا المزاج یحصل بقوه هذا المبدأ و العلم الصادق الذی لا یخلف وقوعه.

الفصل الثامن: فی الأنواع المتولده من أنواع مختلفه

اعلم انه بعد المزاج یتشکل الجسم بشکل النوع، و یتم ما هو کمال الروح من القوی و الأرواح، و بعد تمام کمال النوع قد یحصل من نوعین مختلفین متقاربین نوع آخر یشابه کل واحد[117] من النوعین بوجه، کالبغل المتولد من الفرس و الحمار، و کالشیب[118] المتولد بین الکلب و الذئب. و قد یتولد بین الدجاج و الحجل حیوان یقارب کل واحد منهما.

و کذلک یکون هذا التولد بین أنواع النبات و أنواع المعدن. و قد یتولد من نوع واحد

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 59

نوع

آخر کما یتولد من السلجم الفجل، و من الحنطه الزوان[119]، و من الریحان النمام أو السیسنبر و هو المسمی بالترکیه نعنع. و قد یتولد بین الأترج و بزر الکتان، الطرخون، إذا شق الأترج و ذرّ فیه بزر الکتان و دفن فی الأرض. و قد یتولد من مجموع البزرین نبات مشابه للأصلین، و قد یغلب أحد البزرین علی الآخر فتقع المشابهه للغالب أکثر.

و کذلک فی المعدن کما یتولد الماس من أصل الرصاص. و کما یتولد الزمرد من أصل النحاس، و کما یتولد الیاقوت الأزرق من أصل الفضه. و کما یتولد اللّعل[120] من أصل الحدید. فسبحان الخالق الذی أودع فی کل نوع قوه تولد ما یشابهه و یماثله و یقاربه، و یخالفه بحسب الأدوار و الأکوار و البقاع.

و قد یتولد من النبات حیوان، فإن فی أرض اسکوسیا[121] من جانب البحر من بلاد الفلمنک شجرا یتولد فیه حیوان کالدود، و ینمو و یزید حتی یصیر کطیر الأوز. و هو کثیر فی تلک الناحیه یصطاد و یؤکل لحمه[122].

و فی بلاد القلاموق[123] من أرض المسقوه[124] من ناحیه بحر القلزم[125] نبات یشبه البطیخ. فإذا وقع شی ء من بزره فی تلک الأرض ینبت کهیئه الخروف، ثم تسری فیه الحیاه

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 60

و أصله من سرته، و یری ما حوله من النبات. فإذا أخذ و ذبح خرج منه دم مائل إلی البیاض.

و لحمه أبیض کلحم السرطانات، یطبخ و یؤکل. و إذا لم یبق شی ء من النبات مات و جف و ذهب. و أهل تلک الناحیه یصنعون من جلده قلنسوه یلبسونها فی رؤوسهم کما یصنع من جلود الضان و یسمی بلسان تلک الناحیه بورانج[126].

الفصل التاسع: فی کیفیه تغیّر صور الأجسام مع بقاء صورها[127] النوعیه الأصلیه الباطنه

اعلم أن للأجسام[128] صورتین: صوره ظاهره تقبل التغیّر، و

صوره باطنه لا تقبل التغیّر و الفساد. و هذا مشاهد فی الذهب المکلس، فإنه خرج عن صورته الأصلیه الظاهره و لم یخرج عن صورته الباطنه. و فی الزئبق المصعد و الزئبق المکلس فی الماء الحار، فإنه أیضا خرج عن صورته الظاهره و لم تتغیر صورته[129] الباطنه و الدلیل علی ذلک عود مثل هذه إلی صورها الظاهره ببعض التدابیر.

و أما التحلیل و التفریق: فاعلم أن ما لا یصبر علی النار، بل یصعد طائرا، یسمی روحا طائرا، و ما یصبر علی النار یسمی جسما ثابتا. قالوا من قدر علی تثبیت الأرواح، و تصعید الأجسام، و جعلها روحا طائرا، فقد ملک الصناعه.

و أما العقد: فهو جعل الروح المخلخل[130] جسدا کثیفآ.

و أما الحل: فهو جعل الأجسام أرواحا لطیفه. و أنواع الأرواح عندهم هی: الزئبق

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 61

و الکبریت و الزرنیخ و الإقلیمیا[131].

و بعض هذه الأرواح سهل التثبیت و بعضها عسره، و الأجساد کذلک بعضها سهل القبول للحل و الروحیه، و بعضها عسیر القبول. و اعلم أن الطبیعه تستعمل روحین فی تکوین الأشیاء العنصریه و حفظها الأول روح حار سماوی ناری متخلخل[132] لا تنفک عنه الحراره، و الثانی روح هوائی مکثف. و بهذین الروحین یتم تکوین العنصریات.

الفصل العاشر: فی نسبه العالم الأکبر إلی العالم الأصغر الذی هو الإنسان

اعلم أن الإنسان مخلوق شریف، (و هو) نسخه[133] جامعه لما فی العالم الکبیر[134].

و اعلم أن الإنسان و العالم کل منهما مرکب من صوره جسمانیه ظاهره، و روح نفسانیه باطنه. و أصول جمیع الموجودات موجوده فی الإنسان. فهو فلک محیط، مشتمل علی کل ما فی العالم من أفلاک و نجوم و عناصر و مولدات.

و الحکماء یقسمون العالم الکبیر إلی ثلاثه أقسام: عالم العناصر و هو السفلی.

و عالم الأفلاک و هو العلوی، و عالم

خارج عن عالم الأفلاک و فوقه.

و کذلک الإنسان ثلاثه أقسام: الرأس و القلب و المعده. ففی المعده ینهضم الغذاء، و یصیر کیلوسا[135] و یسری إلی جمیع البدن فتتغذی به الأعضاء کل واحد علی حسب

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 62

استعداده. کما یعرض فی العالم الکبیر من الکون و الفساد و الزیاده و النقصان فی عالم العناصر. و القلب مبدأ الحیاه لجمیع البدن کالشمس فی العالم الکبیر، فإن بالشمس[136] یحیا النبات و الحیوان[137] و المعدن. و الرأس مبدأ الإدراکات و الحواس و تدبیر[138] البدن، کالأرواح التی فوق عالم الأفلاک تدبر العالم.

و کما فی العالم الکبیر سبعه کواکب سیاره، کذلک فی الإنسان سبعه أعضاء رئیسیه: فالقمر، منسوب إلی الدماغ، و القلب منسوب إلی الشمس، و الرئه منسوبه إلی عطارد، و الکبد منسوب إلی المشتری، و المراره إلی المریخ، و الطحال إلی زحل، و آلات التناسل منسوبه إلی الزهره.

و کما فی الفلک حرکه وضعیه[139] دائمه کذلک فی الإنسان حرکه وضعیه فی شرایینه النابضه مده[140] الحیاه.

و کما فی العالم ریاح مختلفه، کذلک فی الإنسان ریاح و قراقر و جشأ و کما یکون فی العالم زلازل، یکون فی الإنسان نافض و قشعریره و رعده.

و کما یعرض فی العالم أمطار و ثلوج، یعرض للإنسان اسهال و ادرار.

و کما یعرض فی العالم الزوابع، یعرض للإنسان القولنج.

و کما یعرض فی العالم الخسوف و الکسوف یعرض للإنسان الفالج و السکته.

و کما یعرض فی العالم قله الأمطار و الیبوسه، یعرض للإنسان الدق و الذبول.

و کما یعرض فی العالم زیاده الرطوبات لزیاده الأمطار، یعرض للإنسان الإستسقاء.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 63

و کما یعرض فی العالم السحاب و الظلمه، یعرض فی عین الإنسان ظلمه و دوار.

و کما یکون فی العالم

صفاء الجو و اعتدال الهواء، کذلک یکون فی حال صحته و اعتدال مزاجه.

و کما فی الأرض معادن و أحجار[141]، کذلک یکون فی الإنسان عظام.

فالأرض لحمه[142]، و الأنهار عروقه، و البحر مثانته[143].

و کما أن الابن مشابه للأب، کذلک الإنسان مشابه للعالم الکبیر، فإن العالم الکبیر[144] هو أبو الإنسان و عنه تولد.

و الإنسان له مناسبه مع الأنواع من الحیوان[145] و النبات و المعدن.

فمن الإنسان من هو عزیز النفس، جری ء، شجاع، کالأسد و النسر.

و منه من هو دنی ء النفس، جبان، کالأرنب و الضأن.

و منه من هو محب ألوف کالدلفین حتی أنه ینقذ الغرقی.

و کذلک قیسوس[146] من النبات، فإنه إذا جف لم یفارق الرطب الحی الجاف المیت منه. و منه من یظهر الصداقه و یخفی العداوه کالتمساح.

و منه من[147] یظهر المیل و المحبه، وقت الحاجه فقط، کالطیور التی تأتی صیفا و تذهب شتاء.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 64

و منه السارق کالفأر و الصنصال[148].

و منه من هو شدید العداوه کالجمل[149].

و منه من هو کثیر الأکل کالغراب.

و منه من یمیل إلی الزنا کالقرد[150].

و منه من هو لطیف نظیف[151] کالحمام.

و منه من هو سریع الغضب کاللبوه.

و منه بارع[152] فی صنعه الموسیقی.[153]

الطب الجدید الکیمیائی ؛ ص64

منه من هو کثیر الأولاد کالأرانب.

و منه وسخ الهیئه کالخنزیر.

و منه بخیل کالکلب.

و منه حریص کالنمل.

و منه کثیر الکلام کشقاقوشی[154].

و منه من هو قوی الإدراک کالحیه فإنها حین تری من یرید قتلها تجتهد أن لا یصیب الضرب رأسها.

و منه غافل کالحمام.

و منه من یعلم الأمور المستقبله کالنمل و النحل.

و منه کثیر النوم کالقنفذ[155].

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 65

و منه من هو غبی کالحمار.

و منه من هو متعاظم کالفرس و الطاووس.

و منه من یظهر أنه لا یعلم و هو یعلم

کالثعلب.

و منه من هو ماهر فی صناعه البناء کالخطاطیف، و غیر ذلک مما لا یحصی.

و الإنسان أخذ من الحیوان کثیرا من الصنائع[156]: فإنه أخذ من الاوز صناعه ملاحه السفینه. و أخذ من بعض الطیور، التی تأکل السمک صناعه الحقنه، و کذلک معرفه منافع بعض الأدویه. فإنهم عرفوا أن المشکطر امشیر[157] ینفع الجراحه، من الماعز، فإنها إذا جرحت، عمدت إلی هذا النبات و أکلت منه فتلتحم جراحاتها.

و کذلک عرفوا منفعه[158] الرازیانج فی العین من الأفاعی، فإنها تعمی فی الشتاء لطول مکثها تحت الأرض فی الظلمه، فإذا جاء الربیع خرجت و جاءت إلی نبات الرازیانج و مسحت أعینها به، فینفتح بصرها، و یعود نظرها، و کذلک بقله الخطاطیف عرفت منها.

و کذلک عرفوا منفعه السسالیوس فی السم من الایائل، فإنها تأکل الأفاعی. فإذا هاج فی جوفها السم عمدت إلی السسالیوس[159] و أکلت منه فیذهب ما بها.

و کذلک الحمام و الحجل، إذا أصابها شی ء سمّی عمدت إلی حب الغار، فأکلت منه، فیذهب ما بها.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 66

و من ذلک أن الماعز یعرض فی جفن أعینها ورم فتأتی إلی بعض الأشجار الشائکه فتحتک بها فینفجر ورمها و تبرأ.

و الخیل إذا زاد دمها و امتلأت عروقها أحسّت بثقل بدنها فتفصد عروقها بأسنانها فیسیل الدم و یذهب الثقل عنها.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 67

المقاله الثانیه[160] فی أساس الطب الکیمیائی

اعلم ان أساس هذا الطب ثلاثه أشیاء:

الأول: معرفه العلم الطبیعی، علی مذهبهم علی ما تقدم ذلک.

الثانی: معرفه أسباب الأمراض، کما نذکره الآن.

الثالث: معرفه خواص المعدنیات و تحلیلها و تفریقها.

الفصل الأول: فی معرفه ترکیب بدن الإنسان و قواه

اعلم أن فی الإنسان ثلاث قوی:

الأولی: القوه الطبیعیه، و محلها الکبد. و منها تغذیه البدن و تنمیته. و هذه القوه من الملح الأصلی، و هو الحافظ للحیوان، و المنمی له.

و الثانیه: القوه الحیوانیه، و محلها القلب. و بها حیاه البدن و هی من الکبریت الأصلی.

و الثالثه: القوه النفسانیه، و محلها الدماغ، و منها الحس و الإدراک الظاهر و الباطن. و هو من الزئبق الأصلی الروحانی.

و اعلم أن للإنسان جسمین: جسم ظاهر، مرکب من العناصر الأربعه و هو اللحم و الدم و باقی أجزاء البدن. و جسم خفی غیر ظاهر للحس، باطن. و فی هذا الجسم تأثیر النور الطبیعی، الذی هو مبدأ النبوه و الإلهامات. و هو مناسب للأجسام العالیه الفلکیه. و هذا الجسم الباطن مناسب للجسم الظاهر و منه یکون الإنسان. و إن شئت سمیت[161] الظاهر

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 68

جسما، و الباطن نفسا. و بینهما واسطه مؤلّفه بینهما و هی الروح. و هی کالآله للنفس، فی ظهور أفعالها و ایصال الحیاه إلی البدن.

و اعلم ان أخلاط البدن، عند هؤلاء، أمر واحد. و إنما[162] الإختلاف فی أن بعضها فج و بعضها نضیج، و بعضها غلب علیه الزئبق، و بعضها غلب علیه الکبریت، و بعضها غلب علیه الملح. و من ترکب هذه الثلاثه، و قله الطبخ[163] و تجاوزه، تعرض أنواع الأمراض، و هذا الحاصل من ترکیب هذه الأشیاء یقال له عندهم الطرطیر و عنه تکون الأمراض المختلفه.

الفصل الثانی: فی أسباب الأمراض

بهذا الفصل یظهر مرادهم و أساس مذهبهم. اعلم انه لما کان أصل جمیع الأشیاء عندهم ثلاثه: هی الزئبق و الکبریت و الملح، ناسب أن تکون أصول الأمراض عندهم ثلاثه أیضا طبق الأصل. و إنما تنوعت الأمراض، لعوارض الترکیب و التغییر،

و التفریق و التحلیل، و الإنعقاد، و زیاده بعضها علی بعض و غلبتها، و زیاده[164] الکل فی الکمیه، لکثره استعمال الأغذیه الموافقه و غیر الموافقه، و لأسباب أخری سماویه، مؤثره فی تحریک الأمراض و أدوار الحمیات، فی زمان معین، کالشمس و القمر و النجوم الأخری.

و کما یترکب عن هذه الأصول الثلاثه أنواع النباتات[165] و المعادن و الحیوانات کذلک یحصل من ترکیبها علی مختلف[166] أنواع الأمراض. و إذا تقرر هذا علم ان الأمراض ثلاثه:

کبریتیه و زئبقیه و ملحیه. فإن الکبریت إذا عرضت له حراره غریبه انتشر بخاره فی البدن

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 69

علی ضروب مختلفه، فأوجب الحمیات، و الأورام الفلغمونیه، و بعض الأمراض الجدریه.

و الزئبق إذا عرضت له حراره طابخه، صعد بالطبخ و نزل، فتولد من ذلک أنواع النوازل، و السکته و الفالج، و ما أشبه ذلک. فإن عرضت له حراره قویه صعد إلی الهامه[167] و تولدت منه الأمراض الدماغیه الحاده، کفرانیطس، و مانیا[168]، و الصرع و غیر ذلک. و ان عرض له تکلیس، فإن خالطه الطرطیر، تولد من ذلک أوجاع المفاصل و النقرس.

و أما الأمراض العارضه من الملح فکثیره لا تکاد تحصی. و أکثر الأمراض المزمنه من الملح، و یکون ذلک علی أنحاء[169] أربعه:

إما بانحلاله ماء فیعرض الإسهال و الإستسقاء و غیر ذلک من الأمراض السیلانیه.

و إما باحتراقه، فیعرض من ذلک الحکه و الجرب و القوباء و القروح الردیئه و السرطان و اسکوربوط و الحب الإفرنجی و داء الثعلب.

و إما بانعقاده[170] فیعرض من ذلک الثآلیل و الصلابات و العقد و الغدد و الخنازیر و نقروس[171].

و إما بتبخیره، فیعرض من ذلک العرق المنتن، و صنان[172] الإبطین، و ما أشبه ذلک.

فإن کان مع البخار کبریتیه عرض من

ذلک الحمی الدقیه[173]

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 70

الفصل الثالث: فی کیفیه عروض الأمراض و معنی الخلط المسمی عندهم بالطرطیر

و اعلم ان ما یؤکل و یشرب یهضم فی المعده. و بعد هضمه یأخذ مبدأ الحیاه منه ما هو صالح للتغذیه و حفظ بدن الإنسان. و فضله الغذاء تنقسم إلی ثلاثه: زئبق و کبریت و ملح.

فالملح تدفعه الطبیعه عن طریق البول، و الزئبق من المسامات و الکبریت من الأمعاء.

و اعلم أن فی کل ما یؤکل و یشرب (یوجد) دردیه، و رملیه، و طینیه، و رطوبه لزجه. و هذه الأشیاء مضاده للصحه، لأنها غیر قابله للتغذیه.

و اعلم ان المعده آله لتفریق أجزاء الغذاء و تحلیله، کآله الکیمیاء. فإذا کانت المعده قویه، و القوه الممیزه قویه، اندفع الغذاء إلی الأعضاء خالصا من الفضول. و إذا کانت المعده ضعیفه، و القوه الممیزه غیر کامله التمییز، اندفع مع الغذاء إلی الأعضاء فضول غیر صالحه للتغذیه. و یندفع المنهضم إلی المساریقا، و منها إلی الکبد، و ینهضم هناک هضما ثانیا، و یتمیز تمییزا آخر. فما کان لونه یاقوتیا کان صالحا لتغذیه جمیع الأعضاء. و ما کان بلوریا اندفع إلی الکلیه و منها إلی المثانه بولا. و إن کانت القوه فی الکبد ضعیفه اندفع[174] ما یندفع إلی البول فی العاده مصاحبا لبعض الأخلاط اللزجه. و إن کان أحد هذه الأعضاء ضعیفا، صحب الطرطیر الغذاء، و لم یندفع عنه. فإذا انضم إلیه ما غلب علیه من زئبقیه أو کبریتیه أو ملحیه حصل من ذلک أمراض مختلفه کما ذکرنا.

و ذکر براکلسوس فی کتابه المسمی براغنانی أن الطرطیر یتولد فی البدن من الأغذیه و الأشربه کما ذکرنا. و قد یکون من أصل الفطره من أبیه و أمه، و قد یکون سبب تولده نقصان فعل أعضاء الهضم و

الدفع، و مما ذکرنا تتولد أنواع الأمراض. و جمیع المتقدمین لم یدرکوا هذا المعنی فلهذا عجزوا عن معالجه هذه الأمراض. و أمّا من یعلم

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 71

تدبیر الجوهر الخامس[175] المسمی بذهب الحیاه فیتأتی له علاج هذه الأمراض الکائنه عن الطرطیر المذکور.

و اعلم أن الطرطیر أربعه أنواع کالعناصر الأربعه لأن الغذاء الذی یستعمله الإنسان[176] هو مما ترکب من العناصر الأربعه:

الأول: الطرطیر الکائن عن النباتات الأرضیه.

الثانی: الطرطیر الکائن عن الماء المشروب و ما یتولد منه من الأسماک و السرطانات و الأصداف.

الثالث: الطرطیر الکائن عن لحوم الحیوانات و الطیور.

الرابع: الطرطیر الکائن عن الهواء المستنشق، إذا صاحبته أبخره ردیئه و أبخره کبریتیه.

و منه[177] تتولد أمراض الوباء و الطاعون، و الحمیات الردیئه السمیه.

فمن لم یعلم العلاج الکلی لم یقدر علی علاج هذه الأمراض.

و أنواع الطرطیر ظاهره فی القاروره، لا تخفی علی من حاول صناعه التحلیل و التفریق. فانه یعلم من أی نوع من الطرطیر ظاهر[178] و أی أصل غالب علیه[179] من الأصول الثلاثه التی هی الزئبق و الکبریت و الملح. و اتباع جالینوس لما لم یعرفوا هذا المعنی قالوا إن الأمراض متولده عن الصفراء و السوداء و البلغم و الدم. و هذه الأسماء عندهم تطلق علی هذه الأخلاط الأربعه، و فی هذه المذکورات طرطیر یکون عنه المرض لا عن السوداء و البلغم و الصفراء و الدم. و من لم یعرف حقیقه ما یکون عنه المرض کیف یعالج المرضی مع أن

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 72

العلاج قطع السبب؟

و اعلم أن فی الطرطیر المذکور یوجد ما یشابه الأعضاء من الغذاء. و حراره الإنسان کحراره الشمس و القمر فی العالم، تنضج الغذاء و تمیز الصالح للتغذیه[180] من غیره، و ترسله إلی الأعضاء. و

هذه الحراره التی فی الإنسان جوهر مجرد مشابه لروح العالم الکبیر. فإذا کانت الآلات صحیحه، و الأعضاء سلیمه، تولد الغذاء الجید، و اندفع إلی الأعضاء، و ما هو غیر صالح، تدفعه إلی مجاریه و مصارفه، فتدوم حینئذ الصحه. فإذا وقع خلل أو مانع عن تمام الفعل تولد الطرطیر الکثیر. و الطرطیر یعقد کل سائل بالطبع فی أی موضوع کان. و من عرف نسبه العالم الصغیر فی العالم الکبیر عرف معالجه الأمراض الکائنه عن الطرطیر، فإنه یعلم مناسبه الأدویه لکل عضو. فإن الفضه و الیاقوت الأزرق و الزمرد و الزاج مناسبه للدماغ، و الذهب و اللؤلؤ للقلب، و الکبریت للرئه. و ستعرف ذلک مفصلا فی علامات الأمراض و الدلائل.

الفصل الرابع: فی النبض

اعلم أن النبض میزان[181] المزاج و تعلم منه الأحوال فی سته[182] مواضع من البدن:

اثنان فی الرجلین أحدهما لزحل و الثانی للمشتری. و اثنان فی العنق یمینا و شمالا أحدهما للزهره و الثانی للمریخ، و اثنان فی الصدغین أحدهما للقمر و الثانی لعطارد. و نبض آخر فی الطرف الأیسر قریب من القلب منسوب إلی الشمس.

و من هذه العروق تعرف أنواع الأمراض خصوصا أمراض الأعضاء السبعه الرئیسیه. و اعلم ان المرض إن کان حارا ینبغی قبل جس العرق أن توضع ید العلیل أو رجله

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 73

فی الماء البارد، أو یبرد العرق بخرق مبلوله بماء بارد ثم یجس العرق و یحکم. و إن کان المرض باردا توضع الرجل أو الید فی الماء الحار أو یکمد بشی ء حار ثم یجس العرق[183].

و اعلم أن الأمراض الکبریتیه یکون النبض فیها سریعا. و إذا علمت أن المرض حار، و النبض ضعیف الحرکه، علمت أن الروح الحیوانی فیه آفه لسده تمنع نفوذ الحیاه

هناک.

و فی الأمراض البارده یکون النبض بطی ء الحرکه لکن قوته لیست ضعیفه. و ان کانت قوته ضعیفه، علمت أن هناک سده تمنع نفوذ الروح أو غیر ذلک. و یجب فی الأمراض العظیمه[184]

خصوصا العامه لجمیع البدن، تفقد[185] أحوال النبض فی مواضع متعدده لیتضح لک جلیه الأمر.

و فی الأمراض المختصه بعضو، یجب تفقد النبض القریب من ذلک العضو، فإن بذلک تعرف أحوال ذلک العضو. و یجب أن توضع الید علی العرق، عند سکون العلیل عن الحرکات البدنیه و النفسانیه. و قد ذکر ذلک براکلسوس فی کتابه اوبورین مفصلا.

الفصل الخامس: فی البول

اعلم أن البول ملح فارق الغذاء. و هو اما من خارج، و هو ما یکون من المأکول و المشروب، و اما من داخل، و هو ما یکون من نفس العضو لسوء مزاجه، و اما مرکب منهما. و الأول یدل علی صحه الکبد و المعده و الکلی إذا خرج. و خروج الثانی یدل علی الأمراض و سوء المزاج، و المرکب منهما[186] یدل علی صحه و علی مرض. و القاروره تنقسم

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 74

إلی ثلاثه أقسام[187] أیضا فتکون کبریتیه، أو زئبقیه، أو ملحیه، فالرسوب الراسب[188] فی أسفل الإناء من الزئبق، و الطافی من الملح، و اللون من الکبریت.

فإذا[189] أخذت القاروره من الداخل[190] ینبغی أن لا یتقدم علی أخذها شرب ماء[191] و طعام، اللهم إلا قلیل من خبز جاف[192] أو لحم من غیر ماء.

و إذا کان المرض حارا، و لا یصبر العلیل علی شرب الماء لیلا، فیجب أن تعلم مقدار ما شرب[193]، ثم تلاحظه[194] عند رؤیه القاروره.

و أیضا البول منه یاقوتی، یدل علی الأمراض و النضج، و منه بلوری هو فضله لا یدل علی شی ء. و الیاقوتی له مراتب، بحسب زیاده

الکبریتیه و نقصانها، و اختلاطها بالزئبق و الملح. فالرسوب الطافی یدل علی أمراض الدماغ فی الاکثر، و الرسوب المعلق یدل علی امراض تنور البدن، کحجاب القلب و الرئه و المعده و الکبد[195] و الطحال فی الأکثر.

و الرسوب الراسب، یدل علی أمراض أسافل البدن، کالکلی و المثانه و الظهر و الورک و الرجلین.

و ینبغی، إذا أردت أخذ القاروره، أن تصنع من الزجاج صوره إنسان مجوف، و تضع البول فیها، ثم تضع الصوره فی رمل حار، حتی یبدأ صعود البول و حرکته. و تعلم من صعوده و حرکته من أی عضو هو، و علی أی عضو یدل، ثم تبرده و تنظر فیه.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 75

و فی الحمیات الوبائیه، و الأمراض السمیه[196] یکون البول کلون الزرنیخ أو کلون الزنجار. و إن کان السمّی[197] زئبقیا صار فوق البول دائره زنجاریه. و إن کان السمّی[198] زرنیخیا یصیر الرسوب فی آخر القاروره کالنوره[199]. و إذا علمت هذه العلامات و الدلائل و علمت الأسباب، قدرت علی العلاج.

الفصل السادس: فی نوبات الحمیات و أدوار الأمراض و یکون بعضها متصلا لا نوبه له

اعلم ان الأطباء لم یعلموا السر فی ذلک، فنسبه بعض إلی الأعداد، و نسبه بعض إلی حرکات القمر، و نسبه بعض إلی القوه الدافعه. و إنما لم یعلموا بذر الأمراض، و أصلها المتولد منه. فکما ان للنبات، وقتا معینا لخروجه و زهره و ثمره، و کذلک للحیوان زمان معین لولادته، فکذلک للأمراض، بحسب صورها النوعیه، بذور و أصول تتولد منها، کبذور النبات و أصوله. فإن الأمراض المتوارثه[200] کالصرع و النقرس و البرص و الجذام فإنها قد تظهر بعد سبع سنین من الولاده أو أربعه و عشرین[201] أو ثلاثین سنه.

و أمّا بذور الأمراض، الحادثه عما یؤکل و یشرب، فإنها سریعه النبات و النمو و أسهل

علاجا من المتوارث[202]. و قد تکون سرعه[203] النبات[204] و بطؤه، بحسب العضو

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 76

الموضوع فیه البذر. فإنه إذا کان فی المعده کان أسرع ظهورا مما یکون فی الکلی مثلا، و ما فی الکبد أیضا أسرع مما فی الکلی. و إذا تشابهت[205] أصول المرض و بذوره تتابع ظهوره و دام حصوله أولا بأول فیدوم بذلک[206] و لا ینقطع. و إن لم تتشابه[207] الأصول انقطع و لم یدم.

الفصل السابع: فی العلاج[208] الکلی و إثاره إلی بعض المعالجات

اعلم ان الله سبحانه و تعالی خلق الحجر المکرم، و جعل فیه شفاء جمیع الأمراض.

لأنه أشرف طبیعه من کل دواء، و تعالج به الأمراض الحاره و البارده. و هو یصفی الدم، و یقوی الأرواح، و یدفع السموم، و یبرئ القروح الردیئه.

و الأمراض التی لا تقبل العلاج إلّا فی شهر فإنها بهذا الحجر تبرأ فی یوم واحد.

و الأمراض التی تحتاج إلی اثنتی عشره سنه تبرأ فی شهر بهذا الدواء. و قالوا أیضا، إنه یحفظ البلسان الطبیعی، و یرد المزاج المنحرف إلی الإعتدال. و یقال له الجوهر الخامس، و الطبیعه الخامسه، و الکبریت الذی لا یحترق، و النوع الکامل، و الشمس، و السماء، و الروح الطبیعی، و هو یمد الحیاه لکل واحد من المولّدات[209]. فهو فی کل نوع یکون أثره بحسب ذلک النوع. فهو کالقلب لبدن الإنسان، فإن منه حیاه جمیع البدن بواسطه الشرایین، و حرکه و حس جمیع الأعضاء بواسطه الأعصاب، و تغذیه الأعضاء بواسطه الکبد و العروق، فیتنوع فعله بحسب اختلاف الموضوع، فینفع کل مزاج و کل طبیعه و کل مرض.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 77

و هذا الجوهر الخامس، الشریف العالی، لا یمکن التوصل إلیه إلّا بصناعه الکیمیاء.

فلهذا کانت هذه الصناعه لازمه لمن یتعاطی صناعه الطب.

و اعلم أن

الجوهر الخامس یوجد فی کل مرکب، لکنه فی هذا الحجر أتم و أکمل و أظهر و أشرف. فهو[210] یوجد فی اللؤلؤ و المرجان و الزمرد و الیاقوت بأنواعه، و الفضه و الذهب، و جمیع النبات و الحیوان، و فی العسل و الشراب و الحنطه. و لا یوجد و لا یؤخذ إلّا من طریق الکیمیاء. و المالک لصناعه الکیمیاء- یقدر علی جعل الشجره غیر المثمره مثمره.- و یقدر علی أن یجعل الشجره، التی تؤتی ثمرها فی السنه مره، بحیث تؤتی به مرات متعدده[211].- و یقدر علی أن یجعل الصیف شتاء، و الشتاء صیفا.- و یقدر علی أن یخرج من الفاسد صالحا،- و یقدر علی تبدیل النوع و قلبه، و یخرج من المرحلوا، و یکمل المعادن الناقصه و یوصلها إلی الرتبه الذهبیه.- و یصنع الیاقوت و الزمرد- و یقدر علی تکثیر القلیل- و علی علاج جمیع الأمراض[212].- و یقدر علی أن یصیّر الجاهل عالما. و هو مفتاح الأرض و السماء، فیصل إلی محیط العالم و مرکز الأرض، و عمق البحار. و یقدر علی أن یری جمیع ما فی العالم من مرآه هذا الحجر. و الحکیم القدیم الأزلی، له المنه، علی ما ألهم هذا النوع الإنسانی، إلی معرفه هذا الحجر و تدبیره. فإن بمعرفه هذا الحجر یکون الإنسان إنسانا کاملا، و یسمی بالیونانیه البانصوفیه، یعنی الحکمه[213] الکلیه.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 78

مخطوط الکیمیاء الملکیه من نسخه مکتبه جامعه کمبردج (انکلترا) (ک)

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 79

المقاله الثالثه[214] فی معرفه خواص الأشیاء من أشکالها و ألوانها و طعومها و قوامها و غلظتها و رقتها و رائحتها و محلها المتولده فیه

اشاره

اعلم أن من عرف الحجر المکرم و تدبیره لا یحتاج إلی شی ء غیره. و أما من لم یصل إلی هذه المرتبه، فیحتاج إلی معرفه ذلک، لیتأتی له[215] علاج الأمراض کما ینبغی. و اعلم ان

الله سبحانه و تعالی خلق الأشیاء، و أودع فیها خواص و منافع، یطّلع علیها من أشکالها و أحوالها المذکوره.

الفصل الأول: فی الأدویه المنسوبه إلی الکواکب

اعلم أن الأدویه المنسوبه إلی زحل[216] تکون: شوکیه، رمادیه[217] اللون أو سوداء.

و طعمها عفص، و رائحتها کریهه. و تکون فی الأماکن المظلمه الیابسه و الجنوبیه. و المتکونه فی وقت صلاح زحل، و استقامته و شرفه، تکون نافعه للطحال. و المتکونه فی سوء حاله[218]، و رجعته و هبوطه، تکون سمیه ضاره بالأبدان. و یعرف ذلک بمرتبه کیفیتها، و منها الخریق الأسود و البنج و الشوکران و خانق النمر و جوز ماثل و عنب الثعلب و السرخس و الطرفاء

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 80

و السقولوفندریون و السرو و الابهل و السنا و الکبر و البسفایج و عصا الراعی و الخلاف و البنجکشت و العفص و السلق و الکرفس و الاسرب[219].

و الأدویه المنسوبه إلی المشتری: هی الأدویه الدهنیه. و طعمها و رائحتها طیبان، و زهرها أحمر أو اسمانجونی، ورقها مسطح، و تنبت فی مواضع دهنیه. و هی تنفع الکبد، و تصفی الدم و تلحم الجراح، و منها البلسان و القرنفل البستانی و دهنه، و الریباس و الأمیر باریس و البتونکا[220] و القنطریون و الورد و الشاهترج و البوصیر و الصعتر و السنفیطس و الکمادریوس و اللوز و فوه الصباغین و الراوند و المرجان.

و الأدویه المنسوبه إلی المریخ: یکون لونها مائلا إلی الحمره، و تکون خشنه شوکیه، و الأشیاء أی (النباتات) المحرقه[221] و النابته[222] فی الأماکن الیابسه و من ذلک: الأنجره و الشوک و العلیق و العوسج و الشبرم و الیتّوعات.

و الأدویه المنسوبه إلی الشمس: هی کل ما یکون طعمه[223] لذیذا، و رائحته طیبه، و زهره و ورقه أصفر، و ما

یکون فی المواضع المکشوفه تحت شعاع الشمس، و الأدویه المقویه للروح و القلب و البصر. و من ذلک: الزعفران و الأترج و النارنج و البادرنجبویه و اکلیل الجبل و الهیوفاریقون و الغار و الشراب[224].

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 81

و الأدویه المنسوبه إلی الزهره: یکون طعمها حلوا، و زهرها أبیض، و ورقها لینا. و من ذلک خصیه الثعلب و السوسن الأبیض و النرجس و الورد الأبیض و النیلوفر و التین و بصل الزیز.

و الأدویه المنسوبه إلی عطارد: تکون ألوانها مختلفه، و تنبت فی مواضع رملیه. و ما یکون ثمرها معلقا کالخرنوب، و الأدویه النافعه للرئه جمیعها، و الأدویه النافعه للاسنان[225]. و من ذلک: حشیشه الزجاج و البابونج و الحندقوق و الأقطی و العرعر و الدبق و الجوز، و الأدویه المحلله للریح، المفتحه للسدد.

و الأدویه المنسوبه إلی القمر: یکون ورقها لینا غلیظا کثیر المائیه. و تنبت فی الأماکن کثیره الرطوبه. و من ذلک: القرع و الخیار و البطیخ و الکرنب و الخس و اللفاح و الخشخاش و الفاوانیا[226] و الفطر و الکماه و عدس الماء و الأخلامور و الثوم و البصل و الکراث و کل ما ینبت فی المیاه و قربها.

و الأدویه المنسوبه إلی الدم: منها القرنفل البستانی و الورد و الفاوانیا و لسان الثور و البنفسج و الشاهترج و عرق السوس و أناغالیس و فوه الصباغین و السنخار و الساطریون.

فهذه الأدویه تصفی الدم و تنوره[227]، و تعین علی تولده[228]. مثال ذلک: القرنفل البستانی و الورد و البنفسج و عرق السوس و الأناغالیس و الساطریون تزید فی الدم و تقویه. و لسان الثور و الشاهترج تصفی الدم و تنقیه. و فوه الصبغ تدر الدم الزائد و تعین علی

وضع الحمل. و السنخار و الطورمنتیلا و البسطوریطیا[229] و الصندل الأحمر و الطین الأرمنی و دم

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 82

الأخوین یحبس الدم و یمسک سیلانه.

و الأدویه المنسوبه إلی الصفراء: فمنها الراوند و الإهلیلج الأصفر و زهر الخیری و الزعفران و الکمافیطوس و الخلدونیا و الحماض و الأترج و هی تنفع الأمراض الصفراویه کالغب و الجرب و الحکه و الیرقان.

و الأدویه المنسوبه إلی السوداء: منها الأدویه التی لونها أسود، و طعمها عفص، کالبسفایج و الخربق الأسود و السنا و الأسرون و السرخس و الکبر و الفاشرا[230] و الطرفاء و الآس البری. فالخربق الأسود یخرج جمیع أنواع السوداء، و ینفع جمیع أمراضها.

و السنامکی یخرج ما احترق عن الصفراء و یحلل الریاح. و البسفایج یعدل السوداء و ینضجها. و الاسارون ینفع حمی الربع. و السرخس یزیل آثار السوداء عن الجلد، و کذلک الفاشرا.

و الأدویه المنسوبه إلی البلغم: و هی التی تحتاج شعاع القمر، کشحم الحنظل و الفاریقون و قثاء الحمار و الحلبوب[231] و العفص. و منها ما یخرج البلغم و منها ما یعدل الصفراء.

و الأدویه المختصه بالدماغ: هو کل ما هو منسوب إلی القمر و ینفع الدماغ. و منها:

الکهرباء و اللؤلؤ و العنبر و المرجان و الزمرد و الیاقوت الأزرق و الفضه. و منها ما ینفع الصرع، و منها ما یجفف الرطوبات و یقوی العضو.

و قالوا: کل ما له رأس ینفع الرأس کالفاونیا، فإنها تنفع جمیع أمراض الرأس.

و کذلک الخشخاش و النیلوفر لأمراض الدماغ الحاره.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 83

و الأدویه التی تشابه الشعر[232] تنفع الشعر. و من ذلک: البرشاوشان و القیصوم[233] و الأشنه و البوصیر.

و الأدویه المختصه بالعین: هی الأدویه المنسوبه إلی الشمس، و الأدویه المشرفه و هی:

الراسن

و الهیوفاریقون و الزعفران و الخلدونیا و الأقارحه[234] و زهر الأخلامور و الذهب و الیاقوت الأزرق و البابونج.

و الأدویه المختصه بالأذن: منها إذن الفار، و بخور مریم و ورقه.

و الأدویه المختصه بالأسنان: أصل السرخس[235] و البنج و حب الصنوبر.

و الأدویه المختصه بالرئه: منها حب السعال و حشیشه الرئه و اسقابیوزا[236] و البوصیر[237] و الأرنیکا[238] و الخطمی و الفراسیون[239] فإنها تنفع جمیع علل الرئه[240].

و الأدویه المختصه بالقلب: هی ما ینسب إلی الشمس، و من ذلک: الجوزبوا و الأترج و البلاذر و الأنتره[241] و الزعفران و الهیوفاریقون و الراسن و الغار و الرمان و الذهب و البادرنجبویه و النارنج و السفرجل و البسباسه فهذه تنفع أمراض القلب منفعه ظاهره.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 84

و الأدویه المنسوبه إلی الکبد: فهی ما ینسب إلی المشتری و المریخ معا، کالقرنفل البستانی و لسان الثور و الصبر و الأباتقا[242] و عرق السوس و الهلیون و فوه الصبغ و الزبیب.

و الأدویه المختصه بالمراره: الأغریمونیا[243] و الکمافیطوس و الراوند و القنطریون الصغیر و الکبیر.

و الأدویه الطحالیه: هی کل ما هو منسوب إلی زحل، کالخربق الأسود و البسفایج و السنا و الطرفاء و السقولوفندریون و البرشاوسان و اللازورد و الحجر الأرمنی و الطرطیر.

و الأدویه المنسوبه إلی المعده: الزنجبیل و الجوزبوا و الأنجلیقا و الکراویا و الکمون و السسالیوس و الجوز و الأسقیل و لوف الحیه[244].

و الأدویه المنسوبه إلی الکلی[245]: هی ما تتولد من اشتراک القمر و الزهره و منها:

الساطریون[246] و خصیه الثعلب، و الشقاقل[247] و المسک و البهمن الأبیض و الأحمر، و الزباد، و اللوبیا، و الجوزبوا.

و الأدویه المنسوبه إلی الأنثیین: النرجس و الهلیون و خصی الثعلب و النیلوفر و الحسک.

و الأدویه المنسوبه إلی المثانه:

هی ما یتولد بمشارکه القمر لزحل و منها: الکاکنج

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 85

و ورق السنا المبزر[248] و لحیه التیس، و حب القلت[249] و حجر الیهود، و حجر الإسفنج، و الطرخون.

و الأدویه المناسبه للرحم: الزراوند بأنواعه و المر و الحلتیت، و السوسن الأبیض و الأسارون، و حجر اکتمکت[250] و البادرنجبویه، و الفاشرا.

و الأدویه المناسبه للأمعاء: هی اللبلاب، و القیسون[251] و الکرمه البریه[252] و الفاشرا، و الأنثله[253] و الزرنباد و الکشوث، و العلیق.

و الأدویه المناسبه للّسان: لسان الثور، و لسان الکلب و لسان العصفور.

و الأدویه المناسبه للمفاصل: السورنجان، و البوزیدان، و الخروع و العرطنیثا و هذه تنفع النقرس و الرعشه.

و الأدویه المناسبه للناخس: کالبارود[254] و کاردنماری[255] و القرصعنه و العرعر. و هذه الأدویه تسکن الناخس و تنفع ذات الجنب.

و الأدویه المناسبه للأورام و البثور و السلع هی الأدویه المستدیره الأصول کبخور مریم

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 86

و الخلدونیا الصغیر، و لوف الحیه[256] و الأشراس[257] و الکبیکج[258] و الفاریقون و الثوم و البصل.

و الأدویه المناسبه للجراحات: هی الأدویه التی فی أوراقها ثقوب، کأنواع هیوفاریقون، و السنفیطن[259] و البتونیکا[260] و البلسمیتا، و جراسیا[261] و اسقراطیقوس[262] و رعی الحمام و الغافث. و جمیع الأدویه اللعابیه اللزجه و الصمغیه تنفع الجراح و القروح.

و السنفیطن الکبیر و الخطمی و اکلیل الشمس و الدبق و البنج و الصبر و المر و الکندر و دم الأخوین و صمغ البطم و المصطکی و الأنزروت.

و الأدویه التی فی أوراقها نقط أو خشونه تنفع الجرب و الحکه و القوباء کالأسقابیوزا[263] و الحماض و البسفایج و السقولوفندریون و الأبهل.

و الأدویه التی فیها مشابهه لحیوان تنفع من نهش ذلک الحیوان. و من ذلک لوف الحیه فإنه ینفع من نهش الأفاعی.

و کذلک شوک الجمال ینفع من نهش الحیه و کذلک حشیشه العقرب تنفع من لدغته، و بزرقطونا یقتل البراغیث و من هذا القبیل الدرونج و لوف الحیه الکبیر و الزراوند الطویل و البوطربیون[264].

و جمله ما ذکرنا، عرفنا خاصیته ببعض أحواله الظاهره، و قد یستدل بأحواله

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 87

الباطنه علی خاصته، خصوصا بما فیه من الملح و الزئبق و الکبریت.

فجمیع الطعوم من الملح، و الروائح من الکبریت، و اللون من الزئبق. و من تدرب علی هذه الصناعه، یستدل بالأمور الظاهره علی الأمور الباطنه. و یعلم النسب بینهما، و یحکم بما یناسب، خصوصا إذا انضم إلی ذلک تجربه.

الفصل الثانی: فی کیفیه تدبیر الأدویه و تحلیلها و تنقیتها علی طریقتهم

اعلم أن الله سبحانه و تعالی خلق جمیع الأشیاء للإنسان، لقوام بدنه و حفظ صحته، و إزاله مرضه. لکن لما کان بعض الأدویه لا ینفذ فی البدن لکثره أرضیته، أو غلظه، و تلزز أجزائه، و بعضها لا یخلو من سمیه، مع ما فیه من المنفعه للإنسان، لأن عالم الکون و الفساد سفلی لا یمکن خلوه من مثل هذه الأشیاء کما تقرر فی الحکمه «أن ترک الخیر الکثیر للشر القلیل شر کثیر» فلهذا[265] احتیج إلی تفریق الضار عن النافع، و تلطیف الغلیظ و ترقیقه، و هذا إنما[266] یکون بالصناعه.

الفصل الثالث: فی معرفه درجات الحراره

اعلم أن درجات النار أربع:

الأولی نار الحضانه[267]، و هی حراره یمکن لمسها بالید،

الثانیه حراره أشد منها بقلیل، بحیث ینفر عنها اللامس،

و الثالثه حراره محرقه،

و الرابعه حراره النار نفسها.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 88

و لکل واحده من هذه الدرجات غرض[268] مثال ذلک أن الحراره الرابعه تسخن أولا و تحل الجسم ثانیا، و تفرق ثالثا.

و بعضهم یمثل لذلک مثالا[269] فالدرجه الأولی من الحراره بالحمام، و الدرجه الثانیه بالرماد، و الدرجه الثالثه بالرمل أو براده الحدید و الرابعه بالنار نفسها. و یمکن نقل الأولی إلی الثانیه، و الثانیه إلی الأولی، و استعمال هذه الدرجات بحسب الماده. فإن النبات تکفیه الدرجه الأولی و الثانیه مثلا. و المعدن یحتاج إلی الدرجه الثالثه و الرابعه. و فی کل عمل توجد هذه المراتب: فإن فی التقطیر یسخن أولا، ثم یغلی ثم یدخن و یحترق، ثم تلبسه[270] النار حتی یصیر لونه لون النار.

ثم نقول:[271] من الأدویه ما یوضع نفسه[272] علی النار من غیر واسطه الإناء. و منه ما یحاط بالنار، من غیر مباشره النار لجرمه. و منه ما یکون تدبیره بأن تعلوه النار، کنار الزجاجین، و

یقال لها النار المعکوسه. و منها نار الحمام الیابس، و منها حمام ماریه، و منها الحمام البخاری، و هذا هو المشهور. و لهم أیضا أشیاء أخری لا یحتاج إلی ذکرها هاهنا و لا تخفی علی من له دربه[273] بهذه الصناعه.

و لهذه الأعمال آلات مخصوصه: کأنواع الأنابیق، و القرعات، و الأفلاطونی و نصف القرعه للتقطیر و البوادق[274] و المغرفات[275] و الفیاشات للإذابه و الحرق و التکلیس.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 89

المقاله الرابعه

اشاره

جمیع الأعمال تکون بوجهین: اما بالتفریق و التحلیل، أو بالجمع و التجمید.

و التفریق: إما بالحل، أو السحق، أو الحرق، أو بالتکلیس، أو بالتقطیر، أو بالتعفین، أو بالتخمیر، أو بالنقع، أو بالطبخ، أو بالتصفیه، أو بالطبخ الطبیعی، کما لو وضع ببطن الفرس للتعفین، أو بالتقطیر أو بالتصعید.

و الجمع و التجمید: إما بالعقد، و إما بالتغییر و التکمیل و الحفظ و یدخل فی ذلک التربیه و الطبخ الطبیعی.

و هذه الأشیاء جمیعها لازمه، لمن یتعاطی هذه الصناعه، و سنذکر کل واحده منها علی حده.

الفصل الأول: فی السحق

المراد من السحق: تصغیر الأجزاء إلی الغایه، لتظهر قوی المسحوق الکائنه فیه، و لیسهل امتزاجه بغیره. و اعلم ان المعدنیات تحتاج إلی أفضل سحق، و کلما بولغ فی سحقها و تهبیتها ظهرت قوتها[276]. و من الأدویه ما لا یحتمل[277] السحق البالغ، کالسقمونیا، و الراوند، فإنهما إذا سحقا بالغا لم یبق من قواهما إلا القلیل.

و یجب أن یبالغ فی سحق أدویه المراهم، و الضمادات الخارجیه و لا یبالغ فی سحق أدویه الحبوب لیطول بقاؤها فی المعده.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 90

و الهاون المتخذ من النحاس تسحق فیه الافاویه، و کل ما لیس له طعم حامض، و ما لیس فیه دهنیه. و الهاون المتخذ من الحجر تسحق فیه الأدویه الدهنیه و الحامضه.

و من السحق نوع آخر و هو سحق الصلایه بالفهر[278]. و بهذا السحق تسحق الأحجار و الجواهر و الأکحال و أنواع الأصباغ. و منه البرد، بالمبرد و یحتاج إلیه الشراباتی و الکیمیائی، لبرد المعادن المتطرقه، و برد الأخشاب[279] عسره السحق.

الفصل الثانی: فی الحلّ

الحل: هو تسییل المعقد الجامد، کالمعدن، و النبات، و أجزاء الحیوان. فمنه ما یکون بالنار و الحراره، کالمعدنیات و الشحوم و العلوک. و منه ما یکون حله ببعض المائعات، کالصموغ بالماء و الخل، و المعدنیات بالمیاه الحاره، و ماء الرزین، و الخل الحادق و المقطر منه.

و الغایه المطلوبه من الحل: تنقیه المحلول و تصفیته عما لا یحتاج إلیه، و تسهیل مزجه بغیره.

و نوع من الحل یکون برطوبه الهواء، و إنما یکون ذلک فی الأملاح، أو فی ما فیه ملحیه. و یدخل فی هذا الحل الشب، و البارود، و الطرطیر، و الزاجات. و بهذا الحل تنحل بعض المعدنیات. و أفضل[280] طرق هذا الحل أن یسحق ما یراد حله

من ملح أو غیره. (ثم) یوضع علی صفیحه زجاج، أو صلایه من رخام واسعه. و یبسط علیها المسحوق، و یحاط حولها بشمع أو بمواد، تمنع سیلان ما ینحل، و یجعل له طرف واحد مخرج[281]. و تمیّل

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 91

الصفیحه قلیلا إلی جهه المخرج، و توضع فیه صوفه مفتوله قلیلا، و یوضع تحت المخرج إناء مزجج، فی مغاره بارده أو بئر عمیق، خصوصا فی أیام الصیف فإنه بهذا الطریق یسهل حله و یسرع، و لکنّ منه ما ینحل فی یوم، و منه فی یومین و منه بعد أسبوع، و منه بعد شهر، و منه بعد سنه. و إذا أردت إسراع حله قطّرت علیه قطره من الخل و الماء، فإنه یسرع إلیه الحل و بهذا الطریق یحل المرجان و زعفران الحدید و الطرطیر.

الفصل الثالث: فی الحرق و القلی

اعلم أن المطلوب من القلی (هو) تحلیل رطوبه المقلی. مثلا کقلی الراوند لتتحلل منه الرطوبه المسهله، و تبقی الأرضیه القابضه. و یحتاج إلیه[282] الشراباتی فی أعمال الطب، و یکون ذلک بالقلی علی طابق من حدید.

و أما الحرق: فهو تکلیس الأشیاء، أو جعلها رمادا بالنار. کما یفعل بقرن الأیل، و الطرطیر و غیر ذلک. و هذا لازم أیضا للشراباتی، و قد یکون بوجهین: إما أن یحرق ذلک الشی ء وحده، أو مع شی ء آخر معین علی حرقه. و اما[283] التکلیس: فیکون فی المعدنیات، لیسهل حلها أو امتزاجها بغیرها، أو لتکتسب[284] بالنار حده. و المراد بالنار هنا: النار التی هی بالقوه أو بالفعل. أما النار التی بالفعل فهی ظاهره، کما یعمل الجیر بالنار[285]. و اما التی بالقوه فهی التکلیس بالمیاه الحاده، و الأرواح اللطیفه.

و بعض الأشیاء تحترق بنفسها، و بعضها یحتاج إلی ضم شی ء آخر، یعین

علی الحرق، و سیأتی ذلک مفصلا.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 92

و أما تکلیس الذهب: فهو أن یؤخذ جزء من الذهب، و جزء من الأنتموان، و سته أجزاء من الزئبق، و جزءان من الکبریت، و یخلط الجمیع علی النار، حتی یحترق الکبریت، و یطیر الزئبق فیصیر الذهب مکلسا[286]. و قد یکلس من غیر أنتموان.

و أما تکلیس الفضه: فهو بأن تصفح الفضه صفائح رقیقه، و یؤخذ منها جزء، و من الزئبق المصعد جزء، و یسحق الزئبق، و یذر علی الصفائح و یوضع علی النار حتی یطیر الزئبق، فتبقی الفضه کالراسخت[287].

و أما تکلیس الحدید فبأن تسحق براده الحدید بمثلها کبریتا. و تحرق فی مغرفه أو بوط حتی ینقطع الدخان. و بعض الناس یغمر البراده و الکبریت متساویین بخل محلول فیه الزاج، و یترک أیاما حتی یطیر عنه الخل فیخرج مکلسا.

و الأسرب یحرق بالکبریت کالحدید. و القلعی[288] أیضا یحرق علی هذا المنوال و اما الأنتموان: فبعض الناس یسحقونه بمثله من البارود و یطیرون عنه البارود. و بعضهم یحرقه مع البارود فی البوط، و بعد الحرق یوضع فی الماء و هو حار، حتی ینحل الباقی من البارود فی الماء و یغسل. و عند هذه الطائفه یسمی هذا الأنتموان المحرق بالزعفران المعدنی. و بعض الناس یسحق الأنتموان بمثله من السالبروتیلا[289] و یحرقه فیکون أجود.

و أما الطرطیر: فیوضع فی إناء من خزف، و یوضع فی الفرن، الذی تحرق فیه الأجزاء

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 93

حتی یبیض، ثم یحلّ بالماء الحار و یصفی و یعقد علی النار ثم یحل بالماء و یعقد أیضا. یفعل ذلک مرارا، و کلما کرر کان أجود.

و أما لحرق الأحجار المعدنیه: فتسحق مع نصفها من الکبریت، و تحرق فی بوط أو

مغرفه من حدید.

الفصل الرابع: فی الحرق الذی یکون بالنار التی هی بالقوه

اعلم أن هذا الحرق أفضل من الحرق الأول و أکثر استعمالا و هو یکون بالمیاه الحاده و الأرواح اللطیفه[290]. و یسمی الزئبق المکلس بالمیاه الحاده[291] برنج فی تابوت[292]. و هذه المیاه و الأرواح أنواع کثیره: کالفاروق و الرزین و روح الملح و روح الزاج و صاعد الخل و ماء الکبریت المقطر.

و اعلم أن المیاه التی تحل الفضه لا تحل الذهب.- و أما الخل المقطر فیقطر بالقرعه و الأنبیق بالحراره، الحاده، فی الحمام الیابس أو علی الرماد. فأول ما یخرج منه الرطوبه فیرمی بها، ثم یصعّد و یقطر ما فیه الفائده. و کلما کرر التقطیر کان القاطر أقوی.

و بعض الناس یضم إلی الخل الزاج أو الطرطیر، لکل رطل من الخل أوقیه من أحدهما و یقطره، و یسمی حینئذ خل الأصل.

- و نوع[293] آخر من (صاعد الخل): یقطر مع صمغ البطم، لکل ثلاثه أرطال من الخل

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 94

رطلان من الصمغ. و هذا النوع یحل الأحجار و الأجسام الصلبه.

- و أما (لاستحصال) روح الملح و روح البارود: فبان یسحق کل من الملح و البارود مع ثلاثه أمثاله من الطین المجفف، و یقطر فی الأفلاطونی. و هذان الروحان یحلان جمیع المعدنیات.

و أما ماء الفاروق فیرکب علی أنحاء شتی. و أما المستعمل الآن بین الناس فمقطر من الشب و البارود، أجزاء سواء. و هو یحل الفضه و یکلس الزئبق.

و نوع آخر، مقطر من جزئین من الزاج و جزء من البارود. و هو یحل القمر[294] و الأنتمون. و المستعمل فی کتب جابر مقطر من رطل من الزاج و نصف رطل من البارود و ربع رطل من الشب. و کیفیه تقطیر هذه المیاه أن تؤخذ الأدویه المذکوره

و توضع فی القرعه بعد تطیین القرعه بطین الحکمه. و یوضع مع الأدویه مقدار نصفها أو ربعها من الرمل أو الطین المجفف. و یوضع علی النار بعد قطع الوصل[295] و یترک فیه مخرج صغیر لخروج بعض البخار، لئلا تنکسر القرعه. و یجب أن تکون القابله کبیره.

و أما أکواریس و هو ماء الرزین، فهو: اذا زید ماء الفاروق نشادرا و قطر کان الخارج ماء الرزین.

و أما کیفیه التکلیس و الحل بهذه المیاه فهو أن یؤخذ من براده ذلک المعدن، المطلوب حله أو تکلیسه[296] ما شئت. و یوضع فی قنینه، و یغمر بالماء الحار، بقدر ما یعلوه أربع أصابع

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 95

عرضا. و یوضع علی رماد حار، أو فی حمام یابس فإنه یکون أسرع عملا، و ینحل[297] ذلک المعدن فإذا أردت تمییز المحلول عن الماء الحار قطرت علیه قطرات من دهن الطرطیر، فإنه یتمیز و یرسب المحلول فی أسفل القنینه. أو یوضع علیه شی ء من الماء المالح الحار فإنه أیضا یتمیز. و أما ملح الحدید و زعفرانه فهو أن تغمس صفائح الحدید فی ماء الکبریت، و توضع فی مکان رطب أیاما، ثم یکشط ما یعلو الصفائح و ترفع. و یکرر کذلک إلی أن یرفع من ذلک ما یشاء فهو زعفران الحدید و ملحه.

و قد یصنع بطریق آخر و هو أن یدخل لکل جزء من الحدید ثمانیه أجزاء من الزئبق و یملغم به، و یحرق علی النار حتی یطیر الزئبق. و یجب أن لا یکون[298] الزئبق أقل من أربعه و لا أکثر من ثمانیه أجزاء.

و قد یعمل زعفران الحدید، و سکر الأسرب بأن تعلق صفائح الحدید أو صفائح الأسرب علی المیاه الحاره، قریبه منها غیر متصله بها،

فی مکان حار بحیث یصعد من الماء بخار لطیف إلی الصفائح المذکوره، فیعلو الحدید زعفران، و الأسرب سکر، فیکشط عن الصفائح برفق خصوصا برجل الأرنب.

الفصل الخامس: فی التعفین و التخمیر

التعفین عند هذه الطائفه نضج طبیعی، و یقال له عند قوم التخمیر. و یفهم من اطلاق هذا اللفظ کون الشی ء (متحللا)[299] بالحراره و الرطوبه. فإن کان ذلک العمل للتفریق یسمی ذلک العمل تعفینا، و إن کان للتقطیر یسمی تخمیرا، و هو[300] أقل مرتبه

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 96

من التعفین.

و لکن إذا أردنا تقطیر الأدهان و الأرواح فالواجب تقدیم التعفین. و قالت طائفه بمنع[301] التخمیر و التعفین[302] قائلین بأن التعفین یذهب قوی ذلک الشی ء أو یضعفها.

و الجواب هو أن الفرق بین التعفین الطبیعی و التعفین الصناعی، و إن کان الفاعل فی کل من التعفینین حراره خارجه غریبه، فإن فی التعفین الطبیعی یبلغ التغییر کماله، و فی التعفین الصناعی إنما هو بقدر الحل و التفریق و تحصیل الإستعداد للعمل الثانی.

و المراد من التخمیر جمع الأجزاء المتفرقه و امتزاجها، باخراج قواها من القوه إلی الفعل، بإعانه الحراره الخارجه الغریبه، کما یفعل الخمیر بالعجین. و التقطیر و التحلیل بدون تعفین أو تخمیر عسیر.

و کیفیه التعفین و التخمیر: لا یخفی أن الأصل فی التخمیر و التعفین هو الحراره الخارجه، و هی مختلفه فی القوه و الضعف، و اللین و الحده، و الرطوبه و الیبوسه. و المستعمل من ذلک هنا حمام ماریه و الحمام البخاریه. و التعفین علی هذه الصفه ممدوح عندهم، و هو أن یوضع الماء فی قدر علی النار، و یوضع علی فم القدر مصفاه، و یوضع فی المصفاه نخاله أو حشیش، ثم توضع القنینه التی فیها الدواء الذی یراد تعفینه فوق الحشیش، ثم یوضع

فوق الجمیع غطاء یمنع نفوذ البخار إلی خارج، ثم یوقد تحت القدر لیرتفع البخار الی القنینه.

و قد یکون التعفین و التخمیر بدفن القنینه فی زبل الخیل، و هو یصنع علی أنحاء شتی، و أولی طرقه أن یحفر بئر، ثم یوضع فی أسفله من زبل الخیل «بقدر سمک أربع

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 97

أصابع[303] ثم یوضع علیه قدر إصبعین من الجیر الحی، ثم أربع أصابع من الزبل، و اصبعین من الجیر، حتی یمتلی ء نصف البئر المحفور. ثم توضع القنینه و یوضع فوقها الزبل تاره، و الجیر تاره، حتی یمتلی ء بتمامه. ثم یرش علیه الماء الحار قلیلا کل یوم، و قد یغیر الزبل و الجیر کل أسبوع. و قد یوضع بدل الزبل جیره الشراب. و یجب أن یحکم سد فم الإناء الذی فیه الدواء بطین الحکمه. و أفضل الأطیان لذلک[304] الطین المسمی بخاتم هرمس. ثم بعد تطیین فم الإناء یجفف بالنار. و الأولی أن یذر علی الطین، قبل جفافه، زجاج و بورق مسحوقان.

ثم یطلی بشمع مذاب، فإنه أحکم و أجود و أما مده التعفین فمختلفه، بحسب استعداد المتعفن فإذا کان رطبا کفی فی ذلک مده ثلاثه أیام أو أربعه أو خمسه، و إن کان یابسا، کالأفاویه، فیحتاج إلی مده أسبوعین أو ثلاثه.

الفصل السادس: فی الغسل

الغسل هو تنقیه الأوساخ و الأدران. و المراد بالأوساخ هنا ما لا یحتاج إلیه، و کان فی وجوده ضرر. و یکون بالماء القراح، أو بمیاه مدبره، أو بمیاه حاره[305] و ستعرف ذلک کله فیما یأتی ذکره. فمثلا: إذا أردنا غسل الزئبق أخذنا من الزئبق ما شئنا[306] و غسلناه بماء الرماد و الجیر. و بعد غسله مرارا بذلک الماء، نغسله مرارا بالملح و الخل، ثم یوضع فی

قنینه.

و یوضع علیه صاعد الشراب، بحیث یعلوه قدر عرض اربع أصابع، فإذا تغیّر لون العرق[307] و اسود صبّ عنه و وضع علیه آخر، و لا یزال یغیّر علیه العرق حتی لا یتغیر لونه، و بهذا العمل یتم غسل الزئبق.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 98

الفصل السابع: فی النقع و الطبخ

اعلم أن الغایه من النقع و الطبخ هو استخلاص اللطیف من الکثیف. و قالوا یجب أن یکون لکل أوقیه من الدواء رطل من الماء. و قد یحتاج فی الأدویه الصلبه کالفیاقو[308] و الجولقی[309] إلی النقع أولا ثم یطبخ و کذلک الأدویه الیابسه کالأفاویه، بخلاف الرطبه کالفواکه، و ما أشبه ذلک.

الفصل الثامن: فی التصفیه

التصفیه: تخلیص الجسم عن الأجسام الغریبه المخالطه له. و یکون ذلک بالطبخ ورش بیاض البیض المحلول بالماء حین الطبخ، فترتفع الأجسام الغریبه الخفیفه علی سطح المطبوخ العالی فیرفع بالمصفاه. و ترسب الأجسام الثقیله إلی أسفل، فیصفی بالجوخ أو بجر الملعقه. و قد تکون التصفیه بالعصر، کما تستخرج الأدهان من اللوز و الجوزبوا، و کما تستخرج اللعابات، کلعاب بزر قطونا و حب السفرجل، و غیر ذلک. و قد تکون التصفیه بالمنخل.

الفصل التاسع: فی التقطیر

هذا الباب أوسع أبواب صناعه الکیمیاء، و أکثرها أعمالا و استعمالا. حتی قیل «الکیمیاء (هی) التقطیر». و هو صعود بخار عن رطوبه کائنه[310] فی الجسم الأعلی، فإذا صادف البروده انعکس هابطا سائلا قاطرا. و قال (لیبافیوس)[311] «التقطیر هو تصعید جسم رطب هوائی، فارق عن فعل الحراره الناریه» و قال بعضهم «التقطیر تصعید ما یقبل الصعود» و إنما یقطر ما یقبل التفریق. و ما یقبل التفریق علی مراتب، فمنه ما یسرع إلیه

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 99

التفریق بسرعه لکثره هوائیته و رطوبته، و منه ما یعسر تقطیره، إمّا لیبوسته أو لثقله، فلا یصعد إلّا بنار قویه و إلی مکان قریب قصیر المسافه. و بحسب ذلک تصنع آلات التقطیر فی الطول و القصر. و التقطیر یکون بالصعود إلی فوق، و قد یکون بالنزول إلی أسفل، و یقال له التنکیس و قد یکون إلی جانب.

و لنار التقطیر مراتب ثلاث:

- الأولی مباشره النار نفسها.

- و الثانیه أن یکون علی رماد حار أو رمل حار، و یقال له تقطیر الیبوسه.

- و قد یکون بوضع آله التقطیر فی الماء الحار، و یقال له تقطیر الرطوبه.

و أما التقطیر بالنار نفسها، فهو أن تضع آله التقطیر نفسها علی النار بواسطه وضعها فی إناء علی

النار. و هو أن تؤخذ آله التقطیر و تطیّن بطین الحکمه، و توضع علی حلقه من الحدید، لها أرجل ثلاثه، ثم یسد بین الأرجل بالطین، و یبقی فی کل موضع منفذ للهب النار. و أکثر استعمالنا هذه الطریقه فی التقطیر، إذا أردنا استخراج المیاه الحاده کالفاروق و المعشر و الرزین. و قد تخرج هذه المیاه بمائل الرقبه[312]. و قد تقطّر میاه الحشائش الرطبه بالقرعه و الأنبیق المشهورین، علی العاده المتعارفه بین الناس.

و الثانی من الأقسام:- الأول التقطیر بالحمام الیابس، و یکون لبعض الحشائش السهله التقطیر و الصعود- و نوع من تقطیر الیبوسه أن تضع الآله علی الرماد أو الرمل أو البراده، أی براده الحدید[313]. و حراره النار تکون بحسب استعداد المقطر للصعود قوه و ضعفا.

- و الثالث: تقطیر الرطوبه بحمام ماریه أو بالحمام الرطب.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 100

و التقطیر إلی جانب یقال له التقطیر المائل، و یکون لتقطیر الأشیاء الیابسه الثقیله. و الآلات[314] التی تستعمل هنا: نصف القرعه و مائل الرقبه و الآله المسماه الفم إلی الفم. و یکون بمباشره النار نفسها أو بوضع الآله علی براده حدید أو الرمل أو الرماد.

و التقطیر بالنزول إلی الأسفل، و هو التنکیس، یکون فیما لا یمکن صعوده کبعض الأدهان، و یکون بمباشره النار نفسها، أو یوضع علی الرماد أو غیره. و بعض الأشیاء یکرر تقطیره مرات لتذهب عنه الأجزاء الغریبه المائیه و لیفارق الدهن الماء.

صفه طین الحکمه: المستعمل فی شد وصل هذه الآلات و تطیینها لتصبر علی حر النار: یؤخذ من الطین الحر عشره أجزاء، و من الرماد المنخول جزءان، و من زبل الخیل ثلاثه أجزاء، و من خبث الحدید[315] المسحوق جزء و من شعر الماعز جزءان، و

یعجن الجمیع بدم الضان.

صفه طین آخر: یؤخذ خبث الحدید، و آجر[316] مسحوق و طین حر[317] و بیلون و نوره حیه[318] أجزاء سواء. یعجن الجمیع ببیاض البیض.

صفه طین آخر: یؤخذ آجر محروق[319] مسحوق، و زجاج مسحوق من کل واحد أربعه أجزاء، بیلون جزء، طین حر[320] اثنا عشر جزءا. یعجن ببیاض البیض مع شعر الماعز بقدر الکفایه، و قد یضاف إلیه زفت، و شحم، و شمع، بقدر الکفایه لئلا یتفتت.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 101

الفصل العاشر: فی التصعید

التصعید تقطیر یابس، کما أن التقطیر تصعید رطب. قال جابر: التصعید تقطیر شی ء یابس قابل للصعود، و غایته تفریق اللطیف عن الغلیظ الأرضی، أو تغییر صوره المصعّد، أو اکتسابه حده کما یکون فی الزئبق.

و أما آله التصعید فتکون فی الطول و القصر بحسب قبول المصعّد الصعود بسهوله أو بعسر فتطول رقبه الجهاز فی سهل الصعود، و تقصّر فی عسیره. و لأن نار التصعید قویه لا یصبر الزجاج علیها فلیکن من غیر الزجاج کالفخار و النحاس. و بعض الأدویه قد تتصعّد بجملتها، لغلبه الأرواح الأرضیه، فتصعد معها مصاحبه لها. فلذلک یحتاج إلی خلطها بأجزاء أرضیه کالملح و الرمل. و فی حکم التصعید، و کأنه تصعید إلی أسفل، أن یحلّ الشی ء بالمیاه الحاده حتی یمتزج بها، أو بالأرواح اللطیفه، أو بقاطر الخل، کما یحلّ المرجان و اللؤلؤ. و بعد الحل یقطر علیه دهن الطرطیر فإن المحلول یفارق الماء راسبا فی أسفل الإناء مکلسا[321]. و ملح الطرطیر لا یفعل هذا الفعل إلا فی الزئبق فإنه إذا وضع علی الماء الذی کلّس فیه الزئبق أو انحل[322] رجع الزئبق حیا کالأول، ذلک ان دهن الطرطیر یبطل عمل المیاه الحاده[323] فیرجع الشی ء إلی أصله. و لأن المیاه الحاده لا

تؤثر تأثیرا بلیغا و تبعده عن صورته غایه البعد.

الفصل الحادی عشر: فی العقد

العقد هو تجمید السائل، و منعه عن السیلان. و ذلک یکون بإفناء، رطوبه المسیل له، کما یعقد الملح المحلول، و کذا الزاج و الطرطیر. ثم یوضع فی محلول هذه الأشیاء، بعد

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 102

طبخها بالنار المعتدله، قطع من الخشب کالمراود[324]، لیتجمد المحلول علیها کما یعمل بالسکر النبات. و قد تجفف الأشیاء بالنار القویه تجفیفا بإفناء رطوبتها الکلیه، و قد تجفف تجفیفا معتدلا لتبقی فیها[325] رطوبه کما یعمل فی الربوب.

الفصل الثانی عشر: فی الحفظ و التربیه

الحفظ:[326] یکون بوضع الزهور أو الأفاویه فی العسل أو السکر، لتحفظ قواها و یلذ طعمها. و التربیه إما أن[327] تکون لکسر حده الدواء، کتربیه الأنزروت بلبن الاتان، و تربیه الصبر بماء الهندباء و عصیر الورد. أو لزیاده قوته و حدته کتربیه الصبر فی الأفاویه.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 103

المقاله الخامسه فی العملیات بقول جزئی[328]

اشاره

و یشتمل علی فصول.

الفصل الأول: فی تقطیر المیاه و الأرواح

و قد عرفت معنی التقطیر فی قول کلی[329]. اعلم أن المقطر نوعان: إما مائی أو دهنی. و المائی إما ماء خالص، و اما روح لطیف. و الروح جسم لطیف بین الماء و الدهن، کالهواء بین الماء و النار. و قد یقال بحسب الغالب علیه. فیقال لما غلب علیه المائیه ماء. و لما غلب علیه الروحانیه روح. فلهذا نقول تاره[330] ماء البارود، و تاره روح البارود و ماء الشراب و روح الشراب.

و اعلم أن جمیع الأشیاء من المعدن و النبات و الحیوان یؤخذ منها هذه الجواهر الثلاثه:

الماء و الروح و الدهن. و اعلم أن انفصال الدهن عن الماء سهل و أما انفصال الروح عن الماء فأمر عسیر یحتاج إلی تکرار التقطیر. و قد جرب انه یبقی من تقطیر الشراب[331] من الرطل نصف درهم. مثلا روح الزاج یحتاج إلی تکرار التقطیر حتی تذهب عنه الحموضه.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 104

مخطوط الکیمیاء الملکیه من نسخه مکتبه جامعه کمبردج (انکلترا) (ک)

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 105

و اما فی المعدنیات فالروح و الدهن واحد. و یقال له دهن، لغلبه الأجزاء الدهنیه علیه. و سنذکر ذلک مفصلا.

الفصل الثانی: فی استخراج المیاه

اعلم أن أکثر المیاه تستخرج من الزهور الرطبه، و الأوراق و الحشائش الرطبه. و أکثر استخراجها یکون بالتقطیر بحمام ماریه، أو بالقرعه و الأنبیق المشهورین. و کلما أکثرت[332]

الزهر و الورق فی الماء المقطر کان أقوی رائحه و فعلا، کالقرنفل البستانی و السوسن و الفاونیا و الیاسمین و غیر ذلک.

فأما تقطیر الحشائش: فهو أن تأخذ منها ما شئت. و تقطع صغارا و توضع فی الماء الحار یوما و لیله، فی مکان حار. و أکثر مده التخمیر أسبوعان للأفاویه و الأزهار الحاده قویه الرائحه. و أما الأزهار البارده

فیکفی لذلک یوما و لیله. و یوضع فی الحشائش الیابسه و الأفاویه عند النقع و التخمیر، قلیل من الخمیره أو من الطرطیر أو من الملح[333].

و أما استخراج الأرواح: فهو أن تأخذ ذلک الماء المقطر و تقطره مره أو مرارا[334] بنار معتدله الحراره لئلا یصعد الماء مع الروح. و أفضل[335] استخراجها بالآله المسماه أنبیق الحیه.

مثال ذلک فی استخراج روح الورد. یؤخذ من الورد ما شئت، و یجب أن لا یؤخذ عقیب المطر، و أن لا یکون مبلولا بالماء. و یسحق و یوضع فی إناء مزجج، و یوضع الإناء فی مکان حار مده شهر أو أکثر حتی تظهر له رائحه کرائحه الشراب، ثم یقطر بحمام ماریه، أو بالمثانه، و یرد القاطر علی أرضیه جدیده من الورد المخمّر. یفعل ذلک حتی لا یبقی من الورد المخمّر شی ء. ثم یوضع فی القاطر قلیل من الخمر محلولا بالماء الحار و یوضع فوق الثفل

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 106

الباقی من التقطیرات المتعدده، و یقطر أیضا. ثم یؤخذ القاطر و یقطر بآله طویله العنق ضیقه بنار خفیفه. فالخارج منه إن اشتعل[336] بالنار فقد تم الأمر و إلا کرر التقطیر حتی یشتعل عند ملاقاه النار. و یخرج من کل اثنی عشر جزءا من الماء جزء واحد من الروح.

و علی هذا المنوال تستخرج جمیع الأرواح من الحشائش و الزهور، کاکلیل الجبل و الساطریا[337] و البتونیکا[338] و ما یشابه ذلک

الفصل الثالث: فی استخراج روح الأفسنتین

یؤخذ من الأفسنتین ما شئت، و یقطع صغارا، و یوضع فی ماء حار، و فی مکان حار مده حتی یتخمر، ثم یقطر بالمثانه، ثم یعزل الدهن عن الماء بأن یؤخذ من وجهه ثم یقطر مرات بنار خفیفه، کما تقدم، حتی یصل إلی مرتبه الإشتعال بالنار. و

هذا الدهن، و هذا الروح، ینفعان جمیع أمراض المعده نفعا جیدا و ظاهرا.

الفصل الرابع: فی استخراج روح کاردونماری[339] النافع للحمیات الردیئه و الوباء

یؤخذ من کاردونماری[340] الرطب ما شئت، و یوضع علیه قلیل من الماء الحار، المحلول فیه شی ء من الخمر، و یترک أیاما حتی یتخمر ثم یقطر و یکرر التقطیر کما علمت، حتی تخرج الروح.

الفصل الخامس: فی استخراج روح الشراب مع الطرطیر المفتح للسدد

یؤخذ، لکل رطل من الشراب، أوقیه من الطرطیر الأبیض الخام، و تخلط مع الجمیع نشاره الخشب، و یقطر بحمام ماریه. و إن کرر تقطیره مع الطرطیر کان أقوی، و یکرر

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 107

العمل حتی یبلغ الإنتهاء.

الفصل السادس: فی استخراج أرواح البزور و میاهها

استخراج هذه الأرواح و المیاه هو کما مر لک فی الحشائش، لکن یوضع للتخمیر فی کل رطل من البزور أوقیه من الملح. و بعض الناس یضع مکان الملح، الطرطیر. و یقطر و یعزل الدهن عن الماء، کما مرّ فی الأفسنتین. ثم یقطر الماء أیضا مرارا حتی یبلغ الإنتهاء.

و یخرج من کل سته عشر جزءا من الماء جزء واحد من الروح. و بهذا المنوال استخراج روح الأنیسون و حب العرعر و الکراویا و أدهانها.

الفصل السابع: فی استخراج الماء (العطری) من الأفاویه

الطریق المشهور فی ذلک مثاله: یؤخذ من الدار صینی ما شئت، ینقع فی جزئین من صاعد الشراب، و جزء من الماء و یقطر.

طریق آخر: یؤخذ من الدار صینی رطل، و من الملح أوقیه. و ینقع فی خمسه أرطال من ماء الورد، أربعه عشر یوما، و یقطر. و کلما کررت التقطیر کان أقوی فعلا. و إن خمر بالطرطیر، لکل رطل من الدار صینی أوقیه من الطرطیر، و زیدت مده التخمیر، خرج الدهن فوق الماء حین التقطیر. قالوا و إذا زید مقدار الطرطیر کان الدهن الخارج أکثر، لکن یضعف ذلک قوه الماء فاعلمه. و علی هذا المنوال استخراج أدهان الأخشاب و أرواحها کالغیاقو و الدبق.

الفصل الثامن: فی استخراج روح صمغ البطم و دهنه

یؤخذ من صمغ البطم رطلان، و یوضع فی قرعه، و یغمر بثلاثه أمثاله من الماء، و یوضع فیه قبضتان من الرمل المغسول و یقطر. فالخارج الأول الروح، ثم تشد النار لیخرج الدهن. فاعزل الروح عن الدهن کما تعلم. و علی هذا المنوال تستخرج دهن المصطکی و روحها.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 108

الفصل التاسع: فی استخراج روح قرن الایل النافع للأمراض الردیئه

یؤخذ من قرن الایل ما شئت. و یبرد بالمبرد، و ینقع فی الشراب مده، و یقطر. و إذا کرر خرج الروح کما علمت.

الفصل العاشر: فی استخراج ماء العسل و روح العسل أیضا

یؤخذ من العسل رطل، و ثلاث أواق من الملح. و بعضهم یضع عوض الملح نشاره خشب العرعر. و یقطر بحمام ماریه، بنار معتدله، فالأول من القاطر هو الماء ثم یقطر الروح و الدهن، ثم یعزل کل واحد إلی جانب کما علمت.

الفصل الحادی عشر: فی استخراج أرواح المعدنیات

یستخرج روح الملح بأن[341] یؤخذ من الملح ما شئت، و یحل بالماء، و یعقد مرارا. ثم یحل فی مکان رطب بذاته[342] أو بقلیل من الماء ثم یؤخذ بقدر الملح المحلول طین الفاخور، و یعجن بالملح المحلول، و یقرص و یجفف. ثم یوضع فی مائل الرقبه و یقطر. فتخرج فی الأول رطوبه مائیه یرمی بها، ثم تشد النار حتی یقطر الروح. و بعض الناس یأخذ من الطین الأرمنی ثلاثه أجزاء و من الملح الصافی جزءا، و یقطر بمائل الرقبه.

و بعض الناس یرد الروح، الخارج[343] بالتقطیر، علی جسد جدید من الملح و یقطر، فیکون أقوی فعلا.

الفصل الثانی عشر: فی استخراج روح الملح المعدنیه النافعه لمنع العفونه[344]

یؤخذ من الملح ما شئت، مع مثله من الشراب، و یقطر و یکرر التقطیر حتی یبلغ مرتبه الإشتعال بالنار.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 109

الفصل الثالث عشر: فی استخراج روح الملح المرکب

یؤخذ من ملح القلی و البارود الصافی أجزاء سواء ما شئت. و یخلط بقدر[345] الجمیع ثلاث مرات، من طین أرمنی، و یقطر بمائل الرقبه. و القاطر یقطر لتفارق الروح المائیه. ثم یقطر مع مثله من صاعد الشراب، و یحفظ. الشربه من ذلک أربع نقط[346] أو خمس، ینفع الحمیات المزمنه و السدد الوبائیه.

الفصل الرابع عشر: فی استخراج روح الزاج

یؤخذ من الزاج ما شئت. ثم یحرق حتی یحمر. ثم یسحق و ینخل، و یضاف إلیه بقدر نصفه آجر مسحوق، و یقطر، و لتکن القابله واسعه کبیره. و یعطی النار تدریجیا فتقطر الرطوبه المائیه بعد ثلاث ساعات ثم تشد النار فتقطر الروح بعد سبع ساعات و تدوم النار تحت مائل الرقبه یوما أو أکثر. فإذا برد فتح ثم أخذ المقطر و وضع (فی القرعه)[347] و قطر فی حمام ماریه حتی تذهب المائیه. و یقطر ما هو حامض شدید الحموضه، فإذا بدأ القاطر الحامض اعلم انه لم یبق فیه من المائیه شی ء فتجر[348] النار عنه و یبرد ثم یوضع فی مائل الرقبه علی الرمل أو الرماد و یقطر فالخارج بالتقطیر أبیض لطیف و هو الروح و الباقی فی مائل الرقبه أحمر حار و هو الدهن.

و بعض الناس یأخذون من الزاج ما أرادوا و یحلونه بالماء و یصفونه[349] و یعقدونه و یکررون علیه الحل و العقد مرارا ثم یقطرونه مع صاعد الشراب و تشد النار تدریجیا.

فالخارج فی الأول هو صاعد الشراب ثم تخرج المائیه و فی آخر الأمر تقطر الروح ثم یقطر الجمیع بالقرعه فی حمام ماریه لیخرج صاعد الشراب ثم یقطر بمائل الرقبه لتخرج المائیه

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 110

و یبدأ القاطر الحامض[350] فتجر عنه النار و یرفع الباقی فی مائل الرقبه فإنه الروح.

و بعض

الناس یعدلون روح الزاج بأن یأخذوا من روح البنفسج و زهره مقدارا و یغمرونه بروح الزاج فینحل الزهر فیه فیصیر لونه أحمر و تطیب رائحته و یعتدل فیجوز حینئذ أن یسقی منه اثنتا عشره حبه فی الحمیات الحاده.

الفصل الخامس عشر: فی استخراج ماء الکبریت و روحه

یؤخذ من الکبریت ما شئت و یوضع فی فنجان کبیر و یوضع الفنجان فی صحن کبیر مزجج[351] و یعلق فوق الصحن قبه من الزجاج بحیث لا یصل لهب الکبریت إلی القبه، ثم یشعل الکبریت بفتیله من الکبریت تکون فی وسط الکبریت الذی فی الفنجان، فإذا اشتعل و صعد دخانه إلی القبه انعکس قاطرا من أطراف القبه إلی اطراف الصحن الذی فیه الفنجان. و یجب أن یکون عملک أیام الشتاء فی رطوبه الهواء فی مکان رطب مرشوش بالماء، و ما لم یکن کذلک لا یقطر منه شی ء. ثم یجمع القاطر و هو ماء الکبریت. فإذا أردت استخراج روحه قطرته حتی یبلغ الإنتهاء، کما علمت فیما سبق.

الفصل السادس عشر: فی استخراج روح النشادر

یؤخذ من النشادر[352] مقدار و یضاف إلیه بقدره أربع مرات من الرماد و یقطر بالقرعه و الأنبیق علی الرماد أو الرمل، و فائدته تسکین الأوجاع إذا طلی به مع صاعد الشراب.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 111

الفصل السابع عشر: فی استخراج الروح المعرق و هو یعطی فی جمیع الأمراض لجلب العرق و هو من صنعه براکلسوس

یؤخذ من روح الطرطیر ثلاثه أجزاء و من ماء التریاق الکافوری خمسه أجزاء و من روح الزاج واحد. یخلط الجمیع و یقطر بالقرعه و الأنبیق و یرفع القاطر إلی وقت الحاجه.

صفه ماء التریاق الکافوری: یؤخذ من التریاق خمسه أجزاء و من المر أوقیتان، و من الزعفران نصف أوقیه، و کافور درهمان. یحل الجمیع بثلاثین أوقیه من صاعد الشراب و یخمر أربعه أیام فی الحمام، ثم یقطر بالقرعه و الأنبیق و إذا رددت ما قطر علی ما لم یقطر کان أقوی.

فی استخراج روح الطرطیر: یؤخذ من الطرطیر ما شئت ثم یسحق ناعما و یقطر بمائل الرقبه فیخرج منه ماء کثیر أبیض فوقه دهن منتن الرائحه، فیعزل الدهن عن الماء بالصوف فإنه ینفع القروح، ثم یقطر ذلک الماء مع القلقطار[353] مرتین أو ثلاثآ حتی تذهب رائحته.

و هو مفتح للسدد و ینفع جمیع الأمراض الطرطیریه و ان قطر بالعرق[354] تقطیرا دوریا کان أقوی و هو منضج لجمیع المواد.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 113

المقاله السادسه فی الأدهان[355]

اشاره

الطب الجدید الکیمیائی ؛ ص113

لم أن عزل الدهن عن المائیه یکون بأن تؤخذ قرعه طویله العنق ضیقه و یوضع فیها الماء المقطر و یقطر أیضا فیخرج الدهن فوق الماء فیرفع عن الماء و یجمع، و بعض الناس یرفعه عن وجه الماء بالصوف[356] و بعضهم یضع الماء و الدهن علی الورق فیصفّون الماء عن الورق و یبقی الدهن.

و کیفیه استخراج الأدهان من الحشائش و البزورات: یؤخذ من الحشائش و البزورات التی یراد استخراج دهنها، و إذا کانت یابسه کان أفضل، و یوضع لکل رطل من الحشائش أو البزور کف[357] من الملح و یغمر بالماء الحار و یخمر أربعه عشر یوما ثم یقطر و یعاد التقطیر فی

الآله الطویله العنق، ثم یعزل الدهن عن الماء کما علمت.

مثال ذلک:[358] یؤخذ من البابونج الیابس رطل و یضاف إلیه أوقیه و نصف من الملح و یغمر فی الماء الحار أیاما فی إناء مزجج و یخمر أربعه عشر یوما فی مکان حار ثم یقطر بالمثانه ثم یعاد التقطیر فی الآله الطویله العنق ثم یعزل الدهن عن وجه الماء بالصوف أو بغیره. و بعض الناس یضع عوض الملح، الطرطیر، و یکفی للبزورات أن تخمّر تسعه أیام.

و کیفیه استخراج دهن الأفاویه کالقرنفل و البسباسه و الجوزبوا و غیر ذلک: یؤخذ من أیّها شئت أربعه أرطال و یدق جریشا و یوضع لکل رطل أوقیه و نصف ملح و ینقع، بالماء الحار

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 114

خمسه أیام فی مکان بارد ثم یقطر بالمثانه، و حین التقطیر تزاد قبضتان من الملح ثم یقطر الماء القاطر بالآله الطویله العنق و یعزل الدهن عن وجه الماء. و یخرج من أربعه أرطال من الأفاویه سبع أواق من الدهن.

و کیفیه استخراج دهن الورد:- أن یؤخذ من الورد ما شئت و ینشف حتی یذبل ثم یوضع فی قنینه کبیره أو قطرمیز إلی نصفه و یغمر بماء الورد[359] و یسد فمه محکما و یدفن فی بطن الفرس خمسه عشر یوما ثم یخرج و یقطر علی الرماد أو علی الرمل بنار معتدله حتی لا یبقی فیه شی ء من المائیه. ثم یقطر ذلک الماء الخارج بتقطیر الرطوبه[360] بنار معتدله حتی یقطر الماء وحده و یبقی الدهن فی أسفل القرعه. و هذا الدهن قوی الرائحه و أفضل من رائحه المسک یقوی القلب شما و شربا و جمیع الحواس الظاهره و الباطنه.

و کیفیه استخراج دهن العرعر: یؤخذ من حب العرعر ما

شئت و یدق جریشا و ینقع بالماء عشره أیام فی مکان حار ثم یقطر بصاعد الشراب بالأنبیق المشهور، ثم یؤخذ الدهن عن الماء. و هذا الدهن شریف یسکن المغص و وجع القولنج شربا، و ینفع النزله شربا و طلاءا و یعطی منه قلیل ببعض المیاه المناسبه لعله الفالج و أمراض الدماغ و الوباء و السمومات و ضعف المعده و برودتها و القی ء و ینقی الکلی و یفتت الحصاه و یدر البول و یسکن وجع الرحم[361] و ینقی الرئه و الصدر من الأخلاط الغلیظه و یقتل الدیدان و ینفع الرعشه و التشنج و الجرب و القروح العتیقه و عرق النسا و النقرس، و شقاق الیدین و الرجلین طلاءا.

و کیفیه استخراج دهن السرو: أن یؤخذ منه ما یراد و یدق جریشا و یقطر بصاعد الشراب. و یعزل الدهن عن الماء فی حمام ماریه و هو یمنع النوازل مطلقا و یمنع نزول الماء فی العین طلاءا.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 115

و کیفیه استخراج دهن الأنیسون: یؤخذ من الأنیسون رطلان، و ینقع فی عشرین رطلا من الماء الحار مع أوقیتین من الملح مده و یقطّر ثم یعزل عنه الدهن. و یخرج من الرطل أوقیتان من الدهن. و فائدته منع النوازل و ینفع ضیق النفس، و یخلص المعده من الریاح و یمنع الإستسقاء و خصوصا الطبلی و یعطی بماء اللحم أو ببعض المطابیخ المناسبه، و للسعال بالسکر جوارشا.

و علی هذا استخراج دهن الرازیانج: و هو ینفع ضعف البصر و ضیق النفس و وجع الکلی و المثانه و یخرج الرمل و یعطی بالسکر أو بما یناسب العله. و علی هذا المنوال استخراج دهن الکمون: و هو یحلل الریاح و ینفع عسر البول.

و

کیفیه استخراج دهن الحنطه:- أن یؤخذ من الحنطه ما یراد و ینقع فی صاعد الشراب ثمانیه أیام ثم یقطر بالأفلاطونی و یرد ما قطر علی ما لم یقطر[362] حتی ینعزل الدهن عنه.

و کیفیه استخراج دهن[363] الدارصینی: یؤخذ من الدارصینی ما شئت و یدق جریشا و ینقع بماء الورد أربعه و عشرین ساعه و یقطر بالقرعه و الأنبیق و یعزل الدهن عن الماء کما علمت. و فائدته منع العفونه و تقویه الأعضاء الرئیسیه و یعین علی الهضم و لا شی ء مثله لعسر الولاده.

و قد یستخرج علی هذه الکیفیه أیضا: یؤخذ من الدار صینی المدقوق مع مثله من سکر النبات و ینقع الجمیع فی ماء الورد یوما و لیله و یقطر بنصف القرعه علی نار خفیفه أو رماد حار فیخرج ثلاثه جواهر: الأول أبیض و الثانی أصفر و الثالث أحمر حاد ثم یعزل الدهن عن المائیه کما علمت.

و کیفیه استخراج دهن القرنفل: أن تأخذ من القرنفل ما شئت و تأخذ لکل رطل من

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 116

القرنفل أوقیه من الملح، و إن وضعت عوض الملح أوقیه من الطرطیر کان أجود، و ینقع فی مکان حار لکل رطل من القرنفل سته أرطال من الماء و یخمر مده فی مکان حار أو فی بطن الفرس ثم یقطر بالقرعه و الأنبیق ثم یعزل الدهن عن الماء و یرفع. و هو حار یابس فی الدرجه الثالثه ینفع جمیع الأمراض البارده و جمیع أمراض الکبد و القلب و المعده و الأمعاء عن بروده، و یقوی الأرواح و ینفع الامراض السوداویه و قوته لا تنقص عن دهن البلسان من داخل و من خارج و هو یقوم مقامه فی المعاجین و المراهم و یلحم

الجراحات الطریه و ینفع أمراض الدماغ و ضعف البصر إذا سقی منه مقدار قلیل[364] ببعض المطابیخ المناسبه. و إن عمل جوارشا بالسکر و استعمل ینفع من جمیع ما ذکر و من النوازل القدیمه.

و کیفیه استخراج دهن البسباسه:- خذ من البسباسه ما شئت و ینقع فی ماء حار یوما و لیله ثم یقطر و یعزل الدهن عن وجه الماء و هو ینفع القولنج و النوازل و یقوی الدماغ و المعده و القلب و ینفع جمیع أمراض الرحم، و إذا دهنت به آلات التناسل لذذ الجماع و قوی الباه و ینفع سلس البول عن بروده نفعا جیدا طلاءا.

و کیفیه استخراج دهن اللوز و الجوزبوا: یؤخذ من الجوزبوا ما شئت و یسحق ناعما و یغمر بصاعد الشراب یوما و لیله ثم یجر عنه الصاعد ثم یوضع علیه عرق آخر و یجرّ عنه. یفعل ذلک مرارا حتی یبقی العرق علی لونه ثم یقطر ذلک العرق بحمام ماریه حتی یصعد العرق قاطرا و یبقی الدهن فی أسفل القرعه. و علی هذا المنوال تستخرج أدهان جمیع الأفاویه: و هو طریق سهل جید، من الأسرار، و هی تسخن المعده و تحلل الریاح شربا و طلاءا و تسکن وجع القولنج و تقوی المثانه و تسکن أوجاعها.

و کیفیه استخراج دهن الفلفل، کاستخراج القرنفل و البسباسه و جمیع الخواص التی

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 117

فی الفلفل موجوده فی دهنه[365] بل أقوی فعلا لکن لیس له حرافه الفلفل فإنه استقص هوائی فارق الإستقصات الباقیه کما یفارق الزاج الکبریت. و هو ینفع جمیع الأمراض البارده، و إذا قصد استعمل منه نقطتان أو ثلاثه بما یناسب المرض.

و کیفیه استخراج دهن المر[366]:- یؤخذ من المر الجید سته أواق و یغمر

بعد السحق بصاعد الشراب الخالی من المائیه مقدار اثنی عشر یوما، و یدفن فی بطن الفرس سته أیام ثم یقطر فی حمام ماریه حتی یقطر العرق و یبقی الدهن فی أسفل القرعه صافیا. و قوه هذا الدهن کقوه دهن البلسان فی منع العفونه و ینفع الجراحات و یلحمها و یدخل فی المعاجین و یقوم مقام البلسان.

و کیفیه استخراج دهن الکهرباء: خذ من الکهرباء ما شئت و یخلط بمثله من الحصا المسحوق و یقطر بمائل الرقبه ثم یخلط بالخل و یقطر أیضا حتی یقطر الخل و یبقی الدهن فی أسفل القرعه. و بعض الناس یسحق الکهرباء و یغمرها بصاعد الشراب أیاما ثم یقطره و یرد ما قطر علی ما لم یقطر حتی یستقر الدهن فی أسفل القرعه. و هذا الطریق هو أسهل الطرق و أجودها، فإنه یخرج به من کل خمسه عشر أوقیه، عشر أواق من الدهن، و هو ینفع جمیع أمراض الدماغ و أمراض العصب کالصرع و التشنج و الفالج. یسقی منه نقطه أو نقطتان بماء السالوبا[367] أو بماء البتونیکا[368] و یدفع جمیع السموم و ینفع جمیع الأمراض الوبائیه و هو بماء البطراسالیون علاج کاف[369] لأمراض المثانه و یقوی جمیع الأعضاء الرئیسیه و یقوی الدماغ و یخلص من النزله المزمنه.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 118

و کیفیه استخراج دهن الکافور:- خذ من الکافور ما شئت و یحل بالماء الحار و یعزل الدهن عن وجه الماء ثم یقطر عنه صاعد الشراب[370] و هو نافع للحمیات المحرقه و الوبائیه و الطاعون بما یناسب العله، و یستعمل علی القروح الخبیثه بدهن العرعر.

و کیفیه استخراج دهن الجاوی[371]:- خذ من الجاوی ما یراد و یسحق بصاعد الشراب أجزاءا متساویه و یقطر بمائل

الرقبه. فیقطر الماء أولا ثم یقطر الدهن و الباقی فی أسفل القرعه. یستعمل فی الطب[372].

و علی هذا المنوال یستخرج دهن الأشق للتحلیل و کذلک المقل و الجاوشیر و ما أشبه ذلک. و لکن قد یغمر هؤلاء بالخل عوض العرق و یقطر، و کذلک اللاذن.

و کیفیه استخراج دهن الحلبوب:- خذ منه ما شئت مع مثله من السکر و یخمر ثمانیه أیام و یقطر فیخرج منه دهن أبیض یحسن اللون طلاءا و یجلو الآثار و یسقی للصرع فی کل یوم درهم مده أربعین یوما. و إن استعمل مع الجندبیدستر[373] نفع جمیع أمراض الأعصاب.

فصل فی استخراج دهن المعدنیات

کیفیه استخراج دهن الأسرب:- خذ من الأسرب المکلس ما شئت ینقع فی الخل و یجفف. یفعل ذلک ست مرات ثم یوضع فی مکان بارد فإنه ینحل ماءا ثم یقطر فی مائل الرقبه و الأفلاطونی فیخرج فی الأول مقطر الخل ثم بعد ذلک یقطر الدهن و هو ینفع السرطان و الأکله و الغنفرینا طلاءا، و إذا وضع فیه الذهب أیاما انصبغ أصفر یستعمله أهل الصناعه فی أعمالهم.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 119

کیفیه استخراج دهن[374] الأنتیمون السکری:- خذ من الأنتیمون و السکر أجزاءا متساویه و یسحق الجمیع و یقطر بالأفلاطونی و هو ینفع جمیع الأمراض الخارجیه و الداخلیه و قد یعمل منه حب ینفع الحمیات یسقی قبل الدور منه ثلاث حبات.

و صفه الحب:- أن یؤخذ من دهن الأنتیمون أوقیه و من الصبر نصف أوقیه و عنبر درهمان، و زعفران نصف درهم، یخلط الجمیع و یحبب[375] و هو معرق مسکن للنافض. قال سنارتوس و أنا أصنع من ذلک مسهلا یسهل من غیر مشقه و لاقی ء و أعطیه فی الإستسقاء.

و صفته: یؤخذ من الأنتمون رطلان، و کبریت ثلاث أواق،

یسحق الجمیع و یوضع فی بوط علی النار حتی یحترق الکبریت و تشد علیه النار حتی لا یبقی به من الکبریت شی ء ثم یخرج من البوطه و یسحق و یقطر بالخل المقطر فی القرعه و الأنبیق حتی یقطر جمیع الخل و یبقی الأنتمون فی أسفل القرعه، ثم یخلط نصفه سکرا ثم یغمر بصاعد الشراب و یقطر حتی لا یبقی فیه شی ء من صاعد الشراب. و کلما کرر التقطیر کان أجود، و إذا أضیف إلی العرق حین التقطیر قلیل من العنبر أو ماء الدار صینی کان ألطف و الباقی فی أسفل القرعه هو الدهن.

طریق آخر:- یؤخذ من الأنتمون ما یراد و یسحق و یغمر بالخل المقطر حتی یحمر الخل و یصفی و یوضع فوقه خل آخر مقطر حتی یخرج لونه، ثم یصفی و لا یزال یفعل ذلک حتی لا یبقی فی الأنتمون صبغ، ثم یقطر ذلک الخل المقطر المصبوغ حتی یقطر الخل و یبقی الدهن فی أسفل القرعه ثم یدفن فی بطن الفرس أربعین یوما ثم یصفی و یرفع. هذا الدهن نافع فی أنواع القروح و السرطان.

طریق آخر فی استخراج جوهر الأنتمون:- یؤخذ من الأنتمون ما یراد و یحرق فی بوط

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 120

حتی یبیّض، و إن حرق حتی یحمّر کان أجود، ثم یوضع علیه صاعد الشراب فی قنینه و یسد فمها سدا محکما و یوضع فی مکان حار اثنی عشر یوما ثم یقطر عنه العرق. و إن رد ما قطر علی ما لم یقطر کان أجود ثم یؤخذ ما فی أسفل القرعه و یسقی منه أربع حبات ببعض المیاه المناسبه لأنواع الحمیات و الإستسقاء و أمراض الرحم و الصرع و الحب الإفرنجی و القروح

الخبیثه و کذلک یسقی للبواسیر و لأصحاب الآکله و السرطان.

صفه استخراج دهن الذهب:- یؤخذ من الذهب المکلس ما شئت و یحلّ بالماء المقطر ثم یطیّر عنه الخل، و یقطر المقطر ثم یغمر الباقی فی أسفل القرعه بعصاره الخلدونیا و العرق أجزاء متساویه و یترک فی موضع حار أیاما ثم یقطر حتی یخرج الماء، و الباقی فی أسفل القرعه شی ء غلیظ و هو الدهن ینفع جمیع الأمراض شربا من قیراط إلی قیراطین.

طریق آخر: یؤخذ من براده الذهب ما شئت و یکلس بالزئبق و الکبریت کما علمت فی نار التکلیس ثم یحل بالخل المقطر و یعقد علی النار، ثم یحل أیضا بالخل المقطر و یعقد أیضا حتی ینفسخ دهنا لا ینعقد ثم یؤخذ لکل أوقیه من الدهن رطل من العسل المقطر و یخلط و یسقی منه لجمیع الأمراض الداخله و الخارجه فإنه بادزهر لأمراض لا تحصی خواصه و لا تعد فوائده.

طریق آخر: یؤخذ من ورق الذهب ما شئت و یحل بماء اللیمون أو بالخل المقطر ثم یطیّر عنه ماء اللیمون أو الخل. یفعل ذلک مرارا، و ان وضع معه شی ء من اللؤلؤ کان أجود.

الشربه من ذلک قیراط لأنواع الحمیات العفنه فإنه یمنع العفونه و یجلب العرق و یشفی الجذام و البرص و الحب الإفرنجی و لمن تضرر بالسموم أو بالزئبق شربا و طلاءا.

طریق استخراج دهن الفضه: یؤخذ من النشادر رطلان و من التین أربعه أرطال و یقطر بنار خفیفه فی الأول ثم تشدّ النار تدریجیا حتی یقطر و یؤخذ من القاطر ست أواق و من

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 121

الفضه المرققه أوقیتان و یوضع فی قنینه فی مکان حار أو شمس حاده حتی تنحل الفضه. ثم یصفی عنه

الماء.، و یغسل بالماء الحار مرارا حتی تذهب ملوحته ثم یغمر بالعرق و یوضع فی مکان حار أربعه عشر یوما فإنه ینحل حلا غلیظا لزجا، و إذا سقی منه نفع جمیع أمراض الرأس البارده و الحاره و أمراض العصب و جمیع السدد فی الطحال و الکبد و الرحم.

طریق آخر: یؤخذ من الفضه المکلسه، کما علمت، ما شئت و تغمره بالخل المقطر و یوضع فی مکان حار، فإنه ینحل فی مده قلیله ثم یطیر عنها الخل المقطر فی حمام ماریه بنار معتدله و یبقی الدهن فی أسفل القرعه و منافعه کمنافع الأول.

طریقه استخراج دهن اللؤلؤ: یؤخذ من اللؤلؤ المسحوق ما شئت و یغمر بالخل المقطر بقدر ما یعلوه عرض إصبعتین و یوضع فی مکان حار حتی ینحل ثم تطیر عنه الرطوبه فی حمام ماریه حتی یجف ثم یقطر عنه الماء القراح مرات حتی تذهب حموضته ثم یوضع فی مکان رطب، فإنه ینحل دهنا أو یحلّ بالعرق ثم یطیّر عنه العرق فیبقی محلولا. الشربه منه قیراط ببعض المیاه المناسبه، یقوی الأعضاء الرئیسیه و ینفع التشنج و الفالج و أمراض العصب. و الغشی و الخفقان و یدر اللبن و یزید فی المنی و ینفع من جمیع القروح و البواسیر شربا.

و علی هذا المنوال یستخرج دهن المرجان: و هو ینفع فی جمیع الأمراض السیلانیه کسیلان الرحم و القروح الخبیثه و یسکن وجع العین و یخفف سیلان الدموع طلاءا و یمنع النزله و یقوی الدماغ و ینفع أمراض القلب کالغشی و الخفقان.

طریق استخراج دهن الملح: أن یؤخذ من الملح ثلاثه أرطال، و من الطین الحر سته أرطال و من البارود سته دراهم و یوضع الجمیع[376] فی قرعه طویله العنق[377] و

لتکن واسعه و یوضع

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 122

علیها الأنبیق، و لتکن القابله کبیره واسعه و توقد تحتها النار تدریجیا ثم تشد النار حتی یقطر الماء. ثم یقطر الماء[378] القاطر لتخرج عنه الرطوبه المائیه و یبقی الدهن فی القرعه.

و هذا الدهن یسکن الأوجاع إذا طلی به خصوصا مع دهن صمغ[379] البطم و دهن البابونج و هو من العجائب لوجع المفاصل و النقرس و یحلل تحجر المفاصل. و یسقی منه ثلاث قطرات لجمیع الحمیات الردیئه و اوجاع المفاصل و الأورام الداخله رالفتق و من خواصه انه یحل[380] الذهب و یستعمل المحلول فی أنواع الأمراض.

طریق آخر:- یحل[381] الملح بالخل المقطر و یقطر ذلک القاطر[382] لتطیر عنه المائیه و یبقی الدهن فی أسفل القرعه و هذا الدهن غایه فی حل الذهب.

طریق استخراج دهن الکبریت:- یؤخذ من الکبریت ما شئت، و مثله من الحصا المسحوق و یوضع فی مائل الرقبه و یوضع علی نار خفیفه متساویه الحراره بحیث لا یصعد الکبریت نفسه فیقطر فی یومین و لیلتین و یرفع القاطر و هو نافع للأمراض البارده عن عفونه أو غیرها. فهو ینفع جمیع الحمیات العفنیه و الوبائیه[383] و الغب و الربع و الطواعین و یستعمل علی القروح و الجروح و البواسیر و قروح الفم و تآکل اللثه و ینفع أمراض المعده و الکبد و الطحال و الرحم و المثانه و المفاصل و یعطی منه قلیل ببعض الأدویه أو المیاه المناسبه للعلّه. یعطی للنائبه کل یوم بطبیخ اکلیل الجبل قبل النوبه بساعه، و یعطی للغب بطبیخ القنطریون بالشراب، و للربع بماء لسان الثور، و للطاعون بطبیخ الفجل بشراب فیه قلیل من التریاق، و للصرع بطبیخ البتونیکا أو الفاونیا و للسعال بطبیخ الزوفا،

و لبطلان شهوه

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 123

الطعام بماء الأفسنتین، و لوجع المعده و القولنج بماء البابونج، و لبروده الکبد و الإستسقاء بماء الإیرسّا أو ماء الخلدونیا و للسدد و وجع الطحال بطبیخ قشر أصل الزوفا[384] أو الطرفا أو بماء الأصول، و للحب الإفرنجی بماء الشاهترج أو بماء الرتم[385]، و لإخراج الدیدان بماء الزنجبیل أو بماء الإفسنتین، و لوجع الرحم بطبیخ الأقحوان، و لعسر البول بالشراب و للنقرس و وجع المفاصل بطبیخ الکمافیطوس، و یطلی علی القروح الردیئه.

طریق آخر: یؤخذ من الکبریت المکلس ما شئت و یوضع فی القرعه و یغمر بالخل بقدر ما یعلوه سته أصابع عرضا و یدفن فی زبل الخیل أربعه أسابیع ثم یقطر الجمیع و یخرج ثم یدفن المقطر فی بطن الفرس فی قنینه ثلاثه أیام أو أربعه ثم یخرج و تطیر عنه المائیه فیبقی الدهن و الروح فی أسفل الإناء ثم یدفن فی زبل الخیل ثمانیه أیام ثم یقطر بالقرعه و الأنبیق و یرفع الدهن فإنه یصفو فی مده ثلاثین یوما و فوائده کفوائد الأول.

طریق آخر:- یؤخذ من الکبریت رطل و نصف و من الجیر الحیّ رطل و من النشادر أربع أواق یسحق و یغمر بماء محلول فیه قلیل من الملح ثم یقطر بالأفلاطونی حتی تقطر عنه المائیه و یحفظ الباقی فی أسفل القرعه و هو یستعمل من الداخل و الخارج.

صفه دهن الکبریت لجراحات العصب:- یؤخذ من الکبریت المسحوق و دهن بزر الکتان أجزاء متساویه و یطبخ علی النار حتی یحمر الدهن ثم یقطر بالأفلاطونی، و إن وضع معه نخاله الحنطه حین التقطیر کان أجود.

طریقه استخراج دهن الزاج:- یوخذ من روح الزاج الذی طیرت رطوبته المائیه ثم یقطر بالقرعه و الأنبیق[386]

ثم یقطر المقطر مع العرق ثم یطیّر عنه العرق فیبقی الدهن یسقی فی

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 124

الحمیات الوبائیه و المحرقه و الطاعون و یقطع العطش و یفتح السدد مع الأشربه المناسبه.

طریق آخر:- یؤخذ من الزاج ما شئت و یقطر حتی تخرج المائیه ثم یؤخذ ما فی أسفل القرعه، فإنک تراه أحمر یسحق مع مثله آجر[387] و یقطر بالأفلاطونی فیقطر فی یوم و لیله بنار قویه شدیده تدریجیا و یخرج من الرطل ثلاث أواق، فإذا خلط القاطر الثانی بالقاطر الأول و هو المائیه و قطر مرارا اعتدل طعمه و ذهبت حموضته و کان أجود خصوصا للحمیات و ینفع السکته و الصرع و الفالج. و إذا ضم منه قلیل مع الأدویه المسهله قوی عملها. و إن وضع قلیل منه مع المطابیخ المفتحه أعانها علی تفتیح السدد.

طریقه استخراج دهن الطرطیر:- یوخذ من الطرطیر الأبیض و یسحق ناعما و یوضع فی مائل الرقبه، و لتکن القابله کبیره واسعه، و لیشد الوصل محکما فإنه بتشدیده تشتد القوه فی الخروج و یوضع علی نار معتدله و تشدّ تدریجیا حتی یخرج الماء و الدهن، و یرد القاطر علی ما لم یقطّر، و یقطر ثم یعزل الدهن عن الماء فیخرج من الرطل نصف أوقیه و هو ینفع القروح الکائنه من الحب الإفرنجی، و إذا سقی منه قلیل أدر البول و فتت الحصاه.

طریق آخر:- یؤخذ من ملح الطرطیر و یوضع فی مکان رطب لینحل و هو یستعمل فی جلاء الآثار و تحسین الوجه و لونه.

طریق آخر:- یؤخذ الطرطیر الخام بقدر المرام و ینقع بصاعد الشراب یوما و لیله، ثم یقطر بالأفلاطونی و یبدأ بالنار المعتدله و تشد النار تدریجیا حتی یقطر ثم تعزل عنه

المائیه و صاعد الشراب و یؤخذ الدهن و هو نافع للقروح الردیئه و ینفع فی زمن الوباء إذا شمّ أو دهن به الأنف.

طریق آخر:- یؤخذ من الطرطیر بقدر المرام و یحرق حتی[388] یتکلس و یبیض ثم

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 125

یحل بالماء الحار و یصفی و یعقد ثم یحل و یعقد خمس مرات ثم یغمر بصاعد الشراب و یدفن فی بطن الفرس ثلاثه أیام ثم یقطر عنه صاعد الشراب فیبقی فی أسفل القرعه. یسقی منه درهم لأنواع القروح الداخله و الخارجه ببعض الأدویه المناسبه، و یفتح سدد الکبد و الطحال و ینفع عسر البول و یقتل الدیدان و یمنع النوازل.

طریقه استخراج دهن النحاس:- یکلس النحاس کما علمت و یحل کما علمت بالخل[389] و یترک أیاما حتی یخضر و یصفی عنه الخل و یوضع فوقه خل آخر محلول فیه قلیل من الملح و یترک حتی یخضر و یصفی[390] و لا تزال تفعل ذلک حتی لا یبقی فیه من الزنجره شی ء ثم یطیّر عنه الخل بالقرعه و الأنبیق فیبقی الدهن فی أسفل[391] القرعه أخضر. و هو ینفع للقروح و البواسیر و القروح الخبیثه و الآکله طلاءا.

طریقه استخراج دهن الحدید:

- خذ من برادته بقدر الحاجه و یغسل بالخل و الملح مرارا حتی ینقی ثم یغسل بماء قراح ثم یوضع فی قرعه و یغمر بجزء من ماء الکبریت و جزئین من الماء. ثم یوضع فی مکان حار حتی ینحل ثم یجفف بنار خفیفه ثم یصعد و یؤخذ الصاعد و یحل حل الرطوبه و یرفع لوقت الحاجه. و هو ینفع جمیع السیلانات کالدوسنطاریا و الإسهال الکبدی و الرعاف و نزف الدم و نفث الدم.

و بعض الناس یحل براده الحدید بماء الفاروق ثم یطیّر

عنه الماء و یجفف ثم یقطر عنه الخل مرارا حتی یبقی الدهن فی أسفل القرعه ذائبا. و منافعه کمنافع الأول.

طریقه استخراج دهن الزئبق:- یؤخذ من الزئبق[392] ما یراد و یغسل ثم یصعد عن الزاج و البارود و الشب ثم یغسل بالعرق مرارا ثم یطیّر عنه العرق ثم یقطر بنار قویه فیخرج منه

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 126

بالتقطیر شی ء کاللبن الحلیب. و إن قطر هذا القاطر مع العرق کان أجود. و هذا الدهن ینفع جمیع القروح. و إذا استعمل منه[393] قلیل من الداخل نفع قروح الکلی و المثانه العسیره العلاج و أبرأها.

طریق استخراج دهن الزرنیخ:- یؤخذ من الزرنیخ ما شئت و بقدر مثلیه من البارود و یسحق الجمیع ناعما و یوضع فی بوط و تشد علیه النار تدریجا حتی یذوب، ثم یشعل البارود و یطیر فیبقی الزرنیخ فی البوط کالسمن[394] ثم یوضع فی مکان رطب لینحل حل الرطوبه ثم یقطر المحلول فیخرج الدهن و هو نافع للقروح العسره الإندمال بصمغ البطم أو بالعسل فینقی القروح الخبیثه. و إذا خلط بالشحم أو الزیت حلل الصلابه القویه، و إن طلی به محل الشعر حلقه، و ینفع قروح الأنف الردیئه و البواسیر، و ینفع الغنغرینا[395] و السرطان إذا طلی بما یناسب العله.

طریقه استخراج دهن الطلق:- یؤخذ من الطلق المکلس ما یراد و یحل بالماء المقطر ثم یقطر عنه الخل المقطر. و الباقی فی أسفل القرعه یؤخذ و یحل بحل الرطوبه، و هو ینفع القروح و الصلابه. و لأرباب الصناعه فیه مزید اعتبار[396] حتی قالوا من حل الطلق استغنی عن الخلق.

طریق استخراج دهن البلور المعدنی:- یؤخذ من البلور المعدنی ما یراد و یسحق بمثله بارود أو بمثله کبریت[397] و یحرق فی

بوط أو مغرفه ثم یغسل بماء المطر مرارا ثم ینقع بالعرق مده أیام و یصفی عنه العرق، و یحرق الباقی أیضا بالبارود أو بالکبریت. ثم

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 127

یغسل و ینقع بالعرق حتی ینحل فیه. ثم یطبخ العرق[398] حتی ینعقد ملحا ثم یحل ذلک الملح بحل الرطوبه فإذا سقی منه قدر نصف درهم فتت الحصاه فی الکبد و الکلی و المثانه و نفع عسر البول. و علی هذا المنوال تستخرج أدهان جمیع الأحجار.

هذا آخر ما اخترناه و نقلناه من کتاب سنارتوس[399] الجرمانی الذی ألفه فی صناعه الطب و من قراباذین و اقریوس[400] فی تقطیر الأرواح و الأدهان و بذا تم الکتاب آمین.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 129

دراسه و تحلیل لما جاء فی کتاب ابن سلوم الحلبی عن الطب الجدید الکیمیائی

اشاره

یستهل صالح ابن سلوم الحلبی مقدمه هذا الکتاب بقوله:

«و بعد فهذا کتاب الطب الجدید الکیمیائی الذی اخترعه براکلسوس ..»

من هذه الجمله نستنتج أن ابن سلوم لا یترجم کتابا معینا لبراکلسوس عنوانه «الطب الجدید الکیمیائی» و إنما هو یؤلف کتابا یتکلم فیه علی حقل من حقول المعرفه أوجده براکلسوس هو ما سمی بالطب الکیمیائی.

و نحن إن رجعنا إلی مؤلفات براکلسوس نجدها کثیره و واسعه حقّق و طبع منها بالألمانیه حتی الآن ما ملأ عشرین مجلدا، و له مؤلفات ما تزال مخطوطه. و قد عالج براکلسوس فی مؤلفاته موضوعات کثیره تناولت العلوم الطبیه و الصیدلانیه و الفلسفیه و الکیمیائیه و التنجیم و اللاهوت و غیر ذلک.

أما القسم المتعلق بالعلوم الطبیه من مؤلفاته فقد ورد فی المجلدات الأربعه عشر الأولی، و بشکل خاص الخمسه الأولی منها و هی التی ألفها براکلسوس أیام شبابه.

و تتضمن المحاضرات التی ألقاها علی طلابه فی جامعه بال (سویسرا) خلال عام 1527 عند ما کان أستاذا فی کلیه

الطب بتلک الجامعه.

إن المقصود «بالطب الکیمیائی» بالنسبه لمفاهیم براکلسوس، هو أوسع کثیرا مما یوحی به هذا العنوان. لأن شؤون التشخیص و المعالجه بالنسبه لبراکلسوس تتداخل فیها

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 130

الکیمیاء مع الفلسفه و علم الهیئه و تأثیر الکواکب و النجوم و طبیعه الماده و الکون، مغلفه بمفاهیم دینیه أخلاقیه و بغیبیات تدخل فی مجالات الحدس بما یقرب من الوحی.

و لذا فإن قیام ابن سلوم الحلبی باختصار تلک المفاهیم الطبیه فی کتاب واحد باسم کتاب «الطب الجدید الکیمیائی» یدل علی فهم عمیق لها و علی ثقافه واسعه سمحت له باستیعاب تلک التیارات الطبیه.

أورد ابن سلوم فی مقدمه کتابه تعریفا للکیمیاء و دورها و هدفها، و ذکر ما یدعیه براکلسوس عن نفسه من أنه أول من أحدث إنعطافا جذریا فی مفهوم الکیمیاء. و ان الکیمیاء قبله کانت مقصوره علی تحویل المعادن البخسه إلی معادن ثمینه و علی رأسها الذهب. أما هو، فقد حول هدف الکیمیاء، إلی تحلیل المعدنیات و ترکیبها و تنقیتها و اخضاعها لعملیات مختلفه لتکون صالحه لمعالجه الإنسان و التخفیف من آلامه. و یقول المؤلف[401] إن المعادن بحالتها الطبیعیه لا تصلح للمعالجه بسبب سمیتها، إلا أن الکیمیاء بالأسلوب و المنهج اللذین اختطهما لها براکلسوس أصبحت قادره علی أن تسهم فی شفاء الأمراض بدون أن تحدث أثارا سمیه فی جسم المریض.

و من هذا المفهوم سمیت هذه الکیمیاء بالکیمیاء الطبیه أو الطب الکیمیائی أو کیمیاء الطب، و قد أطلق براکلسوس علیهما تسمیه اخترعها هو، و هی السباغریاSpagyrie [402].

علی أن ابن سلوم، بلسان براکلسوس، لا یلغی الدور المعروف للخیمیاء

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 131

(الکیمیاء القدیمه) فی تحویل المعادن إلی ذهب و فضه، و لکنه یری هذا الدور ثانویا، و

هو ما نستنتجه من مقدمه الکتاب، عند ما تکلم المؤلف علی هدفین للکیمیاء التی یقصدها:

«... أحدهما تکمیل المعدنیات الناقصه و تغییر صورتها إلی صوره أشرف من الصوره الأولی، و ثانیهما حفظ صحه بدن الإنسان و إزاله مرضه».

إلا أن ابن سلوم الحلبی لم یقبل ما ادعاه براکلسوس لنفسه من أنه هو أول من اخترع الطب الکیمیائی فقال فی نهایه مقدمه الکتاب:

«إن علاقه صناعه الکیمیاء بصناعه الطب أمر معروف منذ القدیم، لکن براکلسوس اخترع أصولا فی صناعه الطب علی منوال آخر، و اصطلاحات جدیده، و ألفاظا عجیبه، زاعما أن هذا العلم هو الذی اخترعه، و لیس الأمر کما زعم ... و الحاصل ان مضمون ما ألفه براکلسوس مأخوذ من الحکمه و من صناعه الکیمیاء، و کل من العلمین قدیم».

و مع صحه هذه الملاحظه لابن سلوم، إلا أننا لا نستطیع أن ننکر ما أحدثه براکلسوس من أثر فی توجیه الکیمیاء نحو منحی جدید، کما سیأتی فی هذه الدراسه.

یحتوی هذا الکتاب علی ست مقالات، و کل مقاله تتضمن عددا من الفصول.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 133

المقاله الأولی

اشاره

تتضمن هذه المقاله عشره فصول یدور مضمونها حول نظریات فلسفیه تتعلق بطبیعه الکون، و طبیعه الکائنات، و بالحیاه و استمرارها وصلتها بعالمنا الأرضی، و بالعالم الکونی الکبیر. إلا أن ابن سلوم عند ما أورد هذه النظریات عن براکلسوس، اضطر لاختصارها بسبب اتساع موضوعاتها، و لکنه جاء اختصارا یفتقد فی کثیر من الأحیان إلی الوضوح، و لا یستبعد أن تکون ثقافه ابن سلوم الفلسفیه محدوده، مما لم یسمح له بعرض مختصر لهذه الأمور الفلسفیه، واف بالغرض.

و یبدو أن براکلسوس لم یقصد طرق هذه المواضیع الفلسفیه الشائکه حبا بالفلسفه لذاتها، و لکنه اهتم بها و تعمق

فی دراستها لیستخدمها فی مهنته الطبیه، فقد صرح فی العدید من کتبه، إن علم الطب یجب أن یقوم علی أربعه أرکان هی:

الفلسفه، الفلک، الکیمیاء، و الفضیله.

1- نفس العالم، الهیولی و الصوره:

وضع ابن سلوم، للفصل الأول من هذه المقاله عنوانا هو: «الهیولی الأولی و السر الأکبر» و ابتدا هذا الفصل بنقل مقطع من کتاب براغنانی لبراکلسوس وصف فیه طبیعه الکائنات فی عالمنا الأرضی، أو بالتعبیر الفلسفی القدیم «عالم الکون و الفساد» و لم یذکر ابن سلوم فی هذا المقطع المنقول عن براکلسوس تعبیرا صریحا عن «نفس العالم» أو «الهیولی الأولی» مما ینسجم مع عنوان هذا الفصل.

و لمزید من الوضوح أثبت أدناه نص المقطع:

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 134

«إن مبدأ ما یقبل الفساد من الأشیاء کلها التی هی داخل السماء، واحد ترجع إلیه و تنتهی إلیه بعد الفساد، و هذا المبدأ هو الهیولی، و هو السر الأکبر و هو لا یدرک بالحس، و هو أمر وجدانی غیر مقید، و لا مصور بصوره و لا مشکل بشکل، و لا مکیف بکیفیه من الکیفیات، و هذا السر الأکبر هو أصل العناصر و أمها ... و هو کالمرکز لجمیع الأشیاء ...

و هو مبدأ الحیاه و مبدأ فعل الطبیعه و مبدأ الکون و الفساد. و من هذا الأصل تأتی الحیاه إلی العالم، و هو سر إلهی قدیم مخلوق».

ثم یتدخل ابن سلوم لیشرح هذا المقطع الذی أورده عن براکلسوس بما یلی:

«أقول: القول بالهیولی الأولی أمر قدیم ذکره أرسطاطالیس و قدماء الیونانیین ...

و قیل مراده بالهیولی الأولی نفس العالم، و هو مذهب أفلاطون ....».

ثم یقول ابن سلوم نقلا عن أفلاطون: «إن الله خلق نفس العالم و جعلها وسط العالم، و بها یحصل التدبیر.»

بالرغم من غموض المقطع المنقول عن

براکلسوس و اضطراب تعابیره الفلسفیه، فإن بعض جمله بالإضافه إلی الشرح الذی أورده ابن سلوم تعطینا فکره عما یعتقد به براکلسوس. فوصف ابن سلوم الهیولی بأنها السر الأکبر و إنها مبدأ الحیاه، و إن منها تأتی الحیاه فی العالم، یشیر إلی أن براکلسوس یؤمن بنفس العالم. و یزید فی التأکید علی ذلک ما شرحه ابن سلوم نقلا عن أفلاطون بأن العالم الأرضی لا یدیره الاله مباشره، و إنما خلق «نفس العالم» لتقوم بالتدبیر بوحی منه، لا سیما و انها من طبیعته.

شی ء آخر ذکره المؤلف فی الفصل الثالث من هذه المقاله بالنص التالی:

«الأجسام قسمان. منها اجسام عالیه، صافیه، متشابهه، کامله الصوره و الشکل، و منها أجسام سافله کثیفه غیر متشابهه».

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 135

و من الواضح أنه یقصد بالأجسام العالیه، الأفلاک العلویه بما تحویه من کواکب و نجوم، فهذه الأجرام کامله الصوره غیر قابله للتغییر و الفساد. و ارتباطها بنفس العالم یعنی انها من طبیعه إلهیه.

و فی الفصل التاسع من هذه المقاله یقول المؤلف:

«إن للأجسام صورتین: ظاهره تقبل التغیّر، و صوره باطنه لا تقبل التغیّر و الفساد».

و هذه الصوره الباطنه هی ما کان یطلق علیها اسم «الهیولی Hyle . مما تقدم، یبدو لنا بوضوح أن براکلسوس متأثر فی هذه النظریات بالفلسفه الیونانیه القدیمه و انه متأثر بشکل خاص بأفلاطون و إلی حد ما بأرسطو، و سنجد فیما بعد أنه متأثر بابن سینا و الفارابی و أفلوطین.

فأفلاطون یری أن الله خلق العالم و جعل فیه من طبیعته الإلهیه. و لذلک فإن العالم خالد أبدی لا یقبل التغیر و لا الفساد. و یقول أفلاطون إن جمیع الکواکب السیاره (و کانوا یعدون القمر منها) و کذلک النجوم الثابته هی من

طبیعه إلهیه أیضا. و بذلک تکون جمیع الأجرام السماویه، و ما تستقر فیه من أفلاک، خالده لا یصیبها الفناء و لا التغیّر، و هی تدار و تعقل من قبل قوه خلقها الإله، سماها أفلاطون «نفس العالم» أو الهیولی الأولی[403].

و أما عالمنا الأرضی، و هو ما کان یسمیه أفلاطون و غیره من الفلاسفه القدماء، بعالم «الکون و الفساد» فهو ما یقع دون فلک القمر و هو لا یتمتع بمثل الطبیعه الإلهیه العاقله التی هی للنجوم و الکواکب. و هو لا یخلو من طبیعه إلهیه إلا أنها أدنی مرتبه من تلک، الخاصه بالأجرام السماویه، و لذا فکل ما فیه من موجودات معرّض للتغیر و الفساد و لکن فیه

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 136

من طبیعته ما یحفظ استمرار وجوده. و هو خاضع بکل ما فیه من کائنات و موجودات إلی سیطره الکواکب[404].

و کذلک فإن کل شی ء فی عالمنا الأرضی مؤلف من هیولی و صوره. فالهیولی ماهیه لا تدرکها الحواس و هی غیر قابله للتغیر و الفساد، و هی نفحه من نفحات السر الالهی الوارد من «نفس العالم» أو «الهیولی الأولی». أما الصوره فهی التی نحس بها و تدرکها حواسنا، و هی قابله للتغیر و الفساد. فالصوره قد تتغیّر و لکن الهیولی باقیه لا تقبل التغیر و لا الفساد. و تغیّر الصور هو الذی یسبب اختلاف الأشیاء و تنوعها بالنسبه لما تدرکه حواسنا.

أما أرسطو فی نظریته فی الکواکب فیشاطر أفلاطون رأیه فی أن للکواکب نفوسا، بل یقول أن للکواکب عقولا[405]، کما یعتقد بأن الأجرام السماویه تختلف مادتها عن ماده الأجسام الأرضیه المتغیره باستمرار، فمادتها هی الأثیر، أو العنصر الخامس، و هو جسم لیس له ضد، فهو لذلک غیر متغیر[406].

2- العنصر الخامس:

جاء

ذکر «العنصر الخامس» فی الفصل السابع من المقاله الثانیه باسم «الجوهر الخامس» تاره و «الطبیعه الخامسه» تاره أخری. و لئن کان العنصر الخامس بنظر أرسطو هو الماده الأثیریه التی تترکب منها الکواکب. فأن براکلسوس یعطی هذه التسمیه مفهوما آخر، و لکنه مفهوم یمتّ ببعض الصله إلی الکواکب و النجوم و لکن من زاویه طبیه.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 137

یقول المؤلف فی مطلع ذلک الفصل:

«اعلم أن الله سبحانه و تعالی خلق الحجر المکرم و جعل فیه شفاء جمیع الأمراض .... و یقال له الجوهر الخامس، و الطبیعه الخامسه .. و هذا الجوهر الخامس الشریف العالی لا یمکن التوصل إلیه إلا بصناعه الکیمیاء .... و هو مفتاح الأرض و السماء». ثم یستمر ابن سلوم، بلسان براکلسوس فیری أنه بواسطه هذا الجوهر الخامس، یمکن تبدیل النوع، و اکمال المعادن الناقصه و إیصالها إلی المرتبه الذهبیه.

إن هذا الکلام الوارد فی الفصل السابع من تلک المقاله، یفید أن «العنصر الخامس» هو أقرب ما یکون إلی ما کان یسمی بالأکسیر الأعظم، أو بحجر الفلاسفه، إلا أن ربطه بالأفلاک العلویه و بشؤون المعالجه، یحتاج إلی مزید من التوضیح. و لذا فلا بد لنا من أن نلجأ إلی ترجمات أجنبیه لما کتبه براکلسوس نفسه فی هذا المجال.

ففی أحد المراجع الفرنسیه جاء من أقوال براکلسوس ما أترجمه بما یلی:

«لما کانت السماء بحرکتها توجه الدواء، لا الطبیب، فمن الضروری أن یتم تحویل الدواء إلی ماده طیاره بقدر الإمکان، بشکل تکون معه محکومه و موجهه من قبل المریخ أو زحل أو الزهره أو غیرها حسبما هو مناسب للحاله المرضیه. فهل وجد أحد حجرا استطاع أن یرتفع من تلقاء نفسه إلی النجوم؟ طبعا لا. و لکن مثل ذلک

یحدث عند ما یتعلق الأمر بماده خفیفه و طیاره. و هذا هو السبب فی أن الکثیرین کانوا یبحثون فی الکیمیاء عن الجوهر الخامس، أو الروح الخامسهQuintessence و هی لیست سوی الروح الباقیه من تجرید الجسم من طبائعه الأربع. و هذه الروح الخامسه أو الجوهر الخامس، أو العنصر الخامس، یشکل الماده الأولی للکون. و من معرفه هذا الجوهر، یجب أن یعرف الطبیب النجم المناسب لهذا الجوهر. و بمعرفه ذلک یقوم الطبیب بوصف الدواء المناسب المقابل لذلک

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 138

الکوکب أو النجم، علما بأن کل مرض یسببه نجم معین، و أن کل دواء یناسب نجما أو کوکبا معینا. و کل هذا یتم بواسطه الکیمیاء»[407].

بقی أن أقول إن تسمیه هذا العنصر، أو الجوهر، أو الروح بالخامس، هی لأن الأقدمین کانوا یعتبرون أن کل ما فی الکون مؤلف من أربعه عناصر هی: الهواء، و النار، و الماء، و التراب. و هذه العناصر الأربعه محسوسه، أما العنصر الخامس فهو افتراضی. و کل ما قیل عنه من قبل براکلسوس و غیره، یبقی فی مجالات العلوم الخفیهSciences Occultes التی تبقی أقرب إلی الحدس و الغیبیه منها إلی الحقائق العلمیه البیّنه.

3- نظریه الفیض:

جاء فی الفصل الثانی من هذه المقاله ما یلی:

«اعلم أن اللّه سبحانه و تعالی، لما خلق الهیولی و السر الأکبر، فاض عنه العناصر الأربعه التی یتولد منها جمیع المولّدات السفلیه».

و من الواضح أن العناصر الأربعه المقصوده هی: الهواء و النار و الماء و التراب، و ان المولّدات السفلیه هی موجودات عالمنا الأرضی، عالم الکون و الفساد[408].

و نلاحظ هنا تأثر المؤلف بنظریه الفیض الفلسفیه و یمکن تعریفها بأنها النظریه التی تبین لنا کیف تصدر الموجودات عن الأول (أی الإله)[409].

و أبرز فیلسوفین عربیین

تبنیا نظریه الفیض هما الفارابی و ابن سینا، و ربما کان ابن

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 139

سینا متأثرا بالفارابی. فقد بین الفارابی فی کتابه «المدینه الفاضله» أن وجود الموجودات عن الأول أمر ضروری لا محید عنه. قال «و متی وجد للأول الوجود الذی له، لزم بالضروره أن یوجد عنه سائر الموجودات، و أن وجود الأشیاء عنه إنما هو من فیض وجوده».

فالأول (أی الإله) یفیض إذن (کما قال الفارابی) فیضا ضروریا، إلا أن هذا الفیض لیس لغایه، لأن الخالق لم یوجد لأجل غیره، بل أن ما یعطیه هو کرم منه، فالخالق یعطی الوجود لغیره من غیر أن یستفید شیئا، و أن هذا الفیض لا ینقص من کماله[410].

فالإله عقل محض، و الوجود یفیض عنه عقولا. فالعقل الأول یفیض مباشره عن الله و هو أکثر العقول جمالا، و أقواها ابداعا، و أشدها حبا، لأنه أقرب العقول من الله. و العقل الثانی یفیض عن العقل الأول، و هکذا کلما ابتعدت العقول عن المبدأ الأول ضعف کمالها و نقص خیرها، إلا أنها تشترک کلها فی قوه الإبداع[411].

و لکل من هذه العقول سماء یعقلها بدءا من الفلک الأقصی ثم فلک النجوم الثوابت ثم أفلاک الکواکب، و هکذا إلی أن ینتهی الفیض إلی العقل العاشر الذی یعقل فلک القمر.

و بالنسبه لحرکه الأفلاک، فإن لکل عقل نفسا یحرک بها الفلک الذی یخصه. و أما العقل العاشر فیسمیه ابن سینا «العقل الفعال» و هو العقل المدبر لعالم الکون و الفساد.[412]

و قد سمی اخوان الصفا هذا العقل الفعال بالعقل الکلی، و النفس المتعلقه به النفس الکلیه حینما ذکروا فی رسائلهم ما یلی:

«ابتدأ الخالق بالعالم الروحانی، ثم فاض عنه العقل الکلی، ثم فاض عن العقل

الطب الجدید الکیمیائی،

ص: 140

الکلی النفس الکلیه، کما فاض عن النفس الکلیه الهیولی الأولی»[413].

4- استمرار بقاء الأنواع فی العالم الأرضی:

قال ابن سلوم الحلبی فی الفصل الثالث من هذه المقاله، نقلا عن کتاب ایلیاسترEleaster لبراکلسوس:

«جمیع ما یقبل الکون و الفساد، فیه ما به یحفظ نوعه، و فیه ما به یحفظ صورته و شکله و لونه و طعمه و مقداره».

و یفسر ذلک بأن کل الأجسام الأرضیه «و إن کانت قابله للکون و الفساد لکن نوعها باق، فکلما فسد جسم لبس جسما غیره کتوارد الصور المختلفه علی الهیولی و الهیولی باقیه فی کل حال».

و اذکر هنا مره اخری، إن الصوره للجسم هی الشکل المحسوس له، و أما الهیولی فهی الجزء غیر المحسوس منه، کما أن الصوره قابله للتغیّر، و لکن الهیولی لا تقبل التغیّر و لا الفساد.

و یورد براکلسوس أنه لا بد فی تکوین ماده أو کائن ما، من ثلاثه أمور:

الأول: هو المدبر، و هو المحرک و المنضج و الجامع و المفرق، و هو المؤثر فی المعادن و النبات و الحیوان و به اکمال التکوین فی مده محدوده إلی أن یبلغ النوع کماله. و هو المؤثر فی المعادن و النبات و الحیوان.

الثانی: هو الأصل أی الماده التی یکون منها تکون النوع.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 141

الثالث: الحافظ للنوع و هو أمر سماوی إلهی.

و لا یقدم براکلسوس توضیحا کافیا لهذه التعاریف، إلا أنه لیس من الصعب توضیحها من منطلق مفاهیم براکلسوس الطبیعیه- فبراکلسوس یری أن اکتمال نمو کل کائن حی یحتاج إلی مده محدده، فالجنین لا یکتمل فی رحم أمه و یخرج منه إلا بعد تسعه أشهر. و لکل نبات وقت محدد ما بین زرعه و اکتمال نموه، أو اثماره، فهذه القوه الخفیه التی تحدد سیر کل کائن

و تحدد توقیت اکتمال نموه هی ما أسماها بالمدبر أو المنضج.

و أما ما عبر عنه بالأصل فیقصد به طبیعه الکائن الخاصه به، بما فیه من صوره و هیولی.

و أما الحافظ للنوع فقد سبق الکلام علیه فی بدایه هذه الفقره حینما تحدث عن استمرار بقاء النوع و یقصد بذلک الهیولی التی تتغیر علیها الصور و هی باقیه خفیه عن الحس تقوم بوظیفتها بأمر سماوی.

5- تعریف الحیاه فی عالمنا الأرضی و انتشارها فی جمیع الکائنات:
اشاره

یفتتح المؤلف الفصل الرابع من هذه المقاله (الأولی) بتعریف للحیاه فیقول:

«الحیاه کمال للنوع به تظهر آثاره و أفعاله، و هذا الکمال موجود فی المعدن و النبات و الحیوان».

و یقصد بذلک أن حیاه النوع لا تکمل إلا بظهور أفعال و آثار لذلک النوع. و کما یقول المؤلف فإن الحیاه للإنسان و الحیوان أمر ظاهر، و إن الحیاه للنبات معروفه لما یصدر عنه من نمو و تغذیه و تطور ظاهر فی أوصافه. إلا أن الذی یستحق التوقف عنده هو ما أورده المؤلف من وجود حیاه للمعادن.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 142

أ- الحیاه فی المعادن:

یبرهن المؤلف علی وجود حیاه فی المعادن بالشواهد التالیه:

1- جذب الحدید للمغناطیس و یعنی بذلک جذب الحدید الممغنط لبعض المعادن، أی أن حادثه الجذب یعتبرها ظاهره حیاتیه.

2- لصوق الزئبق بالذهب و إحداثه للملغمه، و یقول المؤلف أن ذلک یعنی انجذاب الزئبق إلی الذهب و عملیه الجذب هذه یعتبرها أیضا مظهرا من مظاهر الحیاه.

ب- نمو المعادن و المرکبات المعدنیه:

یقول المؤلف إنه ما دام للمعدن حیاه، فیجوز للمعدن أن ینمو. و یقول «و قد شوهدت زیاده بعض المعادن و نموها» و یورد علی ذلک أمثله عدیده منها:

1- إذا أخذ من الزاج (کبریتات النحاس) مقدار کثیر من بعض الأمکنه، فإنه یعود و یزید و یملأ المکان الذی کان فیه.

2- إن معدن الذهب فی بلاد الصقالبه یزید فی کل أربع سنوات و یعود إلی مقداره الأول فیعوض ما أخذ منه.

3- شوهد فی تلک البلاد (الصقالبه) عروق رصاصیه رمادیه اللون، ثم بعد فتره من الزمن وجدوا تلک العروق قد انقلبت إلی فضه بیضاء.

4- و فی بلاد کارباتیا وضعوا عروقا من الرصاص ستروها بالتراب فی الأرض، و لما کشفوا عنها بعد أربعین سنه وجدوها قد استحالت إلی فضه بیضاء.

5- فی بلاد سیلیسیا یزید معدن الحدید فی کل عشر سنوات و یرجع إلی مقداره الأول، کما وجدوا فیها رملا نحاسیا و لما کشفوا عنه بعد فتره من الزمن وجدوه

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 143

قد بلغ المرتبه الذهبیه.

و یقول المؤلف إن هذه الأمور نفسها تنطبق علی المعادن الملحیه و الأحجار.

و ینهی ابن سلوم کلامه فی هذا المجال بتلخیص آراء براکلسوس و أنصاره:

«و قالوا إن العاقد للجمیع أمر واحد، و إن الإختلاف هو فی المواد القابله، و إن لکل معدن روحا مخصوصا به هو عاقد لذلک المعدن».

6- التوالد بین الأنواع المختلفه:
اشاره

أورد المؤلف فی الفصل الثامن من هذه المقاله (الأولی) أن تفاعل الموجودات المختلفه بعضها ببعض یولّد کائنات و موجودات ذات خصائص متمیزه، و یورد أمثله علی ذلک فی عالم الحیوان و المعادن و النبات.

آ- فی عالم الحیوان:

قد یحصل من تزاوج نوعین متقاربین من الحیوانات نوع آخر یشابه کلا من النوعین فی بعض النواحی و یختلف عنهما فی خصائص أخری، کالبغل المتولد من تزاوج الفرس و الحمار، و کالشیب المتولد من تزاوج الضبع و الذئب[414] و قد یلد من تزاوج الدجاج و الحجل حیوان یقارب کلا منهما فی بعض الأوصاف.

إن هذا التولد أمر معروف و قد بحث فیه علماء الحیوان بشکل مفصل.

ب- فی المعادن:

هنا نجد المؤلف یورد أمورا لا یقرها العلم بشکل من الأشکال فهو یعتبر أن الماس یتولد من الرصاص، و الزمرد یتولد من النحاس، و الیاقوت الأزرق من الفضه،

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 144

و اللعلّ[415] من الحدید!!

د- فی النبات:

یقول المؤلف إن التوالد قد یتم بین نوعین مختلفین من النبات و یورد مثالا غریبا و هو أن الطرخون قد یتولد من وضع بزر الکتان فی الأترج[416] بعد شقه و ذر بزر الکتان فیه!

کما یقول المؤلف أنه قد یتولد من النبات حیوان، ذلک أن فی بلاد الفلمنک شجرا یتولد فیه حیوان کالدود، و ینمو و یزید حتی یصیر کطیر الأوز. و یقول أن هذا الحیوان کثیر التواجد فی تلک البلاد یصطاد و یؤکل لحمه!

و بدیهی أننا لا نقر هذا التوالد، و یبدو أن الذی أدی إلی هذه النظریه الخاطئه هو وجود حشرات تنمو علی تلک الأشجار تغتذی منها، ثم تأتی طیور تستقر علی تلک الأشجار لتغتذی بتلک الحشرات.

و الأکثر غرابه هو اعتقاد المؤلف بإمکانیه التوالد ما بین النبات و المعدن، فیقول أنه قد یتولد من الحنطه الزؤان، و لا أدری ما الذی دعا المؤلف إلی أن یعتبر الزؤان (و هو نبات من فصیله النجیلیات) معدنا!

7- نظریه العناصر الأربعه:

جاء فی مقدمه الفصل الثانی ان جمیع الموجودات فی العالم الأرضی تتولد من العناصر الأربعه، ثم یذکر هذه العناصر بأنها التراب، و الهواء، و الماء، و النار، و یقول أن

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 145

ثمره العنصر الترابی النبات و الشجر، و ثمره العنصر المائی المعدن و الأحجار، و ثمره العنصر الهوائی الطلول و المن و ثمره العنصر الناری المطر و الثلج.

إن نظریه العناصر هذه سادت قرابه ألفین و خمسمائه عام، أی منذ حوالی القرن السادس قبل المیلاد و حتی القرن الثامن عشر بعد المیلاد و بعد ذلک توارت هذه النظریه بعد أن أصبح من الثابت علمیا أن جمیع المواد و الموجودات، سواء منها الموجوده علی سطح الأرض، أو الموجوده فی سائر

الکون، تتألف من قرابه مائه من العناصر، کما ثبت أن عنصر الهیدروجین هو العنصر الأول الذی انبثقت منه کل تلک العناصر. و من المرجح أن عنصر الهیدروجین یشکل خمسه و ثمانین بالمائه من ماده الکون الواسع، و ان عنصر الهلیوم، الذی تشکل بنتیجه الإلتحام الحراری النووی لذرات الهیدروجین یشکل أربعه عشر بالمائه تقریبا من ماده الکون، و أما سائر العناصر الأخری فهی فی حدود الواحد بالمائه من ماده الکون الفسیح[417]. إذن فبراکلسوس آمن بالعناصر الأربعه کغیره من علماء عصره، إلا أنه فصل بین هذه العناصر و بین أصل الأجسام التی تتولد من هذه العناصر و رأی أن الأصل فیها یتألف من الزئبق و الکبریت و الملح، و هذا ما سنوضحه فیما یلی:

8- نظریه الزئبق و الکبریت و الملح:

؟ ابن سلوم الحلبی، فی الفصل السادس من هذه المقاله، نقلا عن براکلسوس و أنصاره ما یلی:

«قالوا إن أصل الأجسام ثلاثه و هی الزئبق و الکبریت و الملح، و اعلم أنه لیس المراد من هذه الثلاثه ما هو متعارف علیه بین الناس، بل المراد بالزئبق الرطوبه السیاله، و بالکبریت الدهنیه، و بالملح ما هو ثابت أرضی».

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 146

ثم یتابع قائلا:

«و من هذه الجواهر الثلاثه تترکب جمیع الأجسام»

قبل الدخول فی تفاصیل هذه النظریه، من وجهه نظر براکلسوس، لا بد من أن نتساءل هل هذه النظریه من ابتکار براکلسوس أم أنها مقتبسه ممن تقدموه.

یبدو من المعطیات التاریخیه أن جابر بن حیان[418] الذی عاش فی القرن الثانی للهجره (القرن الثامن للمیلاد) هو أول من قال بأن أجسام المعادن تتألف بالأصل من الزئبق و الکبریت، و قد أورد ذلک فی القسم الأول من کتابه «غایه الإتقان»[419] و یقول المؤرخ مونود هرزن Monod Herzen إن جابر بن

حیان أضاف إلی جوهری الزئبق و الکبریت جوهرا ثالثا هو الزرنیخ[420].

أما العالم العربی أبو بکر الرازی[421] فیوافق جابر بن حیان علی الإعتقاد بأن أساس المعادن هو: الزئبق و الکبریت، و لکنه أضاف إلیهما جسما آخر من طبیعه ملحیه[422].

و بالإستناد إلی هذه المعلومات التاریخیه یبدو لنا من المرجح أن یکون براکلسوس أخذ نظریته فی الأولیات الثلاثهTria Prima أی نظریه الزئبق و الکبریت و الملح من جابر بن حیان و أبی بکر الرازی لا سیما و قد ترجمت أکثریه کتب جابر بن حیان و الرازی إلی اللاتینیه قبل ظهور براکلسوس بعده قرون.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 147

علی أنه قد یوجد من یتساءل و یقول أن نظریه مماثله لنظریه جابر بن حیان وردت فی کتاب «سر الخلیقه و صنعه الطبیعه» لأبولونیوس التیانی[423] الذی عاش فی القرن الأول للمیلاد، أی قبل جابر بن حیان بعده قرون، و إذن فجابر بن حیان لا یحتمل أن یکون الأب الأول لهذه النظریه.

و الجواب علی ذلک هو إن دراسات الکثیر من العلماء تمیل إلی الإعتقاد بأن کتاب «سر الخلیقه و صنعه الطبیعه» لیس من تألیف أبولونیوس التیانی و إنما نسب إلیه لیکتسب مظهر المهابه و القدم و الشهره الأوسع، و یرجحون ان هذا الکتاب ألّف من قبل العرب فی القرن الثالث للهجره، و من هؤلاء العلماء: لویس ماسینیون، و یولیوس روسکا، و مارتن بلسنر فهم یرجحون أن مؤلف الکتاب شخص عربی من القرن الثانی أو من أوائل القرن الثالث للهجره، و هم یرون أن المؤلف العربی ابتدع اسما یونانیا وهمیا نسب إلیه تألیف هذا الکتاب، و انتحل هو شخصیه المترجم لیوهم القاری ء بأن للکتاب أصلا یونانیا علما بأن الاسم المعطی للمترجم (ساجیوس) لا ذکر

له فی المصادر العربیه خارج هذا الکتاب، کما لا یعلم أحد عنه شیئا[424].

و هناک المناظره التی جرت بین الطبیب العربی، أبی بکر محمد الرازی و الداعی الإسماعیلی أبی حاتم الرازی و التی یرویها أبو حاتم نفسه. و هنا نری أبا بکر یسأل عن مؤلف کتاب «سر الخلیقه و صنعه الطبیعه» فیجیبه بأن الکتاب ألفه رجل عربی (لم یذکر اسمه) عاش فی زمن الخلیفه المأمون[425]. و من الواضح أن جابر بن حیان توفی قبل

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 148

زمن حکم الخلیفه المذکور.

أعود إلی نظریه الزئبق و الکبریت و الملح لأقول إن براکلسوس و إن لم یکن أول من قال بها، فقد کان الأول فی إعطائها آفاقا جدیده.

ذلک أن کل من قال بهذه النظریه قبل براکلسوس کان یربطها بالمعادن فقط، أما هو فیقول:

«و لکون هذه المکونات ثلاثه، فقد صارت الفروع، و هی المولدات، أیضا ثلاثه:

«المعدن و النبات و الحیوان، و لذلک یوجد زئبق معدنی، و زئبق نباتی، و زئبق حیوانی، و ملح معدنی و ملح نباتی، و ملح حیوانی. و کذلک الکبریت».

و هذا یعنی أن براکلسوس وسّع هذه النظریه لتشمل کل الموجودات فی عالمنا الأرضی، من جماد و إنسان و حیوان و نبات. و لهذا الغرض فقد أورد القاعدتین التالیتین:

- «من الملح العقد[426] و الثبات، و من الکبریت الحرکه و الحیاه و النضج، و من الزئبق التسییل و قبول الشکل».

- «قالوا[427] و مبدأ جمیع الطعوم من الملح، و مبدأ الروائح من الکبریت، و مبدأ الألوان من الزئبق».

و هنا لا بد من أن نوضح أن هذه الأصول الثلاثه الزئبق و الکبریت و الملح، لا تعنی المفهوم المجسد المعروف لها. فلیس الزئبق هنا هو الزئبق ذاته کما نعرفه فی العالم

المحسوس و کذلک الأمر بالنسبه للکبریت و الملح، و إنما هی أصول افتراضیه یسمیها

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 149

البعض «الأولیات الثلاثهTria Prima » و یسمیها آخرون «الأصول الأقنومیه[428]».

و یقول براکلسوس بوجود أنواع لا حصر لها من الزئبق و الکبریت و الملح فلکل نوع من أنواع الموجودات أقانیمه الثلاثه الخاصه به، و حتی معدن الذهب فإن براکلسوس یقول إن هناک أنواعا عدیده منه و لکل منها زئبقه الخاص و کذلک کبریته و ملحه.[429]

ثم ینطلق براکلسوس من هذا الشمول لیصل هذه الأقانیم الثلاثه بصحه الإنسان و مرضه. فهذه الأقانیم الثلاثه، إذا لم تکن متوازنه فی جسم الإنسان، کان المرض. فازدیاد الکبریت عن حدوده الطبیعیه یسبب الحمی و الطاعون، و نقصه یسبب مرض النقرس. کما أن ازدیاد الزئبق یسبب الشلل و الأمراض العصبیه، و زیاده الملح تسبب الإسهال و الإستسقاء. و حتی عند ما یکون التوازن العام فی البدن سلیما، فإن الإزدیاد أو النقصان فی أحد هذه الأصول الثلاثه یسبب للإنسان المتاعب الصحیه. و هکذا فإن زحزحه الکبریت من مکان لآخر داخل الجسم یعرض المرء للهذیان.[430]

9- نظریه العالم الأکبر و العالم الأصغر:
اشاره

یقول المؤلف فی الفصل العاشر:

«اعلم ان الإنسان مخلوق شریف، و نسخه جامعه لما فی العالم الکبیر» ثم یقول:

( (و أصول جمیع الموجودات موجوده فی الإنسان، فهو فلک محیط مشتمل علی کل ما فی العالم من أفلاک و نجوم و عناصر و مولدات)) کما یقول: ( (کما أن الإبن مشابه للأب، کذلک فإن الإنسان مشابه للعالم الکبیر فالعالم الکبیر هو أبو الإنسان و عنه تولد)) و هذا یعنی أن

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 150

المقصود بالعالم الأکبر هو ذلک الکون الفسیح بأفلاکه و کواکبه، و نجومه و موجوداته، و ان المقصود بالعالم الأصغر هو الإنسان.

و استنادا

إلی هذه النظریه، یعزی براکلسوس إلی السماء التأثیر علی صحه الأنسان و مرضه و علی أعضاء بدنه کما تؤثر فی العناصر[431] و لذا فإن براکلسوس و مریدیه یوظفون هذه النظریه فی أمور التشخیص و العلاج و تحضیر الأدویه، و نری ذلک واضحا من کتابه باراغرانوم Paragranum عند ما یقرر أن علم أحکام النجوم هو أحد الأرکان الأربعه فی ممارسه المهن الطبیه. و قد سبق أن قلنا إن الأرکان الأربعه هی:

الفلسفه، العلوم الفلکیه، الکیمیاء، و الفضیله[432]

و یستعرض ابن سلوم الخطوط الکبری للآراء و الأفکار التی أوردها براکلسوس استنادا إلی هذه النظریه، أی نظریه العالم الأکبر (الکون) و العالم الأصغر (الإنسان) کما یلی:

أ- الأفلاک و أعضاء الإنسان:

کان الفلاسفه الأقدمون یعتقدون بأن العالم الکبیر یتضمن ما یلی:

1- الأرض و عالمها و هو ما کان یدعی عالم ما دون فلک القمر.

2- أفلاک الکواکب السبعه و هی حسب تسلسل بعدها عن الأرض، أفلاک:

القمر، فعطارد، فالزهره، فالشمس، فالمریخ، فالمشتری، فزحل.

3- الفلک الثامن و هو یعلو أفلاک الکواکب السبعه و فیه النجوم الثابته.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 151

4- الفلک التاسع الذی یعلو جمیع الأفلاک، و یدعی الفلک المحیط أو الفلک الحامل و هو الذی یحرک الأفلاک کلها حرکه دورانیه حول جرم الأرض الثابت و بالنسبه لما یورده براکلسوس فی کتابه:

فإن الرأس فی الإنسان یقابل الفلک المحیط الذی یدیر العالم بما فیه من أفلاک. و المعده التی ینهضم فیها الغذاء فتغتذی به کافه الأعضاء، تقابل جرم الأرض. و أما الأفلاک السبعه الخاصه بالکواکب السیاره (و کانوا یعدون الشمس و القمر منها)، فهی تقابل الأعضاء الرئیسیه السبعه فی الإنسان:

فکوکب القمر یقابل الدماغ

و کوکب عطارد یقابل الرئه

و کوکب الزهره یقابل أجهزه التناسل

و کوکب الشمس یقابل القلب

و کوکب المریخ یقابل المراره

و

کوکب المشتری یقابل الکبد

و کوکب زحل یقابل الطحال

أما فلک النجوم الثوابت فلم یورد له المؤلف مناسبه معینه بالنسبه لجسم الإنسان.

ب- الأفلاک و المعالجه:

لما کان براکلسوس یعتبر أن المرض الذی یحل فی أی عضو من الأعضاء الرئیسیه، ینتج من الکوکب المقابل لذلک العضو، فالعلاج (و أفضله بالمعدنیات) یجب أن یقابل ذلک الکوکب أیضا. و قد تبنی براکلسوس ما کان یعتقد به الکیمیائیون القدامی من أن المعادن السبعه الرئیسیه المعروفه آنذاک، تقابل الکواکب أیضا و ذلک کما یلی:

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 152

اسم الکوکب/ المعدن المقابل له/ رمزه الکیمیائی

الشمس/ الذهب/

القمر/ الفضه/

الزهره/ النحاس/

المریخ/ الحدید/

عطارد/ الزئبق/

زحل/ الرصاص/

المشتری/ القصدیر/

و یقول براکلسوس إن انتقاء العلاج المناسب للمرض و تدبیره بما یضمن إعاده الإنسجام ما بین العضو المریض و الکوکب المقابل له، لتأمین الشفاء، إنما یکون عن طریق علم الکیمیاء.

د- مشابهه الحوادث الطبیعیه مع أعراض حیاتیه فی الإنسان:

انطلاقا من إیمان براکلسوس بأن الإنسان هو صوره مصغره جامعه لما فی الکون الکبیر، و لما ذکره من «ان العالم الکبیر هو أبو الإنسان و عنه تولّد» فإنه یقدم لنا حوادث طبیعیه یشبّهها بأوضاع و تظاهرات تطرأ علی جسم الإنسان فیقول:

- «و کما فی الفلک حرکه دائمه، کذلک فی الإنسان حرکه فی شرایینه النابضه مده الحیاه».

- «و کما فی العالم ریاح مختلفه، کذلک فی الإنسان ریاح و قراقر و جشأ».

- «و کما یکون فی العالم زلازل، یکون فی الإنسان نافض و قشعریره و رعده».

- «و کما یعرض فی العالم أمطار و ثلوج، یعرض للإنسان إسهال و ادرار».

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 153

- «و کما یعرض فی العالم الزوابع، یعرض للإنسان القولنج».

- «و کما یعرض فی العالم الخسوف و الکسوف یعرض للإنسان الفالج و السکته».

- «و کما یعرض فی العالم قله الأمطار و الیبوسه، یعرض للإنسان الدق و الذبول».

- و کما یعرض فی العالم زیاده الرطوبات لزیاده الأمطار، یعرض للإنسان الإستسقاء».

- «و کما یعرض فی العالم السحاب

و الظلمه، یعرض فی عین الإنسان ظلمه و دوار».

- «و کما یعرض فی الأرض معادن و أحجار، کذلک فی الإنسان عظام».

- «و کما یکون فی العالم صفاء الجو و اعتدال الهواء، کذلک یکون فی حال صحته و اعتدال مزاجه».

و ینتهی إلی القول عن الإنسان:

«فالأرض لحمه، و الأنهار عروقه، و البحر مثانته، کما أن الإبن مشابه للأب کذلک الإنسان مشابه للعالم الکبیر».

ذ- المشابهه، بالطباع بین الإنسان و بقیه الکائنات:

یقول المؤلف، استنتاجا من وحده العالم الکبیر و العالم الصغیر (الإنسان):

«إن الإنسان له مناسبه مع الأنواع من الحیوان و النبات و المعدن»

و یورد علی ذلک أمثله فیقول:

- «من الانسان من هو عزیز النفس جری ء شجاع، کالأسد و النسر».

- «و منه من هو دنی ء النفس جبان کالأرانب و الضأن».

- «و منه من هو محب ألوف کالدلفین، حتی قیل أنه ینقذ الغرقی».

- «و منه من یظهر الصداقه و یخفی العداوه کالتمساح».

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 154

- «و منه من یظهر المیل و المحبه وقت الحاجه فقط کالطیور التی تأتی صیفا و تذهب شتاء».

- «و منه السارق کالفأر و الصرصار»

و یستمر المؤلف فی هذه التشبیهات فیورد العدید منها.

و بعد أن یعدد المؤلف المشابهه فی الطباع ما بین الإنسان و الحیوانات، یقول إن الإنسان تعلّم الکثیر من هذه الحیوانات، فقد أخذ من الأوز صناعه السفن و الملاحه، کما عرف الأوائل أن نبات المشکطر امشیر ینفع فی التئام الجراح و ذلک من الماعز، فإنها إذا جرحت، عمدت إلی هذا النبات و أکلت منه فتلتئم جراحها. و عرفوا فائده الرازیانج فی معالجه امراض العیون من الأفاعی، فإنها تعمی فی الشتاء، لطول مکثها تحت الأرض فی الظلمه، فإذا جاء الربیع، خرجت و جاءت إلی نبات الرازیانج و مسحت أعینها به، فینفتح بصرها

و یعود إلی حالته الطبیعیه.

و یقول المؤلف أن الأوائل عرفوا تفجیر الأورام المتقیحه من الماعز. فهذه الحیوانات عند ما یعرض فی جفونها ورم، تأتی إلی بعض الأشجار الشائکه و تحک بها ورمها، فینفجر هذا الورم و تبرأ.

و قال إن الأقدمین عرفوا الفصاده من الخیل، التی إذا زاد دمها، و امتلأت عروقها، أحست بثقل بدنها، فتفصد عروقها بأسنانها فیسیل الدم منها و یذهب الثقل عن هذه الحیوانات.

5- الأدویه المنسوبه إلی الکواکب:

هذا العنوان هو للفصل الأول من المقاله الثالثه، و بالرغم من أنی أقوم الآن بتحلیل ما جاء فی المقاله الأولی من کتاب الطب الکیمیائی الجدید، فقد فضلت التعرض لهذا

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 155

الموضوع هنا، و ذلک لصلته بنظریه تشابه العالم الأصغر بالعالم الأکبر، لأن هذه الأدویه بصلتها بالکواکب، و لأن أمراض الإنسان تسببها الکواکب، فإن وصف تلک الأدویه یعید الإنسان إلی توازن أعضائه مع الکواکب المقابله لها.

إن الأدویه التی یقصدها براکلسوس هنا هی الأدویه النباتیه، و هو و إن کان یعتبر الأدویه المعدنیه أساسا فی المعالجه، فإنه لم ینکر وجود فوائد علاجیه للأدویه النباتیه، و لکنها تأتی فی الدرجه الثانیه بعد المعادن، و هو غالبا ما یصفها أدویه مساعده للأدویه المعدنیه.

ینسب المؤلف لکل من الکواکب السبعه نباتات خاصه به و ذلک کما یلی:

1- الأدویه المنسوبه إلی القمر: یکون ورقها لینا غلیظا کثیر المائیه و ینبت فی الأماکن الرطبه کاللفاح و الخشخاش و الفاونیا و الأخلامور «و کل ما ینبت فی المیاه و قربها».

2- الأدویه المنسوبه إلی عطارد: تکون ألوانها مختلفه و تنبت فی مواضع رملیه کحشیشه الزجاج و البابونج و العرعر.

3- الأدویه المنسوبه إلی الزهره: یکون طعمها حلوا، و زهرها أبیض، و ورقها لینا. و منها

خصیه الثعلب، و السوسن الأبیض، و النرجس، و بصل الزیر.

4- الأدویه المنسوبه إلی الشمس: هی کل ما یکون طعمه لذیذا و رائحته و زهره و ورقه أصفر اللون و من ذلک الزعفران و الأترج و النارنج، و غیرها من النباتات المقویه للروح و القلب و البصر.

5- الأدویه المنسوبه إلی المریخ: یکون لونها مائلا إلی الحمره و تکون خشنه شوکیه، و من ذلک الأنجره و الشوک و العلیق و العوسج.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 156

6- الأدویه المنسوبه إلی المشتری: هی الأدویه الدهنیه و تکون رائحتها طیبه و طعمها لذیذا و زهرها أحمر أو اسمانجونیا و منها البلسان و القرنفل و القنطریون و الورد و الشاهترج.

7- الأدویه المنسوبه إلی زحل: تکون شوکیه رمادیه اللون أو سوداء، طعمها عفص، رائحتها کریهه، و منها نبات الخربق الأسود و البنج و الشوکران و الأبهل.

هرمس مثلث العظمه/ و اللوح الزمردی

إن نظریه تسمیه الإنسان بالعالم الأصغر، و تشبیهه بالعالم الأکبر لیست من اختراع براکلسوس بل هی نظریه قدیمه نسبت إلی هرمس مثلث العظمه.

«و هرمس» هو اسم أطلقه الإغریق فی العصر الهیلنستی علی الإله المصری «توت» الذی کان المصریون یعتبرونه مبدع جمیع العلوم و الفنون، و قد أعطاه الإغریق هذا الاسم، و اعتبروه ملکا مصریا قدیما ألف العدید من الکتب المتعلقه بالحکمه و الفلسفه و السحر و التنجیم و الإلهیات و الخیمیاء[433].

و أقدم مؤلفات عرفت عن هرمس مثلث العظمه، أو نسبت إلیه، تعود إلی القرن الثانی قبل المیلاد و کانت تتعلق بالتنجیم و الفلک. و من المعروف أن المواضیع الفلکیه کانت تستأثر بالإهتمام الأول للمصریین، و قد اتخذت طابعا متمیزا عند ما امتزجت هذه المعلومات بما تحمله من تراث فلکی کلدانی، بالطاقات العلمیه الخلاقه للإغریق. و کانت خلیطا

من ملاحظات علمیه و أخری لا تمت إلی العلم بصله، و لکنها أخذت علی أساس

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 157

أنها مبنیه علی الوحی الإلهی و لیست علی أساس الملاحظات الموضوعیه[434].

إن المجموعه الهرمسیه المترجمه إلی اللغات المختلفه عن مخطوطات یونانیه أو لاتینیه قدیمه، جمعها المهتمون بتاریخ العلوم فی أربعه کتب إضافه إلی أقسام ملحقه بالکتاب الرابع.

و قد صدرت عام 1979 هذه المجموعه الهرمسیه فی ترجمه فرنسیه، و هی التی اعتمدت علیها لأقدم فکره موجزه و سریعه عن الفلسفه الهرمسیه و التعالیم الهرمسیه،[435] علما بأن المجموعه المذکوره لم تترجم نصوصها إلی اللغه العربیه بعد.

إن الکتب المنسوبه لهرمس مثلث العظمه، هی الأثر الوحید المتبقی لدینا عن الفلسفه المصریه القدیمه، و هی حصیله تفاعل المذاهب، و المعتقدات الدینیه للمصریین القدماء مع المذاهب الفلسفیه و الدینیه للإغریق[436].

و یبدأ الکتاب الأول من المجموعه الهرمسیه بما یفید أن «العقل الأول» المسیطر علی الکون أعطی أسراره لهرمس. ثم یبدأ هرمس بنشر ما علمه من العقل الأول عن طریق حدیث ما بین هرمس و ابنه (تات)، ثم یدور حدیث بین «العقل الأول» و هرمس و هذه الأحادیث تدور حول کنه السکون و الحرکه، و المکان و الحکمه و الخیر، و الموت و الحیاه،

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 158

و الفناء و البعث، و الفکر و الشعور، و النفس و الروح و الخلود و الزمن.[437]

و فی الکتاب الثانی یکون الحدیث ما بین هرمس و اسکلیبیوس Asclepios [438] و هو علی شکل سؤال و جواب. سؤال من اسکلیبیوس و جواب من هرمس حول النفوس و الأجساد، و عن الهیولی و عن المبادئ الأساسیه للموجودات فی الکون، و عن المصیر و عن مشابهه البشر للآلهه.[439]

و فی الکتاب الثالث یتکلم هرمس علی

تشکل العالم، یتلوه حدیث ما بین الآلهه ایزیس و ابنها حورس و یتناول الحدیث شؤون تشکل الأفلاک، و ان الفلک العالی خلق قبل الذی تحته لیکون متعلقا به، و عن کیفیه خلق الإنسان و مصیره، و عن تشکل النار و الهواء و الماء و التراب (العناصر الأربعه) و عن أرواح البشر و الحیوانات و التناسخ، و یرکز هرمس، بلسان ایزیس علی أن کل ما یعمل و یقال علی الأرض یأتی منبعه من الأعلی، و ان کل شی ء یأتی من الأعلی ثم یعود إلیه.[440]

و فی الکتاب الرابع: مقتطفات من أقوال وجهها هرمس إلی ابنه (تات) و تعالج هذه الأقوال المواضیع الرئیسیه التالیه: التقوی و عباده الخالق و ان العباده الحقیقیه هی فی التأمل و فی التفکیر بالکون و إعجازه، و فی شکر الخالق، و ان کل الموجودات فی الکون متحرکه، و ان الجزء الحساس من النفس قابل للموت و الفناء، و لکن الجزء المفکر منها غیر قابل للموت.

و یقول هرمس فی هذا الکتاب. بوحده الزمن و استمراریته و إن الأفلاک تؤثر تأثیرا مباشرا علی البشر بما فی ذلک المجاعات و الفیضانات و الجائحات المرضیه. و ینسب إلی

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 159

المذنبات ما یقع من أحداث خطیره علی الأرض. و یقول إن الروح لا یمکنها تحقیق السعاده ما دامت سجینه البدن، و لکن یمکن ذلک جزئیا بترویض الروح لئلّا تضل طریقها. ثم یتکلم علی الحقیقه فیقول أن معرفتها مستحیله علی الإنسان لأنه غیر کامل. و یختم کلامه بأن فهم طبیعه الاله متعذر علی البشر، لأن الجسم لا یستطیع أن یفسر من لا جسم له، و غیر الکامل لا یستطیع فهم الکامل.[441]

الملحقات: هی ملحقات بالکتاب الرابع، و هی

علی أقسام، أولها یأتی بعنوان «من رسائل هرمس إلی امون» و یلی ذلک قسمان بعنوان «مقتطفات عامه» و قسم آخر بعنوان: تعاریف:

«أسکلیبیوس إلی الملک آمون».

و قد ورد فی هذه الملحقات شروح و تعلیقات عن العنایه الإلهیه و القدر و یقول النص ان العنایه الإلهیه تطوف فی السماء محاطه بآلهه للحرکه، خالده لا تتعب. و یقول ان الروح خالده. و یتکلم علی العناصر الأربعه فیصف النار بأنها العنصر الفعّال، و الماء بأنه عنصر منفعل، و من النار مع الماء تشکل التراب و من هذه العملیه نتج بخار هو الهواء. و یقول عن الشمس انها صوره الإله. فالإله خلق العالم و لکن الشمس تخلق الحیوانات و تنتج النباتات و تسیطر علی السوائل. و یتکلم علی الشیاطین فیقول أن الشیاطین هم ملائکه سیئون، خلقهم الإله لمعاقبه الناس المجردین من التقوی.[442]

کتاب سر الخلیقه و صنعه الطبیعه:

إن المجموعه الهرمسیه التی تقدم الکلام علیها هی التی وصلتنا من مصر الهیلنستیه من القرن الثانی قبل المیلاد (و لربما فی منتصف القرن الأول ق. م)، و إن الکثیر من علوم الأقدمین، و خاصه ما یتعلق منها بالخصائص الخفیه للنباتات و الأحجار، و المعادن، وجدت

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 160

تفسیرا لها فی هذه المجموعه الهرمسیه. و قد استند إلیها براکلسوس فی بعض آرائه و مفاهیمه، کما سبق أن رأینا.

علی أن کتابا کان من المفروض أن یدخل فی نطاق الکتب الهرمسیه، هو کتاب «سر الخلیقه و صنعه الطبیعه» و لکنه لم یحظ بذلک إلّا فی الأزمنه الحدیثه.

وصلنا هذا الکتاب بنص عربی، و هو منسوب لأبولونیوس التیانی المتوفی حوالی عام 97 بعد المیلاد. و فی مقدمه الکتاب یقول أبولونیوس:

«کان فی بلدی تمثال من حجر متلون بألوان شتی، و قد أقیم علی

عمود من زجاج مکتوب علیه: أنا هرمس المثلث بالحکمه عملت هذه الآیه جهارا و حجبتها بحکمتی لئلا یصل إلیها إلّا حکیم مثلی. و مکتوب علی صدر ذلک العمود: من أراد أن یعلم سرائر الخلیقه و صنعه الطبیعه، فلینظر تحت رجلی» ثم یقول أبولونیوس:

«و کنت ضعیف الطبیعه لصغری، فلما قویت طبیعتی و قرأت ما کان مکتوبا علی صدر التمثال، فطنت لما یقول، فحفرت تحت العمود، فإذا أنا بسرب مظلم ... فدخلت السرب، فإذا أنا بشیخ قاعد علی کرسی من ذهب، و فی یده لوح من زبرجد، أخضر، و مکتوب فی اللوح: هذا صنعه الطبیعه. و بین یدیه کتاب مکتوب علیه: هذا سر الخلیقه و علم علل الأشیاء. فأخذت الکتاب و اللوح مطمئنا، ثم خرجت من السرب.

فتعلمت من الکتاب سرائر الخلیقه و أدرکت من اللوح صنعه الطبیعه ... و ارتفع اسمی بالحکمه و عملت الطلسمات و العجائب ... فأنا واضع هذه الکتب لمن بعدی کما وضعها لی من کان قبلی.[443]

و لئن کانت المجموعه الهرمسیه و الوارده من مصر الهلنستیه و التی تکلمنا علیها

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 161

قبل قلیل، قد حظیت باهتمام الکثیر من العلماء قدیما و حدیثا فإن کتاب «سر الخلیقه و صنعه الطبیعه» بقی فی زوایا الإهمال، إلی أن نشر المستشرق الفرنسی سیلفستر دی ساسی عام 1799 للمیلاد ترجمه مشروحه للمقاله الأولی و لبعض أقسام منه مستندا إلی مخطوط محفوظ فی المکتبه الملکیه بباریس (هی الآن المکتبه الوطنیه).

و تلت ذلک فتره طویله من عدم الإهتمام بهذا الکتاب، لاعتقاد المؤرخین بعدم أهمیته علی ما یبدو، إلی أن جاء العالم یولیوس روسکا، و هو من کبار الدارسین لتاریخ الکیمیاء العربیه، فلفت الأنظار عام 1926 إلی الأهمیه الکبیره لهذا

الکتاب فی تاریخ الکیمیاء و الطب باعتباره أقدم کتاب ورد فیه ذکر «اللوح الزمردی لهرمس» و لأنه یسهم إسهاما کبیرا فی إغناء معلوماتنا عن تاریخ النظریات المتعلقه بعلم المعادن.

إن ما جاء فی اللوح الزمردی، الوارد نصه فی کتاب «سر الخلیقه و صنعه الطبیعه» هو الذی أعطی، و لأول مره، التعبیر الصریح عن نظریه تشابه العالم الصغیر (و هو الإنسان) مع العالم الکبیر و هو الکون الفسیح، و هی النظریه التی کثر مؤیدوها و شارحوها، کما کثر الذین بنوا نظریات علیها و خاصه فی مجالات العلوم الخفیه و الخیمیاء، و منهم براکلسوس کما رأینا.

اللوح الزمردی لهرمس مثلث العظمه أو المثلث بالحکمه:

النص، کما ورد فی کتاب «سر الخلیقه» هو التالی:

«حق لا شک فیه صحیح».

ان الأعلی من الأسفل و الأسفل من الأعلی

عمل العجائب من واحد، کما کانت الأشیاء کلها من واحد، بتدبیر واحد أبوه الشمس، أمه القمر،

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 162

حملته الریح فی بطنها، غذته الأرض،

أبو الطلسمات، خازن العجائب، کامل القوی،

نار صارت أرضا، أعزل الأرض من النار

اللطیف أکرم من الغلیظ

برفق و حکم یصعد من الأرض إلی السماء و ینزل إلی الأرض من السماء

و فیه قوه الأعلی و الأسفل

لان معه نور الأنوار فلذلک تهرب منه الظلمه،

قوه القوی،

یغلب کل شی ء لطیف، یدخل فی کل شی ء غلیظ،

علی تکوین العالم الأکبر تکوّن العمل

فهذا فخری و لذلک سمیت هرمس المثلث بالحکمه»[444]

إن هذا النص لمضمون اللوح الزمردی یغلب علیه طابع الغموض المتعمد و الطابع السحری الغیبی لإکسائه المهابه و الجلال، و هو أمر نواجهه کثیرا فی کتابات المهتمین بالعلوم الخفیهSciences Occultes و بالخیمیاء حتی أن براکلسوس کان یلجأ إلیه فی بعض الأحیان. و الغموض یأتی هنا من أن ضمیر الغائب، فی النص، تاره یعود إلی الإله و تاره یعود إلی

الإنسان.

و قد وجدت ترجمه فرنسیه لهذا النص، توخی فیه المترجم التخفیف من بعض الغموض مع الحفاظ علی المعنی و أثبت فیما یلی هذه الترجمه باللغه العربیه:

- الحقیقه التی لا تقبل الشک ان الأسفل یأتی من الأعلی و ان الأعلی یأتی من الأسفل.

- کل شی ء یأتی من واحد، و منه تأتی کل العجائب و تأتی کل الموجودات من هذا الواحد

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 163

بتدبیر موحد.

- کم هی عجیبه علومه! هو رأس العالم حیث الشمس أبوه و القمر أمه حملته الریح فی باطنها و قامت الأرض بتغذیته.

- هو أبو الطلسمات، و فاعل الأعاجیب، قواه کامله و هو الذی یطلق الأنوار.

- النار أصبحت ترابا، فافصل التراب عن النار. و اللطیف أکثر نبلا من الکثیف.

- فهو (أی اللطیف) یصعد إلی السماء ببطء و رفق فیکتسب النور ثم یعود و یهبط إلی الأرض. ففیه قوه الأعلی و الأسفل لأن فیه نور الأنوار، و لهذا تهرب منه الظلمات.

- و هو قوه القوی، یغلب کل شی ء لطیف و یدخل فی کل شی ء کثیف.

- العالم الأصغر تکوّن علی غرار تکوین العالم الأکبر.[445]

أعود للقول إن براکلسوس بنی علی نظریه العالم الأکبر و العالم الأصغر کثیرا من آرائه و منطلقاته الطبیه و العلاجیه و الکیمیائیه کما رأینا.

و إذا علمنا ان مؤرخی العلوم یرجحون نسبه کتاب «سر الخلیقه» إلی عالم عربی عاش فی فتره حکم الخلیفه المأمون[446] علمنا إلی أی مدی تأثر براکلسوس بالتراث العربی.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 164

مخطوط الکیمیاء الملکیه من نسخه مکتبه الکونفرس (الولایات المتحده) (غ)

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 165

المقاله الثانیه

اشاره

تحتوی هذه المقاله علی سبعه فصول تتناول ترکیب بدن الإنسان و أسباب الأمراض و طرق تشخیصها و علاجها، و تبدو لنا فی هذه المقاله

الموضوعات الرئیسیه التالیه:

1- القوی المسیره للإنسان فی حیاته الیومیه: (الفصل الأول)
اشاره

آ- یقول ابن سلوم نقلا عن براکلسوس أن للإنسان جسما ظاهرا هو الجسد بکافه أعضائه و أجهزته، و جسما خفیا غیر ظاهر للحس هو النفس، و بین الجسد و النفس روح هی «کالآله للنفس فی ظهور أفعالها و ایصال الحیاه إلی البدن»، و یقول عن النفس أنها من طبیعه إلهیه و فیها من النور الإلهی الذی هو مبدأ النبوه و الإلهام.

و من الواضح أن هذا القول یقوم علی أسس فلسفیه فیها من فلسفه أرسطو و أفلاطون و الفارابی و ابن سینا و لکن بتعابیر غیر دقیقه.

ب- و یقول ان فی الإنسان ثلاث قوی:

- الأولی: و هی «القوه الطبیعیه و محلها الکبد و منها تغذیه البدن و تنمیته و هذه القوه من الملح الأصلی. و هو الحافظ للحیوان و المنمی له».

- الثانیه: و هی «القوه الحیوانیه و محلها القلب و بها حیاه البدن، و هی من الکبریت الأصلی».

- الثالثه: و هی «القوه النفسانیه و محلها الدماغ و منها الحس و الإدراک الظاهر

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 166

و الباطن. و هی من الزئبق الاصلی الروحانی».

و هذا یعنی أن براکلسوس عاد إلی ذکر نظریه الزئبق و الکبریت و الملح فبعد أن کان یعتبر هذه الأولیات الثلاث عناصر لا بد من توازنها فی الجسم لتحقیق صحه الإنسان، عاد لیربط هذه الأولیات بالقوی الحیاتیه للإنسان، فقال إن القوه الطبیعیه من الملح الأصلی و القوه الحیوانیه من الکبریت الأصلی. و القوه النفسانیه من الزئبق الأصلی. و لم أفهم ما ذا یقصد براکلسوس بکلمه «الأصلی» التی وصف بها کلا من هذه العناصر، فهل یقصد ذلک المعدن المعروف بشکله المجسد مما هو موجود فعلا فی جسم الإنسان، أم أنه قصد معنی آخر ذا مفهوم غیبی افتراضی.

2- أسباب الأمراض: (الفصل الثانی)

یوسع هنا براکلسوس نطاق مفهوم نظریه الزئبق و الکبریت و الملح، فیقول:

«اعلم أنه لما کان أصل جمیع الأشیاء عندهم ثلاثه هی الزئبق و الکبریت و الملح، ناسب أن تکون أصول الأمراض عندهم ثلاثه أیضا، و إنما تنوعت الأمراض لعوارض الترکیب و التغییر و زیاده بعضها علی بعض ...»

أی أن تنوع الأمراض ینتج عن التغیرات العدیده التی تطرأ علی النسب الطبیعیه لهذه الأصول الثلاثه، و یستطرد فیقول «و إن ذلک یکون لکثره استعمال الأغذیه الموافقه و غیر الموافقه، و لأسباب سماویه أخری مؤثره فی تحریک الأمراض و أدوار الحمیات فی زمان

معین، کالشمس و القمر و النجوم الأخری».

و یستنتج من ذلک، أن الأمراض تکون کبریتیه أو زئبقیه أو ملحیه حسب الأصل الغالب فیها و ذلک بالتفصیل التالی:

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 167

الکبریت: إذا عرضت له حراره غریبه انتشر بخاره فی البدن علی ضروب مختلفه فأوجب الحمیات و الأورام الغلغمونیه و بعض الأمراض الجلدیه».

الزئبق: «إذا عرضت له حراره طابخه، صعد بالطبخ و نزل فتولد من ذلک أنواع النوازل و السکته و الفالج و ما أشبه ذلک، فإن عرضت له حراره قویه صعد إلی الهامه و تولدت منه الأمراض الدماغیه الحاده» و قد عدد من هذه الأمراض التهاب الدماغ و الهوس.

الملح: «و أما الامراض العارضه من الملح فکثیره لا تحصی فبانحلال الملح و حبسه للماء یعرض الإسهال و الإستسقاء، «و غیر ذلک من الأمراض السیلانیه»، و باحتراق الملح یحدث الجرب و الحکه و القوباء و القروح الردیئه و السرطان و الحب الإفرنجی و داء الثعلب. و بانعقاده تحدث الثآلیل و الغدد و النقرس، و بتبخره یعرض العرق المنتن و صنان الإبطین و ما أشبه ذلک، فإن کان مع البخار کبریتیه عرض من ذلک الحمی الدقیه».

3- أسباب حدوث الأمراض: (الفصل الثالث)
اشاره

أورد ابن سلوم نقلا عن براکلسوس أسباب حدوث الأمراض، بأسلوب جمیل هو ما نسمیه (بالأسلوب المقارن) فقد ذکر آلیه العملیات الغریزیه فی الحالات الطبیعیه، ثم ذکر انحرافات هذه العملیات الطبیعیه و ربطها بالأمراض.

آ.- الآلیه الطبیعیه للأفعال الحیویه الإنسانیه:

یقول أن ما یؤکل و یشرب یهضم فی المعده، و یعتبر المأکول و المشروب بعد خروجه من المعده منهضما، فیأخذ الجسم ما یستطیع تمثله کمرحله أولی، و أما ما یتبقی من فضلات غیر ممتصّه من قبل الجسم فیکون مؤلفا من الزئبق و الکبریت و الملح. «فالملح تدفعه

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 168

الطبیعه عن طریق البول، و الزئبق من المسامات، و الکبریت من الأمعاء .. فالمعده آله لتفریق أجزاء الغذاء و تحلیله کآله الکیمیاء، فإذا کانت المعده قویه و القوه الممیزه لها قویه أیضا، اندفع الغذاء (المنهضم) إلی الأعضاء خالصا من الفضول».

و یتابع قائلا: «و إذا کانت المعده ضعیفه، و القوه الممیزه لها غیر کامله التمییز.

اندفع مع الغذاء الخارج من المعده فضول غیر صالحه للتغذیه». فتذهب تلک الفضول إلی الکبد لتنهضم هضما ثانیا فمنها ما یعود صالحا للإمتصاص من قبل الجسم و منها ما یندفع بولا عن طریق الکلیه. و فی حال قصور فی وظیفه الکبد، فإن ما ینطرح عن طریق البول یکون مصاحبا لبعض الأخلاط اللزجه.

ب- آلیه الأمراض:

یقول براکلسوس «و إن کان أحد هذه الأعضاء، ضعیفا صحب الطرطیر الغذاء و لم یندفع عنه» و یقصد بالعضو الضعیف، ذلک الذی فیه قصور کبیر فی وظیفته الغریزیه.

فهذا الطرطیر الذی لازم الغذاء، و لم یندفع عنه بنتیجه عملیات الهضم غیر السلیمه، هو السبب فی الأمراض. و أما تنوع المرض فیکون بما یغلب علی طبیعته من زئبق أو کبریت أو ملح و بنسب مختلفه.

و هذا یعنی بمفهوم براکلسوس أن خلط الطرطیر غیر المنطرح عن الجسم هو المسؤول الأول عن حدوث الأمراض.

4- خلط الطرطیر:

یذکر ابن سلوم نقلا عن کتاب براغنانی لبراکلسوس، إن الطرطیر المتولد فی البدن من الأغذیه و الأشربه، قد یکون بسسب قصور وظائف أجهزه الهضم، و قد یکون بسسب استعداد وراثی.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 169

و یقول أن لخلط الطرطیر أربعه أنواع، تناسب العناصر الأربعه التی تتألف منها موجودات العالم الأرضی. هذه العناصر هی التراب، و الماء، و النار، و الهواء. و علی هذا تکون أنواع الطرطیر کما یلی:

- الأول: «الطرطیر الکائن عن النباتات الأرضیه» و الصله هنا بعنصر التراب.

- الثانی: «الطرطیر الکائن عن الماء المشروب و ما یتولد عنه من الأسماک و السرطانات و الأصداف» و الصله هنا بعنصر الماء.

- الثالث: «الطرطیر الکائن عن لحوم الحیوانات و الطیور» و الصله هنا، کما یبدو، بعنصر النار بسبب ما فی هذه الکائنات من حراره غریزیه یسمیها براکلسوس بالحراره الحیوانیه و یعتبرها مقابله للحراره التی فی الشمس فی العالم الأکبر.

- الرابع: «الطرطیر الکائن عن الهواء المستنشق إذا صاحبته أبخره ردیئه و أبخره کبریتیه» و الصله هنا بعنصر الهواء.

و لإکمال نظریته، فإن براکلسوس یقول ان کل نوع من هذه الأنواع الأربعه للطرطیر، یغلب علیه واحد من الأصول الثلاثه التی هی

الزئبق و الکبریت و الملح.

و فیما عدا تقسیمه خلط الطرطیر إلی أربعه أنواع تقابل العناصر الأربعه، و فیما عدا علاقه ذلک بالأصول الثلاثه، فإن براکلسوس یطالعنا بنظریه غریبه إذ یعتبر ان لکل عضو من أعضاء الجسم طرطیرا خاصا به، و هذا ما نستنتجه من قوله:

«و اعلم أن فی الطرطیر المذکور یوجد ما یشابه الأعضاء»

و ینتهی إلی القول أن الطبیب الخبیر فی صنعته، یستطیع أن یعلم من فحص البول (القاروره) ما یلی:

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 170

آ- نوع الطرطیر: أ هو ترابی أو ناری أو هوائی أو مائی.

ب- الأصل الغالب فیه: أ هو زئبق أو کبریت أو ملح.

ج- من أی عضو مریض من أعضاء الجسم تسبب وجود هذا الطرطیر.

و قد یکون لأسلوبه العجیب فی فحص البول صله بما یدعیه من الحصول علی کل هذه المعلومات، فهو من أجل فحص البول، یوصی بعمل قاروره علی هیئه جسم الإنسان (کما سنری ذلک بعد قلیل) یضع داخلها بول المریض، و یقوم بتعیین نوع الطرطیر و الأصل الغالب فیه من لون راسبه و قوامه و رائحته. و أما تعیین العضو المریض فیکون بمطابقه مستوی الراسب فی القاروره مع العضو الذی یجسده هیکل تلک القاروره فی ذلک المستوی باعتبار أنها مصممه علی هیئه جسم الإنسان.

و یبدو أن اعتماد براکلسوس علی قاروره لفحص البول علی هیئه إنسان، له صله وثیقه بنظریه العالم الأکبر و العالم الأصغر، فصّور العالم الأصغر فی شکل قاروره زجاجیه، و قرأ فیها دلالات العالم الأکبر المنعکسه علی المریض بما حصل فی البول من رواسب و ألوان.

و من الجدیر بالذکر أن براکلسوس یعلن نظریته هذه، فی خلط الطرطیر، بکثیر من التفاخر حینما یقول: «و من الطرطیر[447] تتولد أنواع الأمراض ....

و جمیع المتقدمین لم یدرکوا هذا المعنی، فلهذا عجزوا عن معالجه هذه الأمراض» و یلتفت إلی أنصار الطب

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 171

الجالینوسی فیقول: «أما أتباع جالینوس، فلما لم یعرفوا هذا المعنی قالوا إن الأمراض متولده عن الصفراء و السوداء و البلغم و الدم، و هذه الأسماء تطلق علی هذه الأخلاط الاربعه، و فی هذه المذکورات طرطیر یکون عنه المرض، لا عن السوداء و البلغم و الصفراء و الدم. و من لم یعرف حقیقه ما یکون عنه المرض، کیف یعالج المرضی، مع أن العلاج هو قطع السبب».

و هذا یعنی أنه یهاجم نظریه الأخلاط التقلیدیه التی کان یسیر علیها أطباء عصره، و الأطباء الذین سبقوه بأکثر من ألفی عام.

5- نظریه الأخلاط:

کان الأطباء منذ عهد أبقراط[448] فی القرن الخامس قبل المیلاد یعتقدون أن فی جسم الإنسان أربعه أخلاط تسیطر علی صحه الإنسان و مرضه، و هی:

المره السوداء، المره الصفراء، الدم، البلغم.

و کانوا یقولون ان المره السوداء[449] یفرزها الطحال، و إن المره الصفراء تفرزها المراره، و أما الدم و البلغم فهما مشاهدان حسیا.

و کانوا یعتقدون أن هذه الأخلاط تکون متوازنه فی الحاله الطبیعیه لجسم الإنسان، و متی اختل توازنها حدثت الأمراض.

و قد وصلت هذه النظریه إلی الغرب عن طریق مؤلفات جالینوس[450] فبنوا معالجاتهم و تشخیصهم علی أساس هذه الأخلاط.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 172

بقیت هذه النظریه مسیطره علی الطب التقلیدی القدیم بدون أی معارض لها حتی القرن السادس عشر، حینما ظهر براکلسوس و أنصاره یهاجمونها بلا هواده.

و لئن وجدنا قبل قلیل ابن سلوم ینقل عن کتاب براغنانی لبراکلسوس، انتقاد هذا الأخیر لنظریه الأخلاط هذه و إیمانه بعدم جدواها، فقد کان ابن سلوم ملتزما الموضوعیه التاریخیه فیما نقل. و أما ما جاء،

حقیقه فی ذلک الکتاب، فیتضمن هجوما مقذعا، یخلو من التهذیب و من أبسط قواعد اللیاقه، علی کل أطباء عصره المؤمنین بنظریه الأخلاط هذه، فقد نعتهم بالجهله، و قال إن رباط حذائه أکثر إطلاعا و علما بالطب من جالینوس و ابن سینا، و إن شعر لحیته أکثر علما من کل مدارسهم الطبیه، ثم توجه إلیهم قائلا:[451]

الطب الجدید الکیمیائی ؛ ص172

إن ما ترددونه من أن أبویکم فی الطب هما جالینوس و ابن سینا، إنما هو اعتقاد تافه، فإن صخور الحقیقه ستسحقهما و ستخلق السماء فی المستقبل الأطباء الحقیقیین المؤمنین بنظریه براکلسوس فینتصر الطب الصحیح علی أیدیهم»[452].

إن نظریه الأخلاط التقلیدیه، التی کان قد مضی علی سیطرتها فی عهد براکلسوس حوالی ألفی عام، کانت أقوی من أن یستطیع براکلسوس تحطیمها، إلّا أنه کان أول من وقف فی وجهها یسانده فی ذلک عدد من المریدین و الأنصار.

ذلک أن نظریه الأخلاط التقلیدیه القدیمه بقیت علی نفوذها حتی أواخر القرن الثامن عشر، و للدلاله علی ذلک أورد الحادثه التالیه:

فی السنه الأخیره من القرن الثامن عشر، و بالتحدید عام 1799 للمیلاد، شعر جورج واشنطن، أول رئیس للولایات المتحده الأمریکیه، بآلام شدیده فی حلقه و حنجرته

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 173

بعد عودته من جوله علی ضفاف نهر البوتوماک فی جو عاصف. و یبدو من الأعراض التی کان یشکو منها جورج واشنطن، ان المرض قد یکون التهابا بالمکورات العنقودیه، أو بعصیات الدفتریا (الخناق). و قد وصف له أطباؤه غراغر من الخل السکری و الشای، کما وضعوا الذرانیخ Cantharides علی رقبته لتنفیط جلدها، و الجدیر بالذکر أن الأطباء فصدوه أربع مرات أخرجوا فیها کمیات کبیره من دمه، کما أعطی مسهلا شدیدا. و لو تخلّص جورج واشنطن من

مرضه آنذاک لقلنا، نحن الیوم، إنه شفی رغما عن المعالجه، و لکنه توفی فی الرابع عشر من کانون الأول 1799. فالتنفیط بالذرانیخ، و المسهلات، و الفصد المتکرر، کل ذلک کان لإخراج الأخلاط الضاره التی کان یعزی إلیها منذ أیام بقراط و جالینوس حدوث الأمراض[453].

إن نظریه الأخلاط هذه، لم تنحسر نهائیا إلّا بعد اکتشاف الجراثیم و الطفیلیات و دورها فی إحداث الأمراض. و ذلک فی القرن التاسع عشر، و خاصه علی ید العالم الفرنسی باستور (1822- 1899 م) و العالم الألمانی کوخ (1843- 1910 م)[454].

و بانحسار نظریه الأخلاط التقلیدیه عن الساحه الطبیه، انحسرت معها أیضا نظریه الطرطیر الخاصه ببراکلسوس. و لئن بقی حتی الآن لنظریه الأخلاط بعض الأنصار القلائل، بشکل أو بآخر، فلم یبق لنظریه الطرطیر البراکلسوسیه أی نصیر.

6- تشخیص الأمراض:
اشاره

یورد المؤلف بعض الأسالیب التشخیصیه مستندا إلی جسّ النبض و فحص البول:

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 174

آ- النبض و دلالاته: (الفصل الرابع)

یری المؤلف أن النبض میزان المزاج.

و یری أن للنبض سبعه مواضع یمکن الإستناد إلیها فی التشخیص:

«اثنان فی الرجلین أحدهما لکوکب زحل و الثانی للمشتری»

«اثنان فی العنق یمینا و یسارا أحدهما للزهره و الثانی للمریخ»

«اثنان فی الصدغین أحدهما للقمر و الثانی لعطارد»

«و نبض آخر فی الطرف الأیسر، قریب من القلب منسوب إلی الشمس».

و من هذه المواضع، یعرف العضو المریض من الأعضاء السبعه الرئیسیه فی الإنسان، و قد سبق أن ذکر براکلسوس نسبتها إلی الکواکب السبعه حینما قال:

الطحال منسوب إلی زحل

و الکبد منسوب إلی المشتری

و الجهاز التناسلی منسوب إلی الزهره

و المراره إلی المریخ

و الدماغ إلی القمر

و الرئه إلی عطارد

و القلب إلی الشمس

و یذکر لنا طریقه فحص النبض فیقول:

1- عند ما یکون العضو المریض معروفا، فیجب تفقد النبض القریب من ذلک العضو. و اما فی الأمراض العظیمه التی تعم أجزاء کثیره من البدن فیجب تفقد أحوال النبض فی مواضع متعدده.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 175

2- و عند ما لا یکون العضو المریض محددا، فإن معرفته ممکنه من موضع النبض و علاقته بالکوکب الخاص به. و بواسطه معرفه الکوکب یمکن الإستدلال علی العضو.

3- إذا کان المرض مرافقا لارتفاع فی حراره الجسم، ینبغی قبل جسّ العرق أن توضع ید العلیل أو رجله فی الماء البارد، أو یبرّد العرق بخرقه مبلوله بماء بارد، ثم یجس العرق و یحکم. أما إذا کان المرض باردا فیستعمل الماء الحار، ثم یجس العرق.

4- یجب أن یتم فحص النبض «عند سکون العلیل عن الحرکات البدنیه و النفسانیه».

و یصف لنا براکلسوس دلالات النبض المرضیه فیقول:

1- یکون النبض سریعا فی الأمراض الکبریتیه. إلّا

أنه لم یذکر شیئا عن صله الأمراض الزئبقیه و الملحیه بحرکه النبض.

2- إذا کان المرض مرافقا لارتفاع فی درجه حراره المریض، و النبض ضعیف الحرکه، فهذا یدل علی وجود ما یسد نفوذ الروح الحیوانی فی الجسم.

3- إذا کان المرض بدون ارتفاع فی الحراره، یکون النبض بطی ء الحرکه إلّا أن قوته لیست ضعیفه. و إذا کانت قوته ضعیفه، کانت هناک «سدّه تمنع نفوذ الروح».

و یختم ابن سلوم کلامه عن النبض مشیرا إلی أنه استقی هذه المعلومات من کتاب أوبورین لبراکلسوس، و یقول إن فی هذا الکتاب تفاصیل وافیه عن هذه المعلومات.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 176

ب- البول و دلالاته: (الفصل الخامس)
اشاره

یعرّف المؤلف البول «بأنه ملح فارق الغذاء»

و یمیز بین ثلاثه أنواع من البول:

- البول الذی یکون من «المأکل و المشرب» و یکون خروجه دالا علی صحه الکبد و المعده و الکلی، و یسمیه المؤلف: البول الوارد من الخارج.

- البول الذی یکون بسبب الأمراض أو سوء المزاج، و یسمیه بالبول الوارد من الداخل.

- البول الذی یکون من الداخل و الخارج معا، و هو یدل علی الصحه و المرض فی آن واحد.

طبیعه البول:

یقول المؤلف إن محتوی القاروره مؤلف من ثلاثه أقسام، مرتبطه بالأصول الثلاثه و هی الزئبق و الکبریت و الملح:

فالراسب المتوضع فی أسفل القاروره هو من أصل زئبقی

و ما یطفو علی سطح البول فی أعلی القاروره هو من أصل ملحی

أما لون البول فیکون من أصل کبریتی

و إذا کان لون البول بلوریا فإنه لا یدل علی شی ء، أما إذا کان یاقوتیا فتکون زیاده الأصل الکبریتی أو قلته حسب شده اللون أو ضعفه، و فی کل الأحوال یکون مختلطا بالزئبق و الملح.

الإستدلال من القاروره علی المنطقه المریضه:

- إذا کان الراسب طافیا علی سطح البول فی القاروره، دلّ علی أن المرض فی الدماغ، علی الأغلب.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 177

- و إن کان الراسب معلقا وسط القاروره، دلّ ذلک علی أن المرض متوضع فی واحد أو أکثر من أجهزه الجسم فی وسط البدن، کالقلب و الرئه و المعده و الکبد و الطحال.

- و إن کان الراسب متوضعا فی أسفل القاروره، دلّ علی أن المرض فی مکان ما من القسم الأسفل من البدن کالکلی و المثانه و الورک و الرجلین.

و حرصا من براکلسوس علی الدقه فی التشخیص، فإن خیاله الخصیب قاده إلی اقتراح، یبدو لنا الیوم کثیر الطرافه، «هو أن تصنع القاروره من الزجاج علی صوره إنسان مجوف، تملأ بالبول و توضع فی رمل حار حتی یبدأ صعود البول و حرکته، و تعلم من صعوده و حرکته من أی عضو هو و علی أی عضو یدل، ثم تبرده و تنظر فیه».!!!

الإستدلال علی نوع المرض من القاروره:

- «فی الحمیات الوبائیه، و فی حالات الإنسمام یکون البول فی القاروره بلون الزرنیخ أو کلون الزنجار».

- و فی حالات الإنسمام بمواد زرنیخیه، «یصیر الراسب فی آخر القاروره کالنوره»[455].

و بعد أن یورد المؤلف هذه المدلولات التی یشیر إلیها فحص البول یقول:

«و إذا علمت هذه العلامات و الدلائل، و علمت الأسباب، قدرت علی العلاج».

و فی هذه الجمله یوضح أن فحص البول یعطی دلالات و علامات فقط، و أما العلاج فیقتضی معرفه أسباب المرض. و مثل هذه المعرفه، کما رأینا، أمر معقد یمت بصلات الکواکب و النجوم بأجهزه الجسم و بالمعادن و الأدویه و بأمور أخری سبق أن تکلمنا علی خطوطها الرئیسیه.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 178

7- معرفه أسباب فترات ظهور المرض و تناوبه: (الفصل السادس)

یقول المؤلف أن ما بین وجود سبب المرض، و ظهوره، فتره تطول و تقصر بحسب نوع المرض، کما أن المرض قد یأتی متناوبا أو مستمرا. و یقول:

«إن الأطباء لم یعلموا السر فی ذلک، فنسبه بعضهم إلی حرکات القمر و نسبه بعض إلی القوه الدافعه و نسبه بعض إلی الأعداد».[456]

و یوضح المؤلف هذا السر بقوله:

«کما أن للنبات وقتا معینا لنموه و ظهور زهره و ثمره، و کما أن للحیوان زمنا معینا لولادته، فإن للأمراض بذورا و أصولا تتولد منها و أن لتوالدها مده محدده و ذلک حسب صورها النوعیه».

و هذا یعنی أن المؤلف یعتقد أن لکل مرض دور حضانه یستغرق مده محدوده ریثما یستکمل أسباب ظهوره. و هو أمر معترف به حالیا بالنسبه للأمراض الجرثومیه بشکل خاص. إلّا أن براکلسوس یطلق هذه القاعده علی کل الأمراض، و یقول أنها مسبّبه من بذور لها، سواء أ کانت هذه الأمراض متوارثه أم عارضه.

و یحاول الدخول فی تحدید مده الحضانه هذه فیقول:

«و أما بذور الأمراض

الحادثه عمّا یؤکل و یشرب فهی سریعه النبات و النمو، و أسهل علاجا من المتوارث».

و یقول: إن بذور المرض فی المعده أسرع ظهورا و تکاملا منها فی الکلیه. و فی الکبد أسرع من حال وجودها فی الکلیه. و هکذا فإن مده استکمال نمو البذور لظهور المرض، تتعلق بالعضو الذی یحل فیه البذر.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 179

و یعلل الأمراض المستمره و المتناوبه بقوله:

«و إذا تشابهت أصول المرض و بذوره، تتابع ظهوره و دام حصوله أولا بأول، فیدوم بذلک و لا ینقطع. و إن لم تتشابه الأصول انقطع و لم یدم».

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 181

المقاله الثالثه

اشاره

تتضمن هذه المقاله ثلاثه فصول، یعالج فیها المؤلف بشکل رئیسی:

نظریه الإشارات، و أهمیه الکیمیاء فی الطب.

1- نظریه الإشارات:Theorie des Signatures
اشاره

>

و یسمیها البعض «نظریه السمات» و یبدو أنها انبثقت من أساس دینی. و مفاد هذه النظریه أن العالم الأرضی بکل موجوداته، معرّض کما سبق القول، إلی الفساد و التحول و التکون. و بالنسبه للإنسان، فهو معرّض، بإراده إلهیه، إلی الأمراض. إلّا أن هذه الإراده شاءت أن تخلق أشیاء تتمیز بقدرتها علی شفاء أمراض الإنسان و التخفیف من آلامه.

و تقول النظریه إن الإنسان، لیستطیع الإستدلال علی منافع هذه الأشیاء جعل الله لها أشکالا و طعوما و روائح و ألوانا تکون بمثابه إشارات داله علی خصائصها العلاجیه.

و مدرسه براکلسوس تولی هذه النظریه أهمیه خاصه، حتی أن التلمیذ البارز فی هذه المدرسه، و هو العالم الألمانی کروللیوس (و قد سبق التعریف به) ألّف کتابا خاصا فی هذا المجال باسم: «کتاب الإشارات»[457] یقول فیه: «لا یوجد فی الطبیعه شی ء لا یفید استعماله فی الطب».

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 182

آ- الإستدلال علی النباتات المفیده لاخلاط الجسم:

المقصود هنا بکلمه الأخلاط: الدم و البلغم و المره الصفراء و المره السوداء و هی التی بنی علیها الأطباء الأقدمون نظریتهم فی مسؤولیه هذه الأخلاط عن کل مرض یصیب الإنسان، و قد سبق الکلام علی ذلک.

هاجم براکلسوس، کما رأینا، نظریه الأخلاط هذه، و هاجم من یعتقد أن الأخلاط هی سبب حدوث الأمراض، إلّا أنه لم ینکر وجودها فی جسم الإنسان، و اعتبرها سوائل أو مفرزات یتضمنها البدن، و تتعرض هی للأمراض و لکنها لا تسبب الأمراض. و من منطلق إیمان براکلسوس بنظریه الإشارات، و هی مشتقه بالأصل من التوافق ما بین العالم الأکبر و العالم الأصغر، فهو یری أن بعض الإشارات یمکن أن تدل علی فائده دواء ما لعلاج مرض معین. و علی هذا الأساس فهو ینسب إلی کل من

هذه الأخلاط بعض الأدویه النباتیه المناسبه له، و ذلک کما یلی:

1- «و الأدویه المنسوبه إلی الدم منها القرنفل البستانی، و الورد، و الفاوانیا، و فوه الصباغین و الشاهترج و البنفسج و الصندل الأحمر ...».

و هنا الإشاره ترتکز علی اللون. فلون الدم أحمر، و لما کان لون الورد، مثلا أحمر، فلا بد انه یفید فی أمراض الدم.

2- «و الأدویه المنسوبه إلی الصفراء فمنها الراوند و الأهلیلج الأصفر، و زهر الخیری، و الزعفران، و الأترج ....».

و الإشاره هنا تعتمد علی اللون أیضا، فهذه النباتات الصفراء تفید فی جمیع الأمراض الصفراویه، کما یقول المؤلف.

3- «و الأدویه المنسوبه إلی السوداء، منها الأدویه التی لونها أسود، و طعمها عفص

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 183

کالبسفایج و الخریق الأسود و الأسرون ....».

و الإشاره هنا أیضا تقوم علی اللون. «فالخربق الأسود یخرج جمیع أنواع السوداء و ینفع جمیع أمراضها».

4- «و الأدویه المنسوبه إلی البلغم هی کشحم الحنظل، و الفاریقون و قثاء الحمار، و الحلبوب ...».

و المشابهه هنا هی فی قوام بنیه هذه النباتات و لونها أیضا.

ب- الإستدلال بالإشارات علی مجالات علاجیه مختلفه:

1- «و قالوا کل ما له رأس، ینفع الرأس کالفاونیا فإنها تنفع جمیع أمراض الرأس، و کذلک الخشخاش و النیلوفر ...».

2- «و الأدویه التی تشابه الشعر، تنفع الشعر. و من ذلک البرشاوشان و القیصوم و الأشنه ...».

3- «و الأدویه المناسبه للّسان: لسان الثور و لسان الکلب و لسان العصفور».

4- «و الأدویه المناسبه للأورام و البثور هی الأدویه المستدیره الأصول کبخور مریم و لوف الحیه و الفاریقون ...».

5- «و الأدویه التی فی أوراقها نقط أو خشونه، تنفع الجرب و الحکه و القوباء، کالحماض و البسفایج و الإبهل».

6- «و الأدویه التی فیها مشابهه لحیوان، تنفع من نهش ذلک الحیوان، و

من ذلک لوف الحیه

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 184

فإنه ینفع من نهش الأفاعی ... و کذلک حشیشه العقرب تنفع من لدغته ... و بزر قطونا یقتل البراغیث».

و هکذا فالنباتات اللعابیه اللزجه و الصمغیه تنفع الجروح المتقیحه و القروح کالخطمی، و الدبق، و الکندر، و المصطکی و صمغ البطم الخ ...

علی أن المؤلف بعد أن قدم أمثله علی نظریه الإشارات، لم ینس أن یذکّر أن تلک الإشارات لا تعدو أن تعطینا دلالات علی خواص بعض النباتات من بعض أوصافها الظاهره، إلّا أن معرفه هذه الدلالات الظاهریه ربما لا تکفی لربط فائده النبات بالمرض أو بالعضو المریض. فلا بد من الإستئناس بالخصائص الباطنیه للدواء خصوصا فیما یتعلق بأصوله الثلاثه و هی الملح و الزئبق و الکبریت. و یقول ان الربط بین جمیع هذه المعلومات، و استخلاص النتائج الصحیحه منها، تتطلب اطلاعا واسعا و خبره و تجربه.

2- دور الکیمیاء فی تحضیر الأدویه:

یقول المؤلف «إن الله خلق جمیع الأشیاء فی عالمنا الأرضی لصالح الإنسان و حفظ صحته و إزاله مرضه، إلا أن أکثر هذه الأشیاء لا تصلح بشکلها الطبیعی للمداواه و ذلک لأسباب منها أن کثیرا من الأدویه «لا ینفذ فی البدن لکثره أرضیته و غلظه و تلزز أجزائه»، کما أن کثیرا منها لا یخلو من آثار سمیه ضاره إلی جانب فوائده العلاجیه.

و لذا فهو یقول بضروره معالجه هذه المواد لتکون نافعه و عدیمه السمیه، و یلخص ذلک بجمله مختصره و لکنها معبره:

«فلهذا احتیج إلی تفریق الضار عن النافع، و تلطیف الغلیظ، و ترقیقه، و هذا إنما یکون بالصناعه».

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 185

و الصناعه التی یقصدها هنا هی صناعه الکیمیاء. و یعطی براکلسوس أهمیه کبری لما تستطیع أن تقوم به الکیمیاء فی العلوم الطبیعیه

و الطبیه. فهو یقول فی الفصل السابع من المقاله الثانیه:

«المالک لصناعه الکیمیاء یقدر علی جعل الشجره غیر المثمره مثمره، و یقدر علی أن یجعل الشجره التی تؤتی ثمرها فی السنه مره بحیث تؤتی به مرات متعدده، و یقدر أن یجعل الصیف شتاء و الشتاء صیفا، و یقدر علی أن یخرج من الفاسد صالحا، و یقدر علی تبدیل النوع و قلبه، و یخرج من المر حلوا ....».

و قد خصص براکلسوس فی کتابه المسمی باراغرانوم فصلا کبیرا عن الکیمیاء و ما تستطیع أداءه فی تغییر کیفیات المواد لتکون قابله لشفاء المرضی. و نحن إذا رجعنا إلی هذا الکتاب مباشره، و لدیّ منه نسخه مترجمه إلی الفرنسیه، وجدنا فیه شروحا عن مهمه الکیمیاء، منها ما یدخل فی نطاق الغیبیات کاعتقاده بأن مهمه الکیمیائی الحقیقی هی فی أن یطور فی ترکیب الماده التی قدمتها لنا الطبیعه بما یظهر خصائصها السریه التی تضمن انسجام العضو المریض مع الکوکب السماوی المقابل له. علی أن هنالک شروحا، عن مهمه الکیمیاء فی تحضیرها للمواد العلاجیه، واضحه و معبره، و یوردها فی لوحات فنیه جمیله. فمثلا یقول براکلسوس فی هذا الکتاب ما ترجمته:

«إذا لم تکن معلومات الطبیب الکیمیائیه عمیقه، و خبرته فیها کبیره، فإن کل فنه الطبی لا قیمه له. فالطبیعه لا تعطینا، فی الغالب، أشیاء منجزه، جاهزه للإستفاده منها بالشکل المطلوب. و إن علینا، بواسطه الکیمیاء، أن نکمل عمل الطبیعه. فالکیمیائی هو الخباز الذی یجعل من القمح خبزا یقتات به الناس، و هو الناسج الذی یحیک الخیوط أمام

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 186

نوله لیقدم المنسوجات اللازمه للبشر»[458].

و یقول براکلسوس أیضا:

«إن الذی یرث شیئا من الطبیعه و یهمل تصنیعه و اکماله و تجهیزه هو بدرجه

من الغباء و الطیش لا تقل عن إنسان أخذ من جزار جلد أحد الحیوانات بشکله الخام و لبسه علی جسمه مباشره بدون أن یعطیه للفرواتی لیقوم بصناعته، و هو یعتقد أنه إنما یلبس جلدا أو فراء. و إن الأمر یبدو أکثر خطوره بالنسبه للطبیب الذی یهمل الکیمیاء، لأن الأمر یتعلق بصحه الإنسان و حیاته».

و یقول إن علی الطبیب أن یستخدم الکیمیاء بخبره و ذکاء، فکما أن الشمس تنضح الکمثری و العنب لیکون لهما الطعم اللذیذ و الفائده الغذائیه، فإن الکیمیاء یجب أن تقوم بما یشبه هذا العمل فی تهیئه المواد التی تقدمها لنا الطبیعه لتکون لها الفائده الطبیه اللازمه[459].

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 187

المقاله الرابعه

اشاره

تتضمن هذه المقاله اثنی عشر فصلا یعدد فیها المؤلف العملیات الصیدلانیه و الکیمیائیه التی یتم بموجبها تحضیر الأدویه، و یورد المؤلف تعریفا و شرحا یطول أو یقصر لکل من هذه العملیات و هی:

السحق، الحل، الحرق، التکلیس، التعفین و التخمیر، الغسل النقع و الطبخ، التصفیه، التقطیر، التصعید، العقد، الحفظ و التربیه.

إن هذه العملیات معروفه منذ القدیم، و قد تناولها الأطباء العرب الأقدمون بکثیر من الشرح المدعوم بالتجارب العلمیه. و یکاد لا یخلو کتاب طبی جامع من کتبهم، من ذکر لهذه العملیات و تعریف لها و أمثله علیها.

فلیس فی هذه العملیات، إذن شی ء جدید من الناحیه الکیمیائیه أو الصیدلانیه، و لکننا نستطیع أن نلاحظ فی هذه المقاله الروح الهرمسیه المسیطره علی براکلسوس بالإضافه إلی بعض التفسیرات التی یعطیها هو لهذه العملیات.

1- التقطیر و التصعید:

جاء فی الفصل التاسع من المقاله الأولی:

«إن من قدر علی تصعید الأجسام، و جعلها روحا طائرا، فقد ملک الصناعه».

و هذا القول مستمد مما جاء فی اللوح الزمردی لهرمس:

«اللطیف أکرم من الغلیظ، فهو برفق و حکم یصعد من الأرض إلی السماء، و ینزل

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 188

إلی الأرض من السماء».

و کنا قد رأینا حین الکلام عن نظریه العالم الأکبر و العالم الأصغران کل ما فی الکون من کواکب و نجوم و ظواهر و أحداث طبیعیه لها ما یقابلها فی جسم الإنسان. فمهمه الدواء هی تأمین الإنسجام ما بین الکوکب العلوی، و ما یناسبه من کوکب داخل جسم الإنسان، و لذا فإن أفضل العناصر هی الخفیفه و الطیاره لاستطاعتها، بجوهرها الخامس، الصعود من الأسفل إلی الأعلی و الرجوع من الأعلی إلی الأسفل و ذلک بقصد إعاده التوازن ما بین الأعلی و الأسفل فی حالات المرض[460].

و لذا فقد أعطی

براکلسوس أهمیه کبیره للتقطیر بقصد الحصول علی الأرواح و المیاه و الأدهان الطیاره، کما أعطی أهمیه خاصه للحرق و التکلیس و التصعید و التعفین و التخمیر. و هذا ما سنعود إلی ذکره بعد قلیل.

2- تنقیه المواد من سمیتها:

کان براکلسوس یولی أکبر اهتمامه للمرکبات المعدنیه فی شؤون المعالجه. و من الواضح أن المرکبات المعدنیه التی کان یستطیع الحصول علیها آنذاک، کانت بالشکل المتوفر فی الطبیعه، أی بشکل فلزات فیها کثیر من الشوائب المعدنیه و غیر المعدنیه. و قد لاحظ براکلسوس بالتجربه، تجربته و تجربه من سبقوه، ان لهذه المرکبات المعدنیه آثارا سامه فی المعالجه. فقاده تفکیره إلی أن تنقیه هذه الفلزات من شوائبها تجرد المعدنیات من آثارها السامه، أو تخفف إلی حد کبیر من هذه الآثار، مع الإحتفاظ بفوائدها الدوائیه.

و هذا ما ذکره براکلسوس بوضوح فی مقدمه هذا الکتاب موضوع البحث.

و لهذا السبب فقد اهتم براکلسوس بکل الأعمال الکیمیائیه و الصیدلانیه التی

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 189

تؤمن مثل هذه التنقیه: کالغسل، و الحل، و العقد (أی البلوره)، و التصعید و الحرق و التصفیه.

و الجدیر بالذکر، أن هذه الأعمال الکیمیائیه فی تنقیه الفلزات من شوائبها ما زالت متبعه حتی الیوم.

3- السحق و النقع و الحل:

انطلاقا من إیمان براکلسوس بما جاء علی لسان هرمس مثلث العظمه من أن «اللطیف أکرم من الغلیظ»، فقد أفاض فی البحث عن السحق و خاصه بالنسبه للمواد المعدنیه، فهو یقول:

«المراد من السحق تصغیر الأجزاء إلی الغایه لتظهر قوی المسحوق الکائنه فیه، و لیسهل امتزاجه بغیره ... و إن المعدنیات تحتاج إلی أفضل سحق، و کلما بولغ فی سحقها و تهبیتها[461] ظهرت قوتها».

و تمتد فکره براکلسوس عن «اللطیف أکرم من الغلیظ»، إلی الحل و النقع:

فالحل بتعریف المؤلف هو: «تسییل المنعقد الجامد کالمعدن و النبات و أجزاء الحیوان».

و أما النقع فهو: «اعلم أن الغایه من النقع و الطبخ هی استخلاص اللطیف من الکثیف».

4- التعفین و التخمیر:

یقول ابن سلوم نقلا عن براکلسوس:

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 190

«التعفین عند هذه الطائفه نضج طبیعی، و یقال له عند قوم التخمیر».

و یستند براکلسوس علی هاتین العملیتین کمقدمه للتقطیر. و یری فی عملیه التخمیر و التعفین اخراجا لخصائص المواد العلاجیه من القوه إلی الفعل، «بإعانه الحراره الخارجه الغریبه، کما یفعل الخمیر بالعجین». و یقصد بهذه الخصائص القوی الخفیه.

و هو ما ینسجم أیضا مع نظریته فی أن للأجسام هیولی أسماها بالعنصر الخامس و هی خفیه عن الحس الظاهر و لکنها تملک القوه، إذا أحسن توجیهها، علی ضمان التوازن و الإنسجام ما بین العالم الأکبر (الکون) و العالم الأصغر (الإنسان).

5- الحفظ و التربیه:

هما عملیتان من الأعمال الصیدلانیه، و قد عرف المؤلف عملیه الحفظ «بوضع الزهور أو الأفاویه فی العسل أو السکر لتحفظ قواها و یلذ طعمها».

فهذا التعریف مطابق لما هو متعارف علیه منذ عصور تسبق عصر براکلسوس. أما عملیه التربیه، فیعرّفها المؤلف بأنها عملیه یقصد منها کسر حده الدواء کتربیه الأنزروت بلبن الأتان، و تربیه الصبر بماء الهندباء و عصیر الورد. أو زیاده قوته و حدته، کتربیه الصبر فی الأفاویه. و إذا قارنا ما جاء هنا مع ما کان موجودا فی الطب التقلیدی، و خاصه فی الکتب الطبیه العربیه، نجد أن العملیه الأولی «الحفظ» یقابلها عمل الشرابات و هی فعلا وضع الزهور أو الأفاویه أو الأثمار فی العسل أو السکر. و أما عملیه «التربیه» فهی بالمفهوم الصیدلانی التقلیدی، تربیه الفاکهه فی السکر لعمل ما یسمی بالمربّی، و إن الفرق بین المربیات و الشرابات هو بقاء قسم من عین الفاکهه فی المربّی، و عدم وجوده فی الشرابات[462].

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 191

المقالتان الخامسه و السادسه

اشاره

تتضمن هاتان المقالتان الأخیرتان من کتاب «الطب الکیمیائی الجدید» لابن سلوم الحلبی ثمانیه عشر فصلا، تدور کلها حول التقطیر و نواتجه من میاه و أرواح و أدهان.

و نلاحظ فیها ما یلی:

1- المیاه و الأرواح و الأدهان:
اشاره

یقول المؤلف ان نواتج التقطیر (القطارات)[463] هی:

میاه و أرواح و أدهان

فعند ما یطبق التقطیر علی القرنفل مثلا، یمکن الحصول علی ماء القرنفل، و روح القرنفل و دهن القرنفل.

و یربط المؤلف بین هذه النواتج الثلاثه فیقول:

«الروح هو جسم لطیف بین الماء و الدهن»

و هذا یعنی أن الأرواح تجمع بین الصفه المائیه و بین القوام الدهنی اللطیف القابل للإنحلال فی الماء.

و یقول المؤلف ان ناتج التقطیر إذا غلبت علیه الصفه المائیه سمی ماء، و إذا غلبت علیه الصفه الروحیه سمی روحا.

و یقول إن الدهن هو ما تغلب علی قوامه الأجزاء الدهنیه، و یکون غیر قابل للإنحلال فی الماء. و لذا فإن من السهل عزل الدهن عن نواتج التقطیر، لأنه یطفو علی

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 192

السطح، ففصله سهل. أما فصل الروح عن الماء فأمر عسیر یحتاج إلی تکرار التقطیر علی نار هادئه.

و یطلق براکلسوس قاعده عامه هی:

«إن جمیع الأشیاء من المعدن و النبات و الحیوان، یؤخذ منها هذه الجواهر الثلاثه:

الماء و الروح و الدهن».

و هی قاعده صحیحه بالنسبه للنبات و لبعض أجزاء الحیوان، و لکنها غریبه بالنسبه للمعدن. و متی کان للمعدن دهن؟! کل شی ء ممکن بالنسبه لمفاهیم براکلسوس و سنری بعد قلیل ما هو الدهن المعدنی.

آ- المیاه و طرق استخراجها:

بالرغم من القاعده العامه التی ذکرناها قبل قلیل و هی أن للمعدن ماء و روحا و دهنا فإن براکلسوس لم یورد أی مثال عن ماء لأحد المعادن، و لا أدری إن کان ذلک سهوا من ابن سلوم أم أن براکلسوس نفسه لم یذکر شیئا من هذا القبیل.

و بالنسبه لمیاه النباتات و الحشائش و الزهور، یعتمد المؤلف فی استخراجها علی تخمیرها قبل تقطیرها، و هی طریقه معروفه منذ القدیم.

و یقول المؤلف أن

مده التخمیر للزهور الرطبه و الحشائش لا تتعدی یوما و لیله، أما فی الأفاویه کالدارصینی (القرفه) و الأزهار حاده الرائحه، فقد تصل مده التخمیر إلی أسبوعین. و لتسهیل التخمیر و تسریعه، یضاف إلی المواد المراد تقطیرها قلیل من الخمیره أو الطرطیر أو الملح.

و فی بعض الحالات، کما هو الحال فی استخراج ماء العسل بالتقطیر، یوضع بدلا من الملح قبل التقطیر، نشاره من خشب العرعر و یتم التقطیر بعد ذلک فی حمام مائی.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 193

و إذا اعتبرنا العسل ناتجا حیوانیا، فهو المثل الوحید الذی أورده المؤلف فی مجال المیاه الحیوانیه.

ب- الأرواح و طرق استخراجها:
اشاره

1- الأرواح النباتیه: و یکون استخراجها بأن تأخذ میاهها و تقطرها مره أو مرارا بنار معتدله الحراره لئلا یصعد الروح مع الماء. و یقول المؤلف أن أفضل جهاز لاستخراجها هو الجهاز المسمی «أنبیق الحیه»

2- الأرواح الحیوانیه: لم یذکر المؤلف فی هذا المجال سوی مثالین أولهما روح قرن الایل، و ذلک بأن یبرد قرن الایل بالمبرد، ثم ینقع فی الشراب (الخمر) مده، ثم یقطر مرارا فیخرج روح قرن الایل. و ثانیهما روح العسل، و هو ناتج حیوانی، و ذلک بتکرار تقطیر ماء العسل الذی سبق ذکره.

3- أرواح المعدنیات: و المقصود هنا بالمعدنیات المرکبات المعدنیه و شبه المعدنیه. و قد تکلم براکلسوس عن طرق تحضیر أرواح العدید من هذه المرکبات: کروح الکبریت[464]، و روح الزاج[465]، و روح الملح، و روح الملح المرکب، و روح النشادر، و روح الطرطیر.

و قد أورد لاستخراج روح کل من هذه المرکبات طریقه خاصه من حیث المواد المضافه إلی القابله فی جهاز التقطیر. و من هذه الطرق ما یمکن تعلیله و شرحه بمفاهیمنا الکیمیائیه الحدیثه و منها ما یصعب علینا تفسیره. و

سأورد فیما یلی مثالین مما أورده براکلسوس فی هذا المجال:

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 194

المثال الأول: استخراج روح الکبریت:

«یؤخذ من الکبریت ما شئت و یوضع فی فنجان کبیر و یوضع الفنجان فی صحن کبیر مزجج، و یعلّق فوق الصحن قبه من الزجاج بحیث لا یصل لهب الکبریت إلی القبه، ثم یشعل الکبریت بفتیله من الکبریت تکون فی وسط الکبریت الذی فی الفنجان فإذا اشتعل و صعد دخانه إلی القبه انعکس قاطرا من أطراف القبه إلی أطراف الصحن الذی فیه الفنجان. و یجب أن یکون عملک أیام الشتاء فی رطوبه الهواء، فی مکان رطب مرشوش بالماء، و ما لم یکن کذلک، لا یقطر منه شی ء. ثم یجمع القاطر و هو ماء الکبریت، فإذا أردت استخراج روحه، قطرته حتی یبلغ الإنتهاء کما علمت فیما سبق».

و تعلیل هذه العملیه هو أن حرق الکبریت داخل الزجاج یعطی غاز بلا ماء الکبریتی (أو حمض الکبریتی اللامائی) ینحل فی الماء مشکلا حمض الکبریتی المحلول فی الماء و ذلک حسب المعادلتین التالیتین:

S G O 2- SO 2

SO 2 G H 2 O- SO 3 H 2

و هذا الناتج هو «روح الکبریت» الذی قصده براکلسوس.

و مما یسترعی الإنتباه، أن براکلسوس ذکر القاطر فی بدء التفاعل علی انه ماء الکبریت، و لکنه عند ما استمر بحرق الکبریت مع ثبات نسبه الرطوبه، فإن القاطر أصبح یحتوی علی نسبه أعلی من حمض الکبریتی، و تکون حصیله ذلک محلولا فیه نسبه کبیره من الحمض فاعتبره روحا أی روح الکبریت.

المثال الثانی: استخراج الروح المعرق

أطلق براکلسوس تسمیه «الروح المعرق» علی الناتج من تقطیر مزیج من روح الطرطیر مع ماء التریاق الکافوری. و التریاق الکافوری، یحتوی فی ترکیبه علی مزیج من المرّ و الزعفران و الکافور مضافا إلیه محلول کحولی. و هنا لا نستطیع أن نفسر ترکیب هذا

الطب الجدید الکیمیائی، ص:

195

الروح، و کل ما نستطیع استنتاجه أن ما یسمیه براکلسوس «روحا» هنا إنما هو قطاره تتألف من مزیج مرکبات و عطور انجرفت مع بخار الماء و الکحول أثناء التقطیر.

ج- الأدهان و طرق استخراجها:
1- الأدهان النباتیه:
اشاره

یقول المؤلف إن استخراج أدهان النباتات یکون بتخمیرها أولا، ثم تقطیرها ثم یکرر التقطیر فیتم الحصول علی الدهن و یکون الدهن طافیا فوق الماء فیعزل إما بالترشیح علی الورق أو بواسطه قطعه من الصوف.

علی أن هنالک نباتات لا تحتاج إلی التخمیر و إنما تسحق و تنقع بمحلول کحولی، فینحل دهنها فی الکحول، ثم یقطر الکحول فینفصل الدهن و یکون فی أسفل جهاز التقطیر.

أورد المؤلف طریقه استخراج أدهان عدد وافر من النباتات منها ما تحتاج إلی تخمیر کأدهان القرنفل و البسباسه، و الورد، و العرعر، و الأنیسون، و الرازیانج و الکمون، و الدارصینی، و الفلفل، و الکافور، و الحلبوب، و البابونج، و منها ما لا تحتاج إلی التخمیر و إنما تکون بنقع جریشها فی الکحول ثم التقطیر کأدهان السرو، و الحنطه، و اللوز، و الجوزبوا، و المر، و الجاوی.

و سأورد فیما یلی مثالا لکل فئه:

المثال الأول: طریقه استخراج دهن القرنفل:

«أن تأخذ من القرنفل ما شئت، و تأخذ لکل رطلین من القرنفل أوقیه من الملح، و إن وضعت عوض الملح أوقیه من الطرطیر کان أجود. و ینقع فی مکان حار لکل رطل من

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 196

القرنفل سته أرطل من الماء، و یخمر مده فی مکان حار أو فی بطن الفرس[466]، ثم یقطر بالقرعه و الأنبیق ثم یعزل الدهن عن الماء و یرفع».

المثال الثانی: طریقه استخراج دهن الجاوی

«خذ من الجاوی ما یراد، و یسحق بصاعد الشراب أجزاء متساویه، و یقطر بمائل الرقبه. فیقطر الماء أولا ثم یقطر الدهن، و الباقی فی أسفل القرعه یستعمل فی الطیب».

و هنا نلاحظ أن دهن الجاوی لم یبق فی أسفل جهاز التقطیر، بل تبخر و قطر، و بقی فی جهاز التقطیر مسحوق الجاوی بعد تجریده من أکثر دهنه. أما فی استخراج دهن اللوز و الجوزبوا فیعزل المحلول الکحولی للدهن و یقطر، «فیصعد العرق قاطرا و یبقی الدهن فی أسفل القرعه».

2- الأدهان الحیوانیه:

لم یورد المؤلف طریقه استخراج أی دهن حیوانی، بالرغم من أنه سبق أن ذکر فی المقاله الخامسه «إن جمیع الأشیاء من المعدن و النبات و الحیوان، یؤخذ منها: الماء و الروح و الدهن».

3- الأدهان المعدنیه:

إن التفکیر بدهن للمعادن هو أمر مستغرب بالنسبه لما هو معروف عن الدهن.

و المؤلف هنا لا یعطی تعریفا محددا لهذه الأدهان، إلا أن الملاحظ ان ما یسمیه المؤلف دهنا معدنیا، لا یعدو أن یکون ملحا معدنیا منحلا فی الماء، جرد من قسم من مائه بالتقطیر مما

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 197

أکسبه قواما لزجا فأسماه المؤلف دهنا.

و قد أورد المؤلف طرقا لاستخراج أدهان العدید من المعادن، کدهن الأسرب، و الأنتموان، و الذهب، و الفضه، و اللؤلؤ، و المرجان، و الملح، و الکبریت، و الزاج، و الطرطیر، و النحاس، و الحدید، و الزئبق، و الطلق، و حتی انه لم یبخل علی البلور المعدنی بدهن!

و سأقدم فیما یلی أحد الأدهان التی ذکرها المؤلف، و ذکر طریقه تحضیرها محاولا تفسیرها، و هی طریقه تحضیر دهن الأنتموان.

یقول المؤلف:

«یؤخذ من الأنتموان رطلان، و من الکبریت ثلاث أواق، یسحق الجمیع و یوضع فی بوط علی النار حتی یحترق الکبریت. و تشدّ علیه النار حتی لا یبقی به من الکبریت شی ء ثم یخرج من البوطه و یسحق و یقطر بالخل المقطر فی القرعه و الأنبیق حتی یقطر جمیع الخل، و یبقی الأنتموان فی أسفل القرعه، ثم یخلط بمثل نصفه سکرا ثم یغمر بصاعد الشراب و یقطر حتی لا یبقی فیه شی ء من صاعد الشراب.

و کلما کرر التقطیر کان أجود. و إذا أضیف إلی العرق حین التقطیر قلیل من العنبر أو ماء الدارصینی کان ألطف، و الباقی فی أسفل القرعه هو الدهن».

و

یبدو أن الأنتموان الذی استعمله المؤلف هو کبریت الأنتموان(Sb 2 S 3) لأنه هو المتوفر فی الطبیعه. أضاف إلیه الکبریت لتسهیل السحق. و أما حرق هذا المزیج فیعنی أکسده الکبریت المضاف و الکبریت الموجود فی الفلز الأنتموانی المذکور.

و بهذه الأکسده ینطلق غاز أکسید الکبریتی(SO 2) ، و یتحرر معدن الأنتموان.

ثم أضاف المؤلف إلی معدن الأنتموان هذا، حمض الخل فتشکل ملح خلات الأنتموان

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 198

Acetate d'Antimoine

المنحل فی الماء. أما حمض الخل الزائد عن التفاعل فتخلص منه بالتقطیر. و بعد ذلک أضاف إلی محلول خلات الأنتموان کمیه من السکر، فأعطاه قواما لزجا فسماه:

«دهن الأنتمون»!!

إن إضافه العنبر أو «ماء الدارصینی» هی لتطیب الرائحه و الطعم، أما إضافه المحلول الکحولی «صاعد الشراب»، ثم التخلص منه بالتقطیر، فأمر تصعب معرفه القصد منه.

و هنا لا بد من القول أن هذا الشرح الکیمیائی الذی أقدمه لهذه العملیه یحتمل الخطأ، فأکثر المواد المعدنیه التی کانت تستعمل فی عصر براکلسوس کانت بشکل فلزات غیر نقیه و فیها الکثیر من الشوائب المعدنیه و غیر المعدنیه، و لکنی حاولت أن أعطی تعلیلا معقولا لهذه العملیه علی ضوء المعطیات الکیمیائیه الحدیثه.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 199

مصادر المخطوط

ختم ابن سلوم الحلبی مخطوطه «الطب الجدید الکیمیائی» بما یلی:

«و هذا آخر ما اخترناه و نقلناه من کتاب سنارتوس الجرمانی الذی ألف فی صناعه الطب، و من قراباذین واقریوس فی تقطیر الأرواح و الأدهان، و بذا تم الکتاب آمین».

و هذا یعنی أن کل ما أورده ابن سلوم الحلبی فی مخطوطه من آراء براکلسوس و مفاهیمه الطبیه، کان مختارات من کتاب لسنارتوس. و أما فیما یتعلق بالأدهان و تقطیر الأرواح فقد أخذها من أقرباذین لواقریوس. و لمزید من التوضیح أضیف

الشرح التالی:

سنارتوس:

هوDaniel Sennert و المعروف باسم Senartus ، و کان طبیبا ألمانیا، ولد عام 1572 م و توفی عام 1637 م، أصدر عام 1611 م کتابه المطول بعنوان INSTITUTIONUM MEDICINAE (القوانین الطبیه) و استمر بعد ذلک بتألیف کتب فی المجالات الطبیه، کان آخرها کتابه المسمی PRACTICAE MEDICINAE (الممارسه الطبیه) فی سته أجزاء نشرها عام 1636 م أی قبل وفاته بعام واحد، و کانت کل کتبه باللاتینیه و هی اللغه العلمیه فی أوربا آنذاک. و قد اعتمد ابن سلوم الحلبی علی الکتاب الأول، أی کتاب (القوانین الطبیه) فیما نقله عن براکلسوس.

واقریوس:

أمّا واقریوس Johann Jacob Wecker المعروف باسم Waqryus فقد ولد عام 1528 م و توفی عام 1586 م. له مؤلفات طبیه و کیمیائیه عدیده، ألّف باللاتینیه اثنین من

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 200

الأقرباذینات:

الأول هو الأقرباذین العام Antidotarium generale نشر عام 1576 م فی مدینه بال فی سویسرا.

و الثانی هو الأقرباذین الخاص Antidotarium Speciale نشره بعد عام واحد من الأقرباذین الأول.

ثم جمع الإثنان فی مجلد واحد لاقی رواجا کبیرا، و هذا الأقرباذین الموحد هو الذی ألمح إلیه ابن سلوم الحلبی فی ختام مخطوطه.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 201

القسم الثانی مخطوط صالح نصر الله بن سلوم الحلبی «الکیمیاء الملکیه»

اشاره

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 203

متن المخطوط

بسم الله الرحمن الرحیم و به ثقتی[467]

و بعد فقد ألّف فی صناعه الطب الکیمیائی قروللیوس کتابا مختصرا مفیدا لملک زمانه و هو یشتمل علی مقالتین، فأردنا أن ننقله من اللاتینیه إلی العربیه لیکون عام[468] النفع. و سمّی هذا الکتاب کیمیا باسلیقا[469] أی[470] الکیمیاء الملکیه.

المقاله الأولی [فی معالجات الأمراض]

اشاره

اعلم أن معالجات الأمراض:

منها ما هو کلی عام غیر مختص[471] بمرض. فالعلاج الکلی هو قطع سبب الأمراض و أصلها و تمییز الردی ء عن الجید. و أنت قد علمت أن الأمراض منها ما هو موروث و منها ما هو عارض عن الأسباب الظاهره، و هو تغیّر الأسباب السته الضروریه[472].

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 204

مخطوط الکیمیاء الملکیه من نسخه مکتبه الکونفرس (الولایات المتحده) (غ)

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 205

و المعالجات الکلیه أنواع فمنها ما یکون المطلوب منه حفظ البلسان الطبیعی و تقویته، و منها ما یکون المطلوب به تمییز الردی ء عن الجید، و هو متنوع إلی أمور متعدده.

فمنه ما یکون بالقی ء أو بالاسهال أو بالإدرار أو بالعرق. و بهذه المعالجات تعالج الأمراض الأربعه العظیمه[473]، و هی الصرع و الإستسقاء و أمراض المفاصل و الجذام. و جمیع الأمراض العارضه للبدن متشعبه من هذه الأمراض الأربعه.

و إن الله سبحانه و تعالی لم یخلق داء إلّا و خلق له دواء، لطفا و کرما منه علی النوع الإنسانی. و قد خلق الله سبحانه و تعالی لجمیع الأمراض دواء واحدا کافیا فی معالجتها، و لکن لما کانت معرفته عسیره علی أکثر الناس[474] لعزته، ذکرنا فی هذا المختصر ما تسهل معرفته و عمله لأجل[475] الأمراض.

و منها ما هو جزئی و هو العلاج الذی لا یقطع أصل المرض و لا بزره، بل یسکن أعراض ذلک المرض و

یقطع ثمرته دون أصله، و یزیل نوبته، و یسکن أوجاعه، و یمنع زیادته و نموه.

و من العلاجات الجزئیه، العلاج بالأدویه المقویه للأعضاء الرئیسیه السبعه. و قد علّم (الله) الإنسان من لطفه و کرمه أسرار الطبیعه و ما یعرض من العناصر الأربعه باعتبار زیادتها و نقصانها و تغییرها من الصلاح إلی الفساد. و قد أحسن إلینا، سبحانه و تعالی[476] بأن أطلعنا علی خواص الأدویه المخصوصه بعضو دون عضو. فلهذا قسمنا العلاج[477] إلی قسمین، فمنه کلی و منه جزئی.

و العلاج الکلی یشتمل علی:

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 206

الإنضاج و الإسهال، و الإدرار و القی ء و التعریق و التقویه و تسکین الوجع بالمخدرات و إصلاح الهواء بالمشمومات.

و العلاج الجزئی:

هو علاج الأعضاء الرئیسیه، و العلاج لما لا یختص بعضو من الأعضاء کالجراح، فنذکر الأشیاء النافعه للرأس و هی ما ینفع السکته و الصرع و ما ینفع العین و الأسنان، و منها الأدویه النافعه للصدر و القلب و المعده و الرحم و منها ما ینفع الحمیات و الوباء، و منها ما ینفع وجع المفاصل و النقرس، و منها ما ینفع الکلی و الإستسقاء، و منها ما ینفع الدوسنطاریا و السیلانات، و منها ما یزید فی المنی، و منها ما ینفع القروح و الجراح[478] و غیر ذلک[479].

الفصل الأول: فی الإنضاج و المنضج

اشاره

اعلم أن الأمراض العارضه عن الأخلاط الفاسده لا یتأتی قطع أصلها بغیر انضاج، فإنها ثابته راسخه. و المقصود من الإنضاج تعدیل قوام الماده لیسهل خروجها بالقی ء و الإسهال أو غیر ذلک.

و أما الأمراض التی هی غیر ثابته الأصول و هی بعض الحمیات و النوازل و السعال فقد لا تحتاج إلی منضج بل یکفی فی ذلک الإستفراغ و التنقیه. و قد نبه علی ذلک أبقراط و جالینوس[480]. فإن أبقراط صرح بلفظ المنضج و جالینوس بلفظ التعدیل و براکلسوس بلفظ التغییر و المراد واحد. و قد قال قرولیوس الإنضاج هو حل المنعقد و عقد المحلول

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 207

و حصول[481] استعداده للخروج. و أکثر ما یستعمل المنضج فی الأمراض المزمنه کالصرع و حمی الربع و القولنج و وجع الکلی و المفاصل و جمیع الأمراض الطرطیریه. و أما الأمراض التی تذهب بالتحلیل و التهبیه[482] فلا تحتاج إلی المنضج[483].

صفه طرطیر الزاج المستعمل فی الإنضاج:

یؤخذ من ملح الطرطیر الأبیض مقدار[484] و یحل بماء الغافث و یعقد[485] مرارا ثم یحل بحل الرطوبه ثم یوضع فی فیاشه ضیقه الفم. و یقطر علی کل جزء من ملح الطرطیر المحلول نصف جزء من روح الزاج تدریجیا فإنه ینعقد فی الفیاشه و یبقی علی وجهه رطوبه قلیله فیقطر[486] علی رماد حار حتی یجف و یخرج ما فیه من الملح المنعقد مع روح الزاج و یرفع لوقت الحاجه.

و اعلم انه إذا غلب روج الزاج علی الملح صار مقیئا[487]، و إذا غلب الملح علی الزاج صار مدرا مفتحا منضجا.

و اعلم انه کما یعرض من تقطیر روح الزاج علی ملح الطرطیر غلیان، کذلک یعرض لروح الإنسان عند ملاقاه المانی[488]، حرکات غیر منتظمه کما یعرض فی حاله الصرع[489] و هذا الملح الزاجی یعطی

لا نضاج المواد بما یناسب العله فی المیاه و المطابیخ.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 208

مثال ذلک یؤخذ من هذا الطرطیر الزاجی أوقیه و یحل فی رطلین من طبیخ الزبیب بالدار صینی و یعطی[490]، و هذا القدر یکفی لثلاثه أنفار ثلاثه أیام[491] و هو یحلل[492] الطرطیر الذی فی بدن الانسان، و هو من العجائب فی الأمراض الطرطیریه.

و فوائد هذا الطرطیر الزاجی انه ینفع فی الشقیقه و الیرقان و أنواع السدد بما یناسب من المیاه، أو بالشراب فیسقی منه[493] أیاما کثیره. و یفتت الحصا بماء البطر اسالیون أو بماء حشیشه الزجاج أو بالشراب الأبیض و یسقی منه لضعف الکلی و سددها بشراب الورد مقدار سدس درهم، و فی سدد[494] الماساریقا و سدد العروق ثمانی حبات بماء الدار صینی و طبیخ الزبیب، و یدر العرق إذا سقی بماء کاردونماری[495] أو بالشراب الأبیض، و یسقی للإستسقاء قدر ثلث درهم[496] بماء العسل أو بشراب الراسن. و یدر الحیض إذا سقی منه ثلث درهم[497] بماء العسل و الشراب الریحانی أو شراب البتونیکا[498] و یسقی لأنواع الحمیات بما یناسب. و إذا خلط مع الأدویه المسهله قوی فعلها و فتح السدد و لا نظیر له فی أمراض الطحال و الأمراض السوداویه و مقدار الشربه منه لجمیع الأمراض من سدس درهم إلی ثلث درهم بماء العسل إذا لم یوجد غیره.

صفه قریمو طرطیر یستعمل لانضاج المواد و تفتیح السدد:

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 209

یؤخذ طرطیر أبیض مدقوق جریشا ما یراد و یغسل بماء حتی یذهب ترابه و وسخه ثم یطبخ بالماء العذب مقدار ساعه. ثم یوضع فی مکان بارد فإنه ینعقد فیه قطع کالملح یؤخذ من الماء بالمصفاه ثم یطبخ مره أخری و یوضع أیضا فی مکان بارد و یؤخذ ما انعقد فیه. یفعل

ذلک مرارا حتی لا ینعقد فی الماء شی ء فیرمی به و یجفف ذلک المنعقد کالملح و یرفع فإنه دواء شریف فی انضاج المواد و تفتیح السدد و الشربه منه نصف درهم بالماء القراح أو ببعض المیاه المناسبه. و هذا دواء سهل المأخذ لا ضرر فیه مقبول عند الطبع و إذا خلط بالمسهلات قوی فعلها و سرّع عملها و إذا سقی منه درهم بحبتین من السقمونیا کان دواء مسهلا کافیا[499].

الفصل الثانی: فی القی ء و المقیّ ء

اشاره

المقیئات ثلاثه أقسام منها أنتیمونیه و منها زاجیه و منها زئبقیه[500] و یحتاج إلیها فی قطع أصول الأمراض التی یکون[501] مبدؤها فی المعده.

صفه الزاج الأبیض المقیّ ء:

یؤخذ من الزاج ما شئت و یحل بماء المطر و یصفی و یعقد مرارا ثم یحل بماء الورد و یعقد و یحفظ لوقت الحاجه. و هو دواء ینفع فی أمراض الدماغ التی مبدؤها المعده، و جمیع أمراض المعده المزمنه.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 210

صفه الزاج الجلا المقیّ ء للأخلاط الغلیظه:[502]

یؤخذ ملح الزاج المذکور عمله فی باب المعده و یحل بماء الزاج المستخرج بالتقطیر ثم یوضع فی آله التقطیر الدوری و یوضع علی النار لیصعد و ینزل و یدور ثمانیه أیام ثم یؤخذ من الآله و یحفظ. و الشربه من ذلک ثلث درهم إلی ثلثی درهم، و یسقی منه ثلث درهم بالشراب فینقی و یخرج الأخلاط من المعده. و یسقی فی الحمیات و أمراض المعده و النوازل و الطاعون و وجع المفاصل و الظهر. و إذا سقی منه ثلث درهم بالشراب[503] سرّع فی التحام الجراح. و قد یسقی بالسکر و ماء الرازیانج و کذلک بالماء القراح أو بماء اللحم.

و من لم تقبل قوته فیعطی مع قلیل من الکلبشکر و یعطی منه للصبیان[504] لقتل الدیدان مقدار خمس حبات بملعقه من الشراب.

الفصل الثالث: فی المسهل

اشاره

اعلم أن لکل مسهل أفعالا ثلاثه: استفراغ زائد، و تعدیل المزاج، و تقویه الأعضاء.

و أما الأدویه المسهله التی فیها سمیه فیجب اجتنابها. و المسهل الجید الحق[505] یعلم من اخراجه الزائد و تقویه القوه و لیست جوده المسهل بکثره عمله أو قلته فإنّ من المسهلات ما یخرج أخلاطا کثیره من غیر أن یضعف القوه. و من المسهلات ما یکون عمله ضعیفا مع أنه یضغف القوه و الأعضاء.

و اعلم أن عمل الدواء المسهل لیس بکیفیته بل بخاصیته و صورته النوعیه یجذب

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 211

الخلط المخصوص من عضو مخصوص. و یجب فی الأمراض التی تنقضی بالتحلیل أن لا یسقی فی الأول دواء مسهلا قویا، بل یبدأ بالضعیف ثم ینضج ثم یسقی الدواء القوی.

و اعلم أن سقی الدواء القوی الإسهال[506] غیر جائز. قال أفلاطون فی طیماوس[507] الأدویه القویه الإسهال لا بد و ان توجب ضررا[508] فی الأعضاء و

القوی[509]. و لقد أحسن الشیخ الرئیس ابن سینا حیث قال[510]: «الدواء المسهل و إن لم یکن سمیا إلا أنه ثقیل علی الطبیعه» لکن إذا کان المرض ثابت الأصل (فإنه) یحتاج إلی الدواء القوی لیقلعه کالأدویه الزاجیه و الأنتیمونیه و الزئبقیه. و اتباع جالینوس لا یقدرون علی استعمال مثل هذه الأدویه، فإنهم لا یعرفون طریق اصلاحها و تدبیرها و لا کیفیه استعمالها[511]. و قد قال أغریبا[512] الطبیب قولا حقا «یجب علی کل عاقل اجتناب الطبیب الجاهل، و أعظم النعم توفیق الإنسان بالطبیب الحاذق یحفظ صحته إلی شیخوخته».

عمل التربذ[513] المعدنی:

و هو یتکون عن تدبیر الزئبق، و لکونه کثیر الإستعمال عام النفع بد أنا به. و لکونه کالخمیره للمعدنیات فإن الذی یقدر علی تثبیته هو الفیلسوف حقا. و إذا دبّر کان علاجا للأمراض من غیر ضرر. و لکونه عام النفع سموه «بناکیا» و یعنی العلاج الکلی. و قد وجد

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 212

أرباب الصناعه لذلک تدابیر شتی. فبعضهم یحلّه بروح البارود، و بعضهم بروح الملح[514] و بعضهم بالمیاه الحاده، و بعضهم بدهن الزاج، و بعضهم یحلّه بالحصا المسحوق و بطول الزمن[515]. و أما نحن فقد اخترنا لذلک هذا الطریق فوجدناه نافعا مجربا بلا ضرر.

و طریقه: أن یؤخذ من الزئبق المنقی نصف رطل، و یغمر برطل من دهن الکبریت، و یوضع فی مکان حار حتی یتکلس الزئبق فی أسفل الإناء[516]، ثم یوضع الإناء علی رمل حار (مده) یومین ثم یطین الإناء بطین الحکمه، و یقطر عنه دهن الکبریت، ثم یوضع دهن کبریت آخر، و یفعل کالأول. و یکرر ذلک أربع مرات فتراه حینئذ أبیض مکلّسا فی أسفل القرعه، و یغسل بالماء القراح أربع ساعات حتی لا یبقی فیه أثر من

دهن الکبریت، و یجفف، فتراه کالتراب الأصفر ثم تضعه فی قنینه طویله العنق، و یسدّ فم القنینه بقطعه من القطن، ثم توضع القنینه علی رمل حار ثمانیه أیام. فإن الزئبق یصعد الحیّ منه إلی جانب عنق القنینه، و یبقی الثابت فی أسفلها و هو المراد. فتکسر القنینه و یؤخذ ما فی أسفلها و یحذر أن یقع فیه[517] شی ء من الصاعد إلی جانب القنینه و یغسل بصاعد الشراب ثلاث مرات و یرفع لوقت الحاجه.

و بعض الناس یملغم العبد[518] بالذهب و یغمره بدهن الکبریت، و یکمل کالعمل الأول. و یملغمه بعضهم بالفضه و یغمره بدهن الکبریت و یفعل کما تقدم. و علامه ثبات ما فی أسفل القرعه من الزئبق انه إذا وضع علی الذهب لم یبیضه و لا یخالطه.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 213

فوائد هذا الزئبق:

اعلم أن الزئبق بلسان[519] طبیعی فیه قوه النمو، فهو یجدد المزاج الطبیعی، و ینقی[520] بدن الإنسان عن کل فساد، و یصفی الدم خصوصا فی الحب الإفرنجی، و یقطع أصول الأمراض و ثمارها. فإن فیه قوه ناریه لطیفه، شدیده[521] النفوذ إلی جمیع الجسم، و لیست تلک القوه توجد فی غیره. و هو علاج کلیّ لأمراض العفونه، یخرج جمیع الأخلاط الردیئه، و یمنع النوازل و ینقی الدم الذی فی العروق، و المخ الذی فی العظام. و هو علاج کلیّ للإستسقاء. و کذلک ینفع وجع[522] المفاصل، و النقرس[523] إذا سقی مع الحب الإلهی و دهن العسل. و یسقی لذات الجنب بما یناسب، و یسقی للجرب و الحکه و أنواع القروح الخبیثه و السمومات. و یسقی فی الحمیات الملازمه و الدائره مع روح الزاج و الحب الإلهی. و هو یقطع أصول القروح و الحب الأفرنجی، و لا نظیر

له للیرقان. و یسقی للطاعون بالحب الإلهی. و یخلط بالمراهم و یوضع علی القروح الخبیثه الردیئه المتعفنه.

و براکلسوس یعالج الحب الإفرنجی بأن یسقی من هذا الزئبق مع صوکر الروزاتم[524] و تطلی القروح من خارج بهذا الزئبق مع دهن الطرطیر فیبرأ (المریض) بذلک العلاج من ذلک المرض الردی ء.

و قال قرولیوس[525]: «قد جربنا ذلک مرارا[526] فلم نر له ضررا لأحد، لکن بعض

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 214

الصفراویین یعرض لهم منه حرقه فی الحلق من کثره القی ء، و تذهب بسرعه ببعض الفراغر اللینه، أو یسقی قلیلا من الطین المختوم». و مقدار ما یسقی منه ثلاث حبات إلی ست.

و یعطی للصداع بحب القوقایا، و للمفاصل بحب السورنجان، أو ببعض الربوب المسهله[527] و إن سقی برب السوس[528] کان أجود، و قد یخلط بالکلبشکر[529] أو بالخبز و یؤکل و یشرب فوقه شی ء من الشراب.

و له[530] طریق آخر، و یسمی الزئبق المرجانی الحلو[531] و هو من صنعه براکلسوس رئیس أرباب هذه الصناعه:

یؤخذ من الزئبق رطل، و ینقی بماء متخذ من الجیر[532] و الرماد، ثم بالملح و الخل، مرارا کثیره حتی ینقی عن السواد. ثم یؤخذ هذا الزئبق مع مثله من الملح الأندرانی الصافی، و بقدر الجمیع زاج محرق، و یسحق الجمیع و یخلط بالخل المقطر فی إناء من خشب، ثم یوضع الجمیع فی قرعه معتدله الطول، مطینه بطین الحکمه، و یقطر علی الرماد حتی تخرج المائیه، ثم تشدّ النار یوما و لیله حتی یصعد إلی القبه ثم یقطع الوصل، و یؤخذ الصاعد الأحمر و الأصفر و یبقی شی ء أسود فی أسفل القرعه[533] ثم یؤخذ لهذا الصاعد مثله ملح أندرانی و مثله شبّ محرق ثم یخلط بالمائیه الخارجه بالتقطیر و یوضع فی القرعه و

تقطر الرطوبه[534] ثم تشدّ علیه النار حتی یتصعد، ثم یقطع الوصل، و یؤخذ

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 215

الصاعد الأحمر و الأصفر و یرمی ما یتبقی فی أسفل القرعه. و الأصفر منه یوضع فی بوط علی النار، فإنه یحمر فیجمع مع الأؤل و یغسل ببعض المیاه المفرحه، أو بالعرق[535] مرارا، و یسقی لجمیع الأمراض التی تقدم ذکرها، خصوصا فی الإستسقاء و الحب الإفرنجی من ثلاث حبات إلی خمس حبات.

طریق آخر:

یؤخذ من الزئبق المصعّد مقدار یخلط بروح الزاج و روح البارود بأجزاء متساویه، و یقطر عنه الروح، و تشدّ علیه النار حتی یصعّد، فإنه یصعّد أبیض شفافا کالبللور، فیقطع الوصل و یخرج الصاعد و یحفظ، إلی وقت الإحتیاج إلیه[536]. فإنه مسهل وحده، أو مع غیره من الأدویه المسهله. و هو کثیر الإستعمال عند أصحاب الصناعه، و فوائده، و شربته[537] کالأول.

طریق آخر لتدبیر الزئبق، و یسمی بهذا التدبیر زئبق الحیاه:

یؤخذ أنتیمون و زئبق مصعّد، من کل واحد رطل. یسحق الجمیع، و یوضع فی مائل الرقبه[538]، و یوضع علی رمل حار، و یقطر بنار معتدله، فإنه یقطر ماءا أبیض غلیظا. فإذا انسد فم الأنبیق بسبب وقوف نقطه من القاطر، قربت إلیه جمره من النار، فإنه ینفتح.

و احذر أن ینکسر الأنبیق[539]. و یقطر ثم یوضع فوق القاطر ماء حار، فیرسب فی أسفل

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 216

الإناء تربه بیضاء، فیصفی عنها الماء، و تغسل بماء آخر. یفعل ذلک مرارا حتی لا یبقی فیه من الحده شی ء، و یجفف و یرفع. و یسقی لأصحاب الأمزجه القویه، و یسقی منه ثلاث حبات إلی أربع بالکلبشکر أو بخمیره البنفسج أو بشراب السفرجل أو بصفار النیمبرشت. و یجب علی من سقی هذا الدواء أن لا یتحرک فی ذلک الیوم، (و أن) یشرب فوقه بیضتین نیمبرشت و قلیلا من الشراب. و بعض أصحاب الصناعه یأخذ من هذه التربه البیضاء مقدارا و یغمره[540] بالذهب المحلول الأصلی مثلا بمثل، و هو عندهم یسمی ذهب الفیلسوف. و هذا الزئبق المسمی بزئبق الحیاه ینفع جمیع أمراض الدماغ و الحمیات و الجذام و الإستسقاء و الحب الإفرنجی و الطاعون.

طرق تصعید الأنتیمون:

یؤخذ من الأنتیمون ما شئت، و یسحق و یوضع فی آله متخذه من الخزف، قویه صابره علی النار، و یوضع علی نار معتدله. فإنه بالنار الخفیفه لا یصعّد، و بالنار القویه یذوب[541] و لا یصعّد، فیجب أن تکون النار معتدله حتی یصعّد.

طریق آخر:

یؤخذ من الأنتیمون أربعه أجزاء، و من النشادر ثلاثه أجزاء، و من الملح جزء واحد.

و یسحق الجمیع فی آله التصعید، و یصعّد کالأول، و الباقی یسحق بالنشادر و الملح کالأول، و یصعّد أیضا، و یرفع لوقت الحاجه.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 217

طریق آخر فی تدبیر الأنتیمون المصعد یستعمل فی علاج الأمراض:

یؤخذ ملح الطرطیر و یغمر بمثله من الخل المقطر، ثم یوضع فی حمام ماریه الیابس حتی یطیر الخل المقطر و یجفف و یغمر بمثله من الخل المقطر و یطیر عنه کالأول. و یکرر ذلک ثمانی مرات، ثم یؤخذ من هذا الملح أوقیه و نصف، و من الأنتیمون المصعّد أوقیه، و یوضع الجمیع فی بوط و یوضع علی النار حتی یحترق و یذوب و یصیر أحمر کالدم، ثم یبرد فیخرج رمادی اللون فیسحق و یغمر بهذا الماء وصفته: یؤخذ خولنجان و قرص غالیه و قرنفل و دارصینی و بسباسه من کل واحد نصف أوقیه، و زعفران ثلاثه دراهم، یسحق الجمیع و ینقع بصاعد الشراب فی مکان حار حتی یخرج لونه فی العرق، و یصفی عنه العرق، و یغمر الثفل بعرق آخر، و یترک فی مکان حار، حتی یخرج اللون و یصفی عنه العرق. یفعل ذلک حتی لا یبقی فی الثفل لون. ثم یوضع علی رماد حار یومین، ثم یقطر عنه العرق أو یطیر عنه حتی یجف، ثم یرفع فی إناء مسدود لا یصیبه الهواء لئلّا ینحل.

و هذا الأنتیمون من العجائب، یسقی من غیر خوف و ضرر فیه، و هو ینفع للطاعون و الحمیات الحاره[542] و الصرع و أنواع المالیخولیا، و مانیا، و الأمراض العارضه عن احتراق الصفراء، و هو یسهّل و یقیّ ء و یجلب العرق. الشربه منه سبع حبات إلی عشر حبات[543].

طریق عمل زجاج الأنتیمون:

خذ من الأنتیمون ما شئت، و اسحقه بمثله بارود، وضع الجمیع فی إناء من خزف یوضع علی النار، حتی یحترق و یطیر البارود ثم یبرد. فإذا برد فإن رأیته قد صار أبیض فبها، و إلا أخذته و سحقته و حرقته مره أخری حتی ینقطع

الدخان الصاعد منه و یبرد أیضا. فإن رأیته أبیض أو أحمر فقد تم العمل، و إلّا کرر السحق و الحرق حتی یبیضّ أو

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 218

یحمرّ. و علامه کماله أنه إذا ذرّ منه قلیل علی النار، لم یدخن. و حینئذ[544] یؤخذ بوط و یوضع علی النار حتی یحمرّ البوط و یصیر کالنار فیوضع فیه حینئذ الأنتیمون فیذوب.

فإذا ذاب یقلب علی رخامه مبسوطه حتی یبرد، فینتظر: فإن رأیته جوهریا شفافا کالزجاج لا سواد فیه فقد تم عمله، و إلّا سحق و حرق و غسل و حرق أیضا، ثم یوضع فی بوط علی النار حتی یذوب و یقلب علی الرخامه. و یکرر العمل إلی أن یخرج شفافا زجاجیا لا سواد فیه.

و بعض الناس یحرق الأنتیمون من غیر بارود. و بعضهم یضمّ الیه فی الحرق قلیلا من النوشادر و بعضهم یلقی علیه عند ذوبه بعد تمام الحرق لکل عشره دراهم من الأنتیمون درهما من بورق الصیاغه و یقلب علی الرخامه. و الکل جید مجرب. و هذا الأنتیمون مسهّل مقی ء یخرج الأخلاط الغلیظه بالقی ء و الإسهال. و الشربه منه أربع حبات. و یجب أن یصلح إذا سقی، بأن یؤخذ من زجاج الأنتیمون أوقیتان و یسحق و یقطر علیه حین السحق درهمان من روح الزاج و یجفف أیضا علی رماد حار، و یسحق أیضا و یقطر علیه من روح الزاج درهمان أیضا و یجفف أیضا علی رماد حار. یکرر ذلک ثلاث مرات أو أربع، ثم تؤخذ أوقیتان من المصطکی و تسحقان و تغمران برطل من صاعد الشراب، و یوضع (الخلیط) علی نار لینه حتی تخرج قوه المصطکی فی العرق[545] ثم یصفی ذلک العرق و ینقع فیه الأنتمون المجفف

ثلاثه أیام، ثم یطیّر عنه العرق، حتی یشتعل العرق و یذهب، ثم یجفف و یحفظ. الشربه منه من ثلاث حبات إلی ست. و بهذه الطریقه لا ضرر فیه أصلا.

صفه معجون الأنتیمون:

یؤخذ من زجاج الأنتیمون، و یسحق، و یغمر بالخل المقطر، و یجفف علی النار حتی یطیر الخل المقطر. ثم یؤخذ من هذا الأنتیمون أوقیتان، و من التریاق الجید أوقیتان، و من

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 219

الجوزبوا و البسباسه و قشر النارنج و المرجان المسحوق من کل واحد درهمان، و قرنفل و رازیانج و کزبره من کل واحد أوقیتان. یسحق الجمیع ناعما و یعجن بالنشاء[546] و یعمل منه حبوب[547] بقدر اللوبیا[548] و هو من العجائب للطاعون و حمّی الربع و الإستسقاء، و الأمراض المزمنه الثابته، و الحمیات العفنیه الردیئه الأخلاط[549]، و المالیخولیا، و المانیا، و الصرع، و الأمراض الدماغیه[550]، و یدفع ضرر السموم القتاله. و الشربه منه حبه أو حبتان.

قانون استعمال الزئبق و الأنتیمون:

اعلم أن هذین الدوائین یجب أن یحذر سقیهما لمن فی کبده[551] أو رئته جراح أو قروح. و یجب الحذر قبل شربه بأیام و بعد شربه بأیام من الفصد. و لا یعطی بعد الطعام ما لم یمض (علیه) ثلاث ساعات، و بعد سقیه لا یؤکل شی ء من الطعام[552] إلی أن تمضی ثلاث ساعات. و إذا بطؤ عمله حرّک بسقی شی ء حار کمرق الفروج. و یجتنب سقیه لیابس المزاج و للصفراوی، و لا یسقی لمن یعسر علیه القی ء، و لأصحاب الصدور الضیقه. و إن سقی للطاعون یجب أن یوضع علی محل الطاعون دواء جاذب[553]، و إن عرض لمن شربه[554] اسهال أو قی ء مفرطان متجاوزا الحد، سقی التریاق الجدید برب السفرجل، و یوضع علی المعده بعض الضمادات المقویه للمعده، و توضع الرجلان فی الخل الحار[555]، و إن عرض من

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 220

ذلک صداع، طلی الرأس بالخل و دهن الورد.

صفه عمل الدیاقاتیلیقون[556] المسهّل لجمیع الأخلاط:

یؤخذ سفوف (دیاروئید)[557] و سفوف دواء العنبر من کل واحد أوقیه، و یخرج لون المجموع بصاعد الشراب، و یحفظ ذلک العرق فی موضع ثم یؤخذ من شحم الحنظل سبعه دراهم، و من التربذ خمسه دراهم، و من الخربق الأسود و الفاریقون من کل واحد أوقیه، و من السقمونیا سته دراهم، و من السنا أربع أواق[558]، و من الراوند ثلاثه دراهم، و من أصل قثاء الحمار درهمان، و من بزر خاما أقطی ثلاث أواق و من السورنجان ثلاثه دراهم.

یسحق الجمیع ناعما و ینقع بالعرق المحفوظ المذکور ثمانیه أیام فی مکان حار ثم یجر بالعلقه[559] ثم یوضع علی الثفل عرق آخر، و یوضع فی مکان حار حتی یخرج لون الأجزاء، و یصفی أیضا، و یکرر العمل حتی لا یبقی فی

الأدویه لون. ثم یجمع العرق الأول و الآخر، و یوضع علی نار معتدله فی حمام ماریه الیابس حتی یطیر جمیع العرق، و یبقی فی أسفل الإناء شی ء غلیظ کالعسل، و هو لون الأجزاء و ربّها و خلاصتها، ثم یقطر علیه من دهن الدارصینی و دهن القرنفل و دهن الجوزبوا: من کل واحد عشر قطرات، و یضاف إلیه ملح المرجان، و ملح اللؤلؤ من کل واحد درهمان. و إن أحرقت الثفل الباقی من الأجزاء، و أخرجت ملحه کما تعلم، و أضفت ذلک الملح إلی هذه الخلاصه، کان أجود.

و هذا الترکیب لا نظیر له، یستعمل فی جل الأمراض و أکثر الأمزجه. الشربه منه من ثلث

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 221

إلی ثلثی درهم[560] بما یناسب العله و المزاج. و بعض الأطباء یجعله حبوبا، و بعضهم یحلّه برب السوس و یسقی کالمعجون.

صفه تدبیر[561] السقمونبا:

تأخذ من السقمونیا ما شئت، و یسحق و ینخل، ثم یغمر بعصیر الورد و یقطر علیه قطرات من روح الزاج، ثم یوضع فی الشمس أو فی مکان حار حتی یجف. ثم یوضع علیه عصیر آخر، و یجفف و إن غمر بعصیر الورد مع مثله من عصیر السفرجل کان أجود، ثم یکرر العمل مرارا ثم یجفف و یرفع. و الشربه منه خمس حبات إلی عشر حبات إلی عشرین حبه[562]، و قد یعمل حبوبا، و قد یسقی بمکرر الورد.

صفه تدبیر آخر:

یؤخذ من السقمونیا المدبره بعصیر الورد، أو من السقمونیا الخام ما شئت و تسحق و تغمر بصاعد الشراب الذی نقع فیه شی ء من الرازیانج و الأنیسون و الدارصینی بمقدار ما یعلو القرعه[563] أربع أصابع، ثم یوضع فی حمام ماریه ثلاثه أیام أو أربعه، ثم یصفی عنه العرق، و یوضع فوقها عرق آخر حتی یخرج اللون و یصفی أیضا. و یکرر ذلک حتی لا یبقی فیه شی ء من اللون. و یجمع العرق جمیعه و یوضع علی رماد حار معتدل فی حمام ماریه[564] حتی یطیر العرق، و تبقی السقمونیا فی أسفل الإناء کالعسل. ثم یضاف إلی کل أوقیه من السقمونیا أوقیه[565] من عصیر الورد، و أربع أواق من عصیر السفرجل ثم یطیر

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 222

عنه العصیر فی حمام ماریه، و یجفف، ثم یضاف لکل أوقیه من هذا المجفف درهم من ملح اللؤلؤ، و درهم من ملح المرجان، و یسقی منها لمن أردت من غیر حذر و لا ضرر. و الشربه منه خمس حبات إلی عشرین حبه.

صفه تدبیر الخربق:

یؤخذ من قشر أصل الخربق الأسود ما شئت، و ینقع فی ماء الأنیسون یوما و لیله فی مکان حار، ثم یطبخ طبخا خفیفا، و یصفی و یعصر الثفل حتی لا یبقی فیه شی ء، ثم یوضع الصافی علی نار معتدله فی حمام ماریه مع قلیل من شراب الورد المکرر حتی یغلظ و یصیر کالعسل، ثم یرفع[566] لوقت الحاجه. و الشربه منه من ثلث إلی ثلثی درهم من غیر خوف و لا ضرر. و هو مسهل لأنواع الأخلاط السوداویه، و کذلک ینفع لجمیع الأمراض السوداویه[567].

طریق آخر:

یؤخذ من قشور أصل الخربق الأسود رطل، و أصل لسان الثور و أصل الرازیانج من کل واحد سته دراهم، أنیسون نصف أوقیه، قرنفل ثلاثه دراهم.

یؤخذ الجمیع و یغمر بالعرق بحیث یعلو الأدویه أربع أصابع، و یوضع فی مکان حار سبعه أیام، ثم یصفی و یعقد فی حمام ماریه بنار معتدله حتی یصیر ربا.

طریق آخر:

یؤخذ من قشور أصل الخربق الأسود رطلان، و یطبخ بماء الأنیسون فی حمام ماریه، فی إناء مسدود الفم. ثم یصفی و یوضع علی الثفل الباقی صاعد الشراب، و یترک فی موضع حار حتی یخرج اللون فی العرق، و یصفی و یکرر العمل حتی لا یبقی فی الخربق شی ء من

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 223

القوه، و إذا وضع علیه العرق لم یتغیّر. ثم یجمع العرق مع الماء الأول، و یقطر فی القرعه حتی یخرج الماء و العرق، و یبقی الخربق فی أسفل القرعه کالعسل. و الشربه منه ثلث درهم. و هو یخرج جمیع الأخلاط و ینفع أمراض الدماغ کالصرع و المانیا و المالیخولیا و الدوار و السدد و الفالج بماء البتونیکا أو ببعض المطابیخ الدماغیه. و یصفی الدم و یخرج الأخلاط المحترقه و الفاسده[568] فلذلک ینفع القروح الخبیثه و الغنفرینا و الآکله و الجذام و السرطان و القوباء و الحکه و الجرب.

صفه دیاقاتلیقون:[569]

یؤخذ من شحم الحنظل[570] ست أواق، غاریقون و سقمونیا مدبره و خربق أسود من کل واحد أربع أواق، صبر أوقیه. یسحق الجمیع و یغمر بعرق خال عن المائیه فیه (دیاروئید)[571] و إن وضع معه مثله من ماء الدارصینی کان أجود. ثم یوضع فی موضع حار ثمانیه أیام، ثم یصفی و یعقد الصافی علی نار معتدله حتی یبلغ مرحله التجفیف[572] و الشربه منه سدس درهم بما یناسب العله.

صفه عمل المسهل الجامع من صنعه براکلسوس:

یؤخذ من الزاج و یحل بالماء الحار، ثم یوضع لکل ثلاثه أرطال من الزاج أربعه أواق من دهن الطرطیر، فإذا برد رسبت فی أسفل الإناء الأجزاء الکبریتیه فیرمی بها، و یؤخذ الماء الصافی و یطبخ علی نار معتدله حتی یذهب نصف الماء، ثم یوضع الإناء فی مکان بارد

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 224

فإنه ینعقد فیه قطع کقطع الملح، فیرفع المنعقد و یحفظ.

ثم یستخرج روح الطرطیر بهذه الطریقه: یؤخذ من الطرطیر الأبیض الخام رطلان، و یسحق و یغمر بمثله عرق، و یوضع فی مکان حار أربعه عشر یوما ثم یقطر. فإذا بدأ القاطر یصفّر رفعت القابله، و شددت النار علی الباقی فی أسفل القرعه حتی یسودّ ثم یرد القاطر علی الأرض السوداء، و یوضع فی مکان حار ثلاثه أیام، ثم یقطر بنار معتدله، ثم تشد النار حتی ینقطع القاطر. و یرفع القاطر و یحفظ. ثم یؤخذ الثفل الباقی فی أسفل القرعه و یضاف إلیه مثله من الزاج المدبر المحفوظ. و یوضع فوق الجمیع روح الطرطیر المحفوظ[573]، و یوضع فی مکان حار أربعه عشر یوما، ثم یقطر بنار معتدله حتی یقطر روح الطرطیر و یحفظ. و الباقی فی أسفل القرعه یخرج و یسحق ثم یوضع فی آله التقطیر و یقطر کما

یقطر روح الزاج، ثم یجمع القاطر مع روح الطرطیر، ثم یؤخذ ما فی أسفل القرعه و یستخرج منه الملح کما علمت، ثم تضع الملح فی قرعه طویله العنق و تغمره بالأرواح المذکوره بمقدار ما یعلوه أربع أصابع، و یوضع فی مکان حار عشره أیام، ثم تصفی عنه الأرواح، و ما بقی فی أسفل القرعه من الملح، یغمر بالأرواح أیضا کالأول و یوضع فی مکان حار حتی ینحل جمیع ذلک الملح فی الأرواح، ثم یقطر بالأفلاطونی بواسطه الرمل الحار أولا ثم ترفع الواسطه[574] و تشد علیه النار حتی ینقطع القاطر. ثم یؤخذ القاطر و یوضع فی حمام ماریه، و یوقد تحته بنار خفیفه حتی یغلظ قوامه و یصیر کالفضه المحلوله، و یرفع، و هذا هو المسهل الجامع[575].

و إن أخذت ملح الطرطیر و ملح الزاج، و سحق الجمیع و غمر بروح الطرطیر و روح الزاج و قطر کالأول کفی. و هو طریق أسهل من الطریق الأول. و کیفیه استعماله أن یؤخذ

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 225

منه جزء، و من رب الزعفران نصف جزء. و بعض الناس یجوّز استعماله وحده. و ینفع لجمیع الأمراض التی تحتاج إلی تنقیه. و هو ینفع لجمیع الأمراض المزمنه و النوازل، و الأمراض العفنیه و یسقی بالشراب أو بماء الفروج أو بشراب الورد. و یسقی لمن جاوز سنه عشرین سنه إلی خمسین سنه أربع حبات، و لمن سنه عشر سنین إلی عشرین سنه ثلاث حبات، و للصبیان الصغار من حبه إلی حبتین.

و یجب علی من یسقی هذا الدواء أن یحذر من البرد، و یجلس فی مکان دافی ء مقدار ساعه ثم ینهض و یتمشی قلیلا. و بعد مضی ساعتین إن أثّر الدواء فبها و نعمه[576].

و إلّا سقی شربه أخری منه أیضا. و فعل هذا الدواء یکون تاره بالقی ء، و تاره بالإسهال، و تاره بالتعرق، و تاره بالإدرار. و فی الیوم الثانی لا یعطی العلیل شیئا من الأدویه. و فی الیوم الثالث یسقی من الدواء المذکور شربه أیضا. و یکرر العمل کذلک ثلاث مرات أو أربع أو أکثر، بحسب قوه المرض و إزمانه[577] و هذا الدواء إن وجد فی البدن شیئا من الأخلاط أخرجها بالإسهال[578] أو بغیر ذلک. و إن لم یجد شیئا من الأخلاط لم یظهر له أثر أبدا، فإنه لیس کباقی المسهلات التی إذا لم تجد شیئا من الأخلاط، جذبت رطوبات البدن الصالحه.

الفصل الرابع: فی الإدرار و المدر

اشاره

اعلم إن الإسهال و القی ء لا یکفیان فی تنقیه جمیع الأعضاء، فاحتیج إلی اخراج بعض المواد من الأعضاء عن طریق آخر و هو طریق البول المجذب لسوائل الکبد و الکلی و المثانه.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 226

صفه روح الملح المستعمل فی الإدرار:

یؤخذ ملح معدنی و یسحق و یرش علیه قلیل من ماء المطر، ثم یعجن بمثله من طین الخزف، و یعمل منه حبوب مستطیله[579] کاللوز، ثم یجفف بالفرن ثم یوضع فی الأفلاطونی إلی نصفه، و لتکن القابله واسعه کبیره، و یوقد تحته نار خفیفه حتی تخرج المائیه، ثم تشد النار تدریجیا حتی یخرج الروح.

و اعلم أن تقطیر روح الملح کتقطیر المیاه الحاده[580] ثم یحفظ الروح القاطر، و هو من العجائب. فإن بین روح الملح، و الملح، غایه البعد فی الأفعال. فإن الملح معطش، و روح الملح مسکن للعطش. و هذا ظاهر إذا سقیته لمن فیه استسقاء. و الملح لاذع حاد، و روح الملح مسکن للّذع[581] مزیل للعفونه، و یفنی اللحم الفاسد من غیر لذع و لا وجع. و طعم الملح حاد لاذع للسان، و طعم روح الملح عذب لا حده و لا ملوحه فیه، لکن فیه قلیل مراره. و طعم روح الملح قریب من طعم عصاره التفاح و رائحته کذلک. قال براکلسوس: «الملح جوهر یزیل العفونه حافظ للأشیاء من التعفن»[582]. و إذا کان الأمر کذلک، ففی روحه أضعاف هذا الفعل، و لذلک إذا استعمل منه ثلاث مرات، فی کل مره ثلاث قطرات، حفظ البدن عن العفونه و أزال ما حصل منها، خصوصا إذا حلّ فیه ورق الذهب. و إذا سقی بماء حشیشه الزجاج أو بماء کاردونماری[583] کان کافیا فی الإدرار. و إذا سقی بالشراب صفی الدم و نفع من الجذام

و البرص. و یسقی للإستسقاء بماء الأفسنتین فی کل یوم فیظهر نفعه ظهورا بیّنا. و إذا سقی بماء المرزنجوش أو الخزامی أو السالوبا نفع فی أمراض الدماغ. و یقوی القلب إذا سقی بماء الورد أو لسان الثور أو البادرنجویه. و یقوی المعده و ینبه الشهوه إذا

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 227

سقی بماء النعنع. و ینفع أمراض الکبد إذا سقی بماء الهندباء أو بماء (الکاردون بنی)[584] أو بماء الخس. و ینفع أمراض الطحال إذا سقی بماء سقولوفندریون أو بماء البقله الحمقاء.

و إن طلی به علی الطاعون جذب السمیه إلی خارج، و إن سقی للطاعون دفع سمیته و جلب العرق. و ینفع للحمی العرقیه إذا سقی بقلیل من الخل. و یفتت الحصاه و ینقی الکلی إذا سقی بما یناسب[585] و یقتل الدیدان بماء البرنجاسف. و یطلی علی الفتق الحدیث[586] و یسقی صاحبه[587] مرارا فیبرأ. (و هو) بالشراب للقولنج علاج قوی و یسقی للحمیات المزمنه بالعرق. و یزیل الیرقان إذا استعمل أسبوعا (و هو) مجرب لا شبهه فیه. و یسقی للدوسنطاریا[588] و الفالج و السکته و النقرس بما یناسب من المیاه. و یبرئ القروح الباطنه و الشربه منه أربع قطرات إلی سبع بملعقه من الشراب أو بماء الدارصینی. و إن طلی علی المفاصل[589] بما یناسب سکن أوجاعها. و یزیل القروح الخبیثه طلاء فی البواسیر و السرطان و الآکله و خصوصا إذا لوزم الطلاء به فإنه یبرئ تلک القروح بإذن الله تعالی[590].

صفه روح البارود المدر للبول:

استخراج[591] روح البارود مثل استخراج روح الملح، لکن یجب أن یکون البارود جزءا واحدا، و الطین[592] ثلاثه أجزاء، و هو من العجائب[593] للقولنج و ذات الجنب

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 228

و الحمی المحرقه و یخرج الأخلاط[594] البورقیه و اللزجه

بالبول. و ینفع المفاصل، و إذا طلی به علی الأوجاع سکنها و حلل الأورام. الشربه منه ثلث إلی ثلثی الدرهم بما یناسب من المیاه و الأشربه.

صفه عمل سال برونیلا[595] و یعنی ملح الجمر[596]:

یؤخذ من البارود ما شئت و یذاب فی بوط، و یلقی علیه من الکبریت المصعّد لکل ثمانیه دراهم من البارود درهم لا غیر من الکبریت المصعّد و یلقی فیه تدریجیا حتی یشتعل و ینقطع الإشتعال. و یقلب علی[597] رخامه مبسوطه. و إذا حلّ بماء الورد وصفی و عقد کان أجود. الشربه منه من ثلث درهم إلی ثلثی درهم. فإنه یدر البول و العرق و یقطع العطش، و هو عظیم النفع للحمی المحرقه لا نظیر له. و إذا تغرغر به فی الخنّاق کان حاضر النفع.

و من المدرات القویه ملح الکهرباء و ستأتی کیفیه عمله، الشربه منه من خمس حبات إلی ست بماء البطراسالیون.

الفصل الخامس: فی المعرق

اشاره

اعلم أن المعرق علاج عظیم للطاعون و الحمی العرقیه و یدفع السم بالعرق بالأدویه البادزهریه المعرقه و هو استفراغ کلی و لذلک قال براکلسوس: «یمکن علاج ثلث الأمراض العارضه للإنسان بالتعریق».

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 229

صفه أنتیمون دیافوریتکو[598] و هو البادزهر المعدنی:

یؤخذ من الزئبق المصعد عن الزاج (رطل)، و (من) الملح رطل، و من الأنتیمون الخام ثلاثه أرطال و یخلط الجمیع بالسحق و یوضع فی مائل الرقبه و یقطر فی الرمل الحار. و إن انعقد فی فم مائل الرقبه شی ء قربت إلیه جمره من النار حتی ینحل و ینفتح الفم. فإذا انقطع القاطر، قطع الوصل، و رفع القاطر و وضع فی قنینه طویله العنق و یقطر علیه من ماء الرزین قلیلا قلیلا مع توقّ و حذر، فإنه یغلی و یفور، و یکفی لکل رطل من القاطر أوقیه من ماء الرزین[599].

أو یقطر علیه روح البارود کذلک فإنه یرسب فی أسفل القنینه تربه بیضاء، ثم یؤخذ لکل رطل من هذه التربه أوقیه من الذهب المحفوظ[600] بماء الرزین. و یخلط الجمیع و یوضع فی مائل الرقبه و یقطر علی النار الخفیفه و تشدّ (النار) تدریجیا حتی یقطر الماء جمیعه، ثم تشدّ النار حتی یحمر مائل الرقبه، و یبدأ منه شی ء فی الصعود، فحینئذ تقطع النار و تبرّد القرعه و تکسّر، فتجد فیها تربه مائله إلی الصفره و هی تلذع اللسان من غیر فساد، و یبقی من الرطل نصف رطل ثم توضع تلک التربه فی بوط علی النار مقدار نصف ساعه حتی یحترق ما فیها من الأجزاء الغریبه، و ینضج ما هو خام، ثم یخرج ما فی البوط[601] بعد التبرید. و هذا عند[602] أصحاب الصنعه یقال له[603] الأرض العطشی، و الثابت القابل. و هو أمر

عظیم عندهم فإن بین الأنتیمون و الذهب مناسبه تتولد عنها خاصه خفیه.[604]

الطب الجدید الکیمیائی ؛ ص229

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 230

و لیس کلامنا الآن فی ذلک بل ذکرناه لفوائده الجلیله لبدن الإنسان، و لکونه کثیر الإستعمال فی أمراض شتی و هو من الأسرار التی لا یباح بها، و قد ذکرناه فی هذا الکتاب لوجه الله تعالی، و هو علاج کاف لکل مرض یحتاج إلی التعریق و الإدرار، و هو شدید التعریق جدا من غیر[605] إضعاف للقوه لما فیه من الذهب الحافظ للبلسان الطبیعی المقوی للأعضاء الرئیسیه. و کذلک[606] یدر بقوه من غیر إضعاف. و الأمراض التی جرّب فیها هذا الدواء فأبرأها بإذن الله تعالی هی هذه: الحب الإفرنجی و الطاعون، و النقرس، و وجع المفاصل، و الإستسقاء، و جمیع الحمیات العفنیه، و وجع الأحشاء، و سددها، و یفتت الحصی من الکلی و المثانه. و کثیر من الناس عولجوا بأنواع من العلاج و لم یخلصوا من أمراضهم و لما استعملوا هذا الدواء المبارک خلصوا من أمراضهم الردیئه. الشربه منه ثلاث حبات إلی خمس إلی ثمانیه بما یناسب العله[607] من المیاه أو الأشربه[608].

و للأنتیمون تدابیر[609] شتی، و هذا التدبیر أفضل تدابیره و أشرفها، لأنه بهذا التدبیر یخلص من جمیع الشوائب الفاسده و یثبت، و یکتسب بادزهریه و یصیر بها بادزهرا معدنیا صالحا لجمیع الأمراض السمیه، قالعا قاطعا لأصول الأمراض و بذورها[610].

صفه أنتیمون معرق ساذج:

یؤخذ من الأنتیمون ما شئت، و مثله من البارود، یسحق الجمیع و یوضع فی بوط علی النار حتی یحترق البارود، ثم یخرج الأنتیمون و یسحق و یغسل بالماء و یجفف ثم یضاف إلیه مثله بارود و یحرق فی البوط، و یکرر العمل مرارا، حتی یبیض الأنتیمون

ثم

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 231

یغمر[611] بالعرق بعد سحقه، و یطیّر عنه العرق بالنار و یحفظ. فإنه بادزهر معرق یسقی فی الأمراض المحتاجه إلی التعریق. الشربه منه سته حبات إلی سته عشر حبه بالتریاق أو بالکلبشکر[612] أو بما یناسب من المیاه.

صفه روح الطرطیر المجلب للعرق:

یؤخذ من الطرطیر الأبیض سته أرطال، و یدق جریشا، و یغسل بماء المطر مرارا حتی ینقی[613] عن الأدران، ثم یجفف ثم یسحق ناعما و یحلّ بالماء الحار و یصفی و یوضع فی مکان بارد، فإنه ینعقد فیه قطع ملحیه. و درهم من هذا المنعقد إذا سقی بماء اللحم کان مسهلا کافیا، و هذا یقال له عندهم الطرطیر النقی. ثم یؤخذ هذا الطرطیر و یوضع و یقطر فی مائل الرقبه، کما تقطر المیاه الحاده، و تشدّ علیه النار تدریجیا حتی یقطر الروح و الدهن، ثم یعزل عنه الدهن بالصوف کما علمت، و هذا الروح الباقی بعد أخذ الدهن منتن الرائحه. فبعض الناس یضع فیه قلیلا من القرنفل و یقطره لیزول نتنه. و بعضهم یضع علیه ماء الورد و یقطره أیضا. و بعضهم یأخذ الثفل الباقی من الطرطیر المحلول بالماء الحار، و یسمی عند هذه الطائفه رأس المیت[614]، و یحرقه و یستخرج ملحه، و یحلّ الملح[615] فی الروح و یقطر الجمیع. و هو دواء مبارک فی دفع العفونه و اخراج الأخلاط العفنه بالإدرار و العرق. و إذا لوزم علی سقیه للفالج و السکته و الأمراض الدماغیه و العصبیه، کان علاجا کافیا. و إذا سقی للمستسقی، بماء الکبریت البحری[616] أو بماء الأقطی، أو بقلیل من روح

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 232

الزاج، أخرج الأخلاط المائیه بالإدرار و فتح السدد و ابرأه من علته. و هو مدر للحیض، معدل للدم، مصلح

لفساده. و إذا سقی فی بدایه الجذام، کان علاجا کافیا. و یسقی للحمره و الجمره و الأورام السمیه درهم منه بمثله من التریاق قبل الفصد فیکون علاجا کافیا. و إذا سقی مع التربذ المعدنی للحب الإفرنجی، لم یحتج إلی دواء غیره. و ینفع جمیع الأمراض الجلدیه کالجرب و الحکه و القوباء و البهق. و ینفع لذات الجنب و الخناق و یبرئ الیرقان.

و هو للحمیات العفنیه[617] نعم الدواء، فإنه یدر البول و العرق و یدفع العفونه و ینفع وجع المفاصل، و یسکن وجعها شربا و طلاء. الشربه منه من ثلث درهم إلی درهم بما یناسب العله.

قال قروللیوس: «عرض لإمرأه قولنج صعب، ثم انحلّ قولنجها، و انتقل إلی بطلان حرکه الیدین و الرجلین، و عولجت بأنواع العلاج و الأدهان البلسانیه فلم یفدها شی ء من ذلک فسقیتها من هذا الدواء و طلیت منه علی أعضائها مرارا فکان به خلاصها من علتها.

الفصل السادس: فی التقویه و حفظ البلسان الطبیعی[618]

اشاره

اعلم أن التقویه و حفظ البلسان الطبیعی و الأرواح و استقصات الإنسان لا تکون بالحراره و لا بالبروده، بل بالخاصه الخفیه الکامنه[619] فی الدواء. و یجب استعمال الأدویه المقویه الحافظه للأرواح و القوی فی جمیع الأمراض، فإنه إذا قویت الطبیعه أعانت الدواء علی فعله المطلوب منه، و ربما کفت لأنها تنهض[620] لدفع المرض بالإسهال أو بالعرق أو بغیر ذلک، و تکون سببا لجوده البحران و غلبه الطبیعه.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 233

نعلم مما ذکر أن الدواء المقوی، إذا ضم إلی المسهل أو المعرق أو المدر أو المحلل[621] کان ذلک أجود.

صفه ملح اللؤلؤ:

یؤخذ من ملح اللؤلؤ مقدار یوضع فی قنینه و یغمر بالخل المقطر بقدر ما یعلوه أربع أصابع، و توضع القنینه علی رماد حار أیاما حتی ینحلّ. و إذا لم ینحلّ الجمیع و بقی فی القنینه بقیه من اللؤلؤ صفی ما انحل و غمر الباقی بخل مقطر آخر و وضع علی الرماد الحار أیضا. و یجمع المحلول الأول و الثانی، و یقطر بالقرعه و الأنبیق حتی یقطر الخل المقطر، ثم یغسل الباقی فی أسفل القرعه مرارا حتی لا یبقی فیه شی ء من السواد. و ذلک بأن یطیّر عنه الماء مرارا کثیره بعد التصفیه. و هذا هو ملح اللؤلؤ. و هو من الأدویه القلبیه الشریفه، و أفعاله تقارب أفعال الذهب، و هو نافع لجمیع أمراض الدماغ، و العصب کفرانیطس، و مانیا، و الفالج و التشنج، و یحفظ البدن عن جمیع الأمراض، و یرده إلی الصحه و یقوی الدماغ و الفکر، و یزیل النسیان، و یفرح القلب، و یزیل الغشی و الخفقان و یجفف الرطوبات الفاسده[622] و یمنع تولد الأمراض الناشئه عنها کالمفاصل و الحمیات[623] المتطاوله، و یسقی لحمی

الدق، و دق الشیخوخه، و الدبول مع الأشیاء المرطبه المناسبه.

و یسقی فی الإستسقاء بعد العلاج الکلی، و هو کاف وحده فی تفتیت حصی[624] الکلی و المثانه، و یحفظ الرطوبه الأصلیه و یجددها، و یحفظ الشباب و القوی، و یزید المنی و اللبن.

و هو بادزهر للحب الإفرنجی إذا سقی منه سته عشر یوما متوالیه بعد التنقیه، فی کل یوم عشر حبات. و علی هذا المنوال یسقی للصرع و النقرس، و وجع المفاصل، و یحفظ الجنین من السقوط و الآفات. الشربه منه من عشر حبات إلی ثلث درهم بماء الدارصینی أو بماء

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 234

لسان الثور.

صفه ملح المرجان:

یؤخذ من المرجان مقدار[625] و یسحق و یغمر بالخل بقدر ما یعلوه أربع أصابع و یوضع[626] فی مکان حار عشره أیام و یصفی عنه المحلول و یغمر الباقی بخل آخر مقطر، و یترک عشره أیام و یصفی عنه المحلول، و یوضع فوق المحلول الأول، و یکرر العمل کذلک حتی لا یبقی من المرجان شی ء، ثم یجمع المحلول، و یقطر، و یؤخذ ما فی أسفل القرعه، و یطیّر عنه الماء القراح مرارا حتی یبیض، و یرفع، و هو ملح المرجان.

و بعض الناس یحل المرجان بروح الملح، ثم یقطر علیه دهن الطرطیر، فیرسب الملح فی أسفله.

و هو من الأدویه المقویه الشریفه. یقوی الدماغ، و ینفع المانیا، و یزیل الوسواس، و یصفی الدم، و ینفع لجمیع الأمراض العارضه عن فساد الدم، و یمنع السیلانات کنزف دم البواسیر[627] و الحیض، و الدوسنطاریا، و الرعاف و خصوصا بماء لسان الحمل، و یصفی الدم بماء الهندباء أو بماء الشاهترج و یقوی المعده و القلب و الأرواح و یفتح السدد و یقوی الأعضاء الرئیسیه. و هو علاج

کاف فی اختناق الرحم. و یسقی أیاما متوالیه للإستسقاء و التشنج و الصرع و الفالج بماء الدارصینی، و یفتت الحصی. الشربه منه تسع حبات إلی ثلث درهم بصفار البیض النیمبرشت أو بمرق الفروج أو ببعض المعاجین المناسبه.

کیفیه استخراج أملاح الجواهر النفیسه کالیاقوت و الزمرد و البلور المعدنی و غیر ذلک:

یؤخذ من هذه الجواهر ما شئت، و یسحق بمثله من الکبریت، و یحرق فی بوط علی النار حتی ینقطع الدخان و یفنی الکبریت. ثم یسحق مره أخری و یحرق بمثله من البارود

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 235

ثم یغسل بالماء الحار حتی تذهب ملوحه البارود، ثم یوضع فی قنینه، و یغمر بالخل الأصلی المذکور سابقا، و یحرک دائما لئلّا ینعقد فی أسفل القنینه، حتی ینحل، و یقطر حتی یخرج الخل الأصلی، و یؤخذ ما فی أسفل القرعه، و یطیّر عنه الماء القراح بعد التصفیه مرارا و یرفع. و هذه الأملاح فوائدها کفوائد الأملاح السابقه.

و من الأدویه المقویه للأعضاء الرئیسیه: دهن القرنفل، و دهن الدارصینی، و ذهب الحیاه[628] و سیأتی عمله.

صفه الأکسیر ذی الخواص الکثیره:[629]

یؤخذ من المر و الزعفران و الصبر أجزاء سواء.[630] و یسحق الجمیع ناعما و یرطب بروح الشراب، ثم یغمر بدهن الکبریت بقدر ما یعلوه أربع أصابع، و یوضع فی مکان حار شهرا کاملا، بحیث یکون فم الإناء مسدودا سدا محکما ثم یصفی[631] المحلول منه، و یغمر الثفل الباقی بصاعد الشراب، و یوضع أیضا فی مکان حار مقدار شهر و یصفی. و یجمع المحلول الأول و الثانی، ثم یقطر الثفل الباقی و یؤخذ القاطر و هو الأکسیر ذو الخاصه یسحق و یجفف. فهو یمنع العفونه، و فیه قوه البلسان الطبیعی، و ینفع المشایخ الکبار منفعه بالغه. و هو من العجائب لأمراض الصدر و الرئه، و یجفف رطوبه المعده الفاسده، و یقوی المعده و الأمعاء، و یحلل الریاح، و یمنع النوازل و السعال، و ینقی الصدر، و یسخن المعده البارده، و الدماغ البارد. و هو علاج للسکته و الدوار و السدد، و یزیل ضعف البصر، و یقوی القوه الباصره،

و یقوی القلب، و یحد الذهن، و یسکن الأوجاع، و یفتت حصاه المثانه. و هو علاج کاف لحمی الربع، و یحفظ المفاصل من الأوجاع و انصباب المواد إلیها.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 236

و یفرح القلب و یزیل المالیخولیا، و ینفع الأمراض البارده و الحاره بالخاصه. و الشربه منه سته قطرات إلی اثنتی عشره قطره.

الفصل السابع: فی مسکنات الوجع و المنومات

اشاره

اعلم أن بعض الأمراض، ما لم یسکن الوجع فیها، لا یتمکن من علاجها کما ینبغی، و قد یحتاج إلی المنومات عند شده السهر و الضعف. و لهذا قال الأستاذ أبقراط: «الراحه صدیقه للطبیعه»[632]. و أتباع جالینوس یستعملون المخدرات المنومه[633] لکنها باقیه علی سمیتها لعدم معرفتهم بتفریق السمیه عنها. و أما نحن فنستعمل من هذه الأدویه أیضا لکن بعد التدبیر و تفریق السمیه عنها.

صفه لودانو لتسکین الوجع و جلب النوم من صنعه براکلسوس:

یؤخذ مقدار ثلاث أواق أفیون مدبر، و رب أصل البنج أوقیه و نصف، سفوف دواء العنبر و سفوف دواء المسک[634] من کل واحد أوقیتان و نصف، مومیا نصف أوقیه، ملح لؤلؤ و ملح مرجان من کل واحد ثلاث دراهم، کهرباء و عظم قرن الایل[635] و بادزهر و قرن الکرکدن من کل واحد درهم، مسک و عنبر من کل واحد ثلث درهم، دهن أنیسون و دهن کراویا و دهن قشر النارنج و دهن قشر الأترج و دهن الجوزبوا و دهن القرنفل و دهن الدارصینی و دهن الکهرباء من کل واحد اثنتا عشره قطره. یخمّر الجمیع بالصناعه حتی یمکن التحبیب.

کیفیه تدبیر أجزاء[636] لودانو و عملها:

یؤخذ أصل البنج، و القمر فی المیزان أو فی الحمل، و یدق فی هاون من حجر

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 237

و یعصر، ثم تعقد تلک العصاره بالشمس أو برماد حار. و کذلک یفعل باصل اللفاح إذا أرید استخراج ربّه.

و أما الأفیون فیجب أن یغمر بصاعد الشراب أربعه عشر یوما فی مکان حار، ثم یصفی و یعقد علی رماد حار حتی یصیّر ربا. و کذلک بسفوف دواء العنبر و سفوف دواء المسک. فإذا أردت الترکیب فاجمع أولا بین رب الأفیون و رب البنج، و تخمره مقدار عشره أیام ثم تضیف إلیه باقی الأدویه و یخمر شهرا. و بعض الناس یرفع المسک و العنبر و یضعه حین الحاجه.

و إذا أرید سقیه لمن به اختناق الرحم ضم إلیه عوض المسک و العنبر، الجندبیدستر[637] و بعض الناس یحرقون الأثفال الباقیه و یخرجون منها ملحا یضمونه إلی هذا الترکیب.

صفه معجون لودانو:

یؤخذ أفیون مدبر، و رب أصل البنج من کل واحد أوقیه، و رب أصل اللفاح سته دراهم، سفوف دواء العنبر أربع أواق، ملح مرجان و ملح لؤلؤ من کل واحد درهمان، کهرباء و مومیا من کل واحد درهم و ثلث، بادزهر ثلث درهم، طین مختوم درهم، عسل صافی اثنتا عشره أوقیه. یعمل معجونا غلیظ القوام.

اعلم أن هذا الدواء منوم مسکن للوجع ممدوح کاسمه لأن معنی لودنو ممدوح[638] و لأنه لم یبق فی أجزائه شی ء من السمیه بهذا التدبیر. و لیس للمتقدمین ترکیب یبلغ فی

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 238

الفضیله هذا الترکیب لا التریاق[639] و لا المتردیطس[640] و لا الأفلونیا[641] و لا الأثانسیا[642] و لا غیر ذلک و هو یسکن جمیع الأوجاع الحاره و البارده و الداخله و الخارجه و خصوصا القولنج بماء النعنع

مع تلیین[643] الطبع و خروج الأثفال. و یمنع النوازل و خصوصا الکائنه من مواد رقیقه. و یقطع جمیع السیلانات کالإسهال الذریع، و الدوسنطاریا، و إفراط عمل الدواء المسهل بالمصطکی و الطین الأرمنی. و یزیل السهر المفرط شربا و طلاء. و یقطع الرعاف إذا حبب و وضع فی الأنف. و یسقی لجمیع الحمیات بماء الأفسنتین أو بماء السذاب. و یسقی للسل و الربو بماء الزوفا. و ینفع السعال المزمن المقلق المانع من النوم بماء الفراسیون أو بالسکنجبین. و یقوی الحراره الغریزیه و یحفظها عن التحلل و یدفع أعراض المالیخولیا. و ینفع أمراض القلب. و یسقی للقی ء، و الفواق، و ضعف المعده فیؤثر أثرا جمیلا. و یسقی بزعفران الحدید لنزف[644] دم الحیض و البواسیر. و ینفع فرانیطس، و مانیا شربا و طلاء علی الصدغین. و یسقی للصرع بروح الزاج و دهن اللوز الحلو. الشربه منه من حبتین إلی أربع بما یناسب من المیاه. و الشربه من معجونه من نصف درهم إلی درهم و نصف.

الفصل الثامن: فی المشمومات

اشاره

اعلم أن للروائح الطیبه المستنشقه تقویه للروح و اعانه للطبیعه، و یدل علی ذلک فعلها حین الغشی و الخفقان. قال فیلاغریوس[645]: «الرائحه الطیبه غذاء للروح و القلب

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 239

و لذلک کانت علاجا کلیا خصوصا فی الحمیات الوبائیه، و أیام الطاعون، و بعض الأمراض المحتاج إلیها فی تقویه القلب و الروح.

صفه شموم لبراکلسوس:

یؤخذ بسباسه، و قرنفل، و دارصینی من کل واحد درهمان. عنبر و صمغ عربی من کل واحد درهم. مسک نصف درهم. زباد درهمان. کثیراء درهمان.

یسحق ما یجب سحقه، و یحل ما یجب حله بماء الورد و یعجن و یجعل شمامه. و هذه الشمامه نافعه للصداع[646] و السکته و الغشی و أیام الوباء و الطاعون. و تنفع للقولنج[647].

و تقوی الباه تقویه عظیمه إذا حل منها قلیل بدهن الجوزبوا و دهنت به آلات التناسل[648].

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 240

الکیمیاء الملکیه لقروللیوس ترجمه فرنسیه مطبوعه بفرنسا عام 1624، الغلاف و تظهر علیه صور: جابر بن حیان، هرمس ریموندلول، و براکلسوس (ف)

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 241

المقاله الثانیه فی العلاجات الجزئیه

صفه دواء یقوی الأعضاء الرئیسیه السبعه:

قال براکلسوس ما لم تقوّ الأعضاء الرئیسیه لم یمکن[649] علاج الأمراض، فاحتجنا[650] إلی دواء مقوّ للأعضاء[651] الرئیسیه لیعیننا فی معالجه جمیع الأمراض. و هذا الدواء مجرب من الأطباء الکیمیائیین، یعطی فی کثیر من الأمراض و صفته:

یؤخذ من دهن الکهرباء درهمان، روح الزاج و ملح قحف رأس الإنسان من کل واحد نصف أوقیه، رب الزعفران و رب القرمز من کل واحد درهمان، و ملح لؤلؤ و ملح مرجان من کل واحد أوقیه، دهن الدارصینی و دهن البسباسه من کل واحد نصف درهم، لبن الکبریت أوقیه، طباشیر أوقیه و نصف، ملح الطرطیر أوقیه، أنتیمون معرق نصف أوقیه، زعفران المریخ[652] و رب الخلدونیا و رب الراوند من کل واحد نصف أوقیه، ملح البلور المعدنی أوقیه.

یسحق ما یقبل السحق و یخلط مع الأدویه و یعجن بالتریاق و سکر الورد بحیث یصیر معجونا معتدل القوام. و بعض الناس یزید فی هذه الأدویه درهمین من دهن زاج النحاس، و نصف درهم من دهن الجوزبوا لتدخل المعده فی الجمله و یعطی

لکل مرض مع ما یناسب ذلک المرض. الشربه منه من خمس حبات إلی خمس عشره حبه بماء (الکاردون

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 242

بنی»[653] أو بما یناسب العله و المرض.

صفه دواء لأمراض الرأس المزمنه:

یؤخذ من الزاج المحرق رطل و نصف، و من عظم قحف الرأس[654] و خشب الدبق و حافر حمار الوحش و فاوانیا من کل واحد أوقیه. یدق الجمیع و یرطب بصاعد الشراب و یقطر، و یؤخذ من القاطر رطل، و من الجندبیدستر[655] و سفوف دواء المسک من کل واحد نصف أوقیه، بلاذر سته دراهم، عرق جید خالص عن المائیه أربعه أرطال، ملح فاوانیا و ملح لؤلؤ و ملح مرجان من کل واحد نصف درهم، دهن أنیسون و دهن کهرباء من کل واحد ثلثا درهم. یخمر الجمیع شهرا کاملا فی حمام ماریه. ثم یرفع لوقت الحاجه. الشربه منه نصف ملعقه لجمیع أمراض الدماغ و خصوصا الصرع و یجب أن یسقی تسعه أیام متوالیه، و یسقی للصرع المزمن بروح الزاج.

صفه دواء لأمراض العصب المزمنه و خصوصا للفالج و السکته:

یؤخذ زهر المسک الرومی و هو نوع من البلانتس و هو الأخلامور، و زهر فاونیا و زهر البوصیر و مرزنجوش و بتونیکا و سالویا[656] و خزامی و اکلیل الجبل و قراصیا سوداء: أجزاء متساویه و یوضع الجمیع فی خابیه و یوضع فوقه رطل من الخردل المسحوق و مقدار من الخمیر ثم یغمر بالماء القراح بمقدار ما یعلو الأدویه أربع أصابع. و یترک حتی یتخمر ثم یقطر و یرفع القاطر، و یسقی منه وقت الحاجه نصف معلقه بقطره من دهن الکهرباء، و یطلی به

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 243

من خارج أیضا علی الأعصاب و الفقرات.

صفه دهن الکهرباء:

یؤخذ کهرباء أبیض، و یدق جریشا و یغسل مرارا حتی تذهب أدرانه، ثم یوضع بقرعه لیست بطویله. ثم یوضع فوقه ماء الورد و ماء البتونیکا لئلا یحترق الدهن. و یجب أن تکون القابله کبیره واسعه. و لتکن النار معتدله لیست بقویه محرقه و لا ضعیفه توجب الجمود. فأول قاطر هو الماء مع شی ء من الدهن، ثم یقطر الدهن ثم ترفع القابله، و توضع قابله أخری، و تشد النار قلیلا، فیقطر منه شی ء أسود. ثم تشد النار حتی یصعد نوشادره، و الباقی فی أسفل القرعه کرأس المیت، ثم یعزل الدهن عن الماء، و یقطر عنه ماء المرزنجوش مرارا حتی تطیب رائحته. و یؤخذ النشادر و یحل و یعقد ثلاث مرات و یحفظ.

و یسمی دهن الکهرباء الدهن الشریف لکونه یقوی الأعضاء الشریفه و خصوصا الدماغ، و هو للصرع و السکته لا نظیر له، و کذلک یطلی علی الطاعون و یسقی بماء الشوکه المبارکه. الشربه منه ثلث درهم[657] و هو لا نظیر له للفالج و السکته و الصرع إذا سقی بماء الأخلامور أو بماء البتونیکا

أو بماء المرزنجوش أو بماء الخزامی أو بروح القراصیا. و یطلی من خارج علی التشنج و الفالج ببعض الأدهان المناسبه. و إذا سقی بماء البطراسالیون فتت الحصی و أدر البول و یسقی لعسر الولاده بماء البرنجاسف. و ینفع جمیع النوازل البارده شربا و طلاء، و ینفع فی اختناق الرحم شما و شربا، و یقوی الأفعال الطبیعیه إذا عمل منه جوارش بالسکر، و إذا سقی قبل نوبه الحمی بماء الشوکه المبارکه منع النوبه، و یسکن وجع الأسنان إذا تمضمض به مع ماء لسان الحمل[658]، و یسقی للیرقان بماء الخلدونیا أو بماء الهندباء أو بماء الکشوث فیبرئه، و یحل عسر البول بصاعد الشراب[659]. و یدر الحیض إذا

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 244

سقی بماء البرنجاسف. و یسقی لقی ء الدم و إسهاله بماء الطور منتلا. و یقوی القوی الباصره إذا اکتحل به بماء الرازیانج.

صفه دواء لأمراض العین:

یؤخذ من الشراب الصرف رطل، و من الماء المقطر من بیاض البیض المشوی رطل، و من الماء المقطر من دم الإنسان أوقیه، و من ماء الورد ثلاث أواق، و من ماء الخلدونیا و من ماء السذاب و من ماء الأفراجیا[660] و من ماء الرازیانج و من ماء الفوه و من الفوتنج[661] و من ماء الشاهترج من کل واحد أوقیتان، شب و سکر نبات و زاج أبیض من کل واحد نصف أوقیه، کافور ثلاثه دراهم، ملح الإفراجیا و ملح الرازیانج و ملح الأسرب من کل واحد درهم ملح اللؤلؤ و ملح المرجان من کل واحد ثلثا درهم، قرنفل و زنجبیل و مصطکی من کل واحد درهم، توتیاء مدبره بأن تحمی و تطفأ بماء الورد مرارا أوقیه، صبر نصف أوقیه. یسحق جمیع[662] القابل للسحق و یخلط بالمیاه و

یوضع فی إناء من النحاس الأحمر فی الشمس الحاده مده أربعین یوما و یحرک فی کل یوم مرارا، و هو ینفع جمیع أمراض العین کالبیاض و الغشاوه و القروح و الجرب[663] و ضعف البصر. تقطر منه فی العین قطره أو قطرتان.

و یصنع من الخلدونیا و السرطان النهری ماء بالتقطیر ینفع جمیع أمراض العین و خصوصا القروح فإنه یبرئها فی یوم واحد و لیله.

صفه دواء لأمراض الأسنان:

یؤخذ من[664] دهن القرنفل نصف أوقیه، و من[665] روح الترمنتین نصف أوقیه، یخلط

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 245

الجمیع و یحل فیه نصف درهم من الکافور و یوضع منه علی الأسنان الموجعه[666] قطره فی قطنه و یوضع فی مکان تآکل الأسنان فیسکن الوجع و یشد الأسنان.

صفه ماء لذلک:

یؤخذ النمام و السعتر السالویا و فوتنج نهری و براده الغیاقو[667] و براده شجر الطرفاء و براده البقس من کل واحد قبضه. و یوضع الجمیع فی إناء و یغمر بالعرق[668] المحلول فیه قلیل من الأفیون بحیث یعلو الأدویه أربع أصابع، و یوضع فی مکان حار أیاما حتی یخرج اللون فیه. ثم یصفی و یرفع و یوضع منه عند الحاجه علی السن الموجعه و یتمضمض به.

دواء أمراض الصدر:

و هذا الدواء یقال له لبن الکبریت[669] و صفته:

یؤخذ من الکبریت المصعّد جزء و من ملح الطرطیر ثلاثه أجزاء، یسحق الجمیع و یوضع فی إناء مطین بطین الحکمه و یغمر بماء المطر المقطر حتی یعلوه[670] بسته أصابع و یکون ثلاثه أرباع الإناء للدواء و الماء، و الربع الباقی فارغا. و یوضع الإناء علی رمل حار حتی یغلی و یذوب و یحرک بعود دائما فینحل فی أربع ساعات أو خمس. ثم یصفی المحلول و یوضع فی إناء آخر و یوضع علیه مقدار من الشراب و یرفع فی مکان حار، و الثفل الباقی یکرر علیه الغمر[671] بماء المطر و الطبخ علی الرمل الحار حتی ینحل الجمیع و لا یبقی شی ء،

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 246

و یجمع المحلول مع المحلول»[672] الأول و یوضع فی مکان حار حتی یرسب فی أسفله الکبریت ثم یصفی عنه الماء برفق، ثم یغمر بماء المطر و یحرک کثیرا ثم یترک حتی یرسب الکبریت و یصفی عنه الماء أیضا. و لا یزال یفعل ذلک[673] حتی یبیض الکبریت و لا یتغیر الماء الذی یغمر به. ثم یجفف فی مکان حار و یرفع تربه بیضاء. و هو بلسان الرطوبه الطبیعیه، و یصفی الدم و یبرئ الأمراض الحادثه من فساده فینفع الجذام و

الحب الإفرنجی و البرص و ینفع التشنج و السکته و أمراض العصب و ینفع بالخاصه للرئه و للأمراض الصدریه کالربو و ضیق النفس و السل و السعال الحادث، و السعال القدیم، و یجفف الرطوبه النازله، و یمنع النوازل و یقوی الدماغ و یحلل ریاح المعده و القولنج. و ینفع حمی الدق، و الدبول.

و إذا حلّ بماء الدارصینی یصیر کالحلیب و یسقی فینفع الحمی بالخاصه[674].

قال قروللیوس: جربنا ذلک مرارا فرأیناه نافعا. و کذلک ینفع السل فإنه یجفف الرطوبه الفاسده، و یزید الرطوبه الطبیعیه، و لا نظیر له لوجع المفاصل و النقرس، و عرق النسا، و یفعل بکیفیته الخفیه[675] و صورته النوعیه فی الأمراض فعل النار فی الحطب.

الشربه من ذلک ثلث درهم أو أقل أو أزید بحسب المزاج و السن بماء الدارصینی أو بماء البادرنجبویه أو بماء المرزنجوش أو بصاعد الشراب.

صفه دواء أمراض القلب:

یجب فی معالجات الأمراض تقویه القلب و حفظه، فإنه منبع الروح الحیوانی و محل الحراره الغریزیه، و منه تستمد جمیع الأعضاء القوی لأنه أشرف ما فی بدن الإنسان.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 247

و نسبته إلی بدن الإنسان کنسبه الشمس إلی العالم، و نسبه الذهب الحی إلی جمیع المعادن، فإنه یکملها و یرقیها إلی مرتبه کمالها، و کنسبه التراب إلی جمیع النباتات.

و اعلم أن الذهب إذا أمکن اخراجه من الحبس و إحیاؤه[676] بحیث ینمو و یتولد منه شکله، کان حافظا للقلب مجددا للبلسان الطبیعی، و یرجع الشیخ إلی شبابه و یبرئ کل عاهه و مرض أعیا الأطباء علاجه، لکن الوصول إلی هذه المرتبه أمر عسیر دونه خرط القتاد. و ما لا یدرک جله[677] لا یترک کله. فإذا الجائع لم یجد لحم الحجل[678] و وجد لحم البقر، استغنی به

فی سد جوعته، لکن أین غذاء لحم الحجل من غذاء لحم البقر. و لما کان الذهب مفرحا للقلب، مقویا له لکونه نظیرا له فی العالم فإن اظهار هذه القوه منه تحتاج إلی تدبیر یلطف جسمه و یخلخله، و یزیل ثقله عن الأعضاء. و قد ذکرنا له هنا تدبیرا حسنا هو أشرف تدابیره بعد التدبیر الکبیر. قال قروللیوس: نحن جربنا هذا الذهب مرارا بهذا التدبیر، فکان جلیل النفع عظیم المقدار. و یقال لهذا الذهب:[679] المدبّر أو أوروم فولمینس[680]، فإنه إذا أصابته النار ظهر منه[681] صوت عظیم کصوت الرعد، و احترق و أحرق ما صادف، و کان أعظم من البارود بمراتب، حتی قیل أن سدس درهم منه، إذا أصابته النار فعل فعل رطل من البارود، و یقال له أوروم بوطابلا[682] یعنی الذهب القادر، لأنه یقدر علی دفع المواد و اخراجها بالعرق، و یدفع الأمراض الردیه و یقال له أوروم

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 248

و لا طیلا[683] یعنی الذهب النباتی.

و صفته:

اشاره

یؤخذ من الماء الحاد المقطر عن الزاج[684] و البارود نصف رطل و یحل فیه أوقیه من العقاب[685] الصافی علی نار خفیفه أو رماد حار و حینئذ یسمی هذا الماء اکواریس[686] یعنی الماء الملکی، و تحل فیه ما أردت من الذهب کما علمت فیما سبق، ثم یوضع المحلول فی إناء واسع من زجاج، و لیکن المحلول إلی نصف الإناء، ثم یسد فمه بشی ء مثقوب، ثم یقطر علیه دهن الطرطیر من ذلک الثقب قلیلا قلیلا، فإنه یغلی و یفور فورانا عظیما، و لا یزال یقطّر علیه من الدهن المذکور قطره بعد قطره حتی یرسب الذهب فی أسفل الإناء تربه صفراء. و علامه نقاء الذهب عن الماء أن یبیض و یصفو بعد

صفرته. و إن لم یوجد دهن الطرطیر، یقطر علیه ملح الطرطیر المحلول، فهو کاف. ثم یصفی عنه الماء و یغسل الباقی فی أسفل الإناء بالماء مرارا حتی لا یبقی فیه طعم ملوحه و لا حده. و یجب أن تجففه بعیدا عن النار فی حمام ماریه أو فی مکان حار، فإنه یشتعل بأدنی سبب و تظهر عنه أصوات کأصوات الرعد، و صوت الطوب[687]، و الحذر ثم الحذر أن تقرب إلیه الحدید، فإنه حین یلاقیه یشتعل من نفسه من غیر نار، و لا تجد منه مقدار[688] ذره إن بقیت حیا و لم تصبک ناره.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 249

قال قروللیوس:

و هذا الصوت أظنه للمضاده بین العقاب و الطرطیر، کما یکون بین البارود و الکبریت أو أن روح البارود نفذ للطافته فی أجزاء الذهب و اختلط بکبریته فظهر منه هذا الصوت العظیم[689]. و اعلم أن روح البارود لیست کالبارود، و لا کبریتیه الذهب کالکبریت العادی، فإنهما لطیفان حاران یکادان یشتعلان من غیر نار بأدنی حراره تشعلها فیتخلخلان و یطلبان الصعود فیفرقان أجزاء الذهب بقوه فیظهر ذلک الصوت المهول. و إذا وضعت منه حبه علی الحدید و قربت إلیه النار اشتعل و غاص فی الحدید، و خرقه و خرج من الطرف الآخر.

و هذا الذهب المبارک ینفع البدن الإنسانی، و یجلب العرق، و یدفع أکثر الأمراض إذا استعمل منه حبتان[690].

و من العجائب انه إذا وضع مع مثله من الکبریت المسحوق الممزوج به بالسحق، و وضع علی النار، فإنه یشتعل من غیر صوت، و یبقی منه فی البوط تربه حمراء. و هذه التربه الحمراء إذا وضع علیها روح الملح انحلت و صارت کالشمس المحلول[691] و زعم بعضهم أن هذا الحل هو الحل

الأصلی، و لیس الأمر کما زعم، فإنه یرجع أیضا إلی الذهبیه، و لأنه خالطه روح الملح الیابس فلیس بحل طبیعی. و من هذا الذهب[692] المبارک المسمی ذهب الرعد یصنع الذهب القادر، و هو من الأسرار التی لا یباح بها، و لکن رجاء الثواب و أن ینتفع به النوع الإنسانی نذکر تدبیره.

و نذکر أولا الأمور اللازمه فی تدبیره:

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 250

الأول: فی استخراج روح البول:

یؤخذ عشره أرطال من بول شاب[693] معتدل المزاج و قد شرب شرابا معتدلا، و یقطر فی حمام ماریه، ثم یعزل عنه المائیه بالتقطیر مره أو مرتین أو أکثر فیبقی عشره. و بعد خروج الروح[694] تشدّ النار لیصعد ما فی الأرض[695] من الملح النوشادری إلی قبه الأنبیق، ثم یؤخذ[696] الروح و له رائحه منتنه، فیقطر مع ماء المطر[697] مرتین، فیخرج فی الأول الروح مختلطا بالماء، و فی الثانی یخرج الروح أولا و یبقی ماء المطر و فیه الرائحه المنتنه فی أسفل القرعه، ثم یؤخذ من هذا الروح المطهر جزء مع مثله[698] من العرق الصافی[699] و یوضع فی مکان حار یومین و لیلتین، ثم یقطر و یرفع و هو روح البول.

الثانی: فی استخراج روح الملح:

یؤخذ من الملح المعدنی ما شئت و یسحق و یوضع فی مائل الرقبه و یکون فخارا قویا و یقطر کما علمت، و إن رددت[700] القاطر علی أرض جدیده من الملح و قطر أیضا کان أجود.

ثم تأخذ من ذهب الرعد ما شئت و یغمر بروح الملح فإنه ینحل، فإذا انحلّ طیّر عنه الروح.

ثم یغمر أیضا بروح الملح حتی ینحل ثم یطیر عنه الروح أیضا. یفعل ذلک مرارا حتی ینحل حلا دهنیا.

ثم یؤخذ بقدر المحلول من روح البول و یقطر علی المحلول فی إناء کبیر، قطره قطره

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 251

کما قطرت فی أول حل الذهب، دهن الطرطیر، فإنه یغلی و یفور، و لا یزال یقطر علیه روح البول حتی ینقطع الغلیان، ثم یوضع فی التعفین أربعه أسابیع ثم یوضع فی مائل الرقبه و یوضع علی الرمل و یقطر بنار معتدله حتی تخرج الأرواح، ثم تشد النار حتی یصعد أکثر الذهب. ثم یؤخذ الذهب الصاعد و یغمر بصاعد

الشراب علی حراره لطیفه حتی یحمر العرق. و یجر عنه العرق و یغمر بعرق آخر حتی یحمر العرق و یجر أیضا، و لا یزال یفعل ذلک حتی لا یبقی فی الذهب الصاعد شی ء من اللون، و ما بقی من الذهب فی أسفل القرعه کرر علیه العمل بالغمر بروح الملح و التقطیر حتی ینحل حلا دهنیا، ثم یقطر علیه روح البول کالأول قطره قطره، و تقطر عنه الأرواح ثم تشد النار لیصعد الذهب، ثم یؤخذ لون الصاعد بصاعد الشراب حتی لا یبقی فیه شی ء من اللون. ثم یجمع العرق الذی فیه اللون و یقطر فیبقی الذهب فی أسفل القرعه محلولا أحمر. و إذ شدّ علی هذا المحلول النار قطر أیضا دهنا أحمر کالدم، و هذا الحل الطبیعی.

و بعض الناس یحلون الذهب حلا غیر طبیعی[701] لونه أصفر و یدعون أنهم حلوه حلا طبیعیا و لیس الأمر کذلک، فإنه إذا وضع فی إناء من قلعی أو فضه سوده بخلاف الذهب المحلول حلا طبیعیا، فإنه إذا وضع فی إناء من قلعی أو فضه صبغه صبغا کاملا، و بهذا التدبیر خرج عن الصوره الذهبیه[702] و لا یمکن عوده إلیها و لو دبر مهما دبر.

و قد ذکر سنارتوس لذلک طریقا سهلا فوجده غایه، قال:

ییؤخذ من الذهب المکلس بالعرق ما شئت، و یغمر بروح البول المقطر مع العرق المتروک اثنی عشر یوما فی حمام ماریه حتی ینضج، و یوضع فی الآله الهرمسیه شهرا کاملا فی التعفین ثم یخرج و یصفی أحمر کالدم، ثم یغمر بروح البول، و العرق النضیج ما بقی

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 252

من الذهب ثم یوضع فی التعفین اثنی عشر یوما و یصفی و یجمع مع الأول. و یفعل ذلک

حتی لا یبقی من اللون شی ء، ثم یقطر روح البول عنه بنار معتدله، فیبقی فی أسفل القرعه دهن أحمر کالدم. فیوضع الدهن فی قرعه قصیره أو فی مائل الرقبه و یقطر بالنار حتی یقطر أحمر کالدم و تبقی الأرض سوداء کالإسفنج. ثم یرفع الدهن الأحمر فی قنینه و یحفظ، فإنه یبرئ من جمیع الأمراض و العاهات، و یعید الشیخ شابا. و هو ینفع الصرع و السکته و البرص و الإستسقاء و المفاصل و السرطان و الحمیات الوبائیه و جمیع الأمراض الحادثه عن الأخلاط الردیئه، لا نظیر له.

و ستارقوس یقول أیضا[703] إنه لیس بحل طبیعی بل إنما هو تصغیر أجزاء الذهب و هو یفرح القلب و یقویه لمشابهته الدم فی اللون[704] و بکیفیته الخفیه. و نحن إنما صنعناه لعلاج الأمراض لا لشی ء غیر ذلک من الأشیاء التی یزعمها أرباب صناعه الکیمیاء الذین یغشون الناس و یغرونهم، عاملهم الله بعدله ..

دواء لأمراض المعده:

صفه استخراج زاج الزهره[705] و المریخ[706]

تؤخذ صفائح النحاس أو الحدید الرقیقه[707] و تقرض بالمقراض قطعا[708] صغارا، ثم توضع فی إناء من خزف: ساف[709] منها و ساف من الکبریت المسحوق ثم توضع علی النار و تشدّ النار حتی یحترق و ینقطع الدخان و یکون ذلک فی ساعه زمانیه، ثم یخرج و یبرد،

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 253

فیخرج النحاس رمادا مائلا إلی السواد، فیسحق و یحلّ و یوضع فی إناء من خزف و یحرق حرق الأنتموان، ثم یخرج و یسحق و یوضع لکل رطل منه ثلاث أواق من الکبریت، ثم یحرق علی النار مقدار ربع ساعه[710] یکرر العمل کذلک خمس مرات أو ست. و فی کل مره ینقص من مقدار الکبریت حتی یصل إلی الأوقیه، ثم یسحق فی إناء

من خشب و یغمر بالماء الحار و یحرک حتی ینحل ماء اسمانجونیا[711] إن کان العمل من نحاس، و ماء أخضر إن کان العمل من حدید. ثم یصفی و یطبخ بنار خفیفه حتی یذهب نصف الماء. ثم یوضع فی مکان بارد فإنه ینعقد فیه الزاج کقطع الشب الأزرق، و الزاج النحاسی اسمانجونی، و الحدیدی أخضر، ثم استخرج روح الزاجین کما علمت. و لا تظنن أن روح زاج النحاس و روح زاج الحدید کروح الزاج الطبیعی، بل هو أقوی[712] منه بمراتب.

و قال براکلسوس فی کتابه المسمی بطول الروح و العمر:[713]

إن فی هذین الزاجین خلا ثقیفا جائعا یأکل کل ما یلقی فیه[714] و لا فساد فی کبریتهما. و قال فی کتاب العلاجات إن نصف عمل الشراباتی عمل روح الزاجات، و هو الأصل لجمیع العلاجات و جل[715] الأعمال. و الشربه من روح هذین الزاجین خمس حبات أو ست بالشراب أو بماء النعنع أو بماء الفروج و یسقی لضعف[716] المعده و برودتها و عدم هضمها. و هو نافع لجمیع أمراض المعده حارها و باردها بالخاصه. و یفتت حصی الکلی

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 254

و المثانه إذا سقی بماء حشیشه الزجاج[717]. و یسکن لهیب الحمیات بماء الورد أو بالشراب أو بماء القنطریون و ینفع الرأس بماء الخزامی أو الفاونیا، و یسقی للیرقان بماء الخلدونیا و للطاعون بسکر النبات و معجون حب العرعر. و إن سقی بالتریاق جلب العرق و دفع الضرر الحادث عن شرب الزئبق أو الطلاء به[718] و ینفع داء الثعلب إذا طلی بماء الخلدونیا، و یطلی علی الجمره و الجرب و الحکه و یسقی لجمیع الأمراض السددیه[719] و العفنیه، فإنه یفتح السدد و یمنع العفونه. و الشربه منه لهذه الأمراض

من حبتین إلی خمس حبات[720] بما یناسب العله.

و قد یسقی بمرق الفروج، و یجب أن یدثر[721] المریض بعد سقیه، بالثیاب فی مکان حار حتی یعرق. و یجب اجتنابه فی أورام المعده و الکبد لأنه شدید الحموضه. و قد یصلح روح الزاج بالبنفسج أو بالورد أو بشقائق النعمان أو بالقرمز ثم توضع معه قطره من دهن القرنفل و یسقی لکل ما یناسبه.

دواء الرحم، صفه أکسیر لأمراض الرحم:

یؤخذ نصف رطل جندبیدستر، و من الزعفران أوقیتان، یعمل ربا بعد أخذ اللون بصاعد الشراب، ثم یضاف إلیه أربع أواق من رب البرنجاسف و أوقیه من ملح الصدف، و دهن أنجلیقا و دهن أنیسون و دهن کهرباء من کل واحد درهمان. یخلط الجمیع و یعقد علی نار خفیفه. الشربه منه ثلث درهم إلی ثلثی درهم و هو یفتح سدد الرحم و یدر الحیض

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 255

و ینفع فی اختناق الرحم و یصلح لجمیع أمراض الرحم.

صفه ملح المشتری النافع لاختناق الرحم شربا و طلاء:

یحرق المشتری[722] بالنار حتی یصیر رمادا، ثم یغمر بالخل المقطر حتی ینحل. ثم یصفی و یوضع فی مکان بارد، فإنه ینعقد فیه الملح. ثم یحلّ هذا الملح بالماء القراح و یعقد مرات[723] حتی تذهب حموضته، و هو من الأسرار. إذا سقی منه ثلاث حبات أو أربع بماء البرنجاسف أبرأ اختناق الرحم. و کذلک یطلی به[724] من خارج فینفع نفعا بینا.

صفه ماء مقطر لذلک:[725]

یؤخذ مشکطرا مشیع و دوقو[726] من کل واحد أوقیه، و دارصینی و سلیخه و بادرنجبویه من کل واحد ثلثا درهم، زعفران ثلاثه دراهم، جندبیدستر نصف أوقیه. یسحق الجمیع ناعما و ینقع فی عصیر السذاب[727] أربعه أیام، و یقطر فی حمام ماریه. الشربه منه ملعقه و لا یؤکل بعده طعام إلی مضی ثلاث ساعات.

صفه دواء یفتح سدد الطحال و یدر الحیض

یؤخذ طحال البقر و یقطع قطعا صغارا و ینقع فی العرق المحلول فیه المرّ أربعه أیام.

ثم یجفف فی مکان حار، ثم یسحق و یغمر بالعرق حتی یخرج اللون، ثم یطیّر عنه العرق حتی یصبح ربا، و قد یقطر فیه قلیل من دهن الأنجلیقا لتطیب رائحته. الشربه ثلث درهم.

لا نظیر له فی تفتیح سدد الطحال و إدرار دم الحیض و هو من الأسرار.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 256

دواء الکلی[728] و المثانه:

اعلم أن الحصی المتولده فی هذه الأعضاء أنواع کثیره[729] فی القله و الکثره و الیبوسه و الرخاوه و الموضع. و تتولد من فضلات الغذاء الطرطیریه المستعده للإنعقاد.

و العاقد لها الروح الحار المخصوص بذلک العضو، مع ضعف هضم العضو، و کثره الماده الطرطیریه. و اعلم انه إذا کانت القوه الدافعه ضعیفه، و القوه العاقده قویه، کان الإنعقاد سریعا.

صفه ملح یفتت حصی الکلی و المثانه من صنعه براکلسوس:

تؤخذ عیون السرطانات، و حجر مثانه الإنسان، و حجر الیهود و کهرباء، و حجر الإسفنج، و بللور معدنی، و الأحجار البیض المستدیره التی توجد بقرب الأنهار. و یحرق الجمیع بالکبریت و البارود، ثم یحل فی الخل المقطّر ثم یصفی و یستخرج الملح منه کما علمت. و یحلّ ذلک الملح و یعقد مرارا ثم یسقی لمن یتولد فیه الحصی[730] فی أی عضو کان فإنه یفتتها و یخرجها بالخاصه. الشربه منه ثلث درهم إلی ثلثی درهم بماء حشیشه الزجاج أو بماء الطراغیون[731] أو بماء البطراسالیون و یسقی للنساء بماء حب العرعر، أو بماء البادرنجبویه و یعطی فی ربع دوره القمر[732] و إذا سقی العلیل نصف درهم من سال برونیلا مع قلیل من الزعفران و البسباسه کان علاجا کافیا.

دواء الإستسقاء:[733]

اعلم أن الفضلات الحاصله مما یؤکل و یشرب ثلاث:

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 257

الأول: المائیه، و الثانی: الکبریت، و الثالث: الملح

و الفضله الثالثه التی هی الملح، إذا عرض لها عارض أوجب انحلالها تولّد الإستسقاء.

صفه دواء مسهل لمرض الإستسقاء:

یؤخذ رب الخربق أربع حبات تربذ معدنی حبتان، یعمل حبا و یسقی، فإن لم تحصل التنقیه التامه کرر سقی الدواء، إلی أن تحصل التنقیه التامه ثم یؤخذ ثلاثه أجزاء من الکبریت المصعد عن الزاج و جزء من زعفران الحدید المصنوع بماء الکبریت و یسقی منه نصف درهم فی الصباح، و نصف درهم فی أواسط النهار، و نصف درهم فی المساء.

و یستعمل ذلک أیاما متوالیه ثم یعرق العلیل بطبیخ الغیاقو أو بماء التریاق، و یغذی بالأغذیه المجففه و یستعمل شراب الأفسنتین المنقوع فیه[734] الفولاذ المدبر.

دواء الإسهال:

إن کان الهضم قویا و کانت القوه الممیزه ضعیفه حدثت زنطاریه، و إن کانت القوه الممیزه قویه و الهاضمه ضعیفه[735] تولدت الهیضه، و إن کانت القوتان ضعیفتین عرض زلق المعده و الأمعاء.

صفه سفوف لذلک لا نظیر له:

یؤخذ کهرباء، و دم الأخوین، و شاذنج[736] و مرجان و بزر البقله الحمقاء و بزر لسان الحمل[737] و طور منتلا و طین مختوم من کل واحد أوقیتان، جلنار أوقیه، جوزبوا أربعه عددا،

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 258

دارصینی نصف أوقیه، زعفران المریخ[738] و طلق محرق و صدف[739] محرق، و عظم إنسان محرق من کل واحد أوقیه. یسحق الجمیع ناعما و یعمل[740] سفوفا. و هو من العجائب لأنواع الإسهال و نزف الدم من أی نوع کان کالدوسنطاریا و الرعاف[741] و الزلق و افراط الطمث و غیر ذلک. و هو قلما[742] یسقی ثلاث مرات، فإنه ربما أبرأ من سقی مره أو مرتین.

الشربه منه درهم إلی درهم و نصف بماء لسان الحمل. و ینفع الدوسنطاریا أن طلی به من خارج مع التریاق و الطین المختوم.

صفه زعفران الحدید:

یؤخذ خبث الحدید الأزرق[743] کثیر اللمعان و هو یتولد فی معادن الحدید و یسحق ناعما علی رخامه و یوضع فی إناء من زجاج و یغمر بالخل المقطر بقدر ما یعلوه أربع أصابع و یوضع فی مکان حار أربعه عشر یوما ثم یصفی و یطیر عنه الخل بالطبخ و الباقی هو زعفران الحدید، ثم یغسل بالماء القراح مرات حتی تذهب عنه الحموضه و یجفف و یحفظ.

و إن وضع فی مکان بارد، انحلّ ماء و یسمی حینئذ دهن الحدید، و هو ینفع جمیع السیلانات، و إسهال الدم، و سیلان الرحم، و سیلان المنی، و إفراط دم البواسیر، و سلس البول، و یقطع نزف الدم من خارج و من داخل. الشربه من ثلث درهم إلی نصف درهم بشراب السفرجل أو بالکلبشکر و یفتح سدد الکبد و الطحال و یقویهما. و ینبغی أن یعطی أولا الملطفات و المسهلات ثم

یسقی.

و یسقی لأمراض الکبد و الطحال بماء سقولوفندریون أو بماء الطرفاء أو بماء

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 259

برشاوشان. و یسقی لأمراض الکبد بماء الهندباء أو بماء الأغریمونیا أو بماء السکوریا[744] و یسقی للإستسقاء بماء الأفسنتین، و یقوی المعده و یمنع الغثیان إذا سقی بالکلبشکر، الشربه منه لهذه الأمراض من ثمانی حبات إلی ثمانی عشره حبه.

دواء لتقویه الجماع:

اعلم أن الراوند إذا قلی فارقته القوه[745] المسهله. کذلک الساطریون و هو خصی الثعلب الکبیر، إذا جف ذهبت تقویته[746] للجماع. هکذا وجدنا بالتجربه، و یجب أن تؤخذ الملآنه و تترک الصغیره الفارغه من خصیه الثعلب.

یؤخذ خصی الثعلب الرطب و یسحق فی هاون من حجر یوضع فیه من لباب الخبز و یخلط، و یوضع فی قرعه یوضع علیها أنبیق أعمی بعد غمره بصاعد الشراب، و یعفن فی بطن الفرس أو فی حمام ماریه شهرین. ثم یخرج و یصفی عنه العرق برفق، و یوضع ذلک العرق فی بطن الفرس شهرین أیضا، فإنه یصیر أحمر کالدم. و الثفل الباقی یحرق و یستخرج ملحه و یوضع علی هذا الأحمر. و قد یقطر علیه قطرات من دهن الدارصینی لتطیب رائحته. و هذا الدواء یقوی البدن و یعینه علی الجماع لا نظیر له، و یزید فی المنی و یرجع الشیخ إلی صباه[747]. الشربه منه من ثلث درهم إلی درهم، و یسقی فوقه قلیل من الشراب الریحانی[748] و قد یخلط بالکلبشکر و یشرب فوق الشراب.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 260

دواء المفاصل و النقرس:

اشاره

علاج المفاصل فی ابتداء العله سهل یزول ببعض الأدهان البلسانیه[749] و إما إذا أزمن و استحکم فیعسر علاجه. فحینئذ یحتاج إلی المسهلات و المدرات و المعرقات.

و براکلسوس جرب لذلک، الزئبق المرجانی و المسهل المجرّب لذلک. و قد خلّص به قوما کثیرین من هذا المرض.

و صفته:

أن یؤخذ من السورنجان و التربذ و رب السقمونیا و السنا و عظم قحف الإنسان[750] و سکر أجزاء سواء[751] یسحق الجمیع و یعطی منه نصف درهم کل صباح بماء الکمافیطوس. و هذا المسهل کاف فی تنقیه المفاصل و النقرس.

و أما الأدویه المقویه للمفاصل، المانعه لانصباب المواد إلیها فهی روح الزاج و ملح اللؤلؤ و الشراب المطبوخ فیه الغیاقو و الوجّ و الفرنجمشک.

صفه دهن بلسان[752] یسکن وجع المفاصل و النقرس:

یؤخذ زاج محرق رطلان، عسل بشمعه رطل، صاعد الشراب رطل، صمغ البطم أربع أواق، رعی الحمام سته أواق، اکلیل الجبل خمسه أواق[753]، و من الحصی المستدیره التی توجد بقرب الأنهار و المحرقه نصف رطل. یجمع الجمیع و یوضع فی مکان حار ثلاثه أیام ثم یقطر، و یحرق الثفل الباقی فی القرعه و یستخرج ملحه و یحلّ فی القاطر و یقطر

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 261

أیضا. و هو من العجائب فی تسکین وجع المفاصل و النقرس و تحلیل موادها. تبلّ به الخرق و توضع علی محل الوجع، و لا ترفع حتی تجفّ. ثم یکرر العمل حتی یزول المرض بالکلیه، و یکون ذلک بعد تنقیه المفاصل کما علمت.

دواء آخر:

یؤخذ دهن عظام الإنسان[754] أو دهن عظام رأس الفرس[755] المستخرج بالتقطیر، و دهن الآجر من کل واحد أوقیه، دهن صمغ البطم و دهن حب العرعر من کل واحد ثلاث أواق، یخلط الجمیع و یقطر فی حمام ماریه و یطلی به علی الوجع فإنه یسکنه و یحلل المواد، خصوصا ما کان عن بروده.

صفه مرهم لذلک:

یؤخذ من الورد عشر قبضات، و من قشور أصل البنج الرطبه سته قبضات، و یطبخ الجمیع برطلین من الشراب طبخا قویا، ثم یصفی و یعصر ما فیه ثم یطیر الشراب بالطبخ، فیبقی فی أسفل الإناء شی ء کالعسل، یؤخذ و یخلط به رطلان من شحم الخنزیر حتی یصیر کالمرهم، ثم تخلط به أوقیه من الأفیون المحلول بالشراب و درهم من الزعفران، و أوقیه من زهر البوصیر، فإنه یصیر مرهما رمادی اللون لا نظیر له فی تسکین وجع المفاصل.

فی أدویه الحمیات:

اشاره

اعلم أن الحمی إما[756] أن تکون زئبقیه أو کبریتیه أو ملحیه أو مرکبه من ذلک.

و جمیعها تحتاج إلی الإستفراغ. و مما ینفع لذلک التربذ المعدنی[757] و المسهل الجامع. و بعد

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 262

استفراغ الماده، یسقی هذا السفوف:

و صفته:

یؤخذ من الحلزون[758] الذی یوجد فی الأماکن الخربه و الأبنیه ما شئت و ینقع فی الخلّ لیله، ثم یخرج ما فیه من اللحم و یرمی به، ثم یحرق[759] حتی یبیض، یسقی منه ثلثا درهم وقت النوبه بشی ء من الشراب المسخن أو بالسمن و یدثر العلیل بالثیاب حتی یعرق، و هو قل أن[760] یحتاج إلی تکراره مرتین أو ثلاثا و هو من العجائب.

دواء آخر:

یسقی فی جمیع الحمیات الدائره و اللازمه. یسقی فی الدائره وقت النوبه و فی اللازمه بکره النهار. یؤخذ روح الزاج ثلث درهم، ملح الأفسنتین نصف درهم، ماء الهندباء أوقیه و نصف، و المجموع شربه واحده[761] و إن کان العلیل ضعیفا یجعل روح الزاج سدس درهم.

فی دواء الطاعون و الحمی الوبائیه و الأمراض الوافده أیضا[762]:

یؤخذ من الکبریت المصعّد ثلاث أواق، و یغمر بدهن حب العرعر بقدر ما یعلوه أربع أصابع، ثم یوضع علی رمل حار و یحرّک إلی أن یذوب و ینحلّ فی الدهن ثم یرفع عن النار حتی یبرد. ثم یوضع علیه ربع جزء من دهن الکهرباء، و یحرک علی النار أیضا حتی یمتزج. ثم یؤخذ رطل من التریاق و یحلّ بالعرق و یستخرج ربه کما علمت. ثم یؤخذ راسن و أنجلیقا و حب العرعر و یغمر بالعرق و یستخرج روحه بالتقطیر. ثم تجمع هذه الأدویه الثلاثه التی هی الکبریت المدبّر، و رب التریاق و روح الأدویه الثلاثه فی إناء و توضع فی

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 263

مکان حار أربعه عشر یوما. و هذا الدواء من الأسرار للطاعون و الأمراض الوبائیه و الوافده.

و إذا سقی منه أیام الطاعون و الوباء فی کل صباح قطرتان بالشراب أو الخل أو بما یناسب من المیاه، حفظ الأبدان عن العفونه و منع حدوث الطاعون و الوباء.

و أما الذین عرض لهم الطاعون و الحمی الوبائیه، فیسقون من ذلک ثلث درهم بالشراب أو الخل أو بما یناسب من المیاه فیدر العرق إدرارا قویا و یخرج السموم بالعرق.

صفه تصعید الکبریت:

اعلم أن الکبریت لا ینبغی أن یسقی منه ما هو عبیط غیر مصعّد. اللهم إلّا أن یکون صعّد فی معدنه و وقع فی طرف من المعدن کما فی بلاد إیطالیا فإن فیها جبلا دائما یشعل نارا، و یصعد بهذا الإشتعال کبریت کثیر من معدنه و یقع فی جوانب الجبل و یعلق علی بعض الأحجار و الجروف کالطلّ[763]. و أهل تلک الناحیه یجمعونه و ینقلونه إلی بعض البلاد، و لا فرق بینه و بین الکبریت المصعّد بالصناعه.

و کیفیه تصعید الکبریت:

أن یؤخذ رطل من الکبریت و نصف رطل من الملح و نصف رطل من الزاج المحرق.

یسحق الجمیع و یوضع فی آله التصعید فی رمل فی طنجره من الخزف. و توقد تحت القدره النار حتی یصعد الکبریت، و احذر أن تسخن فی الآثال فإن الصاعد یذوب بالحراره و یسقط إلی أسفل. و إن کرر تصعیده علی ملح و زاج جدیدین ثلاث مرات[764] کان أجود. و بعض الناس یضع علی الآثال أنبیقا له خندق فإن ذاب منه شی ء سقط فی خندق الأنبیق ثم یرفع الکبریت المصعّد و یحفظ.

صفه دواء دهن الکبریت[765] لبراکلسوس:

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 264

یؤخذ من الکبریت المصعد أوقیه و نصف، مرّ درهم، حبر و زعفران و طین مختوم من کل واحد ثلث درهم. یسحق الجمیع و یعمل جوارشا بالسکر المحلول بماء الورد.

دواء آخر لدهن الکبریت:

یؤخذ من الکبریت المصعد رطل و نصف، قلقطار[766] ست أواق، صبر أربع أواق، مر و کندر و مستکه من کل واحد ثلاث أواق، ملح خمسه دراهم، زعفران نصف أوقیه.

یسحق الجمیع ناعما و یوضع فی آله التصعید، و یصعد کما یصعد الکبریت. و إن کرر تصعیده کان أجود. و یجب أن تکون الآله غیر ملآنه لئلا یحترق، بل إلی نصفها. و فوائد دهن الکبریت الساذج و المرکب، إن المرکب منه یسقی للطاعون و الحمیات الوبائیه و ذات الجنب و القولنج و لجمیع[767] أمراض الصدر و الرئه، و یفتح سدد الکبد. الشربه منه ثلث درهم إلی نصف.

و أما زهر الکبریت الساذج فیسقی منه درهم للطاعون بماء الشوکه المبارکه، أو بالتریاق، أو بشراب الأترج أو بماء البادرنجبویه و کذلک یسقی لمنع العفونه و ذات الجنب و الأورام، و إن شرب منه فی کل یوم قلیل منع الأمراض الحادثه عن الرطوبه. و إن سقی للحب الإفرنجی و الأمراض الجلدیه و الأمراض التی تحتاج إلی التجفیف کان علاجا کافیا لا نظیر له. و ینفع جمیع أمراض الصدر و الرئه کالربو و ضیق النفس و السعال القدیم الحادث و النوازل المزمنه. و کذلک یسقی للحمیات و الشربه منه لهذه العلل من نصف درهم إلی درهم بحسب قوه العلیل و سنه. و قد یعمل جوارشا بالسکر و الکثیراء و یسقی. و لا یجوز سقیه للحوامل خوف الإسقاط[768].

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 265

صفه ماء التریاق:

یؤخذ من التریاق الجید خمس أواق، مرّ أوقیتان و نصف، دارصینی و زعفران من کل واحد نصف أوقیه، کافور درهمان. یغمر بصاعد الشراب الذی نقع فیه الأنجلیقا بقدر ما یعلوه أربع أصابع، و یوضع فی مکان حتی یخرج اللون و یصفی

و یغمر بعرق آخر فی مکان حار حتی یخرج اللون، ثم یصفی و یوضع مع العرق الأول، و لا یزال یفعل کذلک حتی لا یبقی فی الأدویه شی ء من اللون. ثم یجمع الجمیع و یقطر و یرفع أو یوضع علیه ست أواق من روح الطرطیر و یوضع فی الآله الهرمسیه و یقطر تقطیرا دوریا حتی یرد القاطر علی الأرض و یصعد و یترک یفعل ذلک أیاما فی حمام ماریه. و هذا الماء ملعقه منه بالشراب للطاعون یدفع السمیه و یجلب العرق و یقوی الأعضاء الرئیسیه و ینفع جمیع الأمراض و یسقی لمن تضرر بشراب الزئبق أو بطلائه فیخلصه و یصفی الدم و ینفع الحب الإفرنجی و یمنع العفونه و یقتل الدیدان و یحلل الریاح و یسکن وجع الأحشاء، و لا نظیر له فی الحمیات و الخفقان و الیرقان و یسقی بماء الشوکه المبارکه أو بالشراب أو بما یناسب من المیاه.

دواء السموم، صفه تریاق المومیا:

یؤخذ من المومیا الإنسانی[769] الیابسه غیر کریهه الرائحه نصف رطل و یصنع منها رب بصاعد الشراب، ثم یؤخذ من التریاق أربع أواق، زیت صافی أوقیتان، ملح لؤلؤ و ملح مرجان من کل واحد درهمان، طین مختوم أوقیتان مسک درهم. یسحق ما یجب سحقه و یخلط الجمیع و یوضع فی مکان حار شهرا کاملا حتی ینضج[770] ثم یستعمل للسموم،

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 266

فإنه تریاق عظیم النفع، جلیل المقدار، ینفع لجمیع السموم[771] المعدنیه و الحیوانیه و النباتیه و ینفع الأورام السمیه و الطاعونیه. و إذا شرب منه فی کل یوم ثلث درهم. أمن شاربه من ضرر السموم و حدوث الطاعون. و یسقی منه للأمراض السمیه نصف درهم بماء الحشیشه المبارکه. و قلما یحتاج إلی تکرار سقیه مره

أخری. و إن کان السم قد سقی منه لإنسان، یسقی منه درهم مع دهن اللوز الحلو، فإنه یخرج السم بالقی ء أو بالإسهال بعون الله تعالی.

صفه دواء نافع لجمیع السموم[772] من صنعه براکلسوس:

و هو کاف لجمیع السموم المعدنیه و النباتیه و الحیوانیه. یؤخذ من دم البط ما أردت، و یقطر فی حمام ماریه، و یحفظ القاطر، و یرفع ما بقی فی أسفل القرعه و یجفف. ثم تؤخذ قوانص البط[773] و تحرق حتی تصیر رمادا، ثم یغمر الرماد بالقاطر من دم البط و یستخرج ملحه کما علمت. ثم یسحق الملح مع الدم المجفف الباقی فی أسفل القرعه و یوضع لکل رطل من المجموع أوقیه من الکهرباء. و مرجان و زبیب أسود مسحوق بعد التجفیف و رب المومیا و جدوار من کل واحد نصف أوقیه، بادزهر[774] ثلاثه دراهم، تریاق جید أوقیه و نصف. یسحق الجمیع و یخلط و یغمر بدهن حب الصنوبر بقدر ما یعلو[775] الأدویه أربع أصابع، و یسد فم الإناء و یحفظ. و کلما عتق کان أجود، و یسقی منه نصف أوقیه بالشراب أو بالحلیب لمن سقی السموم، فإنه لا یمضی[776] سدس ساعه إلا و قد خلص المسموم من السم بعون الله تعالی.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 267

فصل فی أدویه الجراح و القروح[777]

صفه بلسان ینفع جمیع الجراحات سواء کانت من التوفنک[778] أو من الطوب[779] أو من السیف أو من الرمح أو من غیر ذلک.

یؤخذ زهر هیوفاریقون رطل. زهر الخیری و زهر البوصیر و ورق الخلدونیا و قنطریون صغیر و راوند و مشکطرا مشیع و زهر البابونج و سنفیطن من کل واحد نصف أوقیه، ورد یابس أوقیه و نصف، مومیا و کندر من کل واحد أوقیه و نصف مصطکی أوقیه، و میعه سائله أوقیتان. یسحق ما یجب سحقه و یحل الجمیع برطلین من صاعد الشراب، و یوضع فی الشمس الحاده أو فی الفرن حتی یخرج اللون. ثم یصفی و یکرر العمل حتی لا

یبقی فی الأدویه شی ء من اللون. و إن لم یکرر العمل، یوضع علی الثفل زیت صاف بقدر ما یغمره، و یوضع فی مکان حار ثمانیه أیام ثم یعصر ما فیه من الدهن، ثم یؤخذ من صمغ البطم خمسه أرطال و من الراتنج أوقیه و نصف، و یغسل بماء الهیوفاریقون. ثم یجمع الجمیع فی إناء و یوضع فی مکان حار أو فی شمس حاده حتی ینضج، ثم یطیّر عنه صاعد الشراب فیبقی فی الإناء أحمر سائل کالعسل. و قد یصنع أیام الشتاء بأدویه جافه، و الأجود أن یصنع بالأدویه الرطبه. و ینبغی أن تغسل الجراح و القروح بالشراب قبل وضعه، ثم یوضع علیها. و إن انقطع عرق أو شریان أو عصب، فیطلی هذا الدهن ثم یضمد بضماد استرکتوم فیبرأ من ألمه بإذن الله تبارک و تعالی[780].

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 268

صفه ضماد استرکتوم[781] من صنعه براکلسوس النافع لجمیع القروح و الجراح و الفک و الکسر و الخلع و اللوی و هو علاج جامع لا نظیر له:

اشاره

یؤخذ سیلیقون و مرقشیتا من کل واحد نصف رطل، مرداسنج فضی و ذهبی من کل واحد ثلاث أواق، دهن بزر کتان و زیت من کل واحد رطل و نصف، دهن حب الغار نصف أوقیه، قلفونیا[782] و شمع من کل واحد رطل، صمغ العرعر و صمغ البطم من کل واحد نصف رطل[783]، جاوشیر أوقیه، مقل و اشق و سکبینج من کل واحد ثلاث أواق، کهرباء و کندر و مر و صبر و زراوند طویل و مدحرج من کل واحد أوقیه، و مغناطیس و مومیا بحریه و شاذنج من کل واحد أوقیه و نصف، مرجان أحمر و أبیض و صدف و دم الأخوین و زاج أبیض و طین مختوم من کل واحد أوقیه، أنتیمون مصعّد درهمان، زعفران الحدید و کافور من کل واحد أوقیه.

و کیفیه العمل:

أن تحلّ الصموغ الخمسه بالخل، و تصفی و یطیّر عنها الخل بنار خفیفه حتی تبقی کالعسل، ثم یطبخ المرداسنج بالزیت و دهن بزر الکتان حتی یتغیر لون المرداسنج. ثم تذر علیه المرقشیتا مسحوقه ثم یلقی فیه السیلقون ثم یطبخ حتی ینعقد ثم یلقی فیه دهن حب الغار و القلفونیا و الشمع و صمغ العرعر و صمغ البطم بعد حله علی النار، و یحرک علی نار خفیفه ثم تلقی الصموغ المحلوله بالخل تدریجا، و یحرک دائما لئلا یتقطع و یتدحرج، ثم تلقی علیه الأدویه الباقیه مسحوقه، و آخر ما یلقی فیه الکافور محلولا بدهن العرعر. و إذا

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 269

رأیته یابسا[784] لا بأس أن یلین بقلیل من الزیت و الشمع، و علامه تمام طبخه أن لا یعلق بالید و لا یدبق.

ثم یلقی فی الماء حتی ینعقد، ثم تدهن الید بدهن البابونج و دهن

الخراطین و یقطع قطعا طوالا و یرفع. و ینفع هذا الضماد للقروح و الجراح الحدیثه و القدیمه فی أی عضو کانت، و یحفظ[785] و یقوی العضو و ینقی القروح، و ینبت اللحم فی القروح و الجراح و یلحمها، و یفعل فی أسبوع ما یفعل غیره فی شهر. و یمنع العفونه و یزیل اللحم الزائد، و یجذب الرصاص و النبال و النصال من الجراح، و ینفع لنهش الحیوانات السمیه و یحلل الصلابات و ینضج ما یقبل النضج منها. و ینفع السرطانات و الخنازیر و النواسیر[786] منفعه بالغه و یسکن الأوجاع فی أی عضو کانت. و هو للفتق من العجائب، و کذلک لوجع الظهر و البواسیر و تمتد قوته إلی خمسین سنه لا تنقص أبدا.

صفه حجر یسمی حجر الجرائحیه:[787]

اشاره

یؤخذ من الزاج الأخضر رطل، و من الزاج الأبیض نصف رطل، شب رطل و نصف، نطرون و ملح من کل واحد ثلاث أواق، ملح الطرطیر و ملح أفسنتین و ملح برنجاسف، و ملح هندباء، و ملح کاکنج، و ملح لسان الحمل من کل واحد نصف أوقیه. یسحق الجمیع ناعما و یوقد فی قدر فخار مزجج و یغمر بخل الورد و یطبخ علی نار لینه، و یدام تحریکه بعود، فإذا قارب الإنعقاد یلقی فیه رطل من الإسفیداج و أربع أواق من الطین الأرمنی و یحرک دائما

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 270

حتی ینعقد حجرا[788] ثم یکسر القدر و یرفع لوقت الحاجه[789]. و فوائد هذا الحجر لا تعد و لا توصف فإنه یبرئ القروح التی فی الجسد و یحفظها و یمنع النوازل، و یقوی العضو، و یشد الأسنان، و یقوی اللثه، و ینبت لحم الأسنان، و یمنع سیلان الدموع و یزیل الحمره و الوجع و البیاض

فی العین إذا طلی به الجفن[790] و ذرّ[791] علی البیاض. و ینفع الرمد بماء (الأفرازیا)[792] أو بماء الورد أو بماء عصا الراعی. و یزیل الحمره و الجمره إذا طلی به علیها فی یوم و لیله. و یزیل الحکه و الجرب طلاء. و ینفع السرطان و قروح الفم و اسکربوط. و یزیل عفونه القروح و یفنی لحمها الزائد. و ینفع لحرق النار.

و کیفیه الإستعمال:

أن تحل منه أوقیه فی رطل من الماء و تبل به خرقه و توضع علی الجراح و القروح و یتمضمض به لقروح الفم و اللثه و تآکلها[793].

صفه سکر زحل:[794]

یؤخذ سلیقون أو اسفیداج نقی من الغبار و التراب، و یرطب بقلیل من الخل المقطر ثم یجفف ثم یسحق و یوضع فی إناء و یغمر بالخل المقطر بقدر ما یعلوه أربع أصابع

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 271

و یوضع[795] فی مکان حار أو علی رماد حار أربعه أیام و الحذر[796] من المکث فی ذلک المکان، فإن بخاره ردی ء مضر بالإنسان، حتی یخرج اللون، ثم یصفی و یوضع علیه خل مقطر آخر، و یوضع فی مکان حار کالأول حتی یخرج اللون، و یکرر ذلک حتی لا یبقی فیه شی ء من اللون. ثم یطیّر عنه الخل بالطبخ ثم یغسل بالماء[797] مرارا حتی تذهب حموضته، ثم یطبخ بالماء و یستخرج ملحه کما علمت. و إن وضعت الملح فی مکان رطب انحل دهنا. و هذا الدواء ینفع و یدفع ضرر الزئبق فی البدن، و جمیع القروح الملحیه المتعفنه. و السکر النباتی، کما إنه یعدل حده الأدویه و مراراتها، فکذلک هذا السکر یعدل المعدنیات و یزیل حدتها و یمنع آفتها عن الأعضاء و هو علاج[798] تام للقروح المتعفنه و الردیئه و الخبیثه کالسرطان و الغنغرینا و الأکله و جمیع القروح الزحلیه. و إذا حلّ منه فی ماء لسان الحمل[799] و ماء عنب الثعلب و طلی به علی الحمره و الجمره و النمله أبرأها فی زمان قلیل. و إذا طلی به علی الأورام بدهن البابونج حللها. و إذا طلی به مع دهن صمغ البطم علی الجراح و القروح أبرأها. و هو لا نظیر له لقروح الثدی

و سرطانه. و یزیل حمره العین بماء الورد أو بماء (الأفرازیا)[800]. و إن سقی منه أربع حبات بالشراب سکن وجع القولنج. و یسقی لأورام الأحشاء الحاره ثلاث حبات بماء لسان الحمل، و یسقی لحمی الربع و أمراض الطحال بما یناسب، و یسقی لسیلان المنی. و یطلی به من خارج بدهن الورد. و هذا السکر مشهور بین أرباب صناعه الکیمیاء إذا قطر تقطیرا صناعیا لتخرج روحه، و تقوی تلک الروح بملحه، و اذا جمع مع الذهب المکلس بعد حله بماء الرزین ظهر عنه الذهب

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 272

النباتی. و بالتجربه یعلم ما قلناه.

صفه ماء بذر الضفدع المسمی باللاتینیه اسبرنیولا[801]

و هو أن یؤخذ بذر الضفدع فی آذار فی آخر الشهر. و هو شی ء یکون علی وجه الماء کالطحلب لکنه أبیض لزج مخاطی، کریه الرائحه. و یقطر فی حمام ماریه و یرفع ماؤه، ثم یؤخذ مرّ و کندر من کل واحد أوقیتان، زعفران نصف أوقیه، کافور ثلاثه دراهم. و یرطب بالماء المقطر المذکور و یجفف. یفعل ذلک عشرین مره. و إذا سقی منه ثلث درهم بماء لسان الحمل حبس الدم من أی عضو کان، و کذلک إذا طلی به من خارج یسکن الحمره و الجمره و وجع المفاصل الحار السبب إذا طلی به مع الخل. و هذا الماء وحده إذا حلّ فیه قلیل من الشب و طلی به علی المفاصل سکّن وجعها.

صفه زئبق مدبر یزیل الآثار[802] طلاء:

یؤخذ من الزئبق ما شئت، و یغسل کما عرفت، و یؤخذ بقدر الزئبق سلیمانی.

یسحق الجمیع و یغمر بالخل المقطر فی زجاجه بقدر ما یعلوه أربع أصابع، و یترک أربعه أیام و یحرک فی کل یوم مرات. ثم یصفی عنه الخل المقطر، و یوضع الخل فی مکان[803] فإنه یرسب فیه الزئبق و السلیمانی فی المحلول. و یکرر العمل علی ما لم ینحل من الزئبق و السلیمانی، و یفعل کالأول حتی یجتمع عندک من الزئبق ما أردت، و یطلی منه علی الآثار

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 273

و الجرب و یحفظ عنه الفم و العین.

صفه مرهم الکواکبی[804] من صنعه براکلسوس و یسمی مرهم أرماریا[805]:

یؤخذ شحم الخنزیر البری، و شحم الدب من کل واحد ثمانی أواق و یطبخ الجمیع بالشراب علی نار لینه، ثم یفرغ فی ماء بارد لیتجمد. ثم یؤخذ خراطین مغسول بالشراب أو بالماء رطلان، و یجفف علی الطابق و یسحق. ثم یؤخذ دماغ الخنزیر البری و صندل أحمر و مومیا و حجر الدم من کل واحد أوقیه، عظم قحف الإنسان وزن لوزتین. و یکون القمر زائد النور فی بیت الزهره، و إن کانت الشمس فی المیزان کان أجود. و یسحق ما یقبل السحق و یخلط مع الباقی حتی یمتزج و یصیر مرهما، و یحفظ لوقت الحاجه. و هذا المرهم یبرئ جمیع الجراحات سواء کانت من السیف أو النصل أو التوفنک، و الطوب، و الحجر، فی أی عضو کان. و هو من العجائب، فإنه یبرئ الجراحات من غیر احتیاج إلی مماستها، بل یوضع هذا المرهم علی خشبه[806] أو علی خرقه علیها شی ء من دم تلک الجراحه[807]. و إن وضع هذا المرهم علی السیف الذی جرح به أو السکین أو النصل أو الرصاصه المخرجه[808] من الجراح، أو

النشابه المخرجه منها، و وضع فی مکان معتدل مصون عن الحر و البرد، فإن صاحب الجراحه یبرأ. و إن کانت القرحه یابسه، أدمیت بعود أو خشبه أو خرقه ثم یوضع المرهم علی أیها کانت. و إن کان عمیقا کرر العمل و غیر المرهم علی تلک الخرقه أو الخشبه، کما یغیر علی الجرح فی العاده. و لا یوضع علی الجرح شی ء من الأدویه غیر خرقه نظیفه أو تبل الخرقه ببول المجروح و توضع علی الجرح. و قد ینکر هذا التأثیر قوم و یقولون إن الطبیعه

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 274

تدبره و تبرئه، خصوصا إذا انضم إلی ذلک اعتقاد أنه یبرأ من هذا الجرح بهذا الدواء الغریب العجیب فیحصل للطبیعه انتعاش فتصلح الجرح و تبرئه.

و لیس الأمر کما زعموا، فإن خواص الأشیاء لا تنکر. فإن فعل هذا المرهم (یکون) بخاصیه فیه بتوسط روح العالم، کما یفعل الحدید بالمغناطیس[809]، و الله علی کل شی ء قدیر. تم الکتاب بعون الملک الوهاب[810]

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 275

دراسه تحلیلیه للقسم الثانی من مخطوط ابن سلوم الحلبی «الکیمیاء الملکیه»

اشاره

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 276

الکیمیاء الملکیه لقروللیوس من الترجمه الفرنسیه المطبوعه بفرنسا عام 1624

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 277

مقدمه:

بدأ هذا المخطوط، بعد البسمله، بما یلی:

«و بعد، فقد ألف فی صناعه الطب الکیمیائی قروللیوس کتابا مختصرا مفیدا لملک زمانه، و هو یشتمل علی مقالتین، فأردنا أن ننقله من اللاتینیه إلی العربیه لیکون عام النفع، و سمی هذا الکتاب کیمیا باسلیقا أی الکیمیاء الملکیه».

من هذه المقدمه یتبین بوضوح أن ابن سلوم الحلبی قام بترجمه کتاب محدد من اللاتینیه إلی العربیه هو کتاب «الکیمیاء الملکیه» الذی ألفه قروللیوس[811] و قدمه إلی ملک بلاده[812]، و إن هذا الکتاب یدخل مضمونه فی نطاق الطب الکیمیائی، و إنه مؤلف من مقالتین.

و لدی تصفح هذا المخطوط، نری أن المؤلف خصص المقاله الأولی للکلام علی المعالجات الکلیه، و المقاله الثانیه للکلام علی المعالجات الجزئیه.

فالمعالجات الکلیه[813]: هی التی لا تختص بمرض معین، و إنما قد تنفع فی جمیع الأمراض. و قد ذکر منها:

الإنضاج و المنضجات، القی ء و المقیئات، المدرات، المعرّقات، المقویات، مسکنات الألم، المنومات، و المشمومات.

و المعالجات الجزئیه: هی التی تختص بعضو محدد من الأعضاء الرئیسیه فی بدن الإنسان.

و قد أدخل المؤلف معالجه الجروح فی نطاق المعالجات الجزئیه، لأن الجروح، و إن کانت تصیب أعضاء عدیده، تبقی ذات موضوع جزئی متعلق بالعضو الجریح.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 279

من مخطوط «الکیمیاء الملکیه»

المقاله الأولی فی المعالجات الکلیه

اشاره

دراسه تحلیلیه

1- الحجر المکرم:

یذکر المؤلف أن الله خلق دواء واحدا کافیا لشفاء جمیع الأمراض، و إن هذا الدواء:

«معرفته عسیره علی اکثر الناس»، و لذا فلا بد من اللجوء إلی العلاجات التی یمکن تحضیرها و معرفتها لوصفها للمرضی.

و بالرغم من أن ابن سلوم لم یورد، فی ترجمته تسمیه محدده لهذا الدواء الواحد الشافی لجمیع الأمراض[814]، فمن المرجح أنه هو «الحجر المکرم» الذی ذکره براکلسوس، و الذی أورده ابن سلوم فی القسم الأول من مخطوطه، و فیه:

«اعلم أن الله سبحانه و تعالی خلق الحجر المکرم و جعل فیه شفاء جمیع الأمراض»[815] و نجد هنا قروللیوس یستشهد، فی کلامه علی هذا الدواء العام الواحد، بأقوال عن العالم سیفیرینوس P .. Severinus [816] من أنصار مدرسه براکلسوس، و عن العالم ریموند لول[817].

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 280

و بالنسبه لی، فإنی أمیل إلی الإعتقاد أن ما أسماه ابن سلوم، عن لسان براکلسوس بالحجر المکرم مرتبط نظریا بحجر الفلاسفه الذی بواسطته یمکن تحویل المعادن إلی الذهب و الفضه، و الذی کان هدف الکیمیاء القدیمه.

فالکیمیائیون القدامی (الخیمیائیون)، ما داموا یعتقدون بوجود حجر یحیل المعادن من طبیعه خسیسه إلی طبیعه نبیله، فما الذی یمنع، بالنسبه لهم، من وجود ماده تشفی جمیع الأمراض، لا سیما و إن الکیمیاء ارتبطت، بشکل أو بآخر، بالطب منذ عصور موغله فی القدم؟

شی ء آخر یثیر التساؤل: ذلک هو قول قروللیوس، الوارد أعلاه، من أن معرفه هذا الدواء الواحد الشافی لکل الأمراض، عسیره علی أکثر الناس. و هو قول سبق أن سمعناه من استاذه براکلسوس، و ردده غیره. و التساؤل هو:

أین القلّه التی عرفته؟! سؤال یبقی بدون جواب موضوعی.

2- الإنضاج:

یقول المؤلف:

«ان الأمراض العارضه عن الأخلاط الفاسده، لا یتأتی قطع أصلها بغیر انضاج»

ثم یحدد مفهوم الإنضاج

فیقول:

«هو حل المنعقد، و عقد المحلول، و حصول استعداده للخروج»

فالإنضاج، بمفهوم قروللیوس، یعنی التدابیر التی تهدف إلی اخراج الأخلاط الفاسده المسببه للمرض، من الجسم. و ذلک إمّا بجعل الجامد منحلا قابلا للخروج من الجسم أو بجعل السائل منعقدا للغرض نفسه.

و یقول قروللیوس أن خروج هذه الأخلاط الفاسده من الجسم یکون بالقی ء أو

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 281

بالإسهال أو بالتبول أو بالتعرق.

إن فکره الإنضاج معروفه منذ أیام أبقراط فی القرن الخامس قبل المیلاد و قد تبناها الأطباء العرب الأقدمون. إلّا أن هنالک فرقا واضحا بین مفهوم الإنضاج لدی هؤلاء، و بین مفهومه لدی قروللیوس.

ففی الطب التقلیدی کان الإنضاج ینصب علی الأخلاط الطبیعیه الأربعه، عند ما ینحرف واحد منها أو أکثر عن نسبته الطبیعیه أو عن قوامه الطبیعی. و کان الأطباء القدامی غالبا ما یلجأون فی هذا الإنضاج إلی تدابیر مختلفه لإتاحه الفرصه لطبیعه الإنسان (أو ما نسمیه الآن بالمناعه الطبیعیه، أو الدفاع الذاتی) لإعاده التوازن المطلوب[818].

أما بالنسبه لقروللیوس، فالأخلاط التی تخضع للإنضاج، هی تلک التی تتشکل عرضا فی الجسم، فتسبب المرض، أو تساعد علی حدوثه، و هدف الإنضاج هنا، یکون بطرحها خارج الجسم. و یکون الإنضاج عن طریق المعالجه بالمواد الکیمیائیه، کما سنری بعد قلیل.

3- الأمراض الأساسیه و الفرعیه:

یقول قروللیوس أن الأمراض العظیمه هی: الصرع و الإستسقاء، و أمراض المفاصل، و الجذام، و إن جمیع الأمراض الأخری التی تصیب الإنسان، تتفرع عن هذه الأمراض الأربعه.

هذه النظریه التی یرفضها العلم الحدیث، هی، علی ما یبدو، نظریه محدثه لم تعرف قبل براکلسوس و مریدیه.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 282

4- أملاح الطرطیر:

یعطی قروللیوس للطرطیر الزاجی أهمیه کبیره فی إنضاج الأخلاط الفاسده التی تحدث بشکل عرضی فی الجسم مسببه له الأمراض.

و یصف المؤلف تحضیر هذا الملح کما یلی:

یحل ملح الطرطیر الأبیض (طرطرات السودیوم و البوطاسیوم) بماء الغافث و یبلّره بالتقطیر، ثم یکرر حله و بلورته بماء جدید و ذلک لتنقیته من الشوائب، ثم یضیف إلی کل جزء من البلورات الرطبه نصف جزء من روح الزاج (حمض الکبریت) و یقطر المزیج علی رماد حار فیتخلف ملح متبلور یرفع إلی وقت الحاجه.

و قد لاحظ قروللیوس حدوث غلیان حین إضافه روح الزاج (حمض الکبریت) إلی محلول ملح الطرطیر. و هو أمر منتظر، لأن ملح الطرطیر لا یثبت أمام حمض قوی کحمض الکبریت الذی یزیح حمض الطرطیر من أملاحه و یحل محله مشکلا کبریتات السودیوم و البوطاسیوم و یرافق هذا التفاعل انتشار حراره شدیده، قد تخرّب حمض الطرطیر و ینتشر منه مزیج من غاز أول و ثانی أکسید الفحم(CO ,CO 2) .

و من الطریف فی الأمر، تشبیه قروللیوس لهذا التفاعل حینما یقول:

«و اعلم أنه کما یعرض من تقطیر[819] روح الزاج علی ملح الطرطیر غلیان، کذلک یعرض لروح الإنسان عند تعرضه للمانیا»[820]!!

و هنا لا بد لنا من التساؤل. لماذا اختار قروللیوس الطرطیر الزاجی لإنضاج الأخلاط الفاسده، و هی أخلاط طرطیریه، کما یقول؟

یبدو لی أن السبب فی ذلک هو ما لاحظه براکلسوس قبل تلمیذه قروللیوس

من أن

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 283

عملیه تخمیر العنب فی دنان الخمر، تخلف رواسب هی الدردی أو الطرطیر و انطلاقا من أن عملیه التخمیر هی تفاعلات حیویه تنتج روح الخمر(Esprit de Vin) ، و ان الأرواح الطیاره حسب رأی براکلسوس و مدرسته، هی أهم المواد فی الطبیعه، لأنها تستطیع التحرک بسهوله ما بین العالم العلوی و السفلی لغناها بالماده الأثیریه (أو الجوهر الخامس)، فإن تخلف الطرطیر فی الدنان بشکل رواسب یعنی تشکل نواتج غیر سلیمه تخلفت عن عملیه التخمیر هذه. و من هذا الإعتبار، افترض المؤلف، متأثرا بنظریه براکلسوس فی الطرطیر[821]، ان الأخلاط الفاسده[822] المسببه للمرض هی من طبیعه طرطیریه.[823]

الطب الجدید الکیمیائی ؛ ص283

لکن کیف یکون الإنضاج بأملاح الطرطیر، ما دام الطرطیر هو الأساس فی الأخلاط الفاسده؟

الجواب عن هذا السؤال، فیما أرجح، أن مدرسه براکلسوس تعتقد بالإمکانیات الکبیره للکیمیاء فی تغییر طبیعه المواد و خصائصها، حتی ان الماده الواحده تختلف خصائصها العلاجیه باختلاف طریقه تحضیرها، و قد سبق أن تکلمت عن هذه النظریه لبراکلسوس فیما سبق من هذا الکتاب و هنا فإن اخضاع ملح الطرطیر إلی عملیات کیمیائیه معینه، یمکنه أن یغیّر فی خصائص الطرطیر، و ان یجعل فیه خاصه انضاج المواد الطرطیریه الفاسده.

و لهذا السبب رأینا قروللیوس یحول الطرطیر الطبیعی، ذلک الراسب الوسخ إلی بلورات نقیه شفافه هی بلورات الطرطیر الزاجی.

و لئن حضر هذا المنضج من إضافه روح الزاج إلی ملح الطرطیر، فهو لا یری فی

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 284

إضافه روح الزاج ضروره حتمیه للحصول علی منضج مناسب، بدلیل أنه أورد منضجا آخر هو کریم الطرطیرCreme de Tartre و ذلک بطبخ الطرطیر الأبیض بالماء العذب ثم یبّرد لتبلیر الملح الطرطیری، و هذه البلورات لا

تعدو أن تکون طرطرات البوطاسیوم الحامضیه.

5- المقیئات:

یعتبر احداث القی ء فی المریض من طرق المداواه الأساسیه فی الطب التقلیدی القدیم، إلّا أن قروللیوس اعتمد بشکل خاص علی المقیئات المعدنیه کالمرکبات الأثمدیه (الأنتموانیه). و المرکبات الزئبقیه، و الزاجات المعدنیه (کبریتات المعادن).

و یلجأ المؤلف إلی عملیه البلوره(Cristallisation) لتنقیه هذه المرکبات، و هی طریقه سلیمه أکثرت مدرسه براکلسوس من الإعتماد علیها، بهدف التخفیف من سمیتها، و من آثارها الجانبیه الضاره، لا سیما و إن أکثر هذه المرکبات غیر متوفره فی الطبیعه بحالتها النقیه.

و قد اعتمد قروللیوس، کأستاذه براکلسوس، اعتمادا کبیرا، فی تحضیر المقیئات، علی التقطیر. فهو یخلط واحدا أو أکثر من المرکبات المعدنیه المقیئه بالماء و یقوم بتقطیرها، ثم یکرر التقطیر نفسه مرارا. و أری من المحتمل أن یکون للتقطیر، فی بعض الأحیان، فائده التخلص من بعض نواتج التفاعلات الکیمیائیه، إلّا أننا لا نستطیع إلّا أن نقول ان عملیات التقطیر هذه، کانت عملیات مبالغا فیها. و فی کثیر من الحالات لا نجد لها مبررا من الناحیه الکیمیائیه. و قد یکون المبرر لها، اعتماد مدرسه براکلسوس علی الکیمیاء الهرمسیه، ففی التقطیر فرصه للمواد لإطلاق جوهرها الخامس لیستطیع الإتصال بالکواکب العلویه، لأن أحد الأسس الفلسفیه للنظریه الهرمسیه الوارده فی اللوح الزمردی تنص علی أن:

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 285

«اللطیف أکثر نبلا من الکثیف، فهو یصعد إلی السماء ببطء و رفق، فیکتسب النور، ثم یعود و یهبط إلی الأرض. ففیه قوه الأعلی و الأسفل».

6- المسهلات:
اشاره

أولی المؤلف الإسهال و المسهلات، أهمیه کبیره فی شؤون المعالجه. و قد خصص لذلک صفحات عدیده من کتابه. و أبرز ما جاء فی هذا المجال الأمور التالیه:

آ- أسس و قواعد عامه:

یقول المؤلف:

- «إن لکل مسهل أفعالا ثلاثه: استفراغ الزائد، و تعدیل المزاج و تقویه الأعضاء».

- إن لبعض المسهلات تأثیرات سامه، فیجب اجتنابها أو استعمالها بحذر و عند الضروره القصوی.

- «لیست جوده المسهل بکثره فعله أو قلته، فإن من المسهلات ما یخرج أخلاطا کثیره من غیر أن یضعف القوه، و من المسهلات ما یکون عمله ضعیفا مع أنه یضعف القوه و الأعضاء».

- «یجب اجتناب البدء بالمسهلات القویه. و الأفضل أن یکون البدء بالمسهلات الضعیفه.

و لا یعطی المسهل القوی إلّا عند الضروره فی الأمراض عسیره الشفاء.

و أنا أقول إنه لیس فی کل هذه القواعد من شی ء جدید، فهی أمور ذکرها الأطباء العرب القدامی، حتی أن قروللیوس لم یستطع إلّا أن یستشهد بابن سینا حینما نقل عنه قوله:

«إن الدواء المسهل، و إن لم یکن سمیا إلّا أنه ثقیل علی الطبیعه».

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 286

ب- المسهلات الزئبقیه:

اعتمد قروللیوس اعتمادا کبیرا علی المرکبات الزئبقیه فی الأدویه المسهله، و خاصه التربذ المعدنی (سلفات الزئبق الأساسی)[824] و قد وصفه بأنه علاج عام النفع، خال من الضرر اذا أحسن تدبیره. و نسب إلیه فوائد کثیره، فهو:

«یجدد المزاج الطبیعی و ینقی بدن الإنسان عن کل فساد، و یصفی الدم، خصوصا فی الحب الإفرنجی[825]، و یقطع أصول الأمراض و ثمارها ... و هو علاج کلّی لأمراض العفونه، یخرج جمیع الأخلاط الردیئه، و یمنع النوازل و ینقی الدم».

و یقول إن فی هذا الدواء قوه ناریه لطیفه، سریعه النفوذ إلی جمیع أعضاء بدن الإنسان مما لا یتوفر لأی دواء غیره. إلا أن قروللیوس لا ینکر امکانیه حدوث أعراض جانبیه ضاره لبعض المرضی من هذا المرکب الزئبقی فیقول:

«لقد جربنا ذلک مرارا فلم نر له ضررا لأحد، لکن بعض الصفراویین

یعرض لهم منه حرقه فی الحلق من کثره القی ء، و تذهب بسرعه ببعض الغراغر اللینه، أو یسقی قلیلا من الطین المختوم».

و قد جاء توضیح لهذا المقطع فی النسخه الفرنسیه (ف) أترجمه فیما یلی:

«لقد سمعت شخصیا من الطبیب هوزر[826] الذی کان یستعمل هذا الدواء بشکل

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 287

مستمر لمرضاه، ان هذا المرکب عدیم الضرر و لکن یعرض منه لبعض المرضی حرقه فی الحلق بسبب اقیاآت صفراویه. و تذهب تلک الحرقه بسرعه، ببعض الغراغر الملینه، أو یسقی المریض قلیلا من الطین المختوم»[827].

د- المسهلات الأنتموانیه:

یری المؤلف فی مرکبات الأثمد (الأنتموان)[828] خصائص علاجیه یصفها بأنها عجیبه. و یسلک لتنقیه الأنتموان من فلزاته طریقه التصعید. و قد ذکر المؤلف طرق تحضیر ثلاثه أدویه أساسها الأنتموان هی:

زجاج الأنتموان، معجون الأنتموان، و مصعّد الأنتموان.

و یخضع تحضیر کل من هذه الأدویه إلی عملیات کیمیائیه معقده من حل و تسخین، و تقطیر، و حرق، و تصعید.

و یبدو من سیر هذه العملیات أن الماده الفعاله:

فی الدواء الأول: (زجاج الأنتمون) هی معدن الأنتموان نفسه، أو سولفور الأنتموان(S 3 Sb 2) أو أنتمونیات الأمونیوم، و ذلک حسب المواد التی یضیفها أثناء التحضیر.

و أما فی کل من الدوائین الثانی (معجون الأنتمون) و الثالث (مصعّد الأنتمون) فالماده الفعاله هی خلات الأنتموان(Acetate d'Antimoine) مضافا إلیها نباتات دوائیه مساعده

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 288

أو مصلحه للطعم أو مانعه لتخریش المرکب الأنتموانی لجهاز الهضم، کالقرنفل و الدار صینی و الزعفران و البسباسه و الخولنجان.

ء- المسهلات الزئبقیه الأنتموانیه:

أورد المؤلف مسهلا زئبقیا أنتموانیا أعطاه اسمین:

الاسم الأول: زئبق الحیاه(Mercure de Vie)

و الاسم الثانی: زبده الأنتموان(beurre antimonial) [829].

و یتم تحضیر هذا المسهل بمزج کمیات متساویه من الزئبق و الأنتموان و یخضع هذا المزیج إلی السحق و التقطیر و الترسیب، ثم تجفیف الراسب.

و یقول قروللیوس إن هذا الدواء یعطی لأقویاء البنیه بعد تلطیفه بشراب السفرجل أو بصفار البیض. و یوصی بأن یتناول بعد ذلک بیضتین نیمبرشت و قلیلا من الخمر، و إن یمتنع عن الحرکه طیله الیوم الذی یتناول فیه هذا الدواء.

ه- قانون استعمال الزئبق و الأنتموان:[830]

تحت هذا العنوان، قدم لنا المؤلف بعض التوصیات، منها ما یدخل فی نطاق الحذر الدوائی P harmacovigilence ، و منها ما یتعلق بإسعاف من یصابون بأعراض انسمامیه (أو أعراض عدم تحمل) حین تناولهم أحد هذین الدوائین أو کلیهما معا.

و تنحصر تلک التوصیات بالتالیه:

1- یجب أن لا یکون المریض مصابا بالإمساک أو بمغص معوی[831].

2- أن لا یکون فی أحد أعضاء المریض الرئیسیه جروح أو قروح، کالکبد و الطحال

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 289

و الرئه، خوفا من نزوف دمویه خطره قد تحدثها اقیاآت محتمله من هذا الدواء.

3- تحاشی فصد أحد أورده المریض عند استعماله أحد هذین الدوائین.

4- ضروره التأکد من أن المریض لم یفصد منذ زمن طویل.

5- عدم وصف هذین الدوائین للمصابین بأمراض فی المراره.

6- أن لا یکون القفص الصدری للمریض ضیقا، لأن مثل هذا المریض یجد صعوبه کبیره فی التقیؤ، مما یضعف قوته العامه.

7- حین وصف الأنتموان فی الطاعون، یجب أن یوضع أیضا، فوق العقد الطاعونیه دواء جاذب و منضج.

8- فی حال تأخر تأثیر الدواء، یسقی المریض سوائل حاره، کمرق الفروج، أو مغلی الحمّص، و ذلک لتسریع مفعول العلاج.

9- إذا عرض للمریض من شرب أحد هذین

الدوائین «اسهال أو قی ء، مفرطان، سقی التریاق الجدید برب السفرجل»، و یوضع علی بطنه بعض الضمادات، و تغطس رجلاه فی الخل الحار. و إن أصیب المریض بصداع شدید، وضع علی جبینه کمادات مبلله بالخل و دهن الورد.

و نلاحظ من هذه التوصیات، أن قروللیوس کان طبیبا منظم التفکیر، واضح التعبیر، و یبدو لنا الأمر نفسه فی النسخه الفرنسیه (ف) لهذا الکتاب. و هو أمر لم نعهده فی استاذه براکلسوس، و لذا فهو یمثل مرحله متقدمه نحو مفاهیم طبیه أکثر موضوعیه و وضوحا.

و- المسهلات التقلیدیه:

لم یهمل قروللیوس هذه المسهلات فی کتابه، فأورد عده تراکیب لأدویه مسهله تحتوی علی المحموده (السقمونیا)، و الخربق الأسود و السنامکی، و الحنظل، و الراوند،

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 290

و الرازیانج، و التربذ النباتی، و رب السوس، و غیرها. و کان یضیف إلیها عقاقیر نباتیه (مصلحات) مضاده للتشنج المعوی کدهن الدارصینی و دهن القرنفل، و دهن الجوزبوا أو أدویه و عقاقیر عطریه لتطییب طعمها و رائحتها کشراب الورد، و العنبر.

إن اصلاح الأدویه المسهله، مقتبسه، علی ما أرجح من الطب العربی فقد اهتم الأطباء العرب کل الإهتمام بهذه المصلحات، و خاصه یوحنا بن ماسویه و الرازی.

و من الجدیر بالذکر، ان المؤلف کان یضیف أحیانا إلی هذه التراکیب الدوائیه المسهله مسحوق أحجار کریمه کالمرجان و اللؤلؤ[832].

ز- المسهل الجامع:

ینسب قروللیوس ترکیب هذا المسهل إلی أستاذه براکلسوس. و هو یقوم علی تفاعل دهن الطرطیر مع ملح الزاج (کبریتات النحاس) و قد یضیف إلیهما روح الزاج (حمض الکبریت)[833].

و الطریقه التی یوردها فی تحضیر هذا المسهل، تتضمن عملیات صیدلانیه و کیمیائیه عدیده. ففیها الحل بمحلول کحولی (صاعد الشراب) ثم تقطیره، و فیها الترسیب و التسخین البطی ء، و التسخین الشدید، و البلوره، و التقطیر فی أجهزه مختلفه، الواحد بعد الآخر، مع تکرار لهذه العملیات، مما یصعب تأویله.

و یقدم لنا قروللیوس توصیه تتعلق باستعمال هذا المسهل فیقول:

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 291

«علی من یسقی هذا الدواء، أن یحذر من البرد، و یجلس فی مکان دافی ء مقدار ساعه ثم ینهض و یتمشی قلیلا».

کما یقول:

«إن هذا المسهل، إذا لم یؤثر بعد ساعتین من تناوله، یسقی المریض جرعه أخری منه. و یعطی هذا المسهل یوما، و یوقف یوما، و یکرر ذلک لثلاث مرات. و قد یحتاج الأمر لتکراره أربع

مرات، و ذلک حسب قوه المرض».

و مما یلفت النظر ما قاله قروللیوس من أن فعل هذا المسهل لا یتجلی دوما بإحداث الإسهال، بل قد یکون بالقی ء أو الإدرار أو التعرق.

و یدعی قروللیوس أن هذا المسهل، إذا وجد فی الجسم أخلاطا فاسده، أخرجها بالإسهال أو بغیره، و إذا لم یجد شیئا من ذلک، لا یظهر له أی أثر ضار:

«فهو لیس کباقی المسهلات التی، إذا لم تجد شیئا من الأخلاط، جذبت رطوبات البدن الصالحه».

و أنا أقول إن براکلسوس لم یکن موفقا فی وصفته لهذا المسهل الجامع، فنواتج هذه الوصفه لا تتعدی، أن تکون ملحا نحاسیا مع سلفات السودیوم و البوطاسیوم. فالمادتان الأخیرتان، لهما خاصه الإسهال الخفیف، أما الملح النحاسی فهو المسؤول عن الإقیاء، و التعرق و الإدرار مما اعتبره قروللیوس میزه لهذا المسهل، و أنا أعتبر ذلک بمثابه أعراض انسمام نحاسی، أو علی الأقل أعراض عدم تحمل من المریض تجاه المرکب النحاسی.

7- المدرات:
اشاره

یقول المؤلف إن الإسهال و القی ء لا یکفیان لتنقیه جمیع الأعضاء، لذلک لا بد من

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 292

إخراج بعض الشوائب عن طریق آخر، و هو طریق البول، و ذلک عن طریق الأدویه المدره.

و یعتمد قروللیوس بشکل خاص علی روح الملح و روح البارود فی الإدرار

آ- روح الملح المدر للبول:

من المعروف أن روح الملح یعنی حمض کلور الماء، و قد أورد المؤلف طریقه لاستخراجه. و مما تجدر ملاحظته هنا ما یلی:

1- قام بمقارنه ما بین روح الملح، و الملح فیما یتعلق بالتأثیر الدوائی و بالطعم، فقال:

«إن الملح معطش، و روح الملح مسکن للعطش، و إن الملح لاذع حاد، و روح الملح مسکن للذع .... و طعم الملح حاد لاذع للسان، و طعم روح الملح عذب لا حده و لا ملوحه فیه».

تبدو لنا هذه المقارنه غریبه لأول وهله. فالمفروف عن روح الملح (حمض کلور الماء) انه لاذع شدید، و حمض قوی لا عذوبه فی طعمه إلا أن هذه الغرابه سرعان ما تزول عند ما نری قروللیوس یصف من روح الملح ثلاث قطرات مع کمیه من ماء حشیشه الزجاج، أو ماء شوکه مریم (الکادرونماری Chardon Marie ). فمثل هذه الکمیه الضئیله من حمض کلور الماء مع کمیه کبیره من أحد السوائل، تعطی محلول مستساغ الطعم، فیه حموضه خفیفه محببه.

2- ینسب المؤلف لروح الملح صفه المدّر للبول. و أنا أقول أن هذه الصفه وهمیه. ثلاث قطرات من حمض کلور الماء لا تسبب الإدرار، و الأرجح هو أن یحصل الإدرار من ماء الأبسنت أو میاه النباتات المدره التی یمزج قروللیوس هذه القطرات الثلاث من الحمض، بها.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 293

ب- روح البارود المدر للبول:

یعنی «روح البارود» بالمفهوم الطبی القدیم: حمض الأزوت.

و یقول المؤلف أن ما ینطبق علی روح الملح ینطبق أیضا علی روح البارود.

- ملح الجمر المدر للبول:

أطلق المؤلف هذه التسمیه علی مدر للبول، وصف طریقه تحضیره بأن أخضع مزیجا من ملح البارود (نترات البوطاسیوم Salpetre ) و الکبریت المصعد، إلی حراره مرتفعه.

و من المعروف أن ماده نترات البوطاسیوم حین تسخینها الشدید تتحول إلی نتریت البوطاسیوم مع انطلاق غاز الأکسجین. و هذا الأخیر یؤکسد الکبریت المضاف مشکلا بلا ماء الکبریتی الذی یتحول إلی کبریتیت البوطاسیوم. أی أن ناتج الوصفه هو مزیج من نتریت البوطاسیوم و کبریتیت البوطاسیوم. و قد حمد قروللیوس لهذه المرکبات الناتجه صفاتها المدره.

و هنا أیضا یوصی قروللیوس بأن یعطی هذا الدواء بکمیات قلیله بعد مزجها بمنقوعات أو مغلیات لنباتات لها خاصه الإدرار.

8- المعرّقات:Diaphoretiques
اشاره

یصف قروللیوس التعریق بأنه استفراغ کلی، و ینقل عن براکلسوس قوله:

«یمکن علاج ثلث الأمراض العارضه للإنسان بالتعریق».

و قد اعتمد المؤلف فی هذا المجال علی مرکبات الزئبق، و الأنتیموان، و روح الطرطیر.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 294

أولا: الأنتیموان المعرق الساذج:

هذه التسمیه هی من وضع قروللیوس، و یقصد بالساذج: البسیط غیر المرکب. و یحضر هذا المعرق بسحق الأنتیموان و ملح البارود و تسخینه حتی یحترق البارود، «فیخرج الأنتیموان و یسحق و یغسل بالماء و یجفف ثم یغمر بالعرق ثم یطیر عنه العرق بالنار و یحفظ، فإنه بادزهر معرق یسقی فی الأمراض المحتاجه إلی التعریق».

و هی طریقه سلیمه للحصول علی الأنتموان من فلزه المنتشر فی الطبیعه و هو سلفور الأنتیموان[834]، و من المحتمل أن یتحول هذا الأنتیموان إلی أنتیمونیات البوطاسیوم الحامضیه بتفاعله مع جزء من کمیه ملح البارود (نترات البوطاسیوم) الداخل فی التفاعل. و أرجح أن یکون هذا الملح هو العنصر الفعال فی الإدرار[835].

ثانیا: البادزهر المعدنی:

إن هذا المعرق یتضمن مرکبات زئبقیه و ذهبیه إضافه إلی المرکبات الأنتموانیه.

و لا یری قروللیوس فی هذا المرکب الدوائی معرّقا فقط، بل أسند إلیه فوائد عدیده جدا. فهو مفید فی الحب الإفرنجی (السیفیلیس) و الطاعون و النقرس، و وجع المفاصل، و الإستسقاء، و وجع الأحشاء، و سددها و تفتیت الحصی من الکلیه و المثانه، و غیر ذلک من الإستطبابات.

و مثل هذه الفوائد العدیده لدواء واحد، أمر نواجهه کثیرا فی و صفات قروللیوس، و فی و صفات استاذه براکلسوس قبله. و إن من یقرأ الإستطبابات العدیده التی ینسبها المؤلف لکل من هذه الأدویه، یعتقد أن ذلک الدواء وحده کاف لمعالجه جمیع الأمراض،

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 295

و کأنه الأکسیر الأعظم المنشود!!

ثالثا: روح الطرطیر المعرق:

من تتبع العملیه الکیمیائیه فی تحضیر هذا الدواء، نستنتج أن الأمر لا یعدو أن یکون الناتج: طرطرات البوطاسیوم الحامضیه. و قد بقی هذا العقار، و المسمی أیضا «کریم الطرطیر» مستعملا فی المعالجه حتی عهود قریبه منا، إلّا أن أکثر استعمالاته کانت فی الإدرار و الترطیب و أحیانا فی الإسهال[836].

9- المقویات:Confortatifs [837]

یعطی قروللیوس أهمیه کبیره للمقویات، و یقول أن الدواء المقوی یؤثر بالخصائص الخفیه الکامنه فیه، و لهذا فهو یوصی باستعمال المقویات فی جمیع الأمراض، لأن طبیعه المریض متی قویت، أعانت الدواء علی حدوث الشفاء و هو یری أن المقویات قد تکون أحیانا کافیه لدفع المرض عن الجسم.

و تسیطر علی المؤلف فکره وصف الأحجار الکریمه فی المقویات کاللؤلؤ، و المرجان و الیاقوت و الزمرد، بعد تحویلها إلی ما یسمیه قروللیوس أملاحا لها.

و نحن إذا تأملنا ما یقوم به المؤلف من عملیات کیمیائیه علی هذه الأحجار الکریمه، نراه یعاملها بحمض الخل، أو بروح الملح (حمض کلور الماء) بالنسبه إلی اللؤلؤ

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 296

و المرجان[838]. و أما بالنسبه للیاقوت و الزمرد[839] فیسحقهما مع الکبریت و ملح البارود، ثم یعرض المزیج لحراره مرتفعه تحرق کلا من الکبریت و البارود و من ثم یضیف الخل إلی الناتج.

و من هذه العملیات نستنتج أن أملاح هذه الأحجار الکریمه التی یعتبرها المؤلف من المقویات العظیمه، لا تعدو أن تکون أملاحا کلسیه أو ألومینیه!!

و قد ضحی بهذه الأحجار الکریمه، و اعتبرها عظیمه الفائده، بتأثیر من المفاهیم الکیمیائیه القدیمه (الخیمیائیه) التی تعتبر هذه الأحجار الکریمه من طبیعه نبیله قریبه من طبیعه الذهب، ملک المعادن، و المنسوب إلی الشمس.

إلا أن المؤلف لم یهمل ذکر المقویات التقلیدیه. فقد أورد دواء أسماه ب «الأکسیر ذی الخواص الکثیره» مؤلفا

من المر و الزعفران و الصبر و الکبریت و الخمر، یقول عنه إنه دواء عجیب لأمراض الصدر و الرئه و إنه یزیل ضعف البصر، و یقوی القلب و یسکن الأوجاع. و یفتت حصیات المثانه، و یزیل المالیخولیا، و ینفع المسنین منفعه بالغه.

نقل قروللیوس هذا الأکسیر عن استاذه براکلسوس، و لئن لم یذکر ابن سلوم ذلک فی مخطوطه، فإنه مذکور بشکل صریح فی الترجمه الفرنسیه (ف) لکتاب «الکیمیاء الملکیه» موضوع البحث[840].

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 297

10- مسکنات الوجع و المنومات:

یری المؤلف أن للأدویه المسکنه للألم، و الأدویه المنومه دورا هاما فی المعالجه، و إن هنالک أمراضا لا تمکن معالجتها ما لم یسکن الوجع فیها، و إن المنومات لا بد منها للمرضی المصابین بالأرق مع ضعف فی قواهم الجسمیه و النفسیه. و یستشهد علی ذلک بجمله لأبقراط هی:

«الراحه صدیقه للطبیعه»

و لم ینس قروللیوس أن یهاجم جالینوس و أنصاره، فقال إنهم یستعملون المهدئات و المنومات مع الإبقاء علی خصائصها السامه لعدم معرفتهم بطرق تخلیصها من خواصها السمیه أما هو فیستطیع، کما یدعی، تدبیر هذه المسکنات و المنومات بما یخلصها من سمیتها، مع الإبقاء علی خصائصها المخدره.

یعتمد المؤلف فی المسکنات و المنومات، بشکل رئیسی علی الأفیون و البنج (الجوسکیام)، و جذور الیبروح.

و قد أورد قروللیوس، و صفتین فی هذا المجال، أسمی الأولی:

«لودنو لتسکین الوجع و جلب النوم من صنعه براکلسوس»، و الثانیه: «معجون لودنو»[841].

و فی کل من الوصفتین نجد الأفیون و البنج و الیبروح، هذا بالإضافه إلی أدویه عدیده أخری کملح اللؤلؤ و المرجان، و قرن الکرکدن، و العنبر و دهن القرنفل و دهن الأنیسون و غیرها.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 298

و یقدم لنا قروللیوس تفسیرا لمعنی اللودانو (أو اللاودانوم) فیقول أن هذه التسمیه

تعنی باللاتینیه: «الممدوح»[842]. و قد أعطی لدوائه هذه التسمیه لأنه ممدوح فی آثاره المسکنه و المنومه بدون آثار ضاره أو سمیه.

و هنا لا بد من أن أشیر إلی أمر لافت للنظر، ذلک أنی وجدت فی النسخه الفرنسیه (ف) جمله أترجمها حرفیا بما یلی:

«لا مجال للخوف اطلاقا من أعطاء هذا اللاودانوم إلی صغار الأطفال»[843].

إلا أن ابن سلوم الحلبی لم یذکر هذه الجمله فی ترجمته. و اعتقادی هو ابن سلوم کان مدرکا لخطوره إعطاء المرکبات الأفیونیه لصغار الأطفال فأهمل ترجمه هذه الجمله خوفا من اساءه استعمال مضمونها.

قد یوجد من یبرر لقروللیوس هذا الخطأ بداعی أن فکره عدم وصف الأفیون لصغار الأطفال، تبلورت فی المرحله التی تلت وفاه قروللیوس بسبب التطور العلمی فی مجالات المعالجه. و لکنی شخصیا لا أری مثل هذا التبریر مقبولا، لأن قروللیوس أنجز کتابه عام 1609 م فی حین أن ابن سلوم أنجز ترجمته لذلک الکتاب عام 1669 م أی بعد ستین سنه.

فهذا الفارق الزمنی لیس کبیرا. و الأهم من ذلک أن الأطباء العرب القدامی حذّروا من استعماله لصغار الأطفال، فکانوا أکثر وعیا من قروللیوس. فالطبیب القیروانی ابن الجزار[844] الذی عاش فی القرن العاشر للمیلاد ذکر فی کتابه المعروف:

«سیاسه الصبیان و تدبیرهم»

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 299

إن الخشخاش یوصف للأطفال بعد تجاوزهم السنه من العمر، و قد وصف الخشخاش بکمیات قلیله جدا للأطفال الذین تجاوزوا السنه من العمر، مخلوطا بأدویه أخری[845]. و قد ذکر ابن الجزار انه تعلم ذلک من الطبیب اسحق بن عمران[846]. فإذا أخذنا بعین الإعتبار أن معجون اللاودانوم، الذی أجاز قروللیوس اعطاءه لصغار الأطفال بدون تحدید لعمرهم، یحتوی علی أکثر من عشره بالمائه من ماده الأفیون (التی تؤخذ من نبات الخشخاش) أدرکنا

وجود نقطه ضعف فی معلومات قروللیوس العلاجیه التجریبیه، و ربما کان السبب یکمن فی أن تفکیر قروللیوس قد ترکز حول ما أخذه عن استاذه براکلسوس من امکانیه إبعاد السمیه عن العقاقیر إذا أحسن الطبیب تدبیرها.

11- المشمومات:

یقول قروللیوس، بدون أن یأتینا بشی ء جدید، أن الروائح الطیبه التی یستنشقها المریض تقوی الروح و تنعش قوی الجسم، فتعین الطبیعه علی مکافحه المرض. بدلاله تأثیرها فی حالات الإغماء. و قد أورد عن الطبیب فیلاغریوس من علماء القرن الخامس المیلادی قوله:

«الرائحه الطیبه غذاء للروح و القلب لذلک کانت علاجا کلیا».

و لم یورد ابن سلوم سوی و صفه شموم واحد مرکب من البسباسه و القرنفل و الدارصینی و العنبر و المسک و الزباد[847]، معجونه بماء الورد و الصمغ العربی.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 300

مخطوط الطب الجدید الکیمیائی من نسخه مکتبه کامبردج (انکلتر) (ک)

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 301

من مخطوط «الکیمیاء الملکیه»

المقاله الثانیه فی العلاجات الجزئیه

اشاره

دراسه تحلیلیه

سبق أن أورد المؤلف فی مقدمه المقاله الأولی تعریفا للعلاج الجزئی فقال:

- إنه العلاج الذی لا یقطع أصل المرض، بل یسکن أعراضه، و یزیل نوبته و یمنع زیادته.

- و إنه العلاج الذی یختص بأحد أعضاء الجسم.

و قد أدخل المؤلف مداواه الجروح فی فئه المعالجات الجزئیه، لأنها تصیب أعضاء محدده من جسم الإنسان.

و قد حرص قروللیوس علی أن یبدأ بوصفه تقوی الأعضاء الرئیسیه للإنسان و اعتبر تقویه هذه الأعضاء أمرا ضروریا دوما لمساعده الطبیب فی تحقیق الشفاء. و قد وضع فی هذه الوصفه حوالی عشرین ماده مقویه أهمها اللؤلؤ و المرجان، و روح الزاج، و عظام قحف الإنسان، و الکبریت، و التریاق، بالإضافه إلی مصلحات للطعم و الرائحه.

و بعد أن ذکر المؤلف هذا المقوی العام، بدأ بعلاج أعضاء الجسم مبتدئا بالرأس حتی أسفل البدن، دون أن یهمل ذکر علاج بعض الأعراض المرضیه الهامه کالحمیات و الإنسمامات.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 302

1- أدویه الصرع:

اعتبر قروللیوس الصرع من أمراض الرأس المزمنه. و قد وصف لهذا المرض علاجا مؤلفا من خمس عشره ماده دوائیه منها ما هو من منشأ حیوانی کعظم قحف الرأس، و منها ما هو من منشأ معدنی کالزاج، و روح الزاج، و ملح اللؤلؤ و ملح المرجان، و منها ما هو من منشأ نباتی کدهن الکهرباء و سفوف المسک و دهن الأنیسون و الفاوانیا. تخمر جمیع هذه المواد فی محلول کحولی (صاعد الشراب) لمده شهر کامل فیکون جاهزا لوصفه للمرضی المصابین بالصرع.

و من تفحص عناصر هذه الوصفه، یتبین لنا ما یلی:

آ- تأثر قروللیوس بنظریه براکلسوس فیما یتعلق بالجوهر الخامس. فاللؤلؤ و المرجان و الکهرباء یعتبرها براکلسوس من الأحجار القریبه فی طبیعتها من الذهب، أکمل المعادن، و ینطوی

فیها، بالقوه، الحجر المکرم القادر علی شفاء الأمراض.

ب- تأثر قروللیوس بالنظریه الهرمسیه فالمواد العطریه تعتبر من الأرواح الطیاره التی تستطیع سرعه التحرک ما بین الأعلی و الأسفل، لتأمین حسن التناغم ما بین العالم الأکبر (الکون) و العالم الأصغر (الإنسان).

د- تأثر قروللیوس بنظریه السمات[848]. ذلک إن اعتماد المؤلف علی عظم قحف الرأس، لمعالجه مرض مقره الرأس، ظاهر العلاقه بتلک النظریه.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 303

2- أدویه الفالج و السکته:

أورد المؤلف و صفه لمعالجه السکته و الفالج، تحتوی علی دهن الکهرباء، بالإضافه إلی نباتات عطریه و قراصیا و خردل. و أخضع هذه المواد للتخمیر و التقطیر.

و یرکز قروللیوس بشکل خاص علی المیزات العلاجیه لدهن الکهرباء، و یسمیه بالدهن الشریف: «لکونه یقوی الأعضاء الشریفه و خصوصا الدماغ».

و یقول عنه أنه دواء: «لا نظیر له للفالج و السکته و الصرع إذا سقی بماء الأخلامور».

3- أدویه أمراض العین:

یصف المؤلف، لأمراض العین دواء، یدخل فیه عدد کبیر من المواد أهمها:

مقطر بیاض البیض المشوی، مقطر دم الإنسان، التوتیا المسقاه، الشبّ الزاج الأبیض (أی سلفات التوتیاء)، ملح الرصاص[849]، ماء الورد، ماء القرنفل، الکافور الخ .... تخلط هذه المواد بالشراب (الخمر) فی إناء من النحاس الأحمر، و توضع فی الشمس الحاده أربعین یوما، مع تحریک المزیج مرارا کل یوم.

و یقول المؤلف أن هذا الدواء ینفع جمیع أمراض العین کالبیاض و الغشاوه و القروح، و السیلان الصدیدی، و حتی ضعف البصر!

و لا نستطیع أن ننکر أن أکثر هذه المواد و خاصه أملاح التوتیاء، تتمتع بخصائص نافعه لأمراض العین، و ما زال بعضها مستعملا حتی الیوم.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 304

4- أدویه أمراض الأسنان:

یستعمل المؤلف فی معالجه الأسنان مزیجا من دهن القرنفل و الکافور و روح الترمنتین. یوضع علی الأسنان الموجعه لتهدئه ألمها.

و یورد صبغا کحولیا لنباتات عطریه کالنمام و السعتر و الفوتنج النهری، و الطرفاء، و یضیف إلیها الأفیون. و یصف هذا الدواء تطبیقا موضعیا أو تعمل منه مضمضه لتسکین آلام الأسنان.

و من الواضح أن أکثر هذه المواد ما زال مستعملا لتهدئه ألم الأسنان، إلّا أن المؤلف لم یذکر لنا، لمعالجه التهابات اللثه، و أمراض الأسنان دواء ما.

5- أدویه أمراض الصدر:

یستند قروللیوس علی بعض المرکبات الکبریتیه فی معالجه الأمراض الصدریه کالربو و السل و السعال الحاد و المزمن.

و قد وصف لهذه الأمراض دواء أسماه «لبن الکبریت»، و هو یقوم علی أساس معالجه ملح الطرطیر بالکبریت المصعد (أو زهر الکبریت)، و ذلک بالتسخین و الحل و التبخیر، بوجود الخمر.

6- أدویه أمراض القلب:

یری المؤلف أن من أولی مهمات الطبیب، فی کل معالجه یباشرها أن یبذل جهده فی المحافظه علی سلامه قلب مریضه. لأن القلب، کما یقول:

هو منبع الروح الإنسانی، و مرکز الحراره الغریزیه، و منه تستمد جمیع أعضاء الجسم قوتها.

و یقول إن القلب أشرف ما فی الإنسان من أعضاء، و إن نسبته إلی بدن الإنسان

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 305

کنسبه الشمس إلی العالم، و کنسبه الذهب إلی المعادن.

و یری المؤلف أن الذهب، إذا أمکن اخراج خصائصه من القوه إلی الفعل أمکن أن نحفظ للقلب سلامته، و ان نرجع الشیوخ إلی شبابهم و أن نجد العلاج الشافی لکل مرض.

ثم یقول: «و لکن الوصول إلی هذه المرتبه أمر عسیر، دونه خرط القتاد. و ما لا یدرک جله، لا یترک کله».

و یسمی المؤلف هذا الهدف المنشود بالتدبیر الکبیر، و یقول (و القول دوما عن الذهب):

«و قد ذکرنا له هنا تدبیرا حسنا هو أشرف تدابیره بعد التدبیر الکبیر». أما هذا التدبیر الحسن، الذی یعنیه المؤلف، فهو تحضیر ماده أعطاها أسماء مختلفه تعبّر عن أهمیتها بالنسبه له و هی:

«الذهب القادر[850]»، «الذهب الرعد[851]»، «الذهب النباتی[852]»، «کلس الذهب[853]»، و طریقه تحضیر هذا المستحضر الذهبی، المتعدد التسمیات أوضحها لنا قروللیوس کما یلی:

1- یستحصل علی الماء الملکی[854] بنتیجه التفاعلات الکیمیائیه التالیه:

آ- یحصل علی حمض الآزوت (الماء القوی) من تفاعل روح الزاج (حمض الکبریت) مع ملح البارود (نترات البوطاسیوم). و

هی طریقه سلیمه من الناحیه الکیمیائیه.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 306

ب- یحصل علی حمض کلور الماء، من تفاعل العقاب (کلور و الأمونیوم) مع روح الزاج (حمض الکبریت). و هی طریقه سلیمه أیضا، و إن کان من الأسهل علیه أن یستعمل الملح العادی بدلا من العقاب، إلّا أن لهذا الملح النشادری مهمه أخری کما سنری.

2- و بعد أن تشکل مزیج من حمض الآزوت و حمض کلور الماء، أی الماء الملکی نحلّ فیه کمیه من الذهب.

3- یصب دهن الطرطیر[855]، أو محلول ملح الطرطیر قطره قطره علی المحلول الذهبی المذکور أعلاه. فیحدث من ذلک، کما یذکر قروللیوس، فوران شدید فیرسب الذهب فی أسفل الإناء تربه صفراء. یغسل هذا الراسب مرارا بالماء ثم یجفف بعیدا عن النار. و یقول المؤلف عن هذا الراسب إنه ینفجر لأقل سبب، و تظهر عنه أصوات کأصوات الرعد.

و من معطیات هذه العملیات الکیمیائیه، یبدو واضحا أن الراسب القابل للإنفجار، هو ذهبات النشادر[856]. و هذه الماده، هی فعلا شدیده الإنفجار إذا صدمت، أو تعرضت لحراره تزید عن مائه درجه مئویه، و یرافق الإنفجار، دوی کصوت الرعد، و هذا ما دعا قروللیوس لتسمیه هذه الماده بذهب الرعد.

و یصف قروللیوس هذه الماده، من الناحیه العلاجیه، بأنها الذهب المبارک الذی ینفع البدن الإنسانی، و یخلصه من أکثر أمراضه، و قد أورد له منافع طبیه کثیره لا أری فائده من

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 307

تعدادها، فهی موجوده فی المتن المحقق فی هذا الکتاب.

و هنا أود أن أورد الملاحظتین التالیتین:

الأولی: ما هو السبب الذی دعا قروللیوس لتسمیه هذا العقار بکلس الذهب، ما دامت ماده الکلس غیر موجوده فی المواد التی دخلت التفاعلات الکیمیائیه؟

أری أن السبب فی هذه التسمیه إما أن یکون بسبب

الشبه الظاهری بین الفوران الذی یحدث من اطفاء الکلس الحی و بین ذلک الذی حصل حین إضافه ملح الطرطیر إلی الماء الملکی المحتوی علی الذهب محلولا فیه، أو أن تکون التسمیه مشتقه من التکلیس و هو تحویل الماده إلی مسحوق غیر متبلور.

الثانیه: علق قروللیوس أهمیه کبری علی کل من الفوران و الحراره الحادثین أثناء إضافه دهن الطرطیر، و علی قابلیه الإنفجار للراسب الذهبی. ذلک إن مثل هذه المظاهر العنیفه فی التفاعلات الکیمیائیه یعتبرها الفکر الکیمیائی البراکلسوسی، عملیات ذات مغزی کبیر لارتباطها باعتبارات فلسفیه و فلکیه و بالجوهر الخامس.

و کان قروللیوس معجبا و فخورا بهذه التجربه الکیمیائیه و ما رافقها من مظاهر، حتی انه ذکر فی کتابه انه أجری هذه التجربه أمام ملیکه الإمبراطور رودلف الثانی، و بوجود نخبه من أعظم أطباء بلاده[857]!

7- أدویه أمراض المعده:

یصف المؤلف لأمراض المعده روح زاج النحاس، و روح زاج الحدید و کلا الروحین هما حمض الکبریت، و لکن من منشأ مختلف. و یصف هذا الحمض بکمیات قلیله مع منقوع حشیشه الزجاج، أو بماء الورد، أو بماء القنطریون.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 308

و من المعلوم أن للحموض صفه تنشیط الهضم إذا کانت بمحالیل ممدده و بکمیات محدوده.

و ینسب المؤلف لهذه المحالیل الحمضیه خاصه تفتیت الحصی الکلیویه و المثانه أیضا، و اخمادها لهیب الحمیات إضافه إلی فائدتها فی أمراض المعده حارها و باردها. کما یعطی لهذا الحمض استطبابات أخری، فهو ینفع فی أمراض الرأس، ممددا بماء الخزامی أو الفاوانیا. و ینفع فی الیرقان ممددا بماء الخلدونیا، کما ینفع فی التعریق إذا أشرک بالتریاق.

و یراه المؤلف مفیدا أیضا لأمراض الجلد کالحکه و الجرب و الحمره إذا استعمل خارجیا.

و یوصی بالحذر من وصفه لمن فی معدته أو

کبده أورام، باعتباره دواء شدید الحموضه.

8- أدویه أمراض الرحم:

یورد المؤلف لمعالجه أمراض الرحم عده و صفات:

الوصفه الأولی: یعمل رب من الجندبیدستر و الزعفران، یضاف إلیه رب البرنجاسف و ملح الصدف، و دهن کل من الأنجلیقا و الیانسون و الکهرباء و یعقد المزیج علی نار خفیفه و یوصف لفتح سدد الرحم و اختناقه و لتنظیم الحیض. و یکون استعماله داخلا و الجرعه منه من ثلث إلی ثلثی درهم.

الوصفه الثانیه: یحرق القصدیر بالنار حتی یصیر کالرماد، ثم یغمر بالخل المقطر حتی ینحل، ثم یصفی، و یوضع فی مکان بارد لیتبلّر. تکرر عملیه الحل و البلوره مرارا.

و یبدو من سیر هذه العملیات، إن البلورات هی بلورات خلات القصدیر و الأرجح أن تکون خلات القصدیر الأساسیه[858] و ذلک بانضمام أکسید القصدیر إلی خلاته.

و یعتبر المؤلف هذا الدواء عجیبا فی مفعوله، فإنه إذا سقی للمریض بماء البرنجاسف

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 309

أبرأ اختناق الرحم. و یمکن استعماله من خارج أیضا (طلاء أو رحضه مهبلیه) فینفع نفعا بینا.

الوصفه الثالثه: و تقوم هذه الوصفه علی تقطیر عقاقیر نباتیه و استعمال القاطر منها. و هذه العقاقیر هی المشکطرامشیع و الدوقو و الدارصینی و السلیخه و بادرنجبویه و زعفران بالإضافه إلی الجندبیدستر. تسحق معا و ینقع المسحوق فی عصیر السذاب و یقطر علی حمام مائی و تستعمل القطاره داخلا. و علی المریضه أن تمتنع عن تناول أی طعام مده ثلاث ساعات بعد تناول الدواء.

الوصفه الرابعه: تکون بتقطیر منقوع لطحال البقر فی محلول کحولی و یستعمل القاطر بعد إضافه المر و الأنجلیقا إلیه و تکثیفه إلی قوام الربوب. یستعمل داخلا و یعطیه المؤلف صفه المدر لدم الحیض، و یراه دواء لا نظیر له و سرا من الأسرار العلاجیه.

9- أمراض الکلی و المثانه:

یقتصر المؤلف، فی بحثه عن أمراض

الکلیه و المثانه، علی معالجات الحصیات التی تتشکل فیهما، و یری أن تکونها ینتج عن فضلات غذائیه طرطیریه، مستعده للإنعقاد (أی التصلب)، عند ما تکون القوه الدافعه للجسم ضعیفه، و یقول:

«و العاقد لها هو الروح الحار المخصوص بذلک العضو، مع ضعف هضم العضو و کثره الماده الطرطیریه»، کما یقول:

«إن الحصی المتولده فی هذین العضوین أنواع کثیره».

و قد أورد المؤلف، لتفتیت هذه الحصیات، و صفه نسبها إلی براکلسوس قائمه علی «نظریات السمات»، هی مزیج من عقاقیر لها قوام الحجر:

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 310

حجر مثانه الإنسان، حجر الیهود، کهرباء، حجر الإسفنج، بلور معدنی، أحجار بیضاء مستدیره مما یوجد قرب الأنهار. تحرق هذه المواد معا بالکبریت و البارود، ثم یحل الناتج بالخل المقطر (حمض الخل) ثم یصفی و یستخرج منه راسب بلوری أسماه الملح.

و یصف هذا الدواء للمرضی مع مدرات للبول کماء حشیشه الزجاج، و ماء حب العرعر، و ماء البادرنجبویه.

و یقول المؤلف عن هذا الدواء إنه یفتت الحصی و یخرجها سواء کانت فی الکلی أو فی المثانه.

10- أدویه الإستسقاء:

یشرح لنا قروللیوس أسباب حدوث الإستسقاء فیقول:

«اعلم أن الفضلات الحاصله مما یؤکل و یشرب ثلاث: الأولی المائیه، الثانیه الکبریت، و الثالثه الملح. و الفضله الثالثه التی هی الملح، إذا عرض لها عارض أوجب انحلالها، تولّد الإستسقاء».

فمعالجه الإستسقاء، إذن تقوم علی تخلیص الجسم من السوائل المسببه لذلک الإستسقاء.

اعتمد قروللیوس، لهذا الغرض، علی المسهلات، و مدرات البول، و المعرقات و کلها تخفف من کمیه السوائل المسببه للإستسقاء. و قد أورد و صفه تحتوی علی التربذ المعدنی (سلفات الزئبق الأساسیه)، و الخربق الأسود، و شراب الأفسنتین، و ماء التریاق، و زعفران الحدید المصنوع بماء الکبریت[859] و یعمل بشکل حبوب للإستعمال الداخلی.

الطب الجدید الکیمیائی،

ص: 311

و یوصی المؤلف أن یترافق العلاج، بالإقلال من تناول السوائل، و ان یکون طعام المریض من الأغذیه المجففه، لئلا تزید کمیه السوائل فی الجسم فیستفحل الإستسقاء.

11- مضادات الإسهال:

یذکر لنا قروللیوس ثلاثه أنواع من الإسهال هی الزحار[860]، الهیضه[861]، و الإسهال العادی[862]. و یقول:

«إذا کان الهضم قویا و کانت القوه الممیزه ضعیفه، حدثت زنطاریه، و إن کانت القوه الممیزه قویه و الهاضمه ضعیفه، تولدت الهیضه، و إن کانت القوتان ضعیفتین، حدث الإسهال العادی».

و یبدو أن حدوث اسهالات مدماه عند بعض المرضی، دعا قروللیوس لأن یعتمد و صفات تتضمن عقاقیر تجمع إلی فائدتها فی وقف الإسهال، الفائده فی إیقاف النزوف الدمویه و التعویض عن الدماء النازفه. و الوصفه التی ذکرها لنا المؤلف بشکل سفوف، تتألف من مزیج من عقاقیر مختلفه. منها ما هو للإسهال بأنواعه کالطین المختوم و الطلق و الصدف المحرق. و الجوزبوا أو الدارصینی و عظم الإنسان المحرق. و منها ما هو لمعالجه النزوف الدمویه و یعتمد هنا علی عقاقیر حمراء اللون أو مائله إلی الحمره بما یقرب من لون الدم:

کالجلنار، و دم الأخوین، و الشاذنج، و المرجان، و الکهرباء. و قد أدخل فی مکونات هذه الوصفه زعفران المریخ (خلات الحدید) أیضا.

یوصی المؤلف بسحق کل ما تقدم من عقاقیر سحقا ناعما، و یستعمل المسحوق

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 312

بشکل سفوف. و یحمد المؤلف هذه السفوف للإسهلات و النزوف، إلّا أنه یوسع مجالات النزوف الدمویه لتشمل النزوف المختلفه سواء کانت من الجهاز الهضمی أو من الأنف (الرعاف) أو من الرحم.

و من الملاحظ أن المؤلف ینصح فی الحالات الزحاریه الشدیده (الدوسنطاریا) بمزج ذلک المسحوق الدوائی بالتریاق. و هو أمر یبدو معقولا لأن التریاق یحتوی فی ترکیبه علی ماده الأفیون

التی تخفف من الآلام التشنجیه المعویه التی ترافق الإسهالات الزحاریه الشدیده.

12- الأدویه المقویه للباه:[863]

یعتمد المؤلف فی تقویه الجماع عند الرجل علی نبات خصی الثعلب الکبیر[864] و یقول إن هذا النبات یفقد فائدته إذا جف، و لذا یجب استعماله و هو رطب. و قد أورد لذلک و صفه تقوم علی هرس جذور هذا النبات بلب الخبز فی هاون من حجر، و یضاف إلیها مقطر الخمر و یترک المزیج للتعفین مده شهرین، و بعدها یصفی السائل عن الثفل.

و بعد أن یترک هذا السائل لمده شهرین آخرین فی جهاز التعفین الذی یسمیه بطن الفرس[865]، یکون جاهزا للإستعمال بعد مزجه برماد الثفل المحروق.

و یوصی المؤلف بتناول هذا الدواء مع الخمر الریحانی و یقول عنه:

«یقوی البدن و یعینه علی الجماع، لا نظیر له، و یزید فی المنی، و یرجع الشیخ إلی صباه!!».

و من الوارد أن نتساءل عما إذا کان مفعول هذا الدواء من نبات خصی الثعلب، أم

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 313

من الخمر الذی یتناوله المریض مع الدواء، هذا إذا کان لکامل و صفه قروللیوس من تأثیر فی هذه المجالات أو فی بعضها.

و مهما یکن الجواب، فهیهات أن یعود الشیخ إلی صباه، یا قروللیوس!!

13- أدویه المفاصل و النقرس:

یقول المؤلف أن وجع المفاصل، فی بدایه حدوثه، سهل المعالجه، فهو یزول ببعض الأدهان البلسانیه، و أما إذا أزمن الوجع و استحکم فیصبح علاجه عسیرا، و عندئذ یحتاج، بالإضافه إلی الأدهان، إلی المسهلات و المدرات و المعرقات.

و قد أورد المؤلف و صفه نسبها إلی براکلسوس، تعطی داخلا عن طریق الفم و هی و صفه مزدوجه أی تتضمن و صفتین:

الأولی: تتألف من عقاقیر مسهله أهمها المحموده (السقمونیا) و التربذ النباتی، و السنامکی، تسحق مع السکر و توصف للمریض بماء الکمافیطوس. و یقول المؤلف: «إن هذا المسهل کاف فی تنقیه المفاصل و

النقرس».

و الثانیه: و تتضمن روح الزاج (حمض الکبریت) و ملح اللؤلؤ، و خمرا مطبوخا فی الغیاقو، و الوج و الفرنجمشک. و یقول المؤلف أن الهدف من هذه الوصفه هو تقویه المفاصل و منع أنصاب السوائل فیها.

و یبدو من سیاق المتن فی المخطوط أن المصاب بوجع المفاصل توصف له الوصفتان بالتتابع.

کما أن المؤلف أورد و صفات لثلاثه مراهم لوجع المفاصل، اعتمد فیها بشکل رئیسی علی

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 314

صمغ البطم و الأفیون، و البنج (الجوسکیام)، و العسل بشمعه، و شحم الخنزیر.

14- أدویه الحمیات:

متأثرا بنظریه استاذه براکلسوس فی الأقانیم الثلاثه الزئبق و الکبریت و الملح أساسا للموجودات و الأمراض، مما مرّ تفصیله فی الجزء الأول من هذا الکتاب، یقول ابن سلوم علی لسان قروللیوس:

«اعلم أن الحمی إما أن تکون زئبقیه أو کبریتیه أو ملحیه أو مرکبه من ذلک».

و یقول أن جمیعها بحاجه قبل کل شی ء إلی الإستفراغ. و یقصد بالإستفراغ الإسهال و القی ء، معتمدا بشکل خاص علی التربذ المعدنی.

و بعد الإستفراغ، تعطی الأدویه التی تعالج الحمیات. و قد أورد المؤلف من هذه الأدویه و صفتین:

الوصفه الأولی: یغطس الحلزون بالخل لمده لیله واحده، ثم یخرج الحیوان من قوقعته و یرمی. و بعد ذلک تحرق القوقعه و تسحق. و یعطی المریض من هذا المسحوق الکلسی وقت النوبه الحمویه مع شی ء من الخمر الدافی ء أو السمن. و یدثر بالثیاب حتی یعرق، و یصف المؤلف هذا الدواء بأنه من العجائب.

الوصفه الثانیه: تتألف من مزیج من روح الزاج (حمض الکبریت) و ملح الأفسنتین، و ماء الهندباء، و یعطی فی جمیع الحمیات المطبقه و المتناوبه. أما الحمیات الوبائیه الوافده و الطاعون، فیولیها المؤلف أهمیه خاصه بسبب خطورتها، و یقدم لها و صفات عدیده یعتمد

الطب

الجدید الکیمیائی، ص: 315

فیها بشکل خاص علی الکبریت و التریاق، و أرواح الراسن و الأنجلیقا و حب العرعر[866].

15- أدویه الإنسمامات:

إن الأدویه المضاده للإنسمامات، کان یطلق علیها بالمصطلح العربی القدیم:

«البادزهرات»[867] إلّا أن ابن سلوم لم یستخدم هذه التسمیه و هنا نجد و صفتین: أحدهما لقروللیوس، و الثانیه لبراکلسوس.

فالوصفه الأولی: تتألف من المومیا الإنسانی[868] مخلوطه بمقطر الخمر و بالتریاق، و الزیت، و ملح اللؤلؤ، و ملح المرجان، و الطین المختوم، و المسک. و یصفه المؤلف بأنه تریاق عظیم النفع، جلیل المقدار، له صفه الواقی من ضرر السموم و من حدوث الطاعون، کما انه ینفع فی جمیع الإنسمامات المعدنیه و الحیوانیه و النباتیه، و فی الأورام السمیه و الطاعونیه، یسقی بماء الشوکه المبارکه[869] أو بالخمر لمعالجه الأعراض الإنسمامیه و للوقایه من الإنسمامات.

و عند ما تکون الماده السامه حدیثه الدخول إلی الجسم، فإن هذا الدواء یعطی مع دهن اللوز الحلو، فیخرج بالقی ء أو بالإسهال.

و الوصفه الثانیه: و قد نسبها المؤلف إلی براکلسوس و تعتمد علی مقطر دم البط، و رماد

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 316

قوانص البط بعد حرقها، و المرجان، و الکهرباء و مسحوق الزبیب الأسود المجفف، و المومیا، و نبات الجدوار، و البادزهر[870] و التریاق. تسحق هذه المواد معا و تعجن بدهن حب الصنوبر.

و یقول المؤلف عن هذا الدواء:

«و یسقی منه نصف أوقیه بالشراب أو بالحلیب لمن سقی السم، فإنه لا یمضی سدس ساعه الّا و قد خلص المسموم من السم».

16- أدویه الجروح و القروح:

خصص المؤلف لمعالجه الجروح و القروح حیزا کبیرا من کتابه. فقد أورد سبع و صفات دوائیه لهذا الغرض، اثنتان منها من وضع براکلسوس.

الوصفه الأولی: تتضمن فی ترکیبها سبعه عشر نوعا من العقاقیر النباتیه، یسحق ما یمکن سحقه منها، و تغمر بمقطر الخمر و تصفی و تبخر، و یکون الناتج النهائی سائلا أحمر بقوام العسل هو العلاج المطلوب.

و

یوصی المؤلف بوجوب غسل الجروح و القروح بالخمر قبل وضع الدواء علیها.

و أقول إن استعمال الخمر فی الجروح و القروح لیس جدیدا جاء به قروللیوس، بل قال به، قبله بأکثر من سته قرون، ابن الجزار القیروانی[871] الذی کان یصف الخمر العتیق قطره أذنیه فی سیلانات الأذن الإلتهابیه[872]. و فی معالجه التهابات السرّه عند الأطفال،

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 317

فقد أوصی ابن الجزار بأن تبل خرقه بالخمر ثم یوضع علیها مرهم و توضع ضمادا فوق السرّه.

الوصفه الثانیه: منقوله عن براکلسوس و یسمیها «ضماد استرکتوم»[873] و تحتوی علی مزیج من واحد و ثلاثین عقارا معدنیا و حیوانیا و نباتیا.

فالعقاقیر المعدنیه هی السلیقون (أکسید ثلاثی الرصاص)، المرقشیتا (کبریت الحدید)، المرادسنج (أکسید الرصاص)، أکسید الحدید الطبیعی، الأنتیموان المصعّد، و زعفران الحدید (خلات الحدید).

و العقاقیر الحیوانیه هی المومیا البحریه، و الشمع (شمع عسل النحل).

أما العقاقیر النباتیه فعددها کبیر یبلغ ثلاثه و عشرین نوعا، منها الزیت و دهن بزر الکتان، و دهن حب الغار، و کندر و مرّ و صبر الخ ...

و بعد اخضاع کل هذه العقاقیر لعملیات حل و تصفیه و تسخین و تبخیر و تحریک، یکون الناتج مرهما، یسمیه ضمادا، و یقول أنه ینفع الجروح و القروح و یشفیها، و یفعل فی أسبوع ما یفعله أی دواء آخر فی شهر. و قد توسع المؤلف فی استطبابات هذا المرهم.

فادعی انه یجذب الرصاص و النصال من الجروح، کما یری إنه لمعالجه الفتق من العجائب، و کذلک لوجع الظهر و البواسیر، «و تمتد قوته إلی خمسین سنه لا تنقص أبدا».

الوصفه الثالثه: هی لتحضیر ما أسماه «حجر الجرائحیه»[874] و أکثر عناصر هذه الوصفه عقاقیر معدنیه: الزاج الأخضر (سلفات الحدیدی)، و الزاج الأبیض (سلفات التوتیاء)،

و الإسفیداج (کربونات الرصاص الأساسیه)، و ملح الطرطیر، و الشب، و الطین الأرمنی، و النطرون، و الملح العادی.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 318

و أما العقاقیر النباتیه المستعمله هنا، فهی الأفسنتین و الهندباء و البرنجاسف و خل الورد.

و بسحق هذه العقاقیر و مزجها و طبخها، یکون الناتج دواء له قوام الحجر، یستعمل مسحوقا أو محلولا فی الماء. و یستعمل المحلول ببل خرقه به توضع علی الجروح و القروح، أو بشکل مضمضه لمعالجه قروح الفم و اللثه و تآکلها.

أعطی قروللیوس لهذا الحجر فوائد کبیره تجاوزت معالجه الجروح و القروح، فهو ینصح به لمعالجه الحمره و الحکه و الجرب و داء الأسکربوط. کما یراه مفیدا فی بیاض العین طلاء للجفن أو ذرا لمسحوقه فی العین.

الوصفه الرابعه: هی لتحضیر ما أسماه «سکر زحل». و زحل کما سبق القول، هو التسمیه القدیمه لمعدن الرصاص. و یتم تحضیر هذا الدواء بتفاعل السیلقون (أکسید الرصاص) أو الإسفیداج (کربونات الرصاص). بحمض الخل، ثم یطیّر حمض الخل الزائد عن التفاعل بالتبخیر، فیتم الحصول علی الملح الرصاصی الذی هو «سکر الرصاص» و یبدو من العملیه الکیمیائیه ان هذا السکر الرصاصی هو (أسیتات الرصاص). و یوصی قروللیوس المشتغلین بتحضیر هذا الدواء الرصاصی فیقول:

«الحذر من المکث فی ذلک المکان، فإن بخاره ردی ء مضر بالإنسان». و یعطی لهذا الدواء استطبابات کثیره جدا. فهو ینفع خارجیا فی القروح المتعفنه و الردیئه، و السرطان الجلدی، و الغنغرینا، و سرطان الثدی، و الحمره و الجمره و النمله و أمراض العین. و ینفع داخلیا لسیلان المنی و للحمیات و أمراض الطحال و لأورام الأحشاء، کما یدفع ضرر الزئبق عن البدن.

الوصفه الخامسه: هی لتحضیر ما أسماه: «ماء بذر الضفدع» و هو أن تؤخذ بذور

الضفادع فی آخر شهر آذار، و تکون علی وجه الماء کالطحلب، بلون أبیض، و بقوام لزج مخاطی، و رائحته کریهه. تقطّر علی حمام مائی (حمام ماری)، و یوضع ماؤه المقطر لیضاف إلی المرّ

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 319

و الکندر و الزعفران و الکافور و یجفف.

و یقول المؤلف إنه مرقی ء للجروح فی أی عضو کانت، و انه ینفع أوجاع المفاصل طلاء، إذا مزج بالخل، أو بإضافه قلیل من الشبّ إلیه.

الوصفه السادسه: هی ما أسماها المؤلف بوصفه «الزئبق المدبر» و یقول عنه قروللیوس انه یزیل الآثار الجلدیه المرضیه، کما یصفه لمعالجه الجرب و یحذر من وصول هذا الدواء إلی العین و الفم.

و یتم تحضیر هذا «الزئبق المدبر» بسحق کمیات متساویه من الزئبق و السلیمانی و یغمر بالخل المقطر و یترک أربعه أیام للتحریک المتکرر یومیا، ثم یؤخذ القاطر و یترک حتی یتوضع فی أسفل القاطر راسب متبلر.

و إنی لأعجب کیف کان قروللیوس یصف مثل هذا المرکب الزئبقی للمصابین بالجرب، بطلائه علی مساحات کبیره من الجسم و لا یموت المریض من انسمام زئبقی!

الوصفه السابعه: هی لتحضیر ما أسماه المؤلف «المرهم الکواکبی»[875] نسبه إلی الکواکب، و یقول قروللیوس إنه أخذ هذه الوصفه من براکلسوس.

إن هذه الوصفه، بنوعیه عقاقیرها، و بأسلوب تأثیرها المزعوم، تبرز جوانب من نظریات براکلسوس و مدرسته، لا سیما و إن العنوان المعطی لهذه الوصفه و ربطها بالکواکب تقدم بعض الدلیل علی ذلک.

فهذا المرهم حضّر بالأصل لمعالجه الجروح، و لذا فلا بد من استعمال عقاقیر دوائیه

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 320

لونها أحمر أو زهری قریب من لون الدم (نظریه الإشارات): کحجر الدم و الصندل الأحمر.

و لما کانت الجروح عند ما تتعفن یمکن أن تنمو فیها بعض الدیدان، فقد وضع

فی وصفته مسحوق خراطین مشویه، و الخراطین هی دیدان من رتبه الحلقیات.

أما توقیت التحضیر فیجب أن یکون منسجما مع طوالع الکواکب و قد حدده بأن یکون القمر زائد النور فی بیت الزهره، و إن کانت الشمس فی المیزان، فذلک أفضل.

و یقول المؤلف عن هذا المرهم إنه عجیب المفعول فی شفاء جمیع الجروح الحدیثه و المتقرحه، و سواء کانت بأدوات حاده أو بأسلحه ناریه.

و الغریب فی الأمر أن قروللیوس یؤمن بأن مفعول هذا المرهم یمکن أن یتم بدون أن یمس الجروح. فإن کانت الأداه الجارحه موجوده، یکفی أن یوضع المرهم علی تلک الأداه فیبرأ الجرح. و أما إذا کانت الأداه المسببه للجرح غیر موجوده. فیوضع المرهم علی خرقه أو علی قطعه من الخشب ملوثه بمفرزات الجرح فیبرأ الجرح، من دون أن یمس المرهم المکان المجروح. و یکمل قروللیوس شرح ذلک فیقول:

«و إن کانت القرحه یابسه، أدمیت بعود أو خشبه أو خرقه، ثم یوضع المرهم علی أیها کانت. و إن کان الجرح عمیقا، کرر العمل، و غیر المرهم علی تلک الخرقه أو الخشبه، کما یغیّر علی الجرح فی العاده. و لا یوضع علی الجرح شی ء غیر خرقه نظیفه، أو تبل الخرقه ببول المجروح و توضع علی الجرح».

و یورد قروللیوس رأی الأطباء الذین لا یشاطرونه الرأی فی تفسیر آلیه التأثیر لهذا المرهم فی معالجه الجروح، فیقول ما معناه:

«إن هؤلاء المعترضین یرون إن ما یحدث من شفاء لبعض الجروح بوضع الدواء بعیدا

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 321

عنها، إنما یتم بتدبیر من الطبیعه، لا سیما إذا أضیف إلی ذلک العامل النفسی عند ما یؤمن المریض بطبیبه و بأسلوبه فی العلاج».

و یرد قروللیوس علی هؤلاء فیری أنهم مخطئون، و إن الأمر لیس

کما یقولون، لأن فی هذا المرهم شیئا من روح العالم، و بواسطه هذا الروح یتم الشفاء. و یشبه قروللیوس هذا التأثیر الخفی للمرهم بتأثیر الحدید فی المغناطیس، فالمسبب غیر منظور، إلّا أن النتیجه هی حقیقه ملموسه.

*** و الآن و قد انتهیت من تقدیم شرح و تحلیل موجزین لمخطوط ابن سلوم المتضمن، «الکیمیاء الملکیه» للطبیب الالمانی قروللیوس یثار السؤال التالی:

إلی أی مدی کان ابن سلوم امینا فی الترجمه. و هل کان مترجما أم ملخّصا، و هل ادخل فی هذه الترجمه شیئا من آرائه الخاصه و خبراته الشخصیه و هو الطبیب العالم المخضرم الذی تتنازعه تیارات الطب التقلیدی و التیارات الثائره علی ذلک الطب؟

کل هذه التساؤلات جالت بخاطری، بالرغم من أن ابن سلوم ذکر فی مقدمه مخطوطه انه نقل هذا الکتاب إلی العربیه من نصه اللاتینی الذی وضعه قروللیوس.

و بسبب عدم معرفتی باللغه اللاتینیه، کان علیّ أن أبحث عن ترجمه فرنسیه أو انکلیزیه لکتاب قروللیوس هذا، و هما اللغتان اللتان لا أعرف غیرهما من اللغات الأجنبیه.

و بعد اتصالات عدیده، و بحث جاد، علمت بوجود ترجمه فرنسیه قام بها الفرنسی (ج. مارسیل دوبولان) و طبعت فی مدینه لیون بفرنسا عام 1624 م.

کما علمت أن بعض النسخ من هذه الترجمه موجوده فی المکتبه الوطنیه بمدینه باریس (فرنسا).

ذهبت إلی باریس و انتقیت أوضح نسخه من تلک النسخ و هی برقم 47. 131Te و أخذت نسخه مصوره عنها.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 322

لقد قدمت لی هذه النسخه الفرنسیه عونا هاما فی توضیح الکثیر من الکلمات و التعابیر التی تناولها نساخ مخطوط ابن سلوم بالتصحیف، و فی البحث عن أجوبه لتساؤلاتی التی ذکرتها أعلاه.

الّا انه سرعان ما ساورنی شک جدید، و ما أکثر

الشکوک فی البحوث التاریخیه، ذلک أنی تساءلت: هل أستطیع أن أعتبر الترجمه الفرنسیه ترجمه أمینه لکتاب قروللیوس المؤلف باللغه اللاتینیه؟

أدرکت فورا أن الحصول علی جواب قاطع عن هذا التساؤل صعب التحقیق، لأنی کما أوضحت قبل قلیل، لا أعرف اللغه اللاتینیه و لأنی لم أجد شخصا یتقن اللغتین اللاتینیه و الفرنسیه. و هو إذا وجد، فلن تکون مهمته سهله فی قراءه الکتاب الأصلی و معارضته مع الترجمه الفرنسیه، و سیأخذ منه ذلک وقتا طویلا، و أن علیه، إضافه إلی ذلک، أن یکون ملما بالعلوم الطبیه و الکیمیائیه و الصیدلانیه.

لکل هذه الاعتبارات، کان لا بد لی من الاعتماد علی أمانه الترجمه الفرنسیه برغم ما یحتمل من ورود أخطاء فیها، و ذلک للأسباب التالیه:

1- کانت اللغه اللاتینیه فی تلک العصور هی اللغه العلمیه السائده فی أوربا تألیفا و تدریسا.

2- لا یمکن أن یتصدی لترجمه کتاب علمی طبی إلّا من کان علی مستوی علمی یؤهله لذلک، و هذا یعنی أن المترجم کان یتقن اللغه اللاتینیه، و هو بطبیعه الحال یتقن لغته الأم (الفرنسیه).

3- تم طبع الترجمه الفرنسیه عام 1624 م أی بعد ظهور الطبعه الأولی لکتاب قروللیوس باللاتینیه بخمسه عشر عاما فقط، لأن قروللیوس أنجز طبع کتابه عام 1609 و هو عام وفاته. و أرجح أن المترجم کان من المتحمسین لمدرسه براکلسوس، و هذا ما دعاه للقیام

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 323

بهذه الترجمه لأحد أبرز مریدی تلک المدرسه و هو قروللیوس، بقصد اطلاع أکبر عدد من مواطنیه الفرنسیین علی ما جاء فی هذا الکتاب.

لهذه الأسباب اتجهت إلی ترجیح اعتماد هذه الترجمه الفرنسیه مصدرا یقوم إلی حد ما، مقام الکتاب الأصلی.

إن المقابله ما بین تلک النسخه الفرنسیه، و التی اتخذت لها

حرف (ف) رمزا (کما ذکرت فی منهاج التحقیق الوارد فی مقدمه هذا الکتاب)، و بین ترجمه ابن سلوم العربیه، بینت لی ما یلی:

1- قام ابن سلوم بالترجمه بشکل أمین و واع. فکل ما جاء فی مخطوطه موجود فی النسخه الفرنسیه، کما انه سار فی الترجمه حسب تسلسل مواضیع الکتاب الأصلی بدون تقدیم أو تأخیر.

2- کان ابن سلوم واضح العباره، مما یدل علی أنه کان متفهما لما کان یترجمه.

3- اختصر شروحا فلسفیه مطوله لم یر فائده تذکر من ترجمتها بکاملها.

4- حرص علی ترجمه کل ما یتعلق بالتراکیب الدوائیه و عناصرها و مکوناتها و العملیات الکیمیائیه و الصیدلانیه التی خضعت لها، و فوائدها الطبیه و مقادیر جرعاتها الدوائیه، و طرق استعمالها و کل ما یتعلق بذلک.

و لذا فلا بد من أن أبین أنه بالرغم من أن قروللیوس کان أکثر منهجیه و وضوحا من أستاذه براکلسوس، إلّا أن الأمور التی ضمنها کتابه کان فیها الدقه المصاحبه للتعقید، و فیها الأفکار الثمینه المغلفه بحجب کثیفه من مفاهیم وهمیه غیبیه لیس من السهل هضم مضمونها.

فقیام ابن سلوم بالتصدی لنقل هذا الکتاب إلی العربیه، أمر نسجله له، بکل تقدیر و إعجاب.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 325

خلاصه و خاتمه للکتاب

اشاره

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 327

فی القرن السادس عشر للمیلاد، کانت التفاعلات علی أشدها فی أوربا اللاتینیه بین ما تعارفت علیه و تبنته و بین ما دخلها من تیارات التجدید. و لم تقتصر هذه التفاعلات علی النواحی العلمیه بل تعدتها إلی النواحی الدینیه و الأجتماعیه.

ففی ذلک العصر، ظهرت الحرکه البروتستانتیه التی قادها القس مارتن لوثر[876] ضد الکنیسه الکاثولیکیه فی روما. و قد أوقد هذا القس نارا و أحرق فیها بشکل علنی کتابا وجهه البابا لیون العاشر إلی

هذا القس الذی هاله أن تباع للناس بالنقود، صکوک غفران لذنوبهم.

و فی ذلک القرن امتد الصراع الفکری لیشمل العلوم الطبیه. و قد تبنی هذا الصراع طبیب سویسری من منطقه کانت آنذاک جزءا من الأراضی الألمانیه یدعی براکلسوس، هاجم الطب التقلیدی و أحل محله مفاهیم جدیده فی التشخیص و العلاج.

و سرعان ما جمّع براکلسوس المریدین حوله، و کان من أبرز هؤلاء الطبیب الألمانی قروللیوس.

إن هذین الاسمین: براکلسوس و قروللیوس یمثلان مدرسه طبیه واحده، و إن مخطوطی ابن سلوم، موضوع هذا الکتاب یتعلقان بشکل رئیسی بهذین الطبیبین.

کان براکلسوس عنیفا فی هجومه علی أطباء عصره و صیادلته، و هم من أنصار

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 328

المدرسه الطبیه التقلیدیه التی تقوم علی المدرسه الطبیه العربیه المتأثره بالطب الإغریقی القدیم. و لئن أحرق القس مارتن لوثر، و فی ساحه عامه، کتابا له صفه التقدیس صادرا عن بابا روما، فإن براکلسوس، و هو استاذ الطب و الکیمیاء فی جامعه بال، انتهز فرصه حلول عید القدیس یوحنا، فأوقد أمام الجامعه نارا و أمر طلبته أن یأتوه بمؤلفات کل الأعلام القدامی فی الطب و الکیمیاء، فلما جاءوا بها، ضمها إلی کتاب «القانون لابن سینا» و الذی کان یحمله تحت إبطه، و رمی بها جمیعها فی النار قائلا: أنت یا ابن سینا، و یا رازی و جالینوس، و أنتم أیها العرب و الأغارقه، لیس علما ما کتبتموه، و لیس معقولا ما ابدعتموه. و صاح بطلبته قائلا: لا ینتهی شقاء الدنیا إلّا باحراق هذه الکتب[877]

کان ابن سلوم یتابع هذا التیار الطبی الجدید الذی تزعمه براکلسوس، و تبنته مدرسته التی أصبح لها العدید من المؤیدین و الأنصار منهم أساتذه فی کلیات الطب، کالطبیب سیفیرینوس[878]، و الطبیب قروللیوس،

و الطبیب الألمانی یوهان هارتمان أستاذ الکیمیاء الطبیه فی جامعه ماربورغ بألمانیا[879].

و رأی ابن سلوم ان هذه التیارات فیها الغث و السمین، و لکنها علی أی حال، بدایه لتطورات مستقبلیه ذات شأن فی النطاق الطبی. فقام بنقلها إلی اللغه العربیه لیطّلع علیها المتطببون فی البلاد العربیه التی کانت آنذاک خاضعه للحکم العثمانی، و ذلک فی مخطوطین هما موضوع هذه الدراسه.

إلّا أن ما قام به ابن سلوم الحلبی لم یلق من أطباء عصره الإهتمام اللائق، فکان ما

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 329

قدمه فی مخطوطیه: «الطب الجدید الکیمیائی» «و الکیمیاء الملکیه» صرخه فی واد، ذلک لأن الجو العلمی العربی کان فی مرحله همود شدید.

و علی هذا فإن ابن سلوم الحلبی، فی عمله هذا، یعتبر أول من نقل بدایات النهضه الأوربیه إلی اللغه العربیه، مما یعطی لعمله قیمه تاریخیه هامه. و فیما یلی سأتکلم باختصار شدید علی أبرز النقاط التی وردت فی هذین المخطوطین و التی تمثل آراء براکلسوس و مدرسته.

1- طبیعه الموجودات الأرضیه:

آمن براکلسوس بما کان یعتقد به أسلافه من أن العناصر المکونه للموجودات فی عالمنا الأرضی أربعه هی: النار و الهواء و التراب و الماء.

و یقول فی الوقت نفسه إن لهذه العناصر مکونات هی: الزئبق و الکبریت و الملح.

إن هذه الأولیات الثلاث، أو ما سماها بعض المؤلفین بالأقانیم الثلاثه، لا تدل تسمیاتها علی مدلولاتها المادیه المعروفه، و إنما هی تسمیات افتراضیه غیبیه.

فالزئبق بنظر براکلسوس هو الروح، و الکبریت هو النفس و الملح هو الجسد[880].

و یری براکلسوس أن کبریت الخشب لیس ککبریت الرصاص، و کل من هذین الکبریتین لا یشابه الکبریت العادی. و ینطبق الأمر نفسه علی کل من الملح و الزئبق. فلکل جسم فی الکون ملحه و زئبقه و

کبریته و قد جاء تفصیل ذلک فی الفصل الرابع من المقاله الأولی من متن المخطوط الأول: الطب الجدید الکیمیائی.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 330

و یعطی براکلسوس لهذه الأولیات الثلاث خصائص عدیده:

فیذکر أحیانا ان الملح یمثل مقاومه الإحتراق و التبخر، و الزئبق یمثل مبدأ الإنصهار و التصّعد، و الکبریت یمثل اعطاء المواد قابلیه الإحتراق[881].

کما یقول أیضا:

«المراد بالزئبق الرطوبه السیاله، و بالکبریت الدهنیه، و بالملح ما هو ثابت أرضی»، و یعزو براکلسوس لهذه الأقانیم الثلاثه صحه الإنسان و مرضه. فهی إن کانت متوازنه فی الجسم کانت صحته، و إن لم تکن کذلک، کان فی ذلک المرض.

و هنا أقول إن نظریه الزئبق و الکبریت و الملح لیست من ابتکار براکلسوس، و المرجح انه أخذها من جابر بن حیان الذی عاش فی القرن الثامن للمیلاد، و من أبی بکر الرازی من أبناء القرن التاسع للمیلاد، و من ابن سینا الذی عاش فی القرن العاشر للمیلاد. و أقول انه أخذ هذه الفکره من هؤلاء بشکل خاص لأن مؤلفاتهم نقلت إلی اللاتینیه و عرفها الأوربیون[882].

إلّا أن براکلسوس اختلف عمن سبقوه، فهم ربطوا هذه النظریه بالمعادن فقط، و لم یعطوها أی دور فی شؤون التشخیص و الإمراض. أما هو فقد عممها علی جمیع الموجودات الأرضیه: المعدنیه و النباتیه و الحیوانیه و الإنسانیه، کما ربطها بأسباب حدوث الأمراض.

2- نظریه الأخلاط:

کان الأطباء القدامی یعتقدون أن فی جسم الإنسان أربعه أخلاط تسیطر علی صحته

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 331

و مرضه، و هی:

المره السوداء، المره الصفراء، الدم، و البلغم.

و کانوا یقولون أن المره السوداء یفرزها الطحال، و المره الصفراء تفرزها المراره، و أما الدم و البلغم فمشاهدان حسیا.

بقیت هذه النظریه التی تبناها العرب، من المسلمات الطبیه زمنا طویلا فی

مختلف أنحاء العالم، و أول من وقف فی وجهها، معترضا علی صحتها، و علی جدواها فی شؤون التشخیص و العلاج، هو براکلسوس و أنصاره.

فقد أنکر براکلسوس صحه هذه النظریه و استبدل بها نظریه الزئبق و الکبریت و الملح. و اعتقد ان هذه المکونات الثلاثه إذا لم تکن متوازنه و ثابته فی جسم الإنسان، کان المرض. فازدیاد الکبریت عن حدوده الطبیعیه یسبب الحمی و الطاعون، و نقصه یسبب مرض النقرس. کما ان ازدیاد الزئبق یسبب الشلل و الأمراض العصبیه. و زیاده الملح تسبب الإسهال و الإستسقاء. و حتی ان هذه المکونات الثلاثه إذا کان توازنها العام فی البدن طبیعیا، فإن ازدیاد أو نقص کمیه أحدها، فی أحد الأعضاء، یسبب المتاعب الصحیه.

فزحزحه الکبریت من عضو لآخر، داخل الجسم، یعرض الإنسان للهذیان[883].

یبدو أن إحلال نظریه الزئبق و الکبریت و الملح محل نظریه الأخلاط هذه، فی شؤون التشخیص و العلاج، کان من صنع براکلسوس نفسه، لم یسبقه إلیها أحد. و لکن هل استطاعت هذه النظریه أن تطغی علی نظریه الأخلاط؟

من المؤکد أن نظریه براکلسوس هذه استطاعت أن تستقطب حولها بعض العلماء و الباحثین، و لکنها لم تستطع أن تطغی علی نظریه الأخلاط. فقد بقیت مؤلفات الأطباء

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 332

العرب فی هذا المجال، و خاصه مؤلفات الرازی و ابن سینا و الزهراوی تدرس فی جامعات أوربا حتی أواخر القرن السابع عشر، کما بقیت هذه المؤلفات مراجع طبیه ینهل منها العلماء الأوربیون حتی القرن التاسع عشر[884] و لم تتقلص هذه النظریه و یخب بریقها إلّا بعد اکتشاف عالم الجراثیم و الطفیلیات، و بعد أن تقدمت و تطورت أسالیب التشخیص المرضی بدءا من القرن التاسع عشر.

3- النظریه الهرمسیه- العالم الأکبر و العالم الأصغر

تقوم النظریه الهرمسیه علی ارتباط

جمیع الموجودات الأرضیه بما فیها الإنسان، بالکواکب و الأفلاک.

إن هذه الفکره نشأت منذ عصور موغله فی القدم، و تمتد جذورها استنادا إلی المعلومات التاریخیه المتوفره، إلی الألف الرابعه قبل المیلاد، و قال بها، بشکل أو بآخر المصریون و البابلیون و شعوب الهند و الصین و التیبت و الإغریق و العرب.

و أقدم مجموعه متکامله من هذه الأفکار و المفاهیم فی هذا المجال جاءتنا علی لسان الشخصیه الأسطوریه «هرمس المثلث الحکمه» و فی هذه المجموعه، التی یظنّ أن تاریخ تدوینها یعود إلی القرن الثانی قبل المیلاد جاء ما یفید أن کل ما یعمل و یقال علی الأرض یأتی منبعه من الأعلی، و إن کل شی ء لا بد أن یعود إلی الأعلی بعد أن یأتی منه. کما ورد فی هذه المجموعه آراء و معتقدات فلسفیه و فلکیه و إلهیه و أخلاقیه، و نظریات فی خلق الموجودات من جماد و نبات و حیوان و إنسان.

إلّا أن هذه المجموعه الهرمسیه لم یرد فیها أی ذکر للنظریه القائله بأن الإنسان هو صوره مصغره مماثله للعالم الکونی الفسیح، و هی النظریه التی تنعت الإنسان بالعالم

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 333

الأصغر المماثل فی بنیته للعالم الأکبر.

إن نظریه تطابق العالم الأصغر (الإنسان) مع العالم الأکبر (الکون)، ورد ذکرها لأول مره، فی اللوح الزمردی، المنسوب لهرمس، و الوارد فی کتاب «سر الخلیقه و صنعه الطبیعه» المنسوب لأبولونیوس التیانی[885].

و کان العرب أول من اهتم بهذه النظریه، فوضعوا لها التفسیرات المختلفه[886] و کان براکلسوس من المؤمنین بها و المتحمسین لها، و کثیرا ما کان یعبر عن العالم الأکبر بالأب، و عن العالم الأصغر بالإبن. و لا بد أن یکون براکلسوس بدافع من إیمانه العمیق بالتعالیم الدینیه المسیحیه، رأی

فی الروح الخامسه نوعا من التعبیر عن «الروح القدس» فاکتملت لدیه الصوره العامه للإله و الکون و الإنسان فی الأقانیم الثلاثه:

الأب، و الابن، و الروح القدس.

و استنادا إلی هذه النظریه، فقد تخیل براکلسوس ان فی الإنسان سماء داخلیه تشابه السماء الخارجیه بکواکبها و أفلاکها و بما یجری فیها من أحداث. فقد شبه حرکه الأفلاک الدائمه بحرکه الدم فی شرایین الإنسان و أوردته، و شبه الزلازل بالقشعریره و الرعده التی تحدث أحیانا للإنسان، و الخسوف و الکسوف بما یعرض للإنسان من الفالج و السکته، و أمثله کثیره أخری.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 334

و ادعی براکلسوس، ان السماء الخارجیه تدل علی السماء الداخلیه فی الإنسان و تؤثر فیها بدون سیطره حتمیه علیها. فمعرفه الطبیب بالعالم الأکبر أی بالفلک و أحکام الکواکب و النجوم، هی معرفه ضروریه جدا للطبیب لیستدل بها علی ما یجری داخل جسم الإنسان باعتباره صوره مصغره لذلک العالم الأکبر. و یری براکلسوس أن السیطره الفعلیه علی الإنسان فی صحته و مرضه و سعادته و شقائه، إنما هی للأفلاک الکائنه فی سمائه الداخلیه[887].

4- نظریه السمات[888]

تقوم هذه النظریه علی أساس ارتباط علاجی وظیفی ما بین أحد أوصاف العقار، و شکل العضو المریض فی الإنسان أو شکل أحد أخلاط جسمه. و قد آمنت مدرسه براکلسوس بهذه النظریه بحماسه شدیده. فالنباتات المستدیره الأصول کالبصل و الثوم، تفید فی الأورام و البثور باعتبار أن هذه الأخیره هی أیضا مستدیره. و النباتات التی تشابه فی مظهرها أحد الحیوانات، تنفع من نهش ذلک الحیوان، فنبات لوف الحیه ینفع فی نهش الأفاعی، و حشیشه العقرب تنفع فی لدغته و نبات کاسر الحجر (القلب) الذی تشابه أوراقه و ساقه فی شکلها، شکل الکلیتین و الحالب

ینفع فی تفتیت الحصیات الکلویه.

و هکذا فالأمثله کثیره جدا، و لا مجال للتوسع فی ذکرها فی هذه الخلاصه السریعه للکتاب.

إن فکره اعطاء العقاقیر فوائد علاجیه مستمده من تشابه شکلها أو لونها مع شکل العضو المصاب أو مع شکل العامل المسبب للمرض، هی فکره معروفه منذ عصور قدیمه، إلّا أن براکلسوس و تلمیذه قروللیوس، أبرزاها إلی التطبیق العملی کنظریه مکمله لمفاهیمها الطبیه[889].

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 335

و یذکر العالم هولمیارد أن هذه النظریه لم تعدم أنصارا لها حتی الیوم، فهی لیست من النظریات التی دخلت متحف العلوم المیته، و یذکّر القاری ء بالدواء الذی استخرج فی عصرنا الحدیث من خلاصه عقد قصب البامبو لمعالجه فتوق الأقراص ما بین الفقرات فی العمود الفقری للإنسان، و ذلک انطلاقا من التشابه فی المظهر البنیوی ما بین العمود الفقری و ساق قصب البامبو[890].

5- دلالات الکواکب فی التشخیص و العلاج

کان براکلسوس یعتقد أن الطبیب یجب أن یکون علی علم بدلالات الکواکب و طوالعها و حرکاتها لیستطیع منها تحدید التشخیص و المعالجه.

فالکواکب بنظره سبعه هی:

القمر، عطارد، الزهره، الشمس، المریخ، المشتری، و زحل.

و أجهزه الجسم الرئیسیه سبعه هی:

الدماغ، الرئه، الجهاز التناسلی، القلب، المراره، الکبد و الطحال.

و المعادن (و هی المعروفه آنذاک) سبعه هی:

الفضه، الزئبق، النحاس، الذهب، الحدید، القصدیر، الرصاص.

و قد نسب براکلسوس، و بالترتیب الوارد أعلاه لکل من الکواکب ما یقابله من أعضاء الجسم و من المعادن.

و لما کان براکلسوس یری أن المعالجه بالمرکبات المعدنیه هی الأساس فی المعالجه، فهو یستطیع من معرفه العضو المریض، الکوکب المعلق به، و من ثم معرفه المعدن الذی یناسب

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 336

شفاءه.

و أما العقاقیر النباتیه، فلم یهملها براکلسوس، و لکنه کان یعتبرها أدویه مساعده للمرکبات المعدنیه فی إحداث الشفاء. و لذا فقد آمن

بنسبه النباتات إلی الکواکب أیضا.

فالأدویه المنسوبه إلی القمر یکون ورقها لینا غلیظا کثیر المائیه کاللفاح و الخشخاش و الفاونیا و الأخلامور. و الأدویه المنسوبه إلی الشمس هی کل ما یکون طعمه لذیذا و لونه مائلا إلی الصفره و رائحته طیبه کالزعفران و الأترج، و النارنج الخ ...

و من هذه الفرضیات و الاعتبارات یمکن تحدید العقاقیر المعدنیه و النباتیه لمعالجه الأمراض.

إلّا أن الأمر بالنسبه لبراکلسوس، لم ینته عند هذا الحد. فهنالک اعتبارات عنده، تدخل فی نطاق الفلسفه. ذلک أن العقار لا یؤثر بجسمه الظاهر، و إنما بجوهره الخفی، و هو الهیولی. و یری أن هذه الهیولی هی الصله ما بین المرض و الکوکب المسبب لذلک المرض.

و یری براکلسوس ان هذه الهیولی لا تستطیع دوما التأثیر فی الکوکب المسبب للمرض، ففی هذه الحاله یجب علی الطبیب استخدام الروح الخامسه (أو العنصر الخامس) لذلک العقار لیقوم بالعمل المطلوب.

6- العنصر الخامس Quintessence

قال الأقدمون، و منهم أرسطو، بالعنصر الخامس. و هذه التسمیه أتت من أن موجودات العالم الأرضی تتألف من أربعه عناصر (النار و الهواء و التراب و الماء)، و اما طبیعه النجوم و الکواکب فهی من عنصر آخر، لیس له ضد، و لذا فهو غیر قابل للتغیّر و الفساد، فسموه «العنصر الخامس» تمییزا له عن العناصر الأربعه الأخری.

آمن براکلسوس بوجود هذا العنصر الخامس فی الکواکب، إلّا أن مخیلته الخصبه

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 337

دعته إلی أن یفترض فی کل ماده من مواد عالمنا الأرضی جوهرا خامسا سجینا فی مادته، هو القادر علی شفاء الأمراض إذا أحسن الطبیب استخدامه.

و قد جاء فی المخطوط مترادفات عدیده لهذا العنصر الخامس، فهو الجوهر الخامس، و الطبیعه الخامسه، و انه من طبیعه روحیه طیاره تمکنه من الصعود

إلی الکواکب و العوده منها إلی الأرض. و فی بعض کتابات براکلسوس نجده یعطی هذا الجوهر مفهوم الروح، فالروح الخامسه، کما یقول:

«لیست سوی الروح الباقیه من تجرید الجسم من طبائعه الأربع».

و قد أورد العالم هولمیارد، من کلام براکلسوس، عن مفهوم الروح الخامسه، مقطعا أترجمه بما یلی:

«یجب أن نعطی للجسم ما یحتاجه إذا رفضت السماء (الکواکب) أن تعطیه، فالتجربه تبرهن لنا ان المعادن السبعه لها القدره علی أن تقف بوجه الکواکب السبعه.

و هنا علینا أن نستعمل الروح الخامسه للمعدن المناسب ضد الکوکب الذی یهاجم جسم الإنسان. فنستخدم مثلا الروح الخامسه للذهب ضد الشمس، و الروح الخامسه للفضه ضد القمر، و هکذا ... و یجب أن نفهم أن الروح الخامسه للذهب یمکنها أن تقف بوجه جمیع الکواکب، بفضل خاصتها النوعیه ...»[891].

و یذکر براکلسوس ان هذه الروح الخامسه، أو العنصر الخامس لا یمکن استخدامه إلّا بواسطه الأسالیب الکیمیائیه، أی باخضاع العقار لعملیات کیمیائیه من ترکیب و تحلیل، و جمع و تفریق، و تقطیر و تصعید و ترشیح و تسخین و تبرید، معتبرا المواد الطیاره هی الأکثر قدره علی التأثیر فی الکواکب لأنها حره فی الحرکه الصاعده إلی الأعالی و العوده إلی الأرض. و لذا نجد براکلسوس فی و صفاته الطبیه، یکثر بشکل خاص من عملیات التقطیر

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 338

و التصعید و الحرق و التبخیر.

و یذهب براکلسوس إلی أبعد من ذلک فی هذا المجال، فیذکر انه لا یمکن إجبار الکواکب السماویه علی تحقیق الشفاء للإنسان، إلّا أن الطبیب، بواسطه علم الکیمیاء یستطیع أن یغیّر من وظیفه الأفلاک الموجوده داخل جسم المریض (باعتباره عالما أصغر شبیها بالعالم الأکبر). ذلک أن هنالک عقاقیر، إذا أحسن الطبیب تدبیرها بأسالیب کیمیائیه مناسبه،

تصبح قادره علی تحریر العضو المریض من سیطره کوکب و وضعه تحت سیطره کوکب آخر. فمثلا معدن الأنتموان، إذا أحس الطبیب تدبیره کیمیائیا أمکنه أن یغیّر علاقه العضو المریض من کوکب زحل إلی کوکب الزهره[892] و یری العالم هولمیارد أن فکره قهر الإنتساب الفلکی للعضو المریض بواسطه الأدویه الکیمیائیه، لم یقل بها أحد قبل براکلسوس[893].

و الآن أتساءل، هل فی هذه المفاهیم الفلکیه الطبیه البراکلسوسیه أصاله؟

و هل یشکل هذا البناء الفلسفی الطبی الفلکی خطوه متطوره إلی الأمام بالنسبه للطب السائد آنذاک، أم هو رجعه إلی الوراء؟

أولا- إن تأثیر الکواکب و النجوم علی موجودات العالم الأرضی، بما فیها الإنسان أمر قال به الفلاسفه و العلماء منذ عصور قدیمه، قبل العهود الإسلامیه و بعدها. فقد أفاض إخوان الصفا، مثلا، فی الحدیث عن ذلک. و من أقوالهم:

«الأثر الأکبر بتقدیر طبائع الإنسان هو للنجوم و الکواکب، و هی الأصل، و ما سوی ذلک فروع منها. فالنجوم و الکواکب تؤثر فی تکون الأخلاط و تناسقها أو تغلب أحدها

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 339

علی الآخر ...[894].

حتی انهم، أی إخوان الصفا، اعتقدوا باختصاص کل کوکب بفئه من الناس و بنوع محدد من المطالب و الأمانی الإنسانیه. و هی معتقدات تعود بتاریخها إلی الصابئه و الحرانیه.[895]

ثانیا- إن ربط المعادن بالکواکب، لیس جدیدا أتی به براکلسوس، فقد جاء ذلک بالتفصیل فی «کتاب سر الخلیقه و صنعه الطبیعه» المنسوب لأبولونیوس التیانی، و هو کتاب سبق ظهوره عصر براکلسوس بما لا یقل عن سبعمائه عام، و قد جاء فی هذا الکتاب:

«فألطف المعادن جوهرا هی الأجساد المذابه[896]، و هی سبعه أجساد علی عدد الأفلاک السبعه، فالأبّار[897] من زحل ... و الآنک[898] من المشتری، کذلک أقول علی الحدید انه من

المریخ .... و الذهب من الشمس ... و النحاس من الزهره .... و الزئبق من عطارد ...

و الفضه من القمر»[899].

و قد درج العلماء العرب الأقدمون المهتمون بشؤون الکیمیاء علی استعمال أسماء هذه الکواکب للدلاله علی المعادن المقابله لها. و قد سار علی منوالهم الأوربیون بعد أن اطلعوا علی ما ترجم من کتب کیمیائیه عربیه إلی لغتهم اللاتینیه بدءا من القرن الثانی عشر للمیلاد. و نحن إذا دققنا فی نسبه کل معدن إلی کوکبه، نجدها مطابقه لما أورده[900]

الطب الجدید الکیمیائی ؛ ص339

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 340

براکلسوس فی مؤلفاته و بدون أی تغییر.

ثالثا- إن ما أورده براکلسوس من ربط أعضاء جسم الإنسان الرئیسیه بالکواکب، لیس من ابتکار براکلسوس أیضا. فقد قال به کثیر من العرب القدامی، فاخوان الصفا مثلا ناسبوا القلب مع الشمس، و الطحال مع زحل و الکبد مع المشتری، و المراره مع المریخ. إلی هنا تتطابق هذه الفرضیات مع ما ذکره براکلسوس، و امّا فیما یتعلق بالأعضاء الباقیه فذکروا ان المعده تناسب الزهره و الدماغ یناسب عطارد و الرئه تناسب القمر، مختلفین عن براکلسوس الذی رأی أن أجهزه التناسل تقابل الزهره، و الرئه تناسب عطارد و الدماغ یقابل القمر[901].

رابعا- أما ربط النباتات بالکواکب و الأفلاک، ففی کتاب «الفلاحه النبطیه» لابن وحشیه الکثیر من التفصیل.

إذن فجمیع عناصر النظریه الفلکیه الفلسفیه التی تبناها براکلسوس استمد فکرتها من أسلافه، و لا بد أنها وصلت إلیه من الترجمات اللاتینیه لأمهات المؤلفات العربیه فی هذه المجالات. و لکن براکلسوس ربطها بمفاهیم کیمیائیه و طبیه، و وظفها فی خدمه التشخیص و المداواه. إلّا أن هذا الربط و هذا التوظیف، بنیا علی فرضیات وهمیه بعیده جدا عن المعطیات العلمیه الصحیحه.

و إنی

أمیل إلی الإعتقاد ان فی هذه المفاهیم الطبیه البراکلسوسیه رجعه إلی الوراء بالنسبه للمفاهیم الطبیه التی ثار علیها براکلسوس فقد کان الرازی و ابن سینا و غیرهم من الأطباء العرب الذین کانوا أساتذه العالم فی الشؤون الطبیه آنذاک. موضوعیین فی وصفهم لأسباب الأمراض و تشخیصها. أما فیما یتعلق بشؤون المداواه، فلی علیها تعلیق

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 341

بعد قلیل. فأبو بکر الرازی کان یعتمد فی التشخیص علی أعراض مرضیه مبنیه علی تجربته و تجارب من سبقوه، و کانت الأولویه دوما لتجربته هو. ففی کتابه «الجدری و الحصبه» أورد، و لأول مره فی التاریخ، تشخیصا تفریقیا بین هذین المرضین، مبنیا علی ملاحظاته المتکرره علی مرضاه. فحدد تشخیص کل منهما، و کان الأطباء قبله لا یستطیعون التفریق بینهما[902].

و کان کتاب الرازی الموسوعی «الحاوی» حافلا بما قام به من ملاحظات و تجارب واقعیه علی أکثر الأمراض المعروفه فی عصره و کان یدون ملاحظاته عن سیر المرض و تطوره لیعود إلیها حین الحاجه، و لیستفید منها غیره. فالرازی کان طبیبا سریریا یعطی للتجربه أعظم الأهمیه، فلم یعتمد أبدا فی تشخیصه للأمراض علی أسس نظریه واهیه و مفاهیم غیبیه.

و اما الشیخ الرئیس ابن سینا، فلا یخرج فی هذا المجال عن إطار الأسالیب العلمیه.

فهو حین یتکلم علی المرض و أعراضه و تشخیصه یقول:

«المرض هیئه غیر طبیعیه فی بدن الإنسان، یجب عنها بالذات آفه فی الفعل وجوبا أولیا. و ذلک اما مزاج غیر طبیعی، و إما ترکیب غیر طبیعی. و العرض هو الذی یتبع هذه الهیئه، فالحمی أعراضها العطش و الصداع و فی القولنج العرض هو الوجع».[903]

7- دور الکیمیاء فی المعالجه

یردد براکلسوس دوما و خاصه فی کتابه باراغرانوم Paragranum ان الکیمیاء ضروره لا غنی عنها لمن یرید

التصدی لمعالجه الأمراض. و یذکر ان الطبیب یجب أن یکون مزودا بمعرفه عمیقه و تجربه واسعه فی علم الکیمیاء و بدون ذلک، فإن کل معلوماته الطبیه

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 342

لا قیمه لها. فالطبیعه، کما یقول، لا تعطی أسرارها إلّا لمن تعمق فی هذا الفن العظیم[904].

و الکیمیاء علم قدیم، و کان هدفه الأساسی تحویل المعادن المختلفه إلی أکرمها و أکثرها کمالا و هو الذهب، و بشکل عام تحویل ما کان یسمی بالمعادن الخسیسه إلی معادن نبیله.

و قد أبدع العلماء العرب فی شؤون الکیمیاء، و فی مقدمتهم جابر بن حیان الکوفی، و أبو بکر الرازی، فقد کانا یقومان بتجارب کیمیائیه تتضمن الحلّ و الإذابه، و البلوره، و الصهر، و الملغمه و التقطیر، و التعفین و التخمیر و التصعید و التسخین و التشمیع و الترشیح، کما کان فی مختبر کل منهما الکثیر من المواد و المرکبات المعدنیه و غیر المعدنیه مما کانا یستعملانه فی تلک التجارب الکیمیائیه.[905]

و قد قدم لنا العالم هولمیارد الکثیر من التفاصیل عن المواد التی کان یستخدمها الرازی فی مختبره، و الأجهزه العدیده التی کان یستخدمها فی تجاربه[906].

و قد توصلت الکیمیاء العربیه، بفضل أسالیبها العلمیه إلی اکتشاف الکثیر من المواد الهامه، و الحصول علی مرکبات هامه کحمض الکبریت (روح الزاج)، و حمض الآزوت (روح البارود)، و الماء الملکی و کربونات الرصاص، و فصل الزرنیخ و الأنتموان من مرکباتهما الکبریتیه، و حمض الخل تقطیرا من الخل العادی، و مواد صباغیه للمنسوجات و الجلود، و الکحول تقطیرا من الخمر، و غیر ذلک مما لا یتسع المجال لذکره.[907]

إن العرب لم یکونوا یهدفون بالأصل، فی تجاربهم الکیمیائیه إلی ایجاد عقاقیر

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 343

دوائیه لمعالجه الأمراض، بل کان هدفهم

تحویل المعادن إلی معدنی الذهب و الفضه، إلّا أن ما حصلوا علیه من مواد أثناء تجاربهم استخدموا العدید منه فی شؤون المعالجه.

و اما براکلسوس. فهو لا ینکر علی الکیمیاء دورها فی امکانیه تحویل المعادن، و لکنه یجد فی ذلک دورا ثانویا. فالمهمه الأساسیه للکیمیاء بنظره، هی الحصول علی عقاقیر طبیه لشفاء البشر من الأمراض. و بذلک نراه یتحرک فی منحی إیجابی جدید، و یرسی الدعائم الأساسیه لعلم «الکیمیاء الطبیه» أو «المعالجه الکیمیائیه».

کان براکلسوس یعطی أکبر الأهمیه، فی المعالجه، للعقاقیر المعدنیه، حتی بلغ اعتماده علی المعدنیات ان ذکر فی کتابه «باراغرانوم» أن لا تقل هذه حاله اکتئابیه أو حاله هیضیه، بل قل هذه حاله زرنیخیه أو حاله ألومینیه.[908]

و الواقع ان براکلسوس لم یهمل استخدام العقاقیر ذات المنشأ النباتی و الحیوانی، و هو أمر واضح من و صفاته الطبیه، و من و صفات تلمیذه قروللیوس مما ورد فی المخطوطین المحققین فی هذا الکتاب، إلّا أنه کان یعتبر العقاقیر النباتیه و الحیوانیه، أدویه مساعده للأدویه المعدنیه فی شؤون المعالجه.

و هنا لا بد لنا من أن نسجل لبراکلسوس و مدرسته تطورا رائدا، فقد کان الطب التقلیدی یعتمد بشکل أساسی علی العقاقیر النباتیه و الحیوانیه فجاء هو لیعکس الآیه، فاعتمد بشکل أساسی علی العقاقیر المعدنیه، فقاده هذا الإتجاه إلی المساهمه فی تقدم الکیمیاء المعدنیه، و علم المعادن بشکل عام.

اعتقد براکلسوس أیضا، ان الماده المعدنیه، تکون قلیله السمیه و کبیره الفعالیه العلاجیه بقدر ما تکون نقیه من الشوائب. و قد ساهم هذا الإعتقاد، مع الزمن، فی مجالات

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 344

تنقیه الفلزات المعدنیه الطبیعیه و فصل معادنها خالصه من الشوائب.[909] و فی مجال الفعالیه الدوائیه للعقاقیر، فقد کانت مدرسه براکلسوس تولی

أکبر اهتمام لطریقه تحضیر العقار. فقد کانت تعتبر أن ماده معینه واحده تکتسب صفات علاجیه مختلفه تبعا لطریقه تحضیرها، و علی الطبیب أو الصیدلی أن یعرف کیف یتصرف فی أسلوب تحضیر تلک الماده لیحصل منها علی الخاصه العلاجیه المطلوبه.

و أبرز ما یواجهنا به براکلسوس، فی هذا المجال، هو إیمانه بمبدأ الغائیه بالنسبه لکل ما هو موجود فی العالم. ذلک أن الله خلق کل شی ء لغایه معینه، و ان الخصائص الکامنه فی هذا الشی ء، هی التی تحقق تلک الغایه. فإن کانت تلک الخصائص موجوده بالفعل أمکن استخدامها، کما هی، فی خدمه الإنسان، و أما إذا کانت موجوده بالقوه، فإن اخراجها من القوه إلی الفعل لا یتم إلا بواسطه الکیمیاء. و یقصد براکلسوس بالکیمیاء، کل عملیه یمکن بواسطتها لماده ما أن تتحول إلی مستحضر أو جسم محدد الفائده و المردود.

و یری أن الطبیعه تقوم بمثل هذا التحویل فی شؤون لا حصر لها.

فانقلاب البرعم إلی زهره ثم إلی ثمره. إنما هو عمل یدخل فی مفهوم الکیمیاء و تقوم به الطبیعه. إلا أن الله أعطی الإنسان أیضا القدره علی تحویل الأشیاء إلی ما یلبی حاجاته العدیده و المختلفه. فالطبیعه مثلا تقدم لنا الفلز الحدیدی بشکله الخام فللإستفاده منه لا بد من صهره و تنقیته من الشوائب و من ثم تصنیعه. فهذه العملیات لا تخرج عن کونها عملیات کیمیائیه أیضا. و کذلک فإن ما یقوم به صاحب المطحنه و الخباز لیقدما الخبز للناس، هو تجسید لأعمال کیمیائیه. و کذلک فإن التطورات التی تطرأ علی الخبز فی

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 345

الجهاز الهضمی تعدّ أعمالا کیمیائیه، مع أنها تحدث داخل جسم الإنسان و بدون إرادته.[910]

و علی هذا الأساس، فإن براکلسوس أعطی للکیمیاء

مفهوما أو مفاهیم مختلفه عما درج علیه أسلافه و معاصروه، حتی انه اختلف عنهم فی المعانی المألوفه لبعض التعابیر، فهو أول من أطلق علی روح الخمر، اسم «کحول» مع أن هذه الکلمه کانت فی أیامه تطلق بلفظها العربی علی «الکحل» و تکتب بحروف لاتینیه:Alcohol و بقیت کلمه کحول Alcool بالتعبیر البراکلسوسی مستعمله حتی أیامنا الحاضره، کما أنه أول من اخترع کلمه زنک Zinc للتعبیر عن التوتیاء، و هو الذی کما رأینا، نحت کلمه سباغریاSpagyrie للدلاله علی الکیمیاء الطبیه[911].

8- دور الأخلاق فی الممارسه الطبیه

اعتبر براکلسوس تحلی الطبیب بالفضیله أمرا بالغ الأهمیه، منطلقا من قاعدته الدینیه المتینه. و هو یری الفضیله أحد الأعمده الرئیسیه التی تقوم علیها آراؤه و نظریاته الطبیه إلی جانب أعمده ثلاثه أخری یرددها دوما و هی:

الفلسفه و الفلک و الکیمیاء.

و یؤکد براکلسوس أن یکون الهدف الأساسی للطبیب، صالح المریض و لیس صالحه الشخصی. و یجب أن یکون کالحمل الذی لا یکتسی بالصوف علی جلده لفائدته الذاتیه، و إنما لیقدمه للناسجین لیحیکوا منه ألبسه تقی الناس قساوه الطقس. و یبدو المغزی الدینی واضحا فی هذا المثال. فالقدیس یوحنا المعمدان شبه السید المسیح أیضا بالحمل. و هذا یعنی ضروره تشبه الطبیب بالسید المسیح لیکون عمله قائما علی الحب، حب الإنسان للإنسان، و بدون هذا الحب لا یمکن للطبیب ان یکون نافعا.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 346

و یوصی براکلسوس الأطباء أن یسخروا فکرهم و روحهم و جهدهم للآخرین بدون تمییز بین إنسان و آخر، و بین فئه و أخری، و ان ینکر الطبیب ذاته و یبتعد عن الملذات و الترف. لأن فن الشفاء، إنما هو فن عظیم لا یفتح أبوابه إلّا للجادین المنصرفین باستمرار إلی العمل النافع الصادق[912].

و فی هذا المجال، یطل علینا

دوما براکلسوس المتدین إلی أبعد حدود التدین، فیوصی الأطباء بالإنسجام مع تعلیمات الإله الخالق، و یقول لهم أن ذلک کفیل أن ینیر للطبیب مصباح الحقیقه فیکون قادرا أن یری أسرار الأرض و السماء منبسطه أمامه، فیکون عظیم النفع فی شفاء مرضاه.[913]

و فی الختام أقول:

إن براکلسوس قاد فی القرن السادس عشر للمیلاد، حرکه ثوریه طبیه سانده فیها عدد من المریدین و الأنصار، کان من أبرزهم الطبیب قروللیوس. و هذه الحرکه الثوریه استندت إلی الطب العربی فی أکثر معطیاتها و تخلفت عنه فی أکثر نتائجها. و بعد أن کان جابر بن حیان من أبناء القرن التاسع المیلادی یسیر فی الکیمیاء، کما قال المستشرق بول کراوس فی اتجاه منظم بعید عن السریه و الرموز، و بعد أن قال هولمیارد أن الإنسانیه جادت بالرازی بعد أرسطو بألف و مائتی عام فکان عبقریا فی رفضه الحاسم لموضوعات السحر و التنجیم، و عدم قبوله بشی ء لا یمکن البرهنه علیه بالتجربه و الإختبار، بعد ذلک الواقع العربی، نجد براکلسوس یشید بنیانا طبیا علی أسس تسیطر فیه الفرضیات الوهمیه و الغیبیات الفلسفیه حتی وصل به الأمر إلی أن یوصی بفحص البول فی قاروره مجوفه تصنع علی شکل إنسان، لیستدلّ من موقع الراسب أو التخثر بعد التسخین علی العضو

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 347

المریض فإن کان الراسب علی مستوی الکلیتین، کان المرض کامنا فی الکلیتین، و إن کان القسم المتخثر من البول علی مستوی الرأس کان المرض فی الرأس و هکذا!!! کما نجد تلمیذه قروللیوس یصف مرهما للجروح، و لکنه لا ینصح بوضع هذا المرهم فوق الجرح لشفائه، و إنما یری وضعه فوق الأداه الجارحه، و اما الجرح فیربط بخرقه نظیفه فقط!!

و علی أی حال

فأکثر الثورات الفکریه التی تظهر بعنف مفاجی ء فی أحد المجتمعات، لا بد أن تسیطر علیها فی بدایاتها الفوضی و الإضطراب و غموض الرؤیه. و مهما یکن من مصیر لهذه الثورات، فلا بد أن تخلّف وراءها بعض البذور الصالحه للنمو و المساهمه الإیجابیه فی الحضاره العالمیه.

و بالنسبه للحرکه الفکریه الطبیه التی قادها براکلسوس و استقطب حولها العدید من العلماء و الأطباء، فإنها لم تشذ عن تلک القاعده. فبالرغم من أنها بنیت علی مفاهیم غیبیه وهمیه، فقد شقت الطریق لإرساء قواعد علم الکیمیاء الطبیه. و هو علم دخل برامج کلیات الطب الأوربیه بعد وقت قصیر من وفاه براکلسوس. و بعد أن کانت العلاجات التی یصفها الأطباء و ینفذها الصیادله لا تخرج عن کونها، فی الغالب، مزیجا من عقاقیر نباتیه تحضّر بأشکال صیدلانیه مختلفه، أصبحت تلک الأدویه أکثر غنی بالمواد المؤثره بإضافه المرکبات المعدنیه إلیها، کما أصبح تحضیر الوصفات الطبیه یخضع لبعض التقنیات الصیدلانیه التی تطورت مع الزمن.

لقد کان صالح بن سلوم الحلبی بعید النظر، فقد أدرک بوعیه العمیق ان مثل هذه التیارات الطبیه الوافده ستدخل فی صراع و تفاعل مع العلوم الطبیه السائده، و ان لا بد أن تکون لها نتائج مستقبلیه. فدرسها أعمق دراسه و کان أول من نقلها إلی أطباء قومه بلغتهم العربیه، لیشارکوا فی هذه التفاعلات و الصراعات العلمیه بشکل فاعل غیر منفعل، لا سیما و انهم مزودون بتراث طبی حافل بمعطیاته و أسسه العلمیه. و قد أنجز ابن

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 348

سلوم عمله عام وفاته. و لعله مات و هو یحلم بما ستحدثه مؤلفاته من آثار کبیره. إلّا أن جهده ضاع فی ضباب الجهل الکثیف الذی کان یسیطر علی دنیا العروبه و الإسلام

آنذاک.

رحم الله صالح بن سلوم الحلبی رحمه واسعه، فلیس هو العالم الوحید الذی سبق زمانه فلم یقدره بنو قومه إلّا بعد وفاته بزمن طویل. و لعلّ فیما قمت به فی هذه الدراسه من تحقیق لمخطوطیه: «الطب الجدید الکیمیائی» و «الکیمیاء الملکیه»، و من کشف عن شخصیته العلمیه الرائده و التعریف بها، بعض الوفاء لهذا الطبیب العربی الکبیر.

و هو وفاء، و إن أتی متأخرا جدا عن موعده، فهو علی الأقل خیر و أفضل من أن لا یأتی أبدا.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 349

المراجع العربیه

- ابن أبی أصیبعه موفق الدین الخزرجی، 1981- عیون الأنباء فی طبقات الأطباء، الطبعه الثالثه، بالأوفست عن نسخه مطبعه الوهبیه بالقاهره بتاریخ 1300 ه، مجلد عدد 2 متضمنین ثلاثه أجزاء، مجموع عدد صفحاتها 975.

- ابن البیطار ضیاء الدین بن أحمد الأندلسی المالقی، بدون تاریخ الجامع لمفردات الأدویه و الأغذیه، مکتبه المثی، بغداد، نسخه بالأوفست عن بولاق بمصر- أربعه أجزاء فی مجلد واحد، مجموع عدد صفحاتها 742.

- ابن الجزار أحمد بن ابراهیم القیروانی، 1968- سیاسه الصبیان و تدبیرهم، تحقیق محمد الحبیب الهیله، مطبعه النار، تونس. عدد الصفحات 194.

- ابن سینا الحسین بن عبد الله، بدون تاریخ- القانون فی الطب، نسخه بالأوفست من مطبعه بولاق بمصر، دار صادر، بیروت. ثلاثه مجلدات مجموع عدد صفحاتها 1540 ص.

- ابن عبد الله بن محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق، أحمد، 1974- الرساله الجامعه، تاج رسائل أخوان الصفا و خلان الوفا. تحقیق مصطفی غالب. دار صادر للنشر بیروت/ لبنان، 551 ص.

- أخوان الصفا و خلان الوفا، 1957- الرسائل، دار بیروت و دار صادر للطباعه و النشر، لبنان، أربعه أجزاء، مجموع صفحاتها: 1962.

- أرسطوطالیس، 1977- طباع الحیوان، ترجمه یوحنا البطریق، تحقیق

عبد الرحمن بدوی، وکاله المطبوعات، الکویت، 563 ص.

- أرسطوطالیس، 1964- الطبیعه، ترجمه اسحق بن حنین، تحقیق عبد الرحمن بدوی،

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 350

الدار القومیه للطباعه و النشر، القاهره، جزء عدد 2 مجموع صفحاتها: 960.

- الأنطاکی داود بن عمر، 1952- تذکره أولی الألباب و الجامع للعجب العجائب، فی جزئین، 508 صفحات، یتلوهما ذیل التذکره، 207 صفحات، و الجمیع فی مجلد واحد. مطبعه مصطفی البابی الحلبی و أولاده، القاهره.

- البابا محمد زهیر، 1979- تاریخ و تشریع و آداب الصیدله، الطبعه الثانیه، مطبعه طربین، دمشق- سوریه، 264 صفحه.

- بدوی عبد الرحمن، 1979- ربیع الفکر الیونانی، الطبعه الخامسه منشورات دار القلم، بیروت، لبنان، 200 صفحه.

- البغدادی اسماعیل، 1951- هدیه العارفین، مطبعه وکاله المعارف باسطمبول، مجلد عدد 2، مکتبه المثنی، بیروت، لبنان، مجموع صفحات المجلدین 792 صفحه.

- بلیناس (أبولونیوس)، 1979- سر الخلیقه و صنعه الطبیعه، تحقیق المستشرقه الألمانیه أرسولا و ایسر، طبع جامعه حلب (معهد التراث)، سوریه 703 صفحات.

- البیرونی أبو الریحان، بدون تاریخ- الجماهر فی معرفه الجواهر منشورات مکتبه المتنبی بالقاهره و مکتبه سعد الدین بدمشق، بالأوفست عن طبعه مجلس دائره المعارف العثمانیه بحیدرأباد الدکن عام 1112 ه 273 صفحه.

- جافی برنار، 1960- بواتق و أنابیق، ترجمه د. أحمد زکی الطبعه الثانیه، مطبعه مکتبه النهضه المصریه، القاهره. 536 صفحه.

- حمارنه سامی خلف، 1969- فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریه (طب و صیدله)، مطبوعات مجمع اللغه العربیه بدمشق.

- خیمی صلاح محمد، 1981- فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریه (طب و صیدله) مطبوعات مجمع اللغه العربیه، دمشق، 490 صفحه.

- دوکروک ألبیر، 1981- قصه العناصر، ترجمه وجیه السمان منشورات وزاره الثقافه

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 351

السوریه، دمشق، سوریه، 428 صفحه.

- دی کرویف بول، 1938- قصه

المیکروب، ترجمه د. أحمد زکی، منشورات مجله الرساله، القاهره، مصر، 371 صفحه.

- الرازی أبو بکر محمد، 1343 ه/ 1924 م- الأسرار و سر الأسرار، تحقیق محمد تقی دانش ثروه، طبع إیران، 116 صفحه.

- الرازی أبو بکر محمد، (مخطوط)- الجدری و الحصبه، مخطوط بمکتبه جامعه لیدن (هولاندا) برقم 656 (میکروفیلم عنه موجود بمعهد التراث بجامعه حلب).

- الشهابی مصطفی، 1982- معجم مصطلحات العلوم الزراعیه، الطبعه الثانیه مکتبه لبنان، بیروت، 907 صفحات.

- صلیبا جمیل، 1982- المعجم الفلسفی، مطبوعات دار الکتاب اللبنانی بیروت، لبنان. مجلد عدد 2 مجموع صفحاتهما مع الفهارس: 1471 صفحه.

- صلیبا جمیل، 1982- من أفلاطون إلی ابن سینا، الطبعه الثانیه، منشورات دار الأندلس، بیروت، لبنان، 157 صفحه.

- الطباخ محمد راغب، 1926- أعلام النبلاء بتاریخ حلب الشهباء، سبعه مجلدات المطبعه العلمیه بحلب.

- عبد الغنی مصطفی لبیب، 1967- الکیمیاء عند العرب، دار الکاتب العربی للطباعه و النشر، القاهره، 126 صفحه.

- عبد الوهاب حسن حسنی، 1972- ورقات عن الحضاره العربیه بأفریقیا التونسیه مطبعه المنار، تونس، 3 أجزاء، مجموع صفحاتها: 1603 صفحه.

- العطار الهارونی، داود بن أبی النصر، 1971- منهاج الدکان و دستور الأعیان، مطبعه مصطفی البابی الحلبی و أولاده، القاهره، مصر، 245 صفحه.

- عیسی أحمد، 1981- معجم أسماء النبات، الطبعه الثانیه، دار الرائد العربی، بیروت،

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 352

لبنان. 291 صفحه.

- عیسی أحمد، 1982- معجم الأطباء: ذیل عیون الأنباء فی طبقات الأطباء لابن أبی أصیبعه، دار الرائد العربی، بیروت، لبنان، 527 صفحه.

- قنواتی الأب شحاته، 1959- تاریخ الصیدله و العقاقیر، طبع دار المعارف بمصر، القاهره، 210 صفحات.

- کحاله عمر رضا، 1957- معجم المؤلفین، مکتبه المثنی و دار إحیاء التراث العربی، بیروت، لبنان. خمسه عشر جزءا فی 8 مجلدات.

- کرم

یوسف، بدون تاریخ- تاریخ الفلسفه الیونانیه، الطبعه الثالثه منشورات دار القلم، بیروت، لبنان، 316 صفحه.

- المحبی محمد، بدون تاریخ- خلاصه الأثر فی أعیان القرن الحادی عشر، دار صادر، بیروت، لبنان. نسخه بالأوفست من طبعه المطبعه الوهبیه فی مصر عام 1284 ه/ 1832 م.

أربعه مجلدات.

- نقشبندی أسامه ناصر، 1981- فهرس مخطوطات الطب و الصیدله و البیطره لمکتبه المتحف العراقی. طبع دار الرشید، بغداد، العراق. 504 صفحات.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 353

المراجع الأجنبیه

Refernce:-- Bompiani V. 8591- Dictionnaire Biographaque des Auteurs, lafont- Bampiani, Paris- France 2 tomes

-- Clauston Ch. 4791/ 5791- Dictionray of Scientific Biography- Princeton Univercity press, U. S. A 51 Vol.

-- Crollius O. 4261- La Chimie Royale, traduit par J. Marcel de Boulene. Editeur: Pierre Drobet, Lyon, France 012 P.

-- Crollius O. 6791- Traite Des Signatures, Sebastiani, Milan, Italie. 921 P.

-- De Sarcilly C. 0591- L'art d'Alchimie et autres ecrits de Theophraste Paraceles Bombast- Presses Litteraires de France. 05 P.

-- Dorvault P. 6981- L'Antidotaire Nicolas, H. Wetter, Paris, Farance. 34 P.

-- Dorvault F. 8791- L'Officine, Editions VigotParis, Farance 7281 P.

-- Dozy R. 1891- Supplement aux dictionnaires arabes, Librairie du Liban, Beyroth. 2 Volumes.

-- Fe stugiere A. J. 0891- Hermes Trimes Trimegiste. Stobee, 3 e Triage, Les Belles lettres, Paris, France. 123 P.

-- Garcia- Font. J. 0891- Histoire de L'Alchimie en Espagne, Dervy- Livres, Paris, Farance. 073 P.

-- Gorceix B. 0891- L'Alchimie, Artheme Fayard, Paris, Farance. 832 P.

Herve- Masson 2891- Les Propheties de Paracelse, 6 e de. Godefroy. Paris,

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 354

Farance. 121 P.

-- HolmyardE. J. 9791- L'Alchimie, Arthaud, Poitier, France. 004 P.

-- Jacobi J. 3791-

Paracelsus, Third edition. Princeton University Press. 092 P.

-- Kolta K. S. 1891- Hekimbasi Salih Bin Nasrullah bin Sallum, Arslan Terzioglu, Faculte de Medecine d'Istambul- Turquie.

-- Larousse 2891- 5891- Grand Dictionnaire Encylopedique, Librairie Larousse- Paris, Farance. 01 Volumes.

Menard L. 9791- Hermes Trimegiste, Editions de la Maisnie Paris, Faranve. 203 P.

-- Monod- Herzen G. E. 3691- L'Alchimie Mediterraneenne, Adyard,

Paris Farance, 412 P.

Nock A. D. 3791- Hermes Trimes Trimegiste, Asclepius. 3 e tirage, Les Belles Lettres, Paris, Farance. 802 P.

-- Nock A. D. 0891- Hermes Trimegiste, Poimandres. 5 e tirgae, Les Belles Lettres, Paris, Farance. 0791 P.

-- Wade O. L and Beely L. 6791- Adverse Resctions To Drugs. 2 n? d? edition William Heinemann, London. 032 P.

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 355

المحتوی

الموضوع رقم الصفحه

تصدیر 3

المقدمه 7

ابن سلوم الحلبی 9

براکلسوس 24

کروللیوس 30

منهاج التحقیق 33

اسلوب التحقیق 37

القسم الأول

من مخطوط ابن سلوم الحلبی «الطب الجدید الکیمیائی» 41

متن المخطوط 43

المقاله الأولی: 49

الفصل الأول: فی الهیولی الأولی و السر الأکبر 49

الفصل الثانی: فی العناصر 51

الفصل الثالث: فی الصور و الأنواع و أصول الأشیاء 52

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 356

الفصل الرابع: فی الحیاه 53

الفصل الخامس: فی الحراره المنبته و الروح 55

الفصل السادس: فی الأصول التی تترکب منها الأجسام 55

الفصل السابع: فی المزاج و التکون 56

الفصل الثامن: فی الأنواع المتولده من أنواع مختلفه 58

الفصل التاسع: فی کیفیه تغیر صور الأجسام مع بقاء صورها النوعیه الأصلیه الباطنه 60

الفصل العاشر: فی نسبه العالم الأکبر إلی العالم الأصغر الذی الذی هو الإنسان 61

المقاله الثانیه: 67

الفصل الأول: فی معرفه ترکیب بدن الإنسان و قواه 67

الفصل الثانی: فی أسباب الأمراض 68

الفصل الثالث: فی کیفیه عروض الأمراض و معنی الخلط المسمی عندهم

بالطرطیر. 70

الفصل الرابع: فی النبض 72

الفصل الخامس: فی البول 73

الفصل السادس: فی نوبات الحمیات و أدوار الأمراض 75

الفصل السابع: فی العلاج الکلی و إشاره إلی بعض المعالجات 76

المقاله الثالثه: 79

الفصل الأول: فی الأدویه المنسوبه للکواکب 79

الفصل الثانی: فی کیفیه تدبیر الأدویه و تحلیلها و تنقیتها 87

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 357

الفصل الثالث: فی معرفه درجات الحراره 87

المقاله الرابعه: 89

الفصل الأول: فی السحق 89

الفصل الثانی: فی الحل 90

الفصل الثالث: فی الحرق و القلی 91

الفصل الرابع: فی الحرق الذی یکون بالنار التی هی بالقوه 93

الفصل الخامس: فی التعفین و التخمیر 95

الفصل السادس: فی الغسل 97

الفصل السابع: فی النقع و الطبخ 98

الفصل الثامن: فی التصفیه 98

الفصل التاسع: فی التقطیر 98

الفصل العاشر: فی التصعید 101

الفصل الحادی عشر: فی العقد 101

الفصل الثانی عشر: فی الحفظ و التربیه 102

المقاله الخامسه: 103

الفصل الأول: فی تقطیر المیاه و الأرواح 103

الفصل الثانی: فی استخراج المیاه 105

الفصل الثالث: فی استخراج روح الأفسنتین 106

الفصل الرابع: فی استخراج روح کاردونماری 106

الفصل الخامس: فی استخراج روح الشراب مع الطرطیر المفتح للسدد 106

الفصل السادس: فی استخراج أرواح البذور و میاهها 107

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 358

الفصل السابع: فی استخراج الماء من الأفاویه 107

الفصل الثامن: فی استخراج روح صمغ البطم و دهنه 107

الفصل التاسع: فی استخراج روح قرن الایل النافع للامراض الردیئه 108

الفصل العاشر: فی استخراج ماء العسل و روح العسل أیضا 108

الفصل الحادی عشر: فی استخراج أرواح المعدنیات 108

الفصل الثانی عشر: فی استخراج روح الملح المعدنیه 108

الفصل الثالث عشر: فی استخراج روح الملح المرکب 109

الفصل الرابع عشر: فی استخراج روح الزاج 109

الفصل الخامس عشر: فی استخراج ماء الکبریت و روحه 110

الفصل السادس عشر: فی استخراج روح النشادر 110

الفصل السابع عشر: فی

استخراج الروح المعرق 111

المقاله السادسه: فی الأدهان 113

- أدهان الحشائش و البزورات، دهن الأفاویه 113

- دهن الورد، دهن العرعر، دهن السرو 114

- دهن الأنیسون، دهن الرازیانج، دهن الحنطه، دهن القرنفل 115

- دهن البسباسه، دهن اللوز و الجوزبوا و الفلفل 116

- دهن المر، دهن الکهرباء 117

- دهن الکافور، دهن الجاوی، دهن الأشق، دهن الحلبوب 118

فصل فی استخراج دهن المعدنیات 118

- دهن الأسرب 118

- دهن الأنتمون السکری 119

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 359

- استخراج جوهر الأنتمون 119

- دهن الذهب، دهن الفضه 120

- دهن اللؤلؤ، دهن المرجان، دهن الملح 121

- دهن الکبریت 122

- دهن الزاج 123

- دهن الطرطیر 124

- دهن النحاس، دهن الحدید، دهن الزئبق 125

- دهن الزرنیخ، دهن الطلق، دهن البلور المعدنی 126

دراسه و تحلیل لما جاء فی کتاب ابن سلوم الحلبی عن الطب الجدید الکیمیائی 129

المقاله الأولی: 133

1- نفس العالم، الهیولی و الصوره 133

2- العنصر الخامس 136

3- نظریه الفیض 138

4- استمرار بقاء الأنواع فی العالم الأرضی 140

5- تعریف الحیاه فی عالمنا الأرضی و انتشارها فی جمیع الکائنات 141

6- التوالد بین الأنواع المختلفه 143

7- نظریه العناصر الأربعه 144

8- نظریه الزئبق و الکبریت و الملح 145

9- نظریه العالم الأکبر و العالم الأصغر 149

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 360

- هرمس مثلث العظمه و اللوح الزمردی 156

- کتاب سر الخلیقه و صنعه الطبیعه 159

المقاله الثانیه: 165

1- القوی المسیره للإنسان فی حیاته الیومیه 165

2- أسباب الأمراض 166

3- أسباب حدوث الأمراض 167

4- خلط الطرطیر 168

5- نظریه الأخلاط 171

6- تشخیص الأمراض 173

آ- النبض و دلالاته 174

ب- البول و دلالاته 176

7- معرفه أسباب فترات ظهور المرض و تناوبه 178

المقاله الثالثه: 181

1- نظریه الإشارات 181

2- دور الکیمیاء فی تحضیر الأدویه 184

المقاله الرابعه: 187

1- التقطیر و التصعید 187

2-

تنقیه المواد من سمیتها 188

3- السحق و النقع و الحل 189

4- التعفین و التخمیر 189

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 361

5- الحفظ و التربیه 190

المقالتان الخامسه و السادسه: 191

1- المیاه و الأرواح و الأدهان 191

آ- المیاه و طرق استخراجها 192

ب- الأرواح و طرق استخراجها 193

ج- الأدهان و طرق استخراجها 195

مصادر المخطوط 199

القسم الثانی

من مخطوط ابن سلوم الحلبی «الکیمیاء الملکیه» 201

متن المخطوط 203

المقاله الأولی: 203

مقدمه فی المعالجات الکلیه و الجزئیه 203

الفصل الأول: فی الانضاج و المنضج 206

الفصل الثانی: فی القی ء و المقی ء 209

الفصل الثالث: فی المسهل 210

الفصل الرابع: فی الادرار و المدر 225

الفصل الخامس: فی المعرق 228

الفصل السادس: فی التقویه و حفظ البلسان الطبیعی 232

الفصل السابع: مسکنات الوجع و المنومات 236

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 362

الفصل الثامن: المشمومات 238

المقاله الثانیه: 241

- دواء لتقویه الأعضاء الرئیسیه السبعه 241

- دواء لامراض الرأس المزمنه 242

- دواء لأمراض العصب المزمنه 242

- دواء لأمراض العین 244

- دواء لأمراض الأسنان 244

- دواء لأمراض الصدر 245

- دواء لأمراض القلب 246

- دواء لأمراض المعده 252

- دواء للرحم 254

- دواء لسدد الطحال 255

- دواء الکلی و المثانه 256

- دواء لمرض الاستسقاء 256

- دواء للإسهال 257

- دواء لتقویه الجماع 259

- دواء المفاصل و النقرس 260

- أدویه الطاعون 262

- أدویه الحمیات 261

- أدویه السموم 265

- أدویه الجراح و القروح 267

الطب الجدید الکیمیائی، ص: 363

دراسه تحلیلیه لمخطوط «الکیمیاء الملکیه» 275

مقدمه 277

المقاله الأولی 279

المقاله الثانیه 301

خلاصه و خاتمه للکتاب 325

المراجع العربیه 349

المراجع الأجنبیه 353

المحتوی 355[914]

الطب الجدید الکیمیائی

الطب الجدید الکیمیائی

تصدیر

تمهید: ..... ص : 3

المقدمه

ابن سلوم الحلبی ..... ص : 9

مؤلفاته ..... ص : 18

1 - کتاب«برء الساعه» باللغه العربیه. ..... ص : 18

2 -

کتاب«غایه البیان» و هو مؤلف باللغه الترکیه، ..... ص : 18

3 - کتاب«غایه الإتقان فی تدبیر بدن الإنسان»: ..... ص : 20

براکلسوس\G\200 SUSLECARAP\G\000: ..... ص : 24

کروللیوس ..... ص : 30

منهاج التحقیق

تمهید: ..... ص : 33

النسخ المخطوطه المعتمده فی التحقیق: ..... ص : 33

اسلوب التحقیق ..... ص : 37

القسم الأول من مخطوط صالح نصر الله بن سلوم الحلبی«الطب الجدید الکیمیائی»

المقاله الأولی فی الجزء النظری من اسباغریا و هو الطب الکیمیائی فی الأمور الطبیعیه و یشتمل علی فصول ..... ص : 49

الفصل الأول: فی الهیولی الأولی و السر الأکبر ..... ص : 49

الفصل الثانی: فی العناصر ..... ص : 51

الفصل الثالث: فی الصور و الأنواع و أصول الأشیاء ..... ص : 52

الفصل الرابع: فی الحیاه ..... ص : 53

الفصل الخامس: فی الحراره المنبته و الروح ..... ص : 55

الفصل السادس: فی الأصول التی تترکب منها الأجسام فی مذهب هذه الطائفه ..... ص : 55

الفصل السابع: فی المزاج و التکون ..... ص : 56

الفصل الثامن: فی الأنواع المتولده من أنواع مختلفه ..... ص : 58

الفصل التاسع: فی کیفیه تغیر صور الأجسام مع بقاء صورها النوعیه الأصلیه الباطنه ..... ص : 60

الفصل العاشر: فی نسبه العالم الأکبر إلی العالم الأصغر الذی هو الإنسان ..... ص : 61

المقاله الثانیه فی أساس الطب الکیمیائی ..... ص : 67

الفصل الأول: فی معرفه ترکیب بدن الإنسان و قواه ..... ص : 67

الفصل الثانی: فی أسباب الأمراض ..... ص : 68

الفصل الثالث: فی کیفیه عروض الأمراض و معنی الخلط المسمی

عندهم بالطرطیر ..... ص : 70

الفصل الرابع: فی النبض ..... ص : 72

الفصل الخامس: فی البول ..... ص : 73

الفصل السادس: فی نوبات الحمیات و أدوار الأمراض و یکون بعضها متصلا لا نوبه له ..... ص : 75

الفصل السابع: فی العلاج الکلی و إثاره إلی بعض المعالجات ..... ص : 76

المقاله الثالثه فی معرفه خواص الأشیاء من أشکالها و ألوانها و طعومها و قوامها و غلظتها و رقتها و رائحتها و محلها المتولده فیه ..... ص : 79

الفصل الأول: فی الأدویه المنسوبه إلی الکواکب ..... ص : 79

الفصل الثانی: فی کیفیه تدبیر الأدویه و تحلیلها و تنقیتها علی طریقتهم ..... ص : 87

الفصل الثالث: فی معرفه درجات الحراره ..... ص : 87

المقاله الرابعه ..... ص : 89

الفصل الأول: فی السحق ..... ص : 89

الفصل الثانی: فی الحل ..... ص : 90

الفصل الثالث: فی الحرق و القلی ..... ص : 91

الفصل الرابع: فی الحرق الذی یکون بالنار التی هی بالقوه ..... ص : 93

الفصل الخامس: فی التعفین و التخمیر ..... ص : 95

الفصل السادس: فی الغسل ..... ص : 97

الفصل السابع: فی النقع و الطبخ ..... ص : 98

الفصل الثامن: فی التصفیه ..... ص : 98

الفصل التاسع: فی التقطیر ..... ص : 98

الفصل العاشر: فی التصعید ..... ص : 101

الفصل الحادی عشر: فی العقد ..... ص : 101

الفصل الثانی عشر: فی الحفظ و التربیه ..... ص : 102

المقاله الخامسه فی العملیات بقول جزئی ..... ص : 103

الفصل الأول: فی تقطیر المیاه و الأرواح

..... ص : 103

الفصل الثانی: فی استخراج المیاه ..... ص : 105

الفصل الثالث: فی استخراج روح الأفسنتین ..... ص : 106

الفصل الرابع: فی استخراج روح کاردونماری النافع للحمیات الردیئه و الوباء ..... ص : 106

الفصل الخامس: فی استخراج روح الشراب مع الطرطیر المفتح للسدد ..... ص : 106

الفصل السادس: فی استخراج أرواح البزور و میاهها ..... ص : 107

الفصل السابع: فی استخراج الماء(العطری) من الأفاویه ..... ص : 107

الفصل الثامن: فی استخراج روح صمغ البطم و دهنه ..... ص : 107

الفصل التاسع: فی استخراج روح قرن الایل النافع للأمراض الردیئه ..... ص : 108

الفصل العاشر: فی استخراج ماء العسل و روح العسل أیضا ..... ص : 108

الفصل الحادی عشر: فی استخراج أرواح المعدنیات ..... ص : 108

الفصل الثانی عشر: فی استخراج روح الملح المعدنیه النافعه لمنع العفونه ..... ص : 108

الفصل الثالث عشر: فی استخراج روح الملح المرکب ..... ص : 109

الفصل الرابع عشر: فی استخراج روح الزاج ..... ص : 109

الفصل الخامس عشر: فی استخراج ماء الکبریت و روحه ..... ص : 110

الفصل السادس عشر: فی استخراج روح النشادر ..... ص : 110

الفصل السابع عشر: فی استخراج الروح المعرق و هو یعطی فی جمیع الأمراض لجلب العرق و هو من صنعه براکلسوس ..... ص : 111

المقاله السادسه فی الأدهان ..... ص : 113

فصل فی استخراج دهن المعدنیات ..... ص : 118

طریقه استخراج دهن الحدید: ..... ص : 125

دراسه و تحلیل لما جاء فی کتاب ابن سلوم الحلبی عن الطب الجدید الکیمیائی ..... ص :

129

المقاله الأولی ..... ص : 133

1 - نفس العالم، الهیولی و الصوره: ..... ص : 133

2 - العنصر الخامس: ..... ص : 136

3 - نظریه الفیض: ..... ص : 138

4 - استمرار بقاء الأنواع فی العالم الأرضی: ..... ص : 140

5 - تعریف الحیاه فی عالمنا الأرضی و انتشارها فی جمیع الکائنات: ..... ص : 141

أ - الحیاه فی المعادن: ..... ص : 142

ب - نمو المعادن و المرکبات المعدنیه: ..... ص : 142

6 - التوالد بین الأنواع المختلفه: ..... ص : 143

آ - فی عالم الحیوان: ..... ص : 143

ب - فی المعادن: ..... ص : 143

د - فی النبات: ..... ص : 144

7 - نظریه العناصر الأربعه: ..... ص : 144

8 - نظریه الزئبق و الکبریت و الملح: ..... ص : 145

9 - نظریه العالم الأکبر و العالم الأصغر: ..... ص : 149

أ - الأفلاک و أعضاء الإنسان: ..... ص : 150

ب - الأفلاک و المعالجه: ..... ص : 151

د - مشابهه الحوادث الطبیعیه مع أعراض حیاتیه فی الإنسان: ..... ص : 152

ذ - المشابهه، بالطباع بین الإنسان و بقیه الکائنات: ..... ص : 153

هرمس مثلث العظمه/ و اللوح الزمردی ..... ص : 156

کتاب سر الخلیقه و صنعه الطبیعه: ..... ص : 159

اللوح الزمردی لهرمس مثلث العظمه أو المثلث بالحکمه: ..... ص : 161

المقاله الثانیه ..... ص : 165

1 - القوی المسیره للإنسان فی حیاته الیومیه:(الفصل الأول) ..... ص : 165

ب - و یقول ان فی الإنسان ثلاث

قوی: ..... ص : 165

2 - أسباب الأمراض:(الفصل الثانی) ..... ص : 166

3 - أسباب حدوث الأمراض:(الفصل الثالث) ..... ص : 167

آ. - الآلیه الطبیعیه للأفعال الحیویه الإنسانیه: ..... ص : 167

ب - آلیه الأمراض: ..... ص : 168

4 - خلط الطرطیر: ..... ص : 168

5 - نظریه الأخلاط: ..... ص : 171

6 - تشخیص الأمراض: ..... ص : 173

آ - النبض و دلالاته:(الفصل الرابع) ..... ص : 174

ب - البول و دلالاته:(الفصل الخامس) ..... ص : 176

طبیعه البول: ..... ص : 176

الإستدلال من القاروره علی المنطقه المریضه: ..... ص : 176

الإستدلال علی نوع المرض من القاروره: ..... ص : 177

7 - معرفه أسباب فترات ظهور المرض و تناوبه:(الفصل السادس) ..... ص : 178

المقاله الثالثه ..... ص : 181

1 - نظریه الإشارات:\G\200 serutangiS sed eiroehT\G\000 ..... ص : 181

آ - الإستدلال علی النباتات المفیده لاخلاط الجسم: ..... ص : 182

ب - الإستدلال بالإشارات علی مجالات علاجیه مختلفه: ..... ص : 183

2 - دور الکیمیاء فی تحضیر الأدویه: ..... ص : 184

المقاله الرابعه ..... ص : 187

1 - التقطیر و التصعید: ..... ص : 187

2 - تنقیه المواد من سمیتها: ..... ص : 188

3 - السحق و النقع و الحل: ..... ص : 189

4 - التعفین و التخمیر: ..... ص : 189

5 - الحفظ و التربیه: ..... ص : 190

المقالتان الخامسه و السادسه ..... ص : 191

1 - المیاه و الأرواح و الأدهان: ..... ص : 191

آ - المیاه

و طرق استخراجها: ..... ص : 192

ب - الأرواح و طرق استخراجها: ..... ص : 193

المثال الأول: استخراج روح الکبریت: ..... ص : 194

المثال الثانی: استخراج الروح المعرق ..... ص : 194

ج - الأدهان و طرق استخراجها: ..... ص : 195

1 - الأدهان النباتیه: ..... ص : 195

المثال الأول: طریقه استخراج دهن القرنفل: ..... ص : 195

المثال الثانی: طریقه استخراج دهن الجاوی ..... ص : 196

2 - الأدهان الحیوانیه: ..... ص : 196

3 - الأدهان المعدنیه: ..... ص : 196

مصادر المخطوط ..... ص : 199

سنارتوس: ..... ص : 199

واقریوس: ..... ص : 199

الأقرباذینات: ..... ص : 200

القسم الثانی مخطوط صالح نصر الله بن سلوم الحلبی«الکیمیاء الملکیه»

المقاله الأولی فی معالجات الأمراض ..... ص : 203

و العلاج الکلی یشتمل علی: ..... ص : 205

و العلاج الجزئی: ..... ص : 206

الفصل الأول: فی الإنضاج و المنضج ..... ص : 206

صفه طرطیر الزاج المستعمل فی الإنضاج: ..... ص : 207

صفه قریمو طرطیر یستعمل لانضاج المواد و تفتیح السدد: ..... ص : 208

الفصل الثانی: فی القی ء و المقی ء ..... ص : 209

صفه الزاج الأبیض المقی ء: ..... ص : 209

صفه الزاج الجلا المقی ء للأخلاط الغلیظه: ..... ص : 210

الفصل الثالث: فی المسهل ..... ص : 210

عمل التربذ المعدنی: ..... ص : 211

فوائد هذا الزئبق: ..... ص : 213

طریق آخر: ..... ص : 215

طریق آخر لتدبیر الزئبق، و یسمی بهذا التدبیر زئبق الحیاه: ..... ص : 215

طرق تصعید الأنتیمون: ..... ص : 216

طریق آخر: ..... ص : 216

طریق آخر فی تدبیر الأنتیمون المصعد یستعمل فی علاج الأمراض: ..... ص : 217

طریق عمل زجاج الأنتیمون: ..... ص : 217

صفه معجون الأنتیمون: ..... ص : 218

قانون استعمال الزئبق و الأنتیمون: ..... ص : 219

صفه عمل الدیاقاتیلیقون المسهل لجمیع الأخلاط: ..... ص : 220

صفه تدبیر السقمونبا: ..... ص : 221

صفه تدبیر آخر: ..... ص : 221

صفه تدبیر الخربق: ..... ص : 222

طریق آخر: ..... ص : 222

طریق آخر: ..... ص : 222

صفه دیاقاتلیقون: ..... ص : 223

صفه عمل المسهل الجامع من صنعه براکلسوس: ..... ص : 223

الفصل الرابع: فی الإدرار و المدر ..... ص : 225

صفه روح الملح المستعمل فی الإدرار: ..... ص : 226

صفه روح البارود المدر للبول: ..... ص : 227

صفه عمل سال برونیلا و یعنی ملح الجمر: ..... ص : 228

الفصل الخامس: فی المعرق ..... ص : 228

صفه أنتیمون دیافوریتکو و هو البادزهر المعدنی: ..... ص : 229

صفه أنتیمون معرق ساذج: ..... ص : 230

صفه روح الطرطیر المجلب للعرق: ..... ص : 231

الفصل السادس: فی التقویه و حفظ البلسان الطبیعی ..... ص : 232

صفه ملح اللؤلؤ: ..... ص : 233

صفه ملح المرجان: ..... ص : 234

کیفیه استخراج أملاح الجواهر النفیسه کالیاقوت و الزمرد و البلور المعدنی و غیر ذلک: ..... ص : 234

صفه الأکسیر ذی الخواص الکثیره: ..... ص : 235

الفصل السابع: فی مسکنات الوجع و المنومات ..... ص : 236

صفه لودانو لتسکین الوجع و جلب النوم من صنعه براکلسوس:

..... ص : 236

کیفیه تدبیر أجزاء لودانو و عملها: ..... ص : 236

صفه معجون لودانو: ..... ص : 237

الفصل الثامن: فی المشمومات ..... ص : 238

صفه شموم لبراکلسوس: ..... ص : 239

المقاله الثانیه فی العلاجات الجزئیه ..... ص : 241

صفه دواء یقوی الأعضاء الرئیسیه السبعه: ..... ص : 241

صفه دواء لأمراض الرأس المزمنه: ..... ص : 242

صفه دواء لأمراض العصب المزمنه و خصوصا للفالج و السکته: ..... ص : 242

صفه دهن الکهرباء: ..... ص : 243

صفه دواء لأمراض العین: ..... ص : 244

صفه دواء لأمراض الأسنان: ..... ص : 244

صفه ماء لذلک: ..... ص : 245

دواء أمراض الصدر: ..... ص : 245

صفه دواء أمراض القلب: ..... ص : 246

و صفته: ..... ص : 248

الأول: فی استخراج روح البول: ..... ص : 250

الثانی: فی استخراج روح الملح: ..... ص : 250

دواء لأمراض المعده: ..... ص : 252

دواء الرحم، صفه أکسیر لأمراض الرحم: ..... ص : 254

صفه ملح المشتری النافع لاختناق الرحم شربا و طلاء: ..... ص : 255

صفه ماء مقطر لذلک: ..... ص : 255

صفه دواء یفتح سدد الطحال و یدر الحیض ..... ص : 255

دواء الکلی و المثانه: ..... ص : 256

صفه ملح یفتت حصی الکلی و المثانه من صنعه براکلسوس: ..... ص : 256

دواء الإستسقاء: ..... ص : 256

صفه دواء مسهل لمرض الإستسقاء: ..... ص : 257

دواء الإسهال: ..... ص : 257

صفه سفوف لذلک لا نظیر له: ..... ص : 257

صفه زعفران الحدید: ..... ص

: 258

دواء لتقویه الجماع: ..... ص : 259

دواء المفاصل و النقرس: ..... ص : 260

و صفته: ..... ص : 260

صفه دهن بلسان یسکن وجع المفاصل و النقرس: ..... ص : 260

دواء آخر: ..... ص : 261

صفه مرهم لذلک: ..... ص : 261

فی أدویه الحمیات: ..... ص : 261

و صفته: ..... ص : 262

فی دواء الطاعون و الحمی الوبائیه و الأمراض الوافده أیضا: ..... ص : 262

صفه تصعید الکبریت: ..... ص : 263

و کیفیه تصعید الکبریت: ..... ص : 263

صفه دواء دهن الکبریت لبراکلسوس: ..... ص : 263

دواء آخر لدهن الکبریت: ..... ص : 264

صفه ماء التریاق: ..... ص : 265

دواء السموم، صفه تریاق المومیا: ..... ص : 265

صفه دواء نافع لجمیع السموم من صنعه براکلسوس: ..... ص : 266

فصل فی أدویه الجراح و القروح ..... ص : 267

صفه ضماد استرکتوم من صنعه براکلسوس النافع لجمیع القروح و الجراح و الفک و الکسر و الخلع و اللوی و هو علاج جامع لا نظیر له: ..... ص : 268

و کیفیه العمل: ..... ص : 268

صفه حجر یسمی حجر الجرائحیه: ..... ص : 269

و کیفیه الإستعمال: ..... ص : 270

صفه سکر زحل: ..... ص : 270

صفه ماء بذر الضفدع المسمی باللاتینیه اسبرنیولا ..... ص : 272

صفه زئبق مدبر یزیل الآثار طلاء: ..... ص : 272

صفه مرهم الکواکبی من صنعه براکلسوس و یسمی مرهم أرماریا: ..... ص : 273

دراسه تحلیلیه للقسم الثانی من مخطوط ابن سلوم الحلبی«الکیمیاء الملکیه» ..... ص : 275

مقدمه:

..... ص : 277

المقاله الأولی فی المعالجات الکلیه ..... ص : 279

1 - الحجر المکرم: ..... ص : 279

2 - الإنضاج: ..... ص : 280

3 - الأمراض الأساسیه و الفرعیه: ..... ص : 281

4 - أملاح الطرطیر: ..... ص : 282

5 - المقیئات: ..... ص : 284

6 - المسهلات: ..... ص : 285

آ - أسس و قواعد عامه: ..... ص : 285

ب - المسهلات الزئبقیه: ..... ص : 286

د - المسهلات الأنتموانیه: ..... ص : 287

ء - المسهلات الزئبقیه الأنتموانیه: ..... ص : 288

ه - قانون استعمال الزئبق و الأنتموان: ..... ص : 288

و - المسهلات التقلیدیه: ..... ص : 289

ز - المسهل الجامع: ..... ص : 290

7 - المدرات: ..... ص : 291

آ - روح الملح المدر للبول: ..... ص : 292

ب - روح البارود المدر للبول: ..... ص : 293

- ملح الجمر المدر للبول: ..... ص : 293

8 - المعرقات:\G\200 seuqiterohpaiD\G\000 ..... ص : 293

أولا: الأنتیموان المعرق الساذج: ..... ص : 294

ثانیا: البادزهر المعدنی: ..... ص : 294

ثالثا: روح الطرطیر المعرق: ..... ص : 295

9 - المقویات:\G\200 sfitatrofnoC\G\000 ..... ص : 295

10 - مسکنات الوجع و المنومات: ..... ص : 297

11 - المشمومات: ..... ص : 299

المقاله الثانیه فی العلاجات الجزئیه ..... ص : 301

1 - أدویه الصرع: ..... ص : 302

2 - أدویه الفالج و السکته: ..... ص : 303

3 - أدویه أمراض العین: ..... ص : 303

4 - أدویه أمراض الأسنان:

..... ص : 304

5 - أدویه أمراض الصدر: ..... ص : 304

6 - أدویه أمراض القلب: ..... ص : 304

7 - أدویه أمراض المعده: ..... ص : 307

8 - أدویه أمراض الرحم: ..... ص : 308

9 - أمراض الکلی و المثانه: ..... ص : 309

10 - أدویه الإستسقاء: ..... ص : 310

11 - مضادات الإسهال: ..... ص : 311

12 - الأدویه المقویه للباه: ..... ص : 312

13 - أدویه المفاصل و النقرس: ..... ص : 313

14 - أدویه الحمیات: ..... ص : 314

15 - أدویه الإنسمامات: ..... ص : 315

16 - أدویه الجروح و القروح: ..... ص : 316

خلاصه و خاتمه للکتاب ..... ص : 325

1 - طبیعه الموجودات الأرضیه: ..... ص : 329

2 - نظریه الأخلاط: ..... ص : 330

3 - النظریه الهرمسیه - العالم الأکبر و العالم الأصغر ..... ص : 332

4 - نظریه السمات ..... ص : 334

5 - دلالات الکواکب فی التشخیص و العلاج ..... ص : 335

6 - العنصر الخامس\G\200 ecnessetniuQ\G\000 ..... ص : 336

7 - دور الکیمیاء فی المعالجه ..... ص : 341

8 - دور الأخلاق فی الممارسه الطبیه ..... ص : 345

المراجع العربیه

المراجع الأجنبیه

المحتوی

________________________________________

[1] ( 1) هو براسلس PARACELSE و سیرد ذکر لترجمه حیاته.

[2] ( 2)O .CROLLIUS و سترد ترجمه حیاته فی مکان آخر من هذه المقدمه.

[3] ( 3) توفی الطبیب کلوت بک عام 1867 م، و توفی ابن سلوم عام 1670.

[4] ( 1) انظر مقاله الدکتور کمال صبری/ منشورات کلیه الطب بجامعه

اسطمبول عن ابن سلوم، فی ندوه عن« العلاقات الطبیه الترکیه الألمانیه، فی 18، 19 تشرین الثانی 1976 فی اسطمبول.

[5] ( 1) المصدر نفسه، و هذا التاریخ لوفاه ابن سلوم نقله الدکتور کمال صبری عن المؤرخ لطف الله دادا أحد تلامیذ ابن سلوم.

[6] ( 2) د. أحمد عیسی بک- معجم الأطباء- الطبعه الثانیه- دار الرائد العربی بیروت- لبنان 1982 ص/ 223.

[7] ( 3) محمد المحبی- خلاصه الأثر فی أعیان القرن الحادی عشر- دار صادر- بیروت- الجزء الثانی بدون تاریخ ص 240- 241.

[8] ( 4) إن ما جاء فی هذا الکتاب عن ابن سلوم الحلبی اطلعت علیه من کتاب الدکتور أحمد عیسی« معجم الأطباء» الطبعه الثانیه- دار الرائد العربی- بیروت 1982- ص/ 40.

[9] ( 5) محمد راغب الطباخ الحلبی- اعلام النبلاء بتاریخ حلب الشهباء- المطبعه العلمیه بحلب، 1926 م الجزء السادس ص 344- 346.

[10] ( 6) ص/ 222، 223، و قد سبق التعریف بهذا الکتاب فی إحدی الحواشی.

[11] ( 7) لقد تفضل الدکتور أکمل الدین احسان أوغلی مدیر« مرکز الأبحاث للتاریخ و الفنون و الثقافه الإسلامیه باسطمبول بتزویدی بنسخه عن هذا البحث، فله شکری الجزیل.

[12] ( 8) امتدت فتره حکم هذا السلطان من 1648 حتی 1687 م.

[13] ( 9) هذا التوضیح حصلت علیه من السید الدکتور أکمل الدین احسان أوغلی المدیر العام لمرکز الأبحاث للتاریخ و الفنون و الثقافه الإسلامیه باسطمبول( ترکیا) و ذلک فی کتاب خطی أرسله لی بتاریخ 2/ 6/ 1984.

[14] ( 10) د. أحمد بن عیسی- معجم الأطباء- الطبعه الثانیه- دار الرائد العربی، بیروت، لبنان- 1982 ص/ 222، 223.

[15] ( 11) یبدو أن المقصود بدار الشفاء بحلب هو البیمارستان الأرغونی الکاملی الذی أنشأه الأمیر

سیف الدین أرغون الکاملی عام 755 ه/ 1354 م أیام الملک الصالح محمد بن قلاوون. و کانت البیمارستانات تقوم بدور معاهد لتدریس الطب إضافه إلی کونها مشافی عامه، و ذلک علی غرار البیمارستان النوری بدمشق، فقد کان مشفی و معهدا، درّس فیه أبو المجد ابن أبی الحکم و مهذب الدین عبد الرحمن الدخوار و کثیر غیرهم،( أنظر کتاب« عیون الأنباء فی طبقات الأطباء» لابن أبی أصیبعه- الطبعه الثالثه 1981، منشورات دار الثقافه- بیروت، الجزء الثالث ص/ 256، 390).

[16] ( 12) اسماعیل البغدادی- هدیه العارفین- مطبعه و کاله المعارف باسطمبول 1951- المجلد الأول ص/ 423.

[17] ( 13) عمر رضا کحاله- معجم المؤلفین- مکتبه المثنی، بیروت( لبنان) 1975.

[18] ( 14) أحمد عیسی- معجم الأطباء- دار الرائد العربی، بیروت- الطبعه الثانیه 1982 ص/ 223.

[19] ( 15) د. سامی خلف حمارنه- فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریه( طب و صیدله) مجمع اللغه العربیه بدمشق 1969 ص 412.

[20] ( 16) صلاح محمد الخیمی- فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریه( طب و صیدله)- الجزء الثانی- مجمع اللغه العربیه بدمشق 1981 ص 389.

[21] ( 17) نفس المصدر ص 171، 172.

[22] ( 18) اسماعیل البغدادی- هدیه العارفین- مطبعه المعارف اسطمبول 1951- المجلد الأول ص 424.

[23] ( 19) جاء فی« فهرس مخطوطات الطب و الصیدله و البیطره» لمکتبه المتحف العراقی، وضع أسامه النقشبندی، طبع دار الرشید ببغداد 1981 ص/ 226 أن کتاب« غایه الإتقان» ترجم إلی اللغه الترکیه بعنوان« نزهه الأبدان فی ترجمه غایه الإتقان». و قد ورد ما یؤید ذلک فی کتاب« إیضاح المکنون فی الذیل علی کشف الظنون» تألیف اسماعیل باشا البغدادی، منشورات مکتبه المثنی فی بغداد و بیروت، المجلد الثانی ص/ 633 مع

بیان أن المترجم هو رئیس الأطباء أبو الفیض مصطفی بن محمد المعروف بحیاتی زاده. کما جاء فی بروکلمان المجلد الثانی ص/ 595 ان مکتبه اسطمبول تحتوی علی نسخه مخطوطه من« نزهه الأبدان» برقم 225 یلدز/ طب.

[24] ( 20) فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریه- الطب و الصیدله، وضع د. سامی خلف حمارنه. مطبوعات مجمع اللغه العربیه بدمشق 1969 ص/ 415.

[25] ( 21) برناد جافی- کتاب بواتق و أنابیق ترجمه د. أحمد زکی، مطبعه مکتبه النهضه المصریه، القاهره الطبعه الثانیه 1960 ص/ 23.

[26] ( 22) کتاب L'alchimie تألیف- هولمیارد، منشورات Arthaud فرنسا 1979 ص/ 175.

[27] ( 23) لم یجمع المهتمون بالکیمیاء و تاریخها علی مصطلح یفید معنی ال Alchimie فالبعض یستعمل کلمه« السیمیاء» إلا أن معنی هذه الکلمه اللغوی بعید جدا عن المقصود، و البعض یستعمل تعبیر« الکیمیاء القدیمه» و هو تعبیر صحیح جدا یفید المعنی و یبعد الإلتباس بینها و بین الکیمیاء بمفهومها الحدیث و لکن المحذور فی هذا التعبیر أنه مؤلف من کلمتین، و الأفضل استعمال مصطلح من کلمه واحده یؤمن المعنی المطلوب، و لذا فضلت استعمال مصطلح« الخیمیاء» نقلا عن قاموس المورد لمنیر البعلبکی.

[28] ( 24) جاء فی قاموس المؤلفین Dictionnaire Biographique des Auteurs من منشورات Bompiani باریس 1965 الجزء الثانی ص/ 316 أن براکلسوس حصل علی شهاده فی الطب من مدرسه سالرنو حوالی عام 1522.

[29] ( 25) هو لمیارد کتاب الخیمیاءL'Alchimie و قد سبق التعریف به.

[30] ( 26) هولیمارد کتاب الخیمیاءL'Alchimie ص/ 177 و سبقت الإشاره إلیه فی الحواشی.

[31] ( 27) هولیمارد کتاب الخیمیاءL'Alchimie ص/ 177 و سبقت الإشاره إلیه.

[32] ( 28) أنظر کتاب« بواتق و نابیق» لبرنارد جافی، ترجمه د. أحمد زکی مطبعه النهضه المصریه الطبعه الثانیه 1960

ص/ 24، 32 و کتاب الخیمیاءL'Alchimie لهولیمارد ص 179.

[33] ( 29) هی الآن بلده فی النمسا و کانت فیما مضی أرضا ألمانیه تابعه لإقلیم بافاریا.

[34] ( 30) قاموس تراجم المؤلفین Dict .Biographique des Auteurs منشورات Bompiani باریس الجزء الثانی ص/ 316.

[35] ( 31) هولمیارد- الخیمیاءL'Alchimie ص/ 180 و قد سبق التعریف بهذا الکتاب.

[36] ( 32) ولد الأستاذ یوهانس هارتمان فی بلده أمبرغ بألمانیا عام 1586 و توفی ببلده کاسل عام 1631 م. بدأ عمله أستاذا للریاضیات فی جامعه ماربورغ، ثم درس الطب و حصل علی لقب دکتور 1606. مزج هارتمان اهتماماته بالطب مع اهتماماته بالریاضیات و الفلک و الخیمیاء. و فی عام 1609 م أصبح أستاذا للکیمیاء الطبیه و الصیدلانیه، و بذلک یکون أول أستاذ فی أوربا لهذا المقرر الدراسی.

[37] ( 33) جمیع المعلومات عن کروللیوس و عن هارتمان مستمده من:

Dictionary Of Scientific Biography) D. S. B(- by ch. Caulstan

من مطبوعات جامعه برنستون Princeton الولایات المتحده، الجزء الثالث ص/ 471 بالنسبه لبراکلسوس، و الجزء السادس ص/ 145 بالنسبه لهارتمان 1974، 1975.

[38] ( 34) انظر« فهرس مخطوطات الطب و الصیدله و البیطره» بمکتبه المتحف العراقی. الفهرس من وضع أسامه ناصر النقشبندی. دار الرشید للنشر/ بغداد 1981. رقم المخطوطه فی المکتبه 11474 و رقمها فی الفهرس 409.

[39] ( 35) الکتاب هو بعنوان La Royale Chymie لمؤلفه O .Crollius ترجمه إلی الفرنسیه: مارسیل دو بولان J .Marcel de Boulenc . الناشر: ب درویه P .Drouet فی مدینه لیون بفرنسا عام 1624 و الکتاب مودع فی المکتبه الوطنیه بمدینه باریس برقم 47. 131Te .

[40] ( 1)« و بعد» لم ترد إلا فی( غ)،( ک) و( أ).

[41] ( 2)« أمر الکهنه»( م).

[42] ( 3)« انتقلت» ساقطه من(

م).

[43] ( 4)« الإصلاح»( م)،( ل).

[44] ( 5)« الجرأنی»( م).

[45] ( 6)« و سماه» ساقطه من( م).

[46] ( 7) استاغریا( م)،( غ). و المقصود بذلک کلمهSpagyrie

[47] ( 8)« و ان سمیت»( غ).

[48] ( 9) الطب الکیمیائی( غ).

[49] ( 10) و فرضنا( غ).

[50] ( 11) و یعتقد( غ).

[51] ( 12) و هو حفظ تدبیر الإنسان و إزاله مرضه( م).

[52] ( 13) من( غ).

[53] ( 14) العمل( م).

[54] ( 15) یعود( م).

[55] ( 16) یقصد بکلمه جسم: الماده التی تستخدم فی المعالجه.

[56] ( 17) البرانی( م). و المقصود بالشراباتی هو الصیدلانی.

[57] ( 18) تنفعل( غ).

[58] ( 19) و ربما( م).

[59] ( 20) لکن فعلها فی بدن الإنسان خالیا قوی( م).

[60] ( 21)« و فی»( م).

[61] ( 22) هو کتاب باراغرانوم PARAGRANUM من تألیف براکلسوس.

[62] ( 23) المقصود من تعبیر« داخل السماء» هو ما کان یسمیه القدماء« فیما دون فلک القمر». و کانوا یعتقدون ان الکائنات الموجوده فیما دون فلک القمر هی وحدها التی تقبل الفساد و التغیّر.

[63] ( 24) و هو( غ).

[64] ( 25) و موضوعه( غ).

[65] ( 26) کلمه« أقول» تعنی أن القول الآن لابن سلوم شرحا لما ورد فی کتاب براغنانی لبراکلسوس.

[66] ( 27)« إنما هو قابل» لم ترد فی( غ).

[67] ( 28) کتاب العالم( غ).

[68] ( 29) و بها یحصل التقدیر( ک)،( ح 1) و بها القدره( م).

[69] ( 30) طیماوس( م، غ) و من المعروف ان لأفلاطون کتابا باسم« إلی طیماوس».

[70] ( 31) و الصوره( م).

[71] ( 32) النوامیس: عنوان کتاب لأفلاطون.

[72] ( 33) التغییر( م).

[73] ( 34) و یکتب باللاتینیه:P .SEVERINUS و هو عالم دنمرکی( 1540- 1602 م) من أنصار مدرسه براکلسوس.

[74]

( 35) هو اسفالد کروللیوس و قد سبق التعریف به فی المقدمه.

[75] ( 36)« و الإختلاط»( م. أ).

[76] ( 37) هو الطبیب الفرنسی جوزیف دوشین Joseph Duchesne المعروف( بکرکتانوس)Quercetanus . المتوفی عام 1640 م.

[77] ( 39) الفصل( م).

[78] ( 40) و کماله( م).

[79] ( 41)« و هو النوع الماده التی هاهنا تکون الحافظ»( م).

[80] ( 42) وردت هذه الکلمه فی( غ) فقط و قد اعتمدتها فی النص المحقق لأنها تزید المعنی دقه.

[81] ( 43) هو فی الشمس( ک، أ)- و هو الشمس( م).

[82] ( 44) النار قحویه لا یشابه القده( م).

[83] ( 45) فکما أفسد جسم الشی ء( م).

[84] ( 46) کلمه مقدار وردت فی( غ)،( أ) فقط.

[85] ( 47) قد یزید مقدار( م).

[86] ( 48) یوجد النحاس فی بعض الأمکنه علی شکل کباریت تتأکسد بتأثیر الهواء و الرطوبه و تتحول إلی کبریتات النحاس الأزرق( أی الزاج) و کلما رفعت طبقه من الزاج المتکون تشکلت طبقه جدیده.

[87] ( 49)« فی بلاد الصقالیا من السمخه»( ل).

[88] ( 50) هی بلاد الکربات Carpates و هی منطقه من أوربا الوسطی.

[89] ( 51) و بعد أربع سنین( غ).

[90] ( 52) سلمسیا( غ).

[91] ( 53) قد ینطبق تعلیل هذا المثال علی تعلیلنا حول النحاس، و هنا یتشکل کبریتات الحدیدی( الزاج الأخضر).

[92] ( 54) إن الالتباس وقع مع هؤلاء بسبب إن التکال الصخور الحاویه علی الذهب ینقل قطعا صغیره من الذهب، فیظن أن الرمل النحاسی انقلب إلی ذهب، هذا إذا لم یکونوا قد ظنوا النحاس الخالص ذهبا.

[93] ( 55) فالروح( م).

[94] ( 56) الکبریت الحیاتی( أ)،( ل).

[95] ( 57) و بعد( غ)- عدم بمعنی انعدام.

[96] ( 58) یقصد بالطائفه: براکلسوس و انصاره

[97] ( 59)

السائله( م).

[98] ( 60) و النبات( م).

[99] ( 61) کرکباش( م).

[100] ( 62) خاصه( ک، ح 1، ح 2).

[101] ( 63) حاره( م، ل، ک)- الزئبق بنظر القدماء بارد رطب( انظر التذکره لداوود الانطاکی، المطبعه العثمانیه المصریه 1356 ه الجزء الأول ص/ 169.

[102] ( 64)« یابس» وردت فی( غ) فقط.

[103] ( 65) التکوین( م).

[104] ( 66) تکوین النوع( م).

[105] ( 67)« یکون» غیر وارده فی ک، غ، ح 2 و وارده فی النسخ الأخری.

[106] ( 68) الحیاه( م)- الحیوانی( ک، ل).

[107] ( 69) ماده الحیوان( م، ل، غ).

[108] ( 70) الحیوانات( غ).

[109] ( 71) حفظ ذلک النوع( أ)-« نوع ذلک»( ک، ل، م).

[110] ( 72) البزور( غ)،( ک).

[111] ( 73) فی العرق( م).

[112] ( 74) و تکمل بحرکات( م، غ)- و تکمله حرکات( ک).

[113] ( 75) الکواکب( م).

[114] ( 76) الأرواح( م).

[115] ( 77) الدخانی( م، ک).

[116] ( 78) و نصحه( م).

[117] ( 79) یشابه کلا من( م).

[118] ( 80) الشیب هو ولد الضبع من الذئب( القاموس المنجد).

[119] ( 81) الزیوان( م)- الزابون( غ).

[120] ( 82) اللعلّ: حجر کریم مشف صاف( کتاب الجماهر فی معرفه الجواهر لأبی الریحان البیرونی منشورات المتنبی، القاهره و مکتبه سعد الدین دمشق ص/ 81.

[121] ( 83) وردت هذه التسمیه فی کتاب« طباع الحیوان» لأرسطو، ترجمه یوحنا البطریق- تحقیق عبد الرحمن بدوی وکاله المطبوعات، الکویت/ 1977 ص/ 415، و لکنی لم أجد تحدیدا لهذه الأرض فی المراجع التی توفرت لدیّ.

[122] ( 84) ربما کان الذی أدی إلی هذه النظریه الخاطئه وجود حشرات تنمو علی تلک الأشجار و تتغذی منها، ثم تأتی حیوانات أو طیور تستقر علی تلک الأشجار لتتغذی من تلک

الحشرات

[123] ( 85) القلاموس( غ).

[124] ( 86) المسکوه( غ، ک)- المسکوه.

[125] ( 87) بحر القلزم أطلقه العرب سابقا علی البحر الأحمر نسبه إلی مدینه قلیزمه بالقرب من السویس( قاموس المنجد ص/ 555/.

[126] ( 88) بوارنج( م).

[127] ( 89) صورتها( م).

[128] ( 90) الأجسام( م).

[129] ( 91) و لم یخرج عن صورته( م).

[130] ( 92) المتخلخل فی( غ)،( ک).

[131] ( 93) القلیمیا( م)،( ک) و الإقلیمیا هی الکالامینا( کربونات الزنک): انظر کتاب تاریخ الصیدله و العااقیر للأب ج شحاته قنواتی ص/ 109 دار المعارف بمصر 1959.

[132] ( 94) المتخلخل( غ)،( ک).

[133] ( 95) و له نسخه( م).

[134] ( 96) الأکبر( م). و قد انفردت نسخه ک وحدها بإضافه جمله بعد هذه الکلمه و یبدو أنها مضافه من قبل الناسخ و هی:

« کما قال أمیر المؤمنین علیّ علیه السلام:

أ تزعم أنک جرم صغیرو فیک انطوی العالم الأکبر» .

[135] ( 97) الأصح أن یقول« کیموسا»Chyme ، أما الکیلوس Chyle فهو السائل الأبیض بعد انهضام الأطعمه فی الأمعاء الدقیقه.

[136] ( 98) الشمس( م).

[137] ( 99) کلمه« و الحیوان» ساقطه من( م) فقط.

[138] ( 100) و یدیر( م).

[139] ( 101) وضیعیه( م).

[140] ( 102) الفایضه( م).

[141] ( 103) المعادن و الأحجار( غ).

[142] ( 104) لجه( م).

[143] ( 105) متناته( م).

[144] ( 106)« فان العالم الکبیر» وردت فقط فی( غ)،( ل) و بها یستقیم النص.

[145] ( 107) الحیوانات( م).

[146] ( 108) قیشوش( غ)- قصوس سنی( ل).

[147] ( 109)« ما» فی جمیع النسخ. و لما کان المقطع قد بدأ باعطاء الصفات للإنسان و ناسبها مع صفات بعض الحیوانات( فمن الإنسان من هو ...) فقد أصلحت« ما» أینما وردت فی هذا المقطع مما ورد

فی المخطوطات ب« من» لضروره اللغه( لأنها للعاقل/ و اما اسم الموصول« ما» فهو لغیر العاقل).

[148] ( 110) الصنصار( م) و ربما کان المقصود الصرصار و جری تصحیف لها.

[149] ( 111) کما فی الجمل( غ).

[150] ( 112) کالقرود( م).

[151] ( 113) هذه الکلمه وارده فقط فی( أ)،( غ)،( ک)،( ل).

[152] ( 114) هذه الکلمه ساقطه فی( م)،( ح 1).

[153] ابن سلوم حلبی، صالح بن نصر الله، الطب الجدید الکیمیائی، 1جلد، معهد التراث العلمی العربی - حلب، چاپ: اول، 1417 ه.ق.

[154] ( 115) کسقاقوس( غ)- کالیرمو( ل)- کسقاقوشی( ک).

[155] ( 116) کالضعضع( م).

[156] ( 117) یقصد بذلک الصناعات.

[157] ( 118) المشکطر امشیع( غ، أ، ل) و هو تصحیف لما ثبت فی النص، و هذا النبات هو الفودنج البستانی( الجامع لابن البیطار- ص/ 158)

[158] ( 119) معرفه( م).

[159] ( 120) و یسمی هذا النبات سسالی أیضا( الجامع لابن البیطار).

[160] ( 1)« المقاله الثالثه» فی( غ)،( ل).

[161] ( 2) هذه الکلمه« سمیت» ساقطه من( م) فقط.

[162] ( 3) و امّا( م).

[163] ( 4) النضج فی( م)،( أ). و کلمه الطبخ« کانت قدیما کثیره الإستعمال و قد تکررت مرارا فی کتاب« الطبیعه» لأرسطو ترجمه حنین بن اسحق( تحقیق عبد الرحمن بدوی، الدار القومیه للطباعه و النشر القاهره 1964/ 1965.

[164] ( 5) أوردنا( م).

[165] ( 6) النبات( م).

[166] ( 7)« مختا عنه»( م).

[167] ( 8)« صعد إلی الأعالی» فی جمیع النسخ ما عدا( ک) و قد اعتمدت کلمه« الهامه» من( ک) و معناها الرأس لأنها أقرب إلی المعنی.

[168] ( 9) الفرانیطس Phrenitis هو التهاب الدماغ- و المانیا هو الهوس.

[169] ( 10)« إنها أربعه»( غ).

[170] ( 11) یقصد بالإنعقاد التبلّر أو بشکل

عام التحول من الحاله السائله إلی الحاله الصلبه.

[171] ( 12) سعردس( م)- اسقردیس( غ)- سیقروس( ل)- سقیروس( أ، ح 1) و ما هنا من( ک) و إما فی( ح 2)،( ح 3) فالکلمه غیر مقروءه و یغلب علی الظن أن المراد هو النخرNecrose ( النیکروز).

[172] ( 13) الصنان تعبیر عامی دارج عن رائحه کریهه، و الصحیح فی اللغه هو الصنق و الفعل صنق.

[173] ( 14) العراقیه فی( م)،( ل)،( أ).

[174] ( 15)« اندفع» ساقطه فی( م).

[175] ( 16) هو جوهر خفی له فعل سری غیر معروف. فالعناصر الأربعه التی کانوا یقولون إنها تؤلف الأجسام فی عالمنا الأرضی( ما دون فلک القمر) هی عناصر مادیه و لذا سمی بالجوهر الخامس لأنه غیر مادی معروف بآثاره.

[176] ( 17) لأن غذاک یترکب من ...( غ)- لأن غذاءنا الذی نستعمله هو ...( ح 1).

[177] ( 18)« من هذه الأجزاء یتولد»( غ)-« من أمراض هذا الأخیر»( م، آ، ل).

[178] ( 19)« ظاهر» ساقطه من( م) فقط.

[179] ( 20)« علیه» ساقطه من( م) فقط.

[180] ( 21) الغذائیه( غ).

[181] ( 22) مهران( م).

[182] ( 23) نسبه( م)، و ما هنا من جمیع باقی النسخ و أعتقد أن کل هذه الروایات مصحفه و صحیحها« سبعه» بدلا من سته.

[183] ( 24) الجمله بدءا من« و إن کان المرض باردا ...» ساقطه من( غ) فقط.

[184] ( 25) الضعیفه( م).

[185] ( 26) تعقد( م).

[186] ( 27)« منهما»: ساقطه فی( غ).

[187] ( 28) کذا فی( غ)- تنقسم علی ثلاثه أیضا( م)- تنقسم إلی أقسام ثلاثه( ک، ل، أ).

[188] ( 29) غیر وارده فی( غ).

[189] ( 30) و ان( م).

[190] ( 31) داخل( م)، من الداخل ساقطه من(

ک).

[191] ( 32) شراب ما( م).

[192] ( 33) حاف( م)- صرف( أ).

[193] ( 34) ما شربت( م).

[194] ( 35) یلاحضه( م).

[195] ( 36) هذه الکلمه لم ترد فی( م).

[196] ( 37) یقصد بذلک الأمراض الناتجه عن الإنسمامات.

[197] ( 38) المسمی( م، ع).

[198] ( 39) المسمی( م، ع).

[199] ( 40) النوره: معناها بالأصل حجر الکلس ثم أطلقت هذه التسمیه علی أخلاط تضاف إلی الکلس من زرنیخ و غیره( القاموس المنجد).

[200] ( 41) المتوازنه( م).

[201] ( 42) أربعه عشر: فی( ل) و( أ).

[202] ( 43) المثورات( م).

[203] ( 44) سریعه( م).

[204] ( 45) المقصود بکلمه« النبات» هنا المصدر لفعل نبت بمعنی النمو و التکامل.

[205] ( 46) تتابعت( غ). و قد انفردت نسخه غ بذلک و لکن لا یستبعد أن تکون هی الصحیحه.

[206] ( 47) کذلک( م).

[207] ( 48) تتابع( غ) و لا یشتبه أن تکون هی الصحیحه.

[208] ( 49)« علاج» فی( م).

[209] ( 50) یقصد بالمولّدات: الحیوان و النبات و الجماد.

[210] ( 51) فهل( م).

[211] ( 52) کثیره( م).

[212] ( 53) کلمه« جمیع» لم ترد فی( غ).

[213] ( 54) الکلمه( م).

[214] ( 1) من الآن فصاعدا سلکنا فی ترقیم المقالات و الفصول، ما جاء فی نسخه( م) و هی وحدها المتسلسله فی مقالاتها و فصولها بشکل منتظم و أمّا فی باقی النسخ فیبدأ کل فصل بالعنوان بدون تسلسل ترقیمی.

[215] ( 2) لک( م).

[216] ( 3) لزحل( م).

[217] ( 4) رمانیه( م).

[218] ( 5) سوء حال( م).

[219] ( 6) بالرغم من وجود هذه الکلمه فی کل النسخ إلا أنی أعتقد أنها تصحیف لنبات« الاسرن» أو« الاسرون» و هی حشیشه السلطان، ما دام المؤلف یتکلم علی علاقه النباتات بالکواکب.

[220]

( 7) تبویکا( م) و أعتقد أن المقصود هو نبات البتونیکاBetonica .

[221] ( 8) المحترقه( م).

[222] ( 9) الیابسه( م).

[223] ( 10) غیر وارده فی( م).

[224] ( 11) أعتقد أن کلمه« الشراب» فیها تصحیف برغم ورودها فی کل النسخ ما دام التعداد یتناول النباتات، و أرجح أن یکون المقصود هو نبات السذاب(Rue ).

[225] ( 12) للإنسان( غ)- للّسان( ل، أ)- الملساء( م).

[226] ( 13) الفادانیا( م)- الفانیا( ک).

[227] ( 14) و تفوره( م).

[228] ( 15) تولیده( غ).

[229] ( 16) هو نبات البسطورطیا( الانجبار).

[230] ( 17) الفاسر( م).

[231] ( 18) و یقال له أیضا الحلبلوب.

[232] ( 19) للشعر( م).

[233] ( 20) القیسون( م)- القیسوم( ل).

[234] ( 21) الأفراحیا( ل، م)- الأقراعیا( غ).

[235] ( 22) النرجس( م).

[236] ( 23) اسقارینوس( غ).

[237] ( 24) بوستر( م)- بوسیر( ل، ک).

[238] ( 25) الإرنقاد( م)، الارینقا( غ)، الاروفقا( ل).

[239] ( 26) البراسیون( م).

[240] ( 27) الردیه( م).

[241] ( 28) الأنثره( غ) و أعتقد أن المؤلف قصد الأنتلهAconit anthora ( تریاق البیش).

[242] ( 29) موجوده فی کل النسخ ما عدا( غ) و لم یتضح لی مدلولها.

[243] ( 30) أغریونا( غ)- أغریمونا( ل).

[244] ( 31) لزق الحیه( م).

[245] ( 32) الکلیه( غ).

[246] ( 33) الشیاطریون( غ)- الشاطریون( ک).

[247] ( 34) السقاقل( غ).

[248] ( 35) المبرد( م).

[249] ( 36) اللقت( ک)- القلب( م).

[250] ( 37) اکتملت( م، غ).

[251] ( 38) التیوس،( غ) الکمون( ل).

[252] ( 39) الکرنب البری( م).

[253] ( 40) أنیله( م).

[254] ( 41) کذا فی کل النسخ و الغالب انها تصحیف لکلمه البارزد.

[255] ( 42) کارونیاری( م) کاردونیادیتی( ک) کاردینادیتی( ح 2) کاردیناریهی( غ).

[256] ( 43) لزق الحیه( م).

[257] ( 44)

الأسراس( غ)، الأسرش( ل)، الشراس( م).

[258] ( 45) الکبینج( غ) السکبینج( ک) الکیکج( م).

[259] ( 46) السفیطس( م).

[260] ( 47) التوبکا( م) البتونکا( ل، ک).

[261] ( 48) الجرانیا( غ)، الجرابیا( ک، ل، م).

[262] ( 49) اسطراطیوس( م، ل، ک).

[263] ( 50) کالأسقابیون( غ)- کاسفابیور( ل).

[264] ( 51) قد تکون بوطریون Poterium ( کزبره الثعلب).

[265] ( 52) کذا فی النسخه( أ)، و فی بقیه النسخ ساقطه.

[266] ( 53) کذا فی النسخه( أ) و فی بقیه النسخ ساقطه.

[267] ( 54) الحضان( م)،( ل)،( أ).

[268] ( 55) عرضی( غ) عرض( م، ل، أ).

[269] ( 56) هذه الکلمه( مثالا) انفردت بها نسخه( أ) و قد ثبتها لسلامه السیاق.

[270] ( 57) تذیبه( غ).

[271] ( 58) تنقل( م).

[272] ( 59) هذه الکلمه وردت فی کل النسخ، و کان الأفضل حذفها لیکون المعنی أوضح.

[273] ( 60) درایه( غ)- معرفه( أ).

[274] ( 61) هی ما نسمیها الیوم: البواتق( البوتقه و البودقه: الوعاء الذی یذیب الصائغ فیه المعدن( القاموس المنجد).

[275] ( 62) المفرغات( غ)- المفرعات( ل)- المقرحات( أ).

[276] ( 1) قوایها( م).

[277] ( 2) یتحمل( م).

[278] ( 3) الفهر و الفهره حجر رقیق صلب تسحق به الأدویه.

[279] ( 4) الأحجار( م، ح 1).

[280] ( 5) و أسهل( م)،( ح 2).

[281] ( 6) یخرج( م).

[282] ( 7) کلمه إلیه وردت فی( ک، غ، أ) و لم ترد فی باقی النسخ.

[283] ( 8) کلمه أما ساقطه من النسختین( غ، م).

[284] ( 9) تستکسب( أ)- لتسکن( م، ح 2)- لیکن( غ).

[285] ( 10) هذه الجمله وردت فی کل النسخ و الأحری أن تکون:( کما تعمل النار بالجیر).

[286] ( 11) فیصیر الذهب تربه مکلسه( غ، ل، ک).

[287] ( 12)

الراسخت هو الزنجفره( کبریت الزئبق الأحمر) أو النحاس المکلس مع الکبریت و قلیل من الملح البحری( قاموس دوزی).

[288] ( 13) القلعی أو الرصاص القلعی هو القصدیرEtain .

[289] ( 14) سبالبورنیلا( غ)- السال برونیلا( ک) البالبرونیلا( ح 2) و المقصود بذلک السالبترSalpetre و هو نترات البوطاسیوم

[290] ( 15) الجمله« و أکثر استعمالا و هو یکون بالمیاه الحاده و الأرواح اللطیفه» موجوده فی کل النسخ ما عدا نسختی( م)،( ح 2).

[291] ( 16) الماء الحار( ل)،( ک).

[292] ( 17) برسح تی تاتو( ل)،( ک)- بزنج فی تابوت( غ)- بربج فی تابوت( ح 2) و البرنج یعنی الشقوب أو لب الخبز الإسفنجی( قاموس دوزی) و علی کل فهذا التعبیر غیر مفهوم.

[293] ( 18) و روح( م، ح 2).

[294] ( 19) تعبیر قدیم معناه« الفضه» کما أن کلمه الشمس کانت ترمز إلی« الذهب».

[295] ( 20) الأصل( م).

[296] ( 21) مکلسه( م).

[297] ( 22) و انه یحل( م، ح 2)- فی الحل( أ)- فإنه ینحل( غ).

[298] ( 23) أن یکون( م، ک).

[299] ( 24) منحلا( کل النسخ) و اعتقادی أن الکلمه التی وضعتها منسجمه مع فکره المؤلف

[300] ( 25) لأنه( م).

[301] ( 26) یمتنع( م، ح 2).

[302] ( 27) الأحری أن تکون الجمله کما یلی:« و قالت طائفه بمنع التخمیر بعد التعفین» و ذلک لسلامه تسلسل معنی الجمله.

[303] ( 28) الجمله بین الفاصلتین غیر وارده فی( م) و وارده فی باقی النسخ.

[304] ( 29) فدلک( م).

[305] ( 30) بماء حار( غ).

[306] ( 31) ما نشاء( غ).

[307] ( 32) العرقی( ل، ک) و للتوضیح أقول إن کلمتی العرق و العرقی مستعملتان حتی الآن فی سوریه و ترکیا للدلاله علی محلول کحولی یحضر

من تقطیر الخمر.

[308] ( 33) الفیاقو( ل)- الفیاقد( غ)- العقاقیر( م، ح 2).

[309] ( 34) الحولحی( ل)- الجونجی( غ)- الجوبجی( م)- الخونجی( ح 2).

[310] ( 35) رطوبه کامله کائنه( م)- رطوبه کامنه کائنه( ک، ل).

[311] ( 36) و هو العالم الکیمیائی و الطبیب الألمانی اندریاس لیبافیوس Andreas Libavius 1560- 1616 م و قد جاء اسمه مصحفا فی کل النسخ: لیبابیوس( غ) لیابیلوس( م، ح)- لیاتیوس( ک) لیاسوس( ل).

[312] ( 37) بما یلی الرقبه( غ).

[313] ( 38) التعبیر« البراده أی» ساقط من( م).

[314] ( 39) الآله( م)،( ک)،( ل)،( ح 2).

[315] ( 40) خبث الحدید هو ما یطفو علی وجه الفلزات الحدیدیه حین صهرها.

[316] ( 41) جزوا( م).

[317] ( 42) جزوء( م).

[318] ( 43) ثوب حیه( غ).

[319] ( 44) محروق: وردت فی( م، ح 2) دون باقی النسخ.

[320] ( 45) آخر( م).

[321] ( 46) یتکون الراسب بسبب تشکل طرطرات الزئبق و البوطاسیوم، أو طرطرات ثانی أکسید الزئبق، او طرطرات الزئبق و کلها غیر منحله فی الماء( معجم درفوOfficine Dorvault ).

[322] ( 47) لو انحلّ( م).

[323] ( 48) المیاه الحاده هی محالیل الحموض و القلویات الشدیده.

[324] ( 49) المراود جمع مرود و هو میل الحکل.

[325] ( 50) کلمه« فیها» ساقطه من( م) فقط.

[326] ( 51) للحفظ( م).

[327] ( 52)« أن» ساقطه من( م) فقط.

[328] ( 1) یقصد بکلمه( جزئی) إن العملیات التالیه سترد بشکل مختصر.

[329] ( 2) القول الکلی( م، ک، ل).

[330] ( 3) لم ترد هذه الکلمه فی( م) و وردت فی باقی النسخ.

[331] ( 4) الشراب: تعنی الخمر.

[332] ( 5) کررت( م).

[333] ( 6) قلیل من الخل و الملح( م)،( ح 2).

[334] ( 7) مرتین( م).

[335]

( 8) و فی أفضل( م).

[336] ( 9) استعمل( م).

[337] ( 10) الشاکوبا( غ)، الساکربا( م)،( ح 2).

[338] ( 11) التبونیکا( غ) التبویکا( م)، البتویکا( ح 2).

[339] ( 12) کاردونیاری( م)، کاردونیادیتی( ک)، کاردنیادیتی( ح 2)، کاردنیاریهی( غ).

[340] ( 12) کاردونیاری( م)، کاردونیادیتی( ک)، کاردنیادیتی( ح 2)، کاردنیاریهی( غ).

[341] ( 13)« بأن» لم ترد فی( م) و وارده فی باقی النسخ.

[342] ( 14) رطب بلا ندی( م).

[343] ( 15) لم ترد فی( م) و وردت بباقی النسخ.

[344] ( 16) المانعه لخلط العفونه( م).

[345] ( 17) لم ترد فی( م) و وردت بباقی النسخ.

[346] ( 18) أربع قراریط( م).

[347] ( 19) غیر وارده فی( م).

[348] ( 20) فتجرد( م).

[349] ( 21) أی یقومون بتصفیه المحلول.

[350] ( 22) الخامس( م).

[351] ( 23)« مزجج» غیر وارده فی( م).

[352] ( 24) المقصود« بکلمه النشادر» أملاح الأمونیوم. و أما النشادر فهو الأمونیاک NH 3 أو ماء النشادرNH 4 OH .

[353] ( 25) القلقطار: الفضلات التی تتخلف من تحضیر روح الزاج( حمض الکبریت).

[354] ( 26) العرق: هو محلول کحولی مائی. و یستعمل فی المشرق العربی مشروبا کحولیا بعد تقطیره مع الیانسون.

[355] ابن سلوم حلبی، صالح بن نصر الله، الطب الجدید الکیمیائی، 1جلد، معهد التراث العلمی العربی - حلب، چاپ: اول، 1417 ه.ق.

[356] ( 1) بالقطن( أ).

[357] ( 2) کف من الملح: یعنی قبضه من الملح بما یملی ء الید و هی مطبوقه.

[358] ( 3) مثاله( م)،( أ).

[359] ( 4) بالماورد( غ) و هذه الکلمه المستعمله بین العامه لماء الورد.

[360] ( 5) بقطر الرطوبه( م).

[361] ( 6) الأرحام( م، ک، ل، ح 2).

[362] ( 7) و یرد ما لم یقطر علی ما قطر( م).

[363]

( 8) کلمه« دهن» لم ترد فی نسخه( م).

[364] ( 9) إذا سقی فی بعض المطابیخ( م).

[365] ( 10)« فی دهنه» غیر وارده فی( م).

[366] ( 11) المرء( م).

[367] ( 12) السالویا( ل) و لم یتضح لی مدلول هذه التسمیه و ربما کان المقصود هو نبات السالسولاSalsola .

[368] ( 13) التبویکا( م)، التبونکا( غ).

[369] ( 14) علاج کافه کافی( م).

[370] ( 15) هنا جمله ناقصه، علی ما أعتقد، و هی ناقصه فی جمیع النسخ، و المفروض أن یذکر وجود صاعد الشراب علی أنه مذیب ثم یجری تقطیر صاعد الشراب لیتخلف الدهن.

[371] ( 16) الحاوی( م).

[372] ( 17) الطیب( م).

[373] ( 18) الجدیبستر( ل)، الجدنیدستر( ک)، الجندبادستر( غ).

[374] ( 19) هذا( م).

[375] ( 20) أی یجعل حبوبا.

[376] ( 21) و جمیع یوضع( م).

[377] ( 22) فی القرعه الطویله العنق( م).

[378] ( 23) غیر وارده فی( م) و وارده فی بقیه النسخ.

[379] ( 24) غیر وارده فی( غ) و وارده فی بقیه النسخ.

[380] ( 25) یحلل( م).

[381] ( 26) یحلل( م).

[382] ( 27) المقطر( م).

[383] ( 28) الیابسه( م).

[384] ( 29) لم تذکر هذه الکلمه إلا فی نسخه( م).

[385] ( 30) اللحم( م).

[386] ( 31) لم تذکر هذه الکلمه فی کل النسخ ما عدا( م).

[387] ( 32) آخر( م).

[388] ( 33) ثم( م).

[389] ( 34) بالماء و الخل( غ)، بالملح و الخل( ک، ل، أ).

[390] ( 35) الجمله بین الفاصلتین غیر وارده فی( م)،( ک).

[391] ( 36) وسط أسفل( م).

[392] ( 37)« من الزئبق» غیر وارده فی( م)

[393] ( 38) منه: غیر وارده فی( م).

[394] ( 39) کالشمس( م).

[395] ( 40) عبقریا( م)- عنطرینا( غ).

[396] ( 41)

اعتناء( أ)- زائد الإعتناء( غ).

[397] ( 42) بمثلیه( غ، ح 1).

[398] ( 43) بالعرق( م)- ثم یطیر بالعرقی( ل).

[399] ( 44) ستارقوس( غ)- سنادریوس( ل) و هو الطبیب الألمانی Daniel Sennert (Senartus ).

[400] ( 45) قراباذین أقریوس( ح 1)- قرابدین و أقریدوس( غ) و هو الطبیب:Johann Jacob Weker (Waqriyus ).

[401] ( 1) المقصود بالمؤلف هو ابن سلوم الحلبی بلسان براکلسوس.

[402] ( 2) إن کلمه سباغریا أی Spagyrie نحتها براکلسوس من فعلین من اللغه الیونانیه یفیدان معنی فصل Separer و جمع Reunir و بذلک فقد قصد براکلسوس أن تفید هذه الکلمه( سباغریا) علم التحلیل و الترکیب، و قد اعتبرها بعض المهتمین بتاریخ الطب و الکیمیاء، تعبیرا یرمزون به إلی الطب البراکلسوسی( انظر کتاب الخیمیاءL'Alchimie لهولمیاردE .J .Holmyard منشورات Arthaud فرنسا 1979 ص: 355.

[403] ( 3) انظر کتاب« ربیع الفکر الیونانی» لعبد الرحمن بدوی. منشورات دار القلم، بیروت، لبنان، الطبعه الخامسه/ 1979/ صفحه 51.

[404] ( 4) انظر کتاب« تاریخ الفلسفه الیونانیه» لیوسف کرم من منشورات دار القلم بیروت/ لبنان، الطبعه الثالثه بدون تاریخ ص/ 85.

[405] ( 5) انظر ربیع الفکر الیونانی لعبد الرحمن بدوی ص/ 52.

[406] ( 6) انظر کتاب« تاریخ الفلسفه الیونانیه» لیوسف کرم ص 148.

[407] ( 7) من کتاب« فن الخیمیاء و کتابات أخری لبراکلسوس

L'Art d'Alchimie et Autres Ecrits de Paracelse

مطبوع فی المطابع الأدبیه الفرنسیهPresses Litteraires de France M .CM .L عام 1950 عن النسخه الموجوده فی مکتبه کلیه الصیدله فی جامعه باریس ص/ 19- 21.

[408] ( 8) إن کلمه الکون تعنی التکوّن، و تعبیر« عالم الکون و الفساد» یعنی عالم تکوّن الأشیاء و فسادها و هو عالمنا الأرضی.

[409] ( 9) انظر کتاب« من أفلاطون ألی ابن سینا« للدکتور جمیل

صلیبا، منشورات دار الأندلس طبعه ثانیه، 1981، ص 84.

[410] ( 10) انظر کتاب« من أفلاطون إلی ابن سینا» للدکتور جمیل صلیبا، منشورات دار الأندلس طبعه ثانیه/ 1981 ص/ 95

[411] ( 11) المصدر نفسه ص/ 94.

[412] ( 12) المصدر نفسه ص/ 89.

[413] ( 13) کتاب« اخوان الصفا» تألیف الدکتور جبور عبد النور، منشورات دار المعارف بمصر 1954 ص/ 108. و انظر أیضا الرساله الجامعه لاخوان الصفا تألیف الإمام أحمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق. منشورات دار صادر، بیروت/ 1974 صفحات: 134، 240، 236.

[414] ( 14) ورد فی المخطوط( الفصل الثامن من المقاله الأولی) إن الشیب هو المتولد من تزاوج الکلب و الذئب، و هو خطأ، فالشیب هو ولد الضبع من الذئب( القاموس المحیط).

[415] ( 15) اللعلّ هو حجر کریم أحمر شفاف شبیه بالیاقوت انظر کتاب الجماهر فی معرفه الجواهر لأبی الریحان البیرونی.

منشورات مکتبه المتنبی القاهره ص/ 81.

[416] ( 16) هو ما یسمی فی سوریه( الکبّاد) من الحمضیات.

[417] ( 17) انظر کتاب« قصه العناصر» تألیف البیر دوکروک Albert Ducrocq ترجمه وجیه السمان- منشورات وزاره الثقافه السوریه، دمشق 1981 ص من 23- 26.

[418] ( 18) هو جابر بن حیان الکوفی عاش فی الفتره بین عام 120- 198 ه( 737- 813 م).

[419] ( 19) انظر کتاب الخیمیاءL'Alchimie لهولمیاردE .J .Holmyard مطبوعات آرتوArthoud - فرنسا/ 1979 صفحه 80( بالفرنسیه).

[420] ( 20) انظر کتاب الخیمیاء المتوسطیهL'Alchimie Mediteraneenne للمؤلف مونود هرزن Monod Herzen مطبوعات أدیارAdyar باریس/ 1962 ص/ 97.

[421] ( 21) هو أبو بکر محمد بن زکریا الرازی الطبیب و الکیمیائی العربی. ولد فی بلده الرّی عام 251 ه( 865 م) و توفی فیها عام 313 ه( 923 م).

[422]

( 22) انظر کتاب الخیمیاء لهولمیارد ص/ 94.

[423] ( 23)« کتاب سر الخلیقه و صنعه الطبیعه» تحقیق المستشرقه الألمانیه أو رسولا و ایسر. طبع معهد التراث العلمی العربی بجامعه حلب عام 1979.

[424] ( 24) کتاب« سر الخلیقه و صنعه الطبیعه» تحقیق المستشرقه الألمانیه أو رسولا و ایسر. طبع معهد التراث العلمی العربی بجامعه حلب ص/ 11.

[425] ( 25) المصدر نفسه ص/ 12- دام حکم المأمون من عام 198 حتی 218 ه.

[426] ( 26) العقد: هو ما نسمیه الآن بالتبلّر، و قد یعطی بالمفهوم القدیم معنی انتقال الجسم من حاله سائله إلی حاله جامده.

[427] ( 27) کلمه قالوا تفید أن ابن سلوم یعنی: قالت طائفه براکلسوس.

[428] ( 28)« الأصول الأقنومیه» هی ترجمه للتعبیر الفرنسی Principes Hypostatiques و لمزید من المعلومات حول ما جاء فی هذا المقطع: الرجوع إلی کتاب الخیمیاء لهولمیارد ص 184.

[429] ( 29) انظر کتاب الخیمیاء لهولمیارد ص/ 185.

[430] ( 30) انظر کتاب الخیمیاء لهولمیارد ص/ 185.

[431] ( 31) انظر کتاب« براکلسوس: مؤلفاته الطبیه» إعداد برنارد کورسیکس Bemard Gorceix طبع المطابع الجامعیه الفرنسیه بباریس 1968/ ص 58.

[432] ( 32) المصدر نفسه ص/ 57.

[433] ( 33) انظر الموسوعه الفرنسیه الکبری لاروس کلمهHermes Trimegiste .

[434] ( 34) انظر کتاب« هرمس مثلث العظمه»Hermes Trimegiste إعداد العالم نوک A .D .Nock الأستاذ بجامعه هارفرد، ترجمه فستوجییرA .J .Festugiere منشورات جمعیه الآداب الجمیله،Les Belles Lettres الجزء الأول، الطبعه الخامسه، باریس 1980/ المقدمه.

[435] ( 35) هذه المجموعه صدرت بالفرنسیه فی کتاب بعنوان« هرمس مثلث العظمه»Hermes Trimegiste تألیف لویس می ناردLouis Menard منشورات دولا میسنی Editions de la Maisnie باریس فرنسا 1979، و هو فی الواقع ترجمه للنصوص المنسوبه لهرمس.

[436] ( 36) انظر کتاب« هرمس مثلث

العظمه» من إعداد الدکتور نوک A .D .Nock الأستاذ بجامعه هارفرد و ترجمهA .J .Festigiere منشورات جمعیه الآداب الجمیلهSociete d'editions''Les Belles Lettres باریس 1980 الجزء الأول/ المقدمه. و هذا الکتاب من ثلاثه أجزاء، مزدوج اللغه فیه النص باللغه الیونانیه کما وردت فی المخطوطات، مع النص المقابل له بالفرنسیه.

[437] ( 37) انظر کتاب« هرمس مثلث العظمه» إعداد لویس می نارد ص 1، 113.

[438] ( 38) هو إله الحکمه و الطب عند الیونان، و قد دخل المیتولوجیا المصریه کما هو واضح.

[439] ( 39) انظر کتاب« هرمس مثلث العظمه» إعداد و ترجمه لویس می نارد ص 113- 177.

[440] ( 40) انظر کتاب« هرمس مثلث العظمه» إعداد و ترجمه لویس می نارد ص 177/ 121.

[441] ( 41) المصدر نفسه ص 225- 257.

[442] ( 42) انظر کتاب« هرمس مثلث العظمه» إعداد و ترجمه لویس می نارد ص 257/ 300.

[443] ( 43) انظر کتاب سر الخلیقه و صنعه الطبیعه تحقیق أرسولا و ایسر. طبع معهد التراث بجامعه حلب/ 1979 ص 5- 7.

[444] ( 44) کتاب« سر الخلیقه و صنعه الطبیعه» تحقیق ارسولا و ایسر ص 524- 525

[445] ( 45) انظر کتاب« الخیمیاء المتوسطیه- اللوح الزمردی» تألیف C .E .Monod -Herzen منشورات Adyard باریس/ 1962 ص: 74.

[446] ( 46) یرجی الرجوع إلی الفقره( 8) من هذه الدراسه و هی بعنوان« نظریه الزئبق و الکبریت و الملح».

[447] ( 47) قد تکون فکره الطرطیر وردت إلی براکلسوس من الطرطیر( أو الدردی) الذی یبقی راسبا فی دنان الخمر حین صنع النبیذ. فاعتبره براکلسوس من المخلفات التی لم تنهضم بعملیه التخمیر. و ربما اعتبر هذا الطرطیر سببا فی افساد الخمر إذا تعرض لبعض العوامل، لا سیما و ان فساد الخمر کان کثیر الحدوث

و لم تکشف أسبابه إلّا من قبل العالم الفرنسی باستور فی القرن التاسع عشر للمیلاد. و علی کل فالطرطیر هو ماده افتراضیه شأنها فی ذلک شأن الأصول الثلاثه أی شأن الزئبق و الکبریت و الملح و التی ربطها أیضا بنظریته فی خلط الطرطیر.

[448] ( 48) أبقراط هو من أشهر الأطباء فی العهود القدیمه ولد حوالی 460 ق. م و توفی حوالی 377 ق. م.

[449] ( 49) المره السوداءAtrabile : خلط افتراضی منشؤه الطحال یسیطر علی الجهاز العصبی و منه اشتقّ تعبیر: الطبع السوداوی للدلاله علی أعراض بعض الأمراض العصبیه.

[450] ( 50) جالینوس: طبیب إغریقی ولد حوالی عام 131 م و توفی حوالی عام 201 للمیلاد.

[451] ابن سلوم حلبی، صالح بن نصر الله، الطب الجدید الکیمیائی، 1جلد، معهد التراث العلمی العربی - حلب، چاپ: اول، 1417 ه.ق.

[452] ( 51) انظر کتاب« مؤلفات براکلسوس الطبیه» بالفرنسیه، إعداد برنارد کورسیکی B .Gorceix طبع مطابع فرنسا الجامعیه/ 1968 ص/ 39.

[453] ( 52) انظر کتاب« التفاعلات العکسیه للأدویهAdverse Reactions to Drugs تألیف O .L .WADE و لیندا بیلی Linda Beely منشورات: ویلیام هانیمان William Heinemann ، الطبعه الثانیه، لندن/ 1976 ص: 1- 2.

[454] ( 53) انظر کتاب« قصه المیکروب» للدکتور بول دی کرویف Paul de Kruif ترجمه الدکتور أحمد زکی- منشورات مجله الرساله، القاهره/ 1938.

[455] ( 54) النوره: معناها بالأصل حجر الکلس ثم أطلقت هذه التسمیه علی مواد تضاف إلی الکلس من زرنیخ و غیره( القاموس المنجد، الطبعه 23).

[456] ( 55) لهذا التعلیل أصل فلسفی، ذلک أن مدرسه فیثاغوراس الفلسفیه تقول أن کل ما فی الکون هو عدد و نغم.

[457] ( 56) هو کتاب

Traitedes Signatures ou Vraie et Vive Anatomie du Grand et Petit Monde

.

منشورات Sibastiani میلانو/ إیطالیا 1976. و هو ترجمه للأصل اللاتینی. و أول طبعه من هذا الکتاب باللاتینیه تمت عام 1609 م أی فی عام وفاه المؤلف.

[458] ( 57) انظر کتاب« براکلسوس: مؤلفات طبیهParacelse Oeuvres Medecales إعداد برنارد کورکیس B .Gorceix طبع: المطابع الجامعیه الفرنسیه باریس 1968. ص 71- 74.

[459] ( 58) المصدر نفسه ص/ 75.

[460] ( 59) انظر کتاب« براکلسوس: مؤلفات طبیه»، قسم کتاب براغنانی( بالفرنسیه) إعداد برنارد کورکیس ص/ 73، 82( سبق التعریف بالکتاب فی هوامش سابقه).

[461] ( 60) استعمل المؤلف کلمه التهببه بمعنی جعل المسحوق ذرات دقیقه جدا کالهباب.

[462] ( 61) انظر کتاب« منهاج الدکان و دستور الأعیان» تألیف العطار الهارونی، مصطفی البابی الحلبی و أولاده/ القاهره/ ص 64.

[463] ( 62) القطاره: قطاره الشی ء ما قطر منه( قاموس لسان العرب لابن منظور).

[464] ( 63) روح الکبریت هو حمض الکبریتی Acide Sulfureux ترکیبه الکیمیائی SO 2 ینحل فی الماء و یدعی محلول حمض الکبریتی(Esprit de Soufre ).

[465] ( 64) روح الزاج هو حمض الکبریت و صیغته الکیمیائیه(Esprit de vitriol )SO 4 H 2 .

[466] ( 65) بطن الفرس هو ما یسمی بالفرنسیهFumier de Cheval . و هی حفره أو وعاء مجوف یوضع فیه زبل الخیل، و یوضع الإناء المحتوی علی ما یراد تخمیره فی الحفره أو الوعاء محاطا بالزبل. و فائده الزبل هنا ما ینشره من حراره معتدله و منتظمه بسبب اختماره بتأثیر العضویات الدقیقه الهوائیه و غیر الهوائیه فیه.

[467] ( 1) هذه البسمله تنفرد بها نسخه( م) دون باقی النسخ التی تبدأ الکلام ب:« و قد ألّف فی صناعه ...»

[468] ( 2) تمام( م).

[469] ( 3) کیمیا باسلیقا:Chymica basilica .

[470] ( 4) یعنی( م. غ).

[471] ( 5)

غیر مخصوص( م).

[472] ( 6) الأسباب السته هی: الهواء، ما یؤکل و یشرب، حرکه البدن و سکونه، حرکه النفس و سکونها، النوم و الیقظه، الإستفراغ و الإحتباس( انظر کتاب: تاریخ و تشریع و آداب الصیدله، تألیف الاستاذ الدکتور محمد زهیر البابا، مطبعه طربین/ الطبعه الثانیه/ 1979، ص/ 118.

[473] ( 7) کلمه« العظیمه» غیر وارده فی( غ).

[474] ( 8) الأطباء:( أ).

[475] ( 9) لحل:( م، غ).

[476] ( 10) سبحانه( م، أ) أی بدون کلمه تعالی.

[477] ( 11) قسمناها( م).

[478] ( 12) الجراحات:( أ).

[479] ( 13) انفردت نسخه( أ) بتعبیر: و غیر ذلک.

[480] ( 14) قال جالینوس( م).

[481] ( 15) تحصیل:( م، أ).

[482] ( 16) الهیاجه( غ، أ) و لم أستطع فهم هذه الکلمه، کما لم أستطع معرفه مدلول کلمه« تهبیه».

[483] ( 17) انضاج( غ).

[484] ( 18) ما شئت:( أ).

[485] ( 19) و یصعّد:( غ).

[486] ( 20) فتطیّر:( م).

[487] ( 21) مقبضا:( م).

[488] ( 22) المنافی:( غ) و اعتقد أن کلمه المانی تعنی المانیا بنظر المؤلف. و المانیا مرض یصیب الجمله العصبیه المرکزیه.

[489] ( 23) کما یعرض فی حاله الصرع من الحرکات غیر المنتظمه( ل).

[490] ( 24) و یقطّر:( أ).

[491] ( 25) یکفی لملاقات المرض آنفا و ثلاث أیام( م).

[492] ( 26) یحلّ:( غ)،( أ).

[493] ( 27) یسقی منه:( م)، إذا سقی( أ).

[494] ( 28) سدس( م).

[495] ( 29) کاردوسارین:( م).

[496] ( 30) ثلث دراهم( م).

[497] ( 31) ثلث دراهم( م).

[498] ( 32) التبویکا:( م).

[499] ( 33) وردت بعد هذه الکلمه فی( غ) جمله غامضه مشوشه من ثلاثین کلمه و لم یرد لهذه الجمله ذکر فی کل النسخ الأخری، و لذا أهملت تثبیتها فی المتن المحقق.

[500] (

34) فی ترجمه فرنسیه لکتاب قروللیوس موضوع التحقیق( ف) لم یذکر ما یفید معنی« الزئبقیه» بل الخریقیه"Hellebores "

[501] ( 35) انفردت( أ) بهذه الکلمه لمزید من الوضوح.

[502] ( 36) فی النسخه الفرنسیه( ف) ورد العنوان کما یلی:Sel de Vitriol Ou Gilla TheO Phrasti و ترجمتها: ملح الزاج أو الجیلا تیوفراستی، و تیوفراستی تعنی براکلسوس.

[503] ( 37) نوع الشراب هو فی( ف) مشروب کحولی یسمی السیرفوازCervoise .

[504] ( 38) کلمه الصبیان تعنی« الأطفال».

[505] ( 39) کلمه« الحق» ساقطه من( غ، أ).

[506] ( 40) و اعلم أن سقی الدواء المسهل جدا( أ).

[507] ( 41)« إلی طیماوس» کتاب منسوب لأفلاطون.

[508] ( 42) مرضا( غ).

[509] ( 43) فی الأعضاء القویه:( م).

[510] ( 44) هذا القول من ابن سینا ورد فی( ف) ص/ 13، و ربما کان هذا المدیح هو الوحید من مدرسه براکلسوس لابن سینا.

[511] ( 45) کیفیه سقیها( م، أ).

[512] ( 46) هو هنریک اغریباH .Agrippa عالم ألمانی معاصر لبراکلسوس ولد بألمانیا 1486 و توفی بفرنسا 1535 م طبیب و فیلسوف متأثر بالأفلاطونیه الحدیثه.

[513] ( 47) التبرید:( غ).

[514] ( 48) روح الأملاح:( غ).

[515] ( 49) المسحوق بطولی الزمان( غ).

[516] ( 50) فی الإناء أسفل( م).

[517] ( 51) کلمه« فیه» ساقطه من( م).

[518] ( 52)« العبد» یفید معنی الزئبق و قد ورد فی( ف) ص/ 14 أن الفلاسفه یعتبرون الزئبق عبدا شاردا.

[519] ( 53)« البلسان» ترجمه لکلمهBaume التی تفید معنی« البلسم».

[520] ( 54) و یصفی( غ، ح 1).

[521] ( 55) سریعه:( أ).

[522] ( 56)« ینفع جمیع وجع»( م).

[523] ( 57) النقریس:( غ، ح 1).

[524] ( 58) صحیحها سوکس روزاتوس Succus Rosatus و فی النسخه( ف)Suc de rose أی عصاره الورد.

[525]

( 59) الأستاذ قروللیوس( أ).

[526] ( 60)« قد جربنا ذلک کثیرا»:( غ).

[527] ( 61) أو ببعض الربوب( م).

[528] ( 62) بزیت السوسن:( م).

[529] ( 63) و قد یخلط بالسکر:( م). و کلمه کلبشکر تعنی بالترکیه سکر الورد/ فی( ف)Sucre rosat .

[530] ( 64) و منه( ک).

[531] ( 65) و یسمی زئبق الزجاجین الحلو( م، ک، ح 1) و قد جاء العنوان فی( ف)« مرجان براکلسوس Coralline de Paracelse ، و الزئبق المصعد غیر الکاوی Mercure non Corrosif ( ص/ 21).

[532] ( 66) ورد فی( ف) أن الجیر( الکلس) یجب أن یکون حیا ص/ 21.

[533] ( 67) فی وسط القرعه أسفلها:( م).

[534] ( 68) و تقطع الرطوبه:( غ)،( أ).

[535] ( 69) بالعرقی:( أ)،( ح 1).

[536] ( 70) جمله: إلی وقت الإحتیاج إلیه، وردت فقط فی( أ) و قد ثبتها فی المتن لأنها تزید فی توضیح المعنی.

[537] ( 71) یقصد بکلمه« شربته»: مقدار الجرعه منه.

[538] ( 72) جمله: و یوضع فی مائل الرقبه: لم ترد فی( م)،( ح 1).

[539] ( 73) و احذر أن لا ینکسر الأنبیق( م)،( ح 1)- و احذر من أن ینکسر الأنبیق:( أ).

[540] ( 74) و یخمره( غ)،( أ)،( ح 1).

[541] ( 75) یدور( م)،( غ)،( ح 1).

[542] ( 76) الحادثه:( م).

[543] ( 77) من الواضح أن الموکب الأنتمونی المقصود فی هذا المقطع هو طرطرات الأنتمون و البوتاسیوم

Tartrate de Potassium et d'antimonyl) Tartre Stibie(

[544] ( 78) اختصرت کلمه« حینئذ» بحرف ح( م)،( ح 1)- ثم( غ).

[545] ( 79) إلی العرق( م).

[546] ( 80) فی( ف) ص/ 29 یعتمد معجون السفرجل بدلا من النشاء.

[547] ( 81) و یعمل حبوبا( غ).

[548] ( 82) بقدر حب اللوبیا( م).

[549]

( 83) الردیئه الأخلاط: ساقطه من( أ).

[550] ( 84) و لأمراض الدماغ( غ).- الأمراض الکائنه فی الدماغ( أ).

[551] ( 85) لمن فی« طحاله» حسب الوارد فی( ف) ص/ 30.

[552] ( 86) لا یؤکل الطعام( م).

[553] ( 87) فی النسخه الفرنسیه( ف) وصف کروللیوس هذا الدواء« بالمنضج الجاذب»Maturatif attractif .

[554] ( 88)« و إن عرض من شرب هذه»( غ).

[555] ( 89) الخل الخالص( غ).

[556] ( 90) دیاغاتلیقون( ل) و قد وردت فی( ف) ص/ 23 باسم کاتولیکون Catholicon و هو دواء مسهل یدخل فی ترکیبه السقمونیا و الحنظل. أما« دیا» فهی سابقه تضاف علی کثیر من المرکبات الأقرباذینیه و مدلولها: بواسطه .... أو مع ...

[557] ( 91) الکلمه مصحفه فی کل النسخ، و قد أخذت صحیحها من النسخه الفرنسیه( ف). زیا الزودون( م)- دیا الروزون( أ، ح 1)- دواء الردون( غ)- دیاء الروذون( ل).

[558] ( 92) ربع أوقیه( م).

[559] ( 93) تذکر النسخه الفرنسیه( ف) أن الجرّ یکون بالمیل Par inclination و ربما کانت الکلمه الوارده فی المتن تصحیفا لکلمه« بالمیله» حسب التعبیر العامی الدارج.

[560] ( 94) ثلاثه دراهم( غ).

[561] ( 95) صفه عمل السقمونیا( أ).

[562] ( 96) من خمس حبات إلی عشر حبات( م).

[563] ( 97) العرق( م)،( أ).

[564] ( 98) فیوضع علی نار معتدله( غ)- و یوضع علی نار معتدله فی حمام ماریه( أ).

[565] ( 99) أوقیتان( م).

[566] ( 100) ثم یوضع( غ).

[567] ( 101)« و کذلک ینفع لجمیع الأمراض السوداویه» ساقطه من( غ).

[568] ( 102) المحرقه الفاسده( م).- المحترقه و الفاسده( ل).

[569] ( 103) دیاقیلیقون( غ)- دیاقاتیلیقون( م).

[570] ( 104) یقصد بذلک« لب الحنظل».

[571] ( 105) فیه لون ریا الرزون( غ)- ریا الزودون( م)- دیاء

الروزون( ل).

[572] ( 106) التحبب( غ)،( ح 1)،( أ)،( ل).

[573] ( 107)« و یوضع فوق الجمیع روح الطرطیر المحفوظ» هذه الجمله غیر وارده فی( م).

[574] ( 108)« و یرفع من الرمل الواسطه»( ل).

[575] ( 109)« و هذا یکون هو المسهل الجامع»( أ).

[576] ( 110) تعبیر« بها و نعمه» کان تعبیرا دارجا باللهجه العامیه أیام الحکم العثمانی و معناه( کان هو المراد).

[577] ( 111)« بحسب قوه المریض و زمانه»( أ).

[578] ( 112) بالإسهال أو بالقی ء( أ).

[579] ( 113) متطاوله( غ).

[580] ( 114) المیاه الحاره( غ).

[581] ( 115) و روح الملح لا یلذع( غ)،( ک).-« و روح الملح غیر لاذع»( ح 1).

[582] ( 116) العفونه( م).

[583] ( 117) کارنیادینی( غ)، کاردونیادیتی( م).

[584] ( 118) الکاردونیطر( غ)- کاردوسنطو( أ)- کردوسنطوا( م). و فی( ف)Chardon benit ،

[585] ( 119) بما یناسب( غ).

[586] ( 120) الحادث( غ).

[587] ( 121) و یسقی منه صاحبه( م).

[588] ( 122) للظنطاریا( غ).

[589] ( 123) فی کل النسخ جاء« و إن طلی علی أوجاع المفاصل» فحذفت کلمه( أوجاع) لیستقیم المعنی.

[590] ( 124)« بإذن الله تعالی» وردت فی( م) فقط و لم ترد فی النسخ الأخری.

[591] ( 125) اخراج( غ).

[592] ( 126) و دقیق الخزف( أ).

[593] ( 127) و هو عجیب( غ، ک).

[594] ( 128) الأخلاق( م).

[595] ( 129) سالیورنیلا( غ)- و هو ما یقابل بالأجنبیهSel Prunella ، و کلمهPruna باللاتینیه تعنی الجمر.

[596] ( 130) ملح الحدید( ح 1).

[597] ( 131)« و ینقلب علی»( غ).

[598] ( 132)« أنتیمون دیافوریتکو» تعبیر یعنی« الأنتمون المعرق» و یقابله بالأجنبیهAntimoine diaphoretique و هو مرکب یحتوی علی الأنتمونیت، و الأنتمونات، و نترات البوطاسیوم( معجم دورفولت Dor vault ).

[599] ( 133) یلاحظ من(

ف) ص/ 56 ان ابن سلوم استعمل تعبیر« ماء الرزین» بدلا من تعبیر الماء الملکی Eau Regale الحالّ للذهب. و من المعلوم ان الماء الملکی هو مزیج من حمض کلور الماء و حمض الآزوت.

[600] ( 134) یقصد بذلک الذهب المحلول بماء الرزین.

[601] ( 135) ثم یخرج من البوط( م، غ).

[602] ( 136) و هذا عن( غ).

[603] ( 137)« یقال له» ساقطه من( م).

[604] ابن سلوم حلبی، صالح بن نصر الله، الطب الجدید الکیمیائی، 1جلد، معهد التراث العلمی العربی - حلب، چاپ: اول، 1417 ه.ق.

[605] ( 138) کلمه« غیر» لم ترد فی نسخه( غ).

[606] ( 139) و لذلک( غ).

[607] ( 140) بما یناسب الداء( غ).

[608] ( 141)« الأشربه» ساقطه من( م).

[609] ( 142) فوائد( غ).

[610] ( 143) و بزرها( م).

[611] ( 144)« ثم یغمر» ساقطه من( م).

[612] ( 145) بالکلبه سکرا( م).

[613] ( 146) ینظف( غ).

[614] ( 147) فی النسخه الفرنسیه( ف) وردت هذه التسمیه بمعنی« الکتله المیته»Masse morte .

[615] ( 148) و یلج الملح( م).

[616] ( 149) ماء الکبریت البحری( م، ح 1)، ماء الکرنب البری( غ). و فی النسخه الفرنسیه( ف) ورد مقابلا لهذا النبات، نبات« السولدنیلا»Soldanella ( من فصیله الربیعیات Primulqcees ص 61/ 62 من( ف).

[617] ( 150)« و هو للحمیات نعم الدواء»( غ).

[618] ( 151) هذا العنوان کما هو ورد فی( ک)-« فصل فی التقویه و الحفظ» فی باقی النسخ.

[619] ( 152) الکائنه( م)،( غ)،( ک)،( أ).

[620] ( 153) لأنها تنفع( م).

[621] ( 154) أو الدواء المحلل( م).

[622] ( 155) الرطوبه الیابسه الفاسده( م).

[623] ( 156) و الحمیات و الخناق( م).

[624] ( 157) حصاه( غ).

[625] ( 158) یؤخذ من المرجان مثقال( غ)- یؤخذ من

المرجان ما شئت( أ).

[626] ( 159) و یترک( غ).

[627] ( 160) کنزف الدم و البواسیر( م).

[628] ( 161) دهن الحیاه( م)،( أ).

[629] ( 162)« صفه الأکسیر ذی الخاصه»: فی کل النسخ فیما عدا( م) و هذا الأکسیر منسوب إلی براکلسوس( ف) ص/ 74.

[630] ( 163) کلمه سواء یستعملها المؤلف کثیرا بدلا من کلمه: متساویه.

[631] ( 164)« یؤخذ المحلول منه»( غ)-« یضع المحلول منه»( م).

[632] ( 165) الراحه صدیقه إلی الطبیعه( م).

[633] ( 166) یستعملون المخدرات المنومات( غ).

[634] ( 167)« سفوف دواء المر»( م)،( ک)،( ج 1).

[635] ( 168)« عظم قلب الایل»( غ)،( ک)،( أ).

[636] ( 169) کلمه« أجزاء» ساقطه فی( م).

[637] ( 170) وردت فی( ف):Castoreum و ترجمتها« البیدستر»( معجم الشهابی).

[638] ( 171) الکلمه لودنو مشتقه من الکلمه اللاتینیهLaudandus و معناها« الممدوح» و استعمل کروللیوس کلمهLaudanum إلّا أن ابن سلوم ترجمها إلی لودنو.

[639] ( 172) إلّا التریاق( م، غ)، حتی و لا التریاق( أ).

[640] ( 173) مترودیطوس( أ)، متریدیطوس( غ، ح 1)، و هی بالأجنبیهMitridat Andromachi و یدخل فی ترکیبها الأفیون، و قد وردت فی أقراباذین نیکولا من القرن الرابع عشر تحقیق درقو مطبوع فی باریس/ 1896.

[641] ( 174) هی الفیلونیوPhilonio و یدخل فی ترکیبها الأفیون.

[642] ( 175) الأثاناسیا هی الAthanasia Magna و یدخل فی ترکیبها الأفیون.

[643] ( 176) لین الطبع( م، غ).

[644] ( 177) لنفث( غ).

[645] ( 178) فیلاغریوس Philagrius هو من علماء القرن الخامس المیلادی.

[646] ( 179) نافعه للصرع( ک)،( ل)،( ح 1).

[647] ( 180)« و تنفع للقولنج» ساقطه من( غ).

[648] ( 181) الجمله بکاملها وردت فی( م) بنص مختلف و لکن بنفس المعنی.

[649] ( 1) لم یکن( م).

[650] ( 2) فاعلمنا( م).

[651] (

3) مقوی الأعضاء( م).

[652] ( 4) زعفران المریخ یعنی زعفران الحدید باعتبار أن الخیمیائیین یطلقون أحیانا علی الحدید اسم المریخ.

[653] ( 5) کاردوسنطو( أ)- کردوسنطوا( م)، کاردونیطر( غ) و صحیحه« کاردون بنی»Chardon benit .

[654] ( 6) قحف رأس الإنسان( أ، ک).

[655] ( 7) الجندبیدستر یقابله فی النسخه الفرنسیهCastoreum و یعنی مفرزات عطریه تفرزها الأجهزه التناسلیه لحیوان« القندس»Castor و یسمی هذا الحیوان أیضا البیدستر و البادرستر( موسوعه لاروس الکبری).

[656] ( 8) نبات من فصیله السالفیاSalvia یدعی« سواک النبی» أو« المریمیه» و بالأجنبیهSauge ( ف/ ص 97)، أحمد عیسی ص/ 169

[657] ( 9) من ثلث درهم( غ).

[658] ( 10) مع ماء لسان الثور( م).

[659] ( 11) و یحل عسر البول بالشراب( غ، ک)- و یحل عسر البول بالشراب الصرف( أ).

[660] ( 12) الإفرانجیا( غ)- یسمی بالفرنسیهEuphraise و باللاتینیهEuphrasia و هو نبات ذو أزهار صغیره بیضاء، صفراء أو حمراء و المستعمل للعین هوEuphrasia Officinalis ( موسوعه لاروس الکبری).

[661] ( 13) ماء الفوتبینج( غ). ورد هذا النبات فی( ف) ص/ 107 باسم فالیریان و هذا ما یقابل الفّو و لیس الفّوه.

[662] ( 14) کلمه« جمیع» ساقطه من( غ).

[663] ( 15) الغرب( م، غ)- جرب العین یقابله فی( ف) ص/ 107 کلمهChassie أی سیلان سائل لزج یخرج من العین.

[664] ( 16، 17) کلمه« من» لم ترد إلا فی نسخه( أ) و قد ثبتها لسلامه الصیاغه.

[665] ( 16، 17) کلمه« من» لم ترد إلا فی نسخه( أ) و قد ثبتها لسلامه الصیاغه.

[666] ( 18) الموجوعه( غ)، الوجعه( م، غ، ح 1).

[667] ( 19) العیاقر( م).

[668] ( 20) العرق هو صاعد الشراب أی محلول کحولی مرکز.

[669] ( 21) دواء الکبریت( م) حلیب

الکبریت( أ).

[670] ( 22) یغلو( غ).

[671] ( 23) الکمر( غ).

[672] ( 24) مع المحلول ساقط فی( م).

[673] ( 25) کذلک( م).

[674] ( 26) الخاصه( غ).

[675] ( 27) الحقیه( غ).

[676] ( 28) و أحیاه( م).

[677] ( 29) کله( غ، ح 1، ک، أ).

[678] ( 30) العجل( ح 1، ک).

[679] ( 31) الدواء( م).

[680] ( 32)Aurum Fulmineus و معناه الذهب الصاعق و قد ترجمه ابن سلوم بالذهب الرعد.

[681] ( 33) ظهر منه: ساقطه من( غ).

[682] ( 34) فی النسخه الفرنسیه( ف) وردت بتعبیرOr Potable فنقلها ابن سلوم باللفظ نفسه و لکن بأحرف عربیه.

[683] ( 35) هذا التعبیر یقابل Aurum Volatile و معناه الذهب الطیار، و قد فسره ابن سلوم بالذهب النباتی و ربما قصد من کلمه« النباتی» معناها الفلسفی.

[684] ( 36) المزاج( غ)- و المقصود بالماء الحاد« الماء القوی»Eau Forte و هی تسمیه قدیمه لحمض الآزوت.

[685] ( 37) العقاب هو کلور النشادر، و هو ما ذکر فی( ف) ص/ 123

[686] ( 38) هو الاکوارکس Aqua -Rex .

[687] ( 39)« الطوب» کلمه ترکیه تعنی« المدفع» و کانت مستعمله فی سوریه و لبنان أیضا.

[688] ( 40) مثقال( غ)- ذره( م).

[689] ( 41) فظهر منه هذا الصوت العظیم وردت فی( أ) فقط.

[690] ( 42) حبات( م، ک، أ) و اعتقد أن المقصود هو حبتان یومیا.

[691] ( 43) هو ما سبق أن أسماه( أوروم بتابیلا) أی الذهب المحلول

[692] ( 44) الدهن( م).

[693] ( 45) انسان شاب( غ)، انسان مناسب( ح 1، ک)

[694] ( 46) الروح: ساقطه فی( غ).

[695] ( 47) یقصد بذلک أسفل جهاز التقطیر.

[696] ( 48) تأخذ( م).

[697] ( 49) مع ما فی المطر( غ).

[698] ( 50) فی مثله( م).

[699] ( 51)

العرق هو سائل کحولی مرکز ناتج من تقطیر الخمر و یسمی« صاعد الشراب» أیضا.

[700] ( 52) و إن رد( غ).

[701] ( 53) لیس بطبیعی( غ، ح 1).

[702] ( 54) خرج مخرج الذهبیه( غ).

[703] ( 55)« أیضا» ساقطه من( غ).

[704] ( 56) السکون( غ).

[705] ( 57) الزهره تعنی النحاس.

[706] ( 58) المریخ یعنی الحدید.

[707] ( 59) مرققه( غ).

[708] ( 60) قطعا: وردت فی( أ).

[709] ( 61) یبدو أن کلمه« ساف» عامیه بمعنی طبقه.

[710] ( 62) مقدار أربع ساعات( غ).

[711] ( 63) أزرق( آ)- اسمانجونی هو اللون الأزرق السماوی.

[712] ( 64) أشرف( غ).

[713] ( 65) هذا الکتاب ورد فی اللاتینیه( ف) ص/ 134 کما یلی De Vita Longa .

[714] ( 66) کلما لقی فیه( م)، و الخل الثقیف هو المتناهی فی الحموضه( القاموس المنجد).

[715] ( 67) و أجلّ( م).

[716] ( 68) لضعیف( م)

[717] ( 69) ذکر ابن سلوم هذا الاسم ترجمه لنبات Arret de Boeuf الوارده ذکره فی النسخه الفرنسیه بدلا من شرش أو زویعه ابلیس. أما حشیشه الزجاج فهی تقابل بالفرنسیه کلمهParietaire .

[718] ( 70) أو الصلابه( غ).

[719] ( 71) الصدریه( م).

[720] ( 72) من أربع حبات إلی خمس حبات( غ، ک)- من خمس حبات إلی خمس حبات( ح 1)- من ثلاث إلی خمس حبات( أ).

[721] ( 73) یدبر( م).

[722] ( 74) المشتری یعنی معدن القصدیر.

[723] ( 75) مرارا( غ، ح 1).

[724] ( 76) و کذلک إذا طلی به( م، أ).

[725] ( 77) کذلک( غ، ح 1).

[726] ( 78) و دفر( م).

[727] ( 79) عصیر الشراب السذاب( م).

[728] ( 80) دواء أمراض الکلی( غ).

[729] ( 81) کثیره الأنواع( غ)- أنواعها کثیره( أ).

[730] ( 82) لمن تولدت فیه الحصی(

غ).

[731] ( 83) البطراغیون( غ).

[732] ( 84) و یعطی فی دوره القمر( غ، ک).

[733] ( 85) دواء لمرض الإستسقاء( غ)- دواء للإستسقاء( أ، ح 1).

[734] ( 86) المنقوع فی الفولاذ( م) و قد وردت تسمیته بالأجنبیه فی( ف)Vin d'Absinth ferre .

[735] ( 87) الجمله من« حدثت زنطاریه» ... حتی کلمه« ضعیفه» ساقطه من نسخه( م).

[736] ( 88) ساذج( م)، شادنج( غ، أ)، و هو أکسید الحدیدی أو ما یسمی بحجر الدم Pierre hematite .

[737] ( 89) لسان الثور( م).

[738] ( 90) أی زعفران الحدیدCrocus Martis .

[739] ( 91) و صندل( م).

[740] ( 92) یستعمل( م).

[741] ( 93) الرعف.

[742] ( 94) قد( م).

[743] ( 95) ورد فی النسخه الفرنسیه( ف) أنه خبث الحدید الأصفر.

[744] ( 96) خبث البراکین و هو ما یسمی بالأجنبیهScorie أوScoria .

[745] ( 97) اللذه( م).

[746] ( 98) قوته( م).

[747] ( 99) و یرجع الشیخ شبا( م).

[748] ( 100) الشراب الریحانی تقابله فی( ف)Vin muscat أی الشراب المسکی.

[749] ( 101) فکره سهوله شفاء داء المفاصل و النقرس فی بدایته ببعض الأدهان: ینقلها کروللیوس عن العالم سیفیرینوس( ف/ 160) و قد سبق التعریف به فی إحدی الحواشی.

[750] ( 102) قحف الرأس الإنسانی( غ).

[751] ( 103) أجزاء سوی( م).

[752] ( 104) هذه الکلمه ترجمه لکلمهBaume أی البلسم.

[753] ( 105) الجمله الأخیره ساقطه من( غ).

[754] ( 106) فی النسخه الفرنسیه( ف) ص/ 163: عظام الإنسان الذی مات بنتیجه عنف کاختناق أو شنق و تعرض طویلا للشمس و القمر.

[755] ( 107) فی( ف) ص/ 163: عظام الفکوک السفلی للفرس.

[756] ( 108) أما ساقطه فی( م).

[757] ( 109) التربذ المغدی( م).

[758] ( 110) الخلدون( غ)، الخلدونیا( ح 1).

[759] (

111) أی تحرق قوقعته.

[760] ( 112) أنه( م).

[761] ( 113) ضربه واحده( م).

[762] ( 114) أیضا لم ترد إلّا فی( م).

[763] ( 115) کالظل( م).

[764] ( 116) ثلاث امرار( م).

[765] ( 117) زهر الکبریت( غ). و قد جاء فی النسخه الفرنسیه( ف) ص/ 148 ما یفید أن کروللیوس فی بحثه عن دهن الکبریت استند علی ثلاثه کتب لبراکلسوس هی:

Livre de Paragraph- Livre de la Nature- Livre et Chapitre de Sulfure

[766] ( 118) القلقطارColcotar أوColcothar هو ثالث أکسید الحدیدO 3 Fe 2 و یسمی أیضا أکسید الحدید الأحمر، أو أحمر بروسیا أو أحمر انکلترا( کتاب Officine Dowault ص/ 992).

[767] ( 119) و یمنع( غ).

[768] ( 120) لأجل خوف الإسقاط( م).

[769] ( 121) وردت التسمیه فی( ف) بالمومیا البحریهMumie Transmarine و ذکرت طریقه تحضیرها کما یلی:

یؤخذ من جثث سمک الفریدی Pagel ، شرائح توضع فی الشمس یوما و لیله و تشبع بالمر و الصبر، تعطن و تغطس بصاعد الشراب، ثم تجفف الشرائح بالتعلیق فی الهواء، ثم یؤخذ صبغها الکحولی.

[770] ( 122) ینطبخ( م).

[771] ( 123) کلمه السموم ساقطه من( م).

[772] ( 124) لجمیع الأمراض السمیه( غ).

[773] ( 125) کلمه« البط» ساقطه من( غ).

[774] ( 126) البادزهر هو ترجمه لکلمهPierre Besoard أوBezoar و هی من أصل فارسی و تعنی تجمدات حجریه تحصل فی معده بعض الحیوانات، و کان القدماء یظنون أنها تطرد السموم أو تزیل تأثیرها فی الجسم( معجم الشهابی، مکتبه لبنان، طبعه ثانیه/ 1982.

[775] ( 127) ما تعلوه( م).

[776] ( 128) فإن و لا یمضی( م).

[777] ( 129) انفردت( م) بإضافه التعبیر التالی بعد کلمه« القروح»:« و أیضا غیرها» فلم أثبتها فی المتن المحقق.

[778] ( 130) التوفنک: البندقیه باللغه

الترکیه.

[779] ( 131) الطوب: المدفع باللغه الترکیه.

[780] ( 132) بإذن الله تعالی( آ، ح 1، غ).

[781] ( 133) وردت هذه الکلمه فی نسخه( ف) ص/ 189 باسم ستریکتیک Strictique .

[782] ( 134) قلوفیا( م).

[783] ( 135) أوقیه( م).

[784] ( 136) فی النسخه( ف) ص/ 191:« و إذا رأیته کثیر السیوله» و هذا التعبیر معقول أیضا إذا کان المقصود تلیین المستحضر( أو تشمیعه) عند ما یکون سائلا.

[785] ( 137) و یجفف( م، أ، ک).

[786] ( 138) البواسیر( م).

[787] ( 139) صفه حجر لوضع الظهر یسمی ..( م).

[788] ( 140)« و ینعقد حتی یصیر حجرا»( م).

[789] ( 141)« ثم یکسر القدر الذی یحتاج و یرفع الباقی لوقت الحاجه»( م).

[790] ( 142) علی الجفن( غ).

[791] ( 143) و ذرّ به( غ).

[792] ( 144) الأفراجیا( م، ک، ل)- افرانجیا( غ).

[793] ( 145) و التآکل( غ).

[794] ( 146) زحل یعنی معدن الرصاص.

[795] ( 147) کلمه:« و یوضع» ساقطه من( م).

[796] ( 148)« و لیحذر من»( غ).

[797] ( 149) بالماء الحار( م).

[798] ( 150) علام( م).

[799] ( 151) لسان الجمل( م).

[800] ( 152) الأفرانجیا( غ)، الأفراحیا( م، ک، ل).

[801] ( 153) هی بالأجنبیهSperniolle و هی کلمه نحتها قروللیوس( أو استاذه براکلسوس احتمالا) من تعبیرSperme de Grenouille و معناها نطفه الضفدع أو بذوره( ف) ص/ 201.

[802] ( 154) یقصد بکلمه« الآثار»: البقع و ما شابهها مما یطرأ علی الجلد و الوجه و قد جاء هذا العنوان فی( ف) ص/ 204 کما یلی:

Cosmetique Contre Les macules de la face

[803] ( 155) مکانه( غ).

[804] ( 156) الکواکبی نسبه إلی الکواکب یقابلها بالفرنسیه( ف)Constelle .

[805] ( 157) التسمیه التی وردت فی( ف) لهذا المرهم هی: المرهم

الودّی:( سامباتیاSympathia ).

[806] ( 158) خشیشه( م).

[807] ( 159) یقصد بذلک« الجروح».

[808] ( 160) المخرقه( م).

[809] ( 161)« کما یفعل بالحدید المغناطیس»( ح 1، ح 2).

[810] ( 162) خواتیم النسخ:

( م) کما ورد فی المتن المحقق أعلاه.

( غ) و الله اعلم. تمت بحمد الله آمین.

( ک) تمت الرساله ... بعون و نصره الملک القدوس علی ید ... جهان بخش سهراب فی زمان قصیر فی خمس و عشرین من شهر ربیع الثانی سنه خمس و خمسین و مائین بعد الألف من الهجره النبویه علیه أفضل الصلاه و السلام.

( ل) تم و کمل بعون الله تعالی و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه أجمعین- راقم الحروف سید شهیرشاه.

( ح 1) و الله اعلم. تمت علی ید کاتبها مصطفی السقی الشافعی مذهبا فی یوم الجمعه من شهر شوال الثمانیه عشر یوما خلت منه و الذی هو من شهود سنه ألف و مائتین و سته و أربعین صلی الله علی سیدنا محمد النبی الأمی و علی آله و صحبه، و سلم. تم.

( أ) الورقه الأخیره غیر موجوده( ناقصه من المخطوط).

( ح 2) تمت، تم.

[811] ( 1) هو الطبیبب الألمانی اسفالد قروللیوس( 1560- 1609 م)، مؤلف المخطوط، موضوع البحث، و قد سبق التعریف به فی مقدمه الکتاب.

[812] ( 2) هو الإمبراطور رودلف الثانی( 1552- 1612 م).

[813] ( 3) تسمیتا« العلاج الکلی» و« العلاج الجزئی»، وردتا فی کتاب القانون لابن سینا. طبعه دار صادر، بیروت، بالأوفست عن طبعه بولاق، الجزء الأول ص/ 187.

[814] ( 1) جاءت التسمیه فی( ف): الدواء العام أو العلاج العام La Cure Universelle .

[815] ( 2) انظر الجزء الأول من المخطوط(( الطب الجدید الکیمیائی))،

الفصل السابع من المقاله الأولی.

[816] ( 3) هو عالم دنمرکی ولد عام 1540 م و توفی عام 1609، و هو معاصر لبراکلسوس.

[817] ( 4) هوReymond Lulle من خیمیائیی العصور الوسطی( 1235- 1315 م) و کان متأثرا بالعلماء العرب إلی حد کبیر.

[818] ( 5) انظر کتاب« القانون فی الطب» لابن سینا. طبعه دار صادر بالأوفست عن طبعه بولاق المصریه. بیروت لبنان، الجزء الأول ص 187، 188.

[819] ( 6) کلمه التقطیر هنا تعنی إضافه روح الزاج بشکل قطرات.

[820] ( 7) المانیاManie مرض عصبی یسبب اختلاجات فی الجسم.

[821] ( 8) انظر الفصل الثالث من المقاله الثانیه من الجزء الأول( الطب الجدید الکیمیائی).

[822] ( 9) وردت هذه التسمیه فی( ف) بما ترجمته: الشوائب Impuretes إلّا أنی أری تسمیه ابن سلوم لها بالأخلاط الفاسده بعد شرح مدلولها، أکثر وضوحا.

[823] ابن سلوم حلبی، صالح بن نصر الله، الطب الجدید الکیمیائی، 1جلد، معهد التراث العلمی العربی - حلب، چاپ: اول، 1417 ه.ق.

[824] ( 10) و یسمی أیضا الراسب الأصفرPrecipitejaune .

[825] ( 11) التسمیه الفرنسیه المقابله للحب الإفرنجی فی( ف) هی La Verole و هی تفید تماما معنی کلمهSyphilis و أما تاریخ اطلاق هذه التسمیه العربیه للدلاله علی هذا المرض، فمن الصعب تحدیده، و ربما کان السبب فی هذه التسمیه العربیه، مجی ء هذا المرض أیام الحروب الصلیبیه مع الإفرنج.

[826] ( 12) هو جوهانیس هوزرJohannis Huser طبیب معاصر لقروللیوس و کان أول من عمل علی جمع مؤلفات براکلسوس العدیده.

[827] ( 13) انظر( ف) ص/ 20.

[828] ( 14) کان الأنتموان معروفا بالأصل باسمه العربی: الأثمدIthmid فی بلاد أوربا اللاتینیه. حتی أن موسوعه لاروس الکبری ذکرت احتمال أن تکون کلمه أنتموان مشتقه من الأثمد. إلّا أن العالم فرنسوا

دورفوF .Dorvault أورد فی کتابه L'Officine ( منشورات Vigot ، باریس/ فرنسا 1978، ص/ 112) ان تسمیه هذا المعدن بأنتموان(Anti -Moine ) هی تسمیه فرنسیه تعنی: ضد الراهب، و هی منسوبه إلی الآثار الصحیه المشؤومه التی تعرض لها رهبان أحد الأدیره ممن کانوا یدرسون خصائص هذا المعدن بتجربته علی أنفسهم. ثم اعتمدت شعوب أوربا علی هذه التسمیه کأساس فی لغاتها للدلاله علی المعدن المذکور.

[829] ( 15) انظر( ف) ص/ 20.

[830] ( 16) کلمه الأنتموان وردت فی المخطوط بدون ألف، أی انتمون.

[831] ( 17) لم یذکر ابن سلوم هذه التوصیه، و وردت فی( ف). ص/ 30.

[832] ( 18) یترکب کل من اللؤلؤ و المرجان من مواد کلسیه مع ملونات عضویه( موسوعه لاروس الکبری) فإضافه مسحوقهما إلی المسهلات من قبل قروللیوس، تحتمل أحد السببین التالیین أو کلیهما معا:

الأول: لتعدیل الحموضه التی تنتج عن تخریش المسهل للجهاز الهضمی، و الثانی: لأن مدرسه براکلسوس تولی الأحجار الکریمه خصائص علاجیه هامه لأن نسبه احتوائها علی الحجر المکرم أو العنصر الخامس عالیه.

[833] ( 19) من المرجح أن یکون ناتج التفاعل: طرطرات النحاس و سلفات السودیوم و سلفات البوطاسیوم.

[834] ( 20) انظر کتاب Officine تألیف فرنسوا دورفوF .Dorvault ص/ 112.

[835] ( 21) المصدر نفسه ص/ 113.

[836] ( 22) انظر کتاب L'Officine تألیف فرنسوا دورفوF .Dorvault مطبوعات فیغوVigot ، باریس، فرنسا/ 1978 ص: 1532.

[837] ( 23) هذه التسمیه وردت فی( ف) و هی مشتقه من فعل Conforter بمعنی« یقوی»، و لم یعد هذا الإشتقاق مستعملا بالفرنسیه حالیا، و قد استعیض عنه بکلمهConfortant .

[838] ( 24) یتألف کل من اللؤلؤPerle ، و المرجان Corail من مواد کلسیه مع مواد أو ملونات عضویه( انظر موسوعه لاروس الکبری).

[839] ( 25) یتألف کل

من الیاقوت Rubis و الزمردEmeraude من الومین( سیلیکات الألمنیوم) و تأتی ألوانهما بشکل رئیسی من ثانی أکسید الکروم.( انظر موسوعه لاروس الکبری).

[840] ( 26) انظر( ف) ص/ 74.

[841] ( 27) جاءت کلمه لودنو فی( ف) ص 79، 81 کما یلی: لاودانوم Laudanom .

[842] ( 28) الکلمه مشتقه من Laudanatio اللاتینیه و هی تعنی الممدوح.

[843] ( 29) انظر( ف) ص/ 86.

[844] ( 30) هو أبو جعفر أحمد بن ابراهیم بن أبی خالد الملقب بابن الجزار، ولد فی القیروان عام 285 ه/ 898 م و توفی فیها عام 369 ه/ 979 م.

[845] ( 31) انظر کتاب« سیاسه الصبیان و تدبیرهم» تألیف ابن الجزار القیروانی تحقیق الدکتور محمد الحبیب الهیله، مطبعه المنار، تونس 1968 الباب السادس عشر ص/ 112.

[846] ( 32) هو اسحق بن عمران، طبیب بغدادی المنشأ، وفد إلی القیروان عام 264 ه/ 877 م کان فی تونس زعیم مدرسه طبیه.

انظر کتاب« ورقات عن الحضاره العربیه بإفریقیه التونسیه» تألیف حسن حسنی عبد الوهاب، مطبعه المنار، تونس 1972 الجزء الأول ص/ 235.

[847] ( 33) الزباد ماده عطریه من مفرزات الحیوان المسمی: الزبادCivette .

[848] ( 1) و تسمی أیضا« نظریه الإشارات»Theorie des Signatures و لقروللیوس کتاب ألفه عن هذه النظریه بعنوان:

Traite des Signatures

ألفه باللاتینیه ثم ترجم إلی الفرنسیه بعد أقل من عشرین سنه من تاریخ صدوره. و قد أعیدت طباعته عام 1976 من قبل دارArche للنشر فی مدینه میلانو، بایطالیا.

[849] ( 2) و یسمی أیضا« سکر الرصاص»، و هو خلات الرصاص المعتدلهAcetate Neutre de Plomb .

[850] ( 3)« الذهب القادر» تسمیه یقابلها فی( ف)L'or Potable .

[851] ( 4)« الذهب الرعد» تسمیه یقابلها فی( ف)Aurum Fulminens .

[852] ( 5)« الذهب النباتی» تسمیه یقابلها

فی( ف)L'or Volatil .

و الأحری أن تکون التسمیه:« الذهب الطیار أو الذهب القابل للتبخر.

[853] ( 6)« کلس الذهب» تسمیه یقابلها فی( ف)Calx Solis ,Chaux de Soleil .

[854] ( 7) الماء الملکی Eau Regale مزیج من حمضی الآزوت و کلور الماء هذا المزیج یحل الذهب، و قد ورد فی( ف):

Aqua- Rex

( معناه الحرفی: ماء الملک).

[855] ( 8) دهن الطرطیر هو محلول مائی مکثف لملح الطرطیر( طرطرات البوطاسیوم) بعد تحویله إلی بنیه غیر بلوریه. و المرجح أنه« ثانی طرطرات البوطاسیوم» الذی کانوا یطلقون علیه اسم« کریم الطرطیرCreme de Tartare .

[856] ( 9)« ذهبات النشادر» ماده لها عده تسمیات بالأجنبیهAurate

Azoture d'or, Or Fulminant, Ammoniure d'Or, d'Ammoniaque

( انظر کتاب L'Officine ) تألیف دورفو، منشورات Vigot . باریس/ فرنسا 1978 ص: 972.

[857] ( 10) انظر( ف) صفحه 126.

[858] ( 11) هوAcetate basique d'Etain و قد سماه قروللیوس( و کذلک ابن سلوم) بملح المشتری. و المشتری Jupiter هی التسمیه الکیمیائیه القدیمه لمعدن القصدیر.

[859] ( 12) أرجح أن یکون هذا الملح الحدیدی: کبریتات الحدیدی(Sulfate Ferreux So 4 Fe ,7 OH 2 ).

[860] ( 13) الاسم المقابل للزحار فی( ف) هوDysenterie و قد استعمل له سلوم تعبیر الزنطاریه.

[861] ( 14) الاسم المقابل للهیضه فی( ف) هوLienterie و معناه الإسهال الذی تخرج معه الأطعمه منهضمه جزئیا انظر( ف) ص/ 17 و موسوعه لاروس الکبری.

[862] ( 15) الاسم المقابل للإسهال فی( ف) هوDiarrhee ص/ 17.

[863] ( 16) التعبیر المقابل لهذا العنوان فی( ف) هو:Les Veneriens أی الأمراض الزهریه.

و التسمیه وارده من اعتبار القدماء أن کوکب الزهره هو المسیطر علی القوی الجنسیه عند البشر.

[864] ( 17) نبات خصی الثعلب: هو الساطریون، و یقال له أیضا نبات خصی الکلب.

[865] (

18) التعبیر المقابل ل« بطن الفرس» فی( ف) هوFumier de cheval و قد سبق إن جاء فی المتن وصف لذلک.

[866] ( 19) جاء فی( ف) ص/ 148 أن قروللیوس( المؤلف) استند فی بحثه عن الطاعون و الحمیات إلی ثلاثه کتب من تألیف براکلسوس و هی کتاب المقاطع Livre de Paragraphe و کتاب الطبیعهLivre de Nature و کتاب الکباریت Livre de Sulfure .

[867] ( 20) هذه الکلمه من أصل فارسی و تعنی مضاد السم و قد استعملها العرب، و أما الغرب اللاتینی فلم یستعمل البادزهر بهذا المعنی و إنما استعمل کلمهAntidote .

[868] ( 21) جاءت تسمیه هذه المومیا فی( ف) بالمومیا البحریه. و قد وصف قروللیوس طریقه تحضیر هذه المومیا کما یلی: تؤخذ من جثث نوع من الأسماک البحریه شرائح تشبع بالمر و الصبر و یؤخذ صبغها الکحولی الأحمر ف ص/ 77.

[869] ( 22) الشوکه المبارکه هی الChardon benit .

[870] ( 23) البادزهر هوPierre Bezovar و هو عباره عن تجمدات حجریه تحصل فی معده بعض الحیوانات. و کان القدماء یظنون أنها تطرد السموم أو تزیل تأثیرها.( انظر معجم الشهابی فی مصطلحات العلوم الزراعیه طبع مکتبه لبنان، بیروت، الطبعه الثانیه 1982).

[871] ( 24) ابن الجزار القیروانی هو أحمد بن ابراهیم، طبیب عاش فی القیروان( تونس) و مات فیها. ولد عام 285 ه/ 898 م، و توفی عام 369 ه/ 979 م.

[872] ( 25) انظر کتاب« سیاسه الصبیان و تدبیرهم» لابن الجزار القیروانی، تحقیق محمد الهیله، مطبعه المنار، تونس/ 1968، الباب الثانی عشر.

[873] ( 27) استرکتوم من الکلمه الأجنبیهStrictique و معناها القابض.

[874] ( 28) التعبیر المقابل له فی( ف)Pierre Medicinale أی الحجر الطبی ص/ 193.

[875] ( 29) التعبیر المقابل للمرهم

الکواکبی فی( ف) هوOnguent Constelle و کلمهConstelle تفید من الناحیه اللغویه المرصع بالنجوم( معجم لاروس).

[876] ( 1) ولد القس مارتن لوثر عام 1483 و توفی عام 1546 م. و هو مؤسس المذهب البروتستانتی. و کان لنشوء هذا المذهب و ما رافقه من صراعات دینیه آثار إجتماعیه و سیاسیه کبری فی أوربا. و کان لوثر قد التقی برسول البابا لیون العاشر، فی بلده و یتنبرغ بألمانیا یبیع للناس صکوک غفران عن ذنوبهم. الأمر الذی لم یقبل به لوثر، و بدأت الخصومه بینه و بین البابا. و قد انتشرت تعالیم لوثر فی ألمانیا و امتدت منها إلی أقطار کثیره أخری.

[877] ( 2) انظر کتاب« بواتق و أنابیق» تألیف برنارد جافی، ترجمه الدکتور أحمد زکی. مطبوعات مکتبه النهضه المصریه بالإشتراک؛ مع مؤسسه فرانکلین للطباعه و النشر، القاهره، الطبعه الثانیه، 1960 م صفحه 22.

[878] ( 3) هوP .Severinus معاصر لبراکلسوس، و سبق التعریف به فی إحدی حواشی المخطوط الأول.

[879] ( 4) هو یوهان هارتمان Johans Hartman ، و قد سبق التعریف به فی مقدمه الکتاب.

[880] ( 5) انظر کتاب« الخیمیاء» لهولمیارد ص 184 بالفرنسیه أما ترجمه کلمهEsprit بالروح، و کلمهAme بالنفس وCorps بالجسد فهی من المعجم الفلسفی للدکتور جمیل صلیبا، مطبوعات دار الکتاب اللبنانی/ 1982.

[881] ( 6) انظر کتاب« الخیمیاء» لهولمیارد ص 184( بالفرنسیه).

[882] ( 7) وردت هذه النظریه فی کتاب« سر الخلیقه و صنعه الطبیعه» المنسوب إلی أبولونیوس التیانی و من المرجح أن الغرب اللاتینی، حتی العصور الحدیثه لم یطلع علی هذا الکتاب المؤلف باللغه العربیه، فأول من قام بترجمه أقسام منه هو یولیوس روسکا عام 1926.

[883] ( 8) انظر کتاب« الخیمیاء»L'Alchimie لهولمیارد ص 185.

[884] ( 9) لمزید من

التفاصیل یمکن الرجوع إلی کتاب« الطب العربی و تأثیره فی القرون الوسطی

Arabian Medicine and its«» Influences On the Middle Ages

تألیف العالم دونالد کامبل Donald campbell ، طبع لندن/ 1926.

[885] ( 10) سبق أن بینت فی الدراسه المتعلقه بالمخطوط الأول فی هذا الکتاب ان من المرجح أن یکون ذلک الکتاب من تألیف شخص عربی، أغفل اسمه، و نسب کتابه إلی شخصیه إغریقیه لیعطی لکتابه أهمیه تاریخیه بقصد ترویجه.

[886] ( 11) و علی سبیل المثال نجد« إخوان الصفا» یقولون:

« و لما کان الإنسان عالما صغیرا، وجب أن تکون فی بنیته و موجود فی خلقته و عجیب فطرته مثالات لما فی العالم الکبیر الذی هو إنسان کبیر ...»

انظر کتاب« الرساله الجامعه: تاج رسائل إخوان الصفا و خلان الوفا» تألیف الإمام أحمد بن عبد اللّه بن محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق تحقیق مصطفی غالب، طبع دار صادر، بیروت، 1974 ص/ 157.

[887] ( 12) انظر کتاب« الخیمیاء»L'Alchimie لهولمیارد ص/ 351( بالفرنسیه).

[888] ( 13) تسمیتها بالفرنسیهTheorie des Signatures و یقال لها أیضا نظریه الإشارات.

[889] ( 14) انظر کتاب»L'Alchimie « لهولمیارد ص/ 353( بالفرنسیه).

[890] ( 15) انظر کتاب الخیمیاء لهولمیارد ص/ 352 و لکن هولمیارد لم یذکر اسم ذلک العقار، و لم استطع أن أحصل علی اسم العقار الذی یقصده. و ربما کان یقصد ماده السالیسیلین Saliciline التی اشتقوا منها فی الماضی لأول مره حمض الاستیل سالیسیلیک.

[891] ( 16) انظر کتاب« الخیمیاء»L'Alchimie تألیف:Holmyard ( بالفرنسیه) ص/ 354.

[892] ( 17) انظر کتاب« الخیمیاءL'Alchimie لهولمیارد( بالفرنسیه) ص/ 355.

[893] ( 18) انظر کتاب« الخیمیاء» لهولمیارد ص/ 355( بالفرنسیه).

[894] ( 19) انظر کتاب« رسائل إخوان الصفا و خلان الوفا» دار صادر للطباعه و النشر، بیروت، لبنان، 1954

ص/ 237- 239 من الجزء الأول.

[895] ( 20) انظر کتاب« إخوان الصفا» تألیف د. جبور عبد النور، طبع دار المعارف بمصر. القاهره 1954، ص/ 28.

[896] ( 21) الأجساد المذابه تعنی المعادن السبعه الوارده أعلاه.

[897] ( 22) الأبّار هو معدن الرصاص.

[898] ( 23) الآنک هو معدن القصدیر.

[899] ( 24) انظر کتاب« سر الخلیقه و صنعه الطبیعه» الصفحات من 227 حتی 242( سبق التعریف بهذا الکتاب».

[900] ابن سلوم حلبی، صالح بن نصر الله، الطب الجدید الکیمیائی، 1جلد، معهد التراث العلمی العربی - حلب، چاپ: اول، 1417 ه.ق.

[901] ( 25) انظر کتاب« رسائل إخوان الصفا و خلان الوفا» منشورات دار بیروت و دار صادر للطباعه و النشر، بیروت/ 1957. ص/ 476، 477 من المجلد الثانی.

[902] ( 26) انظر مخطوط« الجدری و الحصبه» لأبی بکر الرازی، مکتبه جامعه لیدن( هولاندا) برقم 656، الفصل الثالث،( نسخه مصوره من هذا المخطوط موجوده فی مکتبه معهد التراث العلمی العربی بجامعه حلب).

[903] ( 27) انظر کتاب« القانون فی الطب» نسخه بالأوفست من طبعه بولاق بمصر دار صادر، بیروت، الجزء الأول ص/ 73.

[904] ( 28) انظر کتاب« مؤلفات براکلسوس الطبیه» من سلسله غالیان، المطابع الجامعیه الفرنسیه/ 1968 صفحه 71.

[905] ( 29) انظر کتاب« الأسرار و سر الأسرار» للرازی، طبع إیران عام 1343 ه تحقیق محمد تقی دانش ثروه و کتاب غایه الإتقان لجابر بن حیان.

[906] ( 30) کتاب الخیمیاءL'Alchimie تألیف HOLMYARD ص/ 95.

[907] ( 31) انظر موسوعه لاروس الکبری، إصدار 1983( الجزء الخامس)، و کتاب« الکیمیاء عند العرب» تألیف مصطفی لبیب عبد الغنی، دار الکاتب للطباعه و النشر، القاهره/ 1967، ص 49.

[908] ( 32) انظر کتاب« مؤلفات براکلسوس الطبیه« سلسله مطبوعات Galien المطبوعات الجامعیه الفرنسیه/ 1968

ص/ 45.

[909] ( 33) انظر کتاب الخیمیاءL'Alchimie تألیف E -- J .HOLMYARD ص/ 186.

[910] ( 34) انظر کتاب الخیمیاءL'Alchimie تألیف HOLMYARD ص/ 186.

[911] ( 35) المصدر نفسه ص/ 183.

[912] ( 36) انظر کتاب« مؤلفات براکلسوس الطبیه» سلسله مطبوعات Galien المطابع الجامعیه الفرنسیه/ ص 86.

[913] ( 37) المصدر نفسه ص/ 89.

[914] ابن سلوم حلبی، صالح بن نصر الله، الطب الجدید الکیمیائی، 1جلد، معهد التراث العلمی العربی - حلب، چاپ: اول، 1417 ه.ق.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

المقدمة:
تأسّس مرکز القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامي عام 1426 الهجري في المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الإسلامیة وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین في العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونیة من الکتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهي منظمة في برامج إلکترونیة وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.
وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوي تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشیعة.

الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام
تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ في المسائل الدینیة
تنزیل البرامج المفیدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثین والمحققین في الحوازت العلمیة والجامعات
توسیع عام لفکرة المطالعة
تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والکتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها في ملفات الکترونیة

السياسات:
مرا