دانستنیها و معماهای قرآنی

مشخصات کتاب

سرشناسه :خاکساری هرندی، حسین

عنوان و نام پدیدآور:دانستنی ها و معماهای قرآنی/ گردآورنده حسین خاکساری هرندی.

مشخصات نشر: اصفهان: موسسه مهد قرآن کریم استان اصفهان، انتشارات مهاد ‫، 1387.

مشخصات ظاهری : ‫239 ص.

شابک : ‫ 978-600-90845-2-4

وضعیت فهرست نویسی :فیپا

یادداشت:کتابنامه:ص. 238.

موضوع :قرآن -- سوره ها و آیه ها

موضوع :Koran -- Suras and ayats*

موضوع :قرآن -- بازی ها و معماها

موضوع :Koran games and puzzles

شناسه افزوده :موسسه مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان

رده بندی کنگره: ‫ BP71 ‫ /خ16د2 1387

رده بندی دیویی: ‫ 297/157

شماره کتابشناسی ملی :1637960

مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم

1. قرآن چند سوره دارد؟ قرآن 114 بسم الله الرحمن الرحیم دارد .

2. بزرگترین سوره قرآن کدام است ؟ قرآن 115 بسم الله دارد.

3. کوچک ترین سوره قرآن کدام است؟ سوره نمل 2 بسم الله الرحمن الرحیم دارد.

4. اولین سوره قرآن کدام است؟ سوره برائت یا توبه بسم الله الرحمن الرحیم ندارد.

5. آخرین سوره قرآن کدام است ؟ قرآن با یک بسم الله الرحمن الرحیم شروع می شود.

6. اولین سوره ای که نازل شد کدام است؟ تنها بسم الله قرآن در سوره هود آیه 41 قرار دارد. (و قال ارکبوا فیها بسم الله )

7. آخرین سوره ای که نازل شد کدام است؟ دومین بسم الله الرحمن الرحیم سوره نمل در آیه 30 مربوط به نامه حضرت سلیمان به ملکه سبأ است.

8. کدام سوره های قرآن به طور کامل یک جا نازل شده است؟ سوره برائت یا توبه با لحن جهاد و اعلام جنگ و بیزاری از مشرکینآغاز شده است، لذا از ذکر صفت رحمن و رحیم بودن خداوند خودداری شده است.

9. آخرین سوره ای که یک جا نازل شد کدام است؟ سوره های هود و نمل دو بسم الله دارد. 10. آخرین سوره

قرآن مکی است یا مدنی؟ شروع تمامی سوره های قرآن با 113 بسم الله الرحمن الرحیم است.

11. بسم الله الرحمن الرحیم چند اسم از اسماء الحسنی خداوند را در بر دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم 3 اسماءالحسنی خداوند را در بر دارد.

سوره های قرآن

1. قرآن چند سوره دارد؟ قرآن 114 سوره دارد.

2. بزرگترین سوره قرآن کدام است ؟ بزرگترین سوره قرآن سوره بقره است.

3. کوچک ترین سوره قرآن کدام است؟ کوچک ترین سوره قرآن، سوره کوثر است.

4. اولین سوره قرآن کدام است؟ اولین سوره قرآن، حمد است.

5. آخرین سوره قرآن کدام است ؟ آخرین سوره قرآن ناس است.

6. اولین سوره ای که نازل شد کدام است؟ اولین سوره نازل شده قرآن به تعبیر بعضی حمد است و اولین آیات نازل شده، آیات اول سوره علق است.

7. آخرین سوره ای که نازل شد کدام است؟ آخرین سوره نازل شده قرآن سوره نصر است.

8. کدام سوره های قرآن به طور کامل یک جا نازل شده است؟ سوره های کوثر، نصر، اخالص، لهب و ... به صورت کامل و یک جا نازل شده است.

9. آخرین سوره ای که یک جا نازل شد کدام است؟ آخرین سوره ای که یک جا نازل شد سوره اخلاص است.

10. آخرین سوره قرآن مکی است یا مدنی؟ آخرین سوره قرآن (سوره ناس) مکی است.

نام و معروفیت سوره ها

1. نام کدام یک از سوره ها به اسم یکی از اصول دین است؟

سوره ای که به نام یکی از اصول دین سوره توحید است.

2. نام کدام یک از سوره ها به اسم یکی از فروع دین است؟

سوره ای که به نام یکی از فروع دین است؛ سوره حج است.

3. نام کدام یک از سوره ها به اسم یک فلز است؟

سوره ای که به نام یکی از فلزات است؛ سوره حدید به معنای آهن است.

4. نام سوره ای که به نام موجودی است که از جنس حیوان و جماد

نیست؛ کدام است؟

سوره ای که به نام موجودی است که نه جماد، نه نبات، نه حیوان،نه فرشته و نه انسان است سوره جن است.

5. نام سوره هایی که اسامی آن ها از اولین کلمه همان سوره گرفته شده است کدامند؟

سوره هایی که نام آن ها از اولین کلمه های سوره گرفته شده عبارتنداز : تبت، عصر، قارعه، عبس، لیل، شمس و ...

6. نام کدام سوره درباره روزگار است؟

نام سوره ای که درباره روزگار است؛ سوره دهر می باشد

7. نام کدام سوره به نام مرد حکیمی است؟

نام سوره ای که به نام مرد حکیمی است سوره لقمان است.

8. نام کدام یک از سوره های قرآن به نام یکی از روزهای هفته است؟

سوره ای که به نام یکی از روزهای هفته است؛ سوره جمعه می باشد.

9. نام کدام یک از سوره های قرآن به نام اسلحه دانشمندان است؟

اسلحه دانشمندان که یکی از سوره های قرآن به نام اوست؛ قلم است.

10. نام سوره هایی که به اسم صفات خداوند است کدامند؟

نام سوره هایی که به نام صفات خداوند است عبارتند از : نور، فاطر، رحمن، اعلی و ...

11. کدام سوره از قرآن به قلب قرآن معروف است؟

سوره ای که به قلب قرآن معروف است، سوره یس است.

12. کدام سوره از قرآن به عروس قرآن معروف است؟

سوره الرحمن به عروس قرآن معروف است

13. نام چه سوره هایی بر نام های روز قیامت دلالت می کند؟

سوره های قیامت، واقعه، نبأ، زلزال، جاثیه، تغابن، حشر و ... بر نام های روز قیامت داللت دارد.

14. نام سوره ای که اسم سوره در دو آیه اول آن تکرار شده است کدام است؟

سوره

ای که اسم آن در دو آیه اول آن تکرار شده است؛ سوره انسان است.

15. در کدام جزء قرآن در تمامی آیه های اول سوره هایش (به جز یک سوره) اسم آن سوره ذکر شده است؟

در جز 29 قرآن در تمامی آیه های اول سوره (به جز یک سوره) اسم سوره ذکر شده است.

16. نام سوره هایی که بیش از یک اسم دارند کدام است؟

سوره های حمد، توبه، اسری و ... بیش از یک اسم دارند.

17. نام کدام سوره به ام القرآن معروف است؟

سوره ای که به نام مادر قرآن معروف است؛ سوره حمد است

18. نام کدام سوره از قرآن همنام قبیله پیامبر اکرم(ص) است؟

سوره قریش همنام قبیله حضرت محمد(ص) است

19. نام کدام یک از سوره های قرآن همنام یکی از جنگ های پیامبراکرم(ص) است؟

سوره ای که همنام یکی از جنگ های پیامبر است سوره احزاب است.

20. کدام سوره قرآن به ناقه صالح معروف است؟

سوره ای که به نام ناقه صالح معروف است؛ سوره شمس است.

21. کدام سوره به ریحانه القرآن معرف است؟

سوره یس به ریحانه القرآن معروف است.

22. نام کدام سوره همنام یکی از اعیاد اسلامی است؟

سوره ای که همنام یکی از اعیاد اسلامی است سوره جمعه است.

23. کدام سوره به سوره حبیب نجار معروف است؟

سوره یس است

24. نام سوره ای از قرآن که خداوند بعد از 11 قسم، نکته مهمی را بیان می کند کدام است؟ (هرکس خداوند را منزه داند رستگارخواهد شد.)

سوره شمس

25. سوره هایی از قرآن که به نام مؤمن، منافق و کافر است را بیان کنید؟

سوره مؤمنون، منافقون و کافرون مورد نظر هستند.

سوره ها از نگاه تعداد و ارقام

1. تعداد کلمات کدام سوره برابر با تعداد سوره های قرآن است؟

سوره تکویر تعداد کلماتش برابر با تعداد

سوره5های قرآن است.

2. تعداد آیات کدام سوره برابر با تعداد امامان معصوم است؟

سوره هایی که تعداد آیات آن برابر با تعداد امامان معصوم است؛ ازجمله سوره های تحریم، طلاق و ... می باشد.

3. نام چند سوره در قرآن یک حرفی است؟

نام دو سوره در قرآن یک حرفی است.

4. سوره هایی که نامشان یک حرفی است کدامند؟

سوره هایی که نامشان یک حرفی است؛ عبارتند از: سوره های ق و ص .

5. نام چند سوره در قرآن دو حرفی است؟

نام پنج سوره در قرآن دو حرفی است.

6. سوره هایی که نامشان دو حرفی است ،کدامند؟

سوره هایی که نامشان دو حرفی است؛ عبارتند از: سوره های طه،یس، جن، صف، حج.

7. نام چند سوره از قرآن سه حرفی است؟

نام 36 سوره در قرآن سه حرفی است.

8. سوره هایی که نامشان سه حرفی است ، کدامند؟

سوره هایی که نامشان سه حرفی است؛ عبارتند از: سوره های هود،رعد، حجر، قلم، نحل،کهف، نور، نمل، قصص، روم، سبأ، زمر، فتح، طور، نجم، قمر، حشر، ملک، نوح، نبأ، عبس، فجر، بلد، شمس، لیل، ضحی، شرح، تین، علق، قدر، عصر، فیل، نصر، مسد، فلق، ناس، .

9. نام چند سوره از قرآن چهار حرفی است؟

نام 22 سوره در قرآن چهار حرفی است.

10. سوره هایی که نامشان چهار حرفی است، کدامند؟

سوره هایی که نامشان چهار حرفی است ؛ عبارتند از: سوره های بقره،نساء، توبه، یونس، یوسف، اسری، مریم، سجده، فاطر، کافر، شوری، زخرف،دخان، حدید، جمعه،طلاق، بروج، طارق، اعلی، همزه، قریش، کوثر.

11. نام چند سوره از قرآن پنج حرفی است؟

نام 32 سوره در قرآن پنج حرفی است.

12. سوره هایی که نامشان پنج حرفی است ، کدامند؟

سوره هایی که نامشان پنج حرفی است ؛ عبارتند از: سورهای فاتحه، مائده، انعام، اعراف، انفال، فرقان، شعراء، لقمان، احزاب، صافات، فصلت،جاثیه، احقاف، حجرات، واقعه، تغابن، تحریم، حاقه، معارج، مزمل، قیامه،انسان، تکویر، غاشیه، بینه، قارعه ، تکاثر، ماعون، اخلاص.

13. سوره هایی که نامشان شش حرفی است، کدامند؟

سوره هایی که نامشان شش حرفی است؛ عبارتند از : سوره های انبیاء، مؤمنون، عنکبوت، ذاریات، مجادله، ممتحنه، مدثر، مرسلات، نازعات، انفطار، انشقاق، عادیات، کافرون.

14. نام چند سوره از قرآن شش حرفی است؟

نام 13 سوره در قرآن شش حرفی است.

15. نام چند سوره از قرآن هفت حرفی است؟

نام 4 سوره در قرآن هفت حرفی است.

16. سوره هایی که نامشان هفت حرفی است، کدامند؟

سوره هایی که نامشان هفت حرفی است؛ عبارتند از: سوره های آلعمران، ابراهیم، منافقون، مطفّفین

17. کدام سوره است که یک آیه آن 31 بار تکرار شده است؟

سوره ای که یک آیه آن31 بار تکرار شده است؛ الرحمن است.

18. نام سوره ای که خودش چهار حرف است اما سه آیه دارد؛ چیست؟

نام سوره ای که خودش چهار حرف است اما سه آیه دارد؛ سوره کوثر است.

19. تعداد کلمات کدام سوره برابر با تعداد چهارده معصوم است؟

تعداد کلمات سوره عصر برابر با تعداد چهارده معصوم است.

20. بزرگترین سوره قرآن دارای چند حرف است؟

بزرگترین سوره قرآن (بقره) دارای 6121 کلمه و 25500 حرف است.

21. کوچکترین سوره قرآن دارای چند حرف است؟

کوچکترین سوره قرآن دارای 10 کلمه و 42 حرف است.

22. تعداد آیات کدام سوره برابر با تعداد چهارده معصوم است؟

تعداد آیات سوره صف برابر با تعداد چهارده معصوم است.

23. چه تعداد از سوره های قرآن مکی است؟

هشتاد و شش سوره ی قرآن مکی است.

24. چه تعداد از سوره های قرآن مدنی است؟

بیست و هشت سوره ی قرآن مدنی است.

25. تعداد آیات کدام سوره برابر با تعداد رکعات نمازهای یومیه است؟

تعداد آیات سوره طارق برابر با تعداد رکعات نمازهای یومیه است.

26. کدام سوره معادل یک سوم قرآن است؟

سوره اخلاص معادل یک سوم قرآن است.

27. کدام سوره دو مرتبه بر پیامبر اسالم نازل شده است؟

سوره حمد دو مرتبه بر پیامبر اسلام نازل شده است.

28. چه تعداد از سوره های قرآن تعداد آیاتش برابر با تعداد پنج تن آلعباست؟

سوره های فلق، فیل، قدر، لهب و ... تعداد آیاتش برابر با تعداد پنج تن آل عباست.

29. کدام سوره است که یک دوازدهم قرآن را در خود جای داده است؟

سوره ای که یک دوازدهم قرآن را در خود جای داده است؛بقره است.

30. کدام سوره 5/2 جزء قرآن را در خود جای داده است؟

سوره ای که 5/2 جزء قرآن را در خود جای داده است؛ سوره بقره است.

31. کدام سوره دو سجده مستحبی دارد؟

سوره ی حج دو سجده مستحبی دارد.

32. بیشترین سوره های مکی قرآن در چه جزیی قرار دارد؟

بیشترین سوره های مکی قرآن در جزء 30 قرار دارد.

33. بیشترین سوگندهای قرآن در چه سوره ای قرار دارد؟

بیشترین سوگندهای قرآن در سوره ی شمس قرار دارد

34. سوره ای که تعداد آیات آن در قرآن ذکر شده است؛ کدام سوره است؟

سوره ای که تعداد آیات آن در قرآن ذکر شده است؛ سوره حمد است.

35. سوره ای که بیشترین عبارت «یا ایها الذین آمنوا» در آن آمدهاست کدام است؟

سوره ای که بیشترین عبارت «یا ایها الذین آمنوا» در آن آمدهاست سوره مائده است.

سوره ها از نگاه حروف و حرکات

1. کدام سوره است که به غیر از میم بسم الله در آن حرف میم وجود ندارد؟

سوره ای که در آن حرف میم نیست؛ سوره کوثر است

2. کدام سوره از قرآن است که به غیر از کسره های بسم الله فقط یک بار اعراب کسره آمده است؟

سوره ای که فقط یک بار اعراب کسره در آن آمده است؛ سورهاخلاص است.

3. کدام سوره است که حرف فاء در آن نیست؟

سوره ای که در آن حرف فاء نیست سوره حمد است.

4. کدام سوره است که حرف آخر تمامی آیاتش (به غیر از بسم الله) حرف (سین) است؟

سوره ناس تمامی آیاتش به سین ختم می شود.

5. کدام سوره است که حرف آخر تمامی آیاتش (به غیر از بسم الله) حرف (دال) می باشد؟

سوره توحید تمامی آیاتش به دال ختم می شود.

6. کدام سوره است که حرف آخر تمامی آیاتش (به غیر از بسم الله) حرف (راء) می باشد؟

سوره کوثر تمامی آیاتش به راء ختم می شود.

7. کدام سوره است که حرف آخر تمامی آیاتش (به غیر از بسم الله)حرف (لام) می باشد؟

سوره فیل تمامی آیاتش به لام ختم می شود.

8. سوره های را نام ببرید که حرف گاف در آن نباشد؟

در تمامی 114 سوره قرآن حرف گ وجود ندارد؛ زیرا اصولا اینحرف جزو حروف عربی نیست.

9. سوره ای که حرف آخر تمامی آیاتش (به غیر از بسم الله) حرف (ی) می باشد چه نام دارد؟

سوره لیل تمامی آیاتش به (ی) ختم می شود.

سوره ها از نگاه تغییرات

1. نام کدام سوره است که اگر از آخر بخوانیم باز هم به همان صورتاول خوانده می شود؟

نام سوره هایی که اگر از آخر بخوانیم به همان صورت در می آید؛ تبت و لیل است.

2. نام کدام سوره است که اگر حرف اول آن را برداریم نام اولین امام شیعیان می شود؟

سوره اعلی است که اگر حرف اول آن (الف) را برداریم علیمی شود.

3. نام کدام سوره است که اگر نامش را بر عکس کنیم نام یکی از سبزیجات می شود؟

سوره مورد نظر سوره ملک است که اگر بر عکس کنیم؛ کلم می شود.

4. نام کدام سوره است که اگر اولین حرف آن را بر داریم نام یکی دیگراز سوره های قرآن می شود؟

سوره مورد نطر سوره محمد(ص) می باشد که اگر حرف اول آن رابرداریم، حمد می شود.

5. نام کدام سوره است که اگر حرف اول آن را برداریم نام یکی ازشهرهای کشور عربستان می شود؟

سوره مورد نظر سوره سجده می باشد که اگر حرف اول آن رابرداریم جده نام یکی از شهرهای عربستان می شود.

6. نام کدام سوره است که اگر حرف اول آن را برداریم نام یکی از فلزات می شود؟

سوره مورد نظر شمس می باشد که اگر حرف اول آن را برداریم مس می شود.

7. نام کدام سوره است که اگر آن را بر عکس کنیم؛ نام یک حیوان می شود؟

سوره مورد نظر روم می باشد که بر عکس آن می شود مور.

8. نام سوره ای که اگر آن را برعکس کنیم نام یکی از واجبات نمازمی شود؟

نام سوره مورد نظر تین است که اگر آن را برعکس کنیم نیت می شود.

9. نام کدام سوره است که اگر حرف اولش را برداریم نام یکی از پسران میشود؟

نام سوره مورد نظر توحید می باشد که اگر حرف اول آن را برداریموحید می شود.

10. نام کدام سوره است که اگر آن را بر عکس بخوانیم به معنای قدرت و توان می شود؟

سوره مورد نظر قمر می باشد که اگر آن را برعکس کنیم رمق به معنای قدرت و توان می شود.

11. نام کدام سوره است که اگر از آن طرف بخوانیم به معنای رازمی شود؟

سوره مورد نظر زمر است که برعکس آن می شود رمز(به معنای راز).

الفاظ در سوره ها

1. سوره ای که با لفظ سوره شروع شده است کدام است؟

سوره ای که با لفظ سوره شروع شده است سوره نور است.

2. چه سوره ای با لفظ فجر شروع و چه سوره ای با لفظ فجر خاتمهمی یابد؟

سوره ای که با لفظ فجر شروع می شود سوره فجر در جزء 30 وسوره ای که با لفظ فجر خاتمه می یابد، سوره قدر در جز 30 می باشد.

3. چند سوره با لفظ الحمد لله شروع می شوند؟

پنج سوره ی فاتحه، انعام، کهف، سبأ، فاطر با لفظ الحمد لله شروع می شوند.

4.در چه سوره هایی لفظ الحمد لله در آیه آخر به کار برده شده است؟

در چهار سوره زمر، صافات، نمل و اسری لفظ الحمد لله در آیه آخربه کار برده شده است.

5. سوره هایی که با لفظ قل شروع می شوند کدامند؟

پنج سوره جن، کافرون، اخلاص، فلق و ناس با قل شروع می شوند.

6. کدام سوره است که لفظ مجید دو بار در آن تکرار شده است؟

در سوره بروج لفظ مجید دو بار تکرار شده است.

7. کدام سوره است که 4 آیه اول آن با لفظ ثم آغاز می شود؟

سوره ای که چهار آیه آن با کلمه ثم آغاز شده است سوره مدثر است.

8. سوره ای که 6 بار لفظ انسان در آن به کار برده شده است چه سوره ای است؟

سوره ای که 6 بار لفظ انسان در آن به کار برده شده است؛ سوره انسان می باشد.

9. سوره هایی که با لفظ ویل شروع می شوند؛ کدامند؟

سوره های مطففین و همزه با کلمه ویل آغاز می شوند.

10. نام سوره ای که در آن لفظ اذا، 12 بار تکرار شده است چیست؟

در سوره تکویر لفظ اذا 12 بار تکرار شده است.

11. کدام سوره های قرآن با لفظ یا ایها النبی شروع می شود؟

سوره های طلاق، احزاب و تحریم با یا ایها النبی آغاز می شوند.

12. کدام سوره ها با لفظی از صیغه های قسم شروع می شود؟

سوره های عصر، عادیات، تین، شمس، بلد، فجر، طارق، بروج، نازعات، مرسلات، قیامت، نجم، طور،ذاریات، صافات، ن، ص، ق و لیل 20 سوره هایی هستند که با صیغه قسم آغاز می شوند.

13. کدام سوره ها با لفظ سبحان االله شروع می شود؟ (مسبحات)

سوره های اسری، حدید، حشر، صف، جمعه، تغابن و اعلی به مسبحات مشهورند.

14. کدام سوره ها با لفظ طس شروع می شود؟ (طواسین)

سوره های شعرا، نمل و قصص به طواسین معروفند.

15. کدام سوره ها با لفظ حم شروع می شود؟ (حوامیم)

سوره های انعام، فاتحه الکتاب، کهف، سبأ و فاطر به حامدات مشهورند.

16. کدام سوره ها با لفظ یا ایها الذین آمنوا شروع می شود؟

سوره های ممتحنه، مائده و حجرات با یا ایها الذین آمنوا آغاز می شوند.

17. کدام سوره ها با لفظ یا ایها الناس شروع می شود؟

سوره های نسأ و حج با یا ایها الناس آغاز می شوند.

18. کدام سوره با لفظ انّا شروع می شود؟

چهار سوره فتح، قدر، نوح و کوثر با انّا آغاز می شوند.

19. کدام سوره باقسم شروع می شود و با لفظ حمد پایان می یابد؟

سوره صافات با قسم شروع و با حمد تمام می شود.

20. کدام سوره است که هم در آیه اولش و هم در آیه آخرش لفظ الله آمده است؟

سوره زمر هم در آیه اولش و هم در آیه آخرش کلمه الله آمده است.

21. در کدام سوره لفظ الله چهل بار تکرار شده است؟

در سوره مجادله 40 بار کلمه الله ذکر شده است.

22. چند سوره با لفظ تبارک الذی شروع می شوند؟

سوره های فرقان و ملک با تبارک الذی آغاز می شوند.

23. چند سوره با لفظ هل شروع می شوند؟

سوره های دهر و غاشیه با کلمه هل آغاز می شوند.

24. چند سوره در قرآن با لفظ اذا شروع می شوند؟

7 سوره در قرآن با کلمه اذا شروع می شوند که عبارتند از : واقعه، انفطار، منافقون، تکویر، انشقاق، زلزال ونصر.

25. سوره هایی که با لفظ قد شروع می شوند کدامند؟

سوره هایی که با لفظ قد شروع می شوند عبارتند از سوره های مؤمنون و مجادله.

26. تنها سوره ای که با لفظ لله خاتمه می یابد چیست؟

تنها سوره ای که با لفظ لله خاتمه می یابد سوره انفطارمی باشد.

27. در کدام سوره لفظ یا بنی آدم چندین بار تکرار شده است؟

خطاب یا بنی آدم در سوره اعراف چندین بار تکرار شده است.

28. سوره هایی که در آغاز آیاتشان جمله های سؤالی به کار برده شده است؛ کدامند؟

سوره انسان، نبأ، غاشیه، انشراح، فیل و ماعون با جمله سؤالی آغاز می شوند.

شناسه سوره ها

1. چرا سوره فاتحه را فاتحه گویند؟

چون قرآن با این سوره شروع می شود و این سوره به معنای گشاینده و آغازگر قرآن است، فاتحه نامیده شده است.

2. نامهای دیگر سوره فاتحه چیست؟

نامهای دیگر سوره فاتحه عبارتند از: حمد، شکر، نور، سبع المثانی، ام الکتاب.

3. شناسه سوره فاتحه کدام است؟

سوره فاتحه هفت آیه دارد و در سال سوم بعثت نازل شده و چهل و سومین سوره است که در مکه نازل شده و بعضی هم اولین سوره دانسته اند.

4. چرا سوره بقره را بقره گویند؟

در آیات 67 تا 73 سوره بقره داستان فرمان خدا به بنی اسرائیل برکشتن گاو بیان شده است و لذا این سوره را بقره (گاو ماده) گویند.

5. محتوای سوره بقره چیست؟

سوره بقره در خصوص متقین، مشرکین، منافقین، خلقت آدم، بدعتهای اهل کتاب، ماجراهای موسی و بنی اسرائیل، بنای کعبه، نعمتهای خداوند، قصاص، وصییت، قتال با مشرکین، نکاح و طلاق، ربا، مجادله ابراهیم با مشرکین، تغییر قبله و احکام حج، وارث، روزه و ... می باشد.

6. به چه علت سوره آل عمران را آل عمران گویند؟

عمران پدر حضرت مریم بود و آل عمران عبارتند از عمران و همسرش و مریم و عیسی و در آیه 23 سوره آل عمران به آن اشاره میکند.

7. محتوای سوره آل عمران چیست؟

محتوای سوره آل عمران از توحید و مقاومت در برابر دشمنان وجنگ بدر و احد و ولادت مریم و عیسی و مجادله با اهل کتاب و مخالفت های یهودیان سخن می گوید.

8. چرا سوره نساء را نساء گویند؟

در قسمتهایی از این سوره مسائل و احکامی درباره ی ازدواج با زنان و حقوق آنان بیان شده، لذا سوره را نساء (زنان) گویند.

9. محتوای سوره نساء چیست؟

محتوای سوره نساء احکامی در رابطه با زنان، نماز، جهاد، هجرت، شهادت و تجارت، حالات اهل کتاب و دستورات اجتماعی است.

10. چرا سوره مائده را مائده گویند؟در 112 تا 115 این سوره حواریون و پیروان عیسی(ع) از اودرخواست غذا می کنند و لذا سوره را مائده(غذا) نامیده اند.

11. نام دیگر سوره مائده چیست؟

نام دیگر سوره مائده عقود است.

12. محتوای سوره مائده چیست؟

جریانات مربوط به حضرت عیسی(ع) ، بینش توحیدی و مبارزه با خرافات و شرکها و احکام حلال و حرام، عهد و پیمان، قصاص و مسائل حقوقی وجزایی و مطالب مربوط به غدیر خم در سوره مائده بیان شده است.

13. چرا سوره انعام را انعام گویند؟

در قسمتهایی از آیات 136 تا 144 موارد مربوط به حیوانات ذکرشده است و لذا این سوره را انعام (حیوانات) گویند.

14. شناسه سوره انعام چیست؟

سوره انعام 165 آیه دارد و جز 6 آیه بقیه در مکه و قبل از هجرت نازل شده است. این سوره پس از سوره حجر نازل شده است.

15. محتوای سوره انعام چیست؟

عقاید جاهلی مربوط به حیوانات و مسائلی از قبیل توحید و نبوت و معاد و برخی وظایف شرعی در سوره انعام ذکر شده است

16. چرا سوره اعراف را اعراف گویند؟

اعراف جایی است میان بهشت و جهنم که در آیات 45 تا 48 دراین باره سخن گفته شده و لذا این سوره را اعراف می نامند.

17. محتوای سوره اعراف چیست؟

موارد مربوط به اعراف، سخن با مشرکین و مومنین، سرنوشتانسان در طول تاریخ و گوساله پرستی قوم موسی از موضوعاتی است که در سوره اعراف ذکر شده است.

18. چرا سوره انفال را انفال گویند؟

انفال به معنای منابع و ثروتهای عمومی در طبیعت است که در آیه اول این سوره ذکر شده و لذا این سوره را انفال گویند.

19. نام دیگر سوره انفال چیست؟

نام دیگر سوره انفال سوره بدر است

20. محتوای سوره انفال چیست؟

مسائل مربوط به انفال، جهاد، قنائم، هجرت و سایر موارد در این خصوص در سوره انفال ذکر شده است.

21. چرا سوره توبه را توبه گویند؟

در آیاتی از این سوره در خصوص بازگشت مشرکان از راه کج وهمچنین توبه سخن گفته شده و لذا این سوره را توبه گویند.

22. نام های دیگر سوره توبه چیست؟

نامهای دیگر سوره توبه ، برائت(بیزاری نسبت به مشرکین) وفاضحه (رسوا کننده منافقین) می باشد.

23. محتوای سوره توبه چیست؟

اعلام جنگ با مشرکین و منافقین، ترسیم خط مشی حکومت اسلامی، روحیه شهادت طلبی، ماجرای مسجد ضرار در سوره توبه آمده است.

24. چرا سوره یونس را یونس گویند؟

در این سوره به نام و قسمتی از ماجرای داستان حضرت یونس اشاره شده و لذا آنرا سوره یونس گویند.

25. محتوای سوره یونس چیست؟

سرگذشت حضرت یونس مسائلی در مورد توحید و رسالت انبیاءو امتهای گذشته و سرگذشت هلاکت شده است.

26. چرا سوره هود را هود گویند؟

در این سوره به داستان حضرت هود، پیامبر قوم عاد در آیات 50 تا 60 اشاره شده و لذا این سوره را هود گویند.

27. محتوای سوره هود چیست؟

سرگذشت حضرت هود ،بیان معارف الهی و احکام و عبادات،آغاز و فرجام خلقت و سرگذشت حضرت نوح، صالح، لوط، شعیب وموسی در سوره هود ذکرشده است.

28. چه آیه ای از سوره هود پیامبر را پیر کرد؟

آیه112 سوره هود که خدا دستور استقامت به پیامبر اکرم می دهد حضرت را پیر کرد.

29. چرا سوره یوسف را یوسف گویند؟

در این سوره به داستان حضرت یوسف اشاره شده و لذا این سوره را یوسف می گویند.

30. چرا سفارش شده سوره یوسف را زنان کمتر بخوانند؟

چون در سوره یوسف فتنه گری زلیخا ذکر شده لذا سفارش شده زنان کمتر این سوره را بخوانند.

31. محتوای سوره یوسف چیست؟

بیان سرگذشت حضرت یوسف و یعقوب و برادرانش، یاد انبیاء،موضع گیری مخالفان و نصرت الهی در این سوره ذکر شده است.

32. چرا سوره رعد را رعد گویند؟

در آیات 12 و 13 این سوره سخنانی درباره رعد وبرق و صاعقه آمده و لذا این سوره را رعد گویند.

33. محتوای سوره رعد چیست؟

بیان پدیده های طبیعی، بیان توحید، خلقت و پذیرش حق یا انکارآن در سوره رعد بیان شده است.

34. چرا سوره ابراهیم را ابراهیم گویند؟

در آیات 37 تا 42 این سوره دعوت و جریانات حضرت ابراهیم ذکر شده و لذا این سوره ابراهیم نامیده اند.

35. محتوای سوره ابراهیم چیست؟

جریانات حضرت ابراهیم اشاره به سرگذشت اقوام بنی اسرائیل، عاد و ثمود در سوره ابراهیم ذکر شده است.

36. چرا سوره حجر را حجر گویند؟

حجر سرزمین قوم ثمود است که دراین سوره به ان اشاره شدهاست و لذا این سوره را حجر نامیده اند

37. محتوای سوره حجر چیست؟

جریانات مربوط به حضرت صالح، سرگذشت اقوام دیگر، خلقت آدم و دشمنی ابلیس در سوره حجر ذکر شده است.

38. چرا سوره نحل را نحل گویند؟

نحل به معنای زنبور عسل است و در آیات 68 و 69 درباره آن سخن گفته شده و لذا این سوره را نحل نامیده اند

39. محتوای سوره نحل چیست؟

موارد مربوط به زنبور عسل، نعمتهای فراوان خدا، چهارپایان، مساله وحی و قیامت، بطلان عقاید مشرکین در سوره نحل بیان شده است.

40. چرا سوره اسراء را اسراء گویند؟

اسراء به معنای حرکت شبانه است که در آغاز سوره به حرکت شبانه پیامبر اشاره شده و لذا این سوره را اسراء نامیده اند.

41. نام های دیگر سوره اسراء چیست؟

نام دیگر سوره اسراء، سوره سبحان و بنی اسرائیل است.

42. محتوای سوره اسراء چیست؟

جریان معراج، سرگذشت بنی اسرائیل، بیان نکات اخلاقی، خانوادگی و اجتماعی و بهانه گیری های مشرکین در سوره اسراء بیان شده است.

43. چرا سوره کهف را کهف گویند؟

کهف به معنای غار است و لذا با عنایت به داستان اصحاب کهف سوره را کهف گویند.

44. چه آیه ای از سوره کهف است که اگر کسی این آیه را بخواند درهر ساعتی که بخواهد بیدار می شود؟

آیه ی آخر سوره کهف را هر کس هنگام خواب بخواند در هرساعتی که بخواهد بیدار می شود.

45 محتوای سوره کهف چیست؟

جریان داستان اصحاب کهف، ذوالقرنین، مسافرت موسی با خضر،تباهی کار کافران و پاداش صالحان در سوره کهف بیان شده است.

46. چرا سوره مریم را مریم گویند؟

مریم مادر حضرت عیسی است که در آیاتی از این سوره به آن اشاره شده است و لذا این سوره را سوره مریم نامیده اند.

47. محتوای سوره مریم چیست؟

بیان داستان حضرت مریم و ولادت حضرت عیسی و مواردمربوط به دین، آخرت، توحید، شرک و نهایت امر متقین و مجرمین در سوره مریم ذکر شده است.

48. چرا سوره طه را طه گویند؟

طه رمزی است خطاب به پیامبر اسلام که در آغاز سوره ذکر شده و لذا این سوره را طه نامیده اند

49. محتوای سوره طه چیست؟

داستان حضرت موسی، فرعون، جادوگران سامری و قوم بنی اسرائیل و فرمان سجده بر آدم و جریانات آن درسوره طه آمده است.

50. نامهای دیگر سوره طه چیست؟

نام دیگر سوره طه، حکیم و کلیم است

51. چرا سوره انبیاء را انبیاء گویند؟

در این سوره در رابطه با اساس دعوت پیامبران و سرگذشت آنان بیان شده است و لذا این سوره را انبیاء نامیده اند

52. محتوای سوره انبیاء چیست؟

داستان پیامبران، قیامت و معاد در کنار توحید، موضع گیری خصمانه مشرکین با آیین توحیدی در سوره انبیاء آمده است.

53. چرا سوره حج را حج گویند؟

در این سوره در خصوص فریضه حج بیان شده و لذا این سوره راحج نامیده اند.

54. محتوای سوره حج چیست؟

ساختن کعبه و بیان عبادت حج، مبداء و معاد، جدال و جهاد با مشرکین در سوره حج بیان شده است.

55. چرا سوره مومنون را مومنون گویند؟

در 11 آیه اول این سوره صفات مومنین بیان شده و لذا این سوره را مومنین نامیده اند

56- محتوای سوره مومنون چیست؟

بیان صفات مومنین، خلقت انسان، نعمتهای خدا و دعوت انبیاء و معاد از مطالبی است که در سوره مومنون آمده است.

57- چرا سوره نور را نور گویند؟

در این سوره و بویژه آیه 35 و بعد از آن در خصوص خداوند که نور آسمانها و زمین است بیان شده و لذا این سوره را نور نامیده اند.

58- چرا سفارش شده زنان سوره نور را بخوانند؟

در حدیث است که با تلاوت سوره نور عفت خانواده و اولاد خود را حفظ کنید و لذا سفارش شده زنان آنرا بخوانند.

59- محتوای سوره نور چیست؟

مطالب مربوط به خداوند، داستان افک، احکام الهی، حجاب و مسائل تربیتی و اخلاقی و احکام نگاه کردن در سوره نور بیان شده است.

60- چرا سوره فرقان را فرقان گویند؟

فرقان به معنای جدا کننده و یکی از نامهای قرآن است که دراین سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را فرقان نامیده اند.

61- محتوای سوره فرقان چیست؟

تقویت روحی پیامبر و استقامت در رویارویی با مشرکین، قیامتو حسرتهای مردم و نعمتهای خداوند از موضوعاتی است که در سوره فرقان به آن اشاره شده است .

62- چرا سوره شعراء را شعراء گویند؟

شعراء به معنای شاعران است که در 4 آیه آخر این سوره سخن از شاعران بیهوده گو بیان شده و لذا این سوره را شعراء نامیده اند.

63- محتوای سوره شعراء چیست؟

سخن از شاعران، بیان توحید، نبوت، معاد، بعثت، دوزخ، و سرگذشت پیامبران در سوره شعراء بیان شده است.

64- نام دیگر سوره شعراء چیست؟

نام دیگر سوره شعرا، جامعه است

65- چرا سوره نمل را نمل گویند؟

نمل به معنی مورچه است و در این سوره در رابطه با آفرینش مورچه و داستان سلیمان و مورچه مطالبی بیان شده است و لذا این سوره را نمل نامیده اند.

66- نام دیگر سوره نمل چیست؟

نام دیگر سوره نمل، سوره سلیمان است.

67- محتوای سوره نمل چیست؟

داستانهای مربوط به حضرت سلیمان ، تدبر و عبرت از تاریخ،سرگذشت تعدادی از انبیاء و موضع گیری های مشرکین در سوره نمل بیان شده است

68- چرا سوره قصص را قصص گویند؟

در این سوره کلمه قصص در آیه 25 آمده است و لذا چون قصه هایی در این سوره بیان شده آنرا قصص گویند.

69- محتوای سوره قصص چیست؟

قصه های ولادت موسی، فرعون، قارون و بنی اسرائیل ودختران شعیب از موضوعاتی است که در سوره قصص آمده است.

70- چرا سوره عنکبوت را عنکبوت گویند؟

بیان نام عنکبوت و خانه های عنکبوتی در این سوره آمده است و لذا این سوره را عنکبوت نامیده اند.

71- محتوای سوره عنکبوت چیست؟

بیان خانه های عنکبوتی، اندیشه های مشرکان، زندگی حضرتابراهیم و انبیاء دیگر از موضوعاتی است که در سوره عنکبوت آمده است.

72- چرا سوره روم را روم گویند؟

در آغاز سوره از پیروزی روم پس از شکست خوردنش از ایران خبر می دهد و لذا این سوره را روم گویند.

73- محتوای سوره روم چیست؟

پیروزی روم، پیشگویی و حادثه مربوط به صدر اسلام، نشانه هایالهی و زندگی پس از مرگ موضوعاتی است که در سوره روم آمده است.

74- چرا سوره لقمان را لقمان گویند؟

لقمان نام حکیمی است که در این سوره به سخنان او اشاره شده و لذا این سوره را لقمان نامیده اند

75- محتوای سوره لقمان چیست؟

بیان موعظه های لقمان، خطاب کردن به فطرت بشری و موضوعات اخلاقی از مواردی است که در این سوره آمده است.

76- چرا سوره سجده را سجده گویند؟

در آیه 51 این سوره به سجده اشاره شده و لذا این سوره را سجده نامیده اند.

77- نام دیگر سوره سجده چیست؟

نام دیگر سوره سجده ، مضاجع است.

78- محتوای سوره سجده چیست؟

بیان سجده، اشاره به مومنان و فاسقان و سرگذشت موسی وقوم او در سوره سجده آمده است.

79- چرا سوره احزاب را احزاب گویند؟

در این سوره در رابطه با حزب ها و گروه ها مطالبی بیان میکند و لذا این سوره را احزاب نامیده اند

80- محتوای سوره احزاب چیست؟

واکنش مسلمانان در رابطه با احزاب، رابطه پیامبر با مومنین ومنافقین و همسرانشان، نکات اخلاقی و جریان زید از مواردی است که در سوره احزاب به آن اشاره شده است.

81- چرا سوره سباء را سباء گویند؟

سباء نام قومی است که همزمان با سلیمان زندگی می کردندو حاکمشان یک زن به نام بلقیس است که در این سوره به آن اشاره شده است و لذا این سوره را سباء نامیده اند.

82- محتوای سوره سباء چیست؟

جریان حضرت سلیمان و بلقیس، داستان حضرت داود ورسالت جهانی پیامبر اسلام از موضوعاتی است که در سوره سباء به آن اشاره شده است.

83- چرا سوره فاطر را فاطر گویند؟

فاطر به معنای شکافنده و پدیدآورنده است و در اولین آیه این سوره به آن اشاره شده است و لذا این سوره را فاطر نامیده اند.

84- نام دیگر سوره فاطر چیست؟

نام دیگر سوره فاطر، ملائکه است

85- محتوای سوره فاطر چیست؟

ذکر موارد مربوط به فرشتگان، قدرت و نعمتهای خداوند، خلقت انسان، شب و روز و سایر نعمتها از موضوعاتی است که در سوره فاطر به آن اشاره شده است.

86- چرا سوره یس را یس گویند؟

یس از حروف رمز قرآن و خطاب به پیامبر است و در آغاز این سوره به آن اشاره شده است و لذا این سوره را یس نامیده اند.

87- نامهای دیگر سوره یس چیست؟

این سوره به قلب قرآن و ریحانه القرآن معروف است

88- محتوای سوره یس چیست؟

اشاره به پایه های دین( توحید، نبوت، معاد)، سرانجام مجرمین و متقین در قیامت، رویش گیاهان و سایرنشانه های خدا در سوره یس آمده است.

89- چرا سوره صافات را صافات گویند؟

صافات به معنای به صف کشیده ها که در آغاز سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را صافات نامیده اند.

90- محتوای سوره صافات چیست؟

فرشتگان به صف کشیده، بیان توحید و رد عقاید مشرکین، مواردمربوط به جن، مسئله معاد، پاداش های بهشت و کیفر جهنم و داستان پیامبران از موضوعاتی است که در سوره صافات به آن اشاره شده است.

91- چرا سوره ص را ص گویند؟

ص از حروف رمز است که در اول سوره به ان اشاره شده و لذا این سوره را ص نامیده اند.

92- محتوای سوره ص چیست؟

دعوت پیامبر به توحید و اخلاص، موضع منافقین و مخالفین، قیامت، خلقت انسان و سجده بر آدم و دشمنی ابلیس از مواردی است که در سوره ص به آن اشاره شده است.

93- چرا سوره زمر را زمر گویند؟

زمر جمع زمره به معنای گروه ها و دسته ها است که از آیه 70تا آخر سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را زمر نامیده اند.

94- نامهای دیگر سوره زمر چیست؟

نام دیگر سوره زمر، غرف به معنای غرفه ها است.

95- محتوای سوره زمر چیست؟

بیان روز قیامت، کیفر و پاداش کافران و متقین، ذکر غرفه های بهشت، اخلاص و مقایسه سرنوشت مومنین و مشرکین از موضوعاتیاست که در سوره زمر بیان شده است.

96- چرا سوره مومن را مومن گویند؟

از آیه 27 به بعد از مومن آل فرعون یاد شده و لذا این سوره رامومن نامیده اند.

97- نامهای دیگر سوره مومن چیست؟

نامهای دیگر سوره مومن ، غافر و طول است.

98- محتوای سوره مومن چیست؟

داستان مومن آل فرعون درگیری هواداران حق و باطل، قدرت خدا در قیامت، دعوت موسی و سایر موارد از موضوعاتی است که در سوره مومن به آن اشاره شده است.

99- چرا سوره فصلت را فصلت گویند؟

فصلت به معنای بخش بخش و فصل فصل شده است و در آیه 2 به آن اشاره شده است و لذا این سوره را فصلت نامیده اند.

100- نام دیگر سوره فصلت چیست؟

نامهای دیگر سوره فصلت، مصابیح و حم سجده است.

101- محتوای سوره فصلت چیست؟

قرآن، رسالت، خدا، آخرت، وحی، توحید، هلاکت ظالمین و حسابرسی در آخرت از موضوعاتی است که در سوره فصلت به آن اشاره شده است.

102- چرا سوره شوری را شوری گویند؟

شوری به معنای مشورت است و در آیه 38 این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را شوری گویند.

103- محتوای سوره شوری چیست؟

بیان اصل مشورت، وحی و محتوای پیامهای آن، یاد معاد و نعمتهایالهی از موضوعاتی است که در سوره شوری به آن اشاره شده است.

104- چرا سوره زخرف را زخرف گویند؟

زخرف به معنای زینت و زیور است و در آیه 33 تا 35 این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را زخرف گویند.

105- محتوای سوره زخرف چیست؟

بیان بی ارزشی جلوه های مادی دنیا، شیوه فرعون، دعوتعیسی، اصلاح اعتقادات خرافی، آیات قیامت و فرستادن انبیاء ازموضوعاتی است که در سوره زخرف به آن اشاره شده است.

106- چرا سوره دخان را دخان گویند؟

دخان به معنای دود است و در آیه 10 این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را دخان گویند.

107- محتوای سوره دخان چیست؟

بیان علائم رستاخیز، داستان موسی و فرعون، عذابهای دنیوی و کیفرهای جهنم و پاداش متقین از موضوعاتی است که در سوره دخان به آن اشاره شده است.

108- چرا سوره جاثیه را جاثیه گویند؟

جاثیه به معنای به زانو افتاده است و در قیامت هر امتی به زانو در می آید و در آیه 28 این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را جاثیه گویند.

109- نامهای دیگر سوره جاثیه چیست؟

نامهای دیگر سوره جاثیه، شریعت و دهر است.

110- محتوای سوره جاثیه چیست؟

قیامت، مطالب توحیدی، نشانه های خدا، کیفرهای الهی ازموضوعاتی است که در سوره جاثیه به آن اشاره شده است.

111- چرا سوره احقاف را احقاف گویند؟

احقاف به معنای سرزمین قوم عاد است که در آیه 21 این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را احقاف گویند.

112- محتوای سوره احقاف چیست؟

نام محمد در دومین آیه این سوره آمده است و به آن اشارهشده و لذا این سوره را محمد گویند.

113- چرا سوره محمد(ص) را محمد(ص) گویند؟

نام محمد(ص) در دومین آیه این سوره آمده است و به آن اشاره شده و لذا این سوره را محمد(ص) گویند.

114- نام دیگر سوره محمد(ص) چیست؟

نام دیگر سوره محمد(ص) ، قتال است.

115- محتوای سوره محمد(ص) چیست؟

توضیحی از کافران و مومنان و نعمتهای خدا، جدال حق و باطل، جنگ با کفار از موضوعاتی است که در سوره محمد(ص) به آن اشاره شده است.

116- چرا سوره فتح را فتح گویند؟

فتح به معنای پیروزی است و در آیه اول این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را فتح گویند.

117- محتوای سوره فتح چیست؟

صلح حدیبیه، فتح مبین، امور داخلی مسلمین، اشاره به خلق و خوی جاهلی از موضوعاتی است که در سوره فتح به آن اشاره شده است.

118- چرا سوره حجرات را حجرات گویند؟

حجرات به معنای حجره ها و اطاقهاست و در این سوره به آناشاره شده و لذا این سوره را حجرات گویند.

119- محتوای سوره حجرات چیست؟

ذکر برخورد بی ادبانه و فریاد در محضر پیامبر، نکات اخلاقی، اصلاح بین مسلمین، غیبت و تجسس و سایر موارد اخلاقی ازموضوعاتی است که در سوره حجرات به آن اشاره شده است.

120- چرا سوره ق را قاف گویند؟

(ق) از حروف رمز است که در اول این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را (ق) گویند.

121- محتوای سوره قاف چیست؟

بیان و احوال مردم در قیامت، خلقت انسان تا مرگش، پدیده های آفرینش، یادی از بعضی از اقوام از موضوعاتی است که در سوره (ق) به آن اشاره شده است.

122- چرا سوره ذاریات را ذاریات گویند؟

ذاریات به معنای پراکنده کنندگان که در آیه اول این سوره بهآن اشاره شده و لذا این سوره را ذاریات گویند.

123- محتوای سوره ذاریات چیست؟

یاد فرشتگان و یادی از معاد، صفات متقین و داستانهای پیامبران از موضوعاتی است که در سوره ذاریات به آن اشاره شده است.

124- محتوای سوره طور چیست؟

یاد قیامت و بهشت و جهنم و مجادله با مشرکین و یاد کوه طور و محل مناجات حضرت موسی از موضوعاتی است که در سوره طور به آن اشاره شده است.

125- چرا سوره طور را طور گویند؟

طور نام یک کوه است که در اولین آیه این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را طور گویند.

126- چرا سوره نجم را نجم گویند؟

نجم به معنای ستاره است و در آغاز این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را نجم گویند.

127- محتوای سوره نجم چیست؟

تاکید بر سه رکن توحید، نبوت، معاد، توبیخ مشرکین و مردمشناسی از موضوعاتی است که در سوره نجم به آن اشاره شده است.

128- چرا سوره قمر را قمر گویند؟

قمر به معنای ماه است و در آیه اول به شق القمر اشاره شده و لذا این سوره را قمر گویند.

129- محتوای سوره قمر چیست؟

داستان شق القمر، بیم دادن مکذبین، هلاکت امتهای گذشته و یاد بعضی از اقوام از موضوعاتی است که در سوره قمر به آن اشاره شده است.

130- چرا سوره رحمن را رحمن گویند؟

رحمن به معنای بخشنده، نام خداوند است که در آیه اول این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را رحمن گویند.

131- محتوای سوره رحمن چیست؟

خطاب به جن و انس، آفرینش جهان، نعمتهای خدا در دنیا وبهشت و عقوبتهای اهل دوزخ از موضوعاتی است که در سوره رحمن به آن اشاره شده است.

132- چرا سوره واقعه را واقعه گویند؟

واقعه به معنای پیش آمد و حادثه و یکی از نامهای قیامت استکه در اوایل این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را واقعه گویند.

133- محتوای سوره واقعه چیست؟

بیان مشخصات روز قیامت و دسته های مردم در آن روز، اصحابیمین و شمال و سابقون در سوره واقعه به آن اشاره شده است.

134- چرا سوره حدید را حدید گویند؟

حدید به معنای آهن است که در آیه 25 این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را حدید گویند.

135- محتوای سوره حدید چیست؟

تشویق به انفاق، اخلاص و زهد، معارفی از مبدا و معاد ازموضوعاتی است که در سوره حدید به آن اشاره شده است.

136- چرا سوره مجادله را مجادله گویند؟

مجادله به معنای گفتگو و جدل است ودر آیه اول این سوره بهآن اشاره شده و لذا این سوره را مجادله گویند.

137- محتوای سوره مجادله چیست؟

بیان صفاتی از مومنان و مخالفان اسلام، نکوهش نجوا، حزب شیطان و حزب الله از موضوعاتی است که در سوره مجادله به آن اشاره شده است.

138- چرا سوره حشر را حشر گویند؟

حشر به معنای بیرون آمدن و برانگیخته شدن است که در این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را حشر گویند.

139- نام دیگر سوره حشر چیست؟

سوره حشر را به نام بنی نضیر هم گویند

140- محتوای سوره حشر چیست؟

بیان داستانهایی از یهود و برخورد آنان با پیامبر و قوم بنی نضیر در سوره حشر به آن اشاره شده است.

141- چرا سوره ممتحنه را ممتحنه گویند؟

ممتحنه به معنای زن امتحان شده است که در آیه 10 این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را ممتحنه گویند.

142- نامهای دیگر سوره ممتحنه چیست؟

سوره های امتحان و مراه (زن) از نامهای دیگر سوره ممتحنه است.

143- محتوای سوره ممتحنه چیست؟

بیان مرز دوستی و دشمنی، سیاست خارجی ، یادی از قیامت،احکام هجرت و ایمان زنان و جاسوسی به نفع مشرکان از موضوعاتیاست که در سوره ممتحنه به آن اشاره شده است.

144- چرا سوره صف را صف گویند؟

صف به معنای ردیف و صف است که در آیه 4 این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را صف گویند.

145- نام دیگر سوره صف چیست؟

نام دیگر سوره صف، حواریین است

146- محتوای سوره صف چیست؟

پیکارگران بااستقامت، مبارزه با دشمن، دعوت عیسی از حواریین و جهاد از موضوعاتی است که در سوره صف به آن اشاره شده است.

147- چرا سوره جمعه را جمعه گویند؟

جمعه روز بزرگ و عید هفتگی مسلمین است که در این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را جمعه گویند.

148- محتوای سوره جمعه چیست؟

دعوت به نماز جمعه، توصیف خدا و فلسفه رسالت، اشاره به قوم یهود از موضوعاتی است که در سوره جمعه به آن اشاره شده است.

149- چرا سوره منافقون را منافقون گویند؟

منافقون به معنای دو چهره که در این سوره به تشریح اخلاق وشیوه های آنان پرداخته شده و لذا این سوره را منافقون گویند.

150- محتوای سوره منافقون چیست؟

تشریح اخلاق منافقون و بیان صفات یکی ازسران آنان (عبدالله بنابی) از موضوعاتی است که در سوره منافقون به آن اشاره شده است.

151- چرا سوره تغابن را تغابن گویند؟

تغابن به معنای گول خوردگی و حسرت که یکی از نامهای روز قیامت است و در آیه 9 این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را تغابن گویند.

152- محتوای سوره تغابن چیست؟

بیان رستاخیز و قیامت، تشویق به انفاق از مواردی است که درسوره تغابن به آن اشاره شده است.

153- چرا سوره طلاق را طلاق گویند؟

طلاق و احکام آن در این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را طلاق گویند.

154- نام دیگر سوره طلاق چیست؟

به سوره طلاق، نساء کوچک هم می گویند

155- محتوای سوره طلاق چیست؟

بیان احکام طلاق و عده زنان، احکام خانواده و موعظه ها و بشارتها و یادی از هلاکت بعضی از اقوام در سوره طلاق ذکر شده است

156- چرا سوره تحریم را تحریم گویند؟

تحریم به معنای حرام و ممنوع ساختن است و به جهت این که پیامبر برای جلب رضایت بعضی از همسرانش ، بعضی از حلال ها را برخود حرامکرده و مورد خطاب آمیخته به عتاب قرار گرفتند این سوره تحریم نام گرفت

157- محتوای سوره تحریم چیست؟

بیان روابط خانوادگی پیامبر، ذکری از قیامت و عذاب و دعوت به توبه و فرمان جهاد و نیز بیان نمونه ای از همسران ناشایسته وشایسته از مواردی است که در سوره تحریم به آن اشاره شده است.

158- چرا سوره ملک را ملک گویند؟

ملک به معنای فرمانروایی است و چون این سوره با این فرازشروع شده است آن را سوره ملک گویند.

159- نام دیگر سوره ملک چیست؟

نام دیگر سوره ملک، سوره تبارک است

160- محتوای سوره ملک چیست؟

از خدا و توحید و خلق زمین و آسمان و روز قیامت و پاداش و کیفر در سوره ملک یاد شده است

161- چرا سوره قلم را قلم گویند؟

در اول این سوره خدا به قلم سوگند خورده است و لذا این سوره را قلم گویند.

162- محتوای سوره قلم چیست؟

یاد قلم و پیامبر امی، دفع اتهام جنون از پیامبر، بیان آخرت وبهشت و کیفر و صبر و نیز شورچشمی از مطالبی است که در سوره قلم به آن شاره شده است.

163- چرا سوره حاقه را حاقه گویند؟

حاقه به معنای آنچه سزاوار و مسلم و حق است و یکی ازنام های قیامت است و در اوایل این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را حاقه گویند.

164- محتوای سوره حاقه چیست؟

بیان قیامت و امت های گذشته و وحی و نبوت از مطالبی است که در سوره حاقه به ان اشاره شده است.

165- چرا سوره معارج را معارج گویند؟

معارج به معنای نردبان ها که در آیه 3 و 4 این سوره خداوند به نام صاحب معارج یاد شده است که نام این سوره برگرفته از آن است.

166- محتوای سوره معارج چیست؟

محور اصلی سوره معارج روز قیامت و معاد است و به عنوان عاملی جهت کنترل و تقوا معرفی شده است.

167- چرا سوره نوح را نوح گویند؟

بیان داستان نوح در این سوره، وجه تسمیه سوره نوحمی باشد.

168- محتوای سوره نوح چیست؟

بیان داستان نوح ، موضع گیری های مخالفان و درگیری حق و باطل در سوره نوح اشاره شده است.

169- چرا سوره جن را جن گویند؟

جن موجودی نامرئی با ویژگی های عجیب است که در اینسوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را جن گویند.

170- محتوای سوره جن چیست؟

بیان جن و گروه های مختلف آنان و دعوت حضرت محمد و دستههای مومن و کافر از مواردی است که در سوره جن به آن اشاره شده است.

171- چرا سوره مزمل را مزمل گویند؟

مزمل به معنای گلیم به خود پیچیده است و در آیه اول اینسوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را مزمل گویند.

172- محتوای سوره مزمل چیست؟

دعوت پیامبر به برخواستن و عبادت شبانه، کمک گیری ازنیایش و تلاوت قرآن و مقاومت ازمواردی است که در سوره مزمل به آن شاره شده است.

173- چرا سوره مدثر را مدثر گویند؟

مدثر به معنای جامه به خود پیچیده است و در اوایل این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را مدثر گویند.

174- محتوای سوره مدثر چیست؟

در سوره مدثر از رسالت و قیامت و مشرکین و فرشتگان و ترک نماز و تکذیب قیامت که سبب جهنمی شدن است یاد شده است.

175- چرا سوره قیامت را قیامت گویند؟

قیامت نام رستاخیز است که در اولین آیه این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را قیامت گویند

176- محتوای سوره قیامت چیست؟

یاد قیامت، علامت رستاخیز، حالات بشر هنگام جان دادن و عبث نبودن خلقت از موضوعاتی است که در سوره قیامت به آن اشاره شده است.

177- چرا سوره دهر را دهر گویند؟

دهر به معنای روزگار است که در اولین آیه این سوره به آناشاره شده و لذا این سوره را دهر گویند.

178- نامهای دیگر سوره دهر چیست؟

نام های دیگر سوره دهر، انسان و هل اتی است.

179- محتوای سوره دهر چیست؟

اشاره به خلقت انسان، شکر و کفران، نعمتهای خداوند برا یاهل بهشت و فرمان صبر و مقاومت از مواردی است که در سوره دهر به آن شاره شده است.

180- چرا سوره مرسالت را مرسلات گویند؟

مرسلات به معنای فرستاده شده ها که در اولین آیه این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را مرسلات گویند.

181- محتوای سوره مرسلات چیست؟

یاد فرشتگان، تاکید بر قیامت و بیم دادن تکذیب کنندگان و صحنه هایی از دنیا و آخرت از موضوعاتی است که در سوره مرسلات به آن اشاره شده است.

182- چرا سوره نبا را نبا گویند؟

نباء به معنی خبر است و در اوایل این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را نباء گویند.

183- محتوای سوره نبا چیست؟

ضرورت قیامت و توصیف آن، بیان نظامهای طبیعت و سایر موارد از موضوعاتی است که در سوره نباء به آن اشاره شده است.

184- نامهای دیگر سوره نبا چیست؟

نام های دیگر سوره نباء عبارتند از: عم، تساول و معصر.

185- چرا سوره نازعات را نازعات گویند؟

نازعات به معنای آنهایی است که از روی قوت جان می گیرند ومنظور فرشتگان هستند که در اوایل این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را نازعات گویند.

186- محتوای سوره نازعات چیست؟

یاد فرشتگان به عنوان واسطه های تدبیر در جهان، بخشی از نبوت موسی، بیان آخرت حالات مردم در بهشت و جهنم از مواردیاست که در سوره نازعات به آن شاره شده است.

187- چرا سوره عبس را عبس گویند؟

عبس به معنای چهره درهم کشیده و عتاب و ملامت ثروتمندان است که در اوایل این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را عبس گویند.

188- نام دیگر سوره عبس چیست؟

نام دیگر سوره عبس، اعمی(نابینا) است

189- محتوای سوره عبس چیست؟

چهره درهم کشیدن ثروتمندان از ورود نابینا(ابن ام مکتوم) وانتقاد خداوند، یادی از مراحل خلقت انسان و نعمت های خدا و چهرههای خندان و اندوهگین در آخرت از مواردی است که در سوره عبس به آن شاره شده است.

190- چرا سوره تکویر را تکویر گویند؟

تکویر به معنای درهم پیچیده شدن که در آیه اول این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را تکویر گویند.

191- محتوای سوره تکویر چیست؟

درهم پیچیده شدن نور خورشید، مشخص شدن اعمال انسان درروز قیامت از مواردی است که در سوره تکویر به آن شاره شده است.

192- چرا سوره انفطار را انفطار گویند؟

انفطار به معنای شکافته شدن است که در اوایل این سوره بهآن اشاره شده و لذا این سوره را انفطار گویند.

193- محتوای سوره انفطار چیست؟

یاد قیامت و سرانجام نیکان و بدان در بهشت و دوزخ، شکافته شدن آسمان، ثبت و ضبط اعمال دقیق انسان از مواردی است که درسوره انفطار به آن اشاره شده است.

194- چرا سوره مطففین را مطففین گویند؟

مطففین به معنای کم فروشان است که در آیه اول این سورهبه آن اشاره شده و لذا این سوره را مطففین گویند.

195- محتوای سوره مطففین چیست؟

نکوهش کم فروشان، بیان عقوبت های سخت اخروی برای آنان و برای تکذیب کنندگان و فاجران از موضوعاتی است که در سوره مطففین به آن اشاره شده است.

196- چرا سوره انشقاق را انشقاق گویند؟

انشقاق یه معنای دو شقه شده و شکاف برداشتن که در اوایلاین سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را انشقاق گویند.

197- محتوای سوره انشقاق چیست؟

یادی از علائم ظهور قیامت و درهم ریختن نظام جهان، تکیه برمبداء و معاد، سیر انسان به سوی خدا و حساب و کتاب از موضوعاتیاست که در سوره انشقاق به آن اشاره شده است.

198- نام دیگر سوره مطففین چیست؟

سوره مطففین به سوره تطفیف هم یاد شده است

199- چرا سوره بروج را بروج گویند؟

بروج به معنای برج هاست که در اولین آیه این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را بروج گویند.

200- نام دیگر سوره بروج چیست؟

سوره بروج را به نام سوره پیامبران هم گفته اند.

201- محتوای سوره بروج چیست؟

بیان برج های آسمان، هشدار به آزاردهندگان مومنان، داستاناحزاب اخدود و نوید پیروزی به مسلمین از مواردی است که در سوره بروج به آن اشاره شده است.

202- چرا سوره طارق را طارق گویند؟

طارق به معنای ستاره ظاهر شونده است که در اول این سورهبه آن اشاره شده و لذا این سوره را طارق گویند.

203- محتوای سوره طارق چیست؟

بیان آسمان و ستاره های درخشان آن، تاکید بر معاد و قدرتکامل خدا و بیان اصل خلقت انسان از موضوعاتی است که در سوره طارق به آن اشاره شده است.

204- چرا سوره اعلی را اعلی گویند؟

اعلی به معنای برتر که در آیه اول خدا را با این صفت یاد نمودهاست و لذا این سوره را اعلی گویند.

205- محتوای سوره اعلی چیست؟

تسبیح خداوند، حیات برتر و جاودانه آخرت، فلاح در سایه تذکیه وذکر و نماز از موضوعاتی است که در سوره اعلی به آن اشاره شده است.

206- چرا سوره غاشیه را غاشیه گویند؟

غاشیه به معنای فراگیرنده و یکی از نامهای روز قیامت است کهدر اول آیه این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را غاشیه گویند.

207- محتوای سوره غاشیه چیست؟

تقسیم مردم از نظر شقاوت و سعادت اخروی به دو بخش کیفر وپاداش آنان، ربوبیت خداوندی و بازگشت همه انسان ها برای حساب نزد خداوند از موضوعاتی است که در سوره غاشیه به آن اشاره شده است.

208- چرا سوره فجر را فجر گویند؟

فجر به معنای سپیده دم است و در آیه اول این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را فجر گویند.

209- محتوای سوره فجر چیست؟

نکوهش از وابستگی به دنیا، یادی از اقوام گذشته، گریزی بهمعاد و تاکید روی رجعت انسان از موضوعاتی است که در سوره فجربه آن اشاره شده است.

210- نام دیگر سوره فجر چیست؟

این سوره به سوره حسین ابن علی معروف است.

211- چرا سوره بلد را بلد گویند؟

بلد به معنای شهر است و در اولیل این سوره به آن اشاره شدهو لذا این سوره را بلد گویند.

212- محتوای سوره بلد چیست؟

یاد مکه و زادگاه پیامبر ، خلقت انسان در رنج و سختی، آزادیاسیران، اطعام گرسنگان و سفارش به صبر و رحمت از موضوعاتی است که در سوره بلد به آن اشاره شده است.

213- چرا سوره شمس را شمس گویند؟

شمس به معنای خورشید است و در اوایل این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را شمس گویند.

214- محتوای سوره شمس چیست؟

بیان چندین سوگند، در سایه تذکیه نفس، تباهی در اثر گمراه ساختن نفس و داستان ثمود و ناقه ی صالح از موضوعاتی استکه در سوره شمس به آن اشاره شده است.

215- چرا سوره لیل را لیل گویند؟

لیل به معنای شب است و در اوایل این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را لیل گویند.

216- محتوای سوره لیل چیست؟

شب و روز، خلقت و تالش انسان ها،هدایت آنها، قیامت و توجه به انفاق از مواردی است که در سوره لیل به آن اشاره شده است.

217- چرا سوره ضحی را ضحی گویند؟

ضحی به معنای نور و روشنایی است که در اوایل این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را ضحی گویند.

218- محتوای سوره ضحی چیست؟

قسم به روشنایی روز و فراگیری شب و رها نکردن پیامبر و تایید پیامبر از موضوعاتی است که در سوره ضحی به آن اشاره شده است.

219- چرا سوره انشراح را انشراح گویند؟

انشراح به معنای گشاده شدن و وسیع شدن است که در آیه اول این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را انشراح گویند.

220- نام دیگر سوره انشراح چیست؟

نام دیگر سوره انشراح، شرح است.

221- محتوای سوره انشراح چیست؟

شرح صدر و فراخی سینه و بیان نعمتهای خداوند به پیامبر و دعوت پیامبر به کار مستمر و پیگیر از موضوعاتی است که در سوره انشراح به آن اشاره شده است.

222- چرا سوره تین را تین گویند؟

تین به معنای انجیر است که در آیه اول این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را تین گویند.

223- محتوای سوره تین چیست؟

قسم به انجیر و زیتون و طور سینا و مکه که محل بعثتپیامبران است، سخن از انسان و آفرینش او و ایمان و عمل صالح ازموضوعاتی است که در سوره تین به آن اشاره شده است.

224- چرا سوره علق را علق گویند؟

علق به معنای خون بسته و زالو می باشد که در اوایل این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را علق گویند.

225- محتوای سوره علق چیست؟

مبداء و خلقت انسان از علق، سخن از خواندن و آفرینش انسانو تسلیم او و طغیانش از موضوعاتی است که در سوره علق به آن اشاره شده است.

226- چرا سوره قدر را قدر گویند؟

قدر به معنای اندازه و ارزش می باشد که در اوایل این سوره بهآن اشاره شده و لذا این سوره را قدر گویند.

227- شناسه سوره قدرچیست؟

سوره قدر در حدود سال 4 بعثت و بعد از سوره یس در مکه نازلشده است و 5 آیه دارد و سوره ایست بسیار با فضیلت که در خصوص نزول قرآن و شب قدر بیان می کند.

228- چرا سوره بینه را بینه گویند؟

بینه به معنای دلیل روشن و حجت آشکار است که در اوایل اینسوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را بینه گویند.

229- نام دیگر سوره بینه چیست؟

نامهای دیگر سوره بینه عبارتند از لم یکن، اهل الکتاب، قیامت، بریه و انفکاک.

230- محتوای سوره بینه چیست؟

بیان رسالت عام پیامبر و دعوت همه بشریت به آئین حق و بهشتو جهنم از مواردی است که در سوره بینه به آن اشاره شده است.

231- چرا سوره زلزال را زلزال گویند؟

زلزال به معنای لرزش و زلزله است که در آیه اول این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را زلزال گویند.

232- محتوای سوره زلزال چیست؟

وقوع زلزله مهیب روز قیامت، برانگیختن مردم برای دادرسیعمومی و پاداش خوبیها و کیفر بدیها از مواردی است که در سورهزلزال به آن اشاره شده است.

233- نام دیگر سوره زلزال چیست؟

نام دیگر سوره زلزال، زلزله است.

234- چرا سوره عادیات را عادیات گویند؟

عادیات به معنای دوندگان است که در اول این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را عادیات گویند.

235- محتوای سوره عادیات چیست؟

سوگند به دویدن اسبها و بیان نکات تربیتی و انسان شناسی وکفران انسان نسبت به نعمتها و مال دوستی شدید انسان و اشاره به قیامت از موضوعاتی است که در سوره عادیات به آن اشاره شده است.

236- چرا سوره قارعه را قارعه گویند؟

قارعه به معنای کوبنده است و از نام های قیامت است و دراوایل این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را قارعه گویند.

237- محتوای سوره قارعه چیست؟

بیان قیامت و کوبندگی آن، حالت خوش و ناراحتی نیکوکاران وبدکاران در سوره قارعه اشاره شده است.

238- چرا سوره تکاثر را تکاثر گویند؟

تکاثر به معنای افتخار به زیادی ثروت و عزت است که در دوآیه اول از آن نکوهش شده و لذا این سوره را تکاثر گویند.

239- محتوای سوره تکاثر چیست؟

نکوهش از تکاثر و افزون طلبی و افتخار کردن به کثرت اموال و قوم و قبیله و عزت اجتماعی، از موضوعاتی است که در سوره تکاثربه آن اشاره شده است.

240- چرا سوره عصر را عصر گویند؟

عصر به معنای زمان و بعدازظهر است ودر اولین آیه این سورهبه آن اشاره شده و لذا این سوره را عصر گویند.

241- محتوای سوره عصر چیست؟

بیان عصر، خلاصه ای از معارف قرآن شامل ایمان، عمل صالح،حق و صبر از موضوعاتی است که در سوره عصر به آن اشاره شده است.

242- چرا سوره همزه را همزه گویند؟

همزه به معنای عیب جو و طعنه زن می باشد که در اوایل این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را همزه گویند.

243- محتوای سوره همزه چیست؟

نکوهش از کسانی که عیب جویی می کنند و مسخرهمی کنند و به ثروت های خود مغرورند، وعده آتش از موضوعاتی است که در سوره همزه به آن اشاره شده است.

244- چرا سوره فیل را فیل گویند؟

در این سوره به داستان فیل سواران ابرهه اشاره شده و لذا این سوره را فیل گویند.

245- محتوای سوره فیل چیست؟

بیان داستان فیل سواران ابرهه، جهت ویران کردن کعبه و نابودی آنان از موضوعاتی است که در سوره فیل به آن اشاره شده است.

246- چرا سوره ایلاف را ایلاف گویند؟

ایلاف به معنی الفت دادن است که در اوایل این سوره به آناشاره شده و لذا این سوره را ایلاف گویند.

247- نام دیگر سوره ایلاف چیست؟

نام دیگر سوره ایلاف، سوره قریش است.

248- در سوره ایلاف به چه موضوعاتی اشاره شده است؟

انس و الفت و ایمنی قریش در کوچ های تابستانی و زمستانیو انتظار پرستش خداوند از موضوعاتی است که در سوره ایلاف به آن اشاره شده است.

249- محتوای سوره ایلاف چیست؟

در خصوص تجمع و انس ، الفت و ایمنی قریش در کوچ های تابستانی و زمستانی است و در مقابل انتظار از آنان این است که خدا را پرستش کنند .

250- چرا سوره ماعون را ماعون گویند؟

ماعون به معنای ظرف غذا است که در این سوره به آن اشارهشده و لذا این سوره را ماعون گویند

251- نام دیگر سوره ماعون چیست؟

نام دیگر سوره ماعون، سوره دین است.

252- محتوای سوره ماعون چیست؟

نکوهش نمازگزاران سهل انگار و ریاکار که از اطعام و سیر کردنگرسنگان با ظرف های پراز غذا جلوگیری می کنند .

253- چرا سوره کوثر را کوثر گویند؟

کوثر به معنای خیر فراوان است و لذا این سوره را کوثر گویند.

254- محتوای سوره کوثر چیست؟

بیان کوثر و خیر کثیر واعطای آن به پیامبر(ص) و ابتر خواندن دشمنان پیامبر ، از موضوعاتی است که در سوره کوثر به آن اشاره شده است.

255- چرا سوره کافرون را کافرون گویند؟

کافرون به معنای کافرها که این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را کافرون گویند.

256- محتوای سوره کافرون چیست؟

فرمان برائت از خدایان مشرکین و عقائد باطل و عدم سازش بر اصولاعتقادی از موضوعاتی است که در سوره کافرون به آن اشاره شده است.

257- نام دیگر سوره کافرون چیست؟

نام دیگر سوره کافرون، سوره عبادت است.

258- نام دیگر سوره نصر چیست؟

نام دیگر سوره نصر، تودیع است.

259- محتوای سوره نصر چیست؟

یادی از نصر و یاری خدا و پیروزی و فتح بزرگ و روآوردن مردم فوج فوج به دین خدا از موضوعاتی است که در سوره نصر به آن اشاره شده است.

260- چرا سوره تبت را تبت گویند؟

تبت به معنای شکسته باد که در این سوره درباره دستان ابولهبکه شکسته باد است اشاره شده و لذا این سوره را تبت گویند.

261- نام دیگر سوره تبت چیست؟

نام دیگر سوره تبت، مسد یعنی ریسمانی بافته شده از لیف خرما می باشد.

262- محتوای سوره تبت چیست؟

درمورد ابولهب و همسر آتش افروز او و آزار و اذیتهای آنان درسوره تبت اشاره شده است.

263- چرا سوره اخلاص را اخلاص گویند؟

اخلاص به معنای خالص کردن و یکی از نام های این سوره است.

264-نام دیگر سوره اخلاص چیست؟

نامهای دیگر سوره اخلاص، توحید، قل هوا... و اساس است.

265- محتوای سوره اخلاص چیست؟

بیان وحدانیت و اوصاف خداوند و نسب نامه خدا از موضوعاتی است که در سوره اخلاص به آن اشاره شده است.

266-چرا سوره فلق را فلق گویند؟

فلق به معنای صبح است که در این سوره به آن اشاره شده ولذا این سوره را فلق گویند.

267-محتوای سوره فلق چیست؟

پناه بردن به خدایی که پروردگار فلق و سپیده دم است از شرهمه پدیده ها و ظلمت و جادوگران و حسودان از موضوعاتی است که در سوره فلق به آن اشاره شده است.

268- چرا سوره ناس را ناس گویند؟

ناس به معنای مردم است که در این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را ناس گویند.

269- محتوای سوره ناس چیست؟

پناه بردن به پروردگار و فرمانروا و معبود مردم از شر وسوسه گران از جن و انس از موضوعاتی است که در سوره ناس به آن اشاره شده است.

270- دو سوره ناس و فلق را چه می نامند؟

دو سوره فلق و ناس را معوذتین گویند

آیات قرآن

1. بزرگترین آیه قرآن کدام است؟

بزرگترین آیه قرآن آیه 282 سوره بقره می باشد.

2. بزرگترین آیه قرآن راجع به چه موضوعی بحث می کند؟

بزرگترین آیه قرآن در خصوص رسید دادن در هنگام قرض دادن وقرض گرفتن و شاهد گرفتن بر این موضوع و سایر موارد مالی بحث نموده است.

3. اولین آیه ای که نازل شد کدام است؟

اولین آیه نازل شده آیه (اقرأ باسم ربک ) در سوره علق می باشد.

4. آخرین آیه ای که نازل شد کدام است؟

آخرین آیه نازل شده قرآن آیه (الیوم اکملت لکم دینکم) آیه 3 سوره مائده می باشد که درباره خلافت و جانشینی حضرت علی (ع) است.

5. کدام آیه است که در یک سوره 31 بار تکرار شده است؟

آیه فبأی آلاء ربکما تکذبان در سوره الرحمن31 بار تکرار شده است.

6. قسمتی از یک آیه از جزء 29 که اگر از آخر بخوانیم به همان صورتخوانده می شود کدام است؟

قسمتی از یک آیه در سوره مدثر از جزء 29 است که اگر از آخربخوانیم به همان صورت خوانده می شود(ربک فکبر) است.

7. در چند آیه از قرآن تمامی 28 حرف عربی آمده است؟

آخرین آیه سوره فتح و آیه154 سوره آل عمران دو آیه ایهستند که تمام حروف عربی در آنها آمده است. سوره فتح از محمدرسول الله تا و اجر عظیم و سوره آل عمران از ثم انزل علیکم تا و الله علیم بذات الصدور

8. تنها آیه ای که خطاب به کفار است و با لفظ یا ایها الذین کفروا آغاز می شود کدام است؟

تنها آیه ای که خطاب به کفار است و با لفظ یا ایها الذین کفرو آغازمی شود آیه 7 سوره تحریم می باشد.

9.دو آیه ای که شبیه هم بوده و با لفظ اولئک آغاز و به لفظ مفلحونخاتمه می یابد چیست؟

دو آیه ای که شبیه به هم بوده و با لفظ (اولئک) شروع و به لفظ مفلحونخاتمه مییابند درسوره های بقره و مفلحون آیات پنجم میباشد.

10. قرآن چند آیه دارد؟

قرآن 6236 آیه دارد. البته در شمارش آیات اختلاف است ولی این عدد صحیح تر است.

11. اولین آیه که لفظ آیه در آن بیان شده است کدام است؟

اولین آیه ای که کلمه آیه در آن ذکر شده آیه 106 سوره بقره است.

12. اولین آیه ای که در آن لفظ جلاله الله بیان شده (به غیر ازبسم الله) کدام است؟

اولین آیه ای که در آن لفظ جلاله الله ذکر شده آیه 7 سوره بقره است.

13. آخرین آیات قرآن در کجا بر پیامبر نازل شد؟

آخرین آیات قرآن که مخصوص ولایت امام علی است درمحل غدیر خم بر پیامبر اکرم نازل شد.

14. کدام آیه است که در سه سوره مختلف به یک صورت آمده است؟

آیه مورد نظر ویل للمکذبین است که در سوره های طور، مطففینو مرسلات بیان شده است.

15. مهم ترین آیه کدام است؟

مهم ترین آیه قرآن آیه الکرسی است.

16. عظیم ترین آیات قرآن کدام است؟

عظیم ترین آیات قران بسم الله الرحمن الرحیم است

17. در ایه الکرسی کلمه الله چند بار تکرار شده است؟

در آیه الکرسی کلمه الله 4 بار تکرار شده است.

18. کوچکترین آیه قران کدام است؟

کوچک ترین آیه قران به غیر از حروف مقطعه، آیه مدهامتان (آیه64 سوره الرحمن) است.

19. قرآن دارای چند آیه سجده دار است؟

قرآن دارای 15 آیه سجده دار است.

20. آیات محکمات به چه آیاتی می گویند؟

محکمات آیاتی هستند که از لحاظ لفظ و معنی ، محکم و استوار و بدون ابهام و شبهه هستند.

21 آیات متشابهات به چه آیاتی می گویند؟

متشابهات آیاتی هستند که از لحاظ لفظ یا معنی ابهام دارند وقابلیت این را دارند که به صفاتی گوناگون تعبیر شوند.

22. اولین آیه قرآن کدام است؟

اولین آیه قرآن بسم الله الرحمن الرحیم است.

23. تنها آیه ای که کلمه (وای) 3 بار در آن به کار رفته است در کدامسوره می باشد؟

آیه 79 سوره بقره

24. در یک سوره 3 بار کلمه (رب) آمده است؛ نام سوره و آیهچیست؟

آیه 36 سوره جاثیه

آیات مشهور قرآن

1. آیه الکرسی در کدام سوره قرآن قرار دارد؟

آیه الکرسی در سوره بقره آیات 255 تا 257 قرار دارد.

2. آیه (و ان یکاد) در کدام سوره قرآن قرار دارد؟

آیه (و ان یکاد...) در سوره قلم آیات 51 و 52 قرار دارد.

3. آیه (امن یجیب) در کدام سوره قرآن قرار دارد؟

آیه (امن یجیب...) در سوره نمل آیه 62 قرار دارد

4. آیه معروف قنوت در کدام سوره قرآن قرار دارد؟

آیه معروف قنوت ( ربنا آتنا ...) در سوره بقره آیه 201 قرار دارد.

5. آیه ترتیل(و رتل القرآن ترتیلا) در کدام سوره قرآن قرار دارد؟

آیه ترتیل آیه 4 سوره مزمل است

6. آیه معروف ان اکرمکم عند الله اتقیکم در کدام سوره قرآن قرار دارد؟

آیه معروف (ان اکرمکم عند الله اتقیکم) در سوره حجرات آیه 13 قرار دارد.

7. آیه مباهله در کدام سوره قرآن قرار دارد؟

آیه مباهله ایه 61 سوره آل عمران است.

8. آیه استرجاع کدام است؟

آیه (انا لله و انا الیه راجعون) آیه استرجاع است که در سوره بقره آیه 156 می باشد.

9. آیه استعاذه در کدام سوره قرآن قرار گرفته است.

آیه استعاذه (اعوذ بالله من الشیطان الرجیم) در سوره نحل آیه 98 قرار دارد.

10. آیه موت (کل نفس ذائقه الموت) در کدام سوره قرآن قرار گرفته است؟

آیه موت ( کل نفس ذائقه الموت) در سوره آل عمران آیه 185قرار دارد.

11. آیه مشهور نور در کدام سوره قرار دارد؟

آیه نور در سوره نور آیه 35 قرار دارد.

12. آیه شهادت دادن در کدام سوره قرآن قرار گرفته است؟

آیه شهادت دادن در سوره آل عمران آیه 18 قرار دارد.

13. آیه معروف (جاء الحق و زهق الباطل) در کدام سوره قرآن قرارگرفته است.

آیه (جاء الحق و زهق الباطل) در سوره اسری آیه 81 قرار گرفته است.

14. آیه اتحاد(واعتصموا بحبل الله جمیعًا) در کدام سوره قرآن قرارگرفته است؟

آیه (واعتصموا بحبل الله ...) در سوره آل عمران آیه 103 قرار دارد.

15. آیه (انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون) در کدام سوره قرآن قرارگرفته است؟

آیه (انا نحن نزلنا الذکر ...) در سوره حجر آیه 9 قرار دارد.

16. آیه ای که به ولایت مشهور است در کدام سوره قرآن قرار گرفته است؟

آیه ولایت در سوره مائده آیه 55 قرار دارد.

17. آیه نصر من الله و فتح قریب در کدام سوره جای دارد؟

آیه (نصر من الله و فتح قریب) در سوره صف ایه 13 قرار دارد

18. آیه ادعونی استجب لکم در کدام سوره قرآن قرار دارد؟

آیه(ادعونی استجب لکم) در سوره مؤمن آیه 60 قرار دارد

19. آیه آمادگی دفاعی در کدام سوره قرار دارد؟( و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه)

آیه آمادگی دفاعی در سوره انفال آیه 60 قرار دارد.

20. این آیه در کدام سوره قرار دارد؟( ونرید ان نمن علی الذیناستضعفوا)

آیه (و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض)در سوره قصص آیه 5 قرار دارد.

21. آیه سلام و تحیت در کدام سوره قرار دارد؟

آیه سلام و تحیت در سوره نساء آیه 86 قرار دارد.

22. آیه وام کدام است؟

آیه 282 سوره بقره به آیه وام معروف است.

23. آیه نور علی نور در کدام سوره قرار دارد؟

آیه (نور علی نور... ) در سوره نور آیه 35 قرار دارد.

24. آیه معروف آلاء بذکر الله تطمئن القلوب در کدام سوره قرار دارد؟

آیه معروف (الا بذکر الله تطمئن القلوب ) در سوره رعد آیه 28می باشد.

25. آیه صلوات(ان الله و ملائکته یصلون علی النبی....) در کدام سوره قرار دارد؟

آیه معروف (ان الله و ملائکته یصلون ... ) در سوره احزاب آیه 56 می باشد.

26. آیه معروف آمن الرسول بما انزل ...) در کدام سوره قرار دارد؟

آیه معروف(آمن الرسول بما انزل ...)در سوره بقره آیات 285 و286 قرار دارد.

27. ایه معروف( انا فتحنا لک فتحًا مبینا) در کدام سوره قرار دارد؟

آیه (انا فتحنا لک فتحا مبینا) در اول سوره فتح قرار دارد.

28. آیه الحمد لله رب العالمین در کدام سوره قرار دارد؟

آیه (الحمد لله رب العالمین) در سوره های حمد ، صافات، مؤمن، زمر،یونس و انعام بیان شده است.

29. آیه ای که به سید آیات مشهور است کدام است؟

آیه بسم الله الرحمن الرحیم به سید آیات مشهور است

30. آیه ای که به آیه کتمان معروف است؛ کدام است؟

آیه 159 سوره بقره.

کلمات قرآن

1. قرآن دارای چند کلمه است؟

قرآن دارای 77701 کلمه است.

2. بزرگترین کلمه قرآن کدام است؟

بزرگترین کلمه قرآن (فاسقیناکموه) می باشد.

3. کوچکترین کلمه ی قرآن کدام است؟

در کوچک ترین کلمه قرآن اختلاف است ؛ بعضی باء بسم الله راکوچک ترین کلمه قرآن دانسته اند.

4. کلمه وسط قرآن کدام است؟

کلمه وسط قرآن (ولیتلطف) که در جزء 15 سوره کهف آیه 19 می باشد.

5. اولین کلمه از قرآن که نازل شد کدام است؟

اولین کلمه ای که نازل شد کلمه اقرء در سوره علق است.

6. بزرگترین کلمه قرآن چند حرف دارد؟

بزرگترین کلمه قرآن 11 حرف دارد که در سوره حجر آیه 22 قرار دارد.

7. کدام کلمه است که در تمام سوره های قرآن بیان شده است؟

کلمه الله در تمامی سوره ها آمده است. با احتساب بسم الله الرحمن الرحیم.

8. آخرین کلمه قرآن کدام است؟

آخرین کلمه قرآن (الناس) در سوره ناس قرار دارد.

واژه های مهم

1. واژه ابلیس چند بار در قرآن آمده است؟

11 بار نام ابلیس در قرآن ذکر شده است.

2. واژه های دنیا و آخرت در قران به صورت مساوی ذکر شده است؛چند بار؟

واژه های دنیا و آخرت هرکدام 115 بار در قرآن آمده است.

3. واژه رحمان چند بار در قرآن تکرار شده است؟

واژه رحمان 57 بار در قرآن امده است.

4. واژه صلوه (نماز- دعا) چند بار در قرآن آمده است؟

واژه صلوه 67 بار در قرآن آمده است.

5. واژه تلاوت چند بار در قرآن امده است؟

واژه تلاوت 62 بار در قرآن آمده است.

6. چه تعداد از الفاظ اسماءالحسنی در قرآن آمده است؟

127 عدد از اسماء الحسنی در قرآن آمده است.

7. واژه ناس چند مرتبه در قرآن آمده است؟

واژه ناس 241 مرتبه در قرآن امده است.

8. واژه آیات چند بار در قران ذکر شده است؟

واژه آیات 382 مرتبه در قرآن آمده است.

9. واژه قلم چند بار در قران آمده است؟

واژه قلم 4 مرتبه در قرآن آمده است.

10. واژه سوره چند بار در قرآن به کار رفته است؟

واژه سوره 10 بار در قرآن آمده است.

11. واژه حساب چند بار در قران به کار رفته است؟

واژه حساب 29 بار در قرآن امده است.

12. واژه امام در قرآن چند بار آمده است؟

واژه امام 12بار در قرآن امده است.

13. واژه حیات در قران چند بار آمده است؟

واژه حیات 145 بار در قران امده است.

14. واژه ممات و موت چند بار در قرآن آمده است؟

واژه ممات و موت 145 بار در قرآن امده است.

15. واژه ای در قرآن که 14 بار آمده است و مراد از ان قوم یهود استچیست؟

واژه بنی اسرائیل 41 بار در قرآن آمده است و مراد از آن قوم یهود است.

16. کدام واژه قرآنی است که به تعداد سوره های قرآن تکرار شده است؟

کلمه رحیم 114 بار و به تعداد سوره های قرآن است.

17. واژه مغفرت چند بار در قرآن آمده است ؟

واژه مغفرت 334 بار در قرآن آمده است.

18. واژه زکات چند بار در قرآن آمده است؟

واژه زکات 31 بار در قرآن آمده است.

حروف و علامات قرآنی

1- قرآن کریم چند حرف دارد؟

قرآن کریم 323671 حرف دارد.

2- اولین حرف قرآن کدام است؟

اولین حرف قرآن باء در کلمه بسم ا... می باشد.

3- آخرین حرف قرآن کدام است؟

آخرین حرف قرآن حرف س در کلمه ناس است.

4- 28 حرف عربی قرآن در کدام آیه آمده است؟

در آخرین آیه سوره فتح و آیه 154 سوره آل عمران 28 حرف عربی بکار رفته است.

5- بیشترین حرفی که در قرآن به کار رفته چه حرفی است؟

بیشترین حرفی که در قرآن کریم بکار رفته است حرف الف می باشد.

6- کمترین حرفی که در قرآن به کار رفته چه حرفی است؟

کمترین حرف در قرآن، حرف ظاء است.

7- تعداد الف در قرآن؟

تعداد الف در قرآن 48892 می باشد.

8- تعداد باء در قرآن؟

تعداد باء در قرآن 2448می باشد.

9- تعداد تاء در قرآن؟

تعداد تاء در قرآن 2400 می باشد.

10- تعداد ثاء در قرآن؟

تعداد ثاء در قرآن 1454 می باشد.

11- تعداد جیم در قرآن؟

تعداد جیم در قرآن 4041 می باشد.

12- تعداد حاء در قرآن؟

تعداد حاء در قرآن 2243 می باشد.

13- تعداد خاء در قرآن؟

تعداد خاء در قرآن 2505 می باشد.

14- تعداد دال در قرآن؟

تعداد دال در قرآن 5693 می باشد.

15- تعداد ذال در قرآن؟

تعداد ذال در قرآن 4709 می باشد.

16- تعداد راء در قرآن؟

تعداد راء در قرآن 2343 می باشد.

17- تعداد زاء در قرآن؟

تعداد زاء در قرآن 3680 می باشد.

18- تعداد سین در قرآن؟

تعداد سین در قرآن 5700 می باشد.

19- تعداد شین در قرآن؟

تعداد شین در قرآن 2115 می باشد.

20- تعداد صاد در قرآن؟

تعداد صاد در قرآن 2680 می باشد.

21- تعداد ضاد در قرآن؟

تعداد ضاد در قرآن 2037 می باشد.

22- تعداد طاء در قرآن؟

تعداد طاء در قرآن 2270 می باشد.

23- تعداد ظاء در قرآن؟

تعداد ظاء در قرآن 842 می باشد.

24- تعداد عین در قرآن؟

تعداد عین در قرآن 9417 می باشد.

25- تعداد غین در قرآن؟

تعداد غین در قرآن 1317 می باشد

26- تعداد فاء در قرآن؟

تعداد فاء در قرآن 8112 می باشد.

27- تعداد قاف در قرآن؟

تعداد قاف در قرآن 6313 می باشد.

28- تعداد کاف در قرآن؟

تعداد کاف در قرآن 10522 می باشد.

29- تعداد لام در قرآن؟

تعداد لام در قرآن 33800 می باشد.

30- تعداد میم در قرآن؟

تعداد میم در قرآن 26900 می باشد.

31- تعداد نون در قرآن؟

تعداد نون در قرآن 26055 می باشد.

32- تعداد واو در قرآن؟

تعداد واو در قرآن 25570 می باشد.

33- تعداد هاء در قرآن؟

تعداد هاء در قرآن 18070 می باشد.

34- تعداد یاء در قرآن؟

تعداد یاء در قرآن 25711 می باشد.

35- تعداد فتحه در قرآن؟

تعداد فتحه در قرآن 93243 می باشد.

36- تعداد ضمه در قرآن؟

تعداد ضمه در قرآن 4808 می باشد

37- تعداد کسره در قرآن؟

تعداد کسره در قرآن 39586 می باشد.

38- تعداد نقطه در قرآن؟

تعداد نقطه در قرآن 1015030 می باشد.

39- تعداد تشدید در قرآن؟

تعداد تشدید در قرآن 19253 می باشد.

40- تعداد مد در قرآن؟

تعداد مد در قرآن 1771می باشد.

41- تعداد همزه در قرآن؟

تعداد همزه در قرآن 3272 می باشد.

42- تعداد رکوع در قرآن؟

تعداد رکوع در قرآن 1000 می باشد.

حروف مقطعه در قرآن

1- نام چند سوره به نام حروف مقطعه است؟

نام 4 سوره به نام حروف مقطعه است.

2- سوره هایی که بنام حروف مقطعه است نام ببرید؟

سوره هایی که به نام حروف مقطعه است عبارتند از: طه، یس، ص، ق

3- چند سوره در قرآن با حروف مقطعه شروع می شوند؟

29 سوره در قرآن با حروف مقطعه شروع می شوند.

4- حروف مقطعه در قرآن بدون تکرار چند حرف است؟

حروف مقطعه در قرآن بدون تکرار 14 حرف می باشد که عبارتنداز (ه، ک، س، م، ن، ح، ی، ل، ع، ط، ا، ر، ص)

5- حروف مقطعه در قرآن در چه عباراتی گنجانیده شده اند؟

حروف مقطعه در قرآن در عبارت(صراط علی حق نمسکه) راه علی(ع) حق است و ما آنرا می پیماییم جمع گردیده است.

6- حروف مقطعه یک حرفی در قرآن کدامند؟

حروف مقطعه یک حرفی در قرآن 3 حرف می باشد که عبارتند از(ق، ص، ن).

7- حروف مقطعه دو حرفی در قرآن کدامند؟

حروف مقطعه دو حرفی در قرآن 4 حرف می باشد که عبارتنداز(یس، طس، حم، طه).

8- حروف مقطعه سه حرفی در قرآن کدامند؟

حروف مقطعه سه حرفی در قرآن 3 حرف می باشد که عبارتنداز(الر، الم، طسم).

9- حروف مقطعه چهار حرفی در قرآن کدامند؟

حروف مقطعه چهار حرفی در قرآن 2 حرف می باشد که عبارتنداز (المر، المص).

10 - حروف مقطعه پنج حرفی در قرآن کدامند؟

حروف مقطعه پنج حرفی در قرآن 2 حرف می باشد که عبارتنداز(حمعسق، کهیعص).

11- چند سوره در قرآن با الر شروع می شود؟

5 سوره در قرآن با الر شروع می شود که عبارتند از سوره های:یونس، هود، یوسف، ابراهیم، حجر.

12- چند سوره در قرآن با حم شروع می شود؟

6 سوره در قرآن با حم شروع می شود که عبارتند از سوره های: غافر، فصلت، زخرف، دخان، جاثیه، احقاف.

13- چند سوره در قرآن با الم شروع می شود؟

6 سوره در قرآن با الم شروع می شود که عبارتند از سوره های: بقره، آل عمران، عنکبوت، روم، لقمان، سجده.

14- چند سوره در قرآن با المرا شروع می شود؟

یک سوره در قرآن با المر شروع می شود که عبارت است ازسوره رعد

15- چند سوره در قرآن با طسم شروع می شود؟

دو سوره در قرآن با طسم شروع می شود که عبارتند ازسوره های شعراء و قصص

16- چند سوره در قرآن با ق شروع می شود؟

یک سوره در قرآن با ق شروع می شود که عبارت است از سوره قاف

17- چند سوره در قرآن با ص شروع می شود؟

یک سوره در قرآن با ص شروع می شود که عبارت است ازسوره صاد.

18- چند سوره در قرآن با ن شروع می شود؟

یک سوره در قرآن با ن شروع می شود که عبارت است از سوره قلم.

19- چند سوره در قرآن با یس شروع می شود؟

یک سوره در قرآن با یس شروع می شود که عبارت است ازسوره یس.

20- چند سوره در قرآن با طس شروع می شود؟

یک سوره در قرآن با طس شروع می شود که عبارت است ازسوره نمل.

21- چند سوره در قرآن با طه شروع می شود؟

یک سوره در قرآن با طه شروع می شود که عبارت است از سوره طه.

22- چند سوره در قرآن با المص شروع می شود؟

یک سوره در قرآن با المص شروع می شود که عبارت است ازسوره اعراف.

23- چند سوره در قرآن با حمعسق شروع می شود؟

یک سوره در قرآن با حمعسق شروع می شود که عبارت است از سوره شوری.

24- چند سوره در قرآن با کهیعص شروع می شود؟

یک سوره در قرآن با کهیعص شروع می شود که عبارت استاز سوره مریم.

25- بیشتر سوره هایی که بنام پیامبران است با چه حروف مقطعه ایشروع می شود؟

بیشتر سوره هایی که به نام پیامیران است با حروف مقطعه الر شروع می شود

تلاوت، قرائت و قواعد تجویدی در قرآن

1. در چه کلمه ای در قران با آنکه ظاهراً واو پایه الف مدی قرار گرفته و بایستی خوانده نشود ؛ اما خوانده می شود؟

کلمه صلوات است که بایستی با کلمه صلوه در تلفظ اشتباه نشود. زیرا واو در کلمه (صلوات) پایه الف مدی نیست و خوانده می شود.

2. در چه کلمه ای از قرآن با آن که ظاهراً یاء پایه الف مدی قرار گرفته و بایستی خوانده نشود اما خوانده می شود؟

کلمه سقیها در سوره شمس است که در اینجا (یاء) پایه الف مدینیست و خوانده می شود؛ برخالف بقیه مثال ها در قرآن مانند ضحیها.

3. در چند کلمه قرآن بدون تکرار واو نوشته می شود ولی خواندهنمی شود؟

در 6 کلمه در قرآن واو نوشته می شود ولی خوانده نمی شودکهعبارتند از: اولی، اولوا، اولاء، اولات، اولئک، ساوریکم.

4. هاء در چند کلمه قرآن اشباع نمی شود هر چند قبل از آن ، حرکتصدای کوتاه بوده و بایستی ظاهراً بنا به قاعده اشباع ، اشباع گردد؛ آنچند کلمه را نام ببرید

هاء در پنج کلمه در قرآن اشباع نمی شود آن کلمات عبارتند از :ینته، تنته، نفقه، فواکه، یرضه.

5. تنها استثناء قاعده اشباع های ضمیر در قرآن کدام است؟

تنها استثناء قاعده اشباع هاء ضمیر در کلمه (فیه مهانا) در سوره فرقان است که فیهی مهانا خوانده می شود.

6. چه کلمه ای در قرآن با اینکه هاء ضمیر نیست، ولی شرایط هاءضمیر را دارد و اشباع می گردد؟

حرف هاء در کلمه (هذه) با اینکه هاء ضمیر نیست ولی شرایط هاء ضمیر را دارد و اشباع می گردد و (هذهی) خوانده می شود.

7. کدام سوره است که حرف آخر تمامی آیاتش از حروف قلقله (قطبجد) می باشد؟

سوره اخلاص تمامی آیاتش (د) از حروف قلقله است.

8. کدام سوره هاست که حرف آخر تمامی آیاتش ، هنگام وقف بهصورت های ساکن تلفظ می شود؟

سوره همزه تمامی آیاتش هنگام وقف به صورت های ساکن تلفظ می شود.

9. توصیه خداوند به خواندن قرآن به چه سبکی است؟

توصیه خداوند به خواندن قرآن به روش ترتیل است. (و رتل القرآن ترتیلا)

قرآن در قرآن

1. قرآن در شب نازل شد یا در روز؟

قرآن در شب نازل شد، به دلیل آیه 3 سوره دخان که می فرماید(انا انزلناه فی لیله مبارکه)

2- لفظ قرآن مجید در اوایل چه سوره ای آمده است؟

لفظ قرآن مجید در اوایل سوره قاف آمده است.

3- لفظ قرآن مجید در اواخر چه سوره ای آمده است؟

لفظ قرآن مجید در اواخر سوره بروج آمده است.

4- دو اسم قرآن که با میم شروع می شود کدامند؟

دو اسم قرآن که با میم شروع می شود عبارتند از مبین و مجید.

5- رموز مکی بودن آیات قرآن چیست؟

دعوت به اصول عقاید، اخلاق متعالی، کوتاه بودن آیات وسوره ها، کثرت سوگند ها، کثرت یا ایها الناس و قصص انبیاء از ویژگی های مکی بودن آیات است.

6- رموز مدنی بودن آیات قرآن چیست؟

طولانی بودن آیات و سوره ها،جدال با اهل کتاب، دعوت به جهاد،بیان احکام و مقررات از ویژگی های مدنی بودن آیات است.

7- قرآن در طی چند سال بر پیامبر اسلام(ص) نازل شده است؟

قرآن طی 23 سال بر پیامبر اکرم(ص) نازل شده است.

8- قرآن چند جزء دارد؟

قرآن 30 جزء دارد.

9- قرآن چند حزب دارد؟

قرآن 210 حزب دارد (هر جزء 4 حزب) ولیکن بعضی از قرآن های جدید 60 حزب دارد یعنی هر جزء دو حزب.

10- نام قرآن چند بار در قرآن آمده است؟

نام قرآن 70 بار در قرآن آمده است.

11- به تلاوت قرآن، در قرآن کجا اشاره شده است؟

به تلاوت قرآن در آیه 20 سوره مزمل اشاره شده است (فاقروا ماتیسر من القرآن).

12- به شنیدن قرآن، در قرآن کجا اشاره شده است؟

به شنیدن قرآن در آیه 204 سوره اعراف اشاره شده است( و اذا قری القرآن فاستمعوا له ...).

13- به عمل کردن به قرآن، در قرآن کجا اشاره شده است؟

به عمل کردن به قرآن در آیه 55 سوره انعام اشاره شده است( و هذا الکتاب انزلناه مبارک فاتبعوه...).

14- عملی که بایستی قبل از تلاوت قرآن انجام داد چیست؟

عملی که بایستی قبل از تلاوت قرآن انجام داد پناه بردن به خدااز شر شیطان است(فاستغذ بالله من شیطان الرجیم)

15- نام های دیگر قرآن که در قرآن هم آمده است؛کدامند؟

نام های دیگر قرآن عبارتند از فرقان، نور، ذکر، بیان، بالغ، مبین، کتاب، صراط و هدی و ... .

16- اولین آیه ای که کلمه قرآن در آن آمده است کدام است؟

اولین آیه ای که کلمه قرآن در آن آمده است آیه 85 سوره بقره است.

17- آخرین آیه ای که کلمه قرآن در آن آمده است کدام است؟

آیه 13 سوره بروج آخرین آیه ای است که کلمه قرآن در آن آمده است.

18- آن چیست که اولین علمها و آخرین علمها در آن است؟

آن کتاب، قرآن است.

19- ده صفت از صفات قرآن کدام است؟

ده صفت از صفات قرآن عبارتند از: مبارک، عظیم، موعظه،حدیث، شافی، حکیم، تنزیل، عزیز، قصص

20- به زیاد خواندن قرآن در کجا اشاره شده است؟

در سوره مزمل آیه 20.

معارف، اخلاق و احکام شرعی

1. تنها سوره ای که به زبان بندگان نازل شده کدام است؟

تنها سوره ای که به زبان بندگان نازل شده سوره حمد است که ازآیه ایاک نعبد صراحت بیشتری دارد.

2. کدام سوره است که یک آیه آن در مورد دروغگویان می باشد و ده مرتبه تکرار شده است؟

آیه ای که ده مرتبه تکرار شده در سوره مرسلات است و آن آیه ویل للمکذبین می باشد

3. چه سوره ایست که اولش ستایش ، وسطش اخلاص و آخرش نیایش است؟

سوره ای که اولش ستایش ، وسطش اخلاص و آخرش نیایشاست؛ سوره حمد است.

4. چه سوره ایست که پایه های سه گانه دین (توحید، نبوت، معاد) درآن مطرح شده است.

پایه سه گانه دین ( توحید و معاد و نبوت) در سوره یس آمده است.

5. در چه سوره ای عنوان حزب الله و حزب الشیطان بیان شده است؟

در سوره مجادله به حزب الله و حزب الشیطان اشاره شده است.

6. چه سوره ای نسب نامه خداست؟

سوره ای که به نسب نامه خدا مشهور است سوره توحید می باشد.

7. سوره های سجده دار یا عزائم کدامند؟

سوره های فصلت ، سجده، نجم و علق سجده های واجب دارند.

8. کدام سوره است که قرآن کریم در آن خلاصه شده است؟

سوره ای که قرآن کریم در آن خالصه شده است؛ سوره حمد می باشد.

9. کدام سوره به دعا ختم می شود؟

سوره ای که به دعا ختم می شود ؛ سوره بقره است.

10. اولین سوره قرآن که سجده واجب دارد؛ کدام است؟

اولین سوره ای که سجده واجب دارد سوره سجده میباشد.

11. اولین سوره قرآن که سجده مستحبی دارد؛ کدام است؟

اولین سوره ای که سجده مستحبی دارد سوره اعراف است.

12. در کدام سوره قرآن اولین دعا آمده است؟

اولین دعا در سوره بقره آیه 126 می باشد.

13. آخرین سوره قرآن که سجده مستحبی دارد؛ کدام است؟

آخرین سوره ای که سجده مستحبی دارد سوره انشقاق می باشد.

14. در کدام سوره قرآن نام پنج نوع عذاب الهی در یک خط آمده است؟

در سوره اعراف آیه 133 پنج نوع عذاب الهی بیان شده است.

15. کدام سوره، سوره اخلاص و ادب است؟

سوره حجرات سوره اخلاص و ادب است.

16. درکدام سوره قرآن به مطالعه اسرار آفرینش سفارش شده است؟

در سوره حج به مطالعه اسرار آفرینش سفارش شده است.

17. سوره هایی که توصیه شده است در نماز جمعه خوانده شودکدام است؟

سوره هایی که سفارش شده در نماز جمعه خوانده شود سوره های منافقون وجمعه است.

18. در چه سوره ای به پیامبر دستور داده شد ؛ از شر وسوسه گران به خدا پناه ببرد؟

در سوره ناس به پیامبر اکرم(ص) دستور داده شده است که از شروسوسه گران به خدا پناه ببرد.

19. در کدام سوره صفات متعددی از عباد الرحمن آمده است؟

در سوره فرقان صفات متعددی از عبادالرحمن از آیه 63 به بعدآمده است.

20. در کدام سوره بیش از ده صفت از مؤمنان آمده است؟

در سوره مؤمنون 11 صفت از مؤمنان آمده است.

21. اولین آیه ای که درباره اسراف و اسراف بر نفس سخن گفته است درکدام سوره قرار دارد؟

اولین آیه ای که درباره اسراف سخن گفته است آیه 147 سورهآل عمران است.

22. اولین آیه ای که درباره شهید و شهادت در راه خدا سخن گفته است کدام است؟

اولین آیه ای که راجع به شهید و شهادت سخن گفته آیه 154 سوره بقره است.

23. آخرین آیه ای که سجده واجب دارد در کدام سوره قرار دارد؟

آخرین آیه ای که سجده واجب دارد در سوره علق است.

24. در کدام آیه قرآن راجع به توبه نصوح توضیح داده شده است؟

راجع به توبه نصوح در آیه 8 سوره تحریم توضیح داده است.

25. در کدام آیه خداوند 7 بار از خودش سخن گفته است؟

در آیه186سوره بقره خداوند7 بار از خودش سخن گفته است.

26. آیه الدین کدام آیه است؟

آیه الدین آیات 255 و 256 و 257 سوره بقره است.

27. آیه ای که ملاک سنجش انسان است در کدام سوره قرار دارد؟

آیه 13 سوره حجرات ملاک سنجش انسان هاست.

28. آیه عدالت در قرآن کدام است؟

آیه عدالت آیه ان الله یأمر بالعدل و االحسان در سوره نحل می باشد.

29. امیدوارترین آیه قرآن کدام است؟

امید بخش ترین آیه قرآن آیه 53 سوره زمر «قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم ...» می باشد.

30. آیه کرامت تقوا پیشگان کدام است؟

آیه ان اکرمکم عند الله اتقیکم در سوره حجرات آیه کرامت تقواپیشگان است.

31. در کدام سوره از افراد عیب جو و مسخره کننده به شدت انتقاد شده است؟

سوره ای که در آن از افراد عیب جو و مسخره کننده به شدت انتقاد شده است سوره همزه است .

32. حکم مربوط به حجاب در کدام آیه و سوره آمده است؟

حکم مربوط به حجاب در سوره نور آیه 31 آمده است.

33. حکم مربوط به مهمانی و طعام دادن در کدام سوره آمده است؟

حکم مربوط به مهمانی و اطعام دادن در سوره احزاب آیه 56 بیان شده است.

34. حکم قصاص در چه سوره ای بیان شده است؟

حکم قصاص در سوره بقره آیه 178 آمده است

35. حکم حرمت شراب و قمار در چه سوره ای آمده است؟

حکم حرمت شراب و قمار در سوره مائده آیه 90 آمده است.

36. حکم غیبت در چه سوره ای آمده است؟

حکم غیبت در سوره حجرات آمده است.

37. حکم تجسس در چه سوره ای آمده است؟

حکم تجسس در سوره حجرات آمده است.

38. حکم نماز جمعه در چه سوره ای آمده است؟

در خصوص نماز جمعه در سوره جمعه اشاره شده است.

39. از کم فروش در چه سوره ای نکوهش شده است؟

از کم فروش در سوره مطففین یاد شده است.

40. حکم حیض در کدام سوره و آیه بیان شده است؟

حکم حیض در سوره بقره آیه 222 بیان شده است(و یسئلونکعن المحیض ...).

41. در چه سوره ای از نفس مطمئنه یاد شده است؟

در آیات آخر سوره فجر از نفس مطمئنه یاد شده است.

42. گناه کبیره دزدی در کدام سوره آمده است؟

از حکم دزدی و گناه دزدی در سوره مائده آیه 38 اشاره شده است

43. گناه کبیره ربا در کدام سوره آمده است؟

در خصوص ربا در سوره بقره آیات 275 تا 279 یاد شده است.

44. گناه کبیره دروغگویی در کدام سوره آمده است؟

از گناه دروغگویی و تکذیب حقایق به صورت مکرر در سوره مرسلات یاد شده است.

45. قوانین مربوط به ازدواج در کدام سوره آمده است؟

در سوره نسأ به قوانین مربوط به ازدواج اشاره شده است.

46. مراحل وضو در کجا آمده است؟

مراحل وضو در سوره مائده آیه 6 آمده است.

47. آیه اسراف در کجا ذکر شده است؟

آیه اسراف (کلوا و اشربوا و لا تسرفوا) در آیه 31 سوره اعراف آمده است.

48. علت رعایت حجاب در کدام آیه است؟

علت رعایت حجاب در سوره احزاب آیه 95 آمده است که علت آن شناخته نشدن زنان و اذیت نشدن آنان ذکر شده است.

49. اولین آیه ای که در آن راجع به احسان و نیکی به پدر و مادر اشاره شده است کدام است؟

اولین آیه راجع به احسان و نیکی به پدر و مادر، آیه 83 سوره بقره می باشد.

50. حکم نماز شکسته در کدام سوره آمده است؟

حکم نماز شکسته در سوره نسأ آیه 101 آمده است.

51. حکم نماز شب در کدام سوره آمده است؟

حکم نماز شب در سوره اسری آیه 79 آمده است.

52. از اقامه کردن نماز در کدام سوره سخن به میان آمده است؟

از اقامه نماز دز سوره بقره آیه 43 یاد شده است.

53. از پرداخت زکات در کدام سوره سخن به میان آمده است؟

از پرداخت زکات در سوره بقره آیه 43 یاد شده است.

54. از روزه در کدام سوره یاد شده است؟

در سوره بقره و مجادله از روزه یاد شده است.

55. از رو کردن به قبله در کجا سخن به میان آمده است؟

از رو کردن به قبله در سوره بقره آیه 145 یاد شده است.

56. از رکوع در کدام سوره یاد شده است؟

از رکوع در سوره حج آیه 77 یاد شده است.

57. از سجده در کدام سوره یاد شده است؟

از سجده در سوره حج آیه 77 یاد شده است.

58. از دعا در کدام سوره یاد شده است؟

از دعا از جمله درسوره غافر آیه 60 یاد شده است.

59. نفرت آمیز ترین امر حلال نزد خدا که در قرآن هم به آن اشاره شده است چیست؟

منفور ترین کار حلال نزد خداوند که در قرآن هم به آن اشاره شده طلاق می باشد .

60. احکام ارث در کدام سوره بیان شده است؟

قانون ارث در سوره نساء بیان شده است.

61. در کدام سوره به اطاعت از رهبری تأکید شده است؟

در سوره نساء به موضوع اطاعت از رهبری اشاره شده است.

62. اولین آیه ای که در خصوص دین اسلام سخن گفته است کدام است؟

اولین آیه ای که راجع به دین مقدس اسلام سخن گفته است آیه19 سوره آل عمران می باشد.

63. آخرین دعا که در قرآن آمده است ؛ از زبان چه کسی است و در کدام سوره است؟

آخرین دعا در قرآن از زبان حضرت نوح است که در سوره نوح آیه آخر قرار دارد.

64. در کدام سوره حکم اسیران جنگی بیان شده است؟

حکم اسیران جنگی در سوره نساء بیان شده است.

65. از نماز جماعت در کدام آیه یاد شده است؟

از نماز جماعت و رکوع نمودن با رکوع کندگان در سوره بقره آیه43 یاد شده است

66. احکام خوراکی ها و احکام حلال و حرام در کدام سوره آمده است؟

احکام خوراکی ها و احکام حلال و حرام در سوره مائده آمده است.

67. روحیه شهادت طلبی و رسیدن به احدی الحسنین در کدام سوره آمده است؟

روحیه شهادت طلبی و رسیدن به احدی الحسنین در آیه 52 سوره توبه آمده است.

68. از احکام حج در کدام سوره یاد شده است؟

از عبادت حج در سوره حج یاد شده است.

69. از احکام ورود به خانه ها در کدام سوره یاد شده است؟

از احکام ورود به خانه ها در سوره نور یاد شده است.

70. از امر اجتماعی شوری در کدام سوره یاد شده است؟

از اصل اجتماعی شوری در آیه38 سوره شوری یاد شده است

71. در کدام سوره به طور ضمنی از صبر بر طاعت، صبر از معصیت و صبر از مصیبت یاد شده است؟

از صبر و رحمت در سوره بلد یاد شده است.

72. بیان خلاصه ای از معارف قرآن شامل ایمان، عمل صالح، حق وصبر در کدام سوره یاد شده است؟

در سوره عصر یاد شده است

73. احکام شیر دادن به فرزند آن هم به مدت دو سال تمام در کدام سوره بیان شده است؟

احکام شیر دادن فرزند در سوره بقره آیه 233 بیان شده است

74. در خصوص قرض الحسنه در کدام سوره اشاره شده است؟

در خصوص قرض الحسنه از جمله در سوره بقره ایه 245 اشاره شده است.

75. آن چیست که خداوند آن را ندارد و در قرآن به آن اشاره شده است؟

آن چه خداوند ندارد شریک است

76. آن چیست که از نظر قرآن از قتل بدتر است؟

فتنه از قتل بدتر است.

77. در کدام آیه 8 صفت از صفات خداوند ذکر شده است؟

آیه 23 سوره حشر، صفات خداوند را بیان کرده است.

78. در کدام آیه 3 اسم از اسماءالحسنی خداوند آمده است؟

آیه کریمه بسم الله الرحمن الرحیم

79. ذکر سجده از اولین آیه کدام سوره گرفته شده است؟

سوره اعلی

80. راه های امتحان بندگان در کدام سوره آمده است؟

آیه 155 سوره بقره راه های امتحان بندگان را بیان کرده است.

81. آیات دعایی در سوره بقره کدام است؟

5 آیه دعایی در سوره بقره وجود دارد.

82. به عیب جویی در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره همزه آیه 1 و ...

83. به کتمان در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره احزاب آیه 58 و...

84. به دروغ در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره نحل آیه 105 و ...

85. به ظلم و ستم در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره حجرات آیه 11 و ...

86. به نکوهش و مسخره کردن در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره حجرات آیه 11 و ...

87. به خیانت در امانت در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره انفال آیه 58 و ...

89. به انتخاب دوست بد در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره نساء آیه 38 و ...

90. به حرام خواری در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره نساء آیه 54 و ...

91. به اختلاف در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره انفال آیه 46 و ...

92. به حیله در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره فاطر آیه 43 و ...

93. به تکبر در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره لقمان آیه 18 و ...

94. به گمان بد در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره حجرات آیه 12 و ...

95. در کدامیک از آیات به روزه سکوت اشاره شده است؟

سوره مریم آیه 26

96. در کدام آیات، فرزندان و اموال زینت دنیا معرفی شده اند؟

سوره کهف آیه 6

پیامبران در قرآن

1. کدام پیامبر است که هم اکنون زنده است؟

پیامبری که هم اکنون زنده است حضرت عیسی است که درسوره آل عمران آیه 55 به آن اشاره شده است.

2. نام چند پیامبر در قرآن آمده است؟

نام 26 پیامبر به صورت صریح در قرآن آمده است.

3. پیامبرانی که نامشان در قرآن آمده است را نام ببرید؟

پیامبران عبارتند از حضرت آدم، ادریس، نوح، هود، صالح، لوط، ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ایوب، یونس، شعیب، موسی، هارون،داود، سلیمان، الیاس، یسع، ذوالکفل، عزیر، زکریا، یحیی، عیسی،محمد.

4. کدام پیامبر زره می بافت؟

پیامبری که زره می بافت حضرت داود است.

5. کدام پیامبر به سفر آسمانی رفت؟

پیامبری که به سفر آسمانی رفت حضرت محمد بود که در آیهاول سوره اسری به آن اشاره شده است.

6. کدام پیامبر سحر و جادوگری ساحران را باطل نمود؟

پیامبری که سحر و جادوی جادوگران را باطل کرد حضرت موسی بود که در آیات 45 تا 47 سوره شعرا به آن اشاره شده است.

7. کدام پیامبر به افراد کور شفا می داد و مردگان را زنده میکرد؟

پیامبری که افراد کور را شفا می داد و مردگان را به امر خدا شفامی داد حضرت عیسی بود که در سوره مائده آیه 110 به بعضی ازآن ها اشاره شده است.

8. کدام پیامبر بود که کفار او را به آتش انداختند ولی او سالم بیرون آمد؟

پیامبری که توسط کفار به آتش انداخته شد و سالم بیرون آمد حضرت ابراهیم بود که در سوره انبیاء آیات 68 69 به آن اشاره شده است.

9. کدام پیامبر دارای 12 پسر بود؟

پیامبری که12 پسر داشت حضرت یعقوب بود.

10. کدام پیامبر در دل ماهی اسیر شد؟

پیامبری که در دل ماهی اسیر شد حضرت یونس بود که در سوره صافات آیات 139 تا 142 به آن اشاره شده است.

11. کدام پیامبر کشتی ساز بود؟

پیامبر کشتی ساز حضرت نوح بود که در سوره هود آیه 37 به آن اشاره شده است

12. کدام پیامبر تبر دار بود؟

پیامبری که تبر داشت حضرت ابراهیم بود که در سوره انبیاء آیه 57 به آن اشاره شده است.

13. کدام پیامبر خواب یازده ستاره را دیده بود؟

پیامبری که خواب 11 ستاره را دید حضرت یوسف بود که در سوره یوسف آیه 4 به آن اشاره شده است.

14. کدام پیامبر بدون پدر و مادر به دنیا آمد؟

پیامبر بدون پدر و مادر حضرت آدم بود.

15. کدام پیامبران بدون پدر به دنیا آمدند؟

پیامبران بدون پدر حضرت عیسی و حضرت آدم بودند.

16. کدام پیامبران با هم نسبت پدر و پسری داشتند؟

پیامبرانی که با هم نسبت پدر و پسری داشتند عبارتند از : حضرتابراهیم و اسماعیل، ابراهیم و اسحاق، یعقوب و یوسف، داود و سلیمان، زکریا و یحیی و ...

17. کدام پیامبران با هم برادر بودند؟

پیامبرانی که با هم برادر بودند عبارتند از : موسی و هارون،اسماعیل و اسحاق.

18. کدام پیامبران با هم، هم عصر بودند؟

پیامبرانی که با هم، هم عصر بودند عبارتند از : خضر و موسی،ابراهیم و لوط، یعقوب و یوسف، موسی و شعیب و ...

19. نام کدام پیامبران پشت سر هم و به نام سه سوره است؟

حضرت یونس، هود، یوسف که در سه سوره پشت سر هم به آناشاره شده است.

20. اسم چند سوره از قرآن به نام پیامبران است؟

شش سوره از قرآن به نام پیامبران است که عبارتند از : ابراهیم، محمد، نوح، هود، یوسف و یونس.

21. کدام پیامبر دارای علم تعبیر خواب بود؟

حضرت یوسف دارای علم تعبیر خواب بود که در سوره یوسفبه آن اشاره شده است.

22. کدام پیامبران معجزاتی داشتند؟

به طور نمونه به پیامبرانی که معجزه داشتند می توان به حضرتموسی، عیسی و حضرت محمداشاره نمود.

23. از کدام پیامبر به عنوان مظهر صبر و امتحان الهی یاد می شود؟

از حضرت ایوب به عنوان مظهر صبر و نعمت الهی یاد میکنند

24. کدام پیامبران سلطنت و حکمرانی داشتند؟

حضرت سلیمان و یوسف حکمرانی داشتند

25. کدام پیامبر نابینا شد؟

حضرت یعقوب از فراق یوسف نابینا شد.

26. کدام پیامبران هستند که هم پدرشان پیامبر بود و هم برادرشان؟

حضرت اسماعیل و اسحاق که پدرشان حضرت ابراهیم پیامبر بود و خودشان هم پیامبر بودند.

27. کدام پیامبر هست که هم پدر پیامبر و هم جد پیامبر است؟

حضرت ابراهیم است که پدر دو پیامبر و جد پیامبر اکرم بودند.

28. پیامبری که پیامبر دیگر را راهنمایی کرد چه نام دارد؟

حضرت خضر بود که حضرت موسی را راهنمایی کرد

29. کدام پیامبران دارای کتاب هستند؟

حضرت ابراهیم، موسی، عیسی، داوود،و حضرتمحمد دارای کتاب هستند.

30. کدام پیامبر است که پیامبر دیگر را پناه داد؟

حضرت شعیب،حضرت موسی را پناه داد.

31. پیامبری که با حیوانات سخن گفت کدام است؟

حضرت سلیمان با حیوانات سخن می گفت.

32. کدام پیامبران هستند که فرزندانشان کشته شدند؟

حضرت آدم و زکریا فرزندانشان به نامهای هابیل و یحیی کشته شدند.

33. کدام پیامبر است که فرزندش قاتل شد؟

قابیل فرزند حضرت آدم قاتل برادر خود هابیل شد.

34. کدام پیامبراست که به آمدن پیامبراسلام بشارت داد؟

حضرت عیسی آمدن حضرت محمد را بشارت داد که درسوره صف به آن اشاره شده است.

35. کدام پیامبرفرزندش کافر شد؟

فرزند حضرت نوح کافر شد.

36. پیامبری که توسط قومش مسخره شد کیست؟

پیامبری که توسط قوم خودش مسخره شد حضرت نوح بود.

37. نام پیامبرانی که با هم همسفر شدند چیست؟

حضرت موسی و خضر با هم همسفر شدند.

38. صفت خلیل ا... صفی ا... و معلم الاسماء مربوط به کدام پیامبر است؟

صفات خلیفه ا... و وصی ا... و معلم الاسماء صفات حضرت آدم است.

39. صفت روح ا... مربوط به کدام پیامبر است؟

صفت روح ا... مربوط به حضرت عیسی است

40. صفت کلیم ا... مربوط به کدام پیامبر است؟

صفت کلیم ا... مربوط به حضرت موسی است.

41. صفت ذوالنون مربوط به کدام پیامبر است؟

صفت ذوالنون مربوط به حضرت یونس است

42. دو تن از پیامبرانی که نامشان در قرآن ذکر شده و تا آخر عمرازدواج نکردند را نام ببرید؟

حضرت یحیی و حضرت عیسی مجرد زندگی کردند.

43. کدام پیامبر مدتی شغلش چوپانی بود؟

حضرت موسی مدتی شغلش چوپانی بود.

44. نام کدام پیامبر کمتر از دیگران در قرآن آمده است؟

نام حضرت یونس دو بار در قرآن ذکر شده است.

45. نام اصلی کدام پیامبر عبدالغفار بود؟

نام اصلی حضرت نوح عبدالغفار بود.

46. در زمان کدام پیامبر طبابت و پزشکی رواج داشت؟

در زمان حضرت عیسی علوم پزشکی و طبابت رواج داشت.

47. در زمان کدام پیامبر سحر و جادو رواج داشت؟

در زمان حضرت موسی سحر و جادو رواج داشت.

48. کدام پیامبر به شیخ الانبیاء معروف است؟

حضرت نوح به شیخ الانبیاء معروف است.

49. نام 16 پیامبر در یکی از سوره ها ذکر شده است نام آن سوره چیست؟

در سوره انبیاء نام 16 تن از پیامبران ذکر شده است.

50. کدام پیامبربه هم سخن خدا ملقب است؟

پیامبری که به هم سخن خدا ملقب شده حضرت موسی کلیم ا... است.

51. کدام پیامبر یکی ازمردان سرزمین خود را کشت؟

حضرت موسی در ماجرایی یکی از مردان سرزمین خود را کشت.

52. کدام یک از پیامبران لقب دوست خدا را داشت؟

حضرت ابراهیم به خلیل ا... ملقب بود.

53. کدامیک از پیامبران به خاطر حفظ عفت و حجاب به شهادت رسید؟

حضرت یحیی بخاطر حمایت از عفت و حجاب به شهادت رسید.

54. نام چه تعداد از پیامبران اوالعزم در قرآن ذکر شده است؟

5 تن ازپیامبران اولوالعزم (حضرت نوح، ابراهیم، موسی، عیسی ومحمد) نامشان در قرآن ذکر شده است.

55. کدام پیامبر اولین شخصی بود که به آسمان صعود کرد؟

حضرت عیسی اولین شخصی بود که به آسمان صعود کرد.

56. معجزات حضرت موسی چیست؟

معجزات حضرت موسی عبارتند از: ید بیضاء، اژدها شدنعصای موسی و شکافتن دریا توسط عصا.

57. نام پیامبران اوالعزم هر کدام چند بار در قرآن آمده است؟

نام حضرت نوح 43 بار، حضرت ابراهیم 68 بار، حضرت موسی136 بار، حضرت عیسی 33 بار، حضرت محمد 5بار.

58. دو تن از پیامبران که به ساختن کعبه اقدام کردند چه نام دارند؟

حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل به ساختن کعبه اقدام کردند.

59. کدام پیامبر کفالت حضرت مریم را بر عهده داشت؟

حضرت زکریا کفالت حضرت مریم را برعهده داشت.

60. پیامبرقوم ثمود که بود؟

پیامبر قوم ثمود حضرت صالح بود.

61. پیامبر قوم سباء که بود؟

پیامبر قوم سباء حضرت داود بود.

62. نام دو تن از پیامبران که با هم پسر خاله بودند چیست؟

حضرت یحیی و حضرت عیسی با هم پسرخاله بودند.

63. کدام پیامبر بود که بسم الله الرحمن الرحیم نوشت؟

حضرت سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم نوشت

64. اولین پیامبری که بر بنی اسرائیل مبعوث شد چه نام داشت؟

اولین پیامبری که بر بنی اسرائیل مبعوث شد حضرتموسی بود.

65. کدام پیامبرجد اول رسول اکرم بود؟

حضرت ابراهیم جد اول حضرت محمد بود.

66. کدام پیامبر بود که خط نوشت و لباس دوخت؟

حضرت ادریس خط می نوشت و لباس می دوخت.

67. کدام پیامبر بی سواد بود؟

حضرت محمد امی و بی سواد بودند.

68. نام کدام پیامبر بیشتر در قرآن ذکر شده است؟

نام حضرت موسی 136 مرتبه در قرآن ذکر شده است.

69. صفت کدام یک از پیامبران ذبیح ا... است؟

صفت حضرت اسماعیل ذبیح ا... است.

70. پیامبری که قومش به لجاجت و بهانه گیری شهرت داشتند چه نام داشت؟

پیامبری که قومش به لجاجت و بهانه گیری شهرت داشتند حضرت موسی بود.

71. فرزندان کدامیک از پیامبران به بنی اسرائیل معروف هستند؟

فرزندان حضرت یعقوب به بنی اسرائیل معروف هستند.

72. پیامبرانی که بیشتر از یک زن داشتند کدامند؟

حضرت ابراهیم، حضرت نوح و حضرت محمد بیش ازیک زن داشتند.

73. کدام پیامبر اولوالعزم بود که زن نداشت؟

حضرت عیسی زن نداشت.

74. عمر کدام پیامبر بیش از بقیه پیامبران بود؟

عمر حضرت عیسی بیش از همه پیامبران است زیرا تا کنونزنده است.

75. کدام پیامبر به خلیل ا... معروف است؟

حضرت ابراهیم به خلیل ا... معروف بود.

76. نخستین پیامبر اولوالعزم چه نام دارد؟

نخستین پیامبراولوالعزم حضرت نوح بود.

77. حضرت هود بر کدام قوم مبعوث بود؟

حضرت هود بر قوم عاد مبعوث شد.

78. کدام پیامبران دو یا چند نام داشتند؟

پیامبرانی که حداقل دو اسم داشتند عبارتند از: ( محمد، احمد) (یونس،ذوالنون) (عیسی،مسیح) (یعقوب، اسرائیل) و ... .

79. چند تن از پیامبران پادشاه بودند؟

پیامبرانی که پادشاه بودند؛ حضرت سلیمان و یوسف می باشند.

80. کدام یک از پیامبران را سر بریدند؟

حضرت یحیی را سر بریدند.

81. کدام یک از پیامبران در ایران مدفون هستند؟

حضرت دانیال در شوش و تنی چند از پیامبران در اصفهان و سایر شهر های ایران مدفون هستند.

82. لقب کدام پیامبر اسرائیل است؟

لقب حضرت یعقوب اسرائیل است.

83. معجزات حضرت عیسی چه بود؟

معجزات حضرت عیسی عبارتند از: ساختن پرنده از گل، زنده کردن مردگان، سخن گفتن درگهواره و شفا دادن بیماران

84. در کدام آیه نام پنج تن از پیامبران اولوالعزم ذکر شده است؟

در آیه ی سی ام سوره احزاب نام پنج تن از پیامبران اولوالعزم ذکر شده است

85. کدام پیامبر به شکور معروف است؟

حضرت نوح به شکور معروف است.

86. معجزات حضرت موسی در چه سوره ای آمده است؟

در سوره طاها ایات 20 الی 22.

87. کدام پیامبر بود که خداوند او را از دست دشمنان به آسمان برد؟

حضرت عیسی (ع)

اسامی پیامبران در قرآن

1- کدام پیامبران اسمشان با یاء شروع می شود؟

پیامبرانی که اسمشان با حرف یاء شروع می شوند عبارتند از یعقوب، یوسف، یحیی، یونس و یسع و ...

2- کدام پیامبران اسمشان با الف شروع می شود؟

پیامبرانی که اسمشان با حرف الف شروع می شوند عبارتند از آدم،ادریس، ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، ایوب و الیاس و...

3- کدام پیامبران اسمشان با عین شروع می شود؟

پیامبرانی که اسمشان با حرف عین شروع می شوند عبارتند از حضرت عیسی و عزیر

4- کدام پیامبران اسمشان با سین شروع می شود؟

پیامبرانی که اسمشان با حرف سین شروع می شوند عبارتند از حضرت سلیمان و ... .

5- کدام پیامبران اسمشان با الم شروع می شود؟

پیامبرانی که اسمشان با حرف الم شروع می شوند عبارتند از حضرت لوط و ...

6- کدام پیامبران اسمشان با میم شروع می شود؟

پیامبرانی که اسمشان با حرف میم شروع می شوند عبارتند ازحضرت موسی و محمد و ...

7- نام حضرت آدم7 چند بار در قرآن آمده است؟

نام حضرت آدم در 25 آیه از جمله در سوره های کهف، مریم و ... آمده است.

8- نام الیسع در کجا یاد شده است؟

الیسع 2 بار در سوره انعام آمده است.

9- نام حضرت ابراهیم7 در چند آیه ذکر شده است؟

نام حضرت ابراهیم در 63 آیه از جمله در سوره های بقره و آل عمران و نساء و ... آمده است

10- نام حضرت ادریس در کجا یاد شده است؟

حضرت ادریس 2 بار در قرآن در سوره های مریم و انبیاء آمده است.

11- نام حضرت اسحاق در کجا یاد شده است؟

نام حضرت اسحاق 17 بار از جمله در سوره های بقره و آل عمران و ... آمده است.

12- نام حضرت اسماعیل در کجا یاد شده است؟

نام حضرت اسماعیل 12 بار از جمله در سوره های بقره و آل عمران و ... آمده است.

13- از حضرت داود در کجا یاد شده است؟

از حضرت داود 16 بار از جمله در سوره های بقره و نساء و ... آمده است.

14- از ذوالکفل چند باردر قرآن یاد شده است؟

از ذوالکفل پیامبر 2 بار در قرآن یاد شده است.

15- از زکریا چند بار نام برده شده است؟

از زکریا 8 بار از جمله در سوره های آل عمران، نساء و ... یاد شده است.

16- از حضرت سلیمان در کجا یاد شده است؟

از حضرت سلیمان 17 بار از جمله در سوره های نمل، نساء و ... یاد شده است.

17- نام حضرت شعیب چند بار یاد شده است؟

از حضرت شعیب 11 بار از جمله در سوره های اعراف، هود، شعرا، عنکبوت و ... یاد شده است.

18- از حضرت صالح کجا یاد شده است؟

از حضرت صالح 9 بار از جمله در سوره های اعراف، هود، شعراء و ... یاد شده است.

19- نام عزیر پیامبر چند بار در قرآن آمده است؟

نام عزیر یک بار در سوره توبه آیه 30 آمده است.

20- ا زحضرت عیسی در کجا یاد شده است؟

از حضرت عیسی 25 بار از جمله در سوره های بقره، آل عمران و ... یاد شده است.

21- از لوط پیامبر چند بار در قرآن آمده است؟

از لوط پیامبر 27 بار از جمله در سوره های اعراف، هود، شعراء و ... یاد شده است.

22- نام حضرت موسی چند بار در قرآن آمده است؟

نام حضرت موسی 136 بار از جمله در سوره های بقره،آل عمران و ... یاد شده است.

23- نام حضرت نوح چند بار در قرآن آمده است؟

نام حضرت نوح 43 بار از جمله در سوره های آل عمران،نساء، انعام و ... آمده است.

داستان ها ، قصه ها و ماجراها در قرآن

1. داستان گاو بنی اسرائیل در چه سوره ای آمده است؟

داستان گاو بنی اسراییل در سوره بقره آیات 67 تا 73 آمده است.

2. داستان بنای کعبه توسط حضرت ابراهیم در چه سوره ای آمده است؟

داستان بنای کعبه در سوره بقره آیات 125 تا 127 آمده است.

3. داستان تغییر قبله در چه سوره ای آمده است؟

داستان تغییر قبله در سوره بقره آیات142 تا 144 اشاره شده است.

4. مطالب مربوط به غدیر خم در چه سوره ای آمده است؟

مطالب مربوط به غدیرخم درآیات3 و 67 سوره مائده آمده است.

5. داستان هابیل و قابیل در چه سوره ای آمده است؟

داستان هابیل و قابیل در سوره مائده آمده است.

6. داستان گوساله پرستی قوم موسی در چه سوره ای آمده است؟

داستان گوساله پرستی قوم حضرت موسی در سوره های اعراف و طه بیان شده است.

7. داستان معراج پیامبر در چه سوره ای آمده است؟

داستان معراج پیامبر در اولین آیه سوره اسری بیان شده است.

8. داستان اصحاب کهف در چه سوره ای آمده است؟

داستان اصحاب کهف در سوره کهف اشاره شده است.

9. داستان والدت حضرت عیسی در چه سوره ای آمده است؟

داستان والدت حضرت عیسی در سوره مریم بیان شده است.

10. داستان حضرت موسی و دختران شعیب در چه سوره ای آمده است؟

داستان دختران شعیب و حضرت موسی در آیه 35 سوره قصص آمده است.

11. داستان افک در چه سوره ای آمده است؟

داستان افک در سوره نور آیه 11 آمده است.

12. داستان قارون در چه سوره ای آمده است؟

در سوره قصص به داستان قارون اشاره شده است.

13. داستان پیامبر و ازدواج با زن پسر خوانده اش زید در چه سوره ایآمده است؟

داستان ازدواج پیامبر با زن پسر خوانده اش از آیه 36 به بعد سوره احزاب آمده است.

14. داستان حضرت سلیمان و بلقیس در چه سوره ای آمده است؟

داستان حضرت سلیمان و بلقیس در سوره سبأ و نحل بیان شده است.

15. داستان شق القمر در چه سوره ای آمده است؟

موضوع شق القمر در سوره قمر آیه اول آمده است.

16. داستان یهودیان بنی نظیر در چه سوره ای آمده است؟

داستان یهودیان بنی نضیر در سوره حشر اشاره شده است

17. ماجرای حضرت نوح در چه سوره ای آمده است؟

داستان حضرت نوح در سوره نوح آمده است.

18. داستان اصحاب فیل در چه سوره ای آمده است؟

داستان اصحاب فیل در سوره فیل آمده است.

19. داستان ابو لهب و همسرش در چه سوره ای آمده است؟

داستان ابولهب و همسرش در سوره مسد آمده است.

20. داستان صلح حدیبیه در چه سوره ای آمده است؟

به صلح حدیبیه در سوره فتح اشاره شده است.

21. داستان هجرت پیامبر در کدام سوره ای آمده است؟

داستان هجرت پیامبر در سوره انفال آمده است.

22. احسن القصص نام چه سوره ایست؟

احسن القصص نام دیگر سوره یوسف است.

23.داستان کسانی که مردگان را شمارش می کردند در چه سوره ایست؟

داستان کسانی که مردگان را شمارش می کردند در سوره تکاثر آمده است.

24.حکایت استخوان پوسیده در کدام سوره امده است؟

حکایت استخوان پوسیده در اواخر سوره یس به آن اشاره شده است.

25.داستان گفت و گوی دختران پیامبر در چه سوره ای آمده است؟

داستان گفت و گوی دختران شعیب با حضرت موسی در سوره قصص آمده است.

26.داستانی که در آن بوی پیراهن نقش ارزنده ای دارد کدام است؟

داستان حضرت یوسف در سوره یوسف است که بوی پیراهندر آن نقش ارزنده ای دارد.

27.به داستان سجده کردن فرشتگان به حضرت آدم در کجای قرآن اشاره شده است

داستان سجده کردن فرشتگان به حضرت آدم در سوره های بقره و ص آمده است.

28.داستان خواب صد ساله حضرت عزیر در کدام سوره قرآن بیان شده است؟

داستان خواب 100 ساله حضرت عزیر در سوره بقره آیه 259اشاره شده است.

29.راجع به اولین قبله مسلمین در کدام سوره اشاره شده است؟

راجع به اولین قبله مسلمین در سوره اسری اشاره شده است.

30.سرگذشت آدم و هوا و هبوط آنها به زمین در کدام سوره آمده است؟

سرگذشت آدم و حوا و هبوط آنان به زمین در سوره بقره آیات 30 تا 38 آمده است.

31. داستان شکست بت ها توسط حضرت ابراهیم در کدام سوره آمده است؟

داستان حضرت ابراهیم و شکستن بت ها در سوره انبیا آیات51 تا 70 ذکر شده است.

32. داستان حواریون و عیسی در کدام سوره آمده است؟

داستان حواریون عیسی درسوره های مائده و صف آمده است.

33. داستان اصحاب اخدود در چه سوره ای آمده است؟

داستان اصحاب اخدود در سوره بروج یاد شده است.

34.داستان جنگ بدر در کدام سوره آمده است؟

داستان بدر در سوره های انفال و آل عمران آمده است.

35.داستان مسجد ضرار در کدام سوره آمده است؟

داستان مسجد ضرار در ایه 107 سوره توبه آمده است.

36.سرگذشت هالکت بار فرعون و سپاه او و غرق شدنش در کدام سوره آمده است؟

سرگذشت هلاکت بار فرعون و سپاه او و غرق شدنش در سوره یونس آمده است.

37.داستان هود پیامبر قوم عاد در کدام سوره آمده است؟

داستان هود، پیامبر قوم عاد در آیات 50 تا 60 سوره هود آمده است.

38.به داستان ذو القرنین در کجا اشاره شده است؟

داستان ذوالقرنین در سوره کهف امده است

39.داستان مسافرت موسی با خضر در کجا بیان شده است؟

داستان مسافرت موسی و خضر در سوره کهف آمده است.

40.داستان شیوه انحراف سامری در کجا آمده است؟

داستان شیوه انحراف سامری در سوره طه آمده است.

41.به داستان حضرت داود در کدام سوره اشاره شده است؟

داستان حضرت داود در سوره سبأ آمده است.

42.داستان ذبح اسماعیل در کدام سوره آمده است؟

داستان ذبح اسماعیل در سوره صافات آمده است.

43.از غرفه های بهشتی در کدام سوره یاد شده است؟

از غرفه های بهشتی در آیه 20 سوره زمر یاد شده است.

44.داستان مؤمن آل فرعون در کدام سوره آمده است؟

داستان مؤمن آل فرعون از آیه27 سوره غافر به بعد آمده است.

45.از هلاکت قوم هوددر کدام سوره یاد شده است؟

از هلاکت قوم هود در سوره احقاف یاد شده است.

46.داستان فتح مکه در چه سوره ای آمده است؟

در سوره فتح ، آیه 27 به فتح مکه اشاره شده است که آن را فتح مبین می نامند.

47.در خصوص جریان جن و اقسام آن در کدام سوره اشاره شده است؟

در خصوص جن و اقسام آن در سوره جن اشاره شده است.

48. از داستان ثمود در رابطه با ناقه صالح در کدام سوره یاد شده است؟

از داستان ثمود در رابطه با ناقه صالح در سوره شمس یاد شده است.

49. سوره ای که ماجرای اولین قتل بشر در آن ذکر شده استچیست؟

سوره ای که در آن ماجرای اولین قتل بشر ذکر شده است سوره مائده می باشد.

50. داستان شکستن بت ها توسط حضرت ابراهیم در کدام سوره بیان شده است؟

داستان شکستن بت توسط حضرت ابرهیم در سوره انبیاء آیه 57 ذکر شده است.

مسجد، نماز و موضوعات مرتبط

1. اولین آیه ای که کلمه مؤذن در آن به کار رفته است کدام است؟

اولین آیه ای که کلمه مؤذن در آن به کار رفته است آیه 44 سورهاعراف می باشد.

2. آخرین آیه ای که راجع به مسجد سخن گفته است کدام است؟

آخرین آیاتی که راجع به مسجد سخن گفته آیه 18 سوره جن می باشد.

3. اولین آیه ای که درباره مسجد سخن گفته کدام است؟

در آیه 114 سوره بقره راجع به مسجد سخن گفته است.

4. آیه ای که پنج وقت نماز های یومیه در آن آمده است کدام است؟

آیه ای که پنج وقت نماز های یومیه در ان آمده است ایه 78 سورهاسری می باشد.

5. نزول کدام آیه باعث تغییر قبله شده است؟

نزول آیه 144 سوره بقره باعث تغییر قبله شده است.

6. دستور تخریب مسجد ضرار در کدام آیه سوره توبه آمده است؟

دستورتخریب مسجد ضرار در آیه 107 سوره توبه آمده است.

7. نزول کدام آیه باعث تغییر ذکر سجود شده است؟

نزول آیه سبح اسم ربک العلی در آغاز سوره اعلی باعث تغییر ذکر سجود شده است.

8. نام کدام مساجد در قرآن آمده است؟

نام مسجد الحرام ، مسجد االقصی، مسجد ضرار در قرآن آمده است.

9. نام مسجد الحرام در کدام سوره آمده است؟

نام مسجد الحرام به صراحت 15 بار در قرآن در سوره های هم چون بقره ، مائده و ... آمده است.

10. نام مسجد ضرار در کدام سوره آمده است؟

نام مسجد ضرار در سوره توبه آمده است.

11. نام مسجد الاقصی به صراحت در کدام سوره آمده است؟

نام مسجد الاقصی در آیه اول سوره اسری آمده است.

12. اولین مسجدی که بر روی زمین بنا گردید کدام مسجد است؟

اولین مسجدی که بر روی زمین بنا گردید مسجد الحرام است.

پیامبر اکرم و چهارده معصوم در قرآن

1. کدام سوره مربوط به اولین پیشوای شیعیان است؟

سوره عادیات منسوب به حضرت علی است.

2. کدام سوره به سوره حسین ابن علی معروف است؟

سوره فجر منسوب به حضرت حسین بن علی است.

3. سوره ای که در شأن اهل بیت نازل شده؛ کدامند؟

سوره ای که در شأن اهل بیت: نازل شده؛ سوره دهر است.

4. سوره هایی که منسوب به پیامبر اسلام هستند ؛ کدامند؟

سوره های طه،یس،مدثر و مرسل منسوب به پیامبر اکرم هستند.

5. آیات معروف به معراج پیامبر در کدام سوره قرآن آمده است؟

آیات مربوط به معراج پیامبر در اوایل سوره اسری آمده است.

6. در کدام آیه صفت یکی از معصومین آمده است؟

بقیه الله از صفات امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)است که در آیه 86 سوره هود آمده است.

7. از احمد در کجای قرآن یاد شده است؟

از احمد در سوره صف آیه 6 یاد شده است.

8. امی (از صفات پیامبر اسلام) چند بار در قرآن آمده است؟

امی دو بار در قرآن در سوره اعراف آیه 157 و 159 آمده است.

9. اول المسلمین (از صفات پیامبر) در کجا آمده است؟

اول المسلمین در دو آیه در سوره های انعام و زمر آمده است.

10. کدام صفات و نام پیامبر در قرآن آمده است؟

صفات برهان ، بشیر ، داعیا الی لله، رئوف، رحیم، رسول مبین،سراج منیر، شاهد، شهید، صاحب، طه، مبشر، مدثر، مذکر، رسول،منذر، نذیر، نذیرمبین، ولی، یاسین از صفات و نام های پیامبر گرامیاسلام است.

11. خاتم النبیین چند بار در قرآن آمده است؟

خاتم النبین یک بار در قرآن آیه 40 سوره احزاب آمده است.

12. رحمه للعالمین در کجا یاد شده است؟

رحمه للعالمین در سوره انبیاء آیه 107 آمده است.

13. رسول الله چند بار در قرآن آمده است؟

رسول الله 12 بار در سوره هایی همچون توبه ، احزاب، فتح ، منافقون و حجرات آمده است.

14. عبد الله چند بار در قرآن آمده است؟

عبد الله یک بار در قرآن در سوره جن آیه 19 آمده است.

15. محمد چند بار در قرآن آمده است؟

نام محمد 4 بار در قرآن آمده است.

16. نام مبارک پیامبر چند بار در قرآن آمده است؟

نام مبارک پیامبر اسلام 5 بار ، که 4 بار محمد و یک بار به نام احمد آمده است.

17. در قرآن کریم از کدام پیامبران به عنوان اسوه حسنه یاد شده است؟

پیامبرانی که به عنوان اسوه حسنه از آنان نام برده شده عبارتند ازحضرت ابراهیم و حضرت محمد .

18. از دوستی اهل بیت به جای اجر نبوت در چند جای سوره شعراء یاد شده است؟

از دوستی اهل بیت به جای اجر نبوت و منظور آیه (و ما اسئلکمعلیه من اجر...)5 بار در سوره شعراء امده است.

19. رسالت جهانی پیامبر اکرم و حمایت از ایشان در دعوت کلیاش در کدام سوره آمده است؟

رسالت جهانی پیامبر اکرم در آیه 28 سوره سبأ آمده است.

20. سفر فضائی پیامبر چه نام دارد؟

سفر فضائی پیامبر معراج نام دارد.

21. چه سوره ای به نام حضرت زهرا منسوب است؟

سوره کوثر

22. بشارت آمدن پیامبر توسط حضرت عیسی در کدام سوره بیان شده است؟

سوره صف(آیه 6)

23. آیه ای که خداوند از حضرت علی تعبیر به جان پیامبر نموده در کدام سوره و معروف به چه نامی است؟

سوره آل عمران و معروف به آیه مباهله

کتب در قرآن

1- نام کتاب حضرت موسی و عیسی و داود و ابراهیم چیست؟

نام کتاب حضرت موسی (تورات)، کتاب حضرت عیسی (انجیل)،کتاب حضرت داود (زبور) و کتاب حضرت ابراهیم (صحف ابراهیم)است.

2- کتابی که اولین و آخرین علمها در آن است چیست؟

کتابی که اولین و آخرین علمها در آن است قرآن است. ( ولا رطب و لا یلبس الا فی کتاب مبین)

3- کدام کتاب است که هم هدایت می کند هم شفا و رحمت است؟

کتاب هدایت و شفا و رحمت قرآن است که در آیه 9 و 82 سوره اسری به آن اشاره شده است.

4- کدام کتاب است که اگر بر کوه نازل می شد کوه متالشی می شد؟

کتاب مورد نظر قرآن است که در سوره حشر آیه 21 به آن اشاره شده است.

5- مطالعه چه کتبی حد و اندازه ندارد؟

کتابی که مطالعه ی آن حد و اندازه ندارد قرآن است که درسورهمزمل آیه 20 به آن اشاره شده است.

6- کدام کتابهای آسمانی در ماه مبارک رمضان نازل شده است؟

کتابهای انجیل، تورات، زبور، صحف و قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شده است.

7- نام کتاب حضرت عیسی (انجیل) چند بار در قرآن ذکر شده است؟

نام انجیل 12 بار در قرآن ذکر شده است.

8- نام چند کتاب مقدس در قرآن آمده است؟

نام کتب مقدس قرآن، انجیل، تورات، زبور، صحف ابراهیم و صحف موسی در قرآن آمده است.

اسامی خاص در قرآن

1- نام چه قبیله هایی در قرآن ذکر شده است؟

قبائلی که نام آنان در قرآن آمده است عبارتند از یأجوج و مأجوج، عاد، قریش، اصحاب الایکه و اصحاب الرس

2- نام چه شب خاصی در قرآن ذکر شده است؟

نام شب قدر در سوره قدر ذکر شده است.

3- نام چه کوهی در قرآن ذکر شده است؟

نام طور سینا در قرآن در سوره بقره و ... آمده است.

4- ثروتمندی که در قرآن از او یاد شده است، کیست؟

از ثروتمندانی که نام او در قرآن ذکر شده می توان به قارون اشاره کرد.

5- نام کدام حکیم در قرآن آمده است؟

نام لقمان حکیم در قرآن و در سوره لقمان آمده است.

6- اولین فرشته ای که نامش در قرآن آمده است چه نام دارد؟

اولین فرشته جبرئیل است که در آیه 97 سوره بقره بیان شده است.

7- کافرانی که نامشان در قرآن آمده است کدامند؟

کافرانی که نامشان در قرآن آمده است از جمله عبارتند از قارون، جالوت و آذر

8- قومی که بیشترین اذیت را به پیامبرخود نمودند؛ کدام است؟

قومی که بیشترین اذیت را به پیامبر خدا نمود قوم یهود بود.

9- نام هشت قوم در سوره ای از قرآن ذکر شده است؛ آن سوره کدام است؟

نام 8 قوم در آیات 12 الی 14 سوره ق آمده است.

10- نام چه چشمه هایی در قرآن ذکر شده است؟

کافوریه، زنجبیلیه، سلسبیل، کوثرو تسنیم نام چشمه های بهشتی است که در قرآن ذکر شده است.

11- نام چه رودهایی در قرآن ذکر شده است؟

نام رود نیل در سوره انبیاء و رود فرات در سوره های فرقان و فاطر آمده است.

12- پنج علمی که نزد خداست کدام است؟

پنج علم نزد خدا عبارتند از علم روز قیامت، نزول باران، آنچه دررحم هاست و اینکه نفس، فردا چه کسب می کند و چه خواهد کردو اینکه مرگ در کدام سرزمین نصیب انسان می شود که در آیه آخر سوره لقمان به آن اشاره شده است.

13- از حواریون در قرآن در کجا یاد شده است؟

از حواریون یا پیروان حضرت عیسی در سوره های آل عمران، مائده و ... یاد شده است.

14- از ذوالقرنین چند بار در قرآن یاد شده است؟

از ذوالقرنین 3 بار در قرآن در سوره کهف یاد شده است.

15- از زید پسر خوانده پیامبر در کجا یاد شده است؟

نام زید پسر خوانده پیامبر یک بار در قرآن در سوره احزاب آیه37 آمده است.

16- از فرمانده لشکر بنی اسرائیل در کجا یاد شده است؟

فرمانده لشکر بنی اسرائیل طالوت است که در سوره بقره آیه(247-249) به آن اشاره شده است.

17- عمران چند بار در قرآن آمده است؟

عمران پدر حضرت مریم است که 3 بار در سوره های آل عمران و تحریم آمده است.

18- مؤمن آل فرعون چند بار در قرآن آمده است؟

مؤمن آل فرعون پسر عموی فرعون است که 3 بار در سوره غافر ذکر شده است.

19- از مهاجران (یاران پیامبر در مکه) در قرآن کجا یاد شده است؟

از مهاجران در سوره های احزاب، حشر و ... یاد شده است.

20- از انصار (یاران پیامبر در مدینه) در قرآن کجا یاد شده است؟

از انصار دو بار در سوره توبه یاد شده است.

21- ملکه سبا در قرآن در در کجا آمده است؟

ملک سبا یا بلقیس در سوره نمل یاد شده است.

22- دو عمو را نام ببرید که کافر و جهنمی شدند؟

دو عمویی که جهنمی شدند یکی عموی حضرت ابراهیم آذر ویکی عموی حضرت محمد ابولهب می باشد که در سوره های انعام و مسد از آنان یاد شده است.

23- اصحابی که در قرآن جهنمی شدند کدامند؟

اصحابی که در قرآن به بدی یاد شده اند، اصحاب الایکه، اصحاب الرس، اصحاب السبت و اصحاب فیل می باشند.

24- از پادشاهانی که در قرآن به بدی یاد شده است کدامند؟

از پادشاهانی که در قرآن به بدی یاد شده اند، تبع از پادشاهان یمن که در سوره دخان و قاف یاد شده و جالوت که پادشاه جبار در فلسطین بوده و در سوره بقره از آن یاد شده است.

25- اولین شهید کیست؟

اولین شهید هابیل است.

26- اولین قاتل کیست؟

اولین قاتل در قرآن قابیل است.

27- از بلعم باعورا کجا یاد شده است؟

سوره اعراف آیه 179.

فرشتگان در قرآن

1- نام چه فرشتگانی در قرآن آمده است؟

فرشتگانی همچون جبرئیل، رقیب، روح الامین، عتید، ماروت، مالک، ملک الموت، میکائیل و هاروت در قرآن آمده است

2- از جبرئیل چند بار در قرآن یاد شده است؟

از جبرئیل که جزء فرشتگان مقرب است در 3 آیه در سوره های بقره و تحریم یاد شده است.

3- رقیب در قرآن کیست؟

رقیب، فرشته سمت راست است که ثبت کننده اعمال بوده و درسوره قاف به آن اشاره شده است.

4- به روح االمین چند بار در قرآن اشاره شده است؟

روح الامین همان جبرئیل است، که با این نام یکبار در سوره شعراءآیه 193 یاد شده است.

5- عتید در قرآن کیست؟

عتید فرشته سمت چپ است که که ثبت کننده اعمال بوده و درسوره قاف به ان اشاره شده است.

6- ماروت چند بار در قرآن آمده است؟

به ماروت که باطل کننده سحر است یکبار در قرآن در سوره بقره آیه 102 اشاره شده است.

7- مالک در قرآن کیست؟

مالک، رئیس نگهبانان جهنم است که در سوره زخرف آیه 77 به آن اشاره شده است.

8- ملک الموت، در کجا آمده است؟

ملک الموت که همان عزرائیل و یکی از فرشتگان مقرب است در سوره سجده آیه 11 ذکر شده است.

9- میکائیل در قرآن کیست؟

میکائیل جزء فرشتگان مقرب است که در سوره بقره آیه 89 به آن اشاره شده است.

10- ماروت کیست؟

ماروت که باطل کننده سحر است در سوره بقره آیه 102 به آناشاره شده است.

قیامت و نام های آن در قرآن

1- نامهای قیامت در نام کدام سوره ها متبلور است؟

نام های روز قیامت در سوره های قیامه، واقعه، حشر و ... متبلور است.

2- اندازه روز قیامت چند سال است؟

اندازه روز قیامت 50 هزار سال است که در سوره معارج آیه 4 اشاره شده است.

3- آزفه چیست؟

آزفه به معنای روز نزدیک است که دو بار در قرآن در سوره های غافر و نجم آمده است.

4- حاقه به چه معناست؟

حاقه، 3 بار در قرآن در سوره حاقه و به معنای رخ دهنده آمده است.

5- ساعت از نامهای روز قیامت در قرآن چند بار آمده است؟

ساعت 36 بار در قرآن از جمله در سوره های انعام، اعراب، یوسف و ... آمده است.

6- صاخه به چه معناست؟

صاخه به معنای فریاد گوش خراش یکبار در سوره عبس آیه 33 آمده است.

7- طامه الکبری در قرآن چند بار آمده است؟

طامه الکبری به معنای هنگامه بزرگ و حادثه بزرگ یکبار در سوره نازعات آیه 34 آمده است.

8- غاشیه از نامهای روز قیامت به چه معناست؟

غاشیه یکبار در سوره غاشیه به معنای پوشاننده است یعنی حوادث وحشتناک قیامت همه را می پوشاند آمده است.

9- قارعه چند بار در قرآن آمده است؟

قارعه به معنای درهم کوبنده 4 بار در سوره های حاقه و قارعه تکرار شده است.

10- واقعه از نامهای روز قیامت به چه معناست؟

واقعه به معنای رویدادهای بسیار بزرگ 2 بار در سوره واقعه آمده است.

11- نامهای روز قیامت که به همراه یوم در قرآن آمده است کدام است؟

یوم البعث، یوم التناد، یوم التغابن، یوم التلاقی، یوم الجمع، یوم الحساب، یوم الحسره، یوم الخروج، یوم الدین، یوم الفصل، یوم القیامه، یوم الوعید،یوم عظیم و یوم عقیم، از نامهای روز قیامت است که در قرآن آمده است.

12- یوم عقیم از نامهای روز قیامت به چه معناست؟

یوم عقیم به معنای نازا یکبار در قرآن در سوره حج آیه 55 آمده است.

13- یوم عظیم از نامهای روز قیامت به چه معناست؟

یوم عظیم به معنای روز بزرگ 7 بار در قرآن در سوره های انعام،اعراف و ... آمده است.

14- یوم القیامه از نامهای روز قیامت به چه معناست؟

یوم القیامه، 70 بار در سوره های بقره، آل عمران و ... آمده است.

15- یوم الدین از نامهای روز قیامت به چه معناست؟

یوم الدین به معنای روزجزا 13 بار در سوره های شعرا و ... آمده است

16- کدام نامهای قیامت یکبار در قرآن آمده است؟

نام های یوم الحسره، یوم الخروج، یوم الوعید، یوم عقیم هر کدام یکبار در قرآن آمده است.

17- کدام نام مربوط به قیامت بیشتر در قرآن آمده است؟

یوم القیامه بیشترین بار در قرآن آمده است.

بهشت و جهنم و نام های آن در قرآن

1. آخرین آیه ای که به جهنم اشاره می کند کدام است؟

آخرین آیه ای که از جهنم یاد می کند در سوره بینه آیه 6 می باشد.

2. آخرین آیه ای که از بهشت یاد می کند در کدام سوره است؟

آخرین آیه ای که از بهشت یاد می کند در سوره بینه آیه 8 آمده است.

3. اولین آیه ای که از بهشت یاد می کند کدام آیه است؟

آیه 35 سوره بقره اولین آیه ایست که از بهشت یاد میکند.

4. اولین آیه ای که از جهنم یاد می کند کدام است؟

آیه 206 سوره بقره اولین آیه ایست که از جهنم یاد می کند.

5. تعداد فرشتگان عذاب برای اهل جهنم چند نفرند؟

تعداد فرشتگان عذاب برای اهل جهنم 19 نفر هستند که در آیه 30 سوره مدثر به ان اشاره شده است.

6. بئس القرار و بئس المصیر که از نام های جهنم است چند بار در قرآن آمده است؟

بئس القرار (جایگاه بد) 2 بار و بئس المصیر 11 بار در قرآن آمده است.

7. بئس المهاد و بئس الورد المورود چند بار در قرآن آمده است؟

بئس المهاد (آرامگاه بد ) 5 بار و بئس الورد المورود 1 بار در سوره هود آیه 98 آمده است.(بد جایگاهی است آتش)

8. جحیم چند بار در قرآن آمده است؟

جحیم (آتش زیاد) 26 بار در قرآن از جمله در سوره های بقره، توبه، مائده و ... آمده است.

9. جهنم چند بار تکرار شده است؟

جهنم 77 بار در قرآن از جمله در سوره های بقره، آل عمران ، نساء و ... آمده است.

10. نام های دیگر جهنم چیست؟

حطمه(در هم کوبنده) ، دار البوار(سرزمین هالکت)، دار الخلد(خانه جاودان)،دار الفاسقین، سعیر(آتشی که سخت برافروخته شده است)، سقر(ذوب شود)، سوءالدار، لظی(آتشی که زبانه می کشد)، هاویه در قرآن آمده است.

11. نار چند بار در قرآن آمده است؟

نار 13 بار در سوره های مختلف از جمله بقره، آل عمران، نساء و ... آمده است.

12. آخرت چند بار در قرآن آمده است؟

در خصوص نام آخرت 2 آیه در سوره های بقره و زخرف آمده است.

13. نام های مربوط به بهشت که عمدت ًا با جنت شروع می شوندکدامند؟

عبارتند از: جنه عالیه، جنات النعیم، جنات الفردوس، جنات المأوی، جنات عدن و جنه الخلد.

14. نام های مربوط به بهشت که با دار شروع می شود و در قرآنآمده کدامند؟

نام های مربوط به بهشت که با دار شروع می شوند عبارتند از : دارالمقامه، دار السالمه، دار القرار،دار المتقین، دار االخره.

15. نام های مربوط به بهشت که با روضه شروع می شود و در قرآن آمده کدامند؟

روضات الجنات که یک بار در سوره شوری آیه 22 و روضه که درآیه 15 سوره روم می باشد.

16. مابقی نام های مربوط به بهشت که در قرآن آمده کدامند؟

طوبی، علیون، غرفه و فردوس از نام های دیگر بهشت است.

جنگها ، ظالمین و شیطان در قرآن

1- از جنگ احد در کجا یاد شده است؟

از جنگ احد که منطقه ای درشمال مدینه بوده در چندین آیه درسوره آل عمران یاد شده است.

2- از جنگ احزاب در کجا یاد شده است؟

از جریان جنگ احزاب در 19 آیه در سوره احزاب یاد شده است.

3- از جنگ بدر در کجا یاد شده است؟

از جنگ بدر که میان مسلمانان و کفار قریش رخ داد در چندین آیه در سوره های آل عمران و انفال یاد شده است.

4- از جنگ بنی نضیر در کجا یاد شده است؟

از جنگ بنی نضیر که با یهودیان در گرفت در 5 آیه در سوره حشر یاد شده است

5- از جنگ تبوک در کجا یاد شده است؟

از جنگ تبوک که در سال ششم هجرت در گرفت در 6 آیه سوره توبه یاد شده است.

6- از جنگ هابیل و قابیل در کجا یاد شده است؟

از جنگ هابیل و قابیل در 5 آیه در سوره بقره یاد شده است.

7- از جنگ حمراء الاسد در کجا یاد شده است؟

از جنگ حمراء الاسد که یک روز بعد از جنگ احد رخ داد در سورهآل عمران یاد شده است.

8- از جنگ حنین در کجا یاد شده است؟

از جنگ حنین در 3 آیه در سوره توبه(آیات 25 و 26 و 27) یاد شده است.

9- از جنگ طالوت و جالوت در کجا یاد شده است؟

از جنگ طالوت و جالوت در 6 آیه در سوره بقره آیات 246 تا 251 یاد شده است.

10 - از فتح مکه در کجا یاد شده است؟

از فتح مکه در 3 آیه در سوره نصر یاد شده است.

11- از ماجرای اصحاب فیل در کجا یاد شده است؟

از ماجرای اصحاب فیل و سپاه ابرهه در 5 آیه سوره فیل یاد شده است.

12- لشکر ابرهه با چه وسیله ای به جنگ با خدا آمدند؟

لشکر ابرهه به وسیله فیل سواران به جنگ خدا آمدند که در سوره فیل به آن اشاره شده است.

13- در کدام جنگ یک ششم جمعیت کره زمین کشته شدند؟

جنگی که یک ششم جمعیت کره زمین در آن کشته شدند جنگ میان هابیل و قابیل بود که ازمیان دو برادر و دو خواهر و پدر و مادریک نفر که هابیل بود کشته شد که در سوره مائده آیه 30 به آن اشارهشده است.

مثل ها و تشبیهات در قرآن

1- در خصوص خاکستر در قرآن چه مثلی یافت می شود؟

در سوره ابراهیم آیه 18 اعمال کافران به خاکستر تشبیه شده که در طوفان پراکنده می شود.

2- مثلی در قرآن در خصوص باد سرد بیان کنید؟

در سوره آل عمران آیه 11 انفاق کافران را به باد سردی که برزمین آباد بوزد و آن را نابود کند یاد شده است.

3- برای صدقه منت دار در قرآن چه مثلی زده شده است؟

در سوره بقره آیه 264 منت و اذیت بر صدقه گیرنده همانند سنگسختی که قدری خاک بر روی آن باشد و بذری بر آن بپاشند و سپس باران تندی بیاید و بذر را ببرد تشبیه شده است.

4- انفاق های شایسته در قرآن به چه تشبیه شده است؟

در سوره بقره آیه 264 انفاق های شایسته و اموال را در راه خدابه بوستان و زمین حاصلخیز که باران مناسب بر آن ببارد و میوه هایخوبی دارد تشبیه کرده است.

5- ایمان سست پایه به چه تشبیه شده است؟

در سوره نحل آیه 92 ایمان سست پایه، به پشم هایی که می ریسند و دوباره باز می کنند تشبیه شده است.

6- بت پرستان و خداپرستان در قرآن به چه تشبیه شده اند؟

در آیه 75 سوره نحل بت پرستان به بردگانی که آزاد نیستند ومال ندارند و خداپرستان کسانی که دارای مال و سرمایه هستند تشبیه شده اند.

7- مثلی در قرآن درباره انفاق بیان کنید؟

در سوره بقره آیه 261 انفاق مال به بذری که 700 برابر شود مانند خوشه گندم اشاره شده است.

8- کف روی آب در قرآن به چه تشبیه شده است؟

در سوره رعد آیه 17 حق را به آب و باطل را به کف روی آب کهاز بین می رود تشبیه کرده است.

9- رباخوار در قرآن به چه تشبیه شده است؟

ربا خوار در سوره بقره آیه 275 مانند آدمهای مست و دیوانه که قادر به نگهداری تعادل خود نیستند تشبیه شده اند

10- زندگی دنیا در قرآن به چه تشبیه شده است؟

زندگی دنیا در سوره یونس آیه 24 به آبی که از آسمان بباردو کشتزار را آبیاری کند ولی سپس صاعقه بیاید و آنرا از بین ببرد

11- مثل سرزمین پاکیزه در قرآن کجاست؟

در سوره اعراف آیه 58 اشاره دارد که سرزمین مناسب گیاهان خوب می رویاند و سرزمین بد برعکس آن عمل می کند و دل انسانهای مومن هم مستعد است که وحی الهی همچون باران بر آن می بارد.

12- مثل عاقبت ایمان و کفر چیست؟

عاقبت ایمان و کفر در سوره کهف آیه 32 مثل زده شده به مردیکه باغی داشت و به آن مغرور شد و نصیحت را گوش نداد و سپس باغش نابودو تهی دست شد.

13- مثلی در قرآن درباره سراب بزنید؟

در سوره نور آیه 32 اعمال انسانهای کافررا به سراب تشبیهمی کند که واقعی نیست.

14- برای عالم بی عمل در قرآن چه مثلی آورده شده است؟

در سوره جمعه آیه 5 عالم بی عمل را به االغی که بر پشت خود کتاب حمل می کند تشبیه شده است.

15- عالم منحرف در قرآن به چه تشبیه شده است؟

در سوره اعراف آیه 176 عالم منحرف به سگ هاری که هیچوقت سیر نمی شود و به همه حمله می کند تشبیه شده است.

16- گوشت مرده خوردن مثل کیست؟

در سوره حجرات آیه 12 گوشت برادر مرده خوردن درخصوصغیبت ذکر شده است.

17- مثل مسجد ضرار چیست؟

در سوره توبه آیه 107 تا 109 مسجدی که جهت تفرقه ساخته شده به عنوان مسجد ضرار یاد شده است.

18- منافقین در قرآن به چه تشبیه شده اند؟

منافقین در سوره بقره آیه 17 تا 20 همانند کسانی که در بیابان های تاریک دنبال آتش می گردند ولی راه به جایی نمی برند یاد شده است.

19- مثل مؤمن و کافر چیست؟

در سوره هود آیه 24 کافر کر و کور و مومن شنوا و بینا مثل زده شده است.

20- مثل ایمان و کفر به چه تشبیه شده است؟

در سوره انعام آیه 122 ایمان به حیات و نور و کفر به مرگ وتاریکی تشبیه شده است.

بی نقطه ها در قرآن

1. نام سوره هایی که نقطه ندارند کدامند؟

نام سوره های بی نقطه عبارتند از: حمد ،رعد ،طور،روم و مسد.

2. آیه ای را ذکر کنید که بی نقطه است. (غیر از حروف مقطعه)

الله الصمد در سوره توحید.

3. حیواناتی که در قرآن ذکر شده و بی نقطه اند را نام ببرید.

حمار به معنی الاغ در سوره جمعه

4. خوراکی هایی که در قرآن ذکر شده و بی نقطه اند را نام ببرید.

عدس در سوره بقره آیه 61

5. نام کشوری که در قرآن آمده و بی نقطه است؛ چیست؟

مصر

6. سرزمینی که در قرآن بی نقطه است؛ کدام است؟

روم

7. پرنده ای که در قرآن بی نقطه است؛ کدام است؟

هدهد در سوره نمل آیه 20

8. ذکری که در قرآن از اساسی ترین ذکر هاست و لب هنگام گفتناین ذکر به هم نمی خورد و بی نقطه است چیست؟

لا اله الا الله

9. اسامی پیامبران بی نقطه در قرآن چیست؟

حضرت محمد، هود، موسی، آدم و ...

10. عددی که در قرآن بی نقطه است ؛ چیست؟

احد یعنی یکی در سوره توحید

11. زمانی در قرآن که نقطه ندارد چیست؟

عصر در سوره والعصر.

12. عضوی در بدن که در قرآن که نقطه ندارد کدامست؟

رأس به معنای سر.

13. کدام یک از فروع دین در قرآن است که نقطه ندارد؟

صوم به معنای روزه

14. کدام یک از اصول دین در قرآن است که نقطه ندارد؟

عدل و معاد

15. کدام قوم در قرآن نقطه ندارد؟

قوم عاد

16. کدام رنگ است که در قرآن نقطه ندارد؟

اسود (رنگ سیاه) در سوره بقره آیه 187

17. کدام شیء است که در قرآن نقطه ندارد؟

دلو (که با آن آب از چاه می کشند.) در سوره یوسف

18. نام کدام بت در قرآن آمده است که نقطه ندارد؟

لات که در سوره نجم آیه 19 از آن یاد شده است.

19. کدام پوشیدنی است که در قرآن آمده ولی نقطه ندارد؟

لباس حریر که از جمله در سوره انسان از آن یاد شده است.

20. کدام فرشته است که در قرآن یاد شده ولی نقطه ندارد؟

مالک است که در سوره زخرف آیه 77 از آن یاد شده است.

21. کدام عضو بدن انسان و حیوان در قرآن آمده است که نقطه ندارد؟

گوشت (لحم) که در سوره حجرات و مؤمنون به آن اشاره شده است.

ایام و اوقات، فصول و ماه ها و زمین و آسمان در قرآن

1. سوره هایی که در باره زمان هایی از شبانه روز هست کدامند؟

سوره هایی که در باره زمان هایی از شبانه روز هست عبارتند از : فلق، عصر، لیل، فجر و ...

2. از تابستان در کدام سوره یاد شده است؟

از تابستان در سوره قریش (صیف) یاد شده است.

3. از زمستان در کدام سوره یاد شده است؟

از زمستان در سوره قریش (شتاء) یاد شده است.

4. نام سوره ای که درباره ستاره ای درخشان و دنباله دار است کدام است؟

سوره طارق درباره ستاره ای درخشان و دنباله دار است .

5. واژه یوم(روز) چند بار در قرآن بیان شده است؟

واژه یوم(روز) 365 بار در قرآن آمده است.

6. واژه شهر (ماه) چند بار در قرآن آمده است؟

واژه شهر (ماه) 12 بار در قرآن آمده است.

7. مقدار ماه ها در قرآن چه عددی است؟

مقدار ماه ها در قرآن 12 عدد است.

8. بهترین شب که در قرآن به آن اشاره شده است چه شبی است؟

بهترین شب که در قرآن به آن اشاره شده است شب قدر است.

9. بهترین ماه در قرآن کدام است؟

بهترین ماه در قرآن ماه رمضان است.

10. از بامداد در قرآن کجا یاد شده است؟

از بامداد در قرآن در9 آیه یاد شده است. از جمله در سوره هایآل عمران و ...

11. از عصر در قرآن کجا یاد شده است؟

از عصر در قرآن در سوره والعصر آیه اول یاد شده است.

12. ازشب در قرآن کجا یاد شده است؟

ازشب در قرآن در چندین آیه یاد شده است. (در سوره های بقره، آل عمران ، انعام و ...)

13. ازسپیده دم در قرآن کجا یاد شده است؟

ازسپیده دم در قرآن در 6 آیه یاد شده است.(سوره های بقره، فجر، اسری، قدر و ...)

14. از روز جمعه در قرآن کجا یاد شده است؟

از روز جمعه در قرآن در آیه 9 سوره جمعه یاد شده است.

15. از شنبه در قرآن کجا یاد شده است؟

از شنبه در آیه 65 سوره بقره و هم چنین در سوره های نسأ، اعراف، نحل و ... یاد شده است.

16. در کدام سوره ها به روز و شب سوگند خورده شده است؟

در سوره های لیل و ضحی به روشنایی روز و فراگیری شب سوگندخورده شده است.

17. در کدام سوره ها به آسمان و ستاره ها ی درخشان سوگند خورده شده است؟

در سوره طارق به آسمان و ستاره ها ی درخشان سوگند خورده شده است.

18. در کدام سوره ها به خورشید و ماه (پشت سر هم) و روز و شب(پشت سر هم) و آسمان و زمین (پشت سر هم) سوگند خورده است؟

در سوره شمس این قسم ها ذکر شده است.

19. از چاشت در قرآن کجا یاد شده است؟

از چاشت (قسمت اول روز) در 6 آیه در سوره های اعراف، نازعات،شمس، ضحی و... یاد شده است.

20. از سال در قرآن کجا یاد شده است؟

از سال در قرآن 365 بار در سوره هایی از قرآن از جمله بقره،توبه و ... یاد شده است.

21. از شامگاه در قرآن کجا نام برده شده است؟

از شامگاه در 7 آیه در سوره های اعراف، نور، رعد، فرقان، احزاب و ... نام برده شده است.

22. از غروب در قرآن کجا یاد شده است؟

از غروب در 2 آیه در سوره های طه و قاف یاد شده است.

23. از فردا در قرآن کجا یاد شده است؟

از فردا(روز بعد از امروز غداً) 5بار در سوره های یوسف، کهف، لقمان، قمر و حشر یاد شده است.

24. از لحظه های شب در قرآن کجا یاد شده است؟

از لحظه های شب در 3 آیه در سوره های آل عمران، طه، و زمر(آناءالیل) یاد شده است.

25. از ماه کجا ذکری به میان آمده است؟

از ماه(29 یا30 یا31 روز)در 7 آیه در سوره های بقره، نسأ، مائده،توبه و ... یاد شده است.

26. از ماه رمضان در قرآن کجا یاد شده است؟

از ماه رمضان(به معنای شدت گرما) در آیه 185 سوره بقره یاد شده است.

27. از ماه های حرام در قرآن کجا یاد شده است؟

از ماه های حرام (ذیقعده، ذی الحجه، محرم، رجب)6 آیه درسوره های بقره، مائده و توبه (شهر الحرام) یاد شده است.

28. در طبیعت سپیده دم بعد از شب فرا می رسد؛ در قرآن هم در دو سوره سپیده دم بعد از شب آمده است. نام این دو سوره چیست؟

سوره های لیل و فجر

اعضای بدن در قرآن

1. از چشم چند بار و در کجا یاد شده است؟

59 بار از چشم یاد شده است. به طور مثال در سوره های بقره، آل عمران،مائده،انعام، اعراف، هود، یوسف، ابراهیم و ...

2. از زبان چند بار و در کجا یاد شده است؟

16 بار از زبان یاد شده است. (به طور مثال در سوره های طه، نور، شعراء، قصص، دخان، فتح، بلد و ...

3. از لب چند بار و در کجا یاد شده است؟

از لب یک بار و در سوره بلد آیه 9 یاد شده است.

4. از آرنج چند بار و در کجا یاد شده است؟

از آرنج یک بار و در سوره مائده آیه 6 یاد شده است.

5. از استخوان چند بار و در کجا یاد شده است؟

از استخوان در 13 آیه ذکر شده است.(عظام) از جمله در سوره های بقره، اسری، مریم، مؤمنون،یس و ...

6. از انگشت چند بار و در کجا یاد شده است؟

از انگشت در 5 آیه ذکر شده است. از جمله در سوره های بقره، آل عمران ، انفال، نوح، قیامه

7. از بازو چند بار و در کجا یاد شده است؟

از بازو در سوره قصص آیه 35 یاد شده است.

8. از بدن چند بار و در کجا یاد شده است؟

از بدن در سوره یونس آیه 92 یاد شده است.

9. از بند اول انگشت چند بار و در کجا یاد شده است؟

از بند اول انگشت در سوره آل عمران آیه 116 ذکر به میان آمده است.

10. از بینی چند بار و در کجا یاد شده است؟

از بینی در دو آیه در سوره مائده آیه 54 و در سوره قلم آیه 16 یاد شده است.

11. از پا چند بار و در کجا یاد شده است؟

از پا ( قدم) 21 مورد در قرآن آمده است. از جمله در سوره هایبقره، آل عمران، مائده، انعام، اعراف، نحل،

12. از پشت چند بار و در کجا یاد شده است؟

از پشت در 9 آیه یاد شده است. از جمله در سوره های بقره، آل عمران، اعراف، انعام، توبه و ...

13. از پهلو چند بار و در کجا یاد شده است؟

از پهلو 4 بار در قرآن یاد شده است از جمله در سوره های آل عمران، نسأ، توبه و سجده.

14. از پوست چند بار و در کجا یاد شده است؟

از پوست در 6 آیه از جمله در سوره های نسأ، حج، زمر و فصلت یاد شده است.

15. از پیشانی در قرآن کجا یاد شده است؟

از پیشانی در سوره توبه آیه 35 و صافات آیه 103 یاد شده است. (جبین)

16. از پیکر (هیکل) چند بار و در کجا یاد شده است؟

از پیکر 2 بار در سوره های بقره و منافقون یاد شده است.

17. ازاستخوان باالی سینه (ترقوه) در کجا یاد شده است؟

از گلوگاه (استخوان بالی سینه) در سوره قیامه آیه 26 یاد شده است.

18. ازچانه در کجا یاد شده است؟

از چانه سه بار در سوره های اسرا و یس یاد شده است. (اذقان)

19. از خون چند بار و در کجا یاد شده است؟

از خون در 6 آیه یاد شده است از جمله در سوره های بقره، مائده،انعام و نحل . (دماء)

20. از دست چند بار و در کجا یاد شده است؟

از دست در 36 آیه یاد شده است. از جمله در سوره های قصص،عنکبوت، یس، صافات، حشر ( ایدیهم)

21. از دندان چند بار و در کجا یاد شده است؟

از دندان در سوره مائده آیه 45 یاد شده است.

22. از دهان در قرآن در کجا یاد شده است؟

از دهان در 13 آیه از جمله در سوره های توبه، رعد، ابراهیم،کهف، نور، احزاب، یاد شده است.

23. از رگ قلب در کجا یاد شده است؟

از رگ قلب (وتین) در سوره حاقه آیه 46 یاد شده است.

24. از رگ گردن در قرآن در کجا یاد شده است؟

از رگ گردن (حبل الورید)در سوره قاف آیه 16 یاد شده است.

25. از روده در قرآن در کجا یاد شده است؟

از روده در سوره محمد آیه 15 یاد شده است.

26. از ریش در کجا یاد شده است؟

از ریش در سوره طه آیه 94 یاد شده است.

27. از ساق پا چند بار و در کجا یاد شده است؟

از ساق پا در سه آیه در سوره های قلم، نمل و قیامه یاد شده است.

28. از سر چند بار و در کجا یاد شده است؟

از سر در 15 آیه از جمله در سوره های ابراهیم، اسری، مریم،انبیاء، حج و ... یاد شده است.

29. از سر انگشت در قرآن در کجا یاد شده است؟

از سر انگشت در 2 آیه در سوره های انفال آیه 12 و قیامه آیه 4 یاد شده است.

30. از سینه در کجا یاد شده است؟

از سینه (صدر) در 41 مورد از جمله در سوره های غافر، شوری، حدید، حشر و ... یاد شده است.

31. از شکم در کجا یاد شده است؟

از شکم (بطن) در 6 آیه در سوره های بقره، نسأ، حج، صافات، دخان و واقعه یاد شده است.

32. از صورت در قرآن در کجا اشاره شده است؟

از صورت (وجه) در 42 آیه یاد شده است از جمله در سوره های ملک و یس می باشد.

33. از قلب جند بار در قرآن یاد شده است؟

به قلب 123 بار اشاره شده است از جمله در سوره های حشر،صف، منافقون.

34. از کعبه(برآمدگی روی پا) در کجا یاد شده است؟

از کعبه در سوره مائده آیه 1 ذکر به میان آمده است.

35. از کف در کجا یاد شده است؟

از کف دو بار و از جمله در سوره رعد ذکر شده است.

36. از گردن چند بار و در کجا یاد شده است؟

از گردن در 10 آیه یادشده در سوره های رعد، شعراء، یس و ... .

37. از گلوگاه در کجا یاد شده است؟

از گلوگاه (عقب دهان، حنجره و نای) در 3 آیه یاد شده درسوره های احزاب، غافر و واصله.

38. از گوش در کجا یاد شده است؟

از گوش در 15 آیه ذکر به میان آمده است در سوره های توبه، نوح و... .

39. از گوشت چند بار و در کجا یاد شده است؟

از گوشت(لحم) در2 آیه یادشده درسوره های مومنون وحجر.

40. از موی جلوی پیشانی در کجا یاد شده است؟

از موی جلوی پیشانی در 3 آیه در سوره های الرحمن و علق یادشده است.

41. از چند عضو بدن در قرآن یاد شده است؟

از چهل عضو بدن در قرآن یاد شده است.

42. اعضایی از بدن که در قرآن نام برده شده اند کدامند؟

اعضایی که در قرآن از آنها نام برده شده است عبارتند از: (آرنج، استخوان، انگشت، بازو، بدن، بند اول انگشت، بینی، پا، پشت، پهلو، پوست، پیشانی، پیکر، ترقوه، چانه، چشم، خون، دست، دندان، دهان،رگ قلب، رگ گردن، روده، ریش، زبان، ساق پا، سر، سرانگشت، سینه،شکم، صورت، قلب، کعبه (برآمدگی روی پا)کف، گردن، گلوگاه، گوش،گوشت، لب، و موی جلوی پیشانی.)

رموز عددی 19

1. نقش عدد 19 در اولین آیه قرآن چیست؟

اولین آیه قرآن یعنی بسم الله الرحمن الرحیم دارای 19 حرف عربی است.

2. نقش عدد 19 در تعداد سوره های قرآن چیست؟

قرآن مجید از 114 سوره تشکیل شده است که این عدد بر19 قابل قسمت است.

3. نقش عدد 19 در اولین سوره ای که نازل شد چیست؟

اولین سوره ای که نازل شد یعنی سوره علق نوزدهمین سوره ازآخر قرآن است.

4. نقش عدد 19 در آیات اولین سوره ای که نازل شد چیست؟

اولین سوره ای که نازل شد یعنی علق 19 آیه دارد.

5. نقش عدد 19 در تعداد حروف اولین سوره ای که نازل شد چیست؟

سوره علق 255 حرف دارد که بر 19 قابل قسمت است.

6. نقش عدد 19 در تعداد فرشتگان عذاب چیست؟

بر دوزخ 19 فرشته عذاب موکلند. (آیه 30 سوره مدثر)

7. نقش عدد 19 در تعداد حروف مقطعه (ق) در سوره قاف چیست؟

سوره قاف که با حرف ق شروع می شود شامل 57 حرف قاف می باشد.

8. نقش عدد 19 در خصوص آیه (ق و القرآن المجید) چیست؟

تعداد ق در سوره قاف و شوری برابر با 114 سوره قرآن است. لذا ق (یعنی 114 سوره و القرآن المجید) یعنی 114 سوره

9. نقش عدد 19 در حرف مقطعه (ن) در سوره قلم چیست؟

سوره قلم با حرف نون شروع می شود و 133 نون دارد که به 19قابل قسمت است.

10. نقش عدد 19 در حرف مقطعه (ص) در سوره های اعراف، مریم و صاد چیست؟

سه سوره اعراف ، مریم ، ص با حرف صاد شروع می شوند کهجمعا 52 صاد دارند که بر 19 قابل قسمت است.

11. نقش عدد 19 در حرف مقطعه(طه) در سوره(طه) چیست؟

در سوره طه جمع حروف ط و ی 342 حرف می باشد که بر 19 قابل قسمت است.

12. نقش عدد 19 در حرف مقطعه (یس) در سوره (یس) چیست؟

در سوره یس حرف ی و س 285 حرف می باشد که بر 19 قابلقسمت است

13. نقش عدد 19 در حرف مقطعه(حم) چیست؟

7 سوره با رمز حم شروع می شوند که تعداد (ح) و (م) 2166 حرف است که بر 19 قابل قسمت است (19*14)

14. نقش عدد 19 در حرف مقطعه (ق) در سوره شوری چیست؟

سوره شوری شامل 57 حرف ق می باشد.75= (19*3).

15. نقش عدد 19 در حرف مقطعه (الم) چیست؟

8 سوره که با رمز الم که تعداد حرف (الف) و(ل) و (م) 26676 حرف است و بر 19 قابل قسمت است (19*1404).

16. نقش عدد 19 در حرف مقطعه (طس) چیست؟

6 سوره که با رمز طس شروع می شوند که تعداد حروف (ط) و(سین) 494 حرف است و بر 19 قابل قسمت است(19*26).

17. نقش عدد 19 در حرف مقطعه (طسم) چیست؟

در سوره هایی که با رمز طسم شروع می شوند تعداد حروف (ط)، (سین) و(میم) 9177 حرف است و بر 19 قابل قسمت است

18. نقش عدد 19 در حرف مقطعه (الر) چیست؟

5 سوره با رمز الر شروع می شوند که تعداد حروف (الف) (ل) و(راء) 9709 حرف است و بر 19 قابل قسمت است( 19*511)

19. نقش عدد 19 در حرف مقطعه (الم) چیست؟

در سوره رعد که با رمز الم شروع می شوند تعداد حروف (الف) (ل) (م) و (راء) 1501 حرف است و بر 19 قابل قسمت است (19*97).

20. نقش عدد 19 در حرف مقطعه (المص) چیست؟

در سوره اعراف که با رمز المص شروع می شوند تعداد حروف (الف) (الم) (م) و (ص) 5358 حرف است و بر 19 قابل قسمت است

21. نقش عدد 19 در حرف مقطعه (کهیعص) چیست؟

در سوره مریم که با رمز کهیعص شروع می شود تعداد حروف پنجگانه 798 حرف است و بر 19 قابل قسمت است(19*42).

22. نقش عدد 19 در حرف مقطعه (حمعسق) چیست؟

در سوره شوری که با رمز حمعسق شروع می شود تعداد حروف پنج گانه 570 حرف است و بر 19 قابل قسمت است. (19*30).

اعداد و ریاضیات در قرآن

1. بزرگترین عدد در قرآن کدام است؟

بزرگترین عدد قرآن 100000 است که در آیه 147 سوره صافات آمده است.

2. عدد 1000 در قرآن در کجا آمده است؟

عدد 1000 ، 8 بار در قرآن در سوره های بقره، حج، عنکبوت، قدرو ... آمده است.

3. ثلث و نصف در قرآن در چه سوره ای آمده است؟

ثلث و نصف در سوره مزمل آیه 20 امده است.

4. ارزش ثواب شب قدر چه عددی است؟

ارزش ثواب شب قدر بیش از 83 سال است.

5. خواب اصحاب کهف در قرآن چه مقداری بوده است؟

خواب اصحاب کهف 309 سال است که به این خواب در آیه 25سوره کهف اشاره شده است.

6. عدد 20 در قرآن در کجا آمده است؟

عدد 20 یک بار در قرآن در سوره انفال آیه 65 امده است.

7. عدد 20 در قرآن در چه خصوصی آمده است؟

عدد 20 در قران در خصص جنگ و قتال و 20 نفر افراد با استقامتآمده است.

8. عدد 5 چند بار در قرآن آمده است؟

عدد 5 دو بار در قرآن آمده است ؛ در سوره کهف آیه 22 و سورهمجادله آیه 7 (در خصوص اصحاب کهف و در گوشی سخن گفتن)

9. عدد 5000 مربوط به چه موضوعی است؟

عدد 5000 یک بار در قرآن و در سوره آل عمران آیه 125 آمدهاست و مربوط به اعزام فرشتگان در جنگ بدر است

10. عدد 50 چند بار در قرآن آمده است؟

عدد 50 یک بار در قرآن در سوره عنکبوت آیه 14 امده که مربوط به حضرت نوح7 است.

11. عدد 50000 در قرآن مربوط به چیست؟

عدد 50000 یک بار در قرآن در سوره معارج آیه 4 آمده و مربوط به اندازه روز قیامت است.

12. عدد 4 چند بار در قرآن آمده است؟

عدد 4 ، 12 بار در قرآن امده است از جمله در سوره های بقره، نساء، توبه، نور و ...

13. عدد 40 چند بار در قرآن آمده است؟

عدد 40 ، 4 بار در قرآن در سوره های بقره، مائده، انعام، اعرافآمده است.

14. عدد 10 در کجا آمده است؟

عدد 10 ، 9 بار در قرآن امده است از جمله در سوره های بقره،171مائده، انعام، اعراف، هود و ...

15. عدد 2 چند بار در قرآن آمده است؟

عدد 2 ، 12 بار در قرآن آمده است از جمله در سوره های نساء ، مائده ، انعام، توبه، هود، رعد، نحل و ...

16. عدد دو سوم در کجا آمده است؟

کسر دو سوم ، 3 بار در قرآن ذکر شده در سوره های نساء و مزمل،و مربوط به ارث و عبادت پیامبر است.

17. عدد 2000 در قرآن مربوط به چیست؟

عدد 2000 یک بار در قران در سوره انفال آیه 66 و در مورد قتال و قدرت و ضعف ایمان آمده است.

18. عدد 12 چند بار در قرآن آمده است؟

عدد 12، 5 بار در قرآن آمده است از جمله در سوره های بقره،مائده، اعراف و توبه.

19. عدد 200 در کجا امده است؟

عدد200 دو بار در قرآن آمده است.

20. عدد 3 چند بار در قرآن آمده است؟

عدد 3 ، 17 بار در قرآن در سوره های بقره، آل عمران، نساء، توبه و ... آمده است.

21. عدد 3000 در قرآن مربوط به چیست؟

عدد 3000 یک بار در قرآن در سوره آل عمران آیه 124 آمده ومربوط به کمک فرشتگان می باشد.

22. عدد 30 چند بار در قران آمده است؟

عدد 30 دو بار در قرآن در سوره های اعراف و احقاف آمده است.

23. عدد 300 در قرآن مربوط به چیست؟

عدد 300 یک بار در قرآن در سوره کهف و در مورد اصحاب کهفآمده است.

24. عدد 16 چند بار در قرآن آمده است؟

عدد 6 ، 7 بار در قرآن و در سوره های اعراف، یونس، هود و...آمده است.

25. عدد 60 در قرآن مربوط به چیست؟

عدد 60 یک بار در قرآن در سوره مجادله آیه 4 آمده است و در خصوص کفار می باشد.

26. عدد 100 چند بار در قران آمده است؟

عدد 100 ، 6 بار در قران در سوره های بقره، انفال و نور آمده است

27. عدد 100000 در قرآن مربوط به چیست؟

عدد 100000 یک بار در قرآن در سوره صافات مربوط به داستان حضرت یونس آمده است.

28. عدد 9 چند بار در قران آمده است؟

عدد 9 ، 4 بار در قرآن در سوره های اسری، کهف و نمل آمده است.

29. عدد 950 در قران مربوط به چیست؟

عدد 950 یک بار در سوره عنکبوت آیه 14 آمده و مربوط به عمر حضرت نوح می باشد.

30. عدد 99 چند بار در قران آمده است؟

عدد 99 یک بار در قرآن در سوره صاد آیه 23 آمده است.

31. عدد 19 در قرآن مربوط به چیست؟

عدد 19 یک بار در قرآن در سوره مدثر آیه 30 آمده است و درمورد نگهبانان جهنم است.

32. عدد 8 چند بار در قرآن امده است؟

عدد 8 ، پنج بار در قرآن در سوره های انعام، قصص، زمر، حاقهآمده است.

33. عدد 7 چند بار در قرآن امده است؟

عدد هفت، 240 بار در قرآن از جمله سوره یوسف آمده است.

34. عدد 70 درکجا آمده است؟

عدد 70 ، سه بار در قرآن و در سوره های اعراف، توبه و حاقهآمده است.

35. عدد 11 در قرآن مربوط به چیست؟

عدد11، تنها یک بار در سوره یوسف آیه 4 آمده و در مورد خواب حضرت یوسف است.

36. عدد یک در کجا آمده است؟

عدد یک، بارها در قرآن و در سوره های مختلف و حداقل 60 بار ذکر شده است.

37. کسر5/1 در قرآن مربوط به چیست؟

کسر5/1، یکبار در قرآن در سوره انفاق آیه 41 آمده و در موردخمس می باشد.

38. کسر4 /1 در قرآن مربوط به چیست؟

کسر 4/1، یکبار در قرآن در سوره نساء آیه 12 آمده و در موردارث است.

39. کسر01/1 در قرآن چند بار آمده است؟

کسر 01/1، یکبار در قرآن و در سوره سباء آیه 41 و در مورد کافران است

40. کسر 2/1 در قرآن چند بار آمده است؟

کسر 2/1، هفت بار در قرآن در سوره های بقره، نساء و مزملآمده است.

41. کسر 3/1 در کجا آمده است؟

کسر 3/1، چهار بار در قرآن در سوره های نساء و مزمل آمده است.

42. کسر 8/1 در قرآن در مورد چیست؟

کسر 8/1، یکبار در قرآن در سوره نساء امده و در خصوص ارث است.

43. اعدادکسری عمدتا در قرآن در مورد چه موضوعی آمده است؟

اعداد کسری عمدتا در خصوص ارث در قرآن آمده است.

44. مقدار ماهها در قرآن چه عددی است؟

مقدار ماهها در قرآن عدد 12 است

45. از کدام آیه از قرآن استفاده می شودکه10=7+3 می باشد؟

آیه196 در سوره بقره.

46. به اعداد 3 و 7 و 10 در کدام آیه اشاره شده است؟

آیه196 در سوره بقره.

47. کدام حکم الهی در قرآن دو عمل تقسیم و منها را در ذهن انسان تداعی می کند؟

سوره نساء آیه 10 که نمازهای 4 رکعتی باید 2 رکعتی خوانده شوند. (2=2÷4) (2=2-4)

48. کدام داستان در قرآن عدد 13 را در ذهن انسان تداعی می کند؟

سوره یوسف آیه 22 در مورد داستان خواب حضرت یعقوب (سجده 11 ستاره به همراه ماه و خورشید). (13=1+1+11)

49. به عدد 3و 4 و 5 و 6و 7و 8 یکجا در قرآن کجا اشاره شده است؟

سوره کهف آیه 22 در خصوص تعداد اصحاب کهف.

50. عدد 700 در کدام آیه قرآن به ذهن تداعی می شود؟

سوره بقره آیه 261 در خصوص انفاق (700=100×7)

51. به عدد 7 و عدد 100 در کدام آیه اشاره شده است؟

آیه 261 در سوره بقره.

52. به عدد 3 و 4 و5 و 6 در کدام آیه قرآن اشاره شده است؟

سوره مجادله آیه 7 در خصوص نجوی.

53. در کدام آیه به عدد 99 و یک اشاره شده است؟

در سوره صاد آیه 23 مربوط به قضاوت حضرت.

54. در کدام آیه از قرآن عدد 950 به ذهن تداعی می شود؟

سوره عنکبوت آیه 14 در خصوص مدت تبلیغ حضرت نوع(950=50-1000)

55. در کدام آیه از قرآن عدد 15 در ذهن تداعی می شود؟

سوره حاقه آیه 7 در مورد عذاب قوم عاد. 15=8+7

56. در کدام آیه از قرآن عدد 24 در ذهن تداعی می شود؟

سوره بقره آیه 233 در مورد دوران شیردهی 24=21×2

57. در کدام آیه از قرآن عدد 28 در ذهن تداعی می شود؟

سوره یوسف آیه 143 در مورد خواب پادشاه مصر28=7+7+7+7

58. در کدام آیه از قرآن به عدد 30 و 10 و40 اشاره شده است؟

سوره اعراف آیه 142 در مورد مناجات حضرت موسی .

59. در کدام آیه از قرآن عدد 12 و 4 ذکرشده است؟

سوره توبه آیه 26 در خصوص ماههای سال و ماههای حرام

60. در کدام آیه در قرآن به عدد 298 و 10 اشاره شده است؟

سوره قصص آیه127 در خصوص ازدواج حضرت موسی با دختر حضرت شعیب

61. در کدام آیه در قرآن به عدد 10 و 1 اشاره شده است؟

سوره انعام آیه160 مربوط به پاداش کار نیک و بد

62. در کدام آیه در قرآن به اعداد 20 و 200 و 2000 یکجا اشاره شده است؟

سوره انفال آیه 65 و 66

شهر ها ، کشور ها و اماکن در قرآن

1. سرزمین قوم عاد در قرآن کدام است؟

احقاف سرزمین قوم عاد و نزدیک یمن است که در سوره احقاف آیه12 به آن اشاره شده است.

2. سرزمین قوم شعیب در قرآن کدام است؟

ایکه سرزمین سرسبز نزدیک دمشق، سرزمین قوم شعیب است که 4 بار در قرآن در سوره های حجر، شعراء، ص و قاف آمده است

3. سرزمین بابل چند بار در قرآن آمده است؟

به بابل در بین النهرین در سوره بقره آیه 102 اشاره شده است.

4. به سرزمین بدر درکجا اشاره شده است؟

به بدر در جنوب مدینه در آیه 123سوره آل عمران اشاره شده است.

5. به کوه جودی در قرآن کجا اشاره شده است؟

جودی نام کوهی در شرق دجله است که کشتی حضرت نوح به آن نشست و در سوره هود آیه 44 به آن اشاره شده است.

6. سرزمین قوم ثمود در قرآن کدام است؟

سرزمین قوم ثمود که شهری بین مدینه و شام است حجر نام دارد که در سوره حجر آیه 80 به آن اشاره شده است.

7. سرزمین حنین کجاست؟

حنین سرزمینی بین مکه و طائف است که در سوره توبه آیه 25 بهآن اشاره شده است.

8. به سرزمین سبأ در کجا اشاره شده است؟

به سرزمین سبأ در سوره نمل و سبأ اشاره شده که کشوری در یمن فعلی بوده است.

9. کوه صفا چند بار در قرآن آمده است؟

صفا قسمتی از کوه ابوقبیس در مکه است که در سوره بقره آیه 158 به آن اشاره شده است.

10. طور سینا کجا است؟

. طور سینا، شبه جزیره ای در شمال مصر است که 10 بار در قرآن از جمله در سوره های بقره، نساء، مریم و... به آن اشاره شده است.

11. وادی طوی چند بار در قرآن آمده است؟

وادی طوی یا مقدس که در طور سیناء در مصر است 2 بار درقرآن در سوره های طاها و نازعات آمده است.

12. سرزمین عرفات در قرآن کجا ذکر شده است؟

عرفات در نزدیکی مکه است که در سوره بقره آیه 198 به آناشاره شده است.

13. کعبه چند بار در قرآن ذکر شده است؟

کعبه خانه ی خدا در مکه است که 14 بار در قرآن از جمله درسوره های بقره، آل عمران و ... به آن اشاره شده است.

14. غار کهف در کجا آمده است؟

به غار کهف درسوره کهف اشاره شده است.

15. شهر حضرت شعیب کجاست؟

مدین شهر حضرت شعیب 10 بار در قرآن در سوره هایاعراف، توبه، عود و ... آمده است.

16. کوه مروه چند بار در قرآن آمده است؟

کوه مروه که در مکه است در سوره بقره آیه 158 به آن اشارهشده است.

17. کعبه چند بار در قرآن ذکر شده است؟

کعبه خانه ی خدا در مکه است که 14 بار در قرآن از جمله در سوره های بقره ، آل عمران و ... به آن اشاره شده است .

18. غار کهف در کجا آمده است؟

در سوره کهف آمده است .

19. شهر حضرت شعیب کجاست؟

مدین شهر حضرت شعیب 10 بار در قرآن در سوره های اعراف ، توبه ، عود و ... آمده است .

20. کوه مروه چند بار در قرآن آمده است؟

در مکه قرار دارد و در سوره بقره آیه 158 اشاره شده است .

21. مقام ابراهیم چند بار در قرآن آمده است؟

مقام ابراهیم از نقاط مقدس مسجد الحرام است که 2 بار درقرآن در سوره های بقره و آل عمران آمده است.

22. به مکه در قرآن کجا اشاره شده است؟

مکه 2 بار در قرآن در سوره های آل عمران و فتح آمده است.

23. وادی الایمن چند بار در قرآن آمده است؟

وادی الایمن یکبار در قرآن در سوره قصص آیه 30آمده است.

24. یثرب یا مدینه چند بار در قرآن آمده است؟

یثرب یا مدینه 5 بار در قرآن از جمله در سوره های توبه، احزاب و ... آمده است.

25. سرزمین اعراف چیست؟

اعراف بین بهشت و جهنم است که 2 بار در قرآن در سوره اعرافآمده است.

26. نام مصر در قرآن چند بار تکرار شده است؟

نام (مصر) در قرآن 5 بار تکرار شده است.

27. نام کدام شهر در قرآن ده بار تکرار شده است؟

نام شهر (مدین) در قرآن ده بار تکرار شده است.

28. یکی از شهرهای مازندران به نام یکی از سوره های قرآنمی باشد؛ آن شهر چیست؟

نام یکی از شهرهای مازندران که شهر نور است به نام یکی از سوره های قرآن است.

29. سوره ای از قرآن که به نام یکی از شهر های خارجی می باشد؛کدام است؟

سوره ای از قرآن که به نام یک کشور خارجی است سوره روم است.

30. نام سرزمینی در قرآن، که اگر یک نقطه و تشدید به آن اضافهکنیم مضر خواهد شد چیست؟

سرزمینی که اگر یک نقطه و تشدید به آن اضافه کنید مضر خواهد شد مصر است.

31. نام شهری در قرآن که اگر حرف (ه) را به آخر آن اضافه کنیم نام شهر دیگری از آن به دست می آید؛ کدام است؟

شهر مدین است که اگر(ه) به آن اضافه کنیم مدینه خواهد شد.

32. در کدام سوره ها به مکه سوگند خورده شده است؟

در سوره های تین و بلد به سرزمین مکه سوگند خورده شده است.

33. نام مکان مقدس که یک بار در قرآن آمده است؛ کدام است؟

مکه

34. سست ترین مکان در قرآن کدام مکان و منزل می باشد؟

خانه عنکبوت که در سوره عنکبوت به آن اشاره شده است.

حیوانات در قرآن

1. از اسب چند با ردر قرآن یاد شده است؟

از اسب6 با ر در سوره های آل عمران، انفال، نحل و ... یاد شده است.

2. در چه سوره هایی از االغ یاد شده است؟

5 بار از الاغ در سوره های نحل، لقمان، جمعه و ... یاد شده است.

3. بز چند بار در قرآن ذکر شده است؟

یکبار از بز در سوره انعام آیه 143 یاد شده است.

4. پروانه چند با ردر قرآن آمده است؟

پروانه یکبار در سوره قارعه آیه 4 آمده است.

5. به چهار پایان چند بار در قرآن اشاره شده است؟

به چهار پایان 30 بار در سوره های آل عمران، نساء، مائده، انعام و ...اشاره شده است.

6. به خوک در کجا اشاره شده است؟

به خوک 5 بار در سوره های بقره، مائده، انعام، نحل و ... اشاره شده است.

7. زنبور عسل چند بار در قرآن امده است؟

زنبور عسل یکبار در قرآن در سوره نحل آیه 68 ذکر شده است.

8. شتر چند بار در قرآن آمده است؟

شتر 14 بار در سوره هایی همچون مائده، اعراف، هود و ... آمده است.

9. شته در کجا آمده است؟

شته یکبار در سوره اعراف آیه 133 آمده است.

10. شیر چند بار در قرآن آمده است؟

شیر یکبار در سوره مدثر آیه 51 (قسوره) آمده است.

11. به عنکبوت کجا اشاره شده است؟

به عنکبوت یکبار در سوره عنکبوت آیه 41 اشاره شده است.

12. فیل در قرآن در کجا آمده است؟

فیل در قرآن یکبار در سوره فیل آمده است.

13. قاطر(حمیر) در کجا یاد شده است؟

قاطر (حمیر) در سوره نحل آیه 8 آمده است.

14. آیا به قورباغه در قرآن اشاره شده است؟

به قورباغه یکبار در سوره اعراف آیه 133 اشاره شده است.

15. گوساله(بچه گاو) چند بار در قرآن آمده است؟

گوساله 10بار در سوره هایی همچون بقره، نساء، هود و ... آمده است.

16. به گوسفند در کجا اشاره شده است؟

گوسفند 7 بار در سوره هایی همچون مائده، انعام، انبیاء آمده است

17. مارباریک(جان) چند بار در قرآن آمده است؟

مار باریک 2 بار در سوره های نمل و قصص آمده است.

18. مار بزرگ در کجا ذکر شده است؟

مار بزرگ یکبار در سوره طاها آمده است.

19. مار بسیار بزرگ چند بار در قرآن آمده است؟

مار بسیار بزرگ 2 بار در سوره های اعراف و شعراء آمده است.

20. ماهی در کجا یاد شده است؟

ماهی (حوت) 5 بار در سوره های اعراف، کهف، صافات و قلمآمده است.

21. مگس چند با ردر قرآن آمده است؟

مگس (ذباب) یکبار در سوره حج آیه 73 آمده است.

22. ملخ چند بار در قرآن امده است؟

ملخ 2 بار در سوره های اعراف و قمر آمده است.

23. مورچه(نمل) در کجا آمده است؟

مورچه یکبار در سوره نمل آیه 18 آمده است.

24. موریانه چند بار در قرآن امده است؟

موریانه یکبار در سوره سباء آیه 41 آمده است.

25. به میمون در کجا اشاره شده است؟

به میمون 3 بار در سوره های مائده و اعراف اشاره شده است.

26. حداقل نام چند حیوان در قرآن آمده است؟

حداقل نام 31 حیوان در قرآن آمده است.

27. کدام پرنده بود که از جانب خداوند مبعوث شد؟

پرنده ای که از جانب خدا مبعوث شد کلاغ در جریان هابیل وقابیل بود.

28. به کدام حیوان در قرآن تهمت زده شد؟

به گرگ که در سوره یوسف آمده است در جریان حضرت یوسف تهمت زده شد.

29. حیوانی که به نیروهای خود هشدار داد کدام حیوان بود؟

حیوان مورد نظر مورچه است که در سوره نمل به آن اشاره شده است.

30 نام چند سوره به نام حیوانات است؟

نام پنج سوره به نام حیوانات است

31. سوره هایی که به نام حیوانات است را ذکر کنید؟

سوره هایی که به نام حیوانات است عبارتند از: بقره، نحل، نمل، عنکبوت، فیل

32. بزرگترین حیوان که در قرآن از آن نام برده شده است کدام است؟

بزرگترین حیوان که در قرآن از آن نام برده شده است، فیل است

33. کوچکترین حیوان که در قرآن از آن نام برده شده است کدام است؟

کوچکترین حیوان که در قرآن ازآن نام برده شده است،پشه است.

34. نام حیوانی که قاتل نمرود بود چیست؟

قاتل نمرود پشه ای بود که از راه دماغ وارد مغز او شد و او راهلاک کرد.

35. حیوانی که بهترین نوشیدنی از اوست و یکی از سوره های قرآنبه نام اوست کدام است؟

بهترین نوشیدنی شیر است که از گاو گرفته می شود و سوره مربوطه بقره است.

36. حشره ای که بهترین خوردنی از اوست و یکی از سوره های قرآن به نام اوست کدام است؟

بهترین خوردنی عسل است که بوسیله زنبور عسل بدست می آید و سوره مربوطه نحل است

37. پرنده نامه رسانی که در دربار حضرت سلیمان خدمت می کرد چه نام داشت؟

پرنده نامه رسانی که در دربار حضرت سلیمان خدمت می کردهدهد نام داشت که در سوره نمل آیه20به آن اشاره شده است.

38. پرندگانی که به امر خدا با لشکر ابرهه جنگیدند در کدام سوره ذکر شده است؟

پرندگانی که به دستور خدا با لشکر ابرهه جنگیدند، ابابیل نامداشتند که در سوره فیل آیه 3 به آن اشاره شده است.

39. خداوند به چه حشره ای وحی فرستاد؟

خداوند به زنبور عسل وحی فرستاد که در آیه 68 سوره نحل به آن اشاره شده است. (و اوحی ربک الی النحل)

40. حضرت سلیمان از سخن چه حیوانی خندید؟

حضرت سلیمان از سخن مورچه خندید که در سوره نمل آیه19 به آن اشاره شده است.

41. در چه سوره ای از شتر یاد شده است؟

در سوره غاشیه از شتر یاد شده است (آیه 17).

42. حیوانی که یک پیامبر در درون آن زندگی می کرد چه نام دارد؟

حیوانی که یک پیامبر در درون او زندگی می کرد و در سورهصافات آیه 142 به آن اشاره شده نهنگ (ماهی) می باشد

43. نام گرگ در چه سوره ای آمده است؟

نام گرگ 3 بار در سوره یوسف آمده است.

44. نام پشه در چه سوره ای آمده است؟

نام پشه در سوره بقره آمده است. (آیه 26)

45. نام کلاغ در چه سوره ای آمده است؟

نام کلاغ در سوره مائده آیه 31 آمده است.

46. نام سگ در چه سوره ای آمده است؟

نام سگ 4 بار در سوره های کهف، مائده و اعراف آمده است.

47. نام گاو در چه سوره ای آمده است؟

نام گاو 9 بار در سوره های بقره، یوسف و ... آمده است.

48. نام هدهد در چه سوره ای آمده است؟

نام هدهد یا شانه به سر در سوره نمل آیه 20 آمده است.

49. کدام حیوان همراه اصحاب کهف به غار رفت؟

حیوانی که همراه اصحاب کهف به غار رفت سگ بود (آیه 18).

50. لشکریان ابرهه سوار بر کدام حیوان به جنگ خدا آمدند؟

لشکریان ابرهه سوار بر فیل به جنگ خدا آمدند که در سوره فیل به آن اشاره شده است.

51. به حیوانات اهلی در کجا اشاره شده است؟

به حیوانات اهلی در سوره انعام آیه 142 و 144 اشاره شده است.

خوردنی ها و نوشیدنی ها و میوه ها در قرآن

1. چه خوردنی ها و نوشیدنی ها و میوه هایی در قرآن آمده است؟

انار، انجیر، پیاز، خرمای تازه، خیار چنبر، زیتون، سبزی خوردن، سیر، عدس، کدو، گوشت، ماهی، موز، میوه و نان در قرآن آمده است.

2. از انار در کجا یاد شده است؟

از انار (رمان) 3 بار در سوره های انعام و رحمن یاد شده است.

3. از انجیر چند بار در قرآن یاد شده است؟

از انجیر(تین) یکبار در سوره تین نام برده شده است.

4. از انگور چند بار در قرآن یاد شده است؟

11بار در سورههای بقره، انعام، رعد، نحل، کهف و ... یاد شده است.

5. به پیار در کجا اشاره شده است؟

از پیاز( بصل) در سوره بقره آیه 61 یاد شده است.

6. از خرمای تازه جند بار یاد شده است؟

از خرمای تازه(رطب) در سوره مریم آیه 25 یاد شده است.

7. از خیار چنبر در کجا یاد شده است؟

از خیار چنبر در سوره بقره آیه 61 یاد شده است.(قثائ ًا)

8. زیتون چند بار در قرآن آمده است؟

از زیتون 6 بار در سوره های انعام، نور و ... یاد شده است.

9. از سبزی خوردن در کجا یاد شده است؟

از سبزی خوردن یکبار در سوره بقره آیه 61 یاد شده است.(بقل)

10. از سیر در کجا ذکری به میان آمده است؟

از سیر یکبار در آیه 61 سوره بقره یاد شده است.

11. از عدس جند بار نام برده شده است؟

از عدس یکبار در سوره بقره آیه 61 یاد شده است.

12. از عسل در در کجا یاد شده است؟

از عسل 2 بار در سوره های نحل و محمد یاد شده است.

13. از کدو درکجا ذکری به میان آمده است؟

از کدو یکبار در سوره صافات آیه 146 یاد شده است.

14. از گوشت در کجا یاد شده است؟

(لحم) 12 بار در سوره های بقره، مائده، انعام، نحل یاد شده است.

15. از ماهی در کجا یاد شده است؟

(حوت)5 بار در سورههای اعراف، کهف، صافات، قلم یاد شده است.

16. از موز در کجا یاد شده است؟

از موز یکبار در سوره واقعه آیه 29 یاد شده است

17. از میوه در قرآن کجا یاد شده است؟

از میوه 14 بار در سوره های مومنون، یس، ص، و ... یاد شده است.

18. از نان چند بار در قرآن یاد شده است؟

از نان یکبار در سوره یوسف آیه 32 یاد شده است.

19. نام میوه ای که سوره ای در قرآن بنام اوست کدام است؟

سوره تین و به معنای انجیر است.

20. خداوند در قرآن به چه میوه هایی قسم یاد کرده است؟

خداوند به انجیر و زیتون در سوره تین قسم یاد نموده است.

21. بهترین نوشیدنی که در قرآن از آن نام برده شده چیست؟

شیر می باشد که در آیه 61 سوره نحل به آن اشاره شده است.

22. بهترین خوردنی که در قرآن از آن نام برده شده چیست؟

عسل می باشد که در آیه 69 سوره نحل به آن اشاره شده است.

23. در کدام یک از آیه های قرآن نام پنج نوع خوردنی آمده است.؟

در آیه 60 سوره بقره به پنج خوردنی (تره، پیاز، خیار، عدس و سیر) اشاره شده است.

کودکان و فزرندان و برادران در قرآن

1. کدام کودک بود که بنا به دستور خدا در صندوق گذاشته شد و بهآب انداخته شد؟

حضرت موسی کودکی بود که بنا به دستور خدا در صندوق گذاشته شد.

2. کدام فرزند بود که در گهواره سخن گفت؟

حضرت عیسی بود که در گهواره سخن گفت.

3. در قرآن کدام پدر، پسرش را نصیحت کرد؟

حضرت لقمان بود که در سوره لقمان پسرش را نصیحت کرد.

4. کدام کودک بود که برادرانش او را به چاه انداختند؟

حضرت یوسف بود که برادرانش او را در چاه انداختند.

5. کدام پسر از فرمان پدر سرپیچی کرد و غرق شد؟

پسر نوح از فرمان پدرش سرپیچی کرد.

6. کدام پسر برای عمویش استغفار کرد؟

حضرت ابراهیم بود که برای عمویش استغفار کرد.

7. کدام برادر ظالم، برادر مظلوم خود را کشت؟

قابیل برادر ظالم بود که هابیل برادر مظلوم خود را کشت.

8. حداقل نام سه پیامبر که در کودکی خداشناس بودند را نام ببرید؟

سه پیامبر که در کودکی خداشناس بودند حضرت ابراهیم،حضرت عیسی و حضرت محمد می باشند هر چند همه پیامبران در کودکی خداشناس بودند.

9. نام یکی از پیامبران الهی که در نوزادی خود را عبدا... نامید چیست؟

حضرت عیسی بود که در کودکی خود را عبدا... نامید.

10. کدام کودک بود که از خود معجزه ای نشان داد؟

حضرت اسماعیل بود که چاه زمزم معجزه اوست.

دختران و زنان در قرآن

1. برای کدام دختر در محراب از جانب خدا غذا آورده شد؟

برای حضرت مریم در محراب از جانب خدا غذا آورده شد.

2. به کدام مادر وحی شد؟

به مادر حضرت موسی وحی شد.

3. دو زن نمونه از دیدگاه قرآن کدامند؟

دو زن نمونه در قرآن آسیه (زن فرعون) و مریم (مادر عیسی)است که در سوره تحریم به آن اشاره شده است.

4. دو زن بد کردار از دیدگاه قرآن کدامند؟

دو زن بدکردار از دید قرآن زن نوح و زن لوط است که در سورهتحریم به ان اشاره شده است.

5. کدام سوره از قرآن به نام یک زن است؟

سوره مریم به نام یک زن است.

6. کدام سوره از قرآن به نام زنهاست؟

سوره نساء به معنای زنان است.

7. کدام سوره در مورد یک زن نمونه است و آن زن کیست؟

سوره کوثر درباره حضرت زهرا به عنوان یک زن نمونه می باشد.

8. کدام سوره از قرآن است که سفارش شده زنها آن را بیشتربخوانند؟

سفارش شده زنها سوره نور را بیشتر بخوانند.

9. کدام سوره از قرآن است که سفارش شده زنها آن را کمتربخوانند؟

سفارش شده زنها سوره یوسف را بیشتر بخوانند.

10. کدام زن است که هیزم شکن آتش جهنم است؟

زن ابولهب هیزم شکن جهنم است.

11. دختر کدام پیامبر به عفت و راه رفتن با حیا مشهور است؟

دختر حضرت شعیب پیامبر به عفت مشهور است.

12. زنی که بدون پدر و مادر به دنیا آمد که بود؟

زنی که بدون پدر و مادر به دنیا آمد حضرت حوا همسر حضرت آدم است.

13. زنی که بدون شوهر، فرزند به دنیا آورد که بود؟

زنی که بدون شوهر فرند به دنیا آورد حضرت مریم است.

14. زن حاکمی که همزمان با حضرت سلیمان بود که بود؟

زن مورد نظر، حاکم سرزمین سبأ، بلقیس بود.

15. سوره ای که به معنای زن امتحان شده است کدام است؟

سوره ی ممتحنه به معنای زن امتحان شده است.

16. زنی که در بیرون شهر خلوت گزید و بوسیله خرما تغذیه می کرد که بود؟

زنی که در بیرون شهر خلوت گزید و بوسیله خرما تغذیه کردحضرت مریم بود.

17. کدام سوره در شان حضرت زهرا نازل شده است؟

سوره کوثر در شان حضرت زهرا نازل شده است.

18. کدام زن بود که قصد فریب دادن یکی از پیامبران را داشت؟

زنی که قصد فریب دادن یکی از پیامبران(حضرت یوسف) را داشت، زلیخا بود.

19. به کدام زن لقب طیبه داده شده است؟

به حضرت مریم لقب طیبه داده شد.

20. کدام زن در سن پیری صاحب فرزند شد؟

ساره همسر حضرت ابراهیم در سن پیری صاحب فرزند شد.

21. تنها زنی که نامش در قرآن آمده کیست؟

نام تنها زنی که در قرآن آمده است حضرت مریم است.

22. نام کدام زن 34 مرتبه در قرآن ذکر شده است؟

نام حضرت مریم در قرآن 34 بار آمده است.

23. فرزند کدام زن بود که در کودکی و در گهواره سخن گفت؟

فرزند حضرت مریم حضرت عیسی در گهواره سخن گفت.

24. نام کدام زن همواره با نام فرزندش در قرآن آمده است؟

نام حضرت مریم همراه با حضرت عیسی در قرآن بیان شده است.

25. دختر کدامیک از پیامبران همسر یکی از پیامبران اولوالعزم بود؟

دختر حضرت شعیب همسر حضرت موسی بود.

26. اولین زنی که دو قلو زایید چه نام داشت؟

اولین زنی که دو قلو زایید حضرت حوا بود.

27. از زن عموی پیامبرکجا یاد شده است؟

از زن عموی پیامبر اسلام در سوره مسد یاد شده است.

28. از زن یکی از پیامبران در قرآن 7 بار به بدی یاد شده؛ آن زن کیست؟

از زن لوط در 7 آیه در سوره های اعراف، هود، حجر، نمل و عنکبوت یاد شده است

رنگها در قرآن

1. در قرآن از چه رنگهایی یاد شده است؟

در قرآن رنگ های زرد، سبز، سبز تیره، سبز متمایل به سیاه، سفید،سیاه و قرمز یاد شده است.

2. رنگ زرد در کجا یاد شده است؟

از رنگ زرد در 5 سوره بقره، روم، زمر، حدید و مرسالت یاد شده است.

3. رنگ سبز در قرآن در کجا آمده است؟

از رنگ سبز در 6 آیه در سوره های یوسف، یس، رحمن و انسان ذکر به میان آمده است.

4. رنگ سبز تیره در کجا ذکر شده است؟

از سبز تیره در سوره الرحمن آیه 64 یاد شده است.

5. از سبز متمایل به سیاه در کجا یاد شده است؟

از سبز متمایل به سیاه در سوره اعلی آیه 5 یاد شده است

6. از رنگ سفید در کجا یاد شده است؟

از سفید در سوره بقره آیه 187 و سوره فاطر آیه 27 نام برده شده است.

7. رنگ سیاه در کجا آمده است؟

از رنگ سیاه در سوره های بقره، نحل، فاطر، زمر و زخرف یاد شده است.

8. از رنگ قرمز در کجا یاد شده است؟

از رنگ قرمز در سوره فاطر آیه 27 یاد شده است.

9. در قرآن بهترین رنگ چه رنگی است؟

در قرآن بهترین رنگ رنگ خدایی است که در سوره بقره آیه 138 به آن اشاره شده است.

10. در کدام آیه از قرآن به مبدا رنگ و رنگ ها اشاره شده است؟

در سوره فاطر آیه 27 به مبدأرنگ و رنگ ها اشاره شده است.

گیاهان در قرآن

1. از پیاز در قرآن در کجا یاد شده است؟

از پیاز در سوره بقره آیه 61 یکبار یاد شده است.

2. از خردل که گیاه است در کجا نام برده شده است؟

از خردل، 2 بار در قرآن از جمله در سوره لقمان یاد شده است.

3. از خوشه (مانند گندم) در کجا ذکر به میان آمده است؟

از خوشه (سنبله) در 4 آیه در سوره های بقره و یوسف یاد شده است.

4. درخت(شجره) جند بار در قرآن آمده است؟

25 آیه در سوره های بقره، اعراف و ... نام برده شده است.

5. از درخت خرما(نخل) کجا یاد شده است؟

20 آیه در سوره های بقره، انعام، نحل نام برده شده است.

6. از درخت گز در قرآن کجا یاد شده است؟

از درخت گز یکبار در سوره سباء آیه 16 یاد شده است.

7. از زقوم(درختان جهنم) کجا نام برده شده است؟

از زقوم یکبار در سوره صافات آیه 62 یاد شده است.

8. از زنجبیل کجا یاد شده است؟

از زنجبیل در سوره انسان آیه 17 یاد شده است.

9. از سبزی خوردن کجا یاد شده است؟

از سبزی خوردن یکباردر سوره بقره آیه 61 یاد شده است.

10. از سیر که گیاهی است کجا یاد شده است؟

از سیر یکبار در سوره بقره آیه 61 (فوم) یاد شده است.

11. از صریع که گیاهی است کجا یاد شده است؟

از صریع در سوره غایشه آیه 6 یاد شده است.

12. از گیاه خشک کجا یاد شده است؟

از گیاه خشک یکبار در سوره کهف آیه 45 یاد شده است.

13. از گیاهان بی ساقه کجا یاد شده است؟

از گیاهان بی ساقه در سوره الرحمن یاد شده است. (آیه 6)

پوشیدنی ها در قرآن

1. از پیراهن در قرآن در کجا یاد شده است؟

از پیراهن 6 آیه در سوره یوسف (قمیص) یاد شده است.

2. از دیبای سبز (لباس ابریشمی) کجا نام برده شده است؟

از دیبای سبز در 3 آیه در سوره های کهف، دخان و انسان (سندسو استبرق) یاد شده است.

3. از روسری در کجا نام برده شده است؟

از روسری 2 بار در سوره نور (آیه 21) و احزاب (آیه 59) یاد شده است.

4. از زره (لباس جنگی) کجا ذکری به میان آمده است؟

از زره یکبار در سوره انبیاء آیه 81 یاد شده است.

5. از کفش در کجا یاد شده است؟

از کفش یکبار در سوره طاها آیه 12 (نعلین) یاد شده است.

6. از لباس در قرآن کجا یاد شده است؟

از لباس 14 آیه در سوره های بقره، اعراف و ... یاد شده است.

7. از لباس ابریشم(حریر) در کجا یاد شده است؟

در 3 آیه در سوره های حج، فاطر و انسان یاد شده است.

بت ها در قرآن

1. از بعل که بتی از طال بوده در کجا یاد شده است؟

از بعل در سوره صافات آیه 125 یاد شده است.

2. از سواع که بتی به شکل زن بوده در قرآن کجا ذکری به میانآمده است؟

از سواع در سوره نوح آیه 23 یاد شده است.

3. از عجل (گوساله طالیی که بنی اسرائیل آنرا می پرستیدند) در کجایاد شده است؟

از عجل در 8 آیه در سوره های بقره، نساء، اعراف و ... یاد شده است.

4. از عزی که بت مشرکان عرب است در قرآن کجا آمده است؟

عزی در سوره نجم آیه 19 یاد شده است

5. از لات که بت مشرکان عرب است در قرآن کجا آمده است؟

از لات در سوره نجم آیه 19 یاد شده است

6. از منات که بت مشرکان عرب است در قرآن کجا آمده است؟

از منات در سوره نجم آیه 19 یاد شده است

7. نصب چیست؟

نُصب که سنگهایی در اطراف کعبه بوده که شکل خاصی نداشت در3 آیه در سوره های مائده و معارج یاد شده است

8. نسر که بتی به شکل بزغاله بوده در کجا یاد شده است؟

از نسر در سوره نوح آیه 23 یاد شده است

9. از ود که بتی به شکل مرد بوده در کجا یاد شده است؟

از ود در سوره نوح آیه 23 یاد شده است.

10. از یعوق که بتی به شکل اسب بوده و قوم نوح آنرا می پرستیدنددر کجا یاد شده است؟

از یعوق در سوره نوح آیه 23 یاد شده است.

11. از یغوث که بتی به شکل شیر بوده در کجا یاد شده است؟

از یغوث در سوره نوح آیه 23 یاد شده است.

اشیاء در قرآن

1. اثاث یا وسایل خانه چند بار در قرآن آمده اند؟

اثاث یا وسیله منزل 2 بار در قرآن در سوره نحل و مریم آمده است.

2. پیمانه که وسیله ای برای اندازه گیری مایعات و غلات است چند بار در قرآن آمده است؟

پیمانه یکبار در در سوره یوسف آیه 72 آمده است.

3. ترازو چند بار در قرآن آمده است؟

ترازو 7 بار از جمله در سوره های اعراف، مومنون و ... آمده است.

4. آیا چراغ در قرآن آمده است؟

چراغ 7 بار از جمله در سوره های احزاب، نوح و ... آمده است.

5. دلو که وسیله ای برای کشیدن آب از چاه است چند بار در قرآن آمده است؟

دلو یکبار در سوره یوسف آیه 19 آمده است.

6. دیگ در کجا یاد شده است؟

یکبار در سوره سباء آیه 13 آمده است.

7. سبو که در آن آب یا نوشیدنی می ریزند چند بار در قرآن آمده است؟

سبو 4 بار در سوره های زخرف، واقعه و ... آمده است.

8. سفال که گلی است که پخته شده است در کجا یاد شده است؟

سفال یکبار در سوره رحمن آیه 14 آمده است.

9. سوزن چند بار در قرآن آمده است؟

سوزن یکبار در سوره اعراف آیه 40 آمده است.

10. شیشه چند بار در قرآن آمده است؟

شیشه یکبار در سوره نور آیه 35 آمده است.

11. عصا چند بار در قرآن آمده است؟

عصا 10 با در سوره های بقره، اعراف، شعرا و ... آمده است.

12. قفل چند بار در قرآن آمده است؟

قفل بکبار در سوره محمد (ص) آیه 24 آمده است.

13. قلم چند بار در قرآن آمده است؟

قلم 3 بار در سوره های لقمان، قلم و علق آمده است.

14. کاسه بزرگ چند بار در قرآن آمده است؟

کاسه بزرگ 2 بار در قرآن یاد شده است.

15. کلید در کجا یاد شده است؟

کلید 5 بار در سوره های انعام، نور، زمر و... آمده است. (مفاتیح)

16. گهواره چند بار در قرآن آمده است؟

گهواره 6 بار در سوره های عمران، مائده و ... آمده است.

17. میخ چند بار در قرآن آمده است؟

میخ 3 بار در سوره های نباء، فجر و ص آمده است.

18. نردبان چند بار در قرآن آمده است؟

نردبان یکبار در سوره انعام آیه 35 آمده است.

مشاغل در قرآن (اشاره ضمنی)

1. به آرایش و آرایش گری در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره بقره آیه 196 (تحلقوا روسکم....)

2. به قفل و کلید سازی در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره قصص آیه 76 در خصوص داستان قارون (... ان مفاتحه ...)

3. به کفاشی در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره طه آیه 12 ( ...فاخلع نعلیک...)

4. به بنایی در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره تحریم آیه 11 (... عندک بیتا فی الجنه...)

5. به غواصی در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره نحل آیه 14 (... و تستخرجوا منه حلیه ...)

6. به بافندگی در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره رحمن آیه 54 (...من استبرق...)

7. به آشپزی در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره هود آیه 69 (... فما لبث ان جاء بعجل جنید...)

8. به شغل نظامی و نظامی گری در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره انفال آیه 60 ( و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ...)

9. به خیاطی در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره اعراف آیه 22 ( ... و طفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه ....)

10. به مسگری در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره کهف آیه 96 ( ... اتونی زبر الحدید ...)

11. به دامداری و چوپانی در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره یس آیه 72-73 ( ... مما عملَته ایدینا انعاما...)

12. به تجارت در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره نساء آیه 29 (... تجاره عن تراض...)

13. به نجاری در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره هود آیه 38 (وتصنع الفلک ...)

14. به پزشکی در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره مائده آیه 32 (... ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا ...)

15. به شیشه گری در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره نور آیه 35 ( ... کمشکوه فیها مصباح، المصباح فی زجاجه ...)

16. به باغداری در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره کهف آیه 22 ( ... ال حدهما جنتین...)

17. به نانوایی در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره یوسف آیه 36 (... احمل فوق راس خبزا ...)

18. به سفالگری در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره الرحمن آیه 14 ( وخلق الجان من مارج من نار )

19. به معلمی در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره بقره آیه 151 ( ... یتلو علیکم آیاتنا ... )

20. به آهنگری در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره سباء آیه 10 ( ... و النا لَه الحدید...)

21. به کارگری در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره قصص آیه 26 (... یا ابت استاجره ...)

22. به نامه رسانی (پست) در قرآن در کجا اشاره شده است؟

نمل آیه 28 ( ... هذا فالقه الیهم ...)

23. به ریسندگی در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره نحل آیه 92 (... نقضت غزلها...)

24. به رنگرزی در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره الرحمن آیه 72 (متکین علی رفرف خضر و عیفری حسان)

25. به اغذیه فروشی در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره کهف آیه 19 (... اینما ازکی طعام ًا ...)

26. به دریانوردی در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره اسری آیه 66 ( ... یزجی لکم الفلک فی البحر...)

27. به قضاوت در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره نساء آیه 58 (... فان تنازعتم فی شیء فردوه الی...)

28. به آتش نشانی در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره مائده آیه 64 (... کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها ...)

29. به داد و ستد در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره فرقان آیه 7 ( ... ویمشی فی االسواق ...)

30. به ریخته گری در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره اعراف آیه 158 در خصوص ساختن گوساله سامری اززیورهای خود (... من حلیهم عجال جسداً له خوار...)

31. به کشاورزی در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره واقعه آیه 63- 64 (افرایتم ما تحرثون)

32. به قصابی در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره مائده آیه 3 ( ... و ما علمتم من الجوارح مکلّبین ...)

33. به سنگ تراشی در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره اعراف آیه 74 (... وتتخذون من سهولها قصورا...)

34. به نویسندگی و خطاطی در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره علق آیه 4-5 (الذی علّم بالقلم علم االنسان مالم یعلم)

35. به رنگ کاری در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره بقره آیه 138 (صبغه ا...)

36. به شغل روحانی در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره توبه آیه 122 (... طائفه لیتفقهوا فی الدین...)

37. به ماهیگیری در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره نحل آیه 14 (... وتستخرجوا منه حلیه...)

38. به شغل لبنیاتی در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره نحل آیه 5 ( لکم فیها دف و منافع)

39. به کشتی سازی در قرآن در کجا اشاره شده است؟

سوره هود آیه 38 (وتصنع الفلک...)

منابع

1. قرآن کریم

2. آشنایی با سوره ها تألیف آقای جواد محدثی

3. کتاب معماهای قرآن تألیف آقای جواد جویباری

4. کتاب معماهای قرآنی تألیف محمد حسین جویباری

5. کتاب معماهای قرآنی تألیف آقای سید محمد حسین طباطبایی

6. نرم افزارهای قرآنی به ویژه نرم افزارهای مؤسسه یاسین یارانه

7. منابع متفرقه قرآنی و علوم اهل بیت

درباره مركز

بسمه تعالی
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
آیا کسانى که مى‏دانند و کسانى که نمى‏دانند یکسانند ؟
سوره زمر/ 9

مقدمه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، از سال 1385 هـ .ش تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن فقیه امامی (قدس سره الشریف)، با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.

مرامنامه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی، و با توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب الوصول، و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی، سیاسی، قومی و فردی، بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت آثار تولید شده و انتشار یافته از سوی تمامی مراکز شیعه» تلاش می نماید تا مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین، و مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد.

اهداف:
1.بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام)
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی
3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های همراه ، تبلت ها، رایانه ها و ...
4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو
5.گسترش فرهنگ عمومی مطالعه
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مؤلفین برای دیجیتالی نمودن آثار خود.

سیاست ها:
1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی
2.ارتباط با مراکز هم سو
3.پرهیز از موازی کاری
4.صرفا ارائه محتوای علمی
5.ذکر منابع نشر
بدیهی است مسئولیت تمامی آثار به عهده ی نویسنده ی آن می باشد .

فعالیت های موسسه :
1.چاپ و نشر کتاب، جزوه و ماهنامه
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی، پانوراما در اماکن مذهبی، گردشگری و...
4.تولید انیمیشن، بازی های رایانه ای و ...
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس: www.ghaemiyeh.com
6.تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و...
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی
8.طراحی سیستم های حسابداری، رسانه ساز، موبایل ساز، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک، SMS و...
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی)
10.برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی)
11. تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه، تبلت، تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی:
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه :
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS
به سه زبان فارسی ، عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت موسسه به صورت رایگان .
درپایان :
از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان ها، نهادها، انتشارات، موسسات، مؤلفین و همه بزرگوارانی که ما را در دستیابی به این هدف یاری نموده و یا دیتا های خود را در اختیار ما قرار دادند تقدیر و تشکر می نماییم.

آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109